Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 Chào giá

Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 Chào giá là chủ đề bài giảng trực tuyến hôm nay ngày của khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao.

0
299
Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 Chào giá - Tác giả Nguyễn Minh Vũ
Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 Chào giá - Tác giả Nguyễn Minh Vũ
5/5 - (3 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Thầy Vũ

Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 Chào giá là chủ đề bài giảng trực tuyến hôm nay ngày 14/3/2023 của khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao. Toàn bộ nội dung giáo án bài giảng này đều được Tác giả Nguyễn Minh Vũ công bố Tác phẩm trên website của hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Đây là một trong những giáo án bài giảng cực kỳ thú vị của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn đừng quên lưu về học dần và dùng dần để ứng dụng trong công việc thực tế nhé.

Trước khi học sang bài giảng mới thì các bạn hãy ôn tập lại tất cả trọng điểm kiến thức từ bài 1 đến bài 4 trong link dưới.

Học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 1

Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 2

Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 3

Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 4

Tác giả: Nguyễn Minh Vũ

267 mẫu câu tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu chủ đề Chào giá

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1 Xin vui lòng báo giá cho chúng tôi giá hàng hóa trên phiếu yêu cầu giá (Jakarta, CIF). 请把附件中询价单上的货物价格(雅加达,CIF)报给我们。    Qǐng bǎ fùjiàn zhōng xún jià dān shàng de huòwù jiàgé (yǎjiādá,CIF) bào gěi wǒmen.   
2 Xin vui lòng báo giá tối thiểu cho 10 tấn thịt hạt dẻ (CIF, Hamburg). 请把10吨胡桃肉(CIF,汉堡)的最低价格报给我们。   Qǐng bǎ 10 dūn hútáo ròu (CIF, hànbǎo) de zuìdī jiàgé bào gěi wǒmen.  
3 Xin vui lòng báo giá tối thiểu cho 10 thùng giấy dán tường màu trắng (FOB, London). 请把10令白色海报纸(FOB,伦敦)的最低价格报给我们。   Qǐng bǎ 10 lìng báisè hǎi bàozhǐ (FOB, lúndūn) de zuìdī jiàgé bào gěi wǒmen.  
4 Để hợp tác tốt hơn, xin vui lòng báo giá cho chúng tôi giá cạnh tranh nhất. 为了我们合作圆满,请把最具竞争力的价格报给我们。   Wèile wǒmen hézuò yuánmǎn, qǐng bǎ zuì jù jìngzhēng lì de jiàgé bào gěi wǒmen.  
5 Xin vui lòng báo giá tối thiểu cho phân bón. 请把肥料的最低价格报给我们。    Qǐng bǎ féiliào de zuìdī jiàgé bào gěi wǒmen.   
6 Xin vui lòng báo giá tốt nhất và cho biết số lượng đặt hàng tối thiểu của từng sản phẩm. 请把最好的价格报给我们并注明每种产品最小起订量。   Qǐng bǎ zuì hǎo de jiàgé bào gěi wǒmen bìng zhù míng měi zhǒng chǎnpǐn zuìxiǎo qǐ dìng liàng.  
7 Xin vui lòng báo giá găng tay da thủ công (CIF, Hong Kong). 请报给我们手工制作的皮手套价格(CIF,香港)    Qǐng bào gěi wǒmen shǒugōng zhìzuò de pí shǒutào jiàgé (CIF, xiānggǎng)   
8 Xin vui lòng báo giá (FOB, New York). 请报给我们价格(FOB,纽约)    qǐng bào gěi wǒmen jiàgé (FOB, niǔyuē)   
9 Chúng tôi đã yêu cầu báo giá cho dự án của bạn, xin vui lòng báo giá trước cuối tháng này. 我们已对你们的项目做了一个询价,请在这个月底以前报价。   wǒmen yǐ duì nǐmen de xiàngmù zuòle yīgè xún jià, qǐng zài zhège yuèdǐ yǐqián bàojià.  
10 Tôi muốn hỏi giá của loại bao này. 我想询问一下这种包的价格。    Wǒ xiǎng xúnwèn yīxià zhè zhǒng bāo de jiàgé.   
11 Nếu bạn có thể báo giá cho sản phẩm này, chúng tôi sẽ rất vui. 如果你们能对这种产品进行报价,我们将无比高兴。   Rúguǒ nǐmen néng duì zhè zhǒng chǎnpǐn jìnxíng bàojià, wǒmen jiāng wúbǐ gāoxìng.  
12 Nhiều khách hàng quan tâm đến kéo gia đình thương hiệu “Möwe” của bạn, mong được báo giá (CNF Shanghai). 许多客户对你们“海鸥”牌的家用剪刀很感兴趣,期待您的报价(CNF上海)   Xǔduō kèhù duì nǐmen “hǎi’ōu” pái de jiāyòng jiǎndāo hěn gǎn xìngqù, qídài nín de bàojià (CNF shànghǎi)  
13 Chúng tôi muốn biết giá vải đã in để làm quần áo (CIF Tokyo). 我们想知道已经印好的衣服布料的价格(CIF东京)    wǒmen xiǎng zhīdào yǐjīng yìn hǎo de yīfú bùliào de jiàgé (CIF dōngjīng)   
14 Chúng tôi rất mong được sở hữu sản phẩm của bạn. 我们热切地想得到你们的产品。    wǒmen rèqiè de xiǎngdédào nǐmen de chǎnpǐn.   
15 Nếu có thể sở hữu máy đọc sách của thương hiệu này, chúng tôi sẽ rất vui. 如果能得到你们这种牌子的收音机,我们将很高兴。    Rúguǒ néng dédào nǐmen zhè zhǒng páizi de shōuyīnjī, wǒmen jiāng hěn gāoxìng.   
16 Chúng tôi muốn biết giá cả của loại gạo này. 我们想知道关于这种米的价格。     Wǒmen xiǎng zhīdào guānyú zhè zhǒng mǐ de jiàgé.    
17 Chúng tôi muốn biết số lượng đặt hàng tối thiểu của từng màu sắc, từng kiểu dáng sản phẩm. 我们想知道每种颜色,每种款式的最小起订量。   Wǒmen xiǎng zhīdào měi zhǒng yánsè, měi zhǒng kuǎnshì de zuìxiǎo qǐ dìng liàng.  
18 Giá cho 2 thùng mà bạn báo giá là bao nhiêu? 你们给我们报的2打的价格是多少?   Nǐmen gěi wǒmen bào de 2 dǎ di jiàgé shì duōshǎo?  
19 Xin vui lòng báo giá cho chúng tôi sản phẩm sau: Chăn len cừu kích thước 71*81 cm, chất liệu gồm 15% len cừu, 85% bông, dùng sợi tổng hợp tróc vải. 请报给我们以下产品价格:71*81的羊毛毯子,成份15%羊毛,85%棉,人造丝绑定的?   Qǐng bào gěi wǒmen yǐxià chǎnpǐn jiàgé:71*81 De yángmáo tǎnzi, chéngfèn 15%yángmáo,85%mián, rénzào sī bǎng dìng de?  
20 Bạn muốn đặt bao nhiêu chiếc cà vạt của loại nhãn hiệu này? 你们想订多少这种牌子的领带?    Nǐmen xiǎng dìng duōshǎo zhè zhǒng páizi de lǐngdài?   
21 Nếu chúng tôi đặt 10,000 bộ, bạn có thể giảm giá cho chúng tôi bao nhiêu? 如果我们订10,000套,你们会提供什么优惠?   Rúguǒ wǒmen dìng 10,000 tào, nǐmen huì tígōng shénme yōuhuì?  
22 Xin vui lòng cho biết giá của 1000KG đường trắng là bao nhiêu? 请问1000KG的白糖的价格是多少?    Qǐngwèn 1000KG de báitáng de jiàgé shì duōshǎo?   
23 Xin hỏi bạn có thể cung cấp sản phẩm chất lượng này với tỉ lệ khoảng 50% mỗi mét không? 请问你们是否能够提供这种质量的,大约每米50%分?   Qǐngwèn nǐmen shìfǒu nénggòu tígōng zhè zhǒng zhìliàng de, dàyuē měi mǐ 50%fēn?  
24 Nếu lượng đặt hàng của chúng tôi cố định, bạn có thể giảm giá bao nhiêu? 如果我们的采购量是固定的,你们能降价多少?    Rúguǒ wǒmen de cǎigòu liàng shì gùdìng de, nǐmen néng jiàngjià duōshǎo?   
25 Xin vui lòng cho biết chúng tôi có thể nhận được bao nhiêu chiết khấu cho đơn hàng có kích thước như vậy? 请问一个这种尺寸的定单,能得到多少折扣?    Qǐngwèn yīgè zhè zhǒng chǐcùn de dìngdān, néng dédào duōshǎo zhékòu?   
26 Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi những ưu đãi đặc biệt gì? 请告知我方,你们会给我们什么特殊的优惠?    Qǐng gàozhī wǒ fāng, nǐmen huì gěi wǒmen shénme tèshū de yōuhuì?   
27 Đây là đơn đặt hàng của chúng tôi, tôi muốn biết giá CIF thấp nhất tới New York. 这张单子是我们的要求,我想知道到纽约的最低CIF价格。     Zhè zhāng dānzi shì wǒmen de yāoqiú, wǒ xiǎng zhīdào dào niǔyuē de zuìdī CIF jiàgé.    
28 Xin vui lòng báo giá CIF thấp nhất đến London cho chúng tôi. 请把伦敦CIF的最低价格报给我们。     Qǐng bǎ lúndūn CIF de zuìdī jiàgé bào gěi wǒmen.    
29 Nếu chúng tôi đặt số lượng lớn, bạn sẽ giảm giá cho chúng tôi bao nhiêu, xin vui lòng cho biết, chúng tôi rất cảm kích. 如果我方采购量很大,你方会给我方多少折扣,请告知,我方将非常感激。     Rúguǒ wǒ fāng cǎigòu liàng hěn dà, nǐ fāng huì gěi wǒ fāng duōshǎo zhékòu, qǐng gàozhī, wǒ fāng jiāng fēicháng gǎnjī.    
30 Xin vui lòng cho chúng tôi biết giá tốt nhất và thời gian giao hàng vào ngày mai. 请于明天告知我方:最好的价格和装船期。  Qǐng yú míngtiān gàozhī wǒ fāng: Zuì hǎo de jiàgé hézhuāng chuán qí. 
31 Vui lòng cung cấp giá tốt nhất của bạn. 请提供你们最好的价格。 Qǐng tígōng nǐmen zuì hǎo de jiàgé.
32 Vui lòng báo giá cho chúng tôi. 请给我们报个价。 Qǐng gěi wǒmen bào gè jià.
33 Vui lòng cung cấp cho chúng tôi bảng báo giá. 请给我们提供一份报价单。 Qǐng gěi wǒmen tígōng yī fèn bàojià dān.
34 Vui lòng báo giá cho chúng tôi. 请报一下价。 Qǐng bào yīxià jià.
35 Vui lòng cho chúng tôi biết giá mới nhất của bạn. 请告诉我们你们的最新价格。 Qǐng gàosù wǒmen nǐmen de zuìxīn jiàgé.
36 Vui lòng cho chúng tôi biết giá thấp nhất của bạn. 请告诉我们你们的最低价。 Qǐng gàosù wǒmen nǐmen de zuìdī jià.
37 Vui lòng cho chúng tôi biết giá và điều kiện thanh toán. 请告诉我们价格和付款条件。 Qǐng gàosù wǒmen jiàgé hé fùkuǎn tiáojiàn.
38 Vui lòng báo giá thấp nhất cho chúng tôi. 请报最低价。 Qǐng bào zuìdī jià.
39 Vui lòng báo giá tốt nhất cho chúng tôi. 请报最好的价格。 Qǐng bào zuì hǎo de jiàgé.
40 Vui lòng báo giá hợp lý cho chúng tôi. 请给我们报个实惠的价。 Qǐng gěi wǒmen bào gè shíhuì de jià.
41 Vui lòng cung cấp giá mới nhất. 请提供最新的价格。 Qǐng tígōng zuìxīn de jiàgé.
42 Xin hỏi giá của bạn đã hài lòng chưa? 请问您对我们的报价满意吗? Qǐngwèn nín duì wǒmen de bàojià mǎnyì ma?
43 Xin vui lòng cho chúng tôi biết giá tốt nhất của bạn. 请告知您的最佳价格。 Qǐng gàozhī nín de zuì jiā jiàgé.
44 Xin vui lòng báo giá cho chúng tôi với một giá hợp lý. 请给我们报一个实惠的价格。 Qǐng gěi wǒmen bào yīgè shíhuì de jiàgé.
45 Vui lòng báo giá, chúng tôi cần 3000 chiếc. 请报价,我们需要3000台。 Qǐng bàojià, wǒmen xūyào 3000 tái.
46 Xin hỏi giá của bạn đã bao gồm phí vận chuyển chưa? 请问您的价格包括运费吗? Qǐngwèn nín de jiàgé bāokuò yùnfèi ma?
47 Vui lòng cho chúng tôi biết giá CIF của bạn. 请告知您的CIF价格。 Qǐng gàozhī nín de CIF jiàgé.
48 Xin vui lòng cung cấp giá FOB. 请提供FOB价格。 Qǐng tígōng FOB jiàgé.
49 Xin hỏi bạn có giá sỉ không? 请问您有没有批发价? Qǐngwèn nín yǒu méiyǒu pīfā jià?
50 Xin vui lòng cung cấp mẫu và cho chúng tôi biết giá của nó. 请问您能否给我们提供样品并告知价格? Qǐngwèn nín néng fǒu gěi wǒmen tígōng yàngpǐn bìng gàozhī jiàgé?
51 Vui lòng báo giá cho tôi. 请给我报价。  Qǐng gěi wǒ bàojià. 
52 Anh/chị có thể báo giá cho chúng tôi không? 您能给我们报一个价格吗?  Nín néng gěi wǒmen bào yīgè jiàgé ma? 
53 Anh/chị có thể cho tôi biết giá sản phẩm này không? 能告诉我这个产品的价格吗?  Néng gàosù wǒ zhège chǎnpǐn de jiàgé ma? 
54 Xin hỏi sản phẩm này giá bao nhiêu? 请问这个产品的价格是多少?  Qǐngwèn zhège chǎnpǐn de jiàgé shì duōshǎo? 
55 Chúng tôi muốn hỏi giá của sản phẩm của anh/chị. 我们需要询问一下你们的产品价格。  Wǒmen xūyào xúnwèn yīxià nǐmen de chǎnpǐn jiàgé. 
56 Xin anh/chị báo giá chi tiết. 麻烦报一个详细的价格表。  Máfan bào yīgè xiángxì de jiàgé biǎo. 
57 Vui lòng cho chúng tôi biết giá cả và phương thức thanh toán cụ thể. 请告诉我们具体的价格和付款方式。  Qǐng gàosù wǒmen jùtǐ de jiàgé hé fùkuǎn fāngshì. 
58 Anh/chị có thể báo giá FOB cho chúng tôi được không? 你们能给我们报个FOB价吗? Nǐmen néng gěi wǒmen bào gè FOB jià ma?
59 Xin hỏi giá CIF là bao nhiêu? 请问CIF价格是多少?  Qǐngwèn CIF jiàgé shì duōshǎo? 
60 Anh/chị có thể cho tôi giá tốt nhất được không? 您们能给我最好的价格吗?  Nínmen néng gěi wǒ zuì hǎo de jiàgé ma? 
61 Chúng tôi mong muốn nhận được giá ưu đãi nhất. 我们希望能得到最优惠的价格。  Wǒmen xīwàng néng dédào zuì yōuhuì de jiàgé. 
62 Anh/chị có thể báo giá giảm giá cho chúng tôi được không? 你们能报个折扣价格吗?  Nǐmen néng bào gè zhékòu jiàgé ma? 
63 Xin anh/chị cho chúng tôi biết số lượng tối thiểu và giá cả. 请告诉我们最小起订量和价格。  Qǐng gàosù wǒmen zuìxiǎo qǐ dìng liàng hé jiàgé. 
64 Xin anh/chị báo giá mới nhất của mình. 请报一下你们的最新价格。  Qǐng bào yīxià nǐmen de zuìxīn jiàgé. 
65 Anh/chị có thể báo giá cạnh tranh cho chúng tôi được không? 能给我们报个竞争性的价格吗?  Néng gěi wǒmen bào gè jìngzhēng xìng de jiàgé ma? 
66 Anh/chị có thể báo giá ưu đãi cho chúng tôi không? 您能否给我们优惠价格?  Nín néng fǒu gěi wǒmen yōuhuì jiàgé? 
67 Xin chào, cho hỏi giá sản phẩm này là bao nhiêu? 您好,请问这款产品的报价是多少?  Nín hǎo, qǐngwèn zhè kuǎn chǎnpǐn de bàojià shì duōshǎo? 
68 Xin chào, cho chúng tôi biết giá của sản phẩm này. 您好,请告诉我们这个产品的价格。  Nín hǎo, qǐng gàosù wǒmen zhège chǎnpǐn de jiàgé. 
69 Vui lòng gửi cho chúng tôi bảng giá sản phẩm mới nhất. 请给我们发一份最新的产品价格表。  Qǐng gěi wǒmen fā yī fèn zuìxīn de chǎnpǐn jiàgé biǎo. 
70 Vui lòng cho chúng tôi biết giá tốt nhất của bạn. 请告诉我们您的最好价格。  Qǐng gàosù wǒmen nín de zuì hǎo jiàgé. 
71 Xin chào, vui lòng cung cấp cho chúng tôi một bảng giá sản phẩm. 您好,请提供一份产品报价单。  Nín hǎo, qǐng tígōng yī fèn chǎnpǐn bàojià dān. 
72 Xin cho chúng tôi biết chính sách giảm giá của bạn đối với mua hàng số lượng lớn. 请告诉我们您对于大量采购的价格优惠政策。  Qǐng gàosù wǒmen nín duìyú dàliàng cǎigòu de jiàgé yōuhuì zhèngcè. 
73 Vui lòng cho chúng tôi biết số lượng tối thiểu để đặt hàng của bạn là bao nhiêu? 请告诉我们您的最小起订量是多少?  Qǐng gàosù wǒmen nín de zuìxiǎo qǐ dìng liàng shì duōshǎo? 
74 Vui lòng cho chúng tôi biết điều khoản thanh toán của bạn là gì? 请告诉我们您的付款条件是什么?  Qǐng gàosù wǒmen nín de fùkuǎn tiáojiàn shì shénme? 
75 Vui lòng cho chúng tôi biết thời gian giao hàng của bạn là bao nhiêu? 请告诉我们您的交货期是多少?  Qǐng gàosù wǒmen nín de jiāo huò qí shì duōshǎo? 
76 Xin chào, cho hỏi bạn có thể cung cấp mẫu không? 您好,请问您能否提供样品?  Nín hǎo, qǐngwèn nín néng fǒu tígōng yàngpǐn? 
77 Xin chào, vui lòng cho chúng tôi biết số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu? 您好,请告诉我们您的最小订单量。  Nín hǎo, qǐng gàosù wǒmen nín de zuìxiǎo dìngdān liàng. 
78 Vui lòng cho chúng tôi biết chính sách phí vận chuyển của bạn là gì? 请告诉我们您对于快递费用的收费标准。  Qǐng gàosù wǒmen nín duìyú kuàidì fèiyòng de shōufèi biāozhǔn. 
79 Vui lòng cho chúng tôi biết liệu thời gian giao hàng của bạn có đáng tin cậy không? 请告诉我们您的货期是否可靠。  Qǐng gàosù wǒmen nín de huò qí shìfǒu kěkào. 
80 Vui lòng cho chúng tôi biết sản phẩm của bạn có đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không? 请告诉我们您的产品是否符合质量标准。  Qǐng gàosù wǒmen nín de chǎnpǐn shìfǒu fúhé zhìliàng biāozhǔn. 
81 Vui lòng cho chúng tôi biết sản phẩm của bạn có có thời gian bảo hành không? 请告诉我们您的产品是否有保修期。  Qǐng gàosù wǒmen nín de chǎnpǐn shìfǒu yǒu bǎoxiū qī. 
82 Vui lòng cho chúng tôi biết cách xử lý của Anh/Chị sau bán hàng. 请告诉我们您对于售后服务的处理方式。  Qǐng gàosù wǒmen nín duìyú shòuhòu fúwù de chǔlǐ fāngshì. 
83 Vui lòng cung cấp danh mục giá mới nhất. 请提供一个最新的价格清单。 Qǐng tígōng yīgè zuìxīn de jiàgé qīngdān.
84 Bạn có thể cung cấp giá cạnh tranh hơn không? 你能否提供更有竞争力的价格? Nǐ néng fǒu tígōng gèng yǒu jìngzhēng lì de jiàgé?
85 Hãy cho chúng tôi biết giá tốt nhất và số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn. 请告诉我们你们的最佳价格和最小订购量。 Qǐng gàosù wǒmen nǐmen de zuì jiā jiàgé hé zuìxiǎo dìnggòu liàng.
86 Bạn có thể cho chúng tôi biết chính sách giá của bạn không? 您能告诉我们您的价格政策吗? Nín néng gàosù wǒmen nín de jiàgé zhèngcè ma?
87 Chúng tôi muốn nhận báo giá. 我们想得到一个报价。 Wǒmen xiǎngdédào yīgè bàojià.
88 Hãy cho chúng tôi một giá cả xấp xỉ. 请给我们一个大约的价格。 Qǐng gěi wǒmen yīgè dàyuē de jiàgé.
89 Chúng tôi cần biết giá của sản phẩm này. 我们需要知道这种产品的价格。 Wǒmen xūyào zhīdào zhè zhǒng chǎnpǐn de jiàgé.
90 Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về giá và số lượng đặt hàng tối thiểu cho những sản phẩm này không? 您能否提供有关这些产品的价格和最小订购量的详细信息? Nín néng fǒu tígōng yǒuguān zhèxiē chǎnpǐn de jiàgé hé zuìxiǎo dìnggòu liàng de xiángxì xìnxī?
91 Bạn có thể cho chúng tôi biết giá của mỗi đơn vị là bao nhiêu không? 您能告诉我们每个单位的价格是多少吗? Nín néng gàosù wǒmen měi gè dānwèi de jiàgé shì duōshǎo ma?
92 Chúng tôi cần bạn cung cấp giá tốt nhất cho những sản phẩm này. 我们需要您提供这些产品的最佳价格。 Wǒmen xūyào nín tígōng zhèxiē chǎnpǐn de zuì jiā jiàgé.
93 Bạn có thể báo giá CIF cho những sản phẩm này cho chúng tôi không? 您能否向我们报价这些产品的CIF价格? Nín néng fǒu xiàng wǒmen bàojià zhèxiē chǎnpǐn de CIF jiàgé?
94 Bạn có thể cho chúng tôi biết sản phẩm của bạn có bất kỳ chiết khấu nào không? 您能告诉我们您的产品是否有任何折扣? Nín néng gàosù wǒmen nín de chǎnpǐn shìfǒu yǒu rènhé zhékòu?
95 Bạn có thể cung cấp giá bán buôn cho chúng tôi không? 您是否能够给我们提供批发价格? Nín shìfǒu nénggòu gěi wǒmen tígōng pīfā jiàgé?
96 Hãy cho chúng tôi biết giá tốt nhất và thời gian giao hàng của bạn. 请告诉我们您的最佳价格和交货时间。 Qǐng gàosù wǒmen nín de zuì jiā jiàgé hé jiāo huò shíjiān.
97 Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về số lượng đặt hàng tối thiểu không? 您能否提供最小订购量的详细信息? Nín néng fǒu tígōng zuìxiǎo dìnggòu liàng de xiángxì xìnxī?
98 Chúng tôi cần biết đơn giá của những sản phẩm này. 我们需要知道这些产品的单价。 Wǒmen xūyào zhīdào zhèxiē chǎnpǐn de dānjià.
99 Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? 您好,请问有什么我能帮助的吗? Nín hǎo, qǐngwèn yǒu shé me wǒ néng bāngzhù de ma?
100 Cảm ơn bạn đã quan tâm đến yêu cầu báo giá của chúng tôi. Chúng tôi rất vui được cung cấp báo giá cho bạn. 感谢您对我们的询价感兴趣。我们很高兴向您提供我们的报价。 Gǎnxiè nín duì wǒmen de xún jià gǎn xìngqù. Wǒmen hěn gāoxìng xiàng nín tígōng wǒmen de bàojià.
101 Rất cảm ơn bạn đã cung cấp cơ hội báo giá cho chúng tôi. 非常感谢您给我们提供这次报价机会。 Fēicháng gǎnxiè nín gěi wǒmen tígōng zhè cì bàojià jīhuì.
102 Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giá và chất lượng tốt nhất. 我们将为您提供最好的价格和质量。 Wǒmen jiāng wèi nín tígōng zuì hǎo de jiàgé hé zhìliàng.
103 Vui lòng cho chúng tôi biết thông số kỹ thuật và số lượng sản phẩm bạn cần. 请告诉我们您所需产品的规格和数量。 Qǐng gàosù wǒmen nín suǒ xū chǎnpǐn de guīgé hé shùliàng.
104 Vui lòng cho chúng tôi biết địa điểm và thời gian giao hàng sản phẩm mà bạn cần. 请告诉我们您所需产品的交付地点和时间。 Qǐng gàosù wǒmen nín suǒ xū chǎnpǐn de jiāofù dìdiǎn hé shíjiān.
105 Nếu bạn cần thêm thông tin, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. 如果您需要更多的信息,请不要犹豫与我们联系。 Rúguǒ nín xūyào gèng duō de xìnxī, qǐng bùyào yóuyù yǔ wǒmen liánxì.
106 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. 如果您有任何疑问,请随时与我们联系。 Rúguǒ nín yǒu rènhé yíwèn, qǐng suíshí yǔ wǒmen liánxì.
107 Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào khác, vui lòng cho chúng tôi biết. 如果您需要任何进一步的帮助,请告诉我们。 Rúguǒ nín xūyào rènhé jìnyībù de bāngzhù, qǐng gàosù wǒmen.
108 Vui lòng cho chúng tôi biết phản hồi của bạn về báo giá này. 请让我们知道您对这个报价的反馈意见。 Qǐng ràng wǒmen zhīdào nín duì zhège bàojià de fǎnkuì yìjiàn.
109 Chúng tôi hy vọng có thể thiết lập một mối quan hệ đối tác lâu dài với bạn. 我们希望能够与您建立长期合作伙伴关系。 Wǒmen xīwàng nénggòu yǔ nín jiànlì chángqí hézuò huǒbàn guānxì.
110 Chúng tôi rất cảm kích sự tin tưởng và hỗ trợ của bạn. 我们非常感谢您对我们的信任和支持。 Wǒmen fēicháng gǎnxiè nín duì wǒmen de xìnrènhé zhīchí.
111 Nếu quý khách hàng có thể xác nhận đơn hàng trong tuần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng một chiết khấu 10%. 如果您能够在本周内确定订单,我们可以给您一个10%的折扣。 Rúguǒ nín nénggòu zài běn zhōu nèi quèdìng dìngdān, wǒmen kěyǐ gěi nín yīgè 10%de zhékòu.
112 Vì chúng tôi có dây chuyền sản xuất riêng của mình, do đó chúng tôi có thể cung cấp giá cả cạnh tranh. 由于我们拥有自己的生产线,因此我们可以提供竞争力的价格。 Yóuyú wǒmen yǒngyǒu zìjǐ de shēngchǎnxiàn, yīncǐ wǒmen kěyǐ tígōng jìngzhēng lì de jiàgé.
113 Quý khách cần biết rằng giá cả của chúng tôi không bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm. 您需要知道的是,我们的价格不包括运费和保险费。 Nín xūyào zhīdào de shì, wǒmen de jiàgé bù bāokuò yùnfèi hé bǎoxiǎn fèi.
114 Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. 如果您有任何问题或需要更多的信息,请随时与我们联系。 Rúguǒ nín yǒu rènhé wèntí huò xūyào gèng duō de xìnxī, qǐng suíshí yǔ wǒmen liánxì.
115 Quý khách cần bao lâu để giao hàng cho chúng tôi? 您需要多长时间才能将产品交付给我们? Nín xūyào duō cháng shíjiān cáinéng jiāng chǎnpǐn jiāofù gěi wǒmen?
116 Nếu quý khách cần thảo luận hoặc thương lượng thêm, vui lòng cho chúng tôi biết lịch trình của quý khách. 如果您需要进一步的讨论或磋商,请告诉我们您的时间表。 Rúguǒ nín xūyào jìnyībù de tǎolùn huò cuōshāng, qǐng gàosù wǒmen nín de shíjiān biǎo.
117 Nếu quý khách có thể cho chúng tôi biết nhu cầu cụ thể của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách báo giá chính xác nhất. 如果您能告诉我们您的具体需求,我们将为您提供最准确的报价。 Rúguǒ nín néng gàosù wǒmen nín de jùtǐ xūqiú, wǒmen jiāng wèi nín tígōng zuì zhǔnquè de bàojià.
118 Nếu quý khách cần số lượng lớn hơn, chúng tôi có thể cung cấp giá cả thấp hơn cho quý khách. 如果您需要更高的数量,我们可以给您更低的价格。 Rúguǒ nín xūyào gèng gāo de shùliàng, wǒmen kěyǐ gěi nín gèng dī de jiàgé.
119 Vui lòng lưu ý rằng báo giá của chúng tôi có thời hạn hiệu lực. 请注意,我们的报价是有时效性的。 Qǐng zhùyì, wǒmen de bàojià shì yǒu shíxiào xìng de.
120 Xin vui lòng cung cấp giá mới nhất và thời gian giao hàng. 请提供最新的价格和交货时间。 Qǐng tígōng zuìxīn de jiàgé hé jiāo huò shíjiān.
121 Xin hỏi số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu? 请问您们的最低订单量是多少? Qǐngwèn nínmen de zuìdī dìngdān liàng shì duōshǎo?
122 Xin vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. 请告知我们产品的详细信息和规格。 Qǐng gàozhī wǒmen chǎnpǐn de xiángxì xìnxī hé guīgé.
123 Xin hỏi bạn có thể cung cấp mẫu sản phẩm không? 请问你们有没有样品可以提供? Qǐngwèn nǐmen yǒu méiyǒu yàngpǐn kěyǐ tígōng?
124 Xin vui lòng cho chúng tôi biết ưu điểm về giá của bạn. 请告知我们您们的价格优势。 Qǐng gàozhī wǒmen nínmen de jiàgé yōushì.
125 Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi giá tốt hơn không? 您能否给我们一个更好的价格? Nín néng fǒu gěi wǒmen yīgè gèng hǎo de jiàgé?
126 Xin vui lòng cho chúng tôi biết về chu kỳ sản xuất và thời gian giao hàng của sản phẩm của bạn. 请告知我们关于您们产品的生产周期和交货时间。 Qǐng gàozhī wǒmen guānyú nínmen chǎnpǐn de shēngchǎn zhōuqí hé jiāo huò shíjiān.
127 Xin hỏi phương thức thanh toán của bạn là gì? 请问您的支付方式是什么? Qǐngwèn nín de zhīfù fāngshì shì shénme?
128 Chúng tôi cần biết giá của bạn để có thể đưa ra quyết định. 我们需要知道您们的价格,以便做出决定。 Wǒmen xūyào zhīdào nínmen de jiàgé, yǐbiàn zuò chū juédìng.
129 Xin vui lòng cho chúng tôi biết thời gian bảo hành sản phẩm của bạn. 请告知我们产品的保修期限。 Qǐng gàozhī wǒmen chǎnpǐn de bǎoxiū qíxiàn.
130 Xin vui lòng cho chúng tôi biết giá phụ kiện của sản phẩm. 请告知我们产品的配件价格。 Qǐng gàozhī wǒmen chǎnpǐn de pèijiàn jiàgé.
131 Xin hỏi bạn có hàng tồn kho không? 请问您们是否有库存? Qǐngwèn nínmen shìfǒu yǒu kùcún?
132 Xin vui lòng cho chúng tôi biết phương tiện vận chuyển và chi phí. 请告知我们运输方式和费用。 Qǐng gàozhī wǒmen yùnshū fāngshì hé fèiyòng.
133 Chúng tôi cần biết các điều khoản thanh toán của bạn. 我们需要知道您的付款条款。 Wǒmen xūyào zhīdào nín de fùkuǎn tiáokuǎn.
134 Xin hỏi báo giá của bạn có bao gồm thuế không? 请问您们的报价是否包括税费? Qǐngwèn nínmen de bàojià shìfǒu bāokuò shuì fèi?
135 Bạn có thể cho chúng tôi một số chiết khấu không? 您能否给我们一些折扣? Nín néng fǒu gěi wǒmen yīxiē zhékòu?
136 Xin vui lòng cho chúng tôi biết về dịch vụ hậu mãi của bạn. 请告知我们关于您们的售后服务。 Qǐng gàozhī wǒmen guānyú nínmen de shòuhòu fúwù.
137 Bạn cần bao nhiêu số lượng sản phẩm? 您需要多少数量的产品? Nín xūyào duōshǎo shùliàng de chǎnpǐn?
138 Xin hỏi bạn có hài lòng với giá cả của chúng tôi không? 请问您对我们的价格满意吗? Qǐngwèn nín duì wǒmen de jiàgé mǎnyì ma?
139 Báo giá của chúng tôi bao gồm phí vận chuyển và thuế. 我们的报价包含了运费和税费。 Wǒmen de bàojià bāohánle yùnfèi hé shuì fèi.
140 Xin hỏi bạn cần gói hàng như thế nào? 请问您需要什么样的包装? Qǐngwèn nín xūyào shénme yàng de bāozhuāng?
141 Xin hỏi bạn cần cung cấp những chứng chỉ nào? 请问您需要提供哪些证书? Qǐngwèn nín xūyào tígōng nǎxiē zhèngshū?
142 Bạn cần phương thức thanh toán nào? 您需要什么样的付款方式? Nín xūyào shénme yàng de fùkuǎn fāngshì?
143 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều hơn giảm giá. 我们可以给您提供更多的折扣。 Wǒmen kěyǐ gěi nín tígōng gèng duō de zhékòu.
144 Giá của chúng tôi so với thị trường rất cạnh tranh. 我们的价格相对市场来说非常有竞争力。 Wǒmen de jiàgé xiāngduì shìchǎng lái shuō fēicháng yǒu jìngzhēng lì.
145 Bạn có thể cho chúng tôi biết ngân sách của bạn không? 您可以告诉我们您的预算吗? Nín kěyǐ gàosù wǒmen nín de yùsuàn ma?
146 Bạn có cần chúng tôi cung cấp mẫu không? 您是否需要我们提供样品? Nín shìfǒu xūyào wǒmen tígōng yàngpǐn?
147 Báo giá của chúng tôi có hiệu lực trong bao lâu? 我们的报价有效期是多久? Wǒmen de bàojià yǒuxiàoqí shì duōjiǔ?
148 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. 如果您有任何问题,请随时联系我们。 Rúguǒ nín yǒu rèn hé wèntí, qǐng suíshí liánxì wǒmen.
149 Xin chào, anh/chị có quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi không? Chúng tôi có thể cung cấp giá tốt nhất và dịch vụ tốt nhất. 您好,请问您对我们的产品有兴趣吗?我们可以提供最优惠的价格和最好的服务。 Nín hǎo, qǐngwèn nín duì wǒmen de chǎnpǐn yǒu xìngqù ma? Wǒmen kěyǐ tígōng zuì yōuhuì de jiàgé hé zuì hǎo de fúwù.
150 Xin chào, cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến công ty chúng tôi. Có điều gì tôi có thể giúp anh/chị không? 您好,感谢您对我们公司的关注。请问有什么我能帮到您的吗? Nín hǎo, gǎnxiè nín duì wǒmen gōngsī de guānzhù. Qǐngwèn yǒu shé me wǒ néng bāng dào nín de ma?
151 Xin chào, giá báo của chúng tôi có phù hợp với ngân sách của anh/chị không? 您好,请问我们的报价符合您的预算吗? Nín hǎo, qǐngwèn wǒmen de bàojià fúhé nín de yùsuàn ma?
152 Xin chào, anh/chị cần báo giá sản phẩm nào? Chúng tôi sẽ cung cấp giá tốt nhất ngay lập tức. 您好,请问您需要什么产品的报价?我们将立即为您提供最优惠的价格。 Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào shénme chǎnpǐn de bàojià? Wǒmen jiāng lìjí wèi nín tígōng zuì yōuhuì de jiàgé.
153 Xin chào, anh/chị cần số lượng sản phẩm nào? Chúng tôi sẽ cung cấp giá và ưu đãi tương ứng. 您好,请问您需要多少数量的产品?我们将提供相应的价格和优惠。 Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng de chǎnpǐn? Wǒmen jiāng tígōng xiāngyìng de jiàgé hé yōuhuì.
154 Xin chào, anh/chị cần sản phẩm màu sắc và kích cỡ nào? Chúng tôi sẽ cung cấp báo giá tương ứng. 您好,请问您需要什么颜色和尺寸的产品?我们将提供相应的报价。 Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào shénme yánsè hé chǐcùn de chǎnpǐn? Wǒmen jiāng tígōng xiāngyìng de bàojià.
155 Xin chào, anh/chị cần thời gian giao hàng trong bao lâu? Chúng tôi sẽ cung cấp thời gian giao hàng nhanh nhất và giá tốt nhất. 您好,请问您需要多长时间内交货?我们将提供最快的交货时间和最优惠的价格。 Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào duō cháng shíjiān nèi jiāo huò? Wǒmen jiāng tígōng zuì kuài de jiāo huò shíjiān hé zuì yōuhuì de jiàgé.
156 Xin chào, anh/chị cần phương thức đóng gói nào? Chúng tôi sẽ cung cấp báo giá và dịch vụ tương ứng. 您好,请问您需要什么样的包装方式?我们将提供相应的报价和服务。 Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào shénme yàng de bāozhuāng fāngshì? Wǒmen jiāng tígōng xiāngyìng de bàojià hé fúwù.
157 Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến chúng tôi, Quý khách cần báo giá sản phẩm nào? 感谢您对我们的关注,请问需要哪些产品的报价? Gǎnxiè nín duì wǒmen de guānzhù, qǐngwèn xūyào nǎxiē chǎnpǐn de bàojià?
158 Xin chào, Quý công ty có quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi không? 您好,请问贵公司对于我们的产品是否有兴趣? Nín hǎo, qǐngwèn guì gōngsī duìyú wǒmen de chǎnpǐn shìfǒu yǒu xìngqù?
159 Xin chào, giá báo của chúng tôi có phù hợp với dự tính của Quý khách không? 您好,请问我们的报价是否符合您的预算? Nín hǎo, qǐngwèn wǒmen de bàojià shìfǒu fúhé nín de yùsuàn?
160 Rất vinh dự được cung cấp báo giá cho Quý khách, còn có nhu cầu khác nào không? 很荣幸能够为您提供报价,请问还有其他需求吗? Hěn róngxìng nénggòu wèi nín tígōng bàojià, qǐngwèn hái yǒu qítā xūqiú ma?
161 Cảm ơn rất nhiều về yêu cầu báo giá của Quý khách, Quý khách cần mua bao nhiêu sản phẩm? 非常感谢您的询价,请问您需要多少数量的产品? Fēicháng gǎnxiè nín de xún jià, qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng de chǎnpǐn?
162 Giá báo của chúng tôi rất tốt, Quý khách đã cân nhắc hợp tác chưa? 我们的报价非常优惠,请问您是否考虑过合作? Wǒmen de bàojià fēicháng yōuhuì, qǐngwèn nín shìfǒu kǎolǜguò hézuò?
163 Chúng tôi rất vui được cung cấp báo giá cho Quý khách, Quý khách có yêu cầu đặc biệt nào không? 很高兴为您提供报价,请问您对于我们的产品有哪些要求? Hěn gāoxìng wèi nín tígōng bàojià, qǐngwèn nín duìyú wǒmen de chǎnpǐn yǒu nǎxiē yāoqiú?
164 Giá báo của chúng tôi đã bao gồm tất cả chi phí, Quý khách có câu hỏi gì về báo giá không? 我们的报价已经包含了所有费用,请问您对于报价有任何疑问吗? Wǒmen de bàojià yǐjīng bāohánle suǒyǒu fèiyòng, qǐngwèn nín duìyú bàojià yǒu rènhé yíwèn ma?
165 Xin chào, giá báo của chúng tôi có phù hợp với giá thị trường không? 您好,请问我们的报价是否符合市场价格? Nín hǎo, qǐngwèn wǒmen de bàojià shìfǒu fúhé shìchǎng jiàgé?
166 Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, Quý khách cần bao nhiêu sản phẩm? 感谢您对我们的产品感兴趣,请问您需要多少数量的报价? Gǎnxiè nín duì wǒmen de chǎnpǐn gǎn xìngqù, qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng de bàojià?
167 Giá báo của chúng tôi đã rất ưu đãi, Quý khách có nhu cầu khác không? 我们的报价已经非常优惠,请问您是否有其他需求? Wǒmen de bàojià yǐjīng fēicháng yōuhuì, qǐngwèn nín shìfǒu yǒu qítā xūqiú?
168 Xin chào, Quý khách có những câu hỏi nào về sản phẩm của chúng tôi không? 您好,请问您对于我们的产品有哪些问题需要了解? Nín hǎo, qǐngwèn nín duìyú wǒmen de chǎnpǐn yǒu nǎxiē wèntí xūyào liǎojiě?
169 Giá báo của chúng tôi rất cạnh tranh, Quý khách nghĩ sao về giá báo của chúng tôi? 我们的报价非常具有竞争力,请问您对于我们的报价有何看法? Wǒmen de bàojià fēicháng jùyǒu jìngzhēng lì, qǐngwèn nín duìyú wǒmen de bàojià yǒu hé kànfǎ?
170 Cảm ơn Quý khách rất nhiều về yêu cầu báo giá của Quý khách, Quý khách cần mua bao nhiêu sản phẩm? 非常感谢您的询价,请问您需要多少数量的报价? Fēicháng gǎnxiè nín de xún jià, qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng de bàojià?
171 Giá báo của chúng tôi đã bao gồm tất cả chi phí, Quý khách có câu hỏi gì về báo giá không? 我们的报价已经包含了所有费用,请问您是否有任何疑问? Wǒmen de bàojià yǐjīng bāohánle suǒyǒu fèiyòng, qǐngwèn nín shìfǒu yǒu rènhé yíwèn?
172 Rất vinh dự được cung cấp báo giá cho quý khách, vui lòng cho biết yêu cầu về sản phẩm của chúng tôi? 很荣幸为您提供报价,请问您对于我们的产品有哪些要求? Hěn róngxìng wèi nín tígōng bàojià, qǐngwèn nín duìyú wǒmen de chǎnpǐn yǒu nǎxiē yāoqiú?
173 Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng cho biết số lượng sản phẩm cần báo giá? 感谢您对我们的产品感兴趣,请问您需要多少数量的报价? Gǎnxiè nín duì wǒmen de chǎnpǐn gǎn xìngqù, qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng de bàojià?
174 Báo giá của chúng tôi đã rất ưu đãi, quý khách đã suy nghĩ về việc hợp tác chưa? 我们的报价已经非常优惠,请问您是否考虑过合作? Wǒmen de bàojià yǐjīng fēicháng yōuhuì, qǐngwèn nín shìfǒu kǎolǜguò hézuò?
175 Cảm ơn quý khách đã yêu cầu báo giá, vui lòng cho biết số lượng sản phẩm cần mua? 非常感谢您的询价,请问您需要多少数量的产品? Fēicháng gǎnxiè nín de xún jià, qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng de chǎnpǐn?
176 Xin hỏi quý khách còn có yêu cầu gì khác về sản phẩm của chúng tôi không? 您好,请问您对于我们的产品是否有其他要求? Nín hǎo, qǐngwèn nín duìyú wǒmen de chǎnpǐn shìfǒu yǒu qítā yāoqiú?
177 Báo giá của chúng tôi đã phù hợp với giá thị trường, quý khách có ý kiến gì về báo giá của chúng tôi không? 我们的报价已经符合市场价格,请问您对于我们的报价有何看法? Wǒmen de bàojià yǐjīng fúhé shìchǎng jiàgé, qǐngwèn nín duìyú wǒmen de bàojià yǒu hé kànfǎ?
178 Xin hỏi quý khách cần mua sản phẩm nào? 您好,请问您需要什么产品? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào shénme chǎnpǐn?
179 Vui lòng cho biết số lượng cần mua? 请问您需要多少数量? Qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng?
180 Đây là danh mục sản phẩm và bảng giá mới nhất của chúng tôi, vui lòng kiểm tra. 这是我们的最新产品和价格目录,请查收。 Zhè shì wǒmen de zuìxīn chǎnpǐn hé jiàgé mùlù, qǐng cháshōu.
181 Quý khách có cần chúng tôi cung cấp mẫu sản phẩm không? 您需要我们提供样品吗? Nín xūyào wǒmen tígōng yàngpǐn ma?
182 Quý khách có muốn sửa đổi bảng giá này không? 您需要对这个报价单进行修改吗? Nín xūyào duì zhège bàojià dān jìnxíng xiūgǎi ma?
183 Chúng tôi có thể cung cấp giá cạnh tranh hơn cho quý khách. 我们可以为您提供更具竞争力的价格。 Wǒmen kěyǐ wéi nín tígōng gèng jù jìngzhēng lì de jiàgé.
184 Đây là giá thấp nhất mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng xem tài liệu đính kèm. 这是我们的最低报价,请查看附件。 Zhè shì wǒmen de zuìdī bàojià, qǐng chákàn fùjiàn.
185 Vui lòng thông báo quyết định của quý khách càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể giữ giá cho quý khách. 请尽快告诉我们您的决定,以便我们可以为您保留价格。 Qǐng jǐnkuài gàosù wǒmen nín de juédìng, yǐbiàn wǒmen kěyǐ wéi nín bǎoliú jiàgé.
186 Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho quý khách, quý khách có cần không? 我们可以给您提供定制服务,您需要吗? Wǒmen kěyǐ gěi nín tígōng dìngzhì fúwù, nín xūyào ma?
187 Bạn cần chúng tôi sắp xếp vận chuyển cho bạn không? 您需要我们为您安排运输吗? Nín xūyào wǒmen wèi nín ānpái yùnshū ma?
188 Đây là báo giá cuối cùng của chúng tôi, bạn có thể xem xét chúng không? 这是我们的最终报价,您考虑一下吗? Zhè shì wǒmen de zuìzhōng bàojià, nín kǎolǜ yīxià ma?
189 Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin chi tiết hơn không? Điều này sẽ giúp chúng tôi báo giá chính xác hơn. 您可以提供更多的详细信息吗?这有助于我们更准确地报价。 Nín kěyǐ tígōng gèng duō de xiángxì xìnxī ma? Zhè yǒu zhù yú wǒmen gèng zhǔnquè dì bàojià.
190 Bạn có yêu cầu đặc biệt gì không? 请问您有什么特别的需求吗? Qǐngwèn nín yǒu shé me tèbié de xūqiú ma?
191 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều loại sản phẩm khác nhau với các quy cách khác nhau. 我们可以为您提供多种不同规格的产品。 Wǒmen kěyǐ wéi nín tígōng duō zhǒng bùtóng guīgé de chǎnpǐn.
192 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một loạt các lựa chọn khác nhau. 我们可以为您提供一系列不同的选择。 Wǒmen kěyǐ wéi nín tígōng yī xìliè bùtóng de xuǎnzé.
193 Bạn có thể cho chúng tôi biết ngân sách của bạn không? 您可以告诉我们您的预算吗? Nín kěyǐ gàosù wǒmen nín de yùsuàn ma?
194 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất. 我们可以给您提供最优惠的价格和最佳的质量。 Wǒmen kěyǐ gěi nín tígōng zuì yōuhuì de jiàgé hé zuì jiā de zhìliàng.
195 Vui lòng kiểm tra bảng giá ưu đãi mới nhất của chúng tôi. 请查收我们的最新优惠价格。 Qǐng cháshōu wǒmen de zuìxīn yōuhuì jiàgé.
196 Đây là giá tiêu chuẩn của chúng tôi, bạn có thể được giảm giá. 这是我们的标准价格,您可以享受折扣。 Zhè shì wǒmen de biāozhǔn jiàgé, nín kěyǐ xiǎngshòu zhékòu.
197 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn. 我们可以为您提供更多的选择,以满足您的需求。 Wǒmen kěyǐ wéi nín tígōng gèng duō de xuǎnzé, yǐ mǎnzú nín de xūqiú.
198 Chất lượng sản phẩm của chúng tôi đã được khách hàng đánh giá cao. 我们的产品质量得到了客户的一致好评。 Wǒmen de chǎnpǐn zhí liáng dédàole kèhù de yīzhì hǎopíng.
199 Vui lòng xem danh mục sản phẩm của chúng tôi, chọn sản phẩm bạn cần. 请查看我们的产品目录,选择您需要的产品。 Qǐng chákàn wǒmen de chǎnpǐn mùlù, xuǎnzé nín xūyào de chǎnpǐn.
200 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ mua sắm đa dạng. 我们可以为您提供一站式采购服务。 Wǒmen kěyǐ wéi nín tígōng yí zhàn shì cǎigòu fúwù.
201 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn báo giá cá nhân dựa trên nhu cầu của bạn. 我们可以根据您的需求为您提供个性化的报价。 Wǒmen kěyǐ gēnjù nín de xūqiú wèi nín tígōng gèxìng huà de bàojià.
202 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bao bì và nhãn đính kèm tùy chỉnh. 我们可以提供定制的包装和标签。 Wǒmen kěyǐ tígōng dìngzhì de bāozhuāng hé biāoqiān.
203 Bạn có yêu cầu hoặc dịch vụ đặc biệt nào không? 请问您需要什么特别的服务或要求吗? Qǐngwèn nín xūyào shénme tèbié de fúwù huò yāoqiú ma?
204 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thời gian giao hàng đáng tin cậy và kế hoạch thời gian. 我们可以为您提供可靠的交货期限和时间表。 Wǒmen kěyǐ wéi nín tígōng kěkào de jiāo huò qíxiàn hé shíjiān biǎo.
205 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bảo hành chất lượng trong một năm. 我们可以为您提供一年的质量保证。 Wǒmen kěyǐ wéi nín tígōng yī nián de zhìliàng bǎozhèng.
206 Bạn có thể yên tâm mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt nhất. 您可以放心购买我们的产品,我们将提供最好的售后服务。 Nín kěyǐ fàngxīn gòumǎi wǒmen de chǎnpǐn, wǒmen jiāng tígōng zuì hǎo de shòuhòu fúwù.
207 Vui lòng cho chúng tôi biết quyết định của bạn sớm nhất có thể để chúng tôi có thể giữ hàng cho bạn. 请尽快告诉我们您的决定,以便我们可以为您预留产品。 Qǐng jǐnkuài gàosù wǒmen nín de juédìng, yǐbiàn wǒmen kěyǐ wéi nín yù liú chǎnpǐn.
208 Vui lòng cung cấp giá mới nhất và điều khoản thanh toán. 请提供最新的价格和付款条款。 Qǐng tígōng zuìxīn de jiàgé hé fùkuǎn tiáokuǎn.
209 Có thể cung cấp chi tiết cụ thể về thông số kỹ thuật và chứng nhận chất lượng sản phẩm không? 能否提供详细的产品规格和质量认证? Néng fǒu tígōng xiángxì de chǎnpǐn guīgé hé zhìliàng rènzhèng?
210 Vui lòng cung cấp báo giá tối thiểu của công ty bạn. 请提供你们公司的最低报价。 Qǐng tígōng nǐmen gōngsī de zuìdī bàojià.
211 Có thể cung cấp mẫu hoặc hình ảnh mẫu không? 能否提供样品或样品照片? Néng fǒu tígōng yàngpǐn huò yàngpǐn zhàopiàn?
212 Vui lòng cho biết ngày giao hàng và cảng tàu. 请告知装运日期和港口。 Qǐng gàozhī zhuāngyùn rìqí hé gǎngkǒu.
213 Cần biết số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi mẫu. 需要知道每个模型的最小起订量。 Xūyào zhīdào měi gè móxíng de zuìxiǎo qǐ dìng liàng.
214 Có thêm màu sắc hoặc kiểu dáng khác không? 请问你们有没有其他颜色或款式? Qǐngwèn nǐmen yǒu méiyǒu qítā yánsè huò kuǎnshì?
215 Có thể cung cấp giá giảm cho đơn hàng sỉ hoặc đặt hàng số lượng lớn không? 能否提供批发或大宗购买的折扣? Néng fǒu tígōng pīfā huò dàzōng gòumǎi de zhékòu?
216 Có thể cung cấp báo giá FOB hoặc CIF không? 能否提供FOB或CIF报价? Néng fǒu tígōng FOB huò CIF bàojià?
217 Vui lòng cung cấp phương thức vận chuyển và ước tính chi phí vận chuyển. 请提供运输方式和运费估算。 Qǐng tígōng yùnshū fāngshì hé yùnfèi gūsuàn.
218 Có thể cung cấp thời hạn bảo hành sản phẩm và dịch vụ hậu mãi không? 能否提供产品的保修期限和售后服务? Néng fǒu tígōng chǎnpǐn de bǎoxiū qíxiàn hé shòuhòu fúwù?
219 Các phương thức thanh toán nào mà công ty của bạn chấp nhận? 请问你们接受哪些付款方式? Qǐngwèn nǐmen jiēshòu nǎxiē fùkuǎn fāngshì?
220 Có thể cung cấp thời gian sản xuất và thời gian giao hàng không? 能否提供生产时间和交货期? Néng fǒu tígōng shēngchǎn shíjiān hé jiāo huò qí?
221 Vui lòng cho biết phương pháp đóng gói và kích thước đóng gói của sản phẩm. 请告知产品的包装方式和包装规格。 Qǐng gàozhī chǎnpǐn de bāozhuāng fāngshì hé bāozhuāng guīgé.
222 Có thể tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của chúng tôi không? 请问你们能否按照我们的要求进行定制? Qǐngwèn nǐmen néng fǒu ànzhào wǒmen de yāoqiú jìnxíng dìngzhì?
223 Có thể cung cấp giá đặc biệt cho đơn đặt hàng lớn không? 能否提供大量订购的特别报价? Néng fǒu tígōng dàliàng dìnggòu de tèbié bàojià?
224 Có thể cung cấp sản xuất mẫu sau khi thanh toán tiền đặt cọc không? 能否提供支付定金后的样品制作? Néng fǒu tígōng zhīfù dìngjīn hòu de yàngpǐn zhìzuò?
225 Có thể cung cấp chứng nhận và báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm không? 能否提供产品的资质认证和测试报告? Néng fǒu tígōng chǎnpǐn de zīzhì rènzhèng hé cèshì bàogào?
226 MOQ của công ty bạn là bao nhiêu? 请问你们公司的MOQ是多少? Qǐngwèn nǐmen gōngsī de MOQ shì duōshǎo?
227 Có thể cung cấp danh sách hàng hóa và bảng giá không? 能否提供商品清单和价格表? Néng fǒu tígōng shāngpǐn qīngdān hé jiàgé biǎo?
228 Có thể cung cấp chính sách đổi trả hàng hóa không? 能否提供有关退换货的政策? Néng fǒu tígōng yǒuguān tuìhuàn huò de zhèngcè?
229 Có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sản phẩm không? 能否提供关于产品的更多详细信息? Néng fǒu tígōng guānyú chǎnpǐn de gèng duō xiángxì xìnxī?
230 Có thể đóng gói theo thương hiệu của chúng tôi không? 请问你们能否按照我们的品牌进行包装? Qǐngwèn nǐmen néng fǒu ànzhào wǒmen de pǐnpái jìnxíng bāozhuāng?
231 Có thể cung cấp ước tính thuế và phí nhập khẩu của sản phẩm không? 能否提供产品的税费和关税估算? Néng fǒu tígōng chǎnpǐn de shuì fèi hé guānshuì gūsuàn?
232 Chúng tôi chấp nhận các loại tiền tệ nào để thanh toán? 请问你们接受哪些货币结算? Qǐngwèn nǐmen jiēshòu nǎxiē huòbì jiésuàn?
233 Có thể cung cấp bảo hiểm hàng hóa tương ứng không? 能否提供相应的货物保险? Néng fǒu tígōng xiāngyìng de huòwù bǎoxiǎn?
234 Có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì sau bán hàng không? 能否提供售后技术支持和维修服务? Néng fǒu tígōng shòuhòu jìshù zhīchí hé wéixiū fúwù?
235 Công suất sản xuất của công ty là bao nhiêu? 请问你们公司的生产能力是多少? Qǐngwèn nǐmen gōngsī de shēngchǎn nénglì shì duōshǎo?
236 Có thể cung cấp mẫu sản phẩm tương ứng không? 能否提供相应的产品样本? Néng fǒu tígōng xiāngyìng de chǎnpǐn yàngběn?
237 Có thể cung cấp dịch vụ đặt hàng tùy chỉnh không? 能否提供私人定制和订制的服务? Néng fǒu tígōng sīrén dìngzhì hé dìng zhì de fúwù?
238 Xin chào, bạn cần sản phẩm gì? 您好,请问您需要什么产品? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào shénme chǎnpǐn?
239 Xin chào, bạn cần số lượng bao nhiêu? 您好,请问您需要多少数量? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào duōshǎo shùliàng?
240 Xin chào, bạn cần sản phẩm có kích thước nào? 您好,请问您需要哪种规格的产品? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng guīgé de chǎnpǐn?
241 Xin chào, bạn cần sản phẩm có màu gì? 您好,请问您需要哪种颜色的产品? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng yánsè de chǎnpǐn?
242 Xin chào, bạn cần sản phẩm có kiểu dáng gì? 您好,请问您需要哪种款式的产品? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng kuǎnshì de chǎnpǐn?
243 Xin chào, chúng tôi có thể cung cấp những ưu đãi gì cho bạn? 您好,我司可以提供哪些优惠? Nín hǎo, wǒ sī kěyǐ tígōng nǎxiē yōuhuì?
244 Xin chào, bạn có yêu cầu đặc biệt về giá không? 您好,请问您对于价格有没有特殊要求? Nín hǎo, qǐngwèn nín duìyú jiàgé yǒu méiyǒu tèshū yāoqiú?
245 Xin chào, bạn cần cung cấp những nguyên liệu gì? 您好,请问您需要提供哪些材料? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào tígōng nǎxiē cáiliào?
246 Xin chào, bạn cần sản phẩm có chất lượng như thế nào? 您好,请问您需要哪种质量的产品? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng zhìliàng de chǎnpǐn?
247 Xin chào, bạn cần sản phẩm được đóng gói dưới hình thức nào? 您好,请问您需要哪种包装形式的产品? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng bāozhuāng xíngshì de chǎnpǐn?
248 Xin chào, bạn có yêu cầu giao hàng vào thời gian cụ thể không? 您好,请问您对于交货期有没有特殊要求? Nín hǎo, qǐngwèn nín duìyú jiāo huò qí yǒu méiyǒu tèshū yāoqiú?
249 Xin chào, bạn muốn đặt cọc bao nhiêu? 您好,请问您需要支付多少定金? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào zhīfù duōshǎo dìngjīn?
250 Xin chào, bạn cần cung cấp những chứng chỉ nào? 您好,请问您需要提供哪些证书? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào tígōng nǎxiē zhèngshū?
251 Xin chào, bạn muốn sử dụng hình thức thanh toán nào? 您好,请问您需要哪种付款方式? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng fùkuǎn fāngshì?
252 Xin chào, bạn muốn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào? 您好,请问您需要哪种货币结算? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng huòbì jiésuàn?
253 Xin chào, bạn cần cung cấp báo cáo kiểm định nào? 您好,请问您需要提供哪些检测报告? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào tígōng nǎxiē jiǎncè bàogào?
254 Xin chào, bạn muốn sử dụng phương thức vận chuyển nào? 您好,请问您需要哪种运输方式? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng yùnshū fāngshì?
255 Xin chào, bạn muốn mua bảo hiểm hàng hoá dưới hình thức nào? 您好,请问您需要哪种保险形式? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng bǎoxiǎn xíngshì?
256 Xin chào, bạn cần cung cấp cảng đích đến nào? 您好,请问您需要提供哪些目的港? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào tígōng nǎxiē mùdì gǎng?
257 Xin chào, bạn muốn sử dụng phương thức tải hàng nào? 您好,请问您需要提供哪种装载方式? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào tígōng nǎ zhǒng zhuāngzǎi fāngshì?
258 Xin chào, bạn muốn sử dụng điều khoản thương mại nào? 您好,请问您需要哪种贸易条款? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng màoyì tiáokuǎn?
259 Xin chào, bạn cần hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng nào? 您好,请问您需要哪种售后服务? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng shòuhòu fúwù?
260 Xin chào, bạn cần hỗ trợ quảng cáo thị trường nào? 您好,请问您需要哪种市场推广支持? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng shìchǎng tuīguǎng zhīchí?
261 Xin chào, bạn cần hỗ trợ kỹ thuật nào? 您好,请问您需要哪种技术支持? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng jìshù zhīchí?
262 Xin chào, bạn có yêu cầu đặc biệt về mẫu sản phẩm không? 您好,请问您对于产品的样品有没有特殊要求? Nín hǎo, qǐngwèn nín duìyú chǎnpǐn de yàngpǐn yǒu méiyǒu tèshū yāoqiú?
263 Xin chào, bạn cần báo cáo bán hàng loại nào? 您好,请问您需要哪种销售报告? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng xiāoshòu bàogào?
264 Xin chào, bạn cần báo cáo phân tích thị trường loại nào? 您好,请问您需要哪种市场分析报告? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng shìchǎng fēnxī bàogào?
265 Xin chào, bạn cần hỗ trợ triển lãm thương mại loại nào? 您好,请问您需要哪种贸易展会支持? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng màoyì zhǎnhuì zhīchí?
266 Xin chào, bạn cần hỗ trợ khách hàng tham quan loại nào? 您好,请问您需要哪种客户参观支持? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng kèhù cānguān zhīchí?
267 Xin chào, bạn cần hỗ trợ khai báo hải quan nhập khẩu loại nào? 您好,请问您需要哪种进口报关支持? Nín hǎo, qǐngwèn nín xūyào nǎ zhǒng jìnkǒu bàoguān zhīchí?

Trên đây là toàn bộ bảng tổng hợp các mẫu câu tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu về chủ đề Chào giá.

Bạn nào muốn tham gia các khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao hay là các lớp học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thì đăng ký theo hướng dẫn trong link dưới.

Khóa học tiếng Trung Thương mại Xuất nhập khẩu

Khóa học tiếng Trung Xuất Nhập khẩu

Bên dưới Thầy Vũ bổ sung thêm một số mẫu câu tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu để các bạn tham khảo.

你好,请问你们公司能提供哪些产品和服务?Xin chào, anh/chị có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ nào cho công ty của chúng tôi không?
Nǐ hǎo, qǐngwèn nǐmen gōngsī néng tígōng nǎxiē chǎnpǐn hé fúwù?

请问你们的最低订单量是多少?Xin hỏi đơn hàng tối thiểu của anh/chị là bao nhiêu?
Qǐngwèn nǐmen de zuìdī dìngdān liàng shì duōshǎo?

请问你们能提供多少折扣?Xin hỏi anh/chị có thể cung cấp bao nhiêu chiết khấu?
Qǐngwèn nǐmen néng tígōng duōshǎo zhékòu?

请问你们的交货时间是多少?Xin hỏi thời gian giao hàng của anh/chị là bao lâu?
Qǐngwèn nǐmen de jiāohuò shíjiān shì duōshǎo?

请问你们能接受哪些付款方式?Xin hỏi anh/chị có thể chấp nhận những hình thức thanh toán nào?
Qǐngwèn nǐmen néng jiēshòu nǎxiē fùkuǎn fāngshì?

请问你们能提供哪种贸易条款?Xin hỏi anh/chị có thể cung cấp những điều khoản thương mại nào?
Qǐngwèn nǐmen néng tígōng nǎzhǒng màoyì tiáokuǎn?

请问你们能提供多长时间的保修期限?Xin hỏi anh/chị có thể cung cấp thời gian bảo hành bao lâu?
Qǐngwèn nǐmen néng tígōng duō cháng shíjiān de bǎoxiū qīxiàn?

请问你们能提供哪种包装方式和包装规格?Xin hỏi anh/chị có thể cung cấp những hình thức đóng gói và kích thước đóng gói nào?
Qǐngwèn nǐmen néng tígōng nǎzhǒng bāozhuāng fāngshì hé bāozhuāng guīgé?

请问你们能提供哪种运输方式和运费估算?Xin hỏi anh/chị có thể cung cấp những hình thức vận chuyển và ước tính phí vận chuyển nào?
Qǐngwèn nǐmen néng tígōng nǎzhǒng yùnshū fāngshì hé yùn fèi gūsuàn?

请问你们能提供哪种质量认证和测试报告?Xin hỏi anh/chị có thể cung cấp những chứng nhận chất lượng và báo cáo kiểm tra nào?
Qǐngwèn nǐmen néng tígōng nǎzhǒng zhìliàng rènzhèng hé cèshì bàogào?

Các bạn xem giáo án bài giảng của lớp học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 Chào giá mà còn chỗ nào chưa nắm vững kiến thức thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được hỗ trợ trực tuyến trong thời gian nhanh nhất.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ

Kiến thức trong bài giảng của lớp học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 bao gồm khá nhiều, bao gồm từ vựng tiếng Trung thương mại và ngữ pháp tiếng Trung thương mại.

Sau đây là từng phần kiến thức trong giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5.

 • Kiến thức trong giáo trình học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5: Ngữ pháp cơ bản
 • Kiến thức trong giáo trình học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5: Từ vựng thiết yếu
 • Kiến thức trong giáo trình học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5: Mẫu câu giao tiếp
 • Kiến thức trong giáo trình học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5: Kết cấu ngữ pháp
 • Kiến thức trong giáo trình học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5: Cấu trúc câu cơ bản
 • Kiến thức trong giáo trình học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5: Hội thoại giao tiếp

Ngoài các chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ra, Thầy Vũ còn khai giảng thêm nhiều lớp khác.

 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp
 • Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán
 • Khóa học tiếng Trung HSK và HSKK
 • Khóa học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall
 • Khóa học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc
 • Khóa học tiếng Trung đàm phán giá

Bên dưới là một số bài giảng khác liên quan, các bạn nên tham khảo để bổ trợ thêm kiến thức cho bài học hôm nay – Học tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu Bài 5 Chào giá.