Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungViết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12

  Giáo trình hướng dẫn viết Thư tín tiếng Trung Thương mại online miễn phí được trích dẫn từ nguồn giáo án giảng dạy tiếng Trung thương mại toàn tập của Thầy Vũ

  5/5 - (2 bình chọn)

  Giáo trình Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại online

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12 là nội dung giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại online miễn phí của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên viết sách giáo trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày cực kỳ nổi tiếng trên các trang mạng xã hội bởi chất lượng nội dung kiến thức của Thầy Vũ rất phong phú và phong cách trình bày rất độc đáo và dí dỏm hài hước khiến cho bao nhiêu học viên không thể cầm được lòng mà mua ngay những cuốn sách giáo trình dạy học tiếng Trung CÓ MỘT KHÔNG HAI của Thầy Vũ. Bởi vì sao? Bởi vì Thầy Vũ chính là LINH HỒN của những cuốn sách giáo trình tiếng Trung viết theo phong cách riêng mà không ai có thể bắt chước được. Chỉ duy nhất Trung tâm tiếng Trung ChineMaster được Thầy Vũ thổi HỒN vào tạo nên tên tuổi thương hiệu nổi tiếng.

  Bên dưới là phần giới thiệu bộ sách giáo trình giảng dạy khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn.

  Giáo trình giảng dạy học tiếng Trung thương mại

  Giáo trình học tiếng Trung thương mại tốt nhất

  Trước khi vào bài học mới hôm nay, các bạn cần ôn tập lại một số kiến thức tiếng Trung thương mại quan trọng của buổi học hôm trước tại link bên dưới.

  Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 11

  Sắp tới Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn tiếp tục mở thêm các khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản đến nâng cao và các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A – Z hay còn gọi là khóa học order Taobao 1688 Tmall dành cho các bạn học viên dân buôn và con buôn chuyên đánh hàng Quảng Châu Trung Quốc về Việt Nam đổ buôn cho các đại lý cấp 1 đến cấp thứ N.

  Tổng hợp tất cả bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại online miễn phí cực kỳ chất lượng của Thầy Vũ các bạn xem trong chuyên mục bên dưới.

  Chuyên mục tiếng Trung thương mại

  Các bạn chỉ cần vào chuyên mục tiếng Trung thương mại là sẽ thấy vô số tài liệu học tiếng Trung thương mại miễn phí từ A đến Z.

  Trong quá trình học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ theo hệ thống bài giảng kiến thức tiếng Trung thương mại toàn diện trên trang web này, chúng ta cần có công cụ chuyên dụng riêng để tăng cường hiệu quả học tiếng Trung thương mại, đó chính là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin được Thầy Vũ sử dụng xuyên suốt trong quá trình làm việc tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Bên dưới là giáo án bài giảng Thầy Vũ chia sẻ miễn phí với các bạn tài liệu mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng, các bạn vào xem luôn ngay cho nóng hổi nhé.

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

  Giáo án Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12

  Giáo án giảng dạy lớp học Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12 được chúng tôi chia sẻ lại bên dưới. Các bạn chú ý theo dõi và ghi chép bài vở đầy đủ vào vở nhé.

  Văn bản tiếng Trung thư tín thương mại

  Bên dưới là nội dung giáo án bài giảng lớp tiếng Trung thương mại online chủ đề Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12.

  敬启者

  敝公司谨此确认贵公司与敝公司出口部经理传裕在广州达成的代理商契约,并期望将有成功的交易关系。 在签署契约之前,兹将契约主要条件确认如下:

  1. 敝公司签约日起总代理三年。
  2. 贵产品在中国销售额的15%为敝公司佣金。
  3. 敝公司不经销相同项目,相同形式的外国产品。

  敬候贵公司对上述条件确认的回信。

  专此

  Phiên âm Văn bản tiếng Trung thư tín thương mại

  Bên dưới là phần chú thích phiên âm tiếng Trung thương mại cho bài giảng Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12.

  Jìng qǐ zhě

  bì gōngsī jǐn cǐ quèrèn guì gōngsī yǔ bì gōngsī chūkǒu bù jīnglǐ chuán yù zài guǎngzhōu dáchéng de dàilǐ shāng qìyuē, bìng qīwàng jiāng yǒu chénggōng de jiāoyì guānxì. Zài qiānshǔ qìyuē zhīqián, zī jiāng qìyuē zhǔyào tiáojiàn quèrèn rúxià:

  Bì gōngsī qiānyuē rì qǐ zǒng dàilǐ sān nián.
  Guì chǎnpǐn zài zhōngguó xiāoshòu é de 15%wèi bì gōngsī yōngjīn.
  Bì gōngsī bù jīngxiāo xiāngtóng xiàngmù, xiāngtóng xíngshì de wàiguó chǎnpǐn.

  Jìnghòu guì gōngsī duì shàngshù tiáojiàn quèrèn de huíxìn.

  Zhuān cǐ

  Phiên dịch Văn bản tiếng Trung thư tín thương mại

  Bên dưới là phần dịch sang tiếng Việt cho bài giảng online Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12.

  THƯ XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN HÃNG ĐẠI LÝ

  Kính gửi:

  Công ty chúng tôi xin xác nhận hợp đồng hãng đại lý tại Quảng Châu đạt được giữa quý công ty và giám đốc bộ phận xuất khẩu của công ty chúng tôi, và mong có quan hệ giao dịch thành công.

  Trước khi kí kết hợp đồng, chúng tôi xin xác nhận những điều kiện chủ yếu của hợp đồng như sau:

  Quý công ty làm tổng đại lý 3 năm từ ngày kí.

  15% doanh số bán hàng tại Trung Quốc của quý công ty là tyền hoa hồng của công ty chúng tôi.

  Quý công ty không kinh doanh một sản phẩm tương tự, hình thức tương đồng ở nước ngoài.

  Mong thư trả lời xác nhận các điều kiện trên của quý công ty.

  GIẢI THÍCH: Hãng đại lý, rốt cuộc là đại lý độc quyền, nếu là các đại lý khác thì điều kiện giao dịch sẽ ra sao? Điều này phải làm rõ trước tyên. Nếu hai bên cùng đồng ý điều kiện đã đưa ra, nên trao đổi hợp đồng để xác nhận. Ví dụ phí quảng cáo do bên nào chịu trách nhiệm, đều phải có trong hợp đồng.

  Còn tiếp …

  Nội dung giáo án chương trình giảng dạy đào tạo tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ chuyên đề Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12 đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy hôm nay lớp học tiếng Trung thương mại online miễn phí chuyên đề Viết Thư tín tiếng Trung Thương mại Bài 12. Các bạn có thêm câu hỏi nào cần được giải đáp thì hãy đăng bình luận vào diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  ChineMaster xin tạm dừng bài chia sẻ kiến thức tiếng Trung thương mại hôm nay tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo vào ngày mai. Các bạn đừng quên ấn Like và Chia sẻ bài giảng này tới những người khác vào học cùng chúng ta nữa nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất