Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:32
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:24:25
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
  01:22:56
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungGiáo trình tiếng Trung Công sở Văn phòng ChineMaster

  Giáo trình tiếng Trung Công sở Văn phòng ChineMaster

  Giáo trình tiếng Trung Công sở Văn phòng ChineMaster là cuốn sách tiếng Trung công sở và văn phòng được viết rất điêu luyện dưới ngòi bút nổi tiếng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ

  5/5 - (12 bình chọn)

  Giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng ứng dụng

  Giáo trình tiếng Trung Công sở Văn phòng ChineMaster là cuốn sách tiếng Trung công sở và văn phòng được viết rất điêu luyện dưới ngòi bút nổi tiếng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao, đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 9 điểm cao & chứng chỉ tiếng Trung HSKK cao cấp điểm cao và luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCLF cấp 6 điểm cao theo bộ sách tiếng Trung giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bên cạnh đó Thầy Vũ còn chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại đàm phán, tiếng Trung thương mại công sở văn phòng, tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên công ty, tiếng Trung thương mại công xưởng, tiếng Trung thương mại giao tiếp theo chủ đề, tiếng Trung thương mại chuyên ngành, tiếng Trung thương mại nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng không qua dịch vụ trung gian và rất nhiều khóa học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall hay còn gọi là khóa học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo liên tục được khai giảng tại hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn gồm các cơ sở sau đây.

  Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp công sở ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội thuộc khu vực Ngã Tư Sở.

  Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp công sở ChineMaster cơ sở 2 Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

  Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp công sở ChineMaster cơ sở 3 Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

  Các bạn chuyển tiền sách giáo trình tiếng Trung công sở vào tài khoản Vietcombank của Thầy Vũ theo thông tin dưới đây nhé.

  Tài khoản Vietcombank của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

  Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
  Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
  Số tài khoản: 0611001891565

  Sau khi các bạn chuyển khoản tiền sách giáo trình tiếng Trung công sở của Tác giả Nguyễn Minh Vũ xong thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để xác nhận tiền sách bạn đã chuyển cho Thầy Vũ nhé.

  Hotline Thầy Vũ văn phòng ChineMaster Hà Nội 090 468 4983 (Zalo)

  Hotline Thầy Vũ văn phòng ChineMaster TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram)

  Cuốn sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp các bạn nhanh chóng nắm bắt được các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng trong môi trường công sở văn phòng.

  Các bạn tham khảo khóa học tiếng Trung giao tiếp công sở văn phòng ngay tại link bên dưới nhé.

  Khóa học tiếng Trung giao tiếp

  Cuốn sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng chính là một phần mở rộng thêm của bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Thông tin chi tiết về bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyền này các bạn xem ngay tại link dưới nhé.

  Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

  Nội dung của cuốn sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng ChineMaster bao gồm các chủ đề sau đây.

  Khái quát bộ sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ như sau.

  1. Giao tiếp chào hỏi cơ bản trong công ty
  2. Vào ca làm việc, tan ca làm việc
  3. Chào hỏi xã giao với các đồng nghiệp
  4. Nói chuyện với đồng nghiệp như thế nào
  5. Các vấn đề trong lúc đàm phán công việc
  6. Nhờ đồng nghiệp trong công ty giúp đỡ
  7. Rủ đồng nghiệp đi uống cafe và hát karaoke
  8. Mời đồng nghiệp đi ăn cơm và nhà hàng
  9. Đề xuất ý kiến cá nhân với công ty
  10. Thương lượng công việc trong công ty
  11. Thúc giục đồng nghiệp hoàn thành công việc
  12. Nhờ đồng nghiệp chuyển lời nhắn điện thoại
  13. Xin nghỉ phép trong công ty
  14. Truyền đạt ý của cấp trên cho đồng nghiệp
  15. Hẹn gặp khách hàng
  16. Giải thích công việc với cấp trên
  17. Đồng ý và phản đối ý kiến của đồng nghiệp
  18. Trình bày lý do phản đối ý kiến của đồng nghiệp
  19. Viết báo cáo công việc và gửi cho cấp trên
  20. Tổ chức tiệc tùng trong công ty
  21. Báo giá sản phẩm cho khách hàng
  22. Nghiên cứu và khảo sát thị trường tiềm năng
  23. Khai thác thị trường mới
  24. Tìm hiểu nhu cầu khách hàng
  25. Viết đơn xin nghỉ việc

  Và còn rất nhiều chủ đề khác nữa được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn chú ý gọi điện và liên hệ Thầy Vũ sớm trước để đặt mua cuốn sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng ChineMaster này nhé.

  Ngoài cuốn sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng này ra thì các bạn hãy tìm đọc các bộ sách giáo trình tiếng Trung khác nữa của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu

  Bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng

  Bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Giáo trình học từ vựng tiếng Trung thương mại

  Để hỗ trợ tốt nhất và tăng cường hiệu quả học từ vựng tiếng Trung theo chủ đề, học từ vựng tiếng Trung giao tiếp, học từ vựng tiếng Trung theo cuốn sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng thì các bạn hãy luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Các bạn nên tham khảo thêm một số tài liệu học tiếng Trung miễn phí và giáo án dạy tiếng Trung online cơ bản của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trong các link sau đây nhé.

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1

  Tài liệu học tiếng Trung văn phòng, giáo trình học tiếng Trung công sở và giáo án giảng dạy giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chúng ta cùng xem chi tiết một vài phần nhỏ trong bộ sách giáo trình tiếng Trung văn phòng công sở ChineMaster nhé.

  Sách tiếng Trung giáo trình tiếng Trung công sở

  Trong lúc các bạn xem cuốn sách này mà xem chưa hiểu bài ở đâu, đặc biệt là về vấn đề ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung thì hãy trao đổi và tương tác trực tuyến luôn cùng Thầy Vũ theo thời gian thực real time thông qua kênh forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster hoctiengtrungonline.org các bạn nhé. Chỉ cần các bạn học viên và thành viên hoặc các bạn độc giả cũng như khách hàng của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đăng câu hỏi lên diễn đàn tiếng Trung trên thì sẽ ngay lập tức có các thầy cô giáo vào hỗ trợ trực tuyến và giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian nhanh nhất và sớm nhất, và đương nhiên là miễn phí hoàn toàn rồi.

  女:今天要给您添麻烦了,我是陈颖,请多关照。
  Nǚ: Jīntiān yào gěi nín tiān máfanle, wǒ shì chén yǐng, qǐng duō guānzhào
  Hôm nay phỉa làm phiền anh rồi, tôi là Trần Dĩnh, mong nhận được sự giúp đỡ của anh

  男:我是小林,还请你多多关照。小陈什么时候来的越南?
  nán: Wǒ shì xiǎolín, huán qǐng nǐ duōduō guānzhào. Xiǎo chén shénme shíhòulái de yuènán?
  Tôi là Lâm, mong nhậ được sự giúp đỡ của cô. Cô Trần đến Việt Nam khi nào vậy?

  女:一周前。
  Nǚ: Yīzhōu qián
  Một tuần trước

  男:是嘛,来越南前你做什么工作。
  nán: Shì ma, lái yuènán qián nǐ zuò shénme gōngzuò
  vậy ư? trước khi đến Việt Nam cô làm công việc gì?

  女:在上海的贸易公司工作。
  nǚ: Zài shànghǎi de màoyì gōngsī gōngzuò
  Tôi làm ở công ty thương mại tại Thượng Hải.

  男:是吗?你在哪里学的越语?
  nán: Shì ma? Nǐ zài nǎlǐ xué de yuèyǔ?
  Thế ư? cô học tiếng Việt ở đâu thế?

  Giáo án giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng

  女:在大学学的。但是,没怎么学会话。今后不好好学可不行啊。
  Nǚ: Zài dàxué xué de. Dànshì, méi zěnme xuéhuì huà. Jīnhòu bù hǎo hào xué kě bùxíng a
  Tôi học ở đại học. Nhưng tôi học hội thoại giao tiếp không ra làm sa. Từ nay không học hành tử tế thì không được rồi.

  男:是呢。这里的人大部分都不懂汉语,你要加油哦。对了,有什么不懂的的地方可以问我。
  nán: Shì ne. Zhèlǐ de réndà bùfèn dōu bù dǒng hànyǔ, nǐ yào jiāyóu ó. Duìle, yǒu shé me bù dǒng de dì dìfāng kěyǐ wèn wǒ.
  Đúng vậy đó. Đa số mọi người ở đây không hiểu tiếng Trung, cô phải cố gắng nhé! À đúng rồi, có gì không hiểu thì cô có thể hỏi tôi.

  女:谢谢。
  Nǚ: Xièxiè
  Cám ơn anh

  男:早上好。
  nán: Zǎoshang hǎo
  chào cô
  女:早上好。没事了吧?
  nǚ: Zǎoshang hǎo. Méishìle ba?
  Chào anh. Anh không sao chứ?

  男:啊,托你的福,今天好多了。昨天的事谢谢你。
  Nán: A, tuō nǐ de fú, jīntiān hǎoduōle. Zuótiān de shì xièxiè nǐ.
  Nhờ có cô, hôm nay tôi đỡ nhiều rồi. hôm qua thật sự rất cám ơn cô.

  Tài liệu trong sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng

  女:啊,不客气,烧退了吧?
  Nǚ: A, bù kèqì, shāo tuìle ba?
  Không có gì đâu ạ, anh đỡ sốt rồi chứ?

  男:嗯,昨天回了家吃了药就睡了。
  Nán: en, zuótiān huíle jiā chīle yào jiù shuìle.
  ừ, hôm qua về nhà uống thuốc xong là tôi ngủ luôn.

  女:哦,最近感冒的人很多,你要注意啊。
  Nǚ: Ó, zuìjìn gǎnmào de rén hěnduō, nǐ yào zhùyì a.
  Dạo này nhiều người cảm cúm lắm, anh nên chú ý sức khỏe.

  男:好的,谢谢。
  Nán: Hǎo de, xièxiè
  ừ cám ơn cô

  (下班时寒暄)
  (xiàbān shí hánxuān)
  (tán gẫu lúc tan ca)

  女:还不走吗?
  nǚ: Hái bù zǒu ma?
  Anh vẫn chưa về à?

  男:嗯,还在等客户的联系呢。
  Nán: hái zài děng kèhù de liánxì ne.
  ừ, tôi vẫn đang đợi khách hàng liên hệ

  Sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng

  女:是吗?那真是辛苦了。那我先走了。
  Nǚ: Shì ma? Nà zhēnshi xīnkǔle. Nà wǒ xiān zǒule
  Vậy à? Vất vả cho anh quá. Thôi tôi về trước nhé.

  男:好的。
  nán: Hǎo de
  Oke.

  女:我去见一下李副经理
  nǚ: Wǒ qù jiàn yīxià lǐ fù jīnglǐ
  em đi gặp Phó giám đốc Lý một chút.

  Tài liệu giảng dạy theo sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng ChineMaster

  男:去吧。如果和李副经理的谈判进展困难,你就打电话回来。
  nán: Qù ba. Rúguǒ hé lǐ fù jīnglǐ de tánpàn jìnzhǎn kùnnán, nǐ jiù dǎ diànhuà huílái.
  Cô đi đi. Nếu như việc thương lượng với Phó giám đốc Lý có khó khăn gì thì hãy điện cho tôi.

  女:知道了
  Nǚ: Zhīdàole
  Em biết rồi ạ

  (外出回来)
  (Wàichū huílái)
  (vừa ra ngoài về)

  女:我回来了
  nǚ: Wǒ huíláile
  em về rồi ạ

  男:回来了。和那边的谈判怎么样?
  nán: Huíláile. Hé nà biān de tánpàn zěnme yàng?
  Về rồi à? Việc đàm phán với bên kia như thế nào?

  女:很顺利
  Nǚ: Hěn shùnlì
  Rất thuận lợi ạ.

  男:是嘛。那太好了。你辛苦了
  nán: Shì ma. Nà tài hǎole. Nǐ xīnkǔle
  Thế à? Vậy thì tốt quá. Vất vả cho cô rồi.

  Vừa rồi là một phần rất nhỏ trong cuốn sách tiếng Trung công sở văn phòng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn đang có nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp văn phòng công sở trong công ty thì hãy gọi điện liên hệ ngay Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để tham gia các khóa học tiếng Trung giao tiếp công sở văn phòng nhé.

  • Thầy Vũ trực tổng đài văn phòng ChineMaster Hà Nội là 090 468 4983
  • Thầy Vũ trực tổng đài văn phòng ChineMaster TPHCM Sài Gòn là 090 325 4870

  Trên đây là phần giới thiệu tổng quan về bộ sách giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn hãy nhanh tay đặt mua trước nhé, bạn nào mua trước thì sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi hơn và mua càng nhiều thì khuyến mại càng nhiều các bạn nha.

  Ngoài khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu ra thì các bạn hãy tham khảo thêm các khóa học khác nữa nhé. Đó là các khóa học dưới đây.

  Khóa học tiếng Trung Thương mại

  Khóa học Order Taobao 1688 Pinduoduo

  Học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

  Bạn nào muốn tham gia các lớp luyện thi HSK miễn phí và lớp luyện thi HSK online miễn phí thì hãy nhanh chóng đăng ký theo hướng dẫn trong các link dưới đây nhé.

  Luyện thi HSK miễn phí

  Luyện thi HSK online miễn phí

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster

  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn là Đơn vị chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao và các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và chứng chỉ HSKK cũng như đào tạo các chứng chỉ tiếng Hoa TOCLF theo bộ sách tiếng Trung giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Nguyễn Minh Vũ
  Nguyễn Minh Vũhttp://chinemaster.com
  Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên viết sách tiếng Trung và giáo trình tiếng Trung cho hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn, trong đó, tác phẩm kinh điển nhất và nổi tiếng nhất của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển được Thầy Vũ chuyên sử dụng làm giáo án tài liệu học tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK, luyện thi HSKK và luyện thi TOCFL với hệ thống bài giảng rất bài bản và chuyên nghiệp. Số điện thoại: 090 468 4983 (Viber) & 090 325 4870 (Telegram) Địa chỉ: Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!