Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 là nội dung chi tiết bài học ngày hôm nay được biên soạn dựa theo giáo án biên phiên dịch HSK các cấp từ HSK 1 đến HSK 9. Mọi người có thể tìm được bài học này thông qua các kênh học tiếng Trung online.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Bồi dưỡng kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK cấp 1 bài số 3

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 là phần bài giảng ngày hôm nay Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và trích từ nguồn tài liệu dạy học online tiếng Trung Quốc về mảng dịch thuật và đăng trên kênh Trung tâm tiếng trung Chinemaster Hà Nội TP HCM mỗi ngày. Những bài học chất lượng chứa đựng toàn bộ tâm huyết của Thầy đều để dành tặng cho các bạn học viên yêu quý của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn nói riêng cũng như các bạn yêu thích tiếng Trung trên toàn quốc nói chung. Bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 sẽ cung cấp cho các bạn kỹ năng dịch tiếng Trung cơ bản, cụ thể là HSK cấp 1, bao gồm rất nhiều từ vựng và cả cấu trúc, mẫu câu. Các bạn có thể yên tâm vì Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp đỡ cho tất cả các bạn có một hướng đi cũng như phương pháp học để có thể thành công. Đồng thời thì trên trang fanpage chính thức cũng như các kênh học tiếng Trung chính thức của Trung tâm chúng tôi hiện nay đã đăng tải các lớp học tiếng Trung quận Thanh Xuân, quận 10 tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster. Các bạn có nhu cầu học thì nhớ xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở cơ sở tại Hà Nội và TP HCM tại những link chúng tôi cập nhật ở phía dưới đây nhé.

  Nội dung giáo án bài giảng hôm nay là Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3.

  Trước khi các bạn bắt đầu học bài ngày hôm nay thì các bạn nhớ tham khảo lại bài ngày hôm qua trước nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2

  Với mục đích tạo ra tài liệu giúp các bạn học viên bổ sung thêm tài liệu cần thiết trong việc giao tiếp tiếng Trung nói chung và giao tiếp tiếng Trung thương mại nói riêng thì Thầy Nguyễn Minh Vũ đã tạo ra bảng từ vựng tiếng Trung thương mại vô cùng chi tiết.

  Chi tiết bảng từ vựng tiếng Trung thương mại

  Bộ gõ tiếng Trung sogou có dấu của Thầy Nguyễn Minh Vũ trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn. Nhớ tải về dùng nhé các bạn.

  Bộ gõ tiếng Trung sogou có dấu

  Nắm bắt được tình hình rằng hiện nay việc nhập hàng Trung Quốc hiện nay đang rất được ưa chuộng đó nên Thầy Vũ đã cho ra đời Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao pinduoduo cực kì cụ thể và chi tiết ,các bạn xem tại link dưới nhé

  Khóa học nhập hàng Trung Quốc taobao pinduoduo

  Với những bạn nào không có điều kiện tham gia lớp học trực tiếp hay là công việc quá bận rộn thì hãy yên tâm và hãy đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype nhé,hãy truy cập vào link sau để có thể xem lịch học chi tiết của khóa học này nha.

  Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

  Hiện nay Tiếng Trung thương mại hay Tiếng Trung văn phòng hiện nay cũng đang cực kì phổ biến cũng như đã và đang trở thành mọt ngành nghề hot được nhiều bạn sinh viên ưa thích và theo học,các bạn học viên sẽ được học giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển khi đến với khóa học tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ nhé.

  Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

  Giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển ChineMaster  và Sách tiếng Trung thương mại  của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ vô cùng cần thiết cho các bạn vừa mới bắt đầu học tiếng Trung mà muốn củng cố cho mình kiến thức căn bản vững chắc nhất,đây là bộ giáo trình tiếng Trung rất hay và cực kì tâm huyết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,các bạn xem thông tin chi tiết ở link sau nhé.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển ChineMaster

  Sách tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Cuối cùng tôi xin được giới thiệu cho các bạn học viên tài liệu liên quan đến 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại, mỗi một câu giao tiếp trong tài liệu này đều được Thầy Nguyễn Minh Vũ đúc kết từ rất nhiều tài liệu và kinh nghiệm của bản thân.

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Để bổ trợ trợ thêm kiến thức cho bài giảng trực tuyến Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 các bạn nên làm thêm các bài tập ứng dụng thực tế sau đây nhé.

  Sau đó các bạn chú ý học nhanh kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 nhé.

  Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3.

  Tham khảo bài Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 tiếp tục hệ thống đào tạo trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung HSK 9 cấp và các lớp luyện thi HSK online miễn phí theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn học viên thường xuyên theo dõi Thầy Vũ trên website luyện thi HSK online miễn phí này chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí và vô vàn tài liệu luyện thi HSK online miễn phí cùng với vô số tài liệu tiếng Trung thương mại miễn phí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung HSK bài tập ứng dụng thực tế.

  Giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 là một trong những bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung ứng dụng thực tế rất hiệu quả được Thầy Vũ đưa ra trên các lớp luyện thi HSK miễn phí để giúp học viên cải thiện được kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK 9 cấp.

  Mỗi ngày Thầy Vũ đều thiết kế bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK mới để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3.

  Các bạn cần ôn tập thường xuyên kiến thức trong giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 nhé.

  Giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 chính là tài liệu Thầy Vũ sử dụng trên lớp luyện thi HSK online miễn phí và lớp luyện thi HSK miễn phí.

  人类基因组终于被完全解码。

  任务完成了——或者说足够接近了,无论如何。

  这是科学家在 2003 年向世界传达的信息,当时他们宣布人类基因组已经测序、组装并且基本上是完整的——有一些看似很小的差距。

  实际上,量化和识别使我们成为人类的遗传密码的努力,花费了美国政府数十亿美元,仍然是一个粗略的草案,至少距离完成还有 8% 的时间。

  直到现在,DNA 拼图中一些最大、最重复和最复杂的部分仍然处于黑暗之中。

  在强大的新测序技术的推动下,由大约 100 名科学家组成的松散合作周四宣布,他们已经填补了空白,从一端到另一端完成了一个人类基因组,并在科学家一直徘徊的领域开辟了新的、有前途的研究方向在黑暗中。

  基因组的测序在一年多前首次公开分享,但全面核算的结果已于周四首次在同行评审期刊上发表,现已被世界各地的研究人员审查并使用。六篇新文章在《科学》杂志上描述了完整的测序工作及其影响的额外分析。

  美国国家人类基因组研究所的计算生物学家、最近这项工作的负责人亚当菲利普说:“它已经完成了,而且是正确的,并且已经通过了所有这些级别的审查。” “我们很乐观,这可能是人类进化的关键,是什么让我们成为独一无二的人类。”

  这项工作有朝一日可以帮助研究人员确定疾病的遗传原因,解开导致某些细胞癌变的原因之谜,并帮助解释不同人群如何随着时间的推移发展出不同的特征,例如在高海拔地区茁壮成长的能力。

  “这是一个里程碑,”分子生物学家、弗雷德哈钦森癌症研究中心和华盛顿大学教授史蒂夫赫尼科夫说,他没有参与该项目。

  为测序工作做出贡献的加州大学戴维斯分校健康研究人类遗传学和基因组学助理教授梅根·丹尼斯说,组装基因组类似于“拿一本书,把它撕成小块,然后再将它匹配起来”。

  首先,研究人员必须将 DNA 切成短片段。然后,它被逐位处理和读取。

  切成碎片后,很难知道每条链的来源,因此科学家必须“以计算方式将 DNA 缝合在一起,”丹尼斯说。

  在 2000 年代,DNA 测序技术只能产生遗传密码的短片段——一次大约 500 个碱基对或字母。

  但是人类基因组的某些区域是极其重复的,几乎就像一本书的页面,单词重复了很多次。

  “重复元素存在于许多不同的地方。很难知道他们属于哪里,”丹尼斯说。多年来,科学家们不得不将这些页面——以及他们对基因组的理解——留作空白。

  近年来,创造更长 DNA 读数的新技术彻底改变了游戏规则。新机器可以在一个块中产生数十万个碱基对。

  这些进展使研究人员能够填补基因组的缺失部分。

  “拥有这项技术在 20 年前是不可想象的,”菲利普说。突然之间,研究人员可以对基因组的那些重复部分进行排序并将其置于上下文中。

  “这些序列有基因……这些区域包含非常重要的功能。”

  完成基因组的想法有机地发展起来。

  作为一个内心完美主义者,菲利普一直认为人类基因组仍然不完整。

  大约五年前,他与加州大学圣克鲁斯分校生物分子工程系的助理教授 Karen Miga 合作完成了这项工作。

  当他们陷入困境时,他们伸出援手。该项目开始滚雪球,积累了大约数百名科学贡献者,并发展成为现在所谓的端粒到端粒项目,使用一个描述染色体端盖的术语。

  当大流行来袭时,研究的步伐只会加快,研究人员在通信平台 Slack 和 Zoom 电话上从肮脏的地下室进行通信。

  “由于许多原因,2020 年是疯狂的一年。它给了我们一些关注点,”菲利普说。

  最终,研究人员将整个遗传密码拼凑在一起,形成了一个单一版本的基因组。该基因组——几十年前从包含单个精子遗传信息的细胞组织中获得——并不代表任何曾经生活过的人类,因为它只包含一组父系染色体。

  完成的代码现在将成为新基因组研究的支柱,并成为一个新的、完成的比较参考。

  完整的基因组为研究开辟了新途径。

  几十年来,科学家们一直在研究 92% 的可用基因组,探索它以发现可能导致疾病的遗传变异。

  “我们很好地掌握了这些地区的变化情况,但我们不知道其他 8%,”菲利普说。

  现在,研究人员正在根据新的参考基因组重新分析他们的旧数据,试图从缺失的内容中找出新的线索。

  “我们发现了更多、数万甚至数十万的新变体,”丹尼斯说。 “其中一些属于编码蛋白质的基因,其中一些基因在医学上很重要,在临床上很重要,并且会导致疾病。”

  新的基因组参考还可以进一步研究着丝粒的工作原理。

  着丝粒是染色体中间的结构,充满重复的代码序列,是细胞分裂过程的组成部分。从历史上看,它们是基因组中最不为人知的部分,因为它们包含如此繁琐、密集的编码。

  “我们不了解着丝粒进化的潜在机制,”Henikoff 说。 “在过去的一年里,随着数据的出现,我们突然间对着丝粒有了更多的了解。”

  使用新的基因组,研究人员可以更好地研究着丝粒蛋白是如何组装的,以及当它们改变或失去功能时会发生什么。

  “着丝粒功能障碍可能是癌症的严重驱动因素,”Henikoff 说。直到现在,“我们一直受到阻碍,因为我们没有参考序列。”

  对基因组新测序部分的进一步研究还可以帮助科学家更好地了解人类如何进化出特定特征,例如更大的大脑使他们走上了一条与类人猿祖先基因不同的道路。

  “使我们的额叶皮层变大的东西来自在这些重复区域中映射的基因,”华盛顿大学医学院基因组科学系教授,也是研究合作的一部分的 Evan Eichler 说。

  研究人员说,基因组测序技术的进步可能会推动医学突破的复兴。

  “我对我们不知道的东西和发现的机会感到更加兴奋,”米加说。

  菲利普说,他的下一个目标是简化测序过程,使其更便宜、更高效和更广泛可用。他还计划对父系和母系染色体的遗传密码进行测序。他说,对来自不同背景的人进行广泛测序将有助于描述世界的遗传多样性,并找到重要的遗传变异。

  他设想了一个每个人都可以访问他们的基因数据的世界,这可以帮助提供关于医生应该注意哪些疾病或开哪些药物的个性化信息。

  “在 10 年内,获得一个完整、完全准确的人类基因组将成为医疗保健的常规部分,而且它的价格将足够便宜,以至于不会再考虑——一项不到 1000 美元的实验室测试,”菲利普说。 “你的口袋里会有完整的基因组。”

  乌克兰声称随着和平谈判的推进而完全控制了基辅,称有近 18,000 名俄罗斯军人死亡。

  一名乌克兰官员表示,该国已经重新控制了首都基辅,而未来和平谈判的机会似乎更大。

  乌克兰副国防部长汉娜·马利亚尔周六在 Facebook 上发帖称,“整个基辅地区都从入侵者手中解放了出来。”俄罗斯没有立即发表评论,CNBC 也无法独立核实这一说法。

  在另一个发展中,乌克兰和俄罗斯之间和平谈判的可能性似乎在周六推进。乌克兰谈判代表戴维·阿拉卡米亚(David Arakhamia)表示,乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的和平条约文件草案已经取得了足够的进展。

  这一消息传出之际,乌克兰外交部周六声称,自入侵开始以来,已有约 18,000 名俄罗斯军队丧生。在这个水平上,声称在乌克兰丧生的俄罗斯军事人员人数超过了北约估计的 7,000 至 15,000 名俄罗斯士兵死亡的上限。

  英国国防部在其每日情报更新中表示,随着入侵部队将行动转移到该国该地区,过去一周俄罗斯在乌克兰东南部的空中活动有所增加。

  然而,乌克兰国防部周五晚间表示,乌克兰的防空能力仍然对俄罗斯战机和直升机构成“重大”挑战,俄罗斯战机和直升机无法定位和摧毁乌克兰防空部队。

  该部表示:“俄罗斯无法找到并摧毁防空系统,严重阻碍了他们广泛控制空中的努力,这反过来又严重影响了他们支持地面部队在多个战线上推进的能力。”

  乌克兰东南部将包括港口城市马里乌波尔,该城市已在很大程度上被俄罗斯的围攻摧毁。

  上周,在北部发动袭击的俄罗斯地面部队已从首都基辅被击退。

  周六,乌克兰军队小心翼翼地重新夺回该国首都以北的领土,他们使用电缆将平民的尸体从一个城镇的街道上拉下来,因为他们担心俄罗斯军队可能会让他们陷入陷阱。

  乌克兰总统泽连斯基警告说,撤离的俄罗斯军队在房屋周围留下地雷、废弃设备甚至“甚至是遇难者的尸体”,正在给平民造成“灾难性”局面。他的说法无法独立核实。

  美联社记者在基辅西北部郊区布查看到乌克兰士兵在一列坦克和其他装甲车的支持下使用电缆从远处将尸体拖离街道。当地人说,死者——据美联社统计,至少有六人——是被撤离的俄罗斯士兵在没有挑衅的情况下杀害的平民。

  “那些人只是走路,他们无缘无故地射杀了他们。 Bang,”一位以安全为由拒绝透露姓名的 Bucha 居民说。 “在下一个街区,Stekolka,情况更糟。他们会不问任何问题就开枪。”

  乌克兰及其西方盟国报告称,越来越多的证据表明俄罗斯从基辅周边撤军,并在乌克兰东部建设兵力。

  这种明显的转变并不意味着该国面临超过五周的战争缓和,或者逃离乌克兰的超过 400 万难民将很快返回。泽连斯基说,他预计离开的城镇能够承受来自远方的导弹和火箭袭击,东部的战斗将更加激烈。

  穆斯林斋月——从黎明到黄昏的斋戒——在中东大部分地区从日出开始,俄罗斯入侵乌克兰导致能源和食品价格飙升。

  这场冲突给斋月蒙上了一层阴影,当时大型聚会和家庭庆祝活动已成为传统。东南亚国家印度尼西亚的许多人计划在周日开始观察,黎巴嫩、伊朗和伊拉克的一些什叶派也在一天后庆祝斋月的开始。

  穆斯林遵循农历,而登月方法可以导致不同的国家宣布斋月的开始相隔一两天。

  包括沙特阿拉伯、埃及、叙利亚、苏丹和阿拉伯联合酋长国在内的穆斯林占多数的国家已宣布本月将于周六早上开始。

  在冠状病毒大流行在过去两年中阻止了世界上 20 亿穆斯林参加许多仪式之后,许多人希望斋月更加欢快。

  然而,随着俄罗斯入侵乌克兰,中东数以百万计的人现在想知道他们的下一顿饭从哪里来。从黎巴嫩、伊拉克和叙利亚到苏丹和也门,飞涨的价格正在影响那些已经因冲突、流离失所和贫困而生活受到影响的人们。

  乌克兰和俄罗斯占全球小麦和大麦出口的三分之一,中东国家依靠这些出口来养活数百万靠补贴面包和廉价面条为生的人。他们也是用于烹饪的其他谷物和葵花籽油的主要出口国。

  埃及是世界上最大的小麦进口国,近年来大部分小麦来自俄罗斯和乌克兰。它的货币现在也出现了跳水,增加了推高价格的其他压力。

  价格飙升也加剧了已经面临重大经济危机的黎巴嫩人的困境。在过去的两年里,货币贬值,该国的中产阶级陷入贫困。金融危机还导致电力、燃料和药品严重短缺。

  在加沙地带,周五很少有人在每年这个时候通常挤满了人的市场购物。商人说,俄罗斯对乌克兰的战争导致价格飞涨,除了通常的挑战,斋月通常会营造出节日气氛。

  据美国全国广播公司新闻报道,乌克兰总统泽连斯基与英国首相鲍里斯·约翰逊就和平谈判进行了交谈。

  约翰逊“祝贺乌克兰勇敢的武装部队在多个地区成功击退了俄罗斯的入侵军队,但也认识到仍然存在的巨大挑战以及平民遭受的巨大痛苦,”唐宁街发言人说。

  据美国全国广播公司新闻报道,泽连斯基还更新了和平谈判的状态,并表示他欢迎英国参与外交谈判。 “两位领导人都同意继续加强制裁以增加对普京战争机器的经济压力的重要性,只要俄罗斯军队留在乌克兰领土上,”发言人说。

  Sau khi các bạn đã đọc hết các đoạn văn bản tiếng Trung của giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần chú thích phiên âm bên dưới.

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 được chia sẻ luôn ngay trong phần bên dưới.

  Các bạn đối chiếu chú thích phiên âm của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 để tìm ra các từ vựng tiếng Trung HSK 1 chưa được học nhé.

  Kiến thức của giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 chính là phần nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài học về sau.

  Mỗi ngày thầy Vũ đều thiết kế thêm rất nhiều bài tập ứng dụng thực tế để bổ sung thêm tài liệu luyện thi HSK online miễn phí chuyên đề luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp.

  Rénlèi jīyīnzǔ zhōngyú bèi wánquán jiěmǎ.

  Rènwù wánchéngle——huòzhě shuō zúgòu jiējìnle, wúlùn rúhé.

  Zhè shì kēxuéjiā zài 2003 nián xiàng shìjiè chuándá de xìnxī, dāngshí tāmen xuānbù rénlèi jīyīnzǔ yǐjīng cèxù, zǔzhuāng bìngqiě jīběn shàng shì wánzhěng de——yǒu yīxiē kàn shì hěn xiǎo de chājù.

  Shíjì shang, liànghuà hé shìbié shǐ wǒmen chéngwéi rénlèi de yíchuán mìmǎ de nǔlì, huāfèile měiguó zhèngfǔ shù shí yì měiyuán, réngrán shì yīgè cūlüè de cǎo’àn, zhìshǎo jùlí wánchéng hái yǒu 8% de shíjiān.

  Zhídào xiànzài,DNA pīntú zhōng yīxiē zuìdà, zuì chóngfù hé zuì fùzá de bùfèn réngrán chǔyú hēi’àn zhī zhōng.

  Zài qiángdà de xīn cèxù jìshù de tuīdòng xià, yóu dàyuē 100 míng kēxuéjiā zǔchéng de sōngsǎn hézuò zhōu sì xuānbù, tāmen yǐjīng tiánbǔle kòngbái, cóng yīduān dào lìng yīduān wánchéngle yīgè rénlèi jīyīnzǔ, bìng zài kēxuéjiā yì zhí páihuái de lǐngyù kāipìle xīn de, yǒu qiántú de yánjiū fāngxiàng zài hēi’àn zhōng.

  Jīyīnzǔ de cèxù zài yī nián duō qián shǒucì gōngkāi fēnxiǎng, dàn quánmiàn hésuàn de jiéguǒ yǐ yú zhōu sì shǒucì zài tóngxíng píngshěn qíkān shàng fābiǎo, xiàn yǐ bèi shìjiè gèdì de yánjiū rényuán shěnchá bìng shǐyòng. Liù piān xīn wénzhāng zài “kēxué” zázhì shàng miáoshùle wánzhěng de cèxù gōngzuò jíqí yǐngxiǎng de éwài fēnxī.

  Měiguó guójiā rénlèi jīyīnzǔ yánjiū suǒ de jìsuàn shēngwù xué jiā, zuìjìn zhè xiàng gōngzuò de fùzé rén yàdāng fēilìpǔ shuō:“Tā yǐjīng wánchéngle, érqiě shì zhèngquè de, bìngqiě yǐjīng tōngguòle suǒyǒu zhèxiē jíbié de shěnchá.” “Wǒmen hěn lèguān, zhè kěnéng shì rénlèi jìnhuà de guānjiàn, shì shénme ràng wǒmen chéngwéi dúyīwú’èr de rénlèi.”

  Zhè xiàng gōngzuò yǒuzhāoyīrì kěyǐ bāngzhù yánjiū rényuán quèdìng jíbìng de yíchuán yuányīn, jiě kāi dǎozhì mǒu xiē xìbāo áibiàn de yuányīn zhī mí, bìng bāngzhù jiěshì bùtóng rénqún rúhé suízhe shíjiān de tuīyí fāzhǎn chū bùtóng de tèzhēng, lìrú zài gāo hǎibá dìqū zhuózhuàng chéngzhǎng de nénglì.

  “Zhè shì yīgè lǐchéngbēi,” fēnzǐ shēngwù xué jiā, fú léi dé hā qīn sēn áizhèng yánjiū zhōngxīn hé huáshèngdùn dàxué jiàoshòu shǐ dì fū hè ní kē fū shuō, tā méiyǒu cānyù gāi xiàngmù.

  Wèi cèxù gōngzuò zuò chū gòngxiàn de jiāzhōu dàxué dài wéi sī fēnxiào jiànkāng yánjiū rénlèi yíchuán xué hé jīyīnzǔ xué zhùlǐ jiàoshòu méi gēn·dānnísī shuō, zǔzhuāng jīyīnzǔ lèisì yú “ná yī běn shū, bǎ tā sī chéng xiǎo kuài, ránhòu zài jiāng tā pǐpèi qǐlái”.

  Shǒuxiān, yánjiū rényuán bìxū jiāng DNA qiè chéng duǎnpiàn duàn. Ránhòu, tā bèi zhú wèi chǔlǐ hé dòu qǔ.

  Qiè chéng suìpiàn hòu, hěn nán zhīdào měi tiáo liàn de láiyuán, yīncǐ kēxuéjiā bìxū “yǐ jìsuàn fāngshì jiāng DNA fénghé zài yīqǐ,” dānnísī shuō.

  Zài 2000 niándài,DNA cèxù jìshù zhǐ néng chǎnshēng yíchuán mìmǎ de duǎnpiàn duàn——yīcì dàyuē 500 gè jiǎn jī duì huò zìmǔ.

  Dànshì rénlèi jīyīnzǔ de mǒu xiē qūyù shì jí qí chóngfù de, jīhū jiù xiàng yī běn shū de yèmiàn, dāncí chóngfùle hěnduō cì.

  “Chóngfù yuánsù cúnzài yú xǔduō bùtóng dì dìfāng. Hěn nán zhīdào tāmen shǔyú nǎlǐ,” dānnísī shuō. Duōnián lái, kēxuéjiāmen bùdé bù jiāng zhèxiē yèmiàn——yǐjí tāmen duì jīyīnzǔ de lǐjiě——liú zuò kòngbái.

  Jìnnián lái, chuàngzào gèng zhǎng DNA dú shǔ de xīn jìshù chèdǐ gǎibiànle yóuxì guīzé. Xīn jīqì kěyǐ zài yīgè kuài zhōng chǎnshēng shù shí wàn gè jiǎn jī duì.

  Zhèxiē jìnzhǎn shǐ yánjiū rényuán nénggòu tiánbǔ jīyīnzǔ de quēshī bùfèn.

  “Yǒngyǒu zhè xiàng jìshù zài 20 nián qián shì bùkě xiǎngxiàng de,” fēilìpǔ shuō. Túrán zhī jiān, yánjiū rényuán kěyǐ duì jīyīnzǔ dì nàxiē chóngfù bùfèn jìn háng páixù bìng jiāng qí zhì yú shàngxiàwén zhōng.

  “Zhèxiē xùliè yǒujīyīn……zhèxiē qūyù bāohán fēicháng zhòngyào de gōngnéng.”

  Wánchéng jīyīnzǔ de xiǎngfǎ yǒu jī de fāzhǎn qǐlái.

  Zuòwéi yīgè nèixīn wánměi zhǔyì zhě, fēilìpǔ yīzhí rènwéi rénlèi jīyīnzǔ réngrán bù wánzhěng.

  Dàyuē wǔ nián qián, tā yǔ jiāzhōu dàxué shèng kè lǔ sī fēnxiào shēngwù fēnzǐ gōngchéng xì de zhùlǐ jiàoshòu Karen Miga hézuò wánchéngle zhè xiàng gōngzuò.

  Dāng tāmen xiànrù kùnjìng shí, tāmen shēn chū yuánshǒu. Gāi xiàngmù kāishǐ gǔnxuěqiú, jīlěile dàyuē shù bǎi míng kēxué gòngxiàn zhě, bìng fāzhǎn chéngwéi xiànzài suǒwèi de duān lì dào duān lì xiàngmù, shǐyòng yīgè miáoshù rǎnsètǐ duān gài de shùyǔ.

  Dāng dà liúxíng lái xí shí, yánjiū de bùfá zhǐ huì jiākuài, yánjiū rényuán zài tōngxìn píngtái Slack hé Zoom diànhuà shàng cóng āng zāng dì dìxiàshì jìnxíng tōngxìn.

  “Yóuyú xǔduō yuányīn,2020 nián shì fēngkuáng de yī nián. Tā gěile wǒmen yīxiē guānzhù diǎn,” fēilìpǔ shuō.

  Zuìzhōng, yánjiū rényuán jiāng zhěnggè yíchuán mìmǎ pīncòu zài yīqǐ, xíngchéngle yīgè dānyī bǎnběn de jīyīnzǔ. Gāi jīyīnzǔ——jǐ shí nián qián cóng bāohán dāngè jīngzǐ yíchuán xìnxī de xìbāo zǔzhī zhōng huòdé——bìng bù dàibiǎo rènhé céngjīng shēnghuóguò de rénlèi, yīnwèi tā zhǐ bāohán yī zǔ fùxì rǎnsètǐ.

  Wánchéng de dàimǎ xiànzài jiāng chéngwéi xīn jīyīnzǔ yánjiū de zhīzhù, bìng chéngwéi yīgè xīn de, wánchéng de bǐjiào cānkǎo.

  Wánzhěng de jīyīnzǔ wèi yánjiū kāipìle xīn tújìng.

  Jǐ shí niánlái, kēxuéjiāmen yīzhí zài yánjiū 92% de kěyòng jīyīnzǔ, tànsuǒ tā yǐ fāxiàn kěnéng dǎozhì jíbìng de yíchuán biànyì.

  “Wǒmen hěn hǎo de zhǎngwòle zhèxiē dìqū de biànhuà qíngkuàng, dàn wǒmen bù zhīdào qítā 8%,” fēilìpǔ shuō.

  Xiànzài, yánjiū rényuán zhèngzài gēnjù xīn de cānkǎo jīyīnzǔ chóngxīn fēnxī tāmen de jiù shùjù, shìtú cóng quēshī de nèiróng zhōng zhǎo chū xīn de xiànsuǒ.

  “Wǒmen fāxiànle gèng duō, shù wàn shènzhì shù shí wàn de xīn biàn tǐ,” dānnísī shuō. “Qízhōng yīxiē shǔyú biānmǎ dànbáizhí de jīyīn, qízhōng yīxiē jīyīn zài yīxué shàng hěn zhòngyào, zài línchuáng shàng hěn zhòngyào, bìngqiě huì dǎozhì jíbìng.”

  Xīn de jīyīnzǔ cānkǎo hái kěyǐ jìnyībù yánjiūzhe sī lì de gōngzuò yuánlǐ.

  Zhe sī lì shì rǎnsètǐ zhōngjiān de jiégòu, chōngmǎn chóngfù de dàimǎ xùliè, shì xìbāo fēnliè guòchéng de zǔchéng bùfèn. Cóng lìshǐ shàng kàn, tāmen shì jīyīnzǔ zhōng zuì bù wéi rénzhī de bùfèn, yīnwèi tāmen bāohán rúcǐ fánsuǒ, mìjí de biānmǎ.

  “Wǒmen bù liǎo ji.Zhe sī lì jìnhuà de qiánzài jīzhì,”Henikoff shuō. “Zài guòqù de yī nián lǐ, suí zhāo shùjù de chūxiàn, wǒmen túrán jiān duìzhe sī lì yǒule gèng duō de liǎojiě.”

  Shǐyòng xīn de jīyīnzǔ, yánjiū rényuán kěyǐ gèng hǎo de yánjiūzhe sī lì dànbái shì rúhé zǔzhuāng de, yǐjí dāng tāmen gǎibiàn huò shīqù gōngnéng shí huì fāshēng shénme.

  “Zhe sī lì gōngnéng zhàng’ài kěnéng shì áizhèng de yánzhòng qūdòng yīnsù,”Henikoff shuō. Zhídào xiànzài,“wǒmen yīzhí shòudào zǔ’ài, yīnwèi wǒmen méiyǒu cānkǎo xùliè.”

  Duì jīyīnzǔ xīn cèxù bùfèn de jìnyībù yánjiū hái kěyǐ bāngzhù kēxuéjiā gèng hǎo de liǎojiě rénlèi rúhé jìnhuà chū tèdìng tèzhēng, lìrú gèng dà de dànǎo shǐ tāmen zǒu shàngle yītiáo yǔ lèirényuán zǔxiān jīyīn bùtóng de dàolù.

  “Shǐ wǒmen de é yè pícéng biàn dà de dōngxī láizì zài zhèxiē chóngfù qūyù zhōng yìngshè de jīyīn,” huáshèngdùn dàxué yīxué yuàn jīyīnzǔ kēxué xì jiàoshòu, yěshì yánjiū hézuò de yībùfèn de Evan Eichler shuō.

  Yánjiū rényuán shuō, jīyīnzǔ cèxù jìshù de jìnbù kěnéng huì tuīdòng yīxué túpò dì fùxīng.

  “Wǒ duì wǒmen bù zhīdào de dōngxī hé fāxiàn de jīhuì gǎndào gèngjiā xīngfèn,” mǐ jiā shuō.

  Fēilìpǔ shuō, tā de xià yīgè mùbiāo shì jiǎnhuà cèxù guòchéng, shǐ qí gèng piányí, gèng gāoxiào hé gèng guǎngfàn kěyòng. Tā hái jìhuà duì fùxì hé mǔxì rǎnsètǐ de yíchuán mìmǎ jìnxíng cèxù. Tā shuō, duì láizì bùtóng bèijǐng de rén jìnxíng guǎngfàn cèxù jiāng yǒu zhù yú miáoshù shìjiè de yíchuán duōyàng xìng, bìng zhǎodào zhòngyào de yíchuán biànyì.

  Tā shèxiǎngle yīgè měi gèrén dōu kěyǐ fǎngwèn tāmen de jīyīn shùjù de shìjiè, zhè kěyǐ bāngzhù tígōng guānyú yīshēng yīnggāi zhùyì nǎxiē jíbìng huò kāi nǎxiē yàowù de gèxìng huà xìnxī.

  “Zài 10 niánnèi, huòdé yīgè wánzhěng, wánquán zhǔnquè de rénlèi jīyīnzǔ jiāng chéngwéi yīliáo bǎojiàn de chángguī bùfèn, érqiě tā de jiàgé jiāng zúgòu piányí, yǐ zhìyú bù huì zài kǎolǜ——yī xiàng bù dào 1000 měiyuán de shíyàn shì cèshì,” fēilìpǔ shuō. “Nǐ de kǒudài lǐ huì yǒu wánzhěng de jīyīnzǔ.”

  Wūkèlán shēngchēng suízhe hépíng tánpàn de tuījìn ér wánquán kòngzhìle jīfǔ, chēng yǒu jìn 18,000 míng èluósī jūnrén sǐwáng.

  Yī míng wūkèlán guānyuán biǎoshì, gāi guó yǐjīng chóngxīn kòngzhìle shǒudū jīfǔ, ér wèilái hépíng tánpàn de jīhuì sìhū gèng dà.

  Wūkèlán fù guófáng bùzhǎng hàn nà·mǎlìyǎ ěr zhōu liù zài Facebook shàng fātiē chēng,“zhěnggè jīfǔ dìqū dōu cóng rùqīn zhě shǒuzhōng jiěfàngle chūlái.” Èluósī méiyǒu lìjí fābiǎo pínglùn,CNBC yě wúfǎ dúlì héshí zhè yī shuōfǎ.

  Zài lìng yīgè fāzhǎn zhōng, wūkèlán hé èluósī zhī jiān hépíng tánpàn de kěnéng xìng sìhū zài zhōu liù tuījìn. Wūkèlán tánpàn dàibiǎo dài wéi·ālā kǎ mǐ yà (David Arakhamia) biǎoshì, wūkèlán zǒngtǒng zé lián sī jī (Volodymyr Zelenskyy) hé èluósī zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng (Vladimir Putin) de hépíng tiáoyuē wénjiàn cǎo’àn yǐjīng qǔdéle zúgòu de jìnzhǎn.

  Zhè yī xiāoxī chuán chū zhī jì, wūkèlán wàijiāo bù zhōu liù shēngchēng, zì rùqīn kāishǐ yǐlái, yǐ yǒu yuē 18,000 míng èluósī jūnduì sàngshēng. Zài zhège shuǐpíng shàng, shēngchēng zài wūkèlán sàngshēng de èluósī jūnshì rényuán rénshù chāoguòle běiyuē gūjì de 7,000 zhì 15,000 míng èluósī shìbīng sǐwáng de shàngxiàn.

  Yīngguó guófáng bù zài qí měi rì qíngbào gēngxīn zhōng biǎoshì, suízhe rùqīn bùduì jiāng xíngdòng zhuǎnyí dào gāi guó gāi dìqū, guòqù yīzhōu èluósī zài wūkèlán dōngnán bù de kōngzhōng huódòng yǒu suǒ zēngjiā.

  Rán’ér, wūkèlán guófáng bù zhōu wǔ wǎnjiān biǎoshì, wūkèlán de fángkōng nénglì réngrán duì èluósī zhànjī hé zhíshēngjī gòuchéng “zhòngdà” tiǎozhàn, èluósī zhànjī hé zhíshēngjī wúfǎ dìngwèi hé cuīhuǐ wūkèlán fángkōng bùduì.

  Gāi bù biǎoshì:“Èluósī wúfǎ zhǎodào bìng cuīhuǐ fángkōng xìtǒng, yánzhòng zǔ’àile tāmen guǎngfàn kòngzhì kōngzhōng de nǔlì, zhè fǎn guòlái yòu yán chóng yǐngxiǎngle tāmen zhīchí dìmiàn bùduì zài duō gè zhànxiàn shàng tuījìn de nénglì.”

  Wūkèlán dōngnán bù jiāng bāokuò gǎngkǒu chéngshì mǎlǐ wū bō ěr, gāi chéngshì yǐ zài hěn dà chéngdù shàng bèi èluósī de wéigōng cuīhuǐ.

  Shàng zhōu, zài běibù fādòng xíjí de èluósī dìmiàn bùduì yǐ cóng shǒudū jīfǔ bèi jí tuì.

  Zhōu liù, wūkèlán jūnduì xiǎoxīnyìyì dì chóngxīn duóhuí gāi guó shǒudū yǐ běi de lǐngtǔ, tāmen shǐyòng diànlǎn jiāng píngmín de shītǐ cóng yīgè chéngzhèn de jiēdào shàng lā xiàlái, yīnwèi tāmen dānxīn èluósī jūnduì kěnéng huì ràng tāmen xiànrù xiànjǐng.

  Wūkèlán zǒngtǒng zé lián sī jī jǐnggào shuō, chèlí de èluósī jūnduì zài fángwū zhōuwéi liú xià dìléi, fèiqì shèbèi shènzhì “shènzhì shì yùnàn zhě de shītǐ”, zhèngzài gěi píngmín zàochéng “zāinàn xìng” júmiàn. Tā de shuōfǎ wúfǎ dúlì héshí.

  Měi lián shè jìzhě zài jīfǔ xīběi bù jiāoqū bù chákàn dào wūkèlán shìbīng zài yīliè tǎnkè hé qítā zhuāngjiǎchē de zhīchí xià shǐyòng diànlǎn cóng yuǎn chù jiāng shītǐ tuō lí jiēdào. Dāngdì rén shuō, sǐzhě——jù měi lián shè tǒngjì, zhìshǎo yǒu liù rén——shì bèi chèlí de èluósī shìbīng zài méiyǒu tiǎoxìn de qíngkuàng xià shāhài de píngmín.

  “Nàxiē rén zhǐshì zǒulù, tāmen wúyuán wúgù dì shè shāle tāmen. Bang,” yī wèi yǐ ānquán wèi yóu jùjué tòulù xìngmíng de Bucha jūmín shuō. “Zàixià yīgè jiēqū,Stekolka, qíngkuàng gèng zāo. Tāmen huì bù wèn rènhé wèntí jiù kāi qiāng.”

  Wūkèlán jí qí xīfāng méngguó bàogào chēng, yuè lái yuè duō de zhèngjù biǎomíng èluósī cóng jīfǔ zhōubiān chèjūn, bìng zài wūkèlán dōngbù jiànshè bīnglì.

  Zhè zhǒng míngxiǎn de zhuǎnbiàn bìng bù yìwèizhe gāi guó miànlín chāoguò wǔ zhōu de zhànzhēng huǎnhé, huòzhě táolí wūkèlán de chāoguò 400 wàn nànmín jiāng hěn kuài fǎnhuí. Zé lián sī jī shuō, tā yùjì líkāi de chéngzhèn nénggòu chéngshòu láizì yuǎnfāng de dǎodàn hé huǒjiàn xíjí, dōngbù de zhàndòu jiāng gèngjiā jīliè.

  Mùsīlín zhāiyuè——cóng límíng dào huánghūn de zhāijiè——zài zhōngdōng dà bùfèn dìqū cóng rì chū kāishǐ, èluósī rùqīn wūkèlán dǎozhì néngyuán hé shípǐn jiàgé biāoshēng.

  Zhè chǎng chōngtú gěi zhāiyuè méng shàngle yī céng yīnyǐng, dāngshí dàxíng jùhuì hé jiātíng qìngzhù huódòng yǐ chéngwéi chuántǒng. Dōngnányà guójiā yìndùníxīyà de xǔduō rén jìhuà zài zhōu rì kāishǐ guānchá, líbānèn, yīlǎng hé yīlākè de yīxiē shí yè pài yě zài yī tiānhòu qìngzhù zhāiyuè de kāishǐ.

  Mùsīlín zūnxún nónglì, ér dēng yuè fāngfǎ kěyǐ dǎozhì bùtóng de guójiā xuānbù zhāiyuè de kāishǐ xiānggé yī liǎng tiān.

  Bāokuò shātè ālābó, āijí, xùlìyǎ, sūdān hé ālābó liánhé qiúzhǎngguó zài nèi de mùsīlín zhàn duō shǔ de guójiā yǐ xuānbù běn yuè jiāng yú zhōu liù zǎoshang kāishǐ.

  Zài guānzhuàng bìngdú dà liúxíng zài guòqù liǎng nián zhōng zǔzhǐle shìjiè shàng 20 yì mùsīlín cānjiā xǔduō yíshì zhīhòu, xǔduō rén xīwàng zhāiyuè gèngjiā huānkuài.

  Rán’ér, suízhe èluósī rùqīn wūkèlán, zhōngdōng shù yǐ bǎi wàn jì de rén xiànzài xiǎng zhīdào tāmen de xià yī dùn fàn cóng nǎlǐ lái. Cóng líbānèn, yīlākè hé xùlìyǎ dào sūdān hé yěmén, fēizhàng de jiàgé zhèngzài yǐngxiǎng nàxiē yǐjīng yīn chōngtú, liúlíshīsuǒ hé pínkùn ér shēnghuó shòudào yǐngxiǎng de rénmen.

  Wūkèlán hé èluósī zhàn quánqiú xiǎomài hé dàmài chūkǒu de sān fēn zhī yī, zhōngdōng guójiā yīkào zhèxiē chūkǒu lái yǎnghuo shù bǎi wàn kào bǔtiē miànbāo hé liánjià miàntiáo wéi shēng de rén. Tāmen yěshì yòng yú pēngrèn de qítā gǔwù hé kuíhuā zǐ yóu de zhǔyào chūkǒu guó.

  Āijí shì shìjiè shàng zuìdà de xiǎomài jìnkǒu guó, jìnnián lái dà bùfèn xiǎomài láizì èluósī hé wūkèlán. Tā de huòbì xiànzài yě chūxiànle tiàoshuǐ, zēngjiāle tuī gāo jiàgé de qítā yālì.

  Jiàgé biāoshēng yě jiājùle yǐjīng miànlín zhòngdà jīngjìwéijī dí líbānèn rén de kùnjìng. Zài guòqù de liǎng nián lǐ, huòbì biǎnzhí, gāi guó de zhōngchǎn jiējí xiànrù pínkùn. Jīnróng wéijī hái dǎozhì diànlì, ránliào hé yàopǐn yánzhòng duǎnquē.

  Zài jiāshā dìdài, zhōu wǔ hěn shǎo yǒurén zài měinián zhège shíhòu tōngcháng jǐ mǎnle rén de shìchǎng gòuwù. Shāngrén shuō, èluósī duì wūkèlán de zhànzhēng dǎozhì jiàgé fēizhàng, chúle tōngcháng de tiǎozhàn, zhāiyuè tōngcháng huì yíngzào chū jiérì qìfēn.

  Jù měiguó quánguó guǎngbò gōngsī xīnwén bàodào, wūkèlán zǒngtǒng zé lián sī jī yǔ yīngguó shǒuxiàng bào lǐsī·yuēhànxùn jiù hépíng tánpàn jìnxíngle jiāotán.

  Yuēhànxùn “zhùhè wūkèlán yǒnggǎn de wǔzhuāng bùduì zài duō gè dìqū chénggōng jí tuìle èluósī de rùqīn jūnduì, dàn yě rènshí dào réngrán cúnzài de jùdà tiǎozhàn yǐjí píngmín zāoshòu de jùdà tòngkǔ,” tángníng jiē fāyán rén shuō.

  Jù měiguó quánguó guǎngbò gōngsī xīnwén bàodào, zé lián sī jī hái gēngxīnle hépíng tánpàn de zhuàngtài, bìng biǎoshì tā huānyíng yīngguó cānyù wàijiāo tánpàn. “Liǎng wèi lǐngdǎo rén dōu tóngyì jìxù jiāqiáng zhìcái yǐ zēngjiā duì pǔjīng zhànzhēng jīqì de jīngjì yālì de zhòngyào xìng, zhǐyào èluósī jūnduì liú zài wūkèlán lǐngtǔ shàng,” fāyán rén shuō.

  Sau khi các bạn xem xong hết phần chú thích phiên âm tiếng Trung của giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 thì ngay bên dưới chính là đáp án của Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3.

  Đáp án giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 này sẽ giúp học viên có thể nhanh chóng đối chiếu và so sánh với bài làm của các bạn.

  Các bạn hãy đối chiếu với bài làm của các bạn để tìm ra chỗ nào các bạn làm bài tập chưa được chính xác nhé.

  Giáo án bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 có kèm theo đầy đủ cả phiên âm và đáp áp.

  Bộ gen của con người cuối cùng đã được giải mã đầy đủ.

  Nhiệm vụ đã hoàn thành – dù sao cũng đủ gần.

  Đó là thông điệp mà các nhà khoa học gửi đến thế giới vào năm 2003 khi họ thông báo rằng bộ gen người đã được giải trình tự, lắp ráp và về cơ bản là hoàn chỉnh – với một vài khoảng trống dường như nhỏ.

  Trên thực tế, nỗ lực định lượng và xác định mã di truyền tạo nên tất cả chúng ta là con người, vốn tiêu tốn của chính phủ Hoa Kỳ hàng tỷ đô la, vẫn còn là một bản nháp sơ sài và còn thiếu ít nhất 8% nữa là chưa hoàn thành.

  Một số phần lớn nhất, lặp đi lặp lại và phức tạp nhất của câu đố DNA vẫn nằm trong bóng tối – cho đến tận bây giờ.

  Được thúc đẩy bởi công nghệ giải trình tự mới mạnh mẽ, sự hợp tác lỏng lẻo của khoảng 100 nhà khoa học đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã lấp đầy những khoảng trống, hoàn thiện một bộ gen người duy nhất từ đầu này sang đầu kia và mở ra các dòng nghiên cứu mới đầy hứa hẹn trong các lĩnh vực mà các nhà khoa học đã đi lang thang xung quanh trong bóng tối.

  Trình tự của bộ gen lần đầu tiên được chia sẻ công khai hơn một năm trước, nhưng kết quả từ việc tính toán đầy đủ, hiện đã được các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới kiểm tra và sử dụng, đã được xuất bản lần đầu tiên vào thứ Năm trên một tạp chí được bình duyệt. Sáu bài báo mới mô tả nỗ lực giải trình tự hoàn chỉnh và phân tích bổ sung về tác động của nó trên tạp chí Khoa học.

  Adam Phillippy, một nhà sinh vật học tính toán tại Viện Nghiên cứu Bộ gen Người và là người lãnh đạo nỗ lực gần đây cho biết: “Đã xong, đúng rồi. “Chúng tôi lạc quan rằng có thể có chìa khóa cho sự tiến hóa của loài người và điều gì khiến chúng ta trở thành con người độc nhất vô nhị”.

  Công việc chân tay này một ngày nào đó có thể hỗ trợ các nhà nghiên cứu xác định nguyên nhân di truyền của các rối loạn, vén màn những bí ẩn về nguyên nhân khiến một số tế bào trở thành ung thư và giúp giải thích cách các nhóm người khác nhau phát triển các đặc điểm khác nhau theo thời gian, chẳng hạn như khả năng phát triển ở độ cao.

  Steve Henikoff, một nhà sinh học phân tử và là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson và Đại học Washington, người không tham gia vào dự án cho biết: “Đó là một bước ngoặt.

  Megan Dennis, trợ lý giáo sư nghiên cứu về di truyền và gen người tại UC Davis Health, người đã đóng góp vào nỗ lực giải trình tự cho biết.

  Đầu tiên, các nhà nghiên cứu phải cắt DNA thành các đoạn ngắn. Sau đó, nó được xử lý và đọc từng chút một.

  Bị cắt thành nhiều mảnh, rất khó để biết từng sợi đến từ đâu, vì vậy các nhà khoa học phải “ghép các ADN đó lại với nhau theo một cách tính toán,” Dennis nói.

  Trong suốt những năm 2000, công nghệ giải trình tự DNA chỉ có thể tạo ra các đoạn mã di truyền ngắn – khoảng 500 cặp bazơ, hoặc các chữ cái, cùng một lúc.

  Nhưng một số vùng trong bộ gen của con người cực kỳ lặp lại, gần giống như một trang sách với các từ được lặp lại nhiều lần.

  “Các yếu tố lặp lại tồn tại ở nhiều nơi khác nhau. Thật khó để biết họ thuộc về nơi nào, ”Dennis nói. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã phải bỏ trống những trang đó – và sự hiểu biết của họ về bộ gen -.

  Trong những năm gần đây, công nghệ mới tạo ra các lần đọc DNA dài hơn đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Các máy mới có thể sản xuất hàng trăm nghìn cặp đế trong một đoạn duy nhất.

  Những tiến bộ đã cho phép các nhà nghiên cứu điền vào những phần còn thiếu của bộ gen.

  “Không thể tưởng tượng nổi 20 năm trước có công nghệ này,” Phillippy nói. Đột nhiên, các nhà nghiên cứu có thể sắp xếp và đặt vào ngữ cảnh những phần lặp đi lặp lại của bộ gen.

  “Những trình tự đó có gen… có những chức năng rất quan trọng nằm trong những vùng đó.”

  Ý tưởng hoàn thiện bộ gen đã phát triển một cách hữu cơ.

  Là một người cầu toàn trong trái tim, điều đó luôn khiến Phillippy đè nặng rằng bộ gen của con người vẫn chưa hoàn thiện.

  Khoảng 5 năm trước, anh đã hợp tác với Karen Miga, một trợ lý giáo sư trong khoa kỹ thuật phân tử sinh học tại Đại học California, Santa Cruz, để hoàn thành công việc.

  Khi họ gặp khó khăn, họ đã tìm đến sự giúp đỡ. Dự án bắt đầu thành công, thu thập được khoảng vài trăm người đóng góp khoa học và phát triển thành dự án bây giờ được gọi là dự án Telomere-to-Telomere, sử dụng một thuật ngữ mô tả các mũ cuối của nhiễm sắc thể.

  Khi đại dịch xảy ra, tốc độ nghiên cứu chỉ tăng nhanh, với các nhà nghiên cứu giao tiếp từ các tầng hầm tồi tàn trên nền tảng liên lạc Slack và các cuộc gọi qua Zoom.

  “Năm 2020 là một năm điên rồ vì nhiều lý do. Nó cho chúng tôi điều gì đó để tập trung vào, ”Phillippy nói.

  Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã ghép toàn bộ mã di truyền lại với nhau cho một phiên bản duy nhất của bộ gen. Bộ gen đó – được tạo ra từ nhiều thập kỷ trước từ mô tế bào chứa thông tin di truyền của một tinh trùng – không đại diện cho bất kỳ con người nào đã từng sống vì nó chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể của người cha.

  Đoạn mã hoàn chỉnh bây giờ sẽ tạo thành xương sống của nghiên cứu bộ gen mới và trở thành một tài liệu tham khảo mới, đã hoàn thiện để so sánh.

  Bộ gen được hoàn thiện sẽ mở ra con đường mới cho nghiên cứu.

  Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã nghiên cứu 92% bộ gen có sẵn, thăm dò nó để tìm ra các biến thể di truyền có thể gây ra bệnh tật.

  Phillippy nói: “Chúng tôi biết rõ sự thay đổi trông như thế nào ở những vùng đó, nhưng chúng tôi không biết về 8 phần trăm còn lại.

  Giờ đây, các nhà nghiên cứu đang phân tích lại dữ liệu cũ của họ dựa trên bộ gen tham chiếu mới, cố gắng tìm ra manh mối mới từ những gì đã bị mất tích.

  “Chúng tôi đã xác định được nhiều hơn, hàng chục nghìn, nếu không phải hàng trăm nghìn, các biến thể mới,” Dennis nói. “Một số trong số chúng nằm trong các gen mã hóa protein và một số gen đó quan trọng về mặt y tế, quan trọng về mặt lâm sàng và góp phần gây ra bệnh tật.”

  Tham chiếu bộ gen mới cũng cho phép nghiên cứu sâu hơn về cách hoạt động của tâm động.

  Tâm động là cấu trúc ở giữa nhiễm sắc thể chứa đầy các chuỗi mã lặp lại và không thể thiếu cho quá trình phân chia tế bào. Về mặt lịch sử, chúng nằm trong số những phần ít được hiểu nhất của bộ gen vì chúng chứa quá nhiều mã hóa dày đặc và tẻ nhạt.

  Henikoff nói: “Chúng tôi không hiểu cơ chế cơ bản của sự tiến hóa của tâm động. “Đột nhiên trong năm qua khi dữ liệu được công bố, chúng tôi đã tìm hiểu thêm rất nhiều về tâm động.”

  Sử dụng bộ gen mới, các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu tốt hơn cách thức các protein tâm động lắp ráp và điều gì sẽ xảy ra khi chúng thay đổi hoặc mất chức năng.

  Henikoff nói: “Rối loạn chức năng trung tâm có thể là một nguyên nhân dẫn đến ung thư nghiêm trọng. Cho đến nay, “chúng tôi đã bị cản trở vì chúng tôi không có trình tự tham chiếu.”

  Nghiên cứu sâu hơn về các phần mới được giải trình tự của bộ gen cũng có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách con người phát triển các đặc điểm cụ thể, chẳng hạn như bộ não lớn hơn đã đưa họ xuống một con đường khác biệt về mặt di truyền với tổ tiên vượn lớn của họ.

  Evan Eichler, giáo sư tại khoa khoa học bộ gen tại Đại học Y khoa Washington, đồng thời cũng là một phần của nghiên cứu cho biết: “Những thứ làm cho vỏ não trước của chúng ta lớn hơn đến từ các gen lập bản đồ ở những vùng lặp đi lặp lại này.

  Các nhà nghiên cứu cho biết, những tiến bộ trong công nghệ giải trình tự bộ gen có thể thúc đẩy sự phục hưng của những đột phá y học.

  Miga nói: “Tôi vui mừng hơn về những điều chúng tôi chưa biết và cơ hội khám phá.

  Phillippy cho biết mục tiêu tiếp theo của anh là hợp lý hóa quy trình giải trình tự để làm cho nó rẻ hơn, hiệu quả hơn và khả dụng rộng rãi. Ông cũng có kế hoạch giải trình tự mã di truyền với cả nhiễm sắc thể của cha và mẹ. Sắp xếp theo trình tự rộng rãi giữa những người từ nhiều nguồn gốc sẽ giúp mô tả sự đa dạng di truyền của thế giới và quê hương của các biến thể di truyền quan trọng, ông nói.

  Anh ấy hình dung ra một thế giới trong đó mọi người đều có quyền truy cập vào dữ liệu di truyền của họ, điều này có thể giúp cung cấp thông tin cá nhân về những bệnh mà bác sĩ nên theo dõi hoặc loại thuốc nào để kê đơn.

  “Trong vòng 10 năm, việc có được một bộ gen người hoàn chỉnh, chính xác tuyệt đối sẽ là một phần thường xuyên của việc chăm sóc sức khỏe và nó sẽ rẻ đến mức không phải nghĩ đến lần thứ hai – một cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm dưới 1.000 đô la,” Phillippy nói. “Bạn sẽ có bộ gen hoàn chỉnh trong túi của mình.”

  Ukraine tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Kyiv khi các cuộc đàm phán hòa bình có cơ hội tiến triển, gần 18.000 quân nhân Nga thiệt mạng.

  Một quan chức Ukraine cho biết quốc gia này đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Kyiv, trong khi cơ hội tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới.

  Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar, trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Bảy, nói rằng “toàn bộ khu vực Kyiv đã được giải phóng khỏi kẻ xâm lược”. Nga không đưa ra bình luận ngay lập tức và CNBC không thể xác minh độc lập tuyên bố này.

  Trong một diễn biến khác, khả năng đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga dường như sẽ tiến triển vào thứ Bảy. Theo nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia, các văn bản dự thảo hiệp ước hòa bình đã đi đủ xa đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Nga Vladimir Putin.

  Tin tức đó được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố hôm thứ Bảy rằng khoảng 18.000 lực lượng quân đội Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Ở mức đó, số quân nhân Nga được cho là đã thiệt mạng ở Ukraine vượt quá con số cao nhất mà NATO ước tính là 7.000 đến 15.000 quân Nga thiệt mạng.

  Hoạt động không quân của Nga đã gia tăng ở đông nam Ukraine trong tuần qua khi các lực lượng xâm lược chuyển nỗ lực của họ sang khu vực đó của đất nước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo hàng ngày của mình.

  Tuy nhiên, khả năng phòng không của Ukraine vẫn là một thách thức “đáng kể” đối với các máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga, vốn không thể xác định vị trí và tiêu diệt các đơn vị phòng không Ukraine, Bộ cho biết vào tối thứ Sáu.

  Bộ cho biết: “Việc Nga không thể tìm và phá hủy các hệ thống phòng không đã cản trở nghiêm trọng nỗ lực của họ trong việc giành quyền kiểm soát trên không”, “do đó đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hỗ trợ tiến công của lực lượng mặt đất trên một số mặt trận. . ”

  Phần đông nam của Ukraine sẽ bao gồm thành phố cảng Mariupol, nơi đã bị phá hủy phần lớn bởi cuộc bao vây của Nga.

  Lực lượng mặt đất của Nga tấn công ở phía bắc đã bị đẩy lùi khỏi thủ đô Kyiv trong tuần trước.

  Quân đội Ukraine đã di chuyển thận trọng để chiếm lại lãnh thổ phía bắc thủ đô của đất nước vào thứ Bảy, sử dụng dây cáp để kéo thi thể của dân thường ra khỏi các đường phố của một thị trấn vì lo ngại rằng các lực lượng Nga có thể đã khiến họ bị mắc kẹt.

  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảnh báo rằng việc xuất quân của quân đội Nga đang tạo ra một tình huống “thảm khốc” cho dân thường khi để lại mìn xung quanh nhà, thiết bị bị bỏ rơi và “thậm chí cả thi thể của những người thiệt mạng”. Những tuyên bố của anh ta không thể được xác minh một cách độc lập.

  Các nhà báo của Associated Press ở Bucha, ngoại ô phía tây bắc Kyiv, chứng kiến cảnh các binh sĩ Ukraine được hỗ trợ bởi một cột xe tăng và các phương tiện bọc thép khác sử dụng dây cáp để kéo các thi thể ra khỏi đường phố từ xa. Người dân địa phương cho biết những người thiệt mạng – AP thống kê được ít nhất 6 người – là những thường dân bị giết mà không có hành động khiêu khích nào khi binh lính Nga rời đi.

  “Những người đó chỉ đang đi dạo và họ bắn họ mà không có lý do gì. Bang, ”một người dân Bucha từ chối nêu tên vì lý do an toàn cho biết. “Ở khu phố tiếp theo, Stekolka, nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Họ sẽ bắn mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. ”

  Ukraine và các đồng minh phương Tây báo cáo có nhiều bằng chứng về việc Nga rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Kyiv và xây dựng sức mạnh quân đội ở miền đông Ukraine.

  Sự thay đổi có thể nhìn thấy không có nghĩa là đất nước phải đối mặt với hậu quả sau hơn 5 tuần chiến tranh hoặc hơn 4 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine sẽ sớm trở lại. Zelenskyy cho biết ông hy vọng các thị trấn đã khởi hành sẽ chịu đựng các cuộc tấn công bằng tên lửa và tên lửa từ xa và trận chiến ở phía đông sẽ trở nên căng thẳng.

  Tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo – khi các tín đồ nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn – bắt đầu lúc mặt trời mọc ở phần lớn Trung Đông, nơi Nga xâm lược Ukraine đã khiến giá năng lượng và lương thực tăng vọt.

  Xung đột đã gây ra một sự tồi tệ trong tháng Ramadan, khi các cuộc tụ họp đông người trong các bữa ăn và lễ kỷ niệm gia đình là một truyền thống. Nhiều người ở quốc gia Đông Nam Á Indonesia đã lên kế hoạch bắt đầu theo dõi ngày Chủ nhật, và một số người Shiite ở Lebanon, Iran và Iraq cũng đánh dấu việc bắt đầu tháng Ramadan một ngày sau đó.

  Người Hồi giáo tuân theo lịch âm và phương pháp ngắm trăng có thể dẫn đến việc các quốc gia khác nhau tuyên bố bắt đầu tháng Ramadan cách nhau một hoặc hai ngày.

  Các quốc gia đa số theo đạo Hồi bao gồm Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Syria, Sudan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tuyên bố tháng sẽ bắt đầu vào sáng thứ Bảy.

  Nhiều người đã hy vọng vào một tháng Ramadan vui vẻ hơn sau khi đại dịch coronavirus đã chặn đứng 2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới khỏi nhiều nghi lễ trong hai năm qua.

  Tuy nhiên, với việc Nga xâm lược Ukraine, hàng triệu người ở Trung Đông hiện đang tự hỏi bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu. Giá cả tăng vọt đang ảnh hưởng đến những người có cuộc sống vốn đã bị ảnh hưởng bởi xung đột, di dời và nghèo đói từ Lebanon, Iraq và Syria đến Sudan và Yemen.

  Ukraine và Nga chiếm một phần ba xuất khẩu lúa mì và lúa mạch toàn cầu, mà các nước Trung Đông dựa vào để nuôi sống hàng triệu người sống bằng bánh mì được trợ cấp và mì giá rẻ. Họ cũng là nhà xuất khẩu hàng đầu của các loại ngũ cốc khác và dầu hạt hướng dương dùng để nấu ăn.

  Ai Cập, nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, đã nhận hầu hết lúa mì từ Nga và Ukraine trong những năm gần đây. Đồng tiền của nó hiện cũng đã lao dốc, thêm vào đó là những áp lực khác đẩy giá lên.

  Giá cả tăng vọt cũng làm trầm trọng thêm tình trạng tồi tệ của người Lebanon vốn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Trong hai năm qua, tiền tệ sụp đổ và tầng lớp trung lưu của đất nước rơi vào cảnh nghèo đói. Cuộc khủng hoảng cũng đã dẫn đến tình trạng thiếu điện, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng.

  Ở Dải Gaza, rất ít người mua sắm vào thứ Sáu tại các khu chợ thường chật cứng vào thời điểm này trong năm. Các thương gia cho biết cuộc chiến của Nga đối với Ukraine đã khiến giá cả tăng vọt, cùng với những thách thức thông thường, gây ảnh hưởng đến bầu không khí lễ hội mà tháng Ramadan thường tạo ra.

  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình, NBC News đưa tin.

  Johnson “chúc mừng các lực lượng vũ trang dũng cảm của Ukraine đã đẩy lùi thành công quân đội xâm lược của Nga ở một số khu vực, nhưng nhận ra những thách thức to lớn vẫn còn và những đau khổ to lớn đang gây ra cho dân thường”, người phát ngôn của Phố Downing cho biết.

  Zelenskyy cũng cập nhật về tình hình đàm phán hòa bình và cho biết ông hoan nghênh sự tham gia của Vương quốc Anh vào các cuộc đàm phán ngoại giao, theo NBC News. Người phát ngôn cho biết: “Cả hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt để gia tăng áp lực kinh tế lên cỗ máy chiến tranh của Putin, miễn là quân đội Nga vẫn còn trên lãnh thổ Ukraine.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3. Các bạn chú ý về nhà xem thêm bài vở và ôn tập lại kiến thức của giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 này nhé.

  Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức mới bao gồm từ vựng HSK 1 và ngữ pháp HSK 1.

  Để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 thì các bạn nên làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung bên dưới nhé. Đó là các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế.

  Để bổ sung thêm kiến thức được toàn diện hơn thì các bạn nên làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bên dưới để hỗ trợ thêm cho giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 nhé.

  Sau đó các bạn hãy tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt học thêm các từ vựng tiếng Trung HSK 1 và từ vựng tiếng Trung HSK 2 ngay nhé.

  Tiếp theo các bạn cần bổ sung kịp thời các từ vựng tiếng Trung về kinh doanh và buôn bán nhé, ví dụ như từ vựng tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung xuất nhập khẩu, từ vựng tiếng Trung taobao 1688 tmall, từ vựng nhập hàng taobao 1688, từ vựng order taobao 1688, từ vựng mua hàng taobao và rất nhiều từ vựng tiếng Trung nhập hàng trung quốc tận gốc giá rẻ tận xưởng.

  Toàn bộ nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 đến đây là hết rồi,các bạn nhớ lưu bài về học dần,nếu có bất cứ thắc mắc nào thì hãy bình luận ở dưới để được Thầy Vũ giải đáp nhé.

  Các bạn chú ý làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3 ứng dụng thực tế để bổ sung thêm kiến thức cho giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 nhé.

  Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ giáo án bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 3 rồi. Thầy Vũ sẽ tạm dừng bài chia sẻ tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất