Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển Xuất nhập khẩu Kế toán bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo
  01:32:21
  Video thumbnail
  Học Kế toán tiếng Trung Thầy Vũ bài 4 lớp giáo trình Hán ngữ Kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:35:09
  Video thumbnail
  Học Kế toán tiếng Trung online bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  01:33:40
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineseMaster giáo trình Hán ngữ
  55:41
  Video thumbnail
  Học Kế toán tiếng Trung online bài 2 theo giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán Thầy Vũ đào tạo
  01:32:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Ngõ 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Lớp Hán ngữ 3 bài 27
  01:25:18
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ bài 1 theo giáo trình Kế toán Thuế khóa học tiếng Trung online Zalo
  01:33:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineseMaster ChineMaster Thầy Vũ
  01:25:29
  Video thumbnail
  Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình tiếng Trung ChineseMaster Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ sơ cấp bài 8
  01:33:33
  Video thumbnail
  Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 15 học tiếng Trung online qua skype Thầy Vũ livestream
  01:33:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu bài 14 Ngõ 17 Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân
  01:31:57
  Video thumbnail
  Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Chinese
  01:23:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 13 Thầy Vũ livestream đào tạo online qua skype lớp kinh tế
  01:32:48
  Video thumbnail
  168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese ChineMaster ChineseHSK học tiếng Trung
  01:31:54
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 12 Thầy Vũ livestream giảng bài trực tuyến qua skype
  01:31:34
  Video thumbnail
  ChineseHSK ChineseMaster Số 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:31:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Chinese 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ
  01:16:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển ChineseHSK Chinese Master Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:06
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 11 Thầy Vũ đào tạo lớp online qua skype em Đăng Minh
  01:32:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineseHSK ChineMaster 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:16:24
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 10 lớp em Đăng Minh do Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:30:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 6
  01:18:03
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineseHSK Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp Hán ngữ 3
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 9 Thầy Vũ Chinese Master đào tạo trực tuyến qua skype
  01:33:16
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển ChineMaster Thầy Vũ livestream đào tạo lớp giao tiếp HSKK
  01:17:01
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp HSK-HSKK kết hợp TOCFL band A1 và A2 bài 5
  01:27:25
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ dạy lớp thương mại xuất nhập khẩu bài 8 theo giáo trình ChineMaster
  01:33:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ ChineMaster sơ cấp quyển 3 bài giảng 17
  01:26:24
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Master Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ ChineMaster trung cấp
  01:37:44
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Khóa học tiếng Trung Nguyễn Xiển giao tiếp HSK sơ cấp giáo trình Hán ngữ mới
  01:34:54
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Lớp tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ ChineMaster mới
  01:28:23
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung thương mại online bài 7 lớp giáo trình tiếng Hoa ngoại thương
  01:31:06
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Nguyễn Xiển giáo trình Hán ngữ ChineMaster
  01:19:28
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Hoa TOCFL band A theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster quyển 2 bài 2
  01:20:29
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ ChineMaster
  01:06:38
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungDownload Sách luyện dịch tiếng Trung PDF ChineMaster

  Download Sách luyện dịch tiếng Trung PDF ChineMaster

  Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF bài tập ứng dụng thực tế của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo trực tuyến các lớp phiên dịch tiếng Trung và lớp dịch thuật tiếng Trung theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển và rất nhiều bộ sách giáo trình khác nữa.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF bài tập

  Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF bài tập ứng dụng thực tế về máy tính và điện thoại để thuận tiện cho việc học tiếng Trung online miễn phí mỗi ngày cùng Thầy Vũ. Sau khi các bạn tải sách luyện dịch tiếng Trung PDF về thiết bị của bạn xong thì sẽ có thể dễ dàng nắm bắt và theo dõi được tiến độ bài giảng trực tuyến trên lớp học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Trước khi download Sách luyện dịch tiếng Trung PDF bài tập ứng dụng thì chúng ta xem qua video bên dưới để trải nghiệm phương pháp truyền thụ kiến thức của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Để có thể tải sách luyện dịch tiếng Trung PDF ChineMaster các bạn cần chuyển tiền sách giáo trình vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của Thầy Vũ theo thông tin bên dưới.

  • Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
  • Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
  • Số tài khoản: 0611001891565

  Sau khi Thầy Vũ nhận được tiền sách giáo trình mà bạn vừa chuyển đến xong thì Thầy Vũ sẽ gửi bạn link download sách luyện dịch tiếng Trung pdf, toàn bộ quá trình giao dịch rất nhanh chóng và gọn nhẹ chỉ trong vòng chưa đến 3 phút.

  Các bạn chuyển khoản tiền sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung file pdf vào tài khoản Vietcombank của Thầy Vũ xong thì chụp ảnh giao dịch chuyển khoản thành công vào Zalo hoặc Telegram của Thầy Vũ theo thông tin dưới nhé.

  • Số điện thoại hotline Thầy Vũ trực văn phòng ChineMaster Cơ sở 1 và Cơ sở 3 là 090 468 4983 (Zalo)
  • Số điện thoại hotline Thầy Vũ trực văn phòng ChineMaster Cơ sở 2 là 090 325 4870 (Telegram)

  Link download sách luyện dịch tiếng Trung pdf được Thầy Vũ gửi kín trong các nhóm kín trên Telegram, vì vậy các bạn chú ý add thêm cả số Telegram của Thầy Vũ nữa nhé. Thầy Vũ không gửi link tải trong Zalo, bởi vì ứng dụng zalo hay phần mềm zalo cực kỳ kém bảo mật, hay nói cách khác thì zalo chính là phiên bản lỗi thời cực kỳ lạc hậu của ứng dụng Wechat năm xưa được Việt Nam mua lại. Do đó, Thầy Vũ rất ít khi sử dụng zalo và hầu như đã loại bỏ zalo khỏi ứng dụng làm việc mà thay vào đó chính là ứng dụng Telegram. Do đó, các bạn nên gửi ảnh chụp giao dịch chuyển khoản thành công vào telegram của Thầy Vũ nhé.

  Bộ sách luyện dịch tiếng Trung pdf này được Tác giả Nguyễn Minh Vũ phát triển song song với phiên bản sách được in và đóng thành quyển để đáp ứng thêm nhu cầu học tiếng Trung online của tất cả người dân Việt Nam đang làm việc với các đối tác Trung Quốc.

  Trên đây chúng ta vừa được chia sẻ cách download sách luyện dịch tiếng Trung pdf rồi, các bạn hãy nhanh chóng gọi điện liên hệ Thầy Vũ nhé.

  Bộ tài liệu sách luyện dịch tiếng Trung pdf này gồm 3 cuốn sách, bao gồm sách bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế, giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng và giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  • Sách bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế pdf
  • Sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế pdf
  • Sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại pdf

  Thông tin chi tiết về cuốn sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế pdf và sách luyện dịch tiếng Trung thương mại pdf các bạn xem ngay tại link bên dưới.

  Ngoài các bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế ra các bạn nên tìm đọc thêm những đầu sách giáo trình tác phẩm khác của Tác giả Nguyễn Minh Vũ để bổ sung thêm kiến thức toàn diện hơn nhé.

  Các bạn download giáo trình tiếng Trung pdf mp3 và download giáo trình tiếng Trung thương mại pdf mp3 ngay tại link dưới nhé.

  Các bộ sách giáo trình tác phẩm trên của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phân phối duy nhất và bán độc quyền tại thị trường sách giáo dục ở Việt Nam bởi hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TPHCM Sài Gòn gồm các cơ sở dưới đây.

  Trước khi đặt mua các bộ sách giáo trình và tác phẩm của Tác giả Nguyễn Minh Vũ thì chúng ta nên tìm hiểu sơ qua về trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Để thuận tiện cho việc download sách luyện dịch tiếng Trung pdf thì các bạn nên cài đặt sẵn phần mềm đọc file pdf trên máy tính và ứng dụng đọc file pdf trên thiết bị di động gồm điện thoại và máy tính bảng nhé.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster được sáng lập bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ hay còn gọi là Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ và được người đời mệnh danh là VUA tiếng Trung Nguyễn Minh Vũ. Thầy Vũ thì cả Nước Việt Nam đều biết tới từ lâu lắm rồi, Thầy Vũ thì đã quá nổi tiếng rồi nên mình sẽ không giới thiệu về Thầy Vũ mà sẽ chia sẻ một vài video clips ngắn giới thiệu những buổi đào tạo trực tuyến và đào tạo trực tiếp tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Cơ sở 1 để các bạn cảm nhận được không khí học tập rất có khí thế.

  Trước khi download sách luyện dịch tiếng Trung pdf thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về một số video bài giảng trên lớp của VUA tiếng Trung Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Trong video bên dưới các bạn học viên học tập rất chăm chú và lắng nghe Thầy Vũ giảng bài. Không khí học tập vô cùng hào hứng và sôi nổi, các bạn hãy xem video dưới để trải nghiệm thử nhé.

  Thầy Vũ chuyên đào tạo trực tuyến các lớp học tiếng Trung online cơ bản nâng cao, lớp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, lớp luyện thi HSK 9 cấp và luyện thi HSKK cùng với lớp luyện thi TOCFL online theo bộ giáo trình được Tác giả Nguyễn Minh Vũ viết sách và thiết kế bài bản & chuyên nghiệp để học viên có thể nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ nội dung kiến thức chỉ trong thời gian ngắn nhất.

  Trên đây là phần giới thiệu tổng quan về các link download sách luyện dịch tiếng Trung PDF của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Ngoài ra, các bạn nên tham khảo thêm một số tài liệu học tiếng Trung online miễn phí, tài liệu học tiếng Trung thương mại online miễn phí, tài liệu luyện thi HSK online miễn phí, tài liệu luyện thi HSKK online miễn phí và các tài liệu luyện thi TOCFL online miễn phí để bổ trợ thêm kiến thức phục vụ cho công việc nhé.

  Các bạn học viên muốn cải thiện được khả năng phiên dịch tiếng Trung và kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung ứng dụng thực tế thì cần phải nắm thật vững chắc toàn bộ kiến thức ngữ pháp HSK 6 cấp được Tác giả Nguyễn Minh Vũ chia sẻ trong các link bên dưới.

  Trong HSK 6 cấp trên thì vấn đề ngữ pháp HSK cấp 4 được Thầy Vũ trình bày chi tiết nhất và cặn kẽ nhất để học viên có thể lĩnh hội được toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK 4, các bạn xem bài giảng tổng hợp ngữ pháp HSK 4 được chia làm 7 phần trong các link dưới.

  Các bạn có thêm thời gian rảnh rỗi thì nên tranh thủ thời gian học thêm các bài giảng trực tuyến chuyên luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế nhé.

  Tài liệu luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế được chia sẻ vô vàn trên trang web của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Tuy nhiên, cho dù tài liệu học tập nhiều như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cần phải không ngừng mở rộng thêm vốn từ vựng tiếng Trung theo các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau để sau này có thể phát triển mạnh kỹ năng dịch thuật tiếng Trung và kỹ năng phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế. Ngoài việc tập viết chữ Hán ra, các bạn cần hết sức chú ý việc luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Ngay dưới chính là link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính windows.

  Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

  Tiếp theo sau đây chúng ta cùng luyện tập kỹ năng dịch thuật tiếng Trung và kỹ năng phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế thông qua bài tập được thiết kế chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Bài tập phát triển kỹ năng phiên dịch tiếng Trung dịch thuật tiếng Trung này được chia sẻ ngay bên dưới, các bạn chú ý xem thật kỹ và làm bài tập xong thì gửi lên diễn đàn forum tiếng Trung để Thầy Vũ chấm bài nhé.

  Trước khi download sách luyện dịch tiếng Trung pdf thì chúng ta nên làm thực hành bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế nhé.

  克莱默解释了为什么资深​​技术分析师拉里威廉姆斯认为这三只股票会出现牛市。

  CNBC 的吉姆克莱默周五打破了资深图表师拉里威廉姆斯的最新技术分析,他的专有市场指标表明谷歌母公司 Alphabet、亚马逊和可口可乐是值得关注的股票。

  “目前,由拉里威廉姆斯解释的图表表明,我们在谷歌、亚马逊和可口可乐方面出现了一些看涨行为。我的观点?我不会和他打赌,”“疯狂的钱”主持人说。

  CNBC 的吉姆克莱默周五打破了资深图表师拉里威廉姆斯的最新技术分析,他的专有市场指标表明谷歌母公司 Alphabet、亚马逊和可口可乐是值得关注的股票。

  “目前,由拉里威廉姆斯解释的图表表明,我们在谷歌获得了难以置信的看涨行动,在亚马逊获得了非常好的看涨行动,以及我们称之为淘汰赛可口可乐的银行行动中的资金。我不会和拉里威廉姆斯打赌,”“疯狂的钱”主持人说。

  克莱默表示,从威廉姆斯的方法论来看,Alphabet 和亚马逊的表现要好于其他在今年市场波动期间遭受重创的科技巨头。

  以下是对这三家公司当前和预期业绩的三项独立分析。 Cramer 对 Alphabet 的分析是公司的 C 类股票,股票代码为 GOOG,不要与公司的 A 类股票 GOOGL 混淆。

  克莱默表示,这家科技公司拥有“稳定的支持底线”,这让威廉姆斯知道,Alphabet 的股东基础在市场动荡中继续购买股票。 “根据威廉姆斯的说法,当一只股票在大盘受到重创的情况下如此坚挺时,这是他所知道的最强大的模式之一,”克莱默说。

  克莱默表示,有更多迹象表明该股看涨。首先是图表底部的蓝线,称为平衡量指标,用于测量体积流量。这条线表明 Alphabet 的库存量在 2 月和 3 月保持在 1 月份的低点之上,克莱默说。

  克莱默说,在检查威廉姆斯衡量股票专业积累的指标之一旁边的 Alphabet 时,当指标线走高时,股票正在横向移动——这是股票看涨的另一个信号。

  威廉姆斯认为,“该股现在正从低点反弹,而且……它还有更多的运行空间,”克莱默说,并补充说该股的表现不如 Alphabet。

  虽然威廉姆斯的分析表明谷歌和亚马逊将有积极的表现,但克莱默承认,今年科技股的挣扎可能会使这些股票对谨慎的买家没有吸引力。他说,另一种防御性股票是可口可乐。

  威廉姆斯认为,尽管可口可乐从过去几周的高点回落,但由于该股的交易量有所增加,“大型机构基金经理正在大举买入,”克莱默说。

  克莱默补充说,根据威廉姆斯的分析,这家饮料公司的季节性模式表明它很快就会触底。

  “可口可乐正是对冲基金在商业周期这个阶段最喜欢持有的股票,这也是它能够跑赢主要平均水平的关键原因。威廉姆斯打赌,出色的表现将继续下去,”克莱默说。

  克莱默说,威廉姆斯还认为,可口可乐和糖之间存在很强的相关性,而糖是公司的主要投入。

  “你可能预计糖价上涨后股价会下跌,因为这对他们来说是一项主要的投入成本,但当你将数据向前推进一年时,威廉姆斯发现可口可乐的股价跟随糖价上涨。如果该模式成立,则意味着可口可乐可以继续上涨,”克莱默说。

  克莱默的未来一周:“我求你”出售无利可图公司的股票。

  CNBC 的吉姆克莱默周五预览了下周的收益时间表,并表示投资者应该利用它作为一个机会,将无利可图的公司从他们的投资组合中剔除。

  “如果你还持有无利可图公司的股票……我恳求你利用这个机会,从今天开始,做一些抛售,”这位“疯狂金钱”主持人说。

  CNBC 的吉姆克莱默周五预览了下周的收益时间表,并表示投资者应该利用它作为一个机会,将无利可图的公司从他们的投资组合中剔除。

  这位“疯狂的钱”主持人表示,随着投资者消化美联储加息 25 个百分点、正在进行的俄乌战争和新冠疫情爆发的消息,在本周的反弹之后,下周市场可能会出现一些痛苦。在亚洲和欧洲。

  克莱默说,虽然投资者不应该抛售所有东西,但下周可能是投资者洗牌的黄金机会。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế cũng được kèm theo ở ngay phần bên dưới.

  Các bạn nên làm bài tập ứng dụng luyện dịch tiếng Trung này trước khi download sách luyện dịch tiếng Trung pdf nhé.

  Kè lái mò jiěshìle wèishéme zīshēn​​jìshù fēnxī shī lā lǐ wēilián mǔ sī rènwéi zhè sān zhī gǔpiào huì chūxiàn niúshì.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu wǔ dǎpòle zīshēn túbiǎo shī lā lǐ wēilián mǔ sī de zuìxīn jìshù fēnxī, tā de zhuān yǒu shìchǎng zhǐbiāo biǎomíng gǔgē mǔ gōngsī Alphabet, yàmǎxùn hàn kěkǒukělè shì zhídé guānzhù de gǔpiào.

  “Mùqián, yóu lā lǐ wēilián mǔ sī jiěshì de túbiǎo biǎomíng, wǒmen zài gǔgē, yàmǎxùn hàn kěkǒukělè fāngmiàn chūxiànle yīxiē kànzhǎng xíngwéi. Wǒ de guāndiǎn? Wǒ bù huì hé tā dǎdǔ,”“fēngkuáng de qián” zhǔchí rén shuō.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu wǔ dǎpòle zīshēn túbiǎo shī lā lǐ wēilián mǔ sī de zuìxīn jìshù fēnxī, tā de zhuān yǒu shìchǎng zhǐbiāo biǎomíng gǔgē mǔ gōngsī Alphabet, yàmǎxùn hàn kěkǒukělè shì zhídé guānzhù de gǔpiào.

  “Mùqián, yóu lā lǐ wēilián mǔ sī jiěshì de túbiǎo biǎomíng, wǒmen zài gǔgē huòdéle nányǐ zhìxìn de kànzhǎng xíngdòng, zài yàmǎxùn huòdéle fēicháng hǎo de kànzhǎng xíngdòng, yǐjí wǒmen chēng zhī wèi táotàisài kěkǒukělè de yínháng xíngdòng zhōng de zījīn. Wǒ bù huì hé lā lǐ wēilián mǔ sī dǎdǔ,”“fēngkuáng de qián” zhǔchí rén shuō.

  Kè lái mò biǎoshì, cóng wēilián mǔ sī de fāngfǎlùn lái kàn,Alphabet hé yàmǎxùn de biǎoxiàn yàohǎo yú qítā zài jīnnián shìchǎng bōdòng qíjiān zāoshòu zhòngchuāng de kējì jùtóu.

  Yǐxià shì duì zhè sānjiā gōngsī dāngqián hé yùqí yèjī de sān xiàng dúlì fēnxī. Cramer duì Alphabet de fēnxī shì gōngsī de C lèi gǔpiào, gǔpiào dàimǎ wèi GOOG, bùyào yǔ gōngsī de A lèi gǔpiào GOOGL hùnxiáo.

  Kè lái mò biǎoshì, zhè jiā kējì gōngsī yǒngyǒu “wěndìng de zhīchí dǐxiàn”, zhè ràng wēilián mǔ sī zhīdào,Alphabet de gǔdōng jīchǔ zài shìchǎng dòngdàng zhōng jìxù gòumǎi gǔpiào. “Gēnjù wēilián mǔ sī de shuōfǎ, dāng yī zhǐ gǔpiào zài dàpán shòudào zhòngchuāng de qíngkuàng xià rúcǐ jiāntǐng shí, zhè shì tāsuǒ zhīdào de zuì qiáng dà de móshì zhī yī,” kè lái mò shuō.

  Kè lái mò biǎoshì, yǒu gèng duō jīxiàng biǎomíng gāi gǔ kànzhǎng. Shǒuxiān shi túbiǎo dǐbù de lán xiàn, chēng wéi pínghéngliáng zhǐbiāo, yòng yú cèliáng tǐjī liúliàng. Zhè tiáo xiàn biǎomíng Alphabet de kùcún liàng zài 2 yuè hé 3 yuè bǎochí zài 1 yuèfèn de dī diǎn zhī shàng, kè lái mò shuō.

  Kè lái mò shuō, zài jiǎnchá wēilián mǔ sī héng liáng gǔpiào zhuānyè jīlěi de zhǐbiāo zhī yī pángbiān de Alphabet shí, dāng zhǐbiāo xiàn zǒugāo shí, gǔpiào zhèngzài héngxiàng yídòng——zhè shì gǔpiào kànzhǎng de lìng yīgè xìnhào.

  Wēilián mǔ sī rènwéi,“gāi gǔ xiànzài zhèng cóng dī diǎn fǎntán, érqiě……tā hái yǒu gèng duō de yùnxíng kōngjiān,” kè lái mò shuō, bìng bǔchōng shuō gāi gǔ de biǎoxiàn bùrú Alphabet.

  Suīrán wēilián mǔ sī de fēnxī biǎomíng gǔgē hé yàmǎxùn jiāng yǒu jījí de biǎoxiàn, dàn kè lái mò chéngrèn, jīnnián kējì gǔ de zhēngzhá kěnéng huì shǐ zhèxiē gǔpiào duì jǐnshèn de mǎi jiā méiyǒu xīyǐn lì. Tā shuō, lìng yī zhǒng fángyù xìng gǔpiào shì kěkǒukělè.

  Wēilián mǔ sī rènwéi, jǐnguǎn kěkǒukělè cóng guòqù jǐ zhōu de gāo diǎn huíluò, dàn yóuyú gāi gǔ de jiāoyì liàng yǒu suǒ zēngjiā,“dàxíng jīgòu jījīn jīnglǐ zhèngzài dàjǔ mǎi rù,” kè lái mò shuō.

  Kè lái mò bǔchōng shuō, gēnjù wēilián mǔ sī de fēnxī, zhè jiā yǐnliào gōngsī de jìjié xìng móshì biǎomíng tā hěn kuài jiù huì chù dǐ.

  “Kě kǒu kě yuè zhèng shì duìchōng jījīn zài shāngyè zhōuqí zhège jiēduàn zuì xǐhuān chí yǒu de gǔpiào, zhè yěshì tā nénggòu pǎo yíng zhǔyào píngjūn shuǐpíng de guānjiàn yuányīn. Wēilián mǔ sī dǎdǔ, chūsè de biǎoxiàn jiāng jìxù xiàqù,” kè lái mò shuō.

  Kè lái mò shuō, wēilián mǔ sī hái rènwéi, kěkǒukělè he táng zhī jiān cúnzài hěn qiáng de xiāngguān xìng, ér táng shì gōngsī de zhǔyào tóurù.

  “Nǐ kěnéng yùjì táng jià shàngzhǎng hòu gǔjià huì xiàdié, yīnwèi zhè duì tāmen lái shuō shì yī xiàng zhǔyào de tóurù chéngběn, dàn dāng nǐ jiāng shùjù xiàng qián tuījìn yī nián shí, wēilián mǔ sī fāxiàn kěkǒukělè de gǔjià gēnsuí táng jià shàngzhǎng. Rúguǒ gāi móshì chénglì, zé yìwèizhe kěkǒukělè kěyǐ jìxù shàngzhǎng,” kè lái mò shuō.

  Kè lái mò de wèilái yīzhōu:“Wǒ qiú nǐ” chūshòu wú lì kě tú gōngsī de gǔpiào.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu wǔ yùlǎnle xià zhōu de shōuyì shíjiān biǎo, bìng biǎoshì tóuzī zhě yīnggāi lìyòng tā zuòwéi yīgè jīhuì, jiāng wú lì kě tú de gōngsī cóng tāmen de tóuzī zǔhé zhōng tīchú.

  “Rúguǒ nǐ hái chí yǒu wú lì kě tú gōngsī de gǔpiào…… Wǒ kěnqiú nǐ lìyòng zhège jīhuì, cóng jīntiān kāishǐ, zuò yīxiē pāoshòu,” zhè wèi “fēngkuáng jīnqián” zhǔchí rén shuō.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu wǔ yùlǎnle xià zhōu de shōuyì shíjiān biǎo, bìng biǎoshì tóuzī zhě yīnggāi lìyòng tā zuòwéi yīgè jīhuì, jiāng wú lì kě tú de gōngsī cóng tāmen de tóuzī zǔhé zhōng tīchú.

  Zhè wèi “fēngkuáng de qián” zhǔchí rén biǎoshì, suízhe tóuzī zhě xiāohuà měiliánchǔ jiā xī 25 gè bǎifēndiǎn, zhèngzài jìnxíng de é wū zhànzhēng hé xīnguān yìqíng bàofā de xiāoxī, zài běn zhōu de fǎntán zhīhòu, xià zhōu shìchǎng kěnéng huì chūxiàn yīxiē tòngkǔ. Zài yàzhōu hé ōuzhōu.

  Kè lái mò shuō, suīrán tóuzī zhě bù yìng gāi pāoshòu suǒyǒu dōngxī, dàn xià zhōu kěnéng shì tóuzī zhě xǐ pái de huángjīn jīhuì.

  Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế cũng được chia sẻ luôn ngay dưới để thuận tiện cho các bạn học viên dễ dàng so sánh và đối chiếu với bài làm của các bạn.

  Sau khi các bạn so sánh và đối chiếu xong thì hãy gọi điện liên hệ Thầy Vũ luôn để download sách luyện dịch tiếng Trung pdf nhé.

  Cramer giải thích lý do tại sao nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu Larry Williams nhận thấy thị trường tăng giá cho ba cổ phiếu này.

  Jim Cramer của CNBC hôm thứ Sáu đã phá vỡ phân tích kỹ thuật mới từ nhà biểu đồ kỳ cựu Larry Williams, người có các chỉ số thị trường độc quyền cho thấy Alphabet, Amazon và Coca-Cola của công ty mẹ là những cổ phiếu cần theo dõi.

  “Ngay bây giờ, các biểu đồ được giải thích bởi Larry Williams, cho thấy chúng tôi đã có một số hành động tích cực đến từ Google, Amazon và Coca-Cola. Quan điểm của tôi? Tôi sẽ không đặt cược chống lại anh ta, ”người dẫn chương trình“ Mad Money ”nói.

  Jim Cramer của CNBC hôm thứ Sáu đã phá vỡ phân tích kỹ thuật mới từ nhà biểu đồ kỳ cựu Larry Williams, người có các chỉ số thị trường độc quyền cho thấy Alphabet, Amazon và Coca-Cola của công ty mẹ là những cổ phiếu cần theo dõi.

  “Ngay bây giờ, các biểu đồ được giải thích bởi Larry Williams, cho thấy chúng tôi đã có hành động tăng giá cực kỳ đáng kinh ngạc ở Google, hành động tăng giá rất tốt ở Amazon và tiền trong hoạt động ngân hàng trong cái mà chúng tôi gọi là loại trực tiếp, Coca-Cola. Tôi sẽ không đặt cược chống lại Larry Williams, ”người dẫn chương trình“ Mad Money ”nói.

  Cramer nói rằng đánh giá từ phương pháp luận của Williams, Alphabet và Amazon đã hoạt động tốt hơn những tên tuổi công nghệ lớn khác đã bị đánh bại trong sự biến động của thị trường năm nay.

  Dưới đây là ba phân tích riêng biệt về hiệu suất hiện tại và dự kiến ​​của ba công ty. Phân tích của Cramer về Alphabet là về cổ phiếu hạng C của công ty với mã GOOG, đừng nhầm lẫn với cổ phiếu hạng A GOOGL của công ty.

  Cramer nói rằng công ty công nghệ này có “mức hỗ trợ ổn định”, điều này cho Williams biết rằng cơ sở cổ đông của Alphabet đã tiếp tục mua cổ phiếu thông qua sự hỗn loạn của thị trường. Cramer nói: “Theo Williams, khi một cổ phiếu tăng giá như vậy trong khi thị trường rộng lớn hơn đang bị phá hủy, đó là một trong những mô hình mạnh nhất mà anh ấy biết.

  Theo Cramer, có nhiều dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang tăng giá. Đầu tiên là đường màu xanh lam ở dưới cùng của biểu đồ, được gọi là chỉ báo khối lượng cân bằng, đo lưu lượng khối lượng. Đường này cho thấy khối lượng cổ phiếu của Alphabet đã giữ trên mức thấp nhất của tháng 1 vào tháng 2 và tháng 3, Cramer nói.

  Khi kiểm tra Alphabet được vẽ bên cạnh một trong các chỉ báo của Williams đo lường sự tích lũy chuyên nghiệp của một cổ phiếu, cổ phiếu đang đi ngang trong khi đường chỉ báo đi lên – một tín hiệu khác cho thấy cổ phiếu đang tăng giá, Cramer nói.

  Williams tin rằng “cổ phiếu hiện đang bật lên khỏi mức thấp và… nó có nhiều chỗ hơn để chạy,” Cramer nói, đồng thời cho biết thêm rằng cổ phiếu không hoạt động tốt như Alphabet.

  Trong khi phân tích của Williams gợi ý rằng Google và Amazon sẽ có những hoạt động tích cực, Cramer thừa nhận rằng cuộc đấu tranh của các cổ phiếu công nghệ trong năm nay có thể khiến những cổ phiếu đó trở nên kém hấp dẫn đối với những người mua thận trọng. Ông nói, một cổ phiếu phòng thủ thay thế là Coca-Cola.

  Williams tin rằng vì khối lượng cổ phiếu đã tăng lên ngay cả khi Coca-Cola đã giảm từ mức cao nhất trong vài tuần qua, nên “các nhà quản lý tiền tệ của tổ chức lớn đang mua nó một cách mạnh mẽ,” Cramer nói.

  Cramer nói thêm rằng mô hình theo mùa của công ty đồ uống cho thấy rằng nó sẽ sớm chạm đáy, theo phân tích của Williams.

  “Coke chính xác là loại cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ thích sở hữu tại thời điểm này trong chu kỳ kinh doanh, đó là lý do chính khiến nó có thể hoạt động tốt hơn các mức trung bình chính. Williams đang đánh cược rằng thành tích sẽ tiếp tục, ”Cramer nói.

  Williams cũng tin rằng có mối tương quan chặt chẽ giữa Coca-Cola và đường, vốn là nguyên liệu đầu vào chính của công ty, Cramer nói.

  “Bạn có thể kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm sau khi đường tăng giá vì đó là chi phí đầu vào chính đối với họ, nhưng khi bạn đẩy dữ liệu về phía trước một năm, Williams nhận thấy rằng cổ phiếu của Coke đang theo sau đường. Nếu mô hình này được duy trì, điều đó có nghĩa là Coke có thể tiếp tục phục hồi, ”Cramer nói.

  Tuần trước của Cramer: “Tôi cầu xin bạn” bán cổ phiếu của các công ty không có lãi.

  Jim Cramer của CNBC vào thứ Sáu đã xem trước lịch trình thu nhập của tuần tới và cho biết các nhà đầu tư nên sử dụng nó như một cơ hội để loại bỏ các công ty thua lỗ khỏi danh mục đầu tư của họ.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” cho biết: “Nếu bạn vẫn sở hữu cổ phiếu của các công ty làm ăn thua lỗ …

  Jim Cramer của CNBC vào thứ Sáu đã xem trước lịch trình thu nhập của tuần tới và nói rằng các nhà đầu tư nên sử dụng nó như một cơ hội để loại bỏ các công ty thua lỗ khỏi danh mục đầu tư của họ.

  Người dẫn chương trình “Mad Money” nói rằng thị trường có thể gặp một số khó khăn trong tuần tới sau các đợt phục hồi của tuần này, khi các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về việc tăng lãi suất một phần tư điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang, Chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra và bùng nổ Covid ở Châu Á và Châu Âu.

  Mặc dù các nhà đầu tư không nên bán hết mọi thứ, nhưng tuần tới có thể là cơ hội vàng để các nhà đầu tư xáo trộn số tiền nắm giữ, Cramer nói.

  Trước khi các bạn download sách luyện dịch tiếng Trung pdf thì các bạn nên tham khảo thêm một số tài liệu hỗ trợ phát triển kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung thông qua các bài tập sau đây.

  Các bạn nên làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 ứng dụng thực tế nữa nhé.

  Trên đây là một số tài liệu luyện dịch tiếng Trung miễn phí được chia sẻ trong các chuyên mục của website chinemaster.com chuyên học tiếng Trung miễn phí và luyện thi HSK miễn phí.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Các bạn sẽ được chia sẻ ngay link download sách luyện dịch tiếng Trung pdf bài tập ứng dụng thực tế trong nhóm kín Telegram của Thầy Vũ ngay sau khi Thầy Vũ nhận được tiền sách giáo trình của bạn chuyển vào tài khoản ngân hàng của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Thầy Vũ thường xuyên sử dụng các bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế để giúp học viên nhanh chóng phát triển được kỹ năng phiên dịch tiếng Trung cũng như cải thiện được năng lực dịch thuật tiếng Trung trong các tình huống công việc thực tế.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Các bạn sẽ được chia sẻ ngay link download sách luyện dịch tiếng Trung pdf bài tập ứng dụng thực tế trong nhóm kín Telegram của Thầy Vũ ngay sau khi Thầy Vũ nhận được tiền sách giáo trình của bạn chuyển vào tài khoản ngân hàng của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Thầy Vũ thường xuyên sử dụng các bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế để giúp học viên nhanh chóng phát triển được kỹ năng phiên dịch tiếng Trung cũng như cải thiện được năng lực dịch thuật tiếng Trung trong các tình huống công việc thực tế.Download Sách luyện dịch tiếng Trung PDF ChineMaster