Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:13
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 là bài học hôm nay sẽ được chúng tôi gửi đến cho tất cả các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung Chinemaster và các bạn học viên trên khắp mọi miền tổ quốc.

  5/5 - (3 bình chọn)

  Tổng hợp tài liệu kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 3

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 là bài giảng hôm nay được Thầy Nguyễn Minh Vũ gửi đến cho tất cả các bạn học viên thân yêu. Nội dung chính của bài giảng ngày hôm nay sẽ bao gồm những kỹ năng luyện dịch HSK cấp độ 3, dành cho những bạn học viên vừa mới hoàn thành xong mực độ tiếng Trung cơ bản . Bài học này sẽ được đăng tải mỗi ngày trên website học tiếng Trung trực tuyến chinemaster.com của Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TP HCM . Trung tâm tiếng Trung Chinemaster cơ sở 1 quận Thanh Xuân Hà Nội và cơ sở 2 quận 10 TPHCM sẽ mang đến cho các bạn nhiều sự trải nghiệm học tập bất ngờ,các bạn hãy tham khảo để chọn cho mình một khóa học như học tiếng Trung giao tiếp,tiếng Trung thương mại,nhập hàng từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn học trên mọi miền tổ quốc hãy đến với chúng tôi để trở thành một thành viên của gia đình Chinemaster nhé.

  Nội dung giáo án bài giảng hôm nay có tiêu đề là Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1.

  Các bạn nhớ xem thật kĩ bài giảng ngày hôm qua trước khi bắt đầu học bài ngày hôm nay nhé.

  Sách bài tập dịch tiếng Trung HSK 4 bài 2

  Mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng Trung tâm chúng ta vẫn ưu tiên học các lớp học trực tuyến qua ứng dụng Skype. Vì vậy các bạn muốn học tiếng Trung cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ thì xem thông tin chi tiết ở phía dưới đây nhé.

  Lớp học tiếng Trung online qua Skype 

  Các bạn hãy tìm hiểu nội dung các thông tin của khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập toàn diện đầy đủ tổng hợp 6 kỹ năng gồm nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung cơ bản đến nâng cao tại link sau nhé

  Khóa học tiếng Trung thương mại

  Tiếp theo có một khóa học rất mới và rất hot mà tôi sẽ gửi cho thông tin cho các bạn chính là khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao Tmall 1688 từ A đến Z chỉ dành riêng cho dân buôn bán kinh doanh muốn nhập hàng Trung Quốc về bán trên các Shop thương mại điện tử Việt Nam hoặc có nhu cầu sử dụng hàng nội địa Trung cá nhân.

  Khóa học order Taobao 1688 Pinduoduo

  Bộ gõ phiên âm tiếng Trung Sogou phiên bản mới được đánh giá là rất cần thiết với các bạn học viên hiện đang học tiếng Trung nhé. Các bạn hãy tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou theo sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Minh Vũ tại link bên dưới nhé.

  Download bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou

  Sau đây mình sẽ gửi đến các bạn link tổng hợp về 999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại do chisnht ay Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn cho tất cả mọi người, các bạn nhớ tham khảo ngay và luôn nhé.

  999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Một trong những phương pháp để các bạn cải thiện khả năng học tiếng trung chính là không ngừng gia tăng lượng từ vựng của mình. Thấu hiểu được điều này nên Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã biên soạn cho các bạn bảng từ vựng tiếng Trung thương mại cực kì chi tiết.

  Bảng từ vựng tiếng Trung thương mại

  Sách tiếng Trung thương mại Thầy Vũ ứng dụng được thiết kế dựa theo kiến thức ở trong giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Các bạn ấn vào để xem để có thể củng cố thêm kiến thức các kỹ năng dịch thuật tiếng Trung nhé.

  Sách tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

  Thêm một thông tin nữa cho các bạn chính là Thạc sĩ Nguyễn Minh vũ sắp sửa cho ra mắt bộ giáo trình tiếng Trung thương mại 8 quyển, bộ giáo trình hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều kiến thức hữu ích cho tất cả các bạn.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại

  Khóa học tiếng Trung HSK hiện nay đã được Thầy Vũ hạ mức học phí về 0 VND để hỗ trợ các bạn có thể tiết kiệm được tối đa chi phí ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp thông qua các lớp luyện thi HSK miễn phí được tổ chức khai giảng tại địa chỉ trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội.

  Chi tiết bài Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiến của khóa học luyện thi HSK 3 miễn phí được tổ chức khai giảng liên tục hàng tháng tại địa chỉ trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội thuộc khu vực Ngã Tư Sở. Đây chính là trang web luyện thi HSK miễn phí với mức học phí lên tới 0 VND được Thầy Vũ liên tục chia sẻ trên các kênh mạng xã hội như facebook và youtube, zalo, telegram, pinterest, twitter .v.v. để hỗ trợ các bạn trên khắp cả Nước có thể tiết kiệm được rất nhiều học phí mà vẫn có thể tự thi được chứng chỉ tiếng Trung HSK mà không cần phải tốn tiền học phí cho các đơn vị tổ chức lớp luyện thi HSK thu học phí. Các bạn hãy chia sẻ kênh thông tin vô cùng hữu ích này tới tất cả những người xung quanh chúng ta cùng vào học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế hay còn gọi là Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 được đưa ra ngay sau khi các bạn học viên đã học xong quyển 2 của bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

  Các bạn chú ý xem chi tiết Thầy Vũ hướng dẫn làm các bài tập luyện dịch tiếng Trung trong link bên dưới nhé.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế

  Các bạn học viên chú ý làm bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 xong rồi gửi bài tập lên diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster để Thầy Vũ chấm bài nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 được đưa ra ngay sau khi học viên làm xong các bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí trên nền tảng thi thử HSK online miễn phí của Thầy Vũ.

  Trước khi làm các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế được Thầy Vũ thiết kế mỗi ngày, các bạn học viên cần nắm thật vững kiến thức được tổng hợp trong 6 link bài giảng bên dưới, bao gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6 nhé.

  堪萨斯城的 Google Fiber 承包商首先在 Alphabet Worker Union 下成立了工会。

  周五,密苏里州堪萨斯城的一家 Google Fiber 工厂投票决定在 Alphabet 的工人工会下成立工会,此前美国劳工委员会对选票进行了统计和批准。

  里程碑式的投票代表了一年前成立的 Alphabet 新生工人工会下第一个拥有谈判权的工会地点。

  此前,CNBC 发现 BDS 领导人试图阻挠该工人的工会尝试。

  密苏里州堪萨斯城的谷歌光纤承包商周五投票决定成立工会,成为 Alphabet 工人工会下第一批拥有谈判权的工人。

  这组 10 名全职员工通过 Alphabet 受雇于 BDS Connected Solutions,并在 Google Fiber 的零售店工作,该项目为美国 19 个市场提供高速互联网接入。

  上个月,在 Google 和 BDS 没有自愿同意之后,Google Fiber 的员工向国家劳工关系委员会请愿,要求正式承认工会。工人们告诉 CNBC,他们在投票前面临着破坏工会的努力。

  周五,全国劳工关系委员会统计并批准了 3 月份的选票。 9 1 的投票标志着谷歌员工在 Alphabet 工人工会下成立工会的第一个地点,该工会于一年前与美国通信工人协会 (CWA) 一起成立,当时工人与谷歌领导层之间的紧张关系日益加剧。

  Alphabet 工人工会现在在公司的不同地点拥有 800 多名成员,但在其他方面通过“少数工会”模式运作,这意味着它没有与领导层讨价还价的权利。

  然而,堪萨斯城的工人确实拥有讨价还价的权利,工会获得谈判筹码的能力可能会激励其他工人群体进行自己的选举。

  “我们的竞选活动面临许多阻碍我们在工作中行使集体发言权的努力。然而,我们所有人都很清楚,我们可以一起积极塑造我们的工作条件,以确保我们所有人都能获得我们所获得的优质薪酬、福利和保护,”BDS Connected Solutions 和 Google Fiber 的零售助理 Eris Derickson 说在周五的一份声明中。 “我们都喜欢与 Google Fiber 合作,并期待与 BDS Connected Solutions 坐在谈判桌前,为我们的工作场所设定新标准,以改善员工、客户和公司的体验。”

  谷歌光纤单位工会运动是科技行业更广泛运动的一部分,该运动正在慢慢获得动力。亚马逊多个地点的员工都在尝试成立工会,包括在阿拉巴马州的一个仓库,他们正在那里就是否成立工会进行第二次投票。来自纽约史坦顿岛另一个驱动器的员工投票将于周一进行统计。

  “我们与工会和非工会供应商都有很多合同,并尊重他们的员工选择是否加入工会的权利,”谷歌发言人告诉 CNBC。 “这些承包商加入美国通信工人协会的决定是工人和他们的雇主 BDS Solutions Group 之间的事情。”

  BDS Connected Solutions 的发言人没有立即发表评论。

  Spotify 退出俄罗斯,理由是限制言论自由的新法律。

  该公司周五表示,Spotify 正在完全退出俄罗斯,因为最近限制新闻运营的法律可能会使流媒体的员工和听众面临风险。

  Spotify 以音乐流媒体而闻名,但它也托管和分发一系列包含政治内容的播客。

  Spotify周五表示,它将完全退出俄罗斯,因为最近限制新闻运营的法律可能会使流媒体的员工和听众面临风险。它预计到 4 月底将完全暂停运营。

  Spotify 退出俄罗斯的决定突显了西方媒体公司需要取得平衡,因为他们希望向俄罗斯公民提供新闻,同时面临与该国入侵乌克兰和该国商业环境相关的重大挑战。

  Spotify 以音乐流媒体而闻名,但它也托管和分发一系列包含政治内容的播客。

  Spotify 此前已停止在俄罗斯提供高级订阅,但其免费服务仍然可用。它本月早些时候表示,将关闭在该国的一个办事处,并删除俄罗斯国家媒体的内容。

  “Spotify 一直认为,努力保持我们在俄罗斯的服务运营以在该地区提供可信、独立的新闻和信息至关重要。

  不幸的是,最近颁布的立法进一步限制了信息的获取,消除了言论自由,并将某些类型的新闻定为犯罪,这使 Spotify 的员工甚至我们的听众的安全处于危险之中,”Spotify 发言人在一份声明中说。

  包括苹果和谷歌在内的其他科技公司已经退出并停止在俄罗斯提供产品和服务。上个月入侵乌克兰后,麦当劳和星巴克等几家银行和零售品牌也停止了在该国的运营。继续在该国经营的公司面临的挑战包括支付服务有限、物流挑战和卢布疲软。

  但 Spotify 的决定更多是基于该国最近对可能对俄罗斯战争产生负面影响的新闻和其他媒体的镇压。

  几家英语新闻机构已经研究了如何确保俄罗斯记者和其他工作人员的安全,以应对该国有效禁止独立报道的“虚假新闻”法。

  英国广播公司本月早些时候暂停了俄罗斯的业务,然后宣布将恢复报道。美国有线电视新闻网和《纽约时报》也缩减了在该国的人员和业务,一些报纸正在删除俄罗斯记者的署名。

  在科技股暴跌后,Instacart 将估值下调近 40% 至 240 亿美元。

  Instacart 周五表示,将其估值从 390 亿美元降至约 240 亿美元。

  此举正值市场动荡导致科技股抛售之际。

  在降低估值的同时,Instacart 可以以更具吸引力的价格向新员工和在职员工提供股票奖励。

  Instacart 表示,将其估值下调近 40%,至约 240 亿美元,以反映今年科技股的抛售。

  这家杂货配送公司在 2021 年 3 月的估值为 390 亿美元,当时筹集了 2.65 亿美元。这使得 Instacart 成为美国最有价值的风险投资公司之一。

  然而,随着纳斯达克指数较 11 月的高点下跌 12%,许多新上市的科技公司的跌幅远不止于此,Instacart 告诉其员工和潜在的新员工,即将发行的股票奖励将以更低的价格发行,这使得股票组合更具吸引力并符合市场条件。

  “市场有起有落,但我们专注于 Instacart 与我们的合作伙伴一起为杂货店未来提供动力的长期机会,”Instacart 发言人在一份声明中说。

  对于 Instacart 来说,过去几年就像过山车一样。面对进入 2020 年的具有挑战性的商业模式,该公司在 Covid-19 大流行期间获得了重大推动,因为许多消费者减少了去超市的行程并转向在线杂货订单。

  7 月,在 Instacart 获得大额融资后不久,该公司任命前 Facebook 高管 Fidji Simo 为 CEO,接替创始人 Apoorva Mehta。

  在 DoorDash 于 2020 年底在股市大放异彩以及新兴科技股在去年大部分时间里出现反弹之后,Instacart 被视为 2022 年的主要 IPO 候选人。随后出现了对通胀加速和对更高利率的预测的双重担忧,这导致风险资产从 11 月开始陷入混乱。

  在俄罗斯上个月对乌克兰的袭击加剧了全球不稳定和能源价格进一步上涨之后,抛售开始升温。自 11 月中旬以来,DoorDash 已经贬值了一半以上。

  对于 Instacart 而言,估值下调并不是万灵药,它现在面临压力,表明随着大流行消退和劳动力市场收紧,它可以维持其业务势头。以更高价格获得股票赠款的员工需要看到反弹才能从他们的股票中赚钱。

  Instacart 表示其业务前景依然强劲,并补充说它在银行拥有超过 10 亿美元的现金。该公司还试图在其核心市场之外进行扩张,本周宣布了一款向超市销售的软件套件,以及一项名为 Carrot Warehouses 的履行服务,旨在帮助杂货店提供 15 分钟送货服务。

  在俄罗斯入侵乌克兰后,受到霓虹灯生产威胁的芯片行业将一落千丈。

  用于被称为光刻的芯片生产过程中使用的激光器需要霓虹灯,其中机器在三星、英特尔和台积电等公司制造的微小硅片上雕刻图案。

  这些机器由荷兰公司 ASML 生产。

  研究公司贝恩公司的半导体分析师彼得·汉伯里 (Peter Hanbury) 表示,世界上一半以上的霓虹灯是由乌克兰的少数几家公司生产的。

  俄罗斯在乌克兰的战争可能会导致氖气(先进半导体制造中的一种关键气体)的产量下降到令人担忧的低水平,而此时世界已经在努力解决芯片短缺的问题。

  用于被称为光刻的芯片生产过程中使用的激光器需要霓虹灯,其中机器在三星、英特尔和台积电等公司制造的微小硅片上雕刻图案。

  研究公司贝恩公司的半导体分析师彼得·汉伯里 (Peter Hanbury) 表示,世界上一半以上的霓虹灯是由乌克兰的少数几家公司生产的。

  这些公司包括总部位于马里乌波尔的 Ingas,以及总部位于敖德萨的 Cryoin 和 Iceblick。

  据路透社报道,两家公司没有立即回复 CNBC 的置评请求,但最近几周,因俄罗斯军队的袭击,Ingas 和 Cryoin 都停止了运营。

  随着世界领先的乌克兰公司关闭其业务,随着冲突的持续,霓虹灯的生产现在将跌落悬崖。

  根据咨询公司 Techcet 的估计,去年全球半导体生产的霓虹灯消耗量达到约 540 公吨。鉴于乌克兰生产了全球一半以上的霓虹灯,如果该国的霓虹灯生产商继续关闭,到 2022 年这一数字可能会降至 270 公吨以下。

  汉伯里通过电子邮件告诉 CNBC:“在可能因乌克兰冲突而对其供应造成冲击的芯片制造材料中,霓虹灯是最大的潜在挑战。”

  持续的全球芯片短缺已经对供应链造成严重破坏,并导致新车和 PlayStation 5 等游戏机等产品出现长时间的延迟。

  潜在的全球霓虹灯短缺现在有可能使情况变得更糟。

  霓虹灯是大规模钢铁生产的副产品。

  它是在液态空气的分馏(一种化学分离过程)之后产生的,液态空气是已经冷却到非常低温度的空气。

  “从历史上看,芯片行业高达 90% 的霓虹灯是作为俄罗斯钢铁制造业的副产品生产的,后来由主要位于乌克兰的公司精炼,”汉伯里说,他指的是 Cryoin、Ingas 和 UMG RT 等公司。

  Gartner 分析师 Alan Priestley 告诉 CNBC,大多数主要芯片制造商都有几个月的霓虹灯储备,并补充说这对他们来说还不是主要问题。

  英特尔表示正在密切关注情况。 “英特尔已经评估了俄罗斯-乌克兰冲突对其供应链的可能影响,”一位发言人告诉 CNBC。

  该人士补充说:“英特尔拥有多元化的全球供应链的战略将潜在的本地中断风险降至最低。我们将继续仔细监控情况。”

  台积电拒绝置评,三星也没有立即回应 CNBC 的置评请求。

  “一些供应有限的小型晶圆厂可能会更早受到影响,”Priestley 说。他补充说,芯片制造商正在与他们的供应链合作,以尽量减少影响。晶圆厂是“制造”半导体的芯片工厂。

  多年来,全球半导体行业一直在为这样的事件做准备。

  在 2014 年俄罗斯吞并克里米亚之后,它采取了关键措施来限制未来与霓虹灯供应相关的风险。

  “在克里米亚吞并之后,芯片行业采取行动减少在制造过程中使用霓虹灯的需求,”汉伯里说。 “与此同时,已采取措施增加供应链中两个环节的天然气库存,因此天然气供应商和半导体制造商现在通常都有 3 到 12 个月的供应量。”

  Hanbury 补充说,乌克兰和俄罗斯以外的新供应商也由半导体制造商设立。

  “我们估计,当今全球半导体生产中使用的霓虹灯中只有大约五分之二来自俄罗斯和乌克兰,”汉伯里补充道。

  Hanbury 补充说,制造芯片巨头使用的高度复杂的光刻机的荷兰公司 ASML 将其对来自乌克兰的霓虹灯的依赖降低到了以前水平的约 20%。

  ASML 的一位发言人告诉 CNBC,“ASML 认识到做好准备以管理计划外事件的重要性,包括可能影响我们供应链的冲突。”

  他们补充说:“我们将继续密切关注冲突的状况,目前正在与我们的供应商一起调查影响(如果有的话)以及我们的供应商在必要时可以在多大程度上使用替代资源。”

  欧盟和美国同意新的数据共享协议,为大型科技公司提供一些喘息的机会。

  一年多来,大西洋两岸的官员一直在商讨一项协议,以取代所谓的隐私护盾。

  Privacy Shield 是一项允许公司向美国分享欧洲人数据的安排,于 2020 年 7 月失效。

  Meta 曾警告称,由于围绕欧盟-美国的不确定性,它可能会关闭欧洲的 Facebook 和 Instagram。数据流。

  欧盟和美国周五宣布,他们“原则上”同意跨境数据传输的新框架,为 Meta 和谷歌等科技巨头提供了一些急需的救济。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 cũng được Thầy Vũ đưa vào trong bài học này. Các bạn hãy chú ý tra cứu phiên âm tiếng Trung bên dưới nhé, các từ vựng tiếng Trung HSK chưa được học thì các bạn chỉ việc tìm trong phần chú thích phiên âm dưới là sẽ thấy ngay.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 sẽ giúp các bạn củng cố thêm kiến thức sau khi học xong bài giảng tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3.

  Kānsàsī chéng de Google Fiber chéngbāo shāng shǒuxiān zài Alphabet Worker Union xià chénglìle gōnghuì.

  Zhōu wǔ, mìsūlǐ zhōu kānsàsī chéng de yījiā Google Fiber gōngchǎng tóupiào juédìng zài Alphabet de gōngrén gōnghuì xià chénglì gōnghuì, cǐqián měiguó láogōng wěiyuánhuì duì xuǎnpiào jìnxíngle tǒngjì hé pīzhǔn.

  Lǐchéngbēi shì de tóupiào dàibiǎole yī nián qián chénglì de Alphabet xīnshēng gōngrén gōnghuì xià dì yīgè yǒngyǒu tánpàn quán de gōnghuì dìdiǎn.

  Cǐqián,CNBC fāxiàn BDS lǐngdǎo rén shìtú zǔnáo gāi gōngrén de gōnghuì chángshì.

  Mìsūlǐ zhōu kānsàsī chéng de gǔgē guāngxiān chéngbāo shāng zhōu wǔ tóupiào juédìng chénglì gōnghuì, chéngwéi Alphabet gōngrén gōnghuì xià dì yī pī yǒngyǒu tánpàn quán de gōngrén.

  Zhè zǔ 10 míng quánzhí yuángōng tōngguò Alphabet shòu gù yú BDS Connected Solutions, bìng zài Google Fiber de língshòu diàn gōngzuò, gāi xiàngmù wèi měiguó 19 gè shìchǎng tígōng gāosù hùliánwǎng jiē rù.

  Shàng gè yuè, zài Google hé BDS méiyǒu zìyuàn tóngyì zhīhòu,Google Fiber de yuángōng xiàng guójiā láogōng guānxì wěiyuánhuì qǐngyuàn, yāoqiú zhèngshì chéngrèn gōnghuì. Gōngrénmen gàosù CNBC, tāmen zài tóupiào qián miànlínzhe pòhuài gōnghuì de nǔlì.

  Zhōu wǔ, quánguó láogōng guānxì wěiyuánhuì tǒngjì bìng pīzhǔnle 3 yuèfèn de xuǎnpiào. 9 Bǐ 1 de tóupiào biāozhìzhe gǔgē yuángōng zài Alphabet gōngrén gōnghuì xià chénglì gōnghuì de dì yīgè dìdiǎn, gāi gōnghuì yú yī nián qián yǔ měiguó tōngxìn gōngrén xiéhuì (CWA) yīqǐ chénglì, dāngshí gōngrén yǔ gǔgē lǐngdǎo céng zhī jiān de jǐnzhāng guān jì rìyì jiājù.

  Alphabet gōngrén gōnghuì xiànzài zài gōngsī de bùtóng dìdiǎn yǒngyǒu 800 duō míng chéngyuán, dàn zài qítā fāngmiàn tōngguò “shǎoshù gōnghuì” móshì yùnzuò, zhè yìwèizhe tā méiyǒu yú lǐngdǎo céng tǎojiàhuánjià de quánlì.

  Rán’ér, kānsàsī chéng de gōngrén quèshí yǒngyǒu tǎojiàhuánjià de quánlì, gōnghuì huòdé tánpàn chóumǎ de nénglì kěnéng huì jīlì qítā gōngrén qúntǐ jìnxíng zìjǐ de xuǎnjǔ.

  “Wǒmen de jìngxuǎn huódòng miànlín xǔduō zǔ’ài wǒmen zài gōngzuò zhōng xíngshǐ jítǐ fāyán quán de nǔlì. Rán’ér, wǒmen suǒyǒu rén dōu hěn qīngchǔ, wǒmen kěyǐ yīqǐ jījí sùzào wǒmen de gōngzuò tiáojiàn, yǐ quèbǎo wǒmen suǒyǒu rén dōu néng huòdé wǒmen suǒ huòdé de yōuzhì xīnchóu, fúlì hé bǎohù,”BDS Connected Solutions hé Google Fiber de língshòu zhùlǐ Eris Derickson shuō zài zhōu wǔ de yī fèn shēngmíng zhōng. “Wǒmen dōu xǐhuān yǔ Google Fiber hézuò, bìng qídài yǔ BDS Connected Solutions zuò zài tánpàn zhuō qián, wèi wǒmen de gōngzuò chǎngsuǒ shè dìng xīn biāozhǔn, yǐ gǎishàn yuángōng, kèhù hé gōngsī de tǐyàn.”

  Gǔgē guāngxiān dānwèi gōnghuì yùndòng shì kējì hángyè gèng guǎngfàn yùndòng de yībùfèn, gāi yùndòng zhèngzài màn man huòdé dònglì. Yàmǎxùn duō gè dìdiǎn de yuángōng dōu zài chángshì chénglì gōnghuì, bāokuò zài ālā bā mǎ zhōu de yīgè cāngkù, tāmen zhèngzài nàlǐ jiù shìfǒu chénglì gōnghuì jìnxíng dì èr cì tóupiào. Láizì niǔyuē shǐ tǎn dùn dǎo lìng yī gè qūdòngqì de yuángōng tóupiào jiāng yú zhōuyī jìnxíng tǒngjì.

  “Wǒmen yǔ gōnghuì hé fēi gōnghuì gōngyìng shāngdū yǒu hěnduō hétóng, bìng zūnzhòng tāmen de yuángōng xuǎnzé shìfǒu jiārù gōnghuì de quánlì,” gǔgē fāyán rén gàosù CNBC. “Zhèxiē chéngbāo shāng jiārù měiguó tōngxìn gōngrén xiéhuì de juédìng shì gōngrén hé tāmen de gùzhǔ BDS Solutions Group zhī jiān de shìqíng.”

  BDS Connected Solutions de fǎ yán rén méiyǒu lìjí fābiǎo pínglùn.

  Spotify tuìchū èluósī, lǐyóu shì xiànzhì yánlùn zìyóu de xīn fǎlǜ.

  Gāi gōngsī zhōu wǔ biǎoshì,Spotify zhèngzài wánquán tuìchū èluósī, yīnwèi zuìjìn xiànzhì xīnwén yùnyíng de fǎlǜ kěnéng huì shǐ liú méitǐ de yuángōng hé tīngzhòng miànlín fēngxiǎn.

  Spotify yǐ yīnyuè liú méitǐ ér wénmíng, dàn tā yě tuōguǎn hé fēnfā yī xìliè bāohán zhèngzhì nèiróng de bòkè.

  Spotify zhōu wǔ biǎoshì, tā jiāng wánquán tuìchū èluósī, yīnwèi zuìjìn xiànzhì xīnwén yùnyíng de fǎlǜ kěnéng huì shǐ liú méitǐ de yuángōng hé tīngzhòng miànlín fēngxiǎn. Tā yùjì dào 4 yuèdǐ jiāng wánquán zàntíng yùnyíng.

  Spotify tuìchū èluósī de juédìng tūxiǎnle xīfāng méitǐ gōngsī xūyào qǔdé pínghéng, yīnwèi tāmen xīwàng xiàng èluósī gōngmín tígōng xīnwén, tóngshí miànlín yǔ gāi guó rùqīn wūkèlán hé gāi guó shāngyè huánjìng xiāngguān de zhòngdà tiǎozhàn.

  Spotify yǐ yīnyuè liú méitǐ ér wénmíng, dàn tā yě tuōguǎn hé fēnfā yī xìliè bāohán zhèngzhì nèiróng de bòkè.

  Spotify cǐqián yǐ tíngzhǐ zài èluósī tígōng gāojí dìngyuè, dàn qí miǎnfèi fúwù réngrán kěyòng. Tā běn yuè zǎo xiē shíhòu biǎoshì, jiāng guānbì zài gāi guó de yī gè bànshì chù, bìng shānchú èluósī guójiā méitǐ de nèiróng.

  “Spotify yīzhí rènwéi, nǔlì bǎochí wǒmen zài èluósī de fúwù yùnyíng yǐ zài gāi dìqū tígōng kě xìn, dúlì de xīnwén hé xìnxī zhì guān zhòngyào.

  Bùxìng de shì, zuìjìn bānbù de lìfǎ jìnyībù xiànzhìle xìnxī de huòqǔ, xiāochúle yánlùn zìyóu, bìng jiāng mǒu xiē lèixíng de xīnwén dìng wéi fànzuì, zhè shǐ Spotify de yuángōng shènzhì wǒmen de tīngzhòng de ānquán chǔyú wéixiǎn zhī zhōng,”Spotify fāyán rén zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

  Bāokuò píngguǒ hé gǔgē zài nèi de qítā kējì gōngsī yǐjīng tuìchū bìng tíngzhǐ zài èluósī tígōng chǎnpǐn hé fúwù. Shàng gè yuè rùqīn wūkèlán hòu, màidāngláo héxīngbākè děng jǐ jiā yínháng hé língshòu pǐnpái yě tíngzhǐle zài gāi guó de yùnyíng. Jìxù zài gāi guó jīngyíng de gōngsī miànlín de tiǎozhàn bāokuò zhīfù fúwù yǒuxiàn, wùliú tiǎozhàn hé lúbù píruǎn.

  Dàn Spotify de juédìng gēng duō shì jīyú gāi guó zuìjìn duì kěnéng duì èluósī zhànzhēng chǎnshēng fùmiàn yǐngxiǎng de xīnwén hé qítā méitǐ de zhènyā.

  Jǐ jiā yīngyǔ xīnwén jīgòu yǐjīng yánjiū liǎo rúhé quèbǎo èluósī jìzhě hé qítā gōngzuò rényuán de ānquán, yǐ yìngduì gāi guó yǒuxiào jìnzhǐ dúlì bàodào de “xūjiǎ xīnwén” fǎ.

  Yīngguó guǎngbò gōngsī běn yuè zǎo xiē shíhòu zàntíngle èluósī de yèwù, ránhòu xuānbù jiāng huīfù bàodào. Měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng hé “niǔyuē shíbào” yě suōjiǎnle zài gāi guó de rényuán hé yèwù, yīxiē bàozhǐ zhèngzài shānchú èluósī jìzhě de shǔmíng.

  Zài kējì gǔ bàodié hòu,Instacart jiāng gū zhí xiàtiáo jìn 40% zhì 240 yì měiyuán.

  Instacart zhōu wǔ biǎoshì, jiāng qí gū zhí cóng 390 yì měiyuán jiàng zhì yuē 240 yì měiyuán.

  Cǐ jǔ zhèng zhí shìchǎng dòngdàng dǎozhì kējì gǔ pāoshòu zhī jì.

  Zài jiàngdī gū zhí de tóngshí,Instacart kěyǐ yǐ gèng jù xīyǐn lì de jiàgé xiàng xīn yuángōng hé zàizhí yuángōng tígōng gǔpiào jiǎnglì.

  Instacart biǎoshì, jiāng qí gū zhí xiàtiáo jìn 40%, zhì yuē 240 yì měiyuán, yǐ fǎnyìng jīnnián kējì gǔ de pāoshòu.

  Zhè jiā záhuò pèisòng gōngsī zài 2021 nián 3 yuè de gū zhí wèi 390 yì měiyuán, dāngshí chóujíle 2.65 Yì měiyuán. Zhè shǐdé Instacart chéngwéi měiguó zuì yǒu jiàzhí de fēngxiǎn tóuzī gōngsī zhī yī.

  Rán’ér, suízhe nà sī dá kè zhǐshù jiào 11 yuè de gāo diǎn xiàdié 12%, xǔduō xīn shàngshì de kējì gōngsī de diēfú yuǎn bùzhǐ yú cǐ,Instacart gàosù qí yuángōng hé qiánzài de xīn yuángōng, jíjiāng fāxíng de gǔpiào jiǎnglì jiāng yǐ gèng dī de jiàgé fāxíng, zhè shǐdé gǔpiào zǔhé gèng jù xīyǐn lì bìng fúhé shìchǎng tiáojiàn.

  “Shìchǎng yǒu qǐ yǒu luò, dàn wǒmen zhuānzhù yú Instacart yǔ wǒmen de hézuò huǒbàn yīqǐ wèi záhuò diàn wèilái tígōng dònglì de cháng qī jīhuì,”Instacart fāyán rén zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

  Duìyú Instacart lái shuō, guòqù jǐ nián jiù xiàng guòshānchē yīyàng. Miàn duì jìnrù 2020 nián de jùyǒu tiǎozhàn xìng de shāngyè móshì, gāi gōngsī zài Covid-19 dà liúxíng qíjiān huòdéle zhòngdà tuīdòng, yīnwèi xǔduō xiāofèi zhě jiǎnshǎole qù chāoshì de xíngchéng bìng zhuǎnxiàng zàixiàn záhuò dìngdān.

  7 Yuè, zài Instacart huòdé dà é róngzī hòu bùjiǔ, gāi gōngsī rènmìng qián Facebook gāo guǎn Fidji Simo wèi CEO, jiētì chuàngshǐ rén Apoorva Mehta.

  Zài DoorDash yú 2020 niándǐ zài gǔshì dà fàng yìcǎi yǐjí xīnxīng kējì gǔ zài qùnián dà bùfèn shíjiān lǐ chūxiàn fǎntán zhīhòu,Instacart bèi shì wéi 2022 nián de zhǔyào IPO hòuxuǎn rén. Suíhòu chūxiànle duì tōngzhàng jiāsù hé duì gèng gāo lìlǜ de yùcè de shuāngchóng dānyōu, zhè dǎozhì fēngxiǎn zīchǎn cóng 11 yuè kāishǐ xiànrù hǔnluàn.

  Zài èluósī shàng gè yuè duì wūkèlán de xíjí jiājùle quánqiú bù wěndìng hé néngyuán jiàgé jìnyībù shàngzhǎng zhīhòu, pāoshòu kāishǐ shēngwēn. Zì 11 yuè zhōngxún yǐlái,DoorDash yǐjīng biǎnzhíle yībàn yǐshàng.

  Duìyú Instacart ér yán, gū zhí xiàtiáo bìng bùshì wàn líng yào, tā xiànzài miànlín yālì, biǎomíng suízhe dà liúxíng xiāotuì hé láodònglì shìchǎng shōu jǐn, tā kěyǐ wéichí qí yèwù shìtóu. Yǐ gèng gāo jiàgé huòdé gǔpiào zèng kuǎn de yuángōng xūyào kàn dào fǎntán cáinéng cóng tāmen de gǔpiào zhōng zhuànqián.

  Instacart biǎoshì qí yèwù qiánjǐng yīrán qiángjìng, bìng bǔchōng shuō tā zài yínháng yǒngyǒu chāoguò 10 yì měiyuán de xiànjīn. Gāi gōngsī hái shìtú zài qí hé xīn shìchǎng zhī wài jìnxíng kuòzhāng, běn zhōu xuānbùle yī kuǎn xiàng chāoshì xiāoshòu di ruǎnjiàn tàojiàn, yǐjí yī xiàng míng wèi Carrot Warehouses de lǚxíng fúwù, zhǐ zài bāngzhù záhuò diàn tígōng 15 fēnzhōng sòng huò fúwù.

  Zài èluósī rùqīn wūkèlán hòu, shòudào níhóngdēng shēngchǎn wēixié de xīnpiàn hángyè jiāng yīluòqiānzhàng.

  Yòng yú bèi chēng wèi guāng kē de xīnpiàn shēngchǎn guòchéng zhōng shǐyòng de jīguāngqì xūyào níhóngdēng, qízhōng jīqì zài sānxīng, yīngtè’ěr hé táijīdiàn děng gōngsī zhìzào de wéixiǎo guī piàn shàng diāokè tú’àn.

  Zhèxiē jīqì yóu hélán gōngsī ASML shēngchǎn.

  Yán jiū gōngsī bèi ēn gōngsī de bàndǎotǐ fēnxī shī bǐdé·hàn bó lǐ (Peter Hanbury) biǎoshì, shìjiè shàng yībàn yǐshàng de níhóngdēng shì yóu wūkèlán de shǎoshù jǐ jiā gōngsī shēngchǎn de.

  Èluósī zài wūkèlán de zhànzhēng kěnéng huì dǎozhì nǎi qì (xiānjìn bàndǎotǐ zhìzào zhōng de yī zhǒng guānjiàn qìtǐ) de chǎnliàng xiàjiàng dào lìng rén dānyōu de dī shuǐpíng, ér cǐ shí shìjiè yǐjīng zài nǔlì jiějué xīnpiàn duǎnquē de wèntí.

  Yòng yú bèi chēng wèi guāng kē de xīnpiàn shēngchǎn guòchéng zhōng shǐyòng de jīguāngqì xūyào níhóngdēng, qízhōng jīqì zài sānxīng, yīngtè’ěr hé táijīdiàn děng gōngsī zhìzào de wéixiǎo guī piàn shàng diāokè tú’àn.

  Yánjiū gōngsī bèi ēn gōngsī de bàndǎotǐ fēnxī shī bǐdé·hàn bó lǐ (Peter Hanbury) biǎoshì, shìjiè shàng yībàn yǐshàng de níhóngdēng shì yóu wūkèlán de shǎoshù jǐ jiā gōngsī shēngchǎn de.

  Zhèxiē gōngsī bāokuò zǒngbù wèiyú mǎlǐ wū bō ěr de Ingas, yǐjí zǒngbù wèiyú áo dé sà de Cryoin hé Iceblick.

  Jù lùtòu shè bàodào, liǎng jiā gōngsī méiyǒu lìjí huífù CNBC de zhì píng qǐngqiú, dàn zuìjìn jǐ zhōu, yīn èluósī jūnduì de xíjí,Ingas hé Cryoin dōu tíngzhǐle yùnyíng.

  Suízhe shìjiè lǐngxiān de wūkèlán gōngsī guānbì qí yèwù, suízhe chōngtú de chíxù, níhóngdēng de shēngchǎn xiànzài jiāng diéluò xuányá.

  Gēnjù zīxún gōngsī Techcet de gūjì, qùnián quánqiú bàndǎotǐ shēngchǎn de níhóngdēng xiāohào liàng dádào yuē 540 gōngdùn. Jiànyú wūkèlán shēngchǎnle quánqiú yībàn yǐshàng de níhóngdēng, rúguǒ gāi guó de níhóngdēng shēngchǎn shāng jìxù guānbì, dào 2022 nián zhè yī shǔ zì kěnéng huì jiàng zhì 270 gōngdùn yǐxià.

  Hàn bó lǐ tōngguò diànzǐ yóujiàn gàosù CNBC:“Zài kěnéng yīn wūkèlán chōngtú ér duì qí gōngyìng zàochéng chōngjí de xīnpiàn zhìzào cáiliào zhōng, níhóngdēng shì zuìdà de qiánzài tiǎozhàn.”

  Chíxù de quánqiú xīnpiàn duǎnquē yǐjīng duì gōngyìng liàn zàochéng yánzhòng pòhuài, bìng dǎozhì xīnchē hé PlayStation 5 děng yóuxì jī děng chǎnpǐn chūxiàn cháng shíjiān de yánchí.

  Qiánzài de quánqiú níhóngdēng duǎnquē xiànzài yǒu kěnéng shǐ qíngkuàng biàn dé gèng zāo.

  Níhóngdēng shì dà guīmó gāngtiě shēngchǎn de fùchǎnpǐn.

  Tā shì zài yètài kōngqì de fēnliú (yī zhǒng huàxué fēnlí guòchéng) zhīhòu chǎnshēng de, yètài kōngqì shì yǐjīng lěngquè dào fēicháng dī wēndù de kōngqì.

  “Cóng lìshǐ shàng kàn, xīnpiàn hángyè gāodá 90% de níhóngdēng shì zuòwéi èluósī gāngtiě zhìzào yè de fùchǎnpǐn shēngchǎn de, hòulái yóu zhǔyào wèiyú wūkèlán de gōngsī jīngliàn,” hàn bó lǐ shuō, tā zhǐ de shì Cryoin,Ingas hé UMG RT děng gōngsī.

  Gartner fēnxī shī Alan Priestley gàosù CNBC, dà duōshù zhǔyào xīnpiàn zhìzào shāngdū yǒu jǐ gè yuè de níhóngdēng chúbèi, bìng bǔchōng shuō zhè duì tāmen lái shuō hái bùshì zhǔyào wèntí.

  Yīngtè’ěr biǎoshì zhèngzài mìqiè guānzhù qíngkuàng. “Yīngtè’ěr yǐjīng pínggūle èluósī-wūkèlán chōngtú duì qí gōngyìng liàn de kěnéng yǐngxiǎng,” yī wèi fāyán rén gàosù CNBC.

  Gāi rénshì bǔchōng shuō:“Yīngtè’ěr yǒngyǒu duōyuán huà de quánqiú gōngyìng liàn de zhànlüè jiāng qiánzài de běndì zhōngduàn fēngxiǎn jiàng zhì zuìdī. Wǒmen jiāng jìxù zǐxì jiānkòng qíngkuàng.”

  Táijīdiàn jùjué zhì píng, sānxīng yě méiyǒu lìjí huíyīng CNBC de zhì píng qǐngqiú.

  “Yīxiē gōngyìng yǒuxiàn de xiǎoxíng jīng yuán chǎng kěnéng huì gèng zǎo shòudào yǐngxiǎng,”Priestley shuō. Tā bǔchōng shuō, xīnpiàn zhìzào shāng zhèngzài yǔ tāmen de gōngyìng liàn hézuò, yǐ jǐnliàng jiǎnshǎo yǐngxiǎng. Jīng yuán chǎng shì “zhìzào” bàndǎotǐ de xīnpiàn gōngchǎng.

  Duōnián lái, quánqiú bàndǎotǐ hángyè yīzhí zài wèi zhèyàng de shìjiàn zuò zhǔnbèi.

  Zài 2014 nián èluósī tūnbìng kè lǐ mǐ yà zhīhòu, tā cǎiqǔle guānjiàn cuòshī lái xiànzhì wèilái yǔ níhóngdēng gōngyìng xiāngguān de fēngxiǎn.

  “Zài kè lǐ mǐ yà tūnbìng zhīhòu, xīnpiàn hángyè cǎiqǔ xíngdòng jiǎnshǎo zài zhìzào guòchéng zhōng shǐyòng níhóngdēng de xūqiú,” hàn bó lǐ shuō. “Yǔ cǐ tóngshí, yǐ cǎiqǔ cuòshī zēngjiā gōngyìng liàn zhōng liǎng gè huánjié de tiānránqì kùcún, yīncǐ tiānránqì gōngyìng shāng hébàndǎotǐ zhìzào shāng xiànzài tōngcháng dōu yǒu 3 dào 12 gè yuè de gōngyìng liàng.”

  Hanbury bǔchōng shuō, wūkèlán hé èluósī yǐwài de xīn gōngyìng shāng yě yóu bàndǎotǐ zhìzào shāng shèlì.

  “Wǒmen gūjì, dāngjīn quánqiú bàndǎotǐ shēngchǎn zhōng shǐyòng de níhóngdēng zhōng zhǐyǒu dàyuē wǔ fēn zhī èr láizì èluósī hé wūkèlán,” hàn bó lǐ bǔchōng dào.

  Hanbury bǔchōng shuō, zhìzào xīnpiàn jùtóu shǐyòng de gāodù fùzá de guāng kē jī de hélán gōngsī ASML jiāng qí duì láizì wūkèlán de níhóngdēng de yīlài jiàngdī dàole yǐqián shuǐpíng de yuē 20%.

  ASML de yī wèi fāyán rén gàosù CNBC,“ASML rènshí dào zuò hǎo zhǔnbèi yǐ guǎnlǐ jìhuà wài shìjiàn de zhòngyào xìng, bāokuò kěnéng yǐngxiǎng wǒmen gōngyìng liàn de chōngtú.”

  Tāmen bǔchōng shuō:“Wǒmen jiāng jìxù mìqiè guānzhù chōngtú de zhuàngkuàng, mùqián zhèngzài yǔ wǒmen de gōngyìng shāng yīqǐ diàochá yǐngxiǎng (rúguǒ yǒu de huà) yǐjí wǒmen de gōngyìng shāng zài bìyào shí kěyǐ zài duōdà chéngdù shàng shǐyòng tìdài zīyuán.”

  Ōuméng hé měiguó tóngyì xīn de shùjù gòngxiǎng xiéyì, wéi dàxíng kējì gōngsī tígōng yīxiē chuǎnxī de jīhuì.

  Yī nián duō lái, dàxīyáng liǎng’àn de guānyuán yīzhí zài shāngtǎo yī xiàng xiéyì, yǐ qǔdài suǒwèi de yǐnsī hù dùn.

  Privacy Shield shì yī xiàng yǔnxǔ gōngsī xiàng měiguó fèn xiǎng ōuzhōu rén shùjù de ānpái, yú 2020 nián 7 yuè shīxiào.

  Meta céng jǐnggào chēng, yóuyú wéirào ōuméng-měiguó de bù quèdìng xìng, tā kěnéng huì guānbì ōuzhōu de Facebook hé Instagram. Shùjù liú.

  Ōuméng hé měiguó zhōu wǔ xuānbù, tāmen “yuánzé shàng” tóngyì kuà jìng shùjù zhuàn shū de xīn kuàngjià, wèi Meta hé gǔgē děng kējì jùtóu tígōngle yīxiē jíxū de jiùjì.

  Đáp án bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 được trình bày chi tiết ngay bên dưới để học viên và thí sinh có thể nhanh chóng so sánh cũng như đối chiếu với bài làm tập của các bạn.

  Các nhà thầu của Google Fiber ở Thành phố Kansas đầu tiên hợp nhất với Alphabet Worker Union.

  Một địa điểm của Google Fiber ở Thành phố Kansas, MO đã bỏ phiếu để hợp nhất trong khuôn khổ Liên minh Công nhân của Alphabet vào thứ Sáu, sau khi các phiếu bầu đã được kiểm đếm và được Ủy ban Lao động Hoa Kỳ chấp thuận.

  Cuộc bỏ phiếu quan trọng đại diện cho địa điểm đầu tiên hợp nhất với quyền thương lượng trong liên đoàn công nhân non trẻ của Alphabet, được thành lập một năm trước.

  Nó xảy ra sau khi CNBC phát hiện các nhà lãnh đạo BDS cố gắng cản trở nỗ lực hợp nhất của công nhân.

  Các nhà thầu của Google Fiber ở Thành phố Kansas, Missouri đã bỏ phiếu để thống nhất vào thứ Sáu, trở thành những công nhân đầu tiên có quyền thương lượng trong Alphabet worker Union.

  Nhóm 10 công nhân toàn thời gian được tuyển dụng bởi BDS Connected Solutions thông qua Alphabet và làm việc trong một cửa hàng bán lẻ cho Google Fiber, dự án cung cấp truy cập internet tốc độ cao cho 19 thị trường của Hoa Kỳ.

  Tháng trước, các công nhân tại địa điểm Google Fiber đã kiến nghị với Hội đồng quan hệ lao động quốc gia để được công nhận công đoàn chính thức sau khi Google và BDS không tự nguyện đồng ý cho phép. Các công nhân nói với CNBC rằng họ phải đối mặt với những nỗ lực phá hoại công đoàn dẫn đến cuộc bỏ phiếu.

  Ban Quan hệ Lao động Quốc gia đã kiểm đếm và thông qua các phiếu bầu của tháng Ba vào thứ Sáu. Cuộc bỏ phiếu 9-1 đánh dấu vị trí đầu tiên của công nhân Google hợp nhất trong Alphabet worker Union, được thành lập một năm trước cùng với Công nhân Truyền thông Hoa Kỳ (CWA) trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa công nhân và ban lãnh đạo Google.

  Alphabet worker Union hiện có hơn 800 thành viên ở nhiều địa điểm khác nhau trong toàn công ty, nhưng mặt khác hoạt động thông qua mô hình “công đoàn thiểu số”, nghĩa là nó không có quyền thương lượng với lãnh đạo.

  Tuy nhiên, công nhân Thành phố Kansas có quyền thương lượng và khả năng của công đoàn để đạt được đòn bẩy thương lượng có thể thúc đẩy các nhóm công nhân khác theo đuổi cuộc bầu cử của riêng họ.

  “Chiến dịch của chúng tôi vấp phải nhiều nỗ lực nhằm ngăn cản chúng tôi thực hiện quyền có tiếng nói tập thể trong công việc. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi luôn hiểu rõ rằng chúng ta cùng nhau có thể định hình tích cực các điều kiện làm việc của mình để đảm bảo tất cả chúng ta đều có quyền tiếp cận với mức lương, lợi ích và sự bảo vệ chất lượng mà chúng ta kiếm được “, Eris Derickson, Nhân viên bán lẻ tại BDS Connected Solutions và Google Fiber cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu. ″ Tất cả chúng tôi đều yêu thích công việc của mình với Google Fiber và mong muốn được ngồi vào bàn đàm phán với BDS Connected Solutions để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nơi làm việc của chúng tôi nhằm cải thiện trải nghiệm của cả nhân viên, khách hàng và công ty ”.

  Ổ đĩa liên minh đơn vị Google Fiber là một phần của một phong trào rộng lớn hơn trong ngành công nghệ đang dần đạt được động lực. Các công nhân của Amazon ở một số địa điểm đang cố gắng hợp nhất, bao gồm cả tại một nhà kho ở Alabama, nơi họ đang trong quá trình bỏ phiếu lần thứ hai về việc có nên thành lập công đoàn hay không. Các phiếu bầu của nhân viên từ một ổ đĩa riêng biệt trên Đảo Staten của New York sẽ được tính vào thứ Hai.

  Người phát ngôn của Google nói với CNBC: “Chúng tôi có nhiều hợp đồng với cả nhà cung cấp có tổ chức và không thuộc liên minh và tôn trọng quyền của nhân viên của họ trong việc lựa chọn có tham gia hay không”. “Quyết định của những nhà thầu này tham gia Công nhân Truyền thông Hoa Kỳ là vấn đề giữa người lao động và người sử dụng lao động của họ, BDS Solutions Group.”

  Người phát ngôn của Giải pháp kết nối BDS đã không có mặt ngay lập tức để bình luận.

  Spotify rút khỏi Nga, viện dẫn các luật mới hạn chế quyền tự do ngôn luận.

  Spotify đang rút khỏi Nga hoàn toàn vì luật gần đây hạn chế hoạt động tin tức có thể khiến người nghe và nhân viên của streamer gặp rủi ro, công ty cho biết hôm thứ Sáu.

  Spotify được biết đến nhiều nhất với tư cách là một trình phát trực tuyến âm nhạc, nhưng nó cũng lưu trữ và phân phối một loạt các podcast có nội dung chính trị.

  Spotify hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ rút khỏi Nga hoàn toàn vì luật gần đây hạn chế hoạt động tin tức có thể khiến nhân viên và người nghe của streamer gặp rủi ro. Nó dự kiến các hoạt động sẽ bị đình chỉ hoàn toàn vào cuối tháng Tư.

  Quyết định rút khỏi Nga của Spotify nhấn mạnh sự cân bằng mà các công ty truyền thông phương Tây cần đạt được khi họ muốn cung cấp tin tức cho người dân Nga trong khi phải đối mặt với những thách thức đáng kể liên quan đến việc đất nước này xâm lược Ukraine và môi trường kinh doanh của đất nước.

  Spotify được biết đến nhiều nhất với tư cách là một trình phát trực tuyến âm nhạc, nhưng nó cũng lưu trữ và phân phối một loạt các podcast có nội dung chính trị.

  Spotify trước đây đã ngừng cung cấp đăng ký Premium ở Nga, nhưng dịch vụ miễn phí của nó vẫn khả dụng. Hồi đầu tháng, họ cho biết sẽ đóng cửa một văn phòng ở nước này và xóa nội dung trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga.

  “Spotify tiếp tục tin rằng điều cực kỳ quan trọng là cố gắng duy trì dịch vụ của chúng tôi hoạt động ở Nga để cung cấp tin tức và thông tin độc lập, đáng tin cậy trong khu vực.

  Thật không may, luật được ban hành gần đây hạn chế hơn nữa quyền truy cập thông tin, loại bỏ quyền tự do ngôn luận và hình sự hóa một số loại tin tức khiến sự an toàn của nhân viên Spotify và thậm chí có thể cả thính giả của chúng tôi gặp rủi ro ”, người phát ngôn của Spotify cho biết trong một tuyên bố.

  Các công ty công nghệ khác bao gồm Apple và Google đã rút lui và ngừng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ở Nga. Một số ngân hàng và thương hiệu bán lẻ như McDonald’s và Starbucks cũng đã ngừng hoạt động tại nước này sau khi nước này xâm lược Ukraine vào tháng trước. Các công ty tiếp tục hoạt động trong nước phải đối mặt với những thách thức bao gồm dịch vụ thanh toán hạn chế, thách thức về hậu cần và đồng rúp yếu.

  Nhưng quyết định của Spotify dựa nhiều hơn vào cuộc đàn áp gần đây của đất nước đối với tin tức và các phương tiện truyền thông khác có thể chiếu sáng tiêu cực về cuộc chiến tranh ở Nga.

  Một số tổ chức tin tức bằng tiếng Anh đã xem xét cách giữ an toàn cho các phóng viên và các nhân viên khác ở Nga theo luật “tin tức sai sự thật” của quốc gia, vốn cấm đưa tin độc lập một cách hiệu quả.

  BBC đã đình chỉ các hoạt động của Nga vào đầu tháng này trước khi thông báo sẽ tiếp tục đưa tin. CNN và The New York Times cũng đã thu hẹp nhân viên và hoạt động của họ ở nước này, và một số tờ báo đang gỡ bỏ các dòng nội dung của các phóng viên ở Nga.

  Instacart giảm định giá gần 40% xuống còn 24 tỷ USD sau khi cổ phiếu công nghệ lao dốc.

  Instacart cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã giảm định giá xuống khoảng 24 tỷ đô la, giảm từ 39 tỷ đô la.

  Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường bất ổn dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu công nghệ.

  Khi hạ định giá, Instacart có thể tặng thưởng cổ phiếu cho nhân viên mới và nhân viên hiện tại với mức giá hấp dẫn hơn.

  Instacart cho biết họ đang giảm định giá gần 40% xuống còn khoảng 24 tỷ đô la, để phản ánh tình trạng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong năm nay.

  Công ty giao hàng tạp hóa được định giá 39 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2021, khi huy động được 265 triệu đô la. Điều đó đã làm cho Instacart trở thành một trong những công ty được hỗ trợ mạo hiểm có giá trị nhất ở Hoa Kỳ.

  Tuy nhiên, với việc Nasdaq giảm 12% so với mức cao nhất trong tháng 11 và nhiều công ty công nghệ đại chúng mới giảm đáng kể, Instacart đang nói với nhân viên và những người mới tuyển dụng tiềm năng rằng giải thưởng cổ phiếu sắp tới sẽ được phát hành với mức giá thấp hơn nhiều, khiến các gói cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn. và phù hợp với điều kiện thị trường.

  “Thị trường lên xuống thất thường, nhưng chúng tôi tập trung vào cơ hội lâu dài của Instacart để tạo sức mạnh cho tương lai của hàng tạp hóa với các đối tác của chúng tôi”, người phát ngôn của Instacart cho biết trong một tuyên bố.

  Đối với Instacart, vài năm qua là một chuyến tàu lượn siêu tốc. Đối mặt với mô hình kinh doanh đầy thách thức hướng đến năm 2020, công ty đã có một sự thúc đẩy lớn trong đại dịch Covid-19 khi nhiều người tiêu dùng cắt giảm các chuyến đi đến siêu thị và chuyển sang đặt hàng tạp hóa trực tuyến.

  Vào tháng 7, ngay sau vòng tài trợ lớn của Instacart, công ty đã bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành Facebook Fidji Simo làm Giám đốc điều hành, kế nhiệm người sáng lập Apoorva Mehta.

  Sau khi ra mắt thị trường chứng khoán bom tấn DoorDash vào cuối năm 2020 và cuộc biểu tình của các cổ phiếu công nghệ mới nổi trong hầu hết năm ngoái, Instacart được xem là ứng cử viên IPO hàng đầu cho năm 2022. Sau đó là hai mối lo ngại về việc tăng tốc lạm phát và dự đoán lãi suất cao hơn, điều này đã khiến tài sản rủi ro bắt đầu vào tháng 11.

  Việc bán tháo đã tăng nhẹ sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào tháng trước đã làm tăng thêm bất ổn toàn cầu và sự gia tăng giá năng lượng trong hỗn hợp. DoorDash đã mất hơn một nửa giá trị kể từ giữa tháng 11.

  Việc cắt giảm định giá không phải là cứu cánh cho Instacart, hiện đang chịu áp lực phải chứng tỏ rằng họ có thể duy trì động lực kinh doanh khi đại dịch bùng phát và thị trường lao động thắt chặt. Những nhân viên đã nhận được trợ cấp cổ phiếu với giá cao hơn cần phải chứng kiến sự phục hồi để kiếm tiền trên vốn chủ sở hữu của họ.

  Instacart cho biết triển vọng kinh doanh của họ vẫn vững chắc, đồng thời cho biết thêm rằng họ có hơn 1 tỷ USD tiền mặt trong ngân hàng. Công ty cũng đang cố gắng mở rộng ra ngoài thị trường cốt lõi của mình, công bố trong tuần này một bộ phần mềm để bán cho các siêu thị, cùng với dịch vụ thực hiện có tên là Carrot Warehouses, nhằm giúp những người bán tạp hóa giao hàng trong 15 phút.

  Ngành công nghiệp chip đang bị đe dọa với việc sản xuất đèn neon sắp rơi xuống vực sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

  Neon là cần thiết cho các tia laser được sử dụng trong quy trình sản xuất chip được gọi là kỹ thuật in thạch bản, nơi máy móc khắc các mẫu lên các mảnh silicon nhỏ do Samsung, Intel và TSMC sản xuất.

  Các máy này do hãng ASML của Hà Lan sản xuất.

  Theo Peter Hanbury, nhà phân tích chất bán dẫn tại công ty nghiên cứu Bain & Co., hơn một nửa số đèn neon trên thế giới được sản xuất bởi một số công ty ở Ukraine.

  Cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể chứng kiến việc sản xuất neon, một loại khí đốt quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, giảm xuống mức thấp đáng lo ngại vào thời điểm thế giới đang phải vật lộn với tình trạng thiếu chip.

  Neon là cần thiết cho các tia laser được sử dụng trong quy trình sản xuất chip được gọi là kỹ thuật in thạch bản, nơi máy móc khắc các mẫu lên các mảnh silicon nhỏ do Samsung, Intel và TSMC sản xuất.

  Theo Peter Hanbury, nhà phân tích chất bán dẫn tại công ty nghiên cứu Bain & Co., hơn một nửa số đèn neon trên thế giới được sản xuất bởi một số công ty ở Ukraine.

  Những công ty đó bao gồm Ingas có trụ sở tại Mariupol, cũng như Cryoin và Iceblick, có trụ sở tại Odesa.

  Các công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC, nhưng Ingas và Cryoin đều đã ngừng hoạt động trong những tuần gần đây trong bối cảnh các cuộc tấn công từ các lực lượng Nga, theo Reuters.

  Với việc các công ty Ukraine hàng đầu thế giới đã đóng cửa hoạt động, việc sản xuất đèn neon hiện có thể rơi xuống vực khi xung đột kéo dài.

  Dựa trên ước tính từ công ty tư vấn Techcet, tiêu thụ đèn neon trên toàn thế giới để sản xuất chất bán dẫn đạt khoảng 540 tấn vào năm ngoái. Do Ukraine sản xuất hơn một nửa lượng đèn neon trên thế giới, con số này có thể giảm xuống dưới 270 tấn vào năm 2022 nếu các nhà sản xuất đèn neon của quốc gia này vẫn đóng cửa.

  Hanbury nói với CNBC qua email: “Trong số các vật liệu được sử dụng trong sản xuất chip có thể gây ảnh hưởng đến nguồn cung của họ từ cuộc xung đột Ukraine, thì neon mới là thách thức tiềm tàng lớn nhất”.

  Tình trạng thiếu chip toàn cầu đang diễn ra đã tàn phá chuỗi cung ứng và dẫn đến sự chậm trễ kéo dài đối với các sản phẩm như ô tô mới và máy chơi game như PlayStation 5.

  Tình trạng thiếu đèn neon trên toàn cầu hiện có nguy cơ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

  Neon là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất thép quy mô lớn.

  Nó được tạo ra sau quá trình chưng cất phân đoạn (một quá trình tách hóa học) của không khí lỏng, là không khí đã được làm lạnh đến nhiệt độ rất thấp.

  “Trong lịch sử, có tới 90% đèn neon cho ngành công nghiệp chip được sản xuất như một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất thép của Nga và sau đó được tinh chế bởi các công ty chủ yếu có trụ sở tại Ukraine,” Hanbury nói và chỉ ra các công ty như Cryoin, Ingas và UMG RT.

  Alan Priestley, một nhà phân tích tại Gartner, nói với CNBC rằng hầu hết các nhà sản xuất chip lớn đều có vài tháng đèn neon dự trữ, đồng thời nói thêm rằng đó chưa phải là vấn đề lớn đối với họ.

  Intel cho biết họ đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Người phát ngôn nói với CNBC: “Intel đã đánh giá tác động có thể có của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với chuỗi cung ứng của mình.

  Người này nói thêm: “Chiến lược của Intel về việc có một chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng sẽ giảm thiểu rủi ro do gián đoạn tiềm ẩn tại địa phương. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình một cách cẩn thận ”.

  TSMC từ chối bình luận và Samsung đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC.

  “Một số nhà hàng nhỏ hơn với nguồn cung hạn chế có thể bị ảnh hưởng sớm hơn,” Priestley nói. Các nhà sản xuất chip đang làm việc với chuỗi cung ứng của họ để cố gắng giảm thiểu tác động, ông nói thêm. Fab là một nhà máy sản xuất chip, nơi chất bán dẫn được “chế tạo”.

  Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã chuẩn bị cho một sự kiện như thế này trong nhiều năm.

  Nó đã thực hiện các bước quan trọng để cố gắng hạn chế rủi ro trong tương lai liên quan đến nguồn cung cấp đèn neon sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

  “Sau khi Crimea sáp nhập, lĩnh vực chip đã hành động để cắt giảm nhu cầu sử dụng đèn neon trong quá trình sản xuất,” Hanbury nói. “Đồng thời, các bước đã được thực hiện để tăng lượng dự trữ khí đốt tại hai điểm trong chuỗi cung ứng, vì vậy cả nhà cung cấp khí đốt và nhà sản xuất chất bán dẫn hiện nay thường có nguồn cung cấp từ 3 đến 12 tháng.”

  Các nhà cung cấp mới bên ngoài Ukraine và Nga cũng đã được các nhà sản xuất chất bán dẫn đưa vào, Hanbury nói thêm.

  Hanbury cho biết thêm: “Chúng tôi ước tính chỉ khoảng hai phần năm số đèn neon được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn toàn cầu hiện nay có nguồn gốc từ Nga và Ukraine.

  Công ty ASML của Hà Lan, công ty sản xuất các máy in thạch bản phức tạp được sử dụng bởi các gã khổng lồ chip, đã giảm sự phụ thuộc vào đèn neon có nguồn gốc từ Ukraine xuống còn khoảng 20% so với mức trước đây, Hanbury nói thêm.

  Người phát ngôn của ASML nói với CNBC, “ASML nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị để quản lý các sự kiện ngoài kế hoạch, bao gồm cả xung đột khi chúng có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của chúng tôi.”

  Họ nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng xung đột và hiện đang cùng với các nhà cung cấp điều tra xem tác động (nếu có) sẽ như thế nào và các nhà cung cấp của chúng tôi có thể sử dụng các nguồn thay thế nếu cần thiết ở mức độ nào.”

  EU và Hoa Kỳ đồng ý với hiệp ước chia sẻ dữ liệu mới, cung cấp một số thời gian nghỉ ngơi cho Big Tech.

  Trong hơn một năm, các quan chức ở hai bên bờ Đại Tây Dương đã tìm ra một thỏa thuận để thay thế cái gọi là Lá chắn Quyền riêng tư.

  Privacy Shield, một thỏa thuận cho phép các công ty chia sẻ dữ liệu của người châu Âu sang Hoa Kỳ, đã bị vô hiệu vào tháng 7 năm 2020.

  Meta đã cảnh báo rằng họ có thể đóng cửa Facebook và Instagram ở châu Âu vì sự không chắc chắn xung quanh EU-Hoa Kỳ. các luồng dữ liệu.

  Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu thông báo họ đã đồng ý “về nguyên tắc” với một khuôn khổ mới cho việc truyền dữ liệu xuyên biên giới, cung cấp một số cứu trợ rất cần thiết cho những gã khổng lồ công nghệ như Meta và Google.

  Bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 vừa cung cấp cho chúng ta thêm rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung quan trọng, các bạn chú ý về xem lại lại bài giảng này nhé.

  Kiến thức trong bài giảng lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên bài giảng tiếp theo.

  Trong quá trình các bạn xem bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 mà có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới bài giảng này trong phần bình luận nhé.

  Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết giáo án hôm nay lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1.

  Các bạn chú ý xem thêm các bài giảng hướng dẫn làm bài tập trong sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế nhé.

  Các bạn nên trang bị thêm kiến thức về tiếng Trung buôn bán và tiếng trung kinh doanh để sau này đi buôn nhé.

  Ngoài ra, các bạn nên tích lũy thêm kiến thức tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu trong 7 link bài giảng trực tuyến bên dưới nhé.

  Các bạn còn thời gian rảnh rỗi thì nên xem thêm các tiêu chí khi mua hàng trên taobao 1688 tmall nhé.

  Các tiêu chí khi mua hàng taobao 1688 tmall

  Vậy là bài học ngày hôm nay lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 3 bài tập 1 đến đây là kết thúc rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi nhé,chúc các bạn học tập thật vui vẻ nha.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất