Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:24:25
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
  01:22:56
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungGiáo trình tiếng Trung thương mại PDF

  Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF

  Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 là Thầy Vũ Chủ biên Biên soạn là phiên bản mở rộng của bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế.

  5/5 - (12 bình chọn)

  Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3

  Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 là một phiên bản mới được Thầy Vũ phát triển từ bộ sách bìa cứng giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập 8 quyển để có thể đáp ứng thêm được nhu cầu của các bạn học viên. Nhiều bạn thích sự tiện lợi và thuận tiện nên không muốn mua bộ sách bìa cứng mang vác nặng nề mà muốn mua file PDF MP3 giáo trình tiếng Trung thương mại để thuận tiện lưu trữ trong máy tính và có thể mở ra bất kỳ lúc nào hoặc bất kỳ đâu. Quan trọng là với bộ giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 này bạn có thể in ra thành sách để dễ nhìn hơn trong lúc học bài. Đây chính là ưu điểm lớn nhất mà phiên bản mới này được Thầy Vũ phát triển thêm là vì vậy. Nếu như bạn có nhu cầu mua sách bìa cứng cả bộ giáo trình thương mại tiếng Trung này thì có thể liên hệ trực tiếp Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo) hoặc số Telegram Thầy Vũ 090 325 4870 để đặt mua trực tuyến nhé. Bạn nào muốn mua trực tiếp để được cầm sản phẩm sách trên tay thì có thể đến trực tiếp địa chỉ Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Hà Nội hoặc tại Trung tâm học tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội hoặc tại địa chỉ Trung tâm đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn các bạn nhé.

  Thầy Vũ hàng ngày dạy học tiếng Trung thương mại online livestream qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín ChineMaster, các bạn chú ý ấn nút đăng ký subscribe kênh của thầy Vũ và bật chuông rung lên để nhận thông báo mới mỗi khi Thầy Vũ lên sóng các bạn nhé. Bạn nào đã theo dõi Thầy Vũ một thời gian rồi thì chắc chắn sẽ vô cùng tâm đắc với phương pháp truyền thụ kiến thức của Thầy Vũ. Ai ai cũng đều có chung một nhận xét rằng cách giảng giải và đi bài của Thầy Vũ rất dễ hiểu và dễ nhớ, chỉ cần nghe qua là hiểu liền luôn. Chính vì kỹ năng nghiệp vụ sư phạm chuyên nghiệp như vậy cho nên càng ngày càng nhiều bạn tìm đến Thầy Vũ để được học kiến thức trong kho tàng CHẤT XÁM của Thầy Vũ. Nếu như bạn đang cần trang bị kiến thức về lĩnh vực tiếng Trung thương mại thì hãy nhanh chóng nhấc máy gọi điện liên hệ luôn và ngay Thầy Vũ nhé.

  Mỗi video bài giảng phát sóng trực tiếp của Thầy Vũ chỉ diễn ra trong lặng lẽ và âm thầm, bởi vì Thầy Vũ không muốn gây nên sự ồn ào khiến các bên khác khó chịu khi mà Thầy Vũ đã và đang chia sẻ rất nhiều kiến thức mà cũng là cần câu cơm của rất nhiều bên khác. Chính vì vậy nên tên tuổi của Thầy Vũ ngày càng được nhiều người lan tỏa đi nhiều hơn đến mọi ngõ ngách từ Bắc vào Nam và từ Nam về Bắc.

  Bạn nào muốn mua bộ sách bìa cứng của bộ giáo trình tiếng Trung thương mại pdf mp3 này thì xem ở ngay link dưới nhé, gồm giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản và giáo trình tiếng Trung thương mại nâng cao.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản

  Giáo trình tiếng Trung thương mại nâng cao

  Để chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức cơ sở nền tảng trước khi tham gia khóa học tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ. Các bạn nên mua ngay bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển nhé.

  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

  Bộ sách Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 này là tài liệu giảng dạy các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao Thầy Vũ chuyên đào tạo trực tuyến theo hình thức học tiếng Trung online qua Skype lớp 1 học viên hoặc lớp nhiều học viên. Bạn nào đã từng xem qua các video bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ livestream dạy học thương mại tiếng Trung trên kênh youtube học tiếng Trung online thì chắc chắn sẽ cực kỳ tâm đắc với phương pháp giảng dạy và truyền đạt kiến thức uyên thâm của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là tác giả của rất nhiều đầu sách học tiếng Trung uy tín và sách giáo trình tiếng Trung chất lượng, trong đó điển hình là bộ tác phẩm KINH ĐIỂN của Thầy Vũ chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển được cộng đồng dân tiếng Trung sử dụng rất thông dụng và phổ biến để làm tài liệu học tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao, tài liệu luyện thi HSK 1 đến HSK 9 và tài liệu luyện thi HSKK sơ cấp, tài liệu luyện thi HSKK trung cấp, tài liệu luyện thi HSKK trung cấp, tài liệu luyện thi HSKK cao cấp cũng như làm tài liệu luyện thi TOCFL cấp 1 đến luyện thi TOCFL cấp 6.

  Trước khi các bạn mua bộ sách giáo trình tiếng Hoa thương mại PDF MP3 này, các bạn nên xem qua một vài video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đã từng đào tạo trực tuyến các khóa học thương mại tiếng Trung cơ bản đến nâng cao theo bộ sách giáo trình thương mại tiếng Hoa này.

  Tài liệu học tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bên dưới là các video giáo án giảng dạy trực tuyến của ThS Nguyễn Minh Vũ đã từng đào tạo rất nhiều khóa tiếng Trung thương mại cơ bản cho đến nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển với 4 tập đầu được thiết kế nội dung dành cho các bạn học viên trình độ vỡ lòng cho đến cơ bản, và 4 tập tiếp theo được thiết kế dành cho học viên từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

  Giáo án giảng dạy tiếng Trung thương mại cơ bản

  Thầy Vũ giảng bài các lớp tiếng Trung thương mại online đều rất chú trọng tới việc phát triển kiến thức ngữ pháp tiếng Trung cơ bản cho học viên dựa trên nền tảng các từ vựng tiếng Trung thương mại theo chủ đề và các thuật ngữ tiếng Trung thương mại chuyên ngành. Các bạn chỉ cần xem qua các video bên dưới thôi là sẽ cảm nhận ngay được sự tâm huyết cũng như sự nhiệt huyết của tuổi trẻ tràn trền năng lượng và sức sống vươn lên bất chấp nghịch cảnh trước mắt.

  Trong rất nhiều video bài giảng Thầy Vũ livestream qua kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster, nhiều bạn học viên đều đã được Thầy Vũ chia sẻ bí kíp học tiếng Trung thương mại hiệu quả nhanh nhất và cách học từ vựng tiếng Trung thương mại hiệu quả tốt nhất. Rất nhiều ví dụ thực tế được Thầy Vũ chia sẻ trong từng video bài giảng đó.

  Kiến thức trong sách vở là cố định, nhưng, khi các bạn tiếp cận vỡi bộ video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ phát sóng tường thuật trực tiếp mỗi ngày thì kiến thức trên sách vở đã trở nên có linh hồn và sinh động vô cùng. Tất cả những kiến thức đó chính là sự trải nghiệm thực tế của Thầy Vũ. Chính những kiến thức đúc kết được đó đã biến Thầy Vũ trở nên con người như ngày hôm nay.

  Giáo án giảng dạy tiếng Trung thương mại nâng cao

  Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 chính là bộ tài liệu giảng dạy chính thức của ThS Nguyễn Minh Vũ làm công cụ truyền đạt kiến thức cho các bạn học viên. Giờ đây việc học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ đã trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần chuyển tiền sách giáo trình tiếng Hoa thương mại pdf mp3 vào tài khoản ngân hàng của Thầy Vũ là sau vài phút sẽ nhận được file pdf mp3 giáo trình thương mại tiếng Trung trong gmail của bạn. Không cần phải tốn thời gian chờ shipper giao hàng tới địa chỉ nhà bạn, chỉ cần bạn ưng ý và có hứng thú với bộ tác phẩm này của Thầy Vũ là bạn có thể gọi điện Thầy Vũ để giao dịch là oke. Tất cả giao dịch sẽ diễn ra rất nhanh chóng và gọn nhẹ.

  Phiên bản PDF MP3 của bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung này chính là tài liệu học tiếng Trung thương mại tốt nhất và chất lượng nhất hiện nay. Bởi vì Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster chỉ tập trung chú trọng vào việc phát triển nội dung cho những bộ sách giáo trình tiếng Trung của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, trong đó bộ sách giáo trình thương mại tiếng Hoa này được Thầy Vũ đặc biệt quan tâm và chăm sóc tới.

  Bên dưới là video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ giảng dạy trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 này. Các bạn hãy xem để cảm nhận và trải nghiệm phong cách dạy học tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ nhé. Mình chắc chắn một điều rằng không một kênh nào có thể làm ra được các video bài giảng giáo án tiếng Trung thương mại chất lượng như của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được.

  Bộ sách Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 này hiện nay đang được rất nhiều người liên hệ Thầy Vũ để làm công cụ học tập và nghiên cứu nhằm đáp ứng cho nhu cầu làm việc hàng ngày. Nhiều bạn mua luôn và ngay bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung này chỉ ngay sau khi xem một video bài giảng bất kỳ của Thầy Vũ. Phong cách làm việc của Thầy Vũ chính là luôn luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và liên tục đổi mới cũng như cập nhập kiến thức mới không ngừng để bộ sản phẩm CHẤT XÁM của Thầy Vũ liên tục được update lên những phiên bản mới hơn và tốt hơn cũng như hoàn thiện hơn theo thời gian.

  Trích dẫn giáo án giảng dạy lớp tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao của Thầy Vũ từ kênh diễn đàn tiếng Trung ChineMaster.

  STTMẫu câu tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế ngay trên lớp học thương mại tiếng Trung online
  1一周年 yì zhōu nián
  2举杯祝酒 jǔ bēi zhù jiǔ
  3今晚你能出席会议吗?jīnwǎn nǐ néng chūxí huìyì ma
  4你做的菜很好吃,不过我吃不下了 nǐ zuò de cài hěn hǎochī, bú guò wǒ chī bú xià le
  5你可以发给我西贡港的到岸价吗? Nǐ kěyǐ fā gěi wǒ xīgòng gǎng de dào àn jià ma
  6你对我们的什么产品感兴趣?nǐ duì wǒmen de shénme chǎnpǐn gǎnxìngqù
  7你想把工厂设在哪儿?nǐ xiǎng bǎ gōngchǎng shè zài nǎr
  8你想收百分之多少的佣金?nǐ xiǎng shōu bǎi fēn zhī duōshǎo de yōngjīn
  9你想给婚礼预订多少酒席?nǐ xiǎng gěi hūnlǐ yùdìng duōshǎo jiǔxí
  10你所订的订单数量多少?nǐ suǒ dìng de dìngdān shùliàng duōshǎo
  11你的情况很特殊 nǐ de qíngkuàng hěn tèshū
  12你觉得这个菜可口吗?nǐ juéde zhège cài kěkǒu ma
  13公司成立十周年 gōngsī chénglì shí zhōu nián
  14凭商品品质买卖 píng shāngpǐn pǐnzhì mǎimài
  15到岸价格 dào àn jiàgé
  16十周年 shí zhōu nián
  17参考价格 cānkǎo jiàgé
  18双方已大量订货成交 shuāngfāng yǐ dàliàng dìnghuò chéngjiāo
  19取得预期的结果 qǔdé yùqī de jiéguǒ
  20合口味 hé kǒuwèi
  21咸淡适中 xiándàn shìzhōng
  22咸菜 xiáncài
  23商品品质shāngpǐn pǐnzhì
  24型号 xínghào
  25她喝醉了,你原谅她吧 tā hē zuì le, nǐ yuánliàng tā ba
  26她对你有好意,你愿意跟她去喝鸡尾酒吗?tā duì nǐ yǒu hǎoyì, nǐ yuànyì gēn tā qù hē jīwěijiǔ ma
  27她快喝醉了 tā kuài hē zuì le
  28如果有任何不周之处,请多多谅解 rúguǒ yǒu rènhé bù zhōu zhī chù, qǐng duō duō liàngjiě
  29季节性 jìjiéxìng
  30对这个产品你有什么销售条件吗?duì zhège chǎnpǐn nǐ yǒu shénme xiāoshòu tiáojiàn ma
  31平规格买卖 píng guīgé mǎimài
  32成交价格 chéngjiāo jiàgé
  33成本 chéngběn
  34我为你的工作操心 wǒ wèi nǐ de gōngzuò cāoxīn
  35我们去酒吧喝鸡尾酒吧 wǒmen qù jiǔbā hē jīwěi jiǔ ba
  36我们工厂提出的价格在市场上很有竞争性 wǒmen gōngchǎng tíchū de jiàgé zài shìchǎng shàng hěn yǒu jìngzhēngxìng
  37我们的工厂可以接受特殊的订单wǒmen de gōngchǎng kěyǐ jiēshòu tèshū de dìngdān
  38我们订货的数量还取决于你们的报价 wǒmen dìnghuò de shùliàng hái qǔjuéyú nǐmen de bàojià
  39我做的项目都是季节性的 wǒ zuò de xiàngmù dōu shì jìjiéxìng de
  40我希望你可以提出最后的决定 wǒ xīwàng nǐ kěyǐ tíchū zuìhòu de juédìng
  41我希望你能早日有订货时间的决定 wǒ xīwàng nǐ néng zǎorì yǒu dìnghuò shíjiān de juédìng
  42我希望这次谈判能取得预期的结果 wǒ xīwàng zhè cì tánpán néng qǔdé yùqī de jiéguǒ
  43我很感谢你们的盛大的招待会 wǒ hěn gǎnxiè nǐmen de shèngdà de zhāodàihuì
  44我很期待双方可以签订合同 wǒ hěn qīdài shuāngfāng kěyǐ qiāndìng hétóng
  45我想了解你工厂的供货能力 wǒ xiǎng liǎojiě nǐ gōngchǎng de gōnghuò nénglì
  46我想品尝越南有名的茶 wǒ xiǎng pǐncháng yuènán yǒumíng de chá
  47我想把宴会设在酒店里 wǒ xiǎng bǎ yànhuì shè zài jiǔdiàn lǐ
  48我想按这种规格订货 wǒ xiǎng àn zhè zhǒng guīgé dìnghuò
  49我想表示衷心感谢 wǒ xiǎng biǎoshì zhōngxīn gǎnxiè
  50我想谈你公司的业务 wǒ xiǎng tán nǐ gōngsī de yèwù
  51我感谢你们的光临 wǒ gǎnxiè nǐmen de guānglín
  52我提议为双方的友谊干杯 wǒ tíyì wèi shuāngfāng de yǒuyì gānbēi
  53我真的不想错过这么好的机会 wǒ zhēnde bù xiǎng cuò guò zhème hǎo de jīhuì
  54我觉得很荣幸迎接你们参加酒会 wǒ juéde hěn róngxìng yíngjiē nǐmen cānjiā jiǔhuì
  55我订了这么多货,可以折扣多少?wǒ dìng le zhème duō huò, kěyǐ zhékòu duōshǎo
  56批发价 pīfājià
  57招待会 zhāodài huì
  58接风洗尘 jiēfēng xǐchén
  59明天晚上我跟客户有约会 míngtiān wǎnshàng wǒ gēn kèhù yǒu yuēhuì
  60期待 qīdài
  61期货价格 qīhuò jiàgé
  62油而不腻 yóu ér bú nì
  63油腻 yóunì
  64淡菜 dàncài
  65深感 shēngǎn
  66深感荣幸 shēngǎn róngxìng
  67特殊 tèshū
  68现在我得出去了,不能奉陪你了 xiànzài wǒ děi chūqù le, bù néng fèngpéi nǐ le
  69现货价格 xiànhuò jiàgé
  70理舱费 lǐ cāng fèi
  71畅销商品 chàngxiāo shāngpǐn
  72盛大酒席 shèngdà jiǔxí
  73盛旺 shèngwàng
  74离岸价 lí àn jià
  75类型 lèixíng
  76紧俏商品 jǐnqiào shāngpǐn
  77经理上台讲了几句话 jīnglǐ shàng tái jiǎng le jǐ jù huà
  78衷心 zhōngxīn
  79设宴会 shè yànhuì
  80请谅解 qǐng liàngjiě
  81请随便吃 qǐng suíbiàn chī
  82趁老师还没来,我们上网看电影吧 chèn lǎoshī hái méi lái, wǒmen shàng wàng kàn diànyǐng ba
  83运费 yùnfèi
  84这个季节的水果卖得很紧俏 zhège jìjié de shuǐguǒ mài de hěn jǐnqiào
  85这个菜合老师的口味吗?zhège cài hé lǎoshī de kǒuwèi ma
  86这是季节性的商品 zhè shì jìjié xìng de shāngpǐn
  87这是这批货的品号的清单 zhè shì zhè pī huò de pǐnhào de qīngdān
  88这次你想谈判什么生意?zhè cì nǐ xiǎng tánpàn shénme shēngyì
  89酒会的举行地点在哪儿?jiǔhuì de jǔxíng dìdiǎn zài nǎr
  90酒席 jiǔxí
  91酸甜可口 suāntián kěkǒu
  92错过 cuò guò
  93零售价 língshòu jià
  94鸡尾酒 jīwěi jiǔ

  Kính thưa quý vị độc giả, trên đây chúng tôi vừa trân trọng giới thiệu tổng quan về bộ sách Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3 này. Quý vị hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ để đặt mua bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung này ngay nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!