Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42

  Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2

  Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2 là bài giảng tiếp theo buổi học hôm trước chuyên đề tiếng Trung giao tiếp online cơ bản học theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2

  Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn xem lại kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung của bài giảng số 1 ngay tại link dưới nhé.

  Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1

  Các bạn học viên xem bài giảng khóa mới nhất của bạn Anh Quốc trong link bên dưới từ bài 1 đến bài 4 nhé.

  Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục khai giảng thêm các khóa học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên và lớp nhiều học viên, các bạn xem thông tin chi tiết về khóa học đào tạo trực tuyến qua skype tại link bên dưới.

  Khóa học tiếng Trung qua skype cùng Thầy Vũ

  Bạn nào muốn đăng ký học trực tiếp ngay tại trung tâm luyện thi HSK miễn phí Thầy Vũ đứng lớp giảng bài thì đăng ký khóa học tiếng Trung giao tiếp ngay tại link bên dưới.

  Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

  Bên dưới là nội dung chi tiết giáo án bài giảng hôm nay Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2, các bạn chú ý xem nhé, các bạn xem đến phần nào mà chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận ở ngay bên dưới bài giảng này để được hỗ trợ trực tuyến nhanh nhất nhé.

  Giáo án bài giảng Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2

  Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2, bài giảng Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2 của Thầy Vũ được trình bày chi tiết ngay bên dưới.

  STTHọc tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2, tổng hợp mẫu câu tiếng trung giao tiếp thông dụng theo chủ đề.Phiên âm tiếng Trung Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2
  1你不应该常吃快餐nǐ bù yīnggāi cháng chī kuàicān
  2快餐店kuàicāndiàn
  3附近 chinemaster.comfùjìn
  4你家附近有快餐店吗?nǐ jiā fùjìn yǒu kuàicāndiàn ma
  5我家附近有两家快餐店wǒ jiā fùjìn yǒu liǎng jiā kuàicāndiàn
  6你的商店卖什么?nǐ de shāngdiàn mài shénme
  7我的商店卖很多衣服wǒ de shāngdiàn mài hěn duō yīfu
  8搞推销gǎo tuīxiāo
  9优惠  chinemaster.comyōuhuì
  10活动huódòng
  11优惠活动yōuhuì huódòng
  12有名无实yǒu míng wú shí
  13有名无实yǒu míng wú shí
  14实体  chinemaster.comshítǐ
  15实体店shítǐ diàn
  16网店wǎngdiàn
  17你的公司有实体店吗?nǐ de gōngsī yǒu shítǐ diàn ma
  18我的公司有实体店和网点wǒ de gōngsī yǒu shítǐ diàn hé wǎngdiàn
  19我的公司有实体店和网店wǒ de gōngsī yǒu shítǐ diàn hé wǎngdiàn
  20网点wǎngdiǎn
  21交易jiāoyì
  22容易róngyì
  23交易网点jiāoyì wǎngdiǎn
  24最近那家公司很有名zuìjìn nà jiā gōngsī hěn yǒumíng
  25外国人  chinemaster.comwàiguó rén
  26你公司外国人多吗?nǐ gōngsī wàiguó rén duō ma
  27公共汽车gōnggòng qìchē
  28我常坐公共汽车到公司wǒ cháng zuò gōnggòng qìchē dào gōngsī
  29飞机fēijī
  30我们坐飞机到西贡wǒmen zuò fēijī dào xīgòng ba
  31乘客chéngkè
  32乘电梯chéng diàntī
  33乘公共汽车chéng gōnggòng qìchē
  34机场jīchǎng
  35直升机zhíshēngjī
  36升级shēngjí
  37乘飞机  chinemaster.comchéng fēijī
  38你的房间里太热了,你开空调吧nǐ de fángjiān lǐ tài rè le, nǐ kāi kōngtiáo ba
  39服务fúwù
  40服务员fúwùyuán
  41你叫服务员来吧nǐ jiào fúwùyuán lái ba
  42感觉gǎnjué
  43房间里感觉很舒服fángjiān lǐ gǎnjué hěn shūfu
  44你觉得哪里不舒服?Nǐ juéde nǎlǐ bù shūfu
  45心服口服 chinemaster.comxīn fú kǒu fú
  46办公室里的工作很舒服bàngōngshì lǐ de gōngzuò hěn shūfu
  47我经常坐在办公室工作wǒ jīngcháng zuò zài bàngōngshì gōngzuò
  48请老师坐在这里qǐng lǎoshī zuò zài zhèlǐ
  49饭店fàndiàn
  50酒店jiǔdiàn
  51五星酒店wǔxīng jiǔdiàn
  52客栈kèzhàn
  53我很感谢你们的欢迎wǒ hěn gǎnxiè nǐmen de huānyíng
  54热烈  chinemaster.comrèliè
  55我们要热烈欢迎新顾客wǒmen yào rèliè huānyíng xīn gùkè
  56照顾Zhàogù
  57你可以照顾她吗?nǐ kěyǐ zhàogù tā ma
  58光临guāng lín
  59欢迎光临huānyíng guānglín
  60驾临jiàlín
  61政府zhèngfǔ
  62明天有顾客光临我们公司míngtiān yǒu gùkè guānglín wǒmen gōngsī
  63外边wàibiān
  64边界biānjiè
  65世界shìjiè
  66里边lǐbiān
  67满愿mǎn yuàn
  68愿望yuànwàng
  69办公室里坐满了人bàngōngshì lǐ zuò mǎn le rén
  70运动场  chinemaster.comyùndòng chǎng lǐ zuò mǎn le rén
  71比萨bǐsà
  72烤饼kǎobǐng
  73我们去比萨店吃比萨吧wǒmen qù bǐsà bǐng chī bǐsà ba
  74我要买别的wǒ yào mǎi biéde
  75你要来一点什么?nǐ yào lái yì diǎn shénme
  76你给我来一斤苹果吧nǐ gěi wǒ lái yì jīn píngguǒ ba
  77一碗面条yì wǎn miàntiáo
  78一碗面条yì wǎn miàntiáo
  79你要吃小碗的还是大碗的?nǐ yào chī xiáowǎn de háishì dà wǎn de
  80方便面fāngbiàn miàn
  81可口可乐kě kǒu kě lè
  82这个菜你觉得可口吗?Zhège cài nǐ juéde kěkǒu ma
  83你要走这条路吗?nǐ yào zǒu zhè tiáo lù ma
  84好吧hǎoba

  Các bạn học viên cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình để học tiếng Trung online miễn phí cùng Thầy Vũ nhé. Đó là những bộ sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được liệt kê dưới đây.

  Các bạn xem bài chia sẻ tổng hợp các giáo trình tài liệu học tiếng Trung thương mại pdf của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ngay tại link dưới nhé.

  Tài liệu tổng hợp tiếng Trung thương mại pdf

  Các bộ sách giáo trình trên chỉ được bán trong hệ thống phân phối của Thầy Vũ gồm 3 cơ sở sau đây.

  Bạn nào muốn học tiếng Trung để tự nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo thì hãy tham gia khóa học order taobao tmall 1688 pinduoduo do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp đào tạo cách nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian.

  Khóa học order taobao 1688

  Kiến thức của bài giảng Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2 vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung quan trọng về định ngữ tiếng Trung, trung tâm ngữ tiếng Trung và bổ ngữ tiếng Trung. Các bạn chú ý học lại bài ở nhà nhé.

  Để bổ trợ thêm kiến thức về từ vựng và ngữ pháp thì các bạn cần tham khảo thêm các tài liệu học tiếng Trung giao tiếp miễn phí cùng với các tài liệu tiếng Trung thương mại miễn phí và luyện thi HSK miễn phí nữa nhé.

  Các bạn nên tích lũy thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung toàn diện trong bộ tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nữa nhé.

  Đối với các vấn đề ngữ pháp HSK 4 thì Thầy Vũ đặc biệt chú trọng, do đó các bạn sẽ có thêm 7 phần mở rộng chuyên đề tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 nhé.

  Kiến thức của giáo án bài giảng Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2 là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục học nâng cao lên các bài học về sau.

  Ngoài ra, các bạn nên tích lũy thêm kiến thức về các mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng nữa nhé.

  Và một số bài giảng về mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại các bạn nên xem qua nhé.

  Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Tổng hợp mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại online

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 2. Các bạn học viên còn câu hỏi nào mà vẫn chưa được giải đáp trên lớp kịp thời thì hãy đăng câu hỏi ngay dưới bài học này hoặc là các bạn đăng bài hỏi Thầy Vũ trong chuyên mục hỏi đáp của forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất