Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
  01:26:03
  Trang chủLuyện dịch tiếng Trung HSKLuyện dịch tiếng Trung HSK 1Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được biên soạn vô cùng tỉ mỉ đem đến cho các bạn một phần tài liệu hữu ích cho những ai muốn luyện tập dịch tiếng Trung các cấp bắt đầu từ cấp cơ bản rồi dần dần lên nâng cao.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Chuyên đề ôn tập dịch thuật tiếng Trung HSK cấp 1 bài số 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 là phần nội dung đầu tiên của bài giảng ngày hôm nay được thiết kế bởi Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, bài giảng được lấy từ nguồn giáo án giảng dạy rèn luyện kỹ năng dịch thuật từ cơ bản đến nâng cao được . Mỗi ngày sẽ có rất nhiều bài giảng mớ do Thầy Nguyễn Minh Vũ tự biên soạn và đăng tải cho tất cả các bạn trên website học tiếng Trung quen thuộc chinemaster.com của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Thầy Vũ của chúng ta từ lâu đã được tất cả mọi người biết đến là chuyên gia giảng dạy tiếng Trung Quốc chuyên nghiệp cũng như nơi đào tạo luyện thi HSK online các cấp uy ín cực kì. Chính vì lẽ đó mà những bạn nào muốn tìm hiểu và đăng ký các lớp học tiếng Trung cùng Thầy Vũ ChineMaster thì hãy nhanh tay đăng ký liền nhé. Chúng tôi đảm bảo khi đến đây, các bạn học viên sẽ được trải nghiệm phương pháp đào tạo mới nhất, hiệu quả nhất mà chỉ duy nhất có tại hệ thống dạy và học của Trung tâm ChineMaster.

  Nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến hôm nay là Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn học viên xem nội dung giáo án bài giảng hôm nay mà chưa hiểu bài ở đâu thì hỏi Thầy Vũ luôn và ngay trong diễn đàn tiếng Trung ChineMaster này nhé.

  Diễn đàn tiếng Trung forum ChineMaster

  Các bạn trước khi học bài ngày hôm nay thì hãy vào link sau để xem lại bài hôm qua nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài 3

  Hãy xem ngay nội dung và đặt mua ngay bộ giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển và Sách tiếng Trung thương mại toàn tập bổ ích do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn dành cho các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster,bộ giáo trình này được bán độc quyền tại 2 chi nhánh của Trung tâm,các bạn nhớ tham khảo nhé.

  Các bạn học viên hãy nhanh chóng ấn vào link sau để cập nhật và bổ sung thêm cho mình kiến thức về Từ vựng tiếng Trung thương mại, nếu các bạn biết càng nhiều từ vựng thì sẽ càng tự tin hơn trong việc giao tiếp.

  Học từ vựng tiếng Trung thương mại

  Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã thiết kế ra chương trình đào tạo khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 pinduoduo trên các kênh học tiếng Trung uy tín lâu đời để các bạn học viên có thể nắm rõ được cách nhập hàng nhé

  Khóa học nhập hàng Trung Quốc taobao pinduoduo

  Các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster yêu quý hãy nhanh tay tải ngay bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về theo sự hướng dẫn chi tiết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ để có thể nâng cao hơn khả năng học tiếng Trung của mình nhé, các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới 

  Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype dành cho những bạn học viên nào không thể đến lớp học trực tiếp hay đơn giản là mùa dịch này các bạn không thể đi ra bên ngoài học,lớp học này sẽ kết nối các bạn học online cùng Thầy Vũ.

  Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

  Sau khi đã học xong tiếng Trung cơ bản và nếu các bạn học viên có hứng thú với tiếng Trung thương mại thì nên dùng bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập từ A đến Z tại link dưới đây nhé. Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn một khóa học cực kì hấp dẫn và đầy đủ mọi kiến thức.

  Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

  Cuối cùng chúng tôi sẽ xin phép được gửi đến các bạn tuyển chọn 999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại, mỗi một mẫu câu đều được Thầy Nguyễn Minh Vũ biên soạn rất kỹ lưỡng và bỏ ra nhất nhiều tâm huyết vào

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án bài giảng Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 các bạn cần làm thêm các bài tập ứng dụng thực tế sau đây nhé.

  Các bạn học viên nên tranh thủ thời gian học thêm các từ vựng tiếng Trung về lĩnh vực xuất nhập khẩu, từ vựng tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc, từ vựng tiếng Trung quần áo taobao, từ vựng tiếng Trung giày dép taobao, từ vựng tiếng Trung phụ kiện thời trang taobao nữa nhé.

  Bạn nào muốn tham gia các khóa đào tạo miễn phí được tổ chức tại địa chỉ trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội thì hãy liên hệ sớm trước với Thầy Vũ nhé.

  Sau đây chúng ta cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online miễn phí chuyên đề Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Dưới đây chính là toàn bộ nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Nội dung Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên lớp luyện thi HSK 1 online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển kết hợp với bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn học viên chú ý chuẩn bị đầy đủ sách vở giáo trình trước khi tham gia các khóa đào tạo trực tuyến của Thầy Vũ nhé. Hôm nay Thầy Vũ sẽ hướng dẫn các bạn học viên cách nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế.

  Giáo án trong Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này chính là một trong những tài liệu luyện thi HSK miễn phí mà Thầy Vũ đưa vào chương trình đào tạo trực tuyến các lớp luyện thi HSK 9 cấp và lớp luyện thi HSKK miễn phí.

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được đưa ra ngay sau khi học viên học xong hết kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 và từ vựng HSK 1, HSK 2, HSK 3. Bạn nào chưa học xong các từ vựng tiếng Trung HSK 1, từ vựng HSK 2 và từ vựng HSK 3 thì hãy nhanh chóng học luôn ngay trong link dưới nhé.

  Mỗi ngày Thầy Vũ đều thiết kế thêm rất nhiều bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế để bổ sung thêm kiến thức cho bài giảng Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  Bên dưới là các đoạn văn bản tiếng Trung của giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1.

  消息人士称,欧盟对俄罗斯的新制裁可能包括钢铁、奢侈品、航空燃料等。

  尽管越来越多的证据表明俄罗斯军队在乌克兰犯下战争罪行,但欧盟在是否将这些制裁扩大到能源进口方面仍存在分歧。

  自俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰以来,立即对俄罗斯的天然气、石油甚至煤炭实施禁令一直是欧盟内部争论不休的话题。

  虽然一些国家支持禁止俄罗斯能源,但其他欧盟国家认为他们过于依赖俄罗斯能源,他们对本国经济的伤害比俄罗斯更大。

  两名了解讨论情况的消息人士告诉 CNBC,欧盟正在制定对俄罗斯的新一揽子制裁措施,可能会限制飞机租赁以及喷气燃料、钢铁产品和奢侈品等产品的进出口。

  然而,尽管越来越多的证据表明俄罗斯军队在乌克兰犯下战争罪行,但欧盟在是否将这些制裁扩大到能源进口方面仍存在分歧。

  乌克兰最高检察官表示,作为对可能的战争罪行调查的一部分,在基辅周围撤退的俄罗斯军队重新夺回的城镇中发现了 410 具尸体。上周末,各种国际媒体组织报道了乌克兰首都基辅附近的布查镇发生大规模屠杀平民事件,该镇直到最近一直被俄罗斯占领。

  这些报道导致欧盟内部发出一系列呼吁,要求欧盟进一步惩罚莫斯科无端入侵乌克兰。欧盟目前正在制定针对俄罗斯的第五套制裁措施,新一轮措施预计将于本周晚些时候获得批准。

  由于会谈的敏感性,两名不愿透露姓名的欧盟官员告诉 CNBC,下一个制裁方案的提议包括飞机租赁、钢铁产品、奢侈品和航空燃料。两位消息人士都补充说,该计划仍在进行中,随着未来几天谈判的继续以及周三欧盟大使的重要会议之前,该计划可能会发生变化。

  其中一位官员补充说,“显然,缺少一个重要组成部分”,指的是俄罗斯能源部门缺乏措施。

  自俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰以来,立即禁止俄罗斯的天然气、石油甚至煤炭一直是欧盟内部争论不休的话题。虽然一些国家支持禁止俄罗斯能源,但其他欧盟国家认为它们过于依赖在俄罗斯能源问题上,他们对本国经济的伤害比对俄罗斯的更大。

  法国总统埃马纽埃尔·马克龙周一表示,在布哈报道的暴行之后,欧盟应该同意限制俄罗斯的石油和煤炭。例如,波兰上个月宣布将停止进口俄罗斯煤炭。

  然而,有一个非常直言不讳的欧盟国家团体仍然反对批准任何能源制裁。

  德国财政部长克里斯蒂安·林德纳周一在卢森堡对 CNBC 表示:“我们希望在短时间内减少对俄罗斯向欧盟进口能源的依赖,德国将支持对俄罗斯的进一步制裁。”

  “我们必须对普京施加更大的压力,我们必须孤立俄罗斯——我们必须切断与俄罗斯的所有经济关系,但目前不可能切断天然气供应,”他补充说。

  当被问及目前是否像马克龙建议的那样,欧盟应该继续对石油和天然气实施制裁时,林德纳说,“我没有猜测。”

  他的奥地利同行也反对对俄罗斯天然气实施禁令。

  “奥地利不赞成对天然气实施更多制裁。我们非常依赖俄罗斯的天然气,我认为所有对我们打击大于俄罗斯的制裁对我们都不利。这就是我们反对对石油和天然气实施制裁的原因,”奥地利联邦财政部长马格努斯·布伦纳 (Magnus Brunner) 告诉 CNBC。

  欧洲统计局估计,2020 年奥地利从俄罗斯进口了近 59% 的天然气。根据欧盟统计局的数据,保加利亚、捷克共和国、拉脱维亚和匈牙利同年从俄罗斯进口的天然气比例更高。

  欧盟委员会发言人周一早些时候表示,准备新制裁的过程是“机密的”。

  “我们从不对正在进行的流程发表评论,”发言人补充说。

  欧盟执行机构欧盟委员会在与 27 个欧盟国家首都的谈判中准备制裁提案,然后由这些国家批准这些措施。任何新的制裁都需要一致同意。

  投资者可能会对中国股票采取行动。

  “全球投资者可能有点急于求成。现在一切都还为时过早,”中国褐皮书国际董事总经理谢赫扎德·卡齐 (Shehzad Qazi) 说。

  美国证券交易委员会一直在确定如果不遵守审计要求可能会被摘牌的中国公司。

  但中国最近表示支持在美国上市的中国股票——推动股价反弹。

  一些分析师仍然对在美国上市的中国股票持悲观态度,警告称,尽管有迹象表明它们从美国交易所退市的风险较小,但未来的道路仍然不确定。

  “全球投资者可能有点急于求成。现在一切都还为时过早,”中国褐皮书国际董事总经理谢赫扎德·卡齐 (Shehzad Qazi) 说。

  3 月对中国股市来说是一个动荡的月份,随着北京方面暗示对海外上市公司的更多支持,中国股市先跌后升。

  MSCI 中国指数本月飙升近 24%,扭转了上半年 25% 的跌幅。该指数追踪所有中国股票,包括在香港、内地和美国上市的股票。它的主要成分股大多是科技股。 CNBC 追踪在美国上市的中国股票的中国 ADR 指数在 3 月中旬至 4 月 1 日期间上涨了约 25%。

  “我感觉很多投资者现在对进展非常满意,但并没有真正关注存在很多不确定性和未知数的事实,”卡齐周一告诉 CNBC 的“Squawk Box Asia”。

  2001 年至 2003 年担任美国证券交易委员会主席的哈维·皮特补充说:“这显然是中国政府为营造更加透明的形象而做出的努力。真正的魔鬼在细节中。”

  “唯一的问题是:现在投资中国公司的人是否睁大了眼睛?”皮特问道,他现在是咨询公司 Kalorama Partners 的首席执行官。

  3 月初,当美国证券交易委员会开始确定如果不遵守审计要求可能被退市的中国公司时,中国公司的股票受到压力。其中包括科技巨头百度、生物制药公司百济神州和快餐企业百胜中国。

  周五,在有报道称中国正在考虑授予美国当局全面审查公司审计的权限后,在纽约上市的中国股票进一步上涨。这将允许这些公司继续在美国公开交易。中国证监会告诉 CNBC,它告诉一些会计师事务所考虑准备联合检查。

  据路透社报道,上周末,北京还提议修改涉及离岸上市的保密规定,消除两国在审计方面合作的法律障碍。

  卡齐说:“是的,中国最近发生了一些规则变化,它们似乎表明向前迈出了积极的一步。但事实是,归根结底,我们不知道美国证券交易委员会将能够根据美国规则和法规对哪些公司进行审计。”

  “因此,如果最大的参与者……百度、阿里巴巴、腾讯——这些公司是否会向美国监管机构公开账簿以进行审计?因为如果他们不这样做,你就会失去一堆市值,”他补充道。

  其他分析师也敦促投资者保持谨慎。

  “可能需要采取具体的政策行动来稳定中国房地产市场,以维持这一市场反弹。 Principal Global Investors 首席策略师 Seema Shah 在上周的一个笔记。

  房地产债务危机已经笼罩中国经济。香港交易所最近暂停了 30 多只未能按时公布收益的股票的交易,其中包括中国开发商融创中国、世茂和佳兆业。

  “尽管中国可能会恢复对市场友好的立场,但现在称之为新的龙市行情还为时过早,”沙阿说。

  研究公司 Capital Economics 的 Kieran Tompkins 补充说,近期增长前景继续恶化,高油价、新的封锁和其他威胁盈利增长的因素。

  “更重要的是,即使国内政策制定对投资者来说确实不再那么重要,但乌克兰的战争和中国与俄罗斯的联盟已经引发了人们对入侵将加速该国金融体系与美国脱钩进程的担忧,”助理经济学家在 4 月 1 日的报告中说。

  “因此,我们怀疑中国股市将继续承压,尽管其估值相对于其他 MSCI 股票指数相对较低,”他补充道。

  Elon Musk 刚刚购买了 Twitter 9% 的股份——如果你五年前投资 1,000 美元,你将拥有多少钱。

  在文件显示特斯拉首席执行官埃隆马斯克购买了社交网络 9.2% 的股份后,Twitter 股价在周一早盘交易中飙升。

  据彭博社报道,马斯克持有的 73,486,938 股股票使他成为 Twitter 的最大股东,按周五收盘价计算,CNBC 对他的估值为 28.9 亿美元——仅占世界首富 2730 亿美元财富的一小部分。

  多年来,马斯克一直是 Twitter 最著名的用户之一,其追随者人数现已超过 8000 万。他的推文过去曾让他陷入困境,其中包括 2019 年的诽谤审判,此前他称一名英国洞穴探险者为“恋童癖者”。马斯克被认定不承担责任。

  据 CNBC 报道,2018 年,他因“用推文误导投资者”而被美国证券交易委员会罚款 2000 万美元。与美国证券交易委员会的冲突也导致马斯克需要让特斯拉的律师审查他的一些推文。

  最近几周,马斯克批评推特“未能遵守言论自由原则”,甚至表示他正在考虑建立一个新的社交媒体平台。

  马斯克的所有权将对社交网络产生什么影响(如果有的话)还有待观察。马斯克的所有权股份是被动的,这意味着他是一名普通股东,与公司的运营没有任何关系。

  然而,喜欢 Wedbush 的分析师 Dan Ives 推测他最终可能会尝试“某种形式的收购”。

  “考虑到马斯克至少一直在谈论的事情,至少从社交媒体的角度来看,这是有道理的,”艾夫斯周一在 CNBC 的“Squawk Box”中表示。

  马斯克的收购立即让这家社交网络的股价在周一早上飙升了 20% 以上。

  根据 CNBC 的计算,如果你五年前的 2017 年 4 月 4 日在 Twitter 上投资了 1,000 美元,那么截至周一上午 11:55,你的投资将增长 236.7%,总市值为 3,366.92 美元。

  然而,如果你以 2013 年 26 美元的 IPO 价格投资 Twitter,它的价值会更低。与 2013 年 11 月 7 日相同的 1,000 美元投资,以周一上午 49.46 美元的价格计算,将价值 1,902 美元,回报率为 90.2%。

  在同一两个时期内,标准普尔 500 指数分别增长了 93.7% 和 161.7%。

  尽管 Twitter 多年来的增长以及马斯克最近的参与,但单个股票的过去回报并不能预测未来的结果。确保在投资前仔细研究您的选择。

  与其试图预测哪些股票会上涨,哪些股票会下跌,不如考虑购买低成本指数基金并持有它们。这种类型的多元化基金通常保持相对稳定,并避免选择单一股票带来的起伏。

  摩根士丹利的迈克威尔逊警告说,“熊市反弹”正在为修正奠定基础。

  一家大型华尔街公司正处于修正观察状态。

  尽管最近出现了市场反弹,但摩根士丹利的迈克威尔逊正准备迎接从现在到 9 月之间至少 13% 的标准普尔 500 指数下跌。

  威尔逊周一引用了 CNBC 的“快钱”节目的技术逆风。

  “它确实具有我所说的熊市反弹的所有特征,”该公司首席美国股票策略师兼首席投资官表示。 “东西超卖了。”

  他还特别提到了以科技股为主的纳斯达克指数,该指数周一上涨了近 2%。在过去的三周里,它上涨了 13% 以上。

  “纳斯达克指数在这里再次遇到阻力……回到200日移动平均线,”威尔逊补充道。 “现在是保持防御的好时机,因为,看,我们处于周期后期。”

  他一直担心通胀飙升和美联储的紧缩政策会增加衰退风险。威尔逊认为,这可能会创造一个股票表现比债券差的环境。

  “我们认为今年不会出现衰退。但也许明年可能会有一个,”威尔逊说。 “因此,市场将进行防御性交易。”

  市场上最大的空头威尔逊认为,标准普尔 500 指数最终将在 4,400 点收盘,较 1 月 4 日创下的历史高点下跌约 9%。

  “我们正在加倍防守,”威尔逊在周一的研究报告中写道。 “增长正在成为股票投资者最关心的问题,而不是更高的利率。”

  威尔逊的市场策略包括公用事业、必需消费品和医疗保健,以跑赢大盘。

  去年冬天在“快钱”上,他还吹捧了具有防御性和突破 4,000 点的选股的优点。

  威尔逊在 1 月 24 日说:“我需要低于 4,000 点才能变得真正有建设性。我确实认为这会发生。”

  现在,如果美联储不那么快或不那么猛烈地加息,他愿意缓和他的悲观情绪。

  “考虑到目前的通货膨胀,这可能不在讨论范围内,”威尔逊指出。 “但这将是一种真正的灵丹妙药,可以让市场走得更远一点。”

  他还将好于预期的收益列为潜在的上行通配符。

  Hàng ngày các bạn cần xem lại kiến thức giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 để củng cố lại từ vựng HSK 1 và ngữ pháp HSK 1 nhé.

  Kiến thức của bài giảng Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được Thầy Vũ đưa vào sử dụng cho các bạn học viên lớp luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp.

  Dưới đây là phần chú thích phiên âm tiếng Trung của giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn chú ý xem và đối chiếu với các phiên âm tiếng Trung của từ vựng HSK 9 cấp chưa được học nhé.

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án trong Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được chia sẻ ngay bên dưới, các bạn chú ý xem nhé.

  Giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 này sẽ giúp học viên nhanh chóng củng cố được kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 và từ vựng tiếng Trung HSK 1 một cách hiệu quả nhất.

  Xiāoxī rénshì chēng, ōuméng duì èluósī de xīn zhìcái kěnéng bāokuò gāngtiě, shēchǐ pǐn, hángkōng ránliào děng.

  Jǐnguǎn yuè lái yuè duō de zhèngjù biǎomíng èluósī jūnduì zài wūkèlán fàn xià zhànzhēng zuìxíng, dàn ōuméng zài shìfǒu jiāng zhèxiē zhìcái kuòdà dào néngyuán jìnkǒu fāngmiàn réng cúnzài fēnqí.

  Zì èluósī yú 2 yuè 24 rì rùqīn wūkèlán yǐlái, lìjí duì èluósī de tiānránqì, shíyóu shènzhì méitàn shíshī jìnlìng yīzhí shì ōuméng nèibù zhēnglùn bùxiū de huàtí.

  Suīrán yīxiē guójiā zhīchí jìnzhǐ èluósī néngyuán, dàn qítā ōuméng guójiā rènwéi tāmen guòyú yīlài èluósī néngyuán, tāmen duì běnguó jīngjì de shānghài bǐ èluósī gèng dà.

  Liǎng míng liǎojiě tǎolùn qíngkuàng de xiāoxī rénshì gàosù CNBC, ōuméng zhèngzài zhìdìng duì èluósī de xīn yīlǎnzi zhìcái cuòshī, kěnéng huì xiànzhì fēijī zūlìn yǐjí pēnqì ránliào, gāngtiě chǎnpǐn hé shēchǐ pǐn děng chǎnpǐn de jìn chūkǒu.

  Rán’ér, jǐnguǎn yuè lái yuè duō de zhèngjù biǎomíng èluósī jūnduì zài wūkèlán fàn xià zhànzhēng zuìxíng, dàn ōuméng zài shìfǒu jiāng zhèxiē zhìcái kuòdà dào néngyuán jìnkǒu fāngmiàn réng cúnzài fēnqí.

  Wūkèlán zuìgāo jiǎnchá guān biǎoshì, zuòwéi duì kěnéng de zhànzhēng zuìxíng diàochá de yībùfèn, zài jīfǔ zhōuwéi chètuì de èluósī jūnduì chóngxīn duóhuí de chéngzhèn zhōng fāxiànle 410 jù shītǐ. Shàng zhōumò, gè zhǒng guójì méitǐ zǔzhī bàodàole wūkèlán shǒudū jīfǔ fùjìn de bù chá zhèn fāshēng dà guīmó túshā píngmín shìjiàn, gāi zhèn zhídào zuìjìn yīzhí bèi èluósī zhànlǐng.

  Zhèxiē bàodào dǎozhì ōuméng nèibù fāchū yī xìliè hūyù, yāoqiú ōuméng jìnyībù chéngfá mòsīkē wúduān rùqīn wūkèlán. Ōuméng mùqián zhèngzài zhìdìng zhēnduì èluósī de dì wǔ tào zhìcái cuòshī, xīn yī lún cuòshī yùjì jiāng yú běn zhōu wǎn xiē shíhòu huòdé pīzhǔn.

  Yóuyú huìtán de mǐngǎn xìng, liǎng míng bù yuàn tòulù xìngmíng de ōuméng guānyuán gàosù CNBC, xià yīgè zhìcái fāng’àn de tíyì bāokuò fēijī zūlìn, gāngtiě chǎnpǐn, shēchǐ pǐn hé hángkōng ránliào. Liǎng wèi xiāoxī rénshì dōu bǔchōng shuō, gāi jìhuà réng zài jìnxíng zhōng, suízhe wèilái jǐ tiān tánpàn de jìxù yǐjí zhōusān ōuméng dàshǐ de zhòngyào huìyì zhīqián, gāi jìhuà kěnéng huì fāshēng biànhuà.

  Qízhōng yī wèi guānyuán bǔchōng shuō,“xiǎnrán, quēshǎo yīgè zhòngyào zǔchéng bùfèn”, zhǐ de shì èluósī néngyuán bùmén quēfá cuòshī.

  Zì èluósī yú 2 yuè 24 rì rùqīn wūkèlán yǐlái, lìjí jìnzhǐ èluósī de tiānránqì, shíyóu shènzhì méitàn yīzhí shì ōuméng nèibù zhēnglùn bùxiū de huàtí. Suīrán yīxiē guójiā zhīchí jìnzhǐ èluósī néngyuán, dàn qítā ōuméng guójiā rènwéi tāmen guòyú yīlài zài èluósī néngyuán wèntí shàng, tāmen duì běnguó jīngjì de shānghài bǐ duì èluósī de gèng dà.

  Fàguó zǒngtǒng āi mǎ niǔ āi ěr·mǎkè lóng zhōuyī biǎoshì, zài bù hā bàodào de bàoxíng zhīhòu, ōuméng yīnggāi tóngyì xiànzhì èluósī de shíyóu hé méitàn. Lìrú, bōlán shàng gè yuè xuānbù jiāng tíngzhǐ jìnkǒu èluósī méitàn.

  Rán’ér, yǒu yīgè fēicháng zhíyán bùhuì de ōuméng guójiā tuántǐ réngrán fǎnduì pīzhǔn rènhé néngyuán zhìcái.

  Déguó cáizhèng bùzhǎng kèlǐsīdì ān·lín dé nà zhōuyī zài lúsēnbǎo duì CNBC biǎoshì:“Wǒmen xīwàng zài duǎn shíjiān nèi jiǎnshǎo duì èluósī xiàng ōuméng jìnkǒu néngyuán de yīlài, déguójiāng zhīchí duì èluósī de jìnyībù zhìcái.”

  “Wǒmen bìxū duì pǔjīng shījiā gèng dà de yālì, wǒmen bìxū gūlì èluósī——wǒmen bìxū qiēduàn yǔ èluósī de suǒyǒu jīngjì guānxì, dàn mùqián bù kěnéng qiēduàn tiānránqì gōngyìng,” tā bǔchōng shuō.

  Dāng bèi wèn jí mùqián shìfǒu xiàng mǎkè lóng jiànyì dì nàyàng, ōuméng yīnggāi jìxù duì shíyóu hé tiānránqì shíshī zhìcái shí, lín dé nà shuō,“wǒ méiyǒu cāicè.”

  Tā de àodìlì tóngxíng yě fǎnduì duì èluósī tiānránqì shíshī jìnlìng.

  “Àodìlì bù zànchéng duì tiānránqì shíshī gèng duō zhìcái. Wǒmen fēicháng yīlài èluósī de tiānránqì, wǒ rènwéi suǒyǒu duì wǒmen dǎjí dàyú èluósī de zhìcái duì wǒmen dōu bùlì. Zhè jiùshì wǒmen fǎnduì duì shíyóu hé tiānránqì shíshī zhìcái de yuányīn,” àodìlì liánbāng cáizhèng bùzhǎng mǎ gé nǔ sī·bù lún nà (Magnus Brunner) gàosù CNBC.

  Ōuzhōu tǒngjì jú gūjì,2020 nián àodìlì cóng èluósī jìnkǒu liǎo jìn 59% de tiānránqì. Gēnjù ōuméng tǒngjì jú de shùjù, bǎojiālìyǎ, jiékè gònghéguó, lātuōwéiyǎ hé xiōngyálì tóngnián cóng èluósī jìn kǒu de tiānránqì bǐlì gèng gāo.

  Ōuméng wěiyuánhuì fāyán rén zhōuyī zǎo xiē shíhòu biǎoshì, zhǔnbèi xīn zhìcái de guòchéng shì “jīmì de”.

  “Wǒmen cóng bùduì zhèngzài jìnxíng de liúchéng fābiǎo pínglùn,” fāyán rén bǔchōng shuō.

  Ōuméng zhíxíng jīgòu ōuméng wěiyuánhuì zài yǔ 27 gè ōuméng guójiā shǒudū de tánpàn zhōng zhǔnbèi zhìcái tí’àn, ránhòu yóu zhèxiē guó jiā pīzhǔn zhèxiē cuòshī. Rènhé xīn de zhìcái dōu xūyào yīzhì tóngyì.

  Tóuzī zhě kěnéng huì duì zhōngguó gǔpiào cǎiqǔ xíngdòng.

  “Quánqiú tóuzī zhě kěnéng yǒudiǎn jíyú qiú chéng. Xiànzài yīqiè dōu hái wéi shíguò zǎo,” zhōngguó hè pí shū guójì dǒngshì zǒng jīnglǐ xiè hè zhā dé·kǎ qí (Shehzad Qazi) shuō.

  Měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì yīzhí zài quèdìng rúguǒ bù zūnshǒu shěnjì yāoqiú kěnéng huì bèi zhāipái de zhōngguó gōngsī.

  Dàn zhōngguó zuìjìn biǎoshì zhīchí zài měiguó shàngshì de zhōngguó gǔpiào——tuīdòng gǔjià fǎntán.

  Yīxiē fēnxī shī réngrán duì zài měiguó shàngshì de zhōngguó gǔpiào chí bēiguān tàidù, jǐnggào chēng, jǐnguǎn yǒu jīxiàng biǎomíng tāmen cóng měiguó jiāoyì suǒ tuì shì de fēngxiǎn jiào xiǎo, dàn wèilái de dàolù réngrán bù quèdìng.

  “Quánqiú tóuzī zhě kěnéng yǒudiǎn jíyú qiú chéng. Xiànzài yīqiè dōu hái wéi shíguò zǎo,” zhōngguó hè pí shū guójì dǒngshì zǒng jīnglǐ xiè hè zhā dé·kǎ qí (Shehzad Qazi) shuō.

  3 Yuè duì zhōngguó gǔshì lái shuō shì yīgè dòngdàng de yuèfèn, suí zhuó běijīng fāngmiàn ànshì duì hǎiwài shàngshì gōngsī de gèng duō zhīchí, zhōngguó gǔshì xiān diē hòu shēng.

  MSCI zhōngguó zhǐshù běn yuè biāoshēng jìn 24%, niǔzhuǎnle shàng bànnián 25% de diēfú. Gāi zhǐshù zhuīzōng suǒyǒu zhòng guó gǔpiào, bāokuò zài xiānggǎng, nèidì hé měiguó shàngshì de gǔpiào. Tā de zhǔyào chéngfèn gǔ dàduō shì kējì gǔ. CNBC zhuīzōng zài měiguó shàngshì de zhōngguó gǔpiào de zhōngguó ADR zhǐshù zài 3 yuè zhōngxún zhì 4 yuè 1 rì qíjiān shàngzhǎngle yuē 25%.

  “Wǒ gǎnjué hěnduō tóuzī zhě xiànzài duì jìnzhǎn fēicháng mǎnyì, dàn bìng méiyǒu zhēnzhèng guānzhù cúnzài hěnduō bù quèdìng xìng hé wèi zhī shǔ de shìshí,” kǎ qí zhōuyī gàosù CNBC de “Squawk Box Asia”.

  2001 Nián zhì 2003 nián dānrèn měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì zhǔxí de hā wéi·pítè bǔchōng shuō:“Zhè xiǎnrán shì zhōngguó zhèngfǔ wéi yíngzào gèngjiā tòumíng de xíngxiàng ér zuò chū de nǔlì. Zhēnzhèng de móguǐ zài xìjié zhōng.”

  “Wéiyī de wèntí shì: Xiànzài tóuzī zhōngguó gōngsī de rén shìfǒu zhēng dàle yǎnjīng?” Pítè wèn dào, tā xiànzài shì zīxún gōngsī Kalorama Partners de shǒuxí zhíxíng guān.

  3 Yuèchū, dāng měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì kāishǐ quèdìng rúguǒ bù zūnshǒu shěnjì yāoqiú kěnéng bèi tuì shì de zhōngguó gōngsī shí, zhōngguó gōngsī de gǔpiào shòudào yālì. Qízhōng bāokuò kējì jùtóu bǎidù, shēngwù zhìyào gōngsī bǎi jì shénzhōu hé kuàicān qǐyè bǎishèng zhōngguó.

  Zhōu wǔ, zài yǒu bàodào chēng zhōngguó zhèngzài kǎolǜ shòuyǔ měiguó dāngjú quánmiàn shěnchá gōngsī shěnjì de quánxiàn hòu, zài niǔyuē shàngshì de zhōngguó gǔpiào jìnyībù shàngzhǎng. Zhè jiāng yǔnxǔ zhèxiē gōngsī jìxù zài měiguó gōngkāi jiāoyì. Zhōngguó zhèngjiān huì gàosù CNBC, tā gàosù yīxiē kuàijìshī shìwù suǒ kǎolǜ zhǔnbèi liánhé jiǎnchá.

  Jù lùtòu shè bàodào, shàng zhōumò, běijīng hái tíyì xiūgǎi shèjí lí àn shàngshì de bǎomì guīdìng, xiāochú liǎng guó zài shěnjì fāngmiàn hézuò de fǎlǜ zhàng’ài.

  Kǎ qí shuō:“Shì de, zhōngguó zuìjìn fāshēngle yīxiē guīzé biànhuà, tāmen sìhū biǎomíng xiàng qián mài chūle jījí de yībù. Dàn shìshí shì, guīgēnjiédǐ, wǒmen bù zhīdào měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì jiāng nénggòu gēnjù měiguó guīzé hé fǎguī duì nǎxiē gōngsī jìnxíng shěnjì.”

  “Yīncǐ, rúguǒ zuìdà de cānyù zhě……bǎidù, ālǐ bābā, téngxùn——zhèxiē gōngsī shìfǒu huì xiàng měiguó jiānguǎn jīgòu gōngkāi zhàngbù yǐ jìnxíng shěnjì? Yīnwèi rúguǒ tāmen bù zhèyàng zuò, nǐ jiù huì shīqù yī duī shìzhí,” tā bǔchōng dào.

  Qítā fēnxī shī yě dūncù tóuzī zhě bǎochí jǐnshèn.

  “Kěnéng xūyào cǎiqǔ jùtǐ de zhèngcè xíngdòng lái wěndìng zhōngguó fángdìchǎn shìchǎng, yǐ wéichí zhè yī shìchǎng fǎntán. Principal Global Investors shǒuxí cèlüè shī Seema Shah zài shàng zhōu de yīgè bǐjì.

  Fángdìchǎn zhàiwù wéijī yǐjīng lóngzhào zhōngguó jīngjì. Xiānggǎng jiāoyì suǒ zuìjìn zàntíngle 30 duō zhǐ wèi néng ànshí gōngbù shōuyì de gǔpiào de jiāoyì, qízhōng bāokuò zhōngguó kāifā shāng róng chuàng zhōngguó, shìmào hé jiāzhàoyè.

  “Jǐnguǎn zhōngguó kěnéng huì huīfù duì shìchǎng yǒuhǎo de lìchǎng, dàn xiànzài chēng zhī wèi xīn de lóng shì hángqíng hái wéi shíguò zǎo,” shā ā shuō.

  Yánjiū gōngsī Capital Economics de Kieran Tompkins bǔchōng shuō, jìnqí zēngzhǎng qiánjǐng jìxù èhuà, gāo yóujià, xīn de fēngsuǒ hé qítā wēixié yínglì zēngzhǎng de yīnsù.

  “Gèng zhòngyào de shì, jíshǐ guónèi zhèngcè zhìdìng duì tóuzī zhě lái shuō quèshí bù zài nàme zhòngyào, dàn wūkèlán de zhànzhēng hé zhōngguó yǔ èluósī de liánméng yǐjīng yǐnfāle rénmen duì rùqīn jiāng jiāsù gāi guó jīnróng tǐxì yǔ měiguó tuōgōu jìnchéng de dānyōu,” zhùlǐ jīngjì xué jiā zài 4 yuè 1 rì de bàogào zhōng shuō.

  “Yīncǐ, wǒmen huáiyí zhōngguó gǔshì jiāng jìxù chéng yā, jǐnguǎn qí gū zhí xiāngduì yú qítā MSCI gǔpiào zhǐshù xiāngduì jiào dī,” tā bǔchōng dào.

  Elon Musk gānggāng gòumǎile Twitter 9% de gǔfèn——rúguǒ nǐ wǔ nián qián tóuzī 1,000 měiyuán, nǐ jiāng yǒngyǒu duōshǎo qián.

  Zài wénjiàn xiǎnshì tè sī lā shǒuxí zhíxíng guān āi lóng mǎ sīkè gòumǎile shèjiāo wǎngluò 9.2% De gǔfèn hòu,Twitter gǔjià zài zhōuyī zǎopán jiāoyì zhōng biāoshēng.

  Jù péngbóshè bàodào, mǎ sīkè chí yǒu de 73,486,938 gǔ gǔpiào shǐ tā chéngwéi Twitter de zuìdà gǔdōng, àn zhōu wǔ shōupán jià jìsuàn,CNBC duì tā de gū zhí wèi 28.9 Yì měiyuán——jǐn zhàn shìjiè shǒufù 2730 yì měiyuán cáifù de yī xiǎo bùfèn.

  Duōnián lái, mǎ sīkè yīzhí shì Twitter zuì zhùmíng de yònghù zhī yī, qí zhuīsuí zhě rénshù xiàn yǐ chāoguò 8000 wàn. Tā de tuī wén guòqù céng ràng tā xiànrù kùnjìng, qízhōng bāokuò 2019 nián de fěibàng shěnpàn, cǐqián tāchēng yī míng yīngguó dòngxué tànxiǎn zhě wéi “liàn tóng pǐ zhě”. Mǎ sīkè bèi rèndìng bù chéngdān zérèn.

  Jù CNBC bàodào,2018 nián, tā yīn “yòng tuī wén wùdǎo tóuzī zhě” ér bèi měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì fákuǎn 2000 wàn měiyuán. Yǔ měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì de chōngtú yě dǎozhì mǎ sīkè xūyào ràng tè sī lā de lǜshī shěnchá tā de yīxiē tuī wén.

  Zuìjìn jǐ zhōu, mǎ sīkè pīpíng tuī tè “wèi néng zūnshǒu yánlùn zìyóu yuánzé”, shènzhì biǎoshì tā zhèngzài kǎolǜ jiànlì yīgè xīn de shèjiāo méitǐ píngtái.

  Mǎ sīkè de suǒyǒuquán jiāng duì shèjiāo wǎngluò chǎnshēng shénme yǐngxiǎng (rúguǒ yǒu de huà) hái yǒudài guānchá. Mǎ sīkè de suǒyǒuquán gǔfèn shì bèidòng de, zhè yìwèizhe tā shì yī míng pǔtōng gǔdōng, yǔ gōngsī de yùnyíng méiyǒu rènhé guānxì.

  Rán’ér, xǐhuān Wedbush de fēnxī shī Dan Ives tuīcè tā zuìzhōng kěnéng huì chángshì “mǒu zhǒng xíngshì de shōugòu”.

  “Kǎolǜ dào mǎ sīkè zhìshǎo yīzhí zài tánlùn de shìqíng, zhìshǎo cóng shèjiāo méitǐ de jiǎodù lái kàn, zhè shì yǒu dàolǐ de,” ài fū sī zhōuyī zài CNBC de “Squawk Box” zhōng biǎoshì.

  Mǎ sīkè de shōugòu lìjí ràng zhè jiā shèjiāo wǎngluò de gǔjià zài zhōuyī zǎoshang biāoshēngle 20% yǐshàng.

  Gēnjù CNBC de jìsuàn, rúguǒ nǐ wǔ nián qián de 2017 nián 4 yuè 4 rì zài Twitter shàng tóuzīle 1,000 měiyuán, nàme jiézhì zhōuyī shàngwǔ 11:55, Nǐ de tóuzī jiāng zēngzhǎng 236.7%, Zǒng shìzhí wèi 3,366.92 Měiyuán.

  Rán’ér, rúguǒ nǐ yǐ 2013 nián 26 měiyuán de IPO jiàgé tóuzī Twitter, tā de jiàzhí huì gèng dī. Yǔ 2013 nián 11 yuè 7 rì xiāngtóng de 1,000 měiyuán tóuzī, yǐ zhōuyī shàngwǔ 49.46 Měiyuán de jiàgé jìsuàn, jiāng jiàzhí 1,902 měiyuán, huíbào lǜ wèi 90.2%.

  Zài tóngyī liǎng gè shíqí nèi, biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù fēnbié zēngzhǎngle 93.7% Hé 161.7%.

  Jǐnguǎn Twitter duōnián lái de zēngzhǎng yǐjí mǎ sīkè zuìjìn de cānyù, dàn dāngè gǔpiào de guòqù huíbào bìng bùnéng yùcè wèilái de jiéguǒ. Quèbǎo zài tóuzī qián zǐxì yánjiū nín de xuǎnzé.

  Yǔqí shìtú yùcè nǎxiē gǔpiào huì shàngzhǎng, nǎxiē gǔpiào huì xiàdié, bùrú kǎolǜ gòumǎi dī chéngběn zhǐshù jījīn bìng chí yǒu tāmen. Zhè zhǒng lèixíng de duōyuán huà jījīn tōngcháng bǎochí xiāngduì wěndìng, bìng bìmiǎn xuǎnzé dānyī gǔpiào dài lái de qǐfú.

  Mógēn shì dān lì de màikè wēi’ěrxùn jǐnggào shuō,“xióngshì fǎntán” zhèngzài wèi xiūzhèng diàndìng jīchǔ.

  Yījiā dàxíng huá’ěrjiē gōngsī zhèng chǔyú xiūzhèng guānchá zhuàngtài.

  Jǐnguǎn zuìjìn chūxiànle shìchǎng fǎntán, dàn mógēn shì dān lì de màikè wēi’ěrxùn zhèng zhǔnbèi yíngjiē cóng xiànzài dào 9 yuè zhī jiān zhìshǎo 13% de biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù xiàdié.

  Wēi’ěrxùn zhōuyī yǐnyòngle CNBC de “kuài qián” jiémù dì jìshù nìfēng.

  “Tā quèshí jùyǒu wǒ suǒ shuō de xióngshì fǎntán de suǒyǒu tèzhēng,” gāi gōngsī shǒuxí měiguó gǔpiào cèlüè shī jiān shǒuxí tóuzī guān biǎoshì. “Dōngxī chāo màile.”

  Tā hái tèbié tí dàole yǐ kējì gǔ wéi zhǔ de nà sī dá kè zhǐshù, gāi zhǐshù zhōuyī shàng zhǎng liǎo jìn 2%. Zài guòqù de sān zhōu lǐ, tā shàngzhǎngle 13% yǐshàng.

  “Nà sī dá kè zhǐshù zài zhèlǐ zàicì yù dào zǔlì…… Huí dào 200 rì yídòng píngjūn xiàn,” wēi’ěrxùn bǔchōng dào. “Xiànzài shì bǎochí fángyù de hǎo shíjī, yīnwèi, kàn, wǒmen chǔyú zhōuqí hòuqí.”

  Tā yīzhí dānxīn tōngzhàng biāoshēng hé měiliánchǔ de jǐnsuō zhèngcè huì zēngjiā shuāituì fēngxiǎn. Wēi’ěrxùn rènwéi, zhè kěnéng huì chuàngzào yīgè gǔpiào biǎoxiàn bǐ zhàiquàn chà de huánjìng.

  “Wǒmen rènwéi jīnnián bù huì chūxiàn shuāituì. Dàn yěxǔ míngnián kěnéng huì yǒu yīgè,” wēi’ěrxùn shuō. “Yīncǐ, shìchǎng jiāng jìnxíng fángyù xìng jiāoyì.”

  Shìchǎng shàng zuìdà de kōngtóu wēi’ěrxùn rènwéi, biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù zuìzhōng jiàng zài 4,400 diǎn shōupán, jiào 1 yuè 4 rì chuàngxià de lìshǐ gāo diǎn xiàdié yuē 9%.

  “Wǒmen zhèngzài jiābèi fángshǒu,” wēi’ěrxùn zài zhōuyī de yán jiù bàogào zhōng xiě dào. “Zēngzhǎng zhèngzài chéngwéi gǔpiào tóuzī zhě zuì guānxīn de wèntí, ér bùshì gèng gāo de lìlǜ.”

  Wēi’ěrxùn de shìchǎng cèlüè bāokuò gōngyòng shìyè, bìxū xiāofèipǐn hé yīliáo bǎojiàn, yǐ pǎo yíng dàpán.

  Qùnián dōngtiān zài “kuài qián” shàng, tā hái chuīpěngle jùyǒu fángyù xìng hé túpò 4,000 diǎn de xuǎn gǔ de yōudiǎn.

  Wēi’ěrxùn zài 1 yuè 24 rì shuō:“Wǒ xūyào dī yú 4,000 diǎn cáinéng biàn dé zhēnzhèng yǒu jiànshè xìng. Wǒ quèshí rènwéi zhè huì fāshēng.”

  Xiànzài, rúguǒ měiliánchǔ bù nàme kuài huò bù nàme měngliè de jiā xī, tā yuànyì huǎnhé tā de bēiguān qíngxù.

  “Kǎolǜ dào mùqián de tōnghuò péngzhàng, zhè kěnéng bùzài tǎolùn fànwéi nèi,” wēi’ěrxùn zhǐchū. “Dàn zhè jiāng shì yī zhǒng zhēnzhèng de língdānmiàoyào, kěyǐ ràng shìchǎng zǒu dé gèng yuǎn yīdiǎn.”

  Tā hái jiāng hǎo yú yùqí de shōuyì liè wèi qiánzài de shàngxíng tōngpèifú.

  Ngay bên dưới là đáp án của giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 Thầy Vũ chia sẻ kèm theo với bài tập này.

  Đáp án bài giảng trong Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 được đi kèm ngay bên dưới phần chú thích phiên âm tiếng Trung để hỗ trợ học viên nhanh chóng tra cứu được các từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp chưa được học.

  Kiến thức trong Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 chính là nền tảng rất quant trọng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài học về sau.

  Các nguồn tin cho biết các biện pháp trừng phạt Nga mới của EU có thể bao gồm thép, hàng xa xỉ, nhiên liệu máy bay và hơn thế nữa.

  Khối vẫn còn chia rẽ về việc có nên mở rộng các lệnh trừng phạt đó đối với nhập khẩu năng lượng hay không – mặc dù đã có bằng chứng về tội ác chiến tranh của các lực lượng Nga ở Ukraine.

  Việc áp đặt lệnh cấm ngay lập tức đối với khí đốt, dầu mỏ hoặc thậm chí là than đá của Nga đã là một chủ đề gây tranh cãi lớn trong EU kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

  Trong khi một số quốc gia ủng hộ việc cấm năng lượng của Nga, các quốc gia EU khác lại cho rằng họ quá phụ thuộc vào năng lượng của Nga và họ sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế của chính họ nhiều hơn là của Nga.

  Liên minh châu Âu đang thực hiện một gói trừng phạt mới chống lại Nga có khả năng hạn chế việc cho thuê máy bay và xuất nhập khẩu các sản phẩm như nhiên liệu máy bay, sản phẩm thép và hàng xa xỉ, hai nguồn tin am hiểu về các cuộc thảo luận nói với CNBC.

  Tuy nhiên, khối vẫn còn chia rẽ về việc có nên mở rộng các biện pháp trừng phạt đó đối với nhập khẩu năng lượng hay không – mặc dù đã có bằng chứng về tội ác chiến tranh của các lực lượng Nga ở Ukraine.

  Công tố viên hàng đầu của Ukraine cho biết 410 thi thể đã được tìm thấy ở các thị trấn được tái chiếm từ việc lực lượng Nga rút lui xung quanh Kyiv như một phần của cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra. Cuối tuần qua, nhiều tổ chức truyền thông quốc tế đã đưa tin về các vụ giết hại hàng loạt dân thường ở thị trấn Bucha, một thành phố của Ukraine gần thủ đô Kyiv của đất nước, nơi từng bị Nga chiếm đóng cho đến gần đây.

  Các báo cáo đã dẫn đến một loạt lời kêu gọi từ bên trong Liên minh châu Âu để khối này tiến xa hơn trong việc trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược vô cớ vào Ukraine. Khối hiện đang thực hiện gói trừng phạt thứ năm chống lại Nga với vòng biện pháp mới dự kiến sẽ được thông qua vào cuối tuần này.

  Hai quan chức EU, những người không muốn nêu tên do tính chất nhạy cảm của cuộc đàm phán, nói với CNBC rằng đề xuất cho gói trừng phạt tiếp theo bao gồm cho thuê máy bay, sản phẩm thép, hàng xa xỉ và nhiên liệu máy bay. Cả hai nguồn tin đều nói thêm rằng gói này vẫn đang trong quá trình thực hiện và có thể thay đổi khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra trong những ngày tới và trước cuộc họp quan trọng của các đại sứ EU vào thứ Tư.

  Một trong những quan chức nói thêm rằng “rõ ràng là còn thiếu một thành phần lớn” liên quan đến việc thiếu các biện pháp đối với ngành năng lượng của Nga.

  Việc áp đặt lệnh cấm ngay lập tức đối với khí đốt, dầu mỏ hoặc thậm chí than đá của Nga đã là một chủ đề gây tranh cãi lớn trong EU kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Trong khi một số quốc gia ủng hộ việc cấm năng lượng của Nga, các quốc gia EU khác lại cho rằng họ quá phụ thuộc về năng lượng của Nga và chúng sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế của chính họ nhiều hơn là của Nga.

  Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, cho biết hôm thứ Hai rằng EU nên đồng ý về việc hạn chế dầu và than của Nga sau những hành động tàn bạo được báo cáo ở Bucha. Ví dụ, vào tháng trước, Ba Lan đã thông báo rằng họ sẽ ngừng nhập khẩu than của Nga.

  Tuy nhiên, có một nhóm các quốc gia EU rất lên tiếng vẫn phản đối việc thông qua bất kỳ lệnh trừng phạt năng lượng nào.

  Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói với CNBC tại Luxembourg hôm thứ Hai: “Chúng tôi muốn [trong thời gian ngắn] ít phụ thuộc hơn vào việc nhập khẩu năng lượng của Nga sang Liên minh châu Âu và Đức sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga.

  Ông nói thêm: “Chúng ta phải gây thêm áp lực lên Putin và phải cô lập Nga – chúng ta phải cắt mọi mối quan hệ kinh tế với Nga, nhưng hiện tại thì không thể cắt nguồn cung cấp khí đốt.

  Khi được hỏi liệu bây giờ, như Macron đề xuất, EU có nên tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với dầu khí hay không, Lindner nói, “Tôi không có suy đoán nào cả”.

  Người đồng cấp Áo của ông cũng phản đối việc áp đặt lệnh cấm khí đốt của Nga.

  “Áo không ủng hộ các biện pháp trừng phạt liên quan đến khí đốt. Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga và tôi nghĩ rằng tất cả các biện pháp trừng phạt tấn công chúng tôi nhiều hơn là của Nga sẽ không tốt cho chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi chống lại các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực dầu khí, ”Magnus Brunner, Bộ trưởng liên bang về tài chính của Áo, nói với CNBC.

  Văn phòng thống kê châu Âu ước tính rằng Áo đã nhập khẩu gần 59% lượng khí đốt tự nhiên từ Nga trong năm 2020. Bulgaria, Cộng hòa Séc, Latvia và Hungary đã nhập khẩu một lượng khí đốt tự nhiên từ Nga thậm chí cao hơn trong cùng năm đó, theo Eurostat.

  Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu hôm thứ Hai cho biết quá trình chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới là “bí mật”.

  “Chúng tôi không bao giờ bình luận về các quy trình đang diễn ra,” người phát ngôn nói thêm.

  Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của khối, chuẩn bị các đề xuất về các biện pháp trừng phạt trong các cuộc đàm phán với 27 thủ đô của EU và sau đó các quốc gia đó sẽ thông qua các biện pháp này. Bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào cũng cần có sự nhất trí.

  Các nhà đầu tư có thể đang nhảy vào chứng khoán Trung Quốc.

  “Các nhà đầu tư toàn cầu có thể đang nhảy súng một chút. Shehzad Qazi, giám đốc điều hành của China Beige Book International, nói.

  Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã xác định các công ty Trung Quốc có thể bị hủy niêm yết nếu họ không tuân thủ các yêu cầu kiểm toán.

  Nhưng Trung Quốc gần đây đã phát tín hiệu hỗ trợ cho các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ – thúc đẩy sự phục hồi của cổ phiếu.

  Một số nhà phân tích vẫn bi quan về chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ, cảnh báo con đường phía trước vẫn chưa chắc chắn mặc dù các dấu hiệu cho thấy chúng có ít nguy cơ bị hủy niêm yết hơn khỏi các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.

  “Các nhà đầu tư toàn cầu có thể đang nhảy súng một chút. Shehzad Qazi, giám đốc điều hành của China Beige Book International, nói.

  Tháng 3 là một tháng đầy biến động đối với chứng khoán Trung Quốc, sau đó giảm mạnh khi Bắc Kinh ra dấu hiệu hỗ trợ nhiều hơn cho các công ty niêm yết ở nước ngoài.

  Chỉ số MSCI Trung Quốc tăng gần 24% trong tháng, xoay quanh mức giảm 25% trong nửa đầu năm. Chỉ số này theo dõi tất cả các cổ phiếu Trung Quốc, bao gồm cả những cổ phiếu được niêm yết ở Hồng Kông, Đại lục và Hoa Kỳ. Các thành phần hàng đầu của nó chủ yếu là cổ phiếu công nghệ. Chỉ số ADR của CNBC, theo dõi các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ, đã tăng khoảng 25% từ giữa tháng 3 đến ngày 1 tháng 4.

  “Tôi có cảm giác rằng rất nhiều nhà đầu tư hiện đang rất hài lòng với tiến độ nhưng không thực sự tập trung vào thực tế là có rất nhiều điều không chắc chắn ở đó, rất nhiều điều chưa biết,” Qazi nói với CNBC’s “Squawk Box Asia” hôm thứ Hai.

  Harvey Pitt, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ từ năm 2001 đến năm 2003, nói thêm: “Đây rõ ràng là một nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm tạo ra vẻ ngoài minh bạch hơn. Ma quỷ thực sự sẽ có trong chi tiết ”.

  “Câu hỏi duy nhất sẽ là: những người hiện đang đầu tư vào các công ty Trung Quốc có đang mở to mắt ra làm như vậy không?” Pitt hỏi, hiện là Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Kalorama Partners.

  Đầu tháng 3, cổ phiếu của các công ty Trung Quốc đã chịu áp lực khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ bắt đầu xác định các công ty Trung Quốc có thể bị hủy niêm yết nếu họ không tuân thủ các yêu cầu kiểm toán. Những người đó bao gồm gã khổng lồ công nghệ Baidu, công ty dược phẩm sinh học BeiGene và công ty kinh doanh nhà hàng thức ăn nhanh Yum China.

  Vào thứ Sáu, cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại New York đã tăng mạnh hơn sau khi có báo cáo rằng Trung Quốc đang xem xét cấp cho các cơ quan chức năng của Mỹ quyền truy cập đầy đủ vào các cuộc kiểm tra công ty. Điều này sẽ cho phép các công ty đó tiếp tục giao dịch công khai ở Mỹ.

  Cuối tuần qua, Bắc Kinh cũng đề xuất sửa đổi các quy tắc bảo mật liên quan đến việc niêm yết ở nước ngoài, loại bỏ rào cản pháp lý đối với sự hợp tác giữa hai nước về kiểm toán, Reuters đưa tin.

  Qazi nói: “Đúng, đã có những thay đổi quy tắc gần đây ở Trung Quốc và chúng dường như gợi ý một bước tiến tích cực. Nhưng sự thật là vào cuối ngày, chúng tôi không biết chi tiết cụ thể về những công ty nào mà SEC sẽ có thể kiểm tra theo các quy tắc và quy định của Hoa Kỳ ”.

  “Vì vậy, nếu những người chơi lớn nhất … Baidu, Alibaba, Tencent – những công ty này sẽ mở sổ sách của họ cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ để kiểm tra? Bởi vì nếu họ không làm vậy, bạn đang lấy đi rất nhiều vốn hóa thị trường, ”ông nói thêm.

  Các nhà phân tích khác cũng kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng.

  “Hành động chính sách cụ thể để ổn định thị trường bất động sản của Trung Quốc có thể sẽ được yêu cầu để duy trì sự phục hồi của thị trường này. Chính sách không COVID của Trung Quốc và các hạn chế hoạt động cũng sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng và tâm lý trong thời gian tới, trong khi mối quan hệ của nước này với Nga có nghĩa là mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ treo lơ lửng trên thị trường, ”Seema Shah, chiến lược gia trưởng tại chính Nhà đầu tư toàn cầu, cho biết trong một lưu ý vào tuần trước.

  Cuộc khủng hoảng nợ tài sản đã rình rập nền kinh tế Trung Quốc. Sàn giao dịch Hồng Kông gần đây đã đình chỉ giao dịch hơn 30 cổ phiếu không báo cáo thu nhập đúng hạn, bao gồm các nhà phát triển Trung Quốc Sunac China, Shimao và Kaisa.

  Shah cho biết: “Mặc dù Trung Quốc có thể đang tiếp tục lập trường thân thiện với thị trường, nhưng vẫn còn quá sớm để gọi đây là một đợt vận hành thị trường rồng mới.

  Kieran Tompkins của công ty nghiên cứu Capital Economics nói thêm rằng triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn tiếp tục xấu đi, với giá dầu cao, các đợt đóng cửa được gia hạn và các yếu tố khác đe dọa tăng trưởng thu nhập.

  “Hơn nữa, ngay cả khi việc hoạch định chính sách trong nước không trở nên ít quan tâm hơn đối với các nhà đầu tư, cuộc chiến ở Ukraine và liên minh của Trung Quốc với Nga đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xâm lược sẽ đẩy nhanh quá trình tách rời hệ thống tài chính của đất nước với Mỹ”, trợ lý nhà kinh tế cho biết trong một ghi chú ngày 1 tháng Tư.

  “Do đó, chúng tôi nghi ngờ rằng thị trường chứng khoán của Trung Quốc sẽ vẫn chịu áp lực, mặc dù định giá của nó so với các chỉ số vốn cổ phần MSCI khác là tương đối thấp,” ông nói thêm.

  Elon Musk vừa mua 9% Twitter — đây là số tiền bạn có nếu đầu tư 1.000 đô la vào 5 năm trước.

  Cổ phiếu Twitter tăng vọt trong phiên giao dịch sáng thứ Hai sau khi hồ sơ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã mua 9,2% cổ phần của mạng xã hội này.

  73.486.938 cổ phiếu của Musk trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter và được CNBC định giá 2,89 tỷ USD theo giá đóng cửa hôm thứ Sáu – một phần nhỏ trong số tài sản 273 tỷ USD của người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg.

  Musk trong nhiều năm là một trong những người dùng nổi tiếng nhất của Twitter, với lượng người theo dõi hiện là hơn 80 triệu. Trong quá khứ, những dòng tweet của anh ấy đã khiến anh ấy chìm trong làn nước nóng, bao gồm cả một phiên tòa xét xử phỉ báng năm 2019 sau khi anh ấy gọi một nhà thám hiểm hang động người Anh là “anh chàng pedo”. Musk không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

  Vào năm 2018, ông bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ buộc 20 triệu USD tiền phạt vì “gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng các dòng tweet”, CNBC đưa tin. Việc hợp tác với SEC cũng dẫn đến việc Musk cần các luật sư của Tesla kiểm tra một số tweet của mình.

  Trong những tuần gần đây, Musk đã chỉ trích Twitter vì “không tuân thủ các nguyên tắc tự do ngôn luận” và thậm chí còn nói rằng ông đang xem xét xây dựng một nền tảng truyền thông xã hội mới.

  Vẫn còn phải xem tác động, nếu có, quyền sở hữu của Musk đối với mạng xã hội. Cổ phần sở hữu của Musk là thụ động, có nghĩa là anh ta là một cổ đông thường xuyên và không có bất kỳ liên quan nào đến hoạt động của công ty.

  Tuy nhiên, các nhà phân tích thích Dan Ives của Wedbush đã suy đoán rằng cuối cùng anh ta có thể thử “một số hình thức mua lại”.

  “Điều này có ý nghĩa với những gì Musk đã nói đến, ít nhất là từ góc độ truyền thông xã hội,” Ives cho biết hôm thứ Hai trên “Squawk Box” của CNBC.

  Việc mua lại của Musk ngay lập tức khiến cổ phiếu của mạng xã hội tăng vọt hơn 20% vào sáng thứ Hai.

  Nếu bạn đã đầu tư 1.000 đô la vào Twitter cách đây 5 năm vào ngày 4 tháng 4 năm 2017, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng 236,7% vào lúc 11:55 sáng Thứ Hai, theo tính toán của CNBC, với tổng giá trị thị trường là 3.366,92 đô la.

  Tuy nhiên, nó sẽ có giá trị thấp hơn nếu bạn đầu tư vào Twitter với giá IPO năm 2013 là 26 đô la. Khoản đầu tư 1.000 đô la tương tự được thực hiện vào ngày 7 tháng 11 năm 2013 sẽ trị giá 1.902 đô la tính đến giá sáng thứ Hai là 49,46 đô la – lợi tức 90,2%.

  Trong cùng hai khoảng thời gian, chỉ số S&P 500 lần lượt tăng 93,7% và 161,7%.

  Bất chấp sự tăng trưởng của Twitter trong những năm qua và sự tham gia gần đây của Musk, lợi nhuận trong quá khứ của một cổ phiếu riêng lẻ không dự đoán được kết quả trong tương lai. Đảm bảo nghiên cứu kỹ các lựa chọn của bạn trước khi đầu tư.

  Và thay vì cố gắng dự đoán cổ phiếu nào sẽ tăng và cổ phiếu nào đi xuống, hãy cân nhắc mua các quỹ chỉ số chi phí thấp và nắm giữ chúng. Loại quỹ đa dạng hóa này thường tương đối ổn định và tránh những thăng trầm đi kèm với việc chọn các cổ phiếu đơn lẻ.

  “Cuộc biểu tình của thị trường gấu” đang tạo tiền đề cho một sự điều chỉnh, Mike Wilson của Morgan Stanley cảnh báo.

  Một công ty lớn ở Phố Wall đang theo dõi sự điều chỉnh.

  Bất chấp thị trường hồi phục mới nhất, Mike Wilson của Morgan Stanley đang chuẩn bị cho sự sụt giảm của S&P 500 ít nhất 13% từ nay đến tháng 9.

  Wilson đã trích dẫn các thông tin kỹ thuật về “Fast Money” của CNBC vào thứ Hai.

  “Nó có tất cả các dấu hiệu của cái mà tôi gọi là một đợt phục hồi của thị trường giá xuống,” giám đốc chiến lược cổ phiếu và giám đốc đầu tư của công ty cho biết. “Mọi thứ đã được bán quá mức.”

  Anh ấy cũng chỉ ra Nasdaq nặng về công nghệ, đã tăng gần 2% vào thứ Hai. Nó đã tăng hơn 13% trong ba tuần qua.

  Wilson nói thêm: “Nasdaq lại gặp phải ngưỡng kháng cự ở đây …. quay trở lại đường trung bình động 200 ngày. “Đây là thời điểm thích hợp để duy trì sự phòng thủ bởi vì nhìn xem, chúng ta đang trễ chu kỳ”.

  Ông đã lo lắng về sự gia tăng lạm phát và chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang làm tăng rủi ro suy thoái. Theo Wilson, nó có thể tạo ra một môi trường, nơi cổ phiếu hoạt động kém hơn trái phiếu.

  “Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có suy thoái trong năm nay. Nhưng có lẽ năm sau có thể có một chiếc, ”Wilson nói. “Vì vậy, thị trường sẽ giao dịch phòng thủ.”

  Wilson, con gấu lớn nhất của thị trường, tin rằng S&P 500 cuối cùng sẽ kết thúc năm ở mức 4.400 – giảm khoảng 9% so với mức cao nhất mọi thời đại của chỉ số vào ngày 4 tháng 1.

  Wilson đã viết trong ghi chú nghiên cứu hôm thứ Hai. “Tăng trưởng đang trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà đầu tư cổ phần thay vì tỷ lệ cao hơn.”

  Sách hướng dẫn thị trường của Wilson bao gồm các tiện ích, mặt hàng thiết yếu của người tiêu dùng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe để vượt trội hơn.

  Trong chương trình “Fast Money” vào mùa đông năm ngoái, anh ấy cũng đã giới thiệu thành tích của những lần chọn cổ phiếu có phẩm chất phòng ngự và khả năng bùng nổ dưới 4.000.

  Wilson nói vào ngày 24 tháng 1. “Tôi cần thứ gì đó dưới 4.000 để thực sự mang tính xây dựng.“ Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. ”

  Bây giờ, anh ấy sẵn sàng giảm bớt xu hướng giảm giá của mình nếu Fed không tăng lãi suất nhanh hoặc mạnh.

  Wilson lưu ý: “Điều đó có lẽ khỏi bàn vì lạm phát đang diễn ra ở đó. “Nhưng đó sẽ là một liều thuốc tiên thực sự cho phép thị trường có thể tiến xa hơn một chút.”

  Anh ấy cũng liệt kê các khoản thu nhập tốt hơn mong đợi như một ký tự đại diện tiềm năng tăng giá.

  Giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 vừa cung cấp cho các bạn học viên rất nhiều kiến thức mới, Thầy Vũ sẽ thường xuyên kiểm tra bài cũ trên lớp, các bạn chú ý học thật kỹ và ôn tập bài vở hàng ngày nhé.

  Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức của giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1. Các bạn còn chỗ nào chưa được giải đáp trên lớp thì hãy đăng câu hỏi lên diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Để bổ sung thêm kiến thức cho giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thì các bạn cần xem thêm các bài giảng khác về tiếng Trung thương mại luyện dịch ứng dụng thực tế bên dưới.

  Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ kiến thức quan trọng của giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 rồi.

  Các bạn muốn củng cố thật chắc kiến thức của bài giảng Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 thì cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 sau đây nhé.

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 sẽ mở đầu cho bài giảng lớp luyện thi HSK 1 online miễn phí của Thầy Vũ.

  Các bạn học viên lưu ý kiến thức của giáo án Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 vẫn chưa đủ dùng để có thể luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp. Vì vậy các bạn cần tăng cường làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây.

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 tổng hợp cho chúng ta rất nhiều từ vựng HSK 1 và ngữ pháp HSK 1.

  Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 các bạn chú ý về nhà xem lại bài giảng này nhé.

  Bài giảng hôm nay Sách luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 hàng ngày chia sẻ đến đây là hết rồi,các bạn học viên hãy nhớ chú ý lưu bài giảng về học dần nha,chúc các bạn có một buổi học tiếng Trung thật vui vẻ và ý nghĩa nha.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất