Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03
  Trang chủLuyện dịch tiếng Trung HSKLuyện dịch tiếng Trung HSK 1Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 là bài giảng đầu tiên mở đầu cho giáo trình dịch HSK cấp 1 của Thầy Nguyễn Minh Vũ biên soạn rất kỹ và bỏ nhiều tâm huyết cho các bạn học viên yêu mến của Trung tâm.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Tổng hợp kiến thức dịch tiếng Trung HSK cấp 1 bài số 1

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 là bài giảng mở đầu cho bộ giáo trình mới của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đó là bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK online. Nội dung bài học sẽ gồm 3 phần được thiết kế rất chặt chẽ, sẽ có phần chữ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Kết cấu như vậy sẽ khiến cho các bạn dễ dàng học tập và tra bài. Bài giảng này sẽ được gửi cho các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TP HCM. Bên cạnh việc các bạn sẽ tìm kiếm được tài liệu trên kênh này thì các bạn cũng sẽ học được bài giảng trên trang facebook chính của Trung tâm. Bài học này sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức dịch cơ bản, để các bạn có thể làm quen dần từ HSK 1. Bên cạnh đó thì các bạn nên cập nhật thêm thông tin là trung tâm đã cập nhật đầy đủ lịch học,học phí cũng nhưng các thông tin cần thiết về các khóa học có sẵn như khóa ôn thi HSK, khóa học tiếng Trung thương mại, Khóa nhập hàng Taobao tmall pinduoduo tại trung tâm,muốn biết thêm thông tin cụ thể và chính xác nhất thì hãy xem kĩ các link chúng tôi để dưới đây nhé.

  Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online miễn phí có tiêu đề là Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn học viên làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế này mà chưa hiểu bài ở chỗ nào thì hãy đăng câu hỏi của bạn lên chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster hoctiengtrungonline.org nhé. Thầy Vũ sẽ lần lượt giải đáp toàn bộ và tất cả câu hỏi được đăng lên forum diễn đàn đó.

  Các bạn có chỗ nào chưa hiểu bài hoặc cần được giải đáp các vấn đề về kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK hay là từ vựng tiếng Trung HSK hoặc là cách vận dụng kiến thức tổng hợp vào trong các tình huống giao dịch với đối tác Trung Quốc thì hãy đăng câu hỏi của bạn vào ngay bên dưới bài viết hướng dẫn cách liên hệ với ChineMaster Thầy Vũ trong link dưới nhé.

  Hướng dẫn liên hệ ChineMaster Thầy Vũ

  Dưới đây là link bài học ngày hôm qua, các bạn hãy ôn lại trước khi bắt đầu bài mới hôm nay nhé

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3

  Theo thống kê thì các bạn học viên hiện nay rất thích học các lớp học trực tuyến qua ứng dụng Skype. Vì vậy các bạn muốn học tiếng Trung cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ thì xem thông tin chi tiết ở phía dưới đây nhé.

  Lớp học tiếng Trung online qua Skype 

  Bạn nào có nhu cầu trang bị kiến thức tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao thông qua khóa học tiếng Trung thương mại uy tín chất lượng thì hãy nhanh chóng liên hệ sớm trước với Thầy Nguyễn Minh Vũ để đặt chỗ trước nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster và sách tiếng Trung thương mại toàn tập toàn diện đầy đủ tổng hợp 6 kỹ năng gồm nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung cơ bản đến nâng cao, vậy nên các bạn hãy yên tâm tham khảo nhé.

  Khóa học order hàng Trung Quốc tận gốc Taobao pinduoduo từ A đến Z chỉ dành riêng cho dân buôn bán kinh doanh muốn nhập hàng Trung Quốc về bán trên các Shop thương mại điện tử Việt Nam hoặc có nhu cầu sử dụng hàng nội địa Trung cá nhân.

  Khóa học order Taobao 1688 pinduoduo

  Các bạn hãy tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou theo sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Minh Vũ tại link bên dưới nhé. Bộ gõ phiên âm tiếng Trung Sogou pinyin có dấu được đánh giá là rất cần thiết với các bạn học viên hiện đang học tiếng Trung nhé.

  Download bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou

  Tiếp theo hãy cùng mình ấn vào xem bảng từ vựng tiếng Trung chuyên ngành nhé. Đây là một trong những phương pháp để các bạn cải thiện khả năng học tiếng trung chính là không ngừng gia tăng lượng từ vựng của mình.

  Bảng từ vựng tiếng Trung thương mại

  Bài giản 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại được thiết kế dựa theo kiến thức ở trong bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Các bạn ấn vào để xem để có thể củng cố thêm kiến thức các kỹ năng dịch thuật tiếng Trung nhé.

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Để bổ trợ tốt nhất cho kiến thức của giáo àn bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thì chúng ta cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK bài tập ứng dụng thực tế sau đây nhé.

  Sau đó các bạn chú ý cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 ứng dụng thực tế dưới đây nữa nhé.

  Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK miễn phí chuyên đề Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Thông tin Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 là nội dung giáo án bài giảng đầu tiên của chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi HSKK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển kết hợp với bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn học viên chú ý xem thật kỹ bài giảng hôm nay nhé, chỗ nào các bạn xem mà chưa hiểu bài, đặc biệt là phần ngữ pháp tiếng Trung thì các bạn hãy hỏi Thầy Vũ trên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 Thầy Vũ thiết kế thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp vào trong bài tập này.

  Bạn nào muốn tham gia các lớp luyện thi HSK miễn phí và lớp luyện thi HSK online miễn phí thì hãy liên hệ Thầy Vũ sớm trước để được bố trí thời gian và lịch học trong tuần nhé. Địa chỉ học các lớp luyện thi HSK(K) miễn phí ngay tại địa chỉ trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội thuộc khu vực Ngã Tư Sở.

  Các bạn chú ý theo dõi chuỗi giáo án bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online miễn phí trong chuyên mục này nhé. Thầy Vũ sẽ tiếp tục cập nhập thêm các tài liệu luyện thi HSK miễn phí mới nhất chuyên đề luyện tập kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung HSK 9 cấp để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này.

  Bên dưới là nội dung chi tiết giáo án Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Các bạn chú ý làm bài tập Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này xong thì gửi lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được Thầy Vũ chấm bài online nhé.

  中国长周末旅游支出下降至疫情前水平的 39.2%。

  在 4 月初的长假周末,上海和中国其他地区仍处于封锁状态或受到旅行限制。

  这导致官方统计的旅游收入暴跌至大流行前的三分之一多一点。

  野村首席中国经济学家陆挺周二在一份报告中估计,该国约有 1.93 亿人处于完全或部分封锁状态,这些地区约占中国 GDP 的 22%。 “市场可能低估了经济损失。”

  随着中国大陆应对两年来最严重的 Covid-19 疫情,衡量消费者支出的指标已降至疫情最初冲击以来的最低水平。

  旅行限制和地区或城市的封锁使人们不愿在周日至周二的正式假期中旅行。

  根据文化和旅游部的数据,那些冒险外出的人的旅游支出仅恢复了 2019 年假期期间水平的三分之一多一点,即 39.2%。

  这比今年早些时候的农历新年假期要慢得多,当时的旅游支出是 2019 年的 56.3%。

  三周多来,中国大陆有症状的新冠肺炎病例每天超过1000例,并触及全国各地。无症状病例的数量要高得多。

  上海是中国最大的城市,是中国高传播性 omicron 变种浪潮中受灾最严重的城市之一。这座大都市本应在周二结束由两部分组成的封锁,但本周早些时候没有表明何时解除限制。

  野村证券首席中国经济学家卢廷周二在一份报告中估计,总体而言,该国约有 1.93 亿人处于完全或部分封锁状态,这些地区约占中国 GDP 的 22%。

  “市场可能低估了经济损失,”他说。 “中国的[零新冠病毒战略]可能会挽救许多生命,尤其是老年人的生命,但它也会产生巨大的经济成本,并对那些因新冠病毒以外的疾病无法获得正常治疗的人造成附带损害。”

  “与 2020 年春季不同,当时人们普遍认为 Covid-19 将在夏季结束,但我们目前看不到尽头;这增加了不确定性,这对投资非常不利,”卢说。

  中国大陆的新冠肺炎病例和死亡人数仍低于其他主要国家。该国的大型工厂已经能够通过让员工留在现场来维持生产,经济学家预计服务业仍将是受影响最大的行业。

  已关闭两周多的上海迪士尼度假区周三表示,其主题公园和酒店将继续关闭,直至另行通知。

  旅游部表示,最近一个长周末假期的旅游收入同比下降 30.9% 至 187.8 亿元人民币(29.3 亿美元)。数据显示,旅游人数比去年同期下降 26.2%,至 7540 万人次,是疫情前水平的 68%。

  根据预订网站Trip.com的数据,能够在假期旅行的人大多预订了附近或乡村的景点旅行。

  在一个在线购物盛行的国家,新冠病毒也对包裹递送造成了影响。

  根据国家邮政局的数据,假期期间收到和交付的包裹数量比一年前下降了约13%。目前尚不清楚物流障碍或消费者需求是否是下降的主要原因。

  衡量市场状况的财新服务业采购经理人指数 (PMI) 周三显示,3 月份该行业的商业活动以两年来的最大速度收缩。

  财新在一份新闻稿中表示:“企业经常提到,3 月份更严格的病毒控制措施扰乱了运营,并影响了客户的需求。”数据连续第三个月显示服务公司不愿雇用更多员工。

  服务企业普遍对未来 12 个月的增长持乐观态度。但该新闻稿称,乐观程度降至 2020 年下半年以来的最低水平,“原因是人们担心疫情和乌克兰战争会影响企业运营多长时间。”

  随着极右翼候选人勒庞在选举民调中缩小差距,法国市场陷入恐慌。

  周三对 Le Monde 报进行的最新 Ipsos Sopra Steria Cevipof 民意调查显示,在 4 月 10 日的第一轮投票中,马克龙的得票率为 26.5%,而勒庞的得票率为 21.5%。

  法国债券周二大幅下挫,将基准 10 年期国债收益率推至 2015 年以来的最高水平,而 CAC 40 股指表现逊于欧洲其他地区,下跌近 1.3%。

  新的民调显示,极右翼候选人玛丽娜·勒庞在法国总统大选前缩小了与现任总统埃马纽埃尔·马克龙的差距,法国市场受到震动。

  Ipsos Sopra Steria Cevipof 周三对 Le Monde 报进行的最新民意调查显示,马克龙在 4 月 10 日的第一轮投票中预计得票率为 26.5%,而勒庞的得票率为 21.5%,相比之下,马克龙和勒庞分别为 28% 和 17.5%。上次民意调查于 3 月 21 日至 24 日进行。

  由于新的民意调查出现,法国债券周二大幅下滑,将基准 10 年期国债收益率推至 2015 年以来的最高水平,而 CAC 40 股指表现逊于欧洲其他地区,下跌近 1.3%,并在周三继续回落。

  尽管马克龙仍然有可能在 4 月 24 日赢得决选,但极右翼国家拉力党领袖勒庞现在在一个专注于限制移民和增加执法资金的平台上处于她迄今为止最强的民意调查位置。全国集会还提出了针对关注生活成本的劳动人民的新承诺,例如财富税。

  埃里克·泽穆尔的候选资格被视为比勒庞更偏右,这有助于她努力表现出比以前认为的更温和的选择,并让部分中右翼对马克龙的任期感到失望。

  Teneo 研究部副主任安东尼奥·巴罗佐 (Antonio Barroso) 周三在一份报告中表示,选民已经开始团结在最有可能进入决选的候选人周围,勒庞从泽莫尔手中赢得了选民。

  巴罗佐表示,勒庞获胜的风险已经增加,但特内奥仍然预计马克龙保住总统职位的可能性为 75%。

  在LE笔总统职位前景的市场上的一些乐天度已经归功于欧洲在乌克兰入侵时欧洲对俄罗斯回应的担忧。

  勒庞过去曾对俄罗斯和总统弗拉基米尔·普京表示同情,并公开对欧盟持怀疑态度。

  巴罗佐说:“出乎我们的意料,勒庞能够避免批评她过去与俄罗斯的联系,而是通过流行但不切实际的措施,例如取消 30 岁以下的所得税,将重点放在生活成本上升上。”

  “候选人之间没有进行适当辩论的事实可能有助于她成为购买力问题上最可信的候选人,而过去几天马克龙围绕国旗红利的集会已经消退。”

  在 2017 年彻底输掉决选后,勒庞不再为退出欧盟或欧元而竞选,但她升任总统可能会给欧盟的工作带来麻烦。

  贝伦贝格高级经济学家卡勒姆皮克林周三在一份报告中表示,虽然勒庞无法让欧洲一体化进程倒退,但进一步的进展可能会停滞不前。

  “凭借她的保护主义议程、改革倒退、补贴和针对移民的严厉措施,她可能会引发与欧盟的许多冲突。欧盟委员会可能会以法国在许多情况下违反欧盟规则为由将其告上欧洲法院,”皮克林说。

  “她的支出提议可能会违反欧盟财政规则,一旦这些规则在 2023 年因普京的战争而可能再次暂停,这些规则在 2024 年重新生效。”

  2017 年上任后不久,马克龙实施了全面的经济改革,削减了对投资者和富人的税收,并放宽了招聘和解雇规则。数据表明,法国经济在表现优异的时期进入了 Covid-19 大流行,其反弹力度超过了大多数同行。

  贝伦贝格长期以来一直认为,马克龙的改革将使法国在未来十年成为欧盟的“增长引擎”,但皮克林表示,如果勒庞掌舵,这将面临风险。

  “尽管短期财政刺激可能会维持近期势头,但补贴、保护主义和改革倒退将损害法国的增长潜力,”他补充道。

  优步希望通过增加飞机、火车和租车来创建旅行“超级应用”。

  这家总部位于旧金山的公司周三宣布,今年将在其英国应用程序中增加火车、公共汽车、飞机和汽车租赁服务。

  优步在英国的老板杰米海伍德在一份声明中表示,优步希望成为“满足您所有旅行需求的一站式商店”。

  优步本身不会提供这些旅行服务,但它将允许用户通过其应用程序在与航空公司、公共汽车和铁路运营商以及汽车租赁公司进行软件集成后进行预订。

  优步正在推进其成为旅游“超级应用程序”的计划。

  这家总部位于旧金山的公司周三宣布,今年将在其英国应用程序中增加火车、公共汽车、飞机和汽车租赁服务。此举是试点的一部分,如果进展顺利,以后可能会扩展到其他国家。

  随着新冠病例激增,中国智能手机市场可能暴跌 20%,但苹果可能会出现增长。

  分析师表示,由于新冠病毒病例的重新抬头可能会抑制消费者信心,中国智能手机市场第二季度可能下降 3% 至 4% 左右。

  4 月和 5 月可能会出现更大幅度的暴跌,但如果 Covid 病例消退,市场可能会在 6 月反弹。

  分析师表示,小米等安卓厂商的表现可能比苹果更差,后者继续填补华为在高端市场留下的空白。

  分析师对 CNBC 表示,如果中国最近新冠病毒病例激增,可能会损害全球最大智能手机市场的手机销售,但美国巨头苹果公司仍能保持良好势头。

  周三,中国报告了超过 20,000 例新冠病毒感染病例,其中大部分在大城市上海。那里的当局在该市实施了严格的封锁措施,威胁到物流和消费者支出。

  Strategy Analytics 执行董事 Neil Mawston 预测,第二季度智能手机出货量将同比下降 20%。

  Counterpoint Research 的合伙人 Neil Shah 告诉 CNBC,4 月和 5 月的智能手机销量可能同比下降 12% 至 13%。

  由于大规模的折扣购物活动以及 Covid 的消退,6 月份的销售额可能会回升。 Shah 表示,这可能导致中国智能手机销量下降 3% 至 4%。他补充说,如果新冠疫情继续下去,市场可能会同比下降 12%。

  IDC 研究经理 Will Wong 预测,第二季度智能手机出货量可能同比下降 3.4% 左右。

  “预计影响将主要来自新冠疫情爆发和经济增长放缓导致的消费者需求和情绪疲软,”Wong 告诉 CNBC。 “供应中断将是一个不那么令人不安的因素,因为工厂泡沫和政府在遏制疫情方面的经验可能有助于减轻影响。”

  今年 3 月,由于新冠疫情,苹果 iPhone 组装商富士康一度不得不关闭其在深圳的一家主要工厂。在新冠疫情爆发期间,中国试图尽可能地保持工厂正常运转,以减少干扰。

  IDC 的 Wong 表示,第二季度中国智能手机出货量下降“主要是由于 Android 市场的疲软势头”。

  Android 是谷歌的智能手机操作系统。中国品牌运行这些的修改版本。 Android 手机供应商包括小米、Oppo 和 Vivo 等中国智能手机制造商。

  Strategy Analytics 的 Mawston 表示:“中国的 Android 市场仍然是一个残酷的市场,有六个品牌(如小米)在价格上激烈地争夺一块不断缩小的 Android 蛋糕。”

  然而,苹果的表现可能相当不错。 Shah 表示,苹果第二季度的出货量可能会下降约 4% 至 5%,但这部分是季节性的,因为全新产品发布的影响逐渐消退。苹果在去年底发布了其最新产品。

  根据 Shah 和 Wong 的说法,苹果继续利用华为在高端市场的衰落。由于美国制裁切断了这家科技巨头与尖端芯片等关键组件的联系,华为的智能手机业务陷入瘫痪。

  Wong表示,“在华为衰落和缺乏强大的高端竞争对手的情况下”,苹果实际上可能在第二季度实现正增长。

  莫斯顿表示,他预计苹果将在 2022 年真正增加其在中国的整体市场份额,“因为其忠实、富裕的粉丝会升级到新的或更实惠的 5G 机型。”

  5G指的是下一代移动互联网,它承诺超快的速度。苹果在 3 月份推出了 2022 年版本的更便宜的 iPhone SE,它提供 5G。

  “亚马逊,我们来了”:拜登推动仓库工会化工作。

  周三,总统乔拜登表示支持将亚马逊工人组织起来。

  “亚马逊,我们来了,”拜登在工会全国会议上发表讲话说。

  2021 年 3 月,拜登支持在全国范围内开展工会运动,但他没有具体点名亚马逊,亚马逊正处于阿拉巴马州的工会化努力之中。

  在该公司的一个仓库上周投票加入工会后,总统乔拜登周三表示支持让亚马逊工人加入工会的努力。

  “加入工会的选择只属于工人,”拜登在北美建筑工会全国会议上的讲话中说。 “顺便说一句,亚马逊,我们来了。手表。”

  周五,纽约史泰登岛亚马逊仓库的工人以压倒性多数投票加入亚马逊工会,这是一个由公司现任和前任员工组成的基层组织。选举结果对劳工组织者来说是一个分水岭,他们多年来一直试图将亚马逊仓库和送货工人加入工会。

  Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn chú ý cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế dưới đây để bổ sung thêm kiến thức cho bài học Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 nhé.

  Mỗi ngày Thầy Vũ sẽ tiếp tục thiết kế thêm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới để bổ sung thêm kiến thức cho bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Giáo án bài học Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức quan trọng và cần thiết để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi tiếng Trung HSK 9 cấp sắp tới.

  Các bạn làm bài tập ứng dụng thực tế này mà chưa hiểu bài ở bất kỳ trong phạm vi bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thì hãy tương tác trực tuyến cùng Thầy Vũ luôn và ngay bằng cách để lại câu hỏi của bạn trong mục bình luận bên dưới bài giảng này nhé.

  Bên dưới là phần chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn chú ý xem để tìm ra các phiên âm của từ vựng HSK 9 cấp chưa được học nhé.

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được chia sẻ kèm theo với phần văn bản tiếng Trung HSK ở trên.

  Phần chú thích phiên âm này rất quan trọng, nó sẽ giúp các bạn tìm ra được nhanh chóng phiên âm tiếng Trung của các từ vựng HSK 9 cấp có trong bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này.

  Để tăng cường thêm kiến thức cho giáo án bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thì chúng ta cần tranh thủ thời gian làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6 ngay trong link dưới nhé.

  Zhōngguó zhǎng zhōumò lǚyóu zhīchū xiàjiàng zhì yìqíng qián shuǐpíng de 39.2%.

  Zài 4 yuèchū de cháng jiǎ zhōumò, shàng huǎ hé zhōngguó qítā dìqū réng chǔyú fēngsuǒ zhuàngtài huò shòudào lǚxíng xiànzhì.

  Zhè dǎozhì guānfāng tǒngjì de lǚyóu shōurù bàodié zhì dà liúxíng qián de sān fēn zhī yī duō yīdiǎn.

  Yěcūn shǒuxí zhōngguó jīngjì xué jiā lù tǐng zhōu’èr zài yī fèn bàogào zhōng gūjì, gāi guó yuē yǒu 1.93 Yì rén chǔyú wánquán huò bùfèn fēngsuǒ zhuàngtài, zhèxiē dìqū yuē zhàn zhōngguó GDP de 22%. “Shìchǎng kěnéng dīgūle jīngjì sǔnshī.”

  Suízhe zhōngguó dàlù yìngduì liǎng niánlái zuì yánzhòng de Covid-19 yìqíng, héngliáng xiāofèi zhě zhīchū de zhǐbiāo yǐ jiàng zhì yìqíng zuìchū chōngjí yǐlái de zuìdī shuǐpíng.

  Lǚxíng xiànzhì hé dìqū huò chéngshì de fēngsuǒ shǐ rénmen bù yuàn zài zhōu rì zhì zhōu’èr de zhèngshì jià qí zhōng lǚxíng.

  Gēnjù wénhuà hé lǚyóu bù de shùjù, nàxiē màoxiǎn wàichū de rén de lǚyóu zhīchū jǐn huīfùle 2019 nián jiàqī qíjiān shuǐpíng de sān fēn zhī yī duō yīdiǎn, jí 39.2%.

  Zhè bǐ jīnnián zǎo xiē shíhòu de nónglì xīnnián jiàqī yào màn dé duō, dāngshí de lǚyóu zhīchū shì 2019 nián de 56.3%.

  Sān zhōu duō lái, zhōngguó dàlù yǒu zhèngzhuàng de xīnguān fèiyán bìnglì měitiān chāoguò 1000 lì, bìng chùjí quánguó gèdì. Wú zhèngzhuàng bìnglì de shùliàng yāo gāo dé duō.

  Shànghǎi shì zhōngguó zuìdà de chéngshì, shì zhōngguó gāo chuánbò xìng omicron biànzhǒng làngcháo zhōng shòuzāi zuì yánzhòng de chéngshì zhī yī. Zhè zuò dà dūshì běn yìng zài zhōu’èr jiéshù yóu liǎng bùfèn zǔchéng de fēngsuǒ, dàn běn zhōu zǎo xiē shíhòu méiyǒu biǎomíng hé shí jiěchú xiànzhì.

  Yěcūn zhèngquàn shǒuxí zhōngguó jīngjì xué jiā lú tíng zhōu’èr zài yī fèn bàogào zhōng gūjì, zǒngtǐ ér yán, gāi guó yuē yǒu 1.93 Yì rén chǔyú wánquán huò bùfèn fēngsuǒ zhuàngtài, zhèxiē dìqū yuē zhàn zhōngguó GDP de 22%.

  “Shìchǎng kěnéng dīgūle jīngjì sǔnshī,” tā shuō. “Zhōngguó de [líng xīnguānbìngdú zhànlüè] kěnéng huì wǎnjiù xǔduō shēngmìng, yóuqí shì lǎonián rén de shēngmìng, dàn tā yě huì chǎnshēng jùdà de jīngjì chéngběn, bìng duì nàxiē yīn xīnguānbìngdú yǐwài de jíbìng wúfǎ huòdé zhèngcháng zhìliáo de rén zàochéng fùdài sǔnhài.”

  “Yǔ 2020 nián chūnjì bùtóng, dāngshí rénmen pǔbiàn rènwéi Covid-19 jiàng zài xiàjì jiéshù, dàn wǒmen mùqián kàn bù dào jìntóu; zhè zēng jiā liǎo bù quèdìng xìng, zhè duì tóuzī fēicháng bùlì,” lú shuō.

  Zhōngguó dàlù de xīnguān fèiyán bìnglì hé sǐwáng rénshù réng dī yú qítā zhǔyào guójiā. Gāi guó de dàxíng gōngchǎng yǐjīng nénggòu tōngguò ràng yuángōng liú zàixiànchǎng lái wéichí shēngchǎn, jīngjì xué jiā yùjì fúwù yè réng jiāng shì shòu yǐngxiǎng zuìdà de hángyè.

  Yǐ guān bì liǎng zhōu duō de shànghǎi díshìní dùjià qū zhōusān biǎoshì, qí zhǔtí gōngyuán hé jiǔdiàn jiāng jìxù guān bì, zhízhì lìngxíng tōngzhī.

  Lǚyóu bù biǎoshì, zuìjìn yīgè zhǎng zhōumò jià qí de lǚyóu shōurù tóngbǐ xiàjiàng 30.9% Zhì 187.8 Yì yuán rénmínbì (29.3 Yì měiyuán). Shùjù xiǎnshì, lǚyóu rénshù bǐ qùnián tóngqí xiàjiàng 26.2%, Zhì 7540 wàn réncì, shì yìqíng qián shuǐpíng de 68%.

  Gēnjù yùdìng wǎngzhàn Trip.Com de shùjù, nénggòu zài jiàqī lǚxíng de rén dàduō yùdìngle fùjìn huò xiāngcūn de jǐngdiǎn lǚxíng.

  Zài yīgè zài xiàn gòuwù shèngxíng de guójiā, xīnguān bìngdú yě duì bāoguǒ dìsòng zàochéngle yǐngxiǎng.

  Gēnjù guójiā yóuzhèngjú de shùjù, jiàqī qíjiān shōu dào hé jiāofù de bāoguǒ shùliàng bǐ yī nián qián xiàjiàngle yuē 13%. Mùqián shàng bù qīngchǔ wùliú zhàng’ài huò xiāofèi zhě xūqiú shìfǒu shì xiàjiàng de zhǔyào yuányīn.

  Héngliáng shìchǎng zhuàngkuàng de cái xīn fúwù yè cǎigòu jīnglǐ rén zhǐshù (PMI) zhōusān xiǎnshì,3 yuèfèn gāi hángyè de shāngyè huódòng yǐ liǎng niánlái de zuìdà sùdù shōusuō.

  Cái xīn zài yī fèn xīnwén gǎo zhōng biǎoshì:“Qǐyè jīngcháng tí dào,3 yuèfèn gèng yángé de bìngdú kòngzhì cuòshī rǎoluànle yùnyíng, bìng yǐngxiǎngle kèhù de xūqiú.” Shùjù liánxù dì sān gè yuè xiǎnshì fúwù gōngsī bù yuàn gùyòng gèng duō yuángōng.

  Fúwù qǐyè pǔbiàn duì wèilái 12 gè yuè de zēngzhǎng chí lèguān tàidù. Dàn gāi xīnwén gǎo chēng, lèguān chéngdù jiàng zhì 2020 nián xia bànnián yǐlái de zuìdī shuǐpíng,“yuányīn shì rénmen dānxīn yìqíng hé wūkèlán zhànzhēng huì yǐngxiǎng qǐyè yùnyíng duō cháng shíjiān.”

  Suízhe jí yòuyì hòuxuǎn rén lè páng zài xuǎnjǔ mín diào zhōng suōxiǎo chāi jù, fàguó shìchǎng xiànrù kǒnghuāng.

  Zhōusān duì Le Monde bào jìnxíng de zuìxīn Ipsos Sopra Steria Cevipof mínyì diàochá xiǎnshì, zài 4 yuè 10 rì de dì yī lún tóupiào zhōng, mǎkè lóng de dépiào lǜ wèi 26.5%, Ér lēi páng de dépiào lǜ wèi 21.5%.

  Fàguózhàiquàn zhōu’èr dàfú xiàcuò, jiāng jīzhǔn 10 nián qí guó zhài shōuyì lǜ tuī zhì 2015 nián yǐlái de zuìgāo shuǐpíng, ér CAC 40 gǔzhǐ biǎoxiàn xùn yú ōuzhōu qítā dìqū, xiàdié jìn 1.3%.

  Xīn de mín diào xiǎnshì, jí yòuyì hòuxuǎn rén mǎlì nà·lēi páng zài fàguó zǒngtǒng dàxuǎn qián suōxiǎole yǔ xiànrèn zǒngtǒng āi mǎ niǔ āi ěr·mǎkè lóng de chājù, fàguó shìchǎng shòudào zhèndòng.

  Ipsos Sopra Steria Cevipof zhōusān duì Le Monde bào jìnxíng de zuìxīn mínyì diàochá xiǎnshì, mǎkè lóng zài 4 yuè 10 rì de dì yī lún tóupiào zhōng yùjì dépiào lǜ wèi 26.5%, Ér lēi páng de dépiào lǜ wèi 21.5%, Xiāng bǐ zhī xià, mǎkè lóng hé lēi páng fēnbié wèi 28% hé 17.5%. Shàng cì mínyì diàochá yú 3 yuè 21 rì zhì 24 rì jìnxíng.

  Yóuyú xīn de mínyì diàochá chūxiàn, fàguózhàiquàn zhōu’èr dàfú xiàhuá, jiāng jīzhǔn 10 nián qí guó zhài shōuyì lǜ tuī zhì 2015 nián yǐlái de zuìgāo shuǐpíng, ér CAC 40 gǔzhǐ biǎoxiàn xùn yú ōuzhōu qítā dìqū, xiàdié jìn 1.3%, Bìng zài zhōusān jìxù huíluò.

  Jǐnguǎn mǎkè lóng réngrán yǒu kěnéng zài 4 yuè 24 rì yíngdé jué xuǎn, dàn jí yòuyì guójiā lālì dǎng lǐngxiù lēi páng xiànzài zài yīgè zhuānzhù yú xiànzhì yímín hé zēngjiā zhífǎ zījīn de píngtái shàng chǔyú tā qìjīn wéizhǐ zuì qiáng de mínyì diàochá wèizhì. Quánguó jíhuì hái tíchūle zhēnduì guānzhù shēnghuó chéngběn de láodòng rénmín de xīn chéngnuò, lìrú cáifù shuì.

  Āi lǐ kè·zé mù ěr de hòuxuǎn zīgé bèi shì wéi bǐ lēi páng gèng piān yòu, zhè yǒu zhù yú tā nǔlì biǎoxiàn chū bǐ yǐqián rènwéi de gèng wēnhé de xuǎnzé, bìng ràng bùfèn zhōng yòuyì duì mǎkè lóng de rènqí gǎndào shīwàng.

  Teneo yánjiū bù fù zhǔrèn āndōngní’ào·bā luō zuǒ (Antonio Barroso) zhōusān zài yī fèn bàogào zhōng biǎoshì, xuǎnmín yǐjīng kāishǐ tuánjié zài zuì yǒu kěnéng jìnrù jué xuǎn de hòuxuǎn rén zhōuwéi, lēi pángcóngzé mò ěr shǒuzhōng yíngdéle xuǎnmín.

  Bā luō zuǒ biǎoshì, lēi páng huòshèng de fēngxiǎn yǐjīng zēngjiā, dàn tè nèi ào réngrán yùjì mǎkè lóng bǎozhù zǒngtǒng zhíwèi de kěnéng xìng wèi 75%.

  Zài LE bǐ zǒngtǒng zhíwèi qiánjǐng de shìchǎng shàng de yīxiē lètiān dù yǐjīng guīgōng yú ōuzhōu zài wūkèlán rùqīn shí ōuzhōu duì èluósī huíyīng de dānyōu.

  Lēi páng guòqù céng duì èluósī hé zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng biǎoshì tóngqíng, bìng gōngkāi duì ōuméng chí huáiyí tàidù.

  Bā luō zuǒ shuō:“Chū hū wǒmen de yìliào, lēi páng nénggòu bìmiǎn pīpíng tā guòqù yǔ èluósī de liánxì, ér shì tōngguò liúxíng dàn bù qiè shíjì de cuòshī, lìrú qǔxiāo 30 suì yǐxià de suǒdéshuì, jiāng zhòngdiǎn fàng zài shēnghuó chéngběn shàngshēng shàng.”

  “Hòuxuǎn rén zhī jiān méiyǒu jìnxíng shìdàng biànlùn de shìshí kěnéng yǒu zhù yú tā chéngwéi gòumǎilì wèntí shàng zuì kě xìn de hòuxuǎn rén, ér guòqù jǐ tiān mǎkè lóng wéirào guóqí hónglì de jíhuì yǐjīng xiāotuì.”

  Zài 2017 nián chèdǐ shū diào jué xuǎn hòu, lēi páng bù zài wèi tuìchū ōuméng huò ōuyuán ér jìngxuǎn, dàn tā shēngrèn zǒngtǒng kěnéng huì gěi ōuméng de gōngzuò dài lái máfan.

  Bèi lún bèi gé gāojí jīngjì xué jiā kǎ lēi mǔ pí kè lín zhōusān zài yī fèn bàogào zhōng biǎoshì, suīrán lēi páng wúfǎ ràng ōuzhōu yì tǐ huà jìnchéng dàotuì, dàn jìnyībù de jìnzhǎn kěnéng huì tíngzhì bù qián.

  “Píngjiè tā de bǎohù zhǔyì yìchéng, gǎigé dàotuì, bǔtiē hé zhēnduì yímín de yánlì cuòshī, tā kěnéng huì yǐnfā yǔ ōuméng de xǔduō chōngtú. Ōuméng wěiyuánhuì kěnéng huì yǐ fàguó zài xǔduō qíngkuàng xià wéifǎn ōuméng guīzé wèi yóu jiāng qí gào shàng ōuzhōu fǎyuàn,” pí kè lín shuō.

  “Tā de zhīchū tíyì kěnéng huì wéifǎn ōuméng cáizhèng guīzé, yīdàn zhèxiē guīzé zài 2023 nián yīn pǔjīng de zhànzhēng ér kěnéng zàicì zàntíng, zhèxiē guīzé zài 2024 nián chóngxīn shēngxiào.”

  2017 Nián shàngrèn hòu bùjiǔ, mǎkè lóng shíshīle quánmiàn de jīngjì gǎigé, xuējiǎnle duì tóuzī zhě hé fù rén de shuìshōu, bìng fàngkuānle zhāopìn hé jiěgù guīzé. Shùjù biǎomíng, fàguó jīngjì zài biǎoxiàn yōuyì de shíqí jìnrùle Covid-19 dà liúxíng, qí fǎntán lìdù chāoguòle dà duōshù tóngxíng.

  Bèi lún bèi gé chángqí yǐlái yīzhí rènwéi, mǎkè lóng de gǎigé jiāng shǐ fàguó zài wèilái shí nián cheng wèi ōuméng de “zēngzhǎng yǐnqíng”, dàn pí kè lín biǎoshì, rúguǒ lēi páng zhǎngduò, zhè jiāng miànlín fēngxiǎn.

  “Jǐnguǎn duǎnqí cáizhèng cìjī kěnéng huì wéichí jìnqí shìtóu, dàn bǔtiē, bǎohù zhǔyì hé gǎigé dàotuì jiāng sǔnhài fàguó de zēngzhǎng qiánlì,” tā bǔchōng dào.

  Yōu bù xīwàng tōngguò zēngjiā fēijī, huǒchē hé zūchē lái chuàngjiàn lǚxíng “chāojí yìngyòng”.

  Zhè jiā zǒngbù wèiyú jiùjīnshān de gōngsī zhōusān xuānbù, jīnnián jiàng zài qí yīngguó yìngyòng chéngxù zhōng zēngjiā huǒchē, gōnggòng qìchē, fēijī hé qìchē zūlìn fúwù.

  Yōu bù zài yīngguó de lǎobǎn jié mǐ hǎi wǔdé zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, yōu bù xīwàng chéngwéi “mǎnzú nín suǒyǒu lǚxíng xūqiú de yí zhàn shì shāngdiàn”.

  Yōu bù běnshēn bù huì tígōng zhèxiē lǚxíng fúwù, dàn tā jiāng yǔnxǔ yònghù tōngguò qí yìngyòng chéngxù zài yǔ hángkōng gōngsī, gōnggòng qìchē hé tiělù yùnyíng shāng yǐjí qìchē zūlìn gōngsī jìnxíng ruǎnjiàn jíchéng hòu jìnxíng yùdìng.

  Yōu bù zhèngzài tuījìn qí chéngwéi lǚyóu “chāojí yìngyòng chéngxù” de jìhuà.

  Zhè jiā zǒngbù wèiyú jiùjīnshān de gōngsī zhōusān xuānbù, jīnnián jiàng zài qí yīngguó yìngyòng chéngxù zhōng zēngjiā huǒchē, gōnggòng qìchē, fēijī hé qìchē zūlìn fúwù. Cǐ jǔ shì shìdiǎn de yībùfèn, rúguǒ jìnzhǎn shùnlì, yǐhòu kěnéng huì kuòzhǎn dào qítā guójiā.

  Suízhe xīnguānbìnglì jīzēng, zhōngguó zhìnéng shǒujī shìchǎng kěnéng bàodié 20%, dàn píngguǒ kěnéng huì chūxiàn zēngzhǎng.

  Fēnxī shī biǎoshì, yóuyú xīnguān bìngdú bìnglì de chóngxīn táitóu kěnéng huìyìzhì xiāofèi zhě xìnxīn, zhōngguó zhìnéng shǒujī shìchǎng dì èr jìdù kěnéng xiàjiàng 3% zhì 4% zuǒyòu.

  4 Yuè hé 5 yuè kěnéng huì chūxiàn gèng dà fúdù de bàodié, dàn rúguǒ Covid bìnglì xiāotuì, shìchǎng kěnéng huì zài 6 yuè fǎntán.

  Fēnxī shī biǎoshì, xiǎomǐ děng ānzhuō chǎngshāng de biǎoxiàn kěnéng bǐ píngguǒ gèng chà, hòu zhě jìxù tiánbǔ huáwèi zài gāoduān shìchǎng liú xià de kòngbái.

  Fēnxī shī duì CNBC biǎoshì, rúguǒ zhōngguó zuìjìn xīnguān bìngdú bìnglì jīzēng, kěnéng huì sǔnhài quánqiú zuìdà zhìnéng shǒujī shìchǎng de shǒujī xiāoshòu, dàn měiguó jùtóu píngguǒ gōngsī réng néng bǎochí liánghǎo shìtóu.

  Zhōusān, zhōngguó bàogàole chāoguò 20,000 lì xīnguān bìngdú gǎnrǎn bìnglì, qízhōng dà bùfèn zài dà chéngshì shànghǎi. Nàlǐ dí dàng jú zài gāi shì shíshīle yángé de fēngsuǒ cuòshī, wēixié dào wùliú hé xiāofèi zhě zhīchū.

  Strategy Analytics zhíxíng dǒngshì Neil Mawston yùcè, dì èr jìdù zhìnéng shǒujī chū huò liàng jiāng tóngbǐ xiàjiàng 20%.

  Counterpoint Research de héhuǒ rén Neil Shah gàosù CNBC,4 yuè hé 5 yuè de zhìnéng shǒujī xiāoliàng kěnéng tóngbǐ xiàjiàng 12% zhì 13%.

  Yóuyú dà guīmó de zhékòu gòuwù huódòng yǐjí Covid de xiāotuì,6 yuèfèn de xiāoshòu é kěnéng huì huíshēng. Shah biǎoshì, zhè kěnéng dǎozhì zhōngguó zhìnéng shǒujī xiāoliàng xiàjiàng 3% zhì 4%. Tā bǔchōng shuō, rúguǒ xīnguān yìqíng jìxù xiàqù, shìchǎng kěnéng huì tóngbǐ xiàjiàng 12%.

  IDC yánjiū jīnglǐ Will Wong yùcè, dì èr jìdù zhìnéng shǒujī chū huò liàng kěnéng tóngbǐ xiàjiàng 3.4% Zuǒyòu.

  “Yùjì yǐngxiǎng jiāng zhǔyào láizì xīnguān yìqíng bàofā hé jīngjì zēngzhǎng fàng huǎn dǎozhì de xiāofèi zhě xūqiú hé qíngxù píruǎn,”Wong gàosù CNBC. “Gōngyìng zhōngduàn jiāng shì yīgè bù nàme lìng rén bù’ān dì yīnsù, yīnwèi gōngchǎng pàomò hé zhèngfǔ zài èzhì yìqíng fāngmiàn de jīngyàn kěnéng yǒu zhù yú jiǎnqīng yǐngxiǎng.”

  Jīnnián 3 yuè, yóuyú xīnguān yìqíng, píngguǒ iPhone zǔzhuāng shāng fùshìkāng yīdù bùdé bù guān bì qí zài shēnzhèn de yījiā zhǔyào gōngchǎng. Zài xīnguān yìqíng bàofā qíjiān, zhōngguó shìtú jǐn kěnéng dì bǎochí gōngchǎng zhèngcháng yùnzhuǎn, yǐ jiǎnshǎo gānrǎo.

  IDC de Wong biǎoshì, dì èr jìdù zhòng guó zhìnéng shǒujī chū huò liàng xiàjiàng “zhǔyào shi yóuyú Android shìchǎng de píruǎn shìtóu”.

  Android shì gǔgē de zhìnéng shǒujī cāozuò xìtǒng. Zhōngguó pǐnpái yùnxíng zhèxiē de xiūgǎi bǎnběn. Android shǒujī gōngyìng shāng bāokuò xiǎomǐ,Oppo hé Vivo děng zhōngguó zhìnéng shǒujī zhìzào shāng.

  Strategy Analytics de Mawston biǎoshì:“Zhōngguó de Android shìchǎng réngrán shì yīgè cánkù de shìchǎng, yǒu liù gè pǐnpái (rú xiǎomǐ) zài jiàgé shàng jīliè de zhēngduó yīkuài bùduàn suōxiǎo de Android dàngāo.”

  Rán’ér, píngguǒ de biǎoxiàn kěnéng xiāngdāng bùcuò. Shah biǎoshì, píngguǒ dì èr jìdù de chū huò liàng kěnéng huì xiàjiàng yuē 4% zhì 5%, dàn zhè bùfèn shì jìjié xìng de, yīnwèi quánxīn chǎnpǐn fābù de yǐngxiǎng zhújiàn xiāotuì. Píngguǒ zài qù niándǐ fābùle qí zuìxīn chǎnpǐn.

  Gēnjù Shah hé Wong de shuōfǎ, píngguǒ jìxù lìyòng huáwèi zài gāoduān shìchǎng de shuāiluò. Yóuyú měiguó zhìcái qiēduànle zhè jiā kējì jùtóu yǔ jiānduān xīnpiàn děng guānjiàn zǔjiàn de liánxì, huáwèi de zhìnéng shǒujī yèwù xiànrù tānhuàn.

  Wong biǎoshì,“zài huáwèi shuāiluò hé quēfá qiángdà de gāoduān jìngzhēng duìshǒu de qíngkuàng xià”, píngguǒ shíjì shang kěnéng zài dì èr jìdù shíxiàn zhèng zēngzhǎng.

  Mò sī dùn biǎoshì, tā yùjì píngguǒ jiàng zài 2022 nián zhēnzhèng zēngjiā qí zài zhōngguó de zhěngtǐ shìchǎng fèn’é,“yīn wéi qí zhōngshí, fùyù de fěnsī huì shēngjí dào xīn de huò gèng shíhuì de 5G jī xíng.”

  5G zhǐ de shì xià yīdài yídòng hùliánwǎng, tā chéngnuò chāo kuài de sùdù. Píngguǒ zài 3 yuèfèn tuīchūle 2022 nián bǎnběn de gèng piányí de iPhone SE, tā tígōng 5G.

  “Yàmǎxùn, wǒmen láile”: Bài dēng tuīdòng cāngkù gōnghuì huà gōngzuò.

  Zhōusān, zǒngtǒng qiáo bài dēng biǎoshì zhīchí jiāng yàmǎxùn gōngrén zǔzhī qǐlái.

  “Yàmǎxùn, wǒmen láile,” bài dēng zài gōnghuì quánguó huìyì shàng fābiǎo jiǎnghuà shuō.

  2021 Nián 3 yuè, bài dēng zhīchí zài quánguó fànwéi nèi kāizhǎn gōnghuì yùndòng, dàn tā méiyǒu jùtǐ diǎnmíng yàmǎxùn, yàmǎxùn zhèng chǔyú ālā bā mǎ zhōu de gōnghuì huà nǔlì zhī zhōng.

  Zài gāi gōngsī de yīgè cāngkù shàng zhōu tóupiào jiārù gōnghuì hòu, zǒngtǒng qiáo bài dēng zhōusān biǎoshì zhīchí ràng yàmǎxùn gōngrén jiārù gōnghuì de nǔlì.

  “Jiārù gōnghuì de xuǎnzé zhǐ shǔyú gōngrén,” bài dēng zài běiměi jiànzhú gōnghuì quánguó huì yì shàng de jiǎnghuà zhōng shuō. “Shùnbiàn shuō yījù, yàmǎxùn, wǒmen láile. Shǒubiǎo.”

  Zhōu wǔ, niǔyuē shǐ tài dēng dǎo yàmǎxùn cāngkù de gōngrén yǐ yādǎo xìng duōshù tóupiào jiārù yàmǎxùn gōnghuì, zhè shì yīgè yóu gōngsī xiànrèn hé qiánrèn yuángōng zǔchéng de jīcéng zǔzhī. Xuǎnjǔ jiéguǒ duì láogōng zǔzhī zhě lái shuō shì yīgè fēnshuǐlǐng, tāmen duōnián lái yīzhí shìtú jiāng yàmǎxùn cāngkù hé sòng huò gōngrén jiārù gōnghuì.

  Sau khi các bạn xem xong phần phiên âm cho Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thì ngay bên dưới là đáp án của bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Các bạn làm bài tập này xong thì hãy so sánh và đối chiếu với đáp án bên dưới nhé.

  Đáp án bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 các bạn xem xong rồi đối chiếu với bài làm của các bạn nhé.

  Kiến thức trong bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 chính là kiến thức nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục học nâng cao kiến thức trong các bài giảng sau này.

  Các bạn học viên chú ý làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp bên dưới để bổ trợ kiến thức cho bài học Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này nhé.

  Ngoài ra, các bạn nên làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK sau đây nữa nhé để bổ sung thêm kiến thức cho bài học Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được toàn diện hơn.

  Chi tiêu cho du lịch cuối tuần dài của Trung Quốc giảm xuống 39,2% so với mức trước đại dịch.

  Thượng Hải và các khu vực khác của Trung Quốc vẫn bị khóa hoặc bị hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ lễ dài cuối tuần vào đầu tháng Tư.

  Điều đó khiến một con số chính thức về doanh thu du lịch giảm xuống chỉ còn hơn một phần ba so với trước đại dịch.

  Khoảng 193 triệu người ở đất nước này đang sống trong tình trạng đóng cửa toàn bộ hoặc một phần, ở các khu vực chiếm khoảng 22% GDP của Trung Quốc, nhà kinh tế trưởng Ting Lu của Nomura ước tính trong một báo cáo hôm thứ Ba. “Thị trường có thể đánh giá thấp thiệt hại kinh tế.”

  Khi Trung Quốc đại lục giải quyết đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất trong hai năm, số đo chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ cú sốc ban đầu của đại dịch.

  Việc hạn chế đi lại và khóa cửa của các quận hoặc thành phố không khuyến khích mọi người đi du lịch trong một kỳ nghỉ chính thức kéo dài từ Chủ Nhật đến Thứ Ba.

  Và chi tiêu cho du lịch của những người đã mạo hiểm chỉ phục hồi hơn một phần ba, tương đương 39,2%, so với mức được thấy trong kỳ nghỉ năm 2019, theo Bộ Văn hóa và Du lịch.

  Đó là tốc độ chậm hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hồi đầu năm, khi chi tiêu cho du lịch bằng 56,3% so với năm 2019.

  Trong hơn ba tuần, số ca Covid có triệu chứng ở Trung Quốc đại lục đã lên đến 1.000 ca mỗi ngày và chạm đến các vùng trên toàn quốc. Số lượng các trường hợp không có triệu chứng cao hơn nhiều.

  Thượng Hải, thành phố lớn nhất của đất nước, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng biến thể omicron có khả năng truyền nhiễm cao của Trung Quốc. Thành phố này được cho là sẽ kết thúc hai phần bị khóa vào hôm thứ Ba, nhưng đầu tuần này không cho biết khi nào các hạn chế sẽ được dỡ bỏ.

  Tổng cộng, khoảng 193 triệu người ở đất nước này đang sống trong tình trạng bị khóa hoàn toàn hoặc một phần, ở các khu vực chiếm khoảng 22% GDP của Trung Quốc, nhà kinh tế trưởng Ting Lu của Nomura ước tính trong một báo cáo hôm thứ Ba.

  Ông nói: “Thị trường có thể đánh giá thấp thiệt hại kinh tế. “[Chiến lược zero-Covid] của Trung Quốc có thể cứu sống nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi, nhưng nó cũng gây ra một khoản chi phí kinh tế đáng kể và gây ra thiệt hại tài sản thế chấp cho những người không thể được điều trị y tế bình thường vì các bệnh khác ngoài Covid.”

  “Không giống như vào mùa xuân năm 2020, khi có niềm tin chung rằng Covid-19 sẽ kết thúc vào mùa hè, chúng tôi hiện không thấy điểm kết thúc nào trong tầm mắt; Điều này đã làm gia tăng sự không chắc chắn, điều này khá tiêu cực đối với đầu tư, ”Lu nói.

  Số trường hợp mắc và tử vong do Covid ở Trung Quốc đại lục vẫn thấp hơn các nước lớn khác. Các nhà máy lớn trong nước đã có thể duy trì sản xuất bằng cách giữ nhân viên tại chỗ, với các nhà kinh tế dự kiến các ngành dịch vụ vẫn bị ảnh hưởng nhiều nhất.

  Shanghai Disney Resort, đã đóng cửa hơn hai tuần, cho biết hôm thứ Tư, các công viên giải trí và khách sạn của họ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

  Bộ cho biết, doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày gần đây nhất đã giảm 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 18,78 tỷ nhân dân tệ (2,93 tỷ USD). Theo số liệu, các chuyến du lịch của khách du lịch đã giảm 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 75,4 triệu lượt, hay 68% so với mức trước đại dịch.

  Theo trang đặt phòng Trip.com, những người có thể đi du lịch trong kỳ nghỉ chủ yếu đặt các chuyến đi đến các danh lam thắng cảnh gần đó hoặc vùng nông thôn.

  Ở một quốc gia nơi mua sắm trực tuyến thịnh hành, Covid cũng phải chịu một khoản phí giao hàng trọn gói.

  Theo Cục Bưu điện Tiểu bang, số lượng các kiện hàng được nhận và chuyển phát trong kỳ nghỉ lễ đã giảm khoảng 13% so với một năm trước. Hiện vẫn chưa rõ liệu vấn đề hậu cần hay nhu cầu của người tiêu dùng là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm.

  Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của dịch vụ Caixin, một thước đo các điều kiện thị trường, hôm thứ Tư cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này đã giảm xuống trong tháng 3 với tốc độ nhanh nhất trong hai năm.

  “Các doanh nghiệp thường xuyên đề cập rằng các biện pháp ngăn chặn vi rút chặt chẽ hơn đã làm gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng vào tháng 3,” Caixin cho biết trong một thông cáo. Trong tháng thứ ba liên tiếp, dữ liệu cho thấy các công ty dịch vụ không muốn thuê thêm nhân viên.

  Các doanh nghiệp dịch vụ nhìn chung vẫn lạc quan về tăng trưởng trong 12 tháng tới. Nhưng thông cáo cho biết mức độ lạc quan đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ nửa cuối năm 2020 “trong bối cảnh lo ngại về việc hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng bao lâu bởi đại dịch và cuộc chiến ở Ukraine.”

  Thị trường Pháp trở nên khó chịu khi ứng cử viên cực hữu Le Pen thu hẹp khoảng cách trong các cuộc thăm dò bầu cử.

  Cuộc thăm dò mới nhất của Ipsos Sopra Steria Cevipof cho báo Le Monde hôm thứ Tư đã cho Macron tỷ lệ phiếu bầu là 26,5% so với 21,5% của Le Pen trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 10 tháng 4.

  Trái phiếu của Pháp giảm mạnh vào thứ Ba, đưa lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2015, trong khi chỉ số chứng khoán CAC 40 kém hiệu quả so với phần còn lại của châu Âu, giảm gần 1,3%.

  Thị trường Pháp đã náo động khi cuộc thăm dò mới cho thấy ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đang thu hẹp khoảng cách với Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron trước cuộc bầu cử tổng thống của đất nước.

  Cuộc thăm dò mới nhất của Ipsos Sopra Steria Cevipof cho tờ báo Le Monde hôm thứ Tư đã cho Macron tỷ lệ phiếu bầu dự kiến là 26,5% so với 21,5% của Le Pen trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 10 tháng 4, so với 28% của Macron và 17,5% của Le Pen trong cuộc thăm dò cuối cùng được thực hiện từ ngày 21 đến 24 tháng Ba.

  Trái phiếu Pháp giảm mạnh vào thứ Ba khi một cuộc thăm dò mới xuất hiện, đưa lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2015, trong khi chỉ số chứng khoán CAC 40 kém hiệu quả so với phần còn lại của châu Âu, giảm gần 1,3% và tiếp tục rút lui vào thứ Tư.

  Mặc dù Macron vẫn được ủng hộ để giành chiến thắng trong cuộc tranh cử vào ngày 24 tháng 4, Le Pen, lãnh đạo đảng Đường đua Quốc gia cực hữu, hiện đang ở vị trí bỏ phiếu mạnh nhất của mình trên một nền tảng tập trung vào việc hạn chế nhập cư và tăng cường tài trợ thực thi pháp luật. National Rally cũng đã đề xuất các cam kết mới nhằm vào những người đang làm việc lo ngại về chi phí sinh hoạt, chẳng hạn như thuế tài sản.

  Sự ứng cử của Éric Zemmour, được coi là thậm chí còn ở phía bên phải hơn Le Pen, đã hỗ trợ những nỗ lực của cô để có vẻ như một lựa chọn ôn hòa hơn so với nhận thức trước đây và trở nên dễ chịu đối với một phần trung hữu vỡ mộng với nhiệm kỳ của Macron.

  Antonio Barroso, phó giám đốc nghiên cứu của Teneo, cho biết trong một ghi chú hôm thứ Tư rằng các cử tri đã bắt đầu tập hợp lại xung quanh các ứng cử viên có cơ hội bỏ chạy cao nhất, với Le Pen đã giành được cử tri từ Zemmour.

  Barroso cho biết nguy cơ chiến thắng của Le Pen đã tăng lên, nhưng Teneo vẫn dự đoán xác suất 75% của việc Macron sẽ giữ chức tổng thống.

  Một số sự chậm chạp trên thị trường trước viễn cảnh Le Pen làm tổng thống được cho là do những lo ngại xung quanh sự thống nhất về chính trị và kinh tế trong phản ứng của châu Âu đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

  Le Pen trong quá khứ đã bày tỏ thiện cảm với Nga và Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời tỏ ra nghi ngờ về Liên minh châu Âu.

  “Trái với kỳ vọng của chúng tôi, Le Pen đã có thể tránh được những lời chỉ trích về mối quan hệ trong quá khứ của cô ấy với Nga, thay vào đó tập trung vào thông điệp của cô ấy về chi phí sinh hoạt tăng cao bằng các biện pháp phổ biến nhưng không thực tế như xóa bỏ thuế thu nhập cho những người dưới 30 tuổi,” Barroso nói.

  “Thực tế là không có các cuộc tranh luận thích hợp giữa các ứng cử viên có thể giúp cô ấy có khả năng trở thành ứng cử viên đáng tin cậy nhất về vấn đề sức mua, trong khi cuộc biểu tình” vòng tròn cờ hoa “đã mờ nhạt đối với Macron trong vài ngày qua.”

  Sau khi thất bại một cách vang dội vào năm 2017, Le Pen không còn vận động tranh cử để rút khỏi EU hoặc đồng euro, nhưng việc cô lên làm tổng thống có thể sẽ tạo ra một chìa khóa cho công việc của khối.

  Kallum Pickering, nhà kinh tế cấp cao tại Berenberg, cho biết trong một lưu ý hôm thứ Tư rằng mặc dù Le Pen sẽ không thể quay trở lại hội nhập châu Âu, nhưng tiến bộ hơn nữa có thể sẽ bị đình trệ.

  “Với chương trình nghị sự của bà về chủ nghĩa bảo hộ, cải cách, trợ cấp và các biện pháp khắc nghiệt chống nhập cư, bà có thể sẽ gây ra nhiều xung đột với EU. Sau đó, Ủy ban châu Âu có thể đưa Pháp ra Tòa án Công lý châu Âu vì đã vi phạm các quy tắc của EU trong nhiều trường hợp ”, Pickering.

  “Các đề xuất chi tiêu của cô ấy có thể vi phạm các quy tắc tài khóa của EU một khi các quy tắc này được áp dụng lại vào năm 2024 sau khi có khả năng bị đình chỉ mới vào năm 2023 do chiến tranh của Putin”.

  Ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2017, Macron đã thực hiện các cải cách kinh tế sâu rộng, cắt giảm thuế đối với các nhà đầu tư và những người giàu có và nới lỏng các quy tắc tuyển dụng và sa thải. Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Pháp đã phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế cùng ngành, sau khi bước vào đại dịch Covid-19 trong một thời kỳ hoạt động tốt hơn.

  Berenberg từ lâu đã giữ quan điểm rằng những cải cách của Macron sẽ đưa Pháp trở thành “động cơ tăng trưởng” của EU trong thập kỷ tới, nhưng Pickering cho biết điều này sẽ gặp rủi ro với Le Pen ở vị trí lãnh đạo.

  Ông nói thêm: “Mặc dù việc thúc đẩy tài khóa ngắn hạn có thể duy trì động lực trong ngắn hạn, nhưng các khoản trợ cấp, chủ nghĩa bảo hộ và cải cách sẽ làm tổn hại đến tiềm năng tăng trưởng của Pháp.

  Uber tìm cách tạo ra ‘siêu xe’ du lịch bằng cách thêm máy bay, tàu hỏa và ô tô cho thuê.

  Công ty có trụ sở chính tại San Francisco đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ thêm tàu hỏa, xe buýt, máy bay và dịch vụ cho thuê xe hơi vào ứng dụng ở Vương quốc Anh trong năm nay.

  Jamie Heywood, ông chủ của Uber tại Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố rằng Uber hy vọng sẽ trở thành “một trung tâm tổng hợp cho mọi nhu cầu đi lại của bạn”.

  Uber sẽ không tự cung cấp các dịch vụ du lịch này nhưng sẽ cho phép người dùng đặt chúng thông qua ứng dụng của mình sau khi tích hợp phần mềm với các hãng hàng không, các nhà khai thác xe buýt và đường sắt cũng như các công ty cho thuê xe hơi.

  Uber đang dẫn đầu với kế hoạch trở thành một “siêu xe” du lịch.

  Công ty có trụ sở chính tại San Francisco đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ thêm tàu hỏa, xe buýt, máy bay và dịch vụ cho thuê xe hơi vào ứng dụng ở Vương quốc Anh trong năm nay. Động thái này là một phần của chương trình thử nghiệm có thể được mở rộng sang các quốc gia khác vào một ngày sau đó nếu nó diễn ra tốt đẹp.

  Thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc có thể giảm 20% khi vỏ máy Covid tăng đột biến – nhưng Apple có thể thấy sự tăng trưởng.

  Các nhà phân tích cho biết thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc có thể giảm khoảng 3% đến 4% trong quý thứ hai vì sự hồi sinh của các trường hợp covid có thể làm giảm tâm lý của người tiêu dùng.

  Tháng 4 và tháng 5 có thể chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn nhưng thị trường có thể phục hồi trong tháng 6 nếu các vụ việc của Covid lắng xuống.

  Các nhà phân tích cho biết, những người chơi Android như Xiaomi có thể có giá thấp hơn Apple.

  Các nhà phân tích nói với CNBC rằng sự gia tăng gần đây của Trung Quốc có nguy cơ ảnh hưởng đến doanh số bán thiết bị cầm tay trên thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, nhưng gã khổng lồ Apple của Mỹ vẫn có thể trụ vững, các nhà phân tích nói với CNBC.

  Hôm thứ Tư, Trung Quốc đã báo cáo hơn 20.000 ca nhiễm trùng Covid với đa số ở thành phố lớn Thượng Hải. Các nhà chức trách ở đó đã áp dụng các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt trong thành phố, đe dọa hoạt động hậu cần và chi tiêu của người tiêu dùng.

  Neil Mawston, giám đốc điều hành tại Strategy Analytics, dự báo mức giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái đối với các lô hàng điện thoại thông minh.

  Neil Shah, đối tác tại Counterpoint Research cho biết doanh số điện thoại thông minh của CNBC trong tháng 4 và tháng 5 có thể giảm 12% đến 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Doanh số bán hàng có thể tăng vào tháng 6 do sự kiện mua sắm giảm giá lớn và khi Covid giảm giá. Điều đó có thể khiến doanh số bán điện thoại thông minh tại Trung Quốc giảm 3% đến 4%, Shah nói. Tuy nhiên, nếu tình hình Covid tiếp tục, thị trường có thể giảm tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái, ông nói thêm.

  Will Wong, giám đốc nghiên cứu tại IDC, dự đoán rằng các lô hàng điện thoại thông minh có thể giảm khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2.

  Wong nói với CNBC: “Tác động chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu dùng mềm và tâm lý do bùng phát Covid và động lực kinh tế chậm lại”. “Sự gián đoạn nguồn cung sẽ là một yếu tố ít đáng lo ngại hơn vì nhà máy bong bóng và kinh nghiệm của chính phủ trong việc kiềm chế sự bùng phát có thể giúp giảm thiểu tác động.”

  Vào tháng 3, nhà lắp ráp iPhone của Apple là Foxconn đã phải đóng cửa một trong những nhà máy chính của hãng ở Thâm Quyến do Covid. Trong thời gian bùng phát Covid, Trung Quốc đã cố gắng duy trì hoạt động của các nhà máy càng nhiều càng tốt để giảm thiểu sự gián đoạn.

  IDC’s Wong cho biết lô hàng điện thoại thông minh của Trung Quốc giảm trong quý II “chủ yếu là do đà yếu hơn của thị trường Android”.

  Android là hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh của Google. Các thương hiệu Trung Quốc chạy một phiên bản sửa đổi của chúng. Các nhà cung cấp điện thoại Android bao gồm các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo.

  Mawston của Strategy Analytics cho biết: “Phân khúc Android ở Trung Quốc vẫn là một thị trường tàn bạo, với nửa tá thương hiệu (như Xiaomi).

  Tuy nhiên, Apple có thể bán khá tốt. Shah nói rằng Apple có thể thấy lượng xuất xưởng giảm khoảng 4% đến 5% trong quý II, nhưng điều đó một phần mang tính thời vụ khi hiệu ứng của các đợt phát hành sản phẩm hoàn toàn mới giảm dần. Apple đã phát hành các sản phẩm mới nhất của mình vào cuối năm ngoái.

  Theo cả Shah và Wong, Apple tiếp tục tận dụng sự suy giảm của Huawei trong phân khúc cao cấp của thị trường. Hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei đã bị tê liệt do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cắt bỏ gã khổng lồ công nghệ khỏi các thành phần quan trọng như chip tiên tiến.

  Wong cho biết Apple thực sự có thể đạt mức tăng trưởng tích cực trong quý thứ hai “giữa sự suy giảm của Huawei và thiếu các đối thủ cạnh tranh cao cấp mạnh mẽ”.

  Mawston cho biết ông hy vọng Apple sẽ thực sự tăng thị phần tổng thể tại Trung Quốc vào năm 2022 “khi những người hâm mộ trung thành, giàu có của hãng nâng cấp lên các mẫu 5G mới hoặc giá cả phải chăng hơn”.

  5G đề cập đến internet di động thế hệ tiếp theo hứa hẹn tốc độ siêu nhanh. Apple đã tung ra phiên bản 2022 của iPhone SE rẻ hơn vào tháng 3, cung cấp 5G.

  ‘Amazon, chúng tôi đến đây’: Biden thúc đẩy các nỗ lực hợp nhất kho hàng.

  Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đoàn kết công nhân Amazon.

  “Amazon, chúng tôi đến đây,” Biden nói trong nhận xét tại một hội nghị quốc gia của công đoàn.

  Vào tháng 3 năm 2021, Biden xác nhận các động lực liên minh đang diễn ra trên khắp đất nước, nhưng ông đã ngừng đặt tên cụ thể là Amazon, công ty đang trong quá trình nỗ lực hợp nhất hóa ở Alabama.

  Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực đoàn kết công nhân Amazon, sau khi một trong những nhà kho của công ty đã bỏ phiếu để gia nhập công đoàn vào tuần trước.

  “Lựa chọn tham gia công đoàn chỉ thuộc về người lao động,” Biden nói trong nhận xét tại hội nghị quốc gia của các Công đoàn Xây dựng Bắc Mỹ. “Nhân tiện, Amazon, chúng tôi đến đây. Đồng hồ đeo tay.”

  Vào thứ Sáu, các công nhân tại một nhà kho của Amazon trên Đảo Staten của New York đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Liên đoàn Lao động Amazon, một tổ chức cấp cơ sở bao gồm các nhân viên hiện tại và trước đây của công ty. Kết quả cuộc bầu cử là một bước ngoặt đối với các nhà tổ chức lao động, những người đã tìm cách hợp nhất các nhân viên kho hàng và giao hàng của Amazon trong nhiều năm.

  Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức của giáo án bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn chú ý về nhà xem lại bài vở trong bài học Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này nhé.

  Để bổ sung thêm kiến thức nhiều hơn cho bài học Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thì các bạn nên tham khảo thêm bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp

  Sau đó các bạn hãy tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thêm các bài tập sau đây nữa để trang bị thêm kiến thức cho bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này nhé.

  Chúng ta vừa đi xong toàn bộ kiến thức của bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 rồi.

  Ngoài những kiến thức trong bài giảng Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này ra thì các bạn nên tham khảo các video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo lớp luyện thi TOCFL online sau đây nhé.

  Vậy là bài học ngày hôm nay Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 đến đây là kết thúc rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi nhé,chúc các bạn học tập thật vui vẻ nha.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất