Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  00:00
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
  01:32:31
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:28:22
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
  01:33:11
  Video thumbnail
  Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  13:30
  Video thumbnail
  Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
  07:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:27:24
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
  01:59:59
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
  01:33:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
  01:19:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
  01:25:55
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
  01:30:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
  01:30:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
  01:26:40
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
  01:29:08
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
  01:32:35
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
  01:27:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
  01:23:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:34:46
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
  01:34:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:42:54
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
  01:45:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
  01:27:37
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
  01:27:46
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
  54:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
  01:28:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:29:14
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:27:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
  01:20:38
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
  01:20:24
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
  01:22:08
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
  01:44:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:45
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
  01:26:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
  01:43:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:38:26
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
  01:42:22
  Video thumbnail
  Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
  01:44:06
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
  01:45:17
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
  01:26:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:44:58
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
  01:41:21
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
  47:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:22:23
  Video thumbnail
  Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
  08:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
  01:13:03
  Video thumbnail
  Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
  01:27:10
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
  01:19:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
  01:17:53

  Từ vựng HSK 2 mới

  Từ vựng HSK 2 mới tổng hợp thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK mới dựa trên nền tảng 300 từ vựng tiếng Trung HSK 2 cũ, vì vậy số lượng từ vựng HSK 2 mới theo HSK 9 cấp sẽ nhiều hơn so với số lượng từ vựng HSK cấp 2 hồi trước, các bạn chú ý học thật nhanh càng sớm càng tốt nhé.

  5/5 - (3 bình chọn)

  Tổng hợp từ vựng HSK 2 mới

  Từ vựng HSK 2 mới gồm hơn 700 từ vựng tiếng Trung cơ bản và rất thông dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Trung theo chủ đề hàng ngày. Đây là cấp độ HSK sơ cấp và rất cơ bản, chỉ cao hơn một chút xíu so với HSK cấp 1. Vì vậy sau khi các bạn học viên đã học xong các từ vựng tiếng Trung HSK 1 xong rồi thì nên tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt học thêm các từ vựng HSK cấp 2 luôn nhé. Bởi vì mục tiêu của chúng ta không phải là chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 1, HSK cấp 2, HSK cấp 3, HSK cấp 4, HSK 5 mà là chính là HSK cấp 6, HSK 7, HSK cấp 8 và HSK cấp 9 theo HSK 9 cấp mới nhất vừa được công bố cách đây không lâu.

  Bạn nào chưa có bảng từ vựng tiếng Trung HSK 1 và bảng từ vựng tiếng Trung HSK 3 thì xem luôn và ngay tại link bên dưới nhé.

  Do đó, để học nhanh các từ vựng HSK 2 mới này thì chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và công cụ học tập thiết yếu nhất, bao gồm vở tập viết, bút mực hay bút bi đều được, quan trọng là các bạn cần cài đặt sẵn bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính hệ điều hành windows nhé. Thầy Vũ đã từng sử dụng qua tất cả các bộ gõ tiếng Trung và các phần mềm gõ tiếng Trung, sau cùng thì Thầy Vũ chỉ sử dụng duy nhất bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho thiết bị máy tính chạy hệ điều hành windows, như win xp, win 7, win 8, win 10 và mới nhất là windows 11. Bạn nào đang sử dụng windows 10 thì rất tốt, bởi vì thao tác sử dụng trên windows 10 sẽ nhanh gọn và thuận tiện hơn so với windows 8 và windows 7. Vì vậy Thầy Vũ khuyến nghị các bạn nên sử dụng máy tính windows 10 trở lên để luyện tập gõ tiếng Trung nhé. Ngay bên dưới Thầy Vũ chia sẻ link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows để các bạn có thể nhanh chóng tìm ra ngay được link tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin.

  Download bộ gõ tiếng Trung sogou

  Bạn nào chưa học các từ vựng HSK cấp 1 mới thì hãy nhanh chóng bổ sung đầy đủ vốn từ vựng tiếng Trung HSK 1 ngay trong link bên dưới nhé.

  Tổng hợp từ vựng HSK 1 mới

  Bạn nào chưa biết tới thông tin HOT là Thầy Vũ đã không còn thu học phí tất cả các lớp luyện thi HSK 1 đến HSK 9 thì hãy nhanh chóng xem ngay thông tin chi tiết các lớp luyện thi HSK miễn phí và các lớp luyện thi HSK online miễn phí được tổ chức khai giảng liên tục để đáp ứng thêm được ngày càng nhiều nhu cầu học tiếng Trung để thi lấy chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của người dân Việt Nam.

  Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của nội dung giáo án bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK miễn phí và lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên gia luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 9 điểm cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  Bảng Từ vựng tiếng Trung HSK 2 mới theo HSK 9 cấp

  Để thuận tiện cho việc học nhanh các từ vựng HSK 2 mới này, Thầy Vũ sẽ chia ra làm nhiều bảng nhỏ hơn, mỗi ngày các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ học xong từng bảng là được.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 1

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  1ā(叹)a, chà, à啊,我想起来了。A, wǒ xiǎng qǐláile.A, tôi nhớ ra rồi.
  2爱情àiqíng(名)tình yêu这是一部爱情电影。Zhè shì yī bù àiqíng diànyǐng.Đây là một bộ phim tình yêu.
  3安静ānjìng(形)yên lặng房间里很安静。Fángjiān lǐ hěn ānjìng.Trong phòng rất yên tĩnh.
  4爱人àirén(名)vợ/ chồng她是我的爱人。Tā shì wǒ de àirén.Cô ấy là vợ của tôi.
  5安全ānquán(名、形)an toàn过马路的时候要注意安全。Guò mǎlù de shíhòu yào zhùyì ānquán.Lúc qua đường phải phải chú ý an toàn.
  6白色báisè(名)màu trắng他喜欢白色。Tā xǐhuān báisè.Anh ấy thích màu trắng.
  7班长bānzhǎng(名)lớp trưởng她是我们的班长。Tā shì wǒmen de bānzhǎng.Cô ấy là lớp trưởng của chúng tôi.
  8bàn(动)làm怎么办?Zěnme bàn?Làm thế nào?
  9办法bànfǎ(名)cách, phương pháp我有一个好办法。Wǒ yǒu yīgè hǎo bànfǎ.Tôi có một cách hay.
  10办公室bàngōngshì(名)phòng làm việc我在办公室里。Wǒ zài bàngōngshì lǐ.Tôi đang ở trong phòng làm việc.
  11半夜bànyè(名)nửa đêm他半夜还没睡。Tā bànyè hái méi shuì.Nửa đêm anh ấy vẫn chưa ngủ.
  12帮助bāngzhù(动)giúp đỡ我帮助她学习汉语。Wǒ bāngzhù tā xuéxí hànyǔ.Tôi giúp cô ấy học tiếng Hán.
  13bǎo(形)no, ăn no我吃饱了。Wǒ chī bǎole.Tôi ăn no rồi.
  14报名bào//míng(动)đăng kí, báo danh我想要报名HSK考试。Wǒ xiǎng yào bàomíng HSK kǎoshì.Tôi muốn đăng ký thi HSK.
  15报纸bàozhǐ(名)báo (giấy)我爸爸常常读报纸。Wǒ bàba chángcháng dú bàozhǐ.Bố tôi thường đọc báo.
  16北方běifāng(名)phương Bắc中国的北方很冷。Zhōngguó de běifāng hěn lěng.Phía bắc Trung Quốc rất lạnh.
  17bèi(动)đọc thuộc今天的生词我都背完了。Jīntiān de shēngcí wǒ dū bèi wánliǎo.Từ mới hôm nay tôi đã đọc thuộc rồi.
  18比如bǐrú(动)ví dụ我喜欢运动,比如跑步和打球。Wǒ xǐhuān yùndòng, bǐrú pǎobù hé dǎqiú.Tôi thích vận động, ví dụ như chạy bộ và chơi bóng.
  19比如说bǐrúshuō(动)Nói ví dụ như…他会说很多种外语,比如:汉语、英语、日语…Tā huì shuō hěnduō zhǒng wàiyǔ, bǐrú: Hànyǔ, yīngyǔ, rìyǔ…Tôi biết rất nhiều ngoại ngữ, ví dụ như: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật….
  20(名)bút这支笔不是我的。zhè zhī bǐ bùshì wǒ de.Cây bút đó không phải của tôi.
  21笔记bǐjì(名)ghi chép给我看一下你的笔记。Gěi wǒ kàn yīxià nǐ de bǐjì.Cho tôi xem bản ghi chép của bạn chút nhé.
  22笔记本bǐjìběn(名)vở ghi chép这是我新买的笔记本。Zhè shì wǒ xīn mǎi de bǐjìběn.Đây là sổ ghi chép tôi mới mua về.
  23必须bìxū(副)nhất định, phải这个作业今天必须要做完。Zhège zuòyè jīntiān bìxū yào zuò wán.Hôm nay bắt buộc phải làm hết số bài tập này.
  24biān(名)viền, cạnh bên我坐在床边。Wǒ zuò zài chuáng biān.Tôi ngồi trên giường.
  25biàn(动)thay đổi她变了很多。Tā biànle hěnduō.Cô ấy thay đổi rất nhiều.
  26变成biànchéng(动)trở thành, biến thành, thành ra他变成坏人了Tā biàn chéng huàirénleAnh ta biến thành người xấu rồi
  27biàn(量)lần这个字我写了一遍就会了。zhège zì wǒ xiěle yībiàn jiù huìle.Tôi viết chữ này một lần là đã thuộc rồi.
  28biǎo(名)đồng hồ我买了一个表。Wǒ mǎile yīgè biǎo.Tôi mua một chiếc đồng hồ.
  29表示biǎoshì(动)bày tỏ, thể hiện他们对我表示了欢迎。Tāmen duì wǒ biǎoshìle huānyíng.Họ bày tỏ sự chào mừng với tôi.
  30不错bùcuò(形)ổn, không tồi我觉得这件衣服很不错。Wǒ juédé zhè jiàn yīfú hěn bùcuò.Tôi thấy bộ quần áo này ổn đó.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 2

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  31不但bùdàn(连)không những…, không chỉ….她不但漂亮,而且很善良。Tā bùdàn piàoliang, érqiě hěn shànliáng.Cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng.
  32不够bùgòu(形)chưa đủ我的钱不够买这部手机。Wǒ de qián bùgòu mǎi zhè bù shǒujī.Tôi không đủ tiền để mua chiếc điện thoại này.
  33不过bùguò(连)chẳng qua, nhưng mà这条裤子很好看,不过太贵了。Zhè tiáo kùzi hěn hǎokàn, bùguò tài guìle.Cái quần này rất đẹp, nhưng mà đắt quá.
  34不太bù tài(词组)không quá我不太喜欢吃苹果。Wǒ bù tài xǐhuān chī píngguǒ.Tôi không thích ăn táo lắm.
  35不要bùyào(副)không cần, đừng上课的时候不要讲话。Shàngkè de shíhòu bùyào jiǎnghuà.Lúc lên lớp đừng nói chuyện.
  36不好意思bù hǎoyìsi(词组)ngại quá, thật là ngại不好意思,我今天不能来了。Bù hǎoyìsi, wǒ jīntiān bùnéng láile.Ngại quá, hôm nay tôi không thể đến đó rồi.
  37不久bùjiǔ(形)không lâu我刚学汉语不久。Wǒ gāng xué hànyǔ bùjiǔ.Tôi vừa mới học tiếng Trung không lâu.
  38不满bùmǎn(形)bất mãn, không hài lòng他非常不满。Tā fēicháng bùmǎn.Tôi rất không vừa lòng.
  39不如bùrú(动)chẳng bằng, hay là不如我们明天去看电影吧。Bùrú wǒmen míngtiān qù kàn diànyǐng ba.Hay là mai chúng ta đi xem phim nhé.
  40不少bù shǎo(形)không ít, nhiều今天电影院有不少人。Jīntiān diànyǐngyuàn yǒu bù shǎo rén.Hôm nay rạp chiếu phim có rất nhiều người.
  41不同bù tóng(形)không giống nhau他和你不同。Tā hé nǐ bùtóng.Anh ấy và bạn không giống nhau.
  42不行bùxíng(动)không ổn, không được这个办法不行。Zhège bànfǎ bùxíng.Cách này không ổn đâu.
  43不一定bùyīdìng(词组)chưa chắc他不一定会喜欢白色。Tā bù yīdìng huì xǐhuān báisè.Chưa chắc anh ấy đã thích màu trắng.
  44不一会儿bù yīhuìr(词组)không lâu sau, mới một lát她不一会儿就到了。Tā bù yīhuǐ’er jiù dàole.Mới một lúc sau cô ấy đã đến rồi.
  45部分bùfèn(名)phần这本书有三个部分。Zhè běn shū yǒusān gè bùfèn.Quyển sách này có ba phần.
  46cái(副)(đến lúc đó) mới你怎么现在才来?Nǐ zěnme xiànzài cái lái?Sao đến giờ bạn mới đến vậy?
  47菜单càidān(名)thực đơn给我看一下菜单!Gěi wǒ kàn yīxià càidān!Đưa thực đơn cho tôi xem chút nhé!
  48参观cānguān(动)tham quan明天我去你们学校参观。Míngtiān wǒ qù nǐmen xuéxiào cānguān.Ngày mai tôi đến tham quan trường bạn.
  49参加cānjiā(动)tham gia我要参加汉语考试。Wǒ yào cānjiā hànyǔ kǎoshì.Tôi muốn tham gia cuộc thi về tiếng Trung.
  50cǎo(名)cỏ院子里有很多花草。Yuànzi li yǒu hěnduō huācǎo.Trong vườn có rất nhiều hoa cỏ.
  51草地cǎodì(名)bãi cỏ他坐在草地上。Tā zuò zài cǎodì shàng.Tôi ngồi trên bãi cỏ.
  52céng(量)tầng, lớp我家在十二层。Wǒjiā zài shí’èr céng.Nhà tôi ở tầng hai mươi.
  53chá(动)tìm, tra cứu我上网查明天的火车票。Wǒ shàngwǎng chá míngtiān de huǒchē piào.Tôi lên mạng tra (thông tin) vé xe lửa vào ngày mai.
  54差不多chàbùduō(形)đại khái, xấp xỉ他和我差不多高。Tā hé wǒ chàbùduō gāo.Anh ấy cao xấp xỉ tôi.
  55cháng(形)dài我想买一条长裙。Wǒ xiǎng mǎi yītiáo cháng qún.Tôi muốn mua một chiếc váy dài.
  56常见cháng jiàn(形)thường thấy这种水果很常见。Zhè zhǒng shuǐguǒ hěn chángjiàn.Loại quả này rất hay gặp.
  57常用cháng yòng(形)thường dùng, thông dụng你的常用简称是什么?Nǐ de chángyòng jiǎnchēng shì shénme?Tên gọi tắt thường dùng của bạn là gì?
  58chǎng(量)sân, bãi, cuộc我明天有一场考试。Wǒ míng tiān yǒuyī chǎng kǎoshì.Ngày mai tôi có một cuộc thi.
  59超过chāoguò(动)hơn, vượt qua我的成绩超过了他。Wǒ de chéngjī chāoguòle tā.Thành tích của tôi đã vượt qua anh ấy.
  60超市chāoshì(名)siêu thị我现在去超市买东西。Wǒ xiànzài qù chāoshì mǎi dōngxī.Bây giờ tôi đi siêu thị mua đồ.
  61车辆chēliàng(名)xe/ phương tiện giao thông (nói chung)这条路上的车辆很多。Zhè tiáo lùshàng de chēliàng hěnduō.Trên con đường này có rất nhiều xe qua lại.
  62chēng(动)gọi, xưng hô你可以称我为王老师。Nǐ kěyǐ chēng wǒ wèi wáng lǎoshī.Bạn có thể gọi tôi là thầy Vương.
  63chéng(动)thành, hoàn thành我已经完成我的作业了。Wǒ yǐjīng wánchéng wǒ de zuòyèle.Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của tôi rồi.
  64成绩chéngjì(名)thành tích, thành tựu他这次考试的成绩很好。Tā zhè cì kǎoshì de chéngjī hěn hǎo.Thành tích lẫn thi này của anh ấy tốt lắm.
  65成为chéngwéi(动)trở thành, biến thành我们成为了好朋友。Wǒmen chéngwéile hǎo péngyǒu.Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau.
  66重复chóngfù(动、名)lặp lại, trùng lặp我重复听一首歌。Wǒ chóngfù tīng yī shǒu gē.Tôi nghe đi nghe lại một bài hát.
  67重新chóngxīn(副)làm lại từ đầu他重新做了一遍作业。Tā chóngxīn zuòle yībiàn zuòyè.Tôi làm lại số bài tập này từ đầu.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 3

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  68出发chūfā(动)xuất phát我现在出发去河内。Wǒ xiànzài chūfā qù hénèi.Bây giờ tôi sẽ xuất phát đi Hà Nội.
  69出国chū//guó(动)xuất ngoại, ra nước ngoài出国留学是我的目标。Chūguó liúxué shì wǒ de mùbiāo.Đi du học nước ngoài là mục tiêu của tôi.
  70出口chū kǒu(名)lối ra请问,出口在哪儿?Qǐngwèn, chūkǒu zài nǎ’er?Xin hỏi, lối ra ở đâu?
  71出门chū//mén(动)đi ra ngoài, ra khỏi nhà她出门了,不在家里。Tā chūménle, bùzài jiālǐ.Cô ấy ra ngoài rồi, (hiện tại) không có ở nhà.
  72出生chūshēng(动)sinh ra, ra đời他是1994年出生的。Tā shì 1994 nián chūshēng de.Anh ấy sinh năm 1994.
  73出现chūxiàn(动)xuất hiện她出现在我们学校。Tā chūxiàn zài wǒmen xuéxiào.Cô ấy xuất hiện ở trường chúng tôi.
  74出院chū//yuàn(动)xuất viện, ra viện我可以出院了。Wǒ kěyǐ chūyuànle.Tôi có thể xuất viện chưa?
  75出租chū zū(动)cho thuê, cho mướn他要出租这块地。Tā yào chūzū zhè kuài dì.Anh ấy muốn cho thuê mảnh đất này.
  76出租车chū zū chē(名)xe cho thuê我想打出租车回家。Wǒ xiǎng dǎ chūzū chē huí jiā.Tôi muốn gọi một chiếc xe thuê để về nhà.
  77chuán(名)thuyền, tàu我没有坐过船。Wǒ méiyǒu zuòguò chuán.Tôi chưa đi thuyền bao giờ.
  78chuī(动)thổi, hà hơi, sấy我的头发吹干了。Wǒ de tóufǎ chuī gànle.Tóc của tôi được sấy khô rồi.
  79春节Chūnjié(名)Tết âm lịch, tết Nguyên Đán春节快到了。Chūnjié kuài dàole.Sắp đến tết rồi.
  80春天chūntiān(名)mùa xuân明年春天我再来找你玩。Míngnián chūntiān wǒ zàilái zhǎo nǐ wán.Mua xuân năm sau tôi lại tới chơi với bạn.
  81(名)từ这个词我还没学过。Zhège cí wǒ hái méi xuéguò.Cái từ này tôi chưa học bao giờ.
  82词典cídiǎn(名)từ điển我买了一本汉语词典。Wǒ mǎile yī běn hànyǔ cídiǎn.Tôi đã mua một quyển từ điển tiếng Trung.
  83词语cíyǔ(名)từ ngữ他一边放录音,一边读出这些词语。Tā yībiān fàng lùyīn, yībiān dú chū zhèxiē cíyǔ.Anh ấy vừa mở ghi âm, vừa đọc những từ ngữ đó.
  84从小cóngxiǎo(副)từ nhỏ, từ bé他从小就喜欢打球。Tā cóngxiǎo jiù xǐhuān dǎqiú.Anh ấy từ nhỏ đã thích chơi bóng.
  85答应dāying(动)trả lời, đồng ý她答应了明天和我们一起去。Tā dāyìngle míngtiān hé wǒmen yīqǐ qù.Cô ấy đã đồng ý mai đi cùng tôi.
  86打工dǎ//gōng(动)làm công, làm thêm我在超市打工。Wǒ zài chāoshì dǎgōng.Tôi đang làm thêm ở siêu thị.
  87打算dǎ·suàn(动、名)định; dự toán周末你打算去哪里玩?Zhōumò nǐ dǎsuàn qù nǎlǐ wán?Cuối tuần bạn định đi đâu chơi?
  88打印dǎyìn(动)in, photo我要打印这本书。Wǒ yào dǎyìn zhè běn shū.Tôi muốn in quyển sách này.
  89大部分dàbùfèn(形)đa số, phần lớn我大部分时间都在学校上课。Wǒ dà bùfèn shíjiān dōu zài xuéxiào shàngkè.Phần lớn thời gian của tôi là học tại trường
  90大大dàdà(副)rất, cực kỳ, vượt bậc他的汉语水平大大地进步了。Tā de hànyǔ shuǐpíng dàdà dì jìnbùle.Trình độ tiếng Hán của anh ấy tiến bộ vượt bậc.
  91大多数dàduōshù(形)đại đa số, phần lớn, số đông这个标准大多数学生都可以达到。Zhège biāozhǔn dà duōshù xuéshēng dōu kěyǐ dádào.Đại đa số học sinh đều có thể đạt được tiêu chuẩn này.
  92大海dàhǎi(名)biển cả, đại dương大海是蓝色的。Dàhǎi shì lán sè de.Biển có màu xanh.
  93大家dàjiā(名)mọi người大家跟我一起读。Dàjiā gēn wǒ yīqǐ dú.Mọi người đọc cùng tôi.
  94大量dàliàng(形)nhiều, lượng lớn, hàng loạt越南出口了大量的水果。Yuènán chūkǒule dàliàng de shuǐguǒ.Việt Nam xuất khẩu rất nhiều loại trái cây.
  95大门dàmén(名)cổng, cửa chính学校大门晚上十点就关了。Xuéxiào dàmén wǎnshàng shí diǎn jiù guānle.Cổng trường 10 giờ tối là đóng cửa rồi.
  96大人dàrén(名)người lớn大人的工作很忙。Dàrén de gōngzuò hěn máng.Công việc của người lớn rất bận rộn.
  97大声dà shēng(形)nói to, lớn tiếng我听不清楚,你可以大声一点吗?Wǒ tīng bù qīngchǔ, nǐ kěyǐ dàshēng yīdiǎn ma?Tôi nghe không rõ, bạn có thể nói to một chút được không?
  98大小dàxiǎo(名)khổ, cỡ这两件衣服大小不同。Zhè liǎng jiàn yīfú dàxiǎo bùtóng.Hai bộ quần áo này cỡ không giống nhau.
  99大衣dàyī(名)áo khoác ngoài我买了一件大衣。Wǒ mǎile yī jiàn dàyī.Tôi đã mua một chiếc áo khoác.
  100大自然dàzìrán(名)thiên nhiên, giới thiên nhiên我们要保护大自然环境。Wǒmen yào bǎohù dà zìrán huánjìng.Chúng ta nên bảo vệ môi trường thiên nhiên.
  101dài(动)mang theo, đem theo, dẫn你带我参观一下你们学校吧。Nǐ dài wǒ cānguān yīxià nǐmen xuéxiào ba.Bạn dẫn tôi đi tham quan trường của bạn chút đi.
  102带来dài·lái(动)đem lại, mang tới这些书是她带来的。Zhèxiē shū shì tā dài lái de.Những quyển sách này là cô ấy mang tới.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 4

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  103单位dānwèi(名)đơn vị他和我在一个单位。Tā hé wǒ zài yīgè dānwèi.Anh ấy và tôi ở cùng một đơn vị.
  104dàn(副)nhưng我喜欢吃桃子,但我妈妈不喜欢。Wǒ xǐhuān chī táozi, dàn wǒ māmā bù xǐhuān.Tôi thích ăn đào, nhưng mẹ tôi không thích.
  105但是dànshì(连)nhưng mà很晚了,但是我还睡不着。Hěn wǎnle, dànshì wǒ hái shuì bùzháo.Rất muộn rồi, nhưng tôi vẫn không ngủ được.
  106dàn(名)trứng我今天吃了两个蛋。Wǒ jīntiān chīle liǎng gè dàn.Hôm nay tôi đã ăn hai quả trứng.
  107dāng(动)làm, đảm nhiệm我想当汉语老师。Wǒ xiǎng dāng hànyǔ lǎoshī.Tôi muốn làm giáo viên tiếng Trung.
  108当时dāngshí(名)lúc đó, khi đó当时我在睡觉。Dāngshí wǒ zài shuìjiào.Lúc đó tôi đang ngủ.
  109dǎo(动)ngã, đổ那个小女孩摔倒了。Nàgè xiǎo nǚhái shuāi dǎo le.Cô bé kia bị ngã rồi.
  110到处dàochù(副)khắp nơi, mọi nơi我到处都找了,但是没找到。Wǒ dàochù dōu zhǎole, dànshì méi zhǎodào.Tôi đều tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy.
  111dào(动)rót, đổ你帮我倒一杯水吧。Nǐ bāng wǒ dào yībēi shuǐ ba.Bạn giúp tôi rót một cốc nước.
  112dào(名)con đường, đường这条道上有很多车。Zhè tiáo dàoshàng yǒu hěnduō chē.Trên đường này có rất nhiều xe.
  113道理dào·lǐ(名)đạo lý老师的话很有道理。Lǎoshī dehuà hěn yǒu dàolǐ.Lời của thầy giáo rất có lý.
  114道路dàolù(名)đường, đường phố, con đường人生的道路很长。Rénshēng de dàolù hěn zhǎng.Đường đời của con người rất dài.
  115de(助)biểu thị khả năng, sự có thể我拿得动。Wǒ ná dé dòng.Tôi cầm được.
  116得出déchū(动)thu được, đạt được他得出好成绩。Tā dé chū hǎo chéngjī.Anh ấy đạt được thành tích tốt.
  117的话dehuà(助)nếu….明天不下雨的话,我们就去打球。Míngtiān bùxià yǔ dehuà, wǒmen jiù qù dǎqiú.Ngày mai nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đi chơi bóng.
  118(动)được, nhận được他得到一部新手机。Tā dédào yī bù xīn shǒujī.Anh ấy nhận được một chiếc điện thoại mới.
  119dēng(名)đèn我忘记关灯了。Wǒ wàngjì guān dēngle.Tôi quên tắt đèn rồi.
  120děng(助/名)trợ từ biểu thị sự liệt kê đẳng cấp, loại我去过越南很多地方,河内、胡志明、芽庄等Wǒ qùguò yuènán hěnduō dìfāng, hénèi, húzhìmíng, yá zhuāng děngTôi đã đi rất nhiều nơi ở Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang, vân vân …
  121等到děngdào(介)đến lúc, đến khi等到下课我再去找你。děngdào xiàkè wǒ zài qù zhǎo nǐ.Đợi đến khi tan học thì tôi sẽ đến tìm bạn.
  122等于děngyú(动)bằng, là一加一等于二。Yījiā yī děngyú èr.1+1 = 2
  123(形)thấp成绩高低不重要。Chéngjī gāodī bù chóng yào.Điểm cao hay thấp không quan trọng.
  124地球dìqiú(名)Trái Đất, địa cầu我们生活在地球上。Wǒmen shēnghuó zài dìqiú shàng.Chúng ta đang sống trên trái đất.
  125地铁dìtiě(名)tàu điện ngầm我乘地铁回学校。Wǒ chéng dìtiě huí xuéxiào.Tôi đi tàu điện ngầm về trường học.
  126地铁站dìtiězhàn(名)ga tàu điện ngầm请问地铁站在哪儿?Qǐngwèn dìtiě zhàn zài nǎ’er?Xin hỏi ga tàu điện ngầm ở đâu?
  127点头diǎntóu(动)gật đầu大家都点头,表示同意。Dàjiā dōu diǎntóu, biǎoshì tóngyì.Mọi người đều gật đầu, biểu thị sự đồng ý.
  128diàn(名)tiệm, quán, cửa hàng这是一家花店。Zhè shì yī jiā huā diàn.Đây là một cửa hàng hoa.
  129diào(动)rơi, rớt, mất我的手机掉在地上了。Wǒ de shǒujī diào zài dìshàngle.Điện thoại của tôi rơi xuống đất rồi.
  130东北dōngběi(名)Đông Bắc我家在中国的东北。Wǒjiā zài zhōngguó de dōngběi.Nhà tôi ở phía Đông Bắc của Trung Quốc.
  131东方dōngfāng(名)phương Đông东方人和西方人有什么区别?Dōngfāng rén hé xīfāng rén yǒu shé me qūbié?Người phương Đông và người phương Tây có gì khác nhau?
  132东南dōngnán(名)đông nam越南在世界地图的东南边。Yuènán zài shìjiè dìtú de dōngnán bian.Việt Nam nằm ở phía đông nam trên bản đồ thế giới.
  133冬天dōngtiān(名)mùa đông越南的冬天不太冷。Yuènán de dōngtiān bù tài lěng.Mùa đông ở Việt Nam không lạnh lắm.
  134dǒng(动)hiểu我没听懂你在说什么。Wǒ méi tīng dǒng nǐ zài shuō shénme.Tôi không hiểu bạn đang nói gì.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 5

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  135懂得dǒngde(动)hiểu được我懂得了这个道理。Wǒ dǒngdéliǎo zhège dàolǐ.Tôi đã hiểu được đạo lý này.
  136动物dòngwù(名)động vật她很喜欢小动物。Tā hěn xǐhuān xiǎo dòngwù.Cô ấy rất thích những động vật nhỏ.
  137动物园dòngwùyuán(名)vườn bách thú, sở thú我妈妈带我去动物园玩。Wǒ māmā dài wǒ qù dòngwùyuán wán.Mẹ tôi đưa tôi đi vườn bách thú chơi.
  138读音dúyīn(名)cách đọc, âm đọc这个词的读音是什么?Zhège cí de dúyīn shì shénme?Cách đọc của từ này là gì?
  139(量)độ河内今天二十五度。Hénèi jīntiān èrshíwǔ dù.Hà Nội hôm nay 25 độ.
  140duǎn(形)ngắn我们上课的时间很短。Wǒmen shàngkè de shíjiān hěn duǎn.Thời gian chúng tôi học rất ngắn.
  141短信duǎnxìn(名)tin nhắn他发给我一条短信。Tā fā gěi wǒ yītiáo duǎnxìn.Anh ấy gửi cho tôi một đoạn tin nhắn.
  142duàn(量)đoạn, quãng, khúc走完这段路就到了。Zǒu wán zhè duàn lù jiù dàole.Đi hết đoạn đường này là đến.
  143duì(名)đội, nhóm我们队有五个人。Wǒmen duì yǒu wǔ gèrén.Đội của chúng tôi có 5 người.
  144队长duì zhǎng(名)đội trưởng, nhóm trưởng他是我们球队的队长。Tā shì wǒmen qiú duì de duìzhǎng.Anh ấy là đội trưởng của đội bóng chúng tôi.
  145duì(介、动)đối với, đối đãi她对我很好。Tā duì wǒ hěn hǎo.Cô ấy đối xử với tôi rất tốt.
  146对话duìhuà(动、名)đối thoại, hội thoại我在和王老师对话。Wǒ zài hé wáng lǎoshī duìhuà.Tôi đang nói chuyện với thầy Vương.
  147对面duìmiàn(名)đối diện我站在她的对面。Wǒ zhàn zài tā de duìmiàn.Tôi đứng đối diện với cô ấy.
  148duō(副)bao nhiêu, to nhường nào你看这个西瓜多大啊!Nǐ kàn zhège xīguā duōdà a!Bạn nhìn xem quả dưa này to nhường nào.
  149多久duōjiǔ(副)bao lâu你在中国生活多久了?Nǐ zài zhōngguó shēnghuó duōjiǔle?Bạn sống ở Trung Quốc bao lâu rồi?
  150多么duōme(副)bao nhiêu, bao xa多么美的花啊!Duōme měide huā a!Bông hoa đẹp biết bao!
  151发现fāxiàn(动)phát hiện我发现这本书很有用。Wǒ fāxiàn zhè běn shū hěn yǒuyòng.Tôi phát hiện ra quyển sách này rất có ích.
  152多数duōshù(名)đa số, phần đông, số nhiều来这家店的人多数都是学生。Lái zhè jiā diàn de rén duōshù dōu shì xuéshēng.Người đến cửa hàng này đa số đều là học sinh.
  153多云duōyún(名)nhiều mây今天多云有雨。Jīntiān duōyún yǒu yǔ.Hôm nay nhiều mây có mưa.
  154而且érqiě(连)mà còn, với lại, hơn nữa她不但会说中文,而且英语也很好。Tā bùdàn huì shuō zhōngwén, érqiě yīngyǔ yě hěn hǎo.Cô ấy không chỉ biết nói tiếng Trung, mà tiếng Anh cũng rất tốt.
  155(动)phát, gửi你发的短信我收到了。Nǐ fā de duǎnxìn wǒ shōu dàole.Tôi đã nhận được tin nhắn bạn gửi rồi.
  156饭馆fànguǎn(名)cửa hàng ăn, tiệm cơm这家饭馆的中国菜不错。Zhè jiā fànguǎn de zhōngguó cài bùcuò.Món Trung Quốc của cửa hàng ăn này rất ngon.
  157方便fāngbiàn(形)thuận tiện这里的交通很方便。Zhèlǐ de jiāotōng hěn fāngbiàn.Giao thông ở đây rất thuận tiện.
  158方便面fāngbiànmiàn(名)mì ăn liền, mì tôm晚上我吃了一包方便面。Wǎnshàng wǒ chīle yī bāo fāngbiànmiàn.Buổi tối tôi đã ăn một gói mì tôm.
  159方法fāngfǎ(名)phương pháp, cách我没有别的方法了。Wǒ méiyǒu bié de fāngfǎle.Tôi không còn cách nào khác nữa.
  160方面fāngmiàn(名)phương diện, khía cạnh这个方面的问题我不太懂。Zhège fāngmiàn de wèntí wǒ bù tài dǒng.Vấn đề của phương diện này tôi không hiểu lắm.
  161方向fāngxiàng(名)phương hướng宿舍在哪个方向?Sùshè zài nǎge fāngxiàng?Kí túc xá nằm ở hướng nào?
  162放下fàngxià(动)đặt xuống, thả xuống我放下了课本。Wǒ fàngxiàle kèběn.Tôi đã đặt sách giáo khoa xuống.
  163放心fàng//xīn(动)yên tâm你放心,我会帮助你。Nǐ fàngxīn, wǒ huì bāngzhù nǐ.Bạn yên tâm, tôi sẽ giúp bạn.
  164fēn(动)phân, chia我的苹果分你一半。Wǒ de píngguǒ fēn nǐ yībàn.Táo của tôi chia cho bạn một nửa.
  165分开fēn//kāi(动)xa cách, tách biệt他们两个人分开一年了。Tāmen liǎng gèrén fēnkāi yī niánle.Hai người bọn họ đã xa cách nhau một năm rồi.
  166分数fēnshù(名)điểm số你这次考试的分数是多少?Nǐ zhè cì kǎoshì de fēnshù shì duōshǎo?Điểm số thi lần này của bạn là bao nhiêu?
  167分钟fēnzhōng(名)phút你等我五分钟。Nǐ děng wǒ wǔ fēnzhōng.Bạn đợi tôi 5 phút nhé.
  168fèn(量)phần你能帮我买了一份盒饭吗?Nǐ néng bāng wǒ mǎile yī fèn héfàn ma?Bạn có thể mua giúp tôi một phần cơm hộp không?
  169fēng(量)phong, bìa, lá, bức我写了一封信。Wǒ xiěle yī fēng xìn.Tôi đã viết một bức thư.
  170服务fúwù(名、动)phục vụ这家店的服务很好。Zhè jiā diàn de fúwù hěn hǎo.Phục vụ cửa cửa hàng này rất tốt.
  171复习fùxí(动)ôn tập快考试了,周末我要在家复习。Kuài kǎoshìle, zhōumò wǒ yào zàijiā fùxí.Sắp thi rồi, cuối tuần tôi phải ở nhà ôn tập.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 6

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  172gāi(动)nên很晚了,你该睡觉了。Hěn wǎnle, nǐ gāi shuìjiàole.Muộn rồi, bạn nên đi ngủ rồi.
  173gǎi(动)đổi, thay đổi, sửa他改名了。Tā gǎimíngle.Anh ấy đổi tên rồi.
  174改变gǎibiàn(动)biến đổi, thay đổi他改变了我的想法。Tā gǎibiànle wǒ de xiǎngfǎ.Anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
  175干杯gān//bēi(动)cạn ly, cạn chén为了我们的友情干杯!Wèile wǒmen de yǒuqíng gānbēi!Vì tình bạn của chúng ta, cạn ly!
  176感到gǎndào(动)cảm thấy, thấy今天,我感到很高兴。Jīntiān, wǒ gǎndào hěn gāoxìng.Hôm nay, tôi cảm thấy rất vui.
  177感动gǎndòng(动)cảm động这件事情我让很感动。Zhè jiàn shìqíng wǒ ràng hěn gǎndòng.Sự việc này khiến tôi rất xúc động.
  178感觉gǎnjué(名、动)cảm thấy; cảm nhận我感觉很累。Wǒ gǎnjué hěn lèi.Tôi cảm thấy rất mệt.
  179感谢gǎnxiè(名、动)cảm ơn; lời cảm ơn感谢你的帮助。Gǎnxiè nǐ de bāngzhù.Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn .
  180干活儿gàn//huór(动)làm việc nặng, lao động今天他一直干活儿。Jīntiān tā yīzhí gàn huó er.Hôm nay anh ấy làm việc liên tục.
  181gāng(副)vừa, vừa mới, chỉ mới我刚到学校。Wǒ gāng dào xuéxiào.Tôi vừa mới đến trường học.
  182刚才gāngcái(副)vừa nãy, hồi nãy刚才他给你打电话。Gāngcái tā gěi nǐ dǎ diànhuà.Vừa nãy anh ấy gọi điện cho bạn.
  183刚刚gānggāng(副)vừa, vừa hay, vừa vặn这件衣服刚刚好。Zhè jiàn yīfú gānggāng hǎo.Bộ quần áo này vừa đẹp.
  184高级gāojí(形)cao cấp这是一家高级的饭店。Zhè shì yījiā gāojí de fàndiàn.Đây là một cửa hàng cao cấp.
  185高中gāozhōng(名)cấp III我弟弟高中毕业了。Wǒ dìdì gāozhōng bìyèle.Em trai tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi.
  186个子gèzi(名)vóc dáng, vóc người他的个子不高。Tā de gèzi bù gāo.Dáng người của anh ấy không cao.
  187gèng(副)càng, thêm, hơn nữa我更喜欢学汉语。Wǒ gèng xǐhuān xué hànyǔ.Tôi càng thích học tiếng trung.
  188公共汽车gōnggòng qìchē(名)xe buýt công cộng我在等公共汽车。Wǒ zài děng gōnggòng qìchē.Tôi đang chờ xe bus.
  189公交车gōngjiāochē(名)xe buýt công cộng公交车上有很多人。Gōngjiāo chē shàng yǒu hěnduō rén.Trên xe bus có rất nhiều người.
  190公斤gōngjīn(量)ki-lô-gram苹果一公斤十元。Píngguǒ yī gōngjīn shí yuán.Táo 10 đồng 1 kg.
  191公里gōnglǐ(量)ki-lô-mét还有五公里才到学校。Hái yǒu wǔ gōnglǐ cái dào xuéxiào.Còn 5km mới đến trường.
  192公路gōnglù(名)đường cái, quốc lộ前面是一条公路。Qiánmiàn shì yītiáo gōnglù.Phía trước là đường quốc lộ.
  193公平gōngpíng(形)công bằng时间对每一个人都很公平。Shíjiān duì měi yīgè rén dōu hěn gōngpíng.Thời gian đối với mỗi người đều rất công bằng.
  194公司gōngsī(名)công ty我刚到这家公司工作。Wǒ gāng dào zhè jiā gōngsī gōngzuò.Tôi vừa đến công ty này làm việc.
  195公园gōngyuán(名)công viên我家旁边有一个公园。Wǒjiā pángbiān yǒuyīgè gōngyuán.Bên cạnh nhà tôi có một công viên.
  196gǒu(名)chó, con chó他家有一只白色的小狗。Tā jiā yǒu yī zhǐ báisè de xiǎo gǒu.Nhà anh ấy có một chú chó nhỏ màu trắng.
  197gòu(形)đủ, đạt快点儿,时间不够了。Kuài diǎn er, shíjiān bùgòule.Mau lên, thời gian không đủ rồi.
  198故事gùshì(名)truyện, câu chuyện我喜欢看故事书。Wǒ xǐhuān kàn gùshì shū.Tôi thích đọc truyện.
  199故意gùyì(副)cố ý, cố tình不好意思,我不是故意的。Bù hǎoyìsi, wǒ bùshì gùyì de.Xin lỗi, tôi không cố ý.
  200顾客gùkè(名)khách hàng她是我们的顾客。Tā shì wǒmen de gùkè.Cô ấy là khách hàng của chúng tôi.
  201关机guānjī(动)tắt máy điện thoại我睡觉前会关机。Wǒ shuìjiào qián huì guānjī.Trước khi ngủ tôi sẽ tắt điện thoại.
  202关心guānxīn(动)quan tâm老师很关心我。Lǎoshī hěn guānxīn wǒ.Cô giáo rất quan tâm tôi.
  203观点guāndiǎn(名)quan điểm同学们还有别的观点吗?Tóngxuémen hái yǒu bié de guāndiǎn ma?Các bạn còn có quan điểm khác không?
  204广场guǎngchǎng(名)quảng trường吃完饭,我想去广场走走。Chī wán fàn, wǒ xiǎng qù guǎngchǎng zǒu zǒu.Ăn cơm xong, tôi muốn đi dạo quảng trường.
  205广告guǎnggào(名)quảng cáo我在一家广告公司工作。Wǒ zài yījiā guǎnggào gōngsī gōngzuò.Tôi làm việc ở một công ty quảng cáo.
  206国际guójì(形)quốc tế越南和泰国之间的国际关系很好。Yuènán hé tàiguó zhī jiān de guójì guānxì hěn hǎo.Quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan rất tốt.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 7

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  207过来guò·lái(动)đến, qua đây (về phía chủ thể nói)我明天过来。Wǒ míngtiān guòlái.Ngày mai tôi đến.
  208过年guònián(动)ăn Tết, đón Tết你今年过年回家吗?Nǐ jīnnián guònián huí jiā ma?Năm nay bạn về nhà đón Tết không?
  209过去guòqù(动)qua đó ( rời xa chủ thể nói)你什么时候过去?Nǐ shénme shíhòu guòqù?Bạn lúc nào thì qua đó?
  210guò(动)đã, từng你看过这部电影吗?Nǐ kànguò zhè bù diànyǐng ma?Bạn xem qua bộ phim này chưa?
  211hǎi(名)biển爸爸出海打鱼了。Bàba chūhǎi dǎ yúle.Bố ra biển đánh cá rồi.
  212海边hǎi biān(名)bờ biển周末我们去海边玩吧。Zhōumò wǒmen qù hǎibiān wán ba.Cuối tuần chúng ta ra bờ biển chơi đi.
  213hǎn(动)kêu, gọi老师喊你下课去找她。Lǎoshī hǎn nǐ xiàkè qù zhǎo tā.Cô giáo kêu bạn tan học thì gặp cô ấy.
  214hǎo(副)rất,quá, …这个房间好大啊。Zhège fángjiān hào dà a.Phòng này rộng quá.
  215好处hǎochù(名)điểm tốt, có ích跑步对身体有很多好处。Pǎobù duì shēntǐ yǒu hěnduō hǎochù.Chạy bộ rất có ích cho sức khỏe.
  216好多hǎoduō(名)rất nhiều我家里有好多书。Wǒjiā li yǒu hǎoduō shū.Nhà tôi có rất nhiều sách.
  217好久hǎojiǔ(副)rất lâu好久不见。Hǎojiǔ bùjiàn.Đã lâu không gặp.
  218好人hǎorén(名)người tốt他是一个好人。Tā shì yīgè hǎorén.Anh ấy là một người tốt.
  219好事hǎoshì(名)chuyện tốt这是一件好事。Zhè shì yī jiàn hǎoshì.Đây là một chuyện tốt.
  220好像hǎoxiàng(动)hình như他好像生病了。Tā hǎoxiàng shēngbìngle.Anh ấy hình như bị bệnh rồi.
  221合适héshì(形)hợp, phù hợp这件衣服你穿正合适。Zhè jiàn yīfú nǐ chuān zhèng héshì.Bộ quần áo này bạn mặc rất hợp.
  222(名)sông我家门口有一条河。Wǒ jiā ménkǒu yǒu yītiáo hé.Trước cổng nhà tôi có một con sông.
  223hēi(形)đen到了七点,天就黑了。Dàole qī diǎn, tiān jiù hēile.Đến 7 giờ thì trời đã tối đen lại.
  224黑板hēibǎn(名)bảng老师在黑板上写字。Lǎoshī zài hēibǎn shàng xiězì.Thầy giáo viết chữ trên bảng.
  225黑色hēisè(名)màu đen我的手机是黑色的。Wǒ de shǒujī shì hēisè de.Điện thoại của tôi màu đen.
  226hóng(形)đỏ他脸红了。Tā liǎnhóngle.Mặt anh ấy đỏ rồi.
  227红色hóngsè(名)màu đỏ她穿着红色的裙子。Tā chuānzhuó hóngsè de qúnzi.Cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ.
  228后来hòulái(名)sau này后来他成了一位汉语老师。Hòulái tā chéngle yī wèi hànyǔ lǎoshī.Sau này anh ấy đã trở thành một giáo viên tiếng Trung.
  229忽然hūrán(副)đột nhiên对面忽然出现了一辆车。Duìmiàn hūrán chūxiànle yī liàng chē.Một chiếc xe đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi.
  230(名)hồ孩子们在湖边玩玩儿。Háizimen zài hú biān wán wán er.Bọn trẻ chơi đùa bên hồ.
  231护照hùzhào(名)hộ chiếu办了护照才能出国。Bànle hùzhào cáinéng chūguó.Có hộ chiếu mới có thể ra nước ngoài.
  232huā(动)tiêu, dùng (tiền, thời gian)我买这台电脑,花了不少钱。Wǒ mǎi zhè tái diànnǎo, huā liǎo bù shǎo qián.Tôi tiêu không ít tiền để mua cái máy tính này.
  233花园huāyuán(名)vườn hoa花园里有很多美丽的花儿。Huāyuán li yǒu hěnduō měilì de huā er.Trong vườn hoa có rất nhiều hoa đẹp.
  234huà(动)vẽ我很喜欢画画儿。Wǒ hěn xǐhuān huà huà er.Tôi rất thích vẽ.
  235画家huàjiā(名)họa sĩ我爸爸是一个画家。Wǒ bàba shì yīgè huàjiā.Bố tôi là một họa sĩ.
  236画儿huàr(名)bức tranh这个画儿真美。Zhège huà er zhēnměi.Bức tranh này thật đẹp.
  237坏处huàichù(名)điểm xấu, có hại常玩手机对身体有很多坏处。Cháng wán shǒujī duì shēntǐ yǒu hěnduō huàichu.Dùng điện thoại thường xuyên rất có hại cho sức khỏe.
  238坏人huàirén(名)người xấu他不是坏人。Tā bùshì huàirén.Anh ấy không phải là người xấu.
  239欢迎huānyíng(动)hoan nghênh欢迎你们来我家玩。Huānyíng nǐmen lái wǒ jiā wán.Hoan nghênh các bạn đến nhà tôi chơi.
  240huàn(动)đổi我想换新手机。Wǒ xiǎng huàn xīn shǒujī.Tôi muốn đổi điện thoại mới.
  241huáng(形)vàng他很少穿黄衣服。Tā hěn shǎo chuān huáng yīfú.Anh ấy rất ít khi mặc quần áo màu vàng.
  242黄色huángsè(名)màu vàng他买了一辆黄色的汽车。Tā mǎile yī liàng huángsè de qìchē.Anh ấy đã mua một chiếc xe màu vàng.
  243huí(量))lần, hồi这个地方我来过两回。Zhège dìfāng wǒ láiguò liǎng huí.Nơi này tôi đến 2 lần rồi.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 8

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  244回国huí guó(动)về nước我已经回国两年了。Wǒ yǐjīng huíguó liǎng niánle.Tôi đã về nước 2 năm rồi.
  245huì(名)hội我们学校有学生会。Wǒmen xuéxiào yǒu xuéshēnghuì.Trường chúng tôi có hội sinh viên.
  246活动huódòng(名)hoạt động他报名参加这次活动。Tā bàomíng cānjiā zhè cì huódòng.Anh ấy đăng ký tham gia hoạt động này.
  247huò(副)hoặc, hay là我今天或明天去医院。Wǒ jīntiān huò míngtiān qù yīyuàn.Hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện.
  248或者huòzhě(副)hoặc là明天早上我吃包子或者面条儿。Míngtiān zǎoshang wǒ chī bāozi huòzhě miàntiáo er.Sáng mai tôi ăn bánh bao hoặc mì.
  249机会jī·huì(名)cơ hội这是一个很好的学习机会。Zhè shì yīgè hěn hǎo de xuéxí jīhuì.Đây là một cơ hội học tập rất tốt.
  250(名)我妈妈买了一只鸡。Wǒ māmā mǎile yī zhǐ jī.Mẹ tôi đã mua một con gà.
  251(名)cấp, bậc, đẳng cấp我妹妹在读大学四年级。Wǒ mèimei zàidú dàxué sì niánjí.Em gái tôi đang học năm 4 đại học.
  252(形)vội时间还早,不要急。Shíjiān hái zǎo, bùyào jí.Thời gian còn sớm, không cần vội.
  253计划jìhuà(动、名)dự định, kế hoạch我计划高中毕业以后去留学。Wǒ jìhuà gāozhōng bìyè yǐhòu qù liúxué.Tôi lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ đi du học.
  254计算机jìsuànjī(名)máy tính她在学怎么用计算机。Tā zàixué zěnme yòng jìsuànjī.Cô ấy đang học cách dùng máy tính.
  255jiā(动)thêm咖啡太苦了,加点奶吧。Kāfēi tài kǔle, jiādiǎn nǎi ba.Cà phê đắng quá, cho thêm chút sữa vào đi.
  256加油jiāyóu(动)cố lên明天的考试你要加油。Míngtiān de kǎoshì nǐ yào jiāyóu.Kì thi ngày mai bạn phải cố gắng.
  257家(科学家)jiā (kēxuéjiā)(名)nhà khoa học我想当一名科学家。Wǒ xiǎng dāng yī míng kēxuéjiā.Tôi muốn làm một nhà khoa học.
  258家庭jiātíng(名)gia đình他很关心家庭。Tā hěn guānxīn jiātíng.Anh ấy rất quan tâm gia đình.
  259家长jiāzhǎng(名)phụ huynh, người giám hộ老师请学生的家长来学校。Lǎoshī qǐng xuéshēng de jiāzhǎng lái xuéxiào.Cô giáo mời phụ huynh của học sinh đến trường.
  260jiǎ(形)giả他说的是假话。Tā shuō de shì jiǎ huà.Lời anh ấy nói là giả đấy.
  261假期jiàqī(名)kì nghỉ, thời gian nghỉ我们有一个月的假期。Wǒmen yǒuyīgè yuè de jiàqī.Chúng tôi có một kì nghỉ kéo dài 1 tháng.
  262检查jiǎnchá(动)kiểm tra你检查一下东西都带了吗?Nǐ jiǎnchá yīxià dōngxī dū dàile ma?Bạn kiểm tra lại xem đồ đã mang hết chưa?
  263见到jiàndào(动)nhìn thấy, trông thấy我在图书馆见到了王老师。Wǒ zài túshū guǎn jiàn dàole wáng lǎoshī.Tôi nhìn thấy thầy Vương ở thư viện.
  264见过jiànguò(动)từng gặp, từng thấy我见过她一次。Wǒ jiànguò tā yīcì.Tôi từng gặp cô ấy một lần.
  265jiàn(量)bộ, câu (chuyện),…我有一件白色的衣服。Wǒ yǒu yī jiàn báisè de yīfú.Tôi có một bộ quần áo màu trắng.
  266健康jiànkāng(形)mạnh khỏe我妈妈身体很健康。Wǒ māmā shēntǐ hěn jiànkāng.Mẹ tôi rất khỏe.
  267jiǎng(动)giảng, kể, nói我很喜欢讲故事。Wǒ hěn xǐhuān jiǎng gùshì.Tôi rất thích kể chuyện.
  268讲话jiǎng//huà(动)nói chuyện, kể chuyện她在和朋友讲话。Tā zài hé péngyǒu jiǎnghuà.Cô ấy đang nói chuyện với bạn.
  269jiāo(动)giao, nộp明天要交作业了。Míngtiān yào jiāo zuòyèle.Ngày mai phải nộp bài tập rồi.
  270交给jiāo gěi(动)giao cho…老师每天都交给我们课外作业。Lǎoshī měitiān dū jiāo gěi wǒmen kèwài zuòyè.Cô giáo giao cho chúng tôi bài tập về nhà mỗi ngày.
  271交朋友jiāo péngyǒu(词组)kết bạn我想和你交朋友。Wǒ xiǎng hé nǐ jiāo péngyǒu.Tôi muốn kết bạn với bạn.
  272交通jiāotōng(名)giao thông在路上要注意交通安全。Zài lùshàng yào zhùyì jiāotōng ānquán.Trên đường phải chú ý an toàn giao thông.
  273jiǎo(名)góc, cạnh墙角儿放着一盆花。Qiángjiǎo er fàngzhe yī pénhuā.Góc tường có một chậu hoa.
  274角度jiǎodù(名)phía, góc độ, quan điểm从实际角度考虑,我劝你不要去。Cóng shíjì jiǎodù kǎolǜ, wǒ quàn nǐ bùyào qù.Suy xét từ góc độ thực tế thì tôi khuyên bạn không nên đi.
  275饺子jiǎozi(名)bánh chẻo, sủi cảo她做的饺子很好吃。Tā zuò de jiǎozi hěn hào chī.Sủi cảo cô ấy làm rất ngon.
  276jiǎo(名)chân他的脚很大。Tā de jiǎo hěn dà.Chân anh ấy rất to.
  277叫作jiàozuò(动)(được) gọi là…这条河叫作红河。Zhè tiáo hé jiào zuò hónghé.Con sông này được gọi là sông Hồng.
  278教师jiàoshī(名)giáo sư, giáo viên他是我们学校的教师。Tā shì wǒmen xuéxiào de jiàoshī.Anh ấy là giáo viên của trường chúng tôi.
  279教室jiàoshì(名)phòng học, giảng đường我的教室在三楼。Wǒ de jiàoshì zài sān lóu.Phòng học của tôi ở tầng 3.
  280教学jiàoxué(动)dạy học李老师的教学方法很好。Lǐ lǎoshī de jiàoxué fāngfǎ hěn hǎo.Phương pháp dạy học của thầy Lý rất hay.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 9

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  281教育jiàoyù(名、动)giáo dục家庭教育很重要。Jiātíng jiàoyù hěn zhòngyào.Giáo dục gia đình rất là quan trọng.
  282jiē(动)đón, đỡ, lấy, nhận爸爸接我回家。Bàba jiē wǒ huí jiā.Bố đón tôi về nhà.
  283接到jiēdào(动)nhận được我接到他打来的电话。Wǒ jiē dào tā dǎ lái de diànhuà.Tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy gọi đến.
  284接受jiēshòu(动)chấp nhận他不接受我的意见。Tā bù jiēshòu wǒ de yìjiàn.Anh ấy không chấp nhận ý kiến của tôi.
  285接下来jiē·xià·lái(副)tiếp theo接下来你想做什么?Jiē xiàlái nǐ xiǎng zuò shénme?Tiếp theo bạn muốn làm gì?
  286接着jiēzhe(动)tiếp, tiếp theo, tiếp tục他接着刚才的话说。Tā jiēzhe gāngcái dehuà shuō.Anh ấy tiếp tục những gì vừa nói.
  287jiē(名)đường phố这条街有很多饭店。Zhè tiáo jiē yǒu hěnduō fàndiàn.Con phố này rất nhiều quán ăn.
  288jié(名,量)ngày (lễ, tết)还有三天就是春节。Hái yǒusān tiān jiùshì chūnjié.Còn có 3 ngày là đến Tết.
  289节目jiémù(名)tiết mục你在看什么节目?Nǐ zài kàn shénme jiémù?Bạn đang xem tiết mục gì vậy?
  290节日jiérì(名)ngày lễ教师节是老师的节日。Jiàoshī jié shì lǎoshī de jiérì.Ngày Nhà giáo là ngày lễ của giáo viên.
  291结果jiéguǒ(名)kết quả这个结果我很不满。Zhège jiéguǒ wǒ hěn bùmǎn.Kết quả này tôi rất không hài lòng.
  292jiè(动)mượn我接给他了一本词典。Wǒ jiē gěi tāle yī běn cídiǎn.Tôi cho anh ấy mượn một quyển từ điển.
  293jīn(量)cân (1/2kg)一斤苹果多少钱?Yī jīn píngguǒ duōshǎo qián?Một cân táo bao nhiêu tiền?
  294今后jīnhòu(名)sau này, từ này về sau今后还要更努力。Jīnhòu hái yào gèng nǔlì.Sau này càng phải nỗ lực hơn.
  295进入jìnrù(动)nhập, sát nhập, vào,…我进入了他的房间。Wǒ jìnrùle tā de fángjiān.Tôi đã vào phòng của anh ấy.
  296进行jìnxíng(动)tiến hành, làm这个活动正在进行。Zhège huódòng zhèngzài jìnxíng.Hoạt động này đang tiến hành.
  297jìn(形)gần我家离超市很近。Wǒjiā lí chāoshì hěn jìn.Nhà tôi cách siêu thị rất gần.
  298经常jīngcháng(形)thường xuyên她经常和我出去玩。Tā jīngcháng hé wǒ chūqù wán.Cô ấy thường xuyên đi chơi với tôi.
  299经过jīngguò(动)từng trải, trải qua经过三个小时,我到了河内。Jīngguò sān gè xiǎoshí, wǒ dàole hénèi.Qua 3 tiếng đồng hồ thì tôi đã đến Hà Nội.
  300经理jīnglǐ(名)giám đốc她是我们公司的经理。Tā shì wǒmen gōngsī de jīnglǐ.Cô ấy là giám đốc của công ty chúng tôi.
  301jiǔ(名)rượu不好意思,我不会喝酒。Bù hǎoyìsi, wǒ bù huì hējiǔ.Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.
  302酒店jiǔdiàn(名)nhà nghỉ你在酒店的哪一层?Nǐ zài jiǔdiàn de nǎ yī céng?Bạn ở tầng mấy của nhà nghỉ này?
  303就要jiùyào(副词)sẽ, sẽ đến, sắp我很快就要毕业了。Wǒ hěn kuài jiù yào bìyèle.Tôi rất nhanh sẽ tốt nghiệp.
  304(动)giơ, giương cao同学们热情地举手发表。Tóngxuémen rèqíng de jǔ shǒu fābiǎo.Các bạn học nhiệt tình giơ tay phát biểu.
  305举手jǔshǒu(动)giơ tay请同学们举手回答老师的问题。Qǐng tóngxuémen jǔ shǒu huídá lǎoshī de wèntí.Mời các bạn giơ tay trả lời câu hỏi của cô giáo.
  306举行jǔxíng(动)tổ chức, tiến hành学校举行了篮球比赛。Xuéxiào jǔxíngle lánqiú bǐsài.Trường học tổ chức thi đấu bóng rổ.
  307(量)câu我刚才和他说了几句话。Wǒ gāngcái hé tā shuōle jǐ jù huà.Tôi vừa nói chuyện với anh ấy vài câu.
  308句子jùzi(名)câu这个句子用汉语怎么说?Zhège jùzi yòng hànyǔ zěnme shuō?Câu này tiếng trung nói thế nào?
  309(名)thẻ, vé我有一张公共汽车卡。Wǒ yǒuyī zhāng gōnggòng qìchē kǎ.Tôi có một tấm vé xe bus.
  310开机kāijī(动)mở máy电脑开机了。Diànnǎo kāijīle.Máy tính mở rồi.
  311开心kāixīn(形)vui vẻ我今天玩得很开心。Wǒ jīntiān wán dé hěn kāixīn.Hôm nay tôi chơi rất là vui.
  312开学kāixué(动)khai giảng, nhập học你们什么时候开学?Nǐmen shénme shíhòu kāixué?Khi nào các bạn nhập học?
  313看法kàn·fǎ(名)cách nhìn你对这件事有什么看法?Nǐ duì zhè jiàn shì yǒu shé me kànfǎ?Bạn có nhận định gì về việc này?
  314考生kǎoshēng(名)thí sinh请考生开始答题。Qǐng kǎoshēng kāishǐ dátí.Xin mời thí sinh bắt đầu trả lời câu hỏi.
  315kào(动)dựa, dựa vào学习要靠自己。Xuéxí yào kào zìjǐ.Học tập phải dựa vào chính mình.
  316(名)môn học, môn, khoa我这科没考好。Wǒ zhè kē méi kǎo hǎo.Môn này tôi thi không được tốt.
  317科学kēxué(名、形)khoa học, có tính khoa học这种方法很科学。Zhè zhǒng fāngfǎ hěn kēxué.Phương pháp này rất khoa học.
  318可爱kěài(形)đáng yêu, dễ thương这只小猫太可爱了。Zhè zhǐ xiǎo māo tài kě’àile.Con mèo này rất đáng yêu.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 10

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  319可能kěnéng(形)khả năng提前完成任务是完全可能的。Tíqián wánchéng rènwù shì wánquán kěnéng de.Hoàn thành nhiệm vụ bớt thời hạn là điều hoàn toàn có thể.
  320可怕kěpà(形)đáng sợ这是一件可怕的事情。Zhè shì yī jiàn kěpà de shìqíng.Đây là một việc rất đáng sợ.
  321可是kěshì(连)nhưng mà大家虽然很累,但是都很愉快。Dàjiā suīrán hěn lèi, dànshì dōu hěn yúkuài.Mặc dù rất mệt nhưng mọi người đều rất vui.
  322可以kěyǐ(动)có thể你可以和我一起去吗?Nǐ kěyǐ hé wǒ yīqǐ qù ma?Bạn có thể đi cùng tôi không?
  323(单位)gam (đơn vị đo lường)做蛋糕先要量取200面粉。Zuò dàngāo xiān yào liàng qǔ 200 miànfěn.Muốn làm bánh bạn cần đong 200g bột mì.
  324(量)15 phút下午五点一刻上学。Xiàwǔ wǔ diǎn yī kè shàngxué.Khoảnh khắc ấy rất đẹp.
  325客人kè·rén(名)khách明天有客人来家里做客。Míngtiān yǒu kèrén lái jiālǐ zuòkè.1 giờ 15 phút chiều sẽ vào học.
  326课堂kètáng(名)tại lớp, trong lớp课堂里有很多学生。Kètáng li yǒu hěnduō xuéshēng.Trong lớp có rất nhiều học sinh.
  327空气kōngqì(名)không khí早上的空气很清新。Zǎoshang de kōngqì hěn qīngxīn.Không khí buổi sáng rất trong lành.
  328(动)khóc弟弟哭了。Dìdì kūle.Em trai khóc rồi.
  329快餐kuàicān(名)bữa ăn nhanh他很喜欢吃快餐。Tā hěn xǐhuān chī kuàicān.Anh ấy rất thích ăn thức ăn nhanh.
  330快点儿kuài diǎnr(形)nhanh lên马上就要上课了,你快点儿来。Mǎshàng jiù yào shàngkèle, nǐ kuài diǎn er lái.Sắp vào học rồi, bạn nhanh lên một chút.
  331快乐kuàilè(形)vui vẻ这个假期太快乐了。Zhège jiàqī tài kuàilèle.Kì nghỉ này vui quá đi mất.
  332快要kuàiyào(副)sắp phải我快要迟到了。Wǒ kuàiyào chídàole.Tôi sắp đến muộn rồi.
  333筷子kuài zi(名)đũa请给我一双筷子。Qǐng gěi wǒ yīshuāng kuàizi.Cho tôi xin một đôi đũa.
  334(动)kéo, lôi她拉着我,不让我走。Tā lāzhe wǒ, bù ràng wǒ zǒu.Cô ấy kéo tôi lại,không cho tôi đi.
  335来自láizì(动)đến từ…我来自越南。Wǒ láizì yuènán.Tôi đến từ Việt Nam.
  336lán(形)xanh lam, xanh da trời她穿了一件漂亮的蓝上衣。Tā chuānle yī jiàn piàoliang de lán shàngyī.Cô ấy mặc một cái áo màu xanh lam rất đẹp.
  337蓝色lánsè(名)màu xanh lam我买了一辆蓝色的车。Wǒ mǎile yī liàng lán sè de chē.Tôi đã mua một chiếc xe màu xanh da trời.
  338篮球lánqiú(名)bóng rổ我经常和朋友打篮球。Wǒ jīngcháng hé péngyǒu dǎ lánqiú.Tôi thường chơi bóng rổ cùng bạn.
  339lǎo(副)hay, thường她老迟到。Tā lǎo chídào.Cô ấy thường đến muộn.
  340lǎo(形)xưng hô thân mật với người kém tuổi (dùng cho nam)老王是我的朋友。Lǎo wáng shì wǒ de péngyǒu.Ông Vương là bạn của tôi.
  341老年lǎonián(名)tuổi già我妈妈已经进入老年了。Wǒ māmā yǐjīng jìnrù lǎoniánle.Mẹ tôi đã có tuổi rồi.
  342老朋友lǎo péngyǒu(名)bạn cũ我们是老朋友。Wǒmen shì lǎo péngyǒu.Chúng tôi là bạn cũ.
  343老是lǎo·shì(名)hay, thường (tiêu cực)我老是生病。Wǒ lǎo shì shēngbìng.Tôi rất hay bị bệnh.
  344(动)cách他家离学校很远。Tā jiā lí xuéxiào hěn yuǎn.Nhà anh ấy cách trường học rất xa.
  345离开líkāi(动)rời khỏi我已经离开这家公司了。Wǒ yǐjīng líkāi zhè jiā gōngsīle.Tôi đã rời khỏi công ty này rồi.
  346礼物lǐwù(名)lễ vật, quà我送她一件生日礼物。Wǒ sòng tā yī jiàn shēngrì lǐwù.Tôi tặng cô ấy một món quà sinh nhật.
  347里头lǐtou(名)bên trong这里头有个难办的问题。Zhèlǐ tou yǒu gè nán bàn de wèntí.Trong đây có một vấn đề khó giải quyết.
  348理想lǐxiǎng(名)ước mơ, lý tưởng你的理想是什么?Nǐ de lǐxiǎng shì shénme?Ước mơ của bạn là gì.
  349例如lìrú(动)ví dụ我喜欢运动,例如打篮球和跑步。Wǒ xǐhuān yùndòng, lìrú dǎ lánqiú hé pǎobù.Tôi thích vận động, ví dụ như chơi bóng rổ và chạy bộ.
  350例子lìzi(名)ví dụ我举一个例子吧。Wǒ jǔ yīgè lìzi ba.Tôi lấy một ví dụ nhé.
  351liǎn(名)mặt她的脸变红了。Tā de liǎn biàn hóngle.Mặt của cô ấy đỏ rồi kìa.
  352liàn(动)luyện我周末常常去练长跑。Wǒ zhōumò chángcháng qù liàn chángpǎo.Cuối tuần tôi thường luyện chạy bộ.
  353练习liànxí(动)luyện tập他在练习唱歌。Tā zài liànxí chànggē.Anh ấy đang luyện tập ca hát.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 11

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  354liáng(形)mát请给我一杯凉水。Qǐng gěi wǒ yībēi liángshuǐ.Cho tôi xin một cốc nước mát.
  355凉快liángkuài(形)mát mẻ, dễ chịu房间里很凉快。Fángjiān lǐ hěn liángkuai.Trong phòng rất mát mẻ.
  356liǎng(量)hai我家有两辆自行车。Wǒjiā yǒu liǎng liàng zìxíngchē.Nhà tôi có hai chiếc xe đạp.
  357liàng(形)sáng这个灯非常亮。Zhège dēng fēicháng liàng.Đèn này rất sáng.
  358liàng(量)chiếc, cái (xe)我有一辆车。Wǒ yǒuyī liàng chē.Tôi có một chiếc xe.
  359零下líng xià(词组)âm độ, dưới 0 độ北京的冬天可以到零下五度。Běijīng de dōngtiān kěyǐ dào língxià wǔ dù.Mùa đông ở Bắc Kinh có thể dưới 5 độ.
  360liú(动)giữ lại, lưu lại, để lại老师留他在教室做作业。Lǎoshī liú tā zài jiàoshì zuò zuo yè.Thầy giáo giữ anh ấy ở lại lớp học làm bài tập.
  361留下liúxià(动)ở lại, để lại他留下一封信。Tā liú xià yī fēng xìn.Anh ấy để lại một bức thư.
  362留学生liúxuéshēng(名)du học sinh他们是来中国学习的留学生。Tāmen shì lái zhōngguó xuéxí de liúxuéshēng.Họ là du học sinh đến Trung Quốc học.
  363liú(动)chảy, trôi我流了很多汗。Wǒliúle hěnduō hàn.Tôi chảy rất nhiều mồ hôi.
  364流利liúlì(形)trôi chảy, thuần thục她汉语说得很流利。Tā hànyǔ shuō dé hěn liúlì.Cô ấy nói tiếng Trung rất lưu loát.
  365流行liúxíng(动)phổ biến这首歌现在很流行。Zhè shǒu gē xiànzài hěn liúxíng.Bài hát này đang rất phổ biến hiện nay.
  366路边lù biān(名)vệ đường, lề đường他在路边等我。Tā zài lù biān děng wǒ.Anh ấy đợi tôi bên lề đường.
  367旅客lǚkè(名)khách du lịch假期会有很多旅客来河内。Jiàqī huì yǒu hěnduō lǚkè lái hénèi.Dịp nghỉ lễ có rất nhiều khách du lịch đến Hà Nội.
  368旅行lǚxíng(动)du lịch我和家人去旅行了。Wǒ hé jiārén qù lǚxíngle.Tôi đi du lịch cùng gia đình rồi.
  369旅游lǚyóu(动)du lịch我很想去中国旅游。Wǒ hěn xiǎng qù zhōngguó lǚyóu.Tôi rất muốn đi du lịch Trung Quốc.
  370绿(形)xanh lá到了五月,树都绿了。Dàole wǔ yuè, shù dōu lǜle.Đến tháng 5, cây đều xanh lá rồi.
  371绿色lǜsè(名)màu xanh lá cây这本绿色的笔记本是谁的?Zhè běn lǜsè de bǐjìběn shì shéi de?Quyển sổ ghi chép màu xanh lá cây này là của ai?
  372mài(动)bán请问苹果怎么卖?Qǐngwèn píngguǒ zěnme mài?Xin hỏi táo bán thế nào?
  373mǎn(形)đầy, tràn这杯水太满了。Zhè bēi shuǐ tài mǎnle.Cốc nước này đầy quá rồi.
  374满意mǎnyì(动、形)vừa ý, mãn nguyện我们对这个结果都很满意。Wǒmen duì zhège jiéguǒ dōu hěn mǎnyì.Chúng tôi đều rất hài lòng với kết quả này.
  375māo(名)mèo我家有一只黑色的猫。Wǒjiā yǒuyī zhǐ hēisè de māo.Nhà tôi có một con mèo đen.
  376(量)métA:你多高?A: Nǐ duō gāo?B:一米七
  377面’miàn(名,量)mặt (người, đồ vật), nét mặt我需要一面镜子。Wǒ xūyào yīmiàn jìngzi.Tôi cần một chiếc gương.
  378面²miàn(名)mặt, nét mặt, phương hướng我见过他一面。Wǒ jiànguò tā yīmiàn.Tôi đã từng gặp mặt anh ấy một lần.
  379面前miànqián(名)trước mặt我们面前有一条河。Wǒmen miànqián yǒu yītiáo hé.Trước mặt chúng tôi có một con sông.
  380míng(量)vị我是一名老师。Wǒ shì yī míng lǎoshī.Tôi là một thầy giáo.
  381名称míngchēng(名)tên gọi, tên这些树的名称你知道吗?Zhèxiē shù de míngchēng nǐ zhīdào ma?Tên của những cây này bạn biết không?
  382名单míngdān(名)danh sách这是我们班的学生名单。Zhè shì wǒmen bān de xuéshēng míngdān.Đây là danh sách học sinh của lớp chúng tôi.
  383明星míngxīng(名)người nổi tiếng (ca sĩ, nghệ sĩ)你有喜欢的明星吗?Nǐ yǒu xǐhuān de míngxīng ma?Bạn có yêu thích ca sĩ diễn viên nào không?
  384目的mùdì(名)mục đích我学汉语的目的是去留学。Wǒ xué hànyǔ de mùdì shì qù liúxué.Mục đích tôi học tiếng Trung là đi du học.
  385拿出náchū(动)mang ra, lấy ra老师拿出一本词典。Lǎoshī ná chū yī běn cídiǎn.Thầy giáo lấy ra một quyển từ điển.
  386拿到nádào(动)lấy được我已经拿到护照了。Wǒ yǐjīng ná dào hùzhàole.Tôi đã lấy được hộ chiếu.
  387(连)vậy, còn那你明天有时间吗?Nà nǐ míngtiān yǒu shíjiān ma?Vậy ngày mai bạn có thời gian không?
  388那会儿nàhuìr(代)lúc ấy, khi đó你打电话那会儿,我在睡觉。Nǐ dǎ diànhuà nà huì er, wǒ zài shuìjiào.Lúc bạn gọi điện tôi đang ngủ.
  389那么nàme(代)vậy thì, đến vậy, như thế今天下雨,那么明天再去吧。Jīntiān xià yǔ, nàme míngtiān zài qù ba.Hôm nay trời mưa, vậy thì mai mới đi nhé.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 12

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  390那时候那时nà shíhòu nà shí(代)lúc đó, khi đó那时我才十岁。Nà shí wǒ cái shí suì.Lúc đó tôi mới 10 tuổi.
  391那样nàyàng(代)như vậy那样也行。Nàyàng yě xíng.Như vậy cũng được.
  392南方nánfāng(名)miền Nam, phương Nam我喜欢去中国的南方旅行。Wǒ xǐhuān qù zhōngguó de nánfāng lǚxíng.Tôi thích đi du lịch ở miền Nam Trung Quốc.
  393难过nánguò(形)buồn bã我感觉很难过。Wǒ gǎnjué hěn nánguò.Tôi cảm thấy rất buồn.
  394难看nánkàn(形)xấu xí, không hay这条裤子太难看了。Zhè tiáo kùzi tài nánkànle.Cái quần này không đẹp tí nào.
  395难受nánshòu(形)khó chịu我心里很难受。Wǒ xīnlǐ hěn nánshòu.Tôi cảm thấy rất khó chịu.
  396难题nántí(名)vấn đề khó, nan giải这是一道难题。Zhè shì yīdào nántí.Đây là một vấn đề khó.
  397难听nántīng(形)khó nghe他唱歌很难听。Tā chànggē hěn nántīng.Anh ấy hát rất khó nghe.
  398能够nénggòu(动)có thể, có khả năng没有人能够帮助他。Méiyǒu rén nénggòu bāngzhù tā.Không có ai có thể giúp anh ấy.
  399年级niánjí(名)lớp我的女儿今年上小学一年级。Wǒ de nǚ’ér jīnnián shàng xiǎoxué yī niánjí.Con gái tôi năm nay học lớp 1.
  400年轻niánqīng(形)trẻ trung, trẻ tuổi我们的老师很年轻。Wǒmen de lǎoshī hěn niánqīng.Cô giáo của chúng tôi rất trẻ.
  401(形)đen, tối天上有很多乌云。Tiānshàng yǒu hěnduō wūyún.Trên trời có rất nhiều mây đen.
  402nòng(动)làm, cầm, tìm cách,…我的手机弄丢了。Wǒ de shǒujī nòng diūle.Điện thoại của tôi làm mất rồi.
  403努力nǔlì(动)nỗ lực, cố gắng我们要努力学习。Wǒmen yào nǔlì xuéxí.Chúng tôi phải nỗ lực học tập.
  404(动)leo, trèo, bò小时候我常爬到树上。Xiǎoshíhòu wǒ cháng pá dào shù shàng.Lúc còn nhỏ tôi thường trèo lên cây.
  405爬山pá shān(动)leo núi他们明天要去爬山。Tāmen míngtiān yào qù páshān.Ngày mai họ muốn đi leo núi.
  406(动)sợ我怕明天会下雨。Wǒ pà míngtiān huì xià yǔ.Tôi sợ ngày mai trời mưa.
  407pái(名、量)hàng小学生走成两排。Xiǎoxuéshēng zǒu chéng liǎng pái.Các bạn học sinh Tiểu học đi thành 2 hàng.
  408排队páiduì(动)xếp hàng在食堂买饭要排队。Zài shítáng mǎi fàn yào páiduì.Mua cơm ở nhà ăn phải xếp hàng.
  409排球páiqiú(名)bóng chuyền我不会打排球。Wǒ bù huì dǎ páiqiú.Tôi không biết chơi bóng chuyền.
  410pèng(动)động, chạm这个东西很危险,不要碰。Zhège dōngxī hěn wéixiǎn, bùyào pèng.Thứ này rất nguy hiểm, đừng động vào.
  411碰到pèngdào(动)chạm phải, động đến, gặp小心,不要碰到头。Xiǎoxīn, bùyào pèng dàotóu.Cẩn thận, đừng động vào đầu.
  412碰见pèngjiàn(动)gặp, tình cờ gặp我在校门碰见老师了。Wǒ zài xiàomén pèngjiàn lǎoshīle.Tôi tình cờ gặp cô giáo ở cổng trường.
  413piān(量)bài这篇作文写得很好。Zhè piān zuòwén xiě dé hěn hǎo.Bài văn này viết rất tốt.
  414便宜piányi(形)tiện lợi, rẻ; được lợi这件衣服能不能便宜一点儿?Zhè jiàn yīfú néng bùnéng piányí yīdiǎn er?Bộ quần áo này có thể rẻ hơn chút được không?
  415piàn(量)miếng, tấm, mảnh我只吃了一片肉。Wǒ zhǐ chīle yīpiàn ròu.Tôi chỉ ăn một miếng thịt.
  416漂亮piàoliàng(形)đẹp, xinh đẹp这里的春天很漂亮。Zhèlǐ de chūntiān hěn piàoliang.Mùa xuân ở đây rất đẹp.
  417píng(形)bằng phẳng, phẳng phiu这条路的路面很平。Zhè tiáo lù de lùmiàn hěn píng.Mặt đường của con đường này rất phẳng.
  418平安píng’ān(形)bình an, yên ổn一路平安。Yīlù píng’ān.Đi đường bình an.
  419平常píngcháng(形)bình thường, giản dị我平常早上六点起床。Wǒ píngcháng zǎoshang liù diǎn qǐchuáng.Bình thường buổi sáng tôi 6 giờ ngủ dậy.
  420平等píngděng(形)bình đẳng, công bằng每一个人都是平等的。Měi yīgè rén dōu shì píngděng de.Mỗi người đều bình đẳng.
  421平时píngshí(名)bình thường, lúc thường平时你都喜欢做什么?Píngshí nǐ dōu xǐhuān zuò shénme?Bình thường bạn đều thích làm gì?
  422píng(量)bình, lọ, hũ我买了一瓶水。Wǒ mǎile yī píng shuǐ.Tôi đã mua một bình nước.
  423瓶子píngzi(名)cái lọ, cái bình, cái chai这个瓶子里面不是水,是酒。Zhège píngzi lǐmiàn bùshì shuǐ, shì jiǔ.Bên trong cái bình này không phải là nước mà là rượu.
  424普通pǔtōng(形)phổ thông, bình thường这条裙子很普通。Zhè tiáo qúnzi hěn pǔtōng.Chiếc váy này rất bình thường.
  425普通话pǔtōnghuà(名)tiếng phổ thông他的汉语普通话说得很好。Tā de hànyǔ pǔtōnghuà shuō dé hěn hǎo.Anh ấy nói tiếng Trung phổ thông rất tốt
  426其他qítā(代)cái khác, người khác你还要买其他东西吗?Nǐ hái yāomǎi qítā dōngxī ma?Bạn còn muốn mua thứ khác không?

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 13

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  427其中qízhōng(名)trong ( 1 tập thể/cái gì…)đó他们其中的一个人是中国人。Tāmen qízhōng de yīgè rén shì zhōngguó rén.Một người trong số họ là người Trung Quốc.
  428(动)cưỡi/ đi, đạp (xe)我骑着车去上学。Wǒ qízhe chē qù shàngxué.Tôi đi xe đi học.
  429骑车qí chē(动)đạp xe骑车不要骑太快了。Qí chē bùyào qí tài kuàile.Đạp xe không nên đi quá nhanh.
  430起飞qǐfēi(动)cất cánh飞机已经起飞了。Fēijī yǐjīng qǐfēile.Máy bay đã cất cánh rồi.
  431(名)khí, hơi他深深地吸了一口气。Tā shēn shēn de xīle yī kǒuqì.Anh ấy hít một hơi thật sâu.
  432气温qìwēn(名)nhiệt độ河内七月的气温很高。Hénèi qī yuè de qìwēn hěn gāo.Nhiệt độ của tháng 7 ở Hà Nội rất cao.
  433qiān(数)nghìn这部手机三千元。Zhè bù shǒujī sānqiān yuán.Điện thoại này 3000 tệ.
  434千克qiānkè(量)1000 gram (1kg)一公斤等于一千克。Yī gōngjīn děngyú yī qiānkè.1kg là 1000 gram.
  435前年qiánnián(名)năm trước前年我和朋友去了日本。Qiánnián wǒ hé péngyǒu qùle rìběn.Năm trước tôi đi Nhật Bản cùng bạn bè.
  436qiáng(名)tường墙上挂着一副画儿。Qiáng shàng guàzhe yī fù huà er.Trên tường treo một bức tranh.
  437青年qīngnián(名)thanh niên, bạn trẻ她倒是一名很热情的青年。Tā dǎoshì yī míng hěn rèqíng de qīngnián.Cô ấy là một người trẻ nhiệt tình.
  438青少年qīng-shàonián(名)thanh thiếu niên青少年不可以抽烟。Qīngshàonián bù kěyǐ chōuyān.Thanh thiếu niên không được hút thuốc.
  439qīng(形)nhẹ动作轻一点。Dòngzuò qīng yīdiǎn.Động tác nhẹ một chút.
  440清楚qīngchǔ(形)rõ ràng, minh bạch我听不清楚你在说什么。Wǒ tīng bù qīngchǔ nǐ zài shuō shénme.Tôi nghe không rõ bạn đang nói cái gì.
  441qíng(形)trong, quang đãng天晴了。Tiān qíngle.Trời quang đãng rồi.
  442晴天qíngtiān(名)trời trong, quang đãng如果明天是晴天,我们去爬山吧。Rúguǒ míngtiān shì qíngtiān, wǒmen qù páshān ba.Nếu ngày mai trời đẹp, chúng ta đi leo núi đi.
  443请客qǐngkè(动)mời khách他说今天他请客。Tā shuō jīntiān tā qǐngkè.Anh ấy nói hôm nay anh ấy mời khách.
  444请求qǐngqiú(动)thỉnh cẩu他请求我帮他一个忙。Tā qǐngqiú wǒ bāng tā yīgè máng.Anh ấy thỉnh cầu tôi giúp anh ấy một việc.
  445秋天qiūtiān(名)mùa thu秋天很凉快。Qiūtiān hěn liángkuai.Mùa thu rất mát mẻ.
  446qiú(动)thỉnh cầu, yêu cầu, xin我求妈妈给我买新手机。Wǒ qiú māmā gěi wǒ mǎi xīn shǒujī.Tôi xin mẹ mua cho tôi điện thoại mới.
  447球场qiúchǎng(名)sân bóng球场的人太多了,我们没地方打球。Qiúchǎng de rén tài duōle, wǒmen méi dìfāng dǎqiú.Sân bóng quá đông, chúng tôi không có chỗ để chơi bóng.
  448球队qiúduì(名)đội bóng我想进入你们的球队。Wǒ xiǎng jìnrù nǐmen de qiú duì.Tôi muốn vào đội bóng của các bạn.
  449球鞋qiúxié(名)giầy đá bóng, giầy thể thao他送了我一双球鞋。Tā sòngle wǒ yīshuāng qiúxié.Anh ấy đã tặng tôi một đôi giày thể thao.
  450(动)lấy医生让我去外面取药。Yīshēng ràng wǒ qù wàimiàn qǔ yào.Bác sĩ bảo tôi ra ngoài lấy thuốc.
  451取得qǔdé(动)lấy được, đạt được这次考试我取得了第一名的成绩。Zhè cì kǎoshì wǒ qǔdéle dì yī míng de chéngjī.Lần thi này tôi đạt kết quả thứ nhất lớp.
  452quán(形)đầy đủ, tất cả明天我们全家去旅行。Míngtiān wǒmen quánjiā qù lǚxíng.Ngày mai cả nhà tôi đi du lịch.
  453全部quánbù(名)toàn bộ学过的词汇我全部掌握了。Xuéguò de cíhuì wǒ quánbù zhǎngwòle.Tôi đã nắm vững toàn bộ từ vựng đã học.
  454全国quánguó(名)toàn quốc十月一日,中国全国都放假。Shí yuè yī rì, zhōngguó quánguó dū fàngjià.Ngày 1 tháng 10 cả nước Trung Quốc được nghỉ lễ.
  455全家quánjiā(名)cả gia đình我全家都喜欢吃面条儿。Wǒ quánjiā dōu xǐhuān chī miàntiáo er.Cả gia đình tôi đều thích ăn mì.
  456全年quánnián(名)cả năm他全年都很忙,没有时间去旅游。Tā quán nián dōu hěn máng, méiyǒu shíjiān qù lǚyóu.Cả năm anh ấy đều rất bận, không có thời gian đi du lịch.
  457全身quánshēn(名)toàn thân他全身发热起来。Tā quánshēn fārè qǐlái.Toàn thân anh ấy nóng lên.
  458全体quántǐ(名)toàn thể全体足球队员终于可以放松了。Quántǐ zúqiú duìyuán zhōngyú kěyǐ fàngsōngle.Toàn thể đội bóng cuối cùng cũng có thể thư giãn.
  459然后ránhòu(连)sau đó我做完作业,然后看电视。Wǒ zuò wán zuòyè, ránhòu kàn diànshì.Tôi làm xong bài tập về nhà, sau đó (thì) đi xem tivi.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 14

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  460ràng(动)để, làm cho, khiến cho她说的话让我觉得很难过。Tā shuō dehuà ràng wǒ juédé hěn nánguò.Lời mà cô ấy nói khiến tôi cảm thấy rất buồn.
  461热情rèqíng(形)nhiệt tình本地人对游客非常热情。Běndì rén duì yóukè fēicháng rèqíng.Người dân bản địa rất nhiệt tình với du khách.
  462人口rénkǒu(名)nhân khẩu, dân số中国人口达十四亿。Zhōngguó rénkǒu dá shísì yì.Dân số Trung Quốc có một tỷ bốn trăm triệu người.
  463人们rénmen(名)mọi người春节人们都回家过年。Chūnjié rénmen dōu huí jiā guònián.Vào dịp Tết, mọi người đều về quê ăn Tết.
  464人数rénshù(名)sĩ số, lượng người今年旅游的人数不多。Jīnnián lǚyóu de rén shǔ bù duō.Lượng khách du lịch năm nay không cao.
  465认为rènwéi(动)cho rằng他认为他的方法是对的。Tā rènwéi tā de fāngfǎ shì duì de.Tôi cho rằng cách làm của anh ấy là đúng.
  466日报rìbào(名)nhật báo, báo ra hàng ngày我还没有读今天的日报。Wǒ hái méiyǒu dú jīntiān de rìbào.Tôi còn chưa đọc số báo của hôm nay.
  467日子rìzi(名)ngày那是一段难忘的日子。Nà shì yīduàn nánwàng de rìzi.Đó là những ngày tháng khó quên.
  468如果rúguǒ(连)nếu như如果有什么问题,你都可以问我。Rúguǒ yǒu shé me wèntí, nǐ dōu kěyǐ wèn wǒ.Nếu như có vấn đề gì anh đều có thể đến hỏi tôi.
  469入口rù //kǒu(名)lối đi vào请问商场的入口在哪儿?Qǐngwèn shāngchǎng de rùkǒu zài nǎ’er?Xin hỏi, lối vào của siêu thị ở đâu vậy?
  470商量shāngliáng(动)thương lượng, trao đổi我想和你商量一下。Wǒ xiǎng hé nǐ shāngliáng yīxià.Tôi muốn trao đổi với anh vài việc.
  471商人shāngrén(名)doanh nhân, người kinh doanh我妈妈是老师,爸爸是商人。Wǒ māmā shì lǎoshī, bàba shì shāngrén.Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là doanh nhân
  472上周shàng zhōu(名)tuần trước他上周去过河内。Tā shàng zhōu qùguò hénèi.Tuần trước cô ấy đi Hà Nội.
  473少数shǎoshù(名)thiểu số, số ít星期二大家都有事,只有少数人能来。Xīngqí’èr dàjiā dōu yǒushì, zhǐyǒu shǎoshù rén néng lái.Thứ hai mọi người đều có việc, chỉ có số ít người có thể đến.
  474少年shàonián(名)thiếu niên这几个少年是我的学生。Zhè jǐ gè shàonián shì wǒ de xuéshēng.Mấy thiếu niên này đều là học sinh của tôi.
  475身边shēnbiān(名)bên cạnh, ngay cạnh年老多病的人身边需要有人照顾。Nián lǎo duō bìng de rén shēnbiān xūyào yǒurén zhàogù.Người già nhiều bệnh, bên cạnh phải có người chăm sóc.
  476什么样shénmeyàng(代)như thế nào?你想买什么样的衣服?Nǐ xiǎng mǎi shénme yàng de yīfú?Cô muốn mua kiểu quần áo như thế nào?
  477shēng(动)sinh sản, sinh tồn现在的年轻人都不喜欢生孩子。Xiànzài de niánqīng rén dōu bù xǐhuān shēng háizi.Hiện tại người trẻ đều không thích sinh em bé.
  478生词shēngcí(名)từ mới今天的课有很多生词。Jīntiān de kè yǒu hěnduō shēngcí.Bài hôm nay có rất nhiều từ mới.
  479生活shēnghuó(名、动)cuộc sống; sống他们过着平静的生活。Tāmenguòzhe píngjìng de shēnghuó.Bọn họ sống một cuộc sống yên bình.
  480声音shēngyīn(名)âm thanh, giọng nói我听到了她的声音。Wǒ tīng dàole tā de shēngyīn.Tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy.
  481shěng(名)tỉnh我在中国的云南省留学。Wǒ zài zhōngguó de yúnnán shěng liúxué.Tôi đi du học ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
  482shěng(动)tiết kiệm, bỏ bớt, giảm bớt我为了买电脑而省钱。Wǒ wèile mǎi diànnǎo ér shěng qián.Tôi vì mua máy tính nên tiết kiệm tiền.
  483十分shífēn(副)phó từ: rất, hết sức, vô cùng她十分高兴。Tā shí fèn gāoxìng.Cô ấy vô cùng vui mừng.
  484实际shíjì(名、形)thực tế, thực tại这种想法不实际。Zhè zhǒng xiǎngfǎ bù shíjì.Cách này không thực tế.
  485实习shíxí(动)thực tập我大学四年级要去实习。Wǒ dàxué sì niánjí yào qù shíxí.Tôi học đến năm 4 đại học phải đi thực tập.
  486实现shíxiàn(动)thực hiện, hiên他已经实现了自己的梦想。Tā yǐjīng shíxiànle zìjǐ de mèngxiǎng.Anh ấy đã thực hiện được ước mơ của mình.
  487实在shízài(形)thật sự, thật là今天实在太热了。Jīntiān shízài tài rèle.Hôm nay thực sự quá nóng rồi.
  488食物shíwù(名)đồ ăn我不喜欢吃这里的食物。Wǒ bù xǐhuān chī zhèlǐ de shíwù.Tôi không thích ăn đồ ăn ở đây.
  489使用shǐyòng(动)sử dụng我经常使用词典。Wǒ jīngcháng shǐyòng cídiǎn.Tôi thường sử dụng từ điển.
  490shì(名)thành thị, thành phố, chợ上海市是中国的大城市。Shànghǎi shì shì zhōngguó de dà chéngshì.Thượng Hải là một thành phố lớn của Trung Quốc.
  491市长shìzhǎng(名)thị trưởng这位是我们市的市长。Zhè wèi shì wǒmen shì de shì zhǎng.Vị này là thị trưởng của thành phố chúng tôi.
  492事情shì qíng(名)sự tình, sự việc这件事情我已经知道了。Zhè jiàn shìqíng wǒ yǐjīng zhīdàole.Sự việc này tôi đã biết rồi.
  493shōu(动)thu dọn; nhận lấy, đạt được…她收东西回家了。Tā shōu dōngxī huí jiāle.Cô ấy thu dọn đồ về nhà rồi.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 15

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  494收到shōudào(动)nhận được (mặt vật chất)我收到了她的礼物。Wǒ shōu dàole tā de lǐwù.Tôi đã nhận được quà của cô ấy rồi.
  495收入shōurù(名)thu nhập你一个月的收入是多少?Nǐ yīgè yuè de shōurù shì duōshǎo?Thu nhập một tháng của bạn là bao nhiêu?
  496手表shǒubiǎo(名)đồng hồ这个手表很适合你。Zhège shǒubiǎo hěn shìhé nǐ.Chiếc đồng hồ này rất hợp với bạn.
  497受到shòudào(动)nhận lấy, nhận được这个节目收到了观众们的欢迎。Zhège jiémù shōu dàole guānzhòngmen de huānyíng.Tiết mục này đã nhận được sự ủng hộ từ phía người xem.
  498舒服shūfú(形)dễ chịu, thoải mái今天我的身体不太舒服。Jīntiān wǒ de shēntǐ bù tài shūfú.Cơ thể tôi hôm nay không được thoải mái cho lắm
  499shú / shóu(形)chín; quen, thân这条路我常走,所以很熟。Zhè tiáo lù wǒ cháng zǒu, suǒyǐ hěn shú.Con đường này tôi thường đi, nên rất quen thuộc.
  500shù(名)con số, số他比赛次数很多。Tā bǐsài cìshù hěnduō.Số lần anh ấy thi đấu rất nhiều.
  501数字shùzì(名)con số你的电话号有几个数字?Nǐ de diànhuà hào yǒu jǐ gè shùzì?Có bao nhiêu con số trong dãy số điện thoại của bạn?
  502水平shuǐpíng(名)trình độ你的汉语水平怎么样?Nǐ de hànyǔ shuǐpíng zěnme yàng?Trình độ tiếng Trung của bạn như thế nào?
  503顺利shùnlì(形)thuận lợi这个问题他解决得很顺利。Zhège wèntí tā jiějué dé hěn shùnlì.Anh ấy giải quyết vấn đề này rất thuận lợi.
  504说明shuōmíng(动)nói rõ你可以说明这句话的意思吗?Nǐ kěyǐ shuōmíng zhè jù huà de yìsi ma?Bạn có thể nói rõ ý nghĩa của câu này không?
  505司机sījī(名)tài xế司机,麻烦你送我到机场。Sījī, máfan nǐ sòng wǒ dào jīchǎng.Bác tài xế, phiền bác đưa tôi đến sân bay.
  506送到sòngdào(动)gửi đi, tặng đi您的礼物已经送到了。Nín de lǐwù yǐjīng sòng dàole.Quà của ngài đã gửi đi rồi.
  507送给sòng gěi(动)gửi cho, tặng cho妈妈送给我一双鞋子。Māmā sòng gěi wǒ yīshuāng xiézi.Mẹ tặng cho tôi một đôi giày.
  508suàn(动)tính你算一下,一共是多少?Nǐ suàn yīxià, yīgòng shì duōshǎo?Bạn tính một chút xem tổng là bao nhiêu?
  509虽然suīrán(连)mặc dù虽然他不聪明,但是很认真。Suīrán tā bù cōngmíng, dànshì hěn rènzhēn.Mặc dù anh ấy không thông minh, nhưng rất chăm chỉ.
  510随便suíbiàn(动)tùy tiện, tùy随便你,我喝什么都可以。Suíbiàn nǐ, wǒ hē shénme dōu kěyǐ.Tùy bạn, tôi uống cái gì cũng được.
  511随时suíshí(副)bất cứ lúc nào有问题可以随时来问我。Yǒu wèntí kěyǐ suíshí lái wèn wǒ.Có vấn đề có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.
  512所以suǒyǐ(连)vậy nên, thế nên我有点儿饿,所以已经吃了一份蛋糕。Wǒ yǒudiǎn er è, suǒyǐ yǐjīng chīle yī fèn dàngāo.Tôi hơi đói, thế nên đã ăn một phần bánh ngọt.
  513所有suǒyǒu(动)tất cả所有的作业我都完成了。Suǒyǒu de zuòyè wǒ dū wánchéngle.Tất cả bài tập tôi đều đã làm xong
  514(代)nó, con它是我最喜欢的玩具。Tā shì wǒ zuì xǐhuān de wánjù.Nó là đồ chơi mà tôi yêu thích nhất.
  515它们tāmen(代)bọn nó, chúng nó我不知道它们是什么东西。Wǒ bù zhīdào tāmen shì shénme dōngxī.Tôi không biết chúng là thứ gì.
  516太太tàitài(名)quý bà, quý cô这位太太是一名作家。Zhè wèi tàitài shì yī míng zuòjiā.Quý bà này là một nhà văn.
  517太阳tài·yáng(名)mặt trời太阳在东边起。Tàiyáng zài dōngbian qǐ.Mặt trời mọc đằng đông.
  518态度tài·dù(名)thái độ他的态度不好。Tā de tàidù bù hǎo.Thái độ của anh ấy không tốt.
  519讨论tǎolùn(动)thảo luận你们在讨论什么问题?Nǐmen zài tǎolùn shénme wèntí?Các bạn đang thảo luận vấn đề gì vậy?
  520tào(量)bộ她买了一套衣服。Tā mǎile yī tào yīfú.Cô ấy đã mua một bộ quần áo.
  521特别tèbié(形,副)đặc biệt, vô cùng我特别感谢你。Wǒ tèbié gǎnxiè nǐ.Tôi vô cùng cảm ơn bạn.
  522特点tèdiǎn(名)điểm, đặc biệt他有什么特点?Tā yǒu shé me tèdiǎn?Anh ấy có đặc điểm gì?
  523téng(形)đau, nhức我的头很疼。Wǒ de tóu hěn téng.Đầu của tôi rất đau.
  524(动)xách, nhấc你能不能帮我提一下包?Nǐ néng bùnéng bāng wǒ tí yīxià bāo?Bạn có thể giúp tôi xách cái túi một chút được không?
  525提出tíchū(动)đưa ra他提出了一个问题。Tā tíchūle yīgè wèntí.Anh ấy đưa ra một câu hỏi.
  526提到tídào(动)đề cập, nhắc đến你提到的问题,我不清楚。Nǐ tí dào de wèntí, wǒ bù qīngchǔ.Vấn đề mà bạn đề cập đến, tôi không hiểu rõ.
  527提高tígāo(动)đề cao, nâng cao我的汉语水平提高了。Wǒ de hànyǔ shuǐpíng tígāole.Trình độ tiếng Trung của tôi được nâng cao rồi.
  528(名)đề, đề bài这道题怎么做?Zhè dào tí zěnme zuò?Đề này làm thế nào?

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 16

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  529体育tǐyù(名)thể dục我们今天有体育课。Wǒmen jīntiān yǒu tǐyù kè.Hôm nay chúng tôi có môn thể dục.
  530体育场tǐyùchǎng(名)sân vận động我们在体育场打球。Wǒmen zài tǐyùchǎng dǎqiú.Chúng tôi đang chơi bóng ở sân vận động.
  531体育馆tǐyùguǎn(名)cung thể thao我们学校有体育馆。Wǒmen xuéxiào yǒu tǐyùguǎn.Trường chúng tôi có cung thể thao.
  532天上tiānshàng(名)bầu trời, không trung天上刚才有一架飞机飞过。Tiānshàng gāngcái yǒuyī jià fēijī fēiguò.Trên bầu trời vừa có một chiếc máy bay bay qua.
  533tiáo(量)cái, chiếc她穿着一条白色的裙子。Tā chuānzhuó yītiáo báisè de qúnzi.Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng.
  534条件tiáojiàn(名)điều kiện他的家庭条件非常好。Tā de jiātíng tiáojiàn fēicháng hǎo.Điều điện gia đình của anh ấy rất tốt.
  535听讲tīngjiǎng(动)nghe giảng上课要认真听讲。Shàngkè yào rènzhēn tīngjiǎng.Lên lớp phải chăm chỉ nghe giảng.
  536听说tīngshuō(动)nghe nói我听说你的英语说得很流利。Wǒ tīng shuō nǐ de yīngyǔ shuō dé hěn liúlì.Tôi nghe nói tiếng Anh của bạn rất lưu loát.
  537tíng(动)ngừng, ngưng, mất我家停电了。Wǒjiā tíngdiànle.Nhà tôi mất điện rồi.
  538停车tíngchē(动)dừng xe, đỗ xe这里不可以停车。Zhèlǐ bù kěyǐ tíngchē.Ở đây không được đỗ xe.
  539停车场tíngchēchǎng(名)bãi đỗ xe停车场在我公司的后面。Tíngchē chǎng zài wǒ gōngsī de hòumiàn.Bãi đỗ xe ở phía sau công ty tôi.
  540tǐng(副)rất他跑得挺快。Tā pǎo dé tǐng kuài.Anh ấy chạy rất nhanh.
  541挺好tǐng hǎo(词组)rất tốt, khá tốt他汉语说得挺好。Tā hànyǔ shuō dé tǐng hǎo.Anh ấy nói tiếng Hán rất tốt.
  542tōng(动)thông, thông suốt我想通了。Wǒ xiǎng tōngle.Tôi nghĩ thông rồi.
  543通过tōngguò(动)thông qua, trải qua我通过了这次考试。Wǒ tōngguòle zhè cì kǎoshì.Tôi đã thông qua kỳ thi lần này rồi.
  544通知tōngzhī(动、名)thông báo学校通知我们明天不上课。Xuéxiào tōngzhī wǒmen míngtiān bù shàngkè.Trường học thông báo ngày mai chúng tôi không phải đi học.
  545同时tóngshí(名)đồng thời我学英语,同时还学习汉语。Wǒ xué yīngyǔ, tóngshí hái xuéxí hànyǔ.Tôi học tiếng Anh, đồng thời còn học thêm tiếng Trung
  546同事tóngshì(名)đồng nghiệp我介绍一下,这是我的同事。Wǒ jièshào yīxià, zhè shì wǒ de tóngshì.Tôi giới thiệu một chút, đây là đồng nghiệp của tôi.
  547同样tóngyàng(形)giống nhau, đều là两套衣服同样大小。Liǎng tào yīfú tóngyàng dàxiǎo.Hai bộ quần áo này kích cỡ như nhau.
  548tóu(名、量)đầu我爷爷家有一头牛。Wǒ yéyé jiā yǒu yītóu niú.Nhà của ông tôi có một con bò.
  549里头lǐtou(名)bên trong屋子里头坐满了人。Wūzi lǐtou zuò mǎnle rén.Trong nhà ngồi chật ních người.
  550头发tóufà(名)tóc她的头发很长。Tā de tóufǎ hěn zhǎng.Tóc của cô ấy rất dài.
  551图片túpiàn(名)tranh ảnh我在网上找到了很多好看的图片。Wǒ zài wǎngshàng zhǎodàole hěnduō hǎokàn de túpiàn.Tôi tìm thấy rất nhiều hình ảnh đẹp trên mạng.
  552tuī(动)đẩy, đùn我妈妈推门进来。Wǒ māmā tuī mén jìnlái.Mẹ tôi đẩy cửa đi vào.
  553tuǐ(名)chân我的腿很疼。Wǒ de tuǐ hěn téng.Chân của tôi rất đau.
  554外地wàidì(名)nơi khác, vùng khác我哥哥在外地工作。Wǒ gēgē zài wàidì gōngzuò.Anh trai tôi làm việc ở nơi khác.
  555外卖wàimài(名)đồ bán bên ngoài我不想出门,在家里点了外卖。Wǒ bùxiǎng chūmén, zài jiālǐ diǎnle wàimài.Tôi không muốn ra ngoài, ở nhà đặt đồ bên ngoài về đi.
  556wán(动)hết, xong这本书我已经看完了。Zhè běn shū wǒ yǐjīng kàn wánliǎo.Quyển sách này tôi đã xem xong rồi.
  557完成wánchéng(动)hoàn thành我完成了今天的作业。Wǒ wánchéngle jīntiān de zuòyè.Tôi đã hoàn thành bài tập của hôm nay rồi.
  558完全wánquán(形)đầy đủ, hoàn toàn他说的话不完全是对的。Tā shuō dehuà bù wánquán shì duì de.Lời anh ấy nói không hoàn toàn đúng.
  559晚安wǎn’ān(动)chúc ngủ ngon晚安,早点休息吧。Wǎn’ān, zǎodiǎn xiūxí ba.Chúc ngủ ngon, nghỉ nghơi sớm đi.
  560晚报wǎnbào(名)báo chiều我爸爸坐在沙发上看晚报。Wǒ bàba zuò zài shāfā shàng kàn wǎnbào.Bố tôi ngồi trên ghế sofa đọc báo chiều.
  561晚餐wǎncān(名)bữa tối晚餐我想在外面吃。Wǎncān wǒ xiǎng zài wàimiàn chī.Bữa tối tôi muốn ăn ở ngoài.
  562晚会wǎnhuì(名)dạ hội, đêm liên hoan我们公司举行了一个晚会。Wǒmen gōngsī jǔxíngle yīgè wǎnhuì.Công ty chúng tôi tổ chức một đêm liên hoan.
  563wǎn(量)bát, chén我刚吃了两碗饭。Wǒ gāng chīle liǎng wǎn fàn.Tôi vừa mới ăn 2 bát cơm.
  564wàn(数)vạn, mười nghìn这套房子卖三十万。Zhè tào fángzi mài sānshí wàn.Căn nhà này bán với giá 300 nghìn tệ.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 17

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  565wǎng(名)lưới; mạng (Internet)我的网不太好。Wǒ de wǎng bù tài hǎo.Mạng của tôi không tốt lắm.
  566网球wǎngqiú(名)quần vợt, tennis她网球打得很好。Tā wǎngqiú dǎ dé hěn hǎo.Cô ấy chơi tennis rất giỏi.
  567网站wǎngzhàn(名)website学校的网站上有学校的介绍。Xuéxiào de wǎngzhàn shàng yǒu xuéxiào de jièshào.Trên website của trường có giới thiệu về trường.
  568wǎng(动)đi, đến, tới, hướng往右边走就是图书馆。Wǎng yòubiān zǒu jiùshì túshū guǎn.Đi sang bên phải thì là thư viện.
  569wéi(动)我为这次考试复习了很长时间。Wǒ wèi zhè cì kǎoshì fùxíle hěn cháng shíjiān.Tôi vì lần thi này mà đã ôn tập trong thời gian rất dài.
  570为什么wèi shénme(词组)tại sao, vì sao你知道她为什么不上课吗?Nǐ zhīdào tā wèishéme bù shàngkè ma?Bạn biết tại sao cô ấy không đi học không?
  571wèi(量)vị này这位是我们学校的校长。Zhè wèi shì wǒmen xuéxiào de xiàozhǎng.Vị này là hiệu trưởng của trường chúng tôi.
  572味道wèi·dào(名)mùi vị这道菜和我妈妈做的味道一样。Zhè dào cài hé wǒ māmā zuò de wèidào yīyàng.Mùi vị của món này giống với mẹ tôi làm.
  573wèi(叹)aloA:喂?请问是王老师吗?A: Wèi? Qǐngwèn shì wáng lǎoshī ma?A: Alo? Xin hỏi có phải thầy Vương không?
  574温度wēndù(名)nhiệt độ今天的温度很低。Jīntiān de wēndù hěn dī.Nhiệt độ hôm nay rất thấp.
  575wén(动)ngửi你闻到什么味道了吗?Nǐ wén dào shénme wèidàole ma?Bạn ngửi thấy mùi vị gì không?
  576问路wènlù(动)hỏi đường有一个外国人跟我问路。Yǒu yīgè wàiguó rén gēn wǒ wèn lù.Có một người nước ngoài hỏi đường tôi.
  577问题wèntí(名)vấn đề, câu hỏi这不是什么大问题。Zhè bùshì shénme dà wèntí.Đây không phải là vấn đề to tát gì.
  578午餐wǔcān(名)cơm trưa我妈妈在家里准备了午餐。Wǒ māmā zài jiālǐ zhǔnbèile wǔcān.Mẹ tôi ở nhà chuẩn bị cơm trưa rồi.
  579午睡wǔshuì(名)giấc ngủ trưa我没有午睡的习惯。Wǒ méiyǒu wǔshuì de xíguàn.Tôi không có thói quen ngủ trưa.
  580西北xīběi(名)tây bắc青海省在中国的西北部。Qīnghǎi shěng zài zhōngguó de xīběi bù.Tỉnh Thanh Hải ở phía tây bắc của Trung Quốc.
  581西餐xīcān(名)đồ ăn Tây他不习惯吃西餐。Tā bù xíguàn chī xīcān.Anh ấy không quen ăn đồ Tây.
  582西方xīfāng(名)phương Tây他们来自西方国家。Tāmen láizì xīfāng guójiā.Họ đến từ các nước phương Tây.
  583西南xīnán(名)tây nam图书馆在宿舍的西南方向。Túshū guǎn zài sùshè de xīnán fāngxiàng.Thư viện ở phía tây nam của kí túc xá.
  584西医xīyī(名)Tây y, y học phương Tây我每次生病都是看西医。Wǒ měi cì shēngbìng dōu shì kàn xīyī.Mỗi lần tôi bị ốm đều đi khám Tây y.
  585习惯xíguàn(名)thói quen早睡早起是一个好习惯。Zǎo shuì zǎoqǐ shì yīgè hǎo xíguàn.Ngủ sớm dậy sớm là một thói quen tốt.
  586洗衣机xǐyījī(名)máy giặt家里的洗衣机坏了,衣服都要手洗。Jiālǐ de xǐyījī huàile, yīfú dōu yào shǒuxǐ.Máy giặt trong nhà hỏng rồi, quần áo đều phải giặt bằng tay.
  587洗澡xǐzǎo(动)tắm, tắm rửa他一边洗澡,一边唱歌。Tā yībiān xǐzǎo, yībiān chànggē.Anh ấy vừa tắm, vừa hát.
  588xià(量)cái, lần这本书给我看一下。Zhè běn shū gěi wǒ kàn yīxià.Quyển sách này cho tôi xem một cái.
  589下雪xià xuě(动)tuyết rơi现在外面还在下雪。Xiànzài wàimiàn hái zàixià xuě.Bây giờ bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.
  590下周xià zhōu(名)tuần sau下周他要去北京。Xià zhōu tā yào qù běijīng.Tuần sau cô ấy định đi Hà Nội.
  591夏天xiàtiān(名)mùa hè这个夏天我们全家要去海边玩。Zhège xiàtiān wǒmen quánjiā yào qù hǎibiān wán.Mùa hè này cả gia đình chúng tôi sẽ đi biển chơi.
  592相同xiāngtóng(形)tương đồng, giống nhau我们的方法相同。Wǒmen de fāngfǎ xiāngtóng.Phương pháp của chúng tôi giống nhau.
  593相信xiāngxìn(动)tin tưởng我相信他能完成这个工作。Wǒ xiāngxìn tā néng wánchéng zhège gōngzuò.Tôi tin tưởng anh ấy có thể hoàn thành được công việc này.
  594xiǎng(动)vang, vang lên, kêu lên你的电话响了。Nǐ de diànhuà xiǎngle.Điện thoại của bạn kêu kìa.
  595想到xiǎngdào(动)nghĩ đến, nghĩ tới我想到妈妈生气就不想去玩。Wǒ xiǎngdào māmā shēngqì jiù bùxiǎng qù wán.Tôi nghĩ tới mẹ sẽ tức giận thì không muốn đi chơi nữa.
  596想法xiǎng·fǎ(名)suy nghĩ, phương pháp这件事大家有什么想法?Zhè jiàn shì dàjiā yǒu shé me xiǎngfǎ?Việc này mọi người có suy nghĩ gì?
  597想起xiǎngqǐ(动)nhớ ra我出门后才想起手机忘在家里了。Wǒ chūmén hòu cái xiǎngqǐ shǒujī wàng zài jiālǐle.Tôi sau khi ra ngoài mới nhớ ra điện thoại quên ở nhà rồi.
  598xiàng(动)hướng, tới我向他说了谢谢。Wǒ xiàng tā shuōle xièxiè.Tôi đã nói cảm ơn tới anh ấy.
  599相机xiàngjī(名)máy chụp hình我想买一个相机。Wǒ xiǎng mǎi yīgè xiàngjī.Tôi muốn mua một chiếc máy chụp ảnh.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 18

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  600xiàng(动)giống你和我妹妹很像。Nǐ hé wǒ mèimei hěn xiàng.Bạn rất giống em gái tôi.
  601Xiǎo(名)Tiểu小王是我哥哥。Xiǎo wáng shì wǒ gēgē.Tiểu Vương là anh trai tôi.
  602小声xiǎo shēng(名)nhỏ tiếng, nói nhỏ我女儿还在睡,你小声一点。Wǒ nǚ’ér hái zài shuì, nǐ xiǎoshēng yīdiǎn.Con gái tôi đang ngủ, bạn nhỏ tiếng một chút.
  603小时候xiǎoshíhòu(名)lúc nhỏ我小时候特别喜欢吃糖。Wǒ xiǎoshíhòu tèbié xǐhuān chī táng.Lúc nhỏ tôi rất thích ăn kẹo.
  604小说xiǎoshuō(名)tiểu thuyết我从来没读过小说。Wǒ cónglái méi dúguò xiǎoshuō.Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết.
  605小心xiǎoxīn(名)cẩn thận今天可能会下大雨,你出门小心一点。Jīntiān kěnéng huì xià dàyǔ, nǐ chūmén xiǎoxīn yīdiǎn.Hôm nay có thể sẽ mưa to, bạn ra ngoài cẩn thận một chút.
  606小组xiǎozǔ(名)tổ, nhóm nhỏ我们班有四个小组。Wǒmen bān yǒu sì gè xiǎozǔ.Lớp chúng tôi có 4 tổ.
  607校园xiàoyuán(名)vườn trường我在校园读书。Wǒ zài xiàoyuán dúshū.Tôi đọc sách ở vườn trường.
  608校长xiàozhǎng(名)hiệu trưởng我刚来办公室没看见校长。Wǒ gāng lái bàngōngshì méi kànjiàn xiàozhǎng.Tôi vừa đến văn phòng mà không nhìn thấy hiệu trưởng.
  609笑话xiàohua(动)cười nhạo, chê cười去饭馆吃饭而不带钱会被别人笑话。Qù fànguǎn chīfàn ér bù dài qián huì bèi biérén xiàohuà.Đi ăn nhà hàng mà không đem tiền sẽ bị người khác chê cười.
  610笑话儿xiàohuar(名)truyện cười这个笑话儿一点也不好笑。Zhège xiàohuà er yīdiǎn yě bù hǎoxiào.Truyện cười này không buồn cười một chút nào.
  611xié(名)giày这双鞋子太脏了。Zhè shuāng xiézi tài zàngle.Đôi giày này quá bẩn.
  612心里xīn·lǐ(名)trong lòng她心里不太高兴。Tā xīnlǐ bù tài gāoxìng.Trong lòng cô ấy không vui lắm.
  613心情xīnqíng(名)tâm tình, tâm trạng今天她的心情不太好。Jīntiān tā de xīnqíng bù tài hǎo.Tâm trạng cô ấy hôm nay không tốt lắm.
  614心中xīnzhōng(名)trong lòng你永远在我心中。Nǐ yǒngyuǎn zài wǒ xīnzhōng.Bạn mãi ở trong tim tôi.
  615新闻xīnwén(名)tin tức, bản tin今天的新闻很有意思。Jīntiān de xīnwén hěn yǒuyìsi.Tin tức hôm nay rất hay.
  616xìn(名)thư现在很少人写信。Xiànzài hěn shǎo rén xiě xìn.Bấy giờ rất ít người viết thư.
  617信号xìnhào(名)tín hiệu我的手机没有信号。Wǒ de shǒujī méiyǒu xìnhào.Điện thoại của tôi không có tín hiệu.
  618信息xìnxī(名)thông tin, tin tức这是我的个人信息。Zhè shì wǒ de gèrén xìnxī.Đây là thông tin cá nhân của tôi .
  619信心xìnxīn(名)lòng tin, sự tin tưởng我对这次比赛很有信心。Wǒ duì zhè cì bǐsài hěn yǒu xìnxīn.Tôi rất có lòng tin với trận đấu lần này.
  620信用卡xìnyòngkǎ(名)thẻ tín dụng这里可以刷信用卡吗?Zhèlǐ kěyǐ shuā xìnyòngkǎ ma?Ở đây có thể quẹt thẻ tín dụng không?
  621星星xīngxīng(名)ngôi sao今天晚上一个星星都没看见。Jīntiān wǎnshàng yīgè xīngxīng dōu méi kànjiàn.Tối hôm nay không thấy được bất kì một ngôi sao nào.
  622行动xíngdòng(动)hành động我们要马上行动。Wǒmen yào mǎshàng xíngdòng.Chúng tôi phải lập tức hành động.
  623行人xíngrén(名)người đi đường今天行人这么多。Jīntiān xíngrén zhème duō.Hôm nay người đi đường thật là nhiều.
  624行为xíngwéi(名)hành vi, hành động偷东西是不法行为。Tōu dōngxī shì bùfǎ xíngwéi.Trộm đồ là hành vi phạm pháp.
  625xìng(名)họ我姓武。Wǒ xìng wǔ.Tôi họ Vũ.
  626姓名xìngmíng(名)họ tên你在这儿写你的姓名吧。Nǐ zài zhè’er xiě nǐ de xìngmíng ba.Bạn viết họ tên của bạn vào chỗ này.
  627休假xiūjià(动)nghỉ phép我请公司休假三天。Wǒ qǐng gōngsī xiūjià sān tiān.Tôi xin công ty nghỉ phép 3 ngày.
  628许多xǔduō(数)rất nhiều, nhiều广场上有许多人。Guǎngchǎng shàng yǒu xǔduō rén.Trên quảng trường có rất nhiều người.
  629xuǎn(动)chọn你喜欢就选一个,我给你买。Nǐ xǐhuān jiù xuǎn yīgè, wǒ gěi nǐ mǎi.Bạn thích thì chọn một cái, tôi mua cho bạn.
  630学期xuéqī(名)học kỳ我希望下学期能得到更好的成绩。Wǒ xīwàng xià xuéqí néng dédào gèng hǎo de chéngjī.Tôi hy vọng kỳ học sau có thể đạt được thành tích tốt hơn.
  631xuě(名)tuyết我从来没看过雪。Wǒ cónglái méi kànguò xuě.Tôi trước giờ chưa từng thấy tuyết.
  632颜色yánsè(名)màu sắc你喜欢什么颜色?Nǐ xǐhuān shénme yánsè?Bạn thích màu gì?
  633yǎn(名)mắt在我眼里,他是个很努力的人。Zài wǒ yǎn lǐ, tā shìgè hěn nǔlì de rén.Trong mắt tôi, anh ấy là người rất cố gắng.
  634眼睛yǎnjing(名)mắt他的眼睛大大的。Tā de yǎnjīng dàdà de.Mắt của anh ấy rất to.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 19

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  635yǎng(动)dưỡng, nuôi我想要养狗。Wǒ xiǎng yào yǎng gǒu.Tôi muốn nuôi chó.
  636样子yàngzi(名)dáng vẻ, kiểu dáng这件衣服的样子很好看。Zhè jiàn yīfú de yàngzi hěn hǎokàn.Kiểu dáng của bộ quần áo này rất đẹp.
  637要求yāoqiú(名、动)yêu cầu他对工作要求很符合。Tā duì gōngzuò yāoqiú hěn fúhé.Anh ấy rất phù hợp với yêu cầu của công việc.
  638yào(名)thuốc我的头有点疼,家里有没有药?Wǒ de tóu yǒudiǎn téng, jiā li yǒu méiyǒu yào?Đầu tôi hơi đau, trong nhà có thuốc không?
  639药店yàodiàn(名)tiệm thuốc, cửa hàng thuốc他病了,我来药店给他买点药。Tā bìngle, wǒ lái yàodiàn gěi tā mǎidiǎn yào.Anh ấy ốm rồi, tôi đến tiệm thuốc mua cho anh ấy ít thuốc.
  640药片yàopiàn(名)viên thuốc小孩子不喜欢吃药片。Xiǎo háizi bù xǐhuān chī yào piàn.Trẻ em không thích uống thuốc viên.
  641药水yàoshuǐ(名)thuốc nước药水很难吃。Yàoshuǐ hěn nán chī.Thuốc nước rất khó uống.
  642也许yěxǔ(副)cũng có thể, may ra你找一找,也许能找到。Nǐ zhǎo yī zhǎo, yěxǔ néng zhǎodào.Bạn tìm đi, may ra có thể tìm thấy.
  643(名)đêm, ban đêm夜晚这么安静。Yèwǎn zhème ānjìng.Ban đêm yên tĩnh quá.
  644夜里yè·lǐ(名)giữa đêm我在夜里醒了一次Wǒ zài yèlǐ xǐngle yīcìGiữa đêm tôi tỉnh giấc một lần.
  645一部分yī bùfèn(词组)một bộ phận, một phần手是身体的一部分。shǒu shì shēntǐ de yībùfèn.Tay là một bộ phận của cơ thể.
  646一定yīdìng(副、形)nhất định我一定会拿第一名。Wǒ yīdìng huì ná dì yī míng.Tôi nhất định sẽ đạt được hạng nhất.
  647一共yīgòng(副)tổng cộng三斤苹果和两斤香蕉一共三十元。Sān jīn píngguǒ hé liǎng jīn xiāngjiāo yīgòng sānshí yuán.1,5 kilogram táo và 1 kilogram chuối, tổng cộng 30 tệ.
  648一会儿yīhuìr(副)một lúc, một lát他一会儿看电视,一会儿打游戏。Tā yīhuǐ’er kàn diànshì, yīhuǐ’er dǎ yóuxì.Anh ấy lúc thì xem ti vi, lúc thì chơi điện tử.
  649一路平安yīlù-píng’ān(成语)thượng lộ bình an火车快开了,我祝朋友们一路平安。Huǒchē kuài kāile, wǒ zhù péngyǒumen yīlù píng’ān.Xe lửa sắp khởi hành rồi, tôi chúc các bạn thượng lộ bình an.
  650一路顺风yīlù-shùnfēng(成语)thuận buồm xuôi gió这次你去北京工作,我祝你一路顺风。Zhè cì nǐ qù běijīng gōngzuò, wǒ zhù nǐ yīlù shùnfēng.Lần này đi Bắc Kinh làm việc, tôi chúc bạn thuận buồm xuôi gió.
  651已经yǐjīng(副)đã, từng你已经不是小孩子了。Nǐ yǐjīng bùshì xiǎo háizile.Bạn không còn là trẻ con nữa rồi.
  652以后yǐhòu(名)sau này毕业以后我想去河内生活。Bìyè yǐhòu wǒ xiǎng qù hénèi shēnghuó.Sau khi tốt nghiệp tôi muốn đến Hà Nội sinh sống.
  653以前yǐqián(名)trước kia, trước đây以前我经常去爬山。Yǐqián wǒ jīngcháng qù páshān.Ngày trườc tôi hay đi leo núi.
  654以上yǐshàng(名)trở lên, phía trên以上是我的看法和意见。Yǐshàng shì wǒ de kànfǎ hé yìjiàn.Phía trên là quan điểm và cách nhìn của tôi.
  655以外yǐwài(名)ngoài ra, ngoài đó除了画画儿以外,我还喜欢看书。Chúle huà huà er yǐwài, wǒ hái xǐhuān kànshū.Ngoài vẽ vời, tôi còn thích đọc sách.
  656以为yǐwéi(动)cho rằng我以为你今天不来了。Wǒ yǐwéi nǐ jīntiān bù láile.Tôi cho rằng hôm nay bạn không đến nữa.
  657以下yǐxià(名)dưới, trở xuống我有以下几个问题想问你。Wǒ yǒu yǐxià jǐ gè wèntí xiǎng wèn nǐ.Dưới đây tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn.
  658椅子yǐzi(名)ghế tựa, ghế dựa我房间里有两把椅子。Wǒ fángjiān li yǒu liǎng bǎ yǐzi.Trong phòng tôi có 2 chiếc ghế.
  659一般yībān(形)thông thường, phổ biến我一般晚上十点睡觉。Wǒ yībān wǎnshàng shí diǎn shuìjiào.Thông thường tôi hay ngủ lúc 10 giờ tối.
  660一点点yī diǎndiǎn(数)một chút我只会一点点汉语。Wǒ zhǐ huì yī diǎndiǎn hànyǔ.Tôi chỉ biết một chút tiếng Hán.
  661一生yīshēng(名)một đời, trọn đời我爷爷一生都住在这里。Wǒ yéyé yīshēng dōu zhù zài zhèlǐ.Cả đời ông tôi đều sống ở đây.
  662一直yīzhí(副)luôn luôn, suốt, liên tục我会一直相信你。Wǒ huì yīzhí xiāngxìn nǐ.Tôi sẽ luôn luôn tin bạn.
  663亿(数)trăm triệu中国有十四亿人口。Zhōngguó yǒu shísì yì rénkǒu.Trung Quốc có 1 tỷ 4 dân.
  664意见yì·jiàn(名)ý kiến我对这件事有其他意见。Wǒ duì zhè jiàn shì yǒu qítā yìjiàn.Đối với việc này tôi có ý kiến khác.
  665意思yìsī(名)ý nghĩa这句话是什么意思?Zhè jù huà shì shénme yìsi?Câu này là ý gì?

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 20

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  666因为yīn·wèi(介)bởi vì因为我喝酒了,所以不能骑车回家。Yīnwèi wǒ hējiǔle, suǒyǐ bùnéng qí chē huí jiā.Bởi vì đã uống rượu, nên tôi không thể lái xe về nhà.
  667yīn(名)âm u, râm我们坐在阴点儿的地方。Wǒmen zuò zài yīn diǎn er dì dìfāng.Chúng ta ngồi chỗ râm một chút.
  668阴天yīntiān(名)ngày âm u今天是阴天,可能会下雨。Jīntiān shì yīn tiān, kěnéng huì xià yǔ.Hôm nay là một ngày âm u, có thể sẽ mưa.
  669音节yīnjié(名)âm tiết一个汉字是一个音节。Yīgè hànzì shì yīgè yīnjié.Mỗi từ hán tự là một âm tiết.
  670音乐yīnyuè(名)âm nhạc我经常听音乐。Wǒ jīngcháng tīng yīnyuè.Tôi hay nghe nhạc.
  671音乐会yīnyuèhuì(名)buổi hòa nhạc这周末有一个音乐会。Zhè zhōumò yǒuyīgè yīnyuè huì.Cuối tuần này có một buổi hòa nhạc.
  672银行yínháng(名)ngân hàng我去银行换钱。Wǒ qù yínháng huànqián.Tôi đến ngân hàng đổi tiền.
  673银行卡yínhángkǎ(名)thẻ ngân hàng我想办一张银行卡。Wǒ xiǎng bàn yī zhāng yínháng kǎ.Tôi muốn là một cái thẻ ngân hàng.
  674应该yīnggāi(动)nên, đáng她应该快到了。Tā yīnggāi kuài dàole.Chắc hẳn cô ấy sắp đến rồi.
  675英文Yīngwén(名)ngôn ngữ Anh这是一本英文书。Zhè shì yī běn yīngwén shū.Đây là một quyển sách tiếng Anh.
  676英语Yīngyǔ(名)tiếng Anh, ngôn ngữ Anh我学过几年英语。Wǒ xuéguò jǐ nián yīngyǔ.Tôi đã từng học mấy năm tiếng Anh rồi.
  677影片yǐngpiàn(名)phim truyện这部影片讲了什么?Zhè bù yǐngpiàn jiǎngle shénme?Bộ phim này nói về cái gì?
  678影响yǐngxiǎng(名、动)ảnh hưởng这件事对他有很大影响。Zhè jiàn shì duì tā yǒu hěn dà yǐngxiǎng.Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với anh ấy.
  679永远yǒng yuǎn(副)mãi mãi , vĩnh viễn我永远记得你。Wǒ yǒngyuǎn jìdé nǐ.Tôi sẽ nhớ đến bạn mãi mãi.
  680yóu(名)dầu, mỡ, xăng我的车没有油了。Wǒ de chē méiyǒu yóule.Xe tôi hết xăng rồi.
  681游客yóukè(名)khách du lịch, du khách他们都是中国游客。Tāmen dōu shì zhōngguó yóukè.Họ đều là khách du lịch Trung Quốc.
  682友好yǒuhǎo(名、形)bạn tốt; thân thiện我的新同学们都很友好。Wǒ de xīn tóngxuémen dōu hěn yǒuhǎo.Các bạn học mới của tôi đều rất thân thiện.
  683有空儿yǒukòngr(词组)rảnh有空儿常来我家玩。Yǒu kòng er cháng lái wǒjiā wán.Rảnh rỗi thì đến nhà tôi chơi.
  684有人yǒurén(词组)có người, có ai请问,有人在吗?Qǐngwèn, yǒurén zài ma?Xin hỏi, có ai ở đó không?
  685有(一)点儿yǒu(yī)diǎnr(副)có một chút, hơi我有点饿了,我们去吃饭吧。Wǒ yǒudiǎn èle, wǒmen qù chīfàn ba.Tôi hơi đói, chúng ta đi ăn cơm đi.
  686有意思yǒu yìsī(形)có ý nghĩa, hay这个故事很有意思。Zhège gùshì hěn yǒuyìsi.Câu chuyện này rất có ý nghĩa.
  687yòu(副)lại, vừa他今天又起晚了。Tā jīntiān yòu qǐ wǎnle.Hôm nay anh ấy lại dậy muộn rồi.
  688(名)这条河里有很多鱼。Zhè tiáo hé li yǒu hěnduō yú.Con sông này có rất nhiều cá.
  689语言yǔyán(名)ngôn ngữA:这是什么语言?B:这是越南语。A: Zhè shì shénme yǔyán?B: Zhè shì yuènán yǔ.A: Đây là ngôn ngữ gì vậy? B: Đây là tiếng Việt.
  690原来yuánlái(名)ban đầu; thì ra, hóa ra原来你还在。Yuánlái nǐ hái zài.Hóa ra bạn vẫn ở đây.
  691原因yuányīn(名)nguyên nhân我迟到的原因是我的车坏了。Wǒ chídào de yuányīn shì wǒ de chē huàile.Nguyên nhân tôi đến muộn là do xe tôi hỏng rồi.
  692yuàn(名)viện我们晚上去电影院看电影。Wǒmen wǎnshàng qù diànyǐngyuàn kàn diànyǐng.Buổi tối chúng ta đến rạp chiếu phim xem phim đi.
  693院长yuànzhǎng(名)viện trưởng她是这家医院的院长。Tā shì zhè jiā yīyuàn de yuàn zhǎng.Bà ấy là viện trưởng của bệnh viện này.
  694院子yuànzi(名)sân nhỏ, sân trong, vườn我家院子里有一颗苹果树。Wǒ jiā yuànzi li yǒu yī kē píngguǒ shù.Trong vườn nhà tôi có một cây táo.
  695愿意yuànyì(动)đồng ý她愿意帮助我学习汉语。Tā yuànyì bāngzhù wǒ xuéxí hànyǔ.Cô ấy đồng ý giúp tôi học tiếng Hán.
  696月份yuèfèn(名)tháng现在是四月份。Xiànzài shì sì yuèfèn.Bây giờ là tháng 4.
  697月亮yuèliàng(名)mặt trăng每月十五号的月亮都很圆。Měi yuè shíwǔ hào de yuèliàng dōu hěn yuán.Mặt trăng ngày 15 mỗi tháng đều rất tròn.
  698yuè(副)vượt, vượt qua门打不开,我只好越过窗子进去。Mén dǎ bù kāi, wǒ zhǐhǎo yuèguò chuāngzi jìnqù.Không mở được cửa, tôi đành phải thông qua cửa sổ để đi vào.
  699越来越yuè lái yuè(副)càng ngày càng现在来越南旅游的人越来越多。Xiànzài lái yuènán lǚyóu de rén yuè lái yuè duō.Bây giờ người đến Việt Nam du lịch ngày càng nhiều.
  700yún(名)mây夏天的云有多颜色。Xiàtiān de yún yǒu duō yánsè.Mây mùa hạ có rất nhiều màu.

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 21

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  701运动yùndòng(动)vận động多多运动对身体好处。Duōduō yùndòng duì shēntǐ hǎochù.Vận động nhiều sẽ tốt cho cơ thể.
  702zán(代)tôi, ta, mình咱不懂他的话。Zán bù dǒng tā dehuà.Chúng tôi không hiểu lời của anh ấy.
  703咱们zánmen(代)chúng ta, chúng mình咱们一起去吃饭吧。Zánmen yīqǐ qù chīfàn ba.Chúng ta cũng nhau đi ăn cơm đi.
  704zāng(形)bẩn, dơ你的手这么脏,快去洗手吧。Nǐ de shǒu zhème zàng, kuài qù xǐshǒu ba.Tay của bạn bẩn vậy, mau đi rửa tay đi.
  705早餐zǎocān(名)bữa sáng你吃早餐了没?Nǐ chī zǎocānle méi?Bạn ăn sáng chưa?
  706早晨zǎochén(名)buổi sáng, sáng sớm这部电影的票到第二天早晨就卖完了。Zhè bù diànyǐng de piào dào dì èr tiān zǎochén jiù mài wánliǎo.Vé của bộ phim này sáng sớm ngày thứ hai đã bán hết rồi.
  707早就zǎo jiù(副)sớm đã, từ lâu这个信息我早就知道了。Zhège xìnxī wǒ zǎo jiù zhīdàole.Tin tức này tôi sớm đã biết rồi.
  708怎么办zěnme bàn(词组)làm thế nào怎么办才让你开心呢?Zěnme bàn cái ràng nǐ kāixīn ní?Phải làm sao mới khiến bạn vui đây.
  709怎么样zěnmeyàng(代)như thế nào, làm sao今天天气怎么样?Jīntiān tiānqì zěnme yàng?Thời tiết hôm nay thế nào?
  710怎样zěnyàng(代)như thế nào, làm sao不知该怎样做才好。Bùzhī gāi zěnyàng zuò cái hǎo.Không biết phải làm sao mới tốt.
  711zhàn(动)chiếm这辆车太占地方了。Zhè liàng chē tài zhàn dìfāngle.Chiếc xe này chiếm nhiều chỗ quá rồi.
  712zhàn(动)đứng, chiến đấu你站在这儿等我。Nǐ zhàn zài zhè’er děng wǒ.Bạn đứng ở đây đợi tôi.
  713站住zhànzhù(动)đứng yên, đứng lại你站住,我还没说完。Nǐ zhànzhù, wǒ hái méi shuō wán.Bạn đứng lại, tôi vẫn chưa nói xong.
  714cháng(形)dài这条路很长。Zhè tiáo lù hěn zhǎng.Con đường này rất dài.
  715长大zhǎngdà(形)lớn lên, khôn lớn长大以后,我才发现,做大人真不容易。Zhǎng dà yǐhòu, wǒ cái fāxiàn, zuò dàrén zhēn bù róngyì.Sau khi lớn lên, tôi mới phát hiện, làm người lớn thật không dễ dàng.
  716找出zhǎochū(动)tìm ra那本书我找出来了。Nà běn shū wǒ zhǎo chūláile.Tôi tìm ra quyển sách đó rồi.
  717照顾zhàogù(动)chăm sóc妈妈在照顾孩子。Māmā zài zhàogù háizi.Người mẹ đang chăm sóc con cái.
  718照片zhàopiàn(名)tấm ảnh, bức ảnh这张照片是我买的。Zhè zhāng zhàopiàn shì wǒ mǎi de.Bức ảnh này là do tôi mua.
  719照相zhàoxiàng(名)chụp ảnh, chụp hình我特别喜欢照相。Wǒ tèbié xǐhuān zhàoxiàng.Tôi đặc biệt thích chụp ảnh.
  720这么zhème(代)như thế, như vậy, như này这么多的水果,你能吃完吗?Zhème duō de shuǐguǒ, nǐ néng chī wán ma?Hoa quả nhiều như vậy, bạn có thể ăn hết không?
  721这时候/这时zhè shíhòu|zh è shí(代)lúc đó, lúc đấy, lúc này这时候我很饿,什么都可以吃。Zhè shíhòu wǒ hěn è, shénme dōu kěyǐ chī.Lúc đó tôi rất đói,
  722这样zhèyàng(代)như vậy, như thế, như này你这样的做开心吗?Nǐ zhèyàng de zuò kāixīn ma?Bạn làm như vậy có vui không?
  723真正zhēnzhèng(形)chân chính怎么样才算是真正的朋友?Zěnme yàng cái suànshì zhēnzhèng de péngyǒu?Thế nào mới gọi là người bạn chân chính?
  724正常zhèngcháng(形)bình thường, như thường他不吃早饭是很正常的事。Tā bù chī zǎofàn shì hěn zhèngcháng de shì.Anh ấy không ăn sáng là chuyện rất bình thường.
  725正好zhènghǎo(形)vừa vặn, đúng lúc这双鞋我穿正好。Zhè shuāng xié wǒ chuān zhènghǎo.Đôi giày này tôi đi vừa.
  726正确zhèngquè(形)chính xác, đúng đắn这是不是正确答案呢?Zhè shì bùshì zhèngquè dá’àn ne?Đây có phải là đáp án chính xác không?
  727正是zhèng shì(形)đúng là, chính là这房子正是她所想象的样子。Zhè fángzi zhèng shì tā suǒ xiǎngxiàng de yàngzi.Căn phòng này chính là những gì mà tôi vẫn tưởng tượng.
  728直接zhíjiē(形)trực tiếp他不听我的话而直接行动。Tā bù tīng wǒ dehuà ér zhíjiē xíngdòng.Anh ấy không nghe lời tôi mà trực tiếp hành động.
  729zhǐ(副)chỉ, chỉ có只有我在这儿。Zhǐyǒu wǒ zài zhè’er.Chỉ có tôi ở đây.
  730只能zhǐ néng(副)chỉ có thể她没在家,我只能等她回来再问。Tā méi zàijiā, wǒ zhǐ néng děng tā huílái zài wèn.Cô ấy không ở nhà, tôi chỉ đành đợi cô ấy quay về rồi mới hỏi.
  731只要zhǐyào(连)chỉ cần只要你不放弃一定会走到最后。Zhǐyào nǐ bù fàngqì yīdìng huì zǒu dào zuìhòu.Chỉ cần bạn không có cuộc thì nhất định sẽ đi đến cuối cùng.
  732zhǐ(名)giấy这本书有几张纸?Zhè běn shū yǒu jǐ zhāng zhǐ?Cuốn sách này có bao nhiêu trang giấy?

  Bảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới phần 22

  STTTừ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Từ vựng  HSK 2 mớiTừ loại Từ vựng  HSK 2 mớiNghĩa tiếng Việt  Từ vựng  HSK 2 mớiMẫu câu tiếng Trung minh họa cách dùng  Từ vựng  HSK 2 mớiPhiên âm Mẫu câu tiếng Trung Từ vựng HSK 2 mớiGiải nghĩa tiếng Trung mẫu câu tiếng Trung Từ vựng  HSK 2 mới
  733中餐zhōngcān(名)bữa trưa中餐有什么菜啊?Zhōngcān yǒu shé me cài a?Bữa trưa có những món gì?
  734中级zhōngjí(名)trung cấp我现在学汉语中级。Wǒ xiànzài xué hànyǔ zhòng jí.Bây giờ tôi đang học tiếng Hán trung cấp.
  735中年zhōngnián(名)trung niên中年人不太喜欢年轻人的音乐。Zhōng nián rén bù tài xǐhuān niánqīng rén de yīnyuè.Người trung tuổi không thích âm nhạc của giới trẻ lắm.
  736中小学zhōng-xiǎoxué(名)tiểu học và trung học中小学生很喜欢去公园玩。Zhōng xiǎoxuéshēng hěn xǐhuān qù gōngyuán wán.Học sinh tiểu học và trung học rất thích đi công viên chơi.
  737中心zhōngxīn(名)trung tâm, vị trí hạt nhân我在汉语中心学汉语。Wǒ zài hànyǔ zhòng xīn xué hànyǔ.Tôi học tiếng Trung ở một trung tâm tiếng Trung.
  738中医zhōngyī(名)Đông y, y học phương Đông中医和西医有很多不同点。Zhōngyī hé xīyī yǒu hěnduō bùtóng diǎn.Đông y và Tây y có rất nhiều điểm khác nhau.
  739重点zhòngdiǎn(名)trọng điểm这是一所重点高中。Zhè shì yī suǒ zhòngdiǎn gāozhōng.Đây là là một trường cấp 3 trọng điểm.
  740重视zhòngshì(动)coi trọng, chú trọng我们都很重视这次比赛的结果。Wǒmen dōu hěn zhòngshì zhè cì bǐsài de jiéguǒ.Chúng tôi đều rất coi trọng kết quả của trận đấu lần này.
  741zhōu(量)tuần我一周回家一次。Wǒ yīzhōu huí jiā yì cì.Tôi một tuần về nhà một lần.
  742周末zhōumò(名)cuối tuần周末我会在家里吃饭。Zhōumò wǒ huì zài jiālǐ chīfàn.Cuối tuần tôi sẽ ăn cơm ở nhà.
  743周年zhōunián(名)đầy năm, năm tròn公司在举行五十周年活动。Gōngsī zài jǔxíng wǔshí zhōunián huódòng.Công ty đang tổ chức hoạt động tròn 50 năm.
  744主人zhǔ·rén(名)chủ nhân, chủ sở hữu他是这套房子的主人。Tā shì zhè tào fángzi de zhǔrén.Anh ấy là chủ sở hữu của nhà này.
  745主要zhǔyào(形)chủ yếu学生的主要任务是学习。Xuéshēng de zhǔyào rènwù shì xuéxí.Nhiệm vụ chủ yếu của học sinh là học tập.
  746住房zhùfáng(名)nhà ở, phòng ở他住房怎么样?Tā zhùfáng zěnme yàng?Nhà ở của anh ấy như thế nào?
  747住院zhùyuàn(动)nằm viện, nhập viện我奶奶生病住院了。Wǒ nǎinai shēngbìng zhùyuànle.Bà của tôi bị bệnh phải nhập viện rồi.
  748zhuāng(动)đựng我的包里装了两本书。Wǒ de bāo lǐ zhuāngle liǎng běn shū.Trong túi của tôi đựng hai quyển sách.
  749准确zhǔnquè(形)chuẩn xác, chính xác他的发言还不够准确。Tā de fǎ yán hái bùgòu zhǔnquè.Phát âm của anh ấy vẫn còn chưa đủ chính xác.
  750自己zìjǐ(代)tự mình, tự bản thân这道菜是我自己做的。Zhè dào cài shì wǒ zìjǐ zuò de.Món này là tôi tự mình làm.
  751自行车zìxíngchē(名)xe đạp我爸爸给弟弟买了一辆自行车。Wǒ bàba gěi dìdì mǎile yī liàng zìxíngchē.Bố tôi mua cho em trai một chiếc xe đạp.
  752自由zìyóu(形)tự do我想要自由的生活。Wǒ xiǎng yào zìyóu de shēnghuó.Tôi muốn một cuộc sống tự do.
  753字典zìdiǎn(名)tự điển我为学汉语买了一本字典。Wǒ wéi xué hànyǔ mǎile yī běn zìdiǎn.Tôi đã mua quyển tự điển này để học tiếng Trung.
  754走过zǒuguò(动)đi qua, bước qua他从我身边走过。Tā cóng wǒ shēnbiān zǒuguò.Anh ấy đi lướt qua người tôi.
  755走进zǒujìn(动)đi vào, bước vào她走进房间。Tā zǒu jìn fángjiān.Cô ấy đi vào phòng.
  756走开zǒukāi(动)đi ra, tránh ra他在门口等了一会儿就走开了。Tā zài ménkǒu děngle yīhuǐ’er jiù zǒu kāile.Anh ấy đợi ở cửa một lúc rồi đi.
  757(动)thuê, mướn我租了一辆车。Wǒ zūle yī liàng chē.Tôi đã thuê một chiếc xe.
  758(名)tổ, nhóm他们两人是一个组的。Tāmen liǎng rén shì yīgè zǔ de.Hai người họ là một nhóm.
  759组成zǔchéng(动)cấu thành, tạo thành我和朋友们组成了一个学习小组。Wǒ hé péngyǒumen zǔchéngle yīgè xuéxí xiǎozǔ.Tôi và bạn bè tạo thành một nhóm học tập.
  760组长zǔzhǎng(名)tổ trưởng, nhóm trưởng我是小组的组长。Wǒ shì xiǎozǔ de zǔ zhǎng.Tôi là nhóm trưởng của nhóm.
  761zuǐ(名)miệng他嘴上不说但心里也同意了。Tā zuǐ shàng bù shuō dàn xīnlǐ yě tóngyìle.Anh ấy miệng không nói gì nhưng trong lòng thì đồng ý rồi.
  762最近zuìjìn(名)gần đây你最近忙吗?Nǐ zuìjìn máng ma?Gần đây bạn có bận không?
  763作家zuòjiā(名)tác giả, nhà văn他是一位很有名的作家。Tā shì yī wèi hěn yǒumíng de zuòjiā.Anh ấy là nhà văn rất nổi tiếng.
  764作文zuòwén(名)bài văn老师让我们回家写一篇作文。Lǎoshī ràng wǒmen huí jiā xiě yī piān zuòwén.Thầy giáo bảo chúng tôi về nhà viết một bài văn.
  765作业zuòyè(名)bài tập你的作业写完了没?Nǐ de zuòyè xiě wánliǎo méi?Bài tập bạn làm xong chưa?
  766作用zuòyòng(名、动)công dụng你说那种药有什么作用?Nǐ shuō nà zhǒng yào yǒu shé me zuòyòng?Bạn nói xem loại thuốc này có công dụng gì?
  767zuò(量)tòa这是一座教学楼。Zhè shì yīzuò jiàoxué lóu.Đây là một tòa nhà dạy học.
  768座位zuò·wèi(名)chỗ ngồi你的座位是几号?Nǐ de zuòwèi shì jǐ hào?Chỗ ngồi của bạn là số mấy?
  769做到zuòdào(动)làm được我相信你能做到。Wǒ xiāngxìn nǐ néng zuò dào.Tôi tin bạn có thể làm được.
  770做法zuò·fǎ(名)cách làm这菜的做法是什么?Zhè cài de zuòfǎ shì shénme?Cách làm của món này là gì?
  771做饭zuòfàn(动)nấu cơm你会做饭吗?Nǐ huì zuò fàn ma?Bạn biết nấu cơm không?

  Để có thể luyện thi HSK online miễn phí, luyện thi HSK miễn phí và học tiếng Trung miễn phí cũng như học tiếng Trung online miễn phí cùng Thầy Vũ thì các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ các bộ sách giáo trình sau đây của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Các bộ sách giáo trình trên cùng với các tác phẩm của Tác giả Nguyễn Minh Vũ đều được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống phân phối sách tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn gồm 3 cơ sở sau đây.

  Các bạn học viên chú ý làm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 được chia sẻ miễn phí ngay trong các link dưới.

  Sau đây là phần luyện tập kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung thông qua các bài tập ứng dụng thực tế để học viên có thể vận dụng linh hoạt các từ vựng HSK 2 mới vào trong thực tế.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 ứng dụng thực tế được đưa ra ngay sau khi các bạn học viên học xong 500 từ vựng HSK 1 mới và hơn 700 từ vựng HSK 2 mới.

  可调整利率抵押贷款可能意味着在一段时间内每月支付较低的费用。确保您完全了解风险。

  传统 30 年期抵押贷款的平均固定利率为 4.67%,高于 11 月的 3% 以下,是自 2018 年底以来的最高水平。

  相比之下,5/1 可调整利率抵押贷款的初始利率为 3.5%。

  虽然 ARM 对某些购房者来说很有意义,但值得评估它是否最适合您的情况。

  随着利率上升,购房者可能很想探索可调整利率的抵押贷款。

  所谓的 ARM 的吸引力在于其初始利率低于传统的 30 年期固定利率抵押贷款。然而,这个比率可能会在未来发生变化——而且不一定对你有利。

  纽约 Creative Financial Concepts 规划总监、认证理财规划师 David Mendels 表示:“在具体条款上,利率可以上涨多少以及上涨速度存在很大差异。” “没有人能预测利率会发生什么,但有一点很清楚——上行空间比下行空间大得多。”

  从历史角度来看,利率仍然很低,但在已经对购房者构成负担能力挑战的房地产市场中,利率一直在上升。根据 Realtor.com 的数据,美国房屋的中位标价为 405,000 美元,比一年前上涨 14%。

  根据圣路易斯联邦储备银行的数据,30 年期抵押贷款的平均固定利率为 4.67%,高于 11 月份的 3% 以下,是自 2018 年底以来的最高水平。相比之下,一款流行的 ARM 的平均引入率为 3.5%。

  有了这些抵押贷款,初始利率在一段时间内是固定的。

  之后,利率可能会上升或下降,或保持不变。这种不确定性使得 ARM 比固定利率抵押贷款更具风险。无论您使用 ARM 购买房屋还是为您已经拥有的房屋的贷款再融资,这都是正确的。

  如果您正在探索 ARM,则需要了解一些事项。

  除了知道利率何时开始改变以及多久改变一次,您还需要知道调整的幅度以及收取的最高利率是多少。

  “不要只考虑增加 1% 或 2%,”孟德尔斯说。 “你能应付最大的增长吗?”

  抵押贷款人使用一个指数并添加一个商定的百分点(称为保证金)以得出您支付的总利率。常用的基准包括一年期 Libor,代表伦敦银行同业拆借利率,或一年期国库券的每周收益率。

  因此,如果贷方使用的指数为 1%,而您的保证金为 2.75%,您将支付 3.75%。使用 5/1 ARM 五年后,如果指数为 2%,那么您的总数将为 4.75%。但是,如果该指数在五年后达到 5% 呢?您的利率是否会大幅上涨取决于您的合同条款。

  ARM 通常对年度调整和贷款期限设置上限。但是,它们可能因贷方而异,因此充分了解您的贷款条款非常重要。

  抵押贷款经纪人 Rinaldi Group 的总裁兼创始人斯蒂芬·里纳尔迪 (Stephen Rinaldi) 说:“如果你以低首付购买 ARM,我也会担心。” “如果市场因任何原因而调整并且房屋价值下跌,您可能会被淹没在房子的水下,无法摆脱 ARM。”

  Rinaldi 说,ARM 往往对更昂贵的房屋最有意义,因为初始费率每年节省的金额可能是数千美元。

  “3.5% 和 5% 之间的差异可能是每月 400 美元,”里纳尔迪说。 “在 7/1 ARM 上,这可能意味着每年节省 5,000 美元或总共节省 35,000 美元,所以我可以看到其中的逻辑。”

  他说,对于大约 200,000 美元以下的抵押贷款,节省的资金较少,可能不值得选择 ARM 而不是固定利率。

  “我认为每月节省 100 美元左右的风险不值得,”里纳尔迪说。

  帮助您在大学毕业后找到完美公寓的 10 条提示。

  恭喜!你做到了!你大学毕业并获得学位。但是,一旦所有的大学毕业派对和与朋友的最后聚会结束,就该犹豫地盯着你生活的下一个阶段了。是时候买你的第一套公寓了。

  我们很多人大致知道我们想去哪里——“我要搬到纽约!”或“我要去芝加哥!”

  但我们大多数人都不知道我们在做什么。

  在学校里的所有努力可能帮助你找到了你梦想中的工作,但它不会帮助你找到你梦想中的公寓。这取决于你。

  “搬到洛杉矶会遇到很多独特的挑战,”刚从雪城大学毕业的凯蒂·戈拉斯基 (Katie Goralski) 说。 “[我和我的室友] 一直在寻找一个既能满足我们的安全需求又能满足预算需求的区域。”

  Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 ứng dụng thực tế được trình bày chi tiết ngay dưới. Các bạn hãy dựa vào phần phiên âm tiếng Trung này để tìm ra các từ vựng HSK chưa được học nhé.

  Kě tiáozhěng lìlǜ dǐyā dàikuǎn kěnéng yìwèizhe zài yīduàn shíjiān nèi měi yuè zhīfù jiào dī de fèiyòng. Quèbǎo nín wánquán liǎojiě fēngxiǎn.

  Chuántǒng 30 nián qí dǐyā dàikuǎn de píngjūn gùdìng lìlǜ wèi 4.67%, Gāo yú 11 yuè de 3% yǐxià, shì zì 2018 niándǐ yǐlái de zuìgāo shuǐpíng.

  Xiāng bǐ zhī xià,5/1 kě tiáozhěng lìlǜ dǐyā dàikuǎn de chūshǐ lìlǜ wèi 3.5%.

  Suīrán ARM duì mǒu xiē gòufáng zhě lái shuō hěn yǒu yìyì, dàn zhídé pínggū tā shìfǒu zuì shìhé nín de qíngkuàng.

  Suízhe lìlǜ shàngshēng, gòufáng zhě kěnéng hěn xiǎng tànsuǒ kě tiáozhěng lìlǜ de dǐyā dàikuǎn.

  Suǒwèi de ARM de xīyǐn lì zàiyú qí chūshǐ lìlǜ dī yú chuántǒng de 30 nián qí gùdìng lìlǜ dǐyā dàikuǎn. Rán’ér, zhège bǐlǜ kěnéng huì zài wèilái fāshēng biànhuà——érqiě bù yīdìng duì nǐ yǒulì.

  Niǔyuē Creative Financial Concepts guīhuà zǒngjiān, rènzhèng lǐcái guīhuà shī David Mendels biǎoshì:“Zài jùtǐ tiáokuǎn shàng, lìlǜ kěyǐ shàngzhǎng duōshǎo yǐjí shàngzhǎng sùdù cúnzài hěn dà chāyì.” “Méiyǒu rén néng yùcè lìlǜ huì fāshēng shénme, dàn yǒu yīdiǎn hěn qīngchǔ——shàngxíng kōngjiān bǐ xiàxíng kōngjiān dà dé duō.”

  Cóng lìshǐ jiǎodù lái kàn, lìlǜ réngrán hěn dī, dàn zài yǐjīng duì gòufáng zhě gòuchéng fùdān nénglì tiǎozhàn de fángdìchǎn shìchǎng zhōng, lìlǜ yīzhí zài shàngshēng. Gēnjù Realtor.Com de shùjù, měiguó fángwū de zhōng wèi biāojià wèi 405,000 měiyuán, bǐ yī nián qián shàngzhǎng 14%.

  Gēnjù shènglùyìsī liánbāng chúbèi yínháng de shùjù,30 nián qí dǐyā dàikuǎn de píngjūn gùdìng lìlǜ wèi 4.67%, Gāo yú 11 yuèfèn de 3% yǐxià, shì zì 2018 niándǐ yǐlái de zuìgāo shuǐpíng. Xiāng bǐ zhī xià, yī kuǎn liúxíng de ARM de píngjūn yǐnrù lǜ wèi 3.5%.

  Yǒule zhèxiē dǐyā dàikuǎn, chūshǐ lìlǜ zài yīduàn shíjiān nèi shì gùdìng de.

  Zhīhòu, lìlǜ kěnéng huì shàngshēng huò xiàjiàng, huò bǎochí bù biàn. Zhè zhǒng bù quèdìng xìng shǐdé ARM bǐ gùdìng lìlǜ dǐyā dàikuǎn gèng jù fēngxiǎn. Wúlùn nín shǐyòng ARM gòumǎi fángwū háishì wèi nín yǐjīng yǒngyǒu de fángwū de dàikuǎn zài róngzī, zhè dōu shì zhèngquè de.

  Rúguǒ nín zhèngzài tànsuǒ ARM, zé xūyào liǎo jiè yīxiē shìxiàng.

  Chúle zhīdào lìlǜ hé shí kāishǐ gǎibiàn yǐjí duōjiǔ gǎibiàn yīcì, nín hái xūyào zhīdào tiáozhěng de fúdù yǐjí shōuqǔ de zuìgāo lìlǜ shì duōshǎo.

  “Bùyào zhǐ kǎolǜ zēngjiā 1% huò 2%,” mèng dé’ěr sī shuō. “Nǐ néng yìngfù zuìdà de zēngzhǎng ma?”

  Dǐyā dàikuǎn rén shǐyòng yīgè zhǐshù bìng tiānjiā yīgè shāngdìng de bǎifēndiǎn (chēng wèi bǎozhèngjīn) yǐ dé chū nín zhīfù de zǒng lìlǜ. Chángyòng de jīzhǔn bāokuò yī nián qí Libor, dàibiǎo lúndūn yínháng tóngyè chāijiè lìlǜ, huò yī nián qí guókùquàn de měi zhōu shōuyì lǜ.

  Yīncǐ, rúguǒ dàifāng shǐyòng de zhǐshù wèi 1%, ér nín de bǎozhèngjīn wèi 2.75%, Nín jiāng zhīfù 3.75%. Shǐyòng 5/1 ARM wǔ nián hòu, rúguǒ zhǐshù wèi 2%, nàme nín de zǒngshù jiāng wèi 4.75%. Dànshì, rúguǒ gāi zhǐshù zài wǔ nián hòu dádào 5% ne? Nín de lìlǜ shìfǒu huì dàfú shàngzhǎng qǔjué yú nín de hétóng tiáokuǎn.

  ARM tōngcháng duì niándù tiáozhěng hé dàikuǎn qíxiàn shèzhì shàngxiàn. Dànshì, tāmen kěnéng yīn dàifāng ér yì, yīncǐ chōngfèn liǎojiě nín de dàikuǎn tiáokuǎn fēicháng zhòngyào.

  Dǐyā dàikuǎn jīngjì rén Rinaldi Group de zǒngcái jiān chuàngshǐ rén sīdìfēn·lǐ nà ěr dí (Stephen Rinaldi) shuō:“Rúguǒ nǐ yǐ dī shǒufù gòumǎi ARM, wǒ yě huì dānxīn.” “Rúguǒ shìchǎng yīn rènhé yuányīn ér tiáozhěng bìngqiě fángwū jiàzhí xiàdié, nín kěnéng huì bèi yānmò zài fángzi de shuǐ xià, wúfǎ bǎituō ARM.”

  Rinaldi shuō,ARM wǎngwǎng duì gèng ángguì de fángwū zuì yǒu yìyì, yīnwèi chūshǐ fèi lǜ měinián jiéshěng de jīn’é kěnéng shì shù qiān měiyuán.

  “3.5% Hé 5% zhī jiān de chāyì kěnéng shì měi yuè 400 měiyuán,” lǐ nà ěr dí shuō. “Zài 7/1 ARM shàng, zhè kěnéng yìwèizhe měinián jiéshěng 5,000 měiyuán huò zǒnggòng jiéshěng 35,000 měiyuán, suǒyǐ wǒ kěyǐ kàn dào qízhōng de luójí.”

  Tā shuō, duìyú dàyuē 200,000 měiyuán yǐxià de dǐyā dàikuǎn, jiéshěng de zījīn jiào shǎo, kěnéng bù zhídé xuǎnzé ARM ér bùshì gùdìng lìlǜ.

  “Wǒ rènwéi měi yuè jiéshěng 100 měiyuán zuǒyòu de fēngxiǎn bù zhídé,” lǐ nà ěr dí shuō.

  Bāngzhù nín zài dàxué bìyè hòu zhǎodào wánměi gōngyù de 10 tiáo tíshì.

  Gōngxǐ! Nǐ zuò dàole! Nǐ dàxué bìyè bìng huòdé xuéwèi. Dànshì, yīdàn suǒyǒu de dàxué bìyè pàiduì hé yǔ péngyǒu de zuìhòu jùhuì jiéshù, jiù gāi yóuyù de dīngzhe nǐ shēnghuó de xià yīgè jiēduànle. Shì shíhòu mǎi nǐ de dì yī tào gōngyùle.

  Wǒmen hěnduō rén dàzhì zhīdào wǒmen xiǎng qù nǎlǐ——“wǒ yào bān dào niǔyuē!” Huò “wǒ yào qù zhījiāgē!”

  Dàn wǒmen dà duōshù rén dōu bù zhīdào wǒmen zài zuò shénme.

  Zài xuéxiào lǐ de suǒyǒu nǔlì kěnéng bāngzhù nǐ zhǎodàole nǐ mèngxiǎng zhōng de gōngzuò, dàn tā bù huì bāngzhù nǐ zhǎodào nǐ mèngxiǎng zhōng de gōngyù. Zhè qǔjué yú nǐ.

  “Bān dào luòshānjī huì yù dào hěnduō dútè de tiǎozhàn,” gāng cóng xuě chéng dàxué bìyè de kǎi dì·gē lā sī jī (Katie Goralski) shuō. “[Wǒ hé wǒ de shìyǒu] yīzhí zài xúnzhǎo yīgè jì néng mǎnzú wǒmen de ānquán xūqiú yòu néng mǎnzú yùsuàn xūqiú de qūyù.”

  Đáp án bài giảng luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập ứng dụng thực tế này sẽ giúp học viên dễ dàng so sánh và đối chiếu với bài làm của bạn một cách nhanh chóng.

  Một khoản thế chấp lãi suất có thể điều chỉnh có thể có nghĩa là một khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn trong một thời gian. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro.

  Lãi suất cố định trung bình cho khoản thế chấp 30 năm truyền thống là 4,67%, tăng từ mức dưới 3% vào tháng 11 và cao nhất kể từ cuối năm 2018.

  Để so sánh, tỷ lệ ban đầu đối với khoản thế chấp tỷ lệ 5/1 có thể điều chỉnh là 3,5%.

  Mặc dù ARM có thể có ý nghĩa đối với một số người mua nhà, nhưng bạn nên đánh giá xem nó có hoạt động tốt nhất cho tình huống của bạn hay không.

  Khi lãi suất tăng lên, có thể hấp dẫn người mua nhà tìm hiểu các khoản thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh được.

  Sự hấp dẫn của ARM, như cách gọi của nó, có thể là lãi suất ban đầu thấp hơn so với hình thức thế chấp lãi suất cố định truyền thống trong 30 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ đó có thể thay đổi – và không nhất thiết có lợi cho bạn.

  Nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận David Mendels, giám đốc kế hoạch của Creative Financial Con Concept ở New York, cho biết: “Có rất nhiều sự thay đổi trong các điều khoản cụ thể về tỷ lệ có thể tăng lên bao nhiêu và nhanh như thế nào. “Không ai có thể dự đoán tỷ giá sẽ làm gì, nhưng có một điều rõ ràng – có rất nhiều dư địa về mặt tăng hơn là về mặt giảm.”

  Theo quan điểm lịch sử, lãi suất vẫn ở mức thấp nhưng đã tăng lên trong bối cảnh thị trường nhà ở đang đặt ra những thách thức về khả năng chi trả cho người mua. Giá niêm yết trung bình của một ngôi nhà ở Mỹ là 405.000 USD, tăng 14% so với một năm trước, theo Realtor.com.

  Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Để so sánh, tỷ lệ giới thiệu trung bình trên một ARM phổ biến là 3,5%.

  Với những khoản thế chấp này, lãi suất ban đầu được cố định trong một khoảng thời gian nhất định.

  Sau đó, tỷ giá có thể tăng hoặc giảm, hoặc không thay đổi. Sự không chắc chắn đó làm cho ARM trở thành một đề xuất rủi ro hơn so với một khoản thế chấp lãi suất cố định. Điều này đúng cho dù bạn sử dụng ARM để mua nhà hay để tái cấp vốn cho một khoản vay đối với ngôi nhà bạn đã sở hữu.

  Nếu bạn đang khám phá một ARM, có một số điều cần biết.

  Ngoài việc biết khi nào lãi suất có thể bắt đầu thay đổi và tần suất ra sao, bạn cần biết mức điều chỉnh đó có thể là bao nhiêu và mức lãi suất tối đa có thể là bao nhiêu.

  “Đừng chỉ nghĩ về mức tăng 1% hoặc 2%,” Mendels nói. “Bạn có thể đối phó với mức tăng tối đa không?”

  Những người cho vay cầm cố sử dụng một chỉ số và thêm một điểm phần trăm đã thỏa thuận (gọi là ký quỹ) để đạt được tổng tỷ lệ bạn phải trả. Các điểm chuẩn thường được sử dụng bao gồm Libor một năm, là viết tắt của Lãi suất liên ngân hàng London, hoặc lợi tức hàng tuần trên tín phiếu kho bạc kỳ hạn một năm.

  Vì vậy, nếu chỉ số mà người cho vay sử dụng là 1% và lợi nhuận của bạn là 2,75%, bạn sẽ phải trả 3,75%. Sau 5 năm với ARM 5/1, nếu chỉ số này ở mức 2%, tổng số của bạn sẽ là 4,75%. Nhưng nếu chỉ số này ở mức 5% sau 5 năm? Liệu lãi suất của bạn có thể tăng cao như vậy hay không phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng của bạn.

  ARM thường đi kèm với các giới hạn về điều chỉnh hàng năm và trong suốt thời hạn của khoản vay. Tuy nhiên, chúng có thể khác nhau giữa các bên cho vay, điều này làm cho điều quan trọng là bạn phải hiểu đầy đủ các điều khoản cho khoản vay của mình.

  Stephen Rinaldi, chủ tịch và người sáng lập của Rinaldi Group, một nhà môi giới thế chấp cho biết: “Tôi cũng sẽ lo lắng nếu bạn thực hiện một ARM với mức thanh toán thấp hơn. “Nếu thị trường điều chỉnh vì bất kỳ lý do gì và giá trị nhà giảm xuống, bạn có thể ở dưới nước trong nhà và không thể thoát ra khỏi ARM”.

  Rinaldi cho biết ARM có xu hướng có ý nghĩa nhất đối với những ngôi nhà đắt tiền hơn vì số tiền tiết kiệm được với tỷ lệ ban đầu có thể lên đến hàng nghìn đô la một năm.

  “Chênh lệch giữa 3,5% và 5% có thể là 400 đô la một tháng,” Rinaldi nói. “Trên ARM 7/1, điều đó có nghĩa là tiết kiệm 5.000 đô la một năm hoặc 35.000 đô la hoàn toàn, vì vậy tôi có thể thấy logic trong đó.”

  Đối với khoản thế chấp dưới 200.000 đô la, số tiền tiết kiệm được sẽ ít hơn và có thể không đáng để lựa chọn ARM theo tỷ lệ cố định, ông nói.

  Rinaldi nói: “Tôi không nghĩ rằng việc tiết kiệm 100 đô la Mỹ hoặc lâu hơn một tháng là điều đáng mạo hiểm.

  10 lời khuyên giúp bạn tìm được căn hộ ưng ý sau khi học đại học.

  Chúc mừng! Bạn làm được rồi! Bạn đã tốt nghiệp đại học và lấy bằng của mình. Nhưng một khi tất cả các bữa tiệc tốt nghiệp đại học và các buổi đi chơi cuối cùng với bạn bè của bạn kết thúc, đã đến lúc bạn nên ngập ngừng nhìn sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình. Đã đến lúc nhận căn hộ đầu tiên của bạn.

  Rất nhiều người trong chúng ta biết đại khái nơi mình muốn đến – “Tôi đang chuyển đến New York!” hoặc “Tôi đi Chicago!”

  Nhưng hầu hết chúng ta đều không biết mình đang làm gì.

  Tất cả những công việc khó khăn ở trường có thể đã giúp bạn tìm được công việc mơ ước, nhưng nó sẽ không giúp bạn tìm được căn hộ mơ ước của mình. Tùy bạn.

  Katie Goralski, một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Syracuse, cho biết: “Chuyển đến LA có rất nhiều thách thức độc đáo. ”[Bạn cùng phòng của tôi và tôi] liên tục tìm kiếm một khu vực phù hợp với nhu cầu an toàn và ngân sách của chúng tôi.”

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến lớp luyện thi HSK miễn phí, lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đề tổng hợp Từ vựng HSK 2 mới theo HSK 9 cấp. Các bạn hãy tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt học thật nhanh và bổ sung hoàn thiện các từ vựng tiếng Trung HSK mới trên cơ sở 300 từ vựng HSK cũ nhé.

  Ngoài những từ vựng HSK 2 mới ở trên ra thì các bạn cần nhanh chóng học kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6 trong thời gian nhanh nhất có thể nhé. Mục tiêu của chúng ta là tối thiểu HSK cấp 6 để từ đó tạo bàn đáp thi lên chứng chỉ tiếng Trung HSK 7, HSK 8 và cuối cùng đích đến của chúng ta là HSK cấp 9.

  Đối với các lớp luyện thi HSK 4 online miễn phí Thầy Vũ đặc biệt quan tâm và chú trọng tới vấn đề ngữ pháp tiếng Trung HSK 4, do đó các bạn sẽ được học thêm chuyên sâu hơn các vấn đề ngữ pháp HSK cấp 4 trong 7 bài giảng mở rộng bên dưới.

  Để bổ sung thêm kiến thức cho giáo án bài giảng tổng hợp từ vựng HSK 2 mới này chúng ta cần tích lũy thêm kiến thức thông qua các bài giảng miễn phí dưới đây.

  Bên cạnh những kiến thức từ vựng tiếng Trung HSK 2 trên ra các bạn nên học thêm các từ vựng tiếng Trung thương mại thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế sau đây.

  Các bạn cũng nên làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế sau đây để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án lớp luyện thi HSK online miễn phí chuyên đề học từ vựng HSK 2 mới nhé.

  Các bạn chú ý làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 ứng dụng thực tế sau đây để hỗ trợ thêm cho kiến thức từ vựng HSK 2 mới được toàn diện hơn nhé.

  Bạn nào còn chút ít thời gian thì đọc thêm bài chia sẻ về các lỗi sai phổ biến khi xây dựng thương hiệu trong link dưới.

  5 lỗi sai phổ biến khi xây dựng thương hiệu

  Vậy là chúng ta vừa đi xong chương trình giảng dạy tiếng Trung HSK 2 online miễn phí rồi. Thầy Vũ sẽ tạm dừng bài giảng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai. Các bạn chú ý theo dõi Thầy Vũ mỗi ngày trên website luyện thi HSK online miễn phí này nhé, thân ái chào tạm biệt các bạn.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức
  Tần số cập nhập nội dung giáo án
  Lộ trình đào tạo bài bản chuyên nghiệp
  Từ vựng tiếng Trung rất phong phú

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Giáo án bài giảng từ vựng HSK 2 mới của Thầy Vũ vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK 2 mới, cụ thể là hơn 700 từ vựng tiếng Trung mới trên cơ sở nền tảng 300 từ vựng HSK 2 cũ hồi xưa. Thông qua tài liệu học từ vựng tiếng Trung HSK 2 mới này chúng ta đã có thể tự tin trước các kỳ thi HSK cấp 2 được tổ chức tại tất cả điểm thi HSK toàn quốc. Tuy nhiên, HSK cấp 2 không phải là mục tiêu của các bạn học viên ChineMaster mà là HSK cấp 6 là tối thiểu cho đến HSK cấp 7, HSK 8 và HSK cấp 9. Do đó, chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 2 chỉ là một cột mốc mà chúng ta kinh qua mà thôi. Tất cả học viên trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster đều được hưởng mức học phí 0 VND và học theo lộ trình được Thầy Vũ thiết kế bài bản & chuyên nghiệp đảm bảo thi đậu chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp. Đây thật sự là một thông tin vô cùng hữu ích, bài chia sẻ này rất xứng đáng được nhận đánh giá 5 sao.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Giáo án bài giảng từ vựng HSK 2 mới của Thầy Vũ vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK 2 mới, cụ thể là hơn 700 từ vựng tiếng Trung mới trên cơ sở nền tảng 300 từ vựng HSK 2 cũ hồi xưa. Thông qua tài liệu học từ vựng tiếng Trung HSK 2 mới này chúng ta đã có thể tự tin trước các kỳ thi HSK cấp 2 được tổ chức tại tất cả điểm thi HSK toàn quốc. Tuy nhiên, HSK cấp 2 không phải là mục tiêu của các bạn học viên ChineMaster mà là HSK cấp 6 là tối thiểu cho đến HSK cấp 7, HSK 8 và HSK cấp 9. Do đó, chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 2 chỉ là một cột mốc mà chúng ta kinh qua mà thôi. Tất cả học viên trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster đều được hưởng mức học phí 0 VND và học theo lộ trình được Thầy Vũ thiết kế bài bản & chuyên nghiệp đảm bảo thi đậu chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp. Đây thật sự là một thông tin vô cùng hữu ích, bài chia sẻ này rất xứng đáng được nhận đánh giá 5 sao.Từ vựng HSK 2 mới