Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungViết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13

  Giáo trình hướng dẫn viết thư tín thương mại tiếng Trung dành cho các bạn học viên khóa học tiếng Trung thương mại online Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM

  5/5 - (2 bình chọn)

  Giáo trình Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại online

   

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13 là nội dung bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ chuyên đào tạo kiến thức tiếng Trung chuyên ngành thương mại theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập toàn diện 6 kỹ năng bao gồm nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung thương mại cơ bản đến nâng cao.

  Các bạn có thể tham khảo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ để học bài bản hệ thống kết cấu ngữ pháp tiếng Trung hiện đại nhé.

  Giáo trình học tiếng Trung thương mại

  Giáo trình dạy tiếng Trung thương mại

  Các bạn chú ý theo dõi trang web học tiếng Trung online và luyện thi HSK online chính thức mang tên miền thương hiệu nổi tiếng của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé. Mỗi ngày Thầy Vũ đều đặn cập nhập thêm nội dung giáo án giảng dạy các khóa học tiếng Trung thương mại online miễn phí cho các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trugn ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  Trước khi vào bài học mới hôm nay, các bạn cần điểm qua lại một vài trọng điểm quan trọng của bài giảng hôm trước tại link bên dưới nhé.

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12

  Khóa học tiếng Trung thương mại online trả phí các bạn đăng ký theo hình thức học tiếng Trung trực tuyến qua Skype cùng Thầy Vũ lớp chỉ 1 học viên trong một lớp. Cách đăng ký khóa học tiếng Trung thương mại online qua Skype như thế nào? Các bạn chỉ việc lên mạng search từ khóa là học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ là ra ngay bài hướng dẫn cách đăng ký học trực tuyến qua Skype cùng Thầy Vũ.

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13 là bài tập hướng dẫn các bạn học viên nắm được cách viết thư tín thương mại tiếng Trung từ A đến Z.

  Bạn nào muốn đăng ký khóa học tiếng Trung online thì đăng ký theo link bên dưới nhé. Khóa học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ dạy theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập toàn diện 6 kỹ năng do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ làm chủ biên và biên tập biên soạn từ A đến Z.

  Khóa học tiếng Trung thương mại

  Khóa học tiếng Trung thương mại trả phí các bạn sẽ được đào tạo rất nhiều kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên văn phòng, tiếng Trung thương mại đàm phán hợp đồng buôn bán kinh doanh, tiếng Trung thương mại nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá rẻ tại xưởng .v.v.

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13 được trình bày rất chi tiết ở ngay bên dưới các bạn nhé.

  Các bài giảng Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung trực tuyến trên lớp đều sử dụng duy nhất một bộ gõ tiếng Trung Quốc, đó chính là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Bạn nào chưa có phiên bản mới nhất của bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì tải xuống ngay ở link bên dưới nha.

  Download bộ gõ tiếng Trung Quốc

  Sau khi các bạn tải xong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin rồi thì tiến hành cài đặt theo như Thầy Vũ hướng dẫn trong link tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ở trên nhé.

  Giáo án Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13

  Giáo án Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13 được trình bày rất chi tiết bên dưới. Các bạn chú ý đọc và ghi chép đầy đủ nội dung bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại online bên dưới vào vở nhé.

  Mỗi ngày Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 đều cập nhập thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí cực kỳ uy tín của Thầy Vũ. Các bạn chú ý thường xuyên theo dõi Thầy Vũ trên kênh này nhé.

  Sau đây chúng ta sẽ vào phần chính của bài học tiếng Trung thương mại online miễn phí hôm nay.

  Văn bản tiếng Trung thương mại thư tín bài 13

  例文12 对要求建立关系的回覆书信

  敬启者

  多谢贵公司四月廿三日函。对贵公司认为敝公司产品在中国有推广余地,颇觉欣喜。

  对与贵公司建立特别交易关系的可能性,将予慎重考虑,但尚未有任何决定。相信贵公司将会寄来经销敝公司产品的条件。敝公司另行寄上列名折扣价格的敝公司出口目录。

  敝公司愿以此价格接受贵公司以不可撤销见票即付条件信用状的初次试订。专此

  Phiên âm Văn bản tiếng Trung thương mại thư tín bài 13

  Lìwén 12 duì yāoqiú jiànlì guānxì de huífù shūxìn

  jìng qǐ zhě

  duōxiè guì gōngsī sì yuè niàn sān rì hán. Duì guì gōngsī rènwéi bì gōngsī chǎnpǐn zài zhōngguó yǒu tuīguǎng yúdì, pǒ jué xīnxǐ.

  Duì yǔ guì gōngsī jiànlì tèbié jiāoyì guānxì de kěnéng xìng, jiāng yǔ shèn chóng kǎolǜ, dàn shàngwèi yǒu rènhé juédìng. Xiāngxìn guì gōngsī jiāng huì jì lái jīngxiāo bì gōngsī chǎnpǐn de tiáojiàn. Bì gōngsī lìngxíng jì shàng liè míng zhékòu jiàgé de bì gōngsī chūkǒu mùlù.

  Bì gōngsī yuàn yǐ cǐ jiàgé jiēshòu guì gōngsī yǐ bùkě chèxiāo jiàn piào jí fù tiáojiàn xìnyòng zhuàng de chūcì shì dìng. Zhuān cǐ

  Phiên dịch Văn bản tiếng Trung thương mại thư tín bài 13

  THƯ TRẢ LỜI YÊU CẦU THIẾT LẬP QUAN HỆ

  Kính gửi:

  Xin cảm ơn bức thư ngày 23 tháng 4 của quý công ty.

  Chúng tôi rất quan tâm đến việc quý công ty cho rằng sản phẩm của công ty chúng tôi có thể mở rộng tại thị trường Trung Quốc.

  Với khả năng thiết lập quan hệ giao dịch đặc biệt với quý công ty chúng tôi sẽ xem xét kĩ càng, nhưng vẫn chưa có quyết định nào m. tyn rằng quý công ty sẽ gửi điều kiện kinh doanh sản phẩm cho chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ gửi danh mục xuất khẩu có liệt kê giá chiết khấu của công ty chúng tôi.

  Công ty chúng tôi muốn lấy giá này chấp nhận lần đặt hàng thử nghiệm đầu tyên của công ty với phương thức thanh toán L/C không huỷ ngang.

  GIẢI THÍCH: Việc trao quyền đại lí có ảnh hưởng rất lớn đến việc chiếm hữu thị trường nên phải làm thật cẩn thận. Đối phương liệu có đáng tyn cậy hay không phải sau nhiều lần qua lại đặt hàng mới biết được. Tốt nhất giao dịch nửa năm, 1 năm rồi mới xem xét việc làm đại lí không.

  Nội dung giáo án Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13 đến đây là hết rồi. ChineMaster xin tạm dừng bài chia sẻ tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình giảng dạy lớp học tiếng Trung thương mại online miễn phí hôm nay Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 13. Các bạn học viên cần hỏi gì thêm thì hãy đăng câu hỏi lên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất