Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungViết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11

  Giáo trình hướng dẫn viết thư tín tiếng Trung thương mại online theo giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ

  5/5 - (3 bình chọn)

  Giáo trình viết Thư tín tiếng Trung Thương mại online

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11 là nội dung bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng Trung thương mại online miễn phí hôm trước của Thầy Vũ trên website chính thức mang tên miền thương hiệu của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm những mẫu thư tín tiếng Trung thương mại mới hay còn gọi là thư tín thương mại Hoa Việt mà Thầy Vũ thường đặt tên như vậy.

  Các bạn học viên nên tham khảo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn ở ngay bên dưới nhé.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại toàn diện

  Giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập

  Trước khi vào nội dung bài giảng mới hôm nay, các bạn học viên cần ôn tập lại một số kiến thức tiếng Trung thương mại thư tín của bài giảng hôm trước tại link bên dưới.

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 10

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 liên tục cập nhập thêm rất nhiều nội dung giáo án giảng dạy học tiếng Trung online uy tín và luyện thi HSK online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn chú ý thường xuyên theo dõi trang web này của Thầy Vũ nha.

  Bạn nào đang cần trang bị kiến thức tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu hải quan và thường xuyên phải làm việc hoặc giao dịch với các đối tác Trung Quốc thì hãy tham gia ngay khóa học tiếng Trung thương mại online bên dưới nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản đến nâng cao của Thầy Vũ sẽ trang bị cho các bạn rất nhiều kiến thức chuyên ngành tiếng Trung thương mại, kiến thức tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên văn phòng, tiếng Trung thương mại đàm phán hợp đồng kinh doanh và hợp đồng bảo hiểm và còn rất nhiều hợp đồng tiếng Trung thương mại khác nữa các bạn sẽ được học trong khóa học tiếng Trung thương mại toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung thương mại online uy tín ChineMaster.

  Bạn nào cần tham khảo bài giảng Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng thì xem tại link bên dưới nhé.

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

  Các bạn học viên lưu ý cần luyện tập từ vựng tiếng Trung thương mại mỗi ngày bằng cách tập viết chữ Hán và gõ tiếng Trung trên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Bạn nào chưa có phiên bản mới nhất của bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì tải ngay xuống tại link bên dưới.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính của bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại miễn phí của Thầy Vũ.

  Giáo án Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11

  Các bạn chú ý xem thật kỹ bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn cách viết thư tín thương mại tiếng Trung nhé. Chỗ nào các bạn chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận lên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster để được các thầy cô giáo hỗ trợ giải đáp trong thời gian nhanh nhất.

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11 trình bày bài giảng bên dưới.

  Văn bản tiếng Trung thương mại thư tín

  Bên dưới là văn bản tiếng Trung thương mại thư tín chủ đề Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11.

  例文10 要求与经理讨论交易条件的书信

  敬启者

  多谢五月廿八日贵公司欲在北京代理敝公司函,敝公司对此提议颇有兴趣,并欲进一步讨论交易条件。

  敝公司出口部经理阮德生对中国代理权有决定权,敝公司已要求他三周后前往贵地拜访。

  请示知贵公司能配合阮经理视察贵公司之日期,以协商代理权之授与。 在阮经理飞回越南之前,他会作成代理契约,他并有敝公司授权,签署此项代理契约

  专此

  Phiên âm Văn bản tiếng Trung thương mại thư tín

  Bên dưới là phần chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11.

  Lìwén 10 yāoqiú yǔ jīnglǐ tǎolùn jiāoyì tiáojiàn de shūxìn

  jìng qǐ zhě

  duōxiè wǔ yuè niàn bā rì guì gōngsī yù zài běijīng dàilǐ bì gōngsī hán, bì gōngsī duì cǐ tíyì pǒ yǒu xìngqù, bìng yù jìnyībù tǎolùn jiāoyì tiáojiàn.

  Bì gōngsī chūkǒu bù jīnglǐ ruǎndéshēng duì zhōngguó dàilǐ quán yǒu juédìng quán, bì gōngsī yǐ yāoqiú tā sān zhōu hòu qiánwǎng guì dì bàifǎng.

  Qǐngshì zhī guì gōngsī néng pèihé ruǎn jīnglǐ shìchá guì gōngsī zhī rìqí, yǐ xiéshāng dàilǐ quán zhī shòuyǔ. Zài ruǎn jīnglǐ fēi huí yuènán zhīqián, tā huì zuòchéng dàilǐ qìyuē, tā bìng yǒu bì gōngsī shòuquán, qiānshǔ cǐ xiàng dàilǐ qìyuē

  zhuān cǐ

  Phiên dịch Văn bản tiếng Trung thương mại thư tín

  Bên dưới là phần dịch sang tiếng Việt cho bài giảng Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11.

  THƯ YÊU CẦU THOẢ THUẬN ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH VỚI GIÁM ĐỐC

  Kính gửi:

  Xin cảm ơn bức thư ngày 28 tháng 5 của quý công ti về việc muốn làm đại lí tại Bắc Kinh cho công ti chúng tôi. Công ti chúng tôi rất có hứng thú với đề nghị này và muốn thoả thuận điều kiện giao dịch sâu hơn.

  Giám đốc bộ phận xuất khẩu của công ti chúng tôi Nguyễn Đức Sinh có quyền quyết định đối với quyền đại lí ở Trung Quốc, công ti chúng tôi đã yêu cầu ông ấy đến thăm quý công ti trong vòng ba tuần tới.

  Xin hãy cho chúng tôi biết ngày tháng quý công ti có thể phối hợp để thị sát với giám đốc Nguyễn, để thoả thuận về việc chuyển quyền đại lí. Trước khi giám đốc Nguyễn bay về Việt Nam, ông sẽ làm hợp đồng đại lí, ông cũng có quyền uỷ nhiệm của công ti chúng tôi, kí kết hợp đồng đại lí này.

  Xin chào

  GIẢI THÍCH: Ngoài điều kiện giao dịch, có thể nói ” công ti chúng tôi rất muốn gặp giám đốc bộ phận xuất khẩu của quý công ti để trao đổi ý kiến” 敝公司极愿拜访贵公司出口部经理以交换意见.

  Còn tiếp …

  Bài giảng lớp tiếng Trung thương mại online chuyên đề Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11 đến đây là hết rồi.

  ChineMaster xin tạm dừng bài chia sẻ tại đây để buổi học sau chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài giảng tiếp theo nhé.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy hôm nay lớp học tiếng Trung thương mại online miễn phí. Các bạn cần hỏi gì thêm nữa thì hãy tham gia diễn đàn tiếng Trung thương mại để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất