Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:13
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 là bài tập hôm nay Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo cho các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và TP HCM, các bạn có thể tham khảo bài học trên website chinemaster.com

  5/5 - (2 bình chọn)

  Nâng cao khả năng dịch tiếng Trung HSK cấp 5 cùng thầy Vũ bài 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 là bài giảng hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn học viên được đăng trên các kênh học tiếng Trung online cực kì nổi tiếng của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ. Bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 chúng tôi gửi cho các bạn được lấy nguồn từ bộ sách giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK các cấp được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn và giảng dạy độc quyền tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM . Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chúng tôi cho dù tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng vẫn hoạt động rất tích cực và liên tục công bố và xuất bản thêm rất  nhiều video bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến miễn phí để có thêm tài liệu miễn phí và chất lượng dành cho tất cả các bạn học viên trên khắp cả nước. Mỗi ngày như thế Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ đều đặn livestream dạy học trực tuyến các lớp tiếng Trung thương mại online  trên trang web học tiếng Trung online này và cả fanpage chính thức của Trung tâm.

  Trước khi học bài ngày hôm nay, các bạn hãy xem lại bài ngày hôm qua tại link sau nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 1

  Các bạn cầm phải nắm vững 999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn dưới đây thì mới bắt đầu vào việc học tiếng Trung thương mại bài bản được nhé.

  999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Các bạn sẽ được tìm hiểu về chương trình đào tạo dạy học chính của khóa học tiếng Trung thương mại trực tuyến do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thành lập cho các bạn học viên. Các bạn cùng tham khảo thông tin chi tiết tại link sau nhé.

  Thông tin khóa học tiếng Trung thương mại

  Máy tính học tập của các bạn học viên đang theo học tiếng Trung Quốc thì nên được cài đặt bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin phiên bản mới nhất vừa được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cập nhật để thuận tiện trong việc học tập,vậy nên các bạn mau chóng truy cập vào link sau để xem chi tiết nhé.

  Link tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung Sogou

  Tiếp theo các bạn học viên sẽ được tìm hiểu thông tin về Khóa học oder Taobao 1688 Pinduoduo cực kì mới mẻ và hữu ích,khóa học này là chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng Taobao đi theo một bộ giáo trình nhập hàng Trung Quốc rất hay của Thầy Nguyễn Minh Vũ

  Khóa học oder Taobao 1688 Pinduoduo

  Dưới đây các bạn sẽ được tìm hiểu chi tiết những từ vựng tiếng Trung thương mại thường gặp do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn rất cụ thể và chi tiết dễ hiểu dành cho các học viên của Trung tâm tiếng Trung Chinemaster Hà Nội TPHCM. Các bạn phải học bài đây nhé.

  Chi tiết những từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Dưới đây là link tổng hợp những mẫu câu tiếng Trung thương mại giao tiếp cần thiết thông dụng cho công việc liên quan đến thương mại kinh tế xuất nhập khẩu, các bạn tham khảo nhé.

  Những mẫu câu tiếng Trung thương mại

  Dưới đây các bạn hãy tham khảo giáo trình tiếng Trung thương mại, được biên soạn làm giáo trình giảng dạy chính thức của khóa học nhập hàng tiếng Trung thương mại Thầy Vũ Chinemaster.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

  Sách tiếng Trung thương mại được bán công khai trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster và trực tuyến qua các kênh dạy học của Thầy Vũ.

  Tham khảo sách tiếng Trung thương mại

  Giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay lớp luyện thi HSK miễn phí của Thầy Vũ có tiêu đề là Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2.

  Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biến thể DELTA & OMICRON vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp với số ca lây nhiễm hàng ngày lên tới vài trăm nghìn ca/ngày. Vì vậy trong thời gian tới này từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2022 Thầy Vũ chỉ nhận đào tạo theo hình thức trực tuyến học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên đến nhiều học viên.

  Khóa học tiếng Trung qua skype

  Nội dung bài Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 là bài giảng tiếp theo chương trình đào tạo năng lực dịch thuật tiếng Trung HSK 9 cấp theo lộ trình của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK cấp 5 ngay bên dưới. Các bạn chú ý xem thật kỹ và đọc kỹ nội dung bài đọc hiểu bên dưới, chỗ nào các bạn cảm thấy chưa chưa biết cách dịch sang tiếng Việt như thế nào thì hãy mau chóng để lại bình luận ở ngay bên dưới bài giảng này nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 hôm nay có thêm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp HSK cấp 5 và từ vựng HSK 5. Vì vậy các bạn làm xong bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 thì gửi lên diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster để Thầy Vũ chấm bài nhé.

  Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 này sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng phát triển được hệ thống mạng lưới từ vựng tiếng Trung HSK 5 và học thêm được rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 5.

  Các bạn chú ý làm bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 bên dưới nhé.

  Các bạn nên tranh thủ thời gian bổ sung thêm kiến thức tiếng Trung thương mại thông qua các bài giảng bên dưới nhé.

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 1

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 2

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 3

  德意志银行表示,锂股目前潜力巨大。这是它的首选。

  克莱默的闪电回合:我反对 Crocs 的熊市。

  美国运通首席执行官表示,向远程工作的转变为商务旅客带来了新的细分市场。

  美国运通公司首席执行官史蒂夫·斯奎里(Steve Squeri)周三告诉 CNBC 的吉姆·克莱默(Jim Cramer),预计远程工作者将为商务旅行创造新的需求。

  “我相信,你将有更多的内部旅行,同事和员工将来到总部与他们的团队呆上几天,”Squeri 说。

  美国运通公司首席执行官史蒂夫·斯奎里(Steve Squeri)周三告诉 CNBC 的吉姆·克莱默(Jim Cramer),预计远程工作者将为商务旅行创造新的需求。

  “我相信,你将会有更多的内部旅行,同事和员工将来到总部与他们的团队呆上几天。他们每年可能会这样做多次。所以我认为商务旅行的一部分将是一个新的部分。”斯奎里在接受“疯狂金钱”采访时说。

  今年旅游业的复苏速度快于预期,主要航空公司预计这将有助于抵消航空燃料等成本上涨的影响。根据 Adobe 的数据,旅客上个月在航空公司网站上花费了 66 亿美元购买机票。

  Squeri 说,美国运通在过去几个月中看到了休闲旅行的增长。

  “我们在第四季度的总体 [差旅和费用] 为 80%,消费者比 2019 年的水平超过 100%。当我们查看我们的旅行预订时,我们的旅行预订在 12 月有所上升……并且在 1 月和 2 月连续增长,”他说,并补充说这些数字仅包括消费者旅行。

  斯奎里表示,俄罗斯入侵乌克兰“并没有真正”影响美国运通的旅行量。

  这家支付公司于 3 月 6 日宣布暂停在俄罗斯的业务,成为其他数百家也承诺暂停或缩减在该国业务的公司之一。

  图表显示纳斯达克 100 指数和标准普尔 500 指数可能距离触底还有几天的时间,Jim Cramer 说。

  CNBC 的 Jim Cramer 周三表示,传奇图表专家 Tom DeMark 认为,美国主要股市指数可能还需要几天时间才能触底。

  DeMark 和他的团队专门研究了标准普尔 500 指数和景顺 QQQ 信托基金。

  “我们现在看到的可能是过早的购买,”“疯狂的钱”主持人说。

  CNBC 的 Jim Cramer 周三表示,传奇图表专家 Tom DeMark 认为,美国主要股市指数可能还需要几天时间才能触底。

  “在我们到达那里之前,我们会更加痛苦,”克莱默警告说,他分解了 DeMark 和他的团队专注于标准普尔 500 指数和景顺 QQQ 信托的分析,这是一种流行的 ETF,追踪以科技为重点的纳斯达克 100 .标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数周三均强劲上涨,自 2 月底以来首次连续上涨。

  “我们现在看到的可能是过早的购买,”“疯狂的钱”主持人建议道。 “当空头完成时,DeMark 说这通常会产生下行真空——一旦空头回补头寸并且不再有强制买盘,就会大幅走低,”他补充道。

  根据 Cramer 的说法,DeMark 使用 13 个时段的倒计时模式来告诉他何时反弹或下跌可能会改变方向,或者换句话说,达到顶部或底部。克莱默补充说,当倒计时到 13 时,DeMark 的方法称为底部。

  Cramer 表示,DeMark 在标准普尔 500 指数和追踪纳斯达克 100 指数的 ETF 中发现了模式,这表明两者距离触底还有几天的时间。

  以下是自 9 月以来的 QQQ,包括去年底的两个趋势衰竭 13。

  现在,克莱默指出,德马克发现纳斯达克 100 指数正处于买入倒计时 10 点。

  “这意味着我们需要连续三天的低点,收盘价更低,才能真正耗尽下行空间,”克莱默说。 “换句话说,DeMark 预计在科技股的疲软失去动力之前会出现最后一波下跌。”

  DeMark 在广泛的标准普尔 500 指数中看到了类似的模式。以下是 DeMark 自 9 月以来对美国基准股指的分析。

  克莱默解释说,标准普尔指数在 DeMark 的买入倒计时中也处于 10 点。 “再次,这意味着我们需要连续三天以更低的低点和更低的收盘价在抛售耗尽之前,”他说。

  克莱默说,将这两项分析放在一起,德马克认为华尔街的抛售“还没有结束”。 “我们可以看到隧道尽头的光亮,但我们仍在隧道中。”

  克莱默周三对 DeMark 分析的分析是在他查看技术分析师 Carolyn Boroden 的图表的一天后进行的,他预测标准普尔 500 指数将很快出现暂时反弹。

  克莱默说,拥有“经久不衰”的公司,而不是担心美联储。

  CNBC 的吉姆克莱默周三表示,投资者应该停止担心美联储的举措,而应该专注于维持强大的公司投资组合。

  “如果你购买的是经久耐用的好公司的股票,你不需要解析美联储的每一个字,”这位“疯狂的钱”主持人说。

  CNBC 的吉姆克莱默周三表示,投资者应该停止担心美联储的举措,而应该专注于维持强大的公司投资组合。

  “如果你购买的是经久耐用的好公司的股票,你不需要解析美联储的每一个字,因为这些公司的原材料成本越来越高。 [美联储主席杰罗姆] 鲍威尔正在收紧政策,以帮助他们以及你,”这位“疯狂金钱”主持人说。

  “我认为,如果你在交易债券,[观察美联储的举动]非常重要,但你们中的大多数人都不是。如果您借钱购买股票,这一点非常重要。这不是你一开始就应该做的事情,而在今天之后,它甚至比以前更愚蠢,”他补充道。

  克莱默的评论是在周三美联储加息0.25个百分点引发市场反弹之后发表的。央行还预测今年将再加息六次。道琼斯工业平均指数上涨 1.5%,而标准普尔 500 指数上涨 2.2%。纳斯达克综合指数上涨 3.7%。

  美联储发表声明后,10 年期美国国债收益率达到大流行前水平以来的最高点。

  克莱默此前曾建议投资者寻找特定行业的领先公司,并投资于赚钱和有形产品的企业。他坚持投资于盈利公司的这些观点,建议投资者将注意力从遵循美联储政策转向更具生产力的活动。

  “加息客厅游戏的玩家,我得到了他们的想法……也许他们可以花费数小时填写他们的疯狂三月括号 – 更好地利用他们的时间,”克莱默说。

  盘后走势最大的股票:Lennar、Williams-Sonoma 等。

  以下是在延长交易中表现出色的股票。

  Lennar – 在 Lennar 报告其第一财季收入好于预期后,这家住宅建筑商的股价上涨了 2%。根据 Refinitiv 的数据,Lennar 报告的收入为 62 亿美元,高于预期的 60.8 亿美元。然而,每股收益确实低于预期,该公司将其归因于其投资组合。

  PagerDuty – 在 PagerDuty 的收入和利润超出预期后,这家云计算公司的股票在盘后交易中上涨了 14%。该公司报告第四季度每股亏损 4 美分,收入为 7850 万美元。 Refinitiv 调查的分析师预计每股亏损 6 美分,收入为 7610 万美元。

  Williams-Sonoma – 由于 Williams-Sonoma 报告盈利强于预期以及股息上调和股票回购计划,零售股在盘后交易中上涨 7% 以上。根据 Refinitiv 的数据,该公司第四季度每股收益为 5.42 美元,高于分析师预期的 4.82 美元。该公司 25 亿美元的收入确实略低于预期。 West Elm 品牌的收入增长超过 18%。

  Netflix 向美国流媒体提供 Volodymyr Zelenskyy 的节目“人民的仆人”。

  由乌克兰现任总统泽连斯基主演的讽刺喜剧系列《人民的仆人》已重返美国 Netflix。
  该节目讲述了一位老师在抱怨腐败的视频在网上疯传后意外成为总统。

  该系列从 2015 年开始,持续了三个赛季,以泽连斯基在 2019 年为该职位发起实际竞选活动结束。

  由乌克兰现任总统沃洛迪米尔·泽连斯基创作并主演的讽刺喜剧系列“人民的仆人”已重返美国 Netflix。

  “你问了,它又回来了,”流媒体服务周三在一条推文中写道,宣布该系列回归。它可以从周三开始流式传输。

  该节目讲述了由泽连斯基饰演的高中历史老师,在一段他抱怨腐败的视频在网上疯传后,他出人意料地成为了总统。

  该系列从 2015 年开始,持续了三个赛季,最后泽连斯基在 2019 年在一个新政党的旗帜下发起了一场实际的竞选活动,该政党也被称为人民公仆。他以压倒性优势获胜,获得超过 73% 的选票,并于当年晚些时候成为乌克兰总统。

  最近几周,泽连斯基已经成为乌克兰抵抗运动的代言人,他试图阻止俄罗斯对他的国家的持续入侵。他经常在社交媒体上发布视频,向世界领导人发表讲话,并成为全球家喻户晓的名字。

  调查发现,96% 的旅行者希望他们的假期花费能够对他们所访问的地方产生积极影响。

  几乎所有接受预订平台 Kind Traveler 调查的旅行者都表示,他们的旅行费用对他们所访问的目的地产生积极影响是很重要的。

  Kind Traveler 的 2022 年影响力旅行报告重点介绍了全球可持续和具有社会意识的旅行的 10 种趋势。

  大约一半的受访者表示,他们很难找到符合自己可持续发展标准的住宿选择。

  根据酒店预订平台 Kind Traveler 的一项调查,在预订旅行时,每个人都喜欢讨价还价,但许多人也希望他们花的钱能在他们要去的地方做一些好事。

  至此,96% 的调查受访者告诉这家由女性和资深人士拥有的公司,他们的旅行费用对他们访问的目的地产生积极影响是“重要的”(或稍微、相当或非常重要)。 Kind Traveler 去年对 1,014 人进行了调查,其中 90% 在美国。

  该调查的调查结果发表在 2022 年 Kind Traveler 全球影响旅游报告中,该调查还发现,近一半 (48%) 的受访者表示,他们在尝试可持续旅行时面临的最大挑战是寻找“可持续且具有社会意识”的住宿。

  与此同时,超过三分之一的人表示,他们最大的挑战是减少或消除碳足迹。完整的报告还详细介绍了从 16 个国家的 64 家 Kind Traveler 合作伙伴酒店、慈善机构和目的地的反馈中提炼出的 10 个旅游业趋势。这些包括:

  酒店和目的地为客人创造创新的方式回馈周围的社区和环境。

  慈善机构开发“影响旅游”体验以激励负责任的旅行。

  酒店在其所在社区充当“再生动力源”。

  全球旅行者要求酒店的慈善和可持续努力保持透明度。

  “趋势给了我们方向,而解决方案给了我们更好的前进道路,”报告作者兼 Kind Traveler 首席执行官杰西卡·布洛特在一份声明中说。作为前地球科学教师,布洛特说“教育和积极的改变是相互关联的。”

  “通过创造和提供更多友好的选择,可以创造能够带来积极影响和旅行满意度的旅游机会,”同时也是负责任旅行中心董事会主席的布洛特说。

  当用户向他们选择的经过审查的慈善机构或他们将访问的目的地捐赠至少 10 美元时,Kind Traveler 平台会为用户提供“精选”酒店的特价和优惠。该公司表示,100% 的捐款都捐给了慈善机构,并且每次预订都会提供“积极影响指标”。截至 2022 年,Kind Traveler 与 22 个国家的酒店和旅游局以及全球 100 多家慈善机构合作。

  标准普尔表示,俄罗斯入侵乌克兰将使汽车产量在两年内减少数百万辆。

  S&P Global Mobility 周三将其 2022 年和 2023 年全球轻型汽车产量预测下调了 260 万辆。

  冲突导致后勤和供应链问题以及关键车辆零部件的零部件短缺。

  标准普尔表示,预计欧洲汽车生产将遭受最大的破坏。

  据标准普尔全球移动公司称,乌克兰的战争预计将使到明年的全球轻型汽车产量减少数百万辆。

  这家汽车研究公司(前身为 IHS Markit)周三将其 2022 年和 2023 年全球轻型汽车产量预测下调了 260 万辆,至 2022 年和 2023 年分别为 8160 万辆和 8850 万辆。

  冲突导致后勤和供应链问题以及关键车辆零部件的零部件短缺。最值得注意的是,许多汽车制造商从乌克兰采购线束,这些线束用于车辆的电力和部件之间的通信。由于冠状病毒大流行和半导体芯片的持续短缺,这些问题加剧了本已紧张的供应链。

  标准普尔表示,预计欧洲汽车生产将遭受最大的破坏。该公司将其对欧洲的预测下调了 170 万台,其中俄罗斯和乌克兰的需求下降导致了近 100 万台。其余的削减来自战争造成的芯片和线束零部件短缺。

  相比之下,标准普尔将其北美轻型汽车产量在 2022 年和 2023 年分别削减 480,000 辆和 549,000 辆。

  标准普尔的数据显示,大约 45% 的乌克兰制造的线束通常出口到德国和波兰,这使德国汽车制造商处于高风险敞口。自大约三周前俄罗斯入侵乌克兰以来,大众和宝马等汽车制造商受到的影响最大。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2, Thầy Vũ bổ sung thêm phần này để hỗ trợ các bạn học viên tra cứu được phiên âm của các từ vựng HSK chưa được học.

  Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 Thầy Vũ cẩn thận còn thêm cả phần chú thích phiên âm ở ngay bên dưới để thuận tiện các bạn so sánh.

  Các bạn học viên chú ý nên chuẩn bị thêm những kiến thức bổ trợ sau đây càng sớm càng tốt nhé.

  Học từ vựng tiếng Trung thương mại

  Tổng hợp tài liệu tiếng Trung thương mại pdf

  Từ vựng quần áo taobao 1688 tmall

  Từ vựng tiếng Trung xuất nhập khẩu

  Chú thích phiên âm tiếng Trung của bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 sẽ giúp bạn tìm ra ngay được những từ vựng tiếng Trung HSK 5 chưa được học.

  Déyìzhì yínháng biǎoshì, lǐ gǔ mùqián qiánlì jùdà. Zhè shì tā de shǒuxuǎn.

  Kè lái mò de shǎndiàn huíhé: Wǒ fǎnduì Crocs de xióngshì.

  Měiguó yùntōng shǒuxí zhíxíng guān biǎoshì, xiàng yuǎnchéng gōngzuò de zhuǎnbiàn wèi shāngwù lǚkè dài láile xīn de xì fēn shìchǎng.

  Měiguó yùntōng gōngsī shǒuxí zhíxíng guān shǐ dì fū·sī kuí lǐ (Steve Squeri) zhōusān gàosù CNBC de jímǔ·kè lái mò (Jim Cramer), yùjì yuǎnchéng gōngzuò zhě jiāng wèi shāngwù lǚxíng chuàngzào xīn de xūqiú.

  “Wǒ xiāngxìn, nǐ jiāng yǒu gèng duō de nèibù lǚxíng, tóngshì hé yuángōng jiānglái dào zǒngbù yǔ tāmen de tuánduì dāi shàng jǐ tiān,”Squeri shuō.

  Měiguó yùntōng gōngsī shǒuxí zhíxíng guān shǐ dì fū·sī kuí lǐ (Steve Squeri) zhōusān gàosù CNBC de jímǔ·kè lái mò (Jim Cramer), yùjì yuǎnchéng gōngzuò zhě jiāng wèi shāngwù lǚxíng chuàngzào xīn de xūqiú.

  “Wǒ xiāngxìn, nǐ jiāng huì yǒu gèng duō de nèibù lǚxíng, tóngshì hé yuángōng jiānglái dào zǒngbù yǔ tāmen de tuánduì dāi shàng jǐ tiān. Tāmen měinián kěnéng huì zhèyàng zuò duō cì. Suǒyǐ wǒ rènwéi shāngwù lǚxíng de yībùfèn jiāng shì yīgè xīn de bùfèn.” Sī kuí lǐ zài jiēshòu “fēngkuáng jīnqián” cǎifǎng shí shuō.

  Jīnnián lǚyóu yè de fùsū sùdù kuài yú yùqí, zhǔyào hángkōng gōngsī yùjì zhè jiāng yǒu zhù yú dǐxiāo hángkōng ránliào děng chéngběn shàngzhǎng de yǐngxiǎng. Gēnjù Adobe de shùjù, lǚkè shàng gè yuè zài hángkōng gōngsī wǎngzhàn shàng huāfèile 66 yì měiyuán gòumǎi jīpiào.

  Squeri shuō, měiguó yùntōng zài guòqù jǐ gè yuè zhòng kàn dàole xiūxián lǚxíng de zēngzhǎng.

  “Wǒmen zài dì sì jìdù de zǒngtǐ [chà lǚ hé fèiyòng] wèi 80%, xiāofèi zhě bǐ 2019 nián de shuǐpíng chāoguò 100%. Dāng wǒmen chákàn wǒmen de lǚxíng yùdìng shí, wǒmen de lǚxíng yùdìng zài 12 yuè yǒu suǒ shàngshēng…… Bìngqiě zài 1 yuè hé 2 yuè liánxù zēngzhǎng,” tā shuō, bìng bǔchōng shuō zhèxiē shùzì jǐn bāokuò xiāofèi zhě lǚxíng.

  Sī kuí lǐ biǎoshì, èluósī rùqīn wūkèlán “bìng méiyǒu zhēnzhèng” yǐngxiǎng měiguó yùntōng de lǚxíng liàng.

  Zhè jiā zhīfù gōngsī yú 3 yuè 6 rì xuānbù zàntíng zài èluósī de yèwù, chéngwéi qítā shù bǎi jiā yě chéngnuò zàntíng huò suōjiǎn zài gāi guó yèwù de gōngsī zhī yī.

  Túbiǎo xiǎnshì nà sī dá kè 100 zhǐshù hé biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù kěnéng jùlí chù dǐ hái yǒu jǐ tiān de shíjiān,Jim Cramer shuō.

  CNBC de Jim Cramer zhōusān biǎoshì, chuánqí túbiǎo zhuānjiā Tom DeMark rènwéi, měiguó zhǔyào gǔshì zhǐshù kěnéng hái xūyào jǐ tiān shíjiān cáinéng chù dǐ.

  DeMark hé tā de tuánduì zhuānmén yánjiūle biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù hé jǐng shùn QQQ xìntuō jījīn.

  “Wǒmen xiànzài kàn dào de kěnéng shìguò zǎo de gòumǎi,”“fēngkuáng de qián” zhǔchí rén shuō.

  CNBC de Jim Cramer zhōusān biǎoshì, chuánqí túbiǎo zhuānjiā Tom DeMark rènwéi, měiguó zhǔyào gǔshì zhǐshù kěnéng hái xūyào jǐ tiān shíjiān cáinéng chù dǐ.

  “Zài wǒmen dàodá nàlǐ zhīqián, wǒmen huì gèngjiā tòngkǔ,” kè lái mò jǐnggào shuō, tā fēnjiěle DeMark hé tā de tuánduì zhuānzhù yú biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù hé jǐng shùn QQQ xìntuō de fēnxī, zhè shì yī zhǒng liúxíng de ETF, zhuīzōng yǐ kējì wéi zhòngdiǎn de nà sī dá kè 100. Biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù hé nà sī dá kè 100 zhǐshù zhōusān jūn qiángjìng shàngzhǎng, zì 2 yuèdǐ yǐlái shǒucì liánxù shàngzhǎng.

  “Wǒmen xiànzài kàn dào de kěnéng shìguò zǎo de gòumǎi,”“fēngkuáng de qián” zhǔchí rén jiànyì dào. “Dāng kōngtóu wánchéng shí,DeMark shuō zhè tōngcháng huì chǎnshēng xiàxíng zhēnkōng——yīdàn kōngtóu huí bǔ tóucùn bìngqiě bù zài yǒu qiángzhì mǎi pán, jiù huì dàfú zǒudī,” tā bǔchōng dào.

  Gēnjù Cramer de shuōfǎ,DeMark shǐyòng 13 gè shíduàn de dàojìshí móshì lái gàosù tā hé shí fǎntán huò xiàdié kěnéng huì gǎibiàn fāngxiàng, huòzhě huàn jù huàshuō, dádào dǐngbù huò dǐbù. Kè lái mò bǔchōng shuō, dāng dàojìshí dào 13 shí,DeMark de fāngfǎ chēng wèi dǐbù.

  Cramer biǎoshì,DeMark zài biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù hé zhuīzōng nà sī dá kè 100 zhǐ shǔ de ETF zhōng fāxiànle móshì, zhè biǎomíng liǎng zhě jùlí chù dǐ hái yǒu jǐ tiān de shíjiān.

  Yǐxià shì zì 9 yuè yǐlái de QQQ, bāokuò qù niándǐ de liǎng gè qūshì shuāijié 13.

  Xiànzài, kè lái mò zhǐchū, dé mǎkè fāxiàn nà sī dá kè 100 zhǐshù zhèng chǔyú mǎi rù dàojìshí 10 diǎn.

  “Zhè yìwèizhe wǒmen xūyào liánxù sān tiān de dī diǎn, shōupán jià gèng dī, cáinéng zhēnzhèng hào jìn xiàxíng kōngjiān,” kè lái mò shuō. “Huàn jù huàshuō,DeMark yùjì zài kējì gǔ de píruǎn shīqù dònglì zhīqián huì chūxiàn zuìhòu yī bō xiàdié.”

  DeMark zài guǎngfàn de biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù zhòng kàn dàole lèisì de móshì. Yǐxià shì DeMark zì 9 yuè yǐlái duì měiguó jīzhǔn gǔzhǐ de fēnxī.

  Kè lái mò jiěshì shuō, biāozhǔn pǔ’ěr zhǐshù zài DeMark de mǎi rù dàojìshí zhōng yě chǔyú 10 diǎn. “Zàicì, zhè yìwèizhe wǒmen xūyào liánxù sān tiān yǐ gèng dī de dī diǎn hé gèng dī de shōupán jià zài pāoshòu hào jìn zhīqián,” tā shuō.

  Kè lái mò shuō, jiāng zhè liǎng xiàng fēnxī fàng zài yīqǐ, dé mǎkè rènwéi huá’ěrjiē de pāoshòu “hái méiyǒu jiéshù”. “Wǒmen kěyǐ kàn dào suìdào jìntóu de guāngliàng, dàn wǒmen réng zài suìdào zhōng.”

  Kè lái mò zhōusān duì DeMark fēnxī de fēnxī shì zài tā chákàn jìshù fēnxī shī Carolyn Boroden de túbiǎo de yī tiānhòu jìnxíng de, tā yùcè biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù jiāng hěn kuài chūxiàn zhànshí fǎntán.

  Kè lái mò shuō, yǒngyǒu “jīngjiǔ bù shuāi” de gōngsī, ér bùshì dānxīn měiliánchǔ.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōusān biǎoshì, tóuzī zhě yīnggāi tíngzhǐ dānxīn měiliánchǔ de jǔcuò, ér yīnggāi zhuānzhù yú wéichí qiángdà de gōngsī tóuzī zǔhé.

  “Rúguǒ nǐ gòumǎi de shì jīngjiǔ nàiyòng de hǎo gōngsī de gǔpiào, nǐ bù xūyào jiěxī měiliánchǔ de měi yīgè zì,” zhè wèi “fēngkuáng de qián” zhǔchí rén shuō.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōusān biǎoshì, tóuzī zhě yīnggāi tíngzhǐ dānxīn měiliánchǔ de jǔcuò, ér yīnggāi zhuānzhù yú wéichí qiángdà de gōngsī tóuzī zǔhé.

  “Rúguǒ nǐ gòumǎi de shì jīngjiǔ nàiyòng de hǎo gōngsī de gǔpiào, nǐ bù xūyào jiěxī měiliánchǔ de měi yīgè zì, yīnwèi zhèxiē gōngsī de yuáncáiliào chéngběn yuè lái yuè gāo. [Měiliánchǔ zhǔxí jié luō mǔ] bàowēi’ěr zhèngzài shōu jǐn zhèngcè, yǐ bāngzhù tāmen yǐjí nǐ,” zhè wèi “fēngkuáng jīnqián” zhǔchí rén shuō.

  “Wǒ rènwéi, rúguǒ nǐ zài jiāoyì zhàiquàn,[guānchá měiliánchǔ de jǔdòng] fēicháng zhòngyào, dàn nǐmen zhōng de dà duōshù rén dōu bùshì. Rúguǒ nín jiè qián gòumǎi gǔpiào, zhè yīdiǎn fēicháng zhòngyào. Zhè bùshì nǐ yī kāishǐ jiù yīnggāi zuò de shìqíng, ér zài jīntiān zhīhòu, tā shènzhì bǐ yǐqián gèng yúchǔn,” tā bǔchōng dào.

  Kè lái mò de pínglùn shì zài zhōusān měiliánchǔ jiā xī 0.25 Gè bǎifēndiǎn yǐnfā shìchǎng fǎntán zhīhòu fābiǎo de. Yāngháng hái yùcè jīnnián jiāng zài jiā xī liù cì. Dàoqióngsī gōngyè píngjūn zhǐshù shàngzhǎng 1.5%, Ér biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù shàngzhǎng 2.2%. Nà sī dá kè zònghé zhǐshù shàngzhǎng 3.7%.

  Měiliánchǔ fābiǎo shēngmíng hòu,10 nián qí měiguó guózhài shōuyì lǜ dádào dà liúxíng qián shuǐpíng yǐlái de zuìgāo diǎn.

  Kè lái mò cǐqián céng jiànyì tóuzī zhě xúnzhǎo tèdìng hángyè de lǐngxiān gōngsī, bìng tóuzī yú zhuànqián hé yǒuxíng chǎnpǐn de qǐyè. Tā jiānchí tóuzī yú yínglì gōngsī de zhèxiē guāndiǎn, jiànyì tóuzī zhě jiāng zhùyì lì cóng zūnxún měiliánchǔ zhèngcè zhuǎnxiàng gèng jù shēngchǎnlì de huódòng.

  “Jiā xī kètīng yóuxì de wánjiā, wǒ dédàole tāmen de xiǎngfǎ…… Yěxǔ tāmen kěyǐ huāfèi shù xiǎoshí tiánxiě tāmen de fēngkuáng sān yuè guāhào – gèng hǎo dì lìyòng tāmen de shíjiān,” kè lái mò shuō.

  Pán hòu zǒushì zuìdà de gǔpiào:Lennar,Williams-Sonoma děng.

  Yǐxià shì zài yáncháng jiāoyì zhōng biǎoxiàn chūsè de gǔpiào.

  Lennar – zài Lennar bàogào qí dì yī cái jì shōurù hǎo yú yùqí hòu, zhè jiā zhùzhái jiànzhú shāng de gǔjià shàngzhǎngle 2%. Gēnjù Refinitiv de shùjù,Lennar bàogào de shōurù wéi 62 yì měiyuán, gāo yú yùqí de 60.8 Yì měiyuán. Rán’ér, měi gǔ shōuyì quèshí dī yú yùqí, gāi gōngsī jiāng qí guī yīn yú qí tóuzī zǔhé.

  PagerDuty – zài PagerDuty de shōurù hé lìrùn chāochū yùqí hòu, zhè jiā yún jìsuàn gōngsī de gǔpiào zài pán hòu jiāoyì zhōng shàngzhǎngle 14%. Gāi gōngsī bàogào dì sì jìdù měi gǔ kuīsǔn 4 měi fēn, shōurù wéi 7850 wàn měiyuán. Refinitiv diàochá de fēnxī shī yùjì měi gǔ kuīsǔn 6 měi fēn, shōurù wéi 7610 wàn měiyuán.

  Williams-Sonoma – yóuyú Williams-Sonoma bàogào yínglì qiáng yú yùqí yǐjí gǔxí shàng tiáo hé gǔpiào huí gòu jìhuà, língshòu gǔ zài pán hòu jiāoyì zhōng shàngzhǎng 7% yǐshàng. Gēnjù Refinitiv de shùjù, gāi gōngsī dì sì jìdù měi gǔ shōuyì wèi 5.42 Měiyuán, gāo yú fēnxī shī yùqí de 4.82 Měiyuán. Gāi gōngsī 25 yì měiyuán de shōurù quèshí lüè dī yú yùqí. West Elm pǐnpái de shōurù zēngzhǎng chāoguò 18%.

  Netflix xiàng měiguó liú méitǐ tígōng Volodymyr Zelenskyy de jiémù “rénmín de púrén”.

  Yóu wūkèlán xiànrèn zǒngtǒng zé lián sī jī zhǔyǎn de fèngcì xǐjù xìliè “rénmín de púrén” yǐ chóng fǎn měiguó Netflix.
  Gāi jiémù jiǎngshùle yī wèi lǎoshī zài bàoyuàn fǔbài de shìpín zài wǎngshàng fēng chuán hòu yìwài chéngwéi zǒngtǒng.

  Gāi xìliè cóng 2015 nián kāishǐ, chíxùle sān gè sàijì, yǐ zé lián sī jī zài 2019 nián wèi gāi zhíwèi fāqǐ shíjì jìngxuǎn huódòng jiéshù.

  Yóu wūkèlán xiànrèn zǒngtǒng wò luò dí mǐ’ěr·zé lián sī jī chuàngzuò bìng zhǔyǎn de fèngcì xǐjù xìliè “rénmín de púrén” yǐ chóng fǎn měiguó Netflix.

  “Nǐ wènle, tā yòu huíláile,” liú méitǐ fúwù zhōusān zài yītiáo tuī wénzhōng xiě dào, xuānbù gāi xìliè huíguī. Tā kěyǐ cóng zhōusān kāishǐ liú shì chuánshū.

  Gāi jiémù jiǎngshùle yóu zé lián sī jī shìyǎn de gāozhōng lìshǐ lǎoshī, zài yīduàn tā bàoyuàn fǔbài de shìpín zài wǎngshàng fēng chuán hòu, tā chūrényìliào dì chéngwéile zǒngtǒng.

  Gāi xìliè cóng 2015 nián kāishǐ, chíxùle sān gè sàijì, zuìhòu zé lián sī jī zài 2019 nián zài yīgè xīn zhèngdǎng de qízhì xià fāqǐle yī chǎng shíjì de jìngxuǎn huódòng, gāi zhèngdǎng yě bèi chēng wéi rénmín gōngpú. Tā yǐ yādǎo xìng yōushì huòshèng, huòdé chāoguò 73% de xuǎnpiào, bìng yú dāngnián wǎn xiē shíhòu chéngwéi wūkèlán zǒngtǒng.

  Zuìjìn jǐ zhōu, zé lián sī jī yǐjīng chéngwéi wūkèlán dǐkàng yùndòng de dàiyánrén, tā shìtú zǔzhǐ èluósī duì tā de guójiā de chíxù rùqīn. Tā jīngcháng zài shèjiāo méitǐ shàng fābù shìpín, xiàng shìjiè lǐngdǎo rén fà biǎo jiǎnghuà, bìng chéngwéi quánqiú jiāyùhùxiǎo de míngzì.

  Diàochá fāxiàn,96% de lǚxíng zhě xīwàng tāmen de jiàqī huāfèi nénggòu duì tāmen suǒ fǎngwèn dì dìfāng chǎnshēng jījí yǐngxiǎng.

  Jīhū suǒyǒu jiēshòu yùdìng píngtái Kind Traveler diàochá de lǚxíng zhě dōu biǎoshì, tāmen de lǚxíng fèiyòng duì tāmen suǒ fǎngwèn de mùdì dì chǎnshēng jījí yǐngxiǎng shì hěn zhòngyào de.

  Kind Traveler de 2022 nián yǐngxiǎng lì lǚxíng bàogào zhòngdiǎn jièshàole quánqiú kě chíxù hé jùyǒu shèhuì yìshí de lǚxíng de 10 zhǒng qūshì.

  Dàyuē yībàn de shòu fǎng zhě biǎoshì, tāmen hěn nán zhǎodào fúhé zìjǐ kě chíxù fāzhǎn biāozhǔn dì zhùsù xuǎnzé.

  Gēnjù jiǔdiàn yùdìng píngtái Kind Traveler de yī xiàng diàochá, zài yùdìng lǚxíng shí, měi gèrén dōu xǐhuān tǎojiàhuánjià, dàn xǔduō rén yě xīwàng tāmen huā de qián néng zài tāmen yào qù dì dìfāng zuò yīxiē hǎoshì.

  Zhìcǐ,96% de diàochá shòu fǎng zhě gàosù zhè jiā yóu nǚxìng hé zīshēn rénshì yǒngyǒu de gōngsī, tāmen de lǚxíng fèiyòng duì tāmen fǎngwèn de mùdì dì chǎnshēng jījí yǐngxiǎng shì “zhòngyào de”(huò shāowéi, xiāngdāng huò fēicháng zhòngyào). Kind Traveler qùnián duì 1,014 rén jìnxíngle diàochá, qízhōng 90% zài měiguó.

  Gāi diàochá de diàochá jiéguǒ fābiǎo zài 2022 nián Kind Traveler quánqiú yǐngxiǎng lǚyóu bàogào zhōng, gāi diàochá hái fāxiàn, jìn yībàn (48%) de shòu fǎng zhě biǎoshì, tāmen zài chángshì kě chíxù lǚxíng shí miànlín de zuìdà tiǎozhàn shì xúnzhǎo “kě chíxù qiě jùyǒu shèhuì yìshí” de zhùsù.

  Yǔ cǐ tóngshí, chāoguò sān fēn zhī yī de rén biǎoshì, tāmen zuìdà de tiǎozhàn shì jiǎnshǎo huò xiāochú tàn zújì. Wánzhěng de bàogào hái xiángxì jièshàole cóng 16 gè guójiā de 64 jiā Kind Traveler hézuò huǒbàn jiǔdiàn, císhàn jīgòu hé mùdì dì de fǎnkuì zhōng tíliàn chū de 10 gè lǚyóu yè qūshì. Zhèxiē bāokuò:

  Jiǔdiàn hé mùdì dì wéi kèrén chuàngzào chuàngxīn de fāngshì huíkuì zhōuwéi de shèqū hé huánjìng.

  Císhàn jīgòu kāifā “yǐngxiǎng lǚyóu” tǐyàn yǐ jīlì fù zérèn de lǚxíng.

  Jiǔdiàn zài qí suǒzài shèqū chōngdāng “zàishēng dònglì yuán”.

  Quánqiú lǚxíng zhě yāoqiú jiǔdiàn de císhàn hàn kě chíxù nǔlì bǎochí tòumíngdù.

  “Qūshì gěile wǒmen fāngxiàng, ér jiějué fāng’àn gěile wǒmen gèng hǎo de qiánjìn dàolù,” bàogào zuòzhě jiān Kind Traveler shǒuxí zhíxíng guān jié xī kǎ·bù luò tè zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō. Zuòwéi qián dìqiú kēxué jiàoshī, bù luò tè shuō “jiàoyù hé jījí de gǎibiàn shì xiānghù guānlián de.”

  “Tōngguò chuàngzào hé tígōng gèng duō yǒuhǎo de xuǎnzé, kěyǐ chuàngzào nénggòu dài lái jījí yǐngxiǎng hé lǚxíng mǎnyì dù de lǚyóu jīhuì,” tóngshí yěshì fù zérèn lǚxíng zhōngxīn dǒngshìhuì zhǔxí de bù luò tè shuō.

  Dāng yònghù xiàng tāmen xuǎnzé de jīngguò shěnchá de císhàn jīgòu huò tāmen jiāng fǎngwèn de mùdì de juānzèng zhìshǎo 10 měiyuán shí,Kind Traveler píngtái huì wèi yònghù tígōng “jīng xuǎn” jiǔdiàn de tèjià hé yōuhuì. Gāi gōngsī biǎoshì,100% de juānkuǎn dōu juān gěile císhàn jīgòu, bìngqiě měi cì yùdìng dūhuì tígōng “jījí yǐngxiǎng zhǐbiāo”. Jiézhì 2022 nián,Kind Traveler yǔ 22 gè guójiā de jiǔdiàn hé lǚyóu jú yǐjí quánqiú 100 duō jiā císhàn jīgòu hézuò.

  Biāozhǔn pǔ’ěr biǎoshì, èluósī rùqīn wūkèlán jiāng shǐ qìchē chǎnliàng zài liǎng niánnèi jiǎnshǎo shù bǎi wàn liàng.

  S&P Global Mobility zhōusān jiāng qí 2022 nián hé 2023 nián quánqiú qīngxíng qìchē chǎnliàng yùcè xiàtiáole 260 wàn liàng.

  Chōngtú dǎozhì hòuqín hé gōngyìng liàn wèntí yǐjí guānjiàn chēliàng líng bùjiàn de líng bùjiàn duǎnquē.

  Biāozhǔn pǔ’ěr biǎoshì, yùjì ōuzhōu qìchē shēngchǎn jiāng zāoshòu zuìdà de pòhuài.

  Jù biāozhǔn pǔ’ěr quánqiú yídòng gōngsī chēng, wūkèlán de zhànzhēng yùjì jiāng shǐ dào míngnián de quánqiú qīngxíng qìchē chǎnliàng jiǎnshǎo shù bǎi wàn liàng.

  Zhè jiā qìchē yánjiū gōngsī (qiánshēn wèi IHS Markit) zhōusān jiāng qí 2022 nián hé 2023 nián quánqiú qīngxíng qìchē chǎnliàng yùcè xiàtiáole 260 wàn liàng, zhì 2022 nián hé 2023 nián fēnbié wèi 8160 wàn liàng hé 8850 wàn liàng.

  Chōngtú dǎozhì hòuqín hé gōngyìng liàn wèntí yǐjí guānjiàn chēliàng líng bùjiàn de líng bùjiàn duǎnquē. Zuì zhídé zhùyì de shì, xǔduō qìchē zhìzào shāng cóng wūkèlán cǎigòu xiànshù, zhèxiē xiànshù yòng yú chēliàng de diànlì hé bùjiàn zhī jiān de tōngxìn. Yóuyú guānzhuàng bìngdú dà liúxíng hé bàndǎotǐ xīng piàn de chíxù duǎnquē, zhèxiē wèntí jiājùle běn yǐ jǐnzhāng de gōngyìng liàn.

  Biāozhǔn pǔ’ěr biǎoshì, yùjì ōuzhōu qìchē shēngchǎn jiāng zāoshòu zuìdà de pòhuài. Gāi gōngsī jiāng qí duì ōuzhōu de yùcè xiàtiáole 170 wàn tái, qízhōng èluósī hé wūkèlán de xūqiú xiàjiàng dǎo zhì liǎo jìn 100 wàn tái. Qíyú de xuējiǎn láizì zhànzhēng zàochéng de xīnpiàn hé xiànshù líng bùjiàn duǎnquē.

  Xiāng bǐ zhī xià, biāozhǔn pǔ’ěr jiāng qí běiměi qīngxíng qìchē chǎnliàng zài 2022 nián hé 2023 nián fēnbié xuējiǎn 480,000 liàng hé 549,000 liàng.

  Biāozhǔn pǔ’ěr de shùjù xiǎnshì, dàyuē 45% de wūkèlán zhìzào de xiànshù tōngcháng chūkǒu dào déguó hé bōlán, zhè shǐ déguó qìchē zhìzào shāng chǔyú gāo fēngxiǎn chǎng kǒu. Zì dàyuē sān zhōu qián èluósī rùqīn wūkèlán yǐlái, dàzhòng hé bǎomǎ děng qìchē zhìzào shāng shòudào de yǐngxiǎng zuìdà.

  Đáp án bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 được chia sẻ ở ngay bên dưới. Các bạn xem và đối chiếu với phần bài làm của các bạn nhé.

  Bên dưới chính là đáp án của bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 được Thầy Vũ thiế kế ra nhằm hỗ trợ các bạn học viên đẩy nhanh tiến độ luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 hiệu quả hơn.

  Deutsche Bank cho biết cổ phiếu Lithium có tiềm năng lớn ngay bây giờ. Đây là những lựa chọn hàng đầu của nó.

  Cramer’s Lightning round: Tôi chống lại những con gấu trên Crocs.

  Giám đốc điều hành của American Express cho biết việc chuyển sang làm việc từ xa đã tạo ra một phân khúc khách doanh nhân mới.

  American Express kỳ vọng những người làm việc từ xa sẽ tạo ra nhu cầu mới cho việc đi công tác, CEO Steve Squeri nói với CNBC’s Jim Cramer hôm thứ Tư.

  “Tôi tin rằng bạn sẽ có nhiều chuyến du lịch nội bộ hơn, nơi các đồng nghiệp và nhân viên sẽ đến trụ sở chính để ở cùng nhóm của họ trong vài ngày,” Squeri nói.

  American Express kỳ vọng những người làm việc từ xa sẽ tạo ra nhu cầu mới cho việc đi công tác, CEO Steve Squeri nói với CNBC’s Jim Cramer hôm thứ Tư.

  “Tôi tin rằng bạn sẽ có nhiều chuyến du lịch nội bộ hơn, nơi các đồng nghiệp và nhân viên sẽ đến trụ sở chính để ở cùng nhóm của họ trong vài ngày. Và họ có thể làm điều đó nhiều lần trong năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng phần đi công tác sẽ là một phần mới ”. Squeri nói trong một cuộc phỏng vấn trên “Mad Money.”

  Du lịch đã phục hồi nhanh hơn dự kiến trong năm nay, điều mà các hãng hàng không lớn kỳ vọng sẽ giúp bù đắp chi phí cao hơn đối với những thứ như nhiên liệu máy bay. Theo Adobe.

  Squeri nói rằng American Express đã chứng kiến sự tăng trưởng về du lịch giải trí trong vài tháng qua.

  “Chúng tôi đang ở mức 80% tổng thể [du lịch và chi phí] trong quý 4 với người tiêu dùng trên 100% so với mức năm 2019. Khi chúng tôi xem xét các lượt đặt chỗ du lịch của mình, lượt đặt chỗ du lịch của chúng ta đã tăng vào tháng 12 … và điều đó đã tăng liên tục vào tháng 1 và tháng 2, ”ông nói và nói thêm rằng các con số chỉ bao gồm du lịch của người tiêu dùng.

  Squeri cho biết cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine “không thực sự” ảnh hưởng đến lượng du lịch của American Express.

  Công ty thanh toán thông báo họ sẽ tạm ngừng kinh doanh tại Nga vào ngày 6 tháng 3, trở thành một trong hàng trăm công ty khác cũng cam kết tạm ngừng hoặc cắt giảm hoạt động kinh doanh tại nước này.

  Jim Cramer nói: Các biểu đồ cho thấy Nasdaq 100 và S&P 500 có thể còn vài ngày nữa mới chạm đáy.

  Nhà biểu đồ huyền thoại Tom DeMark cho rằng các chỉ số thị trường chứng khoán quan trọng của Hoa Kỳ có thể còn vài ngày nữa mới chạm đến đáy, Jim Cramer của CNBC cho biết hôm thứ Tư.

  DeMark và nhóm của ông đã xem xét cụ thể S&P 500 và Invesco QQQ Trust.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” cho biết: “Những gì chúng tôi đang xem xét lúc này có thể là mua sớm”.

  Nhà biểu đồ huyền thoại Tom DeMark cho rằng các chỉ số thị trường chứng khoán quan trọng của Hoa Kỳ có thể còn vài ngày nữa mới chạm đến đáy, Jim Cramer của CNBC cho biết hôm thứ Tư.

  Cramer cảnh báo: “Chúng tôi sẽ đau đớn hơn trước khi đến đó,” Cramer cảnh báo khi ông chia nhỏ phân tích từ DeMark và nhóm của ông tập trung vào S&P 500 và Invesco QQQ Trust, một quỹ ETF phổ biến theo dõi Nasdaq-100 tập trung vào công nghệ. . Cả S&P 500 và Nasdaq-100 đều có mức tăng mạnh vào thứ Tư, công bố phiên giao dịch tích cực trở lại đầu tiên kể từ cuối tháng Hai.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” đề xuất: “Những gì chúng tôi đang xem xét lúc này có thể là mua sớm”. Ông nói thêm: “Khi những chiếc quần short đã hoàn thành, DeMark nói rằng điều đó thường tạo ra một khoảng trống giảm giá – một mức giảm lớn khi những chiếc quần short đã che hết vị trí của chúng và không còn bị ép buộc mua nữa”.

  Theo Cramer, DeMark sử dụng mô hình đếm ngược 13 phiên để cho anh ta biết khi nào một đợt tăng hoặc giảm có khả năng thay đổi hướng, hay nói cách khác, đạt đến đỉnh hoặc đáy. Cramer nói thêm.

  Cramer nói rằng DeMark đã phát hiện ra các mẫu trong S&P 500 và ETF theo dõi Nasdaq-100 cho thấy cả hai chỉ còn vài ngày nữa là tạo đáy.

  Dưới đây là cái nhìn về KQXS kể từ tháng 9, bao gồm cả hai xu hướng cạn kiệt 13 vào cuối năm ngoái.

  Bây giờ, Cramer lưu ý rằng DeMark nhận thấy Nasdaq-100 đang ở giữa quá trình đếm ngược mua 10.

  Cramer cho biết: “Điều đó có nghĩa là chúng ta cần ba ngày liên tiếp giảm mức thấp nhất, với mức đóng cửa thấp hơn, trước khi mức giảm thực sự cạn kiệt. “Nói cách khác, DeMark đang mong đợi một lượt đi cuối cùng trước khi sự yếu kém về công nghệ cạn kiệt.”

  DeMark đang nhìn thấy một mô hình tương tự diễn ra trong S&P 500 rộng lớn. Dưới đây là phân tích của DeMark về chỉ số chứng khoán chuẩn của Hoa Kỳ kể từ tháng 9.

  Cramer giải thích rằng S&P cũng đang ở mức 10 khi đếm ngược mua của DeMark. Ông nói: “Một lần nữa, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần ba ngày liên tiếp với mức thấp nhất và mức đóng cửa cũng thấp hơn trước khi lượng bán cạn kiệt.

  Đặt hai phần phân tích lại với nhau và DeMark tin rằng việc bán ở Phố Wall vẫn chưa kết thúc, Cramer nói. “Chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong đường hầm.”

  Sự cố phân tích của Cramer về DeMark vào thứ Tư diễn ra một ngày sau khi ông xem xét các biểu đồ từ nhà phân tích kỹ thuật Carolyn Boroden, người đã dự đoán rằng S&P 500 sẽ sớm có một sự phục hồi tạm thời.

  Cramer cho biết sở hữu các công ty được xây dựng để tồn tại lâu dài thay vì lo lắng về Fed.

  Các nhà đầu tư nên ngừng lo lắng về các động thái của Cục Dự trữ Liên bang và thay vào đó tập trung vào việc duy trì danh mục các công ty mạnh, Jim Cramer của CNBC cho biết hôm thứ Tư.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” cho biết: “Bạn không cần phải phân tích từng từ một từ Fed nếu bạn đang mua cổ phiếu của những công ty tốt được xây dựng để tồn tại lâu dài.

  Các nhà đầu tư nên ngừng lo lắng về các động thái của Cục Dự trữ Liên bang và thay vào đó tập trung vào việc duy trì danh mục các công ty mạnh, Jim Cramer của CNBC cho biết hôm thứ Tư.

  “Bạn không cần phải phân tích từng từ của Fed nếu bạn đang mua cổ phiếu của những công ty tốt được xây dựng để tồn tại lâu dài, bởi vì đây cũng là những công ty đang phải chịu chi phí thô ngày càng cao. [Chủ tịch Fed Jerome] Powell đang thắt chặt hơn để giúp họ, cũng như bạn, ”người dẫn chương trình“ Mad Money ”cho biết.

  “Tôi nghĩ rằng [theo dõi các động thái của Fed] là rất quan trọng nếu bạn đang giao dịch trái phiếu, nhưng hầu hết thì không. Điều này rất quan trọng nếu bạn đang vay tiền để mua cổ phiếu. Đó không phải là điều bạn nên làm ngay từ đầu, và sau ngày hôm nay, nó thậm chí còn tồi tệ hơn ban đầu, ”ông nói thêm.

  Các bình luận của Cramer được đưa ra sau đợt phục hồi của thị trường hôm thứ Tư do Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Ngân hàng trung ương cũng dự báo sẽ tăng thêm sáu lần nữa trong năm nay. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 1,5% trong khi S&P 500 tăng 2,2%. Nasdaq Composite tăng 3,7%.

  Lợi tức kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ mức trước đại dịch sau tuyên bố của Fed.

  Cramer trước đây đã khuyên các nhà đầu tư nên tìm kiếm các công ty hàng đầu trong một ngành cụ thể và đầu tư vào các doanh nghiệp kiếm tiền và các sản phẩm hữu hình. Ông mắc kẹt với quan điểm đầu tư vào các công ty có lãi, khuyên các nhà đầu tư nên chuyển sự chú ý của họ từ việc tuân theo chính sách của Fed sang các hoạt động hiệu quả hơn.

  “Những người chơi của trò chơi phòng tăng giá, tôi có ý tưởng cho họ… có lẽ họ có thể dành hàng giờ đồng hồ để điền vào dấu ngoặc nhọn của March Madness – cách sử dụng thời gian của họ tốt hơn nhiều,” Cramer nói.

  Cổ phiếu có biến động lớn nhất sau nhiều giờ: Lennar, Williams-Sonoma và hơn thế nữa.

  Dưới đây là xem xét các cổ phiếu đáng chú ý đang thực hiện các động thái trong giao dịch mở rộng.

  Lennar – Cổ phiếu của công ty xây dựng nhà tăng 2% sau khi Lennar báo cáo doanh thu tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên tài chính của mình. Lennar báo cáo doanh thu 6,20 tỷ USD, cao hơn 6,08 tỷ USD dự kiến, theo Refinitiv. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã không đạt được ước tính mà công ty cho là do danh mục đầu tư của mình.

  PagerDuty – Cổ phiếu của công ty điện toán đám mây đã tăng 14% trong giao dịch kéo dài sau khi PagerDuty đánh bại kỳ vọng ở lợi nhuận trên và dưới. Công ty báo cáo khoản lỗ trong quý 4 là 4 cent / cổ phiếu với doanh thu 78,5 triệu USD. Các nhà phân tích được Refinitiv khảo sát đã kỳ vọng mức lỗ 6% trên mỗi cổ phiếu và 76,1 triệu USD doanh thu.

  Williams-Sonoma – Cổ phiếu bán lẻ tăng hơn 7% trong giao dịch sau giờ làm việc khi Williams-Sonoma báo cáo thu nhập cao hơn mong đợi và kế hoạch tăng cổ tức cũng như mua lại cổ phiếu. Công ty kiếm được 5,42 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý 4, cao hơn mức 4,82 đô la mà các nhà phân tích mong đợi, theo Refinitiv. Doanh thu 2,5 tỷ đô la của công ty đã thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Tăng trưởng doanh thu cho thương hiệu West Elm đạt trên 18%.

  Netflix cung cấp chương trình “Servant of the People” của Volodymyr Zelenskyy cho những người phát trực tiếp ở Hoa Kỳ.

  “Servant of the People”, loạt phim hài châm biếm với sự tham gia của Tổng thống Ukraine hiện là Volodymyr Zelenskyy, đã trở lại Netflix ở Hoa Kỳ.
  Chương trình theo chân một giáo viên bất ngờ trở thành tổng thống sau khi video anh ta phàn nàn về tham nhũng được lan truyền.

  Loạt phim bắt đầu vào năm 2015 và kéo dài ba mùa, kết thúc khi Zelenskyy khởi động một chiến dịch thực tế cho vị trí này vào năm 2019.

  “Servant of the People”, loạt phim hài châm biếm được tạo ra bởi Volodymyr Zelenskyy, hiện là Tổng thống Ukraine, đã trở lại Netflix ở Hoa Kỳ.

  “Bạn đã hỏi và nó đã trở lại,” dịch vụ phát trực tuyến đã viết trong một tweet hôm thứ Tư thông báo sự trở lại của loạt phim. Nó có sẵn để phát trực tiếp bắt đầu từ Thứ Tư.

  Chương trình theo chân một giáo viên lịch sử trung học, do Zelenskyy thủ vai, người bất ngờ trở thành tổng thống sau khi một video quay cảnh anh ta phàn nàn về tham nhũng được lan truyền.

  Loạt phim bắt đầu vào năm 2015 và kéo dài ba mùa, kết thúc khi Zelenskyy khởi động một chiến dịch thực tế cho vị trí vào năm 2019 dưới ngọn cờ của một đảng chính trị mới, còn được gọi là Người hầu của Nhân dân. Ông đã giành chiến thắng vang dội, thu về hơn 73% số phiếu bầu và trở thành tổng thống Ukraine vào cuối năm đó.

  Zelenskyy đã trở thành gương mặt của sự phản kháng của Ukraine trong những tuần gần đây khi anh ta tìm cách ngăn chặn cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga vào đất nước của anh ta. Anh ấy thường xuyên đăng video lên mạng xã hội, nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới và trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu.

  96% khách du lịch muốn số tiền cho kỳ nghỉ của họ tác động tích cực đến địa điểm họ ghé thăm, cuộc khảo sát cho thấy.

  Gần như tất cả khách du lịch được khảo sát bởi nền tảng đặt phòng Kind Traveler cho biết điều quan trọng là số tiền du lịch của họ có tác động tích cực đến điểm đến mà họ đến thăm.

  Báo cáo năm 2022 của Kind Traveler về du lịch tác động nêu bật 10 xu hướng du lịch bền vững và có ý thức xã hội trên toàn thế giới.

  Khoảng một nửa số người trả lời khảo sát cho biết họ gặp khó khăn khi tìm kiếm các lựa chọn về chỗ ở đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững của riêng họ.

  Mọi người đều thích một món hời khi đặt phòng du lịch, nhưng nhiều người cũng muốn số tiền họ bỏ ra để làm một việc tốt ở nơi họ đang hướng tới, theo một cuộc khảo sát từ nền tảng đặt phòng khách sạn Kind Traveler.

  Tại thời điểm đó, 96% người trả lời khảo sát nói với công ty do phụ nữ và cựu chiến binh làm chủ rằng điều “quan trọng” (hoặc một chút, khá hoặc rất quan trọng) rằng số tiền du lịch của họ có tác động tích cực đến các điểm đến mà họ đến thăm. Kind Traveler đã khảo sát 1.014 người, 90% trong số họ ở Hoa Kỳ, vào năm ngoái.

  Cuộc khảo sát, với phát hiện được công bố trong Báo cáo Du lịch Tác động Toàn cầu năm 2022 của Kind Traveler, cũng cho thấy gần một nửa (48%) số người được hỏi cho biết thách thức lớn nhất của họ trong việc cố gắng đi du lịch bền vững là tìm chỗ ở “bền vững và có ý thức xã hội”.

  Trong khi đó, hơn một phần ba cho biết thách thức lớn nhất của họ là giảm hoặc loại bỏ lượng khí thải carbon. Báo cáo đầy đủ cũng nêu chi tiết 10 xu hướng của ngành du lịch được chắt lọc từ phản hồi từ 64 khách sạn, tổ chức từ thiện và điểm đến đối tác của Kind Traveler ở 16 quốc gia. Bao gồm các:

  Các khách sạn và điểm đến tạo ra những cách thức sáng tạo để khách có thể cống hiến cho cộng đồng và môi trường xung quanh.

  Các tổ chức từ thiện phát triển trải nghiệm “du lịch tác động” để thúc đẩy du lịch có trách nhiệm.

  Các khách sạn đóng vai trò là “cường quốc tái tạo” trong cộng đồng chủ nhà của họ.

  Du khách toàn cầu yêu cầu sự minh bạch về các nỗ lực từ thiện và bền vững của khách sạn.

  Tác giả báo cáo và Giám đốc điều hành Kind Traveler Jessica Blotter cho biết trong một tuyên bố: “Các xu hướng cho chúng tôi định hướng, trong khi các giải pháp mang lại cho chúng tôi những con đường tốt hơn về phía trước”. Một cựu giáo viên khoa học trái đất, Blotter cho biết “giáo dục và sự thay đổi tích cực có mối liên hệ với nhau”.

  Blotter, người cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Trung tâm Du lịch có trách nhiệm, cho biết: “Bằng cách tạo ra và cung cấp nhiều lựa chọn tử tế hơn, bạn có thể tạo ra các cơ hội du lịch mang lại tác động tích cực và sự hài lòng cho chuyến đi.

  Nền tảng Kind Traveler cung cấp cho người dùng các mức giá và đặc quyền đặc biệt từ các khách sạn “được sắp xếp” khi họ quyên góp tối thiểu 10 đô la cho một tổ chức từ thiện đã được kiểm tra mà họ lựa chọn hoặc tại điểm đến mà họ sẽ đến thăm. Công ty cho biết 100% số tiền quyên góp được dành cho tổ chức từ thiện và nó cung cấp “chỉ số tác động tích cực” với mỗi lượt đặt phòng. Tính đến năm 2022, Kind Traveler làm việc với các khách sạn và hội đồng du lịch ở 22 quốc gia và hơn 100 tổ chức từ thiện trên toàn thế giới.

  Việc Nga xâm lược Ukraine sẽ làm giảm sản lượng ô tô hàng triệu chiếc trong vòng hai năm, S&P cho biết.

  S&P Global Mobility hôm thứ Tư đã hạ dự báo sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu năm 2022 và 2023 xuống 2,6 triệu chiếc cho cả hai năm.

  Xung đột đã gây ra các vấn đề về hậu cần và chuỗi cung ứng cũng như tình trạng thiếu bộ phận của các bộ phận quan trọng của xe.

  Theo S&P, hoạt động sản xuất ô tô của châu Âu dự kiến sẽ gặp nhiều gián đoạn nhất.

  Theo S&P Global Mobility, cuộc chiến ở Ukraine dự kiến sẽ làm giảm sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu trong năm tới xuống còn hàng triệu chiếc, theo S&P Global Mobility.

  Công ty nghiên cứu ô tô, trước đây có tên là IHS Markit, hôm thứ Tư đã hạ dự báo sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu năm 2022 và 2023 xuống 2,6 triệu chiếc cho cả hai năm, xuống 81,6 triệu chiếc cho năm 2022 và 88,5 triệu chiếc cho năm 2023.

  Xung đột đã gây ra các vấn đề về hậu cần và chuỗi cung ứng cũng như tình trạng thiếu bộ phận của các bộ phận quan trọng của xe. Đáng chú ý nhất, nhiều nhà sản xuất ô tô cung cấp nguồn khai thác dây điện, được sử dụng trên các phương tiện để cung cấp năng lượng điện và liên lạc giữa các bộ phận, từ Ukraine. Các vấn đề thêm vào chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng do đại dịch coronavirus và tình trạng thiếu chip bán dẫn đang diễn ra.

  Theo S&P, hoạt động sản xuất ô tô của châu Âu dự kiến sẽ gặp nhiều gián đoạn nhất. Công ty đã cắt giảm 1,7 triệu chiếc so với dự báo dành cho châu Âu, bao gồm chỉ dưới 1 triệu chiếc do nhu cầu giảm ở Nga và Ukraine. Phần còn lại của việc cắt giảm là do thiếu các bộ phận liên quan đến chip và dây nịt do chiến tranh gây ra.

  Điều đó so với việc S&P cắt giảm sản lượng xe hạng nhẹ ở Bắc Mỹ thêm 480.000 chiếc cho năm 2022 và 549.000 chiếc cho năm 2023.

  Theo S&P, khoảng 45% sản lượng dây nịt do Ukraine sản xuất thường được xuất khẩu sang Đức và Ba Lan. Các nhà sản xuất ô tô như Volkswagen và BMW là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine khoảng ba tuần trước.

  Ngoài ra các bạn nên tham khảo các bài giảng lớp luyện thi HSK miễn phí HSK cấp 6 của Thầy Vũ về chuyên đề luyện dịch tiếng Trung HSK 6 nhé ở ngay link bên dưới.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 3

  Hiện nay chương trình thi cử HSK được nâng lên hệ 9 cấp, nghĩa là chúng ta sẽ có 9 cấp độ HSK, vì vậy các bạn nên tham khảo thêm cả bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 nữa nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 cùng Thầy Vũ

  Luyện thi HSK online cùng Thầy Vũ

  Các bạn đang muốn học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall thì nên tìm hiểu cách tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc nhé. Đầu tiên các bạn nên tìm hiểu bài chia sẻ bên dưới.

  Những điều chú ý khi mua hàng taobao 1688

  Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức của giáo án luyện thi HSK miễn phí Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2.

  Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 vừa cung cấp cho chúng ta một lượng kiến thức thiết yếu gồm từ vựng tiếng Trung HSK 5 và ngữ pháp tiếng Trung HSK 5.

  Kiến thức của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 sẽ là phần nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài học về sau.

  Bài học Luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập 2 ngày hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi nhé,nhớ hằng ngày truy cập kênh của chúng tôi để có thể cập nhật nhiều bài giảng hơn nhé,hẹn các bạn ở những bài học sau nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất