Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Lớp học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ sơ cấp
  00:00
  Video thumbnail
  Lớp học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:29:20
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ
  01:25:19
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:32:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
  01:28:14
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
  01:44:26
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
  01:26:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:09:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
  01:49:54
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
  01:33:28
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungHọc tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3 là một trong những bộ tài liệu và giáo án đào tạo trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online miễn phí uy tín chất lượng số 1 Việt Nam.

  5/5 - (4 bình chọn)

  Khóa học tiếng Trung thương mại văn phòng bài 3

  Học tiếng Trung thương mại văn phòng bài 3 là nội dung giáo án bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay được chia sẻ trên website học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK miễn phí của trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster. Các bạn thường xuyên theo dõi Thầy Vũ trên trang web này sẽ nhận được vô cùng nhiều tài liệu học miễn phí quý giá chỉ duy nhất có trong HỆ SINH THÁI của trung tâm tiếng Trung thương mại online ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Các bạn học viên chú ý ôn tập lại các bài học số 1 và bài học số 2 ngay trong link dưới nhé.

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 2

  Bạn nào muốn tham gia chương trình đào tạo trực tuyến các lớp học tiếng Trung thương mại online cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thì hãy nhanh chóng đăng ký theo hướng dẫn trong link bên dưới nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại

  Chương trình đào tạo trực tuyến của Thầy Vũ được học theo hình thức online qua skype, hay nói cách khác thì đó chính là khóa học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên và nhiều học viên. Thông tin chi tiết về khóa học tiếng Trung qua skype các bạn xem ngay trong link dưới.

  Khóa học tiếng Trung qua skype Thầy Vũ

  Tiếp theo sau đây chúng ta cùng theo dõi chi tiết nội dung giáo án bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại online miễn phí nhé.

  Giáo án học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3

  Tài liệu Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3, giáo án Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3, sách Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3 Thầy Vũ.

  HỘI THOẠI TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI LỜI CHÀO HỎI

  女:我去见一下李副经理
  nǚ: Wǒ qù jiàn yīxià lǐ fù jīnglǐ
  Em đi gặp Phó giám đốc Lý một chút.

  男:去吧。如果和李副经理的谈判进展困难,你就打电话回来。
  nán: Qù ba. Rúguǒ hé lǐ fù jīnglǐ de tánpàn jìnzhǎn kùnnán, nǐ jiù dǎ diànhuà huílái.
  Cô đi đi. Nếu như việc thương lượng với Phó giám đốc Lý có khó khăn gì thì hãy điện cho tôi.

  女:知道了
  Nǚ: Zhīdàole
  Em biết rồi ạ

  (外出回来)(Wàichū huílái) (vừa ra ngoài về)

  女:我回来了
  nǚ: Wǒ huíláile
  em về rồi ạ

  男:回来了。和那边的谈判怎么样?
  nán: Huíláile. Hé nà biān de tánpàn zěnme yàng?
  Về rồi à? Việc đàm phán với bên kia như thế nào?

  女:很顺利
  Nǚ: Hěn shùnlì
  Rất thuận lợi ạ.

  男:是嘛。那太好了。你辛苦了
  nán: Shì ma. Nà tài hǎole. Nǐ xīnkǔle
  Thế à? Vậy thì tốt quá. Vất vả cho cô rồi.

  B.注意:
  公司就像个大家庭,所以外出和回公司的寒暄语也很重要,用来表示对部下的关心。
  Chú ý: công ty cũng giống như một đại gia đình, vì thế những lời chào hỏi khi ra ngoài và trở về công ty giữa các nhân viên cũng rất quan trọng, có thể dùng để biểu thị sự quan tâm với nhưng người trong công ty.

  重要表达 CÁCH BIỂU ĐẠT QUAN TRỌNG

  1. 工作到很晚
  Gōngzuò dào hěn wǎn
  Làm việc đến khuya muộn

  2. 我会等他来
  Wǒ huì děng tā lái
  Tôi sẽ đợi ông ấy đến

  3. 一次可提取10万日元
  Yīcì kě tíqǔ 10 wàn rì yuán
  Một lần có thể rút 10.000 Yên Nhật

  4. 如果下雨的话,恐怕他不回来
  Rúguǒ xià yǔ dehuà, kǒngpà tā bù huílái
  Nếu như trời mưa, e rằng cậu ta không về đâu.

  5. 要是晚了,请电话联系我
  Yàoshi wǎnle, qǐng diànhuà liánxì wǒ
  Nếu như muộn rồi thì gọi điện cho tôi

  1. 如果吃了药烧还不退,那你最好咨询一下医生。
  Yàoshi wǎnle, qǐng diànhuà liánxì wǒ
  Nếu như uống thuốc rồi mà chưa đỡ sốt, thì tốt nhất cậu nên gọi bác sĩ nhé

  2. 请复印一下这个
  Qǐng fùyìn yīxià zhège
  Anh photo cho em cái này với.

  3. 他刚刚出去了
  Tā gānggāng chūqùle
  Cậu ta vừa đi ra ngoài rồi.

  4. 所以今天来和你商量一下
  Suǒyǐ jīntiān lái hé nǐ shāngliáng yīxià
  Nên hôm nay tôi đến thương lượngvới anh một chút.

  语法 GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP

  Cấu trúc “如果…,就…” dùng để biểu thị giả thiết “nếu như…thì..”. Ví dụ

  1. 如果你不愿意,就别去。
  Rúguǒ nǐ bù yuànyì, jiù bié qù.
  Nếu cậu không muốn thì đừng đi

  2. 如果过你有空的话,我就来找你
  Rúguǒguò nǐ yǒu kòng dehuà, wǒ jiù lái zhǎo nǐ
  Nếu như cậu rảnh thì mình sẽ đến tìm cậu.

  3. 如果想成功就要努力
  Rúguǒ xiǎng chénggōng jiù yào nǔlì
  Nếu muốn thành công thì phải nỗ lực

  4. 如果没有你,我就不知道该怎么办了
  Rúguǒ méiyǒu nǐ, wǒ jiù bù zhīdào gāi zěnme bànle
  Nếu như không có cậu, tôi thật chẳng biết phải làm sao.

  经典用例 VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

  1. 您走好
  Nín zǒu hǎo
  Ông đi cẩn thận nhé

  2. 我回来了
  Wǒ huíláile
  Tôi về rồi.

  3. 您()回来了
  Nín (nǐ) huíláile
  Ông về rồi đó à

  4. 辛苦了
  Xīnkǔle
  Vất vả cho anh rồi

  Trên đây là nội dung bài giảng Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3.

  Các bạn học viên chú ý chuẩn bị đầy đủ bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Tác giả Nguyễn Minh Vũ để thuận tiện theo dõi tiến độ bài giảng trực tuyến trên kênh này của Thầy Vũ nhé.

  Đó là bộ sách tiếng Trung thương mại toàn tập của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn. Toàn bộ các tác phẩm trên của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phân phối độc quyền và bán duy nhất bởi hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn bao gồm 3 cơ sở sau đây.

  Bên cạnh những giáo án bài giảng trên ra các bạn nên tìm hiểu các tài liệu học tiếng Trung thương mại online miễn phí khác để bổ trợ thêm kiến thức nhé, đó là những giáo án bài giảng trực tuyến được liệt kê bên dưới.

  Tổng hợp tài liệu tiếng Trung thương mại pdf miễn phí

  Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Từ vựng quần áo taobao 1688

  Từ vựng tiếng Trung xuất nhập khẩu

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại

  Ngoài ra, riêng đối với chuyên đề mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán Thầy Vũ đã tổng hợp rất nhiều tài liệu rất hay và thú vị. Các bạn xem luôn nhé.

  Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bài 1

  Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bài 2

  Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bài 3

  Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bài 4

  Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bài 5

  Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bài 6

  Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bài 7

  Trên đây là toàn bộ giáo án chương trình đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung thương mại miễn phí chuyên đề học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3. Các bạn chú ý thường xuyên xem lại giáo án bài giảng này và các bài học trước đó nhé.

  Để phát triển thêm kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật thì Thầy Vũ đã thiết kế ra vô cùng nhiều bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế để củng cố thêm kiến thức cho bài giảng Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3. Các bạn chú ý xem bài tập ở bên dưới nhé.

  Bài tập phát triển từ vựng tiếng Trung thương mại và ngữ pháp tiếng Trung thương mại nhanh nhất sau khi học viên được trang bị kiến thức Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3.

  吉姆克莱默说,投资者应该购买这 11 只最近提高股息的股票。

  CNBC 的 Jim Cramer 周四向投资者提供了一份最近收益率上升的股息股票清单,他认为买家应该将其添加到他们的投资组合中。

  “你想要大量安全的股息,而确定股息安全的最佳方法是寻找最近提高派息的公司,”《疯狂金钱》主持人说。

  CNBC 的 Jim Cramer 周四向投资者提供了一份收益率最近增加的股息股票清单,他认为买家应该将其添加到他们的投资组合中。

  这位“疯狂的钱”主持人说,股息通常是“对动荡市场的无懈可击的防御”,这意味着对于担心俄罗斯入侵乌克兰、通胀飙升和新冠疫情担忧的投资者来说,股息可以成为有吸引力的投资组合。最近几周的市场。

  克莱默说:“你想要丰厚且安全的股息,而确定股息安全的最佳方法是寻找最近提高派息的公司,因为这是对未来充满信心的最终标志。” “此外,随着利率的上升,只有股息推动者才能跟上债券市场的竞争,”他补充道。

  为了列出他的名单,他说这是“迄今为止 2022 年最大的股息筹集者”,克莱默只包括今年股息上涨超过 20% 的股票。使用这个标准,他将标准普尔 500 指数中数百只股票的名单缩小到 27 只,然后减少到 11 只他认为可以超过通货膨胀并成为买家投资组合的有吸引力的股票。

  “当美联储收紧政策以对抗猖獗的通胀时,我不想让你想太多——你想在快速提高股息的公司周围转一圈,”克莱默说。

  Cramer 的闪电战:Ralph Lauren 是比 Canada Goose 更好的股票。

  美国航空公司将从 4 月 18 日起恢复航班上的酒类销售。

  在大流行初期,美国航空公司停止销售酒类并暂停其他机上餐饮服务。

  由于不守规矩的乘客和对空乘人员的袭击,美国航空公司和西南航空公司去年春天推迟了酒类销售的恢复。

  美国航空是最后一家宣布恢复酒类销售的美国主要航空公司。零食也回来了。

  美国航空公司周四表示,将在下个月恢复国内和短途国际航班的酒精饮料销售,该计划在将近一年前被推迟,原因是不守规矩的乘客激增和机组人员遭到袭击。

  2020 年 3 月,当大流行开始并且旅行需求暴跌时,航空公司停止销售酒类并暂停食品销售和服务。过去一年,随着旅客成群结队地返回,运营商一直在稳步恢复其中的许多服务。

  美国航空是美国最后一家恢复啤酒、葡萄酒和烈酒销售的主要航空公司,该公司将从 4 月 18 日(即当前的联邦口罩规定到期之日)开始在其国内客舱销售这些产品。目前尚不清楚拜登政府是否会延长或终止这一要求。西南航空公司上个月重新开始了酒类销售。

  空乘人员工会表示,饮酒和对口罩规定的争议导致了航班上的不守规矩行为。

  销售将在超过 250 英里的美国航班上提供。与其他主要航空公司一样,美国航空的长途国际航班和头等舱免费提供酒精饮料。

  美国航空和西南航空去年 5 月取消了重新开始销售酒水的计划,因为破坏性乘客激增和机组人员遭到袭击,其中包括一名西南航空旅客殴打一名空乘人员。

  一位女发言人告诉 CNBC,与大流行之前相比,美国人并没有提高价格。新到货的航空杜松子酒、朗姆酒、伏特加和威士忌等烈酒价格为 9 美元。葡萄酒份量也是 9 美元。啤酒是 8 美元。

  美国航空还带回了机上购买的食品,从超过 1,500 英里的航班开始,大约三个半小时,从薯条和杏仁开始。该航空公司表示,它将在今年晚些时候开始提供非接触式订购服务。

  上个月,美国航空公司和达美航空公司宣布在许多国内航班上恢复头等舱热食。

  克莱默说,通过市场动荡继续信任赚钱的公司。

  CNBC 的吉姆克莱默周四表示,投资者需要通过选择有实际成果的公司并排除外部噪音来关注奖品。

  “远离那些年轻的、亏损的股票——其中许多本不应该公开,而且来得太早——而应该找到一些坚实的、有形的公司,”这位“疯狂的钱”主持人说。

  CNBC 的吉姆克莱默周四表示,投资者需要通过选择有实际成果的公司并排除外部噪音来关注奖品。

  “远离那些年轻的、亏损的股票——其中许多本不应该公开,而且来得太早——而应该找到一些可靠的、有形的公司来做你喜欢的事情和做你喜欢的事情,然后他们分配……丰厚的股息,”这位“疯狂的钱”主持人说,这与他在 2022 年购买报告实际利润并赚钱的公司股票的口头禅相呼应。

  克莱默的评论是在本周市场连续第三天上涨之后发表的,美联储将利率提高了 25 个基点。周四,道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数均上涨 1.2%,纳斯达克综合指数上涨 1.3%。

  克莱默表示,美联储加息,加上数月来一直飙升的通胀,导致市场对高价值股票无情。

  “现在,这个市场有一种叫做多重压缩的疾病。由于通货膨胀猖獗,美联储正在给经济踩刹车,华尔街愿意为任何公司的未来收益流支付更少的费用,”克莱默说。

  “市场范围内的多重压缩的问题在于,它对估值最高的股票的打击最大,这就是为什么我自 11 月以来一直警告你远离高涨的市销率股票。”

  克莱默还警告说,听取不合适的建议,比如从投资组合经理那里放弃指数基金的个股,引发恐慌,只会伤害投资者。主持人周三建议投资者寻找“经久耐用”的公司。

  他说:“关键是不要被听起来似乎有道理但结果完全不真实的论点所吸引。”

  Kay Jewelers 的母公司 Signet 预计将继续占据市场份额,投资于增长,首席执行官表示。

  Signet Jewelers 首席执行官 Gina Drosos 周四告诉 CNBC,预计未来几年将进一步扩大其市场份额。

  她说,公司的成功转型使这些雄心壮志成为现实。

  “我认为非常令人兴奋的是,我们现在有足够的财务能力持续投资于我们的业务,并随着时间的推移推动股票收益,”她告诉 Jim Cramer。

  Signet Jewelers 预计未来几年将进一步扩大其市场份额,首席执行官 Gina Drosos 周四告诉 CNBC,认为公司的成功转型使这些雄心壮志成为现实。

  “我认为非常令人兴奋的是,我们现在有足够的财务能力持续投资于我们的业务,并随着时间的推移推动股价上涨,”德罗索斯在接受“疯狂金钱”采访时表示。

  Zales 和 Kay Jewelers 的母公司周四早些时候报告称,Signet 在其 2022 财年的市场份额增加了 270 个基点,使其份额达到 9.3%。一个基点等于 0.01%。

  自 2017 年以来一直领导 Signet 的 Drosos 说:“我们认为能够继续做到这一点。”在她的领导下,Signet 试图调整其商店规模,同时扩大其电子商务业务。

  Signet 在 2022 财年的在线销售额为 5.56 亿美元,与截至 2020 年 2 月 1 日的 2020 财年相比增长了 85.4%,当时人们还没有感受到新冠病毒大流行的最严重经济影响。与 2020 财年相比,2022 财年的总销售额为 28 亿美元,增长了 30.6%。

  Drosos 表示,Signet 对电子商务的关注是其获得市场份额并进而增加收入的广泛战略的重要组成部分。首席执行官说,另一个重要的部分是扩大整体珠宝市场。

  “通过我们的目标营销、数据和分析,我们有能力在正确的时间向新客户发送正确的信息,因此他们已经作为现成的买家来到我们的网站和商店,”Drosos 说。 “去年我们看到很多人进入了这个类别。该类别增长了约 20%,但其中不成比例的数量进入了 Signet。”

  由于投资者对该公司的财务业绩表示欢迎,Signet 股价周四上涨了约 7%。 Refinitiv 的数据显示,第四季度的收入和同店销售额高于预期,而每股收益 5.01 美元与预期相符。

  Signet 的股票在过去 12 个月中表现强劲,截至周四收盘时上涨 40% 至每股 83.14 美元。这远远好于标准普尔 500 指数在同一时间段内的 11%。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án bài giảng Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Jímǔ kè lái mò shuō, tóuzī zhě yīnggāi gòumǎi zhè 11 zhǐ zuìjìn tígāo gǔxí de gǔpiào.

  CNBC de Jim Cramer zhōu sì xiàng tóuzī zhě tígōngle yī fèn zuìjìn shōuyì lǜ shàngshēng de gǔxí gǔpiào qīngdān, tā rènwéi mǎi jiā yīnggāi jiāng qí tiānjiā dào tāmen de tóuzī zǔhé zhōng.

  “Nǐ xiǎng yào dàliàng ānquán de gǔxí, ér quèdìng gǔxí ānquán de zuì jiā fāngfǎ shì xúnzhǎo zuìjìn tígāo pài xī de gōngsī,”“fēngkuáng jīnqián” zhǔchí rén shuō.

  CNBC de Jim Cramer zhōu sì xiàng tóuzī zhě tígōngle yī fèn shōuyì lǜ zuìjìn zēngjiā de gǔxí gǔpiào qīngdān, tā rènwéi mǎi jiā yīnggāi jiāng qí tiānjiā dào tāmen de tóuzī zǔhé zhōng.

  Zhè wèi “fēngkuáng de qián” zhǔchí rén shuō, gǔxí tōngcháng shì “duì dòngdàng shìchǎng de wúxièkějī de fángyù”, zhè yìwèizhe duìyú dānxīn èluósī rùqīn wūkèlán, tōngzhàng biāoshēng hé xīnguān yìqíng dānyōu de tóuzī zhě lái shuō, gǔxí kěyǐ chéngwéi yǒu xīyǐn lì de tóuzī zǔhé. Zuìjìn jǐ zhōu de shìchǎng.

  Kè lái mò shuō:“Nǐ xiǎng yào fēnghòu qiě ānquán de gǔxí, ér quèdìng gǔxí ānquán de zuì jiā fāngfǎ shì xúnzhǎo zuìjìn tígāo pài xī de gōngsī, yīnwèi zhè shì duì wèilái chōngmǎn xìnxīn de zuìzhōng biāozhì.” “Cǐwài, suízhe lìlǜ de shàngshēng, zhǐyǒu gǔxí tuīdòng zhě cáinéng gēn shàng zhàiquàn shìchǎng de jìngzhēng,” tā bǔchōng dào.

  Wèile liè chū tā de míngdān, tā shuō zhè shì “qìjīn wéizhǐ 2022 nián zuìdà de gǔxí chóují zhě”, kè lái mò zhǐ bāokuò jīnnián gǔxí shàngzhǎng chāoguò 20% de gǔpiào. Shǐyòng zhège biāozhǔn, tā jiāng biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù zhōng shù bǎi zhǐ gǔpiào de míngdān suōxiǎo dào 27 zhǐ, ránhòu jiǎnshǎo dào 11 zhǐ tā rènwéi kěyǐ chāoguò tōnghuò péngzhàng bìng chéngwéi mǎi jiā tóuzī zǔhé de yǒu xīyǐn lì de gǔpiào.

  “Dāng měiliánchǔ shōu jǐn zhèngcè yǐ duìkàng chāngjué de tōngzhàng shí, wǒ bùxiǎng ràng nǐ xiǎng tài duō——nǐ xiǎng zài kuàisù tígāo gǔxí de gōngsī zhōuwéi zhuǎn yī quān,” kè lái mò shuō.

  Cramer de shǎndiànzhàn:Ralph Lauren shì bǐ Canada Goose gèng hǎo de gǔpiào.

  Měiguó hángkōng gōngsī jiāng cóng 4 yuè 18 rì qǐ huīfù hángbān shàng de jiǔ lèi xiāoshòu.

  Zài dà liúxíng chūqí, měiguó hángkōng gōngsī tíngzhǐ xiāoshòu jiǔ lèi bìng zàntíng qítā jīshàng cānyǐn fúwù.

  Yóuyú bù shǒu guījǔ de chéngkè hé duì kōngchéng rényuán de xíjí, měiguó hángkōng gōngsī hé xīnán hángkōng gōngsī qùnián chūntiān tuīchíle jiǔ lèi xiāoshòu di huīfù.

  Měiguó hángkōng shì zuìhòu yījiā xuānbù huīfù jiǔ lèi xiāoshòu di měiguó zhǔyào hángkōng gōngsī. Língshí yě huíláile.

  Měiguó hángkōng gōngsī zhōu sì biǎoshì, jiàng zàixià gè yuè huīfù guónèi hé duǎntú guójì hángbān de jiǔjīng yǐnliào xiāoshòu, gāi jìhuà zài jiāngjìn yī nián qián bèi tuīchí, yuányīn shì bù shǒu guījǔ de chéngkè jīzēng hé jīzǔ rényuán zāo dào xíjí.

  2020 Nián 3 yuè, dāng dà liúxíng kāishǐ bìngqiě lǚxíng xūqiú bàodié shí, hángkōng gōngsī tíngzhǐ xiāoshòu jiǔ lèi bìng zàntíng shípǐn xiāoshòu hé fúwù. Guòqù yī nián, suízhe lǚkè chéng qún jié duì de fǎnhuí, yùnyíng shāng yīzhí zài wěnbù huīfù qízhōng de xǔduō fúwù.

  Měiguó hángkōng shì měiguó zuìhòu yījiā huīfù píjiǔ, pútáojiǔ hé liè jiǔ xiāoshòu di zhǔyào hángkōng gōngsī, gāi gōngsī jiāng cóng 4 yuè 18 rì (jí dāngqián de liánbāng kǒuzhào guīdìng dào qí zhī rì) kāishǐ zài qí guónèi kècāng xiāoshòu zhèxiē chǎnpǐn. Mùqián shàng bù qīngchǔ bài dēng zhèngfǔ shìfǒu huì yáncháng huò zhōngzhǐ zhè yī yāoqiú. Xīnán hángkōng gōngsī shàng gè yuè chóngxīn kāishǐle jiǔ lèi xiāoshòu.

  Kōngchéng rényuán gōnghuì biǎoshì, yǐnjiǔ hé duì kǒuzhào guīdìng de zhēngyì dǎozhìle hángbān shàng de bù shǒu guījǔ xíngwéi.

  Xiāoshòu jiàng zài chāoguò 250 yīnglǐ dì měiguó hángbān shàng tígōng. Yǔ qítā zhǔyào hángkōng gōngsī yīyàng, měiguó hángkōng de chángtú guójì hángbān hé tóuděng cāng miǎnfèi tígōng jiǔjīng yǐnliào.

  Měiguó hángkōng hé xīnán hángkōng qùnián 5 yuè qǔxiāole chóngxīn kāishǐ xiāoshòu jiǔshuǐ de jìhuà, yīnwèi pòhuài xìng chéngkè jīzēng hé jīzǔ rényuán zāo dào xíjí, qízhōng bāokuò yī míng xīnán hángkōng lǚkè ōudǎ yī míng kōngchéng rényuán.

  Yī wèi nǚ fāyán rén gàosù CNBC, yǔ dà liúxíng zhīqián xiāng bǐ, měiguó rén bìng méiyǒu tígāo jiàgé. Xīn dào huò de hángkōng dù sōngzǐ jiǔ, lǎng mǔ jiǔ, fútèjiā hé wēishìjì děng liè jiǔ jiàgé wèi 9 měiyuán. Pútáojiǔ fènliàng yěshì 9 měiyuán. Píjiǔ shì 8 měiyuán.

  Měiguó hángkōng hái dài huíle jīshàng gòumǎi de shípǐn, cóng chāoguò 1,500 yīnglǐ de hángbān kāishǐ, dàyuē sān gè bàn xiǎoshí, cóng shǔ tiáo hé xìngrén kāishǐ. Gāi hángkōng gōngsī biǎoshì, tā jiàng zài jīnnián wǎn xiē shíhòu kāishǐ tígōng fēi jiēchù shì dìnggòu fúwù.

  Shàng gè yuè, měiguó hángkōng gōngsī hé dá měi hángkōng gōngsī xuānbù zài xǔduō guónèi hángbān shàng huīfù tóuděng cāng rè shí.

  Kè lái mò shuō, tōngguò shìchǎng dòngdàng jìxù xìnrèn zhuànqián de gōngsī.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu sì biǎoshì, tóuzī zhě xūyào tōngguò xuǎnzé yǒu shíjì chéngguǒ de gōngsī bìng páichú wàibù zàoyīn lái guānzhù jiǎngpǐn.

  “Yuǎnlí nàxiē niánqīng de, kuīsǔn de gǔpiào——qízhōng xǔduō běn bù yìng gāi gōngkāi, érqiě láidé tài zǎo——ér yīnggāi zhǎodào yīxiē jiānshí de, yǒuxíng de gōngsī,” zhè wèi “fēngkuáng de qián” zhǔchí rén shuō.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu sì biǎoshì, tóuzī zhě xūyào tōngguò xuǎnzé yǒu shíjì chéngguǒ de gōngsī bìng páichú wàibù zàoyīn lái guānzhù jiǎngpǐn.

  “Yuǎnlí nàxiē niánqīng de, kuīsǔn de gǔpiào——qízhōng xǔduō běn bù yìng gāi gōngkāi, érqiě láidé tài zǎo——ér yīnggāi zhǎodào yīxiē kěkào de, yǒuxíng de gōngsī lái zuò nǐ xǐhuān de shìqíng hé zuò nǐ xǐhuān de shìqíng, ránhòu tāmen fēnpèi……fēnghòu de gǔxí,” zhè wèi “fēngkuáng de qián” zhǔchí rén shuō, zhè yǔ tā zài 2022 nián gòumǎi bàogào shíjì lìrùn bìng zhuànqián de gōngsī gǔpiào de kǒutóuchán xiāng hūyìng.

  Kè lái mò de pínglùn shì zài běn zhōu shìchǎng liánxù dì sān tiān shàngzhǎng zhīhòu fābiǎo de, měiliánchǔ jiāng lìlǜ tígāole 25 gè jīdiǎn. Zhōu sì, dàoqióngsī gōngyè píngjūn zhǐshù hé biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù jūn shàngzhǎng 1.2%, Nà sī dá kè zònghé zhǐshù shàngzhǎng 1.3%.

  Kè lái mò biǎoshì, měiliánchǔ jiā xī, jiā shàng shù yuè lái yīzhí biāoshēng de tōngzhàng, dǎozhì shìchǎng duì gāo jiàzhí gǔpiào wúqíng.

  “Xiànzài, zhège shìchǎng yǒuyī zhǒng jiàozuò duōchóng yāsuō de jíbìng. Yóuyú tōnghuò péngzhàng chāngjué, měiliánchǔ zhèngzài gěi jīngjì cǎi shāchē, huá’ěrjiē yuànyì wèi rènhé gōngsī de wèilái shōuyì liú zhīfù gèng shǎo de fèiyòng,” kè lái mò shuō.

  “Shìchǎng fànwéi nèi de duōchóng yāsuō de wèntí zàiyú, tā duì gū zhí zuìgāo de gǔpiào de dǎjí zuìdà, zhè jiùshì wèishéme wǒ zì 11 yuè yǐlái yīzhí jǐnggào nǐ yuǎnlí gāozhàng de shì xiāo lǜ gǔpiào.”

  Kè lái mò hái jǐnggào shuō, tīngqǔ bù héshì de jiànyì, bǐrú cóng tóuzī zǔhé jīnglǐ nàlǐ fàngqì zhǐshù jījīn de gègǔ, yǐnfā kǒnghuāng, zhǐ huì shānghài tóuzī zhě. Zhǔchí rén zhōusān jiànyì tóuzī zhě xúnzhǎo “jīngjiǔ nàiyòng” de gōngsī.

  Tā shuō:“Guānjiàn shì bùyào bèi tīng qǐlái sìhū yǒu dàolǐ dàn jiéguǒ wánquán bù zhēnshí dì lùndiǎn suǒ xīyǐn.”

  Kay Jewelers de mǔ gōngsī Signet yùjì jiāng jìxù zhànjù shìchǎng fèn’é, tóuzī yú zēngzhǎng, shǒuxí zhíxíng guān biǎoshì.

  Signet Jewelers shǒuxí zhíxíng guān Gina Drosos zhōu sì gàosù CNBC, yùjì wèilái jǐ nián jiāng jìnyībù kuòdà qí shìchǎng fèn’é.

  Tā shuō, gōngsī de chénggōng zhuǎnxíng shǐ zhèxiē xióngxīn zhuàngzhì chéngwéi xiànshí.

  “Wǒ rènwéi fēicháng lìng rén xīngfèn de shì, wǒmen xiànzài yǒu zúgòu de cáiwù nénglì chíxù tóuzī yú wǒmen de yèwù, bìng suízhe shíjiān de tuīyí tuīdòng gǔpiào shōuyì,” tā gàosù Jim Cramer.

  Signet Jewelers yùjì wèilái jǐ nián jiāng jìnyībù kuòdà qí shìchǎng fèn’é, shǒuxí zhíxíng guān Gina Drosos zhōu sì gàosù CNBC, rènwéi gōngsī de chénggōng zhuǎnxíng shǐ zhèxiē xióngxīn zhuàngzhì chéngwéi xiànshí.

  “Wǒ rènwéi fēicháng lìng rén xīngfèn de shì, wǒmen xiànzài yǒu zúgòu de cáiwù nénglì chíxù tóuzī yú wǒmen de yèwù, bìng suízhe shíjiān de tuīyí tuīdòng gǔjià shàngzhǎng,” dé luó suǒ sī zài jiēshòu “fēngkuáng jīnqián” cǎifǎng shí biǎoshì.

  Zales hé Kay Jewelers de mǔ gōngsī zhōu sì zǎo xiē shíhòu bàogào chēng,Signet zài qí 2022 cái nián de shìchǎng fèn’é zēngjiāle 270 gè jīdiǎn, shǐ qí fèn’é dádào 9.3%. Yīgè jīdiǎn děngyú 0.01%.

  Zì 2017 nián yǐlái yīzhí lǐngdǎo Signet de Drosos shuō:“Wǒmen rènwéi nénggòu jìxù zuò dào zhè yīdiǎn.” Zài tā de lǐngdǎo xià,Signet shìtú tiáozhěng qí shāngdiàn guīmó, tóngshí kuòdà qí diànzǐ shāngwù yèwù.

  Signet zài 2022 cái nián de zàixiàn xiāoshòu é wèi 5.56 Yì měiyuán, yǔ jiézhì 2020 nián 2 yuè 1 rì de 2020 cái nián xiāng bǐ zēngzhǎngle 85.4%, Dāngshí rénmen hái méiyǒu gǎnshòu dào xīnguān bìngdú dà liúxíng de zuì yánzhòng jīngjì yǐngxiǎng. Yǔ 2020 cái nián xiāng bǐ,2022 cái nián de zǒng xiāoshòu é wèi 28 yì měiyuán, zēngzhǎngle 30.6%.

  Drosos biǎoshì,Signet duì diànzǐ shāngwù de guānzhù shì qí huòdé shìchǎng fèn’é bìng jìn’ér zēngjiā shōurù de guǎngfàn zhànlüè de zhòngyào zǔchéng bùfèn. Shǒuxí zhíxíng guān shuō, lìng yīgè zhòngyào de bùfèn shì kuòdà zhěngtǐ zhūbǎo shìchǎng.

  “Tōngguò wǒmen de mùbiāo yíngxiāo, shùjù hé fēnxī, wǒmen yǒu nénglì zài zhèngquè de shíjiān xiàng xīn kèhù fāsòng zhèngquè de xìnxī, yīncǐ tāmen yǐjīng zuòwéi xiànchéng de mǎi jiā lái dào wǒmen de wǎngzhàn hé shāngdiàn,”Drosos shuō. “Qùnián wǒmen kàn dào hěnduō rén jìnrùle zhège lèibié. Gāi lèibié zēngzhǎngle yuē 20%, dàn qízhōng bùchéng bǐlì de shùliàng jìnrùle Signet.”

  Yóuyú tóuzī zhě duì gāi gōngsī de cáiwù yèjī biǎoshì huānyíng,Signet gǔjià zhōu sì shàngzhǎngle yuē 7%. Refinitiv de shùjù xiǎnshì, dì sì jìdù de shōurù hé tóngdiàn xiāoshòu é gāo yú yùqí, ér měi gǔ shōuyì 5.01 Měiyuán yǔ yùqí xiāngfú.

  Signet de gǔpiào zài guòqù 12 gè yuè zhōng biǎoxiàn qiángjìng, jiézhì zhōu sì shōupán shí shàngzhǎng 40% zhì měi gǔ 83.14 Měiyuán. Zhè yuǎn yuǎn hǎo yú biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù zài tóngyī shíjiān duàn nèi de 11%.

  Đáp án bài tâp luyện dịch tiếng Trung thương mại online được trình bày ngay bên dưới. Các bạn chú ý tham khảo và đối chiếu nhé. Bài giảng Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3 cần được bổ trợ thêm kiến thức và kỹ năng thông qua các bài tập của Thầy Vũ.

  Jim Cramer nói rằng các nhà đầu tư nên mua 11 cổ phiếu tăng cổ tức gần đây.

  Jim Cramer của CNBC hôm thứ Năm đã cung cấp cho các nhà đầu tư danh sách các cổ phiếu chia cổ tức có lợi suất tăng gần đây, mà ông tin rằng người mua nên thêm vào danh mục đầu tư của họ.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” cho biết: “Bạn muốn cổ tức hậu hĩnh mà cũng an toàn và cách tốt nhất để xác định mức độ an toàn của cổ tức là tìm kiếm các công ty gần đây đã tăng chi trả của họ”.

  Jim Cramer của CNBC hôm thứ Năm đã cung cấp cho các nhà đầu tư danh sách các cổ phiếu chia cổ tức có lợi suất tăng gần đây, mà ông tin rằng người mua nên thêm vào danh mục đầu tư của họ.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” nói rằng cổ tức là một biện pháp “phòng thủ không thể công nhận trước một thị trường đầy biến động”, điều đó có nghĩa là chúng có thể là sự bổ sung hấp dẫn cho danh mục đầu tư của một nhà đầu tư lo lắng về việc Nga xâm lược Ukraine, lạm phát tăng vọt và nỗi sợ hãi của Covid đã dấy lên. thị trường trong những tuần gần đây.

  Cramer nói: “Bạn muốn cổ tức hậu hĩnh mà cũng an toàn và cách tốt nhất để xác định mức độ an toàn của cổ tức là tìm kiếm các công ty gần đây đã tăng các khoản chi của họ, bởi vì đó là dấu hiệu cuối cùng của sự tự tin trong tương lai”. Ông nói thêm: “Thêm vào đó, với việc lãi suất ngày càng tăng, chỉ có những công cụ thúc đẩy cổ tức mới có thể theo kịp với sự cạnh tranh của thị trường trái phiếu.

  Để đưa ra danh sách của mình, mà theo ông là “những người tăng cổ tức lớn nhất của năm 2022 cho đến nay”, Cramer chỉ bao gồm các cổ phiếu đã tăng cổ tức năm nay hơn 20%. Sử dụng tiêu chí này, ông thu hẹp danh sách hàng trăm cổ phiếu có tên trong S&P 500 xuống còn 27 cái tên, sau đó xuống 11 cổ phiếu mà ông tin rằng có thể vượt qua lạm phát và là sự bổ sung hấp dẫn cho danh mục đầu tư của người mua.

  Cramer nói: “Khi Fed đang thắt chặt để chống lại lạm phát tràn lan, tôi không muốn bạn nghĩ quá nhiều – bạn muốn xoay quanh các đoàn xe xung quanh các công ty đang tăng nhanh cổ tức của họ,” Cramer nói.

  Cramer’s Lightning round: Ralph Lauren là cổ phiếu tốt hơn Canada Goose.

  American Airlines sẽ tiếp tục bán rượu trên các chuyến bay bắt đầu từ ngày 18 tháng 4.

  Các hãng hàng không Hoa Kỳ đã ngừng bán rượu và tạm dừng dịch vụ thức ăn trên máy bay khác trong thời gian sớm của đại dịch.

  Mùa xuân năm ngoái, American và Southwest đã hoãn việc bán rượu trở lại vì hành khách ngỗ ngược và hành hung tiếp viên hàng không.

  American là hãng vận chuyển lớn cuối cùng của Hoa Kỳ thông báo việc bán rượu sẽ tiếp tục. Đồ ăn nhẹ cũng đang trở lại.

  American Airlines hôm thứ Năm cho biết hãng sẽ tiếp tục bán đồ uống có cồn trên các chuyến bay nội địa và quốc tế chặng ngắn vào tháng tới, kế hoạch mà hãng đã trì hoãn gần một năm trước do lượng hành khách ngỗ ngược tăng vọt và các cuộc tấn công vào các thành viên phi hành đoàn.

  Các hãng hàng không ngừng bán rượu và tạm dừng bán đồ ăn và dịch vụ vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch bùng phát và nhu cầu đi lại giảm mạnh. Các nhà cung cấp dịch vụ đã đều đặn mang lại nhiều dịch vụ đó trong năm qua khi khách du lịch quay trở lại ngày càng đông.

  American là hãng vận chuyển lớn cuối cùng của Hoa Kỳ mang lại doanh số bán bia, rượu vang và rượu mạnh, những thứ mà hãng sẽ bán trong các cabin xe khách nội địa của mình bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, ngày hết hiệu lực về mặt nạ liên bang hiện tại. Không rõ chính quyền Biden sẽ mở rộng hay chấm dứt yêu cầu. Southwest Airlines đã khởi động lại việc bán rượu vào tháng trước.

  Các nghiệp đoàn tiếp viên hàng không cho biết việc uống rượu và tranh chấp khẩu trang đã góp phần dẫn đến hành vi ngỗ ngược trên chuyến bay.

  Bán hàng sẽ có sẵn trên các chuyến bay Mỹ dài hơn 250 dặm. Đồ uống có cồn được cung cấp miễn phí trên các chuyến bay quốc tế đường dài của Mỹ và trên khoang hạng nhất, giống như trên các hãng hàng không lớn khác.

  American and Southwest hồi tháng 5 vừa qua đã hủy bỏ kế hoạch bắt đầu bán rượu trở lại sau khi có lượng hành khách gây rối và tấn công phi hành đoàn, trong đó có một du khách Tây Nam đã đấm một tiếp viên hàng không.

  Người phát ngôn của Mỹ nói với CNBC sẽ không tăng giá so với trước đại dịch. Rượu mạnh như rượu Aviation Gin, rượu rum, vodka và rượu whisky mới xuất hiện sẽ là $ 9. Khẩu phần rượu cũng là $ 9. Bia là $ 8.

  Người Mỹ cũng đang mang thức ăn mua trên máy bay trở lại, sẽ bắt đầu với các chuyến bay dài hơn 1.500 dặm, khoảng 3 tiếng rưỡi, bắt đầu với khoai tây chiên và hạnh nhân. Hãng hàng không cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ đặt hàng không chạm vào cuối năm nay.

  Tháng trước, American và Delta Air Lines đã thông báo trở lại các suất ăn nóng cho hạng nhất trên nhiều chuyến bay nội địa.

  Cramer nói: Hãy tiếp tục tin tưởng các công ty kiếm tiền thông qua sự hỗn loạn của thị trường.

  Jim Cramer của CNBC cho biết hôm thứ Năm, các nhà đầu tư cần chú ý đến giải thưởng bằng cách chọn các công ty có kết quả rõ ràng và tránh ồn ào bên ngoài.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” cho biết: “Hãy tránh xa những cổ phiếu non trẻ, đang thua lỗ – nhiều cổ phiếu trong số đó lẽ ra không bao giờ được công khai và ra mắt quá sớm – và thay vào đó chỉ cần tìm một số công ty hữu hình, vững chắc”, người dẫn chương trình “Mad Money” nói.

  Jim Cramer của CNBC cho biết hôm thứ Năm, các nhà đầu tư cần chú ý đến giải thưởng bằng cách chọn các công ty có kết quả rõ ràng và tránh ồn ào bên ngoài.

  “Hãy tránh xa những cổ phiếu non trẻ, đang thua lỗ – nhiều cổ phiếu trong số đó lẽ ra không bao giờ được công khai và xuất hiện quá sớm – và thay vào đó, chỉ cần tìm một số công ty vững chắc, hữu hình để sản xuất và làm những thứ bạn thích, và sau đó họ phân phối … cổ tức hào phóng, ”người dẫn chương trình“ Mad Money ”nói, lặp lại câu thần chú năm 2022 của anh ấy về việc mua cổ phiếu của các công ty báo cáo lợi nhuận thực tế và làm nên chuyện.

  Nhận xét của Cramer được đưa ra sau ngày tăng thứ ba liên tiếp của thị trường trong tuần chứng kiến ​​Cục Dự trữ Liên bang nâng lãi suất thêm một phần tư. Vào thứ Năm, cả Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones và S&P 500 đều tăng 1,2%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,3%.

  Cramer nói rằng việc Fed tăng lãi suất, cùng với lạm phát tăng vọt trong nhiều tháng, đã dẫn đến một thị trường không khoan nhượng đối với các cổ phiếu có giá trị cao.

  “Ngay bây giờ, thị trường này đang mắc một căn bệnh được gọi là nhiều nén. Bởi vì lạm phát đang lan tràn và Fed đang hãm lại nền kinh tế, Phố Wall sẵn sàng trả ít hơn cho bất kỳ nguồn thu nhập nào trong tương lai của bất kỳ công ty nào, ”Cramer nói.

  “Vấn đề về tính năng đa nén trên toàn thị trường là nó đánh vào những cổ phiếu có giá trị cao nhất, đó là lý do tại sao tôi đã cảnh báo bạn tránh xa những cổ phiếu có giá bán cao ngất ngưởng kể từ tháng 11”.

  Cramer cũng cảnh báo rằng việc lắng nghe những lời khuyên không phù hợp, như từ bỏ cổ phiếu riêng lẻ cho các quỹ chỉ số từ các nhà quản lý danh mục đầu tư gây hoảng loạn, sẽ chỉ làm tổn thương các nhà đầu tư. Người dẫn chương trình khuyên các nhà đầu tư vào thứ Tư nên tìm kiếm các công ty “được xây dựng để tồn tại lâu dài”.

  Ông nói: “Điều quan trọng là không bị lôi kéo bởi những lý lẽ nghe có vẻ hợp lý nhưng lại hoàn toàn không đúng sự thật.

  Giám đốc điều hành cho biết, công ty mẹ của Kay Jewelers, Signet kỳ vọng sẽ tiếp tục chiếm thị phần, đầu tư vào tăng trưởng.

  Giám đốc điều hành Gina Drosos của Signet Jewelers dự kiến ​​sẽ mở rộng thị phần hơn nữa trong những năm tới.

  Cô cho biết sự chuyển đổi thành công của công ty đã biến những tham vọng đó thành hiện thực.

  Cô nói với Jim Cramer: “Điều tôi nghĩ là rất thú vị là giờ đây chúng tôi có đủ khả năng tài chính để đầu tư vào công việc kinh doanh của mình và tăng lợi nhuận cổ phiếu theo thời gian”.

  Giám đốc điều hành Gina Drosos nói với CNBC hôm thứ Năm rằng Signet Jewelers dự kiến ​​sẽ mở rộng thị phần hơn nữa trong những năm tới, cho rằng việc chuyển đổi thành công của công ty đã biến những tham vọng đó thành hiện thực.

  “Điều tôi nghĩ là rất thú vị là giờ đây chúng tôi có đủ khả năng tài chính để đầu tư vào công việc kinh doanh của mình một cách nhất quán và tăng lợi nhuận cổ phiếu theo thời gian,” Drosos cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên “Mad Money”.

  Signet đã giành được 270 điểm cơ bản về thị phần trong năm tài chính 2022, công ty mẹ của Zales và Kay Jewelers đã báo cáo trước đó vào thứ Năm, đưa miếng bánh của họ lên 9,3%. Điểm cơ bản bằng 0,01%.

  Drosos, người đã lãnh đạo Signet từ năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của bà, Signet đã cố gắng để có thể tiếp tục làm được điều đó, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy sẵn sàng để có thể tiếp tục làm điều đó.

  Doanh số bán hàng trực tuyến của Signet là 556 triệu đô la trong năm tài chính 2022, tăng 85,4% so với năm tài chính 2020, kết thúc vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, trước khi cảm nhận được những tác động kinh tế tồi tệ nhất của đại dịch Covid. Tổng doanh thu 2,8 tỷ đô la trong năm tài chính 2022 thể hiện mức tăng trưởng 30,6% so với năm tài khóa 2020.

  Drosos cho biết Signet tập trung vào thương mại điện tử là một phần quan trọng trong chiến lược rộng lớn của họ để giành thị phần và mở rộng là tăng doanh thu. Một phần quan trọng khác chỉ đơn giản là mở rộng thị trường trang sức tổng thể, CEO cho biết.

  “Với hoạt động tiếp thị có mục tiêu, với dữ liệu và phân tích của chúng tôi, chúng tôi có khả năng nhắm mục tiêu khách hàng mới với thông điệp phù hợp vào đúng thời điểm và vì vậy họ đã đến các trang web và cửa hàng của chúng tôi với tư cách là những người mua đã sẵn sàng,” Drosos nói. “Chúng tôi đã thấy rất nhiều người tham gia vào danh mục này vào năm ngoái. Danh mục này đã tăng khoảng 20%, nhưng một số lượng không tương xứng trong số đó đã đến với Signet. ”

  Cổ phiếu Signet đã tăng khoảng 7% vào thứ Năm khi các nhà đầu tư cổ vũ cho kết quả tài chính của công ty. Theo Refinitiv, doanh thu quý IV và doanh số bán hàng tại cửa hàng cao hơn kỳ vọng, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 5,01 đô la phù hợp với ước tính, theo Refinitiv.

  Cổ phiếu của Signet đã hoạt động mạnh mẽ trong 12 tháng qua, tăng 40% vào cuối ngày thứ Năm ở mức 83,14 USD / cổ phiếu. Con số này tốt hơn nhiều so với 11% của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian đó.

  Bên cạnh những tài liệu trên ra các bạn nên tìm hiểu thêm các tài liệu khác để bổ trợ thêm kiến thức ngày càng sâu rộng hơn nhé. Đó là những bài giảng trực tuyến miễn phí sau đây.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK online

  Và một số bài giảng hướng dẫn cách viết thư tiếng Trung thương mại sau.

  Viết thư tín tiếng Trung thương mại bài 11

  Viết thư tín tiếng Trung thương mại bài 12

  Viết thư tín tiếng Trung thương mại bài 13

  Và bài tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại nữa các bạn nhé.

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 1

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 2

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 3

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

  Các bạn cũng nên tìm hiểu một số tài liệu giáo án lớp luyện dịch tiếng Trung HSK nữa nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 3

  Luyện thi HSK online miễn phí Thầy Vũ

  Kiến thức bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy Vũ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo trực tuyến thương mại tiếng Trung online vào ngày mai.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ. Đây chính là bài giảng chứa đựng rất nhiều kiến thức quan trọng để chúng ta nâng cao trình độ tiếng Trung và quan trọng nữa là cải thiện được kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật các văn bản thương mại, ví dụ như hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng buôn bán, hợp đồng cho thuê, hợp đồng vận chuyển .v.v. Chúng ta vừa nhận được rất nhiều giá trị to lớn từ những nguồn giáo án tài liệu miễn phí của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn hãy chia sẻ bài giảng này tới những bạn bè xung quanh chúng ta vào học cùng nhé.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ. Đây chính là bài giảng chứa đựng rất nhiều kiến thức quan trọng để chúng ta nâng cao trình độ tiếng Trung và quan trọng nữa là cải thiện được kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật các văn bản thương mại, ví dụ như hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng buôn bán, hợp đồng cho thuê, hợp đồng vận chuyển .v.v. Chúng ta vừa nhận được rất nhiều giá trị to lớn từ những nguồn giáo án tài liệu miễn phí của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn hãy chia sẻ bài giảng này tới những bạn bè xung quanh chúng ta vào học cùng nhé.Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 3