Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Trang chủTài liệu học tiếng Trung999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng là một trong những bộ giáo án tài liệu giảng dạy và đào tạo trực tuyến các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao xuất nhập khẩu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  5/5 - (12 bình chọn)

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ứng dụng

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế là một trong những bộ giáo trình giảng dạy trực tuyến chuyên dụng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao, bao gồm các khóa học như: tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại đàm phán, tiếng Trung thương mại công xưởng, tiếng Trung thương mại văn phòng, tiếng Trung thương mại hợp đồng, tiếng Trung thương mại giao tiếp, luyện dịch tiếng Trung thương mại, dịch thuật tiếng Trung thương mại và phiên dịch tiếng Trung thương mại. Đây chính là sách giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế được rất nhiều người sử dụng để làm công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc hàng ngày khi giao dịch với các chủ xưởng và chủ shop Trung Quốc.

  Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo tiếng Trung thương mại online các bạn xem trong link bên dưới.

  Khóa học tiếng Trung thương mại online

  Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại này tổng hợp rất nhiều câu tiếng Trung thương mại đàm phán khi các bạn làm việc với các nhà xưởng sản xuất tại Trung Quốc, liên quan đến các tình huống hỏi giá sản phẩm, đàm phán giá sản phẩm, mặc cả giá sản phẩm, đàm phán phí vận chuyển, đàm phán phí bảo hiểm hàng hóa, kiện tụng khi xảy ra sự cố, hoàn tiền khi shop phát sai hàng và mẫu mã .v.v.

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại bao gồm các chủ đề sau đây:

  1. Mẫu câu tiếng Trung liên hệ với chủ xưởng sản xuất
  2. Mẫu câu tiếng Trung khi gặp gỡ đối tác Trung Quốc
  3. Mẫu câu tiếng Trung thông dụng khi tham gia hội chọ triển lãm
  4. Mẫu câu tiếng Trung thông dụng khi tham gia các buổi tiệc
  5. Mẫu câu tiếng Trung đàm phán giá cả
  6. Mẫu câu tiếng Trung thông dụng khi giao hàng
  7. Mẫu câu tiếng Trung trong lúc thanh toán tiền hàng
  8. Mẫu câu tiếng Trung khi đóng gói bao bì sản phẩm
  9. Mẫu câu tiếng Trung đàm phán phí vận chuyển
  10. Mẫu câu tiếng Trung đàm phán phí bảo hiểm
  11. Mẫu câu tiếng Trung trong lúc làm việc với hải quan
  12. Mẫu câu tiếng Trung khi kiểm tra lô hàng sản phẩm
  13. Mẫu câu tiếng Trung đàm phán hợp đồng mua bán
  14. Mẫu câu tiếng Trung đòi bồi thường lô hàng bị hỏng và lỗi
  15. Mẫu câu tiếng Trung đổi trả hàng

  Và rất nhiều chủ đề khác nữa được Tác giả Nguyễn Minh Vũ trình bày gói gọn trong bộ sách giáo trình 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng này. Các bạn chú ý liên hệ Thầy Vũ sớm trước để đặt mua bộ sách tiếng Trung thương mại này nhé.

  • Hotline Thầy Vũ trực văn phòng ChineMaster Hà Nội 090 468 4983 (Zalo)
  • Hotline Thầy Vũ trực văn phòng ChineMaster TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram)

  Bạn nào đang tiện đường thì có thể đến các cơ sở của ChineMaster mua trực tiếp cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại này nhé.

  Các bạn chuyển khoản tiền sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng vào tài khoản ngân hàng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ theo thông tin dưới.

  • Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
  • Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
  • Số tài khoản: 0611001891565

  Các bạn chuyển tiền sách giáo trình xong thì liên hệ Thầy Vũ theo thông tin số điện thoại ở trên nhé, các bạn chụp ảnh giao dịch chuyển khoản thành công vào zalo hoặc telegram của Thầy Vũ, ngay sau khi Thầy Vũ nhận được tiền sách giáo trình là sẽ nhắn bạn link download 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại pdf hoặc gửi sách giáo trình 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại được đóng thành quyển tùy vào nhu cầu của bạn. Bởi vì cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại này được Thầy Vũ phát triển song song đồng thời cả hai phiên bản là bản sách được đóng thành quyển và sách file pdf.

  Chúng ta cùng tìm hiểu chất lượng đào tạo số 1 Việt Nam của trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster thông qua một vài video Thầy Vũ livestream bên dưới nhé.

  Video 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại Thầy Vũ giảng bài

  Trong video bên dưới là nội dung giáo án bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đi theo cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng. Các bạn chú ý theo dõi nhé, chỗ nào các bạn chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới bài viết này nhé.

  Tài liệu 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại chính là một trong những giáo án Thầy Vũ chuyên sử dụng làm công cụ huấn luyện học viên nâng cao kỹ năng phản xạ bật nhanh trong các tình huống giao tiếp công việc thực tế.

  Trong video bài giảng trực tuyến này Thầy Vũ đưa rất nhiều nội dung kiến thức quan trọng bao gồm một loạt cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại và từ vựng tiếng Trung thương mại. Học viên được Thầy Vũ huấn luyện liên tục suốt cả buổi học kỹ năng phản xạ nghe nói tiếng Trung giao tiếp thương mại để vận dụng những kiến thức vừa được học vào ứng dụng trong công việc thực tế.

  Mỗi video bài giảng mà Thầy Vũ livestream đều chứa đựng rất nhiều kiến thức thú vị và thiết yếu cho nhu cầu công việc. Vì vậy các bạn đang có nhu cầu học tiếng Trung thương mại thì hãy nhanh chóng liên hệ sớm trước với Thầy Vũ nhé. Lịch trình đào tạo trực tuyến của Thầy Vũ liên tục kín mít tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 cho đến chủ nhật vào tất cả các khung giờ học từ ca sáng 8h cho đến ca tối muộn 23h. Thầy Vũ làm việc dạy học liên tục quanh năm suốt tháng 365 ngày không biết nghỉ ngơi là gì, bởi vì trong bộ não của Thầy Vũ được lập trình sẵn là không có khái niệm ngày nghỉ.

  Trong video bài giảng dưới Thầy Vũ sử dụng cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại để làm tài liệu giảng dạy trực tuyến cho các bạn học viên khóa học thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu. Các bạn có thể thấy rằng Thầy Vũ đưa ra rất nhiều mẫu câu tiếng Trung đàm phán thương mại thuộc lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa giao thương giữa Trung Quốc và Việt Nam.

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại được Thầy Vũ thường xuyên sử dụng trong các khóa học tiếng Trung thương mại online. Do đó, nếu như bạn muốn học bất kỳ cuốn sách giáo trình tiếng Trung thương mại nào được giới thiệu bên dưới thì Thầy Vũ sẽ kết hợp sử dụng ngay bộ sách giáo trình đó. Tất nhiên là kiến thức nền tảng trong bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster sẽ làm kiến thức trọng tâm cho những bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung khác.

  Trong video bài giảng trực tuyến bên dưới Thầy Vũ đang sử dụng bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và kết hợp thêm cả cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng để bổ trợ thêm kiến thức chuyên ngành tiếng Trung thương mại cho các bạn học viên khóa học tiếng Trung thương mại online.

  Kiến thức tiếng Trung thương mại mà Thầy Vũ trình bày trong các chương trình đào tạo trực tuyến đều rất toàn diện và có thứ tự lộ trình đi bài rất bài bản và chuyên nghiệp, mỗi bài học trước và sau đều có sự logic chặc chẽ mật thiết với nhau. Vì vậy học viên sẽ tiến bộ vượt bậc chỉ sau từng buổi đào tạo trực tuyến của Thầy Vũ. Sau một khóa đào tạo 15 buổi tiếng Trung thương mại online thì học viên đã được Thầy Vũ đưa lên một trình độ hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Chính vì vậy mà các bạn học viên khóa thương mại tiếng Trung đều đã gia hạn thêm khóa mới và khóa tiếp theo nữa để có thể học hết được tất cả kiến thức trong bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Vì sao lựa chọn bộ sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng này?

  Đây đúng là một câu hỏi rất thú vị, ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao chúng ta nên lựa chọn sử dụng sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Nguyên nhân đầu tiên: Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster này được phân phối độc quyền và bán độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống chuyên phân phối sách giáo trình của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Hay nói cách khác thì Thầy Vũ vừa là Tác giả vừa là Chủ biên của cuốn sách này và đồng thời cũng là Chủ trung tâm tiếng Trung ChineMaster, do đó các bạn có thể dễ dàng nhanh chóng mua được cuốn sách này mà không cần phải thông qua các bên đại lý cấp trung gian, bởi vì Thầy Vũ chính là Nhà xưởng sản xuất cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng này.

  Nguyên nhân thứ hai: Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster này đã được Thầy Vũ đăng ký bản quyền nội dung với Cục bản quyền tác giả và Cục sở hữu trí tuệ. Vì vậy các bạn học viên và độc giả đều được sử dụng sách bản quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Nguyên nhân thứ ba: Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster này liên tục được cập nhập nội dung kiến thức theo định kỳ thời gian hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm để kiến thức luôn luôn được bổ sung thêm nhiều hơn và nhiều hơn nữa không có giới hạn. Chính vì vậy nên các bạn sẽ thấy các phiên bản nâng cấp cao hơn của cuốn sách Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại này với tổng số mẫu câu lên tới 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 đến con số không có điểm dừng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng nội dung kiến thức của cuốn sách mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại này liên tục được bổ sung thêm rất nhiều kiến thức mới để làm thỏa mãn nhu cầu học tiếng Trung xuất nhập khẩu, học tiếng Trung buôn bán, học tiếng Trung đi buôn, học tiếng Trung kinh doanh, học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian .v.v. ngày càng nhiều của người dân Việt Nam.

  Nguyên nhân thứ tư: Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster này được Thầy Vũ sử dụng mỗi khi lên lớp đào tạo các lớp tiếng Trung thương mại trực tuyến livestream thông qua kênh youtube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster. Sau khi buổi học trực tuyến kết thúc thì các video livestream đó sẽ được lưu trữ trên kênh youtube của Thầy Vũ và đồng thời cũng được lưu trữ trong forum tiếng Trung ChineMaster và lưu trữ video độ phân giải Full HD trên kho lưu trữ của máy chủ server được đặt ngay tại phòng làm việc của Thầy Vũ. Như vậy sau này các bạn có thể nhanh chóng tìm lại được tất cả video Thầy Vũ đã từng livestream các khóa học trước đây. Các video đó Thầy Vũ đều để chế độ công khai, do đó các bạn có thể vào xem bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối với Internet là oke, quá tiện lợi và nhanh gọn.

  Nguyên nhân thứ năm: Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại này được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô giáo tiếng Trung ChineMaster thông qua kênh forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster, có nghĩa là chỉ cần các bạn đưa ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bài giảng trong cuốn sách này thì đều được hỗ trợ rất nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí. Thử hỏi liệu có một đơn vị nào làm được như trung tâm tiếng Trung ChineMaster đây?

  Nguyên nhân thứ sáu: Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster này kể từ khi ra mắt với công chúng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng độc giả và khán giả yêu thích chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí mà Thầy Vũ livestream phát sóng trực tiếp hàng ngày trên youtube & facebook.

  Nguyên nhân thứ bẩy: Cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại này là một phần kiến thức trong bộ tài liệu giảng dạy tiếng Trung thương mại của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Chính vì vậy các bạn nên mua thêm những bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại được Thầy Vũ đề xuất ngay bên dưới.

  Nguyên nhân thứ tám: Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là Đơn vị chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online theo các bộ sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và tất nhiên là trong đó bao gồm cả cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng rồi.

  Nguyên nhân thứ chín: ChineMaster là trung tâm tiếng Trung lâu đời nhất tại Việt Nam là trung tâm chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học về tiếng Trung kinh doanh, tiếng Trung đi buôn, tiếng Trung nhập hàng, tiếng Trung order taobao 1688 tmall pinduoduo và đặc biệt là tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu. Trong đó thì cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng được ứng dụng vào công việc thực tế rất nhiều, đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của độc giả và người dùng trong lúc làm việc và giao dịch với đối tác Trung Quốc.

  Đó chính là 9 nguyên nhân giải thích rất rõ ràng lý do vì sao chúng ta nên ưu tiên lựa chọn sử dụng cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster liên tục rất đông học viên mỗi khi Thầy Vũ khai giảng thêm các khóa học mới, trong đó các lớp tiếng Trung giao tiếp thương mại cơ bản là rất nhiều, có những khóa Thầy Vũ cực kỳ bận rộn chỉ mỗi việc điều phối phòng học cho các lớp tiếng Trung thương mại giao tiếp, tiếng Trung thương mại văn phòng, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu .v.v.

  Các lớp tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ rất đông và thường xuyên kín hết chỗ trước ngày khai giảng, vì vậy các bạn học viên đến đăng ký và đóng học phí muộn đều muốn chờ được Thầy Vũ bố trí thêm phòng học để sao cho sỹ số mỗi lớp chỉ dao động từ 10 đến 15 bạn học viên/lớp.

  Bên dưới là một đoạn video clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi đào tạo tiếng Trung thương mại giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc.

  Trong video dưới chúng ta có thể cảm nhận được không khí học tập rất sôi nổi và có khí thế của các bạn học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster, một khi đã học thì chúng ta phải có tinh thần học tập trung cao độ như vậy thì mới có thể tiếp thu được nhiều kiến thức và lĩnh hội được nhiều kiến thức nhất có thể.

  Trang thiết bị máy tính được Thầy Vũ đầu tư hàng NÚI tiền để nâng cấp cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu giảng dạy và dạy học của giáo viên tiếng Trung ChineMaster. Bên cạnh đó Thầy Vũ còn đầu tư thêm rất nhiều tiền để tạo ra HỆ SINH THÁI học tiếng Trung online miễn phí cho tất cả độc giả và người dùng đang muốn tìm kiếm những nguồn tài liệu tiếng Trung thương mại tốt nhất.

  Các bạn nên tham khảo toàn bộ các đầu sách giáo trình thương mại tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ngay tại link bên dưới.

  Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF

  Trên đây là phần giới thiệu tổng quan về cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Ngoài ra, các bạn nên tham khảo thêm các bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại sau đây để bổ trợ thêm kiến thức sao cho toàn diện hơn và đầy đủ hơn nhé.

  Ngoài những bộ sách giáo trình trên ra Thầy Vũ còn liên tục chia sẻ rất nhiều tài liệu học tiếng Trung thương mại miễn phí, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua thông qua các link bài giảng bên dưới nhé.

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng

  Thầy Vũ khuyến nghị các bạn nên tập viết chữ Hán mỗi ngày và ngoài ra cần luyện tập gõ tiếng Trung hàng ngày trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Các bạn nên sử dụng máy tính hệ điều hành windows để dễ sử dụng nhất và có thể dùng được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Ngay bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin tải về máy tính, các bạn chú ý cài đặt theo sự hướng dẫn của Thầy Vũ nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Bên dưới là các bài giảng trực tuyến tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng và đàm phán của Thầy Vũ.

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 1

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 2

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 3

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 4

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 5

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 6

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 7

  Những bài giảng trên đều là kiến thức bổ trợ cho cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại, các bạn chú ý tranh thủ thời gian bổ sung và tích lũy thêm kiến thức nhé.

  Quyển sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng chính là cuốn sách gối đầu của rất nhiều chủ doanh nghiệp và các tay buôn chuyên đánh hàng Trung Quốc tận gốc vận chuyển hàng về Việt Nam theo các con đường chính ngạch và tiểu ngạch hoặc theo đường bộ và đường tàu biển.

  Ngay sau đây chúng ta cùng làm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng những mẫu câu đàm phàn tiếng Trung thương mại ở trên nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế được thiết kế bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được trình bày ở ngay bên dưới.

  Bài tập này sẽ ứng dụng 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng vào thực tế.

  Các bạn chú ý theo dõi bài tập bên dưới nhé, có rất nhiều mẫu câu được sử dụng trong cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại.

  随着美联储今年加息以对抗通胀,预测者认为经济衰退的可能性越来越大。

  根据最新的 CNBC 美联储调查,由于美联储面临物价快速上涨和俄罗斯入侵乌克兰带来的更大不确定性的困境,预测者已经提高了对经济衰退的预期并提高了通胀预测。

  未来 12 个月美国经济衰退的可能性提高到 33%, 2 月 1 日的调查高出 10 个百分点。欧洲经济衰退的可能性为 50%。

  受访者争论了近期大宗商品价格的飙升是否会促使美联储加快加息,因为它增加了通胀,还是会减少加息,因为它们会降低增长。

  Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师 Guy LeBas 写道:“大宗商品价格上涨的税收影响可能会减缓加息步伐,而不是通胀影响会加快加息步伐。”

  但 Mosaic 高级副总裁 Rob Morgan 写道:“我预计 2022 年美联储将加息 6 个 25 个基点。如果 3 月或 4 月报告中的 CPI 达到 9%,美联储可能会被迫加息 50 个基点。”五月的徒步旅行。”

  包括基金经理、策略师和经济学家在内的 33 名受访者预测,美联储今年将平均加息 4.7 次,使基金利率在年底前达到 1.4%,到 2023 年底达到 2%。近一半的受访者认为央行今年加息五到七次。

  加息周期预计将在 2.4% 的峰值基金利率结束,大约是美联储的中性利率。但一半的受访者认为,央行最终可能不得不将利率提高到中性以上才能控制通胀。

  推动加息的是对 3 月份消费者价格指数将达到 8.5% 的峰值的预测,但会逐渐下降,以在今年结束时仍处于 5.2% 的高位。这比 2 月份的调查高出近一个百分点。预计 2023 年 CPI 将温和上涨 3.3%,仍高于美联储的目标。

  Bleakley Advisory Group 首席投资官 Peter Boockvar 写道:“我们可能正处于美联储加息的风口浪尖,与此同时 GDP 出现负号。” “处于多么糟糕的境地,但在通胀急剧下降之前,他们别无选择,只能继续前进。”

  虽然经济衰退被认为比 2 月份更有可能,但对于大多数受访者来说,这并不是基本情况。今年的平均 GDP 预测下滑 0.8 个百分点,但仍处于略高于趋势的 2.8%。对 2023 年的 GDP 预测比上次调查下降了约 0.5 个百分点至 2.4%。

  今年的通胀预测已经很高,但俄罗斯入侵乌克兰使情况更加恶化,近 90% 的受访者表示,由于战争,他们提高了 2022 年的通胀前景。他们将通胀预测平均提高了 0.8 个百分点。 60% 的受访者表示,由于冲突,他们下调了 GDP 预测,平均下调了半个百分点。

  尽管通胀预期上升,增长前景下降,但股市前景相对乐观。受访者下调了股票前景,但现在只有 53% 的人表示,相对于盈利和增长前景而言,股票被高估了。这比一年前的 88% 有所下降,自 Covid 大流行开始以来,最不悲观的受访者是。

  与此同时,CNBC 的风险/回报比(衡量 10% 修正的可能性与未来六个月增长 10% 的可能性)从 -14 提高到 -9,这意味着负面修正的可能性较小。今年标准普尔 500 指数的前景降至 4,431 点,这表明股票可能比当前水平上涨 6%。

  2 月份批发通胀上升 0.8%,低于预期,但仍比去年上升 10%。

  2 月份生产者价格指数上涨 0.8%,略低于道琼斯 0.9% 的预期。

  批发汽油价格飙升逾 14%,助推最终需求商品价格创下 2009 年以来最大单月涨幅。

  总体 PPI 较一年前上涨 10%,与 1 月份持平,创下有史以来最大涨幅。

  根据劳工部周二公布的数据,能源价格的另一次飙升推动批发商品价格在 2 月份创下单月最大涨幅。

  美国劳工统计局表示,本月商品最终需求价格上涨 2.4%,这是自 2009 年 12 月以来数据中的最大涨幅。

  这推动本月总体生产者价格指数上涨 0.8%,实际上略低于道琼斯 0.9% 的预期。

  剔除食品、能源和贸易服务,所谓的核心 PPI 仅上涨 0.2%,远低于预期的 0.6%。

  与去年同期相比,整体 PPI 上涨 10%,与 1 月份持平,并创下 12 个月以来的最大涨幅。

  该数据是在俄罗斯入侵乌克兰之前的 2 月 13 日那一周发布的。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập phiên dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế ở trên, các bạn chú ý xem thật kỹ và đối chiếu với các từ vựng tiếng Trung thương mại chưa được học nhé.

  Bên dưới là phần chú thích phiên âm cho bài tập ứng dụng 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng.

  Suízhe měiliánchǔ jīnnián jiā xí yǐ duìkàng tōngzhàng, yùcè zhě rènwéi jīngjì shuāituì de kěnéng xìng yuè lái yuè dà.

  Gēnjù zuìxīn de CNBC měiliánchǔ diàochá, yóuyú měiliánchǔ miànlín wùjià kuàisù shàngzhǎng hé èluósī rùqīn wūkèlán dài lái de gèng dà bù quèdìng xìng de kùnjìng, yùcè zhě yǐjīng tígāole duì jīngjì shuāituì de yùqí bìng tígāole tōngzhàng yùcè.

  Wèilái 12 gè yuè měiguó jīngjì shuāituì de kěnéng xìng tígāo dào 33%, bǐ 2 yuè 1 rì de diàochá gāo chū 10 gè bǎifēndiǎn. Ōuzhōu jīngjì shuāituì de kěnéng xìng wèi 50%.

  Shòu fǎng zhě zhēng lùn liǎo jìnqí dàzōng shāngpǐn jiàgé de biāoshēng shìfǒu huì cùshǐ měiliánchǔ jiākuài jiā xī, yīnwèi tā zēngjiāle tōngzhàng, háishì huì jiǎnshǎo jiā xī, yīnwèi tāmen huì jiàngdī zēngzhǎng.

  Janney Montgomery Scott shǒuxí gùdìng shōuyì cèlüè shī Guy LeBas xiě dào:“Dàzōng shāngpǐn jiàgé shàngzhǎng de shuìshōu yǐngxiǎng kěnéng huì jiǎnhuǎn jiā xī bùfá, ér bùshì tōngzhàng yǐngxiǎng huì jiākuài jiā xī bùfá.”

  Dàn Mosaic gāojí fù zǒngcái Rob Morgan xiě dào:“Wǒ yùjì 2022 nián měiliánchǔ jiāng jiā xī 6 gè 25 gè jīdiǎn. Rúguǒ 3 yuè huò 4 yuè bàogào zhōng de CPI dádào 9%, měiliánchǔ kěnéng huì bèi pò jiā xī 50 gè jīdiǎn.” Wǔ yuè de túbù lǚxíng.”

  Bāokuò jījīn jīnglǐ, cèlüè shī hé jīngjì xué jiā zài nèi de 33 míng shòu fǎng zhě yùcè, měiliánchǔ jīnnián jiāng píngjūn jiā xī 4.7 Cì, shǐ jījīn lìlǜ zài niándǐ qián dádào 1.4%, Dào 2023 niándǐ dádào 2%. Jìn yībàn de shòu fǎng zhě rènwéi yāngháng jīnnián jiā xī wǔ dào qī cì.

  Jiā xī zhōuqí yùjì jiàng zài 2.4% De fēngzhí jījīn lìlǜ jiéshù, dàyuē shì měiliánchǔ de zhōng xìng lìlǜ. Dàn yībàn de shòu fǎng zhě rènwéi, yāngháng zuìzhōng kěnéng bùdé bù jiāng lìlǜ tígāo dào zhōng xìng yǐshàng cáinéng kòngzhì tōngzhàng.

  Tuīdòng jiā xī de shì duì 3 yuèfèn xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù jiāng dádào 8.5% De fēngzhí de yùcè, dàn huì zhújiàn xiàjiàng, yǐ zài jīnnián jiéshù shí réng chǔyú 5.2% De gāowèi. Zhè bǐ 2 yuèfèn de diàochá gāo chū jìn yīgè bǎifēndiǎn. Yùjì 2023 nián CPI jiāng wēnhé shàngzhǎng 3.3%, Réng gāo yú měiliánchǔ de mùbiāo.

  Bleakley Advisory Group shǒuxí tóuzī guān Peter Boockvar xiě dào:“Wǒmen kěnéng zhèng chǔyú měiliánchǔ jiā xī de fēngkǒulàngjiān, yǔ cǐ tóngshí GDP chūxiàn fù hào.” “Chǔyú duōme zāogāo de jìngdì, dàn zài tōngzhàng jíjù xiàjiàng zhīqián, tāmen bié wú xuǎnzé, zhǐ néng jìxù qiánjìn.”

  Suīrán jīngjì shuāituì bèi rènwéi bǐ 2 yuèfèn gèng yǒu kěnéng, dàn duìyú dà duōshù shòu fǎng zhě lái shuō, zhè bìng bùshì jīběn qíngkuàng. Jīnnián de píngjūn GDP yùcè xiàhuá 0.8 Gè bǎifēndiǎn, dàn réng chǔyú lüè gāo yú qūshì de 2.8%. Duì 2023 nián de GDP yùcè bǐ shàng cì tiáo chá xiàjiàngle yuē 0.5 Gè bǎifēndiǎn zhì 2.4%.

  Jīnnián de tōngzhàng yùcè yǐjīng hěn gāo, dàn èluósī rùqīn wūkèlán shǐ qíngkuàng gèngjiā èhuà, jìn 90% de shòu fǎng zhě biǎoshì, yóuyú zhànzhēng, tāmen tígāole 2022 nián de tōngzhàng qiánjǐng. Tāmen jiāng tōngzhàng yùcè píngjūn tígāole 0.8 Gè bǎifēndiǎn. 60% De shòu fǎng zhě biǎoshì, yóuyú chōngtú, tāmen xiàtiáole GDP yùcè, píngjūn xiàtiáole bàn gè bǎifēndiǎn.

  Jǐnguǎn tōngzhàng yùqí shàngshēng, zēngzhǎng qiánjǐng xiàjiàng, dàn gǔshì qiánjǐng xiāngduì lèguān. Shòu fǎng zhě xiàtiáole gǔpiào qiánjǐng, dàn xiànzài zhǐyǒu 53% de rén biǎoshì, xiāngduì yú yínglì hé zēngzhǎng qiánjǐng ér yán, gǔpiào bèi gāo gūle. Zhè bǐ yī nián qián de 88% yǒu suǒ xiàjiàng, zì Covid dà liúxíng kāishǐ yǐlái, zuì bù bēiguān de shòu fǎng zhě shì.

  Yǔ cǐ tóngshí,CNBC de fēngxiǎn/huíbào bǐ (héngliáng 10% xiūzhèng de kěnéng xìng yǔ wèilái liù gè yuè zēngzhǎng 10% de kěnéng xìng) cóng -14 tígāo dào -9, zhè yìwèizhe fùmiàn xiūzhèng de kěnéng xìng jiào xiǎo. Jīnnián biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐ shǔ de qiánjǐng jiàng zhì 4,431 diǎn, zhè biǎomíng gǔpiào kěnéng bǐ dāngqián shuǐpíng shàngzhǎng 6%.

  2 Yuèfèn pīfā tōngzhàng shàngshēng 0.8%, Dī yú yùqí, dàn réng bǐ qùnián shàngshēng 10%.

  2 Yuèfèn shēngchǎn zhě jiàgé zhǐshù shàngzhǎng 0.8%, Lüè dī yú dàoqióngsī 0.9% De yùqí.

  Pīfā qìyóu jiàgé biāoshēng yú 14%, zhù tuī zuìzhōng xūqiú shāngpǐn jiàgé chuàngxià 2009 nián yǐlái zuìdà dān yuè zhǎngfú.

  Zǒngtǐ PPI jiào yī nián qián shàngzhǎng 10%, yǔ 1 yuèfèn chípíng, chuàngxià yǒushǐ yǐlái zuìdà zhǎngfú.

  Gēnjù láogōngbù zhōu’èr gōng bù de shùjù, néngyuán jiàgé de lìng yīcì biāoshēng tuīdòng pīfā shāngpǐn jiàgé zài 2 yuèfèn chuàngxià dān yuè zuìdà zhǎngfú.

  Měiguó láogōng tǒngjì jú biǎoshì, běn yuè shāngpǐn zuìzhōng xūqiú jiàgé shàngzhǎng 2.4%, Zhè shì zì 2009 nián 12 yuè yǐlái shùjù zhōng de zuìdà zhǎngfú.

  Zhè tuīdòng běn yuè zǒngtǐ shēngchǎn zhě jiàgé zhǐshù shàngzhǎng 0.8%, Shíjì shang lüè dī yú dàoqióngsī 0.9% De yùqí.

  Tīchú shípǐn, néngyuán hé màoyì fúwù, suǒwèi de héxīn PPI jǐn shàngzhǎng 0.2%, Yuǎn dī yú yùqí de 0.6%.

  Yǔ qùnián tóngqí xiāng bǐ, zhěngtǐ PPI shàngzhǎng 10%, yǔ 1 yuèfèn chípíng, bìng chuàngxià 12 gè yuè yǐlái de zuìdà zhǎngfú.

  Gāi shùjù shì zài èluósī rùqīn wūkèlán zhīqián de 2 yuè 13 rì nà yīzhōu fābù de.

  Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online được chia sẻ ngay bên dưới, chúng ta cùng theo dõi và đối chiếu với bài làm của các bạn nhé.

  Mỗi khi các bạn sử dụng cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng thì cần làm các bài tập ứng dụng được Thầy Vũ đưa ra mỗi ngày trên website học tiếng Trung miễn phí này nhé.

  Các nhà dự báo cho rằng nguy cơ suy thoái ngày càng tăng khi Fed tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát.

  Các nhà dự báo đã nâng cao triển vọng suy thoái và đẩy mạnh dự báo lạm phát khi Cục Dự trữ Liên bang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng nhanh và sự không chắc chắn lớn hơn từ việc Nga xâm lược Ukraine, theo Khảo sát mới nhất của CNBC Fed.

  Xác suất suy thoái ở Hoa Kỳ đã được nâng lên 33% trong 12 tháng tới, tăng 10 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát ngày 1 tháng 2. Cơ hội suy thoái ở châu Âu là 50%.

  Những người được hỏi đã tranh luận về việc liệu sự gia tăng giá hàng hóa gần đây có khiến Fed tăng lãi suất nhanh hơn vì nó làm tăng thêm lạm phát hay tăng lãi suất ít hơn vì chúng làm giảm tốc độ tăng trưởng.

  Guy LeBas, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Janney Montgomery Scott, viết: “Tác động của thuế do giá hàng hóa cao hơn có thể làm chậm tốc độ tăng giá hơn là tác động của lạm phát để đẩy nhanh tiến độ đó.

  Nhưng Rob Morgan, phó chủ tịch cấp cao tại Mosaic, viết: “Tôi dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 6 phần tư vào năm 2022. Nếu CPI đạt 9% trong báo cáo tháng 3 hoặc tháng 4, Fed có thể bị áp lực lên mức 50 điểm cơ bản. tăng vọt vào tháng Năm. ”

  33 người được hỏi, bao gồm các nhà quản lý quỹ, chiến lược gia và nhà kinh tế, dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trung bình 4,7 lần trong năm nay, đưa lãi suất quỹ cuối năm ở mức 1,4% và 2% vào cuối năm 2023. Gần một nửa trong số những người được hỏi cho rằng ngân hàng trung ương tăng từ 5 đến 7 lần trong năm nay.

  Chu kỳ tăng lãi suất được coi là kết thúc với tỷ lệ quỹ cao nhất là 2,4%, về lãi suất trung lập của Fed. Nhưng một nửa số người được hỏi tin rằng ngân hàng trung ương cuối cùng có thể phải tăng tỷ giá trên mức trung lập để kiểm soát lạm phát.

  Việc thúc đẩy tăng lãi suất được dự báo là chỉ số giá tiêu dùng sẽ đạt đỉnh ở mức 8,5% vào tháng 3, nhưng sẽ giảm dần để kết thúc năm vẫn ở mức cao 5,2%. Cao hơn gần một điểm phần trăm đầy đủ so với cuộc khảo sát tháng Hai. Chỉ số CPI năm 2023 được dự báo sẽ tăng 3,3%, một tỷ lệ vẫn cao hơn mục tiêu của Fed.

  Peter Boockvar, giám đốc đầu tư của Bleakley Advisory Group, viết: “Chúng ta có thể đang ở đỉnh điểm của việc Fed tăng lãi suất đồng thời có một dấu hiệu trừ trước GDP. “Thật là một vị trí tồi tệ, nhưng cho đến khi lạm phát giảm mạnh, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.”

  Mặc dù suy thoái được coi là có khả năng xảy ra nhiều hơn so với tháng 2, nhưng đó không phải là trường hợp cơ bản đối với hầu hết những người được hỏi. Dự báo GDP trung bình cho năm nay giảm 0,8 điểm phần trăm nhưng vẫn ở mức cao hơn một chút so với xu hướng 2,8%. Dự báo GDP cho năm 2023 đã giảm khoảng nửa điểm so với cuộc khảo sát trước xuống 2,4%.

  Dự báo lạm phát đã ở mức cao trong năm nay, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn với gần 90% nói rằng họ nâng cao triển vọng lạm phát năm 2022 vì chiến tranh. Họ đã thêm trung bình 0,8 điểm phần trăm vào dự báo lạm phát của mình. 60% số người được hỏi cho biết họ đã loại bỏ dự báo GDP do xung đột, với mức trung bình là nửa điểm.

  Trong khi dự báo lạm phát tăng và triển vọng tăng trưởng giảm, triển vọng đối với chứng khoán là tương đối lạc quan. Những người được hỏi đã hạ thấp triển vọng đối với cổ phiếu, nhưng hiện chỉ có 53% nói rằng cổ phiếu được định giá quá cao so với triển vọng thu nhập và tăng trưởng. Con số này giảm so với 88% một năm trước và số người trả lời ít giảm giá nhất kể từ khi đại dịch Covid bắt đầu.

  Trong khi đó, tỷ lệ Rủi ro / Phần thưởng của CNBC (đo lường cơ hội điều chỉnh 10% cùng với cơ hội tăng 10% trong sáu tháng tới) được cải thiện từ -9 từ -14, có nghĩa là khả năng điều chỉnh tiêu cực ít xảy ra hơn. Triển vọng của S&P 500 giảm xuống còn 4,431 trong năm nay, cho thấy cổ phiếu có thể tăng 6% so với mức hiện tại.

  Lạm phát bán buôn tăng 0,8% trong tháng 2, thấp hơn ước tính nhưng vẫn tăng 10% so với năm ngoái.

  Chỉ số giá sản xuất tăng 0,8% trong tháng Hai, thấp hơn một chút so với ước tính 0,9% của Dow Jones.

  Giá xăng bán buôn tăng hơn 14%, góp phần tạo nên mức tăng lớn nhất trong tháng đối với giá hàng hóa có nhu cầu cuối cùng trong dữ liệu từ năm 2009.

  Tiêu đề PPI đã tăng 10% so với một năm trước, kết thúc tháng Giêng với mức tăng lớn nhất từ ​​trước đến nay.

  Một đợt tăng giá năng lượng khác đã đẩy giá hàng hóa bán buôn lên mức tăng kỷ lục trong một tháng vào tháng Hai, theo dữ liệu của Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba.

  Giá nhu cầu cuối cùng đối với hàng hóa đã tăng 2,4% trong tháng, mức tăng lớn nhất từ ​​trước đến nay trong dữ liệu từ tháng 12 năm 2009, Cục Thống kê Lao động cho biết.

  Điều đó đã đẩy chỉ số giá sản xuất tiêu đề tăng 0,8% trong tháng, thực tế thấp hơn một chút so với ước tính 0,9% của Dow Jones.

  Loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, cái gọi là PPI cốt lõi chỉ tăng 0,2%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 0,6%.

  Trên cơ sở hàng năm, PPI tiêu đề đã tăng 10%, giống như tháng 1 và gắn với động thái lớn nhất trong 12 tháng từ trước đến nay.

  Dữ liệu được đưa ra trong tuần ngày 13 tháng 2, trước khi Nga xâm lược Ukraine.

  Bài tập ứng dụng 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức quan trọng.

  Trên đây là toàn bộ phần giới thiệu chi tiết về cuốn sách 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Trong thời gian tới Thầy Vũ sẽ tiếp tục ra mắt với công chúng thêm nhiều cuốn sách mới, các bạn chú ý đón xem nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức
  Tần số cập nhập nội dung giáo án
  Lộ trình đào tạo bài bản chuyên nghiệp
  Từ vựng tiếng Trung rất phong phú

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tổng hợp các mẫu câu được sử dụng rất nhiều trong các tình huống làm việc với chủ xưởng và đối tác Trung Quốc, ví dụ như mẫu câu mặc cả tiền hàng, mẫu câu mặc cả phí vận chuyển, mẫu câu đàm phán hợp đồng thương mại mua bán, mẫu câu đòi bồi thường, mẫu câu yêu cầu hoàn trả lại tiền hàng. Đó là những mẫu câu tiếng Trung thương mại cực kỳ thiết yếu mà các chủ doanh nghiệp cần phải được trang bị trước khi tự chủ làm việc và giao dịch với các xưởng sản xuất có nguồn hàng tận gốc tại Trung Quốc. Cuốn sách này thật sự quá tuyệt vời vì đã giúp đỡ được rất nhiều người giải quyết được các vấn đề công việc hàng ngày, bài chia sẻ này rất xứng đáng được nhận đánh giá 5 sao.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tổng hợp các mẫu câu được sử dụng rất nhiều trong các tình huống làm việc với chủ xưởng và đối tác Trung Quốc, ví dụ như mẫu câu mặc cả tiền hàng, mẫu câu mặc cả phí vận chuyển, mẫu câu đàm phán hợp đồng thương mại mua bán, mẫu câu đòi bồi thường, mẫu câu yêu cầu hoàn trả lại tiền hàng. Đó là những mẫu câu tiếng Trung thương mại cực kỳ thiết yếu mà các chủ doanh nghiệp cần phải được trang bị trước khi tự chủ làm việc và giao dịch với các xưởng sản xuất có nguồn hàng tận gốc tại Trung Quốc. Cuốn sách này thật sự quá tuyệt vời vì đã giúp đỡ được rất nhiều người giải quyết được các vấn đề công việc hàng ngày, bài chia sẻ này rất xứng đáng được nhận đánh giá 5 sao.999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster