Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 hôm nay Thầy Vũ đưa ra rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 và từ vựng tiếng Trung HSK 3 được xen kẽ trong các bài tập tổng hợp kiến thức tiếng Trung HSK 3 để học viên nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ trọng tâm kiến thức cần thiết trước khi bước vào kỳ thi tiếng Trung HSK 3.

  4.9/5 - (7 bình chọn)

  Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 ứng dụng

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 là một trong những bộ giáo án tài liệu Thầy Vũ thường xuyên sử dụng làm công cụ giảng dạy trực tuyến cho các bạn học viên lớp luyện thi HSK online miễn phí được phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên kênh youtube của trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Ngoài ra, Thầy Vũ còn sử dụng tài liệu này làm giáo án cho các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp cho các bạn học viên tham gia lớp luyện thi HSK miễn phí được tổ chức khai giảng hàng tháng tại ChineMaster Cơ sở 1 địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội. Bạn nào muốn tham gia khóa học luyện thi HSK miễn phí thì đăng ký theo hướng dẫn bên dưới nhé.

  Lớp luyện thi HSK miễn phí

  Trước khi đi vào bài giảng mới hôm nay, các bạn nên xem lại các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 ở ngay link dưới nhé.

  Các bạn học viên chú ý chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp để có thể bắt kịp nhịp độ cũng như tiến độ bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK miễn phí của Thầy Vũ trên trang web này nhé. Thông tin chi tiết về hai bộ sách giáo trình này các bạn xem ngay trong link dưới đây.

  Các bạn xem phần giới thiệu tổng quan về trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí tại link bên dưới.

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster

  Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nội dung giáo án bài giảng hôm nay ngay trong phần trình bày bên dưới.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 Thầy Vũ thiết kế.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 phần 1.

  语法考试 (TEST)

  班级(class):

  姓名(name):

  一、根据拼音写汉字:(Hãy viết chữ Hán và gõ tiếng Trung dựa vào phiên âm cho sẵn)

  1. Shìchǎng
  2. diànhuà
  3. shǒujī
  4. pángbiān
  5. duìmiàn
  6. cānguān
  7. fángjiān
  8. zhīdào
  9. gàosù
  10. gāoxìng
  11. shēnghuó
  12. kāishǐ

  二、选择合适的位置:(Hãy lựa chọn vị trí thích hợp cho từ trong ngoặc)

  1. A我B每天C学习汉语D。 (下午)
  2. A上课B李老师一定C说这件事D。 (的时候)
  3. 左边A楼B是C教学D二楼。 (的)
  4. 我们A学校的食堂B很C大D。 (也)
  5. A我B想C去运动场D锻炼身体。 ()
  6. 明天,A马克B跟我们C一起D去爬山。 ()
  7. 我们A想B参观C中国的工厂D。 (一下儿)
  8. 你A几点B去C教室上课D? (一般)
  9. 我A常常B在阅览室C看D报纸。 (也)
  10. 我A也B常常C做中国菜D。 (现在)
  11. 这是A谁B新C电脑D? (的)
  12. A爷爷现在不工作B,他C是司机D。 (以前)
  13. A我们B不C常D说汉语。 (也)
  14. A我们希望B下星期C不D上课。 (都)
  15. A那是B我的C新D书。 (一本)

  三、把下列词语按正确的顺序排列:(Hãy sắp xếp lại câu sao cho có ý nghĩa)

  1. 先 吃饭 上课 然后
  2. 十月 2007年 星期五 六日 明天 是
  3. 下午 明天 五点 请 我们 张老师 吃饭
  4. 教学楼 图书馆 南边 一个 有 新
  5. 爬山 想 去 星期六 公园
  6. 留学生楼 这儿 远 离 吗
  7. 十分 现在 十二点

  四、对划线部分提问:(Hãy đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

  1. 我们的生活很紧张
  2. 我每天八点去学校上课。
  3. 我的电话号码是0904684983
  4. 今天是10月17日
  5. 这些衣服是迈克的。
  6. 留学生楼在图书馆前边
  7. 今天星期五

  五、选择合适的词语填在括号内:(Hãy lựa chọn ra đáp án chính xác từ A, B, C, D)

  1. 你的中文画报 ? A啊 B C呢 D吗
  2. 件蓝毛衣是不是你的? A 哪 B 哪个 C那 D那个
  3. 你们学校里有多少 教学楼? A个 B条 C 份 D 座
  4. 你们班 法国留学生? A有没有 B 有不有 C 是不是 D 是没是
  5. 这些都是 的词典? A哪 B谁 C什么 D 多少
  6. 玛丽的汉字 ? A什么 B怎么 C怎么样 D多少
  7. 今年是2007年, 是2006年。 A后年 B下个年 C昨年 D去年
  8. 我们 去参观故宫? A什么时候 B多少时候 C怎么时候 D多长时间
  9. 她想学习汉语, ? A吗 B呢 C吧 D了
  10. 学校里边 很多新的大楼。 A是 B在 C有 D从
  11. 我们的宿舍 图书馆很近。 A从 B是 C在 D离
  12. 好久不见了,你的身体 ? A什么样 B怎么样 C怎么 D什么
  13. 去体育场锻炼身体。 A每天四点下午 B下午每天四点 C四点每天下午 D下午四点每天
  14. 我要一杯茶, 一杯咖啡。 A都要 B总要 C还要 D想要
  15. 张东去哪儿了? 没有来上课? A怎么样 B怎么 C什么 D什么样
  16. 小姐,这件毛衣和这件大衣 多少钱?A一点 B一会 C一些 D 一共
  17. 周末的时候,你喜欢 足球吗? A听 B踢 C说 D打
  18. 超市 书店远不远? A 从 B离 C在 D是

  六、选择正确的词语填在合适的位置:(Hãy lựa chọn từ thích hợp cho các câu bên dưới)

  号码 一定 到 希望 一片 然后 怎么 几点 第一次 有事儿

  1. 我们从八点 十一点半上课。
  2. 有机会和你一起去参观故宫。
  3. 大楼前边是 草地,草地两边有很多树。
  4. 这是我 参观中国的工厂。
  5. 你的手机 是多少?
  6. 我每天起床以后,先刷牙、洗脸, 去吃早饭。
  7. 你们 知道明天不上课?
  8. 你知道阅览室 开门吗?
  9. 有时间, 去学校看你。
  10. 今天晚上我 ,不能跟你一起去看电影。

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 phần 2.

  语法考试 (TEST)

  班级(class):

  姓名(name):

  一、 组词:(Hãy điền nốt chữ Hán trong ngoặc)

  乐( )( ) 球( )( ) 面( )( )
  家( )( ) 然( )( ) 同( )( )

  二、选择合适的位置:(Hãy lựa chọn vị trí thích hợp cho từ trong ngoặc)

  1. 我们有时候去公寓A旁边B体育馆C打排球D。 (的)
  2. A她B今年C来北京工作D。 (二月)
  3. 我们A每天上午八点B到下午五点C在D公司工作。 (都)
  4. 周末的时候,A我B在房间里C看看书,D听听音乐。 (一般)
  5. 星期天A晚上B我C准备D下个星期的课。 (必须)
  6. 我A常常B在宿舍C睡觉D。 (周末)
  7. 那位校长A要B马克C当翻译D。 (请)
  8. 现在A我们B能C用汉语D聊天。 (都)
  9. 请李老师给我们A唱B中国C歌D吧。 (一首)
  10. 今天下午我没空儿,A能B给你C打电话D。 ()
  11. 你A能不能跟我一起B去阅览室C看杂志D? (下午四点)
  12. 这本书不贵,A才B二十C块钱D。 (多)
  13. 我爷爷今年A七十B岁C了D。 (多)
  14. 休息的时候,A我B常常C打电话D。 (给朋友)
  15. 师傅,我A想B买C水果D。 (一点儿)
  16. A现在上课,我B能C给她D打电话。 ()
  17. A我们B八点到十点C上语法课D。 (从)
  18. 马克,A你B知道C我的电话号码D? (怎么)
  19. 明天是王老师的生日,A我们B送C王老师D一个礼物。 (应该)
  20. 我A也B吃米饭和中国菜C。 (经常)

  三、把下列词语按正确的顺序排列:(Hãy sắp xếp câu cho có ý nghĩa)

  1. 看看 想 上海 去
  2. 周末 在 睡觉 常常 宿舍
  3. 大海 游泳 喜欢 在 里
  4. 大楼 多 这座 有 三十 米
  5. 中文 能不能 报纸
  6. 体育场 这儿 远 离 吗
  7. 口语 教 王老师 我们

  四、对划线部分提问:(Hãy đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

  1. 我们班的同学打算去外地旅游
  2. 我每天九点去学校上课。
  3. 北京离上海有一千多公里
  4. 他的房间里有一台新电脑。
  5. 我的书在老师那儿
  6. 我爷爷今年七十岁
  7. 中国的长江有六千三百多公里

  五、选择合适的词语填在括号内:

  1. 从北京 上海有多少公里? A离 B 到 C过 D至
  2. 来中国以后,我每天都学习 。A 二点 B 二个点 C二个小时 D二个小时点
  3. 今天下午三点, 。A我见面小林 B小林见面我 C 我和小林见面 D 见面我和小林
  4. 周末的时候,我喜欢跟朋友们一起 。A打球打球 B打打球 C打打球球
  5. 我刚来中国,还不 做中国菜。 A会 B能 C可以 D 想
  6. 你觉得玛丽的汉字 ? A什么 B怎么 C怎么样 D多少
  7. 周末的时候, 在房间里看看书、听听音乐。 A一起 B一会儿 C一共 D一般
  8. 星期天晚上, 准备下个星期的课。 A一定 B当然 C可是 D必须
  9. 姐姐在一 韩国汽车公司工作。A所 B栋 C座 D家
  10. 他们班只有 学生。A十七十八个 B十七八个 C十七个十八个 D十七个十八
  11. 爸爸今年 了。 A四十岁多 B四多十岁 C四十多岁 D岁四十多
  12. 我来北京 。 A三个月多 B三个多月 C三多月 D三月多个
  13. 这件衣服太便宜了, 二十五块钱。 A也 B都 C才 D再
  14. 超市 我家旁边。 A有 B是 C在 D离
  15. 。A 要写信爸爸 B要给爸爸写信 C 写信要给爸爸 D给爸爸要写信
  16. 王老师 。A 教唱歌我们明天 B 教我们唱歌明天 C 明天教我们唱歌 D 明天我们教唱歌
  17. 我有两本杂志,一本是中文杂志, 是英文杂志。A 别的 B 别的本 C另一书 D 另一本
  18. 超市 书店远不远? A 从 B离 C在 D是
  19. 张东去哪儿了? 没有来上课? A怎么样 B怎么 C什么 D什么样
  20. 明天晚上我有事儿, 和你一起吃饭。A会 B可以 C要 D能

  六、选择正确的词语填在合适的位置:(Hãy lựa chọn vị trí thích hợp dựa vào các từ cho sẵn)

  认识 合适 便宜 左右 应该 然后 打算 还是

  1. 马克 一位外语学校的校长。
  2. 我觉得你做这个工作很 。
  3. 一张票才三百多块钱,真 。
  4. 从上海到北京坐飞机才二个小时 。
  5. 我都80公斤了, 减肥了。
  6. 我每天起床以后,先刷牙、洗脸, 去吃早饭。
  7. 放假的时候,我们都 去外地旅行。
  8. 国庆节的时候,你想在学校休息 去外面玩儿?

  七、填空:(Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

  我是大学二年 的学生,每天都很忙。我每天六点起床,起床以 先刷牙、洗脸,然后去跑 。我七点十分去食堂吃早饭,差一 八点去教室上课。我们上午八点开 上课,十一点半下课,下午也常常有课。下课以后,我常去图书馆看书,有时候去打 。晚上,我一般学习英语,有时候也去上网吧上网,星期三晚上我去学习书法。

  Bạn nào còn đang lơ mơ ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 thì cần nhanh chóng bù đắp lại kiến thức ngữ pháp HSK 1 trong link dưới nhé càng sớm càng tốt.

  Tiếp theo là phần tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 được Thầy Vũ chia sẻ miễn phí hoàn toàn ngay trong link dưới.

  Các bạn muốn làm tốt các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 thì trước hết cần nắm vững cách luyện dịch tiếng Trung HSK của Thầy Vũ được chia sẻ trong link dưới nhé.

  Các bạn cần biết cách tự luyện tập kỹ năng dịch thuật tiếng Trung, kỹ năng phiên dịch tiếng Trung thì mới tiến bộ nhanh được. Thầy Vũ chia sẻ phương pháp luyện dịch tiếng Trung HSK hiệu quả nhất theo link bên dưới.

  Phương pháp luyện dịch tiếng Trung HSK

  Các bạn nên tham khảo thêm các giáo trình tài liệu luyện dịch tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ để bổ trợ thêm kiến thức được toàn diện hơn nhé.

  Toàn bộ các bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung trên đều được bán độc quyền và phân phối duy nhất bởi hệ thống trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TPHCM Sài Gòn gồm 3 cơ sở sau đây.

  Các bạn nên tham khảo các chương trình đào tạo uy tín và chất lượng của trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster nhé.

  Bạn nào muốn học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall pinduoduo để có thể tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian thì đăng ký tham gia lớp đào tạo nhập hàng taobao tmall 1688 nhé.

  Khóa học order taobao 1688 tmall

  Ngoài ra, để bổ trợ thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 và từ vựng tiếng Trung HSK 3 được toàn diện hơn thì các bạn chú ý tích lũy thêm kiến thức thông qua các tài liệu học tiếng Trung HSK miễn phí được chia sẻ trong các link bên dưới nhé.

  Kiến thức trong Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 là nền tảng rất quan trọng để chúng ta có thể học nâng cao lên các bài học về sau.

  Các bạn học viên cần chuẩn bị kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 càng sớm càng tốt để còn tham gia kỳ thi tiếng Trung HSK 4 sắp tới nhé.

  Giáo án bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 vừa cung cấp cho chúng ta một lượng kiến thức rất phong phú cả về ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 lẫn từ vựng tiếng Trung HSK 3.

  Bạn nào muốn ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 thì cần phải nhanh chóng bổ sung thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 càng sớm càn tốt nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5

  Tiếp theo là bài giảng tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 Thầy Vũ thiết kế dành cho các bạn học viên lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 sắp tới.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6

  Tiếp theo sau đây để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 chúng ta sẽ làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao bên dưới nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao này Thầy Vũ sẽ đưa vào rất nhiều kiến thức của Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1, Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 và Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 để các bạn học viên có thể vận dụng linh hoạt kiến thức vừa được học xong.

  Các bạn học viên lưu ý luyện tập gõ tiếng Trung mỗi ngày trên máy tính windows bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Tất nhiên là tập viết chữ Hán là nhiệm vụ hàng ngày Thầy Vũ giao cho các bạn rồi. Các bạn cần luyện tập gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính mỗi ngày thì mới có thể đẩy nhanh tiến độ học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp được. Ngay bên dưới Thầy Vũ chia sẻ link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou

  随着政府取消旅行限制,英国 Covid 病例再次上升。

  英国国家统计局周五公布的数据显示,在截至 3 月 12 日的一周内,估计英国每 21 人中就有近 1 人(相当于 328 万人)的冠状病毒检测呈阳性。

  仅在英格兰,上周就有 4.87%(约 210 万人或 20 人中有 1 人)被认为感染了 Covid-19。

  根据英国国家统计局的最新数据,英国的 Covid-19 病例再次上升,与此同时政府取消了剩余的旅行限制。

  英国国家统计局周五公布的数据显示,在截至 3 月 12 日的一周内,估计英国每 21 人中就有近 1 人(相当于 328 万人)的冠状病毒检测呈阳性。

  仅在英格兰,上周就有 4.87%(约 210 万人或 20 人中有 1 人)被认为感染了 Covid-19。这比截至 3 月 5 日当周估计占英格兰人口的 3.8% 有所上升。

  上周,英格兰与该病毒相关的住院人数也有所上升,从前一周的每 10 万人中的 11 人增加到每 10 万人中的 13 人左右。

  病例增加之际,英国解除了对 Covid 的最后一项旅行限制。从周五早上开始,进入英国的人不再需要进行病毒检测或填写乘客定位表。

  据英国国家统计局称,上周在英格兰、苏格兰和威尔士,omicron BA.2 亚变体的流行率据说有所增加,而 omicron BA.1 亚变体感染的数量则有所下降。

  BA.2 变体被描述为“隐形”变体,因为与原始的 omicron 变体 BA.1 相比,它具有基因突变,使用 PCR 测试更难区分 delta 变体。

  事实上,整个欧洲的病例增加更广泛地归因于 BA.2 子变量。

  英国各地的病例都在上升,据估计,苏格兰上周约有 7% 的人口对 Covid 检测呈阳性,高于前一周的 5.7%。

  威尔士的病例率估计从同期的 3.2% 上升到 4.1%。

  ONS表示,截至3月12日的两周内,北爱尔兰的病例百分比有所增加,但最近一周的趋势尚不确定。

  上周,英国与 Covid-19 相关的死亡人数从截至 3 月 4 日的一周内的 879 人降至 814 人。

  在其他地方,中国也在应对自大流行初期以来最严重的 Covid-19 疫情。

  超过400家公司从俄罗斯撤出。但是一些西方品牌被锁定了。

  对于一些西方品牌,如汉堡王、赛百味和玛莎百货,退出俄罗斯市场说起来容易做起来难。

  复杂的特许经营协议意味着即使他们撤回企业支持,他们也无法暂停市场运营。

  “一些加盟商不想停止运营,因为他们声称俄罗斯人民不是问题所在,”特许经营和分销专家克雷格·特拉克滕贝格告诉 CNBC。

  在莫斯科入侵乌克兰并实施制裁后,西方品牌大量撤离俄罗斯。

  乌克兰总统 Volodymyr Zelenskyy 周三在美国国会发表讲话时再次呼吁所有全球品牌退出俄罗斯——一个“充斥着 [乌克兰] 鲜血的市场”——作为对贱民国家施加经济压力的持续努力的一部分。

  根据耶鲁大学管理学院编制的一份名单,自俄罗斯于 2 月 24 日开始入侵乌克兰以来,已有 400 多家公司宣布从俄罗斯撤出。

  然而,对于某些品牌来说,彻底决裂说起来容易做起来难。

  由于复杂的特许经营协议,快餐巨头汉堡王和赛百味、英国零售商 Marks & Spencer 以及连锁酒店雅高和万豪都被限制退出。

  “与公司拥有的业务不同,进入国际市场的特许经营公司向复杂的交易对手(通常是特许经营商或被许可人)做出具有约束力的长期合同承诺,”威金和达纳特许经营和分销的合伙人 Dean Fournaris实践,告诉CNBC。

  根据此类合同,一家公司(称为特许人)将其品牌外包给交易对手(称为加盟商),然后后者在特定地点拥有并运营该品牌。希望在特定市场扩大足迹的公司会发现,从运营或财务角度来看,此类协议是有意义的。但是,作为具有法律约束力的合同,一旦签订,就几乎没有回旋余地。

  这使得一些西方品牌退出俄罗斯的努力变得复杂——尽管许多同行已经暂停运营或完全退出市场,因为他们拒绝莫斯科的入侵以及由此产生的后勤挑战。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao cũng được Thầy Vũ bổ sung kèm theo bên dưới. Các bạn chú ý đọc thật kỹ bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 3 này để bổ sung thêm kiến thức cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 vừa được học nhé.

  Suízhe zhèngfǔ qǔxiāo lǚxíng xiànzhì, yīngguó Covid bìnglì zàicì shàngshēng.

  Yīngguó guójiā tǒngjì jú zhōu wǔ gōngbù de shùjù xiǎnshì, zài jiézhì 3 yuè 12 rì de yīzhōu nèi, gūjì yīngguó měi 21 rén zhōng jiù yǒu jìn 1 rén (xiāngdāng yú 328 wàn rén) de guānzhuàng bìngdú jiǎncè chéng yángxìng.

  Jǐn zài yīnggélán, shàng zhōu jiù yǒu 4.87%(Yuē 210 wàn rén huò 20 rén zhōng yǒu 1 rén) bèi rènwéi gǎnrǎnle Covid-19.

  Gēnjù yīngguó guójiā tǒngjì jú de zuìxīn shùjù, yīngguó de Covid-19 bìnglì zàicì shàngshēng, yǔ cǐ tóngshí zhèngfǔ qǔxiāole shèngyú de lǚxíng xiànzhì.

  Yīngguó guójiā tǒngjì jú zhōu wǔ gōngbù de shùjù xiǎnshì, zài jiézhì 3 yuè 12 rì de yīzhōu nèi, gūjì yīngguó měi 21 rén zhōng jiù yǒu jìn 1 rén (xiāngdāng yú 328 wàn rén) de guānzhuàng bìngdú jiǎncè chéng yángxìng.

  Jǐn zài yīnggélán, shàng zhōu jiù yǒu 4.87%(Yuē 210 wàn rén huò 20 rén zhōng yǒu 1 rén) bèi rènwéi gǎnrǎnle Covid-19. Zhè bǐ jiézhì 3 yuè 5 rì dāng zhōu gūjì zhàn yīnggélán rénkǒu de 3.8% Yǒu suǒ shàngshēng.

  Shàng zhōu, yīnggélán yǔ gāi bìngdú xiāngguān de zhùyuàn rénshù yěyǒu suǒ shàngshēng, cóngqián yīzhōu de měi 10 wàn rén zhōng de 11 rén zēngjiā dào měi 10 wàn rén zhōng de 13 rén zuǒyòu.

  Bìnglì zēngjiā zhī jì, yīngguó jiěchúle duì Covid de zuìhòu yī xiàng lǚxíng xiànzhì. Cóng zhōu wǔ zǎoshang kāishǐ, jìnrù yīngguó de rén bù zài xūyào jìnxíng bìngdú jiǎncè huò tiánxiě chéngkè dìngwèi biǎo.

  Jù yīngguó guójiā tǒngjì jú chēng, shàng zhōu zài yīnggélán, sūgélán hé wēi’ěrshì,omicron BA.2 Yà biàn tǐ de liúxíng lǜ jùshuō yǒu suǒ zēngjiā, ér omicron BA.1 Yà biàn tǐ gǎnrǎn de shùliàng zé yǒu suǒ xiàjiàng.

  BA.2 Biàn tǐ bèi miáoshù wèi “yǐnxíng” biàn tǐ, yīnwèi yǔ yuánshǐ de omicron biàn tǐ BA.1 Xiāng bǐ, tā jùyǒu jīyīn túbiàn, shǐyòng PCR cèshì gèng nán qūfēn delta biàn tǐ.

  Shìshí shàng, zhěnggè ōuzhōu de bìnglì zēngjiā gèng guǎngfàn de guī yīn yú BA.2 Zi biànliàng.

  Yīngguó gèdì de bìnglì dōu zài shàngshēng, jù gūjì, sūgélán shàng zhōu yuē yǒu 7% de rénkǒu duì Covid jiǎncè chéng yángxìng, gāo yú qián yīzhōu de 5.7%.

  Wēi’ěrshì dì bìnglì lǜ gūjì cóng tóngqí de 3.2% Shàngshēng dào 4.1%.

  ONS biǎoshì, jiézhì 3 yuè 12 rì de liǎng zhōu nèi, běi ài’ěrlán de bìnglì bǎifēnbǐ yǒu suǒ zēngjiā, dàn zuìjìn yīzhōu de qūshì shàng bù quèdìng.

  Shàng zhōu, yīngguó yǔ Covid-19 xiāngguān de sǐwáng rénshù cóng jiézhì 3 yuè 4 rì de yīzhōu nèi de 879 rén jiàng zhì 814 rén.

  Zài qítā dìfāng, zhōngguó yě zài yìngduì zì dà liúxíng chūqí yǐlái zuì yánzhòng de Covid-19 yìqíng.

  Chāoguò 400 jiā gōngsī cóng èluósī chè chū. Dànshì yīxiē xīfāng pǐnpái bèi suǒdìngle.

  Duìyú yīxiē xīfāng pǐnpái, rú hànbǎowáng, sài bǎiwèi hé mǎ shā bǎihuò, tuìchū èluósī shìchǎng shuō qǐlái róngyì zuò qǐlái nán.

  Fùzá de tèxǔ jīngyíng xiéyìyìwèizhe jíshǐ tāmen chèhuí qǐyè zhīchí, tāmen yě wúfǎ zàntíng shìchǎng yùnyíng.

  “Yīxiē jiāméng shāng bùxiǎng tíngzhǐ yùnyíng, yīnwèi tāmen shēngchēng èluósī rénmín bùshì wèntí suǒzài,” tèxǔ jīngyíng hé fēnxiāo zhuānjiā kè léi gé·tè lākè téng bèi gé gàosù CNBC.

  Zài mòsīkē rùqīn wūkèlán bìng shíshī zhìcái hòu, xīfāng pǐnpái dàliàng chèlí èluósī.

  Wūkèlán zǒngtǒng Volodymyr Zelenskyy zhōusān zài měiguó guóhuì fābiǎo jiǎnghuà shí zàicì hūyù suǒyǒu quánqiú pǐnpái tuìchū èluósī——yīgè “chōngchìzhe [wūkèlán] xiānxiě de shìchǎng”——zuòwéi duì jiànmín guójiā shījiā jīngjì yālì de chíxù nǔlì de yībùfèn.

  Gēnjù yélǔ dàxué guǎnlǐ xuéyuàn biānzhì de yī fèn míngdān, zì èluósī yú 2 yuè 24 rì kāishǐ rùqīn wūkèlán yǐlái, yǐ yǒu 400 duō jiā gōngsī xuānbù cóng èluósī chè chū.

  Rán’ér, duìyú mǒu xiē pǐnpái lái shuō, chèdǐ juéliè shuō qǐlái róngyì zuò qǐlái nán.

  Yóuyú fùzá de tèxǔ jīngyíng xiéyì, kuàicān jùtóu hànbǎowáng hé sài bǎiwèi, yīngguó língshòu shāng Marks& Spencer yǐjí liánsuǒ jiǔdiàn yǎgāo hè wànháo dōu bèi xiànzhì tuìchū.

  “Yǔ gōngsī yǒngyǒu de yèwù bùtóng, jìnrù guójì shìchǎng de tèxǔ jīngyíng gōngsī xiàng fùzá de jiāoyì duìshǒu (tōngcháng shì tèxǔ jīngyíng shāng huò bèi xǔkě rén) zuò chū jùyǒu yuēshù lì de cháng qī hétóng chéngnuò,” wēi jīn hé dá nà tèxǔ jīngyíng hé fēnxiāo de héhuǒ rén Dean Fournaris shíjiàn, gàosù CNBC.

  Gēnjù cǐ lèi hétóng, yījiā gōngsī (chēng wèi tèxǔ rén) jiāng qí pǐnpái wàibāo gěi jiāoyì duìshǒu (chēng wèi jiāméng shāng), ránhòu hòu zhě zài tèdìng dìdiǎn yǒngyǒu bìng yùnyíng gāi pǐnpái. Xīwàng zài tèdìng shìchǎng kuòdà zújì de gōngsī huì fāxiàn, cóng yùnyíng huò cáiwù jiǎodù lái kàn, cǐ lèi xiéyì shì yǒu yì yì de. Dànshì, zuòwéi jùyǒu fǎlǜ yuēshù lì de hétóng, yīdàn qiāndìng, jiù jīhū méiyǒu huíxuán yúdì.

  Zhè shǐdé yīxiē xīfāng pǐnpái tuìchū èluósī de nǔlì biàn dé fùzá——jǐnguǎn xǔduō tóngxíng yǐjīng zàntíng yùnyíng huò wánquán tuìchū shìchǎng, yīnwèi tāmen jùjué mòsīkē de rùqīn yǐjí yóu cǐ chǎnshēng de hòuqín tiǎozhàn.

  Đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao Thầy Vũ bổ sung thêm vào, các bạn so sánh và đối chiếu nhé. Kiến thức Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 cần được vận dụng một cách linh hoạt trong các tình huống thực tế.

  Các trường hợp Covid của Vương quốc Anh đang gia tăng trở lại khi chính phủ loại bỏ các hạn chế đi lại.

  Số liệu của ONS công bố hôm thứ Sáu cho thấy gần 1 trong số 21 người, tương đương 3,28 triệu người, ở Anh được ước tính đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 3.

  Riêng ở Anh, 4,87%, tương đương với khoảng 2,1 triệu hay cứ 20 người thì có 1 người được cho là đã bị nhiễm Covid-19 vào tuần trước.

  Theo số liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Thống kê Quốc gia, các trường hợp của Covid-19 đang gia tăng một lần nữa ở Anh, ngay khi chính phủ dỡ bỏ các hạn chế đi lại còn lại của mình.

  Số liệu của ONS được công bố hôm thứ Sáu cho thấy gần 1 trong số 21 người, tương đương 3,28 triệu người, ở Anh được ước tính đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus trong tuần tính đến ngày 12 tháng 3.

  Riêng ở Anh, 4,87%, tương đương với khoảng 2,1 triệu hay cứ 20 người thì có 1 người được cho là đã bị nhiễm Covid-19 vào tuần trước. Con số này tăng từ mức ước tính 3,8% dân số Anh trong tuần tính đến ngày 5 tháng 3.

  Số ca nhập viện liên quan đến vi rút cũng tăng ở Anh vào tuần trước, lên khoảng 13 trên 100.000 người, từ 11 trên 100.000 của tuần trước.

  Sự gia tăng trong các trường hợp diễn ra khi Vương quốc Anh dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng về du lịch Covid. Kể từ sáng thứ Sáu, những người nhập cảnh vào Vương quốc Anh không còn phải xét nghiệm vi-rút hoặc điền vào biểu mẫu định vị hành khách.

  Theo ONS, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn phụ omicron BA.2 được cho là đã tăng lên ở Anh, Scotland và xứ Wales vào tuần trước, trong khi số ca nhiễm vi khuẩn phụ omicron BA.1 giảm.

  Biến thể BA.2 đã được mô tả là một biến thể “tàng hình” vì nó có các đột biến gen có thể khiến việc phân biệt với biến thể delta khó hơn bằng cách sử dụng các xét nghiệm PCR, so với biến thể omicron ban đầu, BA.1.

  Thật vậy, sự gia tăng các trường hợp trên khắp châu Âu nói chung là do biến phụ BA.2.

  Các trường hợp được phát hiện đang gia tăng trên khắp Vương quốc Anh, với Scotland ước tính có khoảng 7% dân số có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid vào tuần trước, tăng từ 5,7% của tuần trước.

  Tỷ lệ ca bệnh ở Wales ước tính đã tăng lên 4,1% từ 3,2% so với cùng kỳ.

  ONS cho biết tỷ lệ trường hợp mắc bệnh ở Bắc Ireland đã tăng trong hai tuần tính đến ngày 12 tháng 3 nhưng xu hướng không chắc chắn trong tuần gần đây nhất.

  Số người chết liên quan đến Covid-19 trên khắp Vương quốc Anh đã giảm xuống còn 814 người trong tuần trước, giảm từ 879 người trong tuần tính đến ngày 4 tháng 3.

  Ở những nơi khác, Trung Quốc cũng đang đối phó với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch.

  Hơn 400 công ty đã rút khỏi Nga. Nhưng một số thương hiệu phương Tây đã bị khóa.

  Đối với một số thương hiệu phương Tây như Burger King, Subway và Marks & Spencer, việc rút lui khỏi thị trường Nga nói dễ hơn làm.

  Các thỏa thuận nhượng quyền phức tạp có nghĩa là họ không thể tạm ngừng hoạt động trên thị trường ngay cả khi họ rút lại sự hỗ trợ của công ty.

  Chuyên gia nhượng quyền và phân phối Craig Tractenberg nói với CNBC: “Một số nhà nhượng quyền không muốn ngừng hoạt động vì họ cho rằng người Nga không phải là vấn đề.

  Nó diễn ra trong bối cảnh một cuộc di cư ồ ạt của các thương hiệu phương Tây khỏi Nga sau khi Moscow xâm lược Ukraine và kết quả là các lệnh trừng phạt.

  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelelnskyy trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư đã nhắc lại lời kêu gọi tất cả các thương hiệu toàn cầu rút khỏi Nga – một thị trường “tràn ngập máu [Ukraine]” – như một phần của những nỗ lực không ngừng nhằm gây áp lực kinh tế lên bang pariah.

  Hơn 400 công ty đã tuyên bố rút khỏi Nga kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, theo một danh sách do Trường Quản lý Yale tổng hợp.

  Tuy nhiên, đối với một số thương hiệu, nói thì dễ hơn làm.

  Các gã khổng lồ thức ăn nhanh Burger King và Subway, hãng bán lẻ Marks & Spencer của Anh và chuỗi khách sạn Accor và Marriott nằm trong số những công ty bị hạn chế rút lui trong bối cảnh các thỏa thuận nhượng quyền phức tạp.

  “Không giống như hoạt động do công ty sở hữu, một công ty nhượng quyền ra thị trường quốc tế thực hiện cam kết hợp đồng dài hạn, ràng buộc với một bên đối tác tinh vi, thường là bên nhận quyền hoặc bên được cấp phép,” Dean Fournaris, đối tác trong nhượng quyền và phân phối của Wiggin và Dana thực hành, nói với CNBC.

  Theo các hợp đồng như vậy, một công ty – được gọi là bên nhượng quyền – chuyển giao thương hiệu của mình cho một bên đối tác – được gọi là bên nhận quyền – sau đó sở hữu và vận hành thương hiệu ở một địa điểm cụ thể. Các công ty muốn mở rộng dấu chân của mình trong một thị trường cụ thể có thể thấy những thỏa thuận như vậy có ý nghĩa từ góc độ hoạt động hoặc tài chính. Tuy nhiên, với tư cách là các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, một khi đã được ký kết, họ có thể để lại rất ít không gian để điều động.

  Điều đó đã làm phức tạp nỗ lực lùi bước khỏi Nga của một số thương hiệu phương Tây – ngay cả khi nhiều công ty đồng cấp đã tạm dừng hoạt động hoặc rút lui hoàn toàn do từ chối cuộc xâm lược của Moscow và những thách thức hậu cần phát sinh do đó.

  Ngoài ra, các bạn nên bổ sung thêm kiến thức tiếng Trung HSK 9 cấp thông qua link dưới nhé.

  Trên đây là nội dung giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 các bạn chú ý về nhà thường xuyên ôn tập bài vở nhé. Chỗ nào các bạn xem Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 chưa hiểu kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK ở đâu thì hãy để lại bình luận của bạn ở ngay bên dưới này nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 là một trong những bộ giáo án bài giảng Thầy Vũ hay đưa ra trên lớp luyện thi HSK miễn phí để các bạn học viên nhanh chóng nắm vững được trọng tâm kiến thức tiếng Trung HSK 3 bao gồm từ vựng tiếng Trung HSK 3 và ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 trong thời gian nhanh nhất. Thông qua các bài tập ứng dụng luyện dịch tiếng Trung HSK 3 trên đây chúng ta đã có thể tự tin đi thi tiếng Trung HSK 3, tuy nhiên, chứng chỉ tiếng Trung HSK 3 không phải là đích cuối cùng của chúng ta mà HSK cấp 6 mới là đích đến của chúng ta. Vì vậy các bạn học viên chú ý bám sát tiến độ đi bài trên lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ nhé.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 là một trong những bộ giáo án bài giảng Thầy Vũ hay đưa ra trên lớp luyện thi HSK miễn phí để các bạn học viên nhanh chóng nắm vững được trọng tâm kiến thức tiếng Trung HSK 3 bao gồm từ vựng tiếng Trung HSK 3 và ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 trong thời gian nhanh nhất. Thông qua các bài tập ứng dụng luyện dịch tiếng Trung HSK 3 trên đây chúng ta đã có thể tự tin đi thi tiếng Trung HSK 3, tuy nhiên, chứng chỉ tiếng Trung HSK 3 không phải là đích cuối cùng của chúng ta mà HSK cấp 6 mới là đích đến của chúng ta. Vì vậy các bạn học viên chú ý bám sát tiến độ đi bài trên lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ nhé.Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3