5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7 là bài giảng trực tuyến mới nhất tiếp theo của chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung TOCFL online được chia sẻ miễn phí trên website học tiếng Trung miễn phí và luyện thi HSK miễn phí, luyện thi HSKK miễn phí và trang web luyện thi TOCFL miễn phí. Hôm nay Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm khá nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng và kèm với đó là rất nhiều từ vựng TOCFL 6 cấp mà các bạn cần phải nắm vững trước khi tham gia kỳ thi tiếng Hoa TOCFL. Trước hết các bạn cần ôn tập lại nhanh chóng kiến thức ngữ pháp tiếng Trung TOCFL từ bài giảng 1 đến bài giảng 6 ngay tại các link bên dưới.

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 4

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 5

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6

Sau khi các bạn ôn tập lại kiến thức ngữ pháp TOCFL và từ vựng TOCFL của 6 bài học trên rồi thì chúng ta cùng vào xem chi tiết giáo án bài giảng mới nhất hôm nay nhé.

Giáo án luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7

Tài liệu luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7

Giáo án tài liệu lớp Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7

STTLuyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7 mẫu câu tiếng Trung luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFLPhiên âm tiếng Trung Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7
1昨天的考试你得了多少分?zuótiān de kǎoshì nǐ dé le duōshǎo fēn
2你们得了什么礼物?nǐmen dé le shénme lǐwù
3墙上挂着一张世界地图qiáng shàng guà zhe yì zhāng shìjiè dìtú
4现在轮到你介绍自己的工作xiànzài lún dào nǐ jièshào zìjǐ de gōngzuò
5你帮我烧瓶水吧nǐ bāng wǒ shāo yì píng shuǐ
6晚上你常几点洗澡?wǎnshàng nǐ cháng jǐ diǎn xǐ zǎo
7你们别围着我nǐmen bié wéi zhe wǒ
8你记得带上浴巾吧nǐ jìdé dài shàng yùjīn ba
9你的宿舍有浴室吗?nǐ de sùshè yǒu yùshì ma
10你冲水吧nǐ chōng shuǐ ba
11你想干什么工作?nǐ xiǎng gàn shénme gōngzuò
12你灭火了吗?nǐ miè huǒ le ma
13我很讨厌秘书的工作wǒ hěn tǎoyàn mìshū de gōngzuò
14老师可以小声说话吗?lǎoshī kěyǐ xiǎoshēng shuō huà ma
15昨天我被老师给一个巴掌zuótiān wǒ bèi lǎoshī gěi yí gè bāzhǎng
16这一辈子我只爱她zhè yí bèizi wǒ zhǐ ài tā
17老师吃不了什么菜?lǎoshī chī bù liǎo shénme cài
18我喝不了牛奶wǒ hē bù liǎo niúnǎi
19现在工作很忙,我去不了xiànzài gōngzuò hěn máng, wǒ qù bù liǎo
20现在你跟我去得了吗?Xiànzài nǐ gēn wǒ qù de liǎo ma
21今天你学得了多少生词?jīntiān nǐ xué de liǎo duōshǎo shēngcí
22我做不了这么多工作wǒ zuò bù liǎo zhème duō gōngzuò
23老师敢做秘书的工作吗?lǎoshī gǎn zuò mìshū de gōngzuò ma
24你想继续学汉语吗?nǐ xiǎng jìxù xué hànyǔ ma
25秘书寄给你一张明信片mìshū jì gěi nǐ yì zhāng míngxìnpiàn
26我们面前有很多困难wǒmen miànqián yǒu hěn duō kùnnán
27这是埃及金字塔zhè shì āijí jīnzìtǎ
28你还记得我家地址吗?nǐ hái jìdé wǒ jiā dìzhǐ ma
29这是我小时候很喜欢的手机zhè shì wǒ xiǎo shíhou hěn xǐhuān de shǒujī
30她的话很灵tā de huà hěn líng
31你还记得这个小子的名字吗?nǐ hái jìdé zhège xiǎozi de míngzi ma
32大家唱起来了dàjiā chàng qǐlái le
33公司里职员开始工作起来了gōngsī lǐ zhíyuán kāishǐ gōngzuò qǐlái le
34这首歌听起来很好听zhè shǒu gē tīng qǐlái hěn hǎotīng
35这几天天气热起来了zhè jǐ tiān tiānqì rè qǐlái le
36大家唱起歌来了dàjiā chàng qǐ gē lái le
37天下起雨来了tiān xià qǐ yǔ lái le
38这个工作太累了,我不想做下去了zhège gōngzuò tài lèi le, wǒ bù xiǎng zuò xiàqù le
39你想学下去吗?nǐ xiǎng xué xiàqù ma
40你可以说下去吗?nǐ kěyǐ shuō xiàqù ma
41这是我的旧梦zhè shì wǒ de jiùmèng
42你关闭电脑了吗?nǐ guānbì diànnǎo le ma
43现在你闭上眼睛xiànzài nǐ bì shàng yǎnjìng
44这是她的往事zhè shì tā de wǎngshì
45我想进入你的旧梦wǒ xiǎng jìnrù nǐ de jiùmèng
46这几天我常做梦zhè jǐ tiān wǒ cháng zuò mèng
47这是她一生的梦zhè shì tā yì shēng de mèng
48这个生活中你想得到什么?zhège shēnghuó zhōng nǐ xiǎng dé dào shénme
49这是我难忘的往事zhè shì wǒ nán wàng de wǎngshì
50我的邻居是老年人wǒ de línjū shì lǎoniánrén
51我忘记不了往事wǒ wàngjì bù liǎo wǎngshì
52你还记得同事的手机号吗?nǐ hái jìdé tóngshì de shǒujī hào ma
53有时我给老师打电话yǒu shí wǒ gěi lǎoshī dǎ diànhuà
54突然旧梦出现在我面前tūrán jiùmèng chūxiàn zài wǒ de miànqián
55A比B + adj + bổ ngữ số lượngA bǐ B + adj + bổ ngữ số lượng
56老师比我高lǎoshī bǐ wǒ gāo
57老师比我高一点lǎoshī bǐ wǒ gāo yì diǎn
58她比我重tā bǐ wǒ zhòng
59她比重多少公斤?tā bǐ nǐ zhòng duōshǎo gōngjīn
60她比我重两公斤tā bǐ wǒ zhòng liǎng gōngjīn
61她比我喜欢去旅游tā bǐ wǒ xǐhuān qù lǚyóu
62她比我高得多tā bǐ wǒ gāo de duō
63老师比你高多了lǎoshī bǐ nǐ gāo duō le
64A比B + V + 得 + Bổ ngữ mức độA bǐ B + V + 得 + Bổ ngữ mức độ
65老师比你跑得快lǎoshī bǐ nǐ pǎo de kuài
66老师比你跑得快多了lǎoshī bǐ nǐ pǎo de kuài duō le
67今天她比我来早五分钟jīntiān tā bǐ wǒ lái zǎo wǔ fēnzhōng
68A + V + 得 + 比B + adjA + V + 得 de + bǐ B + adj
69她做得比你快tā zuò de bǐ nǐ kuài
70她做得比你快两分钟tā zuò de bǐ nǐ kuài liǎng fěnzhōng
71A不比B + adjA 不比 bù bǐ  B + adj
72我不比她差wǒ bù bǐ tā chà
73她不比我聪明tā bù bǐ wǒ cōngmíng
74老师比我矮一点lǎoshī bǐ wǒ ǎi yì diǎn
75你新买的这双鞋多少钱?nǐ xīn mǎi de zhè shuāng xié duōshǎo qián

Bạn nào muốn tham gia khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL online cùng Thầy Vũ thì đăng ký lớp luyện thi TOCFL online theo hướng dẫn tại link bên dưới nhé.

Lớp luyện thi TOCFL online

Ngoài ra Thầy Vũ còn chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSKK cho các bạn học viên muốn đi du học Trung Quốc. Thông tin chi tiết về khóa học tiếng Trung HSK(K) online này các bạn xem ở ngay link dưới.

Lớp luyện thi HSK online

Lớp luyện thi HSKK online

Tài liệu Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7 được trình bày chi tiết ở ngay trong phần bên dưới. Các bạn học viên chú ý xem thật kỹ và chỗ nào xem video livestream mà các bạn chưa hiểu bài ở đâu thì hãy mau chóng tương tác trực tuyến cùng Thầy Vũ theo thời gian thực realtime bằng cách đăng bình luận ở ngay bên dưới bài học này nhé.

Giáo trình Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7

Các bạn học viên lớp luyện thi TOCFL online miễn phí muốn theo sát được tiến độ bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ thì cần có trong tay bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Đó chính là bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL 6 cấp và đồng thời cũng là bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Thông tin chi tiết về bộ sách giáo trình ôn thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL này các bạn chú ý theo dõi ở ngay tại link bên dưới nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Bộ sách giáo trình luyện thi TOCFL online này các bạn có thể đến mua trực tiếp ngay tại 3 cơ sở của hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Cơ sở 1.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội Cơ sở 3.

Bạn nào muốn tham gia khóa học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall pinduoduo hoặc các lớp học tiếng Trung để nhập hàng taobao tmall 1688 hay còn gọi là khóa học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian thì các bạn đăng ký lớp học tiếng Trung thương mại online theo hướng dẫn đăng ký bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại

Từ vựng tiếng Trung TOCFL càng ngày càng nhiều, bởi vậy nếu như các bạn không lên kế hoạch học từ vựng TOCFL ngay từ đầu thì sẽ rất dễ bị bội thực từ vựng TOCFL đấy. Thầy Vũ đề xuất các bạn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho thiết bị máy tính windows để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung online và luyện thi TOCFL online cùng Thầy Vũ. Ngoài việc tập viết chữ Hán mỗi ngày ra thì các bạn học viên cần chú ý tới việc luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính hệ điều hành windows.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Các bạn nên tham khảo phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả của VUA tiếng Trung Nguyễn Minh Vũ nhé.

Phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả

Hệ thống ngữ pháp TOCFL và ngữ pháp HSK 9 cấp rất tương đồng nhau. Vì vậy Thầy Vũ khuyến nghị các bạn nên học thật chắc kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 cấp để có thể nâng cao trình tiếng Trung TOCFL một cách toàn diện nhất nhé. Bên dưới là một số link bài giảng Thầy Vũ đã dày công thiết kế và biên soạn.

Tổng hợp ngữ pháp HSK 1

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

Tổng hợp ngữ pháp HSK 4

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 1

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 2

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 3

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 4

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 5

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 6

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 7

Tổng hợp ngữ pháp HSK 6

Để củng cố thêm kiến thức ngữ pháp TOCFL và từ vựng TOCFL thì chúng ta sẽ làm thêm bài tập luyện dịch tiếng Trung TOCFL do Thầy Vũ thiết kế và biên soạn ở ngay bên dưới.

Luyện dịch tiếng Trung TOCFL ứng dụng thực tế, bài tập nâng cao kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung Thầy Vũ.

泽连斯基恳求美国立法者帮助对付俄罗斯。

乌克兰总统泽连斯基周六直接呼吁美国立法者寻求更多帮助,以抵御俄罗斯的入侵,包括帮助他获得更多苏联时代的战斗机来应对俄罗斯的空袭。

声明称,在美国参众两院 280 多名成员参加的关于 Zoom 的电话会议中,泽伦斯基描述了“迫切需要”更多的军事支持和人道主义援助,以及在全球范围内禁止购买俄罗斯石油。以及因会议是私人会议而不愿透露姓名的通话人员。

这一呼吁是在拜登政府周四要求向乌克兰提供 100 亿美元援助之后发出的,这一举措似乎得到了两党的支持,但可能会陷入其他资金争夺战。据通话中的人士称,泽连斯基没有使用“禁飞区”一词,而是强调“控制天空”以对抗俄罗斯轰炸的紧迫性。

信息是“关闭天空或给我们飞机,”参议员本萨斯(R-Neb。)在通话后的一份声明中说,通话持续了不到一个小时。

由北约战机在乌克兰实施的禁飞区被广泛认为是一种危险的升级,俄罗斯总统弗拉基米尔普京周六警告说,这一举措将被视为战争行为。

美国国务卿安东尼·布林肯和北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格本周再次排除了派遣北约飞机进入乌克兰领空击落俄罗斯战机的可能性。

面对这种众所周知的不情愿,泽伦斯基向美国立法者寻求帮助,以另一种方式来限制俄罗斯毁灭性空袭造成的破坏:为乌克兰提供更多飞机。

“他的主要要求是让美国允许波兰和罗马尼亚将苏联时代的喷气式飞机转移到#Ukraine,并要求美国通过向这两个北约盟国提供更先进的飞机来进行补偿,”众议员布拉德·谢尔曼(D-Calif。)在推特帖子中说。

参议院多数党领袖查尔斯·E·舒默(D-N.Y.)在一份声明中表示,他将帮助拜登政府批准他所谓的泽连斯基“绝望的请求”,要求东欧国家提供俄罗斯制造的飞机。

参议员克里斯·范霍伦(D-Md.)在一条推文中呼吁北约“立即协助将战斗机从波兰、罗马尼亚和斯洛伐克转移到乌克兰”。参议员米特·罗姆尼(R-Utah)也在推特上写道,美国和北约应该支持泽伦斯基的喷气式飞机请求。

据两名参加电话会议的人士称,参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔(R-Ky。)曾一度询问导弹问题,显然是指美国继续向乌克兰提供的毒刺地对空武器。 .

泽连斯基很快反驳说导弹是不够的。他说,乌克兰需要飞机。

乌克兰空军主要使用苏联时代的老式喷气式飞机,包括 MiG-29 战斗机,而后来加入北约的前华约国家,如波兰和罗马尼亚,也使用乌克兰飞行员无需太多额外训练即可驾驶的类似机型。

但是,向乌克兰提供战斗机,即使是那些技术过时的战斗机,将代表着从目前来自美国和北约的军事支持迈出的一大步,后者主要提供小型武器和便携式导弹系统。

这也将使捐助国在自己的防空系统方面存在差距,这可能需要北约盟国用昂贵的现代喷气式飞机回填这些部队,这需要对飞行员进行大量的再培训。

众议员 Jim Himes(康涅狄格州民主党)周六下午在接受 CNN 的“Wolf Blitzer 战情室”采访时表示,国会议员将在周一返回华盛顿时积极支持泽连斯基的行动呼吁。

“我想我们可以做很多事情来进一步加大对俄罗斯的压力,”海姆斯说。 “我认为解放官僚机构以允许那些拥有泽连斯基飞行员可以驾驶的飞机的东欧国家的问题将首先被提上议程。”

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch TOCFL ở trên.

Zé lián sī jī kěnqiú měiguó lìfǎ zhě bāngzhù duìfù èluósī.

Wūkèlán zǒngtǒng zé lián sī jī zhōu liù zhíjiē hūyù měiguó lìfǎ zhě xúnqiú gèng duō bāngzhù, yǐ dǐyù èluósī de rùqīn, bāokuò bāngzhù tā huòdé gèng duō sūlián shídài de zhàndòujī lái yìngduì èluósī de kōngxí.

Shēngmíng chēng, zài měiguó cān zhòng liǎng yuàn 280 duō míng chéngyuán cānjiā de guānyú Zoom de diànhuà huìyì zhōng, zé lún sī jī miáoshùle “pòqiè xūyào” gèng duō de jūnshì zhīchí hé réndào zhǔyìyuánzhù, yǐjí zài quánqiú fànwéi nèi jìnzhǐ gòumǎi èluósī shíyóu. Yǐjí yīn huìyì shì sīrén huìyì ér bù yuàn tòulù xìngmíng de tōnghuà rényuán.

Zhè yī hūyù shì zài bài dēng zhèngfǔ zhōu sì yāoqiú xiàng wūkèlán tígōng 100 yì měiyuán yuánzhù zhīhòu fāchū de, zhè yī jǔcuò sìhū dédàole liǎng dǎng de zhīchí, dàn kěnéng huì xiànrù qítā zījīn zhēngduó zhàn. Jù tōnghuà zhōng de rénshì chēng, zé lián sī jī méiyǒu shǐyòng “jìn fēi qū” yī cí, ér shì qiángdiào “kòngzhì tiānkōng” yǐ duìkàng èluósī hōngzhà de jǐnpò xìng.

Xìnxī shì “guānbì tiānkōng huò gěi wǒmen fēijī,” cān yìyuán běn sà sī (R-Neb.) Zài tōnghuà hòu de yī fèn shēngmíng zhōng shuō, tōnghuà chí xù liǎo bù dào yīgè xiǎoshí.

Yóu běiyuē zhànjī zài wūkèlán shíshī de jìn fēi qū bèi guǎngfàn rènwéi shì yī zhǒng wéixiǎn de shēngjí, èluósī zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr pǔjīng zhōu liù jǐnggào shuō, zhè yī jǔcuò jiāng bèi shì wéi zhànzhēng xíngwéi.

Měiguó guówùqīng āndōngní·bù línkěn hé běiyuē mìshū zhǎng yán sī·sī tuō ěr téng bèi gé běn zhōu zàicì páichúle pàiqiǎn běiyuē fēijī jìnrù wūkèlán lǐngkōng jíluò èluósī zhànjī de kěnéng xìng.

Miàn duì zhè zhǒng zhòngsuǒzhōuzhī de bù qíngyuàn, zé lún sī jī xiàng měiguó lìfǎ zhě xúnqiú bāngzhù, yǐ lìng yī zhǒng fāngshì lái xiànzhì èluósī huǐmiè xìng kōngxí zàochéng de pòhuài: Wéi wūkèlán tígōng gèng duō fēijī.

“Tā de zhǔyào yāoqiú shì ràng měiguó yǔnxǔ bōlán hé luómǎníyǎ jiāng sūlián shídài de pēnqì shì fēijī zhuǎnyí dào#Ukraine, bìng yāoqiú měiguó tōngguò xiàng zhè liǎng gè běiyuē méngguó tígōng gèng xiānjìn de fēijī lái jìnxíng bǔcháng,” zhòng yìyuán bù lā dé·xiè ěr màn (D-Calif.) Zài tuī tè tiězi zhōng shuō.

Cānyìyuàn duōshù dǎng lǐngxiù chá’ěrsī·E·shū mò (D-N.Y.) Zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, tā jiāng bāngzhù bài dēng zhèngfǔ pīzhǔn tā suǒwèi de zé lián sī jī “juéwàng de qǐngqiú”, yāoqiú dōng’ōu guójiā tígōng èluósī zhìzào de fēijī.

Cān yìyuán kè lǐsī·fàn huò lún (D-Md.) Zài yītiáo tuī wénzhōng hūyù běiyuē “lìjí xiézhù jiāng zhàndòujī cóng bōlán, luómǎníyǎ hé sīluòfákè zhuǎnyí dào wūkèlán”. Cān yìyuán mǐ tè·luō mǔ ní (R-Utah) yě zài tuī tè shàng xiě dào, měiguó hé běiyuē yīnggāi zhīchí zé lún sī jī de pēnqì shì fēijī qǐngqiú.

Jù liǎng míng cānjiā diànhuà huìyì de rénshì chēng, cānyìyuàn shǎoshù dǎng lǐngxiù mǐqí·mài kāng nài ěr (R-Ky.) Céng yīdù xúnwèn dǎodàn wèntí, xiǎnrán shì zhǐ měiguó jìxù xiàng wūkèlán tígōng de dú cì dì duì kōng wǔqì. .

Zé lián sī jī hěn kuài fǎnbó shuō dǎodànshì bùgòu de. Tā shuō, wūkèlán xūyào fēijī.

Wūkèlán kōngjūn zhǔyào shǐyòng sūlián shídài de lǎoshì pēnqì shì fēijī, bāokuò MiG-29 zhàndòujī, ér hòulái jiārù běiyuē de qián huá yuē guójiā, rú bōlán hé luómǎníyǎ, yě shǐyòng wūkèlán fēixíngyuán wúxū tài duō éwài xùnliàn jí kě jiàshǐ de lèisì jī xíng.

Dàn shì, xiàng wūkèlán tígōng zhàndòujī, jíshǐ shì nàxiē jìshù guòshí de zhàndòujī, jiāng dàibiǎozhuó cóng mùqián láizì měiguó hé běiyuē de jūnshì zhīchí mài chū de yī dà bù, hòu zhě zhǔyào tígōng xiǎoxíng wǔqì hé biànxiéshì dǎodàn xìtǒng.

Zhè yě jiāng shǐ juānzhù guó zài zìjǐ de fángkōng xìtǒng fāngmiàn cúnzài chājù, zhè kěnéng xūyào běiyuē méngguó yòng ángguì de xiàndài pēnqì shì fēijī huítián zhèxiē bùduì, zhè xūyào duì fēixíngyuán jìnxíng dàliàng de zài péixùn.

Zhòng yìyuán Jim Himes(kāngnièdígé zhōu mínzhǔdǎng) zhōu liù xiàwǔ zài jiēshòu CNN de “Wolf Blitzer zhàn qíng shì” cǎifǎng shí biǎoshì, guóhuì yì yuán jiàng zài zhōuyī fǎnhuí huáshèngdùn shí jījí zhīchí zé lián sī jī de xíngdòng hūyù.

“Wǒ xiǎng wǒmen kěyǐ zuò hěnduō shìqíng lái jìnyībù jiā dà duì èluósī de yālì,” hǎi mǔ sī shuō. “Wǒ rènwéi jiěfàng guānliáo jīgòu yǐ yǔnxǔ nàxiē yǒngyǒu zé lián sī jī fēixíngyuán kěyǐ jiàshǐ de fēijī de dōng’ōu guójiā de wèntí jiāng shǒuxiān bèi tí shàng yìchéng.”

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế TOCFL được trình bày chi tiết bên dưới, các bạn tham khảo nhé.

Zelensky cầu xin các nhà lập pháp Hoa Kỳ giúp đỡ trong cuộc không chiến chống lại Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trực tiếp kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm thứ Bảy để yêu cầu trợ giúp thêm trong việc chống lại sự xâm lược của Nga, bao gồm cả việc giúp ông mua thêm nhiều máy bay chiến đấu thời Liên Xô để chống lại các cuộc không kích của Nga.

Trong một cuộc gọi qua Zoom với sự tham dự của hơn 280 thành viên Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, Zelensky mô tả “nhu cầu cấp thiết” về hỗ trợ quân sự và viện trợ nhân đạo, cũng như lệnh cấm mua dầu của Nga trên toàn thế giới, theo các tuyên bố. và những người trong cuộc gọi đã nói chuyện với điều kiện giấu tên vì cuộc họp diễn ra riêng tư.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi chính quyền Biden hôm thứ Năm yêu cầu viện trợ 10 tỷ đô la cho Ukraine, một động thái dường như có sự ủng hộ của lưỡng đảng nhưng có thể sa lầy vào các cuộc chiến tài trợ khác. Zelensky ngừng sử dụng các từ “vùng cấm bay”, theo những người trong cuộc gọi, thay vào đó nhấn mạnh vào tính cấp thiết của việc “kiểm soát bầu trời” để chống lại các cuộc bắn phá của Nga.

Thông điệp là “đóng cửa bầu trời hoặc đưa máy bay cho chúng tôi”, Thượng nghị sĩ Ben Sasse (R-Neb.) Nói trong một tuyên bố sau cuộc gọi kéo dài chỉ chưa đầy một giờ.

Một khu vực cấm bay ở Ukraine do các máy bay chiến đấu của NATO thực thi được nhiều người coi là một hành động leo thang rủi ro và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy cảnh báo rằng một bước đi như vậy sẽ được coi là một hành động chiến tranh.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong tuần này một lần nữa bác bỏ việc điều máy bay của NATO vào không phận Ukraine để bắn hạ máy bay phản lực của Nga.

Trước sự miễn cưỡng nổi tiếng này, Zelensky đã yêu cầu các nhà lập pháp Hoa Kỳ giúp đỡ bằng một cách khác để hạn chế thiệt hại từ các cuộc không kích tàn khốc của Nga: thêm máy bay cho Ukraine.

“Yêu cầu chính của ông ấy là Mỹ cho phép Ba Lan và Romania chuyển các máy bay phản lực từ thời Liên Xô đến #Ukraine, và yêu cầu Mỹ bồi thường bằng cách tặng các máy bay tiên tiến hơn cho hai đồng minh NATO đó”, Hạ nghị sĩ Brad Sherman (D-Calif.) cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Charles E. Schumer (D-N.Y.) Cho biết trong một tuyên bố rằng ông sẽ giúp chính quyền Biden cấp cái mà ông gọi là “lời cầu xin tuyệt vọng” của Zelensky để các nước Đông Âu cung cấp máy bay do Nga sản xuất.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (D-Md.) Trong một tweet kêu gọi NATO “tạo điều kiện ngay lập tức cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu từ Ba Lan, Romania và Slovakia cho Ukraine.” Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah) cũng viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ và NATO nên ủng hộ yêu cầu máy bay phản lực của Zelensky.

Tại một thời điểm, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (R-Ky.) Đã hỏi về tên lửa, trong một đề cập rõ ràng đến vũ khí đất đối không Stinger mà Hoa Kỳ đang tiếp tục cung cấp cho Ukraine, theo hai người trong cuộc gọi. .

Zelensky nhanh chóng phản pháo lại rằng tên lửa không đủ; Ukraine cần máy bay, ông nói.

Lực lượng không quân Ukraine chủ yếu sử dụng các máy bay phản lực cũ từ thời Liên Xô, bao gồm cả tiêm kích MiG-29 và các quốc gia thuộc Khối Warszawa trước đây đã gia nhập NATO, chẳng hạn như Ba Lan và Romania, vận hành các mô hình tương tự mà các phi công Ukraine có thể bay mà không cần đào tạo thêm.

Nhưng việc cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu, ngay cả những máy bay có công nghệ lạc hậu, sẽ thể hiện một bước tiến lớn từ sự hỗ trợ quân sự hiện đang đến từ Hoa Kỳ và NATO, vốn chủ yếu liên quan đến việc cung cấp vũ khí nhỏ và các hệ thống tên lửa di động.

Nó cũng sẽ khiến các nước tài trợ có khoảng trống trong hệ thống phòng không của họ, điều này có thể buộc các đồng minh NATO phải trang bị cho các lực lượng đó bằng các máy bay phản lực hiện đại đắt tiền và đòi hỏi phải đào tạo lại phi công đáng kể.

Các thành viên của Quốc hội sẽ có động lực để ủng hộ các lời kêu gọi hành động của Zelensky khi họ trở lại Washington vào thứ Hai, Hạ nghị sĩ Jim Himes (D-Conn.) Cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào chiều thứ Bảy trên “Phòng tình huống với Wolf Blitzer” trên CNN.

“Tôi tưởng tượng có nhiều điều chúng ta có thể làm để gia tăng áp lực lên Nga,” Himes nói. “Tôi tưởng tượng câu hỏi về việc giải phóng bộ máy hành chính để cho phép các quốc gia Đông Âu có máy bay mà phi công của Zelensky có thể bay sẽ là đầu tiên trong chương trình nghị sự.”

Bài giảng Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7 hôm nay đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức quan trọng để có thể chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL.

Trên đây là toàn bộ kiến thức quan trọng của bài giảng Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 7. ChineMaster sẽ tạm dừng bài học tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai nhé.