5/5 - (5 bình chọn)

Tài liệu luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2 tiếp tục giáo án chương trình đào tạo trực tuyến khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Bạn nào muốn tham gia lớp luyện thi HSK online và lớp luyện thi HSKK online thì xem chi tiết thông tin khóa học này ngay tại link bên dưới.

Lớp luyện thi HSK online

Lớp luyện thi HSKK online

Nội dung chi tiết giáo án bài giảng lớp luyện thi TOCFL online bài 2 theo giáo trình tiếng Trung ChineMaster các bạn xem ở ngay bên dưới nhé. Bạn nào chưa xem lại kiến thức của bài giảng số 1 thì vào link bên dưới ôn tập lại nhanh nhé.

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp trong bài giảng lớp Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2 được trình bày trong bảng bên dưới.

STT Giáo án bài giảng trực tuyến Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2 Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2
1 今天叹气特别冷 jīntiān tiānqì tèbié lěng
2 老师的衬衫是什么颜色? lǎoshī de chènshān shì shénme yánsè
3 你要看蓝色的吗? nǐ yào kàn lánsè de ma
4 现在气温大概十二度 xiànzài qìwēn dàgài shí èr dù
5 现在气温很低,你多穿衣服吧 xiànzài qìwēn hěn dī, nǐ duō chuān yīfu ba
6 现在气温十度左右 xiànzài qìwēn shí dù zuǒyòu
7 我的教室差不多有十个学生 wǒ de jiàoshì chà bù duō yǒu shí gè xuéshēng
8 河内冬天寒冷吗? chinemaster.com hénèi dōngtiān hánlěng
9 天气突然变冷 tiānqì tūrán biàn lěng
10 天气预报 tiānqì yùbào
11 你请专家来找我吧 nǐ qǐng zhuānjiā lái zhǎo wǒ ba
12 地球越来越热 dìqiú yuèláiyuè rè
13 上课的时候她不注意老师的课 shàng kè de shíhou tā bú zhùyì lǎoshī de kè
14 我习惯不了越南的气候 wǒ xíguàn bù liǎo yuènán de qìhòu
15 这几天我常去公园锻炼身体 zhè jǐ tiān wǒ cháng qù gōngyuán duànliàn shēntǐ
16 每天七点我的老师常出门 chinemaster.com měitiān qī diǎn wǒ de lǎoshī cháng chū mén
17 越南的气候有几个季节? yuènán de qìhòu yǒu jǐ gè jìjié
18 这几天河内常下雨吗? zhè jǐ tiān hénèi cháng xià yǔ ma
19 昨天晚上河内下大雨吗? zuótiān wǎnshàng hénèi xià dà yǔ ma
20 老师的身体还很正常 lǎoshī de shēntǐ hái hěn zhèngcháng
21 亲爱的老师 qīn ài de lǎoshī
22 你学汉语是为了什么? nǐ xué hànyǔ shì wèile shénme
23 我们学汉语是为了去中国工作 wǒmen xué hànyǔ shì wèile qù zhōngguó gōngzuò
24 为了庆祝她考上大学,今晚我们去饭店吃饭 wèile qìngzhù tā kǎo shàng dàxué, jīnwǎn wǒmen qù fàndiàn chī fàn
25 你知道去越南大使馆的路吗? nǐ zhīdào qù yuènán dàshǐguǎn de lù ma
26 你的学校有几层? nǐ de xuéxiào yǒu jǐ céng
27 酒店  chinemaster.com jiǔdiàn
28 你想在酒店举行生日吗? nǐ xiǎng zài jiǔdiàn jǔxíng shēngrì ma
29 你想参加老师的生日晚会吗? nǐ xiǎng cānjiā lǎoshī de shēngrì wǎnhuì ma
30 你知道老师家地址吗? nǐ zhīdào lǎoshī jiā dìzhǐ ma
31 为了知道新工作你应该联系经理 wèile zhīdào xīn gōngzuò nǐ yīnggāi liánxì jīnglǐ
32 如果你有时间就联系我吧 rúguǒ nǐ yǒu shíjiān jiù liánxì wǒ ba
33 今天公司有什么活动? jīntiān gōngsī yǒu shénme huódòng
34 你想跟我参加活动吗? nǐ xiǎng gēn wǒ cānjiā huódòng ma
35 你收到老师的短信了吗? nǐ shōu dào lǎoshī de duǎnxìn le ma
36 喂,你要找哪位? wéi, nǐ yào zhǎo nǎ wèi
37 全家人  chinemaster.com quán jiā rén
38 你让她走吧 nǐ ràng tā zǒu ba
39 我们一起过去看衣服吧 wǒmen yì qǐ guòqù kàn yīfu ba
40 这是酒店大厦 zhè shì jiǔdiàn dàshà
41 你帮我寄这个包裹吧 nǐ bāng wǒ jì zhège bāoguǒ ba
42 你的老师喜欢深颜色的衬衫吗? nǐ de lǎoshī xǐhuān shēn yánsè de chènshān ma
43 你想看灰色的衬衫吗? nǐ xiǎng kàn huīsè de chènshān ma
44 学校后边是公司 xuéxiào hòubiān shì gōngsī
45 你的学校里有书店吗? nǐ de xuéxiào lǐ yǒu shūdiàn ma
46 你要买浅颜色的还是深颜色的? nǐ yào mǎi qiǎn yánsè de háishì shēn yánsè de
47 你帮老师办护照吧 nǐ bāng lǎoshī bàn hùzhào ba
48 现在办不了护照  chinemaster.com xiànzài bàn bù liǎo hùzhào
49 你把护照带去吧 nǐ bǎ hùzhào dài qù ba
50 你听懂老师说什么吗? nǐ tīng dǒng lǎoshī shuō shénme ma
51 刚才秘书跟你说什么话? gāngcái mìshū gēn nǐ shuō shénme huà
52 每天我常坐出租车去公司 měitiān wǒ cháng zuò chūzūchē qù gōngsī
53 虽然我没有时间,但是我常联系老师 suīrán wǒ méiyǒu shíjiān, dànshì wǒ cháng liánxì lǎoshī
54 你租一名司机吧 nǐ zū yì míng sījī ba
55 老师住了几天院了? lǎoshī zhù le jǐ tiān yuàn le
56 现在你在担心什么问题? xiànzài nǐ zài dānxīn shénme wèntí
57 你的医院有多少护士? nǐ de yīyuàn yǒu duōshǎo hùshi
58 我给了她很多机会 wǒ gěi le tā hěn duō jīhuì
59 现在你的感觉舒服吗? xiànzài nǐ de gǎnjué shūfu ma
60 你们来太早了  chinemaster.com nǐmen lái tài zǎo le
61 你打算什么时候出院? nǐ dǎsuàn shénme shíhou chū yuàn
62 你们好好工作吧 nǐmen hǎohāo gōngzuò ba
63 老师经常关心学生 lǎoshī jīngcháng guānxīn xuéshēng

Trên đây là nội dung giáo án trên lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2.

Nội dung bài giảng trực tuyến này bám rất sát lộ trình từng bài học trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình ChineMaster này thì hãy nhanh chóng liên hệ trực tiếp Thầy Vũ để đặt mua trực tuyến nhé. Các bạn liên hệ Thầy Vũ theo một trong hai số hotline tổng đài bên dưới nhé.

  • Thầy Vũ hotline tổng đài văn phòng tại Hà Nội là 090 468 4983 (Zalo)
  • Thầy Vũ hotline tổng đài văn phòng tại TP HCM Sài Gòn là 090 325 4870 (Telegram)

Bên dưới là 3 Cơ sở chuyên luyện thi TOCFL tại Hà Nội và TP HCM Sài Gòn.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở Cơ sở 1.

Trung tâm học tiếng Trung luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Trung tâm tiếng Trung chuyên luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội Cơ sở 3.

Ngoài bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển ra các bạn nên tham khảo thêm bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập ChineMaster 8 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nữa nhé.

Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

Bên cạnh đó thì bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong lúc học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại và giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK là một bộ sách được cộng đồng độc giả và khán giả hưởng ứng rất tích cực bởi chất lượng nội dung giáo án bài giảng trong đó. Các bạn tham khảo thêm bộ sách luyện dịch tiếng Trung HSK ChineMaster ngay tại link bên dưới.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK ChineMaster

Trong lúc xem lại video bài giảng trực tuyến lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2 mà các bạn chưa hiểu chỗ nào thì hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới bài học này nhé, hoặc các bạn cũng có thể tham gia diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster để được hỗ trợ trực tuyến.

Bạn nào muốn học trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cùng Thầy Vũ thì chú ý cập nhập thông tin mới nhất về khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao ngay tại link dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Các lớp luyện thi TOCFL online Thầy Vũ đều đào tạo trực tuyến theo hình thức học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên hoặc nhiều học viên. Các bạn xem thông tin chi tiết về khóa học tiếng Trung online qua skype ngay tại link dưới.

Khóa học tiếng Trung online qua skype

Bên cạnh khóa học tiếng Trung trực tuyến qua skype trên ra Thầy Vũ còn chuyên đào tạo kiến thức tiếng Trung kinh doanh buôn bán hay còn gọi là khóa học tiếng Trung thương mại online chuyên đề xuất nhập khẩu, nhập hàng Trung Quốc tận gốc .v.v. Các bạn xem thông tin về khóa học thương mại tiếng Trung online này ở ngay link dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Các bạn không nên bỏ qua chương trình đào tạo kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tự nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian, hay đó chính là khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo và khóa học nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo sẽ giúp bạn biết cách tự nhập hàng tận gốc giá tận xưởng trên nền tảng của Alibaba.

Khóa học order taobao 1688 pinduoduo

Các bạn học viên lưu ý cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính hệ điều hành windows để đạt hiệu quả tốt nhất cho việc học tiếng Trung online, luyện thi HSK online, luyện thi HSKK online và luyện thi TOCFL online nhé. Ngay bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính.

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou

Các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính rồi thì cài đặt theo các bước hướng dẫn của Thầy Vũ trong link download sogou pinyin trên nhé.

Bên cạnh chương trình đào tạo trực tuyến trả phí ra Thầy Vũ còn chia sẻ thêm vô số tài liệu học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí, luyện thi HSKK online miễn phí và luyện thi TOCFL online miễn phí. Các bạn tham khảo video học tiếng Trung online miễn phí của Thầy Vũ ngay tại link dưới.

Học tiếng Trung online miễn phí Thầy Vũ

Học tiếng Trung kinh doanh buôn bán

Ngoài ra các bạn nên học thêm một ít kỹ năng viết thư tín thương mại tiếng Hoa để sau này hỗ trợ khi bạn làm việc với các đối tác Trung Quốc. Ngay bên dưới là link bài giảng học tiếng Trung thương mại online miễn phí của Thầy Vũ chuyên đề học cách viết thư tín tiếng Trung thương mại.

Hướng dẫn viết thư tín thương mại tiếng Hoa

Kiến thức trong bài giảng Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2 có thêm khá nhiều ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung, các bạn chú ý về ôn tập lại bài vở nhé.

Bài giảng tiếp theo của Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2 hôm tới các bạn sẽ được bổ sung kiến thức về trạng ngữ tiếng Trung và bổ ngữ tiếng Trung cùng với định ngữ tiếng Trung.

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình đào tạo trực tuyến lớp luyện thi TOCFL online bài giảng số 2, bài học luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2 của chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng rồi. ChineMaster thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào buổi học sau nhé.