5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản bài 2

Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2 tiếp tục hệ thống giáo trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của VUA tiếng Trung Nguyễn Minh Vũ. Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình này thì liên hệ Thầy Vũ để mua nhé, khi đó thì các bạn sẽ có thể bám sát được chương trình đào tạo trên lớp học tiếng Trung giao tiếp online.

Bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

Các bạn có thể mua trực tiếp bộ sách giáo trình này tại các cơ sở của hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Hà Nội và TPHCM Sài Gòn.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Cơ sở 1.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Cơ sở 3.

Trước khi vào phần chính của bài giảng trực tuyến này các bạn cần nhanh chóng ôn tập lại kiến thức cũ trong bài học hôm trước ngay tại link bên dưới nhé.

Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 1

Tiếp theo ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung kiến thức của buổi đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay nhé. Giáo án điện tử lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2 được trình bày bên dưới.

Giáo án Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2

Các bạn học viên cần tập trung lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trong video livestream này. Kiến thức bài học số 2 sẽ là phần nền tảng cho các bài học về sau.

STT Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2 tổng hợp mẫu câu tiếng trung giao tiếp online theo chủ đề Phiên âm tiếng Trung Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2
1 指定 zhǐdìng
2 蘸辣椒 zhàn làjiāo
3 这是骗人的游戏 zhè shì piàn rén de yóuxì
4 你想蘸什么? nǐ xiǎng zhàn shénme
5 大家都很吃惊 dàjiā dōu hěn chī jīng
6 你要指定谁当经理? nǐ yào zhǐdìng shuí dāng jīnglǐ
7 今天一切公司职员都加班 jīntiān yí qiè gōngsī zhíyuán dōu jiā bān
8 你公司的电子邮箱是什么? nǐ de gōngsī de diànzǐ yóuxiāng shì shénme
9 今天我的工作忙极了 jīntiān wǒ de gōngzuò máng jí le
10 最近你公司的情况怎么样? zuìjìn nǐ gōngsī de qíngkuàng zěnmeyàng
11 你公司里有网络吗? nǐ gōngsī lǐ yǒu wǎngluò ma
12 好像我见过她 hǎo xiàng wǒ jiàn guò tā
13 你就放心吧,老师会帮助你 nǐ jiù fàngxīn ba, lǎoshī huì bāngzhù nǐ
14 我做惯了这个工作 wǒ zuò guan le zhège gōngzuò
15 你习不习惯这个工作? Nǐ xí bù xí guan zhège gōngzuò
16 我觉得这个机会很可惜 wǒ juéde zhège jīhuì hěn kěxī
17 你要给谁发邮件? nǐ yào gěi shuí fā yóujiàn
18 老师的笑脸很可爱 lǎoshī de xiàoliǎn hěn kě ài
19 我听过这个声音 wǒ tīng guò zhège shēngyīn
20 你闻到什么吗? nǐ wén dào shénme ma
21 我可以闻到很多香味 wǒ kěyǐ wén dào hěn duō xiāngwèi
22 我打算今年回家乡找工作 wǒ dǎsuàn jīnnián huí jiāxiāng zhǎo gōngzuò
23 你给我来一碗炒饭吧 nǐ gěi wǒ lái yì wǎn chǎofàn ba
24 你会炒什么菜? nǐ huì chǎo shénme cài
25 你要搬家到哪儿? nǐ yào bān jiā dào nǎr
26 这是秘书的秘密 zhè shì mìshu de mìmi
27 我觉得老师的学生很聪明 wǒ juéde lǎoshī de xuéshēng hěn cōngmíng
28 祝老师身体健康 zhù lǎoshī shēntǐ jiànkāng
29 雨越下越大 yǔ yuè xià yuè dà
30 老师越说越有意思 lǎoshī yuè shuō yuè yǒu yìsi
31 她越说我越不懂 tā yuè shuō wǒ yuè bù dǒng
32 通过这个方法我得了很多工作经验 tōngguò zhège fāngfǎ wǒ dé le hěn duō jīngyàn
33 世界地图 shìjiè dìtú
34 现在轮到你介绍自己 xiànzài lún dào nǐ jièshào zìjǐ
35 你烧水了吗? Nǐ shāo shuǐ le ma
36 烧香 shāo xiāng
37 你给我烧热水吧 nǐ gěi wǒ shāo rè shuǐ ba
38 现在我去洗一会澡 xiànzài wǒ qù xǐ yí huì zǎo
39 那边围着很多人 nàbiān wéi zhe hěn duō rén
40 你给我拿浴巾吧 nǐ gěi wǒ ná yùjīn ba
41 浴室 yùshì
42 你给水果冲一下水吧 nǐ gěi shuǐguǒ chōng yí xià shuǐ ba
43 现在你要干什么? xiànzài nǐ yào gàn shénme
44 打火机 dǎ huǒ jī
45 灭火栓 miè huǒ shuān
46 我很讨厌他们 wǒ hěn tǎoyàn tāmen
47 以前我很讨厌这个工作 yǐqián wǒ hěn tǎoyàn zhège gōngzuò
48 你可以小声说话吗? nǐ kěyǐ xiǎoshēng shuō huà ma
49 老师给学生一个巴掌 lǎoshī gěi xuéshēng yí gè bāzhǎng
50 人的一辈子大概一百年 rén de yí bèizi dàgài yì bǎi nián
51 你做得了什么工作? nǐ zuò de liǎo shénme gōngzuò
52 你做得了秘书的工作吗? nǐ zuò de liǎo mìshu de gōngzuò ma
53 我做不了老师的工作 wǒ zuò bù liǎo lǎoshī de gōngzuò
54 我吃不了中国菜 wǒ chī bù liǎo zhōngguó cài
55 你敢做这个工作吗? nǐ gǎn zuò zhège gōngzuò ma
56 你要继续做这个工作吗? nǐ yào jìxù zuò zhège gōngzuò ma
57 老师继续讲课吧 lǎoshī jìxù jiǎng kè ba
58 这是我的名片 zhè shì wǒ de míngpiàn
59 我们的面前是足球场 wǒmen de miànqián shì zúqiúchǎng
60 我们的面前有很多困难 wǒmen de miànqián yǒu hěn duō kùnnán
61 埃及金字塔 āijí jīnzìtǎ
62 你还记得老师的手机号码? nǐ hái jìdé lǎoshī de shǒujī hào ma
63 你还记得老师的名字吗? nǐ hái jìdé lǎoshī de míngzi ma
64 你还记得公司的地址吗? nǐ hái jìdé gōngsī de dìzhǐ ma
65 小时候我的生活很困难 xiǎoshíhou wǒ de shēng huó hěn kùnnán
66 老师的话很灵 lǎoshī de huà hěn líng
67 这个小子是谁? zhège xiǎozi shì shuí

Nhiều bạn học viên hay than thở rằng từ vựng tiếng Trung nhiều quá đến nỗi không đủ thời gian học. Vì vậy Thầy Vũ khuyến nghị các bạn học viên chú ý luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ thì tham khảo ngay tại link bên dưới.

Bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

Bộ tài liệu giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster hiện nay đang được rất nhiều người tìm mua và hiện tại chỉ được bán độc quyền bởi Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của VUA tiếng Trung Nguyễn Minh Vũ.

Các bạn học viên nên tranh thủ thời gian trang bị kiến thức cho bản thân để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường lao động đang ngày càng khốc liệt. Bên dưới là các chương trình đào tạo trực tuyến của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung online

Khóa học tiếng Trung online miễn phí

Khóa học tiếng Trung online qua skype

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Cùng với việc phát triển hệ sinh thái học tiếng Trung giao tiếp online thì Thầy Vũ còn chia sẻ thêm vô vàn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí, trong đó phải kể đến bộ tài liệu tiếng Trung thương mại vô cùng đồ sộ của VUA tiếng Trung Nguyễn Minh Vũ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua một vài tài liệu đó thông qua các link bài giảng bên dưới.

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 1

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 2

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 3

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 4

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 5

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 6

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 7

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ

Lớp luyện thi TOCFL online miễn phí

Kiến thức của bài giảng hôm nay Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2 đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức quan trọng bao gồm hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản và rất nhiều từ vựng tiếng Trung theo chủ đề bài học này. Các bạn học viên chú ý cần thường xuyên ôn tập lại bài vở nhé.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng trực tuyến Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2, các bạn còn câu hỏi nào vẫn chưa được giải đáp xong thì hãy để lại bình luận ở ngay bên dưới bài học này nhé. ChineMaster trân trọng kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại tất cả các vị trong bài học tiếp theo vào ngày mai.