Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungHọc tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 là giáo án bài giảng trực tuyến đầu tiên của khóa học tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ giảng dạy theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập 8 quyển toàn diện 6 kỹ năng tổng thể nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế.

  5/5 - (3 bình chọn)

  Giáo trình học tiếng Trung thương mại văn phòng bài 1

  Học tiếng Trung thương mại văn phòng bài 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại online theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài đầu tiên về chủ đề giao tiếp tiếng Trung trong công sở dành cho nhân viên tiếng Trung. Đây là một trong những giáo án bài giảng được rất nhiều bạn độc giả và khán giả yêu thích và đón xem mỗi ngày trên website học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Các bạn đang có nhu cầu học tiếng Trung thương mại trực tuyến cùng Thầy Vũ thì hãy nhanh chóng đăng ký theo sự hướng dẫn chi tiết trong link bên dưới nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại online

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục khai giảng thêm các khóa học tiếng Trung thương mại trực tuyến mới hàng tuần và hàng tháng để đạt mục tiêu đáp ứng thêm được ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung thương mại của người dân Việt Nam. Các khóa đào tạo tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ đều học theo hình thức của lớp học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên hoặc lớp nhiều học viên các bạn nhé. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo trực tuyến qua skype các bạn xem ngay tại link bên dưới.

  Lớp học tiếng Trung online qua skype Thầy Vũ

  Các bạn nên chuẩn bị bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại dưới đây để có thể bám sát nội dung chương trình giảng dạy trực tuyến mỗi ngày được chia sẻ miễn phí trên kênh này nhé.

  Bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bộ sách giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Sách giáo trình từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành ChineMaster

  Các tác phẩm và sách giáo trình tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống chuyên phân phối sách giáo trình ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn gồm 3 cơ sở sau đây.

  Trung tâm học tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Cơ sở 1 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội.

  Trung tâm học tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Trung tâm học tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Cơ sở 3 tại Hà Nội.

  Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của bài giảng hôm nay nhé. Các bạn hãy chuẩn bị vở và bút để ghi chép lại những kiến thức quan trọng trong bài giảng dưới đây.

  Trên đây là kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại và từ vựng tiếng Trung thương mại của bài giảng hôm nay Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1. Các bạn chú ý học thật kỹ nhé.

  Các bạn học viên muốn nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung thương mại thì cần phải nắm vững được phương pháp luyện tập kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung thương mại. Về vấn đề này Thầy Vũ đã làm hẳn một bài viết chia sẻ rất tâm huyết về các phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả ngay trong link bên dưới.

  Phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả

  Để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 thì Thầy Vũ đã đưa ra rất nhiều link bài giảng khác để giúp học viên mau chóng củng cố thật chắc chắn kiến thức vừa được học trên lớp.

  Bên cạnh những bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung ở trên ra Thầy Vũ còn chia sẻ thêm cho chúng ta vô vàn tài liệu học tiếng Trung miễn phí, đặc biệt là các bài giảng chuyên đề tiếng Trung thương mại như tiếng Trung thương mai xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh, tiếng Trung thương mại nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng không qua trung gian, tiếng Trung thương mại order taobao 1688 tmall pinduoduo, tiếng Trung thương mại nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo, tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên văn phòng. Các bạn chú ý thường xuyên truy cập trang web này sẽ nhận được rất nhiều tài liệu học tiếng Trung quý giá và quý hiếm chỉ duy nhất có trong HỆ SINH THÁI học tiếng Trung thương mại online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 1

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 2

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 3

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 4

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 5

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 6

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán phần 7

  Bên cạnh những mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán thông dụng ở trên ra Thầy Vũ còn tổng hợp thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành, chúng ta cùng xem chi tiết ngay trong link bên dưới nhé.

  Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Ngoài ra các bạn cần nắm thêm kiến thức về các mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết nội dung giáo án bài giảng này ngay trong link dưới.

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng

  Giáo án bài giảng lớp học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 vừa cung cấp cho chúng ta một loạt kiến thức rất thú vị liên quan đến cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung. Đây chính là nền tảng kiến thức để chúng ta học nâng cap lên bài giảng số 2 vào ngày mai.

  BÀI 1: Bước đầu tiên trong giao tiếp văn phòng công sở

  Giáo án lớp tiếng Trung thương mại giao tiếp văn phòng

  Tài liệu học tiếng Trung thương mại văn phòng, giáo trình tiếng Trung thương mại văn phòng, bài giảng tiếng Trung thương mại văn phòng của Thầy Vũ được trình bày ngay bên dưới. Các bạn chú ý đọc thật kỹ và xem kỹ nhé, chỗ nào các bạn xem mà chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi ở ngay bên dưới bài giảng này hoặc các bạn nêu câu hỏi trong chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  HỘI THOẠI TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG

  Tài liệu học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1.

  女:今天要给您添麻烦了,我是陈颖,请多关照
  Nǚ: Jīntiān yào gěi nín tiān máfanle, wǒ shì chén yǐng, qǐng duō guānzhào
  Hôm nay phỉa làm phiền anh rồi, tôi là Trần Dĩnh, mong nhận được sự giúp đỡ của anh

  男:我是小林,还请你多多关照。小陈什么时候来的越南?
  nán: Wǒ shì xiǎolín, huán qǐng nǐ duōduō guānzhào. Xiǎo chén shénme shíhòulái de yuènán?
  Tôi là Lâm, mong nhậ được sự giúp đỡ của cô. Cô Trần đến Việt Nam khi nào vậy?

  女:一周前
  Nǚ: Yīzhōu qián
  Một tuần trước

  男:是嘛,来越南前你做什么工作
  nán: Shì ma, lái yuènán qián nǐ zuò shénme gōngzuò
  vậy ư? trước khi đến Việt Nam cô làm công việc gì?

  女:在上海的贸易公司工作
  nǚ: Zài shànghǎi de màoyì gōngsī gōngzuò
  Tôi làm ở công ty thương mại tại Thượng Hải.

  男:是吗?你在哪里学的越语?
  nán: Shì ma? Nǐ zài nǎlǐ xué de yuèyǔ?
  Thế ư? cô học tiếng Việt ở đâu thế?

  女:在大学学的。但是,没怎么学会话。今后不好好学可不行啊
  Nǚ: Zài dàxué xué de. Dànshì, méi zěnme xuéhuì huà. Jīnhòu bù hǎo hào xué kě bùxíng a
  Tôi học ở đại học. Nhưng tôi học hội thoại giao tiếp không ra làm sa. Từ nay không học hành tử tế thì không được rồi.

  男:是呢。这里的人大部分都不懂汉语,你要加油哦。对了,有什么不懂的的地方可以问我。
  nán: Shì ne. Zhèlǐ de réndà bùfèn dōu bù dǒng hànyǔ, nǐ yào jiāyóu ó. Duìle, yǒu shé me bù dǒng de dì dìfāng kěyǐ wèn wǒ.
  Đúng vậy đó. Đa số mọi người ở đây không hiểu tiếng Trung, cô phải cố gắng nhé! À đúng rồi, có gì không hiểu thì cô có thể hỏi tôi.

  女:谢谢
  Nǚ: Xièxiè
  Cám ơn anh

  注意事项

  自我介绍是社交活动的第一步,首先要清楚明确地告诉对方自己的姓名,尤其是姓,了解了彼此的姓名,互相之间,,知道如何称呼了,才能进入下一步的交流。在社交场合,要尽快记住对方的姓名,并保存好对方递过来的名片。

  Chú ý: Tự giới thiệu về bản thân là bước đầu trong giao tiếp xã hội, trước tiên cần giới thiệu tên, đặc biệt là họ của mình với người đối diện một cách rõ ràng, biết tên của nhau, biết cách xưng hô như thế nào cho đúng, từ đó mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong mối quan hệ xã giao, cần nhanh chóng nhớ tên đối phương, giữ gìn danh thiếp của đối phương.

  MẪU CÂU TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG THÔNG DỤNG

  1. 谢谢你的关照
  Xièxiè nǐ de guānzhào
  Cảm ơn ông đã giúp đỡ

  2. 在那之前,一直住在上海
  Zài nà zhīqián, yīzhí zhù zài shànghǎi
  Trước khi đến đó, tôi luôn ở Thượng Hải

  3. 在一家贸易公司工作
  Zài yījiā màoyì gōngsī gōngzuò
  Làm việc ở một công ty thương mại

  4. 不早点儿去的话…
  Bù zǎodiǎnr qù de huà…
  Nếu không đi sớm…..

  GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG

  Ngữ pháp cơ bản trong bài giảng học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1.

  Khi chúng ta muốn biểu đạt ý mong muốn ai đó giúp đỡ khi mới đến vùng đất lạ hoặc môi trường công việc mới một cách khiêm tốn, lịch sự, chúng ta có thể nói như ví dụ 1,2,3.

  1. 请你多多关照
  Qǐng nǐ duōduō guānzhào
  Mong anh giúp đỡ nhiều

  2. 请多关照
  Qǐng duō guānzhào
  Mong anh giúp đỡ

  3. 谢谢你的关照
  Xièxiè nǐ de guānzhào
  Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi

  Cách dùng từ “在” (zài), mang nghĩa “tại, ở”.

  1. 我在北京
  Wǒ zài běijīng
  Tôi ở Bắc Kinh

  2. 她在哪里?
  Tā zài nǎlǐ?
  Cô ấy ở đâu?

  3. 我在这儿工作
  Wǒ zài zhèr gōngzuò
  Tôi làm việc ở đây.

  MẪU CÂU TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG ĐIỂN HÌNH

  Mẫu câu học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1/

  1. 我是陈英,请多关照
  Wǒ shì chén yīng, qǐng duō guānzhào
  Tôi là Trần Anh, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

  2. 我是南方公司的小林,也请您多多关照。
  Wǒ shì nánfāng gōngsī de xiǎolín, yě qǐng nín duōduō guānzhào.
  Tôi là Lâm, làm việc tại công ty Nam Phương, mong nhận được sự giúp đỡ của ông.

  3. 从今天开始我就在营业部工作了,我叫陈颖。
  Cóng jīntiān kāishǐ wǒ jiù zài yíngyè bù gōngzuòle, wǒ jiào chén yǐng.
  Từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm tại bộ phận kinh doanh, tôi tên Trần Dĩnh.

  4. 对不起,请问你的名字怎么读?
  Duìbùqǐ, qǐngwèn nǐ de míngzì zěnme dú?
  Xin lỗi, tên của cô đọc như thế nào nhỉ?

  5. 我从北京来。
  Wǒ cóng běijīng lái.
  Tôi từ Bắc Kinh đến.

  Chúng ta sẽ cùng học thêm một số tài liệu bổ trợ kiến thức cho bài giảng Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 nhé. Đó là phần tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng được trình bày chi tiết ngay dưới.

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

  Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

  Và một số mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại các bạn nhé.

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 1

  Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài 2

  Tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại

  Các bạn nên tìm đọc bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Các bạn học viên lưu ý cần học thật chắc từ vựng tiếng Trung thương mại nhé. Cách tốt nhất là ngoài việc tập viết chữ Hán ra thì các bạn cần kết hợp luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bên dưới Thầy Vũ để link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Sau đây chúng ta cùng luyện tập kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế nhé. Mỗi ngày Thầy Vũ đều ra rất nhiều bài tập phát triển kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế.

  Các bạn chú ý làm bài tập bên dưới để vận dụng những kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại và từ vựng tiếng Trung thương mại vừa được học vào trong các tình huống thực tế nhé.

  2 月份就业人数惊人地增加了 678,000 个,失业率小幅下降,而工资则持平。

  2 月份非农就业人数增加 678,000,失业率降至 3.8%。

  华尔街一直在寻找分别为 440,000 和 3.9% 的数字。

  本月工资几乎没有变化,全年上涨 5.1%,远低于预期。

  休闲和款待带动就业增长,其次是专业和商业服务以及医疗保健。

  2 月份就业增长加速,录得自 7 月份以来的最大月度增幅,因为就业形势更接近大流行前的水平。

  美国劳工部劳工统计局周五报告称,当月非农就业人数增加了 678,000 人,失业率为 3.8%。

  相比之下,就业人数为 440,000 人,失业率为 3.9%。

  通胀可能正在降温的迹象是,本月工资几乎没有上涨,每小时仅上涨 1 美分,即 0.03%,而预期的涨幅为 0.5%。同比增长 5.13%,远低于道琼斯 5.8% 的预期,因为雇用了更多的低薪工人,并且 12 个月的比较有助于抑制最近的涨幅。

  就劳动力市场而言,该报告使美国就业人数接近新冠危机前的水平,但仍少 114 万人。劳动力短缺仍然是填补 2021 年底空缺的 1090 万个工作岗位的主要障碍,这一历史性的高空缺使每个可用工人留下了约 1.7 个职位空缺。

  至少从就业的角度来看,2 月份的报告证实,冬季猖獗的 omicron 蔓延几乎没有影响。

  就业安置网站 Glassdoor 的高级经济学家 Daniel Zhao 表示:“这份报告表明,就业市场是健康的,并且能够抵御大流行的潮起潮落。” “我们已经看到就业增长已经连续 10 个月超过 400,000 人。”

  “随着越来越多的美国人重返工作岗位,劳动力市场的全面复苏仍然非常强劲,”Citizens Financial Group 全球市场董事总经理 Eric Merlis 补充道。 “地缘政治问题和通胀对美国经济复苏构成持续威胁,但疫情限制正在解除,我们继续看到强劲的就业增长。”

  然而,由于投资者仍将注意力集中在俄乌战争上,市场对该消息反应不大。周五股市全天下跌,政府债券收益率大幅走低。

  与大流行时代的大部分时间一样,休闲和酒店业带动了就业增长,当月增加了 179,000 个。受政府限制措施影响最大的该行业的就业缺口比新冠疫情前的水平高出 150 万。

  该行业的失业率降至 6.6%,较 1 月下降 1.6 个百分点,接近 2020 年 2 月的 5.7%。工资实际上略有下降,每小时下降 2 美分至 19.35 美元。酒吧、餐馆、酒店和其他类似企业的招聘人数增加可能导致加薪速度放缓。

  “就劳动力参与而言,我们正在恢复到大流行前的水平。就业增长仍然相当健康和强劲。所以事情真的很好,”嘉信理财首席固定收益策略师凯西琼斯说。 “随着越来越多的人重返工作岗位并且参与度增加,工资增长水平应该会开始略有下降。就美联储担心人们赚更多钱推动通胀而言,我想这是个好消息。”

  其他显示强劲增长的行业包括专业和商业服务(95,000)、医疗保健(64,000)、建筑(60,000)、运输和仓储(48,000)和零售(37,000)。制造业贡献了 36,000 个,金融活动增加了 35,000 个。

  前几个月出现了向上修正。 12 月上升至 588,000,比之前的估计增加 78,000,而 1 月上升至 481,000。这些修订加起来比之前的记录增加了 92,000 人,使三个月平均数达到 582,000 人。

  劳动力参与率是一项备受关注的衡量工人敬业度的指标,升至 62.3%,仍比 2020 年 2 月大流行前的水平高出 1.1 个百分点。另一种衡量失业率的指标包括沮丧的工人和因经济原因而从事兼职工作的人,有时也被称为“实际”失业率,也小幅上升至 7.2%。

  在冬季 Covid omicron 病例激增之后,就业趋势明显上升,虽然造成大量人员伤亡,但对就业几乎没有留下任何印记。

  “如果我们看到更多这样的数字向前发展,我们可以对今年持乐观态度,”求职网站 Indeed 的经济研究主管尼克邦克写道。 “就业正以强劲的速度增长,失业率越来越接近大流行前的水平。尽管如此,在这些不确定的时期,我们不能认为任何事情都是理所当然的。

  自 1980 年代初滞胀时期以来,经济也一直在与恶性通胀压力作斗争。劳工部的主要通胀指标显示,1 月份消费者价格上涨 7.5%,预计下周发布 2 月份报告时,这一数字将攀升至接近 8%。

  在这一切中,公司继续招聘,填补了休闲和酒店业以及其他多个受疫情影响的行业仍然存在的巨大空白。

  美联储正在密切关注就业数据。货币政策制定者普遍认为经济接近充分就业,这给在供应短缺和与大流行相关的需求激增的情况下飙升的价格增加了压力。

  通货膨胀之际,国会已经向经济注入了超过 5 万亿美元的刺激措施,而美联储将基准借贷利率保持在接近于零的水平,并通过资产购买向经济注入了近 5 万亿美元。

  现在,美联储官员预计本月将开始加息,市场预期这些加息可能会持续到今年。

  2 月份的就业报告“将使美联储更有信心推进其计划中的紧缩政策,但随着工资增长目前趋于平稳,官员们在未来几个月提前进行一系列激进加息的压力可以说较小, ”凯投宏观美国高级经济学家迈克尔·皮尔斯写道。

  根据芝加哥商品交易所集团的数据,交易员继续完全消化美联储在 3 月会议上加息 25 个基点的预期,并认为到今年年底还有五次这样的加息的可能性很大。

  预计 2 月就业报告将显示强劲的劳动力市场持续强劲的工资增长。

  根据道琼斯的数据,周五的 2 月就业报告预计将显示经济增加 440,000 个工作岗位,失业率降至 3.9%。

  工资增长预计将同比强劲增长 5.8%,这一数字受到密切关注,因为通胀一直高于预期。

  就业数据是美联储 3 月 15-16 日会议前的最终主要劳工​​报告,预计美联储将在会议上加息。

  2 月份经济可能以健康的速度增加了就业岗位,工资增长强劲。

  周五上午 8 点 30 分发布的 2 月就业报告是美联储在 3 月 15 日至 16 日会议之前将考虑的最终月度就业数据。人们普遍预计美联储将在该会议上加息,这是自2018 年。

  根据道琼斯的数据,经济学家预计 2 月份将创造 440,000 个工作岗位。相比之下,1 月份为 467,000 人。道琼斯的数据显示,工资预计将同比增长 0.5% 或 5.8%,失业率预计将下降 0.1 个百分点至 3.9%。

  美国银行全球经济主管伊桑哈里斯说:“劳动力市场正在迅速收紧,强劲的工资增长看不到尽头。” “这仍将是一个非常紧张的劳动力市场……我们的猜测是工资通胀全年保持在接近 6% 的水平。” 1月份工资同比增长5.68%。

  美联储的双重使命是充分就业和价格稳定。央行正在实现其就业目标,但预计将通过一系列加息来应对通胀上升。这些加息中的第一次预计将在 3 月份增加 25 个百分点,然后在今年再增加 6 个百分点。

  “对于美联储来说,这只是让他们走上正轨,”哈里斯说。

  经济学家正在密切关注工资,因为通胀正在升温,并且随着俄罗斯入侵乌克兰后近期油价上涨,预计通胀将进一步走高。 1 月份消费者价格指数同比上涨 7.5%,预计 2 月份将在下周发布时更高。

  有人担心,如果工资增长过于强劲,就会开始助长工资和价格的螺旋式上升。

  但工资上涨是经济增长的驱动力,因为它们可以支持消费者。巴克莱首席美国经济学家迈克尔·加彭(Michael Gapen)表示,他曾预计本季度家庭会从储蓄中撤出资金以支持消费,但工资上涨可能会减轻对储蓄的冲击。

  “这将来自劳动力市场收入,而不仅仅是缩编,”他说。 “你希望劳动力市场开始稳健的收入增长。”

  经济学家表示,就业增长可能来自广泛的行业。预计休闲和招待会有所收获。

  “供应链问题仍然是阻碍制造业的一个问题,但在汽车行业尤其如此。他们似乎确实在恢复生产计划,”穆迪分析首席经济学家马克赞迪说。 “建筑似乎更有问题。正在筹备中的房屋数量创历史新高。他们似乎无法越过终点线。”

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại sau khi học viên vừa được trang bị kiến thức của giáo án lớp học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1.

  2 Yuèfèn jiùyè rénshù jīngrén dì zēngjiāle 678,000 gè, shīyè lǜ xiǎofú xiàjiàng, ér gōngzī zé chípíng.

  2 Yuèfèn fēi nóng jiùyè rénshù zēngjiā 678,000, shīyè lǜ jiàng zhì 3.8%.

  Huá’ěrjiē yīzhí zài xúnzhǎo fēnbié wèi 440,000 hé 3.9% De shùzì.

  Běn yuè gōngzī jīhū méiyǒu biànhuà, quán nián shàngzhǎng 5.1%, Yuǎn dī yú yùqí.

  Xiūxián hé kuǎndài dàidòng jiùyè zēngzhǎng, qícì shì zhuānyè hé shāngyè fúwù yǐjí yīliáo bǎojiàn.

  2 Yuèfèn jiùyè zēngzhǎng jiāsù, lù dé zì 7 yuèfèn yǐlái de zuìdà yuèdù zēngfú, yīnwèi jiùyè xíngshìgèng jiējìn dà liúxíng qián de shuǐpíng.

  Měiguó láogōng bù láogōng tǒngjì jú zhōu wǔ bàogào chēng, dàngyuè fēi nóng jiùyè rénshù zēngjiāle 678,000 rén, shīyè lǜ wèi 3.8%.

  Xiāng bǐ zhī xià, jiùyè rénshù wèi 440,000 rén, shīyè lǜ wèi 3.9%.

  Tōngzhàng kěnéng zhèngzài jiàngwēn de jīxiàng shì, běn yuè gōngzī jīhū méiyǒu shàngzhǎng, měi xiǎoshí jǐn shàngzhǎng 1 měi fēn, jí 0.03%, Ér yùqí de zhǎngfú wèi 0.5%. Tóngbǐ zēngzhǎng 5.13%, Yuǎn dī yú dàoqióngsī 5.8% De yùqí, yīnwèi gùyòngle gèng duō de dī xīn gōngrén, bìngqiě 12 gè yuè de bǐjiào yǒu zhù yú yìzhì zuìjìn de zhǎngfú.

  Jiù láodònglì shìchǎng ér yán, gāi bàogào shǐ měiguó jiùyè rénshù jiējìn xīnguān wéijī qián de shuǐpíng, dàn réng shǎo 114 wàn rén. Láodònglì duǎnquē réngrán shì tiánbǔ 2021 niándǐ kòngquē de 1090 wàn gè gōngzuò gǎngwèi de zhǔyào zhàng’ài, zhè yī lìshǐ xìng de gāo kòngquē shǐ měi gè kěyòng gōngrén liú xiàle yuē 1.7 Gè zhíwèi kòngquē.

  Zhìshǎo cóng jiùyè de jiǎodù lái kàn,2 yuèfèn de bàogào zhèngshí, dōngjì chāngjué de omicron mànyán jīhū méiyǒu yǐngxiǎng.

  Jiùyè ānzhì wǎngzhàn Glassdoor de gāojí jīngjì xué jiā Daniel Zhao biǎoshì:“Zhè fèn bàogào biǎomíng, jiùyè shìchǎng shì jiànkāng de, bìngqiě nénggòu dǐyù dà liúxíng de cháo qǐ cháo luò.” “Wǒmen yǐjīng kàn dào jiùyè zēngzhǎng yǐjīng liánxù 10 gè yuè chāoguò 400,000 rén.”

  “Suízhe yuè lái yuè duō dì měiguó rén chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi, láodònglì shìchǎng de quánmiàn fùsū réngrán fēicháng qiángjìng,”Citizens Financial Group quánqiú shìchǎng dǒngshì zǒng jīnglǐ Eric Merlis bǔchōng dào. “Dìyuán zhèngzhì wèntí hé tōngzhàng duì měiguó jīngjì fùsū gòuchéng chíxù wēixié, dàn yìqíng xiànzhì zhèngzài jiěchú, wǒmen jìxù kàn dào qiángjìng de jiùyè zēngzhǎng.”

  Rán’ér, yóuyú tóuzī zhě réng jiāng zhùyì lì jízhōng zài é wū zhànzhēng shàng, shìchǎng duì gāi xiāo xí fǎnyìng bù dà. Zhōu wǔ gǔshì quán tiān xiàdié, zhèngfǔ zhàiquàn shōuyì lǜ dàfú zǒudī.

  Yǔ dà liúxíng shídài de dà bùfèn shíjiān yīyàng, xiūxián hé jiǔdiàn yè dàidòngle jiùyè zēngzhǎng, dàngyuè zēngjiāle 179,000 gè. Shòu zhèngfǔ xiànzhì cuòshī yǐngxiǎng zuìdà de gāi hángyè de jiùyè quēkǒu bǐ xīnguān yìqíng qián de shuǐpíng gāo chū 150 wàn.

  Gāi hángyè de shīyè lǜ jiàng zhì 6.6%, Jiào 1 yuè xiàjiàng 1.6 Gè bǎifēndiǎn, jiējìn 2020 nián 2 yuè de 5.7%. Gōngzī shíjì shang lüè yǒu xiàjiàng, měi xiǎoshí xiàjiàng 2 měi fēn zhì 19.35 Měiyuán. Jiǔbā, cānguǎn, jiǔdiàn hé qítā lèisì qǐyè de zhāopìn rénshù zēngjiā kěnéng dǎozhì jiā xīn sùdù fàng huǎn.

  “Jiù láodònglì cānyù ér yán, wǒmen zhèngzài huīfù dào dà liúxíng qián de shuǐpíng. Jiùyè zēngzhǎng réngrán xiāngdāng jiànkāng hé qiángjìng. Suǒyǐ shìqíng zhēn de hěn hǎo,” jiāxìn lǐcái shǒuxí gùdìng shōuyì cèlüè shī kǎi xī qióngsī shuō. “Suízhe yuè lái yuè duō de rén chóng fǎn gōngzuò gǎngwèi bìngqiě cānyù dù zēngjiā, gōngzī zēng cháng shuǐpíng yīnggāi huì kāishǐ lüè yǒu xiàjiàng. Jiù měiliánchǔ dānxīn rénmen zhuàn gèng duō qián tuīdòng tōngzhàng ér yán, wǒ xiǎng zhè shì gè hǎo xiāoxī.”

  Qítā xiǎnshì qiángjìng zēngzhǎng de hángyè bāokuò zhuānyè hé shāngyè fúwù (95,000), yīliáo bǎojiàn (64,000), jiànzhú (60,000), yùnshū hé cāngchú (48,000) hé língshòu (37,000). Zhìzào yè gòngxiànle 36,000 gè, jīnróng huódòng zēngjiāle 35,000 gè.

  Qián jǐ gè yuè chūxiànle xiàngshàng xiūzhèng. 12 Yuè shàngshēng zhì 588,000, bǐ zhīqián de gūjì zēngjiā 78,000, ér 1 yuè shàngshēng zhì 481,000. Zhèxiē xiūdìng jiā qǐlái bǐ zhīqián de jìlù zēngjiāle 92,000 rén, shǐ sān gè yuè píngjūn shù dádào 582,000 rén.

  Láodònglì cānyù lǜ shì yī xiàng bèi shòu guānzhù de héngliáng gōngrén jìngyè dù de zhǐbiāo, shēng zhì 62.3%, Réng bǐ 2020 nián 2 yuè dà liúxíng qián de shuǐpíng gāo chū 1.1 Gè bǎifēndiǎn. Lìng yī zhǒng héngliáng shīyè lǜ de zhǐbiāo bāokuò jǔsàng de gōngrén hé yīn jīngjì yuányīn ér cóngshì jiānzhí gōngzuò de rén, yǒushí yě bèi chēng wèi “shíjì” shīyè lǜ, yě xiǎofú shàngshēng zhì 7.2%.

  Zài dōngjì Covid omicron bìnglì jīzēng zhīhòu, jiùyè qūshì míngxiǎn shàngshēng, suīrán zàochéng dàliàng rényuán shāngwáng, dàn duì jiùyè jīhū méiyǒu liú xià rènhé yìnjì.

  “Rúguǒ wǒmen kàn dào gèng duō zhèyàng de shùzì xiàng qián fāzhǎn, wǒmen kěyǐ duì jīnnián chí lèguān tàidù,” qiúzhí wǎngzhàn Indeed de jīngjì yánjiū zhǔguǎn níkè bāng kè xiě dào. “Jiùyè zhèng yǐ qiángjìng de sùdù zēngzhǎng, shīyè lǜ yuè lái yuè jiējìn dà liúxíng qián de shuǐpíng. Jǐnguǎn rúcǐ, zài zhèxiē bù quèdìng de shíqí, wǒmen bùnéng rènwéi rènhé shìqíng dōu shì lǐsuǒdāngrán de.

  Zì 1980 niándài chū zhìzhàng shíqí yǐlái, jīngjì yě yīzhí zài yǔ èxìng tōngzhàng yālì zuò dòuzhēng. Láogōng bù de zhǔyào tōngzhàng zhǐbiāo xiǎnshì,1 yuèfèn xiāofèi zhě jiàgé shàngzhǎng 7.5%, Yùjì xià zhōu fābù 2 yuèfèn bàogào shí, zhè yī shǔ zì jiāng pānshēng zhì jiējìn 8%.

  Zài zhè yīqiè zhòng, gōngsī jìxù zhāopìn, tiánbǔle xiūxián hé jiǔdiàn yè yǐjí qítā duō gè shòu yìqíng yǐngxiǎng de hángyè réngrán cúnzài de jùdà kòngbái.

  Měiliánchǔ zhèngzài mìqiè guānzhù jiùyè shùjù. Huòbì zhèngcè zhìdìng zhě pǔbiàn rènwéi jīngjì jiējìn chōngfèn jiùyè, zhè gěi zài gōngyìng duǎnquē hé yǔ dà liúxíng xiāngguān de xūqiú jīzēng de qíngkuàng xià biāoshēng de jiàgé zēngjiāle yālì.

  Tōnghuò péngzhàng zhī jì, guóhuì yǐjīng xiàng jīngjì zhùrùle chāoguò 5 wàn yì měiyuán de cìjī cuòshī, ér měiliánchǔ jiāng jīzhǔn jièdài lìlǜ bǎochí zài jiējìn yú líng de shuǐpíng, bìng tōngguò zīchǎn gòumǎi xiàng jīngjì zhù rù liǎo jìn 5 wàn yì měiyuán.

  Xiànzài, měiliánchǔ guānyuán yùjì běn yuè jiāng kāishǐ jiā xī, shìchǎng yùqí zhèxiē jiā xī kěnéng huì chíxù dào jīnnián.

  2 Yuèfèn de jiùyè bàogào “jiāng shǐ měiliánchǔ gèng yǒu xìnxīn tuījìnqí jìhuà zhōng de jǐnsuō zhèngcè, dàn suízhe gōngzī zēng cháng mùqián qū yú píngwěn, guānyuánmen zài wèilái jǐ gè yuè tíqián jìnxíng yī xìliè jījìn jiā xī de yālì kěyǐ shuō jiào xiǎo, ” kǎi tóu hóngguān měiguó gāojí jīngjì xué jiā màikè’ěr·pí’ěrsī xiě dào.

  Gēnjù zhījiāgē shāngpǐn jiāoyì suǒ jítuán de shùjù, jiāoyì yuán jìxù wánquán xiāohuà měiliánchǔ zài 3 yuè huìyì shàng jiā xī 25 gè jīdiǎn de yùqí, bìng rènwéi dào jīnnián niándǐ hái yǒu wǔ cì zhèyàng de jiā xī de kěnéng xìng hěn dà.

  Yùjì 2 yuè jiùyè bàogào jiāng xiǎnshì qiángjìng de láodònglì shìchǎng chíxù qiángjìng de gōngzī zēngzhǎng.

  Gēnjù dàoqióngsī de shùjù, zhōu wǔ de 2 yuè jiùyè bàogào yùjì jiāng xiǎnshì jīngjì zēngjiā 440,000 gè gōngzuò gǎngwèi, shīyè lǜ jiàng zhì 3.9%.

  Gōngzī zēngzhǎng yùjì jiāng tóngbǐ qiángjìng zēngzhǎng 5.8%, Zhè yī shǔ zì shòudào mìqiè guānzhù, yīnwèi tōngzhàng yīzhí gāo yú yùqí.

  Jiùyè shùjù shì měiliánchǔ 3 yuè 15-16 rì huìyì qián de zuìzhōng zhǔyào láogōng​​bàogào, yùjì měiliánchǔ jiàng zài huìyì shàng jiā xī.

  2 Yuèfèn jīngjì kěnéng yǐ jiànkāng de sùdù zēngjiāle jiùyè gǎngwèi, gōngzī zēngzhǎng qiángjìng.

  Zhōu wǔ shàngwǔ 8 diǎn 30 fēn fābù de 2 yuè jiùyè bàogào shì měiliánchǔ zài 3 yuè 15 rì zhì 16 rì huìyì zhīqián jiāng kǎolǜ de zuìzhōng yuèdù jiùyè shùjù. Rénmen pǔbiàn yùjì měiliánchǔ jiàng zài gāi huìyì shàng jiā xī, zhè shì zì 2018 nián.

  Gēnjù dàoqióngsī de shùjù, jīngjì xué jiā yùjì 2 yuèfèn jiāng chuàngzào 440,000 gè gōngzuò gǎngwèi. Xiāng bǐ zhī xià,1 yuèfèn wèi 467,000 rén. Dàoqióngsī de shùjù xiǎnshì, gōngzī yùjì jiāng tóngbǐ zēngzhǎng 0.5% Huò 5.8%, Shīyè lǜ yùjì jiāng xiàjiàng 0.1 Gè bǎifēndiǎn zhì 3.9%.

  Měiguó yínháng quánqiú jīngjì zhǔguǎn yī sāng hālǐ sī shuō:“Láodònglì shìchǎng zhèngzài xùnsù shōu jǐn, qiángjìng de gōngzī zēngzhǎng kàn bù dào jìntóu.” “Zhè réng jiāng shì yīgè fēicháng jǐnzhāng de láodònglì shìchǎng…… Wǒmen de cāicè shì gōngzī tōngzhàng quán nián bǎochí zài jiējìn 6% de shuǐpíng.” 1 Yuèfèn gōngzī tóngbǐ zēngzhǎng 5.68%.

  Měiliánchǔ de shuāngchóng shǐmìng shì chōngfèn jiùyè hé jiàgé wěndìng. Yāngháng zhèngzài shíxiàn qí jiùyè mùbiāo, dàn yùjì jiāng tōngguò yī xìliè jiā xī lái yìngduì tōngzhàng shàngshēng. Zhèxiē jiā xī zhōng de dì yī cì yùjì jiàng zài 3 yuèfèn zēngjiā 25 gè bǎifēndiǎn, ránhòu zài jīnnián zài zēngjiā 6 gè bǎifēndiǎn.

  “Duìyú měiliánchǔ lái shuō, zhè zhǐshì ràng tāmen zǒu shàng zhèngguǐ,” hālǐ sī shuō.

  Jīngjì xué jiā zhèngzài mìqiè guānzhù gōngzī, yīnwèi tōngzhàng zhèngzài shēngwēn, bìngqiě suízhe èluósī rùqīn wūkèlán hòu jìn qí yóujià shàngzhǎng, yùjì tōngzhàng jiāng jìnyībù zǒugāo. 1 Yuèfèn xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù tóngbǐ shàngzhǎng 7.5%, Yùjì 2 yuèfèn jiàng zàixià zhōu fābù shí gèng gāo.

  Yǒurén dānxīn, rúguǒ gōngzī zēngzhǎng guòyú qiángjìng, jiù huì kāishǐ zhù cháng gōngzī hé jiàgé de luóxuán shì shàngshēng.

  Dàn gōngzī shàngzhǎng shì jīngjì zēngzhǎng de qūdòng lì, yīnwèi tāmen kěyǐ zhīchí xiāofèi zhě. Bākè lái shǒuxí měiguó jīngjì xué jiā màikè’ěr·jiā péng (Michael Gapen) biǎoshì, tā céng yùjì běn jìdù jiātíng huì cóng chúxù zhōng chè chū zījīn yǐ zhīchí xiāofèi, dàn gōngzī shàngzhǎng kěnéng huì jiǎnqīng duì chúxù de chōngjí.

  “Zhè jiāng láizì láodònglì shìchǎng shōurù, ér bùjǐn jǐn shì suōbiān,” tā shuō. “Nǐ xīwàng láodònglì shìchǎng kāishǐ wěnjiàn de shōurù zēngzhǎng.”

  Jīngjì xué jiā biǎoshì, jiùyè zēng cháng kěnéng láizì guǎngfàn de hángyè. Yùjì xiūxián hé zhāodài huì yǒu suǒ shōuhuò.

  “Gōngyìng liàn wèntí réngrán shì zǔ’ài zhìzào yè de yīgè wèntí, dàn zài qìchē hángyè yóuqí rúcǐ. Tāmen sìhū quèshí zài huīfù shēngchǎn jìhuà,” mù dí fēnxī shǒuxí jīngjì xué jiā mǎkè zàn dí shuō. “Jiànzhú sìhū gèng yǒu wèntí. Zhèngzài chóubèi zhōng de fángwū shùliàng chuàng lìshǐ xīngāo. Tāmen sìhū wúfǎ yuèguò zhōngdiǎn xiàn.”

  Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế được chia sẻ ngay bên dưới, các bạn hãy xem và đối chiếu với bài làm của các bạn nhé. Kiến thức của bài giảng học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 cần được vận dụng ngay vào trong thực tế thì chúng ta mới phát triển được kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại.

  Việc làm trong tháng Hai tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên là 678.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống trong khi mức lương không đổi.

  Biên chế phi nông nghiệp tăng 678.000 trong tháng Hai và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,8%.

  Phố Wall đã tìm kiếm các con số tương ứng là 440.000 và 3,9%.

  Tiền lương ít thay đổi trong tháng và tăng 5,1% trong năm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

  Hoạt động giải trí và hiếu khách dẫn đến tăng việc làm, theo sau là các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh và chăm sóc sức khỏe.

  Tăng trưởng việc làm tăng nhanh trong tháng Hai, công bố mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng Bảy khi bức tranh việc làm tiến gần hơn đến thời kỳ tiền đại dịch.

  Biên chế phi nông nghiệp trong tháng đã tăng 678.000 và tỷ lệ thất nghiệp là 3,8%, Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Sáu.

  Con số đó so với ước tính là 440.000 cho biên chế và 3,9% cho tỷ lệ thất nghiệp.

  Trong một dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể hạ nhiệt, tiền lương hầu như không tăng trong tháng, chỉ tăng 1 xu một giờ, tương đương 0,03%, so với ước tính tăng 0,5%. Mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 5,13%, thấp hơn nhiều so với mức 5,8% của Dow Jones do nhiều công nhân có mức lương thấp hơn được thuê và các so sánh trong 12 tháng đã giúp giảm bớt mức tăng gần đây.

  Đối với thị trường lao động nói chung, báo cáo đã đưa mức độ có việc làm của người Mỹ gần với mức trước cuộc khủng hoảng Covid, mặc dù vẫn còn thiếu 1,14 triệu người. Tình trạng thiếu lao động vẫn là một trở ngại lớn để lấp đầy 10,9 triệu việc làm mở cửa vào cuối năm 2021, một khoảng cách cao trong lịch sử đã khiến cho mỗi lao động hiện có khoảng 1,7 vị trí tuyển dụng.

  Ít nhất là từ góc độ việc làm, báo cáo tháng 2 xác nhận rằng sự lây lan tràn lan của omicron trong mùa đông có rất ít tác động.

  “Báo cáo này chỉ ra rằng thị trường việc làm lành mạnh và có khả năng phục hồi trước các tác động và dòng chảy của đại dịch,” Daniel Zhao, nhà kinh tế cấp cao của trang web giới thiệu việc làm Glassdoor cho biết. “Chúng tôi nhận thấy rằng số việc làm đã tăng hơn 400.000 trong 10 tháng liên tiếp.”

  Eric Merlis, giám đốc điều hành thị trường toàn cầu tại Tập đoàn tài chính dân sự cho biết thêm: “Sự phục hồi của thị trường lao động vẫn rất mạnh mẽ trong bối cảnh ngày càng nhiều người Mỹ quay trở lại làm việc. “Các vấn đề địa chính trị và lạm phát đang đặt ra những mối đe dọa liên tục đối với sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng các hạn chế về đại dịch đang được dỡ bỏ và chúng tôi tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ.”

  Tuy nhiên, thị trường ít phản ứng với tin tức này khi các nhà đầu tư vẫn tập trung vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Cổ phiếu giảm trong ngày thứ Sáu và lợi tức trái phiếu chính phủ thấp hơn mạnh.

  Như đã xảy ra trong phần lớn thời đại đại dịch, việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn đã dẫn đến mức tăng việc làm, thêm 179.000 trong tháng. Khoảng cách việc làm cho lĩnh vực đó, vốn bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hạn chế do chính phủ áp đặt, là 1,5 triệu so với mức trước Covid.

  Tỷ lệ thất nghiệp của ngành này giảm xuống còn 6,6%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với tháng Giêng và gần hơn mức 5,7% của tháng Hai năm 2020. Tiền lương thực tế giảm nhẹ, giảm 2 xu một giờ xuống còn 19,35 đô la. Việc gia tăng tuyển dụng cho các quán bar, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh tương tự khác có thể góp phần làm cho tốc độ tăng lương chậm lại.

  “Chúng ta đang quay trở lại mức trước đại dịch về mức độ tham gia của lực lượng lao động. Tăng trưởng việc làm vẫn khá lành mạnh và mạnh mẽ. Vì vậy, mọi thứ thực sự tốt, ”Kathy Jones, trưởng chiến lược gia thu nhập cố định tại Charles Schwab, cho biết. “Khi nhiều người trở lại làm việc và sự tham gia tăng lên, mức lương tăng sẽ bắt đầu giảm xuống một chút. Trong điều kiện Fed lo lắng về lạm phát do mọi người kiếm nhiều tiền hơn, tôi đoán đó là một tin tốt ”.

  Các ngành khác có mức tăng mạnh bao gồm dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh (95.000), Y tế (64.000), xây dựng (60.000), vận tải và kho bãi (48.000) và bán lẻ (37.000). Hoạt động sản xuất đóng góp 36.000 và hoạt động tài chính tăng 35.000.

  Các tháng trước đó đã chứng kiến ​​các bản sửa đổi tăng lên. Tháng 12 tăng lên 588.000, tăng 78.000 so với ước tính trước đó, trong khi tháng 1 tăng lên 481.000. Cùng với đó, các bản sửa đổi đã tăng thêm 92.000 so với ghi nhận trước đó và đưa mức trung bình ba tháng lên 582.000.

  Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, một chỉ số được theo dõi chặt chẽ cho thấy mức độ tham gia của người lao động, đã tăng lên 62,3%, vẫn là 1,1 điểm phần trăm so với mức trước đại dịch tháng 2 năm 2020. Một biện pháp thay thế về tỷ lệ thất nghiệp bao gồm những người lao động không được khuyến khích và những người làm công việc bán thời gian vì lý do kinh tế, và đôi khi được gọi là tỷ lệ thất nghiệp “thực”, cũng tăng cao hơn, lên 7,2%.

  Xu hướng tìm việc làm rõ ràng đang tăng lên sau một đợt gia tăng trường hợp Covid omicron vào mùa đông, đồng thời gây ra một lượng lớn nhân lực, nhưng lại để lại rất ít dấu ấn về việc làm.

  Nick Bunker, giám đốc nghiên cứu kinh tế tại trang web tìm kiếm việc làm Indeed viết: “Nếu chúng ta thấy nhiều con số như thế này trong tương lai, chúng ta có thể lạc quan về năm nay. “Việc làm đang tăng với tốc độ mạnh và tình trạng thất nghiệp ngày càng tiến gần đến mức trước đại dịch. Tuy nhiên, trong những thời điểm không chắc chắn này, chúng ta không thể coi đó là điều hiển nhiên.

  Nền kinh tế cũng đã phải vật lộn với áp lực lạm phát khủng khiếp đang ở mức cao nhất kể từ những ngày lạm phát đình trệ đầu những năm 1980. Máy đo lạm phát chính của Bộ Lao động cho thấy giá tiêu dùng tăng 7,5% trong tháng Giêng, một con số dự kiến ​​sẽ tăng lên gần 8% khi báo cáo của tháng Hai được công bố vào tuần tới.

  Trong bối cảnh đó, các công ty vẫn tiếp tục thuê, lấp đầy những khoảng trống lớn vẫn còn sót lại trong lĩnh vực giải trí và khách sạn cũng như nhiều ngành khác bị đại dịch tấn công.

  Cục Dự trữ Liên bang đang theo dõi chặt chẽ số lượng việc làm. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nhìn nhận rộng rãi nền kinh tế gần như toàn dụng, gây thêm áp lực lên giá cả đã tăng vọt trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu tăng cao liên quan đến đại dịch.

  Lạm phát đã xảy ra khi Quốc hội đã bơm hơn 5 nghìn tỷ đô la kích thích vào nền kinh tế trong khi Fed giữ lãi suất đi vay chuẩn được neo gần bằng 0 và bơm gần 5 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế thông qua mua tài sản.

  Giờ đây, các quan chức Fed dự kiến ​​trong tháng này sẽ bắt đầu tăng lãi suất, với kỳ vọng của thị trường rằng những đợt tăng đó có thể sẽ tiếp tục trong năm.

  Báo cáo việc làm tháng 2 “sẽ mang lại cho Fed sự tự tin lớn hơn để thúc đẩy việc thắt chặt chính sách theo kế hoạch của họ, nhưng với việc tăng trưởng tiền lương hiện đang chững lại, có lẽ sẽ ít áp lực hơn đối với các quan chức khi phải đối mặt với một loạt các đợt tăng lãi suất tích cực trong những tháng tới, ”Michael Pearce, nhà kinh tế cao cấp của Mỹ tại Capital Economics, đã viết.

  Theo dữ liệu của CME Group, các nhà giao dịch tiếp tục định giá hoàn toàn trong đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3 của Fed và khả năng cao sẽ có thêm 5 đợt tăng như vậy vào cuối năm nay, theo dữ liệu của CME Group.

  Báo cáo việc làm tháng 2 dự kiến ​​cho thấy thị trường lao động tiếp tục phát triển mạnh mẽ với mức tăng lương vững chắc.

  Theo Dow Jones, báo cáo việc làm tháng 2 của ngày thứ Sáu sẽ cho thấy nền kinh tế có thêm 440.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,9%, theo Dow Jones.

  Tăng trưởng tiền lương dự kiến ​​sẽ ở mức mạnh 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, một con số được theo dõi cẩn thận vì lạm phát đang tăng nóng hơn dự kiến.

  Dữ liệu việc làm là báo cáo lao động chính cuối cùng trước cuộc họp ngày 15-16 tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang, nơi dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất.

  Nền kinh tế có khả năng đã tạo thêm việc làm với tốc độ lành mạnh trong tháng Hai và mức lương tăng mạnh.

  Báo cáo việc làm tháng 2, được công bố lúc 8:30 sáng thứ Sáu, là dữ liệu việc làm hàng tháng cuối cùng mà Cục Dự trữ Liên bang sẽ xem xét trước khi họp vào ngày 15 và 16 tháng 3. Ngân hàng trung ương được cho là sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp đó trong lần tăng đầu tiên kể từ 2018.

  Các nhà kinh tế dự đoán 440.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng Hai, theo Dow Jones. Con số đó so với 467.000 vào tháng Giêng. Theo Dow Jones, lương dự kiến ​​sẽ tăng 0,5% hoặc 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ giảm xuống 3,9%, tức 0,1 điểm phần trăm.

  Ethan Harris, người đứng đầu bộ phận kinh tế toàn cầu của Bank of America, cho biết: “Thị trường lao động đang thắt chặt khá nhanh và không có dấu hiệu kết thúc đối với tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ. “Thị trường lao động vẫn sẽ rất thắt chặt … và dự đoán của chúng tôi là lạm phát tiền lương vẫn ở mức gần 6% trong suốt cả năm.” Tăng trưởng tiền lương là 5,68% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Giêng.

  Nhiệm vụ kép của Fed là toàn dụng lao động và ổn định giá cả. Ngân hàng trung ương đang đạt được mục tiêu về việc làm, nhưng dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với lạm phát gia tăng với một loạt các đợt tăng lãi suất. Lần tăng đầu tiên trong số đó dự kiến ​​sẽ là một phần tư tăng vào tháng Ba và sau đó là sáu lần nữa trong suốt năm nay.

  “Đối với Fed, điều này chỉ giúp họ đi đúng hướng,” Harris nói.

  Các nhà kinh tế đang theo dõi chặt chẽ về tiền lương, vì lạm phát đang tăng nóng và dự kiến ​​sẽ còn tăng cao hơn nữa với sự tăng vọt gần đây của giá dầu sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước vào tháng Giêng và dự kiến ​​sẽ còn cao hơn vào tháng Hai khi nó được công bố vào tuần tới.

  Có một lo ngại rằng nếu mức tăng lương quá mạnh sẽ khiến họ bắt đầu tạo ra vòng xoáy tiền lương và giá cả.

  Nhưng lương tăng là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì chúng có thể hỗ trợ người tiêu dùng. Michael Gapen, nhà kinh tế trưởng Hoa Kỳ tại Barclays, cho biết ông dự kiến ​​sẽ thấy các hộ gia đình rút tiền tiết kiệm trong quý này để hỗ trợ tiêu dùng, nhưng mức lương tăng có thể làm giảm tác động đến tiết kiệm.

  Ông nói: “Nó sẽ đến từ thu nhập thị trường lao động chứ không phải chỉ giảm dần. “Bạn muốn thị trường lao động thúc đẩy tăng trưởng thu nhập vững chắc.”

  Các nhà kinh tế cho biết tăng trưởng việc làm có thể đến từ một loạt các ngành công nghiệp. Dự kiến ​​sẽ có lợi trong việc giải trí và hiếu khách.

  “Các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn là một vấn đề cản trở hoạt động sản xuất nhưng ít hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực xe cộ. Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, cho biết dường như họ đang sắp xếp lại lịch trình sản xuất của mình. “Việc xây dựng có vẻ có nhiều vấn đề hơn. Có một số lượng ngôi nhà kỷ lục trong lịch sử. Họ dường như không thể đạt được bất cứ thứ gì vượt qua vạch đích ”.

  Trên đây là bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế được đưa ra sau khi Thầy Vũ giảng xong kiến thức giáo án Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1.

  Các bạn cần nhanh chóng nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 cấp một cách toàn diện nhất để có thể cải thiện trình độ đọc hiểu các đoạn văn bản tiếng Trung thương mại nhé.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6

  Riêng đối với chuyên đề ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 thì Thầy Vũ đặc biệt chú trọng và đã làm thêm phần mở rộng phân tích chuyên sâu hơn hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 thành 7 phần để các bạn học viên dễ dàng theo dõi.

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 1

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 2

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 3

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 4

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 5

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 6

  Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 7

  Bạn nào muốn học tiếng Trung cùng Thầy Vũ trực tiếp tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì hãy tham khảo các khóa học sau đây nhé.

  Khóa học tiếng Trung giao tiếp

  Khóa học luyện thi HSK miễn phí

  Bạn nào muốn học tiếng Trung để luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL thì hãy nhanh chóng học ngay kiến thức ngữ pháp TOCFL và từ vụng TOCFL ngay trong link bên dưới.

  Luyện thi TOCFL online miễn phí

  Mỗi ngày chúng tôi sẽ cập nhập thêm tài liệu học miễn phí mới, trong đó chuyên đề đào tạo tiếng Trung thương mại là nhiều nhất và phong phú nhất. Các bạn chú ý về nhà thường xuyên ôn tập lại kiến thức của bài giảng học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 nhé.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung thương mại online miễn phí chuyên đề Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 vừa được trình bày rất chi tiết ở trên. Các bạn học viên còn chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy nhanh chóng đưa ra câu hỏi với Thầy Vũ nhé. Nội dung bài giảng hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn chú ý chia sẻ bài giảng này tới nhiều người bạn khác xung quanh chúng ta cùng vào học tiếng Trung thương mại miễn phí nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 thật sự là một bài giảng vô cùng thú vị, ngoài ra, bài học này đã cung cấp cho chúng ta một nền tảng kiến thức cơ bản về các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng được sử dụng rất phổ biến trong các tình huống giao tiếp văn phòng và công xưởng nhà máy. Với hệ thống giáo án tài liệu giảng dạy tiếng Trung thương mại văn phòng này của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chúng ta hoàn toàn có thể tự tin ứng dụng những kiến thức đó vào trong công việc hàng ngày. Bạn nào thường xuyên truy cập website này của Thầy Vũ thì chắc chắn sẽ nhận được vô cùng nhiều giá trị về kiến thức, đặc biệt là các chuyên đề học thuật thương mại tiếng Trung chuyên ngành. Tóm lại bài giảng này quá hay và quá tuyệt vời, rất xứng đáng được nhận đánh giá 5 sao.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1 thật sự là một bài giảng vô cùng thú vị, ngoài ra, bài học này đã cung cấp cho chúng ta một nền tảng kiến thức cơ bản về các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng được sử dụng rất phổ biến trong các tình huống giao tiếp văn phòng và công xưởng nhà máy. Với hệ thống giáo án tài liệu giảng dạy tiếng Trung thương mại văn phòng này của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chúng ta hoàn toàn có thể tự tin ứng dụng những kiến thức đó vào trong công việc hàng ngày. Bạn nào thường xuyên truy cập website này của Thầy Vũ thì chắc chắn sẽ nhận được vô cùng nhiều giá trị về kiến thức, đặc biệt là các chuyên đề học thuật thương mại tiếng Trung chuyên ngành. Tóm lại bài giảng này quá hay và quá tuyệt vời, rất xứng đáng được nhận đánh giá 5 sao.Học tiếng Trung thương mại Văn phòng bài 1