Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:24:25
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
  01:22:56

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 Thầy Vũ thiết kế gồm rất nhiều bài tập ứng dụng cơ bản sau khi các bạn học viên được trang bị kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 và từ vựng tiếng Trung HSK 1.

  4.8/5 - (9 bình chọn)

  Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 ứng dụng

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 hôm nay gồm các bài tập củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 và từ vựng tiếng Trung HSK 1 sau khi các bạn học viên đã được học xong quyển 1 giáo trình tiếng Trung ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn học viên làm xong bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 thì đăng bình luận ở ngay bên dưới bài giảng này hoặc các bạn đăng bài tập vào chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster nhé. Thầy Vũ sẽ chấm bài lần lượt cho từng bạn.

  Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1. Các bạn chú ý theo dõi nội dung bài tập ngay bên dưới này.

  Nội dung bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 như sau.

  Bài tập 1: Viết đúng pinyin và nghĩa tiếng việt của các từ sau: (1 đ)

  1. 学校
  2. 身体
  3. 很好
  4. 工作
  5. 水果

  Bài tập 2: Đánh đúng thanh điệu cho các từ sau:(1đ)

  1. Xingqisan
  2. Xigqiliu
  3. Bu he
  4. Xiexie
  5. Mei wenti
  6. qu qian
  7. jiating
  8. hanguo yu
  9. pengyou
  10. zhidao

  Bài tập 3: Dùng đại từ để hỏi để chuyển các câu sang dạng nghi vấn: (2 đ)

  1. 这是我的朋友。
  2. 今天是星期五。
  3. 李老师不在这儿,他在酒店吃饭。
  4. 他坐飞机去北京,下星期才能回来。
  5. 我们班有三十个人都学习汉语 。

  Bài tập 4: Dịch và trả lời (nếu có): (2 đ)

  1. 他们要去国家银行换钱。
  2. 我们是越南人来中国五十天了, 但是还不敢去玩儿。
  3. 他们学唱歌很久了,但是还不会唱。
  4. 你老师会做饭,你们有谁会做饭吗?
  5. 国天和我明天要去银行换五百二块人民币的越南盾。

  Bài tập 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: (3đ)

  1. 住/ 十八/ 在/ 李安/ 楼/ 吗 / ?
  2. 说/年// 英语/ 还 / /两/学/但是/了/会。
  3. 是 / 你的 / 书 / 还是 /新的 / 旧的/?
  4. 衣服 / 这是 / 新买/ / 的。
  5. 是/ 杨老师/ 这儿/是/ / ?
  6. 我们// 很/老师/看。
  7. 月/麦克/去/下/个/中国。
  8. //身体/吗/爸爸/?
  9. 明天/听/准备/ 回// 一些/国/说/了/要/礼物/给///
  10. 月/他们/ 旅行/一/去/个/中国。

  Bài tập 6: Viết đoạn hội thoại với các từ sau: 中国,吃不吃,工作,要,知道 。(1đ)

  Sau khi các bạn đã làm xong Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 rồi thì hãy gửi bài tập ở ngay bên dưới bài giảng này hoặc đăng lên diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster để Thầy Vũ chấm bài tập cho các bạn nhé.

  Trong lúc làm Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 mà các bạn gặp khó khăn phần nào thì hãy tương tác trực tuyến cùng Thầy Vũ luôn và ngay bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới bài giảng này nhé.

  Các bạn học viên nên tham khảo cuốn sách bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của Tác giả Nguyễn Minh Vũ, thông tin chi tiết về cuốn sách giáo trình bài tập ứng dụng thực tế này các bạn xem ngay trong link dưới.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng

  Bên dưới là tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF các bạn có thể download về máy tính hoặc điện thoại sau khi đã chuyển khoản tiền sách giáo trình vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của Thầy Vũ.

  Các bạn học viên lưu ý cần tập viết chữ Hán mỗi ngày nhé, ngoài ra, các bạn cần luyện tập kỹ năng gõ tiếng Trung trên máy tính thành thạo bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Vì vậy các bạn chú ý phải luyện tập cả hai kỹ năng đó thì mới có thể đẩy nhanh tiến độ học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp được. Bên dưới Thầy Vũ chia sẻ link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính windows, các bạn chú ý tải về máy tính xong thì cài đặt bộ gõ tiếng Trung theo hướng dẫn chi tiết của Thầy Vũ nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou

  Trên đây là toàn bộ nội dung Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 được Thầy Vũ thiết kế để giúp các bạn học viên nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 và từ vựng tiếng Trung HSK 1.

  Các bạn học xong kiến thức trong Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 thì hãy nhanh chóng tích lũy thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 2 và từ vựng tiếng Trung HSK 2 để bổ trợ thêm kiến thức toàn diện hơn nhé.

  Bên cạnh đó, các bạn đang có thời gian rảnh rỗi thì nên tranh thủ thời gian học càng sớm càng tốt hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 ngay trong link dưới nhé.

  Sau khi các bạn đã nắm vững được toàn bộ hệ thống kết cấu ngữ pháp tiếng Trung HSK 1, ngữ pháp tiếng Trung HSK 2 và ngữ pháp tiếng Trung HSK 3 rồi thì các bạn hãy khẩn trương học luôn toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 được Thầy Vũ trình bày rất chi tiết trong phần bên dưới.

  Sau khi các bạn học viên đã nắm vững được toàn bộ hệ thống ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến HSK 4 rồi thì tiếp theo các bạn hãy mau chóng bổ sung thêm kiến thức của ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 nữa ngay trong link dưới nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5

  Sau khi các bạn học xong toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 rồi thì tiếp theo các bạn cần đạt mục tiêu học xong toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 ngay trong link bên dưới nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6

  Các bạn học viên chú ý cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình để có thể học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí mỗi ngày cùng Thầy Vũ trên trang web này nhé. Bên dưới là các bộ sách giáo trình tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ các bạn nên tìm đọc.

  Tất cả các bộ sách giáo trình trên đều được bán độc quyền tại thị trường sách giáo dục ở Việt Nam bởi 3 cơ sở trung tâm tiếng Trung ChineMaster gồm các cơ sở dưới đây.

  Ngoài ra, các bạn nên học thêm các từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp trong chuyên mục bên dưới nhé.

  Học từ vựng HSK online

  Sau khi các bạn học xong bài giảng Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 thì về nhà chú ý thường xuyên ôn tập bài vở và xem lại kiến thức nhé.

  Giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 là kiến thức nền tảng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài học về sau.

  Các bạn nên đặt mục tiêu luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 nhé, bên dưới là các link bài giảng Thầy Vũ thiết kế giáo án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6 được chia sẻ ngay trong các link bên dưới.

  Bạn nào đang có nhu cầu học tiếng Trung để chuẩn bị nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng thì nên tìm hiểu trước bài chia sẻ của Thầy Vũ trong link bên dưới.

  Bí ẩn đàng sau sự thành công của Alibaba

  Sau đây Thầy Vũ sẽ đưa ra một bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao để hỗ trợ các bạn học viên nhanh chóng phát triển được kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất sau khi các bạn đã học xong kiến thức của Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1.

  Bên dưới là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao để củng cố kiến thức của Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1.

  据路透社报道,乌克兰国家安全和国防委员会秘书奥列克西·丹尼洛夫周六表示,未来几天,乌克兰将收到美国的武器,包括标枪导弹和毒刺导弹。

  面对国会要求采取更多措施帮助乌克兰的压力,白宫最近公布了一份详尽的防御性武器清单,总统乔·拜登承诺向乌克兰提供这些防御性武器,总标价为 8 亿美元。该清单包括 800 套用于击落飞机的毒刺系统和 2,600 套标枪系统,主要用于射击坦克和装甲。

  俄罗斯本周加大了对进口武器的威胁,一位外交部长表示,乌克兰的武器货物是“公平的游戏”。

  根据基辅军事管理部门的 Telegram 帖子,自俄罗斯军队开始全面入侵以来,至少有 228 人在基辅被杀,其中包括 4 名儿童。

  据该帖子称,乌克兰首都至少有 912 人受伤,其中包括 16 名儿童。

  俄罗斯军队已将基辅作​​为关键目标。自入侵开始以来,这座城市经历了炮击,但最近几天袭击事件不断增加,包括对住宅楼的空袭。

  英国首相鲍里斯·约翰逊表示,俄罗斯入侵乌克兰是“世界的转折点”,他认为弗拉基米尔·普京总统的军队的胜利将预示着“恐吓的新时代”。

  约翰逊在保守党会议上说,普京“害怕”自由乌克兰的例子会在俄罗斯引发一场民主革命。

  他说:“胜利的普京不会止步于乌克兰,乌克兰自由的终结将意味着格鲁吉亚乃至摩尔多瓦的任何自由希望都将破灭,这将意味着东欧恐吓新时代的开始。波罗的海到黑海。”

  联合国表示,自俄罗斯于 2 月 24 日开始对乌克兰发动武装袭击以来,俄罗斯已杀死 847 名乌克兰平民,其中包括 64 名儿童。

  从 2 月 24 日到 3 月 18 日,至少还有 1,399 人受伤,其中包括 78 名儿童。

  该机构表示,记录的大多数伤亡是由使用具有“广泛影响区域”的爆炸性武器造成的。这包括重炮和空袭的炮击。

  联合国人权事务高级专员表示,它认为实际伤亡人数“要高得多”,因为来自激烈战斗地区的信息被延迟,一些报道正在得到证实。

  乌克兰官员说,俄罗斯中将安德烈·莫德维切夫在战斗中阵亡。俄罗斯官员尚未证实他的死讯。

  Mordvichev 是自 2 月 20 日战争开始以来在乌克兰被杀的第五位俄罗斯将军,这是现代战争中前所未有的领导力损失率。

  《纽约时报》上周援引西方官员的话报道称,作为战争的一部分,约有 20 名俄罗斯将军在乌克兰。

  乌克兰斯泰特紧急服务机构在电报中表示,约有 700 名居民通过人道主义走廊从乌克兰东部的卢甘斯克州撤离。

  地区州长此前宣布临时停火或“沉默制度”,以允许周六撤离。

  SES乌克兰还表示,俄罗斯人违反了协议,并通过继续在该地区城市波帕斯纳发射炮弹来阻止一些人撤离。

  乌克兰外交部周六声称,自入侵开始以来,约有 14,400 名俄罗斯武装部队被打死。

  俄罗斯死亡人数的情报差异很大。 《纽约时报》周三称,美国情报部门估计,已有 7,000 多名俄罗斯士兵丧生。报道称,与此同时,俄罗斯声称死亡人数不到 500 人。

  死亡人数不断增加之际,俄罗斯在边境集结的几乎所有军队现在都在国内作战。乔·拜登总统此前曾表示,莫斯科已准备好 190,000 名士兵。尽管如此,美国国防部长劳埃德·奥斯汀当天早些时候表示,俄罗斯一直在后勤方面苦苦挣扎,部队的推进速度并没有他们想象的那么快。

  乌克兰政府还详细列出了俄罗斯人丢失的武器清单。报告称,俄罗斯损失包括 466 辆坦克、213 门火炮、3 艘舰船和 44 套防空系统。

  乌克兰总统泽连斯基呼吁瑞士政府冻结所有俄罗斯寡头的银行账户。

  瑞士公共广播公司 SRF 报道称,泽连斯基通过直播与瑞士伯尔尼市的数千名反战抗议者交谈,他说:“你们的银行里有发动这场战争的人的资金。帮助解决这个问题。这样他们的资金就被冻结了。 (……)从他们那里剥夺这些特权会很好。”

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao để học viên củng cố được toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK cấp 1 trong Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1.

  Jù lùtòu shè bàodào, wūkèlán guójiā ānquán hé guófáng wěiyuánhuì mìshū ào liè kè xī·dān ní luò fū zhōu liù biǎoshì, wèilái jǐ tiān, wūkèlán jiāng shōu dào měiguó de wǔqì, bāokuò biāoqiāng dǎodàn hé dú cì dǎodàn.

  Miàn duì guóhuì yāoqiú cǎiqǔ gèng duō cuòshī bāngzhù wūkèlán de yālì, báigōng zuìjìn gōngbùle yī fèn xiángjìn de fángyù xìng wǔqì qīngdān, zǒngtǒng qiáo·bài dēng chéngnuò xiàng wūkèlán tígōng zhèxiē fángyù xìng wǔqì, zǒng biāojià wèi 8 yì měiyuán. Gāi qīngdān bāokuò 800 tàoyòng yú jíluò fēijī de dú cì xìtǒng hé 2,600 tào biāoqiāng xìtǒng, zhǔyào yòng yú shèjí tǎnkè hé zhuāngjiǎ.

  Èluósī běn zhōu jiā dàle duì jìnkǒu wǔqì de wēixié, yī wèi wàijiāo bùzhǎng biǎoshì, wūkèlán de wǔqì huòwù shì “gōngpíng de yóuxì”.

  Gēnjù jīfǔ jūnshì guǎnlǐ bùmén de Telegram tiězi, zì èluósī jūnduì kāishǐ quánmiàn rùqīn yǐlái, zhìshǎo yǒu 228 rén zài jīfǔ bèi shā, qízhōng bāokuò 4 míng er tóng.

  Jù gāi tiězi chēng, wūkèlán shǒudū zhìshǎo yǒu 912 rén shòushāng, qízhōng bāokuò 16 míng er tóng.

  Èluósī jūnduì yǐ jiāng jīfǔ zuò​​wèi guānjiàn mùbiāo. Zì rùqīn kāishǐ yǐlái, zhè zuò chéngshì jīnglìle pàojī, dàn zuìjìn jǐ tiān xíjí shìjiàn bùduàn zēngjiā, bāokuò duì zhùzhái lóu de kōngxí.

  Yīngguó shǒuxiàng bào lǐsī·yuēhànxùn biǎoshì, èluósī rùqīn wūkèlán shì “shìjiè de zhuǎnzhédiǎn”, tā rènwéi fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng zǒngtǒng de jūnduì de shènglì jiāng yùshìzhe “kǒnghè de xīn shídài”.

  Yuēhànxùn zài bǎoshǒu dǎng huìyì shàng shuō, pǔjīng “hàipà” zìyóu wūkèlán de lìzi huì zài èluósī yǐnfā yī chǎng mínzhǔ gémìng.

  Tā shuō:“Shènglì de pǔjīng bù huì zhǐbù yú wūkèlán, wūkèlán zìyóu de zhōngjié jiāng yìwèizhe gélǔjíyà nǎizhì mó’ěrduōwǎ de rènhé zìyóu xīwàng dū jiāng pòmiè, zhè jiāng yìwèizhe dōng’ōu kǒnghè xīn shídài de kāishǐ. Bōluódìhǎi dào hēihǎi.”

  Liánhéguó biǎoshì, zì èluósī yú 2 yuè 24 rì kāishǐ duì wūkèlán fādòng wǔzhuāng xíjí yǐlái, èluósī yǐ shā sǐ 847 míng wūkèlán píngmín, qízhōng bāokuò 64 míng er tóng.

  Cóng 2 yuè 24 rì dào 3 yuè 18 rì, zhìshǎo hái yǒu 1,399 rén shòushāng, qízhōng bāokuò 78 míng er tóng.

  Gāi jīgòu biǎoshì, jìlù de dà duōshù shāngwáng shì yóu shǐyòng jùyǒu “guǎngfàn yǐngxiǎng qūyù” de bàozhàxìng wǔqì zàochéng de. Zhè bāokuò zhòngpào hé kōngxí de pàojī.

  Liánhéguó rénquán shìwù gāojí zhuānyuán biǎoshì, tā rènwéi shíjì shāngwáng rénshù “yào gāo dé duō”, yīn wéi láizì jīliè zhàndòu dìqū de xìnxī bèi yánchí, yīxiē bàodào zhèngzài dédào zhèngshí.

  Wūkèlán guānyuán shuō, èluósī zhōng jiàng ān dé liè·mò dé wéi qiè fū zài zhàndòu zhōng zhènwáng. Èluósī guānyuán shàngwèi zhèngshí tā de sǐxùn.

  Mordvichev shì zì 2 yuè 20 rì zhànzhēng kāishǐ yǐlái zài wūkèlán bèi shā de dì wǔ wèi èluósī jiāngjūn, zhè shì xiàndài zhànzhēng zhōng qiánsuǒwèiyǒu de lǐngdǎo lì sǔnshī lǜ.

  “Niǔyuē shíbào” shàng zhōu yuányǐn xīfāng guānyuán dehuà bàodào chēng, zuòwéi zhànzhēng de yībùfèn, yuē yǒu 20 míng èluósī jiāngjūn zài wūkèlán.

  Wūkèlán sī tài tè jǐnjí fúwù jīgòu zài diànbào zhōng biǎoshì, yuē yǒu 700 míng jūmín tōngguò réndào zhǔyì zǒuláng cóng wūkèlán dōngbù de lú gān sīkè zhōu chèlí.

  Dìqū zhōu cháng cǐqián xuānbù línshí tínghuǒ huò “chénmò zhìdù”, yǐ yǔnxǔ zhōu liù chèlí.

  SES wūkèlán hái biǎoshì, èluósī rén wéifǎnle xiéyì, bìng tōngguò jìxù zài gāi dìqū chéngshì bō pà sī nà fāshè pàodàn lái zǔzhǐ yīxiē rén chèlí.

  Wūkèlán wàijiāo bù zhōu liù shēngchēng, zì rùqīn kāishǐ yǐlái, yuē yǒu 14,400 míng èluósī wǔzhuāng bùduì bèi dǎ sǐ.

  Èluósī sǐwáng rén shǔ de qíngbào chāyì hěn dà. “Niǔyuē shíbào” zhōusān chēng, měiguó qíngbào bùmén gūjì, yǐ yǒu 7,000 duō míng èluósī shìbīng sàngshēng. Bàodào chēng, yǔ cǐ tóngshí, èluósī shēngchēng sǐwáng rén shǔ bù dào 500 rén.

  Sǐwáng rén shǔ bùduàn zēngjiā zhī jì, èluósī zài biānjìng jíjié de jīhū suǒyǒu jūnduì xiànzài dōu zài guónèi zuòzhàn. Qiáo·bài dēng zǒngtǒng cǐqián céng biǎoshì, mòsīkē yǐ zhǔnbèi hǎo 190,000 míng shìbīng. Jǐnguǎn rúcǐ, měiguó guófáng bùzhǎng láo āi dé·àosītīng dàngtiān zǎo xiē shíhòu biǎoshì, èluósī yīzhí zài hòuqín fāngmiàn kǔ kǔ zhēngzhá, bùduì de tuījìn sùdù bìng méiyǒu tāmen xiǎngxiàng dì nàme kuài.

  Wūkèlán zhèngfǔ hái xiángxì liè chūle èluósī rén diūshī de wǔqì qīngdān. Bàogào chēng, èluósī sǔnshī bāokuò 466 liàng tǎnkè,213 mén huǒpào,3 sōu jiàn chuán hé 44 tào fángkōng xìtǒng.

  Wūkèlán zǒngtǒng zé lián sī jī hūyù ruìshì zhèngfǔ dòngjié suǒyǒu èluósī guǎtóu de yínháng zhànghù.

  Ruìshì gōnggòng guǎngbò gōngsī SRF bàodào chēng, zé lián sī jī tōngguò zhíbò yǔ ruìshì bó’ěrní shì de shù qiān míng fǎn zhàn kàngyì zhě jiāotán, tā shuō:“Nǐmen de yínháng li yǒu fādòng zhè chǎng zhànzhēng de rén de zījīn. Bāngzhù jiějué zhège wèntí. Zhèyàng tāmen de zījīn jiù bèi dòngjiéle. (……) Cóng tāmen nàlǐ bōduó zhèxiē tèquán huì hěn hǎo.”

  Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao được Thầy Vũ chia sẻ ngay trong phần bên dưới để học viên dễ dàng tra cứu và so sánh. Bài tập này sẽ giúp học viên nhanh chóng vận dụng linh hoạt kiến thức của Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1.

  Theo Reuters, trong vài ngày tới, Ukraine sẽ nhận được vũ khí của Mỹ bao gồm tên lửa Javelin và Stinger, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov cho biết hôm thứ Bảy.

  Trước sức ép từ Quốc hội về việc phải làm nhiều hơn nữa để giúp Ukraine, Nhà Trắng mới đây đã công bố danh sách đầy đủ các loại vũ khí phòng thủ mà Tổng thống Joe Biden đã cam kết gửi tới Ukraine, với giá tổng cộng 800 triệu USD. Danh sách bao gồm 800 hệ thống Stinger, được sử dụng để bắn hạ máy bay và 2.600 hệ thống Javelin, chủ yếu được sử dụng để bắn xe tăng và thiết giáp.

  Nga đã tăng cường đe dọa đối với các lô hàng vũ khí sắp tới trong tuần này, với một ngoại trưởng nói rằng hàng hóa mang vũ khí ở Ukraine là “trò chơi công bằng”.

  Ít nhất 228 người, bao gồm 4 trẻ em, đã thiệt mạng ở Kyiv kể từ khi lực lượng Nga bắt đầu cuộc xâm lược quy mô toàn diện, theo một bài đăng trên Telegram từ cơ quan quản lý quân sự của Kyiv.

  Ít nhất 912 người, trong đó có 16 trẻ em, đã bị thương ở thủ đô Ukraine, theo bài đăng.

  Các lực lượng Nga đã tìm kiếm Kyiv như một mục tiêu chính. Thành phố đã trải qua các cuộc pháo kích kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, nhưng các cuộc tấn công đã xảy ra trong những ngày gần đây, bao gồm cả các cuộc không kích vào các tòa nhà dân cư.

  Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một “bước ngoặt đối với thế giới”, lập luận rằng chiến thắng cho các lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin sẽ báo trước “một kỷ nguyên mới của sự đe dọa”.

  Phát biểu trước một hội nghị của Đảng Bảo thủ, Johnson tuyên bố Putin “kinh hãi” rằng tấm gương về một Ukraine tự do sẽ khơi mào cho một cuộc cách mạng ủng hộ dân chủ ở Nga.

  Ông nói “một Putin chiến thắng sẽ không dừng lại ở Ukraine, và sự chấm dứt tự do ở Ukraine sẽ đồng nghĩa với sự diệt vong của bất kỳ hy vọng tự do nào ở Georgia và sau đó là Moldova, nó sẽ có nghĩa là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới của sự đe dọa trên khắp Đông Âu từ Baltic đến Biển Đen. ”

  Liên hợp quốc cho biết Nga đã giết 847 dân thường Ukraine, trong đó có 64 trẻ em, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Ukraine vào ngày 24/2.

  Ít nhất 1.399 người, bao gồm 78 trẻ em, đã bị thương từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3.

  Cơ quan cho biết, phần lớn thương vong được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ với “vùng ảnh hưởng rộng”. Điều đó bao gồm các cuộc pháo kích từ pháo hạng nặng và các cuộc không kích.

  Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết họ tin rằng con số thương vong thực tế là “cao hơn đáng kể”, vì thông tin từ các khu vực có giao tranh dữ dội bị trì hoãn và một số báo cáo đang được chứng thực.

  Các quan chức Ukraine cho biết, Trung tướng Nga Andrei Mordvichev đã thiệt mạng trong trận chiến. Các quan chức Nga chưa xác nhận cái chết của ông.

  Mordvichev là tướng Nga thứ năm bị giết ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 20 tháng 2, đây là tỷ lệ tổn thất lãnh đạo chưa từng có trong chiến tranh hiện đại.

  Tờ New York Times đưa tin tuần trước dẫn lời các quan chức phương Tây đưa tin, khoảng 20 tướng Nga đang ở Ukraine trong khuôn khổ cuộc chiến.

  Khoảng 700 cư dân đã được sơ tán khỏi Luhansk Oblast ở miền Đông Ukraine thông qua một hành lang nhân đạo, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

  Thống đốc khu vực trước đó đã thông báo về một lệnh ngừng bắn tạm thời, hay “chế độ im lặng”, để cho phép các cuộc sơ tán vào thứ Bảy.

  SES Ukraine cũng cho rằng người Nga đã vi phạm thỏa thuận và ngăn cản một số cuộc sơ tán bằng cách tiếp tục nã đạn pháo vào Popasna, một thành phố trong khu vực.

  Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Bảy tuyên bố khoảng 14.400 lực lượng vũ trang Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược.

  Thông tin tình báo đã thay đổi rất nhiều về số người chết của Nga. Thời báo Mỹ ước tính hơn 7.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, The New York Times cho biết hôm thứ Tư. Trong khi đó, Nga tuyên bố có ít hơn 500 người chết, tờ báo đưa tin.

  Những cái chết ngày càng nhiều xảy ra khi gần như tất cả binh lính mà Nga tích lũy ở biên giới hiện đang chiến đấu bên trong đất nước. Tổng thống Joe Biden trước đó cho biết Moscow có 190.000 quân chuẩn bị. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Nga vẫn phải vật lộn với vấn đề hậu cần trong ngày, với việc các lực lượng không tiến nhanh như họ nghĩ.

  Chính phủ Ukraine cũng liệt kê chi tiết danh sách vũ khí mà người Nga đã mất. Nó cho biết thiệt hại của Nga bao gồm 466 xe tăng, 213 khẩu pháo, 3 tàu và 44 hệ thống tác chiến phòng không.

  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ đóng băng tài khoản ngân hàng của tất cả các nhà tài phiệt Nga.

  Đài truyền hình công cộng Thụy Sĩ SRF đưa tin rằng Zelenskyy, người đã nói chuyện trực tiếp với hàng nghìn người biểu tình phản chiến ở thành phố Bern của Thụy Sĩ, cho biết “trong ngân hàng của bạn là tiền của những người gây ra cuộc chiến này. Giúp đỡ để chống lại điều này. Vì vậy mà tiền của họ bị đóng băng. (…) Sẽ rất tốt nếu tước đi những đặc quyền đó của họ ”.

  Ngoài ra, để củng cố thêm kiến thức của giáo án Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1, các bạn học viên nên tham khảo thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế bên dưới nữa nhé.

  Bên cạnh đó, các bạn nên tranh thủ thêm thời gian làm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK nâng cao bên dưới để củng cố kiến thức cho ngữ pháp trong Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 các bạn nhé.

  Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ nội dung giáo án hôm nay rồi, Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy Vũ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức
  Lộ trình đào tạo bài bản chuyên nghiệp

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 vừa cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về kỳ thi tiếng Trung HSK 1 gồm những phần thi nào. Thầy Vũ thiết kế ra nội dung bài giảng như vậy để học viên nhanh chóng nắm vững được toàn bộ hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 sau khi Thầy Vũ truyền thụ xong kiến thức ngữ pháp HSK cấp 1 và học viên đã học xong quyển 1 giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Đây chính là bài tập mở ra cánh cửa mới để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài giảng phía sau là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6 được thiết kế rất bài bản và chuyên nghiệp bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và chứng chỉ tiếng Trung HSKK sơ cấp đến HSKK cao cấp.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 vừa cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về kỳ thi tiếng Trung HSK 1 gồm những phần thi nào. Thầy Vũ thiết kế ra nội dung bài giảng như vậy để học viên nhanh chóng nắm vững được toàn bộ hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 sau khi Thầy Vũ truyền thụ xong kiến thức ngữ pháp HSK cấp 1 và học viên đã học xong quyển 1 giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Đây chính là bài tập mở ra cánh cửa mới để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài giảng phía sau là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6 được thiết kế rất bài bản và chuyên nghiệp bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và chứng chỉ tiếng Trung HSKK sơ cấp đến HSKK cao cấp.Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!