Thứ Bảy, Tháng Năm 25, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:13
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  01:32:31
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2 là bài giảng rất hay do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và cho vào chuyên mục luyện dịch HSK 1 toàn tập rất chất lượng.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Rèn luyện kỹ năng dịch tiếng Trung HSK cấp 1 bài số 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2 là nội dung tiếp theo của bài tập luyện dịch tiếng Trung Thương mại nâng cao ứng dụng thực tế trình độ HSK cấp 1 hôm nay của Thầy Nguyễn Minh Vũ. Thầy Vũ đã biên soạn ra tài liệu này chính là để giúp các bạn học viên và thí sinh nâng cao nhanh chóng kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung thương mại từ cơ bản để làm nền tảng dịch thuật ở trình độ nâng cao. Các bạn muốn nhanh chóng nâng cao trình độ của mình thì phải bắt đầu học từ những bài ở cấp độ thấp nhất rồi mới đi lên dần dần. Bài giảng được đăng trên website chinemaster.com của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Đống Đa, Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Các bạn học viên nhớ làm thật nhiều bài tập để có thể nhanh chóng trở nên thật giỏi nhé. Ngoài ra các bạn muốn đăng ký lớp học tiếng Trung giao tiếp offline tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM thì xem thông báo lịch khai giảng mới nhất của các khóa học hấp dẫn ngay tại các link bên dưới do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn và cung cấp cho các bạn nhé.

  Các bạn hãy nhớ xem lại bài học ngày hôm qua Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1 trước khi học bài ngày hôm nay nhé.

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 1

  Tài liệu giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster và tài liệu sách tiếng Trung thương mại tổng hợp được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chọn lọc rất kĩ kiến thức và biên soạn chỉnh chu cho các bạn học viên học cũng như tất cả những bạn muốn học tiếng Trung trên khắp cả nước. Nhớ xem link sau đây để có thể tìm hiểu chi tiết nhé.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Sách tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Còn tiếp theo đây là khóa học dành cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như buôn bán hàng Trung Quốc online,Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn một khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao pinduoduo đầy đủ miễn phí rất hấp dẫn

  Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao pinduoduo

  Các bạn nhớ tải ngay Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính và điện thoại để học nhé các bạn học viên,đây được mệnh danh là phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất và phổ biến nhất hiện nay do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tìm hiểu và tổng hợp lại cho tất cả các bạn đó nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou mới 

  Các bạn cũng có thể Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype,toàn bộ lộ trình bài giảng trong các gói tiếng Trung online ở trên đều được thiết kế theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải,các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xem tại link sau nhé.

  Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

  Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link sau nếu có nhu cầu học tiếng Trung thương mại,thầy Vũ sẽ đặc biệt gửi đến các bạn khóa học tiếng Trung thương mại có sử dụng bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập từ A đến Z cực kì nổi tiếng và bổ ích do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải

  Đăng ký khoá học tiếng Trung thương mại

  Từ vựng là một trong nhwunxg phần rất quan tọng khi các bạn cần trong giao tiếp tiếng Trung nói chung và trong giao tiếp thương mại nói riêng. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn tham khảo từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành.

  Tham khảo từ vựng tiếng Trung thương mại

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại là tài liệu rất hữu ích cho nhwunxg bạn muốn học giao tiếp tiếng Trung đàm phán thương mại cấp tốc, các bạn ấn vào link sau để xem chi tiết thông tin tài liệu này nhé.

  999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Tham khảo bài Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2

  Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2 tiếp tục hệ thống giáo án đào tạo trực tuyến các lớp luyện thi HSK online miễn phí theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay Thầy Vũ sẽ hướng dẫn các bạn học viên cách phân tích cấu trúc ngữ pháp trong câu tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 bao gồm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ, trung tâm ngữ. Các bạn học viên cần nắm thật vững chắc cách phân tích trật tự ngữ pháp tiếng Trung nhé, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể từng bước nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung HSK được.

  Giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2 được thiết kế rất bài bản và chuyên nghiệp bởi Thầy Vũ dành cho đối tượng học viên đang muốn cải thiện kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế.

  斯里兰卡总统宣布紧急状态,因为警察与愤怒的抗议者发生冲突。

  愤怒的抗议者在总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨的家附近示威,要求他辞职。抗议者将长期停电和必需品短缺归咎于拉贾帕克萨。

  根据总统援引的紧急条例,他可以授权拘留、占有任何财产和搜查任何场所。他还可以更改或暂停任何法律。

  根据中央银行的数据,2 月份通货膨胀率从一个月前的 16.8% 上升至 17.5%。

  斯里兰卡总统周五宣布该岛国进入紧急状态,一天前,愤怒的抗议者在他家附近示威,要求他辞职,并且计划在全国范围内抗议该国记忆中最严重的经济危机。

  总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨援引了《公共安全条例》的部分内容,该条例赋予他制定法规以维护公共安全、维护公共秩序、镇压叛乱、骚乱或内乱或维持基本用品的权力。

  根据紧急条例,总统可以授权拘留、占有任何财产和搜查任何场所。他还可以更改或暂停任何法律。

  该命令是在总统家附近的抗议活动导致数十人被捕后的第二天发布的。周日也有人呼吁在全岛范围内举行公众抗议。

  拉贾帕克萨的办公室指责数千名抗议者中的“有组织的极端分子”在周四晚上的示威活动中实施暴力,警察发射催泪瓦斯和高压水枪,逮捕了 54 人。另有数十人受伤。

  代表部分嫌疑人的律师 Nuwan Bopage 表示,其中几人因各种受伤正在接受体检,将于周五出庭。

  周五早上取消了在首都科伦坡郊区实施的警察宵禁。

  抗议者将长期停电和必需品短缺归咎于拉贾帕克萨。

  斯里兰卡有巨额债务和不断减少的外汇储备,其进口商品的支付困难导致了短缺。人们排长队等待燃料,每天停电几个小时,因为没有足够的燃料来运行发电厂,而且干燥的天气削弱了水力发电能力。

  周四,在通往科伦坡郊区拉贾帕克萨私人住宅的道路上示威的人群用石头砸了两辆警察用来阻挡抗议者的军车。他们放火烧毁了其中一辆公共汽车,并让一辆冲过来扑灭它的消防车掉头。

  警方高级发言人阿吉斯·罗哈纳告诉媒体,24名警察和其他几名平民在骚乱中受伤,多辆属于警察和军队的车辆被抗议者焚烧。 Rohana 说,总损失估计约为 132,000 美元,嫌疑人将被指控破坏公共财产。

  记者向罗哈纳询问了有关警察对报道抗议活动的记者进行粗暴对待的指控,包括逮捕了至少一名记者。罗哈纳说,警方遵守了防暴规则,只有在抗议活动开始四个多小时后演变成暴力事件后才采取行动。

  斯里兰卡的经济困境归咎于历届政府没有使出口多样化,依赖茶叶、服装和旅游业等传统现金来源,以及消费进口商品的文化。

  Covid-19 大流行对斯里兰卡的经济造成了沉重打击,政府估计过去两年损失了 140 亿美元。

  在向不赚钱的项目大量借款后,斯里兰卡也有巨额外债。仅今年一年,其外债偿还义务就约为 70 亿美元。

  根据中央银行的数据,2 月份通货膨胀率从一个月前的 16.8% 上升至 17.5%。由于政府允许当地货币自由浮动,预计其将继续上涨。

  俄罗斯和西方正在努力让中国和印度在乌克兰战争中站在他们一边。

  俄罗斯和西方都在寻求说服超级大国中国和印度在乌克兰战争中选择一方。

  美国、英国和俄罗斯本周已派代表团前往印度。

  欧盟周五将与中国官员举行虚拟峰会。

  俄罗斯入侵乌克兰导致莫斯科与西方之间几十年来最大的冲突。双方都在争相说服世界上一些最强大的国家,即中国和印度,在冲突中站在一边。

  周四,俄罗斯和英国都将外交部长派往印度,引发了一场有点尴尬的外交冲突,双方都希望在贸易和乌克兰战争问题上向印度总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 政府求爱。

  在正式访问之前,英国外交大臣丽兹·特拉斯表示,她的目的是让德里政府印象深刻,“英国和印度之间更深层次的联系将促进印太地区和全球的安全,并在两国创造就业和机会。在俄罗斯无端入侵乌克兰的背景下,这更加重要,”她说。

  俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周五结束访问,他一直在寻求加强贸易关系,并向印度出售更多石油,因为印度面临着欧洲和美国广泛的能源进口抵制。

  美国高级顾问之一达利普·辛格周三也前往印度进行为期两天的访问,以“与同行密切协商俄罗斯对乌克兰发动无理战争的后果并减轻其对全球经济的影响”,白宫豪斯说。

  西方国家在俄罗斯入侵乌克兰后对其实施了大规模制裁,正试图切断莫斯科的经济逃生路线,例如向中国和印度出售石油和天然气。就俄罗斯而言,它正在寻求通过其与亚洲邻国建立的忠诚度来规避制裁。

  在俄罗斯于 2 月 24 日无端入侵乌克兰之后,几乎普遍谴责莫斯科的侵略行为。但一些与俄罗斯结盟或友好的国家则更加模棱两可。

  3 月 2 日,141 个国家投票赞成联合国大会谴责俄罗斯入侵的决议。五个国家——白俄罗斯、朝鲜、厄立特里亚、叙利亚,当然还有俄罗斯——投了反对票,包括中国和印度在内的 35 个国家投了弃权票。此后,对其他谴责战争的决议进行了进一步投票,中国和印度保持中立立场。

  据信,中国和印度都对闭门造车的战争持谨慎态度。中国特别担心的是它给全球关系和贸易带来的不确定性。就印度而言,它与俄罗斯有着广泛的国防关系,并且是俄罗斯石油的进口国。

  分析人士表示,尽管总统弗拉基米尔·普京几乎没有表现出缓和冲突的迹象,但两国都希望尽快停火。

  卡内基国际和平基金会的安吉潘达周四对 CNBC 表示:“印度的立场引起了全世界的广泛关注,因为它在联合国弃权,不愿批评俄罗斯,而且许多人引用了它与俄罗斯的历史性防务关系。俄罗斯并继续依赖俄罗斯的国防物资[军事装备],但这不是一个直截了当的问题。”

  “我认为印度会赞成停火和迅速结束[战争],”他说。

  他说,印度计划其预算的石油价格约为每桶 75 美元。战争导致这些价格飙升至 100 美元以上,这是印度无法放弃与石油出口国俄罗斯的关系的另一个原因。事实上,最近几周,由于西方买家希望大幅减少从俄罗斯进口的能源,印度一直在抢购以折扣价出售的俄罗斯石油。

  普京与印度和中国领导人建立了友好关系,习近平主席在 2019 年称普京为“最好的朋友”,因为他们的关系加深,而与西方的关系恶化。

  据报道,普京承诺习近平不会在 2 月初北京冬奥会期间对乌克兰发动任何形式的入侵。两国领导人于 2 月 4 日签署了一份 5300 字的声明,他们在声明中表示,“俄罗斯和中国之间的新型国家间关系优于冷战时期的政治和军事联盟”,以及两国之间的友谊。没有“限制”。

  北京还站在莫斯科一边,呼吁北约停止接纳新成员,这是俄罗斯在乌克兰问题上的主要问题之一。

  Clocktower Group 的合伙人兼首席策略师 Marko Papic 本月早些时候对 CNBC 表示:“这看起来非常像是重新建立二元世界秩序。”

  “目前看来,西方已经重建了跨大西洋关系,而中国站在俄罗斯一边,这正是西方的看法,”他说,并补充说中国必须谨慎行事在外交层面。

  “中国正试图做这种精心设计的舞蹈,它试图向所有人发出信号,它不站在俄罗斯一边,也不站在美国一边,这似乎还不够。在社交媒体的世界里,在推特上,你很快就站在了一边,我认为中国不想被取消。”

  当 CNBC 联系到中国驻伦敦大使馆的发言人时,没有立即发表评论。

  普京还与他的金砖国家(新兴市场巨头巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的首字母缩写)领导人莫迪建立了关系,西方认为这种关系对世界秩序构成威胁。

  周三,北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在军事联盟最新的年度报告中警告说:“我们已经进入了全球安全的新时代,俄罗斯和中国等威权国家正在公开挑战我们安全的核心原则,并寻求改写我们的和平与繁荣所依赖的整个国际秩序。”

  令西方担忧的是,俄罗斯可能会寻求加强与中国和印度以外的其他中立国家的关系。

  经济学人智库周四发表了一份报告,称“世界上三分之二的人口生活在乌克兰战争中的中立国家或俄罗斯倾向的国家”。

  报告称,虽然全球36%的人口生活在积极谴责俄罗斯并对俄罗斯经济实施制裁的国家,包括美国、欧盟以及日本、澳大利亚、加拿大和英国,但“世界上近三分之一的人口生活在一个迄今为止保持中立的国家。”

  经济学人智库指出,在印度的带领下,这些不结盟国家——包括巴西、沙特阿拉伯、南非和阿拉伯联合酋长国——“将尽最大努力避免选边站队,同时寻求从他们明显的中立中获益”。与此同时,世界上另外 32% 的人口生活在一个政府支持俄罗斯行动的国家。

  EIU 全球预测主管 Agathe Demarais 在评论这项研究时表示,“未来几年,俄罗斯(和中国)将致力于吸引不结盟的中立国家——这些国家大多位于发展中国家。”

  “在疫苗外交等其他工具的基础上,俄罗斯和中国政府将希望与西方建立对立的战线。最终的结果将是西方国家的影响力减弱,并逐渐从大部分发展中国家撤退。”

  吉姆克莱默说,体育狂热者应该考虑购买这三只股票。

  CNBC 的吉姆克莱默周四为梦想拥有一支职业运动队的投资者提供了三种股票选择。

  “如果你想拥有一支职业运动队甚至整个联盟的一部分,你有很多选择,但它们并不总是最好的股票,”他后来补充道。

  CNBC 的吉姆克莱默周五为梦想拥有一支职业运动队但无力支付数十亿美元的投资者提供了三只股票选择。

  “拥有普通股不会让你参与交易或参加所有者会议,通过选秀——你非常愿意顺风顺水——但你确实在这些团队中获得了真正的经济利益,” “疯钱”主持人说。

  “如果你想拥有一支职业运动队甚至整个联盟的一部分,你有很多选择,但它们并不总是最好的股票,”他后来补充道。

  疾病预防控制中心将终止在新冠病毒大流行期间用于驱逐美国边境移民的全面命令。

  疾病控制和预防中心将结束美国在 Covid-19 大流行期间用来驱逐超过 170 万移民的全面命令。

  疾病预防控制中心表示,该命令被称为第 42 条,将于 5 月 23 日结束,以让国土安全部有时间为越过美国边境的移民加强疫苗接种计划。

  人权组织强烈批评第 42 条是一项违反美国和国际庇护法的全面驱逐政策。
  随着国土安全部准备增加过境点,共和党人和保守派民主党人呼吁保留第 42 条。

  自 Covid-19 大流行开始以来,疾病控制和预防中心将解除一项全面的公共卫生命令,该命令已允许美国驱逐超过 170 万移民,其中大部分是在南部边境。

  CDC 在周五的一份声明中表示,它将在 5 月 23 日取消该命令,以便让国土安全部有时间扩大一项计划,为进入美国的移民提供疫苗接种 CDC 主任 Rochelle Walensky 博士确定该命令不再适用该机构发言人克里斯汀·诺德伦德(Kristen Nordlund)说,在审查了当前的公共卫生状况后,这是必要的。

  特朗普政府于 2020 年 3 月根据一项名为第 42 条的公共卫生法首次颁布该命令,以阻止 Covid-19 在美国与墨西哥和加拿大的陆地边界传播。

  然而,人权组织谴责第 42 条是一项全面驱逐政策,剥夺了人们根据美国和国际法申请庇护的权利。绝大多数驱逐出境发生在拜登执政期间。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2 Thầy Vũ đưa vào kèm theo bài giảng này để học viên biết cách tra cứu phiên âm tiếng Trung các từ vựng HSK chưa được học.

  Sīlǐlánkǎ zǒngtǒng xuānbù jǐnjí zhuàngtài, yīnwèi jǐngchá yǔ fènnù de kàngyì zhě fāshēng chōngtú.

  Fènnù de kàngyì zhě zài zǒngtǒng gē tǎ bā yà·lā jiǎ pàkè sà de jiā fùjìn shìwēi, yāoqiú tā cízhí. Kàngyì zhě jiāng chángqí tíngdiàn hé bìxūpǐn duǎnquē guījiù yú lā jiǎ pàkè sà.

  Gēnjù zǒngtǒng yuányǐn de jǐnjí tiáolì, tā kěyǐ shòuquán jūliú, zhànyǒu rènhé cáichǎn hé sōuchá rènhé chǎngsuǒ. Tā hái kěyǐ gēnggǎi huò zàntíng rènhé fǎlǜ.

  Gēnjù zhōngyāng yínháng de shùjù,2 yuèfèn tōnghuò péngzhàng shuài cóng yīgè yuè qián de 16.8% Shàngshēng zhì 17.5%.

  Sīlǐlánkǎ zǒngtǒng zhōu wǔ xuānbù gāi dǎoguó jìnrù jǐnjí zhuàngtài, yītiān qián, fènnù de kàngyì zhě zài tā jiā fùjìn shìwēi, yāoqiú tā cízhí, bìngqiě jìhuà zài quánguó fànwéi nèi kàngyì gāi guó jìyì zhōng zuì yánzhòng de jīngjìwéijī.

  Zǒngtǒng gē tǎ bā yà·lā jiǎ pàkè sà yuányǐnle “gōnggòng ānquán tiáolì” de bùfèn nèiróng, gāi tiáolì fùyǔ tā zhìdìng fǎguī yǐ wéihù gōnggòng ānquán, wéihù gōnggòng zhìxù, zhènyā pànluàn, sāoluàn huò nèiluàn huò wéichí jīběn yòngpǐn de quánlì.

  Gēnjù jǐnjí tiáolì, zǒngtǒng kěyǐ shòuquán jūliú, zhànyǒu rènhé cáichǎn hé sōuchá rènhé chǎngsuǒ. Tā hái kěyǐ gēnggǎi huò zàntíng rènhé fǎlǜ.

  Gāi mìnglìng shì zài zǒngtǒng jiā fùjìn de kàngyì huódòng dǎozhì shù shí rén bèi bǔ hòu de dì èr tiān fābù de. Zhōu rì yěyǒu rén hūyù zài quán dǎo fànwéi nèi jǔxíng gōngzhòng kàngyì.

  Lā jiǎ pàkè sà de bàngōngshì zhǐzé shù qiān míng kàngyì zhě zhōng de “yǒu zǔzhī de jíduān fēnzǐ” zài zhōu sì wǎnshàng de shìwēi huódòng zhōng shíshī bàolì, jǐngchá fāshè cuīlèi wǎsī hé gāoyā shuǐqiāng, dàibǔle 54 rén. Lìng yǒu shù shí rén shòushāng.

  Dàibiǎo bùfèn xiányí rén de lǜshī Nuwan Bopage biǎoshì, qízhōng jǐ rén yīn gè zhǒng shòushāng zhèngzài jiēshòu tǐjiǎn, jiāng yú zhōu wǔ chūtíng.

  Zhōu wǔ zǎoshang qǔxiāole zài shǒudū kēlúnpō jiāoqū shíshī de jǐngchá xiāojìn.

  Kàngyì zhě jiāng chángqí tíngdiàn hé bìxūpǐn duǎnquē guījiù yú lā jiǎ pàkè sà.

  Sīlǐlánkǎ yǒu jù’é zhàiwù hé bùduàn jiǎnshǎo de wàihuì chúbèi, qí jìnkǒu shāngpǐn de zhīfù kùnnán dǎozhìle duǎnquē. Rénmen pái cháng duì děngdài ránliào, měitiān tíngdiàn jǐ gè xiǎoshí, yīnwèi méiyǒu zúgòu de ránliào lái yùnxíng fādiàn chǎng, érqiě gānzào de tiānqì xuēruòle shuǐlì fādiàn nénglì.

  Zhōu sì, zài tōng wǎng kēlúnpō jiāoqū lā jiǎ pàkè sà sīrén zhùzhái de dàolù shàng shìwēi de rénqún yòng shítou zále liǎng liàng jǐngchá yòng lái zǔdǎng kàngyì zhě de jūnchē. Tāmen fànghuǒ shāohuǐle qízhōng yī liàng gōnggòng qìchē, bìng ràng yī liàng chōng guòlái pūmiè tā de xiāofáng chē diàotóu.

  Jǐngfāng gāojí fāyán rén ā jí sī·luō hā nà gàosù méitǐ,24 míng jǐngchá hé qítā jǐ míng píngmín zài sāoluàn zhōng shòushāng, duō liàng shǔyú jǐngchá hé jūnduì de chēliàng bèi kàngyì zhě fénshāo. Rohana shuō, zǒng sǔnshī gūjì yuē wèi 132,000 měiyuán, xiányí rén jiāng pī zhǐkòng pòhuài gōnggòng cáichǎn.

  Jìzhě xiàng luō hā nà xúnwènle yǒuguān jǐngchá duì bàodào kàngyì huódòng de jìzhě jìnxíng cūbào duìdài de zhǐkòng, bāokuò dàibǔle zhìshǎo yī míng jìzhě. Luō hā nà shuō, jǐngfāng zūnshǒule fángbào guīzé, zhǐyǒu zài kàngyì huódòng kāishǐ sì gè duō xiǎoshí hòu yǎnbiàn chéng bàolì shìjiàn hòu cái cǎiqǔ xíngdòng.

  Sīlǐlánkǎ de jīngjì kùnjìng guījiù yú lìjiè zhèngfǔ méiyǒu shǐ chūkǒu duōyàng huà, yīlài cháyè, fúzhuāng hé lǚyóu yè děng chuántǒng xiànjīn láiyuán, yǐjí xiāofèi jìnkǒu shāngpǐn de wénhuà.

  Covid-19 dà liúxíng duì sīlǐlánkǎ de jīngjì zàochéngle chénzhòng dǎjí, zhèngfǔ gūjì guòqù liǎng nián sǔnshīle 140 yì měiyuán.

  Zài xiàng bù zhuànqián de xiàngmù dàliàng jièkuǎn hòu, sīlǐlánkǎ yěyǒu jù’é wàizhài. Jǐn jīnnián yī nián, qí wàizhài chánghuán yìwù jiù yuē wèi 70 yì měiyuán.

  Gēnjù zhōngyāng yínháng de shùjù,2 yuèfèn tōnghuò péngzhàng shuài cóng yīgè yuè qián de 16.8% Shàngshēng zhì 17.5%. Yóuyú zhèngfǔ yǔnxǔ dāngdì huòbì zìyóu fúdòng, yùjì qí jiāng jìxù shàngzhǎng.

  Èluósī hé xīfāng zhèngzài nǔlì ràng zhōngguó hé yìndù zài wūkèlán zhànzhēng zhōng zhàn zài tāmen yībiān.

  Èluósī hé xīfāng dōu zài xúnqiú shuōfú chāojí dàguó zhōngguó hé yìndù zài wūkèlán zhànzhēng zhòng xuǎnzé yīfāng.

  Měiguó, yīngguó hé èluósī běn zhōu yǐ pài dàibiǎo tuán qiánwǎng yìndù.

  Ōuméng zhōu wǔ jiāng yǔ zhōngguó guānyuán jǔxíng xūnǐ fēnghuì.

  Èluósī rùqīn wūkèlán dǎozhì mòsīkē yǔ xīfāng zhī jiān jǐ shí niánlái zuìdà de chōngtú. Shuāngfāng dōu zài zhēng xiāng shuōfú shìjiè shàng yīxiē zuì qiáng dà de guójiā, jí zhōngguó hé yìndù, zài chōngtú zhōng zhàn zài yībiān.

  Zhōu sì, èluósī hé yīngguó dū jiāng wàijiāo bùzhǎng pài wǎng yìndù, yǐnfāle yī chǎng yǒudiǎn gāngà de wàijiāo chōngtú, shuāngfāng dōu xīwàng zài màoyì hé wūkèlán zhànzhēng wèntí shàng xiàng yìndù zǒnglǐ nà lún dé lā·mò dí (Narendra Modi) zhèngfǔ qiú’ài.

  Zài zhèngshì fǎngwèn zhīqián, yīngguó wàijiāo dàchén lì zī·tè lā sī biǎoshì, tā de mùdì shì ràng délǐ zhèngfǔ yìnxiàng shēnkè,“yīngguó hé yìndù zhī jiān gēngshēn céngcì de liánxì jiāng cùjìn yìn tài dìqū hé quánqiú de ānquán, bìng zài liǎng guó chuàngzào jiùyè hé jīhuì. Zài èluósī wúduān rùqīn wūkèlán de bèijǐng xià, zhè gèngjiā zhòngyào,” tā shuō.

  Èluósī wàijiāo bùzhǎng xiè ěr gài·lāfū luō fū (Sergei Lavrov) zhōu wǔ jiéshù fǎngwèn, tā yīzhí zài xúnqiú jiāqiáng màoyì guānxì, bìng xiàng yìndù chūshòu gèng duō shíyóu, yīnwèi yìndù miànlínzhe ōuzhōu hé měiguó guǎngfàn de néngyuán jìnkǒu dǐzhì.

  Měiguó gāojí gùwèn zhī yī dá lì pǔ·xīn gé zhōusān yě qiánwǎng yìndù jìnxíngwéi qī liǎng tiān de fǎngwèn, yǐ “yǔ tóngxíng mìqiè xiéshāng èluósī duì wūkèlán fādòng wúlǐ zhànzhēng de hòuguǒ bìng jiǎnqīng qí duì quánqiú jīngjì de yǐngxiǎng”, báigōng háo sī shuō.

  Xīfāng guójiā zài èluósī rùqīn wūkèlán hòu duì qí shíshīle dà guīmó zhìcái, zhèng shìtú qiēduàn mòsīkē de jīngjì táoshēng lùxiàn, lìrú xiàng zhōngguó hé yìndù chūshòu shíyóu hé tiānránqì. Jiù èluósī ér yán, tā zhèngzài xúnqiú tōngguò qí yǔ yàzhōu lín guó jiànlì de zhōngchéng dù lái guībì zhìcái.

  Zài èluósī yú 2 yuè 24 rì wúduān rùqīn wūkèlán zhīhòu, jīhū pǔbiàn qiǎnzé mòsīkē de qīnlüè xíng wéi. Dàn yīxiē yǔ èluósī jiéméng huò yǒuhǎo de guójiā zé gèngjiā móléngliǎngkě.

  3 Yuè 2 rì,141 gè guójiā tóupiào zànchéng liánhéguó dàhuì qiǎnzé èluósī rùqīn de juéyì. Wǔ gè guójiā——bái’èluósī, cháoxiǎn, èlìtèlǐyǎ, xùlìyǎ, dāngrán hái yǒu èluósī——tóule fǎnduì piào, bāokuò zhōngguó hé yìndù zài nèi de 35 gè guójiā tóule qìquán piào. Cǐhòu, duì qítā qiǎnzé zhànzhēng de juéyì jìnxíngle jìnyībù tóupiào, zhōngguó hé yìndù bǎochí zhōnglì lìchǎng.

  Jù xìn, zhōngguó hé yìndù dōu duì bìménzàochē de zhànzhēng chí jǐnshèn tàidù. Zhōngguó tèbié dānxīn de shì tā gěi quánqiú guānxì hé màoyì dài lái de bù quèdìng xìng. Jiù yìndù ér yán, tā yǔ èluósī yǒuzhe guǎngfàn de guófáng guānxì, bìngqiě shì èluósī shíyóu de jìnkǒu guó.

  Fēnxī rénshì biǎoshì, jǐnguǎn zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng jīhū méiyǒu biǎoxiàn chū huǎnhé chōngtú de jīxiàng, dàn liǎng guódū xīwàng jǐnkuài tínghuǒ.

  Kǎ nèi jī guójì hépíng jījīn huì de ānjí pāndázhōu sì duì CNBC biǎoshì:“Yìndù de lìchǎng yǐnqǐle quán shìjiè de guǎngfàn guānzhù, yīnwèi tā zài liánhéguó qìquán, bù yuàn pīpíng èluósī, érqiě xǔduō rén yǐnyòngle tā yǔ èluósī de lìshǐ xìng fángwù guānxì. Èluósī bìng jìxù yīlài èluósī de guófáng wùzī [jūnshì zhuāngbèi], dàn zhè bùshì yīgè zhíjiéliǎodāng de wèntí.”

  “Wǒ rènwéi yìndù huì zànchéng tínghuǒ hé xùnsù jiéshù [zhànzhēng],” tā shuō.

  Tā shuō, yìndù jìhuà qí yùsuàn de shíyóu jiàgé yuē wèi měi tǒng 75 měiyuán. Zhànzhēng dǎozhì zhèxiē jiàgé biāoshēng zhì 100 měiyuán yǐshàng, zhè shì yìndù wúfǎ fàngqì yǔ shíyóu chūkǒu guó èluósī de guānxì de lìng yīgè yuányīn. Shìshí shàng, zuìjìn jǐ zhōu, yóuyú xīfāng mǎi jiā xīwàng dàfú jiǎnshǎo cóng èluósī jìnkǒu de néngyuán, yìndù yīzhí zài qiǎnggòu yǐ zhékòu jià chūshòu di èluósī shíyóu.

  Pǔjīng yǔ yìndù hé zhōngguó lǐngdǎo rén jiànlìle yǒuhǎo guānxì, xíjìnpíng zhǔxí zài 2019 nián chēng pǔjīng wèi “zuì hǎo de péngyǒu”, yīnwèi tāmen de guānxì jiāshēn, ér yǔ xīfāng de guānxì èhuà.

  Jù bàodào, pǔjīng chéngnuò xíjìnpíng bù huì zài 2 yuèchū běijīng dōng ào huì qíjiān duì wūkèlán fādòng rènhé xíngshì de rùqīn. Liǎng guó lǐngdǎo rén yú 2 yuè 4 rì qiānshǔle yī fèn 5300 zì de shēngmíng, tāmen zài shēngmíng zhōng biǎoshì,“èluósī hé zhōngguózhī jiān de xīnxíng guójiā jiān guānxì yōu yú lěngzhàn shíqí de zhèngzhì hé jūnshì liánméng”, yǐjí liǎng guó zhī jiān de yǒuyì. Méiyǒu “xiànzhì”.

  Běijīng hái zhàn zài mòsīkē yībiān, hūyù běiyuē tíngzhǐ jiēnà xīn chéngyuán, zhè shì èluósī zài wūkèlán wèntí shàng de zhǔyào wèntí zhī yī.

  Clocktower Group de héhuǒ rén jiān shǒuxí cèlüè shī Marko Papic běn yuè zǎo xiē shíhòu duì CNBC biǎoshì:“Zhè kàn qǐlái fēicháng xiàng shì chóngxīn jiànlì èr yuán shìjiè zhìxù.”

  “Mùqián kàn lái, xīfāng yǐjīng chóngjiànle kuà dàxīyáng guānxì, ér zhōngguó zhàn zài èluósī yībiān, zhè zhèng shì xīfāng de kànfǎ,” tā shuō, bìng bǔchōng shuō zhōngguó bìxū jǐnshèn xíngshì zài wàijiāo céngmiàn.

  “Zhōngguó zhèng shìtú zuò zhè zhǒng jīngxīn shèjì de wǔdǎo, tā shìtú xiàng suǒyǒu rén fà chū xìnhào, tā bù zhàn zài èluósī yībiān, yě bù zhàn zài měiguó yībiān, zhè sìhū hái bùgòu. Zài shèjiāo méitǐ de shìjiè lǐ, zài tuī tè shàng, nǐ hěn kuài jiù zhàn zàile yībiān, wǒ rènwéi zhōngguó bùxiǎng bèi qǔxiāo.”

  Dāng CNBC liánxì dào zhōngguó zhù lúndūn dàshǐ guǎn de fǎ yán rén shí, méiyǒu lìjí fābiǎo pínglùn.

  Pǔjīng hái yǔ tā de jīn zhuān guójiā (xīnxīng shìchǎng jùtóu bāxī, èluósī, yìndù, zhōngguó hé nánfēi de shǒu zìmǔ suōxiě) lǐngdǎo rén mò dí jiànlìle guānxì, xīfāng rènwéi zhè zhǒng guānxì duì shìjiè zhìxù gòuchéng wēixié.

  Zhōusān, běiyuē mìshū zhǎng yán sī·sī tuō ěr téng bèi gé zài jūnshì liánméng zuìxīn de niándù bàogào zhōng jǐnggào shuō:“Wǒmen yǐjīngjìnrùle quánqiú ānquán de xīn shídài, èluósī hé zhōngguó děng wēiquán guójiā zhèngzài gōngkāi tiǎozhàn wǒmen ānquán de héxīn yuánzé, bìng xúnqiú gǎixiě wǒmen de hépíng yǔ fánróng suǒ yīlài de zhěnggè guójì zhìxù.”

  Lìng xīfāng dānyōu de shì, èluósī kěnéng huì xúnqiú jiāqiáng yǔ zhōngguó hé yìndù yǐwài de qítā zhōnglì guójiā de guānxì.

  Jīngjì xué rén zhìkù zhōu sì fābiǎole yī fèn bàogào, chēng “shìjiè shàng sān fēn zhī èr de rénkǒu shēnghuó zài wūkèlán zhànzhēng zhōng de zhōnglì guójiā huò èluósī qīngxiàng de guójiā”.

  Bàogào chēng, suīrán quánqiú 36%de rénkǒu shēnghuó zài jījí qiǎnzé èluósī bìng duì èluósī jīngjì shíshī zhìcái de guójiā, bāokuò měiguó, ōuméng yǐjí rìběn, àodàlìyǎ, jiānádà hé yīngguó, dàn “shìjiè shàng jìn sān fēn zhī yī de rénkǒu shēnghuó zài yīgè qìjīn wéizhǐ bǎochí zhōnglì de guójiā.”

  Jīngjì xué rén zhìkù zhǐchū, zài yìndù de dàilǐng xià, zhèxiē bù jiéméng guójiā——bāokuò bāxī, shātè ālābó, nánfēi hé ālābó liánhé qiúzhǎngguó——“jiāng jǐn zuìdà nǔlì bìmiǎn xuǎn biān zhànduì, tóngshí xúnqiú cóng tāmen míngxiǎn de zhōnglì zhōng huò yì”. Yǔ cǐ tóngshí, shìjiè shàng lìngwài 32% de rénkǒu shēnghuó zài yīgè zhèngfǔ zhīchí èluósī xíngdòng de guójiā.

  EIU quánqiú yùcè zhǔguǎn Agathe Demarais zài pínglùn zhè xiàng yánjiū shí biǎoshì,“wèilái jǐ nián, èluósī (hé zhōngguó) jiāng zhìlì yú xīyǐn bù jiéméng de zhōnglì guójiā——zhèxiē guójiā dàduō wèiyú fāzhǎn zhōngguójiā.”

  “Zài yìmiáo wàijiāo děng qítā gōngjù de jīchǔ shàng, èluósī hé zhōng guó zhèngfǔ jiāng xīwàng yǔ xīfāng jiànlì duìlì de zhànxiàn. Zuìzhōng de jiéguǒ jiāng shì xīfāng guójiā de yǐngxiǎng lì jiǎnruò, bìng zhújiàn cóng dà bùfèn fāzhǎn zhōng guójiā chètuì.”

  Jímǔ kè lái mò shuō, tǐyù kuángrè zhě yīnggāi kǎolǜ gòumǎi zhè sān zhī gǔpiào.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu sì wèi mèngxiǎng yǒngyǒu yī zhī zhíyè yùndòng duì de tóuzī zhě tígōngle sān zhǒng gǔpiào xuǎnzé.

  “Rúguǒ nǐ xiǎng yǒngyǒu yī zhī zhíyè yùndòng duì shènzhì zhěnggè liánméng de yībùfèn, nǐ yǒu hěnduō xuǎnzé, dàn tāmen bìng bù zǒng shì zuì hǎo de gǔpiào,” tā hòulái bǔchōng dào.

  CNBC de jímǔ kè lái mò zhōu wǔ wèi mèngxiǎng yǒngyǒu yī zhī zhíyè yùndòng duì dàn wúlì zhīfù shù shí yì měiyuán de tóuzī zhě tígōngle sān zhī gǔpiào xuǎnzé.

  “Yǒngyǒu pǔtōng gǔ bù huì ràng nǐ cānyù jiāoyì huò cānjiā suǒyǒu zhě huìyì, tōngguò xuǎnxiù——nǐ fēicháng yuànyì shùnfēng shùnshuǐ——dàn nǐ quèshí zài zhèxiē tuánduì zhōng huòdéle zhēnzhèng de jīng jì lìyì,” “fēng qián” zhǔchí rén shuō.

  “Rúguǒ nǐ xiǎng yǒngyǒu yī zhī zhíyè yùndòng duì shènzhì zhěnggè liánméng de yībùfèn, nǐ yǒu hěnduō xuǎnzé, dàn tāmen bìng bù zǒng shì zuì hǎo de gǔpiào,” tā hòulái bǔchōng dào.

  Jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn jiāng zhōngzhǐ zài xīnguān bìngdú dà liúxíng qíjiān yòng yú qūzhú měiguó biānjìng yímín de quánmiàn mìnglìng.

  Jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn jiāng jiéshù měiguó zài Covid-19 dà liúxíng qíjiān yòng lái qūzhú chāoguò 170 wàn yímín de quánmiàn mìnglìng.

  Jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn biǎoshì, gāi mìnglìng bèi chēng wèi dì 42 tiáo, jiāng yú 5 yuè 23 rì jiéshù, yǐ ràng guótǔ ānquán bù yǒu shíjiān wèi yuèguò měiguó biānjìng de yímín jiāqiáng yìmiáo jiēzhǒng jìhuà.

  Rénquán zǔzhī qiángliè pīpíng dì 42 tiáo shì yī xiàng wéifǎn měiguó hé guójì bìhù fǎ de quánmiàn qūzhú zhèngcè.
  Suízhe guótǔ ānquán bù zhǔnbèi zēngjiā guòjìng diǎn, gònghédǎng rén hé bǎoshǒu pài mínzhǔdǎng rén hūyù bǎoliú dì 42 tiáo.

  Zì Covid-19 dà liúxíng kāishǐ yǐlái, jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn jiāng jiěchú yī xiàng quánmiàn de gōnggòng wèishēng mìnglìng, gāi mìnglìng yǐ yǔnxǔ měiguó qūzhú chāoguò 170 wàn yímín, qízhōng dà bùfèn shì zài nánbù biānjìng.

  CDC zài zhōu wǔ de yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, tā jiàng zài 5 yuè 23 rì qǔxiāo gāi mìnglìng, yǐbiàn ràng guótǔ ānquán bù yǒu shíjiān kuòdà yī xiàng jìhuà, wéi jìnrù měiguó de yímín tígōng yìmiáo jiēzhǒng CDC zhǔrèn Rochelle Walensky bóshì quèdìng gāi mìnglìng bù zài shìyòng gāi jīgòu fāyán rén kè lǐsī tīng·nuò dé lún dé (Kristen Nordlund) shuō, zài shěn chá liǎo dàng qián de gōnggòng wèishēng zhuàngkuàng hòu, zhè shì bìyào de.

  Tè lǎng pǔ zhèngfǔ yú 2020 nián 3 yuè gēnjù yī xiàng míng wèi dì 42 tiáo de gōnggòng wèishēng fǎ shǒucì bānbù gāi mìnglìng, yǐ zǔzhǐ Covid-19 zài měiguó yǔ mòxīgē hé jiānádà de lùdì biānjiè chuánbò.

  Rán’ér, rénquán zǔzhī qiǎnzé dì 42 tiáo shì yī xiàng quánmiàn qūzhú zhèngcè, bōduóle rénmen gēnjù měiguó hé guójìfǎ shēnqǐng bìhù de quánlì. Jué dà duōshù qūzhú chūjìng fāshēng zài bài dēng zhízhèng qíjiān.

  Đáp án Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2 Thầy Vũ đưa ra bên dưới, các bạn học viên so sánh và đối chiếu với bài làm của các bạn nhé.

  Tổng thống Sri Lanka tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi cảnh sát đụng độ với những người biểu tình giận dữ.

  Những người biểu tình giận dữ biểu tình gần nhà của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, yêu cầu ông từ chức. Những người biểu tình đổ lỗi cho Rajapaksa vì tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu.

  Theo quy định khẩn cấp do tổng thống viện dẫn, ông có thể cho phép tạm giam, chiếm giữ bất kỳ tài sản nào và khám xét bất kỳ cơ sở nào. Anh ta cũng có thể thay đổi hoặc đình chỉ bất kỳ luật nào.

  Theo Ngân hàng Trung ương, lạm phát đã tăng lên 17,5% trong tháng Hai từ mức 16,8% một tháng trước đó.

  Tổng thống Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở đảo quốc này vào thứ Sáu, một ngày sau khi những người biểu tình giận dữ biểu tình gần nhà ông yêu cầu ông từ chức và khi kế hoạch đã được thực hiện cho một cuộc biểu tình toàn quốc về cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước.

  Tổng thống Gotabaya Rajapaksa viện dẫn các phần của Sắc lệnh An ninh Công cộng, cho phép ông ta có quyền đưa ra các quy định vì lợi ích của an ninh công cộng, giữ gìn trật tự công cộng, trấn áp các cuộc binh biến, bạo loạn hoặc náo động dân sự hoặc để duy trì các nguồn cung cấp thiết yếu.

  Theo các quy định khẩn cấp, tổng thống có thể cho phép giam giữ, chiếm giữ bất kỳ tài sản nào và khám xét bất kỳ cơ sở nào. Anh ta cũng có thể thay đổi hoặc đình chỉ bất kỳ luật nào.

  Lệnh được đưa ra một ngày sau khi hàng chục người bị bắt sau các cuộc biểu tình gần nhà của tổng thống. Cũng có những lời kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình công khai trên toàn đảo vào Chủ nhật.

  Văn phòng của Rajapaksa đổ lỗi cho “những kẻ cực đoan có tổ chức” trong hàng nghìn người biểu tình đã gây ra bạo lực trong cuộc biểu tình tối thứ Năm, nơi cảnh sát bắn hơi cay và vòi rồng và bắt giữ 54 người. Hàng chục người khác cũng bị thương.

  Nuwan Bopage, luật sư đại diện cho một số nghi phạm, cho biết một số người trong số họ đã được đưa đi kiểm tra y tế vì nhiều vết thương khác nhau và sẽ ra hầu tòa vào thứ Sáu.

  Lệnh giới nghiêm của cảnh sát đã được thực hiện ở ngoại ô thủ đô Colombo, đã được dỡ bỏ vào sáng thứ Sáu.

  Những người biểu tình đổ lỗi cho Rajapaksa vì tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu.

  Sri Lanka có các nghĩa vụ nợ khổng lồ và dự trữ ngoại hối ngày càng cạn kiệt, và việc nước này phải vật lộn để thanh toán hàng nhập khẩu đã gây ra tình trạng thiếu hụt. Mọi người xếp hàng dài chờ đợi để có nhiên liệu và điện bị cắt trong vài giờ hàng ngày vì không đủ nhiên liệu để vận hành các nhà máy phát điện và thời tiết khô hạn đã làm giảm công suất thủy điện.

  Vào thứ Năm, đám đông biểu tình dọc theo các con đường dẫn đến tư dinh của Rajapaksa ở ngoại ô Colombo đã ném đá hai chiếc xe buýt quân đội mà cảnh sát đang sử dụng để chặn người biểu tình. Họ phóng hỏa đốt một trong những chiếc xe buýt và quay ngược một chiếc xe cứu hỏa đang lao tới.

  Người phát ngôn cấp cao của cảnh sát Ajith Rohana nói với truyền thông rằng 24 nhân viên cảnh sát và một số dân thường khác đã bị thương trong tình trạng bất ổn, và một số phương tiện của cảnh sát và quân đội đã bị người biểu tình đốt phá. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 132.000 USD và các nghi phạm sẽ bị buộc tội làm hư hỏng tài sản công cộng, Rohana cho biết.

  Các phóng viên hỏi Rohana về những cáo buộc rằng các sĩ quan cảnh sát đã xử lý các nhà báo đưa tin về các cuộc biểu tình, bao gồm cả việc bắt giữ ít nhất một người trong số họ. Rohana cho biết cảnh sát đã tuân theo các quy tắc về kiểm soát bạo loạn và chỉ hành động sau khi cuộc biểu tình trở nên bạo lực hơn 4 giờ sau khi nó bắt đầu.

  Những tai ương kinh tế của Sri Lanka được cho là do các chính phủ liên tiếp không đa dạng hóa xuất khẩu và dựa vào các nguồn tiền mặt truyền thống như chè, hàng may mặc và du lịch cũng như văn hóa tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu.

  Đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Sri Lanka, chính phủ ước tính thiệt hại 14 tỷ USD trong hai năm qua.

  Sri Lanka cũng có nợ nước ngoài lớn sau khi vay nặng lãi vào các dự án không kiếm được tiền. Các nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của nó là khoảng 7 tỷ đô la cho riêng năm nay.

  Theo Ngân hàng Trung ương, lạm phát đã tăng lên 17,5% trong tháng Hai từ mức 16,8% một tháng trước đó. Dự kiến của nó sẽ tiếp tục tăng vì chính phủ đã cho phép đồng nội tệ tự do thả nổi.

  Nga và phương Tây đang chiến đấu để khiến Trung Quốc và Ấn Độ đứng về phía họ trong cuộc chiến Ukraine.

  Nga và phương Tây đều đang tìm cách thuyết phục các siêu cường Trung Quốc và Ấn Độ chọn một bên trong cuộc chiến Ukraine.

  Mỹ, Anh và Nga đã cử phái đoàn đến Ấn Độ trong tuần này.

  EU sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ảo với các quan chức Trung Quốc vào thứ Sáu.

  Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã dẫn đến cuộc đụng độ lớn nhất trong nhiều thập kỷ giữa Moscow và phương Tây. Cả hai đang cạnh tranh để thuyết phục một số quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, cụ thể là Trung Quốc và Ấn Độ, đứng về một phía trong cuộc xung đột.

  Cả Nga và Anh đều cử ngoại trưởng của họ đến Ấn Độ vào thứ Năm, gây ra một cuộc đụng độ ngoại giao hơi khó xử, cả hai đều tìm cách thuyết phục chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi về thương mại và cuộc chiến Ukraine.

  Trước chuyến thăm chính thức, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Liz Truss cho biết mục đích của bà là gây ấn tượng với chính quyền Delhi rằng “mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Anh và Ấn Độ sẽ thúc đẩy an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên toàn cầu, đồng thời tạo ra việc làm và cơ hội ở cả hai nước. Điều đó càng quan trọng hơn trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine một cách vô cớ, ”bà nói.

  Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, người có chuyến thăm kết thúc vào thứ Sáu, đã tìm cách thúc đẩy quan hệ thương mại và bán nhiều dầu hơn cho Ấn Độ khi nước này đối mặt với các cuộc tẩy chay nhập khẩu năng lượng rộng rãi ở châu Âu và Hoa Kỳ.

  Một trong những cố vấn hàng đầu của Hoa Kỳ, Daleep Singh, cũng đã đến Ấn Độ vào thứ Tư trong chuyến đi hai ngày để “tham vấn chặt chẽ với những người đồng cấp về hậu quả của cuộc chiến phi nghĩa của Nga chống lại Ukraine và giảm thiểu tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu”, White Nhà cho biết.

  Các quốc gia phương Tây, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, đang cố gắng chặn các lối thoát kinh tế của Moscow, chẳng hạn như các lối thoát do bán dầu và khí đốt cho Trung Quốc và Ấn Độ. Về phần mình, Nga đang tìm cách lách các lệnh trừng phạt thông qua lòng trung thành mà nước này đã xây dựng với các nước láng giềng châu Á.

  Sau cuộc xâm lược vô cớ của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, sự lên án hành động xâm lược của Moscow gần như phổ biến. Nhưng một số quốc gia, đồng minh hoặc thân thiện với Nga, tỏ ra ngang ngược hơn.

  Vào ngày 2 tháng 3, 141 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc Nga xâm lược. Năm quốc gia – Belarus, Triều Tiên, Eritrea, Syria và tất nhiên, Nga – đã bỏ phiếu phản đối, trong khi 35 nước bỏ phiếu trắng, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Các cuộc bỏ phiếu tiếp theo về các nghị quyết khác làm thất vọng cuộc chiến đã diễn ra kể từ đó, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ duy trì lập trường trung lập của họ.

  Cả Trung Quốc và Ấn Độ được cho là đang cảnh giác về cuộc chiến đằng sau những cánh cửa đóng kín. Mối quan tâm đặc biệt đối với Trung Quốc là sự không chắc chắn mà nó mang lại cho các mối quan hệ và thương mại toàn cầu. Về phần mình, Ấn Độ có quan hệ quốc phòng sâu rộng với Nga và là nước nhập khẩu dầu của Nga.

  Các nhà phân tích cho biết cả hai cường quốc đều hy vọng ngừng bắn sớm hơn là muộn hơn, bất chấp việc Tổng thống Vladimir Putin có ít dấu hiệu làm giảm leo thang xung đột.

  “Vị thế của Ấn Độ đã khiến nhiều người trên thế giới phải chú ý”, Ankit Panda thuộc Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nói với CNBC hôm thứ Năm, “vì nước này bỏ phiếu trắng tại Liên hợp quốc, không sẵn sàng chỉ trích Nga và nhiều người đã viện dẫn mối quan hệ quốc phòng lịch sử của nước này với Nga và việc tiếp tục phụ thuộc vào vũ khí quốc phòng [thiết bị quân sự] của Nga nhưng đó không phải là vấn đề trực tiếp. ”

  Ông nói: “Tôi nghĩ Ấn Độ sẽ ủng hộ việc ngừng bắn và chấm dứt nhanh chóng [chiến tranh].

  Ông cho biết Ấn Độ đã lên kế hoạch ngân sách cho giá dầu khoảng 75 USD / thùng. Chiến tranh đã khiến giá dầu tăng vọt lên trên 100 USD và đây là một lý do khác khiến Ấn Độ không thể từ bỏ mối quan hệ với nước xuất khẩu dầu mỏ Nga. Thật vậy, trong những tuần gần đây, Ấn Độ đã săn đón dầu của Nga đang được bán với giá chiết khấu khi những người mua phương Tây tìm cách giảm mạnh nhập khẩu năng lượng của họ từ Nga.

  Putin đã vun đắp mối quan hệ thân tình với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Trung Quốc, với việc Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Putin là “người bạn tốt nhất” vào năm 2019, khi mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc trong khi mối quan hệ với phương Tây trở nên tồi tệ.

  Putin được cho là đã hứa với ông Tập sẽ không tiến hành bất kỳ hình thức xâm lược nào vào Ukraine trong khi Thế vận hội Mùa đông của Bắc Kinh đang diễn ra vào tháng Hai trước đó. Hai nhà lãnh đạo vào ngày 4 tháng 2 đã ký một tuyên bố dài 5.300 từ, trong đó họ nói rằng “quan hệ giữa các nhà nước mới giữa Nga và Trung Quốc vượt trội hơn so với các liên minh chính trị và quân sự trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh” và rằng tình hữu nghị giữa hai quốc gia không có giới hạn.

  Bắc Kinh cũng đứng về phía Moscow trong việc kêu gọi NATO ngừng kết nạp các thành viên mới, một trong những công cụ quan trọng của Nga khi nói đến Ukraine.

  Marko Papic, đối tác và chiến lược gia trưởng tại Clocktower Group, nói với CNBC vào đầu tháng này: “Điều này trông rất giống như một sự tái thiết lập trật tự thế giới nhị phân.

  Ông nói: “Vào lúc này, có vẻ như phương Tây đã xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và Trung Quốc đứng về phía Nga, đó chỉ là cách nhìn nhận ở phương Tây”, ông nói thêm rằng Trung Quốc phải cẩn thận về cách thức tiến hành. trên bình diện ngoại giao.

  “Trung Quốc đang cố gắng thực hiện điệu nhảy công phu này, nơi họ cố gắng báo hiệu cho mọi người rằng họ không đứng về phía Nga nhưng cũng không đứng về phía Mỹ và có vẻ như thế là chưa đủ. Trên thế giới truyền thông xã hội, trên Twitter, bạn đang ở bên này hay bên khác thực sự nhanh chóng và tôi không nghĩ rằng Trung Quốc muốn bị hủy bỏ. ”

  Người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại London không có bình luận ngay lập tức khi CNBC liên hệ.

  Putin cũng đã vun đắp mối quan hệ với Modi, nhà lãnh đạo BRICS (từ viết tắt của những gã khổng lồ thị trường mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), một mối quan hệ mà phương Tây coi là mối đe dọa đối với trật tự thế giới.

  Hôm thứ Tư, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo trong báo cáo thường niên mới nhất của liên minh quân sự rằng “chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới trong an ninh toàn cầu, nơi các cường quốc độc tài, như Nga và Trung Quốc, đang công khai chống lại các nguyên tắc cốt lõi cho an ninh của chúng ta và tìm cách viết lại toàn bộ trật tự quốc tế mà hòa bình và thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc vào ”.

  Đáng lo ngại cho phương Tây, Nga có thể tìm cách tăng cường mối quan hệ với các nước trung lập khác, ngoài Trung Quốc và Ấn Độ.

  Tờ Economist Intelligence Unit đã công bố một báo cáo hôm thứ Năm cho biết “2/3 dân số thế giới sống ở các nước trung lập hoặc nghiêng về Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine”.

  Theo báo cáo, trong khi 36% dân số thế giới sống ở các quốc gia tích cực lên án Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga, bao gồm Hoa Kỳ, các nước trong EU cũng như Nhật Bản, Úc, Canada và Vương quốc Anh, “Gần một phần ba dân số thế giới sống ở một quốc gia vẫn giữ thái độ trung lập cho đến nay.”

  Được dẫn dắt bởi Ấn Độ, các quốc gia không liên kết này – bao gồm Brazil, Ả Rập Xê-út, Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – “sẽ cố gắng hết sức để tránh chọn phe trong khi tìm cách hưởng lợi từ sự trung lập rõ ràng của họ,” EIU lưu ý. Trong khi đó, 32% dân số thế giới khác sống ở một quốc gia mà chính phủ đã ủng hộ các hành động của Nga.

  Bình luận về nghiên cứu, Agathe Demarais, giám đốc dự báo toàn cầu của EIU, nói rằng “trong những năm tới Nga (và Trung Quốc) sẽ dành nỗ lực của họ để thu hút các quốc gia trung lập, không liên kết – vốn chủ yếu được tìm thấy ở các nước đang phát triển.”

  “Dựa trên các công cụ khác, chẳng hạn như ngoại giao vắc xin, chính phủ Nga và Trung Quốc sẽ hy vọng tạo ra một mặt trận đối lập với phương Tây. Kết quả cuối cùng sẽ là ảnh hưởng suy yếu và sự rút lui dần dần của các nước phương Tây khỏi phần lớn thế giới đang phát triển ”.

  Jim Cramer nói rằng những người đam mê thể thao nên cân nhắc mua ba cổ phiếu này.

  Jim Cramer của CNBC hôm thứ Năm đã đưa ra ba lựa chọn cổ phiếu cho các nhà đầu tư mơ ước sở hữu một đội thể thao chuyên nghiệp.

  “Bạn có rất nhiều lựa chọn nếu bạn muốn sở hữu một phần của một đội thể thao chuyên nghiệp hoặc thậm chí là cả một giải đấu, nhưng không phải lúc nào chúng cũng là những cổ phiếu tốt nhất,” ông sau đó nói thêm.

  Jim Cramer của CNBC hôm thứ Sáu đã đưa ra ba lựa chọn cổ phiếu cho các nhà đầu tư mơ ước sở hữu một đội thể thao chuyên nghiệp nhưng không đủ khả năng chi trả hàng tỷ đô la.

  “Việc sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ không cho phép bạn cân nhắc các giao dịch hoặc tham dự các cuộc họp của chủ sở hữu, xem xét bản thảo – bạn rất sẵn sàng cho chuyến đi – nhưng bạn thực sự nhận được lợi ích kinh tế trong các đội này,” người dẫn chương trình “Mad Money” cho biết.

  “Bạn có rất nhiều lựa chọn nếu bạn muốn sở hữu một phần của một đội thể thao chuyên nghiệp hoặc thậm chí là cả một giải đấu, nhưng không phải lúc nào chúng cũng là những cổ phiếu tốt nhất,” ông sau đó nói thêm.

  CDC sẽ chấm dứt lệnh truy quét được sử dụng để trục xuất người di cư tại biên giới Hoa Kỳ trong đại dịch Covid.

  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ chấm dứt lệnh truy quét mà Hoa Kỳ đã áp dụng để trục xuất hơn 1,7 triệu người di cư tại biên giới quốc gia trong đại dịch Covid-19.

  CDC cho biết lệnh, được gọi là Tiêu đề 42, sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 5 để Bộ An ninh Nội địa có thời gian tăng cường chương trình tiêm chủng cho những người di cư qua biên giới Hoa Kỳ.

  Tiêu đề 42 đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích dữ dội vì là một chính sách trục xuất hàng loạt vi phạm luật tị nạn của Hoa Kỳ và quốc tế.
  Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ bảo thủ kêu gọi Giữ nguyên Tiêu đề 42 khi DHS chuẩn bị cho việc gia tăng các cuộc vượt biên.

  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ dỡ bỏ một lệnh y tế công cộng sâu rộng cho phép Hoa Kỳ trục xuất hơn 1,7 triệu người di cư, chủ yếu ở biên giới phía nam, kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

  Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, CDC cho biết họ sẽ dỡ bỏ lệnh vào ngày 23 tháng 5 để Bộ An ninh Nội địa có thời gian mở rộng quy mô chương trình cung cấp vắc-xin cho những người di cư vượt biên. Giám đốc CDC Hoa Kỳ, Tiến sĩ Rochelle Walensky xác định rằng lệnh này không còn nữa người phát ngôn của cơ quan Kristen Nordlund cho biết là cần thiết sau khi xem xét các tình trạng sức khỏe cộng đồng hiện tại.

  Chính quyền Trump lần đầu tiên thiết lập lệnh vào tháng 3 năm 2020 theo luật y tế công cộng được gọi là Tiêu đề 42 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 qua biên giới đất liền của quốc gia với Mexico và Canada.

  Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền đã tố cáo Tiêu đề 42 là một chính sách trục xuất hàng loạt tước quyền xin tị nạn của mọi người theo luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế. Phần lớn các vụ trục xuất xảy ra dưới thời chính quyền Biden.

  Trên đây chính là toàn bộ nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài tập 2,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất