Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:24:25
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
  01:22:56
  Trang chủKhóa học tiếng TrungKhóa học Kế toán tiếng Trung

  Khóa học Kế toán tiếng Trung

  Khóa học Kế toán tiếng Trung là chương trình đào tạo chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo giáo án và giáo trình được thiết kế riêng biệt chỉ dành riêng cho các bạn học viên đang là nhân viên kế toán thuế và nhân viên kiểm toán đang làm việc trong các công ty và doanh nghiệp Trung Quốc.

  5/5 - (8 bình chọn)

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán Thuế

  Khóa học Kế toán tiếng Trung là chương trình đào tạo chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo giáo án và giáo trình được thiết kế riêng biệt chỉ dành riêng cho các bạn học viên đang là nhân viên kế toán thuế và nhân viên kiểm toán đang làm việc trong các công ty và doanh nghiệp Trung Quốc. Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán chính là một trong các chương trình đào tạo trọng điểm của ThS Nguyễn Minh Vũ – Tác giả của rất nhiều bộ sách giáo trình tiếng Trung KINH ĐIỂN được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống phân phối chuyên sách tiếng Trung của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

  Thông tin chi tiết khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán

  Khóa họcKhai giảngLịch họcThời gianThời lượngGiáo trìnhGiáo viênHọc phí
  Kế toán tiếng Trung Kiểm toán ThuếLinh độngLinh hoạtLinh hoạt15 buổiĐộc quyềnThS Nguyễn Minh Vũ4500k/khóa

  Địa chỉ lớp học Kế toán Thuế Kiểm toán tiếng Trung tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ

  Các bạn tìm vị trí của trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster trên bản đồ google map ở ngay bên dưới cho thuận tiện và dễ dàng tìm ra được địa điểm học cũng như tìm ra được quãng đường tối ưu từ chỗ bạn đến địa chỉ của trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster nhé.

  Khóa học Kế toán Thuế Kiểm toán tiếng Trung

  Khai giảng: Linh động (Chỉ cần có học viên đăng ký và đóng học phí là Thầy Vũ sẽ khai giảng ngay trong tuần hoặc sang tuần sau)

  Lịch học: Thầy Vũ chủ động sắp xếp linh hoạt sao cho phù hợp với thời khóa biểu của học viên dựa trên lịch trình đào tạo của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Thời gian: Thầy Vũ chủ động thu xếp thời gian đào tạo sao cho phù hợp nhất với thời khóa biểu của học viên dựa theo lịch trình giảng dạy của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Thời lượng: 15 buổi, 1h30 đến 1h45/buổi

  Giáo trình: Thầy Vũ sử dụng giáo án và giáo trình chuyên biệt được thiết kế riêng với khối lượng kiến thức chỉ thích hợp cho dân Kế toán Thuế và dân Kiểm toán.

  Giáo viên: Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ

  Học phí: 4500k/khóa/15 buổi

  Các bạn đang có nhu cầu và kế hoạch học tiếng Trung Kế toán Thuế và tiếng Trung Kiểm toán Thuế thì khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán này chính là sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất của bạn.

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ

  Video bài giảng đầu tiên của khóa học tiếng Trung giao tiếp văn phòng và tiếng Trung công sở dành cho các bạn học viên tham gia khóa đào tạo giao tiếp tiếng Trung trong công ty và doanh nghiệp Trung Quốc.

  Khóa học kế toán tiếng Trung được giảng dạy và đào tạo bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp các bạn học viên đi theo đúng những kiến thức chuyên môn của bạn, nghĩa là các bạn học viên có thể học theo đúng những kiến thức mà các bạn đang thật sự cần thiết để đáp ứng được tốt nhất nhu cầu công việc ứng dụng thực tế hàng ngày.

  Các bạn chú ý cần liên hệ sớm Thầy Vũ để đăng ký và đóng học phí, bởi vì Thầy Vũ đã và đang dạy rất nhiều lớp vào tất cả các ngày trong tuần từ ca sáng đến ca chiều rồi đến ca tối. Vì vậy, bạn nào chủ động gọi điện sớm liên hệ trước và đống học phí thì sẽ được ưu tiên sắp xếp và thu xếp thời gian & lịch học trong tuần sớm nhất sao cho phù hợp với thời khóa biểu của học viên nhất.

  Video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc, đây cũng chính là video giới thiệu một buổi đào tạo của ThS Nguyễn Minh Vũ tại trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ

  Các bạn chuyển học phí vào tài khoản Vietcombank của Thầy Vũ theo thông tin bên dưới,

  Tài khoản Vietcombank của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

  Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình.
  Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
  Số tài khoản: 0611001891565

  Sau khi các bạn đã chuyển học phí xong thì hãy liên hệ Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để xác nhận học phí bạn vừa chuyển và sau đó Thầy Vũ sẽ lên lịch học & thời gian học cho bạn ngay trong tuần hoặc trong tuần sau sao cho phù hợp với thời khóa biểu của bạn.

  Hotline Thầy Vũ trực văn phòng ChineMaster Hà Nội 090 468 4983 (Zalo)

  Hotline Thầy Vũ trực văn phòng ChineMaster TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram)

  Các bạn lựa chọn ca học phù hợp nhé, ca sáng, ca chiều và ca tối như sau:

  Ca sáng: Thời gian từ 10h đến 11h30

  Ca chiều: Thời gian từ 14h30 đến 16h

  Ca tối: Thời gian từ 20h15 đến 21h45 hoặc từ 20h đến 21h30

  Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster chuyên đào tạo các lớp kế toán tiếng Trung, kiểm toán tiếng Trung và thuế tiếng Trung theo giáo án & giáo trình được Thầy Vũ thiết kế riêng và chỉ duy nhất có tại hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster gồm các cơ sở sau đây.

  Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội (Ngã Tư Sở).

  Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

  Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ

  Vì sao lựa chọn trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn?

  Đây là câu hỏi rất thú vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy nhé.

  Nguyên nhân đầu tiên: Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster chuyên giảng dạy các khóa học Kế toán tiếng Trung và Kiểm toán Thuế tiếng Trung theo sách giáo trình chuyên biệt được thiết kế bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Nguyên nhân thứ hai: Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster liên tục livestream phát sóng trực tiếp tất cả các video bài giảng trên lớp của Thầy Vũ để toàn bộ 100 triệu người dân Việt Nam có thể vào xem và theo dõi video livestream mỗi ngày, từ đó họ có thể đưa ra các bình luận và nhận xét cùng với sự đánh giá khách quan nhất về chất lượng đào tạo của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Nguyên nhân thứ ba: Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster lưu trữ tất cả video livestream mỗi ngày của Thầy Vũ trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của ChineMaster và đồng thời lưu trữ chúng trong máy chủ được đặt ngay tại văn phòng làm việc của Thầy Vũ.

  Nguyên nhân thứ tư: Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster chỉ sử dụng duy nhất sách tiếng Trung và giáo trình tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Toàn bộ các tác phẩm CHẤT XÁM của Thầy Vũ đều được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống phân phối chuyên sách tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Nguyên nhân thứ năm: Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster liên tục nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng website đào tạo giảng dạy với mục tiêu là học viên được trải nghiệm môi trường học tập chuyên nghiệp nhất và năng động nhất, từ đó thúc đẩy và nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức của từng bạn học viên.

  Nguyên nhân thứ sáu: Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster liên tục cập nhập nội dung giáo án bài giảng theo thời gian định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đến hàng năm để học viên được cập nhập nhiều kiế thức mới nhất.

  Nguyên nhân thứ bẩy: Trung tâm đào tạo Kế toán tiếng Trung ChineMaster liên tục hỗ trợ học viên 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật thông qua kênh forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org và đây cũng chính là kênh lưu trữ tất cả video bài giảng Thầy Vũ livestream và nội dung giáo án mà Thầy Vũ biên soạn trên lớp.

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ

  Sau đây chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một vài video bài giảng tiêu biểu của ThS Nguyễn Minh Vũ nhé. Các bạn hãy xem và cảm nhận phương pháp đào tạo và cách thức truyền thụ kiến thức vô cùng bài bản và chuyên nghiệp của Thầy Vũ.

  Video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ livestream phát sóng trực tiếp đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
  Video bài giảng livestream của Thầy Vũ hướng dẫn học viên cách viết CV tiếng Trung một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất. Kết quả là học viên đó đã vượt qua được 3 vòng phỏng vấn và được nhận vào làm tại công ty Trung Quốc với mức lương lên tới 70tr/tháng.
  Video Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế được công chiếu trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Và còn rất nhiều video bài giảng khác nữa, tuy nhiên, do thời gian có hạn nên mình chỉ có thể chia sẻ với các bạn một trong các video livestream được lưu trữ rất nhiều trên kênh youtube của Thầy Vũ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chất lượng đào tạo của ThS Nguyễn Minh Vũ thông qua kênh youtube học tiếng Trung Thầy Vũ nhé.

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ

  Các bạn hãy chuẩn bị trước cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính windows nhé để hỗ trợ tốt nhất cho khóa học Kế toán tiếng Trung.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Bên dưới là một số từ vựng tiếng Trung Kế toán Thuế và Kiểm toán Thuế, các bạn tranh thủ thời gian học thật nhanh nhé.

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ

  STTTừ vựng  tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toánTừ vựng Kế toán tiếng TrungPhiên âm tiếng Trung Kế toán
  1Thanh tra (kiểm tra triệt để)清查qīngchá
  2Thu nhập收益, 收入shōuyì, shōurù
  3Thu nhập đặc biệt非常收入fēicháng shōurù
  4Thu nhập lợi tức利息收益, 利息收入lìxí shōuyì, lìxí shōurù
  5Thu nhập miễn thuế非税收入fēi shuì shōurù
  6Thu nhập năm岁入suìrù
  7Thu nhập ngoài doanh nghiệp营业外收入yíngyè wài shōurù
  8Thu nhập ngoại ngạch额外收入éwài shōurù
  9Thu nhập ròng纯收益chún shōuyì
  10Thu nhập tài chính财务收益cáiwù shōuyì
  11Thu nhập từ bán hàng销售收入xiāoshòu shōurù
  12Thu nhập từ địa ốc地产收益dìchǎn shōuyì
  13Thu nhập từ tiền hoa hồng佣金收入yōngjīn shōurù
  14Thủ quỹ出纳chūnà
  15Thu thập tài liệu继续审查jìxù shěnchá
  16Thuế được hoàn phải thu应收退税款Yīng shōu tuìshuì kuǎn
  17Thuế VAT đầu vào进项税额Jìnxiàng shuì’é
  18Thưởng chuyên cần全勤奖quánqín jiǎng
  19Thương hiệu商誉Shāng yù
  20Thưởng vượt sản lượng超产奖chāochǎn jiǎng
  21Tỉ lệ phần trăm百分比bǎifēnbǐ
  22Tiền bồi thường bảo hiểm保险金bǎoxiǎn jīn
  23Tiền cấp bù trừ补贴付款bǔtiē fùkuǎn
  24Tiền chi vặt/quỹ quay vòng零用金/周转金Língyòng jīn/zhōuzhuǎn jīn
  25Tiền chu chuyển, quỹ quay vòng周转金zhōuzhuǎn jīn
  26Tiền công ích公益金gōngyìjīn
  27Tiền cứu trợ khẩn cấp紧急救济金jǐnjí jiùjì jīn
  28Tiền đang chuyển在途现金Zàitú xiànjīn
  29Tiền đặt cọc押金yājīn
  30Tiền dự trữ公积金gōngjījīn
  31Tiền gửi (ngân hàng)存款cúnkuǎn
  32Tiền gửi bị hạn chế受限制存款Shòu xiànzhì cúnkuǎn
  33Tiền gửi ngân hàng银行存款Yínháng cúnkuǎn
  34Tiền gửi tiết kiệm储备金chúbèi jīn
  35Tiền khác và các tài sản đương tiền khác其它现金及 约当现金Qítā xiànjīn jí yuē dāng xiànjīn
  36Tiền ký quỹ, tiền bảo chứng存入保证金cún rù bǎozhèngjīn
  37Tiền lẻ领用金lǐng yòng jīn
  38Tiền lương ứng trước预支薪金yùzhī xīnjīn
  39Tiền lưu trú驻留费zhù liú fèi
  40Tiền mặt现金xiànjīn
  41Tiền mặt tại quỹ库存现金Kùcún xiànjīn
  42Tiền mặt trong kho专户存款zhuān hù cúnkuǎn
  43Tiền phạt vì nộp chậm滞纳金zhìnàjīn
  44Tiền phúc lợi福利费, 福利金fúlì fèi, fúlì jīn
  45Tiền quần áo服装费fúzhuāng fèi
  46Tiền sách báo书报费shū bào fèi
  47Tiền thuê租金zūjīn
  48Tiền trợ cấp补助金bǔzhù jīn
  49Tiền trợ cấp gia đình安家费ānjiā fèi
  50Tiền trợ cấp hiếu hỉ婚丧补助费hūn sāng bǔzhù fèi
  51Tiền trợ cấp sinh hoạt生活补助费shēnghuó bǔzhù fèi
  52Tiền trợ cấp thôi việc退职金tuìzhí jīn
  53Tiền v à các khoản tương đương tiền现金及约当现金Xiànjīn jí yuē dāng xiànjīn
  54Tiền vốn hiện có现存资金xiàncún zījīn
  55Tiền vốn và tài sản dài hạn基金及长期投资Jījīn jí chángqí tóuzī
  56Tiếp tục kiểm toán搜集材料sōují cáiliào
  57Tiêu hao luỹ kế nguồn nguyên liệu tự nhiên累积折耗 -天然资源Lěijī shéhào -tiānrán zīyuán
  58Tìm lỗi找错zhǎo cuò
  59Tín phiếu phải thu应收票据Yīng shōu piàojù
  60Tín phiếu phải thu – Dự phòng phải thu nợ khó đòi备抵呆帐 -应收票据Bèi dǐ dāi zhàng -yīng shōu piàojù
  61Tín phiếu phải thu – khách hàng应收票据 -关系人Yīng shōu piàojù -guānxì rén
  62Tín phiếu phải thu dài h ạn长期应收票据Chángqí yīng shōu piàojù
  63Tín phiếu phải thu dài hạn và các khoản phải thu quá hạn长期应收票据及款项与催收帐款Chángqí yīng shōu piàojù jí kuǎnxiàng yǔ cuīshōu zhàng kuǎn
  64Tín phiếu phải thu dài hạn và những khoản phải thu quá hạn – chi tiết khách hàng长期应收票据及款项与催收帐款-关系人Chángqí yīng shōu piàojù jí kuǎnxiàng yǔ cuīshōu zhàng kuǎn-guānxì rén
  65Tín phiếu phải thu khác其它应收票据Qítā yīng shōu piàojù
  66Tính toán nhầm误算wù suàn
  67Tổn thất vì ngưng hoạt động停业损失tíngyè sǔnshī
  68Tổng giá thành总成本zǒng chéngběn
  69Trả trước chi phí khác其它预付费用Qítā yùfù fèiyòng
  70Trả trước thuế thu nhập预付所得税Yùfù suǒdéshuì
  71Trả trước tiền bảo hiểm dài hạn长期预付保险费Chángqí yùfù bǎoxiǎn fèi
  72Trả trước tiền thuê dài hạn长期预付租金Chángqí yùfù zūjīn
  73Trả trước tiền trợ cấp预付退休金Yùfù tuìxiū jīn
  74Trái phiếu công ty短期投资 -公司债Duǎnqí tóuzī -gōngsī zhài
  75Triệt tiêu lẫn nhau相互抵消xiānghù dǐxiāo
  76Trợ cấp津贴jīntiē
  77Trợ cấp cho các tài khoản phải thu khó đòi – phải thu khác备抵呆帐 – 其它应收款Bèi dǐ dāi zhàng – qítā yīng shōu kuǎn
  78Trợ cấp chữa bệnh医疗补助yīliáo bǔzhù
  79Trợ cấp chức vụ职务津贴zhíwù jīntiē
  80Trợ cấp giáo dục教育津贴jiàoyù jīntiē
  81Trợ cấp ngoại ngạch额外津贴éwài jīntiē
  82Trợ cấp sinh đẻ生育补助shēngyù bǔzhù
  83Trợ cấp thôi việc遣散费qiǎnsàn fèi
  84Trợ lý kế toán助理会计zhùlǐ kuàijì
  85Trừ khoản trả trước扣借支kòu jièzhī
  86Trưởng ban kiểm tra主计主任zhǔ jì zhǔrèn
  87Tương đương tiền约当现金Yuē dāng xiànjīn
  88Ứng trước tiền bảo hiểm预付保险费Yùfù bǎoxiǎn fèi
  89Ứng trước tiền hàng预付货款Yùfù huòkuǎn
  90Ứng trước tiền lương预付薪资Yùfù xīnzī
  91Ứng trước tiền thiết bị预付购置设备款Yùfù gòuzhì shèbèi kuǎn
  92Ứng trước tiền thuê预付租金Yùfù zūjīn
  93Vào sổ cái过账guòzhàng
  94Vào tài khoản登账dēng zhàng
  95Vật liệu物料Wùliào
  96Vguyên vật liệu mua đang trên đường在途原物料Zàitú yuán wùliào
  97Vượt dự toán超出预算chāochū yùsuàn
  98Xây dựng cơ bản dở dang未完工程Wèiwán gōngchéng
  99Xây dựng cơ bản dở dang v à Ứng trước tiền thiết bị未完工程及预付购置设备款Wèiwán gōngchéng jí yùfù gòuzhì shèbèi kuǎn

  Khóa học Kế toán tiếng Trung Kiểm toán tiếng Trung Thầy Vũ.

  Trên đây là toàn bộ phần giới thiệu chi tiết về chương trình đào tạo khóa học Kế toán tiếng Trung & Kiểm toán tiếng Trung theo lộ trình đào tạo chuyên biệt của Thầy Vũ. Các bạn hãy mau chóng gọi điện ngay Thầy Vũ để trang bị kiến thức phục vụ cho nhu cầu công việc thực tế nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Khóa học Kế toán tiếng Trung hay còn gọi là khóa học Kế toán Thuế Kiểm toán tiếng Trung chính là chương trình đào tạo trọng điểm của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên giảng dạy kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này. Bạn nào đang là nhân viên kế toán, nhân viên kiểm toán và nhân viên kế toán thuế thì đây chính là khóa học rất phù hợp với bạn mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chương trình đào tạo này Thầy Vũ sử dụng giáo án và giáo trình đào tạo rất bài bản & chuyên nghiệp chỉ duy nhất có trong hệ thống trung tâm tiếng Trung kế toán ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.
  Nguyễn Minh Vũ
  Nguyễn Minh Vũhttp://chinemaster.com
  Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên viết sách tiếng Trung và giáo trình tiếng Trung cho hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn, trong đó, tác phẩm kinh điển nhất và nổi tiếng nhất của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển được Thầy Vũ chuyên sử dụng làm giáo án tài liệu học tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK, luyện thi HSKK và luyện thi TOCFL với hệ thống bài giảng rất bài bản và chuyên nghiệp. Số điện thoại: 090 468 4983 (Viber) & 090 325 4870 (Telegram) Địa chỉ: Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Khóa học Kế toán tiếng Trung hay còn gọi là khóa học Kế toán Thuế Kiểm toán tiếng Trung chính là chương trình đào tạo trọng điểm của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên giảng dạy kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này. Bạn nào đang là nhân viên kế toán, nhân viên kiểm toán và nhân viên kế toán thuế thì đây chính là khóa học rất phù hợp với bạn mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chương trình đào tạo này Thầy Vũ sử dụng giáo án và giáo trình đào tạo rất bài bản & chuyên nghiệp chỉ duy nhất có trong hệ thống trung tâm tiếng Trung kế toán ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.Khóa học Kế toán tiếng Trung

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!