Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:32:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
  01:28:14
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  00:00
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
  01:44:26
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
  01:26:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:09:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
  01:49:54
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
  01:33:28
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 là một trong những giáo án bài giảng trực tuyến rất quan trọng của Thầy Vũ trong quá trình huấn luyện học viên và thí sinh luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp mới nhất.

  5/5 - (5 bình chọn)

  Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 ChineMaster

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 là một trong những giáo án bài giảng trực tuyến rất quan trọng của Thầy Vũ trong quá trình huấn luyện học viên và thí sinh luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp mới nhất. Vì vậy các bạn học viên và thí sinh cần phải nắm thật vững toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 cấp càng sớm càng tốt nhé. Bạn nào còn lơ mơ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 thì hãy nhanh chóng bổ sung kiến thức trong các link bài giảng trực tuyến bên dưới nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 P1

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 P2

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 P3

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 P4

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 P5

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 P6

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 P7

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng trung HSK 6

  Các bạn học viên hãy xem các giáo án bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online miễn phí từ bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 đến HSK 7 trong các link dưới đây nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7

  Trên đây là những kiến thức cơ bản và thiết yếu nhất để các bạn có thể làm tốt các Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp. Ngoài ra, các bạn nên tham khảo thêm các tài liệu đào tạo trực tuyến lớp luyện thi HSK online miễn phí dưới đây của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 3

  Bạn nào muốn tham gia các khóa đào tạo miễn phí chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp từ HSK 1 đến HSK 9 và chứng chỉ tiếng Trung HSKK miễn phí học theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển kết hợp với bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ thì hãy nhanh chóng đăng ký theo hướng dẫn trong link dưới nhé.

  Lớp luyện thi HSK miễn phí

  Lớp luyện thi HSK online miễn phí

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn liên tục hỗ trợ trực tuyến và giải đáp thắc mắc cho các bạn học viên thông qua kênh forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org với chế độ làm việc toàn thời gian 24/24/7/365 bởi đội ngũ giáo viên tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

  Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Forum Việt Nam

  Các bạn học viên xem bài giảng lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ mà gặp bất kỳ vấn đề ngữ pháp HSK 9 cấp nào chưa hiểu thì hãy đăng câu hỏi vào chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung trên nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 7

  Ngoài ra, các bạn hãy luyện tập gõ tiếng Trung chăm chỉ mỗi ngày trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Thầy Vũ đề xuất các bạn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho máy tính windows và máy tính macbook để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí cùng Thầy Vũ. Bạn nào chưa biết cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin chi tiết như thế nào thì hãy liên hệ sớm Thầy Vũ để được hỗ trợ cài đặt trực tuyến từ xa nhé, miễn phí hoàn toàn tiền công dịch vụ cài đặt các bạn nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou

  Sau đây chúng ta sẽ cùng vào phần chính của giáo án bài giảng lớp luyện thi HSK online miễn phí chuyên đề chữa Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 nhé.

  Giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 này sẽ giúp các bạn học viên dễ dàng củng cố chắc chắn kiến thức ngữ pháp HSK 8 và từ vựng HSK 8 rất hiệu quả và nhanh chóng.

  不确定的需求并不是唯一的挑战。大规模碳捕集在技术上也具有挑战性,而且成本高昂。

  从广义上讲,碳捕获技术有两个主要组成部分。首先是捕捉——它必须从空中拉出来。然后是隔离片——一旦你捕获了碳,你需要把它放在某个地方。

  直接碳捕获可以减少生产点的碳排放,但很难扩大规模,因为每个工厂都必须根据定制进行改造。此外,它对去除过去 150 年来已经从其他来源排放的二氧化碳没有任何作用。

  要去除大气中已经存在的碳,您需要依靠植物的光合作用——例如植树——或化学技术。

  对于化学碳捕获,空气必须通过技术设备,这样二氧化碳才能与正在使用的任何化学物质结合。通过该技术设备泵送足够的空气需要大量能量。

  “当二氧化碳在空气中的含量仅为百万分之 400 时,这意味着我必须将绝对大量的空气通过这些结构才能捕获它,”Toone 说。

  Toone 告诉 CNBC,要在一年内捕获 100 万吨或 1 兆吨的二氧化碳,一项操作需要每秒移动 46,000 立方米的空气——这是假设它捕获了空气中 100% 的二氧化碳,根据他自己的计算。更现实的是,你只会捕获一半的二氧化碳,这意味着你需要每秒移动超过 100,000 立方米的空气。

  这只是一兆吨。

  美国政府的目标是到 2050 年从大气中去除数十亿吨或 10 亿公吨的二氧化碳,并以每吨不到 100 美元的价格“持久”储存。能源部将此目标称为碳负地球射击。

  为了使碳捕集项目取得成功,为使碳捕集机器运转所产生的能量所产生的碳排放量必须少于装置所捕集的二氧化碳——否则所有努力都是无效的。

  “是的,数字开始变得非常可怕,”图恩说。

  Climeworks 的通讯经理 Judith Hebekeuser 告诉 CNBC,目前,Climeworks 能够以每吨约 600 至 800 美元的成本捕获二氧化碳。如果 Climeworks 以数百万吨的规模运营,那么到 2030 年,该成本应降至每吨 250 至 300 美元。如果该行业按预期成熟,那么成本应该会下降到每吨 100 到 200 美元。

  Toone 表示,美国政府设定每吨 100 美元的目标并非不合理。

  “自 1975 年以来,太阳能的成本已经下降了 300 倍,”Toone 指出。 “它绝对通过了傻笑测试,”图恩说。

  一旦碳从大气中去除,有两种基本的储存方式:生物和地质。生物碳封存是指大气中的碳储存在植物、土壤、木材甚至海洋中。地质碳封存是将二氧化碳储存在地下的过程。为此,公司要么将二氧化碳泵入地下洞穴,要么将其与液体混合,然后将其泵入多孔岩层中,随着时间的推移,二氧化碳可以“矿化”。

  Climeworks 在其位于冰岛的第一家商业碳去除工厂中,将其从空气中去除的二氧化碳提供给合作伙伴公司 Carbfix,后者将碳注入地下,与玄武岩发生反应。在接下来的两年里,碳变成了坚硬的岩石,“将其锁定了数十万年,”Hebekeuser 告诉 CNBC。虽然永久存储是 Climeworks 的主要关注点,但它对其他选择持开放态度,例如碳升级循环产品或制造可再生燃料。

  Toone 说,还有其他的,主要是非化学方法,“每吨 100 美元的成本只是很小、很小、很小的一部分”,但验证对其中许多人来说是一个大问题。

  种植树木就是一个例子。但是树木会死去,它们会被森林大火烧毁,它们会被砍伐以获取木材。

  作为 Breakthrough 投资组合的一部分,Pachama 等公司正在努力验证一英亩森林中捕获了多少碳。

  另一个例子是使用天然存在的化学硅酸钙,将其放在海滩上并留在那里。硅酸钙与海水中的二氧化碳反应生成碳酸钙,碳酸钙是一种沉入海底的不溶性固体。 Toone 在加入 Breakthrough 之前曾在杜克大学担任化学教授近 30 年,他表示,海洋将继续从空气中吸收更多的二氧化碳以保持平衡。

  但如果没有验证,这些方法就不会成功。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 các bạn xem chi tiết trong phần bên dưới nhé.

  Bù quèdìng de xūqiú bìng bùshì wéiyī de tiǎozhàn. Dà guīmó tàn bǔ jí zài jìshù shàng yě jùyǒu tiǎozhàn xìng, érqiě chéngběn gāo’áng.

  Cóng guǎngyì shàng jiǎng, tàn bǔhuò jìshù yǒu liǎng gè zhǔyào zǔchéng bùfèn. Shǒuxiān shi bǔzhuō——tā bìxū cóng kōngzhōng lā chūlái. Ránhòu shì gélí piàn——yīdàn nǐ bǔhuòle tàn, nǐ xūyào bǎ tā fàng zài mǒu gè dìfāng.

  Zhíjiē tàn bǔhuò kěyǐ jiǎnshǎo shēngchǎn diǎn de tàn páifàng, dàn hěn nán kuòdà guīmó, yīnwèi měi gè gōngchǎng dōu bìxū gēnjù dìngzhì jìnxíng gǎizào. Cǐwài, tā duì qùchú guòqù 150 niánlái yǐjīng cóng qítā láiyuán páifàng de èryǎnghuàtàn méiyǒu rènhézuòyòng.

  Yào qùchú dàqì zhòng yǐjīng cúnzài de tàn, nín xūyào yīkào zhíwù de guānghé zuòyòng——lìrú zhíshù——huò huàxué jìshù.

  Duìyú huàxué tàn bǔhuò, kōngqì bìxū tōngguò jìshù shèbèi, zhèyàng èryǎnghuàtàn cáinéng yǔ zhèngzài shǐyòng de rènhé huàxué wùzhí jiéhé. Tōngguò gāi jìshù shèbèi bèng sòng zúgòu de kōngqì xūyào dàliàng néngliàng.

  “Dāng èryǎnghuàtàn zài kōngqì zhòng de hánliàng jǐn wèi bǎi wàn fēn zhī 400 shí, zhè yìwèizhe wǒ bìxū jiāng juéduì dàliàng de kōngqì tōngguò zhèxiē jiégòu cáinéng bǔhuò tā,”Toone shuō.

  Toone gàosù CNBC, yào zài yī niánnèi bǔhuò 100 wàn dùn huò 1 zhào dūn de èryǎnghuàtàn, yī xiàng cāozuò xūyào měi miǎo yídòng 46,000 lìfāng mǐ de kōngqì——zhè shì jiǎshè tā bǔhuòle kōngqì zhòng 100% de èryǎnghuàtàn, gēnjù tā zìjǐ de jìsuàn. Gèng xiànshí de shì, nǐ zhǐ huì bǔhuò yībàn de èryǎnghuàtàn, zhè yìwèizhe nǐ xūyào měi miǎo yídòng chāoguò 100,000 lìfāng mǐ de kōngqì.

  Zhè zhǐshì yī zhào dūn.

  Měiguó zhèngfǔ de mùbiāo shì dào 2050 nián cóng dàqì zhòng qùchú shù shí yì dūn huò 10 yì gōngdùn de èryǎnghuàtàn, bìng yǐ měi dūn bù dào 100 měiyuán de jiàgé “chíjiǔ” chúcún. Néngyuán bù jiāng cǐ mùbiāo chēng wèi tàn fù dìqiú shèjí.

  Wèile shǐ tàn bǔ jí xiàngmù qǔdé chénggōng, wèi shǐ tàn bǔ jí jīqì yùnzhuǎn suǒ chǎnshēng de néngliàng suǒ chǎnshēng de tàn páifàng liàng bìxū shǎo yú zhuāngzhì suǒ bǔ jí de èryǎnghuàtàn——fǒuzé suǒyǒu nǔlì dōu shì wúxiào de.

  “Shì de, shùzì kāishǐ biàn dé fēicháng kěpà,” tú ēn shuō.

  Climeworks de tōngxùn jīnglǐ Judith Hebekeuser gàosù CNBC, mùqián,Climeworks nénggòu yǐ měi dūn yuē 600 zhì 800 měiyuán de chéngběn bǔhuò èryǎnghuàtàn. Rúguǒ Climeworks yǐ shù bǎi wàn dùn de guīmó yùnyíng, nàme dào 2030 nián, gāi chéngběn yìng jiàng zhì měi dūn 250 zhì 300 měiyuán. Rúguǒ gāi hángyè àn yùqí chéngshú, nàme chéngběn yìng gāi huì xiàjiàng dào měi dūn 100 dào 200 měiyuán.

  Toone biǎoshì, měiguó zhèngfǔ shè dìng měi dūn 100 měiyuán de mùbiāo bìngfēi bù hélǐ.

  “Zì 1975 nián yǐlái, tàiyángnéng de chéngběn yǐjīng xiàjiàngle 300 bèi,”Toone zhǐchū. “Tā juéduì tōngguòle shǎxiào cèshì,” tú ēn shuō.

  Yīdàn tàn cóng dàqì zhòng qùchú, yǒu liǎng zhǒng jīběn de chúcún fāngshì: Shēngwù hé dìzhí. Shēngwù tàn fēngcún shì zhǐ dàqì zhòng de tàn chúcúnzài zhíwù, tǔrǎng, mùcái shènzhì hǎiyáng zhōng. Dìzhí tàn fēngcún shì jiāng èryǎnghuàtàn chúcún zài dìxià de guòchéng. Wèi cǐ, gōngsī yàome jiāng èryǎnghuàtàn bèng rù dìxià dòngxué, yàome jiāng qí yǔ yètǐ hùnhé, ránhòu jiāng qí bèng rù duōkǒng yáncéng zhōng, suízhe shíjiān de tuīyí, èryǎnghuàtàn kěyǐ “kuàng huà”.

  Climeworks zài qí wèiyú bīngdǎo de dì yī jiā shāngyè tàn qùchú gōngchǎng zhōng, jiāng qí cóng kōngqì zhòng qùchú de èryǎnghuàtàn tígōng jǐ hé zuò huǒbàn gōngsī Carbfix, hòu zhě jiāng tàn zhùrù dìxià, yǔ xuánwǔyán fāshēng fǎnyìng. Zài jiē xiàlái de liǎng nián lǐ, tàn biàn chéngle jiānyìng de yánshí,“jiāng qí suǒdìngle shù shí wàn nián,”Hebekeuser gàosù CNBC. Suīrán yǒngjiǔ cúnchú shì Climeworks de zhǔyào guānzhù diǎn, dàn tā duì qítā xuǎnzé chí kāifàng tàidù, lìrú tàn shēngjí xúnhuán chǎnpǐn huò zhìzào kě zàishēng ránliào.

  Toone shuō, hái yǒu qítā de, zhǔyào shi fēi huàxué fāngfǎ,“měi dūn 100 měiyuán de chéngběn zhǐshì hěn xiǎo, hěn xiǎo, hěn xiǎo de yībùfèn”, dàn yànzhèng duì qízhōng xǔduō rén lái shuō shì yīgè dà wèntí.

  Zhòngzhí shùmù jiùshì yīgè lìzi. Dànshì shùmù huì sǐqù, tāmen huì bèi sēnlín dàhuǒ shāohuǐ, tāmen huì bèi kǎnfá yǐ huòqǔ mùcái.

  Zuòwéi Breakthrough tóuzī zǔhé de yībùfèn,Pachama děng gōngsī zhèngzài nǔlì yànzhèng yī yīngmǔ sēnlín zhōng bǔhuòle duōshǎo tàn.

  Lìng yīgè lìzi shì shǐyòng tiānrán cún zài de huàxué guī suān gài, jiāng qí fàng zài hǎitān shàng bìng liú zài nàlǐ. Guī suān gài yǔ hǎishuǐ zhōng de èryǎnghuàtàn fǎnyìng shēngchéng tànsuān gài, tànsuān gài shì yī zhǒng chén rù hǎidǐ de bùróngxìng gùtǐ. Toone zài jiārù Breakthrough zhīqián céng zài dù kè dàxué dānrèn huàxué jiàoshòu jìn 30 nián, tā biǎoshì, hǎiyáng jiāng jìxù cóng kōngqì zhòng xīshōu gèng duō de èryǎnghuàtàn yǐ bǎochí pínghéng.

  Dàn rúguǒ méiyǒu yànzhèng, zhèxiē fāngfǎ jiù bù huì chénggōng.

  Đáp án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới, các bạn làm xong bài tập thì hãy so sánh và đối chiếu trong phần bên dưới nhé.

  Nhu cầu không chắc chắn không phải là thách thức duy nhất. Việc thu giữ carbon ở quy mô lớn cũng là một thách thức về mặt kỹ thuật và tốn kém để thực hiện.

  Nói rộng ra, có hai thành phần chính trong công nghệ thu giữ carbon. Đầu tiên, đó là chụp – nó phải được kéo ra khỏi không khí. Sau đó, là phần cô lập – khi bạn đã thu giữ được carbon, bạn cần phải đặt nó ở đâu đó.

  Việc thu giữ carbon trực tiếp có thể làm giảm lượng khí thải carbon tại thời điểm chúng được sản xuất, nhưng rất khó để mở rộng quy mô vì mỗi nhà máy phải được trang bị thêm trên cơ sở tùy chỉnh. Hơn nữa, nó không làm gì để loại bỏ carbon dioxide đã được thải ra từ các nguồn khác trong 150 năm qua.

  Để loại bỏ carbon đã có trong khí quyển, bạn cần dựa vào quá trình quang hợp từ thực vật — chẳng hạn như trồng cây — hoặc công nghệ hóa học.

  Với quá trình thu giữ carbon hóa học, không khí phải đi qua một thiết bị kỹ thuật để carbon dioxide có thể liên kết với bất kỳ hóa chất nào đang được sử dụng. Bơm đủ không khí qua bộ máy kỹ thuật đó cần rất nhiều năng lượng.

  Toone nói: “Khi carbon dioxide chỉ tồn tại ở mức 400 phần triệu trong không khí, điều đó có nghĩa là tôi phải đi qua một lượng không khí cực lớn qua những cấu trúc đó để thu nhận nó.

  Để thu được một triệu tấn, hay một megaton, carbon dioxide trong một năm, một hoạt động sẽ cần di chuyển 46.000 mét khối không khí mỗi giây – và đó là giả định rằng nó thu giữ 100% carbon dioxide trong không khí, Toone nói với CNBC. theo tính toán của riêng mình. Thực tế hơn, bạn chỉ thu được một nửa lượng carbon dioxide, nghĩa là bạn cần di chuyển hơn 100.000 mét khối không khí mỗi giây.

  Và đó chỉ là một megaton.

  Chính phủ Hoa Kỳ có mục tiêu loại bỏ nhiều gigaton, hoặc một tỷ tấn, carbon dioxide khỏi khí quyển vào năm 2050 và lưu trữ nó “lâu dài” với giá dưới 100 đô la mỗi tấn. Bộ Năng lượng gọi mục tiêu này là Ảnh chụp Trái đất Âm tính Carbon.

  Để dự án thu giữ carbon thành công, lượng khí thải carbon được tạo ra để tạo ra năng lượng vận hành máy móc thu giữ carbon phải nhỏ hơn lượng carbon dioxide được thu giữ bởi quá trình thu giữ – nếu không thì toàn bộ nỗ lực đều vô hiệu.

  “Đúng vậy, những con số bắt đầu trở nên khá đáng sợ,” Toone nói.

  Judith Hebekeuser, giám đốc truyền thông tại Climeworks, nói với CNBC hiện tại, Climeworks có thể thu giữ carbon dioxide với chi phí khoảng 600 đến 800 đô la một tấn. Chi phí đó sẽ giảm xuống từ 250 đến 300 đô la mỗi tấn vào năm 2030 nếu Climeworks đang hoạt động ở quy mô hàng triệu tấn. Và nếu ngành công nghiệp này trưởng thành như mong đợi, thì chi phí sẽ giảm xuống còn $ 100 đến $ 200 mỗi tấn.

  Toone nói rằng mục tiêu 100 đô la một tấn của chính phủ Hoa Kỳ không phải là không hợp lý.

  Toone lưu ý: “Chi phí năng lượng mặt trời kể từ năm 1975 đã giảm 300 lần. “Nó hoàn toàn vượt qua bài kiểm tra cười khúc khích,” Toone nói.

  Một khi carbon được loại bỏ khỏi khí quyển, có hai cách cơ bản để lưu trữ nó: Sinh học và địa chất. Sự cô lập carbon sinh học là khi carbon từ khí quyển được lưu trữ trong thực vật, đất, gỗ hoặc thậm chí cả đại dương. Cô lập carbon địa chất là quá trình lưu trữ carbon dioxide dưới lòng đất. Để làm được điều này, các công ty có thể bơm carbon dioxide vào các hang động dưới lòng đất, hoặc kết hợp nó với chất lỏng và bơm vào các thành tạo đá xốp nơi CO2 có thể “khoáng hóa” theo thời gian.

  Tại nhà máy loại bỏ carbon thương mại đầu tiên ở Iceland, Climeworks lấy carbon dioxide mà nó loại bỏ khỏi không khí và đưa nó cho một công ty đối tác, Carbfix, lấy carbon và bơm nó vào nước dưới lòng đất để phản ứng với đá bazan. Trong hai năm tiếp theo, carbon chuyển thành đá rắn, “khóa nó trong hàng trăm nghìn năm”, Hebekeuser nói với CNBC. Mặc dù lưu trữ vĩnh viễn là trọng tâm chính của Climeworks, nhưng Climeworks vẫn mở ra cho các lựa chọn khác, như các sản phẩm được chiết xuất cacbon hoặc để tạo ra nhiên liệu tái tạo.

  Toone nói rằng có những phương pháp khác, chủ yếu là không dùng hóa chất mà “tốn một phần rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ trong số 100 đô la mỗi tấn”, nhưng việc xác minh là một vấn đề lớn đối với nhiều người trong số họ.

  Trồng cây là một ví dụ. Nhưng cây cối chết khô, cháy rừng, đốn hạ để lấy gỗ.

  Các công ty như Pachama, một phần trong danh mục đầu tư của Breakthrough, đang làm việc để xác minh lượng carbon được thu giữ trong một mẫu rừng.

  Một ví dụ khác là sử dụng canxi silicat hóa học tự nhiên, đặt nó trên bãi biển và để ở đó. Canxi silicat phản ứng với carbon dioxide trong nước đại dương để tạo ra canxi cacbonat, là chất rắn không hòa tan chìm xuống đáy đại dương. Theo Toone, người từng là giáo sư hóa học tại Đại học Duke trong gần 3 thập kỷ trước khi tham gia Breakthrough, đại dương sẽ tiếp tục hút nhiều carbon dioxide ra khỏi không khí để duy trì trạng thái cân bằng.

  Nhưng nếu không có xác minh, các phương pháp này sẽ không hiệu quả.

  Trên đây là nội dung giáo án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 Thầy Vũ vừa chia sẻ với các bạn học viên trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Các bạn xem bài giảng này mà còn chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi lên forum diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ để được hỗ trợ thêm nhé.

  Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án bài giảng trực tuyến Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8 tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất