Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:24:25
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
  01:22:56
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungBài tập luyện dịch tiếng Trung

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung tổng hợp rất nhiều tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF và vô vàn tài liệu bổ trợ kiến thức về lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung được thiết kế và biên soạn bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế và khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp.

  4.7/5 - (6 bình chọn)

  Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế PDF

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế PDF là bộ tài liệu giảng dạy trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các khóa học biên phiên dịch tiếng Trung, khóa học dịch thuật tiếng Trung, khóa học phiên dịch tiếng Trung, khóa học luyện dịch tiếng Trung thương mại, khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp theo các bộ sách giáo trình chuyên đề luyện dịch tiếng Trung bài tập ứng dụng thực tế của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn hãy tham khảo một số đầu sách giáo trình sau đây của Thầy Vũ để trang bị kiến thức toàn diện phục vụ nhu cầu công việc nhé.

  Bên dưới là một trong hàng nghìn video bài giảng Thầy Vũ livestream lớp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu dành cho các bạn học viên là chủ doanh nghiệp và các tay buôn lão làng trong ngành xuất nhập khẩu. Chúng ta hãy cùng xem video bên dưới để trải nghiệm không khí học tập trên lớp nhé.

  Trước khi học tiếng Trung online miễn phí cùng Thầy Vũ thì các bạn cần tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính windows nhé. Ngay bên dưới Thầy Vũ vừa chia sẻ với chúng ta link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Bạn nào muốn tham gia khóa học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ thì hãy nhanh chóng gọi điện và liên hệ Thầy Vũ sớm trước nhé. Lịch trình đào tạo và giảng dạy trực tuyến của Thầy Vũ thường xuyên bị kín mít thời khóa biểu của các bạn học viên. Vì vậy bạn nào đăng ký trước và đóng học phí trước thì sẽ được Thầy Vũ ưu tiên sắp xếp và bố trí thời gian học trong tuần trước.

  Ngoài ra, các bạn có thể download sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung pdf mp3 và download tài liệu luyện dịch tiếng Trung pdf trong link bên dưới.

  Các bạn nên tham khảo thêm một số sách bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế tiếp theo của Tác giả Nguyễn Minh Vũ trong link dưới nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế

  Để bổ trợ thêm kiến thức được toàn diện hơn thì các bạn nên tham khảo các bộ tài liệu học tiếng Trung miễn phí và tài liệu luyện thi HSK miễn phí cùng với vô vàn tài liệu tiếng Trung thương mại miễn phí .v.v. được chia sẻ cực kỳ nhiều trong từng chuyên mục của website trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Đầu tiên là bộ tài liệu bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6 tổng hợp rất nhiều kiến thức trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung HSK và từ vựng tiếng Trung HSK, các bạn xem trong link bên dưới nhé.

  Tiếp theo là bộ tài liệu tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được chia sẻ miễn phí trong các link dưới.

  Và còn rất nhiều tài liệu học tiếng Trung thương mại online miễn phí, điển hình là bộ tài liệu tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập ứng dụng thực tế ngay trong link dưới.

  Các bạn nên đọc thêm bộ tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK bài tập ứng dụng thực tế của Thầy Vũ trong các link bên dưới nhé.

  Để bổ trợ thêm kiến thức cho lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung thì chúng ta cần làm thêm các Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế mỗi ngày được cập nhập rất nhiều trong chuyên mục học tiếng Trung miễn phí.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế hôm nay có thêm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung, các bạn chú ý xem và đọc hiểu nhé.

  史坦顿岛第二个仓库的亚马逊工人将在 4 月投票加入工会。

  史坦顿岛第二个仓库的亚马逊工人将在下个月底投票决定是否加入工会。

  该设施被称为 LDJ5 的选举将在另一次投票在史泰登岛附近的亚马逊仓库结束几周后举行。

  据一家联邦劳工机构称,纽约史泰登岛第二个仓库的亚马逊工人将在下个月投票决定是否成立工会。

  国家劳资关系委员会发言人凯拉布拉多向 CNBC 证实,史泰登岛仓库(称为 LDJ5)的工人将于 4 月 25 日开始投票。该机构将于 5 月 2 日统计选票。

  选举将在距离不到一英里的另一个名为 JFK8 的亚马逊仓库举行选举几周后,亲自在该设施举行。 JFK8 的选举将于 3 月 25 日至 3 月 30 日举行。

  LDJ5 的工人将投票决定是否加入亚马逊工会,这是一个由现任和前任亚马逊员工组成的劳工组织。同一组织试图在 JFK8 组织工人。该组织遭到了亚马逊的反工会行动,包括定期举行的俘虏观众会议,要求工人参加。

  史泰登岛工人激进主义浪潮正值亚马逊在该国其他地方面临另一场工会选举之际。上个月,作为重新选举的一部分,NLRB 开始向亚马逊位于阿拉巴马州贝塞默仓库的员工邮寄选票。

  在确定亚马逊非法干预最初于去年春天举行的投票后,NLRB 授权在该网站进行第二次选举。在那次选举中,员工以压倒性多数投票反对加入零售、批发和百货商店工会。

  贝塞麦选举的选票将于 3 月 28 日进行统计。

  随着原材料成本上涨,中国小鹏汽车跟随特斯拉和其他电动汽车制造商上调汽车价格。

  小鹏汽车表示,从 3 月 21 日起,补贴前其车辆的价格涨幅将在 10,100 元(1,587 美元)至 20,000 元(3,143 美元)之间。
  小鹏汽车将原材料成本的急剧上涨作为价格上涨的一个原因。

  特斯拉和比亚迪等电动汽车制造商因电池关键部件镍等原材料成本上涨而提价。

  中国电动汽车制造商小鹏汽车将因原材料成本大幅上涨而提高其汽车价格。

  小鹏汽车表示,从 3 月 21 日起,其车辆的价格上涨幅度将在 10,100 元人民币(1,587 美元)至 20,000 元人民币(不含补贴)之间。该公司没有详细说明其每种型号的具体价格上涨情况。

  小鹏目前销售旗舰P7轿车、P5轿车和G3运动型多功能车。它正准备在今年晚些时候推出 G9 SUV。

  电动汽车制造商一直在努力应对镍等原材料成本上涨的问题,镍是电池的关键组成部分。半导体等其他零部件继续供不应求,这给小鹏汽车及其竞争对手蔚来汽车带来了另一个不利因素。

  小鹏汽车并不是第一家提价的电动汽车公司。上周,特斯拉对其各种车型的汽车进行了多次提价。

  本周早些时候,沃伦巴菲特支持的汽车制造商比亚迪也提高了其新能源汽车的价格,其中包括电动汽车。

  对惠普网络安全的收购为恶意软件威胁日益增加的世界创造了条件。

  当 Bromium 在 2013 年首届 CNBC Disruptor 50 榜单上首次亮相时,它的主张是,用传统火力打击恶意软件是一场必败之战,而发动和赢得与网络攻击者的新战争的唯一方法是隔离病毒,而不是试图保留他们完全出局。

  对于由前 Citrix 工程师于 2011 年创立的 Bromium 来说,正是同样的端点保护理念导致了惠普在六年后收购了该公司。

  从那时起,在线威胁变得更加复杂,整个网络安全行业的并购加速。

  当 Bromium 在 2013 年首届 CNBC Disruptor 50 榜单上首次亮相时,它的主张是,用传统火力对抗恶意软件是一场必败之战,而发动和赢得与网络攻击者的新战争的唯一方法是隔离病毒,而不是试图完全将它们拒之门外。

  “当成熟市场中的客户看到一种根本不同且更有效的解决问题的方法时,就会发生颠覆。最终,颠覆性产品创造的新市场和价值网络会超越并取代现有市场,”Bromium 首席执行官 Gaurav Banga 当时告诉 CNBC。 “随着市场接受这种创新方法,我们能够朝着我们的最终目标迈进——恢复对计算的信任。”

  对于由前 Citrix 工程师于 2011 年创立的 Bromium 而言,正是这种端点保护方法导致了六年后惠普收购了该公司。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế được Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới để hỗ trợ các bạn học viên có thể dễ dàng tra cứu được các phiên âm của những từ vựng tiếng Trung chưa được học.

  Shǐ tǎn dùn dǎo dì èr gè cāngkù de yàmǎxùn gōngrén jiàng zài 4 yuè tóupiào jiārù gōnghuì.

  Shǐ tǎn dùn dǎo dì èr gè cāngkù de yàmǎxùn gōngrén jiàng zàixià gè yuèdǐ tóupiào juédìng shìfǒu jiārù gōnghuì.

  Gāi shèshī bèi chēng wèi LDJ5 de xuǎnjǔ jiàng zài lìng yīcì tóupiào zài shǐ tài dēng dǎo fùjìn de yàmǎxùn cāngkù jiéshù jǐ zhōu hòu jǔxíng.

  Jù yījiā liánbāng láogōng jīgòu chēng, niǔyuē shǐ tài dēng dǎo dì èr gè cāngkù de yàmǎxùn gōngrén jiàng zàixià gè yuè tóupiào juédìng shìfǒu chénglì gōnghuì.

  Guójiā láozī guānxì wěiyuánhuì fāyán rén kǎi lā bù lā duō xiàng CNBC zhèngshí, shǐ tài dēng dǎo cāngkù (chēng wèi LDJ5) de gōngrén jiāng yú 4 yuè 25 rì kāishǐ tóupiào. Gāi jīgòu jiāng yú 5 yuè 2 rì tǒngjì xuǎnpiào.

  Xuǎnjǔ jiàng zài jù lì bù dào yī yīnglǐ de lìng yīgè míng wèi JFK8 de yàmǎxùn cāngkù jǔxíng xuǎnjǔ jǐ zhōu hòu, qīnzì zài gāi shèshī jǔxíng. JFK8 de xuǎnjǔ jiāng yú 3 yuè 25 rì zhì 3 yuè 30 rì jǔxíng.

  LDJ5 de gōngrén jiāng tóupiào juédìng shìfǒu jiārù yàmǎxùn gōnghuì, zhè shì yīgè yóu xiànrèn hé qiánrèn yàmǎxùn yuángōng zǔchéng de láogōng zǔzhī. Tóngyī zǔzhī shìtú zài JFK8 zǔzhī gōngrén. Gāi zǔzhī zāo dàole yàmǎxùn de fǎn gōnghuì xíngdòng, bāokuò dìngqí jǔxíng de fúlǔ guānzhòng huìyì, yāoqiú gōngrén shēn jiā.

  Shǐ tài dēng dǎo gōngrén jījìn zhǔyì làngcháo zhèng zhí yàmǎxùn zài gāi guó qítā dìfāng miànlín lìng yī chǎng gōnghuì xuǎnjǔ zhī jì. Shàng gè yuè, zuòwéi chóngxīn xuǎnjǔ de yībùfèn,NLRB kāishǐ xiàng yàmǎxùn wèiyú ālā bā mǎ zhōu bèi sāi mò cāngkù de yuángōng yóujì xuǎnpiào.

  Zài quèdìng yàmǎxùn fēifǎ gānyù zuìchū yú qùnián chūntiān jǔxíng de tóupiào hòu,NLRB shòuquán zài gāi wǎngzhàn jìnxíng dì èr cì xuǎnjǔ. Zài nà cì xuǎnjǔ zhōng, yuángōng yǐ yādǎo xìng duōshù tóupiào fǎnduì jiārù língshòu, pīfā hé bǎihuò shāngdiàn gōnghuì.

  Bèi sāi mài xuǎnjǔ de xuǎnpiào jiāng yú 3 yuè 28 rì jìnxíng tǒngjì.

  Suízhe yuáncáiliào chéngběn shàngzhǎng, zhōngguó xiǎo péng qìchē gēnsuí tè sī lā hé qítā diàndòng qìchē zhìzào shāng shàngdiào qìchē jiàgé.

  Xiǎo péng qìchē biǎoshì, cóng 3 yuè 21 rì qǐ, bǔtiē qián qí chēliàng de jiàgé zhǎngfú jiàng zài 10,100 yuán (1,587 měiyuán) zhì 20,000 yuán (3,143 měiyuán) zhī jiān.
  Xiǎo péng qìchē jiāng yuáncáiliào chéngběn de jíjù shàngzhǎng zuòwéi jiàgé shàngzhǎng de yīgè yuányīn.

  Tè sī lā hé bǐyǎdí děng diàndòng qìchē zhìzào shāng yīn diànchí guānjiàn bùjiàn niè děng yuáncáiliào chéngběn shàngzhǎng ér tí jià.

  Zhōngguó diàndòng qìchē zhìzào shāng xiǎo péng qìchē jiāng yīn yuáncáiliào chéngběn dàfú shàngzhǎng ér tígāo qí qìchē jiàgé.

  Xiǎo péng qìchē biǎoshì, cóng 3 yuè 21 rì qǐ, qí chēliàng de jiàgé shàngzhǎng fúdù jiàng zài 10,100 yuán rénmínbì (1,587 měiyuán) zhì 20,000 yuán rénmínbì (bù hán bǔtiē) zhī jiān. Gāi gōngsī méiyǒu xiángxì shuōmíng qí měi zhǒng xínghào de jùtǐ jiàgé shàngzhǎng qíngkuàng.

  Xiǎo péng mùqián xiāoshòu qíjiàn P7 jiàochē,P5 jiàochē hé G3 yùndòng xíng duō gōngnéng chē. Tā zhèng zhǔnbèi zài jīnnián wǎn xiē shíhòu tuīchū G9 SUV.

  Diàndòng qìchē zhìzào shāng yīzhí zài nǔlì yìngduì niè děng yuáncáiliào chéngběn shàngzhǎng de wèntí, niè shì diànchí de guānjiàn zǔchéng bùfèn. Bàndǎotǐ děng qítā líng bùjiàn jìxù gōngbùyìngqiú, zhè gěi xiǎo péng qìchē jí qí jìngzhēng duìshǒu wèi lái qìchē dài láile lìng yīgè bùlì yīnsù.

  Xiǎo péng qìchē bìng bùshì dì yī jiā tí jià de diàndòng qìchē gōngsī. Shàng zhōu, tè sī lā duì qí gè zhǒng chēxíng de qìchē jìnxíngle duō cì tí jià.

  Běn zhōu zǎo xiē shíhòu, wò lún bāfēitè zhīchí de qìchē zhìzào shāng bǐyǎdí yě tígāole qí xīn néngyuán qìchē de jiàgé, qízhōng bāokuò diàndòng qìchē.

  Duì huìpǔ wǎngluò ānquán de shōugòu wéi èyì ruǎnjiàn wēixié rìyì zēngjiā de shìjiè chuàngzàole tiáojiàn.

  Dāng Bromium zài 2013 nián shǒujiè CNBC Disruptor 50 bǎng dān shàng shǒucì liàngxiàng shí, tā de zhǔzhāng shì, yòng chuántǒng huǒlì dǎjí èyì ruǎnjiàn shì yī chǎng bì bài zhī zhàn, ér fādòng hé yíngdé yǔ wǎngluò gōngjí zhě de xīn zhànzhēng de wéiyī fāngfǎ shì gélí bìngdú, ér bùshì shìtú bǎoliú tāmen wánquán chūjú.

  Duìyú yóu qián Citrix gōngchéngshī yú 2011 nián chuànglì de Bromium lái shuō, zhèng shì tóngyàng de duāndiǎn bǎohù lǐniàn dǎozhìle huìpǔ zài liù nián hòu shōugòule gāi gōngsī.

  Cóng nà shí qǐ, zàixiàn wēixié biàn dé gèngjiā fùzá, zhěnggè wǎngluò ānquán hángyè de bìnggòu jiāsù.

  Dāng Bromium zài 2013 nián shǒujiè CNBC Disruptor 50 bǎng dān shàng shǒucì liàngxiàng shí, tā de zhǔzhāng shì, yòng chuántǒng huǒlì duìkàng èyì ruǎnjiàn shì yī chǎng bì bài zhī zhàn, ér fādòng hé yíngdé yǔ wǎngluò gōngjí zhě de xīn zhànzhēng de wéiyī fāngfǎ shì gélí bìngdú, ér bùshì shìtú wánquán jiāng tāmen jù zhī mén wài.

  “Dàng chéngshú shìchǎng zhōng de kèhù kàn dào yī zhǒng gēnběn bùtóng qiě gèng yǒuxiào de jiějué wèntí de fāngfǎ shí, jiù huì fāshēng diānfù. Zuìzhōng, diānfù xìng chǎnpǐn chuàngzào de xīn shìchǎng hé jiàzhí wǎngluò huì chāoyuè bìng qǔdài xiàn yǒu shìchǎng,”Bromium shǒuxí zhíxíng guān Gaurav Banga dāngshí gàosù CNBC. “Suízhe shìchǎng jiēshòu zhè zhǒng chuàngxīn fāngfǎ, wǒmen nénggòu cháozhe wǒmen de zuìzhōng mùbiāo màijìn——huīfù duì jìsuàn de xìnrèn.”

  Duìyú yóu qián Citrix gōngchéngshī yú 2011 nián chuànglì de Bromium ér yán, zhèng shì zhè zhǒng duāndiǎn bǎohù fāngfǎ dǎozhìle liù nián hòu huìpǔ shōugòule gāi gōngsī.

  Đáp án Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế này cũng được Thầy Vũ bổ sung thêm ở ngay bên dưới, sau khi các bạn làm xong đến đoạn nào thì có thể đối chiếu và so sánh với phần đáp án ở ngay dưới đây, rất nhanh chóng và tiện lợi.

  Các công nhân của Amazon tại nhà kho thứ hai của Đảo Staten sẽ bỏ phiếu để thống nhất vào tháng Tư.

  Các công nhân của Amazon tại nhà kho thứ hai trên đảo Staten sẽ bỏ phiếu xem có tham gia công đoàn vào cuối tháng tới hay không.

  Cuộc bầu cử tại cơ sở, được gọi là LDJ5, sẽ diễn ra chỉ vài tuần sau khi một cuộc bỏ phiếu khác kết thúc tại một nhà kho gần đó của Amazon trên Đảo Staten.

  Các công nhân của Amazon tại nhà kho thứ hai trên Đảo Staten của New York sẽ bỏ phiếu xem có thành lập công đoàn vào tháng tới hay không, theo cơ quan lao động liên bang.

  Công nhân tại nhà kho Staten Island, được gọi là LDJ5, sẽ bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 25 tháng 4, Kayla Blado, phát ngôn viên của Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia, xác nhận với CNBC. Số phiếu bầu sẽ được cơ quan này tính vào ngày 2/5.

  Cuộc bầu cử sẽ diễn ra trực tiếp tại cơ sở, chỉ vài tuần sau khi một cuộc bầu cử được tổ chức tại một nhà kho khác của Amazon được gọi là JFK8, cách đó chưa đầy 1,6 km. Cuộc bầu cử tại JFK8 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3.

  Các công nhân tại LDJ5 sẽ bỏ phiếu về việc có tham gia Liên đoàn Lao động Amazon, một nhóm lao động bao gồm các nhân viên hiện tại và trước đây của Amazon hay không. Cùng một nhóm đã tìm cách tổ chức công nhân tại JFK8. Nhóm này đã vấp phải những nỗ lực chống công đoàn của Amazon, bao gồm các cuộc họp đối tượng bị giam giữ thường xuyên, mà công nhân được yêu cầu tham gia.

  Nền tảng của hoạt động tích cực của công nhân trên Đảo Staten diễn ra khi Amazon phải đối mặt với một cuộc bầu cử công đoàn khác ở những nơi khác trong nước. Tháng trước, NLRB đã bắt đầu gửi phiếu bầu cho nhân viên tại nhà kho của Amazon’s Bessemer, Alabama, như một phần của cuộc bầu cử diễn ra lại.

  NLRB đã cho phép tổ chức một cuộc bầu cử thứ hai tại trang web này sau khi xác định Amazon đã can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bỏ phiếu, cuộc bỏ phiếu ban đầu diễn ra vào mùa xuân năm ngoái. Trong cuộc bầu cử đó, các nhân viên đã bỏ phiếu áp đảo chống lại việc gia nhập Liên minh bán lẻ, bán buôn và cửa hàng bách hóa.

  Các phiếu bầu trong cuộc bầu cử Bessemer sẽ được tính vào ngày 28 tháng Ba.

  Xpeng của Trung Quốc tăng giá ô tô theo sau Tesla và các nhà sản xuất xe điện khác khi chi phí nguyên liệu thô tăng.

  Xpeng cho biết từ ngày 21 tháng 3, việc tăng giá xe của họ sẽ dao động từ 10.100 nhân dân tệ (1.587 USD) đến 20.000 nhân dân tệ (3.143 USD) trước khi có trợ giá.
  Xpeng cho rằng chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh là lý do đằng sau việc tăng giá.

  Tesla và BYD là một trong những nhà sản xuất ô tô điện khác đã tăng giá do chi phí nguyên liệu thô như niken, một thành phần chính của pin, tăng.

  Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng sẽ tăng giá xe do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh.

  Xpeng cho biết từ ngày 21 tháng 3, việc tăng giá xe của họ sẽ dao động từ 10.100 nhân dân tệ Trung Quốc (1.587 USD) đến 20.000 nhân dân tệ trước khi có trợ giá. Công ty không đưa ra bảng phân tích về mức tăng giá cụ thể cho từng mẫu xe của mình.

  Xpeng hiện đang bán mẫu sedan chủ lực P7, sedan P5 và xe thể thao đa dụng G3. Hãng đang chuẩn bị ra mắt mẫu SUV G9 vào cuối năm nay.

  Các nhà sản xuất ô tô điện đã phải vật lộn với chi phí nguyên liệu thô như niken, một thành phần quan trọng của pin đang tăng cao. Các thành phần khác như chất bán dẫn tiếp tục bị thiếu hụt, mang đến một cơn gió mới cho Xpeng và các đối thủ của nó như Nio.

  Xpeng không phải là hãng xe điện đầu tiên tăng giá. Trong tuần trước, Tesla đã thực hiện một số đợt tăng giá trên nhiều mẫu xe ô tô của mình.

  Đầu tuần này, nhà sản xuất ô tô BYD do Warren Buffett hậu thuẫn cũng đã tăng giá các loại xe năng lượng mới của mình, trong đó có xe điện.

  Việc mua lại bảo mật không gian mạng của HP được thực hiện cho một thế giới ngày càng gia tăng các mối đe dọa phần mềm độc hại.

  Khi Bromium xuất hiện lần đầu tiên trong danh sách CNBC Disruptor 50 đầu tiên vào năm 2013, chủ đề của nó là chống lại phần mềm độc hại bằng lửa truyền thống là một trận thua và cách duy nhất để tiến hành và giành chiến thắng trong cuộc chiến mới chống lại những kẻ tấn công mạng là cô lập vi rút thay vì cố gắng giữ chúng ra hoàn toàn.

  Đối với Bromium, được thành lập vào năm 2011 bởi các cựu kỹ sư Citrix, chính ý tưởng bảo vệ điểm cuối đã dẫn đến việc HP mua lại công ty sáu năm sau đó.

  Kể từ đó, các mối đe dọa trực tuyến trở nên tinh vi hơn và hoạt động M&A trong ngành an ninh mạng nói chung đã tăng tốc.

  Khi Bromium xuất hiện lần đầu tiên trong danh sách đầu tiên của CNBC Disruptor 50 vào năm 2013, chủ đề của nó là chống lại phần mềm độc hại bằng lửa truyền thống là một trận thua và cách duy nhất để tiến hành và giành chiến thắng trong cuộc chiến mới chống lại những kẻ tấn công mạng là cô lập vi rút thay vì cố gắng làm giữ chúng ra ngoài hoàn toàn.

  “Sự gián đoạn xảy ra khi khách hàng trong một thị trường trưởng thành được giới thiệu một cách khác về cơ bản và hiệu quả hơn nhiều, để giải quyết một vấn đề. Cuối cùng, các thị trường mới và mạng lưới giá trị được tạo ra bởi các sản phẩm đột phá sẽ vượt qua và thay thế thị trường hiện tại, ”Giám đốc điều hành Bromium Gaurav Banga nói với CNBC vào thời điểm đó. “Khi thị trường chấp nhận cách tiếp cận sáng tạo này, chúng tôi có thể tiến tới mục tiêu cuối cùng của mình – khôi phục niềm tin vào máy tính.”

  Đối với Bromium, được thành lập vào năm 2011 bởi các cựu kỹ sư Citrix, chính cách tiếp cận để bảo vệ điểm cuối đã dẫn đến việc HP mua lại công ty sáu năm sau đó.

  Trên đây là phần giới thiệu chi tiết về các tài liệu luyện dịch tiếng Trung và các sách bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn đang có nhu cầu mua sách giáo trình của Thầy Vũ thì có thể đặt mua sách online bằng cách gọi điện Thầy Vũ hoặc đến các cơ sở sau đây để mua sách trực tiếp nhé.

  Các bạn nên tranh thủ thời gian đọc thêm một số tài liệu luyện dịch tiếng Trung sau đây nhé.

  Bên dưới là các cơ sở trung tâm tiếng Trung ChineMaster phân phối độc quyền tại thị trường sách ở Việt Nam.

  Các bạn liên hệ Thầy Vũ theo thông tin bên dưới nhé.

  • Hotline Thầy Vũ văn phòng ChineMaster Hà Nội 090 468 4983 (Zalo)
  • Hotline Thầy Vũ văn phòng ChineMaster TP HCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram)

  Vẫn còn rất nhiều tài liệu luyện dịch tiếng Trung khác nữa hay lắm mà mình vẫn chưa thể đủ thời gian để chia sẻ hết với các bạn được. Các bạn hãy dành thêm nhiều thời gian để khám phá kho tàng tài nguyên học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí trên kênh này của Thầy Vũ nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế trên đây đã tổng hợp cho chúng ta rất nhiều tài liệu hỗ trợ luyện dịch tiếng Trung thông qua các bài tập ứng dụng thực tế, và rất nhiều sách luyện dịch tiếng Trung pdf cũng như tài liệu luyện dịch tiếng Trung pdf của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế vừa được chia sẻ, chúng ta có thể từng ngày từng bước tích lũy thêm kiến thức mới để nâng cao thêm kiến thức mảng biên phiên dịch tiếng Trung. Có thể nói đây chính là trang web học tiếng Trung miễn phí và luyện thi HSK miễn phí tốt nhất từ trước tới nay theo đánh giá của rất nhiều chuyên gia ngôn ngữ học đến từ các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc tại Việt Nam. Bài chia sẻ này thật sự rất thú vị và xứng đáng được đánh giá 5 sao.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế trên đây đã tổng hợp cho chúng ta rất nhiều tài liệu hỗ trợ luyện dịch tiếng Trung thông qua các bài tập ứng dụng thực tế, và rất nhiều sách luyện dịch tiếng Trung pdf cũng như tài liệu luyện dịch tiếng Trung pdf của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế vừa được chia sẻ, chúng ta có thể từng ngày từng bước tích lũy thêm kiến thức mới để nâng cao thêm kiến thức mảng biên phiên dịch tiếng Trung. Có thể nói đây chính là trang web học tiếng Trung miễn phí và luyện thi HSK miễn phí tốt nhất từ trước tới nay theo đánh giá của rất nhiều chuyên gia ngôn ngữ học đến từ các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc tại Việt Nam. Bài chia sẻ này thật sự rất thú vị và xứng đáng được đánh giá 5 sao.Bài tập luyện dịch tiếng Trung

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!