Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:13
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn hằng ngày bằng chất xám và kinh nghiệm của mình, và được đăng tải công khai hằng ngày trên website chinemaster.com cho tất cả các bạn.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Rèn kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK 6 bài số 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 là nội dung chi tiết bài học ngày hôm nay trích từ giáo án đào tạo tiếng Trung thương mại từ cơ bản đến nâng cao của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ để dành cho tất cả các bạn học viên của Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TPHCM, tiếp tục giáo án giảng dạy các lớp tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster Thầy Vũ chủ biên biên soạn. Trang chủ chính thức facebook và kênh Youtube của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục trình chiếu video bài giảng Thầy Vũ livestream dạy học tiếng Trung giao tiếp ngay trong lớp học ở cả hai đầu cầu là Hà Nội và TP HCM. Thầy Nguyễn Minh Vũ luân phiên dạy học tiếng Trung tại Hà Nội và TP HCM để các bạn học viên có thể gặp trực tiếp Thầy Vũ và trải nghiệm phương pháp học tiếng Trung giao tiếp mới nhất theo công nghệ hiện đại nhất. Ngay chính bài học ngày hôm nay cũng được đăng trên website chinemaster.com. Các bạn nhớ theo dõi bài tập ngày hôm nay và lưu bài tập về để học dần nhé.

  Các bạn xem lại bài học ngày hôm qua trước khi bước vào bài học hôm nay nhé.

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 1

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 2

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3

  Các bạn phải thường xuyên học từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành để có thể nói lưu loát và đa dạng hơn trong cách giao tiếp của mình. Dưới đây là bảng tổng hợp từ vựng được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn rất chi tiết.

  Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Sách tiếng Trung thương mại sẽ được bày bán thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, các bạn có thể liên hệ thông qua Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hoặc là có thể đến trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

  Liên hệ mua sách tiếng Trung thương mại

  Dưới đây sẽ là link tổng hợp về những mẫu câu tiếng Trung thương mại bổ ích và cân thiết cho các bạn học viên, các bạn không thể bỏ qua một tài liệu học tốt như thế này, các bạn học viên ấn vào link sau để xem chi tiết nhé.

  Mẫu câu tiếng Trung thương mại

  Khóa học tiếng Trung Thương mại của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sử dụng giáo trình tiếng Trung thương mại cực kì hay  để giảng dạy cho tất cả các bạn học viên. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và đăng ký học ngay nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

  Tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí về máy tính theo link Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn cho các bạn ở link sau nhé. Sau khi các bạn download xong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính rồi thì nhớ luyện tập gõ thường xuyên để có thể đạt hiệu quả cao nhất nha,xem chi tiết tại kênh sau đây nhé.

  Tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung miễn phí

  Bộ sách Giáo trình Tiếng Trung thương mại ChineMaster này dành cho các bạn học viên  những kiến thức nền tảng và cơ bản cũng như thiết yếu về tiếng Trung thương mại cho các học viên có thể dễ dàng tiếp thu và cũng có thể.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển Thầy Vũ ChineMaster

  Các bạn nên tham khảo thêm những bộ sách giáo trình mới nhất vừa được công bố trên website này nhé.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ChineMaster

  Sau đây chúng ta cùng làm bài tập của lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 ngay bên dưới nhé.

  Nội dung bài Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 là bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online chuyên đề dịch thuật tiếng Trung HSK 6 được thiết kế bài tập bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung HSK cấp 6 để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 6 và kỹ năng làm bài dịch tiếng Trung HSK 6. Các bạn học viên chú ý theo dõi trang web luyện thi HSK online miễn phí của trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6 ứng dụng thực tế được trình bày chi tiết ngay bên dưới. Các bạn chú ý theo dõi nhé.

  Giáo án bài giảng hôm nay là Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 sẽ giúp các bạn phát triển nhanh kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp.

  包括维多利亚的秘密在内的一些零售商就乌克兰危机对商业的影响发出警告。耐克等其他公司已暂停在俄罗斯的业务。

  “我们对乌克兰的毁灭性危机深感不安,我们的心与所有受影响的人同在,包括我们在该地区的员工、合作伙伴及其家人,”耐克发言人说。
  分析师表示,零售商最大的担忧是冲突和周围的不确定性会持续多久。

  在假期后的财报季中,不断上升的通货膨胀和全球供应链压力仍然是零售商的首要考虑因素。但俄罗斯对乌克兰的入侵也进入了与分析师和投资者的对话,该入侵于周四进入第二周。

  一些零售商暂时停止了在俄罗斯的业务,要么是企业谴责战争的信号,要么是因为实施制裁影响物流,这些公司无法在该国开展业务。

  维多利亚的秘密等一些公司警告说,战争造成的不确定性可能会在第一季度甚至以后对业务造成压力。

  Gordon Haskett 的分析师 Chuck Grom 表示,许多零售商最大的担忧可能是危机的持续时间。

  “你必须认为它持续的时间越长,问题就越大”,格罗姆说。 “换句话说,消费者花更多的时间专注于这种情况。”

  零售商已经在尝试在仍然无法预测的时期评估未来的需求,并在不订购太多商品的情况下保持货架库存。随着新冠病例的减少和免疫力的提高,企业正试图吸引消费者回到他们的商店。然而,事实证明,这可能比一年前的这个时候更棘手,当时乔·拜登总统和国会签署了对家庭的刺激付款。

  总部位于匹兹堡的服装零售商 American Eagle Outfitters 周三表示,在预测其今年的前景时,它正在考虑俄罗斯和乌克兰之间的战争,尽管它没有具体说明战争可能对消费者需求产生多大的财务影响. American Eagle 在北美和香港以外不经营任何实体店,但它向 81 个国家/地区运送商品。

  首席财务官迈克尔·马蒂亚斯(Michael Mathias)在财报电话会议上表示,该零售商认识到目前正在发挥作用的多种因素:通胀上升,美国之鹰(American Eagle)开始经历去年春天向许多消费者发放刺激付款的时期,以及全球供应链持续中断,“包括乌克兰战争”。

  “在这种背景下,我们持谨慎态度,”马蒂亚斯说。

  American Eagle 警告称,与去年同期相比,其上半年的收益将下降,这在很大程度上是由于运费上涨。它确实预计收益将在下半年反弹。

  内衣零售商维多利亚的秘密在俄罗斯的影响力很小,也略微提到了这场战争。在周三公布第四季度财报时,它表示通胀和“全球动荡”将在未来几个月创造一个充满挑战的环境。维多利亚的秘密发布了令人失望的第一季度展望,但表示相信第三季度将是取得更好业绩的拐点。

  Kohl’s 首席执行官 Michelle Gass 周二在与分析师的财报电话会议上被问及乌克兰的情况以及它可能如何损害百货连锁店的业务。

  “我们已经准备好迎接充满不确定性的环境。我们在今年指导时当然考虑到了这一点,”加斯在电话会议上说。 “我们将保持密切联系并做出回应。”

  零售商关闭商店并制定应急计划
  所有这些都可能严重影响美国消费者。从食品生产商到汽车制造商,公司可能会因油价飙升和持续的供应链问题而承受更大的负担。价格上涨通常会转嫁给客户。

  “由于能源市场的中断和混乱,能源成本上涨对美国零售商产生了影响,”领先的零售贸易集团全国零售联合会政府关系高级副总裁大卫弗伦奇说。 “由于乌克兰和俄罗斯……作为主要农业地区的重要性,食品价格对美国零售商也有影响。”

  “这可能是最大的一阶效应,”他说,并补充说,许多美国零售商对俄罗斯和乌克兰的敞口不大,如果有的话。他确实提到乌克兰是公司外包 IT 帮助的主要枢纽,但是,如果危机持续存在,这可能会成为一个更大的问题。

  法国人强调,即使在大流行期间,消费者也一直报告说他们的信心下降,但与此同时,他们在购物时似乎消费者信心正在上升。

  根据 NRF 的数据,2021 年的假日零售额比去年同期飙升了创纪录的 14.1%,尽管存在通货膨胀和 omicron 变量的扩散。

  BMO Capital Markets 分析师 Simeon Siegel 也赞同这一观点。西格尔说:“抛开它对人性的看法,正如我们从 Covid 中了解到的那样,人们非常善于在事情敲门之前不让事情打扰他们,”西格尔说。

  与此同时,公司迅速对克里姆林宫入侵乌克兰采取了立场。

  家具零售商宜家周四表示,将关闭其在俄罗斯的所有门店,停止在该国的生产,并停止与俄罗斯和白俄罗斯的所有进出口。

  宜家在一份声明中表示:“这场战争对人类造成了巨大影响,并导致供应链和贸易条件严重中断,这就是为什么公司集团决定暂时暂停宜家在俄罗斯的业务的原因。”

  耐克、快时尚零售商 H&M 和外套制造商 Canada Goose 都表示他们也将暂停在俄罗斯的销售。

  耐克俄罗斯网站上的一份声明称,这家运动鞋巨头目前无法保证产品在俄罗斯的交付。耐克的一位女发言人告诉 CNBC,鉴于形势的迅速变化以及运营挑战的增加,耐克决定暂停其在该地区的业务。

  这位女发言人说:“我们对乌克兰的毁灭性危机深感不安,我们与所有受影响的人同在,包括我们在该地区的员工、合作伙伴及其家人。”

  英国在线时尚零售商 Boohoo 和 Asos 也都暂停了在俄罗斯的销售。周四,低价零售商 TJX 在一份证券文件中表示,它将出售其在俄罗斯低成本服装零售商 Familia 中 25% 的股份,该零售商在俄罗斯拥有 400 多家门店。由于出售,TJX 表示可能必须报告减值费用。

  零售商咨询集团 CGP 的创始人克雷格·约翰逊 (Craig Johnson) 表示,他预计在中欧和东欧有业务的零售商或品牌可能已经在制定(如果不实施)应急计划。

  “应急计划对于店内和后台员工以及营业时间而言最为关键,”约翰逊说。 “但它们还包括物理和网络安全、供应商和公共通信以及根据需要削减或延迟商品收据的计划。”

  申请失业救济人数总计 215,000 人,低于预期;生产率提高 6.6%。

  首次申领失业保险人数为 215,000 人,低于预期的 225,000 人。

  这是自 1 月 1 日以来的最低水平,比备受关注的 2 月非农就业报告提前一天。

  另一份报告显示,第四季度生产率增长 6.6%,略低于预期,但单位劳动力成本的增长远超预期。

  劳工部周四表示,首次申请失业保险的人数为 215,000 人,为年初以来的最低数字,低于华尔街的估计。

  接受道琼斯调查的经济学家一直在寻找截至 2 月 26 日当周的首次申请量为 225,000 份。

  美国劳工统计局的另一份报告显示,第四季度非农生产率增长 6.6%,略低于预期的 6.7%。然而,单位劳动力成本上升 0.9%,远高于预期的 0.3%。

  上周初请失业金人数较前一周减少 18,000 人,为 1 月 1 日以来最低。

  持续申领失业救济人数比标题数字晚一周,微升至 148 万。然而,消除每周波动的四周移动平均线下移至 154 万,为 1970 年 4 月 4 日以来的最低水平。

  各项福利领取人数进一步下降,降至197万人,减少62,625人。

  失业人数是在美国劳工统计局密切关注的非农就业报告前一天发布的。华尔街预计 2 月份将增加 440,000 点,而 1 月份的总数远高于预期的 467,000 点。

  在工人短缺扩大到前所未有的水平之际,公司仍在努力填补近 1100 万个职位空缺。与寻找工作的失业工人相比,就业机会多出约 440 万个。

  根据劳工部大约 15 年前的数据,在当前环境下工资飙升,1 月份平均时薪增长 5.7%,远高于大流行前环境中的任何水平。

  单位劳动力成本在 2021 年的最后三个月继续增长,但增速低于上一季度,这在很大程度上是由于生产率的提高。每小时薪酬增长 7.5% 很大程度上被生产率增长 6.6% 所抵消。全年单位劳动力成本上涨 3.6%,低于 2020 年 4.3% 的涨幅。

  美联储政策制定者即将通过一系列预期的加息来解决通胀问题。

  美联储主席鲍威尔指出乌克兰的影响“高度不确定”,但表示仍将加息。

  美联储主席杰罗姆鲍威尔周三表示,尽管他指出“对美国的影响”,但他仍然认为未来会加息。
  由于乌克兰战争,经济高度不确定”。
  鲍威尔称劳动力市场“极度紧张”,并表示通胀率已远高于美联储 2% 的目标。

  他的言论是本周在国会众议院和参议院委员会面前强制性露面的一部分。

  美联储主席杰罗姆鲍威尔仍预计加息即将到来,但周三指出,俄乌战争给前景注入了不确定性。

  鲍威尔表示,他预计将会出现一系列 25 个百分点的增长,但他对如果通胀持续下去,可能会更积极地采取行动持开放态度。

  在本周准备在国会众议院和参议院委员会双重出席的讲话中,中央银行行长承认俄罗斯入侵乌克兰正在造成“巨大困难”。

  “对美国经济的影响高度不确定,我们将密切关注局势,”鲍威尔说。

  “入侵乌克兰、正在进行的战争、制裁以及即将发生的事件对美国经济的近期影响仍然高度不确定,”他补充说。 “在这种环境下制定适当的货币政策需要认识到经济以意想不到的方式发展。我们需要灵活应对传入的数据和不断变化的前景。”

  后来,他表示美联储希望控制通胀,但“底线是我们将继续进行,但随着我们更多地了解乌克兰战争对经济的影响,我们将谨慎行事。”

  这些观察是在美国通胀达到 40 年来的最高水平之际,加上乌克兰战争将油价推高至十年来的最高水平。 1 月份消费者价格同比上涨 7.5%,美联储首选的通胀指标显示自 1983 年以来的 12 个月以来最强劲的涨幅。

  鲍威尔和他的政策制定者同事几周来一直在暗示他们计划开始提高基准利率以应对通胀。他周三重申了这一立场,即这一过程将涉及“加息”,以及美联储最终将开始减持债券的迹象。

  他说:“我们将酌情使用我们的政策工具,以防止高通胀变得根深蒂固,同时促进可持续扩张和强劲的劳动力市场。” “我们已经逐步取消了净资产购买。由于通胀率远高于 2% 且劳动力市场强劲,我们预计在本月晚些时候的会议上提高联邦基金利率的目标区间是合适的。”

  鲍威尔表示,加息的可能路径将是增加 25 个百分点,不过他表示,如果通胀恶化,他将对采取更激进的举措持开放态度。

  “我们将避免给本已极具挑战性和不确定性的时刻增加不确定性,”他在众议院金融服务委员会成员的提问下表示。 “如果通胀高于或持续高于该水平,我们将准备在一次或多次会议上通过将联邦基金利率提高 25 个基点以上来采取更积极的行动。”

  通胀仍有望回落。

  他补充说,美联储将在加息开始后开始削减其资产持有规模。

  自 Covid 大流行开始以来,美联储一直以有史以来最快的速度购买美国国债和抵押贷款支持证券,使央行资产负债表上的总持有量达到近 9 万亿美元。

  鲍威尔表示,减债将“以可预测的方式”进行,主要是通过允许债券的部分收益每月滚存而不是再投资。

  在经济方面,主席表示,随着供应链问题的解决,他仍预计全年通胀将放缓。他称劳动力市场“极度紧张”,并指出工资增长强劲,尤其是对低收入者和少数族裔而言。

  他说:“我们知道,高通胀带来了巨大的困难,尤其是对那些最无力支付食品、住房和交通等必需品成本的人。” “我们知道,要支持强劲的劳动力市场,我们能做的最好的事情就是促进长期扩张,而这只有在价格稳定的环境下才有可能。”

  根据芝加哥商品交易所集团的数据,市场已完全消化了 3 月 15-16 日会议上加息的预期,但自乌克兰战争开始以来,市场对今年剩余时间的预期有所下降。交易员现在定价五个 25 基点的涨幅,这将使基准联邦基金利率从目前的 0%-0.25% 范围内上升到 1.25%-1.5%。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK 6 cho bài tập luyện dịch tiêng Trung HSK ứng dụng thực tế ở ngay bên dưới, các bạn đối chiếu nhé.

  Các bạn chú ý xem có từ mới HSK nào thì đối chiếu với phần chú thích phiên âm tiếng Trung bên dưới nhé. Giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 được chia làm 3 phần gồm phần văn bản tiếng Trung HSK 9 cấp và phần chú thích phiên âm tiếng Trung và phần đáp án cho bài tập trên.

  Bāokuò wéiduōlìyǎ de mìmì zài nèi de yīxiē língshòu shāng jiù wūkèlán wéijī duì shāngyè de yǐngxiǎng fāchū jǐnggào. Nàikè děng qítā gōngsī yǐ zàntíng zài èluósī de yèwù.

  “Wǒmen duì wūkèlán de huǐmiè xìng wéijī shēn gǎn bù’ān, wǒmen de xīn yǔ suǒyǒu shòu yǐngxiǎng de rén tóng zài, bāokuò wǒmen zài gāi dìqū de yuángōng, hézuò huǒbàn jí qí jiārén,” nàikè fāyán rén shuō.
  Fēnxī shī biǎoshì, língshòu shāng zuìdà de dānyōu shì chōngtú hé zhōuwéi de bù quèdìng xìng huì chíxù duōjiǔ.

  Zài jiàqī hòu de cáibào jì zhōng, bùduàn shàngshēng de tōnghuò péngzhàng hé quánqiú gōngyìng liàn yālì réngrán shì língshòu shāng de shǒuyào kǎolǜ yīnsù. Dàn èluósī duì wūkèlán de rùqīn yě jìnrùle yǔ fēnxī shī hé tóuzī zhě de duìhuà, gāi rùqīn yú zhōu sì jìnrù dì èr zhōu.

  Yīxiē língshòu shāng zhànshí tíngzhǐle zài èluósī de yèwù, yàome shì qǐyè qiǎnzé zhànzhēng de xìnhào, yàome shì yīnwèi shíshī zhìcái yǐngxiǎng wùliú, zhèxiē gōngsī wúfǎ zài gāi guó kāizhǎn yèwù.

  Wéiduōlìyǎ de mìmì děng yīxiē gōngsī jǐnggào shuō, zhànzhēng zàochéng de bù quèdìng xìng kěnéng huì zài dì yī jìdù shènzhì yǐhòu duì yèwù zàochéng yālì.

  Gordon Haskett de fēnxī shī Chuck Grom biǎoshì, xǔduō língshòu shāng zuìdà de dānyōu kěnéng shì wéijī de chíxù shíjiān.

  “Nǐ bìxū rènwéi tā chíxù de shíjiān yuè zhǎng, wèntí jiù yuè dà”, gé luó mǔ shuō. “Huàn jù huàshuō, xiāofèi zhě huā gèng duō de shíjiān zhuānzhù yú zhè zhǒng qíngkuàng.”

  Língshòu shāng yǐjīng zài chángshì zài réngrán wúfǎ yùcè de shíqí pínggū wèilái de xūqiú, bìng zài bù dìnggòu tài duō shāngpǐn de qíngkuàng xià bǎochí huòjià kùcún. Suízhe xīnguānbìnglì de jiǎnshǎo hé miǎnyì lì de tígāo, qǐyè zhèng shìtú xīyǐn xiāofèi zhě huí dào tāmen de shāngdiàn. Rán’ér, shìshí zhèngmíng, zhè kěnéng bǐ yī nián qián de zhège shíhòu gèng jíshǒu, dāngshí qiáo·bài dēng zǒngtǒng hé guóhuì qiānshǔle duì jiātíng de cìjī fùkuǎn.

  Zǒngbù wèiyú pǐzībǎo de fúzhuāng língshòu shāng American Eagle Outfitters zhōusān biǎoshì, zài yùcè qí jīnnián de qiánjǐng shí, tā zhèngzài kǎolǜ èluósī hé wūkèlán zhī jiān de zhànzhēng, jǐnguǎn tā méiyǒu jùtǐ shuōmíng zhànzhēng kěnéng duì xiāofèi zhě xūqiú chǎnshēng duōdà de cáiwù yǐngxiǎng. American Eagle zài běiměi hé xiānggǎng yǐwài bù jīngyíng rènhé shítǐ diàn, dàn tā xiàng 81 gè guójiā/dìqū yùnsòng shāngpǐn.

  Shǒuxí cáiwù guān màikè’ěr·mǎ dì yà sī (Michael Mathias) zài cáibào diànhuà huìyì shàng biǎoshì, gāi língshòu shāng rènshí dào mùqián zhèngzài fāhuī zuòyòng de duō zhǒng yīnsù: Tōngzhàng shàngshēng, měiguó zhī yīng (American Eagle) kāishǐ jīnglì qùnián chūntiān xiàng xǔduō xiāofèi zhě fāfàng cìjī fùkuǎn de shíqí, yǐjí quánqiú gōngyìng liàn chíxù zhōngduàn,“bāokuò wūkèlán zhànzhēng”.

  “Zài zhè zhǒng bèijǐng xià, wǒmen chí jǐnshèn tàidù,” mǎ dì yà sī shuō.

  American Eagle jǐnggào chēng, yǔ qùnián tóngqí xiāng bǐ, qí shàng bànnián de shōuyì jiāng xiàjiàng, zhè zài hěn dà chéngdù shàng shì yóuyú yùnfèi shàngzhǎng. Tā quèshí yùjì shōuyì jiàng zàixià bànnián fǎntán.

  Nèiyī língshòu shāng wéiduōlìyǎ de mìmì zài èluósī de yǐngxiǎng lì hěn xiǎo, yě lüèwēi tí dàole zhè chǎng zhànzhēng. Zài zhōusān gōngbù dì sì jìdù cáibào shí, tā biǎoshì tōngzhàng hé “quánqiú dòngdàng” jiàng zài wèilái jǐ gè yuè chuàngzào yīgè chōngmǎn tiǎozhàn de huánjìng. Wéiduōlìyǎ de mìmì fābùle lìng rén shīwàng de dì yī jìdù zhǎnwàng, dàn biǎoshì xiāngxìn dì sān jìdù jiāng shì qǔdé gèng hǎo yèjī de guǎidiǎn.

  Kohl’s shǒuxí zhíxíng guān Michelle Gass zhōu’èr zài yǔ fēnxī shī de cáibào diànhuà huìyì shàng bèi wèn jí wūkèlán de qíngkuàng yǐjí tā kěnéng rúhé sǔnhài bǎihuò liánsuǒdiàn de yèwù.

  “Wǒmen yǐjīng zhǔnbèi hǎo yíngjiē chōngmǎn bù quèdìng xìng de huánjìng. Wǒmen zài jīnnián zhǐdǎo shí dāngrán kǎolǜ dàole zhè yīdiǎn,” jiā sī zài diànhuà huìyì shàng shuō. “Wǒmen jiāng bǎochí mìqiè liánxì bìng zuò chū huíyīng.”

  Língshòu shāng guān bì shāngdiàn bìng zhìdìng yìngjí jìhuà
  suǒyǒu zhèxiē dōu kěnéng yán chóng yǐngxiǎng měiguó xiāofèi zhě. Cóng shípǐn shēngchǎn shāng dào qìchē zhìzào shāng, gōngsī kěnéng huì yīn yóujià biāoshēng hé chíxù de gōngyìng liàn wèntí ér chéngshòu gèng dà de fùdān. Jiàgé shàngzhǎng tōngcháng huì zhuǎnjià gěi kèhù.

  “Yóuyú néngyuán shìchǎng de zhōngduàn hé hǔnluàn, néngyuán chéngběn shàngzhǎng duì měiguó língshòu shāng chǎnshēngle yǐngxiǎng,” lǐngxiān de língshòu màoyì jítuán quánguó língshòu liánhé huì zhèngfǔ guānxì gāojí fù zǒngcái dà wèi fú lún qí shuō. “Yóuyú wūkèlán hé èluósī……zuòwéi zhǔyào nóngyè dìqū de zhòngyào xìng, shípǐn jiàgé duì měiguó língshòu shāng yěyǒu yǐngxiǎng.”

  “Zhè kěnéng shì zuìdà de yī jiē xiàoyìng,” tā shuō, bìng bǔchōng shuō, xǔduō měiguó língshòu shāng duì èluósī hé wūkèlán de chǎng kǒu bù dà, rúguǒ yǒu de huà. Tā quèshí tí dào wūkèlán shì gōngsī wàibāo IT bāngzhù de zhǔyào shūniǔ, dànshì, rúguǒ wéijī chíxù cúnzài, zhè kěnéng huì chéngwéi yīgè gèng dà de wèntí.

  Fàguó rén qiángdiào, jíshǐ zài dà liúxíng qíjiān, xiāofèi zhě yě yīzhí bàogào shuō tāmen de xìnxīn xiàjiàng, dàn yǔ cǐ tóngshí, tāmen zài gòuwù shí sìhū xiāofèi zhě xìnxīn zhèngzài shàngshēng.

  Gēnjù NRF de shùjù,2021 nián de jiàrì língshòu é bǐ qùnián tóngqí biāoshēngle chuàng jìlù de 14.1%, Jǐnguǎn cúnzài tōnghuò péngzhàng hé omicron biànliàng de kuòsàn.

  BMO Capital Markets fēnxī shī Simeon Siegel yě zàntóng zhè yī guāndiǎn. Xī gé ěr shuō:“Pāo kāi tā duì rénxìng de kànfǎ, zhèngrú wǒmen cóng Covid zhōng liǎojiě dào dì nàyàng, rénmen fēicháng shànyú zài shìqíng qiāo mén zhīqián bù ràng shìqíng dǎrǎo tāmen,” xī gé ěr shuō.

  Yǔ cǐ tóngshí, gōngsī xùnsù duì kèlǐmǔlín gōng rùqīn wūkèlán cǎiqǔle lìchǎng.

  Jiājù língshòu shāng yíjiā zhōu sì biǎoshì, jiāng guānbì qí zài èluósī de suǒyǒu méndiàn, tíngzhǐ zài gāi guó de shēngchǎn, bìng tíngzhǐ yǔ èluósī hé bái’èluósī de suǒyǒu jìn chūkǒu.

  Yíjiā zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì:“Zhè chǎng zhànzhēng duì rénlèi zàochéngle jùdà yǐngxiǎng, bìng dǎozhì gōngyìng liàn hé màoyì tiáojiàn yánzhòng zhōngduàn, zhè jiùshì wèishéme gōngsī jítuán juédìng zhànshí zàntíng yíjiā zài èluósī de yèwù de yuányīn.”

  Nàikè, kuài shíshàng língshòu shāng H&M hé wàitào zhìzào shāng Canada Goose dōu biǎoshì tāmen yě jiāng zàntíng zài èluósī de xiāoshòu.

  Nàikè èluósī wǎngzhàn shàng de yī fèn shēngmíng chēng, zhè jiā yùndòng xié jùtóu mùqián wúfǎ bǎozhèng chǎnpǐn zài èluósī de jiāofù. Nàikè de yī wèi nǚ fāyán rén gàosù CNBC, jiànyú xíngshì de xùnsù biànhuà yǐjí yùnyíng tiǎozhàn de zēngjiā, nàikè juédìng zàntíng qí zài gāi dìqū de yèwù.

  Zhè wèi nǚ fāyán rén shuō:“Wǒmen duì wūkèlán de huǐmiè xìng wéijī shēn gǎn bù’ān, wǒmen yǔ suǒyǒu shòu yǐngxiǎng de rén tóng zài, bāokuò wǒmen zài gāi dìqū de yuángōng, hézuò huǒbàn jí qí jiārén.”

  Yīngguó zàixiàn shíshàng língshòu shāng Boohoo hé Asos yě dū zàntíngle zài èluósī de xiāoshòu. Zhōu sì, dī jià língshòu shāng TJX zài yī fèn zhèngquàn wénjiàn zhōng biǎoshì, tā jiāng chūshòu qí zài èluósī dī chéngběn fúzhuāng língshòu shāng Familia zhōng 25% de gǔfèn, gāi língshòu shāng zài èluósī yǒngyǒu 400 duō jiā méndiàn. Yóuyú chūshòu,TJX biǎoshì kěnéng bìxū bàogào jiǎn zhí fèiyòng.

  Língshòu shāng zīxún jítuán CGP de chuàngshǐ rén kè léi gé·yuēhànxùn (Craig Johnson) biǎoshì, tā yùjì zài zhōng’ōu hé dōng’ōu yǒu yèwù de língshòu shāng huò pǐnpái kěnéng yǐjīng zài zhìdìng (rúguǒ bù shíshī) yìngjí jìhuà.

  “Yìngjí jìhuà duìyú diànnèi hé hòutái yuángōng yǐjí yíngyè shíjiān ér yán zuìwéi guānjiàn,” yuēhànxùn shuō. “Dàn tāmen hái bāokuò wùlǐ hé wǎngluò ānquán, gōngyìng shāng hé gōnggòng tōngxìn yǐjí gēnjù xūyào xuējiǎn huò yánchí shāngpǐn shōujù de jìhuà.”

  Shēnqǐng shīyè jiùjì rénshù zǒngjì 215,000 rén, dī yú yùqí; shēngchǎnlǜ tígāo 6.6%.

  Shǒucì shēn lǐng shīyè bǎoxiǎn rénshù wèi 215,000 rén, dī yú yùqí de 225,000 rén.

  Zhè shì zì 1 yuè 1 rì yǐlái de zuìdī shuǐpíng, bǐ bèi shòu guānzhù de 2 yuè fēi nóng jiùyè bàogào tíqián yītiān.

  Lìng yī fèn bàogào xiǎnshì, dì sì jìdù shēngchǎnlǜ zēngzhǎng 6.6%, Lüè dī yú yùqí, dàn dānwèi láodònglì chéngběn de zēng cháng yuǎn chāo yùqí.

  Láogōng bù zhōu sì biǎoshì, shǒucì shēnqǐng shīyè bǎoxiǎn de rénshù wèi 215,000 rén, wèi niánchū yǐlái de zuìdī shùzì, dī yú huá’ěrjiē de gūjì.

  Jiēshòu dàoqióngsī diàochá de jīngjì xué jiā yì zhí zài xúnzhǎo jiézhì 2 yuè 26 rì dāng zhōu de shǒucì shēnqǐng liàng wèi 225,000 fèn.

  Měiguó láogōng tǒngjì jú de lìng yī fèn bàogào xiǎnshì, dì sì jìdù fēi nóng shēngchǎnlǜ zēngzhǎng 6.6%, Lüè dī yú yùqí de 6.7%. Rán’ér, dānwèi láodònglì chéngběn shàngshēng 0.9%, Yuǎn gāo yú yùqí de 0.3%.

  Shàng zhōu chū qǐng shīyè jīn rénshù jiào qián yīzhōu jiǎnshǎo 18,000 rén, wèi 1 yuè 1 rì yǐlái zuìdī.

  Chíxù shēn lǐng shīyè jiùjì rénshù bǐ biāotí shùzì wǎn yīzhōu, wēi shēng zhì 148 wàn. Rán’ér, xiāochú měi zhōu bōdòng de sìzhōu yídòng píngjūn xiàn xià yí zhì 154 wàn, wèi 1970 nián 4 yuè 4 rì yǐlái de zuìdī shuǐpíng.

  Gè xiàng fúlì lǐngqǔ rénshù jìnyībù xiàjiàng, jiàng zhì 197 wàn rén, jiǎnshǎo 62,625 rén.

  Shīyè rénshù shì zài měiguó láogōng tǒngjì jú mìqiè guānzhù de fēi nóng jiùyè bàogào qián yītiān fābù de. Huá’ěrjiē yùjì 2 yuèfèn jiāng zēngjiā 440,000 diǎn, ér 1 yuèfèn de zǒngshù yuǎn gāo yú yùqí de 467,000 diǎn.

  Zài gōngrén duǎnquē kuòdà dào qiánsuǒwèiyǒu de shuǐpíng zhī jì, gōngsī réng zài nǔlì tiánbǔ jìn 1100 wàn gè zhíwèi kòngquē. Yǔ xúnzhǎo gōngzuò de shīyè gōngrén xiāng bǐ, jiùyè jīhuì duō chū yuē 440 wàn gè.

  Gēnjù láogōng bù dàyuē 15 nián qián de shùjù, zài dāngqián huánjìng xià gōngzī biāoshēng,1 yuèfèn píngjūn shí xīn zēngzhǎng 5.7%, Yuǎn gāo yú dà liúxíng qián huánjìng zhōng de rènhé shuǐpíng.

  Dānwèi láodònglì chéngběn zài 2021 nián de zuìhòu sān gè yuè jìxù zēngzhǎng, dàn zēng sù dī yú shàng yī jìdù, zhè zài hěn dà chéngdù shàng shì yóuyú shēngchǎnlǜ de tígāo. Měi xiǎoshí xīnchóu zēngzhǎng 7.5% Hěn dà chéngdù shàng bèi shēngchǎnlǜ zēngzhǎng 6.6% Suǒ dǐxiāo. Quán nián dānwèi láodònglì chéngběn shàngzhǎng 3.6%, Dī yú 2020 nián 4.3% De zhǎngfú.

  Měiliánchǔ zhèngcè zhìdìng zhě jíjiāng tōngguò yī xìliè yùqí de jiā xī lái jiějué tōngzhàng wèntí.

  Měiliánchǔ zhǔxí bàowēi’ěr zhǐchū wūkèlán de yǐngxiǎng “gāodù bù quèdìng”, dàn biǎoshì réng jiāng jiā xī.

  Měiliánchǔ zhǔxí jié luō mǔ bàowēi’ěr zhōusān biǎoshì, jǐnguǎn tā zhǐchū “duì měiguó de yǐngxiǎng”, dàn tā réngrán rènwéi wèilái huì jiā xī.
  Yóuyú wūkèlán zhànzhēng, jīngjì gāodù bù quèdìng”.
  Bàowēi’ěr chēng láodònglì shìchǎng “jídù jǐnzhāng”, bìng biǎoshì tōngzhàng lǜ yǐ yuǎn gāo yú měiliánchǔ 2% de mùbiāo.

  Tā de yánlùn shì běn zhōu zài guóhuì zhòngyìyuàn hé cānyìyuàn wěiyuánhuì miànqián qiángzhì xìng lòumiàn de yībùfèn.

  Měiliánchǔ zhǔxí jié luō mǔ bàowēi’ěr réng yùjì jiā xī jíjiāng dàolái, dàn zhōusān zhǐchū, é wū zhànzhēng gěi qiánjǐng zhù rù liǎo bù quèdìng xìng.

  Bàowēi’ěr biǎoshì, tā yùjì jiāng huì chūxiàn yī xìliè 25 gè bǎifēndiǎn de zēngzhǎng, dàn tā duì rúguǒ tōngzhàng chíxù xiàqù, kěnéng huì gèng jījí dì cǎiqǔ xíngdòng chí kāifàng tàidù.

  Zài běn zhōu zhǔnbèi zài guóhuì zhòngyìyuàn hé cānyìyuàn wěiyuánhuì shuāngchóng chūxí de jiǎnghuà zhōng, zhōngyāng yínháng xíng zhǎng chéngrèn èluósī rùqīn wūkèlán zhèngzài zàochéng “jùdà kùnnán”.

  “Duì měiguó jīngjì de yǐngxiǎng gāodù bù quèdìng, wǒmen jiāng mìqiè guānzhù júshì,” bàowēi’ěr shuō.

  “Rùqīn wūkèlán, zhèngzài jìnxíng de zhànzhēng, zhìcái yǐjí jíjiāng fāshēng de shìjiàn duì měiguó jīngjì de jìnqí yǐngxiǎng réngrán gāodù bù quèdìng,” tā bǔchōng shuō. “Zài zhè zhǒng huánjìng xià zhìdìng shìdàng de huòbì zhèngcè xūyào rènshí dào jīngjì yǐ yì xiǎngbùdào de fāngshì fǎ zhǎn. Wǒmen xūyào línghuó yìngduì chuán rù de shùjù hé bùduàn biànhuà de qiánjǐng.”

  Hòulái, tā biǎoshì měiliánchǔ xīwàng kòngzhì tōngzhàng, dàn “dǐxiànshì wǒmen jiāng jìxù jìnxíng, dàn suízhe wǒmen gèng duō de liǎojiě wūkèlán zhànzhēng duì jīngjì de yǐngxiǎng, wǒmen jiāng jǐnshèn xíngshì.”

  Zhèxiē guānchá shì zài měiguó tōngzhàng dádào 40 niánlái de zuìgāo shuǐpíng zhī jì, jiā shàng wūkèlán zhànzhēng jiāng yóujià tuī gāo zhì shí niánlái de zuìgāo shuǐpíng. 1 Yuèfèn xiāofèi zhě jiàgé tóngbǐ shàngzhǎng 7.5%, Měiliánchǔ shǒuxuǎn de tōngzhàng zhǐbiāo xiǎnshì zì 1983 nián yǐlái de 12 gè yuè yǐlái zuì qiángjìng de zhǎngfú.

  Bàowēi’ěr hé tā de zhèngcè zhìdìng zhě tóngshì jǐ zhōu lái yīzhí zài àn shì tāmen jì huá kāishǐ tígāo jīzhǔn lìlǜ yǐ yìngduì tōngzhàng. Tā zhōusān chóngshēnle zhè yī lìchǎng, jí zhè yī guòchéng jiāng shèjí “jiā xī”, yǐjí měiliánchǔ zuìzhōng jiāng kāishǐ jiǎn chí zhàiquàn de jīxiàng.

  Tā shuō:“Wǒmen jiāng zhuóqíng shǐyòng wǒmen de zhèngcè gōngjù, yǐ fángzhǐ gāo tōngzhàng biàn dé gēnshēndìgù, tóngshí cùjìn kě chíxù kuòzhāng hé qiángjìng de láodònglì shìchǎng.” “Wǒmen yǐjīng zhúbù qǔxiāole jìng zīchǎn gòumǎi. Yóuyú tōngzhàng lǜ yuǎn gāo yú 2% qiě láodònglì shìchǎng qiángjìng, wǒmen yùjì zài běn yuè wǎn xiē shíhòu de huìyì shàng tígāo liánbāng jījīn lìlǜ de mùbiāo qūjiān shì héshì de.”

  Bàowēi’ěr biǎoshì, jiā xī de kěnéng lùjìng jiāng shì zēngjiā 25 gè bǎifēndiǎn, bùguò tā biǎoshì, rúguǒ tōngzhàng èhuà, tā jiāng duì cǎiqǔ gèng jījìn de jǔcuò chí kāifàng tàidù.

  “Wǒmen jiāng bìmiǎn gěi běn yǐ jí jù tiǎozhàn xìng hé bù quèdìng xìng de shíkè zēngjiā bù quèdìng xìng,” tā zài zhòngyìyuàn jīnróng fúwù wěiyuánhuì chéngyuán de tíwèn xià biǎoshì. “Rúguǒ tōngzhàng gāo yú huò chíxù gāo yú gāi shuǐpíng, wǒmen jiāng zhǔnbèi zài yīcì huò duō cì huìyì shàng tōngguò jiāng liánbāng jījīn lìlǜ tígāo 25 gè jīdiǎn yǐshàng lái cǎiqǔ gèng jījí de xíngdòng.”

  Tōngzhàng réng yǒuwàng huíluò.

  Tā bǔchōng shuō, měiliánchǔ jiàng zài jiā xī kāishǐ hòu kāishǐ xuējiǎn qí zīchǎn chí yǒu guīmó.

  Zì Covid dà liúxíng kāishǐ yǐlái, měiliánchǔ yīzhí yǐ yǒushǐ yǐlái zuì kuài de sùdù gòumǎi měiguó guózhài hé dǐyā dàikuǎn zhīchí zhèngquàn, shǐ yāngháng zīchǎn fùzhài biǎo shàng de zǒng chí yǒu liàng dádào jìn 9 wàn yì měiyuán.

  Bàowēi’ěr biǎoshì, jiǎn zhài jiāng “yǐ kě yùcè de fāngshì” jìnxíng, zhǔyào shi tōngguò yǔnxǔ zhàiquàn de bùfèn shōuyì měi yuè gǔncún ér bùshì zài tóuzī.

  Zài jīngjì fāngmiàn, zhǔxí biǎoshì, suízhe gōngyìng liàn wèntí de jiějué, tā réng yùjì quán nián tōngzhàng jiāng fàng huǎn. Tāchēng láodònglì shìchǎng “jídù jǐnzhāng”, bìng zhǐchū gōngzī zēngzhǎng qiángjìng, yóuqí shì duì dī shōurù zhě hé shǎoshù zú yì ér yán.

  Tā shuō:“Wǒmen zhīdào, gāo tōngzhàng dài láile jùdà de kùnnán, yóuqí shì duì nàxiē zuì wúlì zhīfù shípǐn, zhùfáng hé jiāotōng děng bìxūpǐn chéngběn de rén.” “Wǒmen zhīdào, yào zhīchí qiángjìng de láodònglì shìchǎng, wǒmen néng zuò de zuì hǎo de shìqíng jiùshì cùjìn chángqí kuòzhāng, ér zhè zhǐyǒu zài jiàgé wěndìng de huánjìng xià cái yǒu kěnéng.”

  Gēnjù zhījiāgē shāngpǐn jiāoyì suǒ jítuán de shùjù, shìchǎng yǐ wánquán xiāohuàle 3 yuè 15-16 rì huìyì shàng jiā xī de yùqí, dàn zì wūkèlán zhànzhēng kāishǐ yǐlái, shìchǎng duì jīnnián shèngyú shíjiān de yùqí yǒu suǒ xiàjiàng. Jiāoyì yuán xiànzài dìngjià wǔ gè 25 jīdiǎn de zhǎngfú, zhè jiāng shǐ jīzhǔn liánbāng jījīn lì shuài cóng mùqián de 0%-0.25% Fànwéi nèi shàngshēng dào 1.25%-1.5%.

  Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK cấp 6 được chia sẻ ngay bên dưới. Các bạn hãy xem và đối chiếu với phần bài làm của các bạn nhé. Giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 hôm nay có thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp, các bạn chú ý theo dõi Thầy Vũ mỗi ngày trên kênh này nhé.

  Các bạn đối chiếu với đáp án của bài tập trên nhé, giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 được trình bày rất chi tiết bên dưới.

  Một số nhà bán lẻ, bao gồm cả Victoria’s Secret, đang cảnh báo về tác động kinh doanh từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Những hãng khác, như Nike, đã tạm ngừng hoạt động ở Nga.

  Người phát ngôn của Nike cho biết: “Chúng tôi vô cùng lo lắng trước cuộc khủng hoảng tàn khốc ở Ukraine và suy nghĩ của chúng tôi là với tất cả những người bị ảnh hưởng, bao gồm cả nhân viên, đối tác và gia đình của họ trong khu vực”.
  Các nhà phân tích cho rằng mối quan tâm lớn nhất đối với các nhà bán lẻ là xung đột và những bất ổn xung quanh kéo dài bao lâu.

  Lạm phát gia tăng và các căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn là tâm điểm của các nhà bán lẻ khi họ điều hướng mùa thu nhập sau kỳ nghỉ lễ. Nhưng cũng có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện với các nhà phân tích và nhà đầu tư là cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, bước vào tuần thứ hai vào thứ Năm.

  Một số nhà bán lẻ đã tạm ngừng hoạt động ở Nga, như một tín hiệu cho thấy các công ty lên án chiến tranh hoặc vì các công ty này không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh tại nước này do các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến hậu cần.

  Một số, chẳng hạn như Victoria’s Secret, đang cảnh báo rằng sự không chắc chắn do chiến tranh tạo ra có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong quý đầu tiên và có khả năng xa hơn.

  Chuck Grom, nhà phân tích của Gordon Haskett, cho biết mối quan tâm lớn nhất đối với nhiều nhà bán lẻ có thể sẽ là thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng.

  “Bạn phải nghĩ rằng nó càng kéo dài, thì càng có nhiều vấn đề”, Grom nói. “Nói cách khác, người tiêu dùng dành nhiều thời gian hơn để hiểu tình hình.”

  Các nhà bán lẻ đang cố gắng đánh giá nhu cầu trong tương lai trong những thời điểm vẫn chưa thể đoán trước và giữ cho các kệ hàng luôn được dự trữ mà không cần đặt hàng quá nhiều. Các doanh nghiệp đang cố gắng thu hút người tiêu dùng quay trở lại cửa hàng của họ khi các trường hợp Covid giảm dần và khả năng miễn dịch tăng lên. Tuy nhiên, nó có thể trở nên phức tạp hơn so với thời điểm này một năm trước, khi Tổng thống Joe Biden và Quốc hội ký cam kết về việc chi trả kích thích cho các gia đình.

  Nhà bán lẻ quần áo American Eagle Outfitters có trụ sở tại Pittsburgh cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang xem xét cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khi dự báo triển vọng của họ trong năm, mặc dù nó không đưa ra chi tiết cụ thể về mức độ ảnh hưởng tài chính mà cuộc chiến có thể gây ra đối với nhu cầu của người tiêu dùng. . American Eagle không điều hành bất kỳ cửa hàng truyền thống nào bên ngoài Bắc Mỹ và Hồng Kông, nhưng nó vận chuyển hàng hóa đến 81 quốc gia.

  Giám đốc tài chính Michael Mathias cho biết trong một cuộc gọi hội nghị về thu nhập rằng nhà bán lẻ nhận thức được nhiều yếu tố hiện đang xảy ra: Lạm phát gia tăng, thực tế là American Eagle đang bắt đầu vượt qua thời kỳ mà các khoản thanh toán kích thích được phát hành cho nhiều người tiêu dùng vào mùa xuân năm ngoái, và tiếp tục gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, “bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine.”

  Mathias nói: “Trong bối cảnh này, chúng tôi đang có một quan điểm thận trọng.

  American Eagle cảnh báo rằng thu nhập của họ sẽ giảm trong nửa đầu năm so với mức của năm trước, một phần lớn là do chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao. Nó dự kiến thu nhập sẽ phục hồi trong nửa cuối năm.

  Hãng bán lẻ đồ lót Victoria’s Secret, vốn có ít sự hiện diện ở Nga, cũng đề cập nhẹ đến cuộc chiến. Khi báo cáo kết quả tài chính quý 4 vào hôm thứ Tư, họ cho biết lạm phát và “tình trạng bất ổn toàn cầu” sẽ tạo ra một môi trường đầy thách thức trong những tháng tới. Victoria’s Secret đã đưa ra một triển vọng đáng thất vọng cho quý đầu tiên nhưng cho biết họ tin rằng quý thứ ba sẽ là một điểm uốn cho kết quả tốt hơn.

  Giám đốc điều hành của Kohl, Michelle Gass, đã được hỏi hôm thứ Ba, trong một cuộc gọi hội nghị về thu nhập với các nhà phân tích, về tình hình ở Ukraine và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng bách hóa.

  “Chúng tôi đã chuẩn bị rằng sẽ có một môi trường có nhiều bất ổn. Chúng tôi chắc chắn đã dự tính điều đó như chúng tôi đã hướng dẫn trong năm nay, ”Gass nói trong cuộc gọi. “Chúng tôi sẽ luôn sát sao và phản hồi.”

  Các nhà bán lẻ đóng cửa hàng và lập kế hoạch dự phòng
  Tất cả những điều này có thể đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ. Các công ty, từ nhà sản xuất thực phẩm cho đến nhà sản xuất ô tô, có thể sẽ phải chịu gánh nặng lớn hơn từ giá dầu tăng vọt và các cơn đau đầu về chuỗi cung ứng đang diễn ra. Việc tăng giá thường được chuyển cho khách hàng.

  David French, Phó chủ tịch cấp cao về quan hệ chính phủ tại National Retail Federation, tập đoàn thương mại bán lẻ hàng đầu cho biết: “Có những tác động đối với các nhà bán lẻ Hoa Kỳ trong việc chi phí năng lượng cao hơn do sự gián đoạn và gián đoạn của thị trường năng lượng. “Và có những tác động đối với các nhà bán lẻ Hoa Kỳ về giá thực phẩm, vì tầm quan trọng của Ukraine và Nga … là những vùng nông nghiệp chính.”

  Ông nói: “Đó có lẽ là những tác động lớn nhất đối với đơn đặt hàng đầu tiên, và nói thêm rằng nhiều nhà bán lẻ có trụ sở tại Hoa Kỳ có khả năng tiếp xúc khiêm tốn với Nga và Ukraine, nếu có. Tuy nhiên, ông đã đề cập Ukraine là một trung tâm chính cho các công ty thuê ngoài trợ giúp CNTT, điều này có thể trở thành một vấn đề lớn hơn nếu cuộc khủng hoảng kéo dài.

  French nhấn mạnh rằng ngay cả trong thời kỳ đại dịch, người tiêu dùng đã báo cáo rằng niềm tin của họ đang giảm nhưng đồng thời họ vẫn mua sắm như thể niềm tin của người tiêu dùng đang tăng lên.

  Theo NRF, doanh số bán lẻ trong dịp lễ năm 2021 đã tăng kỷ lục 14,1% so với năm trước, bất chấp lạm phát và biến thể omicron đang lan rộng.

  Nhà phân tích Simeon Siegel của BMO Capital Markets cũng lặp lại quan điểm này. Siegel nói: “Bỏ qua những gì nó nói về nhân loại, như chúng tôi đã học được với Covid, mọi người thực sự giỏi trong việc không để mọi thứ làm phiền họ cho đến khi nó gõ cửa nhà họ.

  Đồng thời, các công ty đã nhanh chóng đưa ra lập trường về cuộc xâm lược của Điện Kremlin vào Ukraine.

  Nhà bán lẻ đồ nội thất Ikea cho biết hôm thứ Năm họ sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình ở Nga, ngừng sản xuất ở nước này và tạm dừng tất cả xuất khẩu và nhập khẩu đến và đi từ Nga và Belarus.

  Công ty cho biết trong một tuyên bố: “Chiến tranh có tác động lớn đến con người và dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng và điều kiện thương mại, đó là lý do tại sao các nhóm công ty đã quyết định tạm dừng hoạt động của Ikea tại Nga.

  Nike, nhà bán lẻ thời trang nhanh H&M và nhà sản xuất áo khoác Canada Goose đều cho biết họ cũng sẽ tạm ngừng bán hàng ở Nga.

  Một tuyên bố trên trang web của Nike ở Nga cho biết gã khổng lồ giày thể thao hiện không thể đảm bảo việc giao sản phẩm ở Nga. Một phát ngôn viên của Nike nói với CNBC rằng trước tình hình phát triển nhanh chóng, cùng với những thách thức hoạt động ngày càng gia tăng, Nike đã quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh của mình trong khu vực.

  Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi vô cùng lo lắng trước cuộc khủng hoảng tàn phá ở Ukraine và suy nghĩ của chúng tôi là với tất cả những người bị ảnh hưởng, bao gồm cả nhân viên, đối tác và gia đình của họ trong khu vực”.

  Các nhà bán lẻ thời trang trực tuyến của Anh là Boohoo và Asos cũng đã đình chỉ bán hàng tại Nga. Hôm thứ Năm, nhà bán lẻ hàng giảm giá TJX cho biết trong một hồ sơ chứng khoán rằng họ sẽ bán 25% cổ phần của mình trong nhà bán lẻ hàng may mặc giá rẻ của Nga Familia, có hơn 400 cửa hàng ở Nga. Theo kết quả của việc bán, TJX cho biết họ có thể phải báo cáo các khoản phí tổn thất.

  Craig Johnson, người sáng lập nhóm tư vấn nhà bán lẻ CGP, cho biết ông hy vọng rằng các nhà bán lẻ hoặc thương hiệu có sự hiện diện ở Trung và Đông Âu có khả năng đã phát triển các kế hoạch dự phòng, nếu không thực hiện.

  Johnson nói: “Các kế hoạch dự phòng là quan trọng nhất đối với nhân viên tại cửa hàng và văn phòng sau và giờ hoạt động. “Nhưng chúng cũng bao gồm các kế hoạch về an ninh mạng và vật lý, thông tin liên lạc giữa nhà cung cấp và công chúng cũng như cắt tỉa hoặc trì hoãn việc tiếp nhận hàng hóa như đã được bảo đảm.”

  Tổng số yêu cầu thất nghiệp là 215.000, ít hơn so với dự kiến; năng suất tăng 6,6%.

  Tổng số yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp ban đầu là 215.000, thấp hơn ước tính 225.000.

  Đó là mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 1 và đến trước một ngày so với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được theo dõi chặt chẽ cho tháng 2.

  Một báo cáo riêng biệt cho thấy năng suất quý 4 tăng 6,6%, thấp hơn một chút so với dự kiến, nhưng với sự gia tăng của chi phí lao động đơn vị, cao hơn nhiều so với ước tính.

  Tổng số yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp ban đầu là 215.000, con số thấp nhất kể từ đầu năm và ít hơn ước tính của Phố Wall, Bộ Lao động cho biết hôm thứ Năm.

  Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã tìm kiếm hồ sơ lần đầu tiên đạt mức 225.000 cho tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 2.

  Một báo cáo riêng từ Cục Thống kê Lao động cho thấy năng suất phi nông nghiệp tăng 6,6% trong quý IV, thấp hơn một chút so với ước tính 6,7%. Tuy nhiên, chi phí lao động đơn vị tăng 0,9%, cao hơn mức 0,3% dự kiến.

  Về các yêu cầu thất nghiệp, tổng số của tuần trước giảm 18.000 so với tuần trước và là mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 1.

  Các tuyên bố tiếp tục, chạy sau số tiêu đề một tuần, tăng cao hơn lên 1,48 triệu. Tuy nhiên, đường trung bình động bốn tuần, giúp loại bỏ biến động hàng tuần, đã giảm xuống 1,54 triệu, mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 4 năm 1970.

  Tổng số người nhận trợ cấp trong tất cả các chương trình giảm thêm, xuống còn 1,97 triệu người, tức là 62,625 người.

  Con số thất nghiệp xuất hiện một ngày trước báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp được theo dõi chặt chẽ của BLS. Phố Wall đang tìm kiếm mức tăng 440.000 trong tháng Hai, sau khi tăng tổng số 467.000 mạnh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng Giêng.

  Các công ty vẫn đang cố gắng lấp đầy gần 11 triệu cơ hội việc làm vào thời điểm tình trạng thiếu nhân công tăng lên mức chưa từng thấy. Có khoảng 4,4 triệu cơ hội việc làm nhiều hơn số lao động thất nghiệp đang tìm kiếm việc làm.

  Tiền lương đã tăng trong môi trường hiện tại, với thu nhập trung bình theo giờ tăng 5,7% trong tháng Giêng, mức cao hơn nhiều so với bất cứ điều gì được thấy trong môi trường trước đại dịch, theo dữ liệu của Bộ Lao động cách đây khoảng 15 năm.

  Chi phí nhân công đơn vị tiếp tục tăng trong ba tháng cuối năm 2021, mặc dù với tốc độ thấp hơn so với quý trước đó một phần lớn do năng suất tăng vọt. Mức lương thưởng theo giờ tăng 7,5% được bù đắp phần lớn bởi mức tăng năng suất 6,6%. Trong cả năm, chi phí nhân công đơn vị đã tăng 3,6%, giảm so với mức tăng 4,3% của năm 2020.

  Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sắp giải quyết vấn đề lạm phát bằng một loạt các đợt tăng lãi suất dự kiến.

  Chủ tịch Fed Powell lưu ý tác động “rất không chắc chắn” đối với Ukraine, nhưng cho biết các đợt tăng lãi suất vẫn sắp diễn ra.

  Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm thứ Tư rằng ông vẫn thấy lãi suất tăng ở phía trước mặc dù ông lưu ý “những tác động đối với Hoa Kỳ
  nền kinh tế rất không chắc chắn ”từ cuộc chiến Ukraine.
  Powell gọi thị trường lao động là “cực kỳ thắt chặt” và cho biết lạm phát đã tăng cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

  Phát biểu của ông là một phần của sự xuất hiện bắt buộc trong tuần này trước các ủy ban Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội.

  Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vẫn cho rằng các đợt tăng lãi suất sắp diễn ra, nhưng lưu ý hôm thứ Tư rằng cuộc chiến Nga-Ukraine đã tiêm nhiễm sự không chắc chắn vào triển vọng.

  Powell cho biết ông nhận thấy một loạt các đợt tăng theo phần tư điểm phần trăm sắp tới, mặc dù ông vẫn để ngỏ khả năng di chuyển tích cực hơn nếu lạm phát tiếp tục.

  Trong các phát biểu chuẩn bị cho lần xuất hiện kép trong tuần này trước các ủy ban Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội, giám đốc ngân hàng trung ương thừa nhận “khó khăn to lớn” mà cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang gây ra.

  Powell nói: “Các tác động đối với nền kinh tế Mỹ là rất không chắc chắn và chúng tôi sẽ theo dõi tình hình chặt chẽ.

  Ông nói thêm: “Những tác động ngắn hạn lên nền kinh tế Mỹ của cuộc xâm lược Ukraine, cuộc chiến đang diễn ra, các lệnh trừng phạt và các sự kiện sắp xảy ra, vẫn rất không chắc chắn”. “Việc đưa ra chính sách tiền tệ phù hợp trong môi trường này đòi hỏi phải thừa nhận rằng nền kinh tế phát triển theo những cách không mong đợi. Chúng tôi sẽ cần phải nhanh nhạy trong việc phản hồi dữ liệu đến và triển vọng ngày càng phát triển. ”

  Sau đó, ông cho biết Fed muốn kiểm soát lạm phát, nhưng “điểm mấu chốt là chúng tôi sẽ tiến hành nhưng chúng tôi sẽ tiến hành một cách thận trọng khi chúng tôi tìm hiểu thêm về tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nền kinh tế.”

  Các quan sát được đưa ra trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ cao nhất trong 40 năm, phức tạp bởi cuộc chiến Ukraine đã khiến giá dầu lên khoảng mức cao nhất trong một thập kỷ. Giá tiêu dùng đã tăng 7,5% so với một năm trước vào tháng Giêng và thước đo lạm phát ưa thích của Fed cho thấy mức tăng mạnh nhất trong 12 tháng kể từ năm 1983.

  Powell và các nhà hoạch định chính sách đồng nghiệp của ông đã chỉ ra trong nhiều tuần rằng họ có kế hoạch bắt đầu tăng lãi suất chuẩn để giải quyết lạm phát. Ông nhắc lại lập trường hôm thứ Tư rằng quá trình này sẽ liên quan đến “việc tăng lãi suất”, cùng với các dấu hiệu cho thấy Fed cuối cùng sẽ bắt đầu giảm lượng trái phiếu nắm giữ.

  Ông nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ chính sách của mình khi thích hợp để ngăn chặn lạm phát cao hơn, đồng thời thúc đẩy mở rộng bền vững và thị trường lao động mạnh mẽ. “Chúng tôi đã loại bỏ dần việc mua tài sản ròng của mình. Với lạm phát trên 2% và thị trường lao động mạnh mẽ, chúng tôi kỳ vọng việc tăng phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang tại cuộc họp của chúng tôi vào cuối tháng này là phù hợp. ”

  Powell cho biết con đường có khả năng tăng lãi suất sẽ là một phần tư điểm phần trăm, mặc dù ông nói rằng ông sẽ sẵn sàng cho các động thái tích cực hơn nếu lạm phát trở nên tồi tệ hơn.

  “Chúng tôi sẽ tránh thêm sự không chắc chắn vào thời điểm vốn đã là thời điểm cực kỳ khó khăn và không chắc chắn,” ông nói dưới sự chất vấn của các thành viên Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. “Trong phạm vi lạm phát tăng cao hơn hoặc liên tục cao hơn mức đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị hành động mạnh mẽ hơn bằng cách nâng lãi suất quỹ liên bang lên hơn 25 điểm cơ bản tại một cuộc họp hoặc các cuộc họp.”

  Lạm phát vẫn được kỳ vọng sẽ giảm.

  Fed sẽ bắt đầu cắt giảm quy mô nắm giữ tài sản của mình sau khi các đợt tăng lãi suất bắt đầu, ông nói thêm.

  Kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid, Fed đã mua Kho bạc và chứng khoán được thế chấp với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, nâng tổng số tài sản nắm giữ trên bảng cân đối của ngân hàng trung ương lên gần 9 nghìn tỷ USD.

  Powell cho biết việc cắt giảm sẽ được thực hiện “theo cách có thể dự đoán được”, phần lớn thông qua việc cho phép một số khoản tiền thu được từ trái phiếu được tung ra mỗi tháng thay vì tái đầu tư chúng.

  Về nền kinh tế, Chủ tịch cho biết ông vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ giảm tốc trong năm nay khi các vấn đề về chuỗi cung ứng được giải quyết. Ông gọi thị trường lao động là “cực kỳ chặt chẽ” và ghi nhận mức tăng lương mạnh mẽ, đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp hơn và dân tộc thiểu số.

  Ông nói: “Chúng tôi hiểu rằng lạm phát cao gây ra khó khăn đáng kể, đặc biệt là đối với những người ít có khả năng đáp ứng các chi phí thiết yếu cao hơn như thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại. “Chúng tôi biết rằng điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm để hỗ trợ một thị trường lao động mạnh mẽ là thúc đẩy sự mở rộng dài hạn và điều đó chỉ có thể thực hiện được trong một môi trường ổn định về giá cả”.

  Theo dữ liệu của CME, các thị trường đã định giá đầy đủ trong việc tăng tỷ giá tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 3 nhưng đã giảm kỳ vọng trong thời gian còn lại của năm kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Các nhà giao dịch hiện đang định giá trong 5 mức tăng phần tư phần trăm sẽ đưa lãi suất quỹ liên bang chuẩn từ phạm vi hiện tại là 0% -0,25% lên 1,25% -1,5%.

  Các bạn nên học thêm một ít từ vựng tiếng Trung thương mại nữa nhé.

  Từ vựng tiếng Trung thương mại thông dụng

  Giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức về ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 và từ vựng tiếng Trung HSK 6.

  Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 là nền tảng kiến thức cho các bài học về sau.

  Bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1 đến đây là kết thúc rồi, các bạn nhớ lưu bài học về máy để học dần nhé, chúc các bạn học tập tiếng Trung thật hiệu quả và vui vẻ nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất