Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 là bài giảng trực tuyến quan trọng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK cấp 7 điểm cao và luyện thi HSKK cao cấp điểm cao.

  5/5 - (8 bình chọn)

  Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 Thầy Vũ

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 là bài giảng trực tuyến quan trọng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK cấp 7 điểm cao và luyện thi HSKK cao cấp điểm cao theo bộ sách tiếng Trung và bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển kết hợp với bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục khám phá thêm bài giảng mới nhất lớp luyện thi HSK online miễn phí chuyên đề hướng dẫn làm Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 của Thầy Vũ.

  Bạn nào muốn tham gia các lớp luyện thi HSK miễn phí và lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ thì hãy đăng ký theo hướng dẫn trong link bên dưới nhé.

  Lớp luyện thi HSK miễn phí

  Lớp luyện thi HSK online miễn phí

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí

  Các bạn hãy tham khảo các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây của Thầy Vũ nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế ChineMaster PDF

  Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF ChineMaster Thầy Vũ

  Luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng

  Các bạn học viên lưu lại các link bài giảng trực tuyến lớp luyện dịch tiếng Trung HSK online bên dưới nhé từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 được thiết kế và biên soạn bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Để có thể làm tốt các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 thì các bạn cần phải nắm thật vững chắc kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6 trong link bên dưới đây.

  Các bạn học viên có thể sử dụng công cụ tra từ điển tiếng Trung online miễn phí được tích hợp ngay trên website luyện thi HSK miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Các bạn hãy bổ sung càng sớm các từ vựng HSK 1 đến HSK 4 còn thiếu trong thời gian sớm nhất có thể nhé. Bên dưới là các bảng từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4 tổng hợp trọn vẹn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Từ vựng HSK 1 mới

  Từ vựng HSK 2 mới

  Từ vựng HSK 3 mới

  Từ vựng HSK 4 mới

  Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay lớp luyện thi HSK online miễn phí chuyên đề chữa Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 được trình bày chi tiết ngay bên dưới.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 này sẽ giúp học viên nhanh chóng củng cố lại được toàn bộ ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến ngữ pháp HSK 7 cùng với bảng từ vựng HSK 1 đến HSK 7 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp mới nhất.

  Trong lúc làm Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 mà các bạn chưa hiểu bài ở chỗ nào, đặc biệt là vấn đề ngữ pháp HSK cấp 7 thì hãy tương tác trực tuyến với Thầy Vũ luôn và ngay trong chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

  Các bạn hãy luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính hàng ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung HSK 7 nhé. Bạn nào chưa có bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản cập nhập mới nhất hôm qua thì hãy tải xuống về máy tính trong link dưới nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou

  Ngoài ra, các bạn nên tham khảo thêm các bài giảng trực tuyến khác sau đây để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 nhé.

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 1

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài 2

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2

  随着价格飙升,柴油供不应求——这就是通货膨胀的含义。

  由于大流行后需求反弹,柴油供不应求,而供应仍然紧张。

  价格飙升至创纪录水平,加剧了对整个经济的通胀担忧。

  一位分析师表示,东海岸的问题尤其严重,那里的价格变得“精神错乱”。

  GasBuddy 的 Patrick De Haan 表示,更高的价格“肯定会转化为更昂贵的商品”。

  由于燃料在美国和全球经济中的重要作用,柴油价格飙升,导致通胀逆风。油轮、火车和卡车都使用柴油。这种燃料还用于农业、制造业、金属和采矿等行业。

  “柴油是推动经济发展的燃料,”GasBuddy 石油分析主管帕特里克·德哈恩 (Patrick De Haan) 说。他说,更高的价格“肯定会转化为更昂贵的商品”,因为这些更高的燃料成本将转嫁给消费者。 “尤其是在杂货店、五金店,以及任何你购物的地方。”

  换句话说,整个经济都会感受到影响。

  随着世界各地经济体恢复营业,需求不断增长,价格上涨。这反过来又将库存推至历史低位。柴油、取暖油和喷气燃料等产品被称为“中间馏分油”,因为当油转化为产品时,它们是由中间沸程制成的。

  美国馏分油库存目前处于十多年来的最低水平。这一举措在东海岸更为极端,那里的库存处于 1996 年以来的最低水平。据瑞银称,纽约港的柴油和喷气燃料目前的交易价格远高于每桶 200 美元。

  欧洲摆脱对俄罗斯能源的依赖正在加速价格的快速升值。据经纪公司 PVM 的斯蒂芬·布伦诺克 (Stephen Brennock) 称,欧盟目前每天从俄罗斯进口约 700,000 桶柴油。

  “欧盟禁止俄罗斯石油进口的提议将加剧全球供应的紧张,”他说。 “该禁令如果获得批准,将对产品市场,尤其是柴油产生巨大影响……现在人们越来越担心欧洲可能会用完柴油。”

  能源咨询公司 Rystad 回应了这一点,称俄罗斯精炼产品的损失将使欧洲的柴油短缺“更加严重”。

  炼油厂不能只增加产量来满足激增的需求,而且利用率已经超过 90%。在美国,炼油能力近年来有所下降。东海岸最大的炼油厂——费城能源解决方案公司——在 2019 年 6 月发生火灾后关闭。

  几家炼油厂现在正在重新配置以生产生物燃料,这也降低了产能。

  一些炼油厂也在接受大流行后逾期的日常维护检查。这些设施通常每周 7 、每天 24 小时无休无止地运行,因此在某些时候需要检查机器。

  德哈恩说,东海岸严重依赖该国其他地区的精炼产品。现在,欧洲在远离俄罗斯的同时也在争夺这些相同的燃料。

  大宗商品市场的一句俗语是“高价药是高价药”。但这一次可能并非如此。据瑞银称,馏分油需求的弹性往往低于汽油价格。

  换句话说,虽然加油站的高价可能会吓退消费者,但如果企业需要将货物从 A 点运送到 B 点,它将支付更高的价格。

  OPIS 全球能源研究主管 Tom Kloza 表示,过去几年,每桶柴油的售价通常比原油价格高出 10 美元。今天,这种差价——被称为裂缝价差——已经飙升至 70 美元以上的历史新高。

  “它变得不受束缚,不受束缚,有点精神错乱。这些是我们不习惯看到的价格,”他说,并补充说美国各地的价格差异很大。

  Kloza 表示,纽约港的柴油现在交易价格约为每加仑 5 美元,而港口的喷气燃料价格通常反映柴油价格,约为 6.72 美元。这相当于每桶大约 282 美元。

  “这些数字不仅超出了图表范围。它们脱离了墙壁,脱离了建筑物,甚至可能脱离了太阳系,”他说。

  零售柴油价格也在飙升。根据美国汽车协会的数据,上周五,全国平均每加仑汽油价格达到创纪录的 5.51 美元,此前上周每天都创下新高。

  更高的柴油价格正在转化为炼油厂更高的利润率,他们现在被激励尽可能多地生产。在某个时候,这可能会导致汽油市场吃紧,推高消费者已经在加油站看到的高价。

  与此同时,消费者可以预期商品价格将继续攀升。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 các bạn xem chi tiết ngay bên dưới nhé.

  Suízhe jiàgé biāoshēng, cháiyóu gōngbùyìngqiú——zhè jiùshì tōnghuò péngzhàng de hányì.

  Yóuyú dà liúxíng hòu xūqiú fǎntán, cháiyóu gōngbùyìngqiú, ér gōngyìng réngrán jǐnzhāng.

  Jiàgé biāoshēng zhì chuàng jìlù shuǐpíng, jiājùle duì zhěnggè jīngjì de tōngzhàng dānyōu.

  Yī wèi fēnxī shī biǎoshì, dōng hǎi’àn de wèntí yóuqí yánzhòng, nàlǐ de jiàgé biàn dé “jīngshén cuòluàn”.

  GasBuddy de Patrick De Haan biǎoshì, gèng gāo de jiàgé “kěndìng huì zhuǎnhuà wéi gèng ángguì de shāngpǐn”.

  Yóuyú ránliào zài měiguó hé quánqiú jīngjì zhōng de zhòngyào zuòyòng, cháiyóu jiàgé biāoshēng, dǎozhì tōngzhàng nìfēng. Yóulún, huǒchē hé kǎchē dōu shǐyòng cháiyóu. Zhè zhǒng ránliào hái yòng yú nóngyè, zhìzào yè, jīnshǔ hé cǎikuàng děng hángyè.

  “Cháiyóu shì tuīdòng jīngjì fāzhǎn de ránliào,”GasBuddy shíyóu fēnxī zhǔguǎn pàtèlǐkè·dé hā’ēn (Patrick De Haan) shuō. Tā shuō, gèng gāo de jiàgé “kěndìng huì zhuǎnhuà wéi gèng ángguì de shāngpǐn”, yīnwèi zhèxiē gèng gāo de ránliào chéngběn jiāng zhuǎnjià gěi xiāofèi zhě. “Yóuqí shì zài záhuò diàn, wǔjīn diàn, yǐjí rènhé nǐ gòuwù dì dìfāng.”

  Huàn jù huàshuō, zhěnggè jīngjì dūhuì gǎnshòu dào yǐngxiǎng.

  Suízhe shìjiè gèdì jīngjì tǐ huīfù yíngyè, xūqiú bùduàn zēngzhǎng, jiàgé shàngzhǎng. Zhè fǎn guòlái yòu jiāng kùcún tuī zhì lìshǐ dīwèi. Cháiyóu, qǔnuǎn yóu hé pēnqì ránliào děng chǎnpǐn bèi chēng wèi “zhōngjiān liúfèn yóu”, yīnwèi dāng yóu zhuǎnhuà wéi chǎnpǐn shí, tāmen shì yóu zhōngjiān fèichéngzhìchéng de.

  Měiguó liúfèn yóu kùcún mùqián chǔyú shí duō nián lái de zuìdī shuǐpíng. Zhè yī jǔcuò zài dōng hǎi’àn gèng wèi jíduān, nàlǐ de kùcún chǔyú 1996 nián yǐlái de zuìdī shuǐpíng. Jù ruì yín chēng, niǔyuē gǎng de cháiyóu hé pēnqì ránliào mùqián de jiāoyì jiàgé yuǎn gāo yú měi tǒng 200 měiyuán.

  Ōuzhōu bǎituō duì èluósī néngyuán de yīlài zhèngzài jiāsù jiàgé de kuàisù shēngzhí. Jù jīngjì gōngsī PVM de sīdìfēn·bù lún nuò kè (Stephen Brennock) chēng, ōuméng mùqián měitiān cóng èluósī jìnkǒu yuē 700,000 tǒng cháiyóu.

  “Ōuméng jìnzhǐ èluósī shíyóu jìnkǒu de tíyì jiāng jiājù quánqiú gōngyìng de jǐnzhāng,” tā shuō. “Gāi jìnlìng rúguǒ huòdé pīzhǔn, jiāng duì chǎnpǐn shìchǎng, yóuqí shì cháiyóu chǎnshēng jùdà yǐngxiǎng……xiànzài rénmen yuè lái yuè dānxīn ōuzhōu kěnéng huì yòng wán cháiyóu.”

  Néngyuán zīxún gōngsī Rystad huíyīngle zhè yīdiǎn, chēng èluósī jīngliàn chǎnpǐn de sǔnshī jiāng shǐ ōuzhōu de cháiyóu duǎnquē “gèngjiā yánzhòng”.

  Liànyóu chǎng bùnéng zhǐ zēngjiā chǎnliàng lái mǎnzú jīzēng de xūqiú, érqiě lìyòng lǜ yǐjīng chāoguò 90%. Zài měiguó, liànyóu nénglì jìnnián lái yǒu suǒ xiàjiàng. Dōng hǎi’àn zuìdà de liànyóu chǎng——fèi chéng néngyuán jiějué fāng’àn gōngsī——zài 2019 nián 6 yuè fāshēng huǒzāi hòu guānbì.

  Jǐ jiā liànyóu chǎng xiànzài zhèngzài chóngxīn pèizhì yǐ shēngchǎn shēngwù ránliào, zhè yě jiàngdīle chǎnnéng.

  Yīxiē liànyóu chǎng yě zài jiēshòu dà liúxíng hòu yúqí de rìcháng wéihù jiǎnchá. Zhèxiē shèshī tōngcháng měi zhōu 7 tiān, měitiān 24 xiǎoshí wú xiū wú zhǐ de yùnxíng, yīncǐ zài mǒu xiē shíhòu xūyào jiǎnchá jīqì.

  Dé hā’ēn shuō, dōng hǎi’àn yánzhòng yīlài gāi guó qítā dìqū de jīngliàn chǎnpǐn. Xiànzài, ōuzhōu zài yuǎnlí èluósī de tóngshí yě zài zhēngduó zhèxiē xiāngtóng de ránliào.

  Dàzōng shāngpǐn shìchǎng de yījù súyǔ shì “gāojià yào shì gāojià yào”. Dàn zhè yīcì kěnéng bìngfēi rúcǐ. Jù ruì yín chēng, liúfèn yóu xūqiú de tánxìng wǎngwǎng dī yú qìyóu jiàgé.

  Huàn jù huàshuō, suīrán jiāyóu zhàn de gāojià kěnéng huì xià tuì xiāofèi zhě, dàn rúguǒ qǐyè xūyào jiāng huòwù cóng A diǎn yùnsòng dào B diǎn, tā jiāng zhīfù gèng gāo de jiàgé.

  OPIS quánqiú néngyuán yánjiū zhǔguǎn Tom Kloza biǎoshì, guòqù jǐ nián, měi tǒng cháiyóu de shòu jià tōngcháng bǐ yuányóu jiàgé gāo chū 10 měiyuán. Jīntiān, zhè zhǒng chājià——bèi chēng wèi lièfèng jiàchā——yǐjīng biāoshēng zhì 70 měiyuán yǐshàng de lìshǐ xīngāo.

  “Tā biàn dé bù shòu shùfù, bù shòu shùfù, yǒudiǎn jīngshén cuòluàn. Zhèxiē shì wǒmen bù xíguàn kàn dào de jiàgé,” tā shuō, bìng bǔchōng shuō měiguó gèdì de jiàgé chāyì hěn dà.

  Kloza biǎoshì, niǔyuē gǎng de cháiyóu xiànzài jiāoyì jiàgé yuē wèi měi jiālún 5 měiyuán, ér gǎngkǒu de pēnqì ránliào jiàgé tōngcháng fǎnyìng cháiyóu jiàgé, yuē wèi 6.72 Měiyuán. Zhè xiāngdāng yú měi tǒng dàyuē 282 měiyuán.

  “Zhèxiē shùzì bùjǐn chāochūle túbiǎo fànwéi. Tāmen tuōlíle qiángbì, tuōlíle jiànzhú wù, shènzhì kěnéng tuōlíle tàiyángxì,” tā shuō.

  Língshòu cháiyóu jiàgé yě zài biāoshēng. Gēnjù měiguó qìchē xiéhuì de shùjù, shàng zhōu wǔ, quánguó píngjūn měi jiālún qìyóu jiàgé dádào chuàng jìlù de 5.51 Měiyuán, cǐqián shàng zhōu měitiān dū chuàngxià xīngāo.

  Gèng gāo de cháiyóu jiàgé zhèngzài zhuǎnhuà wéi liànyóu chǎng gèng gāo de lìrùn lǜ, tāmen xiànzài bèi jīlì jǐn kěnéng duō dì shēngchǎn. Zài mǒu gè shíhòu, zhè kěnéng huì dǎozhì qìyóu shìchǎng chījǐn, tuī gāo xiāofèi zhě yǐjīng zài jiāyóu zhàn kàn dào de gāojià.

  Yǔ cǐ tóngshí, xiāofèi zhě kěyǐ yùqí shāngpǐn jiàgé jiāng jìxù pānshēng.

  Đáp án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới, các bạn xem và đối chiếu xong thì gửi bài tập lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

  Nhiên liệu diesel đang thiếu hụt do giá cả tăng – Đây là điều có ý nghĩa đối với lạm phát.

  Nhiên liệu diesel đang thiếu hụt do nhu cầu tăng trở lại sau đại dịch, trong khi nguồn cung vẫn eo hẹp.

  Giá cả đã tăng lên mức kỷ lục, làm tăng thêm lo ngại lạm phát trên toàn nền kinh tế.

  Theo một nhà phân tích, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Bờ Đông, nơi giá cả đã trở nên “bất ổn”.

  Patrick De Haan của GasBuddy cho biết: “Giá cao hơn chắc chắn sẽ chuyển thành hàng hóa đắt hơn.

  Giá dầu diesel đang tăng cao, góp phần vào việc lạm phát ngược chiều do vai trò quan trọng của nhiên liệu trong nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Các tàu chở dầu, tàu hỏa và xe tải đều chạy bằng dầu diesel. Nhiên liệu này cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp bao gồm nông nghiệp, sản xuất, kim loại và khai thác mỏ.

  Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích dầu khí tại GasBuddy cho biết: “Diesel là nhiên liệu cung cấp năng lượng cho nền kinh tế. Giá cao hơn “chắc chắn sẽ chuyển thành hàng hóa đắt hơn,” ông nói, vì những chi phí nhiên liệu cao hơn này sẽ được chuyển cho người tiêu dùng. “Đặc biệt là tại cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kim khí, bất cứ nơi nào bạn mua sắm.”

  Nói cách khác, các tác động sẽ được cảm nhận trên toàn bộ nền kinh tế.

  Việc tăng giá xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng khi các nền kinh tế trên khắp thế giới bắt đầu kinh doanh trở lại. Điều này đã đẩy hàng tồn kho xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Các sản phẩm như dầu diesel, dầu đốt nóng và nhiên liệu máy bay được gọi là “sản phẩm chưng cất giữa”, vì chúng được tạo ra từ giữa khoảng sôi khi dầu được biến thành sản phẩm.

  Tồn kho sản phẩm chưng cất của Hoa Kỳ hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Động thái này thậm chí còn cực đoan hơn ở Bờ Đông, nơi các kho dự trữ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1996. Nhiên liệu diesel và máy bay phản lực tại cảng New York hiện đang giao dịch trên 200 USD / thùng, theo UBS.

  Việc châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga đang thúc đẩy việc tăng giá nhanh chóng. Khối hiện nhập khẩu khoảng 700.000 thùng dầu diesel mỗi ngày từ Nga, theo Stephen Brennock tại công ty môi giới PVM.

  “[T] Anh ấy thắt chặt nguồn cung toàn cầu sẽ càng trở nên trầm trọng hơn do EU đề xuất cấm nhập khẩu dầu của Nga,” ông nói. “Lệnh cấm, nếu được thông qua, sẽ có tác động lớn đến các thị trường sản phẩm và đặc biệt là dầu diesel… Hiện nay đang ngày càng lo lắng rằng châu Âu có thể hết dầu diesel”.

  Công ty tư vấn năng lượng Rystad lặp lại quan điểm này, nói rằng việc mất các sản phẩm tinh chế của Nga sẽ khiến tình trạng thiếu hụt dầu diesel ở châu Âu trở nên “trầm trọng hơn”.

  Các nhà lọc dầu không thể chỉ tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tỷ lệ sử dụng đã trên 90%. Ở Mỹ, công suất lọc dầu đã giảm trong những năm gần đây. Khu phức hợp lọc dầu lớn nhất ở Bờ Đông – Philadelphia Energy Solutions – đóng cửa sau một vụ hỏa hoạn vào tháng 6 năm 2019.

  Một số nhà máy lọc dầu hiện đang được cấu hình lại để sản xuất nhiên liệu sinh học, công suất cũng đã giảm.

  Một số nhà máy lọc dầu cũng đang tiến hành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ đã quá hạn sau đại dịch. Các cơ sở này thường hoạt động hết công suất – 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần – và vì vậy tại một số thời điểm, máy móc cần được kiểm tra.

  De Haan cho biết Bờ Đông phụ thuộc rất nhiều vào các khu vực khác của đất nước để sản xuất các sản phẩm tinh chế. Bây giờ, châu Âu đang cạnh tranh cho những loại nhiên liệu tương tự khi họ quay lưng lại với Nga.

  Một câu nói phổ biến trên các thị trường hàng hóa là “phương pháp chữa trị cho giá cao là giá cao”. Nhưng điều đó có thể không phải là trường hợp lần này. Theo UBS, nhu cầu sản phẩm chưng cất có xu hướng ít co giãn hơn so với giá xăng.

  Nói cách khác, mặc dù giá bơm cao có thể ngăn cản người tiêu dùng, nhưng nếu một doanh nghiệp cần đưa hàng hóa từ điểm A đến điểm B, họ sẽ phải trả những mức giá cao hơn đó.

  Tom Kloza, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng toàn cầu tại OPIS, cho biết trong những năm trước đây, một thùng dầu diesel thường được bán với giá cao hơn giá dầu thô 10 USD. Ngày nay, mức chênh lệch đó – được gọi là sự lan truyền vết nứt – đã tăng lên mức cao kỷ lục trên 70 đô la.

  “Nó trở nên không bị trói buộc, không bị ghi nhớ, một chút gì đó không bị xáo trộn. Đây là những mức giá mà chúng tôi không quen nhìn thấy, ”ông nói và nói thêm rằng có sự khác biệt lớn về giá trên khắp Hoa Kỳ.

  Kloza cho biết dầu diesel tại bến cảng New York hiện đang giao dịch khoảng 5 USD / gallon, trong khi giá nhiên liệu máy bay tại bến cảng, thường phản ánh giá dầu diesel, vào khoảng 6,72 USD. Điều đó tương đương với khoảng 282 đô la mỗi thùng.

  “Đây là những con số không chỉ nằm ngoài bảng xếp hạng. Họ ra khỏi tường, ra khỏi tòa nhà và có thể ra khỏi hệ mặt trời, ”ông nói.

  Giá dầu diesel bán lẻ cũng đang tăng mạnh. Vào thứ Sáu, mức trung bình trên toàn quốc cho một gallon đã đạt mức kỷ lục 5,51 đô la, theo AAA, sau khi đạt mức cao mới mỗi ngày trong tuần trước.

  Giá dầu diesel cao hơn dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho các nhà máy lọc dầu, những người hiện được khuyến khích kiếm nhiều nhất có thể. Ở một góc độ nào đó, điều này có thể dẫn đến tình trạng thắt chặt thị trường xăng dầu, đẩy giá lên cao mà người tiêu dùng đã thấy ở máy bơm.

  Trong khi đó, người tiêu dùng có thể kỳ vọng giá hàng hóa sẽ tiếp tục tăng.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chi tiết lớp luyện thi HSK online miễn phí chuyên đề chữa Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7. Bài giảng này Thầy Vũ tổng hợp thêm rất nhiều từ vựng HSK 7 và ngữ pháp HSK 7 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp. Các bạn hãy ôn tập kiến thức hàng ngày nhé.

  Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án lớp luyện thi HSK miễn phí bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo vào ngày mai.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất