Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 11 theo sách giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  00:00
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 11 theo sách giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  01:32:30
  Video thumbnail
  Tác giả của Giáo trình Hán ngữ - Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:24:40
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungMẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo cho tất cả các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster và đăng tải hằng ngày trên website chinemaser.com

  5/5 - (2 bình chọn)

  Luyện tập học tiếng Trung thương mại bài số 3

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 là bài học được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên website chinemaster.com của Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TPHCM . Nội dung kiến thức của bài học hôm nay Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 các bạn sẽ được bổ sung thêm phần tiếp theo các cấu trúc rất mới mẻ,chính xác cùng học thêm các từ vựng tiếng Trung thương mại theo chủ đề có thể ứng dụng trực tiếp vào giao tiếp thực tế. Trung tâm tiếng Trung quận Thanh Xuân Hà Nội tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster liên tục trình chiếu video bài giảng Thầy Vũ livestream dạy học tiếng Trung giao tiếp ngay trong lớp học ở cả hai đầu cầu là Hà Nội và TP HCM. Thầy Vũ luân phiên dạy học tiếng Trung tại Hà Nội và TP HCM để các bạn học viên có thể gặp trực tiếp Thầy Vũ và trải nghiệm phương pháp học tiếng Trung giao tiếp mới nhất theo công nghệ hiện đại nhất.

  Các bạn chú ý ôn tập lại kiến thức bài giảng hôm trước bài 1 và bài 2 nhé ngay tại link bên dưới.

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 1

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 2

  Các bạn muốn đăng ký học trực tuyến cùng thầy Nguyễn Minh Vũ thì có thể tham khảo link sau đây nhé,các bạn sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức như khi đang học trực tiếp cùng Thầy Vũ,mọi thông tin chi tiết các bạn tham khảo tại link để ở phía dưới đây nhé.

  Tổng hợp giáo trình học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ

  Phía dưới đây là tổng hợp rất nhiều từ vựng tiếng Trung Thương mại bao gồm rất nhiều thuật ngữ trong từ điển tiếng Trung Thương mại toàn tập do đích thân Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn cho tất cả mọi người,nhớ học bài để tăng thêm vốn từ cho mình nhé.

  Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Các bạn hãy nhớ tham khảo sách tiếng Trung thương mại của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ. Sách này được Thầy Vũ cực kì tâm huyết và cực kì hay và đăng trên website chinemaster.com

  Mua sách tiếng Trung thương mại

  Mẫu câu tiếng Trung là link tập hợp các cấu trúc tiếng Trung thương mại cho các bạn học  viên có thể có thêm nhiều cách nói trong giao tiếp tiếng Trung thương mại, các bạn ấn vào link sau để xem kĩ nhé.

  Chi tiết những mẫu câu tiếng Trung thương mại

  Thông tin khóa học tiếng Trung thương mại online được Thầy Vũ sử dụng giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển ChineMaster giảng dạy dành cho các bạn học viên không có cách nào đến học trực tiếp tại Trung tâm được. Các bạn chỉ cần để thiết bị của mình kết nối với mạng là có thể học được rồi.

  Khóa học tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ

  Sau đây sẽ là link tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí về máy tính theo link Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn cho các bạn ở link sau nhé. Các bạn phải sử dụng bộ gõ này thì mới có thể cải thiện được kỹ năng gõ của mình cũng như khả năng ghi nhớ mặt chữ.

  Bộ gõ phiên âm tiếng Trung Sogou

  Các bạn học viên tham khảo thêm giáo án tài liệu học tiếng Trung thương văn phòng mới nhất của Thầy Vũ nhé.

  Học tiếng Trung thương mại văn phòng

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 Thầy Vũ

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 là bài giảng trực tuyến tiếp theo của khóa học tiếng Trung thương mại online miễn phí chuyên đề hướng dẫn làm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế. Giáo án bài giảng này được chia sẻ trên website học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại trong bài tập này được xen kẽ rất nhiều để học viên có thể lĩnh hội được cách sử dụng kết cấu ngữ pháp thương mại tiếng Trung. Ngoài ra, từ vựng tiếng Trung thương mại trong bài giảng mới này cũng được bổ sung thêm rất nhiều để học viên có thể nhanh chóng phát triển rộng hơn phạm vi từ vựng tiếng Trung thương mại.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế hôm nay được trình bày chi tiết ngay tại link bên dưới. Các bạn chú ý đọc và xem thật kỹ nhé.

  Luyện kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế thông qua Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3.

  Các bạn nên tham khảo thêm bộ giáo án bài giảng của Thầy Vũ chuyên đề tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại thông dụng ngay bên dưới nhé.

  Tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại

  我在 covid-19 中幸存下来,但我在这家公司的职业生涯可能已经结束。

  在新冠病毒后我回到工作岗位的第一天,我的经理把我叫到他的办公室,说我的缺席是“非常糟糕的时机”,我在团队中的领导角色“已经结束”。

  去年夏天,我因 covid-19 病得很重。几个月后,我在一家强调其进步文化的全球公司找到了一份新的梦想工作。确诊后,我继续在家工作,直到我无法工作。我住院了,在医学上昏迷了一周,在重症监护室住了两周。

  住院后不到两周,我就得到了医生的复工许可。在我回来的第一天,我的经理把我叫到他的办公室,并解释说我的缺席是“非常糟糕的时机”,我在团队中的领导角色已经“结束”。我还被告知要“像实习生一样行事”,而且我在公司内的晋升是“不可能的”。我有超过 15 年的领导经验和顶尖大学的 MBA 学位,而且没有迹象表明我在生病之前没有在新职位上表现出色。

  为了重新赢得经理的信任,我一直低着头,执行我的工作,并且在过去几个月中超越了对我的要求。我的经理处处侮辱、斥责、羞辱和批评我。

  我热爱我的工作,但讨厌上班。我犹豫退出并失去我的保险。有没有关于如何处理这种情况的建议,或者是时候与 HR 会面并继续前进?

  卡拉:从我收到的其他信件来看,您并不是唯一一家面临重新融入从新冠病毒相关假期返回的工人的挑战的雇主。但这是如何不应对这些挑战的一个典型例子。

  我想相信,你的老板所说的“时机不好”只是意味着你的病发生在对企业和你来说都特别不幸的时候——而不是你个人在生病时做出了错误的判断。但假设您的帐户是准确的,唯一合理的解释是,您因请假在美国濒临杀死 100 万人的病毒中生存而受到惩罚。

  《家庭和医疗假法》允许符合条件的工人休 12 周的无薪假,以治疗并从导致他们无法工作的严重健康状况中恢复过来。正如之前的专栏中所讨论的,从 FMLA 休假返回的工人必须恢复到与他们之前担任的工作相同或等效的职位。

  不幸的是,FMLA 仅适用于在雇主工作至少一年的员工,因此您没有这种保护。但是,FisherBroyles 的雇佣法合伙人艾米·爱泼斯坦·格鲁克 (Amy Epstein Gluck) 表示,其他法律——例如《美国残疾人法案》、州和地方的休假和残疾法,以及专门为保护新冠病毒受害者而颁布的新法律——可能会发挥作用。

  我外行的猜测是,你的雇主知道这一切,并给你分配了一个没有前途的有辱人格的职位,希望它会鼓励你自愿离开。

  但是除了屈服于虐待或潜入深夜之外,您还有其他选择。就业律师可以确定您有权获得哪些非 FMLA 保护,并可能帮助您协商一个好的遣散费,以帮助您完成下一次求职。查看您所在州的律师协会或访问全国就业律师协会 (nela.org) 寻找律师并安排咨询。

  公平地说,我必须相信大多数雇主都比你的更人性化,并且正在努力让他们的返工做正确的事。大流行使许多企业主在严重的劳动力流失中苦苦挣扎-有些是由于新冠病毒,有些是由于“大辞职”-要求他们改变运营结构或进行痛苦的裁员。

  对于一些从新冠病假回来的工人来说,他们的旧工作可能已经发生了重大变化或可能不再存在。鉴于雇主资源减少,患有精神和身体后遗症以及长途旅行的工人现在可能需要难以实施的住宿。

  Epstein Gluck 说,除了考虑上述法律外,雇主还应“保持一致,遵循合理的便利条件,要求提供适当的文件并与员工进行互动”,以确定他们的状况、挑战和能力,以及什么样的便利条件可以让他们完成工作。每个人都渴望经济复苏——但人类复苏是该目标的重要组成部分。

  普京如何试图——但未能——保护卢布免受制裁。

  在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施新一轮西方制裁后,卢布的价值本周暴跌至不到 1 美分。

  自 2014 年以来,俄罗斯一直试图使其经济更能抵御制裁,当时美国和欧洲制裁其金融、国防和石油行业以应对克里姆林宫对克里米亚的吞并。但最新的经济处罚与俄罗斯以前面临的任何情况都不同,它将政府从其 6400 亿美元储备中的绝大多数中切断。

  这笔钱对俄罗斯抵御不断升级的制裁至关重要。没有它,俄罗斯央行就无法介入以保护卢布的价值、抵御贸易中断或稳定该国的整体经济。

  自 2014 年以来,俄罗斯一直忍受着经济制裁,这限制了贸易和进入美国和欧洲资本的渠道。从那时起,政府已将其储备从 2014 年 5 月的 4300 亿美元增加到 6400 亿美元,资金主要来自石油和天然气的销售。它还将其储备从美元和欧元中分散出来。

  自 2014 年 3 月以来,俄罗斯已将央行持有的美元份额减半,持有的黄金份额增加了一倍多,并开始投资人民币。

  这些储备与俄罗斯获得它们的机会一样好。尽管俄罗斯拥有自己的储备,但这些钱却存放在其他国家的银行中。自 2014 年以来,这些储备已从西方转移。

  直到上周,没有理由相信俄罗斯将永远失去其在美国、欧洲和日本的储备。

  “虽然阿富汗、伊朗和利比亚等其他国家的央行资产此前曾被没收,但对俄罗斯央行实施制裁的规模和范围是前所未有的,”乔治梅森梅卡图斯中心高级研究员大卫贝克沃斯说。大学。

  切断对中央银行储备的访问严重限制了俄罗斯对正在酝酿的经济危机的反应,并威胁到其货币暴跌。

  与所有货币一样,卢布取决于人们是否相信它会随着时间的推移保持其价值。当信心动摇时,人们会涌向更稳定的货币,例如美元或欧元。这使市场充斥着卢布,压低了卢布的价值,如果更多的人寻求抛售卢布,这可能会造成恶性循环。

  在平时,或者在不那么全面的制裁下,俄罗斯中央银行可以通过以保证汇率将卢布兑换成美元来缩短这个周期:比如,80 卢布兑 1 美元。因为银行愿意以这个汇率兑换,所以 80 卢布现在值 1 美元——只要银行的准备金能够维持下去,就会如此。

  但该策略需要大量稳定货币的现金储备。俄罗斯储存了这些资产,但它无法再接触到其中的大部分。

  “他们在国外拥有储备的事实表明,他们真的没想到美国会走这么远,”大西洋理事会地缘经济中心高级研究员、财政部前发言人 Hagar Chemali 说。

  自 2014 年以来,俄罗斯中央银行对黄金进行了大量投资,从而形成了庞大的国内库存。但黄金不能用来支撑卢布,因为该国不能以美元、欧元或日元出售黄金。

  根据国际金融研究所的一份报告,其他制裁保护策略还不够完善,无法完全保护该国的经济。自 2014 年以来,俄罗斯大幅减少了对其他国家的债务,从 7330 亿美元降至 4780 亿美元。对其他国家的债务加深了缅甸和土耳其等其他受制裁国家的经济危机。

  俄罗斯还试图通过创建自己的消息传递系统来减少对比利时国际银行通信系统 SWIFT 的依赖。然而,大约 80% 的俄罗斯银行交易仍在使用 SWIFT,而那些不使用的大多是国内交易。上周末,俄罗斯主要银行被 SWIFT 移除。

  “普京的战略筑起了一堵墙,但那堵墙有很多洞,”国际金融研究所执行副总裁克莱·洛厄里说。 “你在过去几天看到的是对这些漏洞的戏剧性攻击。”

  俄罗斯中央银行已调集剩余资源以试图遏制危机。该银行要求出口公司出售其 80% 的外汇收入来支撑卢布,因为它不能。它还将储蓄账户的利率从 9.5% 提高到 20%,以激励俄罗斯人将钱存入银行。

  卢布在外汇市场上的大幅下跌并不会立即转化为莫斯科街头购买力的下降。周一,面包并没有突然涨价 25%。

  但比其他制裁更重要的是,限制中央银行无疑会影响俄罗斯人的日常生活。 “财政部总是尽可能地针对制裁目标,”切马利说。 “但影响货币的东西会自动造成附带损害。”

  拜登承诺在努力解决选民的经济问题时,将与通胀作斗争作为他的“首要任务”。

  许多美国人担心物价上涨,白宫一直在努力让选民相信情况正在改善。

  周二,拜登总统试图缓解美国人对美国经济轨迹的担忧,他在他的首次国情咨文演讲中承诺,在通胀剧烈的时刻,他的“首要任务是控制价格”。

  拜登在众议院讲台上首先强调,在冠状病毒大流行引发自伟大时代以来最严重的经济危机大约两年后,工作已经恢复,工资上涨,国家在他的监督下恢复了许多日常节奏沮丧。

  但总统也承认,数以百万计的美国人仍然面临经济困难,特别是在食品杂货、汽油、汽车和租金的成本飙升,这已成为四年来最快的通货膨胀时期。在地缘政治动荡威胁进一步冲击的那一天,拜登承诺在华盛顿保持新的警惕,以保护有可能进一步落后的家庭。

  拜登说:“由于我们经济中的所有亮点、创纪录的就业增长和更高的工资,太多的家庭都在努力跟上他们的账单。” “通货膨胀正在剥夺他们原本可能会感受到的收益。”

  “我明白了,”拜登继续说道。 “这就是为什么我的首要任务是控制价格。”

  具体而言,拜登呼吁国会支持多项经济举措,包括努力为有孩子的家庭提供每月纳税、降低老年人处方药价格的政策以及提高数百万工人最低工资的立法。总统再次表达了他解决“全球供应”僵局的计划,这些僵局推高了汽车等某些商品的价格。他还承诺打击企业集团,他说这些企业集团可能会通过哄抬物价来压榨消费者。

  拜登的许多想法都源于他自担任总统以来公布的蓝图,其中包括一项名为“重建更好法案”的标志性倡议,这是一项大约 2 万亿美元的提案,但由于民主党同僚之间的分歧仍在酝酿,该提案最终在去年失败。

  其他想法较新,包括一项新的努力,以确保数万亿美元的现有联邦支出——经批准用于抗击冠状病毒大流行——不会落入犯罪分子之手。这一承诺是在大量关于与流行病相关的欺诈范围广泛且不断扩大的报道中实现的,其中包括《华盛顿邮报》最近的一项调查,该调查发现该国一些援助企业的计划中存在猖獗的滥用行为。

  但拜登重新制定他许多四面楚歌的举措的举动反映了在美国人越来越担心经济及其对经济的处理方式之际,他试图进行战术重置。这反映了民主党人迫在眉睫的政治紧迫性,他们通过承诺进行重大变革来控制国家的权力走廊——这是他们在 2022 年中期选举中可能会遵守的标准。

  周二早些时候,一群众议院民主党高层在一封公开信中敦促拜登:“现在见面还为时不晚。”它的支持者包括一些商会最高投票集团的领导人,包括左倾国会进步核心小组的众议员普拉米拉·贾亚帕尔(D-Wash.)和更加中间派的新民主党的苏珊·德尔贝内(D-Wash.)联盟。

  他们补充说:“对于美国人降低家庭成本、应对气候危机、创造机会和高薪工作所需的最关键解决方案,人们达成了广泛共识。” “是时候采取行动了。”

  在拜登发表讲话后电视转播的共和党官方反驳中,爱荷华州州长金雷诺兹(右)指责总统及其在国会的民主党盟友因支出大幅增加而导致“通胀失控”。

  “感觉就像拜登和他的政党把我们送回到了 70 年代末和 80 年代初。当失控的通货膨胀重创家庭时,暴力犯罪浪潮席卷了我们的城市,而苏联军队正试图重新绘制世界地图,”雷诺兹说。

  就在几周前,民主党人还预计拜登将发表主要针对经济的讲话。但一场酝酿已久的流行病、持续上涨的物价和乌克兰新的国际危机很快迫使白宫重新调整其部分做法。

  为了开启他的国情咨文,拜登反而详细谈到了在欧洲肆虐的冲突。就在白宫敦促国会迅速采取行动提供数十亿美元的支持几天后,他承诺将援助基辅,因为立法者准备好可能提供 100 亿美元的人道主义和军事援助。总统还指出了华盛顿与欧洲一起在施加前所未有的影响方面所做的工作。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3, các bạn xem bên dưới và đối chiếu với phần trên nhé.

  Giáo án Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 sẽ giúp chúng ta tích lũy thêm được nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại và từ vựng tiếng Trung thương mại.

  Các bạn chú ý xem thật kỹ các từ vựng tiếng Trung thương mại trong bài giảng Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 nhé.

  Các bạn học viên nên xem trước bộ giáo án bài giảng tài liệu học tiếng Trung thương mại chuyên đề tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng ngay tại link bên dưới.

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

  Wǒ zài covid-19 zhōng xìngcún xiàlái, dàn wǒ zài zhè jiā gōngsī de zhíyè shēngyá kěnéng yǐjīng jiéshù.

  Zài xīnguān bìngdú hòu wǒ huí dào gōngzuò gǎngwèi de dì yī tiān, wǒ de jīnglǐ bǎ wǒ jiào dào tā de bàngōngshì, shuō wǒ de quēxí shì “fēicháng zāogāo de shíjī”, wǒ zài tuánduì zhōng de lǐngdǎo juésè “yǐjīng jiéshù”.

  Qùnián xiàtiān, wǒ yīn covid-19 bìng dé hěn zhòng. Jǐ gè yuè hòu, wǒ zài yījiā qiángdiào qí jìnbù wénhuà de quánqiú gōngsī zhǎodàole yī fèn xīn de mèngxiǎng gōngzuò. Quèzhěn hòu, wǒ jìxù zàijiā gōngzuò, zhídào wǒ wúfǎ gōngzuò. Wǒ zhùyuànle, zài yīxué shàng hūnmíle yīzhōu, zài zhòngzhèng jiānhù shì zhùle liǎng zhōu.

  Zhùyuàn hòu bù dào liǎng zhōu, wǒ jiù dédàole yīshēng de fùgōng xǔkě. Zài wǒ huílái de dì yī tiān, wǒ de jīnglǐ bǎ wǒ jiào dào tā de bàngōngshì, bìng jiěshì shuō wǒ de quēxí shì “fēicháng zāogāo de shíjī”, wǒ zài tuánduì zhōng de lǐngdǎo juésè yǐjīng “jiéshù”. Wǒ hái bèi gàozhī yào “xiàng shíxí shēng yīyàng xíngshì”, érqiě wǒ zài gōngsī nèi de jìnshēng shì “bù kěnéng de”. Wǒ yǒu chāoguò 15 nián de lǐngdǎo jīngyàn hé dǐngjiān dàxué de MBA xuéwèi, érqiě méiyǒu jīxiàng biǎomíng wǒ zài shēngbìng zhīqián méiyǒu zài xīn zhíwèi shàng biǎoxiàn chūsè.

  Wèile chóngxīn yíngdé jīnglǐ de xìnrèn, wǒ yīzhí dīzhe tóu, zhíxíng wǒ de gōngzuò, bìngqiě zài guòqù jǐ gè yuè zhōng chāoyuèle duì wǒ de yāoqiú. Wǒ de jīnglǐ chùchù wǔrǔ, chìzé, xiūrù hé pīpíng wǒ.

  Wǒ rè’ài wǒ de gōngzuò, dàn tǎoyàn shàngbān. Wǒ yóuyù tuìchū bìng shīqù wǒ de bǎoxiǎn. Yǒu méiyǒu guānyú rúhé chǔlǐ zhè zhǒng qíngkuàng de jiànyì, huòzhě shì shíhòu yǔ HR huìmiàn bìng jìxù qiánjìn?

  Kǎlā: Cóng wǒ shōu dào de qítā xìnjiàn lái kàn, nín bìng bùshì wéiyī yījiā miànlín chóngxīn róngrù cóng xīnguān bìngdú xiāngguān jiàqī fǎnhuí de gōngrén de tiǎozhàn de gùzhǔ. Dàn zhè shì rúhé bù yìngduì zhèxiē tiǎozhàn de yīgè diǎnxíng lìzi.

  Wǒ xiǎng xiāngxìn, nǐ de lǎobǎn suǒ shuō de “shíjī bù hǎo” zhǐshì yìwèizhe nǐ de bìng fāshēng zài duì qǐyè hé nǐ lái shuō dōu tèbié bùxìng de shíhòu——ér bùshì nǐ gèrén zài shēngbìng shí zuò chūle cuòwù de pànduàn. Dàn jiǎshè nín de zhànghù shì zhǔnquè de, wéiyī hélǐ de jiěshì shì, nín yīn qǐngjià zài měiguó bīnlín shā sǐ 100 wàn rén de bìngdú zhōng shēngcún ér shòudào chéngfá.

  “Jiātíng hé yīliáo jiǎ fǎ” yǔnxǔ fúhé tiáojiàn de gōngrén xiū 12 zhōu de wú xīn jià, yǐ zhìliáo bìng cóng dǎozhì tāmen wúfǎ gōngzuò de yánzhòng jiànkāng zhuàngkuàng zhōng huīfù guòlái. Zhèngrú zhīqián de zhuānlán zhōng suǒ tǎolùn de, cóng FMLA xiūjià fǎnhuí de gōngrén bìxū huīfù dào yǔ tāmen zhīqián dānrèn de gōngzuò xiāngtóng huò děng xiào de zhíwèi.

  Bùxìng de shì,FMLA jǐn shìyòng yú zài gùzhǔ gōngzuò zhìshǎo yī nián de yuángōng, yīncǐ nín méiyǒu zhè zhǒng bǎohù. Dànshì,FisherBroyles de gùyōng fǎ héhuǒ rén ài mǐ·ài pō sītǎn·gé lǔ kè (Amy Epstein Gluck) biǎoshì, qítā fǎlǜ——lìrú “měiguó cánjí rén fǎ’àn”, zhōu hé dìfāng de xiūjià hé cánjí fǎ, yǐjí zhuānmén wèi bǎohù xīnguān bìngdú shòuhài zhě ér bānbù de xīn fǎlǜ——kěnéng huì fāhuī zuòyòng.

  Wǒ wàiháng de cāicè shì, nǐ de gùzhǔ zhīdào zhè yīqiè, bìng gěi nǐ fēnpèile yīgè méiyǒu qiántú de yǒu rǔ réngé de zhíwèi, xīwàng tā huì gǔlì nǐ zìyuàn líkāi.

  Dànshì chúle qūfú yú nüèdài huò qiánrù shēnyè zhī wài, nín hái yǒu qítā xuǎnzé. Jiùyè lǜshī kěyǐ quèdìng nín yǒu quán huòdé nǎxiē fēi FMLA bǎohù, bìng kěnéng bāngzhù nín xiéshāng yīgè hǎo de qiǎnsàn fèi, yǐ bāngzhù nín wánchéng xià yīcì qiúzhí. Chákàn nín suǒzài zhōu de lǜshī xiéhuì huò fǎngwèn quánguó jiùyè lǜshī xiéhuì (nela.Org) xúnzhǎo lǜshī bìng ānpái zīxún.

  Gōngpíng dì shuō, wǒ bìxū xiāngxìn dà duōshù gùzhǔ dōu bǐ nǐ de gèng rénxìng huà, bìngqiě zhèngzài nǔlì ràng tāmen de fǎngōngzuò zhèngquè de shì. Dà liúxíng shǐ xǔduō qǐyè zhǔ zài yánzhòng de láodònglì liúshī zhōng kǔ kǔ zhēngzhá-yǒuxiē shì yóuyú xīnguān bìngdú, yǒuxiē shì yóuyú “dà cízhí”-yāoqiú tāmen gǎibiàn yùnyíng jiégòu huò jìnxíng tòngkǔ de cáiyuán.

  Duìyú yīxiē cóng xīnguān bìngjià huílái de gōngrén lái shuō, tāmen de jiù gōngzuò kěnéng yǐjīng fāshēngle zhòngdà biànhuà huò kěnéng bù zài cúnzài. Jiànyú gùzhǔ zīyuán jiǎnshǎo, huàn yǒu jīngshén hé shēntǐ hòuyízhèng yǐjí chángtú lǚxíng de gōngrén xiànzài kěnéng xūyào nányǐ shíshī de zhùsù.

  Epstein Gluck shuō, chúle kǎolǜ shàngshù fǎlǜ wài, gùzhǔ hái yīng “bǎochí yīzhì, zūnxún hélǐ de biànlì tiáojiàn, yāoqiú tígōng shìdàng de wénjiàn bìng yǔ yuángōng jìnxíng hùdòng”, yǐ quèdìng tāmen de zhuàngkuàng, tiǎozhàn hé nénglì, yǐjí shénme yàng de biànlì tiáojiàn kěyǐ ràng tāmen wánchéng gōng zuò. Měi gèrén dōu kěwàng jīngjì fùsū——dàn rénlèi fùsū shì gāi mùbiāo dì zhòngyào zǔchéng bùfèn.

  Pǔjīng rúhé shìtú——dàn wèi néng——bǎohù lúbù miǎn shòu zhìcái.

  Zài èluósī rùqīn wūkèlán hòu duì èluósī shíshī xīn yī lún xīfāng zhìcái hòu, lúbù de jiàzhí běn zhōu bàodié zhì bù dào 1 měi fēn.

  Zì 2014 nián yǐlái, èluósī yīzhí shìtú shǐ qí jīngjì gèng néng dǐyù zhìcái, dāngshí měiguó hé ōuzhōu zhìcái qí jīnróng, guófáng hé shíyóu hángyè yǐ yìngduì kèlǐmǔlín gōng duì kè lǐ mǐ yà de tūnbìng. Dàn zuìxīn de jīngjì chǔfá yǔ èluósī yǐqián miànlín de rènhé qíngkuàng dōu bùtóng, tā jiāng zhèngfǔ cóng qí 6400 yì měiyuán chúbèi zhōng de jué dàduōshù zhōng qiēduàn.

  Zhè bǐ qián duì èluósī dǐyù bùduàn shēngjí de zhìcái zhì guān zhòngyào. Méiyǒu tā, èluósī yāngháng jiù wúfǎ jièrù yǐ bǎohù lúbù de jiàzhí, dǐyù màoyì zhōngduàn huò wěndìng gāi guó de zhěngtǐ jīngjì.

  Zì 2014 nián yǐlái, èluósī yīzhí rěnshòuzhe jīngjì zhìcái, zhè xiànzhìle màoyì hé jìnrù měiguó hé ōuzhōu zīběn de qúdào. Cóng nà shí qǐ, zhèngfǔ yǐ jiāng qí chúbèi cóng 2014 nián 5 yuè de 4300 yì měiyuán zēngjiā dào 6400 yì měiyuán, zījīn zhǔyào láizì shíyóu hé tiānránqì de xiāoshòu. Tā hái jiāng qí chúbèi cóng měiyuán hé ōuyuán zhōng fēnsàn chūlái.

  Zì 2014 nián 3 yuè yǐlái, èluósī yǐ jiāng yāngháng chí yǒu dì měiyuán fèn’é jiǎn bàn, chí yǒu de huángjīn fèn’é zēngjiāle yī bèi duō, bìng kāishǐ tóuzī rénmínbì.

  Zhèxiē chúbèi yǔ èluósī huòdé tāmen de jīhuì yīyàng hǎo. Jǐnguǎn èluósī yǒngyǒu zìjǐ de chúbèi, dàn zhèxiē qián què cúnfàng zài qítā guójiā de yínháng zhōng. Zì 2014 nián yǐlái, zhèxiē chúbèi yǐ cóng xīfāng zhuǎnyí.

  Zhídào shàng zhōu, méiyǒu lǐyóu xiāngxìn èluósī jiāng yǒngyuǎn shīqù qí zài měiguó, ōuzhōu hé rìběn de chúbèi.

  “Suīrán āfùhàn, yīlǎng hé lìbǐyǎ děng qítā guójiā de yāngháng zīchǎn cǐqián céng bèi mòshōu, dàn duì èluósī yāngháng shíshī zhìcái de guīmó hé fànwéi shì qiánsuǒwèiyǒu de,” qiáozhì méisēn méi kǎ tú sī zhōngxīn gāojí yánjiùyuán dà wèi bèikè wò sī shuō. Dàxué.

  Qiēduàn duì zhōngyāng yínháng chúbèi de fǎngwèn yánzhòng xiànzhìle èluósī duì zhèngzài yùnniàng de jīngjìwéijī de fǎnyìng, bìng wēixié dào qí huòbì bàodié.

  Yǔ suǒyǒu huòbì yīyàng, lúbù qǔjué yú rénmen shìfǒu xiāngxìn tā huì suízhe shíjiān de tuīyí bǎochí qí jiàzhí. Dāng xìnxīn dòngyáo shí, rénmen huì yǒng xiàng gèng wěndìng de huòbì, lìrú měiyuán huò ōuyuán. Zhè shǐ shìchǎng chōngchìzhe lúbù, yādīle lúbù de jiàzhí, rúguǒ gèng duō de rén xúnqiú pāoshòu lúbù, zhè kěnéng huì zàochéng èxìng xúnhuán.

  Zài píngshí, huòzhě zài bù nàme quánmiàn de zhìcái xià, èluósī zhōngyāng yínháng kěyǐ tōngguò yǐ bǎozhèng huìlǜ jiāng lúbù duìhuàn chéng měiyuán lái suōduǎn zhège zhōuqí: Bǐrú,80 lúbù duì 1 měiyuán. Yīnwèi yínháng yuànyì yǐ zhège huìlǜ duìhuàn, suǒyǐ 80 lúbù xiànzài zhí 1 měiyuán——zhǐyào yínháng de zhǔnbèi jīn nénggòu wéichí xiàqù, jiù huì rúcǐ.

  Dàn gāi cèlüè xūyào dàliàng wěndìng huòbì de xiànjīn chúbèi. Èluósī chúcúnle zhèxiē zīchǎn, dàn tā wúfǎ zài jiēchù dào qízhōng de dà bùfèn.

  “Tāmen zài guówài yǒngyǒu chúbèi de shìshí biǎomíng, tāmen zhēn de méi xiǎngdào měiguó huì zǒu zhème yuǎn,” dàxīyáng lǐshì huì dìyuán jīngjì zhōngxīn gāojí yánjiùyuán, cáizhèng bù qián fāyán rén Hagar Chemali shuō.

  Zì 2014 nián yǐlái, èluósī zhōngyāng yínháng duì huángjīn jìnxíngle dàliàng tóuzī, cóng’ér xíngchéngle pángdà de guónèi kùcún. Dàn huángjīn bùnéng yòng lái zhīchēng lúbù, yīnwèi gāi guó bùnéng yǐ měiyuán, ōuyuán huò rì yuán chūshòu huángjīn.

  Gēnjù guójì jīnróng yánjiū suǒ de yī fèn bàogào, qítā zhìcái bǎohù cèlüè hái bùgòu wánshàn, wúfǎ wánquán bǎohù gāi guó de jīngjì. Zì 2014 nián yǐlái, èluósī dàfú jiǎnshǎole duì qítā guójiā de zhàiwù, cóng 7330 yì měiyuán jiàng zhì 4780 yì měiyuán. Duì qítā guójiā de zhàiwù jiāshēnle miǎndiàn hé tǔ’ěrqí děng qítā shòu zhìcái guójiā de jīngjìwéijī.

  Èluósī hái shìtú tōngguò chuàngjiàn zìjǐ de xiāoxī chuándì xìtǒng lái jiǎnshǎo duì bǐlìshí guójì yínháng tōngxìn xìtǒng SWIFT de yīlài. Rán’ér, dàyuē 80% de èluósī yínháng jiāoyì réng zài shǐyòng SWIFT, ér nàxiē bù shǐyòng de dà duō shì guónèi jiāoyì. Shàng zhōumò, èluósī zhǔyào yínháng bèi SWIFT yí chú.

  “Pǔjīng de zhànlüè zhù qǐle yī dǔ qiáng, dàn nà dǔ qiáng yǒu hěnduō dòng,” guójì jīnróng yánjiū suǒ zhíxíng fù zǒngcái kè lái·luò è lǐ shuō. “Nǐ zài guòqù jǐ tiān kàn dào de shì duì zhèxiē lòudòng de xìjùxìng gōngjí.”

  Èluósī zhōngyāng yínháng yǐ diàojí shèngyú zīyuán yǐ shìtú èzhì wéijī. Gāi yínháng yāoqiú chūkǒu gōngsī chūshòu qí 80% de wàihuì shōurù lái zhīchēng lúbù, yīnwèi tā bùnéng. Tā hái jiāng chúxù zhànghù de lì shuài cóng 9.5% Tígāo dào 20%, yǐ jīlì èluósī rén jiāng qián cún rù yínháng.

  Lúbù zài wàihuì shìchǎng shàng de dàfú xiàdié bìng bù huì lìjí zhuǎnhuà wéi mòsīkē jiētóu gòumǎilì de xiàjiàng. Zhōuyī, miànbāo bìng méiyǒu túrán zhǎng jià 25%.

  Dàn bǐ qítā zhìcái gèng zhòngyào de shì, xiànzhì zhōngyāng yínháng wúyí huì yǐngxiǎng èluósī rén de rìcháng shēnghuó. “Cáizhèng bù zǒng shì jǐn kěnéng de zhēnduì zhìcái mùbiāo,” qiè mǎ lì shuō. “Dàn yǐngxiǎng huòbì de dōngxī huì zìdòng zàochéng fùdài sǔnhài.”

  Bài dēng chéngnuò zài nǔlì jiějué xuǎnmín de jīngjì wèntí shí, jiāng yǔ tōngzhàng zuò dòuzhēng zuòwéi tā de “shǒuyào rènwù”.

  Xǔduō měiguó rén dānxīn wùjià shàngzhǎng, báigōng yīzhí zài nǔlì ràng xuǎnmín xiāngxìn qíngkuàng zhèngzài gǎishàn.

  Zhōu’èr, bài dēng zǒngtǒng shìtú huǎnjiě měiguó rén duì měiguó jīngjì guǐjī de dānyōu, tā zài tā de shǒucì guóqíng zīwén yǎnjiǎng zhōng chéngnuò, zài tōngzhàng jùliè de shíkè, tā de “shǒuyào rènwù shì kòngzhì jiàgé”.

  Bài dēng zài zhòngyìyuàn jiǎngtái shàng shǒuxiān qiángdiào, zài guānzhuàng bìngdú dà liúxíng yǐnfā zì wěidà shídài yǐlái zuì yánzhòng de jīngjìwéijī dàyuē liǎng nián hòu, gōngzuò yǐjīng huīfù, gōngzī shàngzhǎng, guójiā zài tā de jiāndū xià huīfùle xǔduō rìcháng jiézòu jǔsàng.

  Dàn zǒngtǒng yě chéngrèn, shù yǐ bǎi wàn jì dì měiguó rén réngrán miànlín jīngjì kùnnán, tèbié shì zài shípǐn záhuò, qìyóu, qìchē hé zūjīn de chéngběn biāoshēng, zhè yǐ chéngwéi sì niánlái zuì kuài de tōnghuò péngzhàng shíqí. Zài dìyuán zhèngzhì dòngdàng wēixié jìnyībù chōngjí dì nà yītiān, bài dēng chéngnuò zài huáshèngdùn bǎochí xīn de jǐngtì, yǐ bǎohù yǒu kěnéng jìnyībù luòhòu de jiātíng.

  Bài dēng shuō:“Yóuyú wǒmen jīngjì zhōng de suǒyǒu liàngdiǎn, chuàng jìlù de jiùyè zēngzhǎng hé gèng gāo de gōngzī, tài duō de jiātíng dōu zài nǔlì gēn shàng tāmen de zhàngdān.” “Tōnghuò péngzhàng zhèngzài bōduó tāmen yuánběn kěnéng huì gǎnshòu dào de shōuyì.”

  “Wǒ míngbáile,” bài dēng jìxù shuōdao. “Zhè jiùshì wèishéme wǒ de shǒuyào rènwù shì kòngzhì jiàgé.”

  Jùtǐ ér yán, bài dēng hūyù guóhuì zhīchí duō xiàng jīngjì jǔcuò, bāokuò nǔlì wèi yǒu háizi de jiātíng tígōng měi yuè nàshuì, jiàngdī lǎonián rén chǔfāngyào jiàgé de zhèngcè yǐjí tígāo shù bǎi wàn gōngrén zuìdī gōngzī de lìfǎ. Zǒngtǒng zàicì biǎodále tā jiějué “quánqiú gōngyìng” jiāngjú de jìhuà, zhèxiē jiāngjú tuī gāole qìchē děng mǒu xiē shāngpǐn de jiàgé. Tā hái chéngnuò dǎjí qǐyè jítuán, tā shuō zhèxiē qǐyè jítuán kěnéng huì tōngguò hōngtái wùjià lái yāzhà xiāofèi zhě.

  Bài dēng de xǔduō xiǎngfǎ dōu yuán yú tā zì dānrèn zǒngtǒng yǐlái gōngbù de lántú, qízhōng bāokuò yī xiàng míng wèi “chóngjiàn gèng hǎo fǎ’àn” de biāozhì xìng chàngyì, zhè shì yī xiàng dàyuē 2 wàn yì měiyuán de tí’àn, dàn yóuyú mínzhǔdǎng tóngliáo zhī jiān de fēnqí réng zài yùnniàng, gāi tí’àn zuìzhōng zài qùnián shībài.

  Qítā xiǎngfǎ jiào xīn, bāokuò yī xiàng xīn de nǔlì, yǐ quèbǎo shù wàn yì měiyuán de xiàn yǒu liánbāng zhīchū——jīng pīzhǔn yòng yú kàngjí guānzhuàng bìngdú dà liúxíng——bù huì luò rù fànzuì fēnzǐ zhī shǒu. Zhè yī chéngnuò shì zài dàliàng guānyú yǔ liúxíng bìng xiāngguān de qīzhà fànwéi guǎngfàn qiě bùduàn kuòdà de bàodào zhōng shíxiàn de, qízhōng bāokuò “huáshèngdùn yóu bào” zuìjìn de yī xiàng diàochá, gāi diàochá fāxiàn gāi guó yīxiē yuánzhù qǐyè de jìhuà zhōng cúnzài chāngjué de lànyòng xíngwéi.

  Dàn bài dēng chóngxīn zhìdìng tā xǔduō sìmiànchǔgē de jǔcuò de jǔdòng fǎnyìngle zài měiguó rén yuè lái yuè dānxīn jīngjì jí qí duì jīngjì de chǔlǐ fāngshì zhī jì, tā shìtú jìnxíng zhànshù chóng zhì. Zhè fǎnyìngle mínzhǔdǎng rén pòzàiméijié de zhèngzhì jǐnpò xìng, tāmen tōngguò chéngnuò jìnxíng zhòngdà biàngé lái kòngzhì guójiā de quánlì zǒuláng——zhè shì tāmen zài 2022 nián zhōngqí xuǎnjǔ zhōng kěnéng huì zūnshǒu de biāozhǔn.

  Zhōu’èr zǎo xiē shíhòu, yīqún zhòngyìyuàn mínzhǔdǎng gāocéng zài yī fēng gōngkāixìn zhōng dūncù bài dēng:“Xiànzài jiànmiàn hái wéi shí bù wǎn.” Tā de zhīchí zhě bāokuò yīxiē shānghuì zuìgāo tóupiào jítuán de lǐngdǎo rén, bāokuò zuǒqīng guóhuì jìnbù héxīn xiǎozǔ de zhòng yìyuán pǔ lā mǐ lā·jiǎ yà pà ěr (D-Wash.) Hé gèngjiā zhōngjiānpài de xīn mínzhǔdǎng de sū shān·dé’ěr bèi nèi (D-Wash.) Liánméng.

  Tāmen bǔchōng shuō:“Duìyú měiguó rén jiàngdī jiātíng chéngběn, yìngduì qìhòu wéijī, chuàngzào jīhuì hé gāoxīn gōngzuò suǒ xū de zuì guānjiàn jiějué fāng’àn, rénmen dáchéngle guǎngfàn gòngshì.” “Shì shíhòu cǎiqǔ xíngdòngle.”

  Zài bài dēng fābiǎo jiǎnghuà hòu diànshì zhuǎnbò de gònghédǎng guānfāng fǎnbó zhōng, ài hé huá zhōuzhōuzhǎng jīn léinuò zī (yòu) zhǐzé zǒngtǒng jí qí zài guóhuì de mínzhǔdǎng méngyǒu yīn zhīchū dàfú zēngjiā ér dǎozhì “tōngzhàng shīkòng”.

  “Gǎnjué jiù xiàng bài dēng hé tā de zhèngdǎng bǎ wǒmen sòng huí dàole 70 niándài mò hé 80 niándài chū. Dāng shīkòng de tōnghuò péngzhàng zhòngchuāng jiātíng shí, bàolì fànzuì làngcháo xíjuǎnle wǒmen de chéngshì, ér sūlián jūnduì zhèng shìtú chóngxīn huìzhì shìjiè dìtú,” léinuò zī shuō.

  Jiù zài jǐ zhōu qián, mínzhǔdǎng rén hái yùjì bài dēng jiāng fābiǎo zhǔyào zhēnduì jīngjì de jiǎnghuà. Dàn yī chǎng yùnniàng yǐ jiǔ de liúxíng bìng, chíxù shàngzhǎng de wùjià hé wūkèlán xīn de guójì wéijī hěn kuài pòshǐ báigōng chóngxīn tiáozhěng qí bùfèn zuòfǎ.

  Wèile kāiqǐ tā de guóqíng zīwén, bài dēng fǎn’ér xiángxì tán dàole zài ōuzhōu sìnüè de chōngtú. Jiù zài báigōng dūncù guóhuì xùnsù cǎiqǔ xíngdòng tígōng shù shí yì měiyuán de zhīchí jǐ tiān hòu, tā chéngnuò jiāng yuánzhù jīfǔ, yīnwèi lìfǎ zhě zhǔnbèi hǎo kěnéng tígōng 100 yì měiyuán de réndào zhǔyì hé jūnshì yuánzhù. Zǒngtǒng hái zhǐchūle huáshèngdùn yǔ ōu zhōu yì qǐ zài shījiā qiánsuǒwèiyǒu de yǐngxiǎng fāngmiàn suǒ zuò de gōngzuò.

  Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online hôm nay Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới này. Kiến thức của bài giảng tổng hợp Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 đều được vận dụng vào trong các vấn đề thực tế nổi cộm trong xã hội.

  Bài giảng Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 phần đáp án được trình bày rất chi tiết ngay bên dưới.

  Tôi sống sót sau năm 19 tuổi, nhưng sự nghiệp của tôi tại công ty này có thể đã chết.

  Vào ngày đầu tiên trở lại làm việc sau cuộc họp, người quản lý của tôi gọi tôi vào văn phòng của anh ấy và nói rằng sự vắng mặt của tôi là ‘thời điểm rất tồi tệ’ và vai trò lãnh đạo của tôi trong nhóm đã “kết thúc.”

  Mùa hè năm ngoái, tôi bị bệnh nặng với covid-19. Tôi đã có vài tháng để có một công việc mơ ước mới tại một công ty toàn cầu nhấn mạnh văn hóa tiến bộ của nó. Sau khi tôi được chẩn đoán, tôi tiếp tục làm việc ở nhà cho đến khi tôi không thể. Tôi đã phải nhập viện, trải qua một tuần hôn mê do y tế gây ra và hai tuần trong ICU.

  Chưa đầy hai tuần sau khi nằm viện, tôi đã nhận được sự chấp thuận của bác sĩ để trở lại làm việc. Vào ngày đầu tiên trở lại, người quản lý của tôi đã gọi tôi vào văn phòng của anh ấy và giải thích rằng sự vắng mặt của tôi là “thời điểm rất tồi tệ” và vai trò lãnh đạo của tôi trong nhóm đã “kết thúc”. Tôi cũng được yêu cầu “hành động như một thực tập sinh” và sự thăng tiến của tôi trong công ty là “điều không thể bàn cãi”. Tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo và có bằng MBA từ một trường đại học hàng đầu và không có dấu hiệu nào cho thấy rằng tôi không xuất sắc trong vai trò mới của mình trước khi bị bệnh.

  Với hy vọng giành lại được sự tin tưởng của người quản lý, tôi đã cố gắng hết sức, thực hiện công việc của mình và vượt lên trên những gì tôi yêu cầu trong vài tháng qua. Người quản lý của tôi luôn lăng mạ, mắng mỏ, sỉ nhục và chỉ trích tôi.

  Tôi yêu công việc của mình nhưng không thích đi làm. Tôi do dự khi nghỉ việc và mất tiền bảo hiểm. Có lời khuyên nào về cách đối phó với tình huống này không, hoặc đã đến lúc gặp bộ phận nhân sự và tiếp tục?

  Karla: Đánh giá theo những bức thư khác mà tôi đã nhận được, bạn không phải là nhà tuyển dụng duy nhất phải đối mặt với những thách thức trong việc tái hòa nhập những người lao động trở về sau thời gian nghỉ việc liên quan đến covid. Nhưng nó là một ví dụ điển hình về cách không xử lý những thách thức đó.

  Tôi muốn tin rằng “thời điểm xấu”, sếp của bạn chỉ đơn thuần có nghĩa là bệnh của bạn xảy ra vào thời điểm đặc biệt đáng tiếc cho doanh nghiệp cũng như cho bạn – chứ không phải là cá nhân bạn đã đánh giá xấu khi bị ốm. Nhưng giả sử tài khoản của bạn là chính xác, thì cách giải thích hợp lý duy nhất là bạn đang bị trừng phạt vì đã dành thời gian nghỉ ngơi để tồn tại trước một loại vi-rút sắp giết chết 1 triệu người ở Hoa Kỳ.

  Đạo luật Nghỉ phép Gia đình và Y tế cho phép những người lao động đủ điều kiện nghỉ phép 12 tuần không lương được điều trị và phục hồi sau tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khiến họ không thể làm việc. Và như đã thảo luận trong chuyên mục trước, người lao động trở về sau khi nghỉ việc theo FMLA phải được phục hồi về vị trí giống hoặc tương đương với công việc mà họ đã đảm nhiệm trước đó.

  Rất tiếc, FMLA chỉ áp dụng cho những nhân viên đã làm việc cho người sử dụng lao động ít nhất một năm, vì vậy bạn không có quyền bảo vệ đó. Nhưng các luật khác – chẳng hạn như Đạo luật về người khuyết tật của Hoa Kỳ, luật về nghỉ phép và người khuyết tật của tiểu bang và địa phương, và các luật mới được ban hành đặc biệt để bảo vệ nạn nhân covid – có thể phát huy tác dụng, theo Amy Epstein Gluck, đối tác luật việc làm của FisherBroyles.

  Người dân của tôi đoán rằng chủ nhân của bạn biết tất cả những điều này và đã giao cho bạn một vị trí thấp kém không có tương lai, hy vọng điều đó sẽ khuyến khích bạn tự nguyện rời đi.

  Nhưng bạn có các lựa chọn khác ngoài việc lạm dụng hoặc ngủ quên trong đêm. Luật sư việc làm có thể xác định những biện pháp bảo vệ không phải FMLA nào mà bạn được hưởng và có thể giúp bạn thương lượng về một gói thôi việc phù hợp để đưa bạn đến với quá trình tìm kiếm việc làm tiếp theo. Kiểm tra hiệp hội luật sư của tiểu bang của bạn hoặc truy cập Hiệp hội Luật sư Việc làm Quốc gia (nela.org) để tìm một luật sư và lên lịch tư vấn.

  Công bằng mà nói, tôi phải tin rằng hầu hết các nhà tuyển dụng nhân đạo hơn bạn và những người lao động trở về của họ đang cố gắng làm đúng. Đại dịch đã khiến rất nhiều chủ doanh nghiệp phải vật lộn với tổn thất nghiêm trọng về lực lượng lao động – một số do chán nản, một số do “Từ chức lớn” – yêu cầu họ phải thay đổi cơ cấu hoạt động hoặc cắt giảm đau đớn.

  Đối với một số công nhân trở lại sau thời gian nghỉ phép, công việc cũ của họ có thể đã thay đổi đáng kể hoặc có thể không còn nữa. Những người lao động đang phải chịu những hậu quả về tinh thần và thể chất và tình trạng đau đớn kéo dài có thể cần những biện pháp thích hợp khó thực hiện do nguồn lực của người sử dụng lao động bị cắt giảm.

  Ngoài việc xem xét các luật được đề cập ở trên, Epstein Gluck cho biết, người sử dụng lao động nên “nhất quán, tuân theo chỗ ở hợp lý, yêu cầu tài liệu thích hợp và tham gia vào một quá trình tương tác” với nhân viên để xác định tình trạng của họ, thách thức và khả năng của họ là gì, và những tiện nghi nào có thể cho phép họ thực hiện công việc của mình. Mọi người đều lo lắng cho sự phục hồi kinh tế – nhưng sự phục hồi của con người là một phần quan trọng của mục tiêu đó.

  Putin đã cố gắng – và không thành công như thế nào – để bảo vệ đồng rúp khỏi các lệnh trừng phạt.

  Giá trị của đồng rúp giảm mạnh xuống dưới 1 cent Mỹ trong tuần này sau khi một vòng trừng phạt mới của phương Tây được ban hành đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

  Nga đã cố gắng làm cho nền kinh tế của mình kiên cường hơn trước các lệnh trừng phạt kể từ năm 2014, khi Hoa Kỳ và châu Âu trừng phạt các ngành tài chính, quốc phòng và dầu mỏ của họ để đáp lại việc Điện Kremlin sáp nhập Crimea. Nhưng các hình phạt kinh tế mới nhất không giống như bất cứ điều gì mà Nga đã phải đối mặt trước đây, cắt bỏ chính phủ khỏi phần lớn trong số 640 tỷ USD dự trữ của họ.

  Số tiền đó rất cần thiết cho những nỗ lực của Nga trong việc chống lại các lệnh trừng phạt ngày càng leo thang. Nếu không có nó, ngân hàng trung ương của Nga không thể can thiệp để bảo vệ giá trị của đồng rúp, thời tiết gián đoạn thương mại hoặc ổn định nền kinh tế nói chung của đất nước.

  Nga đã phải sống với các lệnh trừng phạt kinh tế kể từ năm 2014, vốn hạn chế thương mại và khả năng tiếp cận vốn của Hoa Kỳ và châu Âu. Kể từ đó, chính phủ đã tăng dự trữ từ 430 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2014 lên 640 tỷ đô la, được tài trợ phần lớn thông qua việc bán dầu và khí đốt. Nó cũng đa dạng hóa dự trữ của mình khỏi đô la Mỹ và euro.

  Kể từ tháng 3 năm 2014, Nga đã giảm hơn một nửa tỷ trọng đô la Mỹ của ngân hàng trung ương, hơn gấp đôi tỷ trọng vàng và bắt đầu đầu tư vào đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

  Những nguồn dự trữ đó chỉ tốt khi Nga tiếp cận chúng. Mặc dù Nga sở hữu kho dự trữ của mình, nhưng số tiền này lại được giữ trong các ngân hàng ở các nước khác. Kể từ năm 2014, những nguồn dự trữ này đã dịch chuyển khỏi phương Tây.

  Cho đến tuần trước, không có lý do gì để tin rằng Nga sẽ mất quyền tiếp cận các nguồn dự trữ của mình trên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản.

  David Beckworth, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Mercatus tại George Mason, cho biết: “Trong khi các quốc gia khác như Afghanistan, Iran và Libya đã bị tịch thu tài sản từ ngân hàng trung ương của họ trước đây, thì quy mô và phạm vi của các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng trung ương Nga là chưa từng có”. Trường đại học.

  Việc cắt đứt quyền truy cập vào các khoản dự trữ của ngân hàng trung ương hạn chế nghiêm trọng phản ứng của Nga đối với cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra và đe dọa sự sụt giảm đối với tiền tệ của nước này.

  Đồng rúp, giống như tất cả các loại tiền tệ, phụ thuộc vào việc mọi người tin tưởng rằng nó sẽ duy trì giá trị của nó theo thời gian. Khi niềm tin giảm sút, mọi người đổ xô sang các loại tiền tệ ổn định hơn, như đồng đô la hoặc đồng euro. Điều này khiến thị trường ngập tràn đồng rúp, làm giảm giá trị của chúng, điều này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn nếu nhiều người tìm cách dỡ bỏ đồng tiền này.

  Trong thời gian bình thường, hoặc dưới các lệnh trừng phạt nhẹ hơn, ngân hàng trung ương Nga có thể cắt ngắn chu kỳ đó bằng cách giao dịch đồng rúp lấy đô la với tỷ giá đảm bảo: 80 rúp mỗi đô la. Bởi vì ngân hàng sẵn sàng trao đổi với tỷ giá đó, 80 rúp hiện có giá trị một đô la – và sẽ có giá trị miễn là dự trữ của ngân hàng được giữ lại.

  Nhưng chiến lược đó đòi hỏi lượng tiền mặt dự trữ khổng lồ bằng các loại tiền tệ ổn định. Nga đã dự trữ những tài sản đó, nhưng nó không còn có thể tiếp cận với hầu hết chúng nữa.

  Hagar Chemali, một thành viên cấp cao của Trung tâm Địa kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu phát ngôn viên của Bộ Tài chính cho biết: “Thực tế là họ có dự trữ ở nước ngoài cho thấy họ thực sự không mong đợi Hoa Kỳ có thể tiến xa đến mức này.

  Ngân hàng trung ương của Nga đã đầu tư rất nhiều vào vàng kể từ năm 2014, tạo ra một kho dự trữ lớn trong nước. Nhưng vàng không thể được sử dụng để củng cố đồng rúp, bởi vì quốc gia này không thể bán vàng lấy đô la, euro hoặc yên.

  Các chiến lược bảo vệ trừng phạt khác chưa được phát triển đủ để bảo vệ hoàn toàn nền kinh tế của đất nước, theo một báo cáo từ Viện Tài chính Quốc tế. Nga đã giảm mạnh các khoản nợ đối với các nước khác kể từ năm 2014, từ 733 tỷ USD xuống còn 478 tỷ USD. Tình trạng mắc nợ các quốc gia khác đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế ở các quốc gia bị trừng phạt khác như Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ.

  Nga cũng cố gắng giảm sự phụ thuộc vào SWIFT, hệ thống liên lạc ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Bỉ, bằng cách tạo ra hệ thống nhắn tin của riêng mình. Tuy nhiên, khoảng 80% các giao dịch ngân hàng của Nga vẫn sử dụng SWIFT và những giao dịch đó chủ yếu không phải là giao dịch nội địa. Cuối tuần qua, các ngân hàng chủ chốt của Nga đã bị xóa khỏi SWIFT.

  Clay Lowery, phó chủ tịch điều hành tại Viện Tài chính Quốc tế cho biết: “Chiến lược của Putin đã xây nên một bức tường, nhưng bức tường đó có rất nhiều lỗ hổng. “Những gì bạn đã thấy trong vài ngày qua là một cuộc tấn công kịch tính vào những lỗ hổng đó.”

  Ngân hàng trung ương Nga đã sắp xếp các nguồn lực còn lại của mình để cố gắng kiềm chế cuộc khủng hoảng. Ngân hàng yêu cầu các công ty xuất khẩu bán 80% doanh thu ngoại hối của họ để hỗ trợ đồng rúp, vì điều đó không thể. Nó cũng tăng lãi suất trên các tài khoản tiết kiệm từ 9,5% lên 20% để khuyến khích người Nga giữ tiền của họ trong ngân hàng.

  Sự sụt giảm nghiêm trọng của đồng rúp trên thị trường ngoại hối không ngay lập tức dẫn đến sức mua kém hơn trên các đường phố của Moscow. Bánh mì đã không đột nhiên trở nên đắt hơn 25% vào thứ Hai.

  Nhưng hơn cả các biện pháp trừng phạt khác, việc hạn chế ngân hàng trung ương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người Nga hàng ngày. “Bộ Tài chính luôn cố gắng nhắm vào các biện pháp trừng phạt càng nhiều càng tốt,” Chemali nói. “Nhưng điều gì đó tác động đến tiền tệ sẽ tự động tạo ra thiệt hại về tài sản thế chấp”.

  Biden cam kết làm cho lạm phát chiến đấu với “ưu tiên hàng đầu” của anh ấy khi anh ấy làm việc để giải quyết các mối quan tâm kinh tế của cử tri.

  Nhiều người Mỹ đang lo lắng về giá cả tăng, và Nhà Trắng đã phải vật lộn để thuyết phục cử tri rằng các điều kiện đang được cải thiện.

  Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã tìm cách xoa dịu những lo lắng của người Mỹ về quỹ đạo của nền kinh tế Hoa Kỳ, cam kết trong bài phát biểu Đầu tiên của Liên minh rằng “ưu tiên hàng đầu của ông là kiểm soát giá cả” tại thời điểm lạm phát căng thẳng.

  Phát biểu trước tòa nhà, Biden bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng việc làm đã trở lại, tiền lương tăng và đất nước đã trở lại nhiều nhịp điệu hàng ngày dưới sự theo dõi của ông, khoảng hai năm sau khi đại dịch coronavirus gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời Đại Trầm cảm.

  Nhưng tổng thống cũng thừa nhận rằng hàng triệu người Mỹ vẫn phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, đặc biệt là khi chi phí hàng tạp hóa, xăng dầu, ô tô và giá thuê đã tăng vọt trong thời kỳ lạm phát nhanh nhất trong bốn thập kỷ. Vào một ngày khi sự xáo trộn địa chính trị đe dọa thêm những cú sốc, Biden hứa sẽ cảnh giác mới ở Washington để bảo vệ các gia đình có nguy cơ tụt hậu hơn nữa.

  “Với tất cả những điểm sáng trong nền kinh tế của chúng ta, sự tăng trưởng việc làm kỷ lục và mức lương cao hơn, quá nhiều gia đình đang phải vật lộn để theo kịp các hóa đơn của họ,” Biden nói. “Lạm phát đang cướp đi những lợi ích mà họ có thể cảm nhận được.”

  “Tôi hiểu rồi,” Biden tiếp tục. “Đó là lý do tại sao ưu tiên hàng đầu của tôi là kiểm soát giá cả.”

  Cụ thể, Biden kêu gọi Quốc hội ủng hộ một số sáng kiến kinh tế, bao gồm nỗ lực cung cấp tiền thuế hàng tháng cho các gia đình có trẻ em, chính sách giảm giá thuốc kê đơn cho người cao tuổi và luật tăng lương tối thiểu cho hàng triệu người lao động. Tổng thống đã lên tiếng một lần nữa về kế hoạch giải quyết vấn đề logjams trong “nguồn cung toàn cầu” đã làm tăng giá một số mặt hàng, như ô tô. Và ông hứa sẽ chống lại các tập đoàn kinh doanh mà ông cho rằng có thể đang ép người tiêu dùng thông qua việc khoét sâu giá cả.

  Nhiều ý tưởng của Biden bắt nguồn từ các bản thiết kế mà ông đã tiết lộ kể từ khi nhậm chức tổng thống, bao gồm một sáng kiến chữ ký được gọi là Đạo luật Xây dựng lại Tốt hơn, một đề xuất trị giá khoảng 2 nghìn tỷ đô la cuối cùng đã bị thất bại vào năm ngoái vì sự chia rẽ vẫn còn âm ỉ giữa các thành viên Đảng Dân chủ của ông.

  Các ý tưởng khác mới hơn, bao gồm một nỗ lực mới để đảm bảo rằng hàng nghìn tỷ đô la trong chi tiêu liên bang hiện có – đã được phê duyệt để chống lại đại dịch coronavirus – không rơi vào tay bọn tội phạm. Lời hứa được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt báo cáo về phạm vi gian lận liên quan đến đại dịch đang ngày càng mở rộng, bao gồm cả một cuộc điều tra gần đây của The Washington Post cho thấy sự lạm dụng tràn lan trong một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của quốc gia này.

  Nhưng động thái của Biden nhằm tái tạo lại nhiều sáng kiến tích cực của ông phản ánh một nỗ lực thiết lập lại chiến thuật vào thời điểm mà người Mỹ ngày càng lo lắng về nền kinh tế và việc ông xử lý nó. Và nó phản ánh một mệnh lệnh chính trị lờ mờ đối với Đảng Dân chủ, nói chung, những người đảm bảo quyền kiểm soát hành lang quyền lực của quốc gia bằng cách hứa hẹn sẽ có sự thay đổi lớn – một tiêu chuẩn mà họ có thể được áp dụng khi tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

  “Không quá muộn để gặp gỡ thời điểm này,” một nhóm các đảng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã thúc giục Biden trong một bức thư ngỏ vào đầu thứ Ba. Những người ủng hộ nó bao gồm các nhà lãnh đạo của một số khối bỏ phiếu hàng đầu của phòng, bao gồm cả Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal (D-Wash.) Của đảng Dân chủ Tiến bộ theo cánh tả và Suzan DelBene (D-Wash.) Từ Đảng Dân chủ Mới trung tâm hơn Liên quân.

  Họ nói thêm: “Có sự đồng thuận rộng rãi về các giải pháp quan trọng nhất mà người Mỹ cần để giảm chi phí cho các gia đình, giải quyết khủng hoảng khí hậu và tạo cơ hội cũng như việc làm được trả lương cao. “Đã đến lúc phải hành động.”

  Trong bài phản bác chính thức của Đảng Cộng hòa, được truyền hình sau khi Biden phát biểu, Thống đốc Iowa Kim Reynolds (R) đã đổ lỗi cho tổng thống và các đồng minh Dân chủ của ông tại Quốc hội về “lạm phát bỏ chạy” do chi tiêu của họ tăng lên đáng kể.

  “Có vẻ như Biden và nhóm của anh ấy đã đưa chúng tôi quay ngược thời gian – về cuối những năm 70 và đầu những năm 80. Khi lạm phát bỏ trốn đang đeo bám các gia đình, một làn sóng tội phạm bạo lực đang ập đến các thành phố của chúng tôi, và quân đội Liên Xô đang cố gắng vẽ lại bản đồ thế giới, ”Reynolds nói.

  Chỉ một vài tuần trước, các đảng viên Đảng Dân chủ đã mong đợi Biden đưa ra bài phát biểu của ông chủ yếu tập trung vào nền kinh tế. Nhưng một đại dịch âm ỉ, giá cả tăng liên tục và một cuộc khủng hoảng quốc tế mới ở Ukraine đã sớm buộc Nhà Trắng phải điều chỉnh lại một số cách tiếp cận của mình.

  Để mở đầu Nhà nước Liên minh của mình, thay vào đó, Biden đã nói dài dòng về cuộc xung đột đang bùng phát ở châu Âu. Ông hứa sẽ hỗ trợ Kyiv khi các nhà lập pháp sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo và quân sự có khả năng 10 tỷ USD, chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng thúc giục Quốc hội hành động nhanh chóng để cung cấp hàng tỷ USD hỗ trợ. Tổng thống cũng chỉ ra nỗ lực của Washington cùng với châu Âu trong việc áp đặt chưa từng có.

  Ngoài ra các bạn nên tham khảo tài liệu luyện thi HSK online miễn phí nữa nhé.

  Luyện thi HSK online miễn phí

  Và một số tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK nữa các bạn nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK

  Nội dung giáo án tài liệu tổng hợp Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức thú vị, đặc biệt là cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại và từ vựng tiếng Trung thương mại.

  Bài học Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 3 ngày hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi nhé,nhớ hằng ngày truy cập kênh của chúng tôi để có thể cập nhật nhiều bài giảng hơn nhé,hẹn các bạn ở những bài học sau nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!