5/5 - (5 bình chọn)

Lớp luyện thi TOCFL online theo giáo trình ChineMaster

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL online. Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại toàn bộ kiến thức của khóa trước, bao gồm các từ vựng TOCFL và ngữ pháp TOCFL cùng với rất nhiều mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng theo chủ đề bài học trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bộ giáo trình ChineMaster chính là tài liệu luyện thi TOCFL online được Thầy Vũ chỉ định làm giáo án giảng dạy chính thức cho toàn hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình luyện thi TOCFL online này thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ để đặt mua trực tuyến nhé, hoặc bạn nào ở Hà Nội thì có thể đến mua trực tiếp tại địa chỉ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Cơ sở 1 tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở Hà Nội nhé.

STT Giáo án bài giảng trực tuyến Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1 Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1
1 这几天 经常有一些人来我的办公室 zhè jǐ tiān jīngcháng yǒu yì xiē rén lái wǒ de bàngōngshì
2 你的学校里有快餐店吗? nǐ de xuéxiào lǐ yǒu kuàicāndiàn ma
3 明年我打算开一家快餐店 míngnián wǒ dǎsuàn kāi yì jiā kuàicāndiàn
4 你的快餐店外卖吗? nǐ de kuàicāndiàn wàimài ma
5 为什么你的老师这么有名? wèishénme nǐ de lǎoshī zhème yǒumíng
6 你不觉得房间里很热吗?chinemaster.com nǐ bù juéde fángjiān lǐ hěn rè ma
7 现在你觉得舒服一点了吗? xiànzài nǐ juéde shūfu yì diǎn le ma
8 你叫服务员送外卖吧 nǐ jiào fúwùyuán sòng wàimài ba
9 欢迎老师们光临我的公司 huānyíng lǎoshīmen guānglín wǒ de gōngsī
10 我们经常去外边跟老师喝咖啡 wǒmen jīngcháng qù wàibiān gēn lǎoshī hē kāfēi
11 教室里学生们都坐满了 jiàoshì lǐ xuéshēngmen dōu zuò mǎn le
12 你叫服务员送比萨饼过来吧 nǐ jiào fúwùyuán sòng bǐsàbǐng guòlái ba
13 你还需要别的吗? nǐ hái xūyào biéde ma
14 一听可乐 yì tīng kělè
15 你给老师来一听可乐吧 nǐ gěi lǎoshī lái yì tīng kělè ba
16 你的老师喜欢吃意大利面条吗? nǐ de lǎoshī xǐhuān chī yìdàlì miàntiáo ma
17 最近你的秘书经常来晚 zuìjìn nǐ de mìshū jīngcháng lái wǎn
18 你想翻译成汉语还是英语? chinemaster.com Nǐ xiǎng fānyì chéng hànyǔ háishì yīngyǔ
19 足球迷 zúqiú mí
20 我的朋友都是足球迷 wǒ de péngyǒu dōu shì zúqiú mí
21 为什么老师那么喜欢看足球? Wèishénme lǎoshī name xǐhuān kàn zúqiú
22 你想跟她比赛吗? nǐ xiǎng gēn tā bǐ sài ma
23 今天晚上有什么比赛? jīntiān wǎnshàng yǒu shénme bǐsài
24 提出 tí chū
25 你可以提出主意吗? nǐ kěyǐ tí chū zhǔyì ma
26 你想坐在这里吗? Nǐ xiǎng zuò zài zhèlǐ ma
27 老师正坐在办公室里 lǎoshī zhèng zuò zài bàngōngshì lǐ
28 你想带走还是坐在这里? nǐ xiǎng dài zǒu háishì zuò zài zhèlǐ
29 你把桌子搬走吧 nǐ bǎ zhuōzi bān zǒu ba
30 她没带走你的钱包 tā méi dài zǒu nǐ de qiánbāo
31 zhuāng
32 我的箱子装满衣服了 chinemaster.com wǒ de xiāngzi zhuāng mǎn yīfu le
33 今天谁付钱? jīntiān shuí fù qián
34 老师给你付钱了 lǎoshī gěi nǐ fù qián le
35 你应该自己找新工作 nǐ yīnggāi zìjǐ zhǎo xīn gōngzuò
36 现在年轻人都喜欢这个做法 xiànzài niánqīng rén dōu xǐhuān zhège zuòfǎ
37 你们的老师很年轻 nǐmen de lǎoshī hěn niánqīng
38 老师对我的影响很大 lǎoshī duì wǒ de yǐngxiǎng hěn dà
39 你愿意做我的秘书吗? nǐ yuànyì zuò wǒ de mìshū ma
40 现在大多数学生都喜欢吃快餐 xiànzài dà duō shù xuéshēng dōu xǐhuān chī kuàicān
41 我不习惯吃中国菜 wǒ bù xíguàn chī zhōngguó cài
42 我习不了惯 wǒ xí bù liǎo guàn
43 你叫服务员过来吧,我要结账 chinemaster.com nǐ jiào fúwùyuán guòlái ba, wǒ yào jiézhàng
44 你给服务员一点小费吧 nǐ gěi fúwùyuàn yì diǎn xiǎofèi
45 这些手机是谁的? zhè xiē shǒujī shì shuí de
46 你叫服务员打包这些菜吧 nǐ jiào fúwùyuán dǎbāo zhè xiē cài ba
47 你把一些零钱给她吧 nǐ bǎ yì xiē língqián gěi tā ba
48 你想来几个饭盒? nǐ xiǎng lái jǐ gè fànhé
49 你把老师的裤子放在哪里? nǐ bǎ lǎoshī de kùzi fàng zài nǎlǐ
50 你给我来两个袋子吧 nǐ gěi wǒ lái liǎng gè dàizi ba
51 你别收老师的钱 nǐ bié shōu lǎoshī de qián
52 今天所有职员都要留在公司工作 jīntiān suǒyǒu zhíyuán dōu yào liú zài gōngsī gōngzuò
53 你带老师去宾馆休息吧 nǐ dài lǎoshī qù bīnguǎn xiūxi ba
54 晚上我经常跟老师去酒吧 wǎnshàng wǒ jīngcháng gēn lǎoshī qù jiǔbā
55 有的人喜欢去酒吧见朋友 yǒu de rén xǐhuān qù jiǔbā jiàn péngyǒu
56 你可以看清楚老师的字吗? nǐ kěyǐ kàn qīngchǔ lǎoshī de zì ma
57 老师可以慢说吗? lǎoshī kěyǐ màn shuō ma
58 老师可以说慢一点吗? chinemaster.com lǎoshī kěyǐ shuō màn yì diǎn ma
59 你把菜放在桌子上吧 nǐ bǎ cài fàng zài zhuōzi shàng ba
60 你给我来一双筷子吧 nǐ gěi wǒ lái yì shuāng kuàizi ba
61 我想看黄色的裤子 wǒ xiǎng kàn huángsè de kùzi
62 你想看什么颜色的衬衫? nǐ xiǎng kàn shénme yánsè de chènshān
63 还是你买蓝色的衬衫吧 háishì nǐ mǎi lánsè de chènshān ba

Nội dung chi tiết video bài giảng trực tuyến hôm nay chúng ta cùng theo dõi ngay trong video bài giảng livestream bên dưới nhé.

Các bạn hãy xem thật kỹ video bài học trên và có chỗ nào chưa hiểu bài thì các bạn hãy mau chóng đăng câu hỏi vào ngay phần bình luận ở bên dưới bài giảng điện tử này nhé.

Các lớp học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên và nhiều học viên thường xuyên rất nhiều người gọi điện liên hệ Thầy Vũ. Các bạn chú ý liên hệ sớm Thầy Vũ để được bố trí trước thời gian và lịch học nhé.

Lớp học tiếng Trung online qua skype

Bên cạnh các lớp luyện thi TOCFL online này ra Thầy Vũ còn chuyên đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK và tiếng Trung HSKK thông qua các lớp luyện thi HSK online và luyện thi HSKK online, thông tin chi tiết về chương trình đào tạo trực tuyến này các bạn xem ở ngay tại link bên dưới nhé.

Lớp luyện thi HSK online

Lớp luyện thi HSKK online

Từ vựng TOCFL và từ vựng HSK 9 cấp đều có sự tương đồng và liên kết chặt chẽ với nhau, các bạn học các từ vựng tiếng Trung HSK online trong chuyên mục bên dưới nhé.

Chuyên mục từ vựng HSK online

Các bạn cần chuẩn bị đầy đủ bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster để có thể bám sát nội dung giáo án và tiến độ mà Thầy Vũ đi bài ở trên lớp luyện thi TOCFL online nhé.

Bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster này các bạn có thể mua tại một trong ba Cơ sở của Thầy Vũ sau đây:

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Cơ sở 1.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Trung tâm học tiếng Trung luyện thi TOCFL online ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội Cơ sở 3.

Ngoài bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster đó ra các bạn nên tham khảo thêm bộ sách tiếng Trung thương mại toàn tập ChineMaster 8 quyển ở ngay tại link bên dưới.

Giáo trình sách tiếng Trung thương mại ChineMaster

Bạn nào chưa tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính thì hãy vào link bên dưới download về ngay nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Các lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao liên tục khai giảng hàng tháng các khóa mới tại địa chỉ Cơ sở 1 ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội, các bạn xem thông tin chi tiết mới nhất về khóa học tiếng Trung giao tiếp ngay tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Bạn nào đang quan tâm tới chương trình đào tạo tiếng Trung kinh doanh buôn bán thì tham khảo một vài video bài giảng trực tuyến miễn phí được chia sẻ trong các link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung buôn bán kinh doanh

Chúng tôi liên tục chia sẻ hàng ngày rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí, luyện thi HSKK online miễn phí cũng như luyện thi TOCFL online miễn phí, trong đó các video bài giảng trực tuyến lớp học tiếng Trung online miễn phí chiếm phần lớn.

Học tiếng Trung online miễn phí

Nếu như bạn có thời gian thì nên tranh thủ xem thêm kỹ năng viết thư tín thương mại tiếng Hoa do Thầy Vũ hướng dẫn hoàn toàn miễn phí ở ngay tại link dưới.

Hướng dẫn viết thư thương mại tiếng Trung

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình giảng dạy trực tuyến hôm nay lớp luyện thi TOCF online của Thầy Vũ. Các bạn còn câu hỏi nào mà vẫn chưa được giải đáp trong lớp học thì hãy để lại bình luận ở ngay bên dưới bài học này nhé. ChineMaster thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng trực tuyến tiếp theo bài số 2 trong thời gian gần nhất.