Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, chuyên gia đào tạo học viên học tiếng Trung Quốc hàng đầu Việt Nam tìm hiểu nguồn tài liệu và biên soạn bài học, các bạn hãy truy cập vào các trang web chính thức để tham khảo bài học nhé.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK 6 bài số 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 là nội dung chính của bài giảng ngày hôm nay được trích từ nguồn tài liệu học tiếng Trung online uy tín của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Bài giảng hôm nay cùng các bài giảng khác sẽ được đăng mỗi ngày trên kênh Học tiếng Trung online,một trong những kênh học trực tuyến nổi tiếng và phổ biến của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân Hà Nội. Các bạn học viên nhớ ghé kênh để học tập thường xuyên nhé. Trung tâm Tiếng Trung tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cũng là chủ của Trung tâm luôn cố gắng trau dồi thêm kiến thức để mở ra nhiều ứng dụng và khóa học tốt để có thể phục vụ cho việc học của tất cả mọi người. Và luôn luôn ưu tiên đưa chất lượng dạy và học của học viên lên hàng đầu để không ngừng cố gắng bồi đắp và cải thiện hệ thống dạy học của chúng tôi đạt đến mức tốt nhất và ưu việt nhất.

  Giáo án bài giảng hôm nay là Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 các bạn chú ý xem thật kỹ bài tập bên dưới nhé.

  Trước khi bước vào học bài hôm nay thì các bạn xem chi tiết nội dung bài ngày hôm qua tại link sau nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1

  Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster các bạn có thể đặt mua trực tuyến hoặc có thể đến mua trực tiếp tại Trung tâm học tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM bằng cách liên hệ với Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

  Sách tiếng Trung thương mại

  Các bạn xem chi tiết bài học những mẫu câu tiếng Trung thương mại được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đặc biệt biên soạn và đăng tải cho tất cả các bạn tại link sau đây nhé. Các bạn cần nắm vững bài này để có thể có kỹ năng dịch thuật tốt hơn.

  Chi tiết những mẫu câu tiếng Trung thương mại

  Khóa học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ sử dụng giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập được chúng tôi cập nhật thông tin ở phía dưới đây dành cho những bạn nào có khoảng cách xa so với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster và muốn đăng ký học thêm kiến thức,hãy xem qua thông tin học phí cũng như lịch học tại link sau đây nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại cùng Thầy Vũ

  Bạn nào còn chưa cài đặt bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin của Thầy Vũ thì hãy ấn vào link dưới đây để tham khảo toàn bộ hướng dẫn dowload bộ gõ phiên âm tiếng Trung miễn phí và sau đó tải ngay theo hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Dowload bộ gõ phiên âm tiếng Trung miễn phí

  Bảng từ vựng tiếng Trung thương mại tổng hợp lại tất cả những từ vựng mà các bạn sẽ phải gặp qua khi làm việc trong môi trường thương mại văn phòng công ty. Chính vì thế các bạn bắt buộc phải học và nhớ thật kỹ những từ vựng dưới đây nhé.

  Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại

  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster là bộ sách giáo trình học tiếng Trung phổ biến nhất hiện nay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ với hàng triệu độc giả trên khắp toàn quốc đang sử dụng để đào tạo và giảng dạy cho các bạn học sinh và sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng trên khắp cả nước.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại Thầy Vũ ChineMaster

  Chi tiết bài Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 tiếp tục nội dung giáo án bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Giáo án bài học hôm nay gồm rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp và cấu trúc ngữ pháp HSK 9 cấp được trích dẫn từ nguồn của bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Các bạn chú ý theo dõi chi tiết bài học hôm nay nhé lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK cấp 6 Thầy Vũ liên tục đưa ra rất nhiều cấu trúc ngữ pháp HSK và từ vựng HSK trong phạm vi ôn tập HSK 9 cấp thông qua rất nhiều bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế, trong đó bài tập hôm nay là Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2, các bạn chú ý xem bên dưới nhé.

  Các bạn nên tham khảo bài tập luyện thi  tiếng Trung HSK 8 online của Thầy Vũ nữa nhé.

  Luyện thi tiếng Trung HSK 8

  Giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 có thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK 6 và cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 6.

  Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 này có liên quan tới rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại nữa, vì vậy các bạn nên tham khảo thêm một số bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại sau đây nhé.

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển

  Bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu ChineMaster

  Giáo trình học từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  房屋建筑商的信心下降,因为他们要等待数月才能购买橱柜、车库门和电器。

  房屋建筑商信心连续第二个月下降。

  住宅建设成本同比增长 21%。

  “这些交付延迟正在提高建筑成本,并使潜在买家退出市场,”全国房屋建筑商协会主席说。

  房屋建筑商的供应链问题似乎越来越严重,这正在打击对该行业的信心。

  根据全国房屋建筑商协会/富国银行住房市场指数,2 月份建筑商对单户新建住房市场的信心下降 1 个点至 82。这是连续第二个月下降。任何高于 50 的都被认为是积极的。该指数在 2021 年 2 月为 84。

  “生产中断非常严重,以至于许多建筑商要等几个月才能收到橱柜、车库门、台面和电器,”来自佐治亚州萨凡纳的建筑商 NAHB 主席 Jerry Konter 说。 “这些交货延误正在提高建筑成本,并使潜在买家退出市场。”

  飙升的木材价格也增加了数千美元的新房成本。

  购房者已经在应对不断上升的利率。流行的 30 年期固定抵押贷款的平均利率刚刚超过 4%,比一年前高出整整一个百分点。在更高的房价中加上更高的利率,一些买家根本买不起。这就是目前租金需求如此之高的原因。

  NAHB 首席经济学家罗伯特·迪茨 (Robert Dietz) 表示:“住宅建设成本同比上涨 21%,而这些更高的开发成本对首次购房者的打击尤其严重。” “即使由于缺乏转售库存而需求保持稳定,2022 年的更高利率将进一步降低住房负担能力。”

  在该指数的三个组成部分中,当前销售状况上升 1 点至 90,未来六个月的销售预期下降 2 点至 80。买家流量下降 4 点至 65。

  从区域来看,在三个月的移动平均线中,东北地区的情绪上升 3 点至 76。西部上升 1 点至 89,中西部下降 1 点至 73。南方的情绪下降 1 点至 86 .

  1 月份零售额猛增 3.8%,在通胀上升的情况下远超预期。

  1 月份零售额增长 3.8%,远高于预期的 2.1%,也远好于 12 月份的 2.5% 下降。

  网上购物和家具销售增加了这一数字,而体育用品和汽油销售总额下降。

  这些数字反映了活跃的消费者以及不断上升的通货膨胀。

  美国商务部周三报告称,由于通胀上升和节后激增使收银机响起,消费者支出在 1 月份大幅反弹。

  本月零售额增长 3.8%,远好于道琼斯 2.1% 的预期。

  这些数字没有根据通货膨胀进行调整;本月消费者价格指数上涨 0.6%,帮助扭转了 12 月销售额下降 2.5% 的情况,该数字从最初报告的下降 1.9% 下调。 1月份CPI同比上涨7.5%。

  扣除汽车销售后,零售增长 3.3%,前一个月下降 2.8%。

  按百分比计算,网上购物的贡献最大,非实体店零售商增长了 14.5%。家具和家居用品销售增长 7.2%,而汽车和零部件经销商则增长 5.7%。

  被认为是大流行时代经济晴雨表的食品和饮料店本月销售额仅下降了 0.9%,尽管 omicron 传播推动了 Covid 案件的大幅升级。

  “消费者说他们担心通货膨胀,但他们继续消费,”PNC 的首席经济学家古斯·福彻写道。 “即使考虑到 12 月份的下降,最近几个月的零售额增长速度也远快于价格,因此家庭购买的商品和服务数量增加,而不仅仅是支付更高的价格。”

  体育用品、音乐和书店的销售额下降了 3%,而加油站的收入下降了 1.3%,原因是燃料成本下降导致加油站价格走低。

  与去年同期相比,由于加油站销售额激增 33.4% 和服装店销售额激增 21.9%,整体零售额增长 13%。

  这些数字伴随着经济面临 40 年来最严重的通货膨胀,这有助于反映零售销售数据。预计美联储今年将多次加息以应对价格上涨,市场希望央行在 3 月份将基准短期借款利率提高半个百分点。

  根据凯投宏观的数据,从名义上看,从 2021 年 10 月到 2022 年 1 月,实际支出的年增长率为 3.3%。

  美国进口价格在 1 月份大幅反弹。

  由于能源产品成本上涨和供应链紧张,美国 1 月份进口价格创下近 11 年来的最大涨幅,这是高通胀可能持续一段时间的最新迹象。

  美国劳工部周三表示,上个月进口价格上涨 2.0%,为 2011 年 4 月以来的最大涨幅,此前 12 月为下跌 0.4%。

  路透社调查的经济学家此前预测,不包括关税的进口价格将上涨 1.3%。

  由于能源产品成本上涨和供应链紧张,美国 1 月份进口价格创下近 11 年来的最大涨幅,这是高通胀可能持续一段时间的最新迹象。

  美国劳工部周三表示,上个月进口价格上涨 2.0%,为 2011 年 4 月以来的最大涨幅,此前 12 月为下跌 0.4%。在截至 1 月的 12 个月中,物价在 12 月上涨 10.2% 后上涨了 10.8%。

  路透社调查的经济学家此前预测,不包括关税的进口价格将上涨 1.3%。

  周二有消息称,1 月份生产者价格涨幅为八个月以来最大。上个月消费者价格也稳步上涨,年度通货膨胀率创下 40 年来的最大涨幅。

  到 2021 年底,供应瓶颈已显示出缓解迹象,但随着 omicron 变体驱动的 Covid-19 病例在全球肆虐,这一进展停滞不前。

  进口燃料价格继 12 月下跌 8.3% 后,上月上涨 9.3%。石油价格飙升 9.5%,而进口食品价格上涨 3.6%。

  扣除燃料和食品,进口价格上涨 1.1%。这些所谓的核心进口价格在 12 月上涨了 0.6%。 1月份同比增长6.2%。

  该报告还显示,继 12 月下跌 1.6% 后,1 月出口价格上涨 2.9%。农产品出口价格上涨3.0%。非农产品出口价格上涨2.9%。

  1月份出口价格同比上涨15.1%。继 12 月上涨 14.8% 之后。

  随着房价继续攀升,新抵押贷款的平均规模刚刚创下纪录。

  具有合格贷款余额(647,200 美元或以下)的 30 年期固定利率抵押贷款的平均合同利率从 3.83% 增加到 4.05%。

  平均购买贷款规模达到创纪录的 453,000 美元。

  现在,住房贷款再融资的申请量还不到一年前的一半。

  购房者正面临历史上最昂贵的住房市场之一,这意味着他们需要比以往更大的抵押贷款。在抵押贷款需求下降的同时,由于利率上升,平均购买贷款申请的规模刚刚创下纪录。

  根据抵押银行家协会的季节性调整指数,上周购买房屋的抵押贷款申请与前一周相比下降了 1%。成交量比一年前的同一周低 7%。

  MBA 经济学家乔尔·坎 (Joel Kan) 表示:“本周采购申请略有下降,其中政府采购申请占降幅的大部分。” “除了更高的抵押贷款利率外,潜在买家仍面临更高的销售价格。传统应用程序的更重组合再次促成了另一个创纪录的平均贷款规模,达到 453,000 美元。”

  由于待售房屋供不应求,房价一直在稳步攀升。虽然去年夏天结束时增幅有所放缓,但现在又开始扩大。根据 CoreLogic 的最新报告,12 月份全国价格同比上涨 18.5%。

  贷款余额符合要求的 30 年期固定利率抵押贷款(647,200 美元或以下)的平均合同利率从 3.83% 上升至 4.05%,降息 20% 的贷款点数从 0.40(包括发起费)上升至 0.45支付。一年前的同一周,该利率下降了 107 个基点。

  “在近期美国国债收益率上升之后,上周抵押贷款利率全面上升,由于通胀压力持续上升以及市场对美联储采取更激进政策举措的预期增加,美国国债收益率已经走高,”Kan补充道。

  过去几个月抵押贷款利率的急剧上升已大大降低了再融资需求。本周申请量下降了 9%,比一年前的同一周下降了 54%。再融资申请占总申请的比例从前一周的 56.2% 下降至 52.8%。这是自 2019 年 7 月以来的最低水平。

  随着加息预期上升,美联储的戴利主张采取“有节制”的方法。

  旧金山联储主席玛丽戴利周日表示,美联储应该在加息的道路上进行衡量。

  “历史告诉我们美联储的政策,突然而激进的行动实际上会对我们试图实现的增长和价格稳定产生破坏稳定的影响,”戴利说。

  戴利支持美联储在 3 月份加息,并表示“现在说”央行今年将加息多少次还为时过早。

  旧金山联储主席玛丽戴利周日表示,美联储应该在加息的道路上进行衡量。

  “很明显,我们需要将部分宽松措施从经济中拉出来。但历史通过美联储的政策告诉我们,突然而激进的行动实际上会对我们试图实现的增长和价格稳定产生破坏性影响,”戴利在哥伦比亚广播公司的“Face The Nation”节目中表示。

  “最重要的是衡量我们的步伐,更重要的是,取决于数据,”戴利补充道。

  美联储正在逐步减少大流行时期的资产购买,并准备提高利率以对抗通胀。美国 1 月份消费者价格指数在过去一年中增长了 7.5%,是自 1982 年以来的最快增速。

  市场参与者预计央行将在 3 月份的政策会议上启动首次加息。

  “我希望在 3 月采取行动,然后观察、衡量、对我们眼前的情况非常小心——然后在似乎是最好的时机进行下一次加息。那可能是在下一次会议上,也可能是一次会议,”戴利说。

  戴利发表上述言论之前,圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四呼吁在 7 月初之前将利率提高一个百分点,这推动了当天债券收益率的大幅上涨。

  对美联储今年加息计划的预期正在上升。一些经济学家预计美联储将在 3 月加息半个百分点。其他人,例如高盛的经济学家,预计今年将加息多达 7 个 25 基点。

  戴利表示,“现在说”美联储今年将加息多少次还为时过早。

  “在 3 月会议之前,我们还有一份关于就业、就业报告和通胀的报告。所有这些事情都非常重要,”戴利说。

  戴利指出,俄乌边境持续的地缘政治紧张局势是增加美国经济不确定性的另一个因素。

  这位旧金山联储总裁表示,金融市场“已经对取消资产购买进行了定价,并且也对未来一年的加息进行了定价”。

  戴利说:“市场和家庭以及我在商界的所有联系人都知道,美联储正在制定政策路径并对其进行调整,以使其适合经济规模。”

  市场参与者将在未来一周关注美联储的更多亮相,尤其是布拉德,他将于周一早上接受 CNBC 的“Squawk Box”采访。

  美联储还公布了周三上次会议的纪要。投资者将寻找有关其加息计划、通胀前景或资产负债表评论的任何新见解。

  美联储的布拉德表示,央行的“信誉岌岌可危”,需要“提前”加息。

  圣路易斯联邦储备银行总裁詹姆斯布拉德周一告诉 CNBC,他认为美联储需要迅速提高利率。

  “我们的信誉岌岌可危,”他在主张将利率迅速提高一个百分点时说。

  自布拉德上周首次表明其鹰派立场以来,市场已开始消化今年七次加息。

  圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周一表示,央行需要对加速通胀做出反应,从而迅速提高利率。

  “我确实认为,与以前相比,我们需要提前承担更多计划中的住宿搬迁。我们对通胀上行感到惊讶。这是很多通货膨胀,”布拉德在接受“Squawk Box”采访时告诉 CNBC 的史蒂夫·利斯曼。

  他补充说:“我们的可信度在这里,我们必须对数据做出反应。” “但是,我确实认为我们可以以一种有组织且不会破坏市场的方式来做到这一点。”

  这些言论是在布拉德上周震惊市场之后发表的,他表示他认为美联储应该在 7 月前将基准短期借款利率提高一个百分点。在接受彭博新闻采访时,这一仓位导致股市震荡,并导致期货市场预计到 2022 年底将上涨多达 7 个 25 个百分点。

  与此同时,市场现在倾向于在 3 月会议上上涨 50 个基点或 0.5 个百分点。

  “我认为我的职位很好,我会努力让我的同事相信这是一个很好的职位,”布拉德告诉 CNBC。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2. Các bạn hãy xem và đối chiếu với bên dưới nhé.

  Thầy Vũ còn chia sẻ thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung miễn phí và luyện thi HSK miễn phí để hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển kỹ năng Luyện dịch tiếng Trung HSK 6, đặc biệt là hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2.

  Bên cạnh những bộ sách giáo trình vừa được giới thiệu ở trên ra thì các bạn có thể tìm thấy vô vàn tài liệu học tiếng Trung thương mại online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu ở ngay trong link bên dưới.

  Học tiếng Trung thương mại văn phòng

  Và một số tài liệu tiếng Trung thương mại rất hay được chia sẻ bên dưới.

  Tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại

  Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 Thầy Vũ bổ sung thêm phần chú thích phiên âm ở ngay bên dưới để hỗ trợ các bạn học viên đối chiếu với các từ vựng tiếng Trung HSK 6 chưa được học.

  Fángwū jiànzhú shāng de xìnxīn xiàjiàng, yīnwèi tāmen yào děngdài shù yuè cáinéng gòumǎi chúguì, chēkù mén hé diànqì.

  Fángwū jiànzhú shāng xìnxīn liánxù dì èr gè yuè xiàjiàng.

  Zhùzhái jiànshè chéngběn tóngbǐ zēngzhǎng 21%.

  “Zhèxiē jiāofù yánchí zhèngzài tígāo jiànzhú chéngběn, bìng shǐ qiánzài mǎi jiā tuìchū shìchǎng,” quánguó fángwū jiànzhú shāng xiéhuì zhǔxí shuō.

  Fángwū jiànzhú shāng de gōngyìng liàn wèntí sìhū yuè lái yuè yánzhòng, zhè zhèngzài dǎjí duì gāi hángyè de xìnxīn.

  Gēnjù quánguó fángwū jiànzhú shāng xiéhuì/fùguó yínháng zhùfáng shìchǎng zhǐshù,2 yuèfèn jiànzhú shāng duì dān hù xīnjiàn zhùfáng shìchǎng de xìnxīn xiàjiàng 1 gè diǎn zhì 82. Zhè shì liánxù dì èr gè yuè xiàjiàng. Rènhé gāo yú 50 de dōu bèi rènwéi shì jījí de. Gāi zhǐshù zài 2021 nián 2 yuè wèi 84.

  “Shēngchǎn zhōngduàn fēicháng yánzhòng, yǐ zhìyú xǔduō jiànzhú shāng yào děng jǐ gè yuè cáinéng shōu dào chúguì, chēkù mén, táimiàn hé diànqì,” láizì zuǒzhìyà zhōu sà fán nà de jiànzhú shāng NAHB zhǔxí Jerry Konter shuō. “Zhèxiē jiāo huò yánwù zhèngzài tígāo jiànzhú chéngběn, bìng shǐ qiánzài mǎi jiā tuìchū shìchǎng.”

  Biāoshēng de mùcái jiàgé yě zēngjiāle shù qiān měiyuán de xīnfáng chéngběn.

  Gòufáng zhě yǐjīng zài yìngduì bùduàn shàngshēng de lìlǜ. Liúxíng de 30 nián qí gùdìng dǐyā dàikuǎn de píngjūn lìlǜ gānggāng chāoguò 4%, bǐ yī nián qián gāo chū zhěngzhěng yīgè bǎifēndiǎn. Zài gèng gāo de fángjià zhōng jiā shàng gèng gāo de lìlǜ, yīxiē mǎi jiā gēnběn mǎi bù qǐ. Zhè jiùshì mùqián zūjīn xūqiú rúcǐ zhī gāo de yuányīn.

  NAHB shǒuxí jīngjì xué jiā luōbótè·dí cí (Robert Dietz) biǎoshì:“Zhùzhái jiànshè chéngběn tóngbǐ shàngzhǎng 21%, ér zhèxiē gèng gāo de kāifā chéngběn duì shǒucì gòufáng zhě de dǎjí yóuqí yánzhòng.” “Jíshǐ yóuyú quēfá zhuǎn shòu kùcún ér xūqiú bǎochí wěndìng,2022 nián de gèng gāo lìlǜ jiāng jìnyībùjiàngdī zhùfáng fùdān nénglì.”

  Zài gāi zhǐ shǔ de sān gè zǔchéng bùfèn zhōng, dāngqián xiāoshòu zhuàngkuàng shàngshēng 1 diǎn zhì 90, wèilái liù gè yuè de xiāoshòu yùqí xiàjiàng 2 diǎn zhì 80. Mǎi jiā liúliàng xiàjiàng 4 diǎn zhì 65.

  Cóng qūyù lái kàn, zài sān gè yuè de yídòng píngjūn xiàn zhōng, dōngběi dìqū de qíngxù shàngshēng 3 diǎn zhì 76. Xībù shàngshēng 1 diǎn zhì 89, zhōng xībù xiàjiàng 1 diǎn zhì 73. Nánfāng de qíngxù xiàjiàng 1 diǎn zhì 86.

  1 Yuèfèn língshòu é měng zēng 3.8%, Zài tōngzhàng shàngshēng de qíngkuàng xià yuǎn chāo yùqí.

  1 Yuèfèn língshòu é zēngzhǎng 3.8%, Yuǎn gāo yú yùqí de 2.1%, Yě yuǎn hǎo yú 12 yuèfèn de 2.5% Xiàjiàng.

  Wǎngshàng gòuwù hé jiājù xiāoshòu zēngjiāle zhè yī shǔ zì, ér tǐyù yòngpǐn hé qìyóu xiāoshòu zǒng’é xiàjiàng.

  Zhèxiē shùzì fǎnyìngle huóyuè de xiāofèi zhě yǐjí bùduàn shàngshēng de tōnghuò péngzhàng.

  Měiguó shāngwù bù zhōusān bàogào chēng, yóuyú tōngzhàng shàngshēng hé jié hòu jīzēng shǐ shōuyín jī xiǎngqǐ, xiāofèi zhě zhīchū zài 1 yuèfèn dàfú fǎntán.

  Běn yuè língshòu é zēngzhǎng 3.8%, Yuǎn hǎo yú dàoqióngsī 2.1% De yùqí.

  Zhèxiē shùzì méiyǒu gēnjù tōnghuò péngzhàng jìnxíng tiáozhěng; běn yuè xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù shàngzhǎng 0.6%, Bāngzhù niǔzhuǎnle 12 yuè xiāoshòu é xiàjiàng 2.5% De qíngkuàng, gāi shùzì cóng zuìchū bàogào de xiàjiàng 1.9% Xiàtiáo. 1 Yuèfèn CPI tóngbǐ shàngzhǎng 7.5%.

  Kòuchú qìchē xiāoshòu hòu, língshòu zēngzhǎng 3.3%, Qián yīgè yuè xiàjiàng 2.8%.

  Àn bǎifēnbǐ jìsuàn, wǎngshàng gòuwù de gòngxiàn zuìdà, fēi shítǐ diàn língshòu shāng zēngzhǎngle 14.5%. Jiājù hé jiājū yòngpǐn xiāoshòu zēngzhǎng 7.2%, Ér qìchē hé líng bù jiàn jīngxiāo shāng zé zēngzhǎng 5.7%.

  Bèi rènwéi shì dà liúxíng shídài jīngjì qíngyǔ biǎo de shípǐn hé yǐnliào diàn běn yuè xiāoshòu é jǐn xiàjiàngle 0.9%, Jǐnguǎn omicron chuánbò tuīdòngle Covid ànjiàn de dàfú shēngjí.

  “Xiāofèi zhě shuō tāmen dānxīn tōnghuò péngzhàng, dàn tāmen jìxù xiāofèi,”PNC de shǒuxí jīngjì xué jiā gǔ sī·fú chè xiě dào. “Jíshǐ kǎolǜ dào 12 yuèfèn de xiàjiàng, zuìjìn jǐ gè yuè de língshòu é zēngzhǎng sùdù yě yuǎn kuài yú jiàgé, yīncǐ jiātíng gòumǎi de shāngpǐn hé fúwù shùliàng zēngjiā, ér bùjǐn jǐn shì zhīfù gèng gāo de jiàgé.”

  Tǐyù yòngpǐn, yīnyuè hé shūdiàn de xiāoshòu é xiàjiàngle 3%, ér jiāyóu zhàn de shōurù xiàjiàngle 1.3%, Yuányīn shì ránliào chéngběn xiàjiàng dǎozhì jiāyóu zhàn jiàgé zǒudī.

  Yǔ qùnián tóngqí xiāng bǐ, yóuyú jiāyóu zhàn xiāoshòu é jīzēng 33.4% Hé fúzhuāng diàn xiāoshòu é jīzēng 21.9%, Zhěngtǐ língshòu é zēngzhǎng 13%.

  Zhèxiē shùzì bànsuízhe jīngjì miànlín 40 niánlái zuì yánzhòng de tōnghuò péngzhàng, zhè yǒu zhù yú fǎnyìng língshòu xiāoshòu shùjù. Yùjì měiliánchǔ jīnnián jiāng duō cì jiā xí yǐ yìngduì jiàgé shàngzhǎng, shìchǎng xīwàng yāngháng zài 3 yuèfèn jiāng jīzhǔn duǎnqí jièkuǎn lìlǜ tígāo bàn gè bǎifēndiǎn.

  Gēnjù kǎi tóu hóngguān de shùjù, cóng míngyì shàng kàn, cóng 2021 nián 10 yuè dào 2022 nián 1 yuè, shíjì zhīchū de nián zēngzhǎng lǜ wèi 3.3%.

  Měiguó jìnkǒu jiàgé zài 1 yuèfèn dàfú fǎntán.

  Yóuyú néngyuán chǎnpǐn chéngběn shàngzhǎng hé gōngyìng liàn jǐnzhāng, měiguó 1 yuèfèn jìnkǒu jiàgé chuàngxià jìn 11 niánlái de zuìdà zhǎngfú, zhè shì gāo tōngzhàng kěnéng chíxù yīduàn shíjiān de zuìxīn jīxiàng.

  Měiguó láogōng bù zhōusān biǎoshì, shàng gè yuè jìnkǒu jiàgé shàngzhǎng 2.0%, Wèi 2011 nián 4 yuè yǐlái de zuìdà zhǎngfú, cǐqián 12 yuè wèi xiàdié 0.4%.

  Lùtòu shè diàochá de jīngjì xué jiā cǐqián yùcè, bù bāokuò guānshuì de jìnkǒu jiàgé jiāng shàngzhǎng 1.3%.

  Yóuyú néngyuán chǎnpǐn chéngběn shàngzhǎng hé gōngyìng liàn jǐnzhāng, měiguó 1 yuèfèn jìnkǒu jiàgé chuàngxià jìn 11 niánlái de zuìdà zhǎngfú, zhè shì gāo tōngzhàng kěnéng chíxù yīduàn shíjiān de zuìxīn jīxiàng.

  Měiguó láogōng bù zhōusān biǎoshì, shàng gè yuè jìnkǒu jiàgé shàngzhǎng 2.0%, Wèi 2011 nián 4 yuè yǐlái de zuìdà zhǎngfú, cǐqián 12 yuè wèi xiàdié 0.4%. Zài jiézhì 1 yuè de 12 gè yuè zhōng, wùjià zài 12 yuè shàngzhǎng 10.2% Hòu shàngzhǎngle 10.8%.

  Lùtòu shè diàochá de jīngjì xué jiā cǐqián yùcè, bù bāokuò guānshuì de jìnkǒu jiàgé jiāng shàngzhǎng 1.3%.

  Zhōu’èr yǒu xiāoxī chēng,1 yuèfèn shēngchǎn zhě jiàgé zhǎngfú wèi bā gè yuè yǐlái zuìdà. Shàng gè yuè xiāofèi zhě jiàgé yě wěnbù shàngzhǎng, niándù tōnghuò péngzhàng lǜ chuàngxià 40 niánlái de zuìdà zhǎngfú.

  Dào 2021 niándǐ, gōngyìng píngjǐng yǐ xiǎnshì chū huǎnjiě jīxiàng, dàn suízhe omicron biàn tǐ qūdòng de Covid-19 bìnglì zài quánqiú sìnüè, zhè yī jìnzhǎn tíngzhì bù qián.

  Jìnkǒu ránliào jiàgé jì 12 yuè xiàdié 8.3% Hòu, shàng yuè shàngzhǎng 9.3%. Shíyóu jiàgé biāoshēng 9.5%, Ér jìnkǒu shípǐn jiàgé shàngzhǎng 3.6%.

  Kòuchú ránliào hé shípǐn, jìnkǒu jiàgé shàngzhǎng 1.1%. Zhèxiē suǒwèi de héxīn jìnkǒu jiàgé zài 12 yuè shàngzhǎngle 0.6%. 1 Yuèfèn tóngbǐ zēngzhǎng 6.2%.

  Gāi bàogào hái xiǎnshì, jì 12 yuè xiàdié 1.6% Hòu,1 yuè chūkǒu jiàgé shàngzhǎng 2.9%. Nóngchǎnpǐn chūkǒu jiàgé shàngzhǎng 3.0%. Fēi nóngchǎnpǐn chūkǒu jiàgé shàngzhǎng 2.9%.

  1 Yuèfèn chūkǒu jiàgé tóngbǐ shàngzhǎng 15.1%. Jì 12 yuè shàngzhǎng 14.8% Zhīhòu.

  Suízhe fángjià jìxù pānshēng, xīn dǐyā dàikuǎn de píngjūn guīmó gānggāng chuàngxià jìlù.

  Jùyǒu hégé dàikuǎn yú’é (647,200 měiyuán huò yǐxià) de 30 nián qí gùdìng lìlǜ dǐyā dàikuǎn de píngjūn hétóng lì shuài cóng 3.83% Zēngjiā dào 4.05%.

  Píngjūn gòumǎi dàikuǎn guīmó dádào chuàng jìlù de 453,000 měiyuán.

  Xiànzài, zhùfáng dàikuǎn zài róngzī de shēnqǐng liàng hái bù dào yī nián qián de yībàn.

  Gòufáng zhě zhèng miànlín lìshǐ shàng zuì ángguì de zhùfáng shìchǎng zhī yī, zhè yìwèizhe tāmen xūyào bǐ yǐwǎng gèng dà de dǐyā dàikuǎn. Zài dǐyā dàikuǎn xūqiú xiàjiàng de tóngshí, yóuyú lìlǜ shàngshēng, píngjūn gòumǎi dàikuǎn shēnqǐng de guīmó gānggāng chuàngxià jìlù.

  Gēnjù dǐyā yínháng jiā xiéhuì de jìjié xìng tiáozhěng zhǐshù, shàng zhōu gòumǎi fángwū de dǐyā dàikuǎn shēnqǐng yǔ qián yīzhōu xiàng bǐ xiàjiàngle 1%. Chéngjiāo liàng bǐ yī nián qián de tóngyīzhōu dī 7%.

  MBA jīngjì xué jiā qiáo ěr·kǎn (Joel Kan) biǎoshì:“Běn zhōu cǎigòu shēnqǐng lüè yǒu xiàjiàng, qízhōng zhèngfǔ cǎigòu shēnqǐng zhàn jiàngfú de dà bùfèn.” “Chúle gèng gāo de dǐyā dàikuǎn lìlǜ wài, qiánzài mǎi jiā réng miànlín gèng gāo de xiāoshòu jiàgé. Chuántǒng yìngyòng chéngxù de gèng chóng zǔhé zàicì cùchéngle lìng yīgè chuàng jìlù de píngjūn dàikuǎn guīmó, dádào 453,000 měiyuán.”

  Yóuyú dài shòu fángwū gōngbùyìngqiú, fángjià yīzhí zài wěnbù pānshēng. Suīrán qùnián xiàtiān jiéshù shí zēngfú yǒu suǒ fàng huǎn, dàn xiànzài yòu kāishǐ kuòdà. Gēnjù CoreLogic de zuìxīn bàogào,12 yuèfèn quánguó jiàgé tóngbǐ shàngzhǎng 18.5%.

  Dàikuǎn yú’é fúhé yāoqiú de 30 nián qí gùdìng lìlǜ dǐyā dàikuǎn (647,200 měiyuán huò yǐxià) de píngjūn hétóng lì shuài cóng 3.83% Shàngshēng zhì 4.05%, Jiàngxī 20% de dàikuǎn diǎnshù cóng 0.40(Bāokuò fāqǐ fèi) shàngshēng zhì 0.45 Zhīfù. Yī nián qián de tóngyī zhōu, gāi lìlǜ xiàjiàngle 107 gè jīdiǎn.

  “Zài jìnqí měiguó guózhài shōuyì lǜ shàngshēng zhīhòu, shàng zhōu dǐyā dàikuǎn lìlǜ quánmiàn shàngshēng, yóuyú tōngzhàng yālì chíxù shàngshēng yǐjí shìchǎng duì měiliánchǔ cǎiqǔ gèng jījìn zhèngcè jǔcuò de yùqí zēngjiā, měiguó guózhài shōuyì lǜ yǐjīng zǒugāo,”Kan bǔchōng dào.

  Guòqù jǐ gè yuè dǐyā dàikuǎn lìlǜ de jíjù shàngshēng yǐ dàdà jiàngdīle zài róngzī xūqiú. Běn zhōu shēnqǐng liàng xiàjiàngle 9%, bǐ yī nián qián de tóngyī zhōu xiàjiàngle 54%. Zài róngzī shēnqǐng zhàn zǒng shēnqǐng de bǐlì cóngqián yī zhōu de 56.2% Xiàjiàng zhì 52.8%. Zhè shì zì 2019 nián 7 yuè yǐlái de zuìdī shuǐpíng.

  Suízhe jiā xī yùqí shàngshēng, měiliánchǔ de dài lì zhǔzhāng cǎiqǔ “yǒu jiézhì” de fāngfǎ.

  Jiùjīnshān liánchǔ zhǔxí mǎlì dài lì zhōu rì biǎoshì, měiliánchǔ yīnggāi zài jiā xī de dàolù shàng jìnxíng héngliáng.

  “Lìshǐ gàosù wǒmen měiliánchǔ de zhèngcè, túrán ér jījìn de xíngdòng shíjì shang huì duì wǒmen shìtú shíxiàn de zēngzhǎng hé jiàgé wěndìng chǎnshēng pòhuài wěndìng de yǐngxiǎng,” dài lì shuō.

  Dài lì zhīchí měiliánchǔ zài 3 yuèfèn jiā xī, bìng biǎoshì “xiànzài shuō” yāngháng jīnnián jiāng jiā xī duōshǎo cì hái wéi shíguò zǎo.

  Jiùjīnshān liánchǔ zhǔxí mǎlì dài lì zhōu rì biǎoshì, měiliánchǔ yīnggāi zài jiā xī de dàolù shàng jìnxíng héngliáng.

  “Hěn míngxiǎn, wǒmen xūyào jiāng bùfèn kuānsōng cuòshī cóng jīngjì zhōng lā chūlái. Dàn lìshǐ tōngguò měiliánchǔ de zhèngcè gàosù wǒmen, túrán ér jījìn de xíngdòng shíjì shang huì duì wǒmen shìtú shíxiàn de zēngzhǎng hé jiàgé wěndìng chǎnshēng pòhuài xìng yǐngxiǎng,” dài lì zài gēlúnbǐyǎ guǎngbò gōngsī de “Face The Nation” jiémù zhōng biǎoshì.

  “Zuì zhòngyào de shìhéngliáng wǒmen de bùfá, gèng zhòngyào de shì, qǔjué yú shùjù,” dài lì bǔchōng dào.

  Měiliánchǔ zhèngzài zhúbù jiǎnshǎo dà liúxíng shíqí de zīchǎn gòumǎi, bìng zhǔnbèi tígāo lìlǜ yǐ duìkàng tōngzhàng. Měiguó 1 yuèfèn xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù zài guòqù yī nián zhōng zēngzhǎngle 7.5%, Shì zì 1982 nián yǐlái de zuì kuài zēng sù.

  Shìchǎng cānyù zhě yùjì yāngháng jiàng zài 3 yuèfèn de zhèngcè huìyì shàng qǐdòng shǒucì jiā xī.

  “Wǒ xīwàng zài 3 yuè cǎiqǔ xíngdòng, ránhòu guānchá, héngliáng, duì wǒmen yǎnqián de qíngkuàng fēicháng xiǎoxīn——ránhòu zài sìhū shì zuì hǎo de shíjī jìnxíng xià yīcì jiā xī. Nà kěnéng shì zàixià yīcì huìyì shàng, yě kěnéng shì yīcì huìyì,” dài lì shuō.

  Dài lì fābiǎo shàngshù yánlùn zhīqián, shènglùyìsī liánbāng chúbèi yínháng zǒngcái bù lā dé zhōu sì hūyù zài 7 yuèchū zhīqián jiāng lìlǜ tígāo yīgè bǎifēndiǎn, zhè tuī dòng liǎo dàngtiān zhàiquàn shōuyì lǜ de dàfú shàngzhǎng.

  Duì měiliánchǔ jīnnián jiā xī jìhuà de yùqí zhèngzài shàngshēng. Yīxiē jīngjì xué jiā yùjì měiliánchǔ jiàng zài 3 yuè jiā xī bàn gè bǎifēndiǎn. Qítā rén, lìrú gāoshèng de jīngjì xué jiā, yùjì jīnnián jiāng jiā xī duō dá 7 gè 25 jīdiǎn.

  Dài lì biǎoshì,“xiànzài shuō” měiliánchǔ jīnnián jiāng jiā xī duōshǎo cì hái wéi shíguò zǎo.

  “Zài 3 yuè huìyì zhīqián, wǒmen hái yǒuyī fèn guānyú jiùyè, jiùyè bàogào hé tōngzhàng de bàogào. Suǒyǒu zhèxiē shìqíng dōu fēicháng zhòngyào,” dài lì shuō.

  Dài lì zhǐchū, é wū biānjìng chíxù dì dìyuán zhèngzhì jǐnzhāng júshì shì zēngjiā měiguó jīngjì bú quèdìng xìng de lìng yīgè yīnsù.

  Zhè wèi jiùjīnshān liánchǔ zǒngcái biǎoshì, jīnróng shìchǎng “yǐjīng duì qǔxiāo zīchǎn gòumǎi jìnxíngle dìngjià, bìngqiě yě duì wèilái yī nián de jiā xī jìnxíngle dìngjià”.

  Dài lì shuō:“Shìchǎng hé jiātíng yǐjí wǒ zài shāngjiè de suǒyǒu liánxì rén dōu zhīdào, měiliánchǔ zhèngzài zhìdìng zhèngcè lùjìng bìng duì qí jìnxíng tiáozhěng, yǐ shǐ qí shì hé jīngjì guīmó.”

  Shìchǎng cānyù zhě jiàng zài wèilái yīzhōu guānzhù měiliánchǔ de gèng duō liàngxiàng, yóuqí shì bù lā dé, tā jiāng yú zhōuyī zǎoshang jiēshòu CNBC de “Squawk Box” cǎifǎng.

  Měiliánchǔ hái gōngbùle zhōusān shàng cì huìyì de jìyào. Tóuzī zhě jiāng xúnzhǎo yǒuguān qí jiā xī jìhuà, tōngzhàng qiánjǐng huò zīchǎn fùzhài biǎo pínglùn de rènhé xīn jiànjiě.

  Měiliánchǔ de bù lā dé biǎoshì, yāngháng de “xìnyù jíjíkěwéi”, xūyào “tíqián” jiā xī.

  Shènglùyìsī liánbāng chúbèi yínháng zǒngcái zhānmǔsī bù lā dé zhōuyī gàosù CNBC, tā rènwéi měiliánchǔ xūyào xùnsù tígāo lìlǜ.

  “Wǒmen de xìnyù jíjíkěwéi,” tā zài zhǔzhāng jiāng lìlǜ xùnsù tígāo yīgè bǎifēndiǎn shí shuō.

  Zì bù lā dé shàng zhōu shǒucì biǎomíng qí yīng pài lìchǎng yǐlái, shìchǎng yǐ kāishǐ xiāohuà jīnnián qī cì jiā xī.

  Shènglùyìsī liánbāng chúbèi yínháng xíng zhǎng zhānmǔsī bù lā dé zhōuyī biǎoshì, yāngháng xūyào duì jiāsù tōngzhàng zuò chū fǎnyìng, cóng’ér xùnsù tígāo lìlǜ.

  “Wǒ quèshí rènwéi, yǔ yǐqián xiāng bǐ, wǒmen xūyào tíqián chéngdān gèng duō jìhuà zhōng de zhùsù bānqiān. Wǒmen duì tōngzhàng shàngxíng gǎndào jīngyà. Zhè shì hěnduō tōnghuò péngzhàng,” bù lā dé zài jiēshòu “Squawk Box” cǎifǎng shí gàosù CNBC de shǐ dì fū·lì sī màn.

  Tā bǔchōng shuō:“Wǒmen de kě xìn dù zài zhèlǐ, wǒmen bìxū duì shùjù zuò chū fǎnyìng.” “Dànshì, wǒ quèshí rènwéi wǒmen kěyǐ yǐ yī zhǒng yǒu zǔzhī qiě bù huì pòhuài shìchǎng de fāngshì lái zuò dào zhè yīdiǎn.”

  Zhèxiē yánlùn shì zài bù lā dé shàng zhōu zhènjīng shìchǎng zhīhòu fābiǎo de, tā biǎoshì tā rènwéi měiliánchǔ yīnggāi zài 7 yuè qián jiāng jīzhǔn duǎnqí jièkuǎn lìlǜ tígāo yīgè bǎifēndiǎn. Zài jiēshòu péng bó xīnwén cǎifǎng shí, zhè yī cāngwèi dǎozhì gǔshì zhèndàng, bìng dǎozhì qíhuò shìchǎng yùjì dào 2022 niándǐ jiāng shàngzhǎng duō dá 7 gè 25 gè bǎifēndiǎn.

  Yǔ cǐ tóngshí, shìchǎng xiànzài qīngxiàng yú zài 3 yuè huìyì shàng shàngzhǎng 50 gè jīdiǎn huò 0.5 Gè bǎifēndiǎn.

  “Wǒ rènwéi wǒ de zhíwèi hěn hǎo, wǒ huì nǔlì ràng wǒ de tóngshì xiāngxìn zhè shì yīgè hěn hǎo de zhíwèi,” bù lā dé gàosù CNBC.

  Đáp án bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 được trình bày ở ngay bên dưới.

  Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 Thầy Vũ còn kèm theo cả phần đáp án nữa, các bạn làm xong bài tập thì đối chiếu với phần đáp án ở ngay bên dưới nhé.

  Niềm tin của những người xây dựng nhà giảm xuống khi họ chờ đợi hàng tháng trời cho tủ, cửa nhà để xe và các thiết bị.

  Niềm tin của người tập thể hình giảm trong tháng thứ hai liên tiếp.

  Chi phí xây dựng khu dân cư tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Chủ tịch Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia cho biết: “Những sự chậm trễ trong giao hàng này đang làm tăng chi phí xây dựng và đẩy giá những người mua tiềm năng ra khỏi thị trường.

  Các vấn đề về chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất gia đình dường như đang trở nên tồi tệ hơn, và điều đó đang đè nặng lên niềm tin vào ngành này.

  Niềm tin của người xây dựng đối với thị trường nhà ở dành cho một gia đình, mới xây đã giảm 1 điểm trong tháng Hai xuống 82 trên Chỉ số Thị trường Nhà ở của Hiệp hội Quốc gia về Nhà xây dựng / Wells Fargo. Đó là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Bất cứ điều gì trên 50 được coi là tích cực. Chỉ số này đứng ở mức 84 vào tháng 2 năm 2021.

  Chủ tịch NAHB Jerry Konter, một nhà xây dựng đến từ Savannah, Georgia, cho biết: “Sự gián đoạn sản xuất nghiêm trọng đến mức nhiều nhà xây dựng phải đợi hàng tháng trời để nhận tủ, cửa nhà để xe, mặt bàn và thiết bị. “Những sự chậm trễ giao hàng này đang làm tăng chi phí xây dựng và định giá những người mua tiềm năng ngoài thị trường.”

  Giá gỗ xẻ tăng cao cũng đang cộng thêm hàng nghìn đô la vào chi phí xây nhà mới.

  Người mua nhà đang phải đối mặt với việc lãi suất tăng. Tỷ lệ trung bình của khoản thế chấp cố định phổ biến trong 30 năm chỉ vượt hơn 4%, cao hơn một điểm phần trăm đầy đủ so với một năm trước. Thêm tỷ lệ cao hơn vào giá nhà cao hơn, và một số người mua chỉ đơn giản là không đủ khả năng chi trả. Đây là lý do tại sao nhu cầu thuê nhà hiện nay rất cao.

  Robert Dietz, chuyên gia kinh tế trưởng của NAHB cho biết: “Chi phí xây dựng khu dân cư tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và chi phí phát triển cao hơn này đã ảnh hưởng nặng nề đến những người mua lần đầu”. “Lãi suất cao hơn vào năm 2022 sẽ tiếp tục làm giảm khả năng chi trả nhà ở ngay cả khi nhu cầu vẫn ổn định do thiếu hàng tồn kho để bán lại.”

  Trong ba thành phần của chỉ số, điều kiện bán hàng hiện tại tăng 1 điểm lên 90 và kỳ vọng bán hàng trong sáu tháng tới giảm 2 điểm xuống 80. Lưu lượng người mua giảm 4 điểm xuống 65.

  Theo khu vực, trên đường trung bình động ba tháng, tâm lý ở vùng Đông Bắc tăng 3 điểm lên 76. Ở phương Tây, mức tăng 1 điểm lên 89 và ở vùng Trung Tây giảm 1 điểm xuống 73. Tâm lý ở phía Nam giảm 1 điểm xuống 86 .

  Doanh số bán lẻ tăng 3,8% trong tháng Giêng, cao hơn nhiều so với dự kiến trong bối cảnh lạm phát gia tăng.

  Doanh số bán lẻ tăng 3,8% trong tháng Giêng, vượt xa mức ước tính 2,1% và tốt hơn nhiều so với mức giảm 2,5% trong tháng Mười Hai.

  Mua sắm trực tuyến và bán đồ nội thất đã thúc đẩy số lượng, trong khi tổng doanh số bán hàng thể thao và xăng dầu giảm.

  Các con số phản ánh một người tiêu dùng tích cực cũng như lạm phát gia tăng.

  Chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh trở lại trong tháng 1 khi lạm phát gia tăng và đợt tăng sau kỳ nghỉ lễ khiến máy tính tiền đổ chuông, Bộ Thương mại cho biết hôm thứ Tư.

  Doanh số bán lẻ trong tháng đã tăng 3,8%, tốt hơn nhiều so với ước tính 2,1% của Dow Jones.

  Các con số không được điều chỉnh theo lạm phát; Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,6% trong tháng đã giúp đẩy lùi sự đảo ngược từ mức giảm 2,5% doanh số bán hàng trong tháng 12, đã được điều chỉnh thấp hơn so với mức giảm 1,9% được báo cáo ban đầu. CPI đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước vào tháng Giêng.

  Nếu không tính doanh số bán ô tô, mức tăng bán lẻ là 3,3%, sau khi giảm 2,8% trong tháng trước.

  Mua sắm trực tuyến đóng góp nhiều nhất trên cơ sở phần trăm, với các nhà bán lẻ không có cửa hàng tăng 14,5%. Doanh số bán đồ nội thất và đồ trang trí trong nhà tăng 7,2%, trong khi các đại lý xe có động cơ và phụ tùng tăng 5,7%.

  Các cơ sở thực phẩm và đồ uống, được coi là phong vũ biểu cho nền kinh tế thời đại đại dịch, đã chứng kiến doanh số bán hàng chỉ giảm 0,9% trong tháng bất chấp sự leo thang lớn trong các trường hợp Covid được thúc đẩy bởi sự lây lan của omicron.

  “Người tiêu dùng nói rằng họ lo lắng về lạm phát, nhưng họ vẫn tiếp tục chi tiêu,” nhà kinh tế trưởng của PNC, Gus Faucher, viết. “Ngay cả khi tính đến sự sụt giảm của tháng 12, doanh số bán lẻ trong những tháng gần đây đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá cả, vì vậy các hộ gia đình đang mua khối lượng hàng hóa và dịch vụ lớn hơn, chứ không chỉ trả giá cao hơn.”

  Doanh số bán hàng tại các cửa hàng bán đồ thể thao, âm nhạc và sách giảm 3% trong khi doanh thu từ trạm xăng giảm 1,3% do chi phí nhiên liệu giảm khiến giá tại máy bơm giảm.

  Tính trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ nói chung đã tăng 13%, tăng cao hơn nhờ doanh số bán tại trạm xăng tăng 33,4% và doanh số bán hàng tại các cửa hàng quần áo tăng 21,9%.

  Các con số được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với lạm phát tồi tệ nhất trong 40 năm, điều này góp phần tạo nên doanh số bán lẻ. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ ban hành nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay để chống lại giá cả tăng cao, với các thị trường đang tìm kiếm ngân hàng trung ương để tăng lãi suất vay ngắn hạn chuẩn của mình có lẽ lên nửa điểm phần trăm vào tháng Ba.

  Về danh nghĩa, chi tiêu thực tế tăng với tốc độ 3,3% hàng năm từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, theo Capital Economics.

  Giá nhập khẩu của Hoa Kỳ phục hồi mạnh trong tháng Giêng.

  Giá nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 11 năm vào tháng Giêng trong bối cảnh giá các sản phẩm năng lượng tăng vọt và chuỗi cung ứng căng thẳng, dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát cao có thể còn kéo dài trong một thời gian.

  Giá nhập khẩu tăng 2,0% trong tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2011, sau khi giảm 0,4% trong tháng 12, Bộ Lao động cho biết hôm thứ Tư.

  Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters đã dự báo giá nhập khẩu không bao gồm thuế quan, tăng 1,3%.

  Giá nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 11 năm vào tháng Giêng trong bối cảnh giá các sản phẩm năng lượng tăng vọt và chuỗi cung ứng căng thẳng, dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát cao có thể còn kéo dài trong một thời gian.

  Giá nhập khẩu tăng 2,0% trong tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2011, sau khi giảm 0,4% trong tháng 12, Bộ Lao động cho biết hôm thứ Tư. Trong 12 tháng đến hết tháng Giêng, giá đã tăng 10,8% sau khi tăng 10,2% trong tháng Mười Hai.

  Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters đã dự báo giá nhập khẩu không bao gồm thuế quan, tăng 1,3%.

  Báo cáo tiếp nối tin tức hôm thứ Ba rằng giá sản xuất tăng nhiều nhất trong tám tháng vào tháng Giêng. Giá tiêu dùng cũng tăng liên tục vào tháng trước, với tỷ lệ lạm phát hàng năm là mức tăng lớn nhất trong 40 năm.

  Sự tắc nghẽn nguồn cung đã có dấu hiệu giảm bớt vào cuối năm 2021, nhưng tiến độ đó bị đình trệ khi các trường hợp Covid-19, được thúc đẩy bởi biến thể omicron, hoành hành trên toàn cầu.

  Giá nhiên liệu nhập khẩu tăng 9,3% trong tháng trước sau khi giảm 8,3% trong tháng 12. Giá xăng dầu tăng 9,5%, trong khi chi phí thực phẩm nhập khẩu tăng 3,6%.

  Loại trừ nhiên liệu và thực phẩm, giá nhập khẩu tăng 1,1%. Những thứ được gọi là giá nhập khẩu cốt lõi này đã tăng 0,6% trong tháng 12. Họ đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Giêng.

  Báo cáo cũng cho thấy giá xuất khẩu tăng 2,9% trong tháng Giêng sau khi giảm 1,6% trong tháng Mười Hai. Giá nông sản xuất khẩu tăng 3,0%. Giá xuất khẩu phi nông nghiệp tăng 2,9%.

  Giá xuất khẩu tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Giêng. Tiếp theo là mức tăng 14,8% trong tháng 12.

  Quy mô trung bình của một khoản thế chấp mới vừa lập kỷ lục, khi giá nhà tiếp tục tăng.

  Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp có lãi suất cố định trong 30 năm với số dư khoản vay phù hợp ($ 647.200 trở xuống) đã tăng lên 4,05% từ 3,83%.

  Quy mô khoản vay mua trung bình là kỷ lục 453.000 đô la.

  Các đơn xin tái cấp vốn cho một khoản vay mua nhà hiện nay ít hơn một nửa so với số lượng một năm trước đây.

  Người mua nhà đang phải đối mặt với một trong những thị trường nhà ở đắt nhất trong lịch sử, và điều đó có nghĩa là họ cần các khoản thế chấp lớn hơn bao giờ hết. Trong khi nhu cầu thế chấp đang giảm xuống, do lãi suất tăng, quy mô của các ứng dụng cho vay mua nhà trung bình vừa lập kỷ lục.

  Các đơn đăng ký thế chấp để mua nhà đã giảm 1% vào tuần trước so với tuần trước đó, theo chỉ số điều chỉnh theo mùa của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp. Khối lượng thấp hơn 7% so với cùng tuần một năm trước.

  Joel Kan, một nhà kinh tế học MBA cho biết: “Các đơn mua hàng đã giảm nhẹ trong tuần, trong đó các đơn mua hàng của chính phủ chiếm phần lớn mức giảm”. “Những người mua tiềm năng vẫn phải đối mặt với giá bán tăng cao bên cạnh tỷ lệ thế chấp cao hơn. Sự kết hợp nặng nề hơn của các ứng dụng thông thường một lần nữa đã góp phần tạo ra một khoản vay trung bình kỷ lục khác ở mức 453.000 đô la. ”

  Giá nhà liên tục tăng do nhu cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung nhà để bán. Mặc dù mức tăng đã được điều chỉnh vào cuối mùa hè năm ngoái, nhưng hiện chúng đang tăng trở lại. Theo báo cáo gần đây nhất từ CoreLogic, giá trên toàn quốc đã tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12.

  Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm với số dư khoản vay phù hợp ($ 647.200 trở xuống) tăng lên 4,05% từ 3,83%, với điểm tăng lên 0,45 từ 0,40 (bao gồm cả phí gốc) cho các khoản vay với mức giảm 20% sự chi trả. Tỷ giá đã thấp hơn 107 điểm cơ bản vào cùng tuần một năm trước.

  Kan nói thêm: “Lãi suất thế chấp đã tăng trên diện rộng vào tuần trước sau sự gia tăng gần đây của lợi tức Kho bạc, vốn đã tăng cao hơn do áp lực lạm phát không ngừng và kỳ vọng của thị trường về các động thái chính sách tích cực hơn của Cục Dự trữ Liên bang”.

  Lãi suất thế chấp tăng mạnh trong vài tháng qua đã cắt giảm đáng kể nhu cầu tái cấp vốn. Lượng đơn đăng ký đã giảm 9% trong tuần và thấp hơn 54% so với cùng tuần một năm trước. Tỷ lệ tái cấp vốn của các ứng dụng giảm xuống 52,8% trong tổng số đơn đăng ký từ 56,2% của tuần trước. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2019.

  Fed’s Daly ủng hộ cách tiếp cận ‘được đo lường’ khi kỳ vọng tăng lãi suất tăng lên.

  Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly, cho biết hôm Chủ nhật, Cục Dự trữ Liên bang nên được đo lường trong lộ trình tăng lãi suất.

  Daly nói: “Lịch sử cho chúng ta biết với chính sách của Fed, rằng hành động đột ngột và gây hấn thực sự có thể gây mất ổn định đối với sự tăng trưởng và ổn định giá cả mà chúng tôi đang cố gắng đạt được”.

  Daly ủng hộ việc Fed tăng lãi suất vào tháng 3 và cho biết “còn quá sớm để gọi” ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất bao nhiêu lần trong năm nay.

  Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết Cục Dự trữ Liên bang nên được đo lường trong lộ trình tăng lãi suất của mình.

  “Rõ ràng là chúng ta cần phải kéo một số chỗ ở ra khỏi nền kinh tế. Nhưng lịch sử cho chúng ta biết với chính sách của Fed, rằng hành động đột ngột và gây hấn thực sự có thể gây mất ổn định đối với sự tăng trưởng và ổn định giá cả mà chúng tôi đang cố gắng đạt được, ”Daly nói trên CBS“ Face The Nation ”.

  “Điều quan trọng nhất là được đo lường theo tốc độ của chúng tôi và quan trọng là phụ thuộc vào dữ liệu,” Daly nói thêm.

  Fed đang giảm bớt việc mua tài sản trong thời đại đại dịch và chuẩn bị tăng lãi suất để chống lại lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đã tăng 7,5% trong năm qua vào tháng Giêng, tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1982.

  Những người tham gia thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu đợt tăng lãi suất đầu tiên tại cuộc họp chính sách vào tháng 3.

  “Điều tôi thích là chuyển sang tháng 3 và sau đó theo dõi, đo lường, rất cẩn thận về những gì chúng ta thấy trước mắt – và sau đó thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo khi có vẻ là nơi tốt nhất để làm điều đó. Và đó có thể là trong cuộc họp tiếp theo hoặc có thể là một cuộc họp xa, ”Daly nói.

  Bình luận của Daly được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard hôm thứ Năm kêu gọi tăng lãi suất lên đầy đủ điểm phần trăm vào đầu tháng 7, thúc đẩy lợi suất trái phiếu tăng vọt vào ngày hôm đó.

  Kỳ vọng đang tăng lên đối với kế hoạch tăng lãi suất của Fed trong năm nay. Một số nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm nửa điểm vào tháng Ba. Những người khác, như các nhà kinh tế tại Goldman Sachs, cho rằng có tới 7 mức tăng quý trong năm nay.

  Daly nói “còn quá sớm để gọi” Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu lần trong năm nay.

  “Chúng tôi có một bản in khác trước cuộc họp tháng 3 về cả việc làm, báo cáo việc làm và lạm phát. Tất cả những điều đó đều rất quan trọng, ”Daly nói.

  Daly lưu ý rằng căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại biên giới Nga-Ukraine là một yếu tố khác làm tăng thêm sự bất ổn cho nền kinh tế Mỹ.

  Chủ tịch Fed ở San Francisco cho biết các thị trường tài chính đã “định giá trong việc loại bỏ” việc mua tài sản và “tỷ giá cũng sẽ tăng trong năm tới”.

  “Các thị trường và hộ gia đình cũng như tất cả những người liên hệ của tôi trong cộng đồng doanh nghiệp mà tôi thường xuyên nói chuyện, họ hiểu rằng Fed đang đi trên con đường chính sách và điều chỉnh nó để chúng tôi có được quy mô phù hợp với nền kinh tế”, Daly nói.

  Những người tham gia thị trường sẽ chú ý đến sự xuất hiện của Fed nhiều hơn trong tuần tới, đặc biệt là Bullard, người dự kiến sẽ trả lời phỏng vấn vào sáng thứ Hai trên “Squawk Box” của CNBC.

  Fed cũng công bố biên bản cuộc họp cuối cùng vào thứ Tư. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm bất kỳ thông tin chi tiết mới nào về kế hoạch tăng lãi suất, triển vọng lạm phát hoặc nhận xét về bảng cân đối kế toán của họ.

  Fed’s Bullard cho biết “uy tín của ngân hàng trung ương đang ở mức cao”, cần phải “tải trước” việc tăng lãi suất.

  Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard nói với CNBC hôm thứ Hai rằng ông cho rằng Fed cần phải đẩy lãi suất lên nhanh chóng.

  “Sự tín nhiệm của chúng tôi đang được đặt lên hàng đầu ở đây,” ông nói khi ủng hộ việc tăng lãi suất nhanh chóng theo điểm phần trăm.

  Các thị trường đã bắt đầu định giá trong bảy đợt tăng lãi suất trong năm nay kể từ khi Bullard lần đầu tiên công bố quan điểm diều hâu của mình vào tuần trước.

  Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard đã đưa ra trường hợp của mình về việc tăng lãi suất nhanh chóng, hôm thứ Hai nói rằng ngân hàng trung ương cần phản ứng với lạm phát tăng nhanh.

  “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chuẩn bị trước nhiều kế hoạch di dời chỗ ở hơn so với những gì chúng ta đã có trước đây. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên về sự gia tăng của lạm phát. Đây là mức lạm phát rất nhiều, ”Bullard nói với Steve Liesman của CNBC trong một cuộc phỏng vấn“ Squawk Box ”.

  “Uy tín của chúng tôi là ở đây và chúng tôi phải phản ứng với dữ liệu,” ông nói thêm. “Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều đó theo cách có tổ chức và không gây ảnh hưởng đến thị trường”.

  Những bình luận đó được đưa ra sau khi Bullard làm xáo trộn thị trường vào tuần trước khi nói rằng ông ta nghĩ rằng Fed nên nâng lãi suất vay ngắn hạn chuẩn của mình lên một điểm phần trăm đầy đủ vào tháng Bảy. Vị trí này, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News, đã khiến cổ phiếu rơi vào tình trạng biến động và khiến thị trường tương lai tăng giá tới 7 điểm phần trăm vào cuối năm 2022.

  Cùng với đó, thị trường hiện đang nghiêng về mức 50 điểm cơ bản, tương đương 0,5 điểm phần trăm, tăng tại cuộc họp tháng Ba.

  Bullard nói với CNBC: “Tôi nghĩ rằng vị trí của tôi là một vị trí tốt và tôi sẽ cố gắng thuyết phục các đồng nghiệp của mình rằng đó là một vị trí tốt.

  Giáo án bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 vừa cung cấp cho chúng ta một loạt cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 và từ vựng tiếng Trung HSK 6 quan trọng.

  Trên đây chính là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 2 ,cảm ơn các bạn học viên đã chú ý theo dõi nhé,các bạn đừng quên lưu bài về học và chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất