Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:32:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
  01:28:14
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  00:00
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
  01:44:26
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
  01:26:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:09:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
  01:49:54
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
  01:33:28
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Trang chủKhóa học tiếng TrungHọc tiếng Trung online

  Học tiếng Trung online

  Học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ theo bộ video bài giảng trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia viết sách giáo trình tiếng Trung và sách luyện thi HSK 9 cấp được rất nhiều độc giả hâm mộ trên khắp Tổ Quốc Việt Nam.

  5/5 - (23 bình chọn)

  Học tiếng Trung online ChineMaster

  Học tiếng Trung online uy tín và chất lượng cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung online chuyên biệt được thiết kế theo bộ giáo án giảng dạy của bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập. Đây là hai bộ bộ tác phẩm kinh điển đầu tiên của ThS Nguyễn Minh Vũ trong sự nghiệp giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online. Chỉ cần nhắc đến học tiếng Trung online thì ai ai cũng đều nghĩ ngay tới Thầy Vũ livestream dạy học tiếng Trung trực tuyến mỗi ngày qua kênh youtube học tiếng Trung online và fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster của Thầy Vũ. Trên 2 kênh này, các bạn sẽ tìm thấy hàng nghìn video học tiếng Hoa online miễn phí cực kỳ chất lượng. Mỗi video bài giảng trực tuyến có thời lượng từ 1h30 đến 2h, còn chất lượng nội dung bài giảng thì không cần phải bàn cãi rồi, quá tuyệt vời, quá chất lượng. Nếu như bạn muốn tìm một kênh youtube chuyên dạy tiếng Trung online miễn phí thì website mang tên miền thương hiệu nổi tiếng ChineMaster này chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Chỉ tính riêng số lượng video thôi thì đây đã là một con số khủng khiếp rồi. Thử hỏi trên đời này có ai đủ thời gian và tâm huyết cũng như sự nhiệt huyết để có thể dạy học tiếng Trung online miễn phí lên tới hàng nghìn video như vậy không? Chưa kể đến thời lượng của mỗi video trung bình 2 tiếng đồng hồ. Thật sự mà nói chỉ có những kẻ điên loạn mới có thể làm ra được những điều không thể tin nổi như vậy.

  Bên dưới là một video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đào tạo kiến thức tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu dành cho các bạn học viên là chủ doanh nghiệp, chủ tập đoàn, chủ công ty buôn bán kinh doanh các mặt hàng được nhập từ nguồn hàng tận gốc tại các nhà xưởng ở Trung Quốc. Họ hiểu rất rõ rằng chỉ có nhập hàng Trung Quốc tận gốc mới có thể tối ưu được chi phí đầu vào và tối ưu được chi phí đầu ra, từ đó mới đưa ra mức giá sản phẩm tối ưu nhất và có sức cạnh tranh nhất. Chỉ có như vậy thì họ mới có thể cạnh tranh lại được với hàng loạt đối thủ đang làm cùng ngành hàng cùng lĩnh vực với họ.

  Khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã đáp ứng được tất cả nhu cầu của học viên và giúp họ đạt được mục tiêu trong công việc, nhờ vậy mà họ đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn trước mắt và không ngừng vươn lên những nấc thang thành công mới trong sự nghiệp của họ. Sự thành công của học viên cũng chính là sự thành công của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn là Đơn vị tiên phong dẫn đầu công nghệ đào tạo chương trình tiếng Trung trực tuyến. ChineMaster chính là Trung tâm học tiếng Trung online tốt nhất Việt Nam và đây cũng chính là trang web đào tạo tiếng Trung trực tuyến chất lượng tốt nhất Việt Nam. Hiện nay tổng số lượng video bài giảng đào tạo tiếng Hoa online của ThS Nguyễn Minh Vũ đã lên tới hơn 3000 video giảng dạy tiếng Trung từ các lớp trình độ cơ bản từ đầu cho đến các lớp trình độ nâng cao. Các bạn có thể truy cập vào kênh youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ hoặc fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster là sẽ thấy ngay được quy mô cũng như tầm cỡ của hệ thống giảng dạy trực tuyến chương trình đào tạo tiếng Hoa online lớn nhất Việt Nam.

  Video giới thiệu tổng quan khái quát một buổi học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster, các bạn hãy xem và cảm nhận không khí học tập vô cùng hào hứng và sôi nổi trên lớp nhé.

  Các bạn hãy xem và cảm nhận thực tế không khí học tập hăng say của các bạn học viên trong video trên. Thầy Vũ giảng bài rất nhiệt huyết và truyền lửa cho các bạn học viên để khơi dậy niềm đam mê học tiếng Hoa đã bị ẩn sâu trong tâm của họ. Với những câu nói vô cùng lôi cuốn và đã làm lay động hàng nghìn con tim của học viên để họ lấy được động lực học tiếng Trung. Mỗi khi Thầy Vũ lên lớp giảng bài đều có chung một trạng thái vô cùng phấn khích và hưng phấn. Với trạng thái đầy cảm xúc như vậy thì học viên ai ai cũng đều cảm thấy vô cùng phấn khởi, họ nhìn thấy ở Thầy Vũ một tia hy vọng và ngọn lửa thành công đang bùng cháy ở phía cuối con đường hầm. Thầy Vũ đã giúp học viên không ngừng tiến bộ hơn trong từng buổi học thông qua kỹ năng đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp và bài bản kết hợp với trạng thái cảm xúc dâng trào khiến cho không biết bao nhiêu người đã vì những video như vậy mà đã liên hệ ngay Thầy Vũ để bày tỏ mong muốn được theo học cùng Thầy Vũ.

  Khóa học tiếng Trung online của Thầy Vũ gồm 2 phiên bản là trả phí và miễn phí. Nếu như bạn muốn tìm hiểu chương trình đào tạo trực tuyến của ChineMaster thì hãy trải nghiệm khóa học tiếng Trung online miễn phí trước, sau khi bạn cảm thấy phù hợp với phong cách giảng dạy tiếng Trung của Thầy Vũ thì có thể liên hệ ChineMaster để đăng ký khóa học tiếng Trung online trả phí nhé. Đối với khóa học tiếng Trung online trả phí thì các bạn có thể lựa chọn học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ qua Skype lớp chỉ có duy nhất 1 học viên do ThS Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giảng bài cho bạn. Còn lớp online trả phí kia là học viên có thể tự ghép nhóm các bạn học viên với nhau để được hưởng mức ưu đãi của khóa học này. Lớp online trả phí khác nữa chính là bạn mua hẳn một bộ video bài giảng trực tuyến đã được Thầy Vũ làm sẵn và phân chia theo từng gói học từ trình độ vỡ lòng, nhập môn, cơ bản cho đến nâng cao. Bạn lựa chọn mua khóa học online theo nhu cầu của bạn, bạn càng mua combo nhiều thì mức chiết khấu càng cao. Để thuận tiện cho các bạn theo dõi và nắm bắt thông tin chương trình đào tạo khóa học tiếng Hoa online trả phí của ChineMaster, mình đã làm thành một bảng thông tin khóa học trực tuyến tiếng Trung bên dưới. Các bạn xem kỹ và cảm thấy phù hợp với chương trình đào tạo trực tuyến nào thì liên hệ Thầy Vũ nhé.

  Chương trình đào tạo trực tuyến lớp miễn phí các bạn xem chi tiết thông tin trong bảng bên dưới. Để tham gia chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến miễn phí, các bạn thêm số Zalo Thầy Vũ 090 468 4983 hoặc số Telegram Thầy Vũ 090 325 4870 để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tham gia khóa học tiếng Trung online miễn phí nhé.

  Khóa họcGiáo trìnhKhai giảngThời lượngThời gianGiáo viênHọc phí
  Học tiếng Trung online miễn phíGiáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển & Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập24/24/7/36524/24/7/36524/24/7/365ThS Nguyễn Minh Vũ0 VND

  Chương trình đào tạo trực tuyến lớp trả phí dành cho các bạn học viên muốn học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ lớp chỉ có duy nhất 1 học viên trong phòng học trực tuyến.

  Thông tin chi tiết khóa học tiếng Trung online qua Skype các bạn xem tại trong bảng bên dưới và xem tại link bên dưới.

  Lớp học tiếng Trung online qua Skype

  Khóa họcGiáo trìnhKhai giảngThời lượngThời gianGiáo viênHọc phí
  Học tiếng Trung online qua SkypeGiáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển & Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tậpKhi có học viên đăng ký15 buổi, 1h45/buổiLinh độngThS Nguyễn Minh Vũ4500k

  Chương trình đào tạo trực tuyến lớp trả phí dành cho nhiều bạn học viên muốn đăng ký tham gia trong cùng một phòng học trực tuyến với mức học phí vẫn chỉ là 4500k/cả lớp, nghĩa là nhóm học viên lớp này càng đông thì học phí trên mỗi bạn sẽ càng giảm. Ví dụ, trong lớp có 10 học viên thì mỗi bạn chỉ cần đóng học phí là 4500/10 = 450k cho một khóa học 15 buổi. Tổng học phí luôn luôn giữ nguyên, lớp càng đông thì học phí sẽ càng giảm.

  Khóa họcGiáo trìnhKhai giảngThời lượngThời gianGiáo viênHọc phí
  Học tiếng Trung online nhiều học viênGiáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển & Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tậpKhi có học viên đăng ký15 buổi, 1h45/buổiLinh độngThS Nguyễn Minh Vũ4500k/nhiều học viên

  Chương trình đào tạo trực tuyến lớp trả phí dành cho các bạn học viên mua theo từng gói học, mỗi gói học là một bộ video bài giảng Thầy Vũ đã làm sẵn. Các bạn căn cứ vào trình độ tiếng Trung hiện tại của bạn để mua từng bộ video bài giảng phù hợp với bạn nhất.

  Bộ video bài giảng Thầy Vũ đã làm sẵn và đóng gói theo từng bộ trong bảng bên dưới.

  Học tiếng Trung online theo bộ video Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

  Khóa họcGiáo trìnhĐơn giáThời gian họcHỗ trợ trực tuyếnGiáo viên
  Học tiếng Trung online theo bộ videoGiáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1199k/bộ videoTrọn đờiTrọn đờiThS Nguyễn Minh Vũ
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 2299k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 3399k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 4499k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 5599k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 6699k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 7799k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 8899k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 9999k/bộ video

  Học tiếng Trung online theo bộ video Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập.

  Khóa họcGiáo trìnhĐơn giáThời gian họcHỗ trợ trực tuyếnGiáo viên
  Học tiếng Trung online theo bộ videoGiáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 1199k/bộ videoTrọn đờiTrọn đờiThS Nguyễn Minh Vũ
  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 2299k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 3399k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 4499k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 5599k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 6699k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 7799k/bộ video
  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Tập 8899k/bộ video

  Nếu như bạn muốn học tiếng Trung online miễn phí theo bộ video bài giảng trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thì cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình là oke. Đó là bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster, ngoài ra, các bạn cần chuẩn bị đồ dùng học tập để phục vụ cho việc học tiếng Hoa trực tuyến cùng Thầy Vũ nhé. Hai bộ sách giáo trình này hiện đang có bán với phiên bản giới hạn tại địa chỉ Trung tâm học tiếng Trung online ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội và Trung tâm học tiếng Trung trực tuyến ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn các bạn nhé. Các bạn cũng có thể đặt hàng trực tuyến hai bộ sách giáo trình này bằng cách liên hệ trực tiếp Thầy Vũ qua kênh Zalo và kênh Telegram, kênh diễn đàn tiếng Trung ChineMaster các bạn nhé.

  • Số điện thoại Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo)
  • Số Telegram Thầy Vũ 090 325 4870

  Đồ dùng học tập cần chuẩn bị như sau:

  Đối với học viên học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển thì cần chuẩn bị các đồ dùng học tập sau đây.

  1. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  2. Tài khoản thành viên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster
  3. Máy tính hệ điều hành Windows được cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin
  4. Đường truyền mạng ổn định sóng WIFI đầy vạch
  5. Vở ghi chép

  Đối với học viên học theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập thì các bạn cũng chuẩn bị các đồ dùng học tập như trên nhé.

  1. Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster
  2. Tài khoản thành viên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster
  3. Máy tính hệ điều hành Windows được cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin
  4. Đường truyền mạng ổn định sóng WIFI đầy vạch
  5. Vở ghi chép

  Trong lúc các bạn học viên xem video bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ livestream giảng bài trên lớp mà có bất kỳ chỗ nào vướng mắc về ngữ pháp tiếng Trung, từ vựng tiếng Trung, cấu trúc câu tiếng Trung, thành phần ngữ pháp tiếng Trung, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế, phân tích thành phần ngữ pháp trong câu tiếng Trung .v.v. thì các bạn đều được hỗ trợ trực tuyến miễn phí qua kênh diễn đàn tiếng Trung ChineMaster bởi các thầy cô giáo tiếng Trung và Thầy Vũ. Chỉ cần bạn đăng câu hỏi lên diễn đàn tiếng Trung và đưa ra bất kỳ câu hỏi nào có liên quan tới bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ thì ngay lập tức sẽ có các bạn thành viên diễn đàn tiếng Trung vào hỗ trợ bạn trực tuyến trong thời gian nhanh nhất. Nếu nhu may mắn, bạn sẽ được ThS Nguyễn Minh Vũ đích thân trực tiếp hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi thắc trong chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung nhé. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần tạo một tài khoản học tiếng Trung online trên diễn đàn của Thầy Vũ.

  Tại sao lựa chọn học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ?

  Rất nhiều bạn đang muốn tìm một kênh học tiếng Trung online uy tín nhất và chất lượng nhất, tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay thì ai ai cũng làm kênh dạy học trực tuyến, nhưng, để mà chất lượng và tâm huyết cũng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thì chưa ai soán được ngôi vị của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Bởi vì 1: Thầy Vũ livestream dạy học tiếng Trung trực tuyến mỗi ngày qua kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster với tần số lên sóng trực tiếp là 2 ca học/ngày, trong đó mỗi ca học kéo dài từ 1h30 đến hơn 2h. Tổng số lượng video bài giảng đào tạo trực tuyến của Thầy Vũ đã lên tới hàng nghìn video như vậy. Thử hỏi liệu ai có thể cả ngày chỉ ngồi một chỗ livestream dạy học liên tục quanh năm suốt tháng 365 ngày bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật như vậy? Liệu ai có thể vượt qua được Thầy Vũ?

  Bởi vì 2: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn lưu trữ toàn bộ nội dung giáo án video bài giảng trực tuyến livestream của Thầy Vũ vào từng chuyên mục chứa từng bài học trên kênh diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để thuận tiện cho các bạn học viên có thể vào xem lại kiến thức của bài học trên lớp vào bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu, chỉ cần thiết bị của học viên được kết nối Internet là oke.

  Bởi vì 3: Thầy Vũ livestream dạy học tiếng Trung online miễn phí mỗi ngày không nghỉ một ngày nào xuyết suốt cả một năm 365 ngày. Thử hỏi rằng ai có thể làm được như Thầy Vũ? Nếu không có một chữ TÂM HUYẾT và NHIỆT HUYẾT của Thầy Vũ thì không ai có thể làm được như thế.

  Bởi vì 4: Học viên lớp trực tuyến miễn phí và trả phí đều được hỗ trợ giải đáp thắc mắc online trên kênh diễn đàn tiếng Trung ChineMaster cực kỳ nhiệt tình. Chỉ cần các bạn học viên cũng như thành viên đưa ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới nội dung giáo án giảng dạy của Thầy Vũ là sẽ ngay lập tức có các bạn thành viên và ban quản trị diễn đàn vào hỗ trợ trực tuyến luôn và ngay trong thời gian nhanh nhất.

  Bởi vì 5: Thầy Vũ không chỉ livestream dạy học trực tuyến qua kênh youtube mà còn livestream song song đồng thời trên kênh fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TPHCM Sài Gòn.

  Bởi vì 6: Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung trực tuyến theo hệ thống giáo án bài giảng cực kỳ chuyên nghiệp và bài bản của bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại 8 tập ChineMaster được sáng tác bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Chỉ khi nào bạn cầm trên tay 2 bộ giáo trình này thì bạn mới thấu hiểu được trọn vẹn sự tâm huyết và nhiệt huyết của Thầy Vũ trên từng trang sách chứa đựng vô số kiến thức thú vị và bổ ích.

  Bởi vì 7: Thầy Vũ quyết định dành trọn cả cuộc đời này để cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao, khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, khóa học tiếng Trung luyện thi HSK 9 cấp, khóa học luyện thi HSKK sơ cấp luyện thi HSKK trung cấp luyện thi HSKK cao cấp và khóa học luyện thi TOCFL 6 cấp.

  Bởi vì 8: Nội dung giáo án bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ liên tục được update hàng ngày để học viên được tiếp cận với những kiến thức mới nhất và chất lượng nhất. Đây chính là điểm vô cùng đặc biệt chỉ có duy nhất tại Trung tâm chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung online uy tín chất lượng số 1 Việt Nam.

  Bởi vì 9: Thầy Vũ tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Dầu Khí Trung Quốc Bắc Kinh với 8 năm du học tại Thủ đô Bắc Kinh sau đó liên tục giảng dạy và đào tạo tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster từ năm 2011 cho đến ngày hôm nay. Với lượng CHẤT XÁM khủng như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể học hết được kiến thức của ThS Nguyễn Minh Vũ.

  Bởi vì 10: Thầy Vũ quyết sống chết vì công việc này, ăn cùng tiếng Trung, ngủ cùng tiếng Trung, làm việc liên tục mỗi ngày trong suốt 365 ngày không biết mệt mỏi là gì. Đây chỉ có thể là tâm thái của người có sự quyết tâm và ý chí nghị lực phi thường.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất