Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:32:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
  01:28:14
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  00:00
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
  01:44:26
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
  01:26:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:09:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
  01:49:54
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
  01:33:28
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Trang chủTài liệu luyện thi HSK(K)Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster uy tín tại Hà Nội là địa chỉ chuyên đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  5/5 - (12 bình chọn)

  Địa chỉ trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội chuyên đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây chính là trung tâm tiếng Trung đầu tiên chuyên luyện thi HSK miễn phí với mức học phí lên tới 0 VND sẽ là sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất với tất cả các bạn đang có nhu cầu muốn tìm địa chỉ học tiếng Trung uy tín và luyện thi HSK uy tín tại Hà Nội để ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK theo lộ trình thiết kế cực kỳ bài bản và chuyên nghiệp bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Lịch khai giảng lớp luyện thi HSK miễn phí uy tín nhất tại Hà Nội

  Khai giảngLịch họcThời gianGiáo trìnhChỗ trốngGiáo viênHọc phí
  Ngày 11/3/2024Thứ 2,4,6Sắp xếp linh hoạtChineMaster 9 quyểnĐang có sẵnThạc sỹ Nguyễn Minh Vũ0 VND
  Ngày 9/4/2024Thứ 3,5,7Sắp xếp linh hoạtChineMaster 9 quyểnĐang có sẵnThạc sỹ Nguyễn Minh Vũ0 VND

  Các bạn hãy xem và cập nhập thông tin chi tiết về khóa học tiếng Trung HSK miễn phí được tổ chức liên tục hàng tháng tại địa chỉ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Cơ sở 1 ở Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung thuộc khu vực Ngã Tư Sở và rất gần với Royal City.

  Chú ý: Mỗi lớp Thầy Vũ chỉ giới hạn tối đa 15 học viên/lớp để đảm bảo chất lượng tiếp thu kiến thức tốt nhất cho từng bạn học viên. Vì vậy các bạn chú ý liên hệ sớm trước với Thầy Vũ nhé để được bố trí sắp xếp lớp phù hợp nhất với bạn.

  Điều kiện để tham gia khóa học tiếng Trung HSK miễn phí hay còn gọi là lớp luyện thi HSK miễn phí này rất đơn giản. Học viên chỉ cần đóng phí Cơ sở vật chất 1500k/khóa/15 buổi đào tạo và mua bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển là được.

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục khai giảng thêm rất nhiều khóa mới để có thể đáp ứng được thêm ngày càng nhiều nhu cầu luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của tất cả các bạn.
  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục khai giảng thêm rất nhiều khóa mới để có thể đáp ứng được thêm ngày càng nhiều nhu cầu luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của tất cả các bạn.

  Thông tin chi tiết về chương trình giảng dạy này các bạn có thể tìm hiểu kỹ càng hơn bằng cách liên hệ trực tiếp Thầy Vũ qua Zalo hoặc Telegram nhé.

  • Hotline Thầy Vũ trực tổng đài văn phòng ChineMaster Hà Nội 090 468 4983 (Zalo)
  • Hotline Thầy Vũ trực tổng đài văn phòng ChineMaster TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên dễ dàng tìm ra được địa chỉ lớp luyện thi HSK miễn phí này Thầy Vũ đã nhùng kèm vào bản đồ google map hiển thị vị trí của trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster tại địa chỉ số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội thuộc khu vực Ngã Tư Sở và rất gần với Royal City.

  Các bạn chú ý gọi điện liên hệ sớm càng sớm càng tốt với Thầy Vũ để được ưu tiên bố trí thời gian và lịch học trong tuần nhé. Lớp luyện thi HSK miễn phí thường khá đông, do đó Thầy Vũ chỉ ưu tiên các bạn gọi điện liên hệ sớm và chốt đăng ký học.

  Các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều tài liệu luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ được chia sẻ công khai trên website luyenthihskonline.com nhé.

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster chỉ sử dụng duy nhất bộ sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội để mua sách nhé.

  Bên dưới là một vài video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của những buổi đào tạo lớp luyện thi HSK miễn phí này. Các bạn hãy xem và cảm nhận không khí học tập sôi nổi và rất có khí thế của học viên ChineMaster nhé.

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster rất đông học viên và ai ai cũng đều rất hưng phấn mỗi khi Thầy Vũ lên lớp giảng bài. Không khí học tập rất khí thế và liên tục được giữ vững như vậy và bạn nào cũng đều ra sức học hành để có thể đạt được mục tiêu chứng chỉ tiếng Trung HSK trong thời gian ngắn nhất. Lớp luyện thi HSK miễn phí này đã giúp đỡ được rất nhiều bạn học viên không có điều kiện kinh tế mà vẫn có cơ hội đạt được ước mơ và lý tưởng của họ. Thầy Vũ muốn giúp đỡ càng nhiều người hơn bởi vì sự thành công của tất cả các bạn học viên cũng chính là sự thành công của ChineMaster.

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster khai giảng khóa nào là khóa đó đều rất đông người đến đăng ký học và bày tỏ mong muốn cùng với nguyện vọng muốn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp mấy để được Thầy Vũ bố trí thời gian và lịch học cụ thể.

  Vì sao lựa chọn Trung tâm tiếng Trung ChineMaster để luyện thi HSK miễn phí?

  Đây là một câu hỏi vô cùng thú vị mà rất nhiều người đặt ra câu hỏi này. Đúng thế! Tại sao chúng ta lựa chọn trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster?

  Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy nhé.

  Nguyên nhân thứ nhất: Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster là trung tâm tiếng Trung uy tín nhất tại Hà Nội chuyên đào tạo các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp có thâm niên trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo tiếng Trung HSK(K) theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hay nói cách khác thì đây chính là địa chỉ luyện thi HSK miễn phí uy tín nhất ở Hà Nội. Điều này được khẳng định thông qua hàng nghìn video Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến được phát trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Nguyên nhân thứ hai: Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster là đơn vị phân phối độc quyền tất cả các bộ sách giáo trình và tác phẩm của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Do đó học viên ChineMaster được sử dụng những bộ tài liệu có nội dung bản quyền của Thầy Vũ. Chính vì vậy mà rất nhiều đã tìm đến Thầy Vũ hỏi mua bộ sách giáo trình ChineMaster để tự học tiếng Trung online và tự luyện thi HSK miễn phí tại nhà theo hệ thống video mà Thầy Vũ livestream mỗi ngày trên kênh youtube của ChineMaster.

  Nguyên nhân thứ ba: Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục phát sóng livestream và tường thuật trực tiếp tất cả bài giảng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ mỗi khi Thầy Vũ lên lớp giảng bài. Thông qua video bài giảng này mà tất cả các bạn ở xa đến đâu đi chăng nữa vẫn có thể tự luyện thi HSK miễn phí tại nhà theo hệ thống giảng dạy trực tuyến miễn phí của Thầy Vũ. Sau khi lớp tan học thì toàn bộ các video bài giảng đó đều được lưu trữ trên kênh youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ và đồng thời cũng được lưu trữ trên máy chủ server ChineMaster để các bạn có thể vào xem lại bài giảng bất kỳ lúc nòa hoặc bất cứ đâu, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối Internet là oke nhé.

  Nguyên nhân thứ tư: Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster không ngừng cập nhập nội dung giáo án bài giảng sau từng khóa học, do đó các bạn học viên lớp luyện thiu HSK miễn phí khóa sau đều được bổ sung thêm rất nhiều kiến thức mới mà khóa trước không hề có. Kiến thức luôn được Thầy Vũ update liên tục theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đến hàng năm để tất cả học viên được tiếp cận với nguồn tài nguyên tri thức mới.

  Nguyên nhân thứ năm: Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục hỗ trợ các bạn học viên trên nền tảng forum tiếng Trung ChineMaster chuyên mục hỏi và đáp. Chỉ cần các bạn có kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK nào chưa nắm vững hoặc bị hổng kiến thức ở đâu thì chỉ cần đăng bài trong chuyên mục đó là sẽ ngay lập tức có các thầy cô giáo  tiếng Trung ChineMaster vào hỗ trợ bạn giải đáp thắc mắc mà hoàn toàn miễn phí.

  Nguyên nhân thứ sáu: Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục nâng cấp cơ sở vật chất gồm hệ thống máy tính, hệ thống chiếu sáng, hệ thống làm mát, hệ thống âm thanh, hệ thống máy chiếu, hệ thống đường truyền mạng tốc độ gói doanh nghiệp để các bạn học viên được trải nghiệm môi trường học tập chuyên nghiệp nhất.

  Trên đây là 6 nguyên nhân giải thích rõ lý do vì sao càng ngày càng nhiều người tìm đến Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster để đăng ký tham gia chương trình đào tạo luyện thi HSK miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Rất nhiều bạn mới đầu còn chưa tin vào điều này, thế nhưng khi họ đến gặp Thầy Vũ và tham gia khóa đào tạo này thì họ đã vô cùng bất ngờ và cảm thấy thật sự sốc vì không thể tin được rằng Thầy Vũ không hề lấy một đồng học phí nào, toàn bộ khóa học chỉ thu đúng mỗi phí cơ sở vật chất và tiền sách giáo trình. Đây là sự thật, và ngày càng nhiều người không tin vào điều này nên đã tò mò tới tìm hiểu đích thực rốt cuộc là liệu có thật như lời đồn đại hay không. Thầy Vũ đã đào tạo rất nhiều khóa học luyện thi HSK miễn phí theo chương trình giảng dạy của bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster kết hợp với làm các bài thi thử HSK online miễn phí trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến của Thầy Vũ mà các bạn học viên đã có thể thi được chứng chỉ tiếng Trung HSK điểm cao. So với việc đóng một khoản học phí vô cùng đắt đỏ ở các trung tâm tiếng trung khác thì tại đây học viên không hề tốn một đồng học phí nào cả, ngoài ra lại còn được Thầy Vũ chăm sóc nhiệt tình và quan tâm đặc biệt cho tới khi học viên đạt được mục tiêu chứng chỉ tiếng Trung HSK của bản thân thì thôi. Đây thật sự là một điều quá tuyệt vời. Các bạn hãy chia sẻ thông tin vô cùng hữu ích này tới tất cả những người bạn xung quanh chúng ta nhé.

  Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục rất đông học viên tới đăng ký và tham gia các chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK 9 cấp điểm cao.
  Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục rất đông học viên tới đăng ký và tham gia các chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK 9 cấp điểm cao.

  Hiện nay nhu cầu luyện thi HSK 9 cấp ngày càng phổ biến cùng với sự phổ cập chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp thì Thầy Vũ quyết định hạ mức học phí các lớp luyện thi HSK 9 cấp xuống còn 0 VND để đáp ứng thêm được ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung để luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK(K) của tất cả các bạn. Bây giờ trung tâm tiếng Trung nào mà còn thu học phí lớp luyện thi HSK thì quả thật là quá lạc hậu và không theo kịp với xu thế phát triển của thời đại mới. Chính vì vậy mà ngày càng nhiều người gọi điện liên hệ với Thầy Vũ để đăng ký và tham gia các khóa học tiếng Trung HSK miễn phí chỉ duy nhất được tổ chức tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội.

  Địa chỉ trung tâm luyện thi HSK uy tín nhất Hà Nội chính là trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.
  Địa chỉ trung tâm luyện thi HSK uy tín nhất Hà Nội chính là trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Để hỗ trợ tốt nhất cho các lớp luyện thi HSK miễn phí từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 thì Thầy Vũ đã chia sẻ thêm rất nhiều tài liệu luyện thi HSK miễn phí từ HSK 1 đến HSK 6 theo hệ HSK 9 cấp mới nhất. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong số kho tàng tài nguyên học tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí đó thông qua một vài link bài giảng trực tuyến ngay bên dưới nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6

  Riêng đối với HSK cấp 4 thì Thầy Vũ đặc biệt ưu tiên và chú trọng tới, vì vậy Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ thêm các tài liệu chuyên sâu dành cho các bạn học viên lớp luyện thi HSK 4 miễn phí. Đó chính là phần mở rộng tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 gồm 7 phần tất cả, chúng ta cùng xem ngay bên dưới nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 1

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 2

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 3

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 4

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 5

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 6

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 7

  Ngoài bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển vừa được giới thiệu ở bên trên các bạn nên tham khảo các bộ sách giáo trình khác của Thầy Vũ, ví dụ như bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp, bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển, bộ sách giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại, bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại, bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nữa nhé. Dưới đây là các link giới thiệu chi tiết các tác phẩm của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, bạn nên dành chút ít thời gian để tham khảo và biết đâu được bạn rất ưng ý bộ giáo trình nào thì sao.

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển

  Bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ChineMaster

  Sách giáo trình từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Bên cạnh những bộ giáo trình trên Thầy Vũ còn liên tục chia sẻ thêm cho chúng ta vô cùng nhiều tài liệu học tiếng Trung thương mại miễn phí. Đó là một trong những tài liệu dưới đây.

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 1

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 2

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 3

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 4

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 5

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 6

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 7

  Ngoài ra các bạn nên tham khảo thêm một số tài liệu học tiếng Trung miễn phí, tài liệu luyện thi HSK miễn phí và vô vàn tài liệu luyện thi HSKK miễn phí cùng với bất tận tài liệu luyện thi TOCFL miễn phí được chia sẻ mỗi ngày cực kỳ nhiều trên trang web luyện thi HSK online miễn phí này.

  Tài liệu luyện thi HSK online miễn phí

  Tài liệu luyện thi TOCFL miễn phí

  Nếu như bạn thật sự muốn tìm một địa chỉ ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK uy tín nhất và tốt nhất có chất lượng đào tạo hàng đầu TOP 1 Việt Nam thì trung tâm tiếng Trung ChineMaster chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Các bạn hãy gọi điện liên hệ ngay Thầy Vũ để được hướng dẫn cách đăng ký tham gia khóa đào tạo này nhé.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chính là người bạn đồng hành tốt nhất của các bạn. Chúng tôi luôn luôn sát cánh cùng bạn cho đến khi bạn hoàn thành được mục tiêu chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp thì thôi.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chính là địa chỉ luyện thi HSK uy tín nhất Hà Nội mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm vững được toàn bộ kiến thức thiết yếu nhất để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tiếng Trung HSK 9 cấp sắp tới gần đây nhất của bạn.

  Trên đây là những thông tin chi tiết về Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Chúng tôi không ngừng cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp nhất và bài bản nhất theo định hướng và lộ trình được thiết kế sẵn bởi Thầy Vũ để học viên có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp trong thời gian ngắn nhất mà không cần phải tốn bất kỳ một đồng học phí nào.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức
  Tần số cập nhập nội dung giáo án
  Lộ trình đào tạo bài bản chuyên nghiệp
  Từ vựng tiếng Trung rất phong phú

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster học phí 0 VND chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người đều có xu hướng lựa chọn các lớp luyện thi HSK miễn phí để giảm bớt chi phí cho nhu cầu luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp. Chính vì vậy mà Thầy Vũ đã quyết định mở ra rất nhiều lớp luyện thi HSK miễn phí để đáp ứng được ngày càng nhiều hơn nhu cầu của tất cả các bạn. Lớp luyện thi HSK miễn phí này được sắp xếp thời gian rất linh động và linh hoạt vào tất cả các khung thời gian và các ngày trong tuần. Do đó lớp luyện thi HSK miễn phí chính là xu thế phát triển của tương lai, và rồi sau này sẽ không còn bất kỳ ai muốn trả một đồng học phí cho các trung tâm luyện thi HSK bởi vì Thầy Vũ đã hạ mức học phí về 0 Việt Nam Đồng.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster học phí 0 VND chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người đều có xu hướng lựa chọn các lớp luyện thi HSK miễn phí để giảm bớt chi phí cho nhu cầu luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp. Chính vì vậy mà Thầy Vũ đã quyết định mở ra rất nhiều lớp luyện thi HSK miễn phí để đáp ứng được ngày càng nhiều hơn nhu cầu của tất cả các bạn. Lớp luyện thi HSK miễn phí này được sắp xếp thời gian rất linh động và linh hoạt vào tất cả các khung thời gian và các ngày trong tuần. Do đó lớp luyện thi HSK miễn phí chính là xu thế phát triển của tương lai, và rồi sau này sẽ không còn bất kỳ ai muốn trả một đồng học phí cho các trung tâm luyện thi HSK bởi vì Thầy Vũ đã hạ mức học phí về 0 Việt Nam Đồng.Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster