Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:32
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:24:25
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
  01:22:56

  Tài liệu học tiếng Trung miễn phí

  Thương hiệu ChineMaster chất lượng đào tạo & giảng dạy TOP 1 Việt Nam

  • Thứ 1: ChineMaster phát miễn phí tất cả giáo trình giảng dạy cho học viên. Các trung tâm khác thì bán với giá đắt đỏ để gia tăng lợi nhuận.
  • Thứ 2: Thầy Vũ livestream YouTube Facebook mỗi ngày toàn bộ nội dung gián án đào tạo trên lớp. Các trung tâm khác thì không thể làm được điều tương tự.
  • Thứ 3: Thầy Vũ giảng dạy trên lớp với sự NHIỆT HUYẾT không có giới hạn kết hợp với tinh thần làm việc cực kỳ HƯNG PHẤN. Giáo viên các trung tâm khác thì không thể có khả năng làm được bởi vì họ chỉ là người đi làm thuê cho chủ.
  • Thứ 4: ChineMaster chỉ duy nhất Thầy Vũ đào tạo. Các trung tâm khác thì thay đổi giáo viên liên tục khiến học viên không thể thích nghi được giáo viên mới, từ đó chán rồi bỏ học.
  • Thứ 5: ChineMaster cam kết chất lượng đào tạo cho từng học viên. Học viên đều được học lại miễn phí liên tục các khóa sau cho đến khi nào nắm chắc kiến thức và yên tâm thì thôi. Các trung tâm khác thì không hề có hoặc nếu có thì chỉ là HÊN XUI.
  • Thứ 6: ChineMaster cập nhập giáo trình giảng dạy liên tục theo từng khóa bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các trung tâm khác thì không thể nào làm được bởi vì họ không phải là tác giả viết sách giáo trình.
  • Thứ 7: Tất cả học viên ChineMaster đều được nhận món quà tặng KHỦNG trị giá lên tới 10 triệu VND bao gồm bộ sách giáo trình giảng dạy (3 triệu VND) và bộ video clip 60 bài giảng khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao (7 triệu VND). Các trung tâm khác thì không hề có luôn.

  Thi thử HSK online

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung

  Thầy Vũ hướng dẫn phát âm tiếng Trung chuẩn nhất theo giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1

  Học tiếng Trung thương mại

  900 Câu tiếng Trung thương mại đàm phán PDF MP3

  900 Câu tiếng Trung thương mại đàm phán PDF MP3

  0
  900 Câu tiếng Trung thương mại đàm phán PDF MP3 là cuốn sách Ebook tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những cuốn sách giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế được Thầy Vũ đưa vào sử dụng đồng loạt cho hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Cuốn sách 900 Câu tiếng Trung thương mại đàm phán PDF MP3 này là một trong những tài liệu giảng dạy thuộc bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
  Ebook 400 Câu tiếng Trung thương mại Đàm phán Giá

  Ebook 400 Câu tiếng Trung thương mại Đàm phán Giá cả

  0
  Ebook 400 Câu tiếng Trung thương mại Đàm phán Giá là cuốn sách giáo trình giảng dạy lớp tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao được Thầy Vũ đưa vào sử dụng cho khóa học tiếng Trung thương mại online. Cuốn sách Ebook 400 Câu tiếng Trung thương mại Đàm phán Giá được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Toàn bộ nội dung của cuốn sách Ebook 400 Câu tiếng Trung thương mại Đàm phán Giá này được công bố trên website của trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 20 Bồi thường thiệt hại

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 20 Bồi thường thiệt hại

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 20 Bồi thường thiệt hại cho khách hàng là chủ đề bài giảng trực tuyến tiếp theo của chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại và khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Đây là một trong những giáo án bài giảng rất quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp và dân buôn bán nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng vận chuyển về Việt Nam. Các bạn hãy lưu lại bài giảng này về thiết bị máy tính và điện thoại để học dần và dùng dần, đồng thời các bạn hãy chia sẻ tài liệu này tới những người bạn khác xung quanh chúng ta nữa nhé.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 19 Bảo hiểm hàng hóa

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 19 Bảo hiểm hàng hóa

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 19 Bảo hiểm hàng hóa là chủ đề bài giảng trực tuyến hôm nay khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao và khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại toàn diện 6 kỹ năng gồm Nghe Nói Đọc Viết Gõ Dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế cho các chủ doanh nghiệp. Đây là một trong những tài liệu học tiếng Trung thương mại đặc biệt quan trọng trong cả khóa đào tạo này. Vì vậy, các bạn hãy thật tập trung lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trên lớp nhé. Trong giáo án này, các bạn xem đến đâu mà chưa hiểu bài thì hãy trao đổi ngay với Thầy Vũ trên lớp nhé.
  666 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu

  666 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  0
  666 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại là cuốn sách tiếng Trung thương mại nằm trong bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Bạn nào đã từng tham gia các khóa đào tạo tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao hay là các khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thì ai ai cũng đều biết tới cuốn sách giáo trình này. Bạn nào chưa có tài liệu học tiếng Trung thương mại toàn tập của Thầy Vũ thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Thầy Vũ nhé.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 18 Logistics

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 18 Logistics

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 18 Logistics là chủ đề bài giảng trực tuyến hôm nay của khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao và khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu. Toàn bộ nội dung giáo án này được Tác giả Nguyễn Minh Vũ thiết kế rất bài bản và chuyên nghiệp sao cho phù hợp với từng trình độ của mỗi bạn học viên trên lớp. Các bạn hãy xem thật kỹ nội dung kiến thức trong giáo án giảng dạy này, chỗ nào các bạn cảm thấy chưa nắm vững kiến thức thì hãy nhanh chóng trao đổi ngay với Thầy Vũ trên lớp hoặc là thông qua forum diễn đàn của trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 17 Vận chuyển Hàng hóa

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 17 Vận chuyển Hàng hóa

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 17 Vận chuyển Hàng hóa là chủ đề bài giảng trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online kết hợp với khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website đào tạo kiến thức thương mại & xuất nhập khẩu của hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Nội dung bài giảng hôm nay đặc biệt quan trọng bởi nó hàm chứa rất nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến logistics và ngành vận tải. Do đó, các bạn hãy tập trung lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trên lớp và ghi chép đầy đủ kiến thức vào vở nhé.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 16 Đóng gói hàng hóa

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 16 Đóng gói hàng hóa

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 16 Đóng gói hàng hóa là chủ đề bài giảng trực tuyến hôm nay của khóa học tiếng Trung thương mại online và khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trong bài giảng này chúng ta sẽ được trang bị thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành cùng với hàng loạt từ vựng tiếng Trung chuyên ngành xuất nhập khẩu. Các bạn hãy tập trung lắng nghe Thầy Vũ giảng bài để nắm vững trọn vẹn kiến thức trong bài giảng hôm nay của lớp học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 16 Đóng gói hàng hóa nhé.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 15 Hợp đồng Mua Bán

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 15 Hợp đồng Mua Bán

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 15 Hợp đồng mua bán là chủ đề bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Đây là một trong giáo án giảng dạy thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu cực kỳ quan trọng được Tác giả Nguyễn Minh Vũ thiết kế riêng biệt dành cho đối tượng là các chủ doanh nghiệp và dân kinh doanh thường xuyên làm việc và giao dịch với đối tác Trung Quốc. Do đó, các bạn học viên cần hết sức tập trung tinh thần để có thể lĩnh hội được toàn bộ kiến thức mà Thầy Vũ trình bày trong bài viết này.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 14 Đại lý tiêu thụ bán hàng

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 14 Đại lý tiêu thụ bán hàng

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 14 Đại lý tiêu thụ là chủ đề bài giảng trực tuyến hôm nay của khóa học tiếng Trung thương mại online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Xuân Hà Nội. Hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập phản xạ nghe nói tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu theo chủ đề Đại lý bán hàng hay còn gọi là Đại lý tiêu thụ.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 13 Phương thức Thanh toán

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 13 Phương thức Thanh toán

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 13 là nội dung giáo án chi tiết bài giảng trực tuyến hôm nay ngày 28/3/2023 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online miễn phí của hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Thầy Vũ là chuyên gia chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, khóa học tiếng Trung thương mại đàm phán, khóa học tiếng Trung thương mại hợp đồng, khóa học tiếng Trung thương mại giao tiếp văn phòng theo bộ sách giáo trình thương mại toàn tập ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 12 Xác nhận Đơn hàng

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 12 Xác nhận Đơn hàng

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 12 là chủ đề giáo án giảng dạy trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao và khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội. Đây là địa chỉ Thầy Vũ đã đào tạo ra vô số nhân tài cho Tổ Quốc Việt Nam để góp phần đẩy mạnh trong công cuộc cường hóa Quốc gia nhằm tiến tới một Đất Nước ngày càng to đẹp hơn và đàng hoàng hơn.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 11 Đặt hàng và Xác nhận

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 11 Đặt hàng và Xác nhận

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 11 Đặt hàng và Xác nhận là chủ đề bài giảng trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản và khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu. Đây là chương trình đào tạo kiến thức chuyên ngành thương mại xuất nhập khẩu do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ giảng và viết giáo án cho các bạn học viên tham gia khóa học này. Kiến thức trong bài giảng này rất quan trọng, các bạn hãy đọc thật kỹ và luyện tập nói theo các mẫu câu tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu theo chủ đề đặt hàng và xác nhận nhé.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 10 Đưa ra Ưu đãi

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 10 Đưa ra Ưu đãi

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 10 Đưa ra Ưu đãi là chủ đề bài giảng trực tuyến hôm nay của khóa học tiếng Trung thương mại đàm phán. Toàn bộ nội dung giáo án bài giảng nay đều được chia sẻ trên website chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại và tiếng Trung xuất nhập khẩu của hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Trong bài giảng này, các bạn học viên sẽ được trang bị hàng loạt mẫu câu tiếng Trung thực dụng trong các cuộc đàm phán thương mại giữa chủ xưởng và bên mua.
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 9 Thương lượng Đàm phán giá

  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 9 Thương lượng

  0
  Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 9 là nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao chuyên đề xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Kiến thức trong bài giảng này rất nhiều và quan trọng, bao gồm từ vựng tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và ngữ pháp tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế. Vì vậy, các bạn cần tập trung học tập để có thể lĩnh hội được toàn bộ kiến thức trong bài giảng này nhé.

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!