Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ
  00:00
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ
  01:25:11
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:32:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
  01:28:14
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
  01:44:26
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
  01:26:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:09:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
  01:49:54
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
  01:33:28
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 chính là tựa đề bài giảng hôm nay được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn để đăng tải cho các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster, các bạn cần phải cung cố thêm kiến thức cho bản thân mình.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Tổng hợp tài liệu biên phiên dịch tiếng Trung HSK cấp 2 bài số 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 là tiêu đề bài học ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn, bài giảng này được biên tập dựa theo chương trình đào tạo và giảng dạy các lớp luyện biên phiên online cơ bản nâng cao theo hệ thống giáo án bài giảng trong bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK của Thầy Nguyễn Minh Vũ chủ biên biên soạn. Bài học được đăng trên website chinemaster.com sẽ là giáo án bài tập cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Chúng tôi xin được cung cấp thông tin cụ thể là Trung tâm có trụ sở chính đặt tại Quận Thanh Xuân ChineMaster tại Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, khu vực Ngã Tư Sở, Hà Nội , đây chính là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK 1 đến luyện thi HSK 9 theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9, khóa học tiếng Trung thương mại theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

  Giáo án bài giảng hôm nay có tiêu đề là Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2.

  Các bạn học viên hãy xem lại bài học ngày hôm qua tại link sau nhé

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 1

  Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung mới đó là tham khảo bảng tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại, các bạn phải cần thật nhiều từ vựng để có thể giao tiếp một cách linh hoạt hơn.

  Bảng từ vựng tiếng Trung thương mại

  Bạn nào chưa cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính thì tải xuống ngay tại link bên dưới để học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Tải bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

  999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại chuyên mục tổng hợp đầy đủ tất cả các mẫu câu giao tiếp thường gặp để các bạn học viên có thể tự tin ứng dụng thực tế của Thầy Nguyễn Minh Vũ.

  999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Bạn nào muốn tham gia khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao lớp Thầy Vũ trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm lớp thì đăng ký theo hướng dẫn chi tiết ở ngay link bên dưới.

  Khóa học tiếng Trung thương mại online

  Khóa học order Taobao 1688 pinduoduo và khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688 do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giảng bài và đứng lớp. Các bạn đăng ký khóa học đặt hàng Taobao 1688 Tmall của Thầy Vũ ngay tại link bên dưới.

  Khóa học order Taobao pinduoduo

  Các lớp học tiếng Trung online qua Skype của Thầy Vũ vẫn đang còn chỗ trống, các bạn chú ý đăng ký và liên hệ sớm Thầy Nguyễn Minh Vũ để có thể tham gia học cùng với chúng tôi nhé.

  Khóa học tiếng Trung online qua Skype

  Sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster kênh này do Thầy Nguyễn Ming Vũ thiết kế và biên soạn đều dựa trên kiến thức nền tảng trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

  Sách  tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập của Thầy Vũ chủ biên thì có thể mua tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn hoặc đặt mua trực tuyến nhé.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 các bạn cần xem thêm các bài giảng chuyên đề luyện tập kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung nhé.

  Sau đó các bạn cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây để củng cố thêm kiến thức cho giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 nhé.

  Bạn nào muốn ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online thì hãy nhanh chóng tham gia các lớp luyện thi HSK miễn phí, lớp luyện thi HSK online miễn phí được tổ chức khai giảng hàng tháng tại trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster các bạn nhé.

  Các bạn nên trang bị thêm mảng từ vựng mua hàng taobao 1688 tmall pinduoduo để phục vụ cho công việc kinh doanh online trên shopee tiki lazada và sendo nhé.

  Nội dung bài học Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 là bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đào tạo các lớp luyện thi HSK online miễn phí theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay các bạn sẽ được Thầy Vũ huấn luyện kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung HSK 2 thông qua các bài tập ứng dụng thực tế được thiết kế chuyên biệt bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn chú ý theo dõi tiến độ đi bài trên lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của ThS Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Các bạn chú ý download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows để làm các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế Thầy Vũ đưa ra mỗi ngày trên trang web luyện thi HSK miễn phí này nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 là một trong những giáo án Thầy Vũ hay sử dụng để làm tài liệu luyện thi HSK 9 cấp cho các bạn học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 sau đây sẽ giúp học viên nhanh chóng củng cố lại kiến thức đã học trên lớp.

  这些评论是在对中国大型科技和教育公司以及房地产开发商进行数月严格审查之后发表的——这些行业在短短二十年内为创始人和高管创造了巨额财富。

  徐说,与新冠病毒相关的国际旅行限制也加速了中国富人在新加坡设立家族办公室的兴趣。该国有一个全球投资者计划,允许投资至少 250 万新加坡元(180 万美元)的成年人申请永久居留权。

  自大流行开始以来,一些中国公民发现中国政府可以以控制病毒为由暂停签发和更新护照服务。

  中国国家移民管理局在回答 8 月份关于暂停护照的在线问题时表示,它只会向那些有必要或紧急原因出境的人签发此类文件。

  全球许多亿万富翁都使用家族办公室来管理他们的财富。新加坡的另一部分吸引力在于,它的地理位置使投资者能够接近亚洲的其他投资机会。

  据彭博社报道,自 2020 年底以来,桥水创始人 Ray Dalio 和谷歌联合创始人 Sergey Brin 在新加坡开设了家族办公室,以利用其友好的税收政策。

  根据新加坡经济发展局的数据,2020 年,新加坡约有 400 个家族办公室。自 2021 年底以来,该机构尚未更新该数字,也未向 CNBC 提供额外评论。

  协助在新加坡设立家族办公室的本地公司估计现在可能还有数百家。

  这推动了对服务人员的需求——业务的各个方面。徐说,她的公司去年将员工人数增加了 25%,而且在新加坡为家族办公室聘请司机变得越来越困难。

  俄罗斯和乌克兰之间持续的战争给希望在新加坡开设家族办公室的中国公民带来了不确定性。

  中国已表示反对制裁。北京也拒绝将俄罗斯对乌克兰的袭击称为入侵,官方媒体经常将冲突归咎于美国。

  与中国试图对战争采取中立立场相反,新加坡本月早些时候与美国和欧盟一道对俄罗斯实施制裁,据报道冻结了受制裁的俄罗斯个人和实体持有的当地银行账户。

  Jenga 的徐表示,资产冻结的消息让一些潜在的中国客户暂停了在新加坡开设家族办公室的计划。

  尽管如此,来自 Bayfront 的 Xu 和 Lin 表示,希望在新加坡开设家族办公室的中国人的询问今年的增长速度与 2021 年相似。

  但尚不清楚对新加坡的兴趣是否意味着该市在与香港作为金融中心的长期竞争中获得了显着优势。

  新加坡财政部长劳伦斯·黄上个月对 CNBC 表示,新加坡正在考虑征收更广泛的财富税——包括资本收益税、股息税和个人净财富税。

  徐说,香港金融专业人士在管理资金方面有着更成熟的记录,一些香港资产管理公司正前往新加坡寻找潜在客户。

  “如果新加坡在提供[优质]财富管理服务方面无法赶上,中国资产仍将由香港专业人士管理。毕竟,家族办公室的投资地点不受限制,”她说。

  入侵乌克兰给俄罗斯带来了严重的、意想不到的后果。这里只有 5 个。

  当俄罗斯入侵乌克兰时,人们普遍认为它预计会轻松战胜邻国,但事实证明,乌克兰是一个比预期更强大的对手。

  战争刚刚开始一个多月,莫斯科就面临着其侵略乌克兰的意外后果,从军队的高伤亡到未来几年的经济崩溃。

  当俄罗斯入侵乌克兰时,人们普遍认为它预计会轻松战胜邻国。

  但到目前为止,俄罗斯在其所谓的“特殊军事行动”方面几乎没有任何表现:其部队主要在乌克兰的北部、东部和南部边缘作战,并且发现该国更有组织性而且装备比他们预期的要好。

  俄罗斯军队只占领了一个城市,赫尔松,但即使是这种占领看起来也很不稳定,乌克兰军队发起了反攻以夺回南部港口。乌克兰其他地方也出现了类似的举动,官员声称其部队正在发动越来越多的反击。

  战争刚刚开始一个多月,莫斯科就面临着其侵略乌克兰的意外后果,从军队的高伤亡到未来几年的经济崩溃。

  俄罗斯一直不愿公布其损失的统计数据,但一名俄罗斯国防部官员周五表示,到目前为止,已有 1,351 名俄罗斯士兵在战争中丧生,另有 3,825 人受伤。

  乌克兰当局声称,超过 15,000 名俄罗斯士兵在冲突中丧生,而一名北约高级官员上周估计,有 8,000 至 15,000 人丧生。

  如果准确的话,这些数字对俄罗斯来说将是一个沉重的死亡人数——与 1980 年代阿富汗 10 年战争期间近 15,000 名苏联士兵的死亡人数相当。直到今天,这种入侵在俄罗斯还是不受欢迎的,因为它为这个国家带来的收益微乎其微,但却付出了很多鲜血。

  为了将俄罗斯军队的伤亡情况放在背景下,联合国人权办公室(OHCHR)周二表示,它已记录到乌克兰平民中共有 1,151 人死亡,其中包括 54 名儿童和 1,800 多名受伤平民。它认为实际的伤亡数字要高得多。

  人权高专办说:“记录在案的大多数平民伤亡是由使用具有广泛影响的爆炸性武器造成的,包括重型火炮和多管火箭系统的炮击,以及导弹和空袭。”

  这场战争的一个可能后果是,许多乌克兰人将对俄罗斯怀有持久的敌意,尤其是在房屋和民用基础设施遭到轰炸之后——包括马里乌波尔的儿童医院和产科病房,以及家庭寻求庇护的剧院。 .这些被国际社会普遍视为战争罪。俄罗斯声称它没有针对平民。

  乌克兰总统泽连斯基在 3 月初总结了该国的情绪时表示,“我们不会原谅,我们不会忘记,我们将惩罚在这场战争中在我们的土地上犯下暴行的每一个人”,然后补充说:“将会地球上除了坟墓别无安宁之处。”

  俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)赞扬了俄罗斯和乌克兰之间的文化、语言和历史联系,但他推动了可能成为两国之间永久分歧的因素。

  乌克兰议会的一名议员基拉·鲁迪克周一在推特上表示,看到乌克兰房屋因俄罗斯袭击而被烧毁,“这让我们感到更加愤怒”,而另一位议员则呼吁俄罗斯提供 4000 亿美元的赔偿,以重建乌克兰。

  普京近年来一直在激怒乌克兰人,重申他相信乌克兰“甚至不是一个国家”,它是俄罗斯的历史部分——实际上是创造的——他最近几周再次提出这一主张。

  另一方面,许多乌克兰人在过去 20 年的大部分时间里都在试图维护其与俄罗斯的分离,拒绝亲俄罗斯的政治(和政客),并在 2004 年和 2013 年煽动了两次而不是一次戏剧性的起义。在后者中“在 Euromaidan”抗议活动中,成千上万的乌克兰人冒着警察的暴行和暴力镇压呼吁政治变革,并要求乌克兰加入欧盟。

  这种野心在泽连斯基总统的领导下更加深了,他要求欧盟加快乌克兰加入欧盟的步伐,同时承认乌克兰可能永远不会加入北约——这是莫斯科的预期后果之一——因为它寻求妥协以寻求和平对付俄罗斯。

  2014年俄罗斯从乌克兰吞并克里米亚时,国际社会被指责行动迟缓、效率低下。这一次,当俄罗斯开始全面入侵时,国际社会加大了赌注,西方民主国家对俄罗斯的关键部门、企业和个人实施了广泛的制裁与克里姆林宫或支持入侵的人有关。

  因此,预计俄罗斯经济今年将陷入深度衰退。国际金融研究所预测,由于战争,俄罗斯经济将在 2022 年收缩多达 15%。它还预测 2023 年将下降 3%,并在上周的一份报告中警告说,这场战争“将摧毁 15 年的经济增长”。

  TS Lombard 的分析师预测,由于经济衰退和高通胀,俄罗斯公民的生活水平将受到“严重打击”。克里斯托弗·格兰维尔(Christopher Granville)和麦迪娜·赫鲁斯塔列娃(Madina Khrustaleva)周一在一份报告中表示,2 月份的年化通胀率为 9.2%,预计 3 月份将显着上升,“年终通胀率为 30-35% 的合理范围”。

  他们补充说,这可能会产生重要的中长期影响,尤其是在政治层面,普京的受欢迎程度可能会因此受到考验。然而,他们确实指出了俄罗斯可以减轻制裁对其经济影响的一种方法:增加对中国和印度的石油出口。俄罗斯在欧佩克的石油生产盟友也支持它。

  这场战争还加速了欧洲从俄罗斯能源进口的转变,大大削弱了该国从石油和天然气业务中获得的收入。”?

  它还使得耗资 110 亿美元的北溪 2 号天然气管道——旨在将更多的俄罗斯天然气输送到欧洲(美国、波兰和乌克兰警告这将增加该地区的能源不安全)——变得多余,也许是永远的。

  欧盟在 2021 年从俄罗斯进口了约 45% 的天然气,并承诺在年底前将俄罗斯天然气的购买量减少三分之二,欧盟委员会希望在 2030 年之前停止购买俄罗斯的化石燃料。与此同时,美国正寻求通过向该地区提供自己的液化天然气来填补缺口。然而,过渡仍然很复杂。

  “我们知道欧洲让自己变得过于依赖俄罗斯[能源],尤其是德国……但改变能源确实需要时间,这不仅仅是你在一夜之间关闭的电灯开关,”总裁弗雷德肯佩大西洋理事会的首席执行官和首席执行官告诉 CNBC。 “能源转型是一种转型,在那个时候你需要石油和天然气,”他补充说。

  在普京执政 22 年左右的时间里,他系统地、反复地试图削弱和破坏西方,无论是干涉美国(2016 年大选)和欧洲(右翼政治的资助)的民主进程。团体)或严重事件,例如据称对他的个人和政治敌人使用神经毒剂。

  专家认为,普京可能预计他对乌克兰的入侵会对西方产生分裂影响,各国无法就制裁达成一致,或向乌克兰提供武器,但事实证明恰恰相反。

  “西方的反应是前所未有的。这超出了任何人的预料——团结,比俄罗斯任何人准备或准备的要多得多,”《谜语俄罗斯》杂志的政治分析家兼编辑主任安东·巴尔巴辛告诉 CNBC。

  “基本上,正如我们所知,最终的经济战将摧毁俄罗斯的经济。这些制裁是否会阻止普京在乌克兰的战争——不会,但它肯定会大大限制我们与普京领导下的俄罗斯相处的时间,就像今天这样,”巴尔巴辛补充说。

  多少跳槽太多了?这是招聘经理所说的。

  25 岁的汉娜·威廉姆斯(Hannah Williams)拥有丰富的简历,尽管她在不到三年前才开始全职工作。

  自 2019 年以来,她一共担任了五份工作——最长的任期是一整年。

  有很多原因让她离开了这些工作。有一次,她发现这份工作与她报名的工作不同。其他时候,要么是因为工作与生活不平衡,要么是因为倦怠。

  “那是在大辞职期间,所以我感到有点被授权,因为其他人正在经历这一切,他们也正在辞职。我以前做过,我可以再做一次,”她告诉 CNBC Make It。

  她远不是一个人。

  根据 LinkedIn 的 2022 年研究,2021 年美国更换工作的 LinkedIn 用户增加了 37%。报告显示,Z 一代工人——1997 年或更晚出生的人——是“最不安分的”。

  大约 25% 的受访者表示,他们希望或计划在未来六个月内离开目前的雇主。

  CareerBuilder 在 2021 年进行的另一项研究发现,Z 世代员工平均在一份工作中花费两年零三个月,而千禧一代(25 至 40 岁)仅多工作 6 个月。

  相比之下,X 一代员工(41 至 56 岁)平均在同一工作岗位上工作 5 年,而婴儿潮一代(57 至 75 岁)则在其工作岗位上工作约 8 年。

  从职业生涯开始到结束在同一家公司工作的日子可能已经结束——但招聘经理对跳槽者有什么看法? CNBC Make It 发现。

  Relay Payments 的首席人事官艾米·齐默尔曼 (Amy Zimmerman) 表示,虽然现在跳槽“比以往任何时候都更容易接受”,但在任职不到一年的时间内换工作仍然“太快了”。

  “它发出了相当多的负面信号。第一,你缺乏承诺。第二,你缺乏毅力。它告诉我,如果事情变得艰难,你就开始吧。”

  齐默尔曼表示,所谓的换工作“最佳时机”是每两到三年换一次工作,因为这让求职者可以证明他们可以“做出承诺并兑现承诺”。

  任仕达新加坡和马来西亚董事总经理 Jaya Dass 表示,一份工作至少 18 个月是可以接受的,但如果任期持续三到五年,那将是“很棒的”。

  “我也倾向于问他们在公司的哪个日历年工作——这是我个人最喜欢找到的答案之一。我想知道你是否经历了公司的两个预算周期,”达斯说。

  Chú thích phiên âm cho giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 sẽ giúp bạn nhanh chóng tra cứu được các từ vựng tiếng Trung HSK 2 chưa được học.

  Mỗi ngày chúng tôi đều chia sẻ thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2.

  Các bạn chú ý làm bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 xong thì gửi bài tập lên diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster để được chấm bài nhé.

  Zhèxiē pínglùn shì zài duì zhōngguó dàxíng kējì hé jiàoyù gōngsī yǐjí fángdìchǎn kāifā shāng jìnxíng shǔ yuè yángé shěnchá zhīhòu fābiǎo de——zhèxiē hángyè zài duǎn duǎn èrshí niánnèi wèi chuàngshǐ rén hé gāo guǎn chuàngzàole jù’é cáifù.

  Xú shuō, yǔ xīnguān bìngdú xiāngguān de guójì lǚxíng xiànzhì yě jiāsùle zhōngguó fù rén zài xīnjiāpō shèlì jiāzú bàngōngshì de xìngqù. Gāi guóyǒu yīgè quánqiú tóuzī zhě jìhuà, yǔnxǔ tóuzī zhìshǎo 250 wàn xīnjiāpō yuán (180 wàn měiyuán) de chéngnián rén shēnqǐng yǒngjiǔ jūliú quán.

  Zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, yīxiē zhōngguó gōngmín fāxiàn zhōngguó zhèngfǔ kěyǐ yǐ kòngzhì bìngdú wèi yóu zàntíng qiānfā hé gēngxīn hùzhào fúwù.

  Zhōngguó guójiā yímín guǎnlǐ jú zài huídá 8 yuèfèn guānyú zàntíng hùzhào de zàixiàn wèntí shí biǎoshì, tā zhǐ huì xiàng nàxiē yǒu bìyào huò jǐnjí yuányīn chūjìng de rén qiānfā cǐ lèi wénjiàn.

  Quánqiú xǔduō yì wàn fùwēng dōu shǐyòng jiāzú bàngōngshì lái guǎnlǐ tāmen de cáifù. Xīnjiāpō de lìng yībùfèn xīyǐn lì zàiyú, tā dì dìlǐ wèizhì shǐ tóuzī zhě nénggòu jiējìn yàzhōu de qítā tóuzī jīhuì.

  Jù péngbóshè bàodào, zì 2020 niándǐ yǐlái, qiáo shuǐ chuàngshǐ rén Ray Dalio hé gǔgē liánhé chuàngshǐ rén Sergey Brin zài xīnjiāpō kāishèle jiāzú bàngōngshì, yǐ lìyòng qí yǒuhǎo de shuìshōu zhèngcè.

  Gēnjù xīnjiāpō jīngjì fāzhǎn jú de shùjù,2020 nián, xīnjiāpō yuē yǒu 400 gè jiāzú bàngōngshì. Zì 2021 niándǐ yǐlái, gāi jīgòu shàngwèi gēngxīn gāi shùzì, yě wèi xiàng CNBC tígōng éwài pínglùn.

  Xiézhù zài xīnjiāpō shèlì jiāzú bàngōngshì de běndì gōngsī gūjì xiànzài kěnéng hái yǒu shù bǎi jiā.

  Zhè tuīdòngle duì fúwù rényuán de xūqiú——yèwù de gège fāngmiàn. Xú shuō, tā de gōngsī qùnián jiāng yuángōng rénshù zēngjiāle 25%, érqiě zài xīnjiāpō wéi jiāzú bàngōngshì pìnqǐng sījī biàn dé yuè lái yuè kùnnán.

  Èluósī hé wūkèlán zhī jiān chíxù de zhànzhēng gěi xīwàng zài xīnjiāpō kāishè jiāzú bàngōngshì de zhōngguó gōngmín dài lái liǎo bù quèdìng xìng.

  Zhōngguó yǐ biǎoshì fǎnduì zhìcái. Běijīng yě jùjué jiāng èluósī duì wūkèlán de xíjí chēng wèi rùqīn, guānfāng méitǐ jīngcháng jiāng chōngtú guījiù yú měiguó.

  Yǔ zhōngguó shìtú duì zhànzhēng cǎiqǔ zhōnglì lìchǎng xiāngfǎn, xīnjiāpō běn yuè zǎo xiē shíhòu yǔ měiguó hé ōuméng yīdào duì èluósī shíshī zhìcái, jù bàodào dòngjiéle shòu zhìcái de èluósī gèrén hé shítǐ chí yǒu dí dàng dì yínháng zhànghù.

  Jenga de xú biǎoshì, zīchǎn dòngjié de xiāoxī ràng yīxiē qiánzài de zhōngguó kèhù zàntíngle zài xīnjiāpō kāishè jiāzú bàngōngshì de jìhuà.

  Jǐnguǎn rúcǐ, láizì Bayfront de Xu hé Lin biǎoshì, xīwàng zài xīnjiāpō kāishè jiāzú bàngōngshì de zhōngguó rén de xúnwèn jīnnián de zēngzhǎng sùdù yǔ 2021 nián xiāngsì.

  Dàn shàng bù qīngchǔ duì xīnjiāpō de xìngqù shìfǒu yìwèizhe gāi shì zài yǔ xiānggǎng zuòwéi jīnróng zhōngxīn de cháng qī jìngzhēng zhōng huòdéle xiǎnzhe yōushì.

  Xīnjiāpō cáizhèng bùzhǎng láolúnsī·huáng shàng gè yuè duì CNBC biǎoshì, xīnjiāpō zhèngzài kǎolǜ zhēngshōu gèng guǎngfàn de cáifù shuì——bāokuò zīběn shōuyì shuì, gǔxí shuì hé gèrén jìng cáifù shuì.

  Xú shuō, xiānggǎng jīnróng zhuānyè rénshì zài guǎnlǐ zījīn fāngmiàn yǒuzhe gèng chéngshú de jìlù, yīxiē xiānggǎng zīchǎn guǎnlǐ gōngsī zhèng qiánwǎng xīnjiāpō xúnzhǎo qiánzài kèhù.

  “Rúguǒ xīnjiāpō zài tígōng [yōuzhì] cáifù guǎnlǐ fúwù fāngmiàn wúfǎ gǎn shàng, zhōngguó zīchǎn réng jiāngyóu xiānggǎng zhuānyè rénshì guǎnlǐ. Bìjìng, jiāzú bàngōngshì de tóuzī dìdiǎn bù shòu xiànzhì,” tā shuō.

  Rùqīn wūkèlán gěi èluósī dài láile yánzhòng de, yì xiǎngbùdào de hòuguǒ. Zhèlǐ zhǐyǒu 5 gè.

  Dāng èluósī rùqīn wūkèlán shí, rénmen pǔbiàn rènwéi tā yùjì huì qīngsōng zhànshèng lín guó, dàn shìshí zhèngmíng, wūkèlán shì yīgè bǐ yùqí gèng qiángdà de duìshǒu.

  Zhànzhēng gānggāng kāishǐ yīgè duō yuè, mòsīkē jiù miànlínzhe qí qīnlüè wūkèlán de yìwài hòuguǒ, cóng jūnduì de gāo shāngwáng dào wèilái jǐ nián de jīngjì bēngkuì.

  Dāng èluósī rùqīn wūkèlán shí, rénmen pǔbiàn rènwéi tā yùjì huì qīngsōng zhànshèng lín guó.

  Dàn dào mùqián wéizhǐ, èluósī zài qí suǒwèi de “tèshū jūnshì xíngdòng” fāngmiàn jīhū méiyǒu rènhé biǎoxiàn: Qí bùduì zhǔyào zài wūkèlán de běibù, dōngbù hé nánbù biānyuán zuòzhàn, bìngqiě fāxiàn gāi guó gèng yǒu zǔzhī xìng érqiě zhuāngbèi bǐ tāmen yùqí de yāo hǎo.

  Èluósī jūnduì zhǐ zhànlǐngle yīgè chéngshì, hè ěr sōng, dàn jíshǐ shì zhè zhǒng zhànlǐng kàn qǐlái yě hěn bù wěndìng, wūkèlán jūnduì fāqǐle fǎngōng yǐ duóhuí nánbù gǎngkǒu. Wūkèlán qítā dìfāng yě chūxiànle lèisì de jǔdòng, guānyuán shēngchēng qí bùduì zhèngzài fādòng yuè lái yuè duō de fǎnjí.

  Zhànzhēng gānggāng kāishǐ yīgè duō yuè, mòsīkē jiù miànlínzhe qí qīnlüè wūkèlán de yìwài hòuguǒ, cóng jūnduì de gāo shāngwáng dào wèilái jǐ nián de jīngjì bēngkuì.

  Èluósī yīzhí bù yuàn gōngbù qí sǔnshī de tǒngjì shùjù, dàn yī míng èluósī guófáng bù guānyuán zhōu wǔ biǎoshì, dào mùqián wéizhǐ, yǐ yǒu 1,351 míng èluósī shìbīng zài zhànzhēng zhōng sàngshēng, lìng yǒu 3,825 rén shòushāng.

  Wūkèlán dāngjú shēngchēng, chāoguò 15,000 míng èluósī shìbīng zài chōngtú zhōng sàngshēng, ér yī míng běiyuē gāojí guānyuán shàng zhōu gūjì, yǒu 8,000 zhì 15,000 rén sàngshēng.

  Rúguǒ zhǔnquè dehuà, zhèxiē shùzì duì èluósī lái shuō jiāng shì yīgè chénzhòng de sǐwáng rénshù——yǔ 1980 niándài āfùhàn 10 nián zhànzhēng qíjiān jìn 15,000 míng sūlián shìbīng de sǐwáng rénshù xiāngdāng. Zhídào jīntiān, zhè zhǒng rùqīn zài èluósī háishì bù shòu huānyíng de, yīnwèi tā wèi zhège guójiā dài lái de shōuyì wēihūqíwēi, dàn què fùchūle hěnduō xiānxiě.

  Wèile jiāng èluósī jūnduì de shāngwáng qíngkuàng fàng zài bèijǐng xià, liánhéguó rénquán bàngōngshì (OHCHR) zhōu’èr biǎoshì, tā yǐ jìlù dào wūkèlán píngmín zhōng gòngyǒu 1,151 rén sǐwáng, qízhōng bāokuò 54 míng er tóng hé 1,800 duō míng shòushāng píngmín. Tā rènwéi shíjì de shāngwáng shùzì yào gāo dé duō.

  Rénquán gāo zhuān bàn shuō:“Jìlù zài àn de dà duōshù píngmín shāngwáng shì yóu shǐyòng jùyǒu guǎngfàn yǐngxiǎng de bàozhàxìng wǔqì zàochéng de, bāokuò zhòngxíng huǒpào hé duō guǎn huǒjiàn xìtǒng de pàojī, yǐjí dǎodàn hé kōngxí.”

  Zhè chǎng zhànzhēng de yīgè kěnéng hòuguǒ shì, xǔduō wūkèlán rén jiāng duì èluósī huái yǒu chíjiǔ de díyì, yóuqí shì zài fángwū hé mínyòng jīchǔ shèshī zāo dào hōngzhà zhīhòu——bāokuò mǎlǐ wū bō ěr de értóng yīyuàn hé chǎnkē bìngfáng, yǐjí jiātíng xúnqiú bìhù de jùyuàn. . Zhèxiē bèi guójì shèhuì pǔbiàn shì wéi zhànzhēng zuì. Èluósī shēngchēng tā méiyǒu zhēnduì píngmín.

  Wūkèlán zǒngtǒng zé lián sī jī zài 3 yuèchū zǒngjiéle gāi guó de qíngxù shí biǎoshì,“wǒmen bù huì yuánliàng, wǒmen bù huì wàngjì, wǒmen jiāng chéngfá zài zhè chǎng zhànzhēng zhōng zài wǒmen de tǔdì shàng fàn xià bàoxíng de měi yīgèrén”, ránhòu bǔchōng shuō:“Jiāng huì dìqiú shàng chúle fénmù bié wú ānníng zhī chù.”

  Èluósī zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng (Vladimir Putin) zànyángle èluósī hé wūkèlán zhī jiān de wénhuà, yǔyán hé lìshǐ liánxì, dàn tā tuīdòngle kěnéng chéngwéi liǎng guózhī jiān yǒngjiǔ fēnqí de yīnsù.

  Wūkèlán yìhuì de yī míng yìyuán jī lā·lǔ díkè zhōuyī zài tuī tè shàng biǎoshì, kàn dào wūkèlán fángwū yīn èluósī xíjí ér bèi shāohuǐ,“zhè ràng wǒmen gǎndào gèngjiā fènnù”, ér lìng yī wèi yìyuán zé hūyù èluósī tígōng 4000 yì měiyuán de péicháng, yǐ chóngjiàn wūkèlán.

  Pǔjīngjìnnián lái yīzhí zài jīnù wūkèlán rén, chóngshēn tā xiāngxìn wūkèlán “shènzhì bùshì yīgè guójiā”, tā shì èluósī de lìshǐ bùfèn——shíjì shang shì chuàngzào de——tā zuìjìn jǐ zhōu zàicì tíchū zhè yī zhǔzhāng.

  Lìng yī fāngmiàn, xǔduō wūkèlán rén zài guòqù 20 nián de dà bùfèn shíjiān lǐ dōu zài shìtú wéihù qí yǔ èluósī de fēnlí, jùjué qīn èluósī de zhèngzhì (hé zhèngkè), bìng zài 2004 nián hé 2013 nián shāndòngle liǎng cì ér bùshì yīcì xìjùxìng de qǐyì. Zài hòu zhě zhōng “zài Euromaidan” kàngyì huódòng zhōng, chéng qiān shàng wàn de wūkèlán rén màozhe jǐngchá de bàoxíng hé bàolì zhènyā hūyù zhèngzhì biàngé, bìng yāoqiú wūkèlán jiārù ōuméng.

  Zhè zhǒng yěxīn zài zé lián sī jī zǒngtǒng de lǐngdǎo xià gèngjiā shēnle, tā yāoqiú ōuméng jiākuài wūkèlán jiārù ōuméng de bùfá, tóngshí chéngrèn wūkèlán kěnéng yǒngyuǎn bù huì jiārù běiyuē——zhè shì mòsīkē de yùqí hòuguǒ zhī yī——yīnwèi tā xúnqiú tuǒxié yǐ xúnqiú hépíng duìfù èluósī.

  2014 Nián èluósī cóng wūkèlán tūnbìng kè lǐ mǐ yǎ shí, guójì shèhuì pī zhǐzé xíngdòng chíhuǎn, xiàolǜ dīxià. Zhè yīcì, dāng èluósī kāishǐ quánmiàn rùqīn shí, guójì shèhuì jiā dàle dǔzhù, xīfāng mínzhǔ guójiā duì èluósī de guānjiàn bùmén, qǐyè hé gè rén shíshīle guǎngfàn de zhìcái yǔ kèlǐmǔlín gōng huò zhīchí rùqīn de rén yǒuguān.

  Yīncǐ, yùjì èluósī jīngjì jīnnián jiāng xiànrù shēndù shuāituì. Guójì jīnróng yánjiū suǒ yùcè, yóuyú zhànzhēng, èluósī jīngjì jiàng zài 2022 nián shōusuō duō dá 15%. Tā hái yùcè 2023 nián jiāng xiàjiàng 3%, bìng zài shàng zhōu de yī fèn bàogào zhōng jǐnggào shuō, zhè chǎng zhànzhēng “jiāng cuīhuǐ 15 nián de jīngjì zēngzhǎng”.

  TS Lombard de fēnxī shī yùcè, yóuyú jīngjì shuāituì hé gāo tōngzhàng, èluósī gōngmín de shēnghuó shuǐpíng jiāng shòudào “yánzhòng dǎjí”. Kèlǐsītuōfú·gé lán wéi’ěr (Christopher Granville) hé màidí nà·hè lǔ sī tǎ liè wá (Madina Khrustaleva) zhōuyī zài yī fèn bàogào zhōng biǎoshì,2 yuèfèn de nián huà tōngzhàng lǜ wèi 9.2%, Yùjì 3 yuèfèn jiāng xiǎnzhe shàngshēng,“niánzhōng tōngzhàng lǜ wèi 30-35% de hélǐ fànwéi”.

  Tāmen bǔchōng shuō, zhè kěnéng huì chǎnshēng zhòngyào de zhōng cháng qī yǐngxiǎng, yóuqí shì zài zhèngzhì céngmiàn, pǔjīng de shòu huānyíng chéngdù kěnéng huì yīncǐ shòudào kǎoyàn. Rán’ér, tāmen quèshí zhǐchūle èluósī kěyǐ jiǎnqīng zhìcái duì qí jīng jì yǐngxiǎng de yī zhǒng fāngfǎ: Zēngjiā duì zhōngguó hé yìndù de shíyóu chūkǒu. Èluósī zài ōupèikè de shíyóu shēngchǎn méngyǒu yě zhīchí tā.

  Zhè chǎng zhànzhēng hái jiāsùle ōuzhōu cóng èluósī néngyuán jìnkǒu de zhuǎnbiàn, dàdà xuēruòle gāi guó cóng shíyóu hé tiānránqì yèwù zhōng huòdé de shōurù.”?

  Tā hái shǐdé hàozī 110 yì měiyuán de běi xī 2 hào tiānránqì guǎndào——zhǐ zài jiāng gèng duō de èluósī tiānránqì shūsòng dào ōuzhōu (měiguó, bōlán hé wūkèlán jǐnggào zhè jiāng zēngjiā gāi dìqū de néngyuán bù’ānquán)——biàn dé duōyú, yěxǔ shì yǒngyuǎn de.

  Ōuméng zài 2021 nián cóng èluósī jìnkǒule yuē 45% de tiānránqì, bìng chéngnuò zài niándǐ qián jiāng èluósī tiānránqì de gòumǎi liàng jiǎnshǎo sān fēn zhī èr, ōuméng wěiyuánhuì xīwàng zài 2030 nián zhīqián tíngzhǐ gòumǎi èluósī de huàshí ránliào. Yǔ cǐ tóngshí, měiguó zhèng xúnqiú tōngguò xiàng gāi dìqū tígōng zìjǐ de yèhuà tiānránqì lái tiánbǔ quēkǒu. Rán’ér, guòdù réngrán hěn fùzá.

  “Wǒmen zhīdào ōuzhōu ràng zìjǐ biàn dé guòyú yīlài èluósī [néngyuán], yóuqí shì déguó…… Dàn gǎibiàn néngyuán quèshí xūyào shíjiān, zhè bùjǐn jǐn shì nǐ zài yīyè zhī jiān guānbì de diàndēng kāiguān,” zǒngcái fú léi dé kěn pèi dàxīyáng lǐshì huì de shǒuxí zhíxíng guān hé shǒuxí zhíxíng guān gàosù CNBC. “Néngyuán zhuǎnxíng shì yī zhǒng zhuǎnxíng, zài nàgè shíhòu nǐ xūyào shíyóu hé tiānránqì,” tā bǔchōng shuō.

  Zài pǔjīng zhízhèng 22 nián zuǒyòu de shíjiān lǐ, tā xìtǒng de, fǎnfù dì shìtú xuēruò hé pòhuài xīfāng, wúlùn shì gānshè měiguó (2016 nián dàxuǎn) hé ōuzhōu (yòuyì zhèngzhì de zīzhù) de mínzhǔ jìnchéng. Tuántǐ) huò yánzhòng shìjiàn, lìrú jù chēng duì tā de gèrén hé zhèngzhì dírén shǐyòng shénjīng dújì.

  Zhuānjiā rènwéi, pǔjīng kěnéng yùjì tā duì wūkèlán de rùqīn huì duì xīfāng chǎnshēng fēnliè yǐngxiǎng, gèguó wúfǎ jiù zhìcái dáchéng yīzhì, huò xiàng wūkèlán tígōng wǔqì, dàn shìshí zhèngmíng qiàqià xiāngfǎn.

  “Xīfāng de fǎnyìng shì qiánsuǒwèiyǒu de. Zhè chāochūle rènhé rén de yùliào——tuánjié, bǐ èluósī rènhé rén zhǔnbèi huò zhǔnbèi de yāo duō dé duō,”“míyǔ èluósī” zázhì de zhèngzhì fēnxī jiā jiān biānjí zhǔrèn ān dōng·bā’ěr bā xīn gàosù CNBC.

  “Jīběn shàng, zhèngrú wǒmen suǒ zhī, zuìzhōng de jīngjì zhàn jiāng cuīhuǐ èluósī de jīngjì. Zhèxiē zhìcái shìfǒu huì zǔzhǐ pǔjīng zài wūkèlán de zhànzhēng——bù huì, dàn tā kěndìng huì dàdà xiànzhì wǒmen yǔ pǔjīnglǐngdǎo xià de èluósī xiāngchǔ de shíjiān, jiù xiàng jīntiān zhèyàng,” bā’ěr bā xīn bǔchōng shuō.

  Duōshǎo tiàocáo tài duōle? Zhè shì zhāopìn jīnglǐ suǒ shuō de.

  25 Suì de hàn nà·wēilián mǔ sī (Hannah Williams) yǒngyǒu fēngfù de jiǎnlì, jǐnguǎn tā zài bù dào sān nián qián cái kāishǐ quánzhí gōngzuò.

  Zì 2019 nián yǐlái, tā yīgòng dānrènle wǔ fèn gōngzuò——zuì zhǎng de rènqí shì yī zhěng nián.

  Yǒu hěnduō yuányīn ràng tā líkāile zhèxiē gōngzuò. Yǒu yīcì, tā fāxiàn zhè fèn gōngzuò yǔ tā bàomíng de gōngzuò bùtóng. Qítā shíhòu, yàome shì yīnwèi gōngzuò yǔ shēnghuó bù pínghéng, yàome shì yīnwèi juàndài.

  “Nà shì zài dà cízhí qíjiān, suǒyǐ wǒ gǎndào yǒudiǎn bèi shòuquán, yīn wéi qítā rén zhèngzài jīnglì zhè yīqiè, tāmen yě zhèngzài cízhí. Wǒ yǐqián zuòguò, wǒ kěyǐ zài zuò yīcì,” tā gàosù CNBC Make It.

  Tā yuǎn bùshì yīgèrén.

  Gēnjù LinkedIn de 2022 nián yánjiū,2021 nián měiguó gēnghuàn gōngzuò de LinkedIn yònghù zēngjiāle 37%. Bàogào xiǎnshì,Z yīdài gōngrén——1997 nián huò gèng wǎn chūshēng de rén——shì “zuì bù ān fèn de”.

  Dàyuē 25% de shòu fǎng zhě biǎoshì, tāmen xīwàng huò jìhuà zài wèilái liù gè yuè nèi líkāi mùqián de gùzhǔ.

  CareerBuilder zài 2021 nián jìnxíng de lìng yī xiàng yánjiū fāxiàn,Z shìdài yuángōng píngjūn zài yī fèn gōngzuò zhōng huāfèi liǎng nián líng sān gè yuè, ér qiān xǐ yīdài (25 zhì 40 suì) jǐn duō gōngzuò 6 gè yuè.

  Xiāng bǐ zhī xià,X yīdài yuángōng (41 zhì 56 suì) píngjūn zài tóngyī gōngzuò gǎngwèi shàng gōngzuò 5 nián, ér yīng’ér cháo yīdài (57 zhì 75 suì) zé zài qí gōngzuò gǎngwèi shàng gōngzuò yuē 8 nián.

  Cóng zhíyè shēngyá kāishǐ dào jiéshù zài tóngyī jiā gōngsī gōngzuò de rì zǐ kěnéng yǐjīng jiéshù——dàn zhāopìn jīnglǐ duì tiàocáo zhě yǒu shé me kànfǎ? CNBC Make It fāxiàn.

  Relay Payments de shǒuxí rénshì guān ài mǐ·qí mò ěr màn (Amy Zimmerman) biǎoshì, suīrán xiànzài tiàocáo “bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèng róngyì jiēshòu”, dàn zài rènzhí bù dào yī nián de shíjiān nèi huàn gōngzuò réngrán “tài kuàile”.

  “Tā fāchūle xiāngdāng duō de fùmiàn xìnhào. Dì yī, nǐ quēfá chéngnuò. Dì èr, nǐ quēfá yìlì. Tā gàosù wǒ, rúguǒ shìqíng biàn dé jiānnán, nǐ jiù kāishǐ ba.”

  Qí mò ěr màn biǎoshì, suǒwèi de huàn gōngzuò “zuì jiā shíjī” shì měi liǎng dào sān nián huàn yīcì gōngzuò, yīnwèi zhè ràng qiúzhí zhě kěyǐ zhèngmíng tāmen kěyǐ “zuò chū chéngnuò bìng duìxiàn chéngnuò”.

  Rènshìdá xīnjiāpō hé mǎláixīyà dǒngshì zǒng jīng lǐ Jaya Dass biǎoshì, yī fèn gōngzuò zhìshǎo 18 gè yuè shì kěyǐ jiēshòu de, dàn rúguǒ rènqí chíxù sān dào wǔ nián, nà jiāng shì “hěn bàng de”.

  “Wǒ yě qīngxiàng yú wèn tāmen zài gōngsī de nǎge rìlì nián gōngzuò——zhè shì wǒ gè rén zuì xǐhuān zhǎodào de dá’àn zhī yī. Wǒ xiǎng zhīdào nǐ shìfǒu jīnglìle gōngsī de liǎng gè yùsuàn zhōuqí,” dá sī shuō.

  Đáp án bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới sẽ giúp học viên nhanh chóng so sánh và đối chiếu với bài làm của học viên.

  Các bạn xem nội dung giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy đăng câu hỏi bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới bài giảng này nhé.

  Những nhận xét đó được đưa ra sau nhiều tháng tăng cường giám sát các công ty giáo dục và công nghệ lớn của Trung Quốc, cũng như các nhà phát triển bất động sản – tất cả các ngành đã tạo ra khối tài sản khổng lồ cho các nhà sáng lập và giám đốc điều hành chỉ trong hai thập kỷ.

  Xu cho biết những hạn chế liên quan đến việc đi lại quốc tế cũng thúc đẩy sự quan tâm của giới nhà giàu Trung Quốc trong việc thành lập văn phòng gia đình ở Singapore. Đất nước này có chương trình nhà đầu tư toàn cầu cho phép những người trưởng thành đầu tư ít nhất 2,5 triệu đô la Singapore (1,8 triệu đô la) đăng ký thường trú nhân.

  Kể từ khi đại dịch bắt đầu, một số công dân Trung Quốc nhận thấy rằng chính phủ Trung Quốc có thể tạm dừng các dịch vụ cấp và gia hạn hộ chiếu với lý do kiểm soát vi rút.

  Trả lời câu hỏi trực tuyến vào tháng 8 về việc tạm dừng hộ chiếu, Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc cho biết họ sẽ chỉ cấp những giấy tờ đó cho những người có lý do cần thiết hoặc khẩn cấp để rời khỏi đất nước.

  Nhiều tỷ phú trên toàn thế giới đã sử dụng văn phòng gia đình để quản lý tài sản của họ. Một phần khác của sự hấp dẫn của Singapore là vị trí của nó mang lại cho các nhà đầu tư gần các cơ hội đầu tư khác ở châu Á.

  Kể từ cuối năm 2020, người sáng lập Bridgewater, Ray Dalio và người đồng sáng lập Google, Sergey Brin, đã mở văn phòng gia đình ở Singapore để tận dụng chính sách thuế thân thiện của nước này, theo báo cáo của Bloomberg.

  Vào năm 2020, có khoảng 400 văn phòng gia đình ở Singapore, theo Ủy ban Phát triển Kinh tế của quốc gia. Cơ quan chức năng đã không cập nhật con số kể từ cuối năm 2021 và không đưa ra bình luận bổ sung cho CNBC.

  Các công ty địa phương hỗ trợ thành lập văn phòng gia đình ở Singapore ước tính hiện có thể có hàng trăm công ty khác.

  Đó là nhu cầu thúc đẩy đối với nhân viên dịch vụ – cho tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Xu cho biết công ty của cô đã mở rộng số lượng nhân viên lên 25% vào năm ngoái và việc thuê tài xế riêng cho các văn phòng gia đình ở Singapore ngày càng khó hơn.

  Cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã mang đến sự bất ổn cho những công dân Trung Quốc muốn mở văn phòng gia đình tại Singapore.

  Trung Quốc cho biết họ phản đối các lệnh trừng phạt. Bắc Kinh cũng từ chối gọi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một cuộc xâm lược và truyền thông nhà nước thường đổ lỗi cho Hoa Kỳ về cuộc xung đột.

  Trái ngược với nỗ lực của Trung Quốc nhằm đưa ra lập trường trung lập về cuộc chiến, Singapore đã cùng với Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào đầu tháng này, được cho là đã đóng băng các tài khoản ngân hàng địa phương do các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt của Nga nắm giữ.

  Jenga’s Xu cho biết tin tức về việc đóng băng tài sản đã khiến một số khách hàng tiềm năng người Trung Quốc tạm dừng kế hoạch mở văn phòng gia đình tại Singapore.

  Tuy nhiên, Xu và Lin từ Bayfront cho biết nhu cầu từ những người Trung Quốc muốn mở văn phòng gia đình ở Singapore đã tăng trong năm nay với tốc độ tương tự như năm 2021.

  Nhưng không rõ liệu sự quan tâm đến Singapore có nghĩa là thành phố đã đạt được lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh lâu dài với Hồng Kông như một trung tâm tài chính hay không.

  Singapore đang xem xét một loạt các loại thuế tài sản – bao gồm thuế thu nhập từ vốn, cổ tức và thuế tài sản ròng đánh vào cá nhân, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong nói với CNBC vào tháng trước.

  Xu nói rằng các chuyên gia tài chính Hồng Kông có bề dày thành tích trong việc quản lý tiền và một số nhà quản lý tài sản Hồng Kông sẽ đến Singapore để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

  “Nếu Singapore không thể bắt kịp trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản [chất lượng], tài sản của Trung Quốc sẽ vẫn được quản lý bởi các chuyên gia từ Hồng Kông. Xét cho cùng, các văn phòng gia đình không bị hạn chế về nơi họ đầu tư, ”cô nói.

  Cuộc xâm lược Ukraine gây ra những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được đối với Nga. Đây chỉ là 5 trong số họ.

  Khi Nga xâm lược Ukraine, người ta tin rằng họ đã mong đợi một chiến thắng dễ dàng trước nước láng giềng của mình, nhưng Ukraine đã chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với dự kiến.

  Chỉ hơn một tháng sau cuộc chiến, Matxcơva đang phải đối mặt với những hậu quả khôn lường của hành động gây hấn ở Ukraine, từ thương vong cao cho quân đội đến tàn phá kinh tế trong nhiều năm tới.

  Khi Nga xâm lược Ukraine, nhiều người tin rằng họ đã mong đợi một chiến thắng dễ dàng trước nước láng giềng.

  Nhưng cho đến nay, Nga hầu như không thể hiện được điều mà họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt”: Các lực lượng của nước này đã sa lầy vào các cuộc giao tranh chủ yếu ở các vùng phía bắc, đông và nam của Ukraine và nước này đã có tổ chức hơn nhiều. và được trang bị tốt hơn họ mong đợi.

  Các lực lượng Nga chỉ chiếm được một thành phố, Kherson, nhưng ngay cả việc chiếm đóng đó cũng có vẻ lung lay, với việc các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc phản công để chiếm lại cảng phía nam. Các động thái tương tự cũng đã được chứng kiến ở nhiều nơi khác ở Ukraine, với các quan chức tuyên bố lực lượng của họ đang tiến hành ngày càng nhiều các cuộc phản công.

  Chỉ hơn một tháng sau cuộc chiến, Matxcơva đang phải đối mặt với những hậu quả khôn lường của hành động gây hấn ở Ukraine, từ thương vong cao cho quân đội đến tàn phá kinh tế trong nhiều năm tới.

  Nga đã kiên quyết công bố số liệu thống kê về thiệt hại của mình, nhưng một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng 1.351 binh sĩ Nga đã chết trong cuộc chiến cho đến nay và 3.825 người bị thương.

  Các nhà chức trách Ukraine tuyên bố rằng hơn 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi một quan chức cấp cao của NATO tuần trước ước tính rằng khoảng 8.000 đến 15.000 người đã thiệt mạng.

  Nếu chính xác, những con số đó sẽ là một con số thiệt mạng nặng nề đối với Nga – tương đương với gần 15.000 binh sĩ Liên Xô đã chết trong cuộc chiến kéo dài 10 năm ở Afghanistan vào những năm 1980. Cho đến ngày nay, cuộc xâm lược đó không được ưa chuộng ở Nga vì nó giành được đất nước ít nhưng tốn nhiều máu.

  Để đặt trong bối cảnh thương vong của lực lượng Nga, văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc (OHCHR) hôm thứ Ba cho biết họ đã ghi nhận tổng cộng 1.151 người chết trong dân thường Ukraine, bao gồm 54 trẻ em và hơn 1.800 thường dân bị thương. Nó tin rằng con số thương vong thực tế cao hơn đáng kể.

  OHCHR cho biết: “Hầu hết các thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ có phạm vi tác động rộng, bao gồm pháo kích từ pháo hạng nặng và nhiều hệ thống tên lửa phóng, cũng như các cuộc không kích và tên lửa,” OHCHR cho biết.

  Một trong những hậu quả có thể xảy ra của cuộc chiến này là nhiều người Ukraine sẽ nuôi dưỡng mối thù dai dẳng đối với Nga, đặc biệt là sau vụ đánh bom vào nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự – bao gồm bệnh viện trẻ em và khu hộ sinh ở Mariupol, cũng như một nhà hát nơi các gia đình đang tìm nơi trú ẩn. . Đây được cộng đồng quốc tế coi là tội ác chiến tranh. Nga tuyên bố họ không nhắm mục tiêu vào dân thường.

  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tóm tắt tâm trạng của đất nước vào đầu tháng 3 khi ông tuyên bố rằng “chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ trừng phạt tất cả những ai đã phạm tội ác trong cuộc chiến này trên đất của chúng tôi”, trước khi nói thêm rằng “sẽ có không có nơi nào yên tĩnh trên Trái đất này ngoại trừ nấm mồ. ”

  Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử giữa Nga và Ukraine, nhưng ông ấy đã định hướng điều có thể trở thành một cái nêm lâu dài giữa các quốc gia.

  Một thành viên của Quốc hội Ukraine, Kira Rudik, đã tweet hôm thứ Hai rằng việc nhìn thấy những ngôi nhà ở Ukraine bị cháy do các cuộc tấn công của Nga “chỉ khiến chúng tôi cảm thấy tức giận hơn” trong khi một người khác tham gia kêu gọi Nga bồi thường 400 tỷ USD để tái thiết Ukraine.

  Putin đã làm nức lòng người dân Ukraine trong những năm gần đây, khi nhắc lại niềm tin của ông rằng Ukraine không phải là “thậm chí là một nhà nước” và đó là một phần lịch sử – và thực sự là một sự sáng tạo – của Nga, một tuyên bố mà ông đã đưa ra một lần nữa trong những tuần gần đây.

  Mặt khác, nhiều người Ukraine đã dành phần lớn thời gian trong hai thập kỷ qua để cố gắng khẳng định sự tách biệt của mình với Nga, từ chối các chính trị gia thân Nga (và các chính trị gia) và xúi giục không chỉ một mà là hai cuộc nổi dậy kịch tính vào năm 2004 và 2013. Sau đó ” Euromaidan ”biểu tình, hàng nghìn người Ukraine đã bất chấp sự tàn bạo của cảnh sát và đàn áp bạo lực để kêu gọi thay đổi chính trị và để Ukraine gia nhập EU.

  Tham vọng này chỉ trở nên sâu sắc hơn dưới thời Tổng thống Zelenskyy, người đã yêu cầu EU theo dõi nhanh việc Ukraine gia nhập khối, đồng thời thừa nhận rằng Ukraine có thể không bao giờ gia nhập NATO – một trong những hậu quả mà Moscow dự định – vì nước này có vẻ phải thỏa hiệp để tìm kiếm một nền hòa bình. đối phó với Nga.

  Cộng đồng quốc tế bị cáo buộc là đã chậm chạp và kém hiệu quả khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Lần này, nó đã nâng cao thời điểm khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, với việc các nền dân chủ phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp và cá nhân chính của Nga. kết nối với Điện Kremlin hoặc những người hỗ trợ cuộc xâm lược.

  Kết quả là nền kinh tế Nga được dự báo sẽ rơi vào suy thoái sâu trong năm nay. Viện Tài chính Quốc tế dự đoán nền kinh tế Nga sẽ giảm tới 15% vào năm 2022 vì chiến tranh. Nó cũng dự đoán mức giảm 3% vào năm 2023 và cảnh báo trong một ghi chú vào tuần trước rằng chiến tranh “sẽ quét sạch 15 năm tăng trưởng kinh tế”.

  Các nhà phân tích tại TS Lombard dự đoán công dân Nga sẽ phải chịu một “tác động nghiêm trọng” đối với mức sống do sự kết hợp của suy thoái và lạm phát cao. Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức 9,2% trong tháng Hai và dự kiến sẽ tăng cao hơn rõ rệt vào tháng Ba, và có “biên độ hợp lý vào cuối năm là 30-35%”, Christopher Granville và Madina Khrustaleva cho biết trong một ghi chú hôm thứ Hai.

  Họ nói thêm, điều này có thể gây ra những hậu quả quan trọng từ trung hạn đến dài hạn, đặc biệt là ở cấp độ chính trị, với kết quả là sự nổi tiếng của Putin có thể được kiểm chứng. Tuy nhiên, họ đã lưu ý một cách Nga có thể giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế của mình: tăng cường xuất khẩu dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ. Các đồng minh sản xuất dầu của Nga trong OPEC cũng đứng về phía đó.

  Chiến tranh cũng đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi của châu Âu khỏi nhập khẩu năng lượng của Nga, gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu mà quốc gia này thu được từ hoạt động kinh doanh dầu khí. ”?

  Nó cũng đã làm cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trị giá 11 tỷ USD – được thiết kế để đưa nhiều khí đốt của Nga đến châu Âu (mà Hoa Kỳ, Ba Lan và Ukraine cảnh báo sẽ làm gia tăng tình trạng mất an ninh năng lượng của khu vực) – có lẽ là dư thừa.

  EU, quốc gia nhập khẩu khoảng 45% khí đốt từ Nga vào năm 2021, đã cam kết giảm 2/3 lượng mua khí đốt của Nga trước cuối năm nay và Ủy ban châu Âu muốn ngừng mua nhiên liệu hóa thạch của Nga trước năm 2030. Trong khi đó, Mỹ đang tìm cách can thiệp vào vi phạm bằng cách cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của riêng mình cho khu vực. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn phức tạp.

  “Chúng tôi biết rằng châu Âu đã cho phép mình trở nên quá phụ thuộc vào Nga [về năng lượng], đặc biệt là Đức … nhưng cần có thời gian để thay đổi các nguồn năng lượng, nó không chỉ là một công tắc đèn mà bạn tắt sau một đêm,” Fred Kempe, chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hội đồng Đại Tây Dương, nói với CNBC. “Quá trình chuyển đổi năng lượng là một quá trình chuyển đổi và trong thời gian đó bạn cần dầu và khí đốt,” ông nói thêm.

  Trong khoảng thời gian 22 năm nắm quyền của Putin, ông đã nhiều lần cố gắng làm suy yếu và làm suy yếu phương Tây một cách có hệ thống và nhiều lần, cho dù nó có can thiệp vào các tiến trình dân chủ ở Mỹ (với cuộc bầu cử năm 2016) và châu Âu (với sự tài trợ của chính trị cánh hữu hay không. nhóm) hoặc các sự cố nghiêm trọng như bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh chống lại kẻ thù chính trị và cá nhân của anh ta.

  Các chuyên gia cho rằng Putin có thể kỳ vọng cuộc xâm lược Ukraine của mình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến phương Tây, với việc các nước không thể thống nhất về các biện pháp trừng phạt hoặc gửi vũ khí cho Ukraine, nhưng điều ngược lại đã được chứng minh là đúng.

  “Phản ứng của phương Tây là chưa từng có. Anton Barbashin, nhà phân tích chính trị và giám đốc biên tập của tạp chí Riddle Russia, nói với CNBC.

  “Về cơ bản, đó là cuộc chiến kinh tế cuối cùng sẽ phá hủy nền kinh tế của Nga như chúng ta đã biết [nó]. Liệu những lệnh trừng phạt đó có ngăn cản được cuộc chiến của Putin ở Ukraine – không, nhưng nó chắc chắn sẽ hạn chế đáng kể thời gian chúng ta có với nước Nga của Putin như ngày nay, ”Barbashin nói thêm.

  Nhảy việc nhiều là quá nhiều? Đây là những gì người quản lý tuyển dụng nói.

  Ở tuổi 25, Hannah Williams có một bản lý lịch dày dặn, mặc dù cô chỉ mới bắt đầu làm việc toàn thời gian cách đây chưa đầy ba năm.

  Kể từ năm 2019, bà đã đảm nhiệm tổng cộng năm công việc – với nhiệm kỳ dài nhất là một năm.

  Một số lý do đã khiến cô ấy rời bỏ những công việc đó. Một lần, cô phát hiện ra công việc khác với những gì cô đã đăng ký. Những lần khác, đó là do sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống kém hoặc do kiệt sức.

  “Đây là lúc Tôi từ chức lớn, vì vậy tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, bởi vì những người khác đang trải qua điều này và họ cũng đang nghỉ việc. Tôi đã làm điều đó trước đây, tôi có thể làm lại, ”cô nói với CNBC Make It.

  Cô ấy còn lâu mới ở một mình.

  Theo nghiên cứu năm 2022 của LinkedIn, những người dùng LinkedIn ở Hoa Kỳ thay đổi công việc đã tăng 37% vào năm 2021. Công nhân thế hệ Z – những người sinh năm 1997 trở lên – là những người “bồn chồn nhất”, báo cáo cho thấy.

  Khoảng 25% số người được hỏi nói rằng họ hy vọng hoặc có kế hoạch rời bỏ người sử dụng lao động hiện tại trong vòng sáu tháng tới.

  Một nghiên cứu khác của CareerBuilder vào năm 2021 cho thấy công nhân Thế hệ Z sẽ dành trung bình hai năm ba tháng cho một công việc, trong khi Millennials (25 đến 40 tuổi) chỉ làm thêm 6 tháng.

  Trong khi đó, nhân viên Thế hệ X (41 đến 56 tuổi) dành trung bình 5 năm cho cùng một công việc, trong khi và Baby Boomers (57 đến 75 tuổi) ở lại công việc của họ khoảng 8 năm.

  Những ngày làm việc cho cùng một công ty từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sự nghiệp của một người có thể đã qua – nhưng những người quản lý tuyển dụng nghĩ gì về những người nhảy việc? CNBC Make It phát hiện ra.

  Amy Zimmerman, giám đốc nhân sự của Relay Payments, cho biết: Mặc dù hiện nay việc nhảy việc là “dễ chấp nhận hơn bao giờ hết”, nhưng việc chuyển đổi công việc dưới thời hạn một năm vẫn là “quá nhanh”.

  “Nó gửi đi khá nhiều tín hiệu tiêu cực. Thứ nhất, bạn thiếu cam kết. Thứ hai, bạn thiếu kiên trì. Nó cho tôi biết rằng nếu mọi việc trở nên khó khăn, bạn sẽ phải tiếp tục. ”

  Zimmerman cho biết cái gọi là “điểm ngọt ngào” cho việc chuyển đổi công việc là hai đến ba năm một lần vì nó cho phép các ứng viên tìm việc chứng tỏ họ có thể “cam kết và tôn trọng nó”.

  Có thể chấp nhận được tối thiểu 18 tháng tại một công việc, nhưng sẽ là “tuyệt vời” nếu nhiệm kỳ kéo dài từ ba đến năm năm, Giám đốc điều hành của Randstad cho Singapore và Malaysia Jaya Dass cho biết.

  “Tôi cũng có xu hướng hỏi họ làm việc cho năm dương lịch của công ty – đó là một trong những mục yêu thích của cá nhân tôi để tìm hiểu. Tôi muốn biết liệu bạn đã trải qua hai chu kỳ lập ngân sách từ công ty hay chưa, ”Dass nói.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 vừa cung cấp cho chúng ta khá nhiều kiến thức quan trọng, trong đó điển hình là phần ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung.

  Kiến thức giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 chính là kiến thức nền tảng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài giảng về sau.

  Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết giáo án lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2, các bạn học viên về nhà chú ý thường xuyên xem lại bài học hôm nay nhé.

  Để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 thì các bạn nên xem thêm các video bài giảng Thầy Vũ livestream lớp luyện thi TOCFL online miễn phí nhé.

  Chương trình đào tạo trực tuyến hôm nay lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.

  Các bạn nên tham khảo các bài giảng về mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 nhé.

  Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2 đến đây là kết thúc rồi. ChineMaster trân trọng chào tạm biệt quý độc giả và quý khán giả, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất