Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungMẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 là bài giảng cực kì hay và nổi tiếng trong bộ sưu tập tài liệu giảng dạy tiếng Trung thương mại tâm huyết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Rèn kỹ năng dịch tiếng Trung thương mại bài tập 1 mỗi ngày

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 là nội dung chi tiết bài tập luyện dịch tổng hợp các mẫu câu tiếng Trung Thương mại nâng cao ứng dụng thực tế uy tín của Thầy Nguyễn Minh Vũ . Tài liệu ngày hôm nay được Thầy Vũ biên soạn là để giúp các bạn học viên và thí sinh nâng cao nhanh chóng kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại từ cơ bản lên đến trình độ nâng cao. Các bạn học viên nên dành ra một ít thời gian để tham khảo bài tập này để củng cố cũng như nâng cao trình độ của mình nhé. Bài giảng được đăng trên website chinemaster.com của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Các bộ tài liệu được đăng tải công khai và hoàn toàn miễn phí ở trên đây, các bạn không cần phải bỏ ra bất cứ một chút phí nào để có thể sở hữu những bộ bài giảng này, còn chần chừ gì nữa mà không theo dõi kênh và học tập cùng chúng tôi nào.

  Nội dung giáo án bài giảng hôm nay là Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1.

  Tài liệu giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chọn lọc rất kĩ kiến thức và biên soạn chỉnh chu cho các bạn học viên học cũng như tất cả những bạn muốn học tiếng Trung thương mại trên khắp cả nước. Xem cụ thể giáo trình ở link dưới nhé.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển ChineMaster

  Còn tiếp theo đây là toàn bộ nội dung về bảng Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành,Thầy Nguyễn Minh Vũ mong muốn các bạn có thể có thêm vốn tài liệu từ vựng phong phú, giúp ích cho việc giao tiếp tiếng Trung thương mại.

  Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Các bạn nhớ tải ngay Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính và điện thoại để học nhé các bạn học viên,đây được mệnh danh là phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất và phổ biến nhất hiện nay do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tìm hiểu và tổng hợp lại cho tất cả các bạn đó nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới 

  Các bạn hãy tham khảo các mẫu câu tiếng Trung thương mại đầy đủ do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải và củng cố kiến thức ngữ pháp giao tiếp thêm vững chắc,các bạn nhớ chi tiết thì xem tại link sau nhé.

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại đầy đủ

  Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link sau nếu có nhu cầu học tiếng Trung thương mại,thầy Vũ sẽ đặc biệt gửi đến các bạn khóa học tiếng Trung thương mại có sử dụng bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập từ A đến Z cực kì nổi tiếng và bổ ích do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải

  Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

  Học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster có thể xem thông tin mua bán sách tiếng Trung thương mại phiên bản mới nhất ngay link bên dưới do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn và cung cấp cho các bạn nhé.

  Sách tiếng Trung thương mại phiên bản mới

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 Thầy Vũ

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 là bài giảng lớp học tiếng Trung thương mại online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các mẫu câu tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé. Thông qua giáo án đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online này chúng ta sẽ có thêm rất nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung thương mại. Các bạn chú ý theo dõi giáo án tài liệu luyện dịch tiếng Trung thương mại hôm nay nhé.

  Giáo án bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại online mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế hôm nay Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại một cách hiệu quả nhất.

  “通过加入世贸组织,中国不仅仅是同意进口更多我们的产品;它同意引入民主最珍视的价值观之一:经济自由,”克林顿当时说。 “中国的经济自由化程度越高,它就会越充分地释放其人民的潜力——他们的主动性、想象力和非凡的进取精神。当个人拥有权力,不仅是梦想,而且是实现他们的梦想,他们将要求更大的发言权。”

  对自由市场和自由人民稳步前进的希望已被证明是不切实际的。在全球范围内,民主正在下降。贫困率上升。

  非营利组织自由之家认为“不自由”的国家和年平均经济增长率低于 3% 的国家数量同步增加。

  根据世界银行的数据,甚至在大流行使发展中国家陷入更深的贫困之前,世界上大约 70% 的国家都在经历低于平均水平的增长,大约是 2008 年的三倍。非民主统治同样遍布全球大部分地区。

  根据世界银行的数据,2020 年是二十多年来全球贫困人口首次增加。俄罗斯的衰退将加剧这一趋势,包括曾经属于苏联的中亚共和国。在俄罗斯工作的中亚移民工人的汇款占吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦经济的 30% 左右,随着俄罗斯陷入深度衰退和卢布贬值,几乎肯定会大幅下降。

  “我们不久前走出了那个良性时代。但这场(战争)非常有力地把它带回家,”世界银行首席经济学家卡门·莱因哈特 (Carmen Reinhart) 说。 “全球化的黄金时代随着 2008 年的全球金融危机而结束。”

  全球贸易和金融联系也已趋于稳定。

  根据独立研究机构 CPB 荷兰经济政策分析局的数据,如果世界贸易量继续保持 2000-2008 年的轨迹,今天的贸易量将增加近一倍。

  同样,尽管全球经济自 2008 年以来增长了约 30%,但主要跨境资金流动几乎停滞不前。根据世行的数据,如今顶级银行的外汇敞口为 31.1 万亿美元,略高于 2008 年初的 30.4 万亿美元瑞士巴塞尔的国际定居点。

  根据 MSCI 的研究,曾经几乎同步上涨和下跌的金融市场正在越来越多地走自己的路。十年前,不同地区的市场大约有 80% 的时间是一起移动的。 MSCI 全球研究和产品开发主管 Peter Zangari 表示,如今,相关性略高于 50%,反映了“全球化经济的减弱”。

  全球化并没有结束。但它会有所不同。

  哥伦比亚大学经济学家约瑟夫斯蒂格利茨说:“它正在关闭一个从未有过强大知识基础的章节。” “不会一样的。我们将看到的是一个脱钩、脱离接触的过程。但它会很慢,尤其是在中国。”

  事实上,自 2018 年以来,美国一直在限制高科技产品流向中国,并提高对中国进口商品的关税。中国当局眼睁睁地看着美国及其盟国故意将俄罗斯推入深度衰退,预计将加紧努力,在半导体等产品的生产方面更加自给自足。

  美国也正朝着这个方向前进,拜登总统旨在刺激国内制造业的“美国制造”计划。

  然而,中国的经济规模是俄罗斯的 10 倍,并且与外部世界的联系更加紧密——这使得北京或其贸易伙伴不太可能寻求彻底离婚。

  这场战争对美国经济复苏的直接影响可能是有限的。去年美国与俄罗斯和乌克兰的双向贸易总额达到 400 亿美元,而华尔街银行向俄罗斯借款人提供的贷款不到 150 亿美元。

  但美国和盟国的全面制裁将带来附带损害,这些制裁削弱了俄罗斯与全球贸易和金融的大部分联系。根据凯投宏观的数据,美国的汽油价格现在平均达到每加仑 3.84 美元的九年高点,可能很快就会突破 4 美元。

  俄罗斯也是其他商品的主要生产国,包括小麦和工业金属。用于制造催化转换器的钯的价格今年上涨了 60% 以上,用于汽车。

  新的供应链中断也将给通胀带来上行压力。联邦快递和联合包裹服务公司都停止了往返俄罗斯的货运。大型海运货运公司马士基本周停止接受运往俄罗斯的货物的新预订,导致货物开始在欧洲各地的码头堆积。

  美国 2 月份新增 67.8 万个工作岗位,劳动力市场接近从大流行中全面复苏。

  劳工部周五表示,失业率已降至 3.8% 的大流行低点。

  美国经济在 2 月份创造了惊人的 678,000 个工作岗位,为强劲复苏增添了动力,劳动力市场正迅速恢复大流行前的繁荣。

  劳工部周五表示,随着新型冠状病毒的 omicron 变体消退,失业率从 1 月份的 4% 降至上个月的新低点 3.8%。与此同时,私营部门工人的平均小时工资保持稳定,仅上涨了 1 美分。年工资上涨了 5.1%,尽管没有跟上通货膨胀的步伐。

  乐观的景象结束了连续 10 个月的强劲增长,经济在过去一年中创造了创纪录的 700 万个工作岗位,并为今年夏天的全面复苏奠定了基础陷入衰退。

  “新冠病毒正在放松控制。病毒通过恐惧统治,而这种恐惧正在消退,”芝加哥大学经济学教授、前奥巴马白宫顾问奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 说。 “你在全国各地都看到了这种情况,因为人们愿意回到他们在大流行期间不愿意从事的工作。”

  服务业的就业增长继续最为显着,例如酒店业、医疗保健和建筑业,这些行业争先恐后地招聘足够的工人来满足蓬勃发展的需求。

  劳工部长马蒂沃尔什在接受采访时说:“我们在卡车运输、仓储、建筑、休闲和酒店业,甚至在疗养院等各个领域都看到了广泛的收益。” “2020 年 3 月和 4 月失去的工作岗位中有 90% 已经恢复。”

  周五的就业报告基于 2 月中旬俄罗斯入侵乌克兰之前进行的调查,并未反映地缘政治危机对美国劳动力市场的影响。尽管经济学家表示尚不清楚这场战争究竟会如何影响美国的就业,但他们指出,能源价格飙升、消费者支出放缓或迫在眉睫的不确定性可能会促使企业在未来几周暂停招聘。

  目前,工人们一直在涌入劳动力市场。仅计算过去一个月积极找工作的人的失业率处于两年来的最低水平。包括那些想要工作但没有积极寻找工作的人在内的更广泛的失业率指标在 2 月份降至 4.7%,接近危机前的 4.3%。

  “人们正在重返工作岗位,”就业网站 Indeed 的经济学家尼克·邦克 (Nick Bunker) 说。 “自去年秋天以来,我们一直看到这种趋势,但最近变得非常明显,尤其是在 25 至 54 岁的黄金工作年龄人群中。”

  但收益分配不均。 2 月份黑人女性的失业率上升到 6.4%,因为数以万计的人离开了劳动力市场。总体而言,与 1 月份相比,2 月份工作或正在寻找工作的女性人数减少,而男性的劳动力参与率上升到大流行期间的最高水平。此外,黑人和西班牙裔工人的失业率——分别为 6.6% 和 4.4%——仍然明显高于其他群体。

  “这是一份非常强劲的就业报告,但情况喜忧参半,”ADP 首席经济学家内拉·理查森 (Nela Richardson) 表示。 “我们还没有完成任务。”

  经济仍比大流行前的水平少 210 万个工作岗位,不过经济学家表示,如果招聘与近期增长保持同步,这一差距可能会在今年夏天缩小。

  然而,紧张的劳动力市场——职位空缺继续超过求职者——迫使企业改变招聘和招聘策略。各种雇主都在快速跟踪他们的招聘流程,在某些情况下,他们承诺提供现场报价以锁定候选人,特别是在零售和酒店业。例如,计划在春季之前招聘 100,000 名员工的 Home Depot 正在宣传一种“加速招聘流程”,可以在候选人申请后的 24 小时内为他们提供工作机会。

  在亚利桑那州梅萨,Inwook Kim 在申请 IT 咨询公司的平面设计师职位后不到两周就找到了一份工作。他说,他对这个过程如此顺利——以及他赚的钱比上一份工作多得多感到惊喜。

  “他们想尽快雇用某人,”这位 30 岁的老人说。 “我接受了两次采访,仅此而已。”

  但一些经济学家表示,趋势可能正在转变。 2 月份招聘人数急剧增加,加上工资增长停滞,可能预示着劳动力市场的转变。

  “人们重返劳动力市场的一个后果是,雇主将不再那么急切地寻找他们想要的工人,”左倾智囊团经济政策研究所的经济学家伊莉丝·古尔德 (Elise Gould) 说。

  AAA 表示,随着俄罗斯加强对乌克兰的入侵,美国的天然气价格正以最快的速度上涨。

  数据显示,由于世界大国考虑对俄罗斯能源部门实施制裁,天然气价格在过去一周上涨了 26 美分。

  美国天然气价格正以创纪录的速度上涨,因为西方对俄罗斯金融和航运业的制裁切断了全球市场的石油供应,炼油厂难以跟上激增的需求。

  根据美国汽车协会的数据,周五国内加油站每加仑无铅汽油的平均价格上涨了 9 美分至 3.84 美元,周四上涨了 7 美分。一周前,司机平均每加仑少付 26 美分。

  发言人德文格拉登说,这是 AAA 数据记录的最大的短期价格飙升。它的价格跟踪记录可以追溯到 2000 年。

  可能还会有更多的价格上涨。一些分析师预测油价可能达到每桶 130 美元。 RBOB 天然气是税前精炼汽油的基准,周五交易价格接近每加仑 3.50 美元,高于周四的 3.30 美元。周五下午原油交易价格超过每桶 112 美元,为 2008 年以来的最高水平。

  专家说,增加的费用可能会对美国消费者产生广泛影响。最近的工资增长使一些消费者免受价格上涨的影响,但仅汽油就占过去 12 个月通胀 6.1% 增长的四分之一。

  油价上涨会产生连锁反应。随着柴油价格上涨,通过该国已经动荡的供应链运输货物的成本也在上涨。

  “我认为人们会感到震惊,”格拉登说。 “即使他们因为工资上涨而可以购买更多,你也必须考虑到许多家庭的流行病如何使他们比以往任何时候都更加脆弱。目前存在许多社会挑战,而价格上涨则加剧了这种挑战。”

  专家说,在俄罗斯于 2 月 24 日开始入侵乌克兰之前,美国燃料市场已经吃紧,因为许多州的流行病限制已经到期,消费者行使了被压抑的购买力。

  但来自白宫、欧盟和日本的严厉经济制裁使俄罗斯的金融体系陷入混乱,并严重限制企业开展国际贸易。俄罗斯的主要银行已与世界 10 大经济体中的 8 个经济体隔离开来。世界上近一半的集装箱船被禁止在俄罗斯港口登陆。俄罗斯飞机被禁止在西欧和北美大部分地区上空飞行。

  尽管严重依赖俄罗斯天然气和其他化石燃料的欧盟尚未实施能源制裁,但一些国际石油公司已宣布计划退出俄罗斯的能源投资。

  “俄罗斯的大部分出口已经受到俄罗斯制裁的严重影响,”跟踪服务公司 GasBuddy 的石油分析主管帕特里克·德哈恩 (Patrick De Haan) 在与记者的简报中表示。 “俄罗斯的石油供应基本上已经变得非常难以获得。”

  众议院议长南希佩洛西(加利福尼亚州民主党)周四表示,她支持禁止俄罗斯向美国进口能源,这一提议在国会两院都获得了两党支持。

  白宫新闻秘书 Jen Psaki 周五表示,拜登政府正在“考虑一系列选择”,包括随着俄罗斯升级对乌克兰的入侵而实施能源制裁,但政府仍对全球能源供应感到担忧。

  “我们所知道的是,你知道,我们从美国经济中进口的俄罗斯石油不多,但我们正在考虑如果我们要减少美国对俄罗斯能源的消耗,我们现在可以采取的选择, ”普萨基说。 “但真正最重要的是我们保持稳定的全球能源供应。”

  她后来补充说,“当然,石油价格上涨和对天然气价格的影响是我们关注的焦点之一。”

  白宫周二还宣布,美国和其他世界大国将从其战略储备中开采 6000 万桶石油,以压低油价。但此次发布是权宜之计,国际权威人士称,仅够稳定能源市场30天。

  这种动态出现在美国能源日历上的一个困难时刻。国内炼油厂开始将生产从排放量较高的冬季混合汽油转向更清洁的夏季混合汽油,后者的生产成本更高。

  全国便利店协会的发言人杰夫·莱纳德(Jeff Lenard)说,在正常年份,零售汽油价格从 2 月底到仲夏高峰期间每加仑上涨 50 美分,该协会的成员销售近 80% 的汽油。美国的零售汽油。他说,这是因为消费者需求的增加以及与夏季混合饮料相关的成本增加。

  Phiên âm tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế cho bài giảng Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 được đưa ra ngay sau khi học viên đã học xong bài giảng đầu tiên của khóa học luyện dịch tiếng Trung thương mại online.

  Bên dưới là phần chú thích phiên âm cho bài giảng mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1. Các bạn chú ý xem và đối chiếu nhé.

  “Tōngguò jiārù shìmào zǔzhī, zhōngguó bùjǐn jǐn shì tóngyì jìnkǒu gèng duō wǒmen de chǎnpǐn; tā tóngyì yǐnrù mínzhǔ zuì zhēnshì de jiàzhíguān zhī yī: Jīngjì zìyóu,” kèlíndùn dāngshí shuō. “Zhōngguó de jīngjì zìyóu huà chéngdù yuè gāo, tā jiù huì yuè chōngfèn de shìfàng qí rénmín de qiánlì——tāmen de zhǔdòng xìng, xiǎngxiàng lì hé fēifán de jìnqǔ jīngshén. Dāng gèrén yǒngyǒu quánlì, bùjǐn shì mèngxiǎng, érqiě shìshíxiàn tāmen de mèngxiǎng, tāmen jiāng yāoqiú gèng dà de fǎ yán quán.”

  Duì zìyóu shìchǎng hé zìyóu rénmín wěnbù qiánjìn de xīwàng yǐ bèi zhèngmíng shì bù qiè shíjì de. Zài quánqiú fànwéi nèi, mínzhǔ zhèngzài xiàjiàng. Pínkùn lǜ shàngshēng.

  Fēi yínglì zǔzhī zìyóu zhī jiā rènwéi “bù zìyóu” de guójiā hé nián píngjūn jīngjì zēngzhǎng lǜ dī yú 3% de guójiā shùliàng tóngbù zēngjiā.

  Gēnjù shìjiè yínháng de shùjù, shènzhì zài dà liúxíng shǐ fāzhǎn zhōngguójiā xiànrù gēngshēn de pínkùn zhīqián, shìjiè shàng dàyuē 70% de guójiā dōu zài jīnglì dī yú píngjūn shuǐpíng de zēngzhǎng, dàyuē shì 2008 nián de sān bèi. Fēi mínzhǔ tǒngzhì tóngyàng biànbù quánqiú dà bùfèn dìqū.

  Gēnjù shìjiè yínháng de shùjù,2020 nián shì èrshí duō nián lái quánqiú pínkùn rénkǒu shǒucì zēngjiā. Èluósī de shuāituì jiāng jiājù zhè yī qūshì, bāokuò céngjīng shǔyú sūlián de zhōng yǎ gònghéguó. Zài èluósī gōngzuò de zhōng yà yímín gōngrén de huìkuǎn zhàn jí’ěrjísī gònghéguó hé tǎjíkè sītǎn jīngjì de 30% zuǒyòu, suízhe èluósī xiànrù shēndù shuāituì hé lúbù biǎnzhí, jīhū kěndìng huì dàfú xiàjiàng.

  “Wǒmen bùjiǔ qián zǒuchūle nàgè liángxìng shídài. Dàn zhè chǎng (zhànzhēng) fēicháng yǒulì de bǎ tā dài huí jiā,” shìjiè yínháng shǒuxí jīngjì xué jiā kǎmén·lái yīn hā tè (Carmen Reinhart) shuō. “Quánqiú huà de huángjīn shídài suízhe 2008 nián de quánqiú jīnróng wéijī ér jiéshù.”

  Quánqiú màoyì hé jīnróng liánxì yě yǐ qū yú wěndìng.

  Gēnjù dúlì yán jiù jīgòu CPB hélán jīngjì zhèngcè fēnxī jú de shùjù, rúguǒ shìjiè màoyì liàng jìxù bǎochí 2000-2008 nián de guǐjī, jīntiān de màoyì liàng jiāng zēngjiā jìn yī bèi.

  Tóngyàng, jǐnguǎn quánqiú jīngjì zì 2008 nián yǐlái zēngzhǎngle yuē 30%, dàn zhǔyào kuà jìng zījīn liúdòng jīhū tíngzhì bù qián. Gēnjù shì xíng de shùjù, rújīn dǐngjí yínháng de wàihuì chǎng kǒu wèi 31.1 Wàn yì měiyuán, lüè gāo yú 2008 niánchū de 30.4 Wàn yì měiyuán ruìshì bāsè ěr de guójì dìngjū diǎn.

  Gēnjù MSCI de yánjiū, céngjīng jīhū tóngbù shàngzhǎng hé xiàdié de jīnróng shìchǎng zhèngzài yuè lái yuè duō de zǒu zìjǐ de lù. Shí nián qián, bùtóng dìqū de shìchǎng dàyuē yǒu 80% de shíjiān shì yīqǐ yídòng de. MSCI quánqiú yánjiū hé chǎnpǐn kāifā zhǔguǎn Peter Zangari biǎoshì, rújīn, xiāngguān xìng lüè gāo yú 50%, fǎnyìngle “quánqiú huà jīngjì de jiǎnruò”.

  Quánqiú huà bìng méiyǒu jiéshù. Dàn tā huì yǒu suǒ bùtóng.

  Gēlúnbǐyǎ dàxué jīngjì xué jiā yuēsèfū sī dì gé lì cí shuō:“Tā zhèngzài guānbì yīgè cóng wèi yǒuguò qiángdà zhīshì jīchǔ de zhāngjié.” “Bù huì yīyàng de. Wǒmen jiāng kàn dào de shì yīgè tuōgōu, tuōlí jiēchù de guòchéng. Dàn tā huì hěn màn, yóuqí shì zài zhōngguó.”

  Shì shí shàng, zì 2018 nián yǐlái, měiguó yīzhí zài xiànzhì gāo kējì chǎnpǐn liúxiàng zhōngguó, bìng tígāo duì zhōngguó jìnkǒu shāngpǐn de guānshuì. Zhōngguó dāngjú yǎnzhēngzhēng de kànzhe měiguó jí qí méngguó gùyì jiāng èluósī tuī rù shēndù shuāituì, yùjì jiāng jiājǐn nǔlì, zài bàndǎotǐ děng chǎnpǐn de shēngchǎn fāngmiàn gèngjiā zì jǐ zìzú.

  Měiguó yě zhèng cháozhe zhège fāngxiàng qiánjìn, bài dēng zǒngtǒng zhǐ zài cìjī guónèi zhìzào yè de “měiguó zhìzào” jìhuà.

  Rán’ér, zhōng guó de jīngjì guīmó shì èluósī de 10 bèi, bìngqiě yǔ wàibù shìjiè de liánxì gèngjiā jǐnmì——zhè shǐdé běijīng huò qí màoyì huǒbàn bù tài kěnéng xúnqiú chèdǐ líhūn.

  Zhè chǎng zhànzhēng duì měiguó jīngjì fùsū de zhíjiē yǐngxiǎng kěnéng shì yǒuxiàn de. Qùnián měiguó yǔ èluósī hé wūkèlán de shuāngxiàng màoyì zǒng’é dádào 400 yì měiyuán, ér huá’ěrjiē yínháng xiàng èluósī jièkuǎn rén tígōng de dàikuǎn bù dào 150 yì měiyuán.

  Dàn měiguó hé méngguó de quánmiàn zhìcái jiāng dài lái fùdài sǔnhài, zhèxiē zhìcái xuēruòle èluósī yǔ quánqiú màoyì hé jīnróng de dà bùfèn liánxì. Gēnjù kǎi tóu hóngguān de shùjù, měiguó de qìyóu jiàgé xiànzài píngjūn dádào měi jiālún 3.84 Měiyuán de jiǔ nián gāo diǎn, kěnéng hěn kuài jiù huì túpò 4 měiyuán.

  Èluósī yěshì qítā shāngpǐn de zhǔyào shēngchǎn guó, bāokuò xiǎomài hé gōngyè jīnshǔ. Yòng yú zhìzào cuīhuà zhuǎnhuàn qì de bǎ de jiàgé jīnnián shàngzhǎngle 60% yǐshàng, yòng yú qìchē.

  Xīn de gōngyìng liàn zhōngduàn yě jiāng gěi tōngzhàng dài lái shàngxíng yālì. Liánbāng kuàidì hé liánhé bāoguǒ fúwù gōngsī dōu tíngzhǐle wǎngfǎn èluósī de huòyùn. Dàxíng hǎiyùn huòyùn gōngsī mǎshìjī běn zhōu tíngzhǐ jiēshòu yùnwǎng èluósī de huòwù de xīn yùdìng, dǎozhì huòwù kāishǐ zài ōuzhōu gèdì de mǎtóu duījī.

  Měiguó 2 yuèfèn xīn zēng 67.8 Wàn gè gōngzuò gǎngwèi, láodònglì shìchǎng jiējìn cóng dà liúxíng zhōng quánmiàn fùsū.

  Láogōng bù zhōu wǔ biǎoshì, shīyè lǜ yǐ jiàng zhì 3.8% De dà liúxíng dī diǎn.

  Měiguó jīngjì zài 2 yuèfèn chuàngzàole jīngrén de 678,000 gè gōngzuò gǎngwèi, wéi qiángjìng fùsū zēngtiānle dònglì, láodònglì shìchǎng zhèng xùnsù huīfù dà liúxíng qián de fánróng.

  Láogōng bù zhōu wǔ biǎoshì, suízhe xīnxíng guānzhuàng bìngdú dí omicron biàn tǐ xiāotuì, shīyè shuài cóng 1 yuèfèn de 4% jiàng zhìshàng gè yuè de xīndī diǎn 3.8%. Yǔ cǐ tóngshí, sīyíng bùmén gōngrén de píngjūn xiǎoshí gōngzī bǎochí wěndìng, jǐn shàngzhǎngle 1 měi fēn. Nián gōngzī shàngzhǎngle 5.1%, Jǐnguǎn méiyǒu gēn shàng tōnghuò péngzhàng de bùfá.

  Lèguān de jǐngxiàng jiéshùle liánxù 10 gè yuè de qiángjìng zēngzhǎng, jīngjì zài guòqù yī nián zhōng chuàngzàole chuàng jìlù de 700 wàn gè gōngzuò gǎngwèi, bìng wéijīnnián xiàtiān de quánmiàn fùsū diàndìngle jīchǔ xiànrù shuāituì.

  “Xīnguān bìngdú zhèngzài fàngsōng kòngzhì. Bìngdú tōngguò kǒngjù tǒngzhì, ér zhè zhǒng kǒngjù zhèngzài xiāotuì,” zhījiāgē dàxué jīngjì xué jiàoshòu, qián àobāmǎ báigōng gùwèn ào sītǎn·gǔ ěr sī bǐ (Austan Goolsbee) shuō. “Nǐ zài quánguó gèdì dōu kàn dàole zhè zhǒng qíngkuàng, yīn wéi rénmen yuànyì huí dào tāmen zài dà liúxíng qíjiān bù yuànyì cóngshì de gōngzuò.”

  Fúwù yè de jiùyè zēngzhǎng jìxù zuìwéi xiǎnzhe, lìrú jiǔdiàn yè, yīliáo bǎojiàn hé jiànzhú yè, zhèxiē hángyè zhēngxiānkǒnghòu de zhāopìn zúgòu de gōngrén lái mǎnzú péngbó fāzhǎn de xūqiú.

  Láogōng bùzhǎng mǎ dì wò ēr shén zài jiēshòu cǎifǎng shí shuō:“Wǒmen zài kǎchē yùnshū, cāngchú, jiànzhú, xiūxián hé jiǔdiàn yè, shènzhì zài liáoyǎngyuàn děng gège lǐngyù dōu kàn dàole guǎngfàn de shōuyì.” “2020 Nián 3 yuè hé 4 yuè shīqù de gōngzuò gǎngwèi zhōng yǒu 90% yǐjīng huīfù.”

  Zhōu wǔ de jiùyè bàogào jīyú 2 yuè zhōngxún èluósī rùqīn wūkèlán zhīqián jìnxíng de diàochá, bìng wèi fǎnyìng dìyuán zhèngzhì wéijī duì měiguó láodònglì shìchǎng de yǐngxiǎng. Jǐnguǎn jīngjì xué jiā biǎoshì shàng bù qīngchǔ zhè chǎng zhànzhēng jiùjìng huì rúhé yǐngxiǎng měiguó de jiùyè, dàn tāmen zhǐchū, néngyuán jiàgé biāoshēng, xiāofèi zhě zhīchū fàng huǎn huò pòzàiméijié de bù quèdìng xìng kěnéng huì cùshǐ qǐyè zài wèilái jǐ zhōu zàntíng zhāopìn.

  Mùqián, gōngrénmen yīzhí zài yǒng rù láodònglì shìchǎng. Jǐn jìsuàn guòqù yīgè yuè jījí zhǎo gōngzuò de rén de shīyè lǜ chǔyú liǎng niánlái de zuìdī shuǐpíng. Bāokuò nàxiē xiǎng yào gōngzuò dàn méiyǒu jījí xúnzhǎo gōngzuò de rén zài nèi de gèng guǎngfàn de shīyè lǜ zhǐbiāo zài 2 yuèfèn jiàng zhì 4.7%, Jiējìn wéi jī qián de 4.3%.

  “Rénmen zhèngzài chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi,” jiùyè wǎngzhàn Indeed de jīngjì xué jiā níkè·bāng kè (Nick Bunker) shuō. “Zì qùnián qiūtiān yǐlái, wǒmen yīzhí kàn dào zhè zhǒng qūshì, dàn zuìjìn biàn dé fēicháng míngxiǎn, yóuqí shì zài 25 zhì 54 suì de huángjīn gōngzuò niánlíng rénqún zhōng.”

  Dàn shōuyì fēnpèi bù jūn. 2 Yuèfèn hēirén nǚxìng de shīyè lǜ shàngshēng dào 6.4%, Yīn wéi shù yǐ wàn jì de rén líkāile láodònglì shìchǎng. Zǒngtǐ ér yán, yǔ 1 yuèfèn xiāng bǐ,2 yuèfèn gōngzuò huò zhèngzài xúnzhǎo gōngzuò de nǚxìng rénshù jiǎnshǎo, ér nánxìng de láodònglì cānyù lǜ shàngshēng dào dà liúxíng qíjiān de zuìgāo shuǐpíng. Cǐwài, hēirén hé xībānyá yì gōngrén de shīyè lǜ——fēnbié wèi 6.6% Hé 4.4%——Réngrán míngxiǎn gāo yú qítā qúntǐ.

  “Zhè shì yī fèn fēicháng qiángjìng de jiùyè bàogào, dàn qíngkuàng xǐyōucānbàn,”ADP shǒuxí jīngjì xué jiānèi lā·lǐchásēn (Nela Richardson) biǎoshì. “Wǒmen hái méiyǒu wánchéng rènwù.”

  Jīngjì réng bǐ dà liúxíng qián de shuǐpíng shǎo 210 wàn gè gōngzuò gǎngwèi, bùguò jīngjì xué jiā biǎoshì, rúguǒ zhāopìn yǔ jìnqí zēngzhǎng bǎochí tóngbù, zhè yī chājù kěnéng huì zài jīnnián xiàtiān suōxiǎo.

  Rán’ér, jǐnzhāng de láodònglì shìchǎng——zhíwèi kòngquē jìxù chāoguò qiúzhí zhě——pòshǐ qǐyè gǎibiàn zhāopìn hé zhāopìn cèlüè. Gè zhǒng gùzhǔ dōu zài kuàisù gēnzōng tāmen de zhāopìn liúchéng, zài mǒu xiē qíngkuàng xià, tāmen chéngnuò tígōng xiànchǎng bàojià yǐ suǒdìng hòuxuǎn rén, tèbié shì zài língshòu hé jiǔdiàn yè. Lìrú, jìhuà zài chūnjì zhīqián zhāopìn 100,000 míng yuángōng de Home Depot zhèngzài xuānchuán yī zhǒng “jiāsù zhāopìn liúchéng”, kěyǐ zài hòuxuǎn rén shēnqǐng hòu de 24 xiǎoshí nèi wèi tāmen tígōng gōngzuò jīhuì.

  Zài yǎlìsāngnà zhōu méi sà,Inwook Kim zài shēnqǐng IT zīxún gōngsī de píngmiàn shèjì shī zhíwèi hòu bù dào liǎng zhōu jiù zhǎodàole yī fèn gōngzuò. Tā shuō, tā duì zhège guòchéng rúcǐ shùnlì——yǐjí tā zhuàn de qián bǐ shàng yī fèn gōngzuò duō dé duō gǎndào jīngxǐ.

  “Tāmen xiǎng jǐnkuài gùyòng mǒu rén,” zhè wèi 30 suì de lǎorén shuō. “Wǒ jiēshòule liǎng cì cǎifǎng, jǐn cǐ éryǐ.”

  Dàn yīxiē jīngjì xué jiā biǎoshì, qūshì kěnéng zhèngzài zhuǎnbiàn. 2 Yuèfèn zhāopìn rénshù jíjù zēngjiā, jiā shàng gōngzī zēngzhǎng tíngzhì, kěnéng yùshìzhe láodònglì shìchǎng de zhuǎnbiàn.

  “Rénmen chóng fǎn láodònglì shìchǎng de yīgè hòuguǒ shì, gùzhǔ jiàng bù zài nàme jíqiè de xúnzhǎo tāmen xiǎng yào de gōngrén,” zuǒqīng zhìnáng tuán jīngjì zhèngcè yánjiū suǒ de jīngjì xué jiā yī lì sī·gǔ ěr dé (Elise Gould) shuō.

  AAA biǎoshì, suízhe èluósī jiāqiáng duì wūkèlán de rùqīn, měiguó de tiānránqì jiàgé zhèng yǐ zuì kuài de sùdù shàngzhǎng.

  Shùjù xiǎnshì, yóuyú shìjiè dàguó kǎolǜ duì èluósī néngyuán bùmén shíshī zhìcái, tiānránqì jiàgé zài guòqù yīzhōu shàngzhǎngle 26 měi fēn.

  Měiguó tiānránqì jiàgé zhèng yǐ chuàng jìlù de sùdù shàngzhǎng, yīnwèi xīfāng duì èluósījīnróng hé hángyùn yè de zhìcái qiēduànle quánqiú shìchǎng de shíyóu gōngyìng, liànyóu chǎng nányǐ gēn shàng jīzēng de xūqiú.

  Gēnjù měiguó qìchē xiéhuì de shùjù, zhōu wǔ guónèi jiāyóu zhàn měi jiālún wú qiān qìyóu de píngjūn jiàgé shàngzhǎngle 9 měi fēn zhì 3.84 Měiyuán, zhōu sì shàngzhǎngle 7 měi fēn. Yīzhōu qián, sī jī píngjūn měi jiālún shǎo fù 26 měi fēn.

  Fāyán rén dé wén gélā dēng shuō, zhè shì AAA shùjù jìlù de zuìdà de duǎnqí jiàgé biāoshēng. Tā de jiàgé gēnzōng jìlù kěyǐ zhuīsù dào 2000 nián.

  Kěnéng hái huì yǒu gèng duō de jiàgé shàngzhǎng. Yīxiē fēnxī shī yùcè yóujià kěnéng dádào měi tǒng 130 měiyuán. RBOB tiānránqì shì shuì qián jīngliàn qìyóu de jīzhǔn, zhōu wǔ jiāoyì jiàgé jiējìn měi jiālún 3.50 Měiyuán, gāo yú zhōu sì de 3.30 Měiyuán. Zhōu wǔ xiàwǔ yuányóu jiāoyì jiàgé chāoguò měi tǒng 112 měiyuán, wèi 2008 nián yǐlái de zuìgāo shuǐpíng.

  Zhuānjiā shuō, zēngjiā de fèiyòng kěnéng huì duì měiguó xiāofèi zhě chǎnshēng guǎngfàn yǐngxiǎng. Zuìjìn de gōngzī zēngzhǎng shǐ yīxiē xiāofèi zhě miǎn shòu jiàgé shàngzhǎng de yǐngxiǎng, dàn jǐn qìyóu jiù zhàn guòqù 12 gè yuè tōngzhàng 6.1% Zēngzhǎng de sì fēn zhī yī.

  Yóujià shàngzhǎng huì chǎnshēng liánsuǒ fǎnyìng. Suízhe cháiyóujiàgé shàngzhǎng, tōngguò gāi guó yǐjīng dòngdàng de gōngyìng liàn yùnshū huòwù de chéngběn yě zài shàngzhǎng.

  “Wǒ rènwéi rénmen huì gǎndào zhènjīng,” gélā dēng shuō. “Jíshǐ tāmen yīnwèi gōngzī shàngzhǎng ér kěyǐ gòumǎi gèng duō, nǐ yě bìxū kǎolǜ dào xǔduō jiātíng de liúxíng bìng rúhé shǐ tāmen bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèngjiā cuìruò. Mùqián cúnzài xǔduō shèhuì tiǎozhàn, ér jiàgé shàngzhǎng zé jiājùle zhè zhǒng tiǎozhàn.”

  Zhuānjiā shuō, zài èluósī yú 2 yuè 24 rì kāishǐ rùqīn wūkèlán zhīqián, měiguó ránliào shìchǎng yǐjīng chījǐn, yīnwèi xǔduō zhōu de liúxíng bìng xiànzhì yǐjīng dào qí, xiāofèi zhě xíngshǐle bèi yāyì de gòumǎilì.

  Dàn láizì báigōng, ōuméng hé rìběn de yánlì jīngjì zhìcái shǐ èluósī de jīnróng tǐxì xiànrù hǔnluàn, bìng yánzhòngxiànzhì qǐyè kāizhǎn guójì màoyì. Èluósī de zhǔyào yínháng yǐ yǔ shìjiè 10 dà jīngjì tǐ zhōng de 8 gè jīngjì tǐ gélí kāi lái. Shìjiè shàng jìn yībàn de jízhuāngxiāng chuán bèi jìnzhǐ zài èluósī gǎngkǒu dēnglù. Èluósī fēijī bèi jìnzhǐ zài xī’ōu hé běiměi dà bùfèn dìqū shàngkōng fēixíng.

  Jǐnguǎn yánzhòng yīlài èluósī tiānránqì hé qítā huàshí ránliào de ōuméng shàngwèi shíshī néngyuán zhìcái, dàn yīxiē guójì shíyóu gōngsī yǐ xuānbù jìhuà tuìchū èluósī de néngyuán tóuzī.

  “Èluósī de dà bùfèn chūkǒu yǐjīng shòudào èluósī zhìcái de yán chóng yǐngxiǎng,” gēnzōng fúwù gōngsī GasBuddy de shíyóu fēnxī zhǔguǎn pàtèlǐkè·dé hā’ēn (Patrick De Haan) zài yǔ jìzhě de jiǎnbào zhōng biǎoshì. “Èluósī de shíyóu gōngyìng jīběn shàng yǐjīng biàn dé fēicháng nányǐ huòdé.”

  Zhòngyìyuàn yìzhǎng nán xī pèi luò xī (jiālìfúníyǎ zhōu mínzhǔdǎng) zhōu sì biǎoshì, tā zhīchí jìnzhǐ èluósī xiàng měiguójìnkǒu néngyuán, zhè yī tíyì zài guóhuì liǎng yuàn dōu huòdéle liǎng dǎng zhīchí.

  Báigōng xīnwén mìshū Jen Psaki zhōu wǔ biǎoshì, bài dēng zhèngfǔ zhèngzài “kǎolǜ yī xìliè xuǎnzé”, bāokuò suízhe èluósī shēngjí duì wūkèlán de rùqīn ér shíshī néngyuán zhìcái, dàn zhèngfǔ réng duì quánqiú néngyuán gōngyìng gǎndào dānyōu.

  “Wǒmen suǒ zhīdào de shì, nǐ zhīdào, wǒmen cóng měiguó jīngjì zhōng jìnkǒu de èluósī shíyóu bù duō, dàn wǒmen zhèngzài kǎolǜ rúguǒ wǒmen yào jiǎnshǎo měiguó duì èluósī néngyuán de xiāohào, wǒmen xiànzài kěyǐ cǎiqǔ de xuǎnzé, ” pǔ sà jī shuō. “Dàn zhēnzhèng zuì zhòngyào de shì wǒmen bǎochí wěndìng de quánqiú néngyuán gōngyìng.”

  Tā hòulái bǔchōng shuō,“dāngrán, shíyóu jiàgé shàngzhǎng hé duì tiānránqì jiàgé de yǐngxiǎng shì wǒmen guānzhù de jiāodiǎn zhī yī.”

  Báigōng zhōu’èr hái xuānbù, měiguó hé qítā shìjiè dàguó jiāng cóng qí zhànlüè chúbèi zhōng kāicǎi 6000 wàn tǒng shíyóu, yǐ yādī yóu jià. Dàn cǐ cì fābù shì quányí zhī jì, guó jì quánwēi rénshì chēng, jǐn gòu wěndìng néngyuán shìchǎng 30 tiān.

  Zhè zhǒng dòngtài chūxiàn zài měiguó néngyuán rìlì shàng de yīgè kùnnán shíkè. Guónèi liànyóu chǎng kāishǐ jiāng shēngchǎn cóng páifàng liàng jiào gāo de dōngjì hùnhé qìyóu zhuǎnxiàng gèng qīngjié de xiàjì hùnhé qìyóu, hòu zhě de shēngchǎn chéngběn gèng gāo.

  Quánguó biànlì diàn xiéhuì de fǎ yán rénjié fū·lái nà dé (Jeff Lenard) shuō, zài zhèngcháng niánfèn, língshòu qìyóu jiàgé cóng 2 yuèdǐ dào zhòng xià gāofēng qíjiān měi jiālún shàngzhǎng 50 měi fēn, gāi xiéhuì de chéngyuán xiāoshòu jìn 80% de qìyóu. Měiguó de língshòu qìyóu. Tā shuō, zhè shì yīnwèi xiāofèi zhě xūqiú de zēngjiā yǐjí yǔ xiàjì hùnhé yǐnliào xiāngguān de chéngběn zēngjiā.

  Đáp án bài giảng luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 được trình bày ngay bên dưới. Các bạn hãy tham khảo và đối chiếu nhé.

  Bên dưới là đáp án tham khảo cho bài tập luyện dịch thương mại tiếng Trung ứng dụng thực tế. Tài liệu tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 hôm nay sẽ là kiến thức quan trọng cho các bài học tiếp theo.

  “Khi gia nhập WTO, Trung Quốc không chỉ đơn giản là đồng ý nhập khẩu nhiều sản phẩm của chúng tôi hơn; Clinton đồng ý nhập khẩu một trong những giá trị được trân trọng nhất của nền dân chủ: tự do kinh tế, ”Clinton nói vào thời điểm đó. “Trung Quốc càng tự do hóa nền kinh tế, thì họ càng giải phóng đầy đủ tiềm năng của con người – sáng kiến của họ, trí tưởng tượng của họ, tinh thần kinh doanh đáng chú ý của họ. Và khi các cá nhân có sức mạnh, không chỉ để ước mơ mà còn để thực hiện ước mơ của mình, họ sẽ đòi hỏi một tiếng nói lớn hơn. ”

  Hy vọng về một cuộc tiến quân ổn định về phía trước của thị trường tự do và những người tự do đã tỏ ra không thực tế. Trên toàn cầu, nền dân chủ đang đi xuống. Nghèo đói tăng lên.

  Số lượng các quốc gia được coi là “không tự do” bởi tổ chức phi lợi nhuận Freedom House và những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm dưới 3 phần trăm đã tăng lên song song.

  Ngay cả trước khi đại dịch khiến thế giới đang phát triển rơi vào cảnh nghèo đói sâu sắc hơn, khoảng 70% các quốc gia trên thế giới đã có mức tăng trưởng dưới mức trung bình, gần gấp ba lần con số vào năm 2008, theo Ngân hàng Thế giới. Quy tắc phi dân chủ tương tự cũng lan rộng trên phần lớn thế giới.

  Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2020, lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, tình trạng nghèo đói trên toàn cầu gia tăng. Suy thoái của Nga sẽ làm gia tăng xu hướng đó, bao gồm cả ở các nước cộng hòa Trung Á từng là một phần của Liên Xô. Kiều hối từ những người lao động nhập cư từ Trung Á làm việc tại Nga chiếm khoảng 30% nền kinh tế ở cả nước cộng hòa Kyrgyzstan và Tajikistan và gần như chắc chắn sẽ giảm mạnh khi Nga rơi vào suy thoái sâu và đồng rúp chìm.

  “Chúng tôi đã rời khỏi kỷ nguyên lành tính đó một thời gian trước. Nhưng [cuộc chiến] này đã đưa nó về nước rất mạnh mẽ, ”Carmen Reinhart, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cho biết. “Kỷ nguyên vàng cho toàn cầu hóa đã kết thúc với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.”

  Các liên kết thương mại và tài chính toàn cầu cũng được giữ lại.

  Khối lượng thương mại thế giới sẽ cao gần gấp đôi hiện nay nếu họ tiếp tục trên con đường 2000-2008, theo dữ liệu từ Cơ quan Phân tích Chính sách Kinh tế của CPB Hà Lan, một viện nghiên cứu độc lập.

  Tương tự như vậy, các dòng tài chính xuyên biên giới hầu như bị đình trệ ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng lớn hơn khoảng 30% kể từ năm 2008. Các ngân hàng hàng đầu có 31,1 nghìn tỷ USD tiếp xúc với nước ngoài hiện nay, nhiều hơn một chút so với mức 30,4 nghìn tỷ USD vào đầu năm 2008, theo dữ liệu từ Ngân hàng cho Các khu định cư quốc tế tại Basel, Thụy Sĩ.

  Theo nghiên cứu của MSCI, các thị trường tài chính đã từng tăng và giảm trong thời gian gần chạm ngưỡng đang ngày càng đi theo hướng riêng của chúng. Một thập kỷ trước, thị trường ở các khu vực khác nhau di chuyển cùng nhau khoảng 80% thời gian. Ngày nay, mối tương quan là hơn 50% một chút, phản ánh “ít nền kinh tế toàn cầu hóa hơn”, theo Peter Zangari, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm toàn cầu của MSCI.

  Không phải là toàn cầu hóa đã kết thúc. Nhưng nó sẽ khác.

  Nhà kinh tế học Joseph Stiglitz của Đại học Columbia cho biết: “Nó đang đóng lại cánh cửa cho một chương chưa bao giờ có cơ sở trí tuệ vững chắc. “Nó sẽ không giống nhau. Những gì chúng ta sẽ thấy là một quá trình tách biệt, tách rời. Nhưng nó sẽ chậm lại, đặc biệt là trong trường hợp của Trung Quốc. ”

  Trên thực tế, Hoa Kỳ kể từ năm 2018 đã hạn chế dòng chảy hàng hóa công nghệ cao sang Trung Quốc và tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Các nhà chức trách Trung Quốc, khi chứng kiến Hoa Kỳ và các đồng minh cố tình đẩy Nga vào cuộc suy thoái sâu, dự kiến sẽ tăng cường nỗ lực để trở nên tự chủ hơn trong sản xuất các mặt hàng như chất bán dẫn.

  Hoa Kỳ cũng đang đi theo hướng đó với sáng kiến “sản xuất tại Mỹ” của Tổng thống Biden được thiết kế để thúc đẩy sản xuất trong nước.

  Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc có quy mô gấp 10 lần Nga và gắn bó hơn nhiều với thế giới bên ngoài – khiến cho việc Bắc Kinh hoặc các đối tác thương mại của họ khó có thể tìm cách ly hôn hoàn toàn.

  Tác động tức thời của chiến tranh đối với sự phục hồi của Hoa Kỳ có thể sẽ bị hạn chế. Tổng thương mại hai chiều của Hoa Kỳ với Nga và Ukraine năm ngoái lên tới 40 tỷ USD, và các ngân hàng Phố Wall có cổ phần dưới 15 tỷ USD trong các khoản vay cho những người đi vay Nga.

  Nhưng sẽ có thiệt hại về tài sản thế chấp do các lệnh trừng phạt sâu rộng của Hoa Kỳ và các đồng minh đã cắt đứt hầu hết các liên kết của Nga với thương mại và tài chính toàn cầu. Theo Capital Economics, giá xăng ở Hoa Kỳ, hiện đạt mức cao trung bình trong 9 năm là 3,84 USD / gallon, có thể sớm chạm mốc 4 USD.

  Nga cũng là nước sản xuất chính các mặt hàng khác, bao gồm lúa mì và kim loại công nghiệp. Giá của palađi, được sử dụng để chế tạo bộ chuyển đổi xúc tác, tăng hơn 60% trong năm nay đối với ô tô.

  Sự gián đoạn chuỗi cung ứng được gia hạn cũng sẽ gây áp lực lên lạm phát. Cả Federal Express và United Parcel Service đều đã tạm dừng các chuyến hàng đến và đi từ Nga. Maersk, hãng vận chuyển hàng hóa đường biển khổng lồ, đã ngừng nhận các đơn đặt hàng mới trong tuần này cho hàng hóa đến từ Nga, khiến hàng hóa bắt đầu chất đống tại các nhà ga trên khắp châu Âu.

  Hoa Kỳ có thêm 678.000 việc làm trong tháng Hai, với thị trường lao động gần như phục hồi hoàn toàn sau đại dịch.

  Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất đại dịch là 3,8%, Bộ Lao động cho biết hôm thứ Sáu.

  Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra một quả bom tấn 678.000 việc làm trong tháng Hai, tiếp thêm động lực cho sự phục hồi mạnh mẽ đang nhanh chóng đưa thị trường lao động trở lại thời kỳ bùng nổ trước đại dịch.

  Khi biến thể omicron của coronavirus mới rút đi, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất của đại dịch mới là 3,8% vào tháng trước, từ 4% vào tháng 1, Bộ Lao động cho biết hôm thứ Sáu. Trong khi đó, lương trung bình theo giờ của công nhân khu vực tư nhân vẫn ổn định, chỉ tăng một xu. Tiền lương hàng năm đã tăng 5,1%, mặc dù không theo kịp lạm phát.

  Bức tranh màu hồng bao trùm 10 tháng liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ, với nền kinh tế đạt kỷ lục 7 triệu việc làm trong năm qua và tạo tiền đề cho sự phục hồi hoàn toàn vào mùa hè năm nay, chỉ hơn hai năm sau khi đại dịch lao xuống đất nước vào thời kỳ suy thoái.

  “Covid đang nới lỏng sự kìm kẹp của mình. Vi-rút cai trị thông qua sự sợ hãi và nỗi sợ hãi đó đang mờ dần ”, Austan Goolsbee, giáo sư kinh tế tại Đại học Chicago và là cựu cố vấn Nhà Trắng của Obama, cho biết. “Bạn có thể thấy điều đó trên khắp đất nước, khi mọi người sẵn sàng quay trở lại làm công việc mà họ không sẵn sàng đảm nhận giữa đại dịch.”

  Tăng việc làm tiếp tục được ghi nhận rõ rệt nhất trong các ngành dịch vụ, chẳng hạn như khách sạn, chăm sóc sức khỏe và xây dựng, vốn đã tranh giành để thuê đủ nhân công để đáp ứng nhu cầu đang bùng nổ.

  Bộ trưởng Lao động Marty Walsh cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi đã thấy lợi nhuận trên diện rộng trong mọi lĩnh vực – trong vận tải đường bộ, kho bãi, xây dựng, giải trí và khách sạn, thậm chí cả ở các viện dưỡng lão. “Chín mươi phần trăm số việc làm bị mất trong tháng Ba và tháng Tư năm 2020 đã được phục hồi.”

  Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu dựa trên các cuộc khảo sát được thực hiện vào giữa tháng Hai, trước khi Nga xâm lược Ukraine và không phản ánh tác động của cuộc khủng hoảng địa chính trị đối với thị trường lao động Hoa Kỳ. Và mặc dù các nhà kinh tế nói rằng không rõ chính xác cuộc chiến có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc làm của người Mỹ, nhưng họ lưu ý rằng giá năng lượng tăng vọt, chi tiêu tiêu dùng chậm lại hoặc sự không chắc chắn có thể khiến các doanh nghiệp tạm dừng tuyển dụng trong những tuần tới.

  Hiện tại, người lao động đã quay trở lại thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp, chỉ tính những người tích cực tìm việc trong tháng qua, đang ở mức thấp nhất trong hai năm. Một thước đo tỷ lệ thất nghiệp rộng hơn, bao gồm những người muốn có việc làm nhưng không tích cực tìm kiếm chúng, đã giảm xuống 4,7% trong tháng Hai, gần với tỷ lệ trước khủng hoảng là 4,3%.

  Nick Bunker, một nhà kinh tế tại trang web việc làm cho biết: “Mọi người đang trở lại làm việc. “Chúng tôi đã thấy xu hướng này từ mùa thu năm ngoái, nhưng gần đây nó trở nên rất nghiêm trọng, đặc biệt là ở những người trong độ tuổi lao động chính, từ 25 đến 54 tuổi”.

  Nhưng lợi nhuận thu được không được phân bổ đồng đều. Tỷ lệ thất nghiệp đối với phụ nữ Da đen đã tăng lên 6,4% vào tháng Hai, khi hàng chục nghìn người rời bỏ lực lượng lao động. Nhìn chung, ít phụ nữ đi làm hoặc tìm việc trong tháng Hai hơn so với tháng Giêng, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới đã tăng lên mức cao nhất trong thời kỳ đại dịch. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp của công nhân Da đen và Tây Ban Nha – lần lượt là 6,6% và 4,4% – vẫn cao hơn rõ rệt so với các nhóm khác.

  Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng tại ADP cho biết: “Đây là một báo cáo việc làm rất mạnh mẽ, nhưng đó là một bức tranh hỗn hợp. “Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.”

  Nền kinh tế vẫn thiếu 2,1 triệu việc làm so với mức trước đại dịch, mặc dù các nhà kinh tế nói rằng khoảng cách đó có thể sẽ thu hẹp vào mùa hè này nếu việc tuyển dụng tiếp tục đạt được với mức tăng gần đây.

  Tuy nhiên, thị trường lao động eo hẹp – trong đó số lượng việc làm tiếp tục đông hơn người tìm việc – đã buộc các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược tuyển dụng và tuyển dụng. Tất cả các loại nhà tuyển dụng đang theo dõi nhanh quy trình tuyển dụng của họ và trong một số trường hợp, họ hứa hẹn cung cấp ngay tại chỗ để thu hút các ứng viên, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn. Ví dụ, Home Depot, có kế hoạch thuê 100.000 nhân viên vào mùa xuân, đang quảng cáo về một “quy trình tuyển dụng cấp tốc” có thể đưa ra các ứng viên một lời đề nghị trong vòng 24 giờ sau khi họ nộp đơn.

  Tại Mesa, Ariz., Inwook Kim đã nhận được việc làm chưa đầy hai tuần sau khi nộp đơn vào vị trí thiết kế đồ họa tại một công ty tư vấn CNTT. Anh ấy nói, anh ấy ngạc nhiên một cách thú vị bởi quá trình diễn ra suôn sẻ như thế nào – và anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn bao nhiêu so với công việc cuối cùng của mình.

  “Họ muốn thuê một người rất nhanh chóng,” người đàn ông 30 tuổi nói. “Tôi đã có hai cuộc phỏng vấn, và chỉ có thế.”

  Nhưng một số nhà kinh tế nói rằng tình thế có thể đang thay đổi. Việc tuyển dụng tăng đột biến vào tháng Hai, kết hợp với tăng trưởng tiền lương bị đình trệ, có thể báo hiệu một sự thay đổi trong thị trường lao động.

  Elise Gould, nhà kinh tế tại Viện Chính sách Kinh tế, một tổ chức thiên tả, cho biết: “Một trong những hậu quả của việc mọi người quay trở lại lực lượng lao động là người sử dụng lao động sẽ bớt tuyệt vọng hơn trong việc tìm kiếm những người lao động họ muốn.

  AAA cho biết giá khí đốt của Mỹ đang tăng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay khi Nga tăng cường xâm lược Ukraine.

  Dữ liệu cho thấy giá khí đốt tăng 26 cent trong tuần qua khi các cường quốc thế giới xem xét các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga.

  Giá khí đốt của Mỹ đang tăng với tốc độ kỷ lục khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với ngành tài chính và vận tải biển của Nga cắt nguồn cung dầu từ thị trường toàn cầu và các nhà máy lọc dầu phải vật lộn để theo kịp với nhu cầu tăng cao.

  Giá trung bình mỗi gallon xăng không chì tăng 9 xu tại các trạm dịch vụ trong nước hôm thứ Sáu lên 3,84 đô la, theo AAA, sau khi tăng 7 xu vào thứ Năm. Một tuần trước, các tài xế trả trung bình ít hơn 26 xu cho mỗi gallon.

  Người phát ngôn Devin Gladden cho biết đây là dữ liệu tăng đột biến giá trong ngắn hạn lớn nhất mà AAA từng ghi nhận. Hồ sơ theo dõi giá của nó có từ năm 2000.

  Có thể tăng giá nhiều hơn trong cửa hàng. Một số nhà phân tích dự đoán rằng dầu có thể đạt 130 USD / thùng. Xăng RBOB, một tiêu chuẩn cho xăng tinh chế trước thuế, được giao dịch gần $ 3,50 mỗi gallon vào thứ Sáu, tăng từ mức $ 3,30 vào thứ Năm. Dầu thô chiều thứ Sáu được giao dịch với giá hơn 112 USD / thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008.

  Các chuyên gia cho biết, các khoản chi phí tăng thêm có thể có tác động sâu rộng đối với người tiêu dùng Mỹ. Mức tăng lương gần đây đã ngăn cản một số người tiêu dùng leo thang giá, nhưng chỉ riêng xăng đã góp phần vào một phần tư mức tăng 6,1% của lạm phát trong 12 tháng qua.

  Và giá dầu tăng có tác động làm gợn sóng. Khi giá dầu diesel tăng, chi phí vận chuyển hàng hóa thông qua các chuỗi cung ứng vốn đã khó khăn của đất nước cũng tăng theo.

  “Tôi nghĩ mọi người sẽ bị sốc nhãn dán,” Gladden nói. “Ngay cả khi họ có thể mua nhiều hơn vì lương tăng, bạn cũng phải nghĩ đến việc đại dịch đối với nhiều gia đình đã khiến họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hiện có rất nhiều thách thức xã hội do giá cả cao hơn ”.

  Các chuyên gia cho biết, thị trường nhiên liệu Mỹ vốn đã căng thẳng trước khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, do các hạn chế về đại dịch ở nhiều bang đã hết hiệu lực và người tiêu dùng thực hiện sức mua dồn nén.

  Nhưng các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt từ Nhà Trắng, Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã đẩy hệ thống tài chính của Nga vào hỗn loạn và hạn chế nghiêm trọng các doanh nghiệp tiến hành thương mại quốc tế. Các ngân hàng chính của Nga đã bị cô lập khỏi 8 trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Gần một nửa số tàu container trên thế giới bị cấm cập bến các cảng của Nga. Máy bay Nga bị cấm bay trên bầu trời Tây Âu và hầu hết Bắc Mỹ.

  Mặc dù EU, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên của Nga và các nhiên liệu hóa thạch khác, đã không ban hành lệnh trừng phạt năng lượng, một số công ty dầu mỏ quốc tế đã công bố kế hoạch rút khỏi các khoản đầu tư vào năng lượng của Nga.

  Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu khí tại dịch vụ theo dõi GasBuddy, cho biết: “Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt của Nga. “Nguồn cung dầu của Nga về cơ bản đã rất khó kiếm được”.

  Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) Hôm thứ Năm cho biết bà ủng hộ việc cấm Nga nhập khẩu năng lượng vào Hoa Kỳ, một đề xuất đã thu được động lực của lưỡng đảng trong cả hai viện của Quốc hội.

  Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm thứ Sáu cho biết chính quyền Biden đang “xem xét một loạt các lựa chọn” bao gồm các biện pháp trừng phạt năng lượng khi Nga leo thang xâm lược Ukraine, nhưng chính quyền vẫn lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

  “Những gì chúng tôi biết là, bạn biết đấy, từ nền kinh tế Mỹ, chúng tôi không nhập khẩu nhiều dầu của Nga, nhưng chúng tôi đang xem xét các lựa chọn mà chúng tôi có thể thực hiện ngay bây giờ nếu chúng tôi cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ đối với Nga, ”Psaki nói. “Nhưng điều thực sự quan trọng nhất là chúng tôi duy trì nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu ổn định.”

  Sau đó, bà nói thêm rằng “chắc chắn giá dầu tăng và tác động đến giá khí đốt là những yếu tố mà chúng tôi tập trung vào”.

  Nhà Trắng cũng thông báo hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới sẽ khai thác 60 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của họ để giảm giá dầu. Nhưng việc phát hành là một biện pháp ngăn chặn mà các nhà chức trách quốc tế cho rằng chỉ đủ để ổn định thị trường năng lượng trong 30 ngày.

  Động lực đến vào một thời điểm khó khăn trên lịch năng lượng của Mỹ. Các nhà máy lọc dầu trong nước đang bắt đầu chuyển đổi sản xuất từ xăng pha mùa đông có khí thải cao hơn sang xăng pha mùa hè sạch hơn, sản xuất đắt hơn.

  Jeff Lenard, phát ngôn viên của Hiệp hội Cửa hàng Tiện lợi Quốc gia, một nhóm thương mại có thành viên bán gần 80% Xăng bán lẻ của Mỹ. Đó là do sự kết hợp của nhu cầu tiêu dùng gia tăng và chi phí gia tăng liên quan đến các sản phẩm pha trộn mùa hè, ông nói.

  Kiến thức bài giảng Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại và các từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành.

  Các bạn nên tham khảo bí quyết luyện dịch tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ. Đó chính là bài chia sẻ rất tâm huyết của Thầy Vũ về cách nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung. Các bạn xem chi tiết bài viết đó của Thầy Vũ ngay tại link dưới.

  Phương pháp luyện dịch tiếng Trung thương mại

  Giáo án mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 là nền tảng kiến thức quan trọng cho các bài học phía sau.

  Tài liệu mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 chính là bài tập để chúng ta không ngừng nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản thương mại tiếng Trung.

  Ngoài ra các bạn nên tham khảo thêm một số bộ sách giáo trình tiếng Trung của Thầy Vũ như bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển nhé.

  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK ChineMaster

  Các bạn xem nội dung kiến thức trong bài giảng mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 mà có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Bên cạnh các tài liệu giáo trình trả phí ra Thầy Vũ hàng ngày liên tục chia sẻ thêm vô vàn tài liệu học tiếng Trung thương mại online miễn phí. Chúng ta cùng tìm hiểu một vài tài liệu tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của Tác giả Nguyễn Minh Vũ trong các link bên dưới.

  Học tiếng Trung thương mại buôn bán kinh doanh bài 1

  Học tiếng Trung thương mại buôn bán kinh doanh bài 2

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

  Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online

  Luyện thi HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ

  Trên đây chính là toàn bộ nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất