Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungGiáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster chính là bộ tác phẩm mới nhất của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao và các lớp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

  5/5 - (5 bình chọn)

  Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng

  Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster là bộ tài liệu Thầy Vũ thiết kế chuyên sâu và chuyên biệt chỉ dành cho các bạn học viên muốn học tiếng Trung để sau này trở thành phiên dịch viên tiếng Trung và biên phiên dịch tiếng Trung. Để có thể theo đuổi được nghề phiên dịch tiếng Trung thì đòi hỏi chúng ta phải học thật chắc chắn kiến thức ngữ pháp tiếng Trung cơ bản đến nâng cao một cách bài bản và chuyên nghiệp. Do đó, không ít bạn đã phải từ bỏ dự định này chỉ vì không tìm được một bộ sách giáo trình phiên dịch tiếng Trung chuẩn. Vì vậy Thầy Vũ đã ấp ủ từ lâu với mục tiêu là hoàn thành được bộ tác phẩm giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại này để hỗ trợ các bạn học viên định hướng được rõ ràng hơn con đường đã chọn. Chỉ cần các bạn tin tưởng và làm theo những gì Thầy Vũ hướng dẫn và đi theo một lộ trình chuyên biệt thì chắc chắn sẽ thành công, tuy nhiên, thành công được hay không thì còn phải tùy vào ý muốn của các bạn là có muốn thành công hay không mà thôi.

  Bộ tài liệu này được sử dụng trong các buổi đào tạo trực tuyến dành cho các bạn học viên đang có nhu cầu nâng cao trình độ dịch thuật tiếng Trung ứng dụng thực tế, đặc biệt là các bạn học viên đang lên kế hoạch mục tiêu học để sau này làm việc trong môi trường phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung.

  Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại này chính là một bộ sách bổ trợ kiến thức cho các bộ giáo trình khác chuyên đề tiếng Trung thương mại, đó là các bộ sách giáo trình dưới đây, các bạn liên hệ Thầy Vũ để đặt mua sách nhé.

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster

  Giáo trình học từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành ChineMaster

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster không những chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp mà còn chuyên mảng tiếng Trung thương mại với các lĩnh vực chuyên môn gồm dịch thuật tiếng Trung thương mại, phiên dịch tiếng Trung thương mại, luyện dịch tiếng Trung thương mại. Các bạn sử dụng các bộ sách giáo trình trên thì nên có sự hướng dẫn bài bản và chuyên nghiệp nhất để đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Các bạn tham khảo khóa học tiếng Trung thương mại online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ ngay tại link bên dưới nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại

  Bên dưới là hình ảnh lớp học tiếng Trung thương mại giao tiếp văn phòng.

  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Cơ sở 1 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội chuyên đào tạo phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung theo bộ giáo trình chuyên biệt của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Cơ sở 1 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội chuyên đào tạo phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung theo bộ giáo trình chuyên biệt của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thầy Vũ chuyên mảng đào tạo kiến thức tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, do đó các bạn có thể thấy rằng Thầy Vũ đã viết ra rất nhiều bộ sách giáo trình chuyên sâu về lĩnh vực tiếng Trung thương mại với 3 mảng chính là phiên dịch tiếng Trung thương mại, dịch thuật tiếng Trung thương mại và luyện dịch tiếng Trung thương mại. Hiện nay tai Việt Nam chỉ duy nhất trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn là Đơn vị chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại và sở hữu các tác phẩm CHẤT XÁM chuyên lĩnh vực giáo trình tiếng Trung thương mại gồm các bộ sách giáo trình vừa được trình bày ở trên. Tất nhiên là các bộ tác phẩm giáo trình tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ đều đã được Thầy Vũ đăng ký bản quyền nội dung với bên Cục bản quyền tác giả và Cục sở hữu trí tuệ rồi.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn là Đơn vị duy nhất tại Việt Nam phân phối độc quyền toàn bộ tác phẩm của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn có thể liên hệ Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để đặt mua sách giáo trình nhé.

  • Hotline Thầy Vũ trực máy văn phòng ChineMaster tại Hà Nội là 090 468 4983 (Zalo)
  • Hotline Thầy Vũ trực máy văn phòng ChineMaster tại TPHCM Sài Gòn là 090 325 4870 (Telegram)

  Các bạn cũng có thể đến các cơ sở của hệ thống chuyên phân phối sách giáo trình tác phẩm của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại 3 cơ sơ sau đây.

  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Cơ sở 1 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội.

  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Cơ sở 3 tại Hà Nội.

  Vì sao chúng ta lựa chọn bộ sách giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster?

  Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nguyên nhân vì sao rất nhiều người đang gọi điện liên hệ Thầy Vũ đặt mua bộ sách giáo trình luyện kỹ năng phiên dịch tiếng Trung thương mại này nhé.

  Nguyên nhân thứ nhất: Bộ sách Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster chính là tác phẩm mới nhất của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây chính là một trong những bộ sách giáo trình Thầy Vũ chuyên sử dụng để làm tài liệu giáo án giảng dạy các khóa học tiếng Trung thương mại online như tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại đàm phán, tiếng Trung thương mại công xưởng nhà máy, tiếng Trung thương mại nhập hàng tận gốc giá tận xưởng .v.v. Thầy Vũ liên tục livestream trên kênh youtube của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đi theo lộ trình trong bộ sách này.

  Nguyên nhân thứ hai: Bộ sách Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster liên tục được cập nhập và update nội dung kiến thức theo thời gian định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm để kiến thức luôn luôn được làm mới. Chính vì vậy mà bộ tác phẩm này đã được rất nhiều người đặt mua trước khi Thầy Vũ công bố bán công khai trên trang web chinemaster.com ,  các bạn chú ý theo dõi tình hình mới nhất trên website này nhé.

  Nguyên nhân thứ ba: Bộ sách Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster được phân phối và bán độc quyền bởi hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Như vậy có nghĩa là chúng tôi chính là Nhà xưởng sản xuất CHẤT XÁM của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ và đồng thời cũng vừa là Nhà bán độc quyền tài sản CHẤT XÁM của Thầy Vũ. Đây chính là điều mà không một bên trung tâm tiếng trung nào khác có thể làm được như Thầy Vũ.

  Nguyên nhân thứ tư: Bộ sách Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster có một kênh chuyên giải đáp thắc mắc cho các bạn độc giả và học viên đang sử dụng sản phẩm này thông qua kênh forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster hỗ trợ trực tuyến 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật.

  Nguyên nhân thứ năm: Bộ sách Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster được Thầy Vũ sử dụng làm tài liệu đào tạo các chương trình giảng dạy tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao. Các bạn có thể theo dõi những động thái mới nhất của Thầy Vũ thông qua các video bài giảng trực tuyến được livestream mỗi ngày trên kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster nhé.

  Nguyên nhân thứ sáu: Bộ sách Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster được rất nhiều người mong chờ ngày ra mắt và bán công khai trên trang web chinemaster.com , nhiều bạn rất háo hức gọi điện hỏi Thầy Vũ thời gian sớm nhất phát hành bộ sách này là lúc nào và nhiều bạn độc giả còn định chuyển tiền sách trước để được ưu tiên nhận hàng sớm nhất .v.v. Thầy Vũ đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức để có thể hoàn thiện xong bộ tác phẩm mới này. Vì vậy chắc chắn Thầy Vũ sẽ hỗ trợ nhiệt tình các bạn độc giả những kiến thức trong bộ sách giáo trình này thông qua forum diễn đàn của Thầy Vũ.

  Trên đây là 6 nguyên nhân vì sao chúng ta nên lựa chọn sử dụng bộ sách giáo trình phiên dịch tiếng Trung này. Các bạn đang có thời gian rảnh thì tranh thủ vào tích lũy thêm kinh nghiệm nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung ứng dụng thực tế của Thầy Vũ thông qua bài chia sẻ về phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả.

  Phương pháp luyện dịch tiếng Trung tốt nhất

  Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một vài hình ảnh và video clip ngắn giới thiệu các buổi đào tạo tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ nhé.

  Video giới thiệu một buổi đào tạo tiếng Trung thương mại cơ bản của Thầy Vũ tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội.

  Trong video bên dưới các bạn học viên của chúng ta đều đang rất chăm chú và tập trung lắng nghe Thầy Vũ giảng bài, các bạn học viên ngồi hàng máy tính dưới cùng vừa học vừa chơi, chơi mà học và học mà chơi khiến không khí học tập vô cùng sôi nổi và có khí thế. Bình thường các bạn sẽ cảm nhận rằng Thầy Vũ là giáo viên rất nghiêm khắc, tuy nhiên, sự thật thì lại không phải như vậy, bạn nào đã từng học tiếng Trung Thầy Vũ rồi thì chắc chắn sẽ cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Thầy Vũ đối với từng bạn học viên.

  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu.
  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu.

  Ngoài những bộ sách giáo trình ở trên ra các bạn sẽ tìm thấy vô vàn tài liệu học tiếng Trung thương mại miễn phí trong chuyên mục tiếng Trung thương mại. Sau đây chúng ta cùng khám phá sơ qua một trong số những bộ tài liệu miễn phí đó nhé.

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 1

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 2

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 3

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 4

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 5

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 6

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 7

  Trong hình ảnh bên dưới các bạn có thể thấy được không khí học tập rất có khí thế và tinh thần học tập rất cao, ai ai cũng chăm chú lắng nghe Thầy Vũ truyền thụ kiến thức trên lớp tiếng Trung thương mại cơ bản.

  Các bạn học viên rất tập trung học bài và ghi chép vào vở những kiến thức quan trọng trên lớp tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ đang giảng dạy tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội
  Các bạn học viên rất tập trung học bài và ghi chép vào vở những kiến thức quan trọng trên lớp tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ đang giảng dạy tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster còn được gọi là trung tâm luyện thi HSK miễn phí chuyên đào tạo miễn học phí các lớp luyện thi HSK 9 cấp và luyện thi HSKK theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Giới thiệu trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster

  Các bạn còn chút thời gian thì nên tranh thủ xem thêm một bài giảng trực tuyến lớp luyện thi TOCFL online miễn phí của Thầy Vũ ngay trong link dưới.

  Lớp luyện thi TOCFL online miễn phí

  Trên đây là phần giới thiệu chi tiết về bộ sách giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hy vọng với bài giới thiệu này các bạn sẽ có thêm một lựa chọn giáo trình tiếng Trung thương mại. Trong tương lai sắp tới chắc chắn Thầy Vũ sẽ tiếp tục viết ra những bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại khác nữa, các bạn chú ý đón xem nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster được Thầy Vũ sử dụng trong các buổi đào tạo của khóa học tiếng Trung thương mại online dành cho đối tượng học viên đang muốn nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung thương mại, ví dụ như văn bản hợp đồng tiếng Trung thương mại, mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu .v.v. Bộ sách giáo trình này cung cấp cho chúng ta một khối lượng kiến thức toàn diện về mặt cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản nâng cao và từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster được Thầy Vũ sử dụng trong các buổi đào tạo của khóa học tiếng Trung thương mại online dành cho đối tượng học viên đang muốn nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung thương mại, ví dụ như văn bản hợp đồng tiếng Trung thương mại, mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu .v.v. Bộ sách giáo trình này cung cấp cho chúng ta một khối lượng kiến thức toàn diện về mặt cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản nâng cao và từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành.Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster