Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:13
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 nằm trong chuỗi bài giảng luyện dịch tiếng Trung HSK các cấp cực kì hay và tâm huyết do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn và đăng tải ở trên website học tiếng Trung quen thuộc đó chính là chinemaster.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Ôn tập chuyên đề dịch thuật tiếng Trung HSK cấp 1 bài số 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 là bài giảng đầu tiên trong chuỗi bài học luyện dịch tiếng Trung HSK các cấp ngày hôm nay trung tâm chúng tôi xin được gửi đến cho toàn bộ độc giả trên khắp cả nước. Các bài học và tài liệu học tập này hoàn toàn miễn phí cực kỳ uy tín sẽ dành tặng cho các bạn học viên thân quen của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là Trung tâm do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đứng ra thành lập độc lập với cực kì nhiều khóa học tiếng Trung rất nổi tiến, đây cũng chính là Trung tâm đã được các bạn trên mọi miền cả nước biết đến  là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp thương mại, giao tiếp cơ bản cực kì chất lượng,các bạn học viên sẽ được đào tạo theo bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster và giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển toàn tập do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ viết sách và đăng tải. Các bạn chú ý đăng ký và đóng học phí sớm trước để được ưu tiên thu xếp thời gian và lịch học nhé.

  Trước khi đi vào phần chính của bài giảng này các bạn học viên cần chuẩn bị sẵn sàng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để học tiếng Trung online và luyện thi HSK online mỗi ngày cùng Thầy Vũ nhé Ngay dưới đây là link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính chạy hệ điều hành windows. Các bạn cần lưu ý là tốt nhất sử dụng máy tính windows chứ không dùng máy tính macbook nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou

  Nội dung giáo án bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online miễn phí có tiêu đề là Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Các bạn nên xem lại bài cũ ngày hôm qua trước khi bắt đầu học bài ngày hôm nay nhé các bạn

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 3

  Sau đây các bạn học viên hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại được Thạc sĩ Nguyễn Minh vũ bỏ công sức ra biên soạn trong một khoảng thời gian rất dài, rất tâm huyết và rất kì công, các bạn nhớ xem bài giảng này nhé.

  Trọn bộ 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao pinduoduo do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ thiết kế .Khóa học này vừa ra mắt là đã có rất nhiều bạn học viên và rất nhiều các bạn dân buôn đăng ký học và tin tưởng vào chất lượng đào tạo giảng dạy của Thầy Vũ.

  Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao pinduoduo

  Bộ gõ phiên âm tiếng Trung Sogou pinyin hiện đang được xem là bộ gõ thần thánh và có rất nhiều bạn độc giả đang sử dụng để cải thiện kĩ năng học tiếng Trung của mình. Link tải ở ngay phía dưới đây nhé,nhớ làm theo sự hướng dẫn chi tiết của Thầy Vũ nhé

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới 

  Bạn học viên nào nào muốn học nhưng không có điều kiện học khóa học tiếng Trung trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster do khoảng cách xa xôi hay do quá bận với các công việc hằng ngày thì có thể tham khảo khóa học tiếng Trung online qua Skype nhé.

  Tham khảo lớp học tiếng Trung online qua Skype

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster từ lâu đã trở thành địa chỉ chuyên đào tạo và giảng dạy cực kì uy tín dành cho tất cả các bạn học viên. Ngoài các khóa học cơ bản ra thì hiện nay Thầy Vũ đã cho ra đời khóa học tiếng Trung Thương mại uy tín và chất lượng sử dụng một   bộ giáo trình dạy và học tiếng Trung thương mại cực kì hay.

  Nội dung khoá học tiếng Trung thương mại

  Tiếp tục các bạn sẽ được học bài và bổ sung kiến thức về từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành, từ vựng rất cần thiết khi các bạn học bất cứ loại ngôn ngữ nào, kể cả tiếng Trung cũng vậy, các bạn tham khảo bài tại link dưới đây nhé.

  Bổ sung từ vựng tiếng Trung thương mại

  Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn học viên mới học tiếng Trung  bộ giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển ChineMaster và Sách tiếng Trung thương mại ChineMaster mới nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và cho ra thị trường. Đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn khi mà thị trường hiện nay đang có rất nhiều bộ giáo trình đào tạo tiếng Trung thương mại cho mọi người và các bạn không biết cái nào thực sự tốt.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển ChineMaster

  Sách tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Giáo án bài giảng hôm nay có rất nhiều tài liệu học tiếng Trung miễn phí và tài liệu luyện thi HSK miễn phí được chia sẻ ngay bên dưới, các bạn chú ý xem nhé.

  Bạn nào đang lên kế hoạch ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp thì hãy nhanh chóng tham gia các khóa học luyện thi HSK miễn phí được tổ chức khai giảng hàng tháng tại trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Cơ sở 1 địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Ngã Tư Sở Hà Nội.

  Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nội dung giáo án bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK miễn phí của Thầy Vũ.

  Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của lớp luyện thi HSK online miễn phí Thầy Vũ livestream phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên kênh youtube học tiếng Trung online của trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Đây là trang web luyện thi HSK online miễn phí chuyên cung cấp tài liệu học tiếng Trung miễn phí và tài liệu luyện thi HSK miễn phí bởi rất nhiều chuyên gia ngôn ngữ học đang công tác tại hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK ChineMaster online. Toàn bộ giáo trình mà chúng tôi đang sử dụng cho chương trình giảng dạy trực tuyến lớp luyện thi HSK miễn phí này đều sử dụng các bộ sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 hôm nay Thầy Vũ tiếp tục đưa ra cho chúng ta rất nhiều trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung HSK quan trọng cùng với đó là một danh sách các từ vựng tiếng Trung HSK 1 quan trọng mà chúng ta cần phải nắm vững.

  Mỗi ngày Thầy Vũ tiếp tục không ngừng thiết kế thêm các giáo án và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế để bổ sung thêm kiến thức cho bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Các bạn làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây sẽ củng cố chắc chắn kiến thức ngữ pháp tiếng Trung 1 và từ vựng tiếng Trung HSK 1 rất hiệu quả.

  Mỗi bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK Thầy Vũ thiết kế ra đều bám rất sát chương trình đào tạo luyện thi HSK 9 cấp và theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển kết hợp với bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Sau khi các bạn làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bên dưới xong thì hãy gửi bài tập lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được chấm bài online nhé.

  查理芒格警告 Z 世代投资者:对于应届大学毕业生来说,“致富并保持致富”“更难”。

  查理芒格长期以来一直在管理投资——这位亿万富翁表示,年轻人赚钱和存钱从未如此困难。

  2 月,在出版公司 Daily Journal Corporation 的年会上,芒格表示,在过去的几十年里,成功驾驭投资界变得更加困难。他还指出,即使考虑到通货膨胀,美国许多地区的生活成本也比以往任何时候都要高。

  98 岁的芒格说:“对于现在大学毕业的群体来说,要变得富有并保持富有将变得更加困难。” “想想在洛杉矶这样的城市的理想社区拥有一所房子[过去]要花多少钱。”

  根据最近的一份文件,周一,芒格辞去了《每日日报》主席的职务。他仍然是公司的董事,也是沃伦巴菲特投资和控股公司伯克希尔哈撒韦公司的长期副董事长。

  1980 年,也就是芒格成为伯克希尔哈撒韦公司副董事长两年后,加州房屋的中位价为 80,055 美元。根据美国劳工统计局的数据,根据通货膨胀进行调整,今天的价值将超过 275,600 美元。根据加州房地产经纪人协会的数据,去年,加州的房价中值首次超过 800,000 美元。

  芒格说,对比之下,很难给今天的年轻人提供任何“一刀切”的投资建议。他说,几十年来,他的首选建议是“拥有一个多元化的普通股投资组合”——这种策略可以为聪明的投资者带来大约 10% 的回报。

  但这不再是一种万无一失的策略,尤其是考虑到投资变得如此复杂。芒格说:“我认为未来不会给今年大学毕业的人提供几乎那么容易的投资机会。”

  这并不意味着年轻人不能从明智的投资中获利——这可能需要耐心。在伯克希尔哈撒韦公司 2020 年的股东大会上,巴菲特建议避开单一股票,转而支持标准普尔 500 指数,这是一种持有 500 家美国最大公司的低成本指数基金。这是一种更被动的投资策略,可以降低持有个股所涉及的风险,而这些风险可能会出人意料地暴跌。

  在日报的年度会议上,芒格指出,获得一些个性化的建议也会有所帮助。

  “我认为你必须弄清楚你的技能水平,或者你的顾问的技能水平,”他说。 “对于所有发现当前投资环境艰难、艰难且有些混乱的人,我想说:欢迎来到成人生活。”

  国际原子能机构称,俄罗斯人将切尔诺贝利核电站的控制权交还给了乌克兰。

  国际原子能机构称,接管切尔诺贝利核电站的俄罗斯军队已将控制权移交给乌克兰。

  国际原子能机构表示,这些俄罗斯军队将两支车队调往与克里姆林宫结盟的白俄罗斯,而第三支车队则离开附近的斯拉夫蒂奇市,也前往白俄罗斯。

  该机构补充说,它“无法证实俄罗斯军队在切尔诺贝利禁区内接受高剂量辐射的报告”。

  国际原子能机构周四援引乌克兰的消息称,上个月接管切尔诺贝利核电站的俄罗斯军队已将控制权移交给乌克兰。

  基辅告诉国际原子能机构,该地区的多个俄罗斯军队车队也已返回乌克兰北部边境与克里姆林宫结盟的白俄罗斯。

  国际原子能机构在一份新闻稿中说,自 2 月 24 日以来一直持有该核设施的俄罗斯军队“以书面形式”将切尔诺贝利核电站的控制权交还给乌克兰人员。

  该机构补充说,它“无法证实俄罗斯军队在切尔诺贝利禁区内接受高剂量辐射的报告”。

  国际原子能机构表示,这些俄罗斯军队将两支车队调往白俄罗斯,而第三支车队离开附近的斯拉夫蒂奇市,那里有许多核电站的工作人员,也前往白俄罗斯。

  “此外,乌克兰报告说,切尔诺贝利核电站现场仍有一些俄罗斯军队,但推测这些军队正准备离开,”国际原子能机构的声明说。

  美国情报部门似乎支持乌克兰的信息。五角大楼发言人约翰·柯比在周四下午的新闻发布会上说:“我们已经看到一些俄罗斯军队正在离开切尔诺贝利核电站设施的迹象。”

  “我们得知他们将向北出发,再次返回白俄罗斯。但同样,目前迹象并不完全清楚,”柯比说。

  道琼斯指数下跌 500 点,结束两年来股市表现最差的季度。

  周四股市连续第二个交易日下跌,因为交易员结束了华尔街动荡的第一季度。

  道琼斯工业平均指数下跌 550.46 点,或 1.56%,至 34,678.35。标准普尔 500 指数下跌 1.57% 至 4,530.41,纳斯达克综合指数下跌 1.54% 至 14,220.52。在交易的最后一个小时,跌幅加深,股市收于盘中低点。

  周四是 3 月和第一季度的最后一个交易日,这可能是导致尾盘疲软的原因,因为专业基金经理在期末调整了他们的投资组合。

  第一季度,道琼斯指数和标准普尔 500 指数分别下跌 4.6% 和 4.9%。纳斯达克指数下跌 9%。对于三大主要股指而言,这是自 2020 年第一季度以来最糟糕的时期,这标志着美国新冠大流行的开始,标准普尔 500 指数下跌了 20%。美联储加息周期的开始、高通胀和俄罗斯入侵乌克兰都促成了本季度股市的挣扎。

  然而,3 月是一个亮点,因为主要股指在本月后半月实现了两周的稳固反弹。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数在 3 月份上涨了 3% 以上,而道琼斯指数上涨了 2.2%。

  “出现了一次不错的救济性反弹,部分原因是开始回顾入侵,央行行动的一些明确性以及一些技术性买盘,因为有大量资金在场外,”首席投资官 Erik Knutzen 表示。 Neuberger Berman 的多资产类别策略。

  “但我们认为,从这里开始,投资者将在某个时候意识到,稍等片刻,增长正在放缓,利率正在上升,通胀仍然很高。对于股票来说,这仍然是一个具有挑战性的设置。”

  由于分析师对未来个人电脑市场的担忧,半导体和科技硬件股周四承压。在巴克莱分析师将该股评级从增持下调至同等权重后,AMD 股价下跌超过 8%。与此同时,惠普和戴尔在摩根士丹利从增持下调至同等权重后,分别下跌 6.5% 和 7.6%。

  Walgreens Boots Alliance 股价下跌 5%,拖累道指。这家连锁药店第二财季的业绩超出预期,尽管部分原因是对大流行相关产品的需求。

  银行股是另一个疲软领域,摩根大通下跌 3%,高盛下跌 1.6%,因为所谓的收益率曲线收窄。

  在数据方面,2 月份核心 PCE 价格(美联储关注的一项关键通胀指标)同比增长 5.4%。这仅低于 5.5% 的预期。

  尽管能源方面有所缓解,但周四市场仍出现下跌。

  油价下跌,西德克萨斯中质原油期货下跌超过 6%,至每桶 100 美元左右,因为总统乔·拜登 (Joe Biden) 政府宣布了一项计划,计划在大约六个月内每天从战略石油储备中释放 100 万桶石油。

  据英国情报官员称,在乌克兰,俄罗斯军队继续在基辅周围坚守阵地并炮击首都。据路透社报道,俄罗斯总统弗拉基米尔普京表示,俄罗斯天然气的支付将需要以卢布支付,这使欧洲的能源供应问题进一步复杂化。

  “不幸的是,我们将在好消息和坏消息之间摇摆不定,”Key Private Bank 首席投资官 George Mateyo 说。 “这会造成一些波动。”

  在其他地方,每周申请失业救济人数为 202,000 人。接受道琼斯调查的经济学家预计为 196,000 人。个人收入增长 0.5%,符合预期,而消费者支出增长低于预期。

  数据发布是在劳工部密切关注的月度就业报告之前发布的。 3月份的报告将在周五开盘前发布。

  中国的零疫情政策在成败的一年考验着小企业。

  数据显示,在过去的两年里,中国的小企业比大企业更加艰难。

  随着大流行进入第三个年头,中国大陆仍在使用有针对性的封锁来控制自 2020 年初大流行最初冲击以来最严重的 Covid 爆发。

  中国人民银行在大流行之前的 2018 年表示,中小型企业的平均寿命为三年。

  在中国试图摆脱 omicron 的同时,该国快速封锁的零新冠病毒政策使小企业面临第三年的停停和启动不确定性。

  对于中国经济的这一部分来说,这是一个关键时刻。中国人民银行在 2018 年疫情爆发前表示,中国中小企业的平均寿命为三年。

  尽管国有企业在中国经济中发挥着重要作用,但规模较小的非国有企业占国家增长和就业的大部分。

  随着今年新冠疫情形势恶化,中央和地方政府出台了一些支持措施,例如对某些受影响的小企业,特别是服务业的小企业免租和退税。

  本周处于两部分封锁状态的上海宣布

  但许多小企业“没有任何收入,因此减税和减费不再奏效,”一位要求匿名的经济分析师表示,他要求匿名以自由谈论 Covid 政策对增长的影响,目前这是一个敏感话题中国。这是根据 CNBC 的中文翻译。

  这位分析师表示,企业正在寻求政府政策,以便更清楚地了解是否值得再坚持一年。现在“小企业没有足够的信心。他们看不到大流行将如何过去。”

  中国商务部新闻发言人舒珏廷周四表示,一些涉及外贸的小企业面临与新冠病毒相关的生产问题。她说,商务部将着力落实减税降费等措施,引导地方政府有针对性地出台扶持措施。

  工业和信息化部没有立即回应置评请求。

  自 2020 年初大流行的最初冲击推动经济收缩以来,中国大陆正试图控制最严重的新冠疫情。该国通过采取封锁措施控制病毒在国内的传播,在数周内恢复了增长。

  自那以后的两年里,中国一直坚持其零疫情政策,而其他国家在过去几个月里转向了更宽松的“与疫情共处”政策。与其他主要国家相比,大陆报告的 Covid 病例或死亡人数要少得多。

  即使过去几周主要经济区周围出现分散的封锁和旅行限制,该国其他地区的影响也较小。有趣的是,北京的城市街道仍然充满了相当正常的交通量。

  中国国家统计局本月早些时候表示,新冠肺炎疫情的影响将更多地体现在地方层面,而不是国家层面。

  中国疾病预防控制中心在 11 月警告说,共存策略可能会导致每天数十万新病例并破坏国家医疗体系。

  中国银行首席研究员宗亮表示,如果新冠疫情依然严峻,政策制定者将在 GDP 接近 5.5% 左右的目标方面给予更大的灵活性,并指出增长超过 5.1% 也是可能的。

  宗庆后说,政府的政策并不能帮助所有的企业,他指出,能够挺过这三年的企业,可能会有更强的抵御风险的能力。

  在过去两年中国整体经济增长的情况下,小企业陷入了不成比例的困境。

  小企业的官方采购经理人指数是市场状况的一个指标,它一直反映比大企业更糟糕的情绪。自 2021 年 5 月以来,它一直处于 50 以下的收缩区域。

  根据周四公布的官方数据,3 月份小企业 PMI 从 2 月份的 45.1 小幅上涨至 46.6,而中型企业 PMI 自 10 月以来首次跌破 50。大型企业的 PMI 保持在 50 以上,指数为 51.3。

  地方政府表示,中国最新一波病例背后的 omicron 变体的高传播性使得追踪和控制疫情变得更加困难。

  在北部省份吉林和南部大都市上海等重灾区,国家卫健委的每日新增病例数在过去几周一直居高不下。

  越来越多的报告新病例是无症状的,并且超过了有症状的病例。周三,大陆报告了超过 6,600 起此类病例,其中大部分在上海。这远远高于当天有症状的 355 例新确诊病例。

  为了控制 Covid 病例的激增,地方当局在几个小时前就宣布封锁市区或个别建筑物,这可能会扰乱部分商业活动。

  虽然经营工厂的大公司有时表示他们可以通过让工人留在现场来维持生产,但依赖店面或面对面互动的企业面临更大的不确定性。

  有趣的是,在北京的一条街道上骑行——靠近上周因新冠病毒接触而关闭的建筑物——发现北侧大约 15 家店面全部关闭,而南侧则开放。

  据国营的中国互联网信息中心称,同样在上周,警方不得不介入一场纠纷,在该纠纷中,商户在上海附近杭州市的一个主要服装批发市场寻求与新冠病毒相关的租金减免。

  Bên dưới Thầy Vũ chia sẻ phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK của giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn chú ý làm bài tập xong thì gửi lên forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới.

  Giáo án bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 hôm nay Thầy Vũ đưa vào rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 và từ vựng tiếng Trung HSK 1, các bạn chú ý theo dõi nhé.

  Chálǐ máng gé jǐnggào Z shìdài tóuzī zhě: Duìyú yìng jiè dàxué bìyè shēng lái shuō,“zhìfù bìng bǎochí zhìfù”“gèng nán”.

  Chálǐ máng gé chángqí yǐlái yīzhí zài guǎnlǐ tóuzī——zhè wèi yì wàn fùwēng biǎoshì, niánqīng rén zhuànqián hé cún qián cóng wèi rúcǐ kùnnán.

  2 Yuè, zài chūbǎn gōngsī Daily Journal Corporation de nián huì shàng, máng gé biǎoshì, zài guòqù de jǐ shí nián lǐ, chénggōng jiàyù tóuzī jiè biàn dé gèngjiā kùnnán. Tā hái zhǐchū, jíshǐ kǎolǜ dào tōnghuò péngzhàng, měiguó xǔduō dìqū de shēnghuó chéngběn yě bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu yào gāo.

  98 Suì de máng gé shuō:“Duìyú xiànzài dàxué bìyè de qúntǐ lái shuō, yào biàn dé fùyǒu bìng bǎochí fùyǒu jiàng biàn dé gèngjiā kùnnán.” “Xiǎng xiǎng zài luòshānjī zhèyàng de chéngshì de lǐxiǎng shèqū yǒngyǒu yī suǒ fángzi [guòqù] yào huā duōshǎo qián.”

  Gēnjù zuìjìn de yī fèn wénjiàn, zhōuyī, máng gé cíqùle “měi rì rìbào” zhǔxí de zhíwù. Tā réngrán shì gōngsī de dǒngshì, yěshì wò lún bāfēitè tóuzī hé kònggǔ gōngsī bó kè xī ěr hā sā wéi gōngsī de cháng qī fù dǒngshì zhǎng.

  1980 Nián, yě jiùshì máng gé chéngwéi bó kè xī ěr hā sā wéi gōngsī fù dǒngshì cháng liǎng nián hòu, jiāzhōu fángwū de zhōng wèi jià wèi 80,055 měiyuán. Gēnjù měiguó láogōng tǒngjì jú de shùjù, gēnjù tōnghuò péngzhàng jìnxíng tiáozhěng, jīntiān de jiàzhí jiāng chāoguò 275,600 měiyuán. Gēnjù jiāzhōu fángdìchǎn jīngjì rén xiéhuì de shùjù, qùnián, jiāzhōu de fángjià zhōng zhí shǒucì chāoguò 800,000 měiyuán.

  Máng gé shuō, duìbǐ zhī xià, hěn nán gěi jīntiān de niánqīng rén tígōng rènhé “yīdāoqiē” de tóuzī jiànyì. Tā shuō, jǐ shí niánlái, tā de shǒuxuǎn jiànyì shì “yǒngyǒu yīgè duōyuán huà de pǔtōng gǔ tóuzī zǔhé”——zhè zhǒng cèlüè kěyǐ wéi cōngmíng de tóuzī zhě dài lái dàyuē 10% de huíbào.

  Dàn zhè bù zài shì yī zhǒng wànwúyīshī de cèlüè, yóuqí shì kǎolǜ dào tóuzī biàn dé rúcǐ fùzá. Máng gé shuō:“Wǒ rènwéi wèilái bu huì gěi jīnnián dàxué bìyè de rén tígōng jīhū nàme róngyì de tóuzī jīhuì.”

  Zhè bìng bù yìwèizhe niánqīng rén bùnéng cóng míngzhì de tóuzī zhōng huò lì——zhè kěnéng xūyào nàixīn. Zài bó kè xī ěr hā sā wéi gōngsī 2020 nián de gǔdōng dàhuì shàng, bāfēitè jiànyì bì kāi dānyī gǔpiào, zhuǎn ér zhīchí biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù, zhè shì yī zhǒng chí yǒu 500 jiā měiguó zuìdà gōngsī de dī chéngběn zhǐshù jījīn. Zhè shì yī zhǒng gèng bèidòng de tóuzī cèlüè, kěyǐ jiàngdī chí yǒu gègǔ suǒ shèjí de fēngxiǎn, ér zhèxiē fēngxiǎn kěnéng huì chūrényìliào dì bàodié.

  Zài rìbào de niándù huìyì shàng, máng gé zhǐchū, huòdé yīxiē ge xìng huà de jiànyì yě huì yǒu suǒ bāngzhù.

  “Wǒ rènwéi nǐ bìxū nòng qīngchǔ nǐ de jìnéng shuǐpíng, huòzhě nǐ de gùwèn de jìnéng shuǐpíng,” tā shuō. “Duìyú suǒyǒu fāxiàn dāngqián tóuzī huánjìng jiānnán, jiānnán qiě yǒuxiē hǔnluàn de rén, wǒ xiǎng shuō: Huānyíng lái dào chéngrén shēnghuó.”

  Guójì yuánzǐnéng jīgòu chēng, èluósī rén jiāng qiè ěr nuò bèi lì hédiànzhàn de kòngzhì quán jiāohuán gěile wūkèlán.

  Guójì yuánzǐnéng jīgòu chēng, jiēguǎn qiē ěr nuò bèi lì hédiànzhàn de èluósī jūnduì yǐ jiāng kòngzhì quán yíjiāo gěi wūkèlán.

  Guójì yuánzǐnéng jīgòu biǎoshì, zhèxiē èluósī jūnduì jiāng liǎng zhī chēduì diào wǎng yǔ kèlǐmǔlín gōng jiéméng de bái’èluósī, ér dì sān zhī chēduì zé líkāi fùjìn de sīlāfū dì qí shì, yě qiánwǎng bái’èluósī.

  Gāi jīgòu bǔchōng shuō, tā “wúfǎ zhèngshí èluósī jūnduì zài qiè ěr nuò bèi lì jìnqū nèi jiēshòu gāo jìliàng fúshè de bàogào”.

  Guójì yuánzǐnéng jīgòu zhōu sì yuányǐn wūkèlán de xiāoxī chēng, shàng gè yuè jiēguǎn qiē ěr nuò bèi lì hédiànzhàn de èluósī jūnduì yǐ jiāng kòngzhì quán yíjiāo gěi wūkèlán.

  Jīfǔ gàosù guójì yuánzǐnéng jīgòu, gāi dìqū de duō gè èluósī jūnduì chēduì yě yǐ fǎnhuí wūkèlán běibù biānjìng yǔ kèlǐmǔlín gōng jiéméng de bái’èluósī.

  Guójì yuánzǐnéng jīgòu zài yī fèn xīnwén gǎo zhōng shuō, zì 2 yuè 24 rì yǐlái yīzhí chí yǒu gāi hé shèshī de èluósī jūnduì “yǐ shūmiàn xíngshì” jiāng qiè ěr nuò bèi lì hédiànzhàn de kòngzhì quán jiāohuán gěi wūkèlán rényuán.

  Gāi jīgòu bǔchōng shuō, tā “wúfǎ zhèngshí èluósī jūnduì zài qiè ěr nuò bèi lì jìnqū nèi jiēshòu gāo jìliàng fúshè de bàogào”.

  Guójì yuánzǐnéng jīgòu biǎoshì, zhèxiē èluósī jūnduì jiāng liǎng zhī chēduì diào wǎng bái’èluósī, ér dì sān zhī chēduì líkāi fùjìn de sīlāfū dì qí shì, nà li yǒu xǔduō hédiànzhàn de gōngzuò rényuán, yě qiánwǎng bái’èluósī.

  “Cǐwài, wūkèlán bàogào shuō, qiè ěr nuò bèi lì hédiànzhàn xiànchǎng réng yǒu yīxiē èluósī jūnduì, dàn tuīcè zhèxiē jūnduì zhèng zhǔnbèi líkāi,” guójì yuánzǐnéng jīgòu de shēngmíng shuō.

  Měiguó qíngbào bùmén sìhū zhīchí wūkèlán de xìnxī. Wǔjiǎodàlóu fāyán rén yuēhàn·kē bǐ zài zhōu sì xiàwǔ de xīnwén fābù huì shàng shuō:“Wǒmen yǐjīng kàn dào yīxiē èluósī jūnduì zhèngzài líkāi qiè ěr nuò bèi lì hédiànzhàn shèshī de jīxiàng.”

  “Wǒmen dé zhī tāmen jiāng xiàng běi chūfā, zàicì fǎnhuí bái’èluósī. Dàn tóngyàng, mùqián jīxiàng bìng bù wánquán qīngchǔ,” kē bǐ shuō.

  Dàoqióngsī zhǐshù xiàdié 500 diǎn, jiéshù liǎng niánlái gǔshì biǎoxiàn zuì chà de jìdù.

  Zhōu sì gǔshì liánxù dì èr gè jiāoyì rì xiàdié, yīnwèi jiāoyì yuán jiéshùle huá’ěrjiē dòngdàng de dì yī jìdù.

  Dàoqióngsī gōngyè píngjūn zhǐshù xiàdié 550.46 Diǎn, huò 1.56%, Zhì 34,678.35. Biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù xiàdié 1.57% Zhì 4,530.41, Nà sī dá kè zònghé zhǐshù xiàdié 1.54% Zhì 14,220.52. Zài jiāoyì de zuìhòu yīgè xiǎoshí, diēfú jiāshēn, gǔshì shōu yú pán zhōng dī diǎn.

  Zhōu sì shì 3 yuè hé dì yī jìdù de zuìhòu yīgè jiāoyì rì, zhè kěnéng shì dǎozhì wěi pán píruǎn de yuányīn, yīnwèi zhuānyèjījīn jīnglǐ zài qímò tiáozhěngle tāmen de tóuzī zǔhé.

  Dì yī jìdù, dàoqióngsī zhǐshù hé biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù fēnbié xiàdié 4.6% Hé 4.9%. Nà sī dá kè zhǐshù xiàdié 9%. Duìyú sān dà zhǔyào gǔzhǐ ér yán, zhè shì zì 2020 nián dì yī jìdù yǐlái zuì zāogāo de shíqí, zhè biāozhìzhe měiguó xīnguān dà liúxíng de kāishǐ, biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù xiàdiéle 20%. Měiliánchǔ jiā xī zhōuqí de kāishǐ, gāo tōngzhàng hé èluósī rùqīn wūkèlán dōu cùchéngle běn jìdù gǔshì de zhēngzhá.

  Rán’ér,3 yuè shì yīgè liàngdiǎn, yīn wéi zhǔyào gǔzhǐ zài běn yuè hòu bànyuè shíxiànle liǎng zhōu de wěngù fǎntán. Biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù hé nà sī dá kè zhǐshù zài 3 yuèfèn shàngzhǎngle 3% yǐshàng, ér dàoqióngsī zhǐshù shàngzhǎngle 2.2%.

  “Chūxiànle yīcì bùcuò de jiùjì xìng fǎntán, bùfèn yuányīn shì kāishǐ huígù rùqīn, yāngháng xíngdòng de yīxiē míngquè xìng yǐjí yīxiē jìshùxìng mǎi pán, yīnwèi yǒu dàliàng zījīn zàichǎng wài,” shǒuxí tóuzī guān Erik Knutzen biǎoshì. Neuberger Berman de duō zīchǎn lèibié cèlüè.

  “Dàn wǒmen rènwéi, cóng zhèlǐ kāishǐ, tóuzī zhě jiàng zài mǒu gè shíhòu yìshí dào, shāo děng piànkè, zēngzhǎng zhèngzài fàng huǎn, lìlǜ zhèngzài shàngshēng, tōngzhàng réngrán hěn gāo. Duìyú gǔpiào lái shuō, zhè réngrán shì yīgè jùyǒu tiǎozhàn xìng de shèzhì.”

  Yóuyú fēnxī shī duì wèilái gèrén diànnǎo shìchǎng de dānyōu, bàndǎotǐ hé kējì yìngjiàn gǔ zhōusìchéng yā. Zài bākè lái fēnxī shī jiāng gāi gǔ píngjí cóng zēng chí xiàtiáo zhì tóngděng quánzhòng hòu,AMD gǔjià xiàdié chāoguò 8%. Yǔ cǐ tóngshí, huìpǔ hé dài’ěr zài mógēn shì dān lì cóng zēng chí xiàtiáo zhì tóngděng quánzhòng hòu, fēnbié xiàdié 6.5% Hé 7.6%.

  Walgreens Boots Alliance gǔjià xiàdié 5%, tuōlèi dào zhǐ. Zhè jiā liánsuǒ yàodiàn dì èr cái jì de yè jī chāochū yùqí, jǐnguǎn bùfèn yuányīn shì duì dà liúxíng xiāngguān chǎnpǐn de xūqiú.

  Yínháng gǔ shì lìng yīgè píruǎn lǐngyù, mógēn dàtōng xiàdié 3%, gāoshèng xiàdié 1.6%, Yīn wéi suǒwèi de shōuyì lǜ qūxiàn shōu zhǎi.

  Zài shùjù fāngmiàn,2 yuèfèn héxīn PCE jiàgé (měiliánchǔ guānzhù de yī xiàng guānjiàn tōngzhàng zhǐbiāo) tóngbǐ zēngzhǎng 5.4%. Zhè jǐn dī yú 5.5% De yùqí.

  Jǐnguǎn néngyuán fāngmiàn yǒu suǒ huǎnjiě, dàn zhōu sì shìchǎng réng chūxiàn xiàdié.

  Yóujià xiàdié, xī dé kè sà sī zhōng zhì yuányóu qíhuò xiàdié chāoguò 6%, zhì měi tǒng 100 měiyuán zuǒyòu, yīnwèi zǒngtǒng qiáo·bài dēng (Joe Biden) zhèngfǔ xuānbùle yī xiàng jìhuà, jìhuà zài dàyuē liù gè yuè nèi měitiān cóng zhànlüè shíyóu chúbèi zhōng shìfàng 100 wàn tǒng shíyóu.

  Jù yīngguó qíngbào guānyuán chēng, zài wūkèlán, èluósī jūnduì jìxù zài jīfǔ zhōuwéi jiānshǒu zhèndì bìng pàojī shǒudū. Jù lùtòu shè bàodào, èluósī zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr pǔjīng biǎoshì, èluósī tiānránqì de zhīfù jiāng xūyào yǐ lúbù zhīfù, zhè shǐ ōuzhōu de néngyuán gōngyìng wèntí jìnyībù fùzá huà.

  “Bùxìng de shì, wǒmen jiàng zài hǎo xiāoxī hé huài xiāo xí zhī jiān yáobǎi bùdìng,”Key Private Bank shǒuxí tóuzī guān George Mateyo shuō. “Zhè huì zàochéng yīxiē bōdòng.”

  Zài qítā dìfāng, měi zhōu shēnqǐng shīyè jiùjì rénshù wèi 202,000 rén. Jiēshòu dàoqióngsī diàochá de jīngjì xué jiā yùjì wèi 196,000 rén. Gèrén shōurù zēngzhǎng 0.5%, Fúhé yùqí, ér xiāofèi zhě zhīchū zēngzhǎng dī yú yùqí.

  Shùjù fābù shì zài láogōng bù mìqiè guānzhù de yuèdù jiùyè bàogào zhīqián fābù de. 3 Yuèfèn de bàogào jiàng zài zhōu wǔ kāipán qián fābù.

  Zhōngguó de líng yìqíng zhèngcè zài chéngbài de yī nián kǎoyànzhe xiǎo qǐyè.

  Shùjù xiǎnshì, zài guòqù de liǎng nián lǐ, zhōngguó de xiǎo qǐyè bǐ dà qǐyè gèngjiā jiānnán.

  Suízhe dà liúxíng jìnrù dì sān gè niántóu, zhōngguó dàlù réng zài shǐyòng yǒu zhēnduì xìng de fēngsuǒ lái kòngzhì zì 2020 niánchū dà liúxíng zuìchū chōngjí yǐlái zuì yánzhòng de Covid bàofā.

  Zhōngguó rénmíng yínháng zài dà liúxíng zhīqián de 2018 nián biǎoshì, zhōngxiǎoxíng qǐyè de píngjūn shòumìng wèi sān nián.

  Zài zhōngguó shìtú bǎituō omicron de tóngshí, gāi guó kuàisù fēngsuǒ de líng xīnguān bìngdú zhèngcè shǐ xiǎo qǐyè miànlín dì sān nián de tíng tíng hé qǐdòng bù quèdìng xìng.

  Duìyú zhōngguó jīngjì de zhè yībùfèn lái shuō, zhè shì yīgè guānjiàn shíkè. Zhōngguó rénmíng yínháng zài 2018 nián yìqíng bàofā qián biǎoshì, zhōngguó zhōng xiǎo qǐyè de píngjūn shòumìng wèi sān nián.

  Jǐnguǎn guóyǒu qǐyè zài zhōngguó jīngjì zhōng fā huī zhuó zhòngyào zuòyòng, dàn guīmó jiào xiǎo de fēi guóyǒu qǐyè zhàn guójiā zēngzhǎng hé jiùyè de dà bùfèn.

  Suízhe jīnnián xīnguān yìqíng xíngshì èhuà, zhōngyāng hé dìfāng zhèngfǔ chūtáile yīxiē zhīchí cuòshī, lìrú duì mǒu xiē shòu yǐngxiǎng de xiǎo qǐyè, tèbié shì fúwù yè de xiǎo qǐyè miǎn zū hé tuìshuì.

  Běn zhōu chǔyú liǎng bùfèn fēngsuǒ zhuàngtài de shànghǎi xuānbù

  dàn xǔduō xiǎo qǐyè “méiyǒu rènhé shōurù, yīncǐ jiǎn shuì hé jiǎn fèi bù zài zòuxiào,” yī wèi yāoqiú nìmíng de jīngjì fēnxī shī biǎoshì, tā yāoqiú nìmíng yǐ zìyóu tánlùn Covid zhèngcè duì zēngzhǎng de yǐngxiǎng, mùqián zhè shì yīgè mǐngǎn huàtí zhōngguó. Zhè shì gēnjù CNBC de zhōngwén fānyì.

  Zhè wèi fēnxī shī biǎoshì, qǐyè zhèngzài xúnqiú zhèngfǔ zhèngcè, yǐbiàn gèng qīngchǔ dì liǎojiě shìfǒu zhídé zài jiānchí yī nián. Xiànzài “xiǎo qǐyè méiyǒu zúgòu de xìnxīn. Tāmen kàn bù dào dà liúxíng jiàng rúhé guòqù.”

  Zhōngguó shāngwù bù xīnwén fāyán rén shū jué tíng zhōu sì biǎoshì, yīxiē shèjí wàimào de xiǎo qǐyè miànlín yǔ xīnguānbìngdú xiāngguān de shēngchǎn wèntí. Tā shuō, shāngwù bù jiāng zhuólì luòshí jiǎn shuì jiàng fèi děng cuòshī, yǐndǎo dìfāng zhèngfǔ yǒu zhēnduì xìng dì chūtái fúchí cuòshī.

  Gōngyè hé xìnxī huà bù méiyǒu lìjí huíyīng zhì píng qǐngqiú.

  Zì 2020 niánchū dà liúxíng de zuìchū chōngjí tuīdòng jīngjì shōusuō yǐlái, zhōngguó dàlù zhèng shìtú kòngzhì zuì yánzhòng de xīnguān yìqíng. Gāi guó tōngguò cǎiqǔ fēngsuǒ cuòshī kòngzhì bìngdú zài guónèi de chuánbò, zài shù zhōu nèi huīfùle zēngzhǎng.

  Zì nà yǐhòu de liǎng nián lǐ, zhōngguó yīzhí jiānchí qí líng yìqíng zhèngcè, ér qítā guójiā zài guòqù jǐ gè yuè lǐ zhuǎnxiàngle gèng kuānsōng de “yǔ yìqíng gòngchǔ” zhèngcè. Yǔ qítā zhǔyào guójiā xiāng bǐ, dàlù bàogào de Covid bìnglì huò sǐwáng rénshù yào shǎo dé duō.

  Jíshǐ guòqù jǐ zhōu zhǔyào jīngjì qū zhōuwéi chūxiàn fēnsàn de fēngsuǒ hé lǚxíng xiànzhì, gāi guó qítā dìqū de yǐngxiǎng yě jiào xiǎo. Yǒuqù de shì, běijīng de chéngshì jiēdào réngrán chōngmǎnle xiāngdāng zhèngcháng de jiāotōng liàng.

  Zhōngguó guójiā tǒngjì jú běn yuè zǎo xiē shíhòu biǎoshì, xīnguān fèiyán yìqíng de yǐngxiǎng jiāng gèng duō de tǐxiàn zài dìfāng céngmiàn, ér bùshì guójiā céngmiàn.

  Zhōngguó jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn zài 11 yuè jǐnggào shuō, gòngcún cèlüè kěnéng huì dǎozhì měitiān shù shí wàn xīn bìnglì bìng pòhuài guójiā yīliáo tǐxì.

  Zhōngguó yínháng shǒuxí yánjiùyuán zōng liàng biǎoshì, rúguǒ xīnguān yìqíng yīrán yánjùn, zhèngcè zhìdìng zhě jiàng zài GDP jiējìn 5.5% Zuǒyòu de mùbiāo fāngmiàn jǐyǔ gèng dà de línghuó xìng, bìng zhǐchū zēngzhǎng chāoguò 5.1% Yěshì kěnéng de.

  Zōng qìng hòu shuō, zhèngfǔ de zhèngcè bìng bùnéng bāngzhù suǒyǒu de qǐyè, tā zhǐchū, nénggòu tǐngguò zhè sān nián de qǐyè, kěnéng huì yǒu gèng qiáng de dǐyù fēngxiǎn de nénglì.

  Zài guòqù liǎng nián zhōngguó zhěngtǐ jīngjì zēngzhǎng de qíngkuàng xià, xiǎo qǐyè xiàn rù liǎo bùchéng bǐlì de kùnjìng.

  Xiǎo qǐyè de guānfāng cǎigòu jīnglǐ rén zhǐshù shì shìchǎng zhuàngkuàng de yīgè zhǐbiāo, tā yīzhí fǎnyìng bǐ dà qǐyè gèng zāogāo de qíngxù. Zì 2021 nián 5 yuè yǐlái, tā yīzhí chǔyú 50 yǐxià de shōusuō qūyù.

  Gēnjù zhōu sì gōngbù de guānfāng shùjù,3 yuèfèn xiǎo qǐyè PMI cóng 2 yuèfèn de 45.1 Xiǎofú shàngzhǎng zhì 46.6, Ér zhōngxíng qǐyè PMI zì 10 yuè yǐlái shǒucì diē pò 50. Dàxíng qǐyè de PMI bǎochí zài 50 yǐshàng, zhǐshù wèi 51.3.

  Dìfāng zhèngfǔ biǎoshì, zhōngguó zuìxīn yī bō bìnglì bèihòu de omicron biàn tǐ de gāo chuánbò xìng shǐdé zhuīzōng hé kòngzhì yìqíng biàn dé gèngjiā kùnnán.

  Zài běibù shěngfèn jílín hé nánbù dà dūshì shànghǎi děng zhòng zāiqū, guójiā wèi jiàn wěi de měi rì xīn zēng bìnglì shù zài guòqù jǐ zhōu yīzhí jū gāo bùxià.

  Yuè lái yuè duō de bàogào xīn bìnglì shì wú zhèngzhuàng de, bìngqiě chāoguòle yǒu zhèngzhuàng de bìnglì. Zhōusān, dàlù bàogàole chāoguò 6,600 qǐ cǐ lèi bìnglì, qízhōng dà bùfèn zài shànghǎi. Zhè yuǎn yuǎn gāo yú dàngtiān yǒu zhèngzhuàng de 355 lì xīn quèzhěn bìnglì.

  Wèile kòngzhì Covid bìnglì de jīzēng, dìfāng dāngjú zài jǐ gè xiǎoshí qián jiù xuānbù fēngsuǒ shì qū huò gèbié jiànzhú wù, zhè kěnéng huì rǎoluàn bùfèn shāngyè huódòng.

  Suīrán jīngyíng gōngchǎng de dà gōngsī yǒushí biǎoshì tāmen kěyǐ tōngguò ràng gōngrén liú zài xiànchǎng lái wéichí shēngchǎn, dàn yīlài diànmiàn huò miànduìmiàn hùdòng de qǐyè miànlín gèng dà de bù quèdìng xìng.

  Yǒuqù de shì, zài běijīng de yītiáo jiēdào shàng qí xíng——kàojìn shàng zhōu yīn xīnguānbìngdú jiēchù ér guān bì de jiànzhú wù——fāxiàn běi cè dàyuē 15 jiā diànmiàn quánbù guān bì, ér nán cè zé kāifàng.

  Jù guóyíng de zhōngguó hùliánwǎng xìnxī zhōngxīn chēng, tóngyàng zài shàng zhōu, jǐngfāng bùdé bù jièrù yī chǎng jiūfēn, zài gāi jiūfēn zhōng, shānghù zài shànghǎi fùjìn hángzhōu shì de yīgè zhǔyào fúzhuāng pīfā shìchǎng xúnqiú yǔ xīnguān bìngdú xiāngguān de zūjīn jiǎnmiǎn.

  Các bạn học viên chú ý xem phần đáp án chi tiết bên dưới nhé. Mỗi bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK của Thầy Vũ thiết kế ra đều có 3 phần là văn bản tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế, phiên âm tiếng Trung và đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp để thuận tiện các bạn học viên theo dõi và tra cứu.

  Đáp án bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 Thầy Vũ chia sẻ ngay trong phần bên dưới để hỗ trợ các bạn học viên có thể nhanh chóng tìm ra được câu trả lời chính xác nhất.

  Giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 Thầy Vũ tổng hợp rất nhiều trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung HSK quan trọng, các bạn cần tập trung cày kéo và tích lũy thêm vốn kiến thức ngữ pháp HSK 9 cấp và từ vựng HSK 9 cấp nhé.

  Charlie Munger cảnh báo các nhà đầu tư Thế hệ Z: Việc làm giàu và trở nên giàu có của những sinh viên mới tốt nghiệp đại học gần đây là “con đường khó khăn hơn”.

  Charlie Munger đã quản lý các khoản đầu tư trong một thời gian dài – và tỷ phú nói rằng việc kiếm và giữ tiền của họ chưa bao giờ khó hơn đối với những người trẻ tuổi.

  Vào tháng 2, tại cuộc họp thường niên của công ty xuất bản Daily Journal Corporation, Munger nói rằng việc điều hướng thành công thế giới đầu tư đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều trong vài thập kỷ qua. Ông cũng lưu ý rằng chi phí sinh hoạt ở nhiều vùng của Hoa Kỳ cao hơn đáng kể so với trước đây, thậm chí còn tính đến lạm phát.

  Munger, 98 tuổi, cho biết: “Sẽ khó hơn rất nhiều đối với nhóm đã tốt nghiệp đại học bây giờ … làm giàu và luôn giàu có,” Munger, 98 tuổi, nói. “Hãy nghĩ xem nó [đã từng] tốn bao nhiêu tiền để sở hữu một ngôi nhà trong một khu phố đáng mơ ước ở một thành phố như Los Angeles.”

  Vào thứ Hai, Munger đã từ chức chủ tịch của Daily Journal, theo một hồ sơ gần đây. Ông vẫn là giám đốc của công ty và là phó chủ tịch lâu năm của công ty cổ phần và đầu tư của Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

  Năm 1980, hai năm sau khi Munger trở thành phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, giá trung bình cho một ngôi nhà ở California là 80.055 đô la. Theo Cục Thống kê Lao động, nếu điều chỉnh theo lạm phát, số tiền đó sẽ chỉ trị giá hơn 275.600 đô la ngày hôm nay. Năm ngoái, giá nhà trung bình của California lần đầu tiên vượt qua 800.000 đô la, theo Hiệp hội Môi giới California.

  Ngược lại, Munger nói, khiến cho giới trẻ ngày nay gặp khó khăn khi đưa ra bất kỳ lời khuyên “đầu tư một lần cho phù hợp với tất cả”. Trong nhiều thập kỷ, lời khuyên đầu tiên của ông là “sở hữu một danh mục cổ phiếu phổ thông đa dạng” – một chiến lược có thể kiếm được lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông minh khoảng 10%, ông nói.

  Nhưng đó không còn là một chiến thuật ngu ngốc nữa, đặc biệt là khi việc đầu tư đã trở nên phức tạp như thế nào. Munger nói: “Tôi không nghĩ rằng tương lai sẽ mang đến cho anh chàng tốt nghiệp đại học năm nay một cơ hội đầu tư dễ dàng như vậy.

  Điều đó không có nghĩa là những người trẻ tuổi không thể kiếm được lợi nhuận từ các khoản đầu tư thông minh – nó chỉ có thể cần sự kiên nhẫn. Tại cuộc họp cổ đông năm 2020 của Berkshire Hathaway, Buffett đề nghị tránh dùng các cổ phiếu đơn lẻ để ủng hộ S&P 500, một quỹ chỉ số chi phí thấp nắm giữ 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Đó là một chiến lược đầu tư thụ động hơn giúp giảm rủi ro liên quan đến việc sở hữu các cổ phiếu riêng lẻ, vốn có thể biến mất không thể đoán trước.

  Tại cuộc họp thường niên của Daily Journal, Munger lưu ý rằng việc nhận được một số lời khuyên được cá nhân hóa cũng có thể hữu ích.

  “Tôi nghĩ rằng bạn phải tìm ra trình độ kỹ năng của mình, hoặc mức độ kỹ năng mà cố vấn của bạn có,” ông nói. “Đối với tất cả những ai thấy môi trường đầu tư hiện tại khó khăn, khó khăn và hơi khó hiểu, tôi sẽ nói: Chào mừng bạn đến với cuộc sống trưởng thành.”

  IAEA cho biết người Nga sẽ trao lại quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chornobyl cho Ukraine.

  Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết, quân đội Nga tiếp quản nhà máy điện hạt nhân Chornobyl đã chuyển giao quyền kiểm soát trở lại Ukraine.

  IAEA cho biết những binh sĩ Nga đó đã di chuyển hai đoàn xe về phía Belarus, đồng minh của Điện Kremlin, trong khi đoàn xe thứ ba rời thành phố Slavutych gần đó, cũng về phía Belarus.

  Cơ quan này nói thêm rằng họ “không thể xác nhận các báo cáo về việc các lực lượng Nga nhận được liều lượng bức xạ cao khi ở trong Vùng loại trừ Chornobyl.”

  Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết quân đội Nga tiếp quản nhà máy điện hạt nhân Chornobyl vào tháng trước đã chuyển giao quyền kiểm soát lại cho Ukraine, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết hôm thứ Năm, trích dẫn thông tin từ Ukraine.

  Kyiv nói với IAEA, nhiều đoàn xe của quân đội Nga trong khu vực cũng đã quay trở lại về phía đồng minh của Điện Kremlin với Belarus ở biên giới phía bắc của Ukraine, Kyiv nói với IAEA.

  Lực lượng Nga, vốn nắm giữ cơ sở hạt nhân từ ngày 24 tháng 2, đã “bằng văn bản” trả lại quyền kiểm soát nhà máy Chornobyl cho quân nhân Ukraine, IAEA cho biết trong một thông cáo báo chí.

  Cơ quan này nói thêm rằng họ “không thể xác nhận các báo cáo về việc các lực lượng Nga nhận được liều lượng bức xạ cao khi ở trong Vùng loại trừ Chornobyl.”

  IAEA cho biết những binh sĩ Nga đó đã di chuyển hai đoàn xe về phía Belarus, trong khi đoàn xe thứ ba rời thành phố Slavutych gần đó, nơi có nhiều nhân viên của nhà máy hạt nhân sinh sống, cũng về phía Belarus.

  “Ngoài ra, Ukraine báo cáo rằng vẫn còn một số lực lượng Nga trên địa điểm Chornobyl NPP nhưng cho rằng những lực lượng đó đang chuẩn bị rời đi”, tuyên bố của IAEA cho biết.

  Tình báo Hoa Kỳ dường như đã sao lưu thông tin của Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một cuộc họp báo chiều thứ Năm: “Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu cho thấy một số lực lượng Nga đang rời cơ sở nhà máy Chernobyl.

  “Chúng tôi nhận thấy rằng họ sẽ rời khỏi phía bắc để quay trở lại hướng tới Belarus. Nhưng một lần nữa, các dấu hiệu không hoàn toàn rõ ràng vào thời điểm này, ”Kirby nói.

  Chỉ số Dow giảm 500 điểm kết thúc quý tồi tệ nhất đối với chứng khoán trong 2 năm.

  Cổ phiếu giảm phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm khi các nhà giao dịch kết thúc một quý đầu tiên đầy khó khăn cho Phố Wall.

  Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 550,46 điểm, tương đương 1,56%, xuống 34.678,35. S&P 500 giảm 1,57% xuống 4.530,41 và Nasdaq Composite giảm 1,54% xuống 14.220,52. Mức lỗ sâu sắc hơn trong giờ giao dịch cuối cùng và cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên.

  Thứ Năm đánh dấu ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3 và của quý đầu tiên, điều này có thể góp phần vào sự yếu kém vào cuối ngày khi các nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp điều chỉnh danh mục đầu tư của họ vào cuối kỳ.

  Trong quý đầu tiên, chỉ số Dow và S&P 500 lần lượt giảm 4,6% và 4,9%. Nasdaq mất 9%. Đối với ba mức trung bình chính, đây là giai đoạn tồi tệ nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2020, đánh dấu sự khởi đầu của đại dịch Covid ở Hoa Kỳ và chứng kiến S&P 500 giảm 20%. Sự khởi đầu của chu kỳ tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang, lạm phát cao và sự xâm lược của Nga vào Ukraine đều góp phần vào cuộc đấu tranh cho thị trường chứng khoán trong quý này.

  Tuy nhiên, tháng 3 có một chút điểm sáng khi các chỉ số trung bình chính đã có được một đợt phục hồi vững chắc trong hai tuần vào nửa sau của tháng. S&P 500 và Nasdaq đã tăng hơn 3% trong tháng 3, trong khi chỉ số Dow tăng 2,2%.

  Erik Knutzen, giám đốc đầu tư của chiến lược đa tài sản tại Neuberger Berman.

  “Nhưng chúng tôi nghĩ rằng từ đây các nhà đầu tư sẽ đến một lúc nào đó nhận ra rằng, hãy chờ một giây, tăng trưởng đang chậm lại và lãi suất đang tăng và lạm phát vẫn ở mức cao. Đây vẫn là một thách thức thiết lập đối với cổ phiếu. ”

  Cổ phiếu bán dẫn và phần cứng công nghệ chịu áp lực hôm thứ Năm trong bối cảnh các nhà phân tích lo ngại về thị trường PC trong tương lai. Cổ phiếu AMD giảm hơn 8% sau khi các nhà phân tích tại Barclays hạ giá cổ phiếu xuống mức tương đương do quá cân. Trong khi đó, HP Inc và Dell lần lượt giảm 6,5% và 7,6% sau khi bị hạ hạng do thừa cân tại Morgan Stanley.

  Cổ phiếu của Walgreens Boots Alliance giảm 5%, đè nặng lên chỉ số Dow. Chuỗi nhà thuốc đã đánh bại ước tính cho quý tài chính thứ hai của mình, mặc dù điều đó một phần là do nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến đại dịch.

  Cổ phiếu ngân hàng là một lĩnh vực suy yếu khác, với JPMorgan Chase giảm 3% và Goldman Sachs giảm 1,6% khi cái gọi là đường cong lợi suất thu hẹp.

  Về mặt dữ liệu, giá PCE cốt lõi, một thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi, đạt mức tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ trong tháng Hai. Con số này thấp hơn kỳ vọng 5,5%.

  Thị trường báo lỗ hôm thứ Năm ngay cả khi một số cứu trợ đã đến trên mặt trận năng lượng.

  Giá dầu giảm, với hợp đồng tương lai West Texas Intermediate giảm hơn 6% xuống còn khoảng 100 đô la mỗi thùng, khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch giải phóng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược trong khoảng sáu tháng.

  Tại Ukraine, các lực lượng Nga tiếp tục giữ các vị trí của họ xung quanh Kyiv và bao vây thủ đô, theo các quan chức tình báo Anh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các khoản thanh toán cho khí đốt tự nhiên của Nga sẽ cần được thực hiện bằng đồng rúp, Reuters đưa tin, làm phức tạp thêm các vấn đề cung cấp năng lượng cho châu Âu.

  George Mateyo, Giám đốc đầu tư của Key Private Bank, cho biết: “Thật không may, chúng tôi sẽ phải phân vân giữa tin tốt và tin xấu. “Điều đó sẽ tạo ra một số biến động.”

  Ở những nơi khác, số đơn xin thất nghiệp hàng tuần là 202.000. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã kỳ vọng 196.000. Thu nhập cá nhân tăng 0,5%, đáp ứng kỳ vọng, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng ít hơn dự kiến.

  Các công bố dữ liệu trước báo cáo việc làm hàng tháng được theo dõi chặt chẽ từ Bộ Lao động. Báo cáo cho tháng Ba sẽ được phát hành trước khi tiếng chuông khai mạc vào thứ Sáu.

  Chính sách zero-Covid của Trung Quốc kiểm tra các doanh nghiệp nhỏ trong một năm làm nên hay không.

  Dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc đã phải vật lộn nhiều hơn các doanh nghiệp lớn trong hai năm qua.

  Khi đại dịch bước sang năm thứ ba, Trung Quốc đại lục vẫn đang sử dụng các biện pháp khóa mục tiêu để kiểm soát đợt bùng phát Covid tồi tệ nhất kể từ cú sốc đầu tiên của đại dịch vào đầu năm 2020.

  Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết vào năm 2018, trước đại dịch, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tuổi thọ trung bình là ba năm.

  Trong khi Trung Quốc cố gắng loại bỏ omicron, chính sách đóng cửa nhanh chóng của Zero-Covid của nước này khiến các doanh nghiệp nhỏ phải trải qua năm thứ ba không chắc chắn về việc dừng và bắt đầu.

  Đây là thời điểm quan trọng đối với phần đó của nền kinh tế Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết vào năm 2018, trước đại dịch, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước này có tuổi thọ trung bình là 3 năm.

  Mặc dù các tập đoàn quốc doanh đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc, nhưng chính các doanh nghiệp nhỏ hơn, không thuộc sở hữu nhà nước lại chiếm phần lớn trong tăng trưởng quốc gia và việc làm.

  Khi tình hình Covid trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, chính quyền trung ương và địa phương đã ban hành một số biện pháp hỗ trợ — chẳng hạn như miễn tiền thuê nhà và hoàn thuế cho một số doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ.

  Thượng Hải, nơi đang bị khóa hai phần trong tuần này, đã thông báo về

  Nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ “không có thu nhập nên việc cắt giảm thuế và phí không còn hiệu quả nữa,” một nhà phân tích kinh tế cho biết, người đã yêu cầu giấu tên để nói chuyện thoải mái về tác động của chính sách Covid đối với tăng trưởng, hiện đang là một chủ đề nhạy cảm trong Trung Quốc. Đó là theo bản dịch tiếng Trung của CNBC.

  Nhà phân tích cho biết, các doanh nghiệp đang xem xét các chính sách của chính phủ để biết rõ ràng hơn về việc liệu nó có đáng để áp dụng trong một năm nữa hay không. Hiện tại “các doanh nghiệp nhỏ không có đủ tự tin. Họ không thể thấy đại dịch sẽ trôi qua như thế nào. ”

  Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Shu Jueting cho biết hôm thứ Năm rằng một số doanh nghiệp nhỏ liên quan đến thương mại nước ngoài phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến Covid trong sản xuất. Bà cho biết Bộ sẽ làm việc để thực hiện các biện pháp như cắt giảm thuế và phí, và hướng dẫn các chính quyền địa phương đưa ra các hỗ trợ có mục tiêu.

  Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

  Trung Quốc đại lục đang cố gắng kiểm soát đợt bùng phát Covid tồi tệ nhất của mình kể từ khi cú sốc ban đầu của đại dịch vào đầu năm 2020 đã đẩy nền kinh tế vào tình trạng thu hẹp. Đất nước này đã trở lại tăng trưởng trong vòng vài tuần bằng cách sử dụng các biện pháp khóa cửa để kiểm soát vi rút lây lan trong nước.

  Trung Quốc đã mắc kẹt với chính sách zero-Covid của mình trong hai năm kể từ đó, trong khi các quốc gia khác đã chuyển sang chính sách “sống chung với Covid” lỏng lẻo hơn trong vài tháng qua. Đại lục đã báo cáo ít trường hợp hoặc tử vong do Covid hơn nhiều so với các quốc gia lớn khác.

  Và ngay cả khi các đợt đóng cửa rải rác trong vài tuần qua và hạn chế đi lại xung quanh các khu vực kinh tế lớn, các khu vực khác của đất nước cũng ít bị ảnh hưởng hơn. Theo giai thoại, các đường phố của thành phố Bắc Kinh vẫn có lượng xe cộ qua lại khá bình thường.

  Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết vào đầu tháng này, tác động của Covid sẽ được cảm nhận ở cấp địa phương hơn là cấp quốc gia.

  Vào tháng 11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã cảnh báo về cách một chiến lược chung sống có thể dẫn đến hàng trăm nghìn ca mới hàng ngày và tàn phá hệ thống y tế quốc gia.

  Zong Liang, trưởng nhóm nghiên cứu tại Ngân hàng Trung Quốc, cho biết, nếu tình hình Covid vẫn nghiêm trọng, các nhà hoạch định chính sách sẽ cho phép linh hoạt hơn trong việc GDP tiến gần đến mục tiêu khoảng 5,5%.

  Chính sách của chính phủ không thể giúp tất cả các doanh nghiệp, Zong nói, lưu ý rằng những doanh nghiệp có thể tồn tại trong ba năm này có thể sẽ có khả năng chống chọi với rủi ro mạnh mẽ hơn.

  Các doanh nghiệp nhỏ đã gặp khó khăn không đáng kể trong khi nền kinh tế nói chung của Trung Quốc đã tăng trưởng trong hai năm qua.

  Chỉ số nhà quản lý mua hàng chính thức dành cho các doanh nghiệp nhỏ, một chỉ số về điều kiện thị trường, đã liên tục phản ánh tâm lý tồi tệ hơn so với các doanh nghiệp lớn. Nó đã duy trì trong lãnh thổ thu hẹp dưới 50 kể từ tháng 5 năm 2021.

  Theo dữ liệu chính thức được công bố hôm thứ Năm, chỉ số PMI doanh nghiệp nhỏ tăng lên 46,6 trong tháng 3 từ 45,1 vào tháng 2, trong khi đó đối với các doanh nghiệp vừa giảm xuống dưới 50 lần đầu tiên kể từ tháng 10. PMI cho các doanh nghiệp lớn được giữ trên 50 với bản in 51,3.

  Các chính quyền địa phương cho biết, khả năng lây truyền cao của biến thể omicron đằng sau làn sóng ca bệnh mới nhất ở Trung Quốc đã khiến việc theo dõi và kiểm soát các đợt bùng phát trở nên khó khăn hơn.

  Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như phía bắc tỉnh Cát Lâm và phía nam thành phố Thượng Hải, số ca mới hàng ngày từ Ủy ban Y tế Quốc gia vẫn tăng trong vài tuần qua.

  Ngày càng có nhiều trường hợp mới được báo cáo là không có triệu chứng và nhiều hơn các trường hợp có triệu chứng. Hơn 6.600 trường hợp như vậy đã được báo cáo vào thứ Tư tại đại lục, chủ yếu là ở Thượng Hải. Con số này cao hơn nhiều so với 355 trường hợp mới được xác nhận có các triệu chứng trong ngày.

  Để kiểm soát sự gia tăng đột biến trong các trường hợp Covid, chính quyền địa phương đã thông báo khóa cửa các quận thành phố hoặc các tòa nhà riêng lẻ với thông báo chỉ vài giờ, điều này có thể làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh.

  Trong khi các công ty lớn vận hành nhà máy đôi khi cho biết họ có thể duy trì sản xuất bằng cách giữ công nhân tại chỗ, thì các doanh nghiệp phụ thuộc vào mặt tiền cửa hàng hoặc tương tác trực tiếp đối mặt với sự không chắc chắn lớn hơn.

  Theo giai thoại, một chuyến đi xuống một con phố ở Bắc Kinh – gần các tòa nhà đã đóng cửa vào tuần trước do liên hệ với Covid – thấy rằng tất cả khoảng 15 cửa hàng ở phía bắc đã đóng cửa, trong khi các cửa hàng ở phía nam vẫn mở cửa.

  Cũng trong tuần trước, cảnh sát đã phải can thiệp vào một vụ tranh chấp trong đó các thương gia đòi miễn tiền thuê nhà liên quan đến Covid tại một chợ quần áo bán buôn lớn ở thành phố Hàng Châu gần Thượng Hải, theo Trung tâm Thông tin Internet Trung Quốc do nhà nước điều hành.

  Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ nội dung giáo án bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 rồi. Các bạn xem bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 mà còn chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi của bạn ở ngay bên dưới bài giảng này mục bình luận nhé.

  Bên cạnh việc luyện thi HSK 9 cấp ra các bạn học viên nên tranh thủ thời gian định hướng nghề nghiệp sau này nhé. Trước sau gì chúng ta cũng phải học cách buôn bán và kinh doanh online, vì vậy các bạn hãy tranh thủ thời gian tích lũy thêm các từ vựng tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian, từ vựng mua hàng taobao 1688 tmall, từ vựng quần áo taobao 1688 và các từ vựng order taobao 1688 tmall pinduoduo nhé.

  Các bạn nên bổ sung thêm các từ vựng giày dép taobao 1688 và các từ vựng về phụ kiện thời trang trên taobao 1688 nữa nhé.

  Các bạn xem thông tin chi tiết mới nhất về khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo được cập nhập trong link dưới.

  Khóa học order taobao 1688 tmall

  Kiến thức của giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 chính là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài học về sau.

  Các bạn học viên cần chú ý tích lũy thêm kiến thức cho giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thông qua các bài giảng tiếng Trung thương mai mẫu câu luyện dịch bài tập ứng dụng thực tế bên dưới nhé.

  Kiến thức của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 cần được bổ sung thêm thông qua các bài giảng dưới.

  Để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 Thầy Vũ tiếp tục gửi đến các bạn các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6 ngay trong các link dưới.

  1. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  2. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  3. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  4. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  5. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  6. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 6

  Các bạn học viên về nhà chú ý ôn tập lại bài vở và kiến thức trong giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này nhé.

  Các bạn chú ý làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6 dưới đây nữa nhé.

  Toàn bộ nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 đến đây là hết rồi,các bạn nhớ lưu bài về học dần,nếu có bất cứ thắc mắc nào thì hãy bình luận ở dưới để được Thầy Vũ giải đáp nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất