Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungGiáo trình tiếng Trung ChineMaster

  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ Chủ biên và Biên tập nội dung từ A đến Z là bộ sách học tiếng Trung phổ biến nhất và thông dụng nhất hiện nay theo đánh giá của cộng đồng giáo viên tiếng Trung đang giảng dạy tại các trường Đại học Khoa tiếng Trung Quốc Việt Nam

  5/5 - (6 bình chọn)

  Giáo trình Tiếng Trung Thầy Vũ Chủ biên Biên tập

  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster là bộ sách giáo trình học tiếng Trung PHỔ BIẾN NHẤT và THÔNG DỤNG NHẤT hiện nay theo đánh giá của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, khóa học luyện thi HSK 1 đến HSK 9 và các khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản đến nâng cao tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn. Đây chính là bộ tác phẩm KINH ĐIỂN NHẤT của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trong sự nghiệp giảng dạy và đào tạo tiếng Trung tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn TỐT NHẤT hiện nay.

  Bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster này được Thầy Vũ nghiên cứu rất kỹ lưỡng và dày công biên tập giáo án cũng như biên soạn nội dung giáo trình cho từng bài học, thậm chí ngay cả đĩa CD cũng được ghi âm giọng nói quen thuộc của Thầy Vũ. Tất cả sản phẩm trong bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster đều là những tư duy và sáng tạo cũng như CHẤT XÁM của Thầy Vũ thổi vào trong bộ giáo trình này. Chính vì vậy nên bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster phiên bản mới mang đậm phong cách giảng bài của Thầy Vũ và mang LINH HỒN của Thầy Vũ trong từng bài học.

  Kể từ khi ra mắt với công chúng bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster đã có rất nhiều đông đảo độc giả và những khán giả hâm mộ Thầy Vũ đều đặt mua bộ sách này trên các kênh thương mại điện tử gồm Tiki, Shopee và Lazada. Thầy Vũ và các bạn nhân viên ChineMaster đều làm việc hăng say hết mình để có thể gửi hết tất cả đơn đặt hàng của các bạn tới tận địa chỉ nhà của các bạn. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster ưu tiên bán trực tuyến online trên hệ thống website ChineMaster và trên các sàn thương mại điện tử thông qua hình thức thanh toán không chạm để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mỗi cá nhân chúng ta và đặc biệt là sức khỏe của tất cả chúng ta.

  Để có thể tạo ra TUYỆT PHẨM KINH ĐIỂN này, Thầy Vũ đã phải mất 8 năm du học nơi ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, và Thầy Vũ cũng phải mất thêm 10 năm để tích lũy đủ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung thương mại, tiếng Trung HSK 9 cấp và hàng chục nghìn GIỜ giảng dạy các khóa học tiếng Trung trực tuyến được phát sóng trên kênh youtube học tiếng Trung online và fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster mới có thể cho ra đời bộ sản phẩm học tiếng Trung TUYỆT TÁC này. Không chỉ có vậy, những sản phẩm CHẤT XÁM của Thầy Vũ đều được cập nhập thêm rất nhiều kiến thức mới và nội dung mới theo hàng tháng, tháng quý và hàng năm. Chính vì vậy nên đây chính là bộ giáo trình học tiếng Trung TỐT NHẤT và PHỔ BIẾN NHẤT cũng như THÔNG DỤNG NHẤT hiện nay.

  Các bạn có thể mua bộ Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster tại các Cơ sở của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TPHCM Sài Gòn.

  • Sổ Tổng đài Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983
  • Số Tổng đài Thầy Vũ TP HCM Sài Gòn 090 325 4870

  Bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster được phân phối ĐỘC QUYỀN và DUY NHẤT bởi Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Bạn nào là học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster sẽ được hưởng ƯU ĐÃI học phí giảm 15% khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hân hạnh là nhà tài trợ chính thức cho chương trình đào tạo và giảng dạy các khóa học tiếng Trung online miễn phí được phát sóng tường thuật trực tiếp hàng ngày trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín và fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster. Các bạn chú ý đăng ký Kênh youtube của Thầy Vũ và ấn Like & ấn Theo dõi fanpage của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 để không bị bỏ lỡ các video bài giảng Thầy Vũ livestream mỗi ngày nhé.

  ĐẶC ĐIỂM nổi bật Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster

  Bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster có rất nhiều đặc điểm nổi bật và ưu việt khiến cho bộ sách giáo trình học tiếng Trung này trở nên THÔNG DỤNG NHẤT và PHỔ BIẾN NHẤT hiện nay theo sự đánh giá của cộng đồng giáo viên đang công tác và giảng dạy tại các khóa tiếng Trung Quốc trường Đại học ở Việt Nam. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao và tại sao bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster này lại được cộng đồng dân tiếng Trung hoan nghênh và đón nhận đến như vậy nhé.

  Bởi vì 1: Đây chính là bộ tác phẩm KINH ĐIỂN được viết dưới ngòi bút đầy nghệ thuật của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Bởi vậy nên hàng tháng và thàng quý Thầy Vũ đều cập nhập thêm rất nhiều nội dung kiến thức mới cho bộ sách giáo trình giảng dạy tiếng Trung này. Tính cập nhập liên tục chính là yếu tố quyết định làm nên sự phổ biến của bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster. Bất kỳ một sản phẩm nào nếu không được tác giả vun vén chăm chút và cập nhập thường xuyên lên phiên bản mới thì sẽ bị các sản phẩm cạnh tranh khác loại bỏ và đào thải ra khỏi cuộc đua cạnh tranh khốc liệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh như vũ bão.

  Bởi vì 2: Bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster được trình bày theo phong cách giảng bài của Thầy Vũ, cho nên tất cả kiến thức mang tính học viện hay hàn lâm gì đó đều được Thầy Vũ chuyển đổi sang những kiến thức vô cùng dễ hiểu và dễ học sao cho phù hợp với tất cả các bạn độc giả muốn tự học tiếng Trung online tại nhà và tự luyện thi HSK online ở nhà. Những kiến thức ngữ pháp tiếng Trung khó hiểu, những cấu trúc câu tiếng Trung phức tạp trong cuốn sách giáo trình này đều trở nên vô cùng thân thiện với người dùng. Các bạn chỉ cần đọc qua là sẽ hiểu ra ngay vấn đề nằm ở đâu.

  Bởi vì 3: Bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster được Thầy Vũ đưa vào sử dụng đồng bộ cho tất cả các Cơ sở của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Kiến thức được đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô giáo tiếng Trung ChineMaster dễ dàng và thuận tiện hỗ trợ giải đáp cho các bạn học viên ofline và học viên online.

  Bởi vì 4: Thầy Vũ chỉ sử dụng duy nhất bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster để làm tài liệu giảng dạy cho các buổi đào tạo tiếng Trung trực tuyến được phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên kênh youtube học tiếng Trung online và fanpage của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TPHCM.

  Bởi vì 5: Khóa học tiếng Trung online theo Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster đều được Thầy Vũ chia sẻ công khai miễn phí 100% tới công chúng và cộng đồng độc giả cũng như khán giả yêu thích chương trình đào tạo tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Các bạn có thể tiếp cận với kho tàng kiến thức này thông qua các kênh mạng xã hội của ChineMaster như diễn đàn tiếng Trung, fanpage, group trên facebook, zalo, twitter, tumblr, linkedin, pinterest .v.v. của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

  Bởi vì 6: Mỗi cuốn sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster đều kèm theo đĩa CD, trong trường hợp bạn nào làm mất đĩa CD hoặc đĩa CD bị trầy xước hỏng hóc khiến máy tính không đọc được thì có thể tải xuống ngay trên trang chủ mang tên miền thương hiệu nổi tiếng ChineMaster.com các bạn nhé. Thầy Vũ cung cấp link tải đĩa CD hoàn toàn miễn phí để các bạn cảm thấy thuận tiện nhất trong lúc học bài và đi theo lộ trình giảng dạy từ A đến Z và từ cơ bản đến nâng cao của Thầy Vũ.

  Bởi vì 7: Chúng tôi hỗ trợ các bạn học viên và các bạn độc giả giải đáp thắc mắc 24/24/7/365 trên kênh diễn đàn tiếng Trung ChineMaster và các kênh mạng xã hội của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Chỉ cần các bạn đưa ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung bài giảng của Thầy Vũ trong bộ sách giáo trình này thì ngay lập tức sẽ có trợ giảng hoặc các thầy cô giáo tiếng Trung ChineMaster vào hỗ trợ trả lời giải đáp ngay tức thì. Tốc độ phản hồi cực nhanh sẽ khiến các bạn học viên và độc giả cảm nhận được sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trên nền tảng của ChineMaster.

  Hiện nay giáo trình dạy tiếng Trung đã quá quen thuộc với chúng ta, các bạn độc giả đã dành cho Thầy Vũ rất nhiều tình cảm và những lời cảm chân thành sâu sắc tới Thầy Vũ là tác giả đã viết ra bộ sách giáo trình học tiếng Trung Quốc kinh điển này.

  Và còn rất nhiều nguyên nhân và lý do tại sao bộ sách Giáo trình Tiếng Trung ChineMaster này lại có thể phổ biến và thân thiện với người dùng đến như vậy.

  Giáo trình dạy tiếng Trung ChineMaster hiện nay đang rất được các thầy cô giáo quan tâm và đã đồng loạt đưa vào sử dụng trong các trường đại học khoa tiếng Trung Quốc.

  Sau đây mình xin trích dẫn một phần rất nhỏ trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Th.S Nguyễn Minh Vũ viết sách làm Chủ biên & Biên tập biên soạn.

  STTNội dung giáo án bài giảng trong giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
  1这明摆着她想换新工作 zhè míngbǎizhe tā xiǎng huàn xīn gōngzuò Điều này cho thấy cô ta muốn đổi công việc mới
  2不管三七二十一 bù guǎn sān qī èr shí yī Bất kể như thế nào đều được, bất chấp
  3吃一堑,长一智 chī yí qiàn, zhǎng yí zhì Đi một ngày đàng, học một sang khôn
  4你敢签劳动合同吗?nǐ gǎn qiān láodòng hétóng ma Bạn dám ký hợp đồng lao động không?
  5越南人不常用正版软件 yuènán rén bù cháng yòng zhèngbǎn ruǎnjiàn Người Việt Nam thường không dùng phần mềm bản quyền
  6你在哪儿下载正版系统?nǐ zài nǎr xiàzài zhèngbǎn xìtǒng Bạn tải hệ điều hành bản gốc ở đâu?
  7你帮我安装系统吧 nǐ bāng wǒ ānzhuāng xìtǒng ba Bạn giúp tôi cài đặt hệ điều hành đi
  8你想安装盗版系统还是正版系统?nǐ xiǎng ānzhuāng dàobǎn xìtǒng háishì zhèngbǎn xìtǒng Bạn muốn cài đặt hệ điều hành bản lậu hay là hệ điều hành bản gốc?
  9你这么做图什么?nǐ zhème zuò tú shénme Bạn làm như vậy muốn gì?
  10知识产权 zhīshí chǎnquán Quyền tài sản trí tuệ
  11我们应该维护知识产权 wǒmen yīnggāi wéihù zhīshí chǎnquán Chúng ta nên bảo vệ quyền tài sản trí tuệ
  12根据记者报道 gēnjù jìzhě bàodào Căn cứ vào báo cáo phóng viên
  13你想举报谁? Nǐ xiǎng jǔbào shuí Bạn muốn tố cáo ai?
  14这是投诉热线电话号码 zhè shì tóusù rèxiàn diànhuà hàomǎ Đây là số điện thoại hotline tố tụng
  15你想吃什么来着? Nǐ xiǎng chī shénme láizhe Bạn muốn ăn gì thế nhỉ?
  16你刚说什么来着?nǐ gāng shuō shénme láizhe Bạn vừa nói gì thế nhỉ?
  17统一国家 tǒngyī guójiā Thống nhất đất nước
  18这个热线号码下月就开通了 zhège rèxiàn hàomǎ xiàyuè jiù kāitōng le Số hotline này tháng sau sẽ mở thông rồi
  19我们应该打击盗版软件 wǒmen yīnggāi dǎjī dàobǎn ruǎnjiàn Chúng ta nên đả kích phần mềm bản lậu
  20你的决心还不够 nǐ de juéxīn hái bú gòu Quyết tâm của bạn vẫn chưa đủ
  21我决心下月开始戒烟 wǒ juéxīn xiàyuè kāishǐ jièyān Tôi quyết tâm tháng sau bắt đầu cai thuốc
  22我们要养成使用正版软件的习惯 wǒmen yào yǎngchéng shǐyòng zhèngbǎn ruǎnjiàn de xíguàn Chúng ta nên tập thành thói quen sử dụng phần mềm bản quyền
  23我的老师常去看学校的文艺表演 wǒ de lǎoshī cháng qù kàn xuéxiào de wényì biǎoyǎn Cô giáo của tôi thường đi xem biểu diễn văn nghệ của trường học
  24你是什么明星的粉丝?nǐ shì shénme míngxīng de fěnsī Bạn là người theo dõi của ngôi sao nào?
  25你重启系统吧 nǐ chóngqǐ xìtǒng ba Bạn khởi động lại hệ thống đi
  26在国外这种问题通常会怎么解决? Zài guówài zhè zhǒng wèntí tōngcháng huì zěnme jiějué Ở Nước ngoài kiểu vấn đề này thông thường được giải quyết như thế nào?
  27有些人会走法律程序? Yǒu xiē rén huì zǒu fǎlǜ chéngxù Có một số người biết đi trình tự luật pháp
  28有些企业愿意花钱回购已经被抢注的商标 yǒu xiē qǐyè yuànyì huā qián huígòu yǐjīng bèi qiǎngzhù de shāngbiāo Có một số doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền ra mua lại thương hiệu đã bị đăng ký mất
  29我觉得在没出事之前就得提防 wǒ juéde zài méi chūshì zhīqián jiù děi tífáng Tôi cảm thấy trước khi chưa xảy ra chuyện thì phải đề phòng
  30中国企业也要学会运用国际竞争规则 zhōngguó qǐyè yě yào xué huì yùnyòng guójì jìngzhēng guīzé Doanh nghiệp Trung Quốc cũng phải học cách vận dụng quy tắc cạnh tranh quốc tế
  31看来你很懂商标法嘛 kànlái nǐ hěn dǒng shāngbiāo fǎ ma Xem ra bạn rất hiểu luật thương hiệu mà
  32外企在中国应该怎么办理商标注册呢?wàiqǐ zài zhōngguó yīnggāi zěnme bànlǐ shāngbiāo zhùcè ne Doanh nghiệp nước ngoài nên làm thế nào để đăng ký thương hiệu đây?
  33你快帮我看看电脑吧 nǐ kuài bāng wǒ kànkàn diànnǎo ba Bạn mau giúp tôi xem xem máy tính đi
  34你用盗版当然会出问题 nǐ yòng dàobǎn dāngrán huì chū wèntí Bạn dùng bản lậu đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề
  35你重新安装一下系统就行了 nǐ chóngxīn ānzhuāng yí xià xìtǒng jiù xíng le Bạn cài lại hệ điều hành là sẽ ổn thôi
  36看来解决知识产权的问题不是那么容易的 kànlái jiějué zhīshí chǎnquán de wèntí bú shì name róngyì de Xem ra giải quyết vấn đề quyền tài sản trí tuệ không dễ dàng như vậy
  37最近我常常看维护知识产权的新闻报道 zuìjìn wǒ cháng cháng kàn wéihù zhīshí chǎnquán de xīnwén bàodào Dạo này tôi thường xem báo cáo thời sự bảo vệ quyền tài sản trí tuệ
  38我听说还有举报保护知识产权的投诉电话 wǒ tīngshuō hái yǒu jǔbào bǎohù zhīshí chǎnquán de tóusù diànhuà Tôi nghe nói còn có điện thoại tố cáo bảo hộ quyền tài sản trí tuệ
  39看来中国政府打击盗版的决心很大呀 kànlái hōngguó zhèngfǔ dǎjī dàobǎn de juéxīn hěn dà ya Xem ra chính phủ Trung Quốc quyết rất lớn đánh bản lậu
  40你的工厂生产什么制品?nǐ de gōngchǎng shēngchǎn shénme zhìpǐn Nhà máy của bạn sản xuất chế phẩm gì?
  41我的朋友喜欢收藏邮票 wǒ de péngyǒu xǐhuān shōucáng yóupiào Bạn của tôi thích sưu tập tem thư
  42我明明把手机放在桌上 wǒ míng míng bǎ shǒujī fàng zài zhuōshàng Rõ ràng tôi để điện thoại trên bàn
  43你去外边扔垃圾吧 nǐ qù wàibiān rēng lājī ba Bạn đi ra ngoài vứt rác đi
  44你扔我的手机,我觉得很心疼 nǐ rēng wǒ de shǒujī, wǒ juéde hěn xīnténg Bạn vứt điện thoại của tôi, tôi cảm thấy rất xót xa
  45你应该了解客户的品位 nǐ yīnggā liǎojiě kèhù de pǐnwèi Bạn nên tìm hiểu phẩm vị của khách hàng
  46这个作品是由谁创作的?zhège zuǒpǐn shì yóu shuí chuàngzuò de Tác phẩm này là do ai sáng tác?
  47你的证件不足够 nǐ de zhèngjiàn bù zúgòu Giấy tờ của bạn không đầy đủ
  48这真是精品 zhè zhēn shì jīngpǐn Đây thật sự là tác phẩm tinh xảo
  49这无疑是她的作品 zhè wúyí shì tā de zuòpǐn Không còn nghi ngờ gì đây là tác phẩm của cô ta
  50她提出的前景非常好看 tā tí chū de qiánjǐng fēicháng hǎokàn Cô ta đưa ra cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp
  51消费心理 xiāofèi xīnlǐ Tâm lý tiêu dùng
  52如何培养良好的消费心理 rúhé péiyǎng liánghǎo de xiāofèi xīnlǐ Làm thế nào để bồi dưỡng tâm lý tiêu dùng tốt
  53如何增强使用正版软件的意识?rúhé zēngqiáng shǐyòng zhèngbǎn ruǎnjiàn de yìshí Làm thế nào tăng cường ý thức sử dụng phần mềm bản quyền?
  54在越南使用盗版软件的现象很普遍 zài yuènán shǐyòng dàobǎn ruǎnjiàn de xiànxìng hěn pǔbiàn Ở Việt Nam hiện tượng sử dụng phần mềm bản lậu rất phổ biến
  55这个现象会逐渐消失 zhège xiànxiàng huì zhújiàn xiāoshī Hiện tượng này sẽ dần dần biến mất

  Hôm nay ChineMaster tạm dừng bài viết chia sẻ tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài viết tiếp theo vào ngày mai nhé.

  Giáo trình dạy tiếng Trung ChineMaster chính là tài liệu thiết yếu không thể thiếu đối với bất kỳ giáo viên nào đang giảng dạy bộ môn tiếng Trung đại cương cho các bạn sinh viên khoa tiếng Trung Quốc.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn chính là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong ngày khai giảng gần đây nhất trong các khóa học mới nhất của chúng tôi.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất