5/5 - (2 bình chọn)

Lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 tiếp tục giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo trực tuyến được trình chiếu công khai trên kênh youtube học tiếng Trung online vào các khung thời gian cố định là thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, thời gian học ca 20h đến 21h45. Giáo án bài giảng trực tuyến Thầy Vũ sử dụng trên lớp là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị và bổ ích mới nhất nhé. Trước hết, các bạn học viên cần điểm qua lại một vài trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung TOCFL và từ vựng tiếng Trung TOCFL thông qua các link bài giảng số 1 đến bài giảng số 5 ngay tại link dưới.

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 4

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 5

Giáo án bài giảng trực tuyến livestream Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 thầy Vũ đào tạo theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

STTLuyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 mẫu câu tiếng Trung giao tiếp online theo chủ đềPhiên âm tiếng Trung Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6
1这是你的看法,而我不这么认为zhè shì nǐ de kànfǎ, ér wǒ bú zhème rènwéi
2你新买的手机很漂亮而很便宜nǐ xīn mǎi de shǒujī hěn piàoliang ér hěn piányi
3我觉得她的问题很奇怪wǒ juéde tā de wèntí hěn qíguài
4下面我要为你们介绍我的老师xiàmiàn wǒ yào wèi nǐmen jièshào wǒ de lǎoshī
5邻居常来我家玩línjū cháng lái wǒ jiā wán
6你听懂老师和学生的对话吗?nǐ tīng dǒng lǎoshī hé xuéshēng de duìhuà ma
7我肯定她就是经理的秘书wǒ kěndìng tā jiù shì jīnglǐ de mìshū
8今天我的工作很忙, 她却不懂我jīntiān wǒ de gōngzuò hěn máng, tā què bù dǒng wǒ
9今天上午我的工作挺忙的jīntiān shàngwǔ wǒ de gōngzuò tǐng máng de
10老师的问题挺有意思的lǎoshī de wèntí tǐng yǒu yìsi de
11老师对我很亲切lǎoshī duì wǒ hěn qīnqiè
12他们都是我的熟人tāmen dōu shì wǒ de shúrén
13现在请你回答老师的问题xiànzài qǐng nǐ huídá lǎoshī de wèntí
14成语故事chéngyǔ gùshi
15老师常给我讲成语故事lǎoshī cháng gěi wǒ jiǎng chéngyǔ gùshi
16我可以很快适应新工作环境wǒ kěyǐ hěn kuài shìyìng xīn gōngzuò huánjìng
17风俗习惯fēngsú xíguàn
18最初我没能适应越南人的风俗习惯zuìchū wǒ méi néng shìyìng yuènán rén de fēngsú xíguàn
19我在办公室里吃着饭呢wǒ zài bàngōngshì lǐ chī zhe fàn ne
20今天老师穿着一件很漂亮的衣服jīntiān lǎoshī chuān zhe yí jiàn hěn piàoliang de yīfu
21她拿着一束花去看老师tā ná zhe yí shù huā qù kàn lǎoshī
22什么时候你们大学毕业?shénme shíhou nǐmen dàxué bìyè
23我恭喜你们发财wǒ gōngxǐ nǐmen fā cái
24我想了解你们的关系wǒ xiǎng liǎojiě nǐmen de guānxì
25从来我的老师不抽烟cónglái wǒ de lǎoshī bù chōu yān
26你们别害怕公司的问题nǐmen bié hàipà gōngsī de wèntí
27你的电脑里有很多病毒nǐ de diànnǎo lǐ yǒu hěn duō bìngdú
28我不想靠她的钱wǒ bù xiǎng kào tā de qián
29你不要靠墙nǐ bú yào kào qiáng
30你想在哪儿摆这个花瓶?nǐ xiǎng zài nǎr bǎi zhège huāpíng
31我朋友的房间里很脏wǒ péngyǒu de fángjiān lǐ hěn zāng
32桌上放着一堆脏衣服zhuō shàng fang zhe yì duī zāng yīfu
33乱七八糟luàn qī bā zāo
34她的房间里很乱七八糟tā de fángjiān lǐ hěn luàn qī bā zāo
35你把桌子放在墙角吧nǐ bǎ zhuōzi fàng zài qiángjiǎo ba
36你把垃圾箱放在墙角吧nǐ bǎ lājīxiāng fàng zài qiángjiǎo ba
37现在你们还有空房间吗?xiànzài nǐmen hái yǒu kōng fángjiān ma
38我常去这个超市买食品wǒ cháng qù zhège chāoshì mǎi shípǐn
39你要几个袋子?nǐ yào jǐ gè dàizi
40你把食品放在袋子里吧nǐ bǎ shípǐn fàng zài dàizi lǐ ba
41我要买一箱酸奶wǒ yào mǎi yì xiāng suānnǎi
42一箱酸奶有多少个?yì xiāng suānnǎi yǒu duōshǎo gè
43你要买几盒酸奶?nǐ yào mǎi jǐ hé suānnǎi
44你要买几双袜子?nǐ yào mǎi jǐ shuāng wàzi
45我的桌上都是废纸wǒ de zhuō shàng dōu shì fèizhǐ
46你的衣柜里有几件衣服?nǐ de yīguì lǐ yǒu jǐ jiàn yīfu
47你想把这个衣柜放在哪儿?nǐ xiǎng bǎ zhège yīguì fàng zài nǎr
48她有很多钱,不过她不会花钱tā yǒu hěn duō qián, bú guò tā bú huì huā qián
49你想把老师的衣服挂在哪儿?nǐ xiǎng bǎ lǎoshī de yīfu guà zài nǎr
50你把衣服挂在墙上吧nǐ bǎ yīfu guà zài qiáng shàng ba
51我想做自由的工作wǒ xiǎng zuò zìyóu de gōngzuò
52你应该小心她的问题nǐ yīnggāi xiǎoxīn tā de wèntí
53你的邮件消毒了吗?nǐ de yóujiàn xiāo dú le ma
54你们应该学会保护环境nǐmen yīnggāi xué huì bǎohù huánjìng
55前边停着一辆汽车qiánbiān tíng zhe yí liàng qìchē
56地上堆着很多脏衣服dì shàng duī zhe hěn duō zāng yīfu
57大学门口前边站着很多学生dàxué ménkǒu qiánbiān zhàn zhe hěn duō xuéshēng
58墙上挂着两件衣服qiáng shàng guà zhe liǎng jiàn yīfu
59老师能吃辣椒吗?lǎoshī néng chī làjiāo ma
60你想了解什么市场?nǐ xiǎng liǎojiě shénme shìchǎng
61她对这个市场很有经验tā duì zhège shìchǎng hěn yǒu jīngyàn
62你有几年工作经验?nǐ yǒu jǐ nián gōngzuò jīngyàn
63你带上篮子吧nǐ dài shàng lánzi ba
64我常去公园呼吸新鲜空气wǒ cháng qù gōngyuán hūxī xīnxiān kōngqì
65你不应该相信她的话nǐ bù yīnggāi xiāngxìn tā de huà
66这个月你的公司有多少新顾客?zhège yuè nǐ de gōngsī yǒu duōshǎo xīn gùkè
67你能吃辣的吗?nǐ néng chī là de ma
68我的老师不能吃甜的wǒ de lǎoshī bù néng chī tián de
69她一直摇头不同意tā yì zhí yáo tóu bù tóngyì
70前边住着一个姑娘qiánbiān zhù zhe yí gè gūniang
71你赶紧给老师打电话吧nǐ gǎnjǐn gěi lǎoshī dǎ diànhuà ba
72你们赶紧吃饭吧nǐmen gǎnjǐn chī fàn ba

Bạn nào chưa có bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster thì các bạn liên hệ Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để đặt mua sách nhé.

Thầy Vũ hotline Zalo 090 468 4983 và Thầy Vũ hotline Telegram 090 325 4870

Các bạn có thể mua trực tiếp bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster này tại các cơ sở thuộc hệ thống phân phối sách giáo trình của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại 3 cơ sở sau đây:

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Cơ sở 1 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội thuộc khu vực Ngã Tư Sở.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Trung tâm tiếng Trung TOCFL ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội Cơ sở 3.

Trong video bài giảng này Thầy Vũ tiếp tục hướng dẫn các bạn học viên cách vận dụng định ngữ tiếng Trung, trạng ngữ tiếng Trung và bổ ngữ tiếng Trung vào từng hoàn cảnh giao tiếp thực tế. Tất nhiên là từ vựng tiếng Trung TOCFL sẽ liên tục được bổ sung thêm nhiều hơn để các bạn học viên được tích trữ đủ số lượng phạm vi từ vựng TOCFL là hơn 11000 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để học các từ vựng tiếng Hoa TOCFL chính là lợi dụng các tính năng tiềm ẩn có sẵn trong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung online. Các bạn học viên cần luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bạn nào chưa có phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin bản update mới nhất thì download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính ngay tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Khóa học tiếng Trung online của Thầy Vũ liên tục chạy hết công suất với lịch đào tạo trực tuyến kín mít tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Vì vậy các bạn chú ý liên hệ sớm trước Thầy Vũ nhé. Bạn nào đóng học phí trước thì sẽ được ưu tiên thu xếp và bố trí thời gian trong tuần sao cho phù hợp với học viên nhất.

Bên dưới là các chương trình đào tạo của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn, các bạn tham khảo xong rồi lựa chọn ra khóa học phù hợp nhất nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung online

Khóa học tiếng Trung online miễn phí

Khóa học tiếng Trung online qua skype

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK

Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSKK

Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL

Bên cạnh đó Thầy Vũ còn chuyên đào tạo các lớp học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo hay còn gọi là khóa học order taobao 1688 pinduoduo tmall các bạn xem chi tiết thông tin khóa đào tạo này ngay tại link bên dưới.

Khóa học order taobao 1688 pinduoduo tmall

Bạn nào muốn tìm kiếm nguồn hàng tận gốc của các chủ shop trên shopee tiki lazada sendo thì hãy mau chóng tham gia khóa học nguồn hàng tận gốc shopee tiki lazada sendo của Thầy Vũ nhé, thông tin chi tiết về khóa học này các bạn xem ngay tại link bên dưới.

Khóa học nguồn hàng tận gốc shopee tiki lazada

Bên cạnh giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển ra Thầy Vũ còn có thêm bộ tác phẩm KINH ĐIỂN nữa mà rất nhiều người đang sử dụng, đó chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển hiện đang làm mưa làm gió tại thị trường sách giáo trình ở Việt Nam, thông tin chi tiết về bộ sách giáo trình này các bạn xem ngay trong link bên dưới.

Sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Kiến thức ngữ pháp TOCFL và từ vựng TOCFL trong bài giảng hôm nay lớp Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 rất nhiều và quan trọng, vì vậy các bạn học viên chú ý về nhà xem lại ngay bài vở trên lớp nhé. Chỗ nào các bạn xem video livestream này mà vẫn chưa hiểu bài thì đăng câu hỏi ở ngay bên dưới bài giảng này trong mục bình luận nhé. Hoặc các bạn hãy tham gia cộng đồng thành viên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được các bạn thành viên ChineMaster hỗ trợ nhiệt tình nhé.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến hôm nay lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6, các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online miễn phí này tới nhiều người khác xung quanh chúng ta vào học cùng nhé. ChineMaster kính chào quý vị và hẹn gặp lại các vị vào bài giảng tiếp theo.