5/5 - (4 bình chọn)

Lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3 tiếp tục giáo án chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển hiện đang được bán rất chạy tại các cơ sở của Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Các cơ sở ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM Sài Gòn các bạn xem link dưới nhé.

Giáo án bài giảng Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3

STT Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3 Phiên âm tiếng Trung Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3
1 天快要下雨了 tiān kuài yào xiàyǔ le
2 我们的老师要回学校了 wǒmen de lǎoshī yào huí xuéxiào le
3 今天有许多学生来老师的办公室 jīntiān yǒu xǔduō xuéshēng lái lǎoshī de bàngōngshì
4 我没想到今天下大雨 wǒ méi xiǎng dào jīntiān xià dà yǔ
5 秘书的工作经验很丰富 mìshū de gōngzuò jīngyàn hěn fēngfù
6 大家的意见都不同 dàjiā de yìjiàn dōu bù tóng
7 还是我们利用这个机会去外国旅行吧 háishì wǒmen lìyòng zhège jīhuì qù wàiguó lǚxíng ba
8 晚上我常去饭店吃饭 wǎnshàng wǒ cháng qù fàndiàn chī fàn
9 为了迎接老师们,我们举行这个晚会 wèile yíngjiē lǎoshīmen, wǒmen jǔxíng zhège wǎnhuì
10 商品 shāngpǐn
11 商店里有各种好看的衣服 shāngdiàn lǐ yǒu gè zhǒng hǎokàn de yīfu
12 我们很了解河内市场 wǒmen hěn liǎojiě hénèi shìchǎng
13 现在到处都是圣诞节商店 xiànzài dàochù dōu shì shàngdànjié shāngdiàn
14 河内有教堂吗? hénèi yǒu jiàotáng ma
15 今天全公司都参加经理的生日晚会 jīntiān quán gōngsī dōu cānjiā jīnglǐ de shēngrì wǎnhuì
16 现在我们回家唱歌吧 xiànzài wǒmen huí jiā chàng gē ba
17 我可以跟老师跳舞吗? wǒ kěyǐ gēn lǎoshī tiàowǔ ma
18 老师家有几个孩子了? lǎoshī jiā yǒu jǐ gè háizi le
19 他们都是我的家人 tāmen dōu shì wǒ de jiārén
20 现在你有什么打算吗? xiànzài nǐ yǒu shénme dǎsuàn ma
21 现在我打算去中国留学 xiànzài wǒ dǎsuàn qù zhōngguó liǔxué
22 今天有很多外地人来河内找工作 jīntiān yǒu hěn duō wàidì rén lái hénèi zhǎo gōngzuò
23 你公司附近有什么商店? nǐ gōngsī fùjìn yǒu shénme shāngdiàn
24 你去附近找吧 nǐ qù fùjìn zhǎo ba
25 明天你有什么考试? míngtiān nǐ yǒu shénme kǎoshì
26 你通过考试了吗? nǐ tōngguò kǎoshì le ma
27 每天我的朋友都工作很认真 měitiān wǒ de péngyǒu dōu gōngzuò hěn rènzhēn
28 要是明天下雨,你会做什么? yàoshi míngtiān xià yǔ, nǐ huì zuò shénme
29 我觉得这个工作很没意思 wǒ juéde zhège gōngzuò hěn méi yìsi
30 圣诞节我的公司可以放三天假 shèngdànjié wǒ de gōngsī keyǐ fàng sān tiān jià
31 这个星期我们考三天试 zhège xīngqī wǒmen kǎo sān tiān shì
32 今晚我们在咖啡馆见面吧 jīnwǎn wǒmen zài kāfēi guǎn jiàn miàn ba
33 现在你要见谁的面? xiànzài nǐ yào jiàn shuí de miàn
34 我没见过你老师的面 wǒ méi jiàn guò nǐ lǎoshī de miàn
35 晚上你常几点洗澡? wǎnshàng nǐ cháng jǐ diǎn xǐzǎo
36 每天我常洗一个小时澡 měitiān wǒ cháng xǐ yí gè xiǎoshí zǎo
37 晚上你常几点睡觉? wǎnshàng nǐ cháng jǐ diǎn shuìjiào
38 每天老师常睡几个小时觉? měitiān lǎoshī cháng shuì jǐ gè xiǎoshí jiào
39 每天我常睡六个小时觉 měitiān wǒ cháng shuì liù gè xiǎoshí jiào
40 老师可以跟我聊一会天吗? lǎoshī kěyǐ gēn wǒ liáo yí huì tiān ma
41 老师帮了我很多忙 lǎoshī bāng le wǒ hěn duō máng
42 我们排了一个小时队 wǒmen pái le yí gè xiǎoshí duì
43 老师在生我的气 lǎoshī zài shēng wǒ de qì
44 她有一个很好的习惯 tā yǒu yí gè hěn hǎo de xíguàn
45 我想了解你公司的文化 wǒ xiǎng liǎojiě nǐ gōngsī de wénhuà
46 六点钟我们要回到家 liù diǎnzhōng wǒmen yào huí dào jiā
47 路上我看到很多圣诞商店 lù shàng wǒ kàn dào hěn duō shèngdàn shāngdiàn
48 我常一边工作一边听音乐 wǒ cháng yì biān gōngzuò yì biān tīng yīnyuè
49 晚上我常去公园散散步 wǎnshàng wǒ cháng qù gōngyuán sàn sàn bù
50 下午我常去湖边散散步 xiàwǔ wǒ cháng qù húbiān sàn sàn bù
51 办公室里有几把椅子? bàngōngshì lǐ yǒu jǐ bǎ yǐzi
52 你给我接电话吧 nǐ gěi wǒ jiē diànhuà ba
53 你听见什么声音吗? nǐ tīngjiàn shénme shēngyīn ma
54 我们坐在草地上休息吧 wǒmen zuò zài cǎodì shàng xiūxi ba
55 我们刚去学校吃午饭 wǒmen gāng qù xuéxiào chī wǔfàn
56 我还没做老师的作业 wǒ hái méi zuò lǎoshī de zuòyè

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Cơ sở 1 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện khu vực Ngã Tư Sở.

Trung tâm học tiếng Trung TOCFL online ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi chứng chỉ TOCFL ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Cơ sở 3 Hà Nội.

Trước khi các bạn học kiến thức trong bài giảng mới này thì cần nhanh chóng ôn tập lại kiến thức của bài học hôm trước ngay tại link bên dưới nhé.

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2

Sau đây chúng ta cùng vào theo dõi chi tiết nội dung giáo án video bài giảng trực tuyến ngày hôm nay nhé, ngày 21 tháng 2 năm 2022 được chúng tôi tường thuật trực tiếp công chiếu trên kênh youtube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Giáo trình luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3 Thầy Vũ giảng bài

Kiến thức của giáo án luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3 hôm nay có thêm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng và khá nhiều từ vựng tiếng Trung TOCFL mới, vì vậy các bạn học viên chú ý cần nhanh chóng ôn tập lại tất cả các từ vựng TOCFL đã được học từ những bài học đầu tiên cho tới bài học mới nhất của buổi học hôm trước nhé.

Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPCM Sài Gòn chỉ sử dụng duy nhất các đầu sách tác phẩm của Tác giả Nguyễn Minh Vũ bao gồm:

Bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển

Bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK ChineMaster

Bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

Trong đó bộ giáo trình tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ chủ biên hiện đang được bán rất chạy và rất hot. Các bạn chú ý liên hệ Thầy Vũ sớm để đặt mua trực tuyến bộ sách tiếng Trung thương mại nhé.

Các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung TOCFL online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ liên tục khai giảng thêm các lớp mới. Thông tin chi tiết về khóa luyện thi TOCFL online các bạn xem ngay tại link dưới nhé.

Khóa luyện thi TOCFL online Thầy Vũ

Ngoài các lớp luyện thi TOCFL online ra Thầy Vũ còn mở thêm và tổ chức khai giảng các lớp luyện thi HSK online & lớp luyện thi HSKK online nữa các bạn nhé.

Lớp luyện thi HSK online Thầy Vũ

Lớp luyện thi HSKK online Thầy Vũ

Hiện tại tình hình dịch bệnh virus CORONA COVID-19 ở Hà Nội và khắp các Tỉnh trên cả Nước đều đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Vì vậy trong năm 2022 Thầy Vũ chỉ nhận đào tạo các lớp trực tuyến theo hình thức của khóa học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên và lớp nhiều học viên. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo trực tuyến các lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua skype các bạn xem ngay ở link dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua skype Thầy Vũ

Bạn nào đang muốn học tiếng Trung để buôn bán và kinh doanh thì hãy nhanh chóng trang bị kiến thức của một dân buôn càng sớm càng tốt nhé. Đó chính là khóa học tìm nguồn hàng tận gốc trên shopee tiki lazada và khóa học order taobao 1688 pinduoduo tmall của Thầy Vũ. Thông tin chi tiết về hai khóa đào tạo này các bạn xem ngay bên dưới.

Khóa học tìm nguồn hàng tận gốc shopee tiki lazada

Khóa học order taobao 1688 pinduoduo tmall sendo

Sau khi các bạn học xong hai khóa đào tạo trên rồi thì hãy tranh thủ thời gian đầu tư kiến thức về mảng kinh doanh xuất nhập khẩu từ khóa học tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ. Thông tin chi tiết về khóa học này các bạn xem ngay tại link dưới để nắm được tình hình lịch khai giảng, lớp học, học phí, thời gian học .v.v.

Khóa học tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ

Bên cạnh các khóa học trực tuyến trả phí ở trên ra Thầy Vũ còn chia sẻ thêm cho chúng ta vô số tài liệu học tiếng Trung online miễn phí, tài liệu luyện thi HSK online miễn phí, tài liệu luyện thi HSKK online miễn phí và rất nhiều tài liệu luyện thi TOCFL online miễn phí. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài link bài giảng tiêu biểu dành cho các bạn học viên lớp miễn phí ở ngay bên dưới.

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại

Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại thông dụng

Tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán

Luyện thi HSK 5 online miễn phí Thầy Vũ

Kiến thức bài học lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3 hôm nay rất quan trọng và là nền tảng kiến thức cho buổi học tiếp theo bài giảng số 4 vào hôm tới.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chi tiết bài giảng luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3, các bạn học viên còn chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi ngay bên dưới bài học này hoặc các bạn đăng bài hỏi Thầy Vũ trong chuyên mục hỏi đáp của forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.