Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:24:25
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
  01:22:56

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 tổng hợp rất nhiều kiến thức quan trọng bao gồm cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 và từ vựng tiếng Trung HSK 5, các bạn sẽ được hệ thống kiến thức tiếng Trung HSK 5 một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia luyện thi HSK cấp 9 điểm cao.

  5/5 - (7 bình chọn)

  Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 ứng dụng

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 ứng dụng thực tế là bài giảng tiếp theo của Tác giả Nguyễn Minh Vũ sau khi đã hướng dẫn các bạn học viên thành công rực rỡ vượt qua được các kỳ thi tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4 tại các điểm thi HSK 9 cấp trên toàn quốc. Hôm nay Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ với các bạn một giáo án bài giảng mới nhất mà Thầy Vũ chuyên sử dụng để làm tài liệu luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 và kèm theo đó là các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 bài tập ứng dụng thực tế. Các bạn cố gắng học theo và bám sát tiến độ đi bài giảng trực tuyến trên lớp của Thầy Vũ là chắc chắn sẽ yên tâm thi đậu chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 điểm cao mà không cần phải vất vả chật vật như những người khác. Bởi vì học viên của Thầy Vũ sẽ khác biệt hoàn toàn so với học viên của các trung tâm tiếng Trung khác.

  Nội dung bài giảng hôm nay là Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5. Các bạn cập nhập thông tin về khóa học luyện thi HSK miễn phí tại link dưới.

  Lớp luyện thi HSK miễn phí

  Trước khi chúng ta đi vào phần chính của bài giảng và giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thì các bạn học viên cần nhanh chóng ôn tập lại kiến thức của bài học hôm trước từ bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 cho đến bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4 trong các link dưới đây.

  Sau khi các bạn học viên đã ôn tập xong toàn bộ hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 và từ vựng tiếng Trung HSK 4 trong bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4 rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang học kiến thức từ vựng tiếng Trung HSK 5 và ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 ngay bên dưới.

  Các bạn hãy làm bài tập bên dưới để củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 trong bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 nhé.

  Giáo án bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  Bài 1: Bạn hãy lựa chọn vị trí thích hợp cho từ trong ngoặc.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  1. 你A怎么B知道C就是你要D找的仓库呢? (那)
  2. 山顶上A高耸的石像B她们C忽略了D周围的一切。(使)
  3. A你能B那块残骨判断C死者的劳动和营养状况D吗? (根据)
  4. A我B也不敢开C汽车D那玩意儿了。(再)
  5. 会修A录音机B就他C一个人D。(的)
  6. A那是一次B我C终生D难忘的旅行。(令)
  7. A鸣凤的注意力正B集中C那枝D梅花上面。(在)
  8. 他伸展A睡B了一夜而变得C麻木D的腿脚。(着)
  9. 他们A再次B见面C是相隔了D15个月之后。(竟)
  10. A趴在床沿上B的C握着他的手,D不敢哭,也不敢喊。()

  Bài 2: Hãy lựa chọn ra đáp án chính xác để điền vào chỗ trống.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  1. 他随身带了一________橡皮泥。

  A.张

  B.只

  C.块

  D.棵

  2. 我茫然望着这张________笑非笑的脸。

  A.似

  B.像

  C.是

  D.又

  3. 三毛的到来,________张家原先宁静的午休时间也变得热闹起来。

  A.被

  B.给

  C.愿

  D.使

  4. 人活________要有志气有追求。

  A.了

  B.完

  C.着

  D.过

  5. ________疾病、药物和营养缺乏引起的头发变白,经治疗可以恢复原色。

  A.由

  B.凭

  C.以

  D.据

  6. ________社会工作一直很有兴趣。

  A.在于

  B.关于

  C.对于

  D.由于

  7. 听说汪学勤已经________关起来了。

  A.给

  B.让

  C.叫

  D.请

  8. 我们上海人一般来客先敬茶,而在金昌则________瓜代茶。

  A.按

  B.以

  C.对

  D.把

  9. 对面________一个人。

  A.过来

  B.回来

  C.起来

  D.下来

  10. 电子书________叫书,却处处给人以电器制品之感,到底算不算书呢?

  A.既然

  B.因为

  C.如果

  D.虽然

  11. 他们的国家虽不大,________各种风景都有一点。

  A.但

  B.于是

  C.所以

  D.因为

  12. 每一本书,________大书小书,都有它的用处。

  A.只要

  B.不论

  C.即使

  D.尽管

  13. 家里静得________一只鸟落到房顶上________能听见。

  A.既然……就……

  B.只有……才……

  C.连……都……

  D.既……也……

  14. 他的突出表现________使其对手们,________使运动医学专家们感到惊讶。

  A.固然……但是……

  B.即使……那么……

  C.因为……所以……

  D.不仅……而且……

  15. ________在历史长河中人生只是短暂的一瞬,________人们总希望一生过得充实,过得有滋有味,五颜六色。

  A.只有……才……

  B.不管……都……

  C.尽管……但是……

  D.与其……不如……

  16. 那天,刘小姐一个人在屋后的河边________。

  A.走走去来

  B.走走来去

  C.走去走来

  D.走来走去

  17. 兰妹的住所看上去破败不堪,________。

  A.样子歪得不成房子

  B.房子不歪得成样子

  C.歪房子不得成样子

  D.房子歪得不成样子

  18. 山里的孩子________。

  A.不容易就是读起书来

  B.读起书来就是不容易

  C.读书起来就是不容易

  D.读起来书就是不容易

  19. 弟弟穿了________略显得肥大的旧罩衣。

  A.哥哥穿过的去年那件

  B.去年哥哥穿过的那件

  C.哥哥去年穿过那件的

  D.穿过的去年哥哥那件

  20. 她正________。

  A.做给自己一条蓝底白花的裙子

  B.给自己做一条裙子的蓝底白花

  C.给自己做一条蓝底白花的裙子

  D.做一条蓝底白花的给裙子自己

  Bài 3: Hãy lựa chọn ra đáp án chính xác từ A, B, C, D.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  1. 你为什么把人放走了?我不是告诉过你这个人无论如何也得把他留住吗?

  A.能

  B.会

  C.要

  D.想

  2. 小红感到孤独,这是确实的。

  A.真

  B.正常

  C.严重

  D.遗憾

  3. 那天你为什么迟到?

  A.没来

  B.报名

  C.睡过了

  D.来晚了

  4. 孙子进不了幼儿园,我就自己教他。我自信,这点本事是有的。

  A.志气

  B.感情

  C.觉悟

  D.能力

  5. 这里知名度不高,游客也不多,是一个近乎被遗忘的角落。

  A.完全

  B.从未

  C.极易

  D.差不多

  6. 一直自认无罪的钱志明闻此判决,顿时收敛笑容,当堂变得毫无表情。

  A.听

  B.接

  C.收到

  D.发现

  7. 他们筹集了2620元资助这位小朋友顽强地战胜病魔,却没有一位肯留下姓名。

  A.得

  B.该

  C.愿意

  D.能够

  8. 我丈夫读了那本杂志,看出了你写的那个人就是我。

  A.期刊

  B.报纸

  C.小说

  D.剧本

  9. 近年来,拍电视片的经费是很紧张的。

  A.人员

  B.时间

  C.资金

  D.道具

  10. 现代化的通讯手段形成跨越性的波峰。

  A.先进

  B.远大

  C.目前

  D.将来

  11. 我们应该大力提倡写日记,形成写日记的风气。

  A.提高

  B.养成

  C.修养

  D.研究

  12. 谢军之所以棋下出来了,是因为她拥有自信心和宽阔的胸怀。

  A.狭窄

  B.广大

  C.空洞

  D.深刻

  13. 当鸽子发现不符合标准的零件时,立刻啄击另一块玻璃,发出废品的警报。

  A.够

  B.超

  C.管

  D.顾

  14. 好久未吃崇明蟹了,可只要往日在一起务农的朋友又凑在一起,免不了会想起崇明蟹。

  A.聚集

  B.团结

  C.联系

  D.合作

  15. 细细琢磨,这位年轻人的看法,别有一番道理。

  A.了解

  B.考虑

  C.解释

  D.讨论

  16. 在商业或私人交际中,无言也许是最好的选择之一。

  A.交待

  B.交情

  C.交通

  D.交往

  17. 至此,已有十一名科技干部到延庆担任科技副经理。

  A.当

  B.管

  C.找

  D.挑

  18. 教练杜莱与史文一向不和,杜莱正打算解雇他。

  A.开除

  B.教训

  C.吓唬

  D.控告

  19. 这会儿,小短儿守在这里,在等那高大的女人。

  A.呆

  B.看

  C.停

  D.坐

  20. 前不久,一位朋友赴日本留学,临行前,最放心不下的是年近八十的费路路夫妇。

  A.担心

  B.想念

  C.原谅

  D.感动

  Bài 4: Hãy lựa chọn ra đáp án chính xác từ A, B, C, D.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  101~102

  无论如何,名人总是名人,名人的形象、名誉总是比平常百姓的值钱,因而也更需要保护。但是,既是名人,就不能拒绝社会公众舆论的监督,也没有拒绝公众舆论批评的权利。因为,名人的公众形象并不完全是属于他们自己的,他们是社会精神财富的一部分。至少,就像名人拥有捍卫自己名誉不受侵犯的权利一样,公众则拥有对这种权利品头论足的权利。这种权利也是应当予以尊重并加以特别保护的。

  【101】本文特别强调了下列哪种权利?

  A. 百姓名誉不受侵犯的权利

  B. 公众评论批评名人的权利

  C. 名人使用自己财富的权利

  D. 名人保护自己名誉的权利

  【102】作者认为,名人不接受舆论批评:

  A. 是没有道理的

  B. 公众也应理解

  C. 只是个别现象

  D. 百姓也没办法

  103~104

  有一种鸟叫蜂鸟,是鸟类中最小的鸟,只有拇指大小。这鸟嘴细长,专吃花蜜和花上的小昆虫。这鸟产于南美洲,整日盘旋于仙人掌等几种花间,也许营养太单调,总也吃不大,飞不高。而有些人读书做学问的习惯,跟其很相似。这些人爱读书,却不大会读书,往往成了书的奴仆。这些人埋进书堆,一心只读自己的书,任天塌下来也不管。这些人苦读精神可嘉,本无可厚非,然而令人担心的是钻进象牙之塔出不来。读书就像吃饭,不可偏食。印刷的书籍要读,人生这本大书更得读。

  【103】作者用蜂鸟来比喻:

  A. 不读书的人

  B. 会读书的人

  C. 只知读书的人

  D. 读书很多的人

  【104】作者认为读书就像吃饭一样:

  A. 要认真专心

  B. 要广泛丰富

  C. 要每天坚持

  D. 要消化理解

  105~107

  羊是生活在陆地上的动物,但也有例外。非洲有一种生活在水里的“水羊”。这种羊双角弯长,眼睛是红色的,身体比陆地上的羊大两三倍,肚子下生长着密密的“托毛”。
  当地居民养水羊的很多,村旁的小河边、水面上,水羊像鸭子、鹅一样到处可见。水羊以食水草为生,终年生活在水里,很少上陆地。成年的水羊可以像船一样作渡河的工具,也可以宰杀吃肉。

  【105】根据这段文字,与陆地上的羊相比,水羊:

  A. 活得时间短

  B. 个头大得多

  C. 毛又稀又少

  D. 肉不太好吃

  【106】这段文字中提到“鸭子”和“鹅”,是为了说明水羊的:

  A. 饲养数量

  B. 食物类型

  C. 生活习惯

  D. 外貌特征

  【107】这段文字没有告诉我们水羊:

  A. 吃什么东西

  B. 眼睛什么颜色

  C. 能用来干什么

  D. 是哪国的动物

  108~110

  流言,无时无处不有,是社会一大公害。
  流言,是没有根据的传言,或者说是人们相互传播而无任何根据的信息。
  流言是一个没有良心的怪物,不知摧残了多少人的心灵……
  要不相信流言,需加强自身修养,提高判断能力。据一项调查,男性比女性更易相信流言;文化素质低的比文化素质高的更易相信流言;个人经历不顺的人也容易听信流言。当然,这是就一般情况而言,与上述情况相反的也不少见。每个人应从自身的实际出发,不断提高自己的思想道德和文化素质,提高自己辨别是非的能力,做一个不传播流言的人。

  【108】作者指出,流言这种东西:

  A. 对社会的影响有限

  B. 奇怪然而并不可怕

  C. 是毫无效果的信息

  D. 随时随地都可听到

  【109】本文最后一段主要分析了流言:

  A. 都包括哪些类型

  B. 最容易欺骗哪种人

  C. 是什么人制造的

  D. 何时何地最易传播

  【110】作者认为,文中所提到的那项调查:

  A. 结果绝对可靠

  B. 范围不够广泛

  C. 根本没有说服力

  D. 只反映一般情况

  111~114
  好几次在电视节目中听见节目主持人问对方“你叫什么”,我很反感。如果对方是一个小孩,回答说“我叫毛毛”,或者“我是珍珍”,那倒也显得有些亲切。但对方是一位有名有姓的成年人,这种问法就显得太粗鲁。我国祖传的语汇是很丰富的,传统的“请问尊姓大名?”“台甫是?”或白话一些,“请问您的姓名”,这不是迂腐而是应有的文明礼貌。我们应把公安部门审问罪犯时的第一句话“你叫什么?”和日常交往的语句区别开来。

  【111】作者这段话是对谁说的?

  A. 警察

  B. 罪犯

  C. 小孩

  D. 主持人

  【112】“请问尊姓大名”一般不对什么人说?

  A. 罪犯

  B. 成年人

  C. 公安人员

  D. 节目主持人

  【113】“台甫是?”大概是一种:

  A. 粗鲁的说法

  B. 礼貌的说法

  C. 亲切的说法

  D. 审讯的说法

  【114】根据本文,问人姓名时应该考虑对方的:

  A. 性别

  B. 职业

  C. 年龄

  D. 态度

  115~118
  鲍鱼系名种鱼,但鉴于时下近海海水往往被工业废液严重污染,人们在品尝美味鲍鱼的同时,又难免为鱼肉也受到污染而忧心忡忡。于是日本创办了一个专门生产“安全鲍鱼”的公司。据报道,该公司建于渔港附近,养殖鲍鱼的海水是过滤过的,室内外水槽共180个,调节水温装置均由电脑控制,预计10年后11亿日元的建造费即可望全部赚回。目前,该公司年产“安全鲍鱼”60万尾。由于鲍鱼生长缓慢(一般要长4年才能成为商品鱼),售价相当高,但专家们认为,如采用生物工程技术,只需2年鱼苗即可长成商品鱼上市,价格也因此可望降低一半左右。

  【115】“安全鲍鱼”的特点是:

  A. 味道鲜美

  B. 生长迅速

  C. 长在近海

  D. 未受污染

  【116】使用电脑是为了控制:

  A. 温度

  B. 费用

  C. 生长

  D. 价格

  【117】使鲍鱼价格降低一半的条件是:

  A. 只投资5亿日元

  B. 缩短鲍鱼生长期

  C. 水槽增至360个

  D. 每年生产120万尾

  【118】专家认为,生物工程技术可以使鲍鱼:

  A. 免受污染

  B. 加速生长

  C. 味道鲜美

  D. 提高价格

  119~124
  春生子是长白山溪流中的小鱼。这种鱼只有一拃长,白亮光洁,寿命极短。它春天悄然生来秋天默然死去。
  人们叫它们鱼食。只为大鱼生,专为水鸟长。它们生存的目的就是供给别人吃。为了便于别人吞噬,它们形体光滑细小;为了满足别人数量上的需求,它们成群结队绵绵不绝;为了适应别人繁衍生长的季节,它们成熟在夏日。
  善良的人们常常把怜悯廉价地抛给这类小生灵。其实大可不必。当它们葬身于别人腹腔肠壁时,定然会满足和庆幸。否则腐烂在污泥之中,这必定是它们极大的悲哀。
  凡生长于自然的生灵必然归宿于自然。只是形式不同罢了。春生子选择了最直接的方式完美地完成了这一永恒的循环,并为之创造了柔顺与和谐。我认为这是明智之举。
  我惊奇地在市场上发现了白亮亮的春生子安详地躺在筐篓里,一些人围着买。“买吧,鱼小干净,不用开膛破肚。用油一炸,酥脆香鲜。”女老板边收款边招揽生意。
  春生子竟然成为“万物之灵”的智慧和力量的源泉。如果春生子有魂灵,那么人类高贵的胃肠就是他们的天堂。

  【119】根据作者的描述,春生子:
  A. 成熟在春天 B. 生长在海洋
  C. 爱单独行动 D. 活的时间短

  【120】人们把春生子叫做“鱼食”,是因为它们:
  A. 专门吃小鱼 B. 味道很鲜美
  C. 是大鱼吃的食物 D. 是人钓鱼的鱼饵

  【121】作者认为,人们觉得春生子可怜,这其实是:
  A. 假装的 B. 不必要的
  C. 有道理的 D. 不可理解的

  【122】作者赞美春生子,主要因为它们:
  A. 为别人而活着 B. 又干净又漂亮
  C. 敢跟敌人斗争 D. 是团结的集体

  【123】作者认为,假如没人吃春生子,它们一定会感到:
  A. 自豪 B. 幸运
  C. 痛苦 D. 气愤

  【124】卖鱼的叫卖时,向人们强调春生子:
  A. 吃起来很方便 B. 要用水煮着吃
  C. 得洗干净再吃 D. 个又大肉又多

  125~130
  据世界卫生组织统计,每年有1200万人过早地被心血管、脑血管疾病夺去了生命,心血管、脑血管疾病的死亡率为各种疾病死亡率之首,而“中风”则是心血管、脑血管疾病的元凶。如果用“养神3分钟”自我治疗预防“中风”,每年可使全世界少死300万人,一年也可使我国少死60万人,因为“中风”多发生在夜间,最危险时刻是醒来的“一刹那”。但有绝招可防这“一刹那”,即在苏醒时,养神3分钟,定可逢凶化吉。
  患有高血压和心脏病的中老年人醒来的“一刹那”,如果闪电式地从卧位变坐位,突然下床活动的话,这是非常危险的。
  因为,这时思维处于朦胧状态,血液粘稠,脑部急性缺氧缺血,容易跌倒,在中风和猝死的病例中,有25%左右的人不能幸免于难,而大祸在这“一刹那”临头,真可谓祸从天降,使人措手不及。现代科学表明,“中风”是难以预报的,患有高血压和心脏病的人,应当切切牢记,当您苏醒时,头脑千万不要晃动,身体要保持原来的姿势,闭目养神3分钟后再下床,这样脑部就不再缺氧缺血了,一切都与醒时正常人一样,用这种简单易行的自我保健疗法,可以防中风、猝死于未然。

  【125】据统计,世界每年有多少人死于心血管、脑血管病?
  A. 25% B. 60万人
  C. 300万人 D. 1200万人

  【126】本文主要谈的是什么病?
  A. 中风 B. 高血压
  C. 心脏病 D. 脑血管病

  【127】“中风”最容易在什么时候发生?
  A. 白天 B. 夜间
  C. 睡眠中 D. 刮风的时候

  【128】下面哪条是高血压患者应特别注意的?
  A. 不要着急 B. 不要太累
  C. 睡醒后不要马上动 D. 保持足够的睡眠时间

  【129】“闪电式”在本文的意思是:
  A. 很快 B. 很亮
  C. 很活泼 D. 很奇怪

  【130】夜里醒来突然下床为什么容易跌倒?
  A. 情绪紧张 B. 没休息好
  C. 没有灯光 D. 脑缺氧缺血四综合填空

  Bài 5: Hãy tìm ra đáp án chính xác từ A, B, C, D.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  131~140

  阅览室规则
  一、凡入室阅览者,一律凭131身份证领取座位号132入座。
  二、本室所有报刊只准在133阅览,134不向外借阅;135没有管理人员许可而136本室者,137伍元。
  三、要爱护报刊138,不准圈划、剪裁。
  四、注意保持室内安静和139。不准大声喧哗,不准吸烟,不准随地吐痰。
  五、凡来本室阅读者,必须140本馆制度,尊重和服从工作人员的管理。
  ××图书馆
  ×年×月

  131 A 别人 B 本人 C 人们 D 大人

  132 A 找到 B 随便 C 自愿 D 对号

  133 A 桌子 B 屋里 C 室内 D 室外

  134 A 一律 B 所有 C 其他 D 到处

  135 A 向 B 对 C 被 D 为

  136 A 带走 B 带去 C 带来 D 带出

  137 A 处置 B 处分 C 罚款 D 惩罚

  138 A 资料 B 资产 C 资格 D 资源

  139 A 生活 B 卫生 C 保卫 D 保护

  140 A 遵守 B 违反 C 按照 D 遵命

  141~144

  到2000年,中国的家庭将会怎样141?社会142家邓伟志所著的《家庭的明天》对此做了预测。
  出生143:不必像现在这样采取强硬措施,人们就会自觉地少生,144不生。

  141 A 呢 B 吗 C 了 D 着

  142 A 者 B 学 C 的 D 人

  143 A 地 B 日 C 率 D 时

  144 A 甚至 B 而且 C 都 D 也

  145~147

  国外一些医学家们认为,当今人们在生活中有一种145的疾病——“时间病”。指人为时间所迫而感到146、紧张,甚至因此而147旧病复发,如冠心病、中风等。

  145 A 常规 B 常见 C 日常 D 常常

  146 A 健康 B 高兴 C 烦躁 D 麻烦

  147 A 发现 B 引申 C 发起 D 引起

  148~151

  我在南开大学期间,家书也多了起来。母亲不148字,家里的信都是父亲、妹妹或弟弟写来的;我也往家里写信,不过都很149,三言两语草草了事。大妹学着我的做法更改进了一步:“哥:家中150都好,勿念。”这真让我哭笑不得。母亲告诉我父亲:“写信给他说,再写三言两语,不用往家里寄了。”其实父亲的信也很短,下面的话是:“151不必往家写信,工作忙,写了信也不及时给你回了。”就这些。

  148 A 通 B 知 C 识 D 解

  149 A 多 B 少 C 长 D 短

  150 A 一切 B 全部 C 所有 D 任何

  151 A 有空 B 往常 C 随时 D 没事

  152~154

  据悉,现在中学生最热衷的三件事是:听歌、旅游、看广告。另一项调查152表明,在中国城市153中,大约有80%的小孩最喜欢看的电视节目是广告。由此探讨一下电视154中男女人物的角色形象则是一件很有意义的事。因为心理学家认为这些形象对少年儿童形成男人、女人角色概念会起到重要作用。

  152 A 结果 B 事件 C 节目 D 活动

  153 A 青年 B 成人 C 儿童 D 老人

  154 A 节目 B 广告 C 形象 D 新闻

  Bài 6: Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  155~160

  《世界博览》编辑部:
  我的译文《黑人影星的忧郁》发表于贵刊第七期;但不巧的是,该译文同时刊于《环球》第七期。现将实际情155说明如下:
  《黑人影星的忧郁》系1990年7月7日156号投寄贵刊的,该稿一直压在贵刊编辑部,因此我于1991年4月11日写信询问,但未获答复。这样我就又抄一份于1991年5月11日投寄《环球》157志社。两次投稿间隔几近一年之久,早已大大超过通常规定的“三个月后稿件可自行处理”的期限。所以我与一稿两投无涉。
  我对贵刊的这次失误深表遗158。如果可能,请将这159信公之于众,并向读者致歉。
  我将一如既往支160和爱护贵刊。
  顺致崇高的敬意。
  田惠刚
  1991年7月25日

  161~163

  某公司诚聘业务咨询员,条件如下:
  大专以上文161程度或两年以上工作162验,有深圳户口者优先。
  有意者请于本月20、21日携有效证件及相163到晶都酒店6楼多功能会议室面试。

  164~167

  1992年元164按规定元月一日放假一天,为165于安排工作,1991年12月29日(星期四)不休166,元月二日(星期四)补休一天,元月三日(星期五)照常上班。企业单位可根据167自的情况自行安排。

  168~170

  征婚
  女,38岁,身高1.63米,在本市某事业单位做财务工作。品貌兼优,168格开朗,爱好文艺,重感情,离异。有一11岁的男孩。觅48岁以下,又爱孩子的男士,有意者请写信联系,地址:北京1611信169杨志清收转。有信必复,邮170编码:100101。

  Đáp án:

  Các bạn làm xong bài tập thì gửi bài tập lên diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster để Thầy Vũ chấm bài nhé.

  Vậy là chúng ta vừa làm xong Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 rồi. Các bạn có câu nào chưa làm được thì hãy hỏi Thầy Vũ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới bài giảng này nhé.

  Các bạn học viên chú ý cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình chuyên đề luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của Tác giả Nguyễn Minh Vũ để có thể bắt kịp tiến độ đi bài trên lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ nhé. Đó là các bộ sách giáo trình được liệt kê dưới đây.

  Các bạn học viên lưu ý, bạn nào muốn mua trực tiếp bộ sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ thì hãy gọi điện liên hệ Thầy Vũ để đặt mua nhé. Hiện nay chỉ duy nhất hệ thống trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn là độc quyền phân phối các tác phẩm của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại thị trường sách ở Việt Nam. Do đó, không một kênh phân phối nào khác được phép bán sách giáo trình của Thầy Vũ nếu chưa được sự cho phép và đồng ý của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Các bạn học viên cần biết cách luyện tập và nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung thông qua các phương pháp và bí kíp gia truyền của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Vậy bí kíp và bí quyết đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong link bên dưới nhé.

  Phương pháp luyện dịch tiếng Trung Thầy Vũ

  Ngoài các giáo trình tài liệu trên ra các bạn nên tham khảo thêm các bộ tài liệu luyện dịch tiếng Trung bài tập ứng dụng thực tế bên dưới nhé.

  Các bạn nên download sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung PDF để làm tài liệu bổ trợ kiến thức cho giáo án bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 nhé.

  Để chuẩn bị thật tốt về mặt kiến thức cho kỳ thi tiếng Trung HSK 5 sắp tới theo hệ HSK 9 cấp thì các bạn học viên cần nhanh chóng nắm bắt toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 và từ vựng tiếng Trung HSK 5 luôn và ngay thông qua các link bài giảng được chia sẻ miễn phí bên dưới.

  Đầu tiên là các bạn cần hệ thống lại toàn bộ cấu trúc ngữ pháp và từ vựng HSK 1 trong link dưới đã nhé.

  Tiếp đó là các bạn cần nhanh chóng triển khai ôn tập lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 2 và từ vựng tiếng Trung HSK 2 luôn nhé.

  Sau đó các bạn cần tranh thủ thời gian nhiều nhất có thể để tổng kết toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 và từ vựng tiếng Trung HSK 3 nhé.

  Tiếp theo sau đó các bạn cần phân phối thời gian trong ngày để có thể tích lũy được hết toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 và từ vựng tiếng Trung HSK 4 nhé.

  Riêng đối với kỳ thi HSK 4 Thầy Vũ đặc biệt quan tâm và chú ý vì trong cấp độ HSK 4 của hệ HSK 9 cấp thì khối lượng ngữ pháp HSK 4 rất đặc biệt và cần được gia cố một cách chắc chắn nhất để tạo bàn đạp vững chắc tiến tới ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 và chứng chỉ tiếng Trung HSK 6.

  Sau khi các bạn học viên đã nắm vững khối lượng kiến thức tiếng Trung HSK 1 đến tiếng Trung HSK 4 rồi thì chúng ta cần thu xếp thời gian trong ngày để tổng kết toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 trong link dưới.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5

  Tiếp đến là cấp độ HSK 6 các bạn cần nắm chắc kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 rồi hẵng chuyển sang học ngữ pháp HSK cấp 6 nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6

  Để có thể thúc đẩy nhanh tiến độ học từ vựng tiếng Trung HSK và có thể nhớ nhanh các mặt chữ Hán thì các bạn học viên cần nhanh chóng luyện tập thành thạo kỹ năng gõ tiếng Trung trên máy tính windows nhé. Tất nhiên là tập viết chữ Hán rất quan trọng, thế nhưng, luyện tập gõ tiếng Trung sẽ còn quan trọng hơn thế rất nhiều, bởi vì sau này các bạn học viên sẽ cần phải làm việc với các đối tác Trung Quốc bằng phương thức truyền thông tin điện tử qua lại với nhau, hay nói cách khác thì các bạn sẽ chỉ cần làm việc với người Trung Quốc thông qua WeChat, QQ, email mà thôi. Kỹ năng viết tiếng Trung thì sau này sẽ không còn dùng đến nhiều. Chính vì vậy mà rất nhiều bạn sinh viên khoa tiếng Trung Quốc sau một thời gian tập viết chữ Hán cực kỳ siêu giỏi, thế nhưng khi đi làm việc tại các công ty và doanh nghiệp với Trung Quốc thì kỹ năng viết tiếng Trung sẽ dần dần bị mai một dần, thế nhưng họ vẫn làm việc rất hiệu quả với đối tác Trung Quốc, bởi vi kỹ năng làm việc bằng tiếng Trung của họ càng ngày càng chuyên nghiệp hơn và kỹ năng sử dụng bộ gõ tiếng Trung càng ngày càng điêu luyện hơn. Do đó, các bạn hãy cân nhắc kỹ giữa việc tập viết chữ Hán và tập gõ tiếng Trung trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Ngay bên dưới Thầy Vũ đã chia sẻ cho chúng ta link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows, các bạn hãy tải về theo link dưới nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Sau khi các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính xong rồi thì hãy tiến hành cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin theo sự hướng dẫn chi tiết của Thầy Vũ trong link download ở trên nhé.

  Tiếp theo các bạn học viên nên tham khảo thêm một số tài liệu luyện dịch tiếng Trung pdf trong các link bên dưới nữa nhé.

  Các bạn cần liên tục bổ sung thêm kiến thức cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thông qua link tài liệu luyện dịch tiếng Trung bài tập ứng dụng thực tế bên dưới nhé.

  Ngoài các tài liệu luyện dịch tiếng Trung bài tập ứng dụng thực tế trên ra các bạn cần tích lũy thêm kiến thức cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thông qua các link bài học bên dưới nữa nhé.

  Kiến thức trong bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 rất quan trọng, các bạn chú ý về nhà cần xem lại bài vở mỗi ngày nhé.

  Các bạn có thêm thời gian rảnh rỗi thì học thêm các từ vựng HSK online trong chuyên mục bên dưới nhé.

  Học từ vựng HSK online

  Các bạn học viên có bất kỳ câu hỏi nào sau khi xem xong bài học hôm nay Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thì hãy tương tác trực tuyến cùng Thầy Vũ theo thời gian thực bằng cách đăng câu hỏi ở ngay dưới bài học này hoặc đăng bài trong forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung HSK nâng cao để bổ trợ thêm kiến thức cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao sau đây sẽ giúp học viên nhanh chóng vận dụng được linh hoạt kiến thức của Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5.

  Các bạn cần làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế mỗi ngày, ví dụ như Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung và kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung.

  Bài tập sau đây được thiết kế bởi Thầy Vũ để học viên nắm bắt được cách vận dụng linh hoạt kiến thức Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5.

  华盛顿智库战略与国际研究中心的斯科特·肯尼迪表示,中国不想在乌克兰问题上采取可能削弱俄罗斯的强硬立场。

  他说,北京似乎还没有向莫斯科提供任何军事援助,也没有违反对俄罗斯的经济制裁。

  “但他们没有说不。我认为美国正在努力做的是确保不会发生这种情况。他们只是无法从中国 [或] 任何善意的承诺中得到肯定,”肯尼迪周一告诉 CNBC 的“Squawk Box Asia”。

  周五,乔·拜登总统就俄罗斯入侵乌克兰与习近平进行了近两个小时的交谈。他警告中国,如果北京帮助俄罗斯应对乌克兰的战争,将会引发全球反弹和“后果”。

  据路透社报道,俄罗斯呼吁乌克兰军队在东部港口城市马里乌波尔放下武器。

  据路透社报道,俄罗斯国家国防管理中心主任米哈伊尔·米津采夫上将在俄罗斯国防部发布的简报中说:“放下武器。” “所有放下武器的人都可以安全地离开马里乌波尔。”

  米津采夫还在简报中声称,将于周一莫斯科时间上午 10 点(东部时间凌晨 3 点)在马里乌波尔的东部和西部向平民开放人道主义走廊。

  他说,乌克兰必须在莫斯科时间周日凌晨 5 点(东部时间上午 10 点)之前放下武器并接受其提供的人道主义走廊。据路透社报道,米津采夫没有提供证据,称乌克兰“土匪”、“新纳粹分子”和民族主义者在马里乌波尔从事“大规模恐怖活动”。

  据唐宁街报道,英国首相鲍里斯·约翰逊告诉乌克兰总统泽连斯基,他计划在本周的北约和七国集团会议上讨论推进乌克兰的利益。

  约翰逊还要求进行战场评估以及乌克兰和俄罗斯官员之间正在进行的谈判的最新情况。

  唐宁街发言人在一份声明中写道:“两位领导人都强调制裁在对普京施加压力方面的持续重要性,并谴责在马里乌波尔发生骇人听闻的爆炸事件后对无辜平民的可恶袭击。”

  “两位领导人同意在未来几天进一步加强直接沟通,”发言人补充说。

  自克里姆林宫 2 月 24 日入侵乌克兰以来,北约已在该地区准备了 14 万军队,并动员了庞大的先进军事装备储备。

  美国军人和北约部队目前部署在邻近的北约成员国,并没有直接与乌克兰境内的俄罗斯军队作战。

  该联盟拥有 140 多艘战舰和 130 架处于高度戒备状态的飞机,此前曾警告俄罗斯总统弗拉基米尔·普京,对北约成员国的袭击将被视为对所有人的袭击,从而引发了该组织的基石文章。 5.

  自 2002 年以来一直寻求加入北约的乌克兰与四个北约盟国接壤。波兰、斯洛伐克、匈牙利和罗马尼亚。波兰目前拥有来自 30 个成员的联盟的大部分部队,并且迄今为止已经占据了逃离普京战争的大部分难民。

  切尔诺贝利核电站表示,在俄罗斯接管该设施后,一些员工在被迫连续工作超过 3 周后得以轮换或离职。

  根据 Facebook 帖子的翻译,截至周六,已有 64 人被疏散。同时,46人自愿更换部分员工,以保持适当的安全水平。

  轮换是在国际原子能机构主任警告他“严重关切”现场工作人员面临的困难情况之后进行的。

  联合国难民署负责人说,乌克兰的战争已导致 1000 万乌克兰人逃离家园,其中包括那些离开该国的人和仍在边境内的其他人。

  菲利普·格兰迪在推特上说:“在世界各地发动战争的人的责任之一是让被迫逃离家园的平民遭受苦难。”

  根据联合国的数据,截至周六,已有超过 330 万人逃离该国。其中大部分人在波兰避难,其他人则前往罗马尼亚、摩尔多瓦、匈牙利和斯洛伐克等邻国。

  联合国最初预测将有 400 万人离开乌克兰以逃避暴力。

  教皇方济各称俄罗斯对乌克兰的袭击是“毫无意义的屠杀,每天都在重复屠杀和暴行。

  “这没有任何理由!我恳求国际社会真正致力于结束这场可恶的战争,”教皇用英语、乌克兰语和俄语发推文。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao sau khi học viên đã học xong Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5.

  Thầy Vũ bổ sung thêm phần chú thích phiên âm để học viên dễ dàng tra cứu được phiên âm của các từ vựng tiếng Trung HSK 5 chưa được học. Các bạn chú ý làm xong bài tập này để bổ trợ thêm kiến thức cho Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 nhé.

  Huáshèngdùn zhìkù zhànlüèyǔ guójì yánjiū zhōngxīn de sī kē tè·kěnnídí biǎoshì, zhōngguó bùxiǎng zài wūkèlán wèntí shàng cǎiqǔ kěnéng xuēruò èluósī de qiángyìng lìchǎng.

  Tā shuō, běijīng sìhū hái méiyǒu xiàng mòsīkē tígōng rènhé jūnshì yuánzhù, yě méiyǒu wéifǎn duì èluósī de jīngjì zhìcái.

  “Dàn tāmen méiyǒu shuō bu. Wǒ rènwéi měiguó zhèngzài nǔlì zuò de shì quèbǎo bu huì fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng. Tāmen zhǐshì wúfǎ cóng zhōngguó [huò] rènhé shànyì de chéngnuò zhōng dédào kěndìng,” kěnnídí zhōuyī gàosù CNBC de “Squawk Box Asia”.

  Zhōu wǔ, qiáo·bài dēng zǒngtǒng jiù èluósī rùqīn wūkèlán yǔ xíjìnpíng jìnxíng liǎo jìn liǎng gè xiǎoshí de jiāotán. Tā jǐnggào zhōngguó, rúguǒ běijīng bāngzhù èluósī yìngduì wūkèlán de zhànzhēng, jiāng huì yǐnfā quánqiú fǎntán hé “hòuguǒ”.

  Jù lùtòu shè bàodào, èluósī hūyù wūkèlán jūnduì zài dōngbù gǎngkǒu chéngshì mǎlǐ wū bō ěr fàngxià wǔqì.

  Jù lùtòu shè bàodào, èluósī guójiā guófáng guǎnlǐ zhōngxīn zhǔrèn mǐ hā yī ěr·mǐjīn cǎi fū shàng jiàng zài èluósī guófáng bù fābù de jiǎnbào zhōng shuō:“Fàngxià wǔqì.” “Suǒyǒu fàngxià wǔqì de rén dōu kěyǐ ānquán de líkāi mǎlǐ wū bō ěr.”

  Mǐjīn cǎi fū hái zài jiǎnbào zhōng shēngchēng, jiāng yú zhōuyī mòsīkē shíjiān shàngwǔ 10 diǎn (dōngbù shíjiān língchén 3 diǎn) zài mǎlǐ wū bō ěr de dōngbù hé xībù xiàng píngmín kāifàng réndào zhǔyì zǒuláng.

  Tā shuō, wūkèlán bìxū zài mòsīkē shíjiān zhōu rì língchén 5 diǎn (dōngbù shíjiān shàngwǔ 10 diǎn) zhīqián fàngxià wǔqì bìng jiēshòu qí tígōng de réndào zhǔyì zǒuláng. Jù lùtòu shè bàodào, mǐjīn cǎi fū méiyǒu tígōng zhèngjù, chēng wūkèlán “tǔfěi”,“xīn nàcuì fēnzǐ” hé mínzú zhǔyì zhě zài mǎlǐ wū bō ěr cóngshì “dà guīmó kǒngbù huódòng”.

  Jù tángníng jiē bàodào, yīngguó shǒuxiàng bào lǐsī·yuēhànxùn gàosù wūkèlán zǒngtǒng zé lián sī jī, tā jìhuà zài běn zhōu de běiyuē hé qī guó jítuán huìyì shàng tǎolùn tuījìn wūkèlán de lìyì.

  Yuēhànxùn hái yāoqiú jìnxíng zhànchǎng pínggū yǐjí wūkèlán hé èluósī guānyuán zhī jiān zhèngzài jìnxíng de tánpàn de zuìxīn qíngkuàng.

  Tángníng jiē fāyán rén zài yī fèn shēngmíng zhōng xiě dào:“Liǎng wèi lǐngdǎo rén dōu qiáng tiáo zhìcái zài duì pǔjīng shījiā yālì fāngmiàn de chíxù zhòngyào xìng, bìng qiǎnzé zài mǎlǐ wū bō ěr fāshēng hàiréntīngwén de bàozhà shìjiàn hòu duì wúgū píngmín de kěwù xíjí.”

  “Liǎng wèi lǐngdǎo rén tóngyì zài wèilái jǐ tiān jìnyībù jiāqiáng zhíjiē gōutōng,” fāyán rén bǔchōng shuō.

  Zì kèlǐmǔlín gōng 2 yuè 24 rì rùqīn wūkèlán yǐlái, běiyuē yǐ zài gāi dìqū zhǔnbèile 14 wàn jūnduì, bìng dòngyuánle pángdà de xiānjìn jūnshì zhuāngbèi chúbèi.

  Měiguó jūnrén hé běiyuē bùduì mùqián bùshǔ zài línjìn de běiyuē chéngyuán guó, bìng méiyǒu zhíjiē yǔ wūkèlán jìngnèi de èluósī jūnduì zuòzhàn.

  Gāi liánméng yǒngyǒu 140 duō sōu zhànjiàn hé 130 jià chǔyú gāodù jièbèi zhuàngtài de fēijī, cǐqián céng jǐnggào èluósī zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng, duì běiyuē chéngyuán guó de xíjí jiāng bèi shì wéi duì suǒyǒu rén de xíjí, cóng’ér yǐnfāle gāi zǔzhī de jīshí wénzhāng. 5.

  Zì 2002 nián yǐlái yīzhí xúnqiú jiārù běiyuē de wūkèlán yǔ sì gè běiyuē méngguó jiērǎng. Bōlán, sīluòfákè, xiōngyálì hé luómǎníyǎ. Bōlán mùqián yǒngyǒu láizì 30 gè chéngyuán de liánméng de dà bùfèn bùduì, bìngqiě qìjīn wéizhǐ yǐjīng zhànjùle táolí pǔjīng zhànzhēng de dà bùfèn nànmín.

  Qiè ěr nuò bèi lì hédiànzhàn biǎoshì, zài èluósī jiēguǎn gāi shèshī hòu, yīxiē yuángōng zài bèi pò liánxù gōngzuò chāoguò 3 zhōu hòu déyǐ lúnhuàn huò lízhí.

  Gēnjù Facebook tiězi de fānyì, jiézhì zhōu liù, yǐ yǒu 64 rén bèi shūsàn. Tóngshí,46 rén zìyuàn gēnghuàn bùfèn yuángōng, yǐ bǎochí shìdàng de ānquán shuǐpíng.

  Lúnhuàn shì zài guójì yuánzǐnéng jīgòu zhǔrèn jǐnggào tā “yánzhòng guānqiè” xiànchǎng gōngzuò rényuán miànlín de kùnnán qíngkuàng zhīhòu jìn xíng de.

  Liánhéguó nànmín shǔ fùzé rén shuō, wūkèlán de zhànzhēng yǐ dǎozhì 1000 wàn wūkèlán rén táolí jiāyuán, qízhōng bāokuò nàxiē líkāi gāi guó de rén hé réng zài biānjìng nèi de qítā rén.

  Fēilìpǔ·gé lán dí zài tuī tè shàng shuō:“Zài shìjiè gèdì fādòng zhànzhēng de rén de zérèn zhī yī shì ràng bèi pò táolí jiāyuán de píngmín zāoshòu kǔnàn.”

  Gēnjù liánhéguó de shùjù, jiézhì zhōu liù, yǐ yǒu chāoguò 330 wàn rén táolí gāi guó. Qízhōng dà bùfèn rén zài bōlán bìnàn, qítā rén zé qiánwǎng luómǎníyǎ, mó’ěrduōwǎ, xiōngyálì hé sīluòfákè děng lín guó.

  Liánhéguó zuìchū yùcè jiāng yǒu 400 wàn rén líkāi wūkèlán yǐ táobì bàolì.

  Jiàohuáng fāng jì gè chēng èluósī duì wūkèlán de xíjí shì “háo wú yìyì de túshā, měitiān dū zài chóngfù túshā hé bàoxíng.

  “Zhè méiyǒu rènhé lǐyóu! Wǒ kěnqiú guójì shèhuì zhēnzhèng zhìlì yú jiéshù zhè chǎng kěwù de zhànzhēng,” jiàohuáng yòng yīngyǔ, wūkèlán yǔ hé è yǔ fǎ tuī wén.

  Đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao được chia sẻ ngay bên dưới. Các bạn chú ý học xong kiến thức Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thì làm bài tập này ngay nhé.

  Các bạn học viên làm xong bài tập của bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thì hãy gửi đáp án lên forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Ông Scott Kennedy thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington D.C. cho biết Trung Quốc không muốn có một lập trường mạnh mẽ đối với Ukraine có thể làm suy yếu Nga.

  Có vẻ như Bắc Kinh chưa cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự nào cho Moscow hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, ông nói.

  “Nhưng họ không nói không. Và tôi nghĩ những gì Hoa Kỳ đang cố gắng làm là đảm bảo điều đó không xảy ra. Và họ không thể nhận được một lời đồng ý từ [hoặc] bất kỳ lời hứa tử tế nào của Trung Quốc, ”Kennedy nói với CNBC“ Squawk Box Asia ”vào hôm thứ Hai.

  Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với ông Tập gần hai giờ hôm thứ Sáu về việc Nga xâm lược Ukraine. Ông cảnh báo Trung Quốc về phản ứng dữ dội toàn cầu và “hậu quả” nếu Bắc Kinh giúp Nga trong cuộc chiến chống Ukraine.

  Nga kêu gọi các lực lượng Ukraine hạ vũ khí ở thành phố cảng Mariupol, miền đông nước này, theo Reuters.

  “Hãy hạ cánh tay của bạn”, Đại tá Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, cho biết trong một cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng Nga phân phối, theo Reuters. “Tất cả những ai buông vũ khí đều được đảm bảo an toàn ra khỏi Mariupol.”

  Mizintsev cũng tuyên bố trong cuộc họp báo rằng các hành lang nhân đạo cho dân thường sẽ được mở ở phía đông và phía tây ra khỏi Mariupol lúc 10 giờ sáng theo giờ Moscow (3 giờ sáng theo giờ ET) vào thứ Hai.

  Ông cho biết Ukraine có đến 5 giờ sáng theo giờ Mátxcơva (10 giờ sáng ET) vào Chủ nhật để hạ vũ khí và chấp nhận đề nghị xây dựng hành lang nhân đạo. Mizintsev, không cung cấp bằng chứng, cho biết “những tên cướp” người Ukraine, “những người theo chủ nghĩa quốc xã mới” và những người theo chủ nghĩa dân tộc đã tham gia vào “vụ khủng bố hàng loạt” ở Mariupol, theo Reuters.

  Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng ông dự định thảo luận về việc thúc đẩy các lợi ích của Ukraine tại các cuộc họp NATO và G-7 trong tuần này, theo một bản tin từ Downing Street về cuộc gọi.

  Johnson cũng yêu cầu đánh giá chiến trường cũng như cập nhật về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quan chức Ukraine và Nga.

  “Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng liên tục của các biện pháp trừng phạt trong việc gây áp lực lên Putin và họ lên án các cuộc tấn công ghê tởm nhằm vào thường dân vô tội, sau vụ đánh bom kinh hoàng ở Mariupol”, người phát ngôn của Phố Downing viết trong một tuyên bố.

  Người phát ngôn nói thêm: “Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường trao đổi trực tiếp hơn nữa trong những ngày tới.

  Kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Điện Kremlin, NATO đã chuẩn bị sẵn sàng 140.000 quân trong khu vực và huy động một kho chiến tranh khổng lồ gồm các thiết bị quân sự tiên tiến để chuẩn bị.

  Các thành viên phục vụ của Mỹ và quân đội NATO hiện đang được triển khai ở các nước thành viên NATO lân cận và không trực tiếp chiến đấu với lực lượng Nga bên trong Ukraine.

  Liên minh, có hơn 140 tàu chiến ở trạng thái sẵn sàng cũng như 130 máy bay trong tình trạng báo động cao độ, trước đó đã cảnh báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả, gây ra Điều khoản nền tảng của nhóm. 5.

  Ukraine, quốc gia đã gia nhập NATO từ năm 2002, giáp với bốn đồng minh NATO; Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania. Ba Lan hiện có phần lớn quân đội từ liên minh 30 thành viên và cho đến nay đã chiếm phần lớn số người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến của Putin.

  Nhà máy hạt nhân Chornobyl cho biết một số nhân viên có thể luân chuyển hoặc nghỉ việc sau khi bị buộc phải làm việc hơn 3 tuần sau khi Nga tiếp quản cơ sở này.

  Tính đến thứ Bảy, 64 người đã được sơ tán, theo bản dịch của một bài đăng trên Facebook. Đồng thời, 46 người tình nguyện thay thế một số nhân viên để duy trì mức độ an toàn thích hợp.

  Việc luân chuyển diễn ra sau khi giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cảnh báo rằng ông “quan tâm sâu sắc” đến hoàn cảnh khó khăn mà các nhân viên đang phải đối mặt tại địa điểm này.

  Người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc chiến ở Ukraine đã khiến 10 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, bao gồm cả những người đã rời khỏi đất nước và những người khác ở lại biên giới.

  “Trong số những trách nhiệm của những người gây ra chiến tranh, ở khắp mọi nơi trên thế giới, là sự đau khổ gây ra cho những thường dân buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ,” Filippo Grandi nói trên Twitter.

  Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, hơn 3,3 triệu người đã chạy trốn khỏi đất nước tính đến thứ Bảy, phần lớn trong số này tị nạn mạnh mẽ ở Ba Lan, một số khác đến các nước láng giềng như Romania, Moldova, Hungary và Slovakia.

  Ban đầu Liên hợp quốc dự đoán 4 triệu người sẽ rời Ukraine để thoát khỏi bạo lực.

  Giáo hoàng Francis gọi các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một “cuộc thảm sát vô nghĩa, nơi mỗi ngày đều có sự lặp lại của các cuộc tàn sát và hành động tàn bạo.

  “Không có lời biện minh nào cho điều này! Tôi cầu xin cộng đồng quốc tế thực sự cam kết chấm dứt cuộc chiến đáng ghê tởm này ”, Đức Giáo hoàng viết trên Twitter bằng tiếng Anh, tiếng Ukraine và tiếng Nga.

  Các bạn làm bài tập bên trên mà chưa biết cách làm như thế nào thì hãy hỏi Thầy Vũ ngay để được hướng dẫn nhé. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 có rất nhiều phần ngữ pháp HSK 5 quan trọng cần phải nắm vững.

  Bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức quan trọng bao gồm từ vựng tiếng Trung HSK 5 và ngữ pháp tiếng Trung HSK 5.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng hôm nay Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5, bạn nào còn câu hỏi vẫn chưa được giải đáp trên lớp thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được Thầy Vũ hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến trong thời gian nhanh nhất nhé.

  Vậy là nội dung bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy Vũ đành phải tạm dừng bài giảng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thật sự là một bài giảng rất tuyệt vời, kiến thức được chia sẻ trong giáo án bài học này là vô cùng phong phú và đa dạng, đặc biệt là phần ngữ pháp tiếng Trung HSK và từ vựng tiếng Trung HSK được Thầy Vũ chia sẻ rất nhiệt tình. Thông qua giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 này chúng ta hoàn toàn có thể tự tin thi đậu chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 và có thể thừa sức thi luôn cả kỳ thi tiếng Trung HSK 6 sắp tới. Đây là một tài liệu luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ có giá trị đối với các bạn đang lên kế hoạch ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 và chuẩn bị ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 theo lộ trình chuyên biệt được thiết kế bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 thật sự là một bài giảng rất tuyệt vời, kiến thức được chia sẻ trong giáo án bài học này là vô cùng phong phú và đa dạng, đặc biệt là phần ngữ pháp tiếng Trung HSK và từ vựng tiếng Trung HSK được Thầy Vũ chia sẻ rất nhiệt tình. Thông qua giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 này chúng ta hoàn toàn có thể tự tin thi đậu chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 và có thể thừa sức thi luôn cả kỳ thi tiếng Trung HSK 6 sắp tới. Đây là một tài liệu luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ có giá trị đối với các bạn đang lên kế hoạch ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 và chuẩn bị ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 theo lộ trình chuyên biệt được thiết kế bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ.Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!