Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  01:23:15
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:30:23
  Video thumbnail
  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  34:11
  Video thumbnail
  Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
  01:30:34
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
  01:29:44
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
  39:20
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
  01:31:34
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:35:14
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
  01:30:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
  01:28:36
  Video thumbnail
  Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  01:30:43
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
  01:31:30
  Video thumbnail
  Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
  01:22:22
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
  01:20:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
  01:34:43
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
  01:34:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
  01:49:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:26:16
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:48:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:32:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:26:44
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
  01:07:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
  22:22
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
  01:36:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
  01:29:26
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
  01:32:57
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
  01:29:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
  01:31:49
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
  01:30:53
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
  01:26:54
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
  56:23
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
  01:35:21
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Trang chủLuyện dịch tiếng Trung HSKLuyện dịch tiếng Trung HSK 5Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 được Thầy Nguyễn Minh Vũ đăng tải hằng ngày trên website chinemaster.com. Các bạn phải luôn chú ý theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kì bài giảng nào hết nhé.

  5/5 - (3 bình chọn)

  Tài liệu chi tiết dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế bài số 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 là phần nội dung chi tiết của bài giảng hôm nay được Thầy Nguyễn Minh Vũ đưa vào làm một trong những nội dung chính trong hệ thống dạy học về kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung online của mình. Bài giảng được thiết kế gồm 3 phần, đó chính là phần bài giảng gốc,phiên âm và phần dịch nghĩa. Bài Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 sẽ được đăng tải mỗi ngày trên kênh Học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TP HCM có địa chỉ website là chinemaster.com . Bên cạnh việc các bạn sẽ tìm kiếm được tài liệu trên kênh này thì các bạn cũng sẽ học được bài giảng trên trang facebook chính của Trung tâm. Trung tâm tiếng Trung Chinemaster cơ sở 1 quận Thanh Xuân Hà Nội và cơ sở 2 quận 10 TPHCM sẽ mang đến cho các bạn nhiều sự trải nghiệm học tập bất ngờ,các bạn hãy tham khảo để chọn cho mình một khóa học như học tiếng Trung giao tiếp,tiếng Trung thương mại,nhập hàng từ cơ bản đến nâng cao, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn học tập dành cho tất cả các bạn.

  Các bạn xem chi tiết bài học ngày hôm qua tại link sau nhé

  Dưới đây sẽ là link tổng hợp 999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, các bạn nhớ lưu bài giảng về để học dần nhé, tài liệu này chắc chắn sẽ rất hữu ích cho các bạn học viên.

  Tham khảo 999 câu đàm phán tiếng Trung thương mại

  Các bạn hãy tìm hiểu nội dung các thông tin của khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập toàn diện đầy đủ tổng hợp 6 kỹ năng gồm nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung cơ bản đến nâng cao tại link sau nhé

  Khóa học tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Tiếp theo có một khóa học rất mới và rất hot mà tôi sẽ gửi cho thông tin cho các bạn chính là khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc Taobao pinduoduo Tmall 1688 từ A đến Z chỉ dành riêng cho dân buôn bán kinh doanh muốn nhập hàng Trung Quốc về bán trên các Shop thương mại điện tử Việt Nam hoặc có nhu cầu sử dụng hàng nội địa Trung cá nhân.

  Khóa học order Taobao 1688 pinduoduo

  Bộ gõ phiên âm tiếng Trung Sogou phiên bản mới được đánh giá là rất cần thiết với các bạn học viên hiện đang học tiếng Trung nhé. Các bạn hãy tải bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou theo sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Minh Vũ tại link bên dưới nhé.

  Download bộ gõ phiên âm tiếng Trung sogou

  Chắc hẳn khi nhắc đến Trung tâm tiếng Trung Chineamaster, các bạn sẽ được biết đến những bộ giáo trình cực kì hay và nổi tiếng của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, trong đó có Giáo trình tiếng Trung thương mại Thầy Vũ.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

  Sách tiếng Trung thương mại của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn tổng hợp tất cả các kiến thức về tiếng Trung thương mại văn phòng, tiếng Trung xuất nhập khẩu, các bạn có nhu cầu thì nhớ tìm hiểu để mua sách nhé.

  Tham khảo sách tiếng Trung thương mại

  Một trong những phương pháp để các bạn cải thiện khả năng học tiếng trung chính là không ngừng gia tăng lượng từ vựng của mình. Thấu hiểu được điều này nên Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã biên soạn cho các bạn bảng từ vựng tiếng Trung thương mại cực kì chi tiết.

  Bảng từ vựng tiếng Trung thương mại

  Các bạn đừng quên xem chi tiết những mẫu câu tiếng Trung thương mại của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, những mẫu câu này sẽ được đăng trên kênh học tiếng Trung chinemaster.com

  Những mẫu câu tiếng Trung thương mại

  Bên dưới là nội dung chi tiết bài giảng hôm nay Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1. Các bạn chú ý xem và đọc thật kỹ nhé.

  Nội dung Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1

  Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 là bài giảng đầu tiên của Thầy Vũ trong quá trình đào tạo kỹ năng dịch thuật và phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế cho các bạn học viên trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Đây là một trong những tài liệu luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế được Thầy Vũ thường xuyên đưa vào sử dụng cho các khóa học tiếng Trung thương mại online và khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp.

  Bài tập trong cuốn Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 được chia sẻ miễn phí trên trang web học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ. Các bạn thường xuyên truy cập trang web này sẽ nhận được vô số tài liệu luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế hoàn toàn miễn phí.

  Bài tập trong Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 được Thầy Vũ đưa ra để củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung cho học viên.

  Các bạn học viên chú ý xem phần chia sẻ về phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả trong link dưới.

  Phương pháp luyện dịch tiếng Trung hiệu quả

  Ngoài ra, các bạn nên tham khảo thêm các khóa học tại trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster nhé.

  Các bạn nên tham khảo các bộ sách giáo trình đào tạo của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được giới thiệu trong link bên dưới.

  Các bạn học viên cần tranh thủ thời gian bổ sung thêm kiến thức tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên văn phòng để hỗ trợ choh công việc sau này nhé.

  标准普尔 500 指数去年上涨了 27%,而纳斯达克指数上涨了 21%。根据美联储的数据,2021 年,最富有的 1% 的美国人在股市中获得了超过 3 万亿美元的财富。

  加密货币和其他资产——如 NFT、收藏品和房地产——也增值了,增加了富人的财富。根据 CoinGecko 的数据,尽管价格剧烈波动,但加密资产的总市值去年仍增长了 1.5 万亿美元,超过 2.3 万亿美元。

  私募股权和风险资本投资的价值也飙升。由于富人有能力将更多资金用于投资,尤其是那些风险和回报最高的投资,因此超级百万富翁在 2021 年比大众富豪受益更多。

  “富人拥有最广泛的投资,”沃尔珀说。 “去年表现良好的不仅仅是传统的流动性市场。这也是另类投资、房地产投资和加密货币。”

  美联储的数据显示,美国顶层的财富增长也扩大了贫富差距。去年,顶层 1% 的人持有的财富份额增长到了创纪录的 32%。

  财富专家表示,鉴于通胀飙升、利率上升和潜在的经济放缓,去年的收益不太可能在 2022 年持续。股市下跌已经开始削减投资者的纸面财富。纳斯达克指数全年下跌 14.5%,而标准普尔指数下跌 8.4%。

  “每天都在变化,所以很难预测这一年会在哪里结束,”沃尔珀说。 “但 2022 年的前几个月已经描绘了与 2021 年不同的画面。”

  达美给员工加薪 4%,这是自大流行前以来的首次加薪。

  达美航空周四表示,将为其 75,000 名员工中的大多数人加薪 4%,这是自 2019 年秋季新冠病毒大流行之前以来的首次加薪。

  西南航空公司和联合航空公司等航空公司已经提高了最低工资或提供招聘奖金,以在劳动力市场紧张和通胀高企的情况下吸引工人。

  达美航空周四表示,将为其 75,000 名员工中的大多数人加薪 4%,这是自 2019 年秋季新冠病毒大流行之前以来的首次加薪。

  由于旅行需求枯竭,航空公司是新冠疫情期间受打击最严重的航空公司之一,导致所有主要航空公司的亏损创纪录。但预订量正在回升,尤其是国内休闲旅游。

  现在,运营商正争先恐后地招聘和培训员工,以满足不断增长的旅行需求。西南航空公司和联合航空公司等航空公司已经提高了最低工资或提供招聘奖金,以在劳动力市场紧张和通胀高企的情况下吸引工人。

  达美航空的一位发言人表示,此次加薪是公司在新冠疫情爆发前向员工提供的定期基本工资加薪的一部分。

  达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安(Ed Bastian)表示,由于 omicron 今年年初对人员配备和旅行的影响,该航空公司仍预计第一季度将出现整体亏损。该公司预计 3 月份将实现盈利。

  “自 2020 年最黑暗的日子以来,我们已经走了很长一段路,”巴斯蒂安在宣布加薪的员工备忘录中说。他表示,该航空公司“乐观”地认为它今年可以产生利润。

  空乘人员协会-CWA 上周致函达美航空的机组人员,指出他们自 2019 年以来没有收到过加薪。空乘人员工会正处于 2019 年 11 月在达美航空发起的会员运动中。

  达美航空的大约 20,000 名空乘人员是所有美国航空公司中人数最多的非工会机组人员。工会表示,组织运动可能促成了这一决定,“作为分裂三角洲工人的努力的一部分,他们正在组织使三角洲成为一个更好的工作场所。”

  “只要达美空乘人员没有合同,就像达美管理层为自己签订的那样,承诺就会改变,”AFA 在宣布加薪后在其网站上的一篇文章中写道。

  达美航空在给 CNBC 的一份声明中表示,加薪与空乘工会的推动无关。

  “达美在照顾我们的员工方面有着悠久的记录,正如首席执行官所说,对于我们的员工来说,这是当之无愧的基本工资增长,他们继续擅长安全地照顾我们的客户,旅行体验让我们分开,”航空公司发言人说。

  加薪不适用于达美飞行员。

  Impossible Foods 任命 Chobani 高管为新任首席执行官,创始人帕特布朗下台。

  Impossible Foods 创始人帕特·布朗 (Pat Brown) 即将卸任首席执行官一职,乔巴尼 (Chobani) 即将卸任的运营主管彼得·麦吉尼斯 (Peter McGuinness) 将接掌公司。

  布朗将继续在公司担任首席远见官,并向董事会汇报。

  麦吉尼斯离开乔巴尼之际,据报道,这家酸奶制造商因市场状况推迟了首次公开募股。

  Impossible Foods 创始人帕特·布朗 (Pat Brown) 即将卸任首席执行官一职,乔巴尼 (Chobani) 即将卸任的运营主管彼得·麦吉尼斯 (Peter McGuinness) 将接掌公司。

  这种转变是在植物性肉类行业经历了两年的过山车之后发生的。 Impossible 和竞争对手 Beyond Meat 在大流行初期都看到他们的杂货销售飙升,因为肉类短缺促进了销售并帮助抵消了餐馆业务的下滑。

  但最近几个月,植物性肉类的销售放缓,引发了对长期增长前景的担忧。尽管如此,Impossible 确实报告说其第四季度的零售收入飙升了 85%。

  布朗十年前创立了 Impossible,其目标是通过减少肉类消费来应对气候变化。自 2016 年以来,它开始销售肉类替代品,并将其分销范围扩大到遍布三大洲的数万家零售商,同时在星巴克和汉堡王等全球连锁餐厅推出食品。

  布朗在公司网站上发表的一封信中表示,Impossible 的增长意味着掌舵业务的需求已经侵占了其他任务,例如领导战略举措、分享公司使命和指导研究。

  “鉴于我们业务的发展势头、我们加速的产品线、持续的国际扩张以及我们使命的重要性,商业业务的领导力需求将不可避免地继续增长,”布朗写道。

  从 4 月 4 日开始,食品行业资深人士 McGuinness 将加入公司,担任首席执行官和董事。在过去的八年里,他一直在酸奶制造商 Chobani 工作,帮助该公司扩展到燕麦奶、咖啡奶精和其他类别。

  McGuinness 在接受采访时说:“Impossible 及其所有伟大创新的关键是让 [其产品] 更容易被更多人使用和使用。”

  “顺便说一句,公司处于一个很好的位置——我不是来解决任何问题的,我来是为了帮助公司发展得比它已经发展得更多,”他补充道。

  Brown 将继续作为首席远见官在 Impossible 工作,并将向董事会汇报。他的职责将包括在研究和技术创新、战略举措、公众宣传和公司使命等领域发挥领导作用。他还将继续担任公司董事会的董事。

  布朗在信中写道:“彼得和我将共同领导 Impossible 及其长期战略,结合我们互补的优势和经验。”

  麦吉尼斯离开乔巴尼之际,据报道,这家酸奶制造商因市场状况推迟了首次公开募股。 Chobani 最初于 11 月申请上市。

  与此同时,路透社近一年前报道称,Impossible 正在考虑通过与特殊目的收购公司合并或首次公开募股来上市。在那段时间里,Beyond 的股票受到了打击,自首次报告以来股价下跌了 63%。

  McGuinness 说 Impossible 拥有“非常强大的现金头寸”。根据 Pitchbook 的数据,它上一次融资 5 亿美元是在 11 月,估值为 95 亿美元。

  “上市并不急于或紧迫,并不是说我们不会决定在未来这样做,”他说。

  午盘走势最大的股票:Dollar General、Occidental Petroleum、Guess 等。

  Dollar General — 尽管第四季度报告弱于预期,但折扣零售连锁店的股价上涨了 4.5%。根据 Refinitiv 的数据,Dollar General 报告本季度销售额为 86.5 亿美元,低于分析师预期的 87 亿美元。该公司 2.57 美元的每股收益与预期相符。该公司确实宣布将股息增加 31%,一些分析师认为 Dollar General 的前景是积极的。

  Signet Jewelers — 这家珠宝公司的股价在报告同店销售额高于市场普遍预期后上涨了 7%。 Refinitiv 的数据显示,每股收益符合预期,季度收入超过华尔街的预期。

  PagerDuty — 在 PagerDuty 发布好于预期的季度报告后,股价上涨了 20.9%。该公司最近一个季度调整后每股亏损 4 美分,超出 Refinitiv 的普遍预期 2 美分。这家数字运营平台提供商的收入也超出了 Street 的预测,PagerDuty 发布了乐观的收入预测。

  西方石油——在沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司额外购买了 1810 万股西方石油之后,能源股上涨了 9.5%。周三向美国证券交易委员会提交的一份文件显示,它为新股支付了加权平均每股 54.41 美元,总计 9.85 亿美元。

  猜猜——这家服装制造商的股价在公司发布季度报告后上涨了 9.3%。 Guess 公布调整后的季度每股收益为 1.14 美元, Refinitiv 的共识低 1 美分,而收入也低于预期。然而,利润率好于预期。

  Revolve——在线设计师服装零售商的股价上涨了 6.5%,此前 Needham 对该公司进行了买入评级。分析师写道,随着消费者重返现场活动,Revolve 是一场“最终的重新开放游戏”,它将继续利用数据来获取市场份额。

  拉尔夫劳伦——摩根大通将拉尔夫劳伦评级从中性上调至增持后,零售股上涨 4.6%。该公司表示,随着客户返回办公室,Ralph Lauren 可以从“高级休闲”服装趋势中受益。

  麦当劳——由于俄罗斯和乌克兰的门店关闭,摩根士丹利将这家快餐巨头的目标价从每股 294 美元下调至 287 美元,麦当劳的股价小幅走低。该公司曾表示,关闭可能每月花费 5000 万美元。

  SolarEdge Technologies — 该公司宣布拟公开发行 200 万股普通股后,股价下跌 5.9%。

  玛莎拉蒂推出全电动计划,从新的 1,200 马力 GranTurismo 开始。

  该公司周四表示,玛莎拉蒂计划从明年开始提供其整个阵容的电动版本,推出一款功率超过 1,200 马力的新款 GranTurismo 汽车。

  GranTurismo“Folgore”将成为著名意大利品牌的第一款全电动汽车,该品牌由 Stellantis(原菲亚特克莱斯勒)所有。

  玛莎拉蒂首席执行官戴维德格拉索将电动汽车转型描述为公司的“决定性时刻”,包括到 2030 年实现完全电动化的目标。

  该公司周四表示,豪华汽车品牌玛莎拉蒂计划到 2025 年提供其整个阵容的电动版本,从明年开始,推出一款功率超过 1,200 马力的新款 GranTurismo EV。

  GranTurismo“Folgore”将成为著名意大利品牌的第一款全电动汽车,该品牌由 Stellantis(原菲亚特克莱斯勒)所有。该公司表示,预计最高时速将接近 190 英里/小时,并在三秒内达到 0-62 英里/小时。

  在 GranTurismo 之后,玛莎拉蒂将推出全电动 Grecale 中型 SUV 和 Grancabrio GT 轿车。到 2025 年,玛莎拉蒂还计划增加其 MC20 超级跑车、Quattroporte 轿车和 Levante SUV 的电动版本。

  玛莎拉蒂首席执行官大卫·格拉索周四将电动汽车转型描述为这家拥有百年历史的汽车制造商的“决定性时刻”,包括其到 2030 年实现完全电动化的目标。

  几乎所有主要汽车制造商,尤其是玛莎拉蒂等豪华汽车制造商,都宣布了到 2030 年电动汽车占其销量的大部分(如果不是全部)的计划。

  周四发布的电动 GranTurismo 预览图显示了这款四座轿跑车的流畅外观设计。

  玛莎拉蒂没有公布新电动汽车的预期定价。它目前的传统型号价格从大约 78,000 美元到超过 200,000 美元不等。

  拜登任命 Ashish Jha 博士为新的 Covid 应对协调员以接替 Jeff Zients。

  Jha 领导布朗大学公共卫生学院,此前曾领导哈佛大学全球健康研究所。

  他是一位著名的公众评论员,负责讨论美国人应如何应对 Covid-19 大流行中的健康风险。

  Jeff Zients 在担任该职位一年多后因 delta 和 omicron 激增而离职。

  周四,乔·拜登总统任命 Ashish Jha 博士为新的 Covid-19 响应协调员,接替 Jeff Zients,后者在 delta 和 omicron 激增期间担任该职位。

  Jha 领导布朗大学公共卫生学院,此前曾领导哈佛大学全球健康研究所。他是一位著名的公众评论员,负责讨论美国人应如何应对大流行中的健康风险。

  Jha 在推特上警告说,大流行尚未结束,美国需要通过保持学校和工作场所的安全来为未来的变异和激增做好准备。

  根据约翰霍普金斯大学的数据,自 1 月份史无前例的 omicron 激增高峰以来,美国新的 Covid 感染人数已经下降了 90% 以上。根据疾病控制和预防中心的数据,住院人数比 omicron 峰值下降了 89%。然而,英国和德国等主要欧洲国家的感染病例再次上升,而中国正在与自 2020 年以来最严重的疫情作斗争。

  Zients 已领导白宫 Covid 应对团队长达 14 个月,并就不断变化的流行病状态举行了无数次公开简报会。拜登在一份声明中赞扬了齐恩茨的工作,并指出大多数成年人在他任职期间已经完全接种了疫苗。根据 CDC 的数据,超过 75% 的美国成年人接种了两剂疫苗。

  “他和他的团队所取得的进步令人震惊,甚至更重要。生命得到了拯救,”拜登在一份声明中说。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập trong Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 cũng được Thầy Vũ bổ sung thêm ở phần bên dưới các bạn nhé.

  Bên dưới là phần chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập trong Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1.

  Biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù qùnián shàngzhǎngle 27%, ér nà sī dá kè zhǐshù shàngzhǎngle 21%. Gēnjù měiliánchǔ de shùjù,2021 nián, zuì fùyǒu de 1% dì měiguó rén zài gǔshì zhōng huòdéle chāoguò 3 wàn yì měiyuán de cáifù.

  Jiāmì huòbì hé qítā zīchǎn——rú NFT, shōucáng pǐn hé fángdìchǎn——yě zēngzhíle, zēngjiāle fù rén de cáifù. Gēnjù CoinGecko de shùjù, jǐnguǎn jiàgé jùliè bōdòng, dàn jiāmì zīchǎn de zǒng shìzhí qùnián réng zēngzhǎngle 1.5 Wàn yì měiyuán, chāoguò 2.3 Wàn yì měiyuán.

  Sīmùgǔquán hé fēngxiǎn zīběn tóuzī de jiàzhí yě biāoshēng. Yóuyú fù rén yǒu nénglì jiāng gèng duō zījīn yòng yú tóuzī, yóuqí shì nàxiē fēngxiǎn hé huíbào zuìgāo de tóuzī, yīncǐ chāojí bǎi wàn fùwēng zài 2021 nián bǐ dàzhòng fùháo shòuyì gèng duō.

  “Fù rén yǒngyǒu zuì guǎngfàn de tóuzī,” wò ēr pò shuō. “Qùnián biǎoxiàn liánghǎo de bùjǐn jǐn shì chuántǒng de liúdòng xìng shìchǎng. Zhè yěshì lìnglèi tóuzī, fángdìchǎn tóuzī hé jiāmì huòbì.”

  Měiliánchǔ de shùjù xiǎnshì, měiguó dǐngcéng de cáifù zēngzhǎng yě kuòdàle pín fù chājù. Qùnián, dǐngcéng 1% de rén chí yǒu de cáifù fèn’é zēngzhǎng dàole chuàng jìlù de 32%.

  Cáifù zhuānjiā biǎoshì, jiànyú tōngzhàng biāoshēng, lìlǜ shàngshēng hé qiánzài de jīngjì fàng huǎn, qùnián de shōuyì bù tài kěnéng zài 2022 nián chíxù. Gǔshì xiàdié yǐjīng kāishǐ xuējiǎn tóuzī zhě de zhǐ miàn cáifù. Nà sī dá kè zhǐshù quán nián xia diē 14.5%, Ér biāozhǔn pǔ’ěr zhǐshù xiàdié 8.4%.

  “Měitiān dū zài biànhuà, suǒyǐ hěn nán yùcè zhè yī nián huì zài nǎlǐ jiéshù,” wò ēr pò shuō. “Dàn 2022 nián de qián jǐ gè yuè yǐjīng miáohuìle yǔ 2021 nián bùtóng de huàmiàn.”

  Dá měi gěi yuángōng jiā xīn 4%, zhè shì zì dà liúxíng qián yǐlái de shǒucì jiā xīn.

  Dá měi hángkōng zhōu sì biǎoshì, jiāng wéi qí 75,000 míng yuángōng zhōng de dà duōshù rén jiā xīn 4%, zhè shì zì 2019 nián qiūjì xīnguān bìngdú dà liúxíng zhīqián yǐlái de shǒucì jiā xīn.

  Xīnán hángkōng gōngsī hé liánhé hángkōng gōngsī děng hángkōng gōngsī yǐjīng tígāole zuìdī gōngzī huò tígōng zhāopìn jiǎngjīn, yǐ zài láodònglì shìchǎng jǐnzhāng hé tōngzhàng gāoqǐ de qíngkuàng xià xīyǐn gōngrén.

  Dá měi hángkōng zhōu sì biǎoshì, jiāng wéi qí 75,000 míng yuángōng zhōng de dà duōshù rén jiā xīn 4%, zhè shì zì 2019 nián qiūjì xīnguān bìngdú dà liúxíng zhīqián yǐlái de shǒucì jiā xīn.

  Yóuyú lǚxíng xūqiú kūjié, hángkōng gōngsī shì xīnguān yìqíng qíjiān shòu dǎjí zuì yánzhòng de hángkōng gōngsī zhī yī, dǎozhì suǒyǒu zhǔyào hángkōng gōngsī de kuīsǔn chuàng jìlù. Dàn yùdìng liàng zhèngzài huíshēng, yóuqí shì guónèi xiūxián lǚyóu.

  Xiànzài, yùnyíng shāng zhèng zhēngxiānkǒnghòu de zhāopìn hé péixùn yuángōng, yǐ mǎnzú bùduàn zēngzhǎng de lǚxíng xūqiú. Xīnán hángkōng gōngsī hé liánhé hángkōng gōngsī děng hángkōng gōngsī yǐjīng tígāole zuìdī gōngzī huò tígōng zhāopìn jiǎngjīn, yǐ zài láodònglì shìchǎng jǐnzhāng hé tōngzhàng gāoqǐ de qíngkuàng xià xīyǐn gōngrén.

  Dá měi hángkōng de yī wèi fāyán rén biǎoshì, cǐ cì jiā xīn shì gōngsī zài xīnguān yìqíng bàofā qián xiàng yuángōng tígōng de dìngqí jīběn gōngzī jiā xīn de yībùfèn.

  Dá měi hángkōng shǒuxí zhíxíng guān āi dé·bā sī dì ān (Ed Bastian) biǎoshì, yóuyú omicron jīnnián niánchū duì rényuán pèibèi hé lǚxíng de yǐngxiǎng, gāi hángkōng gōngsī réng yùjì dì yī jìdù jiāng chūxiàn zhěngtǐ kuīsǔn. Gāi gōngsī yùjì 3 yuèfèn jiāng shíxiàn yínglì.

  “Zì 2020 nián zuì hēi’àn de rì zǐ yǐlái, wǒmen yǐjīng zǒule hěn zhǎng yīduàn lù,” bā sī dì ān zài xuānbù jiā xīn de yuángōng bèiwànglù zhōng shuō. Tā biǎoshì, gāi hángkōng gōngsī “lèguān” de rènwéi tā jīnnián kěyǐ chǎnshēng lìrùn.

  Kōngchéng rényuán xiéhuì-CWA shàng zhōu zhì hán dá měi hángkōng de jīzǔ rényuán, zhǐchū tāmen zì 2019 nián yǐlái méiyǒu shōu dàoguò jiā xīn. Kōngchéng rényuángōnghuì zhèng chǔyú 2019 nián 11 yuè zài dá měi hángkōng fāqǐ de huìyuán yùndòng zhōng.

  Dá měi hángkōng de dàyuē 20,000 míng kōngchéng rényuán shì suǒyǒu měiguó hángkōng gōngsī zhōng rénshù zuìduō de fēi gōnghuì jīzǔ rényuán. Gōnghuì biǎoshì, zǔzhī yùndòng kěnéng cùchéngle zhè yī juédìng,“zuòwéi fēnliè sānjiǎozhōu gōngrén de nǔlì de yībùfèn, tāmen zhèngzài zǔzhī shǐ sānjiǎozhōu chéngwéi yīgè gèng hǎo de gōngzuò chǎngsuǒ.”

  “Zhǐyào dá měi kōngchéng rényuán méiyǒu hétóng, jiù xiàng dá měi guǎnlǐ céng wèi zìjǐ qiāndìng dì nàyàng, chéngnuò jiù huì gǎibiàn,”AFA zài xuānbù jiā xīn hòu zài qí wǎngzhàn shàng de yī piān wénzhāng zhōng xiě dào.

  Dá měi hángkōng zài gěi CNBC de yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, jiā xīn yǔ kōngchéng gōnghuì de tuīdòng wúguān.

  “Dá měi zài zhàogù wǒmen de yuángōng fāngmiàn yǒuzhe yōujiǔ de jìlù, zhèngrú shǒuxí zhíxíng guān suǒ shuō, duìyú wǒmen de yuán gōng lái shuō, zhè shì dāngzhīwúkuì de jīběn gōngzī zēngzhǎng, tāmen jìxù shàncháng ānquán de zhàogù wǒmen de kèhù, lǚxíng tǐyàn ràng wǒmen fēnkāi,” hángkōng gōngsī fāyán rén shuō.

  Jiā xīn bù shìyòng yú dá měi fēixíngyuán.

  Impossible Foods rènmìng Chobani gāo guǎn wèi xīnrèn shǒuxí zhíxíng guān, chuàngshǐ rén pà tè bùlǎng xiàtái.

  Impossible Foods chuàngshǐ rén pà tè·bùlǎng (Pat Brown) jíjiāng xièrèn shǒuxí zhíxíng guān yī zhí, qiáo bā ní (Chobani) jíjiāng xièrèn de yùnyíng zhǔguǎn bǐdé·mài jí nísī (Peter McGuinness) jiāng jiē zhǎng gōngsī.

  Bùlǎng jiāng jìxù zài gōngsī dānrèn shǒuxí yuǎnjiàn guān, bìng xiàng dǒngshìhuì huìbào.

  Mài jí nísī líkāi qiáo bā ní zhī jì, jù bàodào, zhè jiā suānnǎi zhìzào shāng yīn shìchǎng zhuàngkuàng tuīchíle shǒucì gōngkāi mù gǔ.

  Impossible Foods chuàngshǐ rén pà tè·bùlǎng (Pat Brown) jíjiāng xièrèn shǒuxí zhíxíng guān yīzhí, qiáo bā ní (Chobani) jíjiāng xièrèn de yùnyíng zhǔguǎn bǐdé·mài jí nísī (Peter McGuinness) jiāng jiē zhǎng gōngsī.

  Zhè zhǒng zhuǎnbiàn shì zài zhíwù xìng ròu lèi hángyè jīnglìle liǎng nián de guòshānchē zhīhòu fāshēng de. Impossible hé jìngzhēng duìshǒu Beyond Meat zài dà liúxíng chūqí dōu kàn dào tāmen de záhuò xiāoshòu biāoshēng, yīnwèi ròu lèi duǎnquē cùjìnle xiāoshòu bìng bāngzhù dǐxiāole cānguǎn yèwù de xiàhuá.

  Dàn zuìjìn jǐ gè yuè, zhíwù xìng ròu lèi de xiāoshòu fàng huǎn, yǐnfāle duì chángqí zēngzhǎng qiánjǐng de dānyōu. Jǐnguǎn rúcǐ,Impossible quèshí bàogào shuō qí dì sì jìdù de língshòu shōurù biāoshēngle 85%.

  Bùlǎng shí nián qián chuànglìle Impossible, qí mùbiāo shì tōngguò jiǎnshǎo ròu lèi xiāofèi lái yìngduì qìhòu biànhuà. Zì 2016 nián yǐlái, tā kāishǐ xiāoshòu ròu lèi tìdài pǐn, bìng jiāng qí fèn xiāo fànwéi kuòdà dào biànbù sān dàzhōu de shù wàn jiā língshòu shāng, tóngshí zài xīngbākè hé hànbǎowáng děng quánqiú liánsuǒ cāntīng tuīchū shípǐn.

  Bùlǎng zài gōngsī wǎngzhàn shàng fābiǎo de yī fēng xìn zhōng biǎoshì,Impossible de zēngzhǎng yìwèizhe zhǎngduò yèwù de xūqiú yǐjīng qīnzhànle qítā rènwù, lìrú lǐngdǎo zhànlüè jǔcuò, fēnxiǎng gōngsī shǐmìng hé zhǐdǎo yánjiū.

  “Jiànyú wǒmen yèwù de fǎ zhǎn shìtóu, wǒmen jiāsù de chǎnpǐn xiàn, chíxù de guójì kuòzhāng yǐjí wǒmen shǐmìng de zhòngyào xìng, shāngyè yèwù de lǐngdǎo lì xūqiú jiāng bùkě bìmiǎn de jìxù zēngzhǎng,” bùlǎng xiě dào.

  Cóng 4 yuè 4 rì kāishǐ, shípǐn hángyè zīshēn rénshì McGuinness jiāng jiārù gōngsī, dānrèn shǒuxí zhíxíng guān hé dǒngshì. Zài guòqù de bā nián lǐ, tā yī zhí zài suānnǎi zhìzào shāng Chobani gōngzuò, bāngzhù gāi gōngsī kuòzhǎn dào yànmài nǎi, kāfēi nǎi jīng hé qítā lèibié.

  McGuinness zài jiēshòu cǎifǎng shí shuō:“Impossible jí qí suǒyǒu wěidà chuàngxīn de guānjiàn shì ràng [qí chǎnpǐn] gèng róngyì bèi gèng duō rén shǐyòng hé shǐyòng.”

  “Shùnbiàn shuō yījù, gōngsī chǔyú yīgè hěn hǎo de wèizhì——wǒ bùshì lái jiějué rènhé wèntí de, wǒ lái shì wèile bāngzhù gōngsī fāzhǎn dé bǐ tā yǐjīng fāzhǎn dé gèng duō,” tā bǔchōng dào.

  Brown jiāng jìxù zuòwéi shǒuxí yuǎnjiàn guān zài Impossible gōngzuò, bìng jiāng xiàng dǒngshìhuì huìbào. Tā de zhízé jiāng bāokuò zài yánjiū hé jìshù chuàngxīn, zhànlüè jǔcuò, gōngzhòng xuānchuán hé gōngsī shǐmìng děng lǐngyù fāhuī lǐngdǎo zuòyòng. Tā hái jiāng jìxù dānrèn gōngsī dǒngshìhuì de dǒngshì.

  Bùlǎng zài xìn zhōng xiě dào:“Bǐdé hé wǒ jiāng gòngtóng lǐngdǎo Impossible jí qí chángqí zhànlüè, jiéhé wǒmen hùbǔ de yōushì hé jīngyàn.”

  Mài jí nísī líkāi qiáo bā ní zhī jì, jù bàodào, zhè jiā suānnǎi zhìzào shāng yīn shìchǎng zhuàngkuàng tuīchíle shǒucì gōngkāi mùgǔ. Chobani zuìchū yú 11 yuè shēnqǐng shàngshì.

  Yǔ cǐ tóngshí, lùtòu shè jìn yī nián qián bàodào chēng,Impossible zhèngzài kǎolǜ tōngguò yǔ tèshū mùdì shōugòu gōngsī hébìng huò shǒucì gōngkāi mùgǔ lái shàngshì. Zài nà duàn shíjiān lǐ,Beyond de gǔpiào shòudàole dǎjí, zì shǒucì bàogào yǐlái gǔjià xiàdiéle 63%.

  McGuinness shuō Impossible yǒngyǒu “fēicháng qiángdà de xiànjīn tóucùn”. Gēnjù Pitchbook de shùjù, tā shàng yīcì róngzī 5 yì měiyuán shì zài 11 yuè, gū zhí wèi 95 yì měiyuán.

  “Shàngshì bìng bù jíyú huò jǐnpò, bìng bùshì shuō wǒmen bù huì juédìng zài wèilái zhèyàng zuò,” tā shuō.

  Wǔ pán zǒushì zuìdà de gǔpiào:Dollar General,Occidental Petroleum,Guess děng.

  Dollar General — jǐnguǎn dì sì jìdù bàogào ruò yú yùqí, dàn zhékòu língshòu liánsuǒdiàn de gǔjià shàngzhǎngle 4.5%. Gēnjù Refinitiv de shùjù,Dollar General bàogào běn jìdù xiāoshòu é wèi 86.5 Yì měiyuán, dī yú fēnxī shī yùqí de 87 yì měiyuán. Gāi gōngsī 2.57 Měiyuán de měi gǔ shōuyì yǔ yùqí xiāngfú. Gāi gōngsī quèshí xuānbù jiāng gǔxí zēngjiā 31%, yīxiē fēnxī shī rènwéi Dollar General de qiánjǐng shì jījí de.

  Signet Jewelers — zhè jiā zhūbǎo gōngsī de gǔjià zài bàogào tóngdiàn xiāoshòu é gāo yú shìchǎng pǔbiàn yùqí hòu shàngzhǎngle 7%. Refinitiv de shùjù xiǎnshì, měi gǔ shōuyì fúhé yùqí, jìdù shōurù chāoguò huá’ěrjiē de yùqí.

  PagerDuty — zài PagerDuty fābù hǎo yú yùqí de jìdù bàogào hòu, gǔjià shàngzhǎngle 20.9%. Gāi gōngsī zuìjìn yīgè jìdù tiáozhěng hòu měi gǔ kuīsǔn 4 měi fēn, chāochū Refinitiv de pǔbiàn yùqí 2 měi fēn. Zhè jiā shùzì yùnyíng píngtái tígōng shāng de shōurù yě chāochūle Street de yùcè,PagerDuty fābùle lèguān de shōurù yùcè.

  Xīfāng shíyóu——zài wò lún bāfēitè de bó kè xī ěr hā sā wéi gōngsī éwài gòumǎile 1810 wàn gǔ xīfāng shíyóu zhīhòu, néngyuán gǔ shàngzhǎngle 9.5%. Zhōusān xiàng měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì tíjiāo de yī fèn wénjiàn xiǎnshì, tā wèi xīngǔ zhīfùle jiāquán píngjūn měi gǔ 54.41 Měiyuán, zǒngjì 9.85 Yì měiyuán.

  Cāi cāi——zhè jiā fúzhuāng zhìzào shāng de gǔjià zài gōngsī fābù jìdù bàogào hòu shàngzhǎngle 9.3%. Guess gōngbù tiáozhěng hòu de jìdù měi gǔ shōuyì wèi 1.14 Měiyuán, bǐ Refinitiv de gòngshì dī 1 měi fēn, ér shōurù yě dī yú yùqí. Rán’ér, lìrùn lǜ hǎo yú yùqí.

  Revolve——zàixiàn shèjì shī fúzhuāng língshòu shāng de gǔjià shàngzhǎngle 6.5%, Cǐqián Needham duì gāi gōngsī jìnxíngle mǎi rù píngjí. Fēnxī shī xiě dào, suízhe xiāofèi zhě chóng fǎn xiànchǎng huódòng,Revolve shì yī chǎng “zuìzhōng de chóngxīn kāifàng yóuxì”, tā jiāng jìxù lìyòng shùjù lái huòqǔ shìchǎng fèn’é.

  Lā ěr fū láo lún——mógēn dàtōng jiāng lā ěr fū láo lún píngjí cóngzhōng xìng shàngdiào zhì zēng chí hòu, língshòu gǔ shàngzhǎng 4.6%. Gāi gōngsī biǎoshì, suízhe kèhù fǎnhuí bàngōngshì,Ralph Lauren kěyǐ cóng “gāojí xiūxián” fúzhuāng qūshì zhōng shòuyì.

  Màidāngláo——yóuyú èluósī hé wūkèlán de méndiàn guānbì, mógēn shì dān lì jiāng zhè jiā kuàicān jùtóu de mùbiāo jià cóng měi gǔ 294 měiyuán xiàtiáo zhì 287 měiyuán, màidāngláo de gǔjià xiǎofú zǒudī. Gāi gōngsī céng biǎoshì, guānbì kěnéng měi yuè huāfèi 5000 wàn měiyuán.

  SolarEdge Technologies — gāi gōngsī xuānbù nǐ gōngkāi fāxíng 200 wàn gǔ pǔtōng gǔ hòu, gǔjià xiàdié 5.9%.

  Mǎshālādì tuīchū quán diàndòng jìhuà, cóngxīn de 1,200 mǎlì GranTurismo kāishǐ.

  Gāi gōngsī zhōu sì biǎoshì, mǎshālādì jìhuà cóng míngnián kāishǐ tígōng qí zhěnggè zhènróng de diàndòng bǎnběn, tuīchū yī kuǎn gōnglǜ chāoguò 1,200 mǎlì de xīnkuǎn GranTurismo qìchē.

  GranTurismo“Folgore” jiāng chéngwéi zhùmíng yìdàlì pǐnpái de dì yī kuǎn quán diàndòng qìchē, gāi pǐnpái yóu Stellantis(yuán fēiyàtè kèláisīlēi) suǒyǒu.

  Mǎshālādì shǒuxí zhíxíng guān dàiwéidé gélā suǒ jiāng diàndòng qìchē zhuǎnxíng miáoshù wèi gōngsī de “juédìngxìng shíkè”, bāokuò dào 2030 nián shíxiàn wánquán diàndòng huà de mùbiāo.

  Gāi gōngsī zhōu sì biǎoshì, háohuá qìchē pǐnpái mǎshālādì jìhuà dào 2025 nián tígōng qí zhěnggè zhènróng de diàndòng bǎnběn, cóng míngnián kāishǐ, tuīchū yī kuǎn gōnglǜ chāoguò 1,200 mǎlì de xīnkuǎn GranTurismo EV.

  GranTurismo“Folgore” jiāng chéngwéi zhùmíng yìdàlì pǐnpái de dì yī kuǎn quán diàndòng qìchē, gāi pǐnpái yóu Stellantis(yuán fēiyàtè kèláisīlēi) suǒyǒu. Gāi gōngsī biǎoshì, yùjì zuìgāo shísù jiāng jiējìn 190 yīnglǐ/xiǎoshí, bìng zài sān miǎo nèi dádào 0-62 yīnglǐ/xiǎoshí.

  Zài GranTurismo zhīhòu, mǎshālādì jiāng tuīchū quán diàndòng Grecale zhōngxíng SUV hé Grancabrio GT jiàochē. Dào 2025 nián, mǎshālādì hái jìhuà zēngjiā qí MC20 chāojí pǎochē,Quattroporte jiàochē hé Levante SUV de diàndòng bǎnběn.

  Mǎshālādì shǒuxí zhíxíng guān dà wèi·gélā suǒ zhōu sì jiāng diàndòng qìchē zhuǎnxíng miáoshù wèi zhè jiā yǒngyǒu bǎinián lìshǐ de qìchē zhìzào shāng de “juédìngxìng shíkè”, bāokuò qí dào 2030 nián shíxiàn wánquán diàndòng huà de mùbiāo.

  Jīhū suǒyǒu zhǔyào qìchē zhìzào shāng, yóuqí shì mǎshālādì děng háohuá qìchē zhìzào shāng, dōu xuānbùle dào 2030 nián diàndòng qìchē zhàn qí xiāoliàng de dà bùfèn (rúguǒ bùshì quánbù) de jìhuà.

  Zhōu sì fābù de diàndòng GranTurismo yùlǎn tú xiǎnshìle zhè kuǎn sìzuò jiào pǎochē de liúchàng wàiguān shèjì.

  Mǎshālādì méiyǒu gōngbù xīn diàndòng qìchē de yùqí dìngjià. Tā mùqián de chuántǒng xínghào jiàgé cóng dàyuē 78,000 měiyuán dào chāoguò 200,000 měiyuán bù děng.

  Bài dēng rènmìng Ashish Jha bóshì wéi xīn de Covid yìngduì xiétiáo yuán yǐ jiētì Jeff Zients.

  Jha lǐngdǎo bùlǎng dàxué gōnggòng wèishēng xuéyuàn, cǐqián céng lǐngdǎo hāfó dàxué quánqiú jiànkāng yánjiū suǒ.

  Tā shì yī wèi zhùmíng de gōngzhòng pínglùn yuán, fùzé tǎolùn měiguó rén yīng rúhé yìngduì Covid-19 dà liúxíng zhōng de jiànkāng fēngxiǎn.

  Jeff Zients zài dānrèn gāi zhíwèi yī nián duō hòu yīn delta hé omicron jīzēng ér lízhí.

  Zhōu sì, qiáo·bài dēng zǒngtǒng rènmìng Ashish Jha bóshì wéi xīn de Covid-19 xiǎngyìng xiétiáo yuán, jiētì Jeff Zients, hòu zhě zài delta hé omicron jīzēng qíjiān dānrèn gāi zhíwèi.

  Jha lǐngdǎo bùlǎng dàxué gōnggòng wèishēng xuéyuàn, cǐqián céng lǐngdǎo hāfó dàxué quánqiú jiànkāng yánjiū suǒ. Tā shì yī wèi zhùmíng de gōngzhòng pínglùn yuán, fùzé tǎolùn měiguó rén yīng rúhé yìngduì dà liúxíng zhōng de jiànkāng fēngxiǎn.

  Jha zài tuī tè shàng jǐnggào shuō, dà liúxíng shàngwèi jiéshù, měiguó xūyào tōngguò bǎochí xuéxiào hé gōngzuò chǎngsuǒ de ānquán lái wèi wèilái de biànyì hé jīzēng zuò hǎo zhǔnbèi.

  Gēnjù yuēhàn huò pǔ jīn sī dàxué de shùjù, zì 1 yuèfèn shǐwúqiánlì de omicron jīzēng gāofēng yǐlái, měiguó xīn de Covid gǎnrǎn rénshù yǐjīng xiàjiàngle 90% yǐshàng. Gēnjù jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn de shùjù, zhùyuàn rénshù bǐ omicron fēngzhí xiàjiàngle 89%. Rán’ér, yīngguó hé déguó děng zhǔyào ōuzhōu guójiā de gǎnrǎn bìnglì zàicì shàngshēng, ér zhōngguó zhèngzài yǔ zì 2020 nián yǐlái zuì yánzhòng de yìqíng zuò dòuzhēng.

  Zients yǐ lǐngdǎo báigōng Covid yìngduì tuánduì zhǎng dá 14 gè yuè, bìng jiù bùduàn biànhuà de liúxíng bìng zhuàngtài jǔ xíng liǎo wúshù cì gōngkāi jiǎnbào huì. Bài dēng zài yī fèn shēngmíng zhōng zànyángle qí ēn cí de gōngzuò, bìng zhǐchū dà duōshù chéngnián rén zài tā rènzhí qíjiān yǐjīng wánquán jiēzhǒngle yìmiáo. Gēnjù CDC de shùjù, chāoguò 75% dì měiguó chéngnián rén jiēzhǒngle liǎng jì yìmiáo.

  “Tā hé tā de tuánduì suǒ qǔdé de jìnbù lìng rén zhènjīng, shènzhì gèng zhòngyào. Shēngmìng dédàole zhěngjiù,” bài dēng zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

  Đáp án bài tập trong Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 cũng được chia sẻ luôn ở bên dưới để thuận tiện các bạn học viên dễ dàng tra cứu các từ vựng tiếng Trung chưa được học một cách nhanh nhất.

  Các bạn xem đáp án của bài tập Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 rồi so sánh và đối chiếu với bài làm của bạn nhé.

  Chỉ số S&P 500 đã tăng 27% trong năm ngoái, trong khi Nasdaq tăng 21%. Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang, 1% người Mỹ giàu nhất đã đạt được hơn 3 nghìn tỷ USD tài sản trên thị trường chứng khoán vào năm 2021.

  Tiền điện tử và các tài sản khác – chẳng hạn như NFT, đồ sưu tầm và bất động sản – cũng tăng giá trị, làm tăng thêm tài sản của những người giàu có. Theo CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường của tài sản tiền điện tử, bất chấp sự biến động dữ dội về giá, đã tăng 1,5 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái lên hơn 2,3 nghìn tỷ đô la.

  Giá trị của các khoản đầu tư vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm cũng tăng mạnh. Vì những người giàu có có thể đủ khả năng để đầu tư nhiều tiền hơn, đặc biệt là những khoản đầu tư có rủi ro và phần thưởng cao nhất, các siêu triệu phú được hưởng lợi nhiều hơn những người giàu có vào năm 2021.

  Walper nói: “Những người giàu có khả năng tiếp xúc nhiều nhất với các khoản đầu tư rộng lớn nhất. “Không chỉ thị trường thanh khoản truyền thống hoạt động tốt vào năm ngoái. Đó cũng là các khoản đầu tư thay thế, đầu tư bất động sản và tiền điện tử. ”

  Mức tăng của tài sản đứng đầu cũng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ Tỷ lệ tài sản do 1% cao nhất nắm giữ đã tăng lên mức kỷ lục 32% vào năm ngoái, theo Fed.

  Các chuyên gia về tài chính cho rằng khó có khả năng lợi nhuận của năm ngoái sẽ được duy trì vào năm 2022, do lạm phát tăng cao, lãi suất tăng và khả năng suy giảm kinh tế. Thị trường chứng khoán sụt giảm đã bắt đầu cắt giảm vận may trên giấy tờ của các nhà đầu tư. Nasdaq giảm 14,5% trong năm, trong khi S&P giảm 8,4%.

  Walper nói: “Mỗi ngày đều thay đổi, vì vậy, thật khó để dự đoán năm sẽ kết thúc ở đâu,” Walper nói. “Nhưng vài tháng đầu năm 2022 đã vẽ nên một bức tranh khác với năm 2021.”

  Delta tăng lương cho nhân viên 4%, lần tăng lương đầu tiên kể từ trước đại dịch.

  Delta Air Lines hôm thứ Năm cho biết họ sẽ tăng lương 4% cho hầu hết 75.000 nhân viên, mức tăng đầu tiên kể từ mùa thu năm 2019, trước đại dịch Covid.

  Các hãng hàng không như Southwest Airlines và United Airlines đã tăng lương tối thiểu hoặc đưa ra các khoản thưởng cho việc tuyển dụng để thu hút người lao động trong một thị trường lao động eo hẹp và trong bối cảnh lạm phát cao.

  Delta Air Lines hôm thứ Năm cho biết họ sẽ tăng lương 4% cho hầu hết 75.000 nhân viên, mức tăng đầu tiên kể từ mùa thu năm 2019, trước đại dịch Covid.

  Các hãng hàng không là một trong những hãng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời gian diễn ra Covid khi nhu cầu đi lại cạn kiệt, khiến tất cả các hãng hàng không lớn đều bị lỗ kỷ lục. Nhưng lượng đặt phòng đang tăng trở lại, đặc biệt là đối với các chuyến du lịch giải trí trong nước.

  Hiện các hãng vận tải đang tranh giành để thuê và đào tạo nhân viên để đáp ứng nhu cầu đi lại đang tăng cao. Các hãng hàng không như Southwest Airlines và United Airlines đã tăng lương tối thiểu hoặc đưa ra các khoản thưởng cho việc tuyển dụng để thu hút người lao động trong một thị trường lao động eo hẹp và trong bối cảnh lạm phát cao.

  Một phát ngôn viên của Delta cho biết mức tăng là một phần của việc trả lương cơ bản thường xuyên mà công ty đã cung cấp cho nhân viên trước khi Covid thành công.

  Giám đốc điều hành của Delta, Ed Bastian, cho biết hãng hàng không vẫn dự kiến lỗ tổng thể trong quý đầu tiên do tác động của omicron đối với nhân viên và du lịch vào đầu năm nay. Công ty dự báo sẽ có lãi trong tháng 3.

  Bastian cho biết trong một bản ghi nhớ của nhân viên thông báo về việc tăng lương. Ông cho biết hãng hàng không “lạc quan” rằng họ có thể tạo ra lợi nhuận trong năm nay.

  Hiệp hội tiếp viên hàng không-CWA tuần trước đã viết thư cho các thành viên tiếp viên của Delta lưu ý rằng họ chưa được tăng lương kể từ năm 2019. Nghiệp đoàn tiếp viên hàng không đang trong giai đoạn thúc đẩy thành viên tại Delta mà nó ra mắt vào tháng 11 năm 2019.

  Khoảng 20.000 tiếp viên hàng không của Delta là phi hành đoàn lớn nhất của bất kỳ hãng hàng không nào của Hoa Kỳ. Công đoàn cho biết động lực tổ chức có thể đã góp phần vào quyết định “như là một phần của nỗ lực nhằm chia rẽ những người lao động đang tổ chức Delta để biến Delta thành một nơi làm việc tốt hơn.”

  “Miễn là Tiếp viên hàng không của Delta không có hợp đồng, giống như ban quản lý tại Delta đã tự cho mình, những lời hứa có thể thay đổi,” AFA viết trong một bài đăng trên trang web của mình sau khi việc tăng lương được công bố.

  Delta cho biết trong một tuyên bố với CNBC rằng việc tăng lương không liên quan đến việc lái xe của nghiệp đoàn tiếp viên hàng không.

  “Delta có bề dày thành tích trong việc chăm sóc người dân của chúng tôi và như Giám đốc điều hành đã nói, đây là mức tăng lương cơ bản xứng đáng cho những người của chúng tôi, những người tiếp tục xuất sắc trong việc chăm sóc khách hàng một cách an toàn với trải nghiệm du lịch khiến chúng tôi một phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết.

  Việc tăng lương không áp dụng cho các phi công của Delta.

  Impossible Foods sa thải giám đốc điều hành Chobani với tư cách là Giám đốc điều hành mới, người sáng lập Pat Brown từ chức.

  Người sáng lập Impossible Foods, Pat Brown, từ chức Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành sắp rời bỏ của Chobani, Peter McGuinness, sẽ nắm quyền điều hành công ty.

  Brown sẽ tiếp tục làm việc tại công ty với tư cách là giám đốc có tầm nhìn xa và sẽ báo cáo với hội đồng quản trị.

  Việc McGuinness rời Chobani diễn ra khi nhà sản xuất sữa chua này được cho là đã trì hoãn đợt chào bán lần đầu ra công chúng do điều kiện thị trường.

  Người sáng lập Impossible Foods, Pat Brown, từ chức Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành sắp rời bỏ của Chobani, Peter McGuinness, sẽ nắm quyền điều hành công ty.

  Quá trình chuyển đổi diễn ra sau chuyến tàu lượn hai năm cho ngành công nghiệp thịt làm từ thực vật. Đối thủ của Impossible và đối thủ Beyond Meat đều chứng kiến doanh số bán hàng tạp hóa của họ tăng vọt trong những ngày đầu của đại dịch do tình trạng khan hiếm thịt thúc đẩy doanh số bán hàng và giúp bù đắp việc kinh doanh nhà hàng đang xuống dốc.

  Nhưng trong những tháng gần đây, doanh số bán thịt làm từ thực vật đã chậm lại, gây ra lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, Impossible đã báo cáo rằng doanh thu bán lẻ quý 4 của họ đã tăng 85%.

  Brown thành lập Impossible cách đây một thập kỷ với mục tiêu chống biến đổi khí hậu bằng cách giảm tiêu thụ thịt. Kể từ năm 2016, họ đã bán các sản phẩm thay thế thịt và mở rộng phân phối tới hàng chục nghìn nhà bán lẻ trên ba lục địa, đồng thời giới thiệu các mặt hàng thực phẩm tại các chuỗi nhà hàng toàn cầu như Starbucks và Burger King.

  Trong một lá thư được công bố trên trang web của công ty, Brown cho biết sự tăng trưởng của Impossible có nghĩa là nhu cầu dẫn dắt doanh nghiệp đã lấn át các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như các sáng kiến chiến lược hàng đầu, chia sẻ sứ mệnh của công ty và hướng dẫn nghiên cứu.

  Brown viết: “Với động lực kinh doanh của chúng tôi, đường ống sản phẩm đang tăng tốc, sự mở rộng quốc tế đang diễn ra và tầm quan trọng của sứ mệnh của chúng tôi, nhu cầu lãnh đạo của doanh nghiệp thương mại chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển”.

  Bắt đầu từ ngày 4 tháng 4, McGuinness, một cựu chiến binh trong ngành thực phẩm, sẽ gia nhập công ty với tư cách là Giám đốc điều hành và Giám đốc. Trong tám năm qua, anh ấy đã làm việc với nhà sản xuất sữa chua Chobani, giúp công ty mở rộng sang sữa yến mạch, cà phê creamers và các danh mục khác.

  McGuinness nói trong một cuộc phỏng vấn: “Chìa khóa của Impossible, với tất cả sự đổi mới tuyệt vời của nó, là làm cho [các sản phẩm của hãng] trở nên sẵn có hơn và dễ tiếp cận hơn với nhiều người hơn.

  “Nhân tiện, công ty đang ở một vị trí tuyệt vời – tôi không đến để sửa chữa bất cứ điều gì, tôi đến để cố gắng giúp công ty phát triển hơn mức đã phát triển,” anh nói thêm.

  Brown sẽ tiếp tục làm việc tại Impossible với tư cách là giám đốc tầm nhìn và sẽ báo cáo với hội đồng quản trị. Các vai trò của ông sẽ bao gồm việc dẫn đầu trong các lĩnh vực như nghiên cứu và đổi mới công nghệ, các sáng kiến chiến lược, vận động công chúng và sứ mệnh của công ty. Anh ấy cũng sẽ vẫn là giám đốc trong hội đồng quản trị của công ty.

  “Peter và tôi sẽ làm việc cùng nhau để dẫn dắt Impossible và chiến lược dài hạn của nó, kết hợp sức mạnh và kinh nghiệm bổ sung của chúng tôi,” Brown viết trong lá thư của mình.

  Việc McGuinness rời Chobani diễn ra khi nhà sản xuất sữa chua này được cho là đã trì hoãn đợt chào bán lần đầu ra công chúng do điều kiện thị trường. Chobani ban đầu nộp đơn đăng ký công khai vào tháng 11.

  Trong khi đó, Reuters đưa tin gần một năm trước rằng Impossible đang cân nhắc việc niêm yết cổ phiếu thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt hoặc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vào thời điểm đó, cổ phiếu của Beyond đã thất bại, với cổ phiếu giảm 63% kể từ báo cáo ban đầu.

  McGuinness cho biết Impossible có “một vị thế tiền mặt rất mạnh.” Lần gần nhất nó huy động được 500 triệu đô la với mức định giá 9,5 tỷ đô la vào tháng 11, theo Pitchbook.

  Ông nói: “Không có gì gấp gáp hay khẩn cấp khi công bố rộng rãi, không có nghĩa là chúng tôi sẽ không quyết định thực hiện điều đó.

  Các cổ phiếu có biến động lớn nhất vào giữa trưa: Dollar General, Occidental Petroleum, Guess và hơn thế nữa.

  Dollar General – Cổ phiếu của chuỗi bán lẻ giảm giá đã tăng 4,5% bất chấp báo cáo quý 4 yếu hơn dự kiến. Dollar General báo cáo doanh thu 8,65 tỷ đô la trong quý, thấp hơn 8,7 tỷ đô la mà các nhà phân tích mong đợi, theo Refinitiv. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty là 2,57 đô la phù hợp với kỳ vọng. Công ty đã công bố mức tăng cổ tức 31% và một số nhà phân tích đã trích dẫn triển vọng của Dollar General là tích cực.

  Signet Jewelers – Cổ phiếu của công ty trang sức đã tăng 7% sau khi báo cáo doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng cao hơn ước tính đồng thuận. Theo Refinitiv, thu nhập trên mỗi cổ phiếu phù hợp với kỳ vọng và doanh thu hàng quý đứng đầu Phố Wall.

  PagerDuty – Cổ phiếu tăng 20,9% sau khi PagerDuty đăng báo cáo hàng quý tốt hơn mong đợi. Công ty đã mất điều chỉnh 4 xu cho mỗi cổ phiếu trong quý gần nhất của mình, đánh bại ước tính đồng thuận của Refinitiv là 2 xu. Doanh thu của nhà cung cấp nền tảng hoạt động kỹ thuật số cũng bất chấp các dự báo của Phố và PagerDuty đã đưa ra dự báo doanh thu lạc quan.

  Occidental Petroleum – Cổ phiếu năng lượng tăng 9,5% sau khi Warren Buffett’s Berkshire Hathaway mua thêm 18,1 triệu cổ phiếu của Occidental. Một hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hôm thứ Tư cho thấy họ đã trả mức trung bình có trọng số là 54,41 đô la cho mỗi cổ phiếu, tổng cộng 985 triệu đô la cho số cổ phiếu mới.

  Đoán – Cổ phiếu của nhà sản xuất quần áo tăng 9,3% sau báo cáo hàng quý của công ty. Guess đã công bố thu nhập hàng quý đã điều chỉnh là 1,14 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn một phần trăm so với mức đồng thuận của Refinitiv, trong khi doanh thu cũng giảm so với dự báo. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận tốt hơn dự đoán.

  Revolve – Cổ phiếu của nhà bán lẻ quần áo thiết kế trực tuyến tăng 6,5% sau khi Needham bắt đầu đưa tin về công ty với xếp hạng mua. Các nhà phân tích đã viết khi người tiêu dùng quay trở lại các sự kiện trực tiếp, Revolve là một “trò chơi mở lại cuối cùng” sẽ tiếp tục tận dụng dữ liệu để chiếm thị phần.

  Ralph Lauren – Cổ phiếu bán lẻ tăng 4,6% sau khi JPMorgan nâng hạng Ralph Lauren lên xếp hạng thừa cân từ trung lập. Công ty cho biết Ralph Lauren có thể được hưởng lợi từ xu hướng trang phục “mặc thường ngày” khi khách hàng quay trở lại văn phòng.

  McDonald’s – Cổ phiếu của McDonald’s giảm nhẹ khi Morgan Stanley hạ mục tiêu giá đối với gã khổng lồ thức ăn nhanh xuống 287 USD / cổ phiếu từ 294 USD trong bối cảnh các cửa hàng ở Nga và Ukraine đóng cửa. Công ty cho biết việc đóng cửa có thể tiêu tốn 50 triệu đô la một tháng.

  SolarEdge Technologies – Cổ phiếu giảm 5,9% sau khi công ty thông báo đề xuất chào bán công khai 2 triệu cổ phiếu phổ thông.

  Maserati tiết lộ kế hoạch chạy điện hoàn toàn, bắt đầu với GranTurismo 1.200 mã lực mới.

  Maserati có kế hoạch cung cấp các phiên bản chạy điện cho toàn bộ dòng xe của mình vào đầu năm tới với một chiếc xe GranTurismo mới có công suất hơn 1.200 mã lực, công ty cho biết hôm thứ Năm.

  GranTurismo “Folgore” sẽ là chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của thương hiệu Ý nổi tiếng, thuộc sở hữu của Stellantis, trước đây là Fiat Chrysler.

  Giám đốc điều hành Maserati Davide Grasso đã mô tả việc chuyển đổi EV, bao gồm mục tiêu chuyển sang chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030, là “thời điểm xác định” đối với công ty.

  Thương hiệu ô tô hạng sang Maserati có kế hoạch cung cấp các phiên bản chạy điện cho toàn bộ dòng xe của mình vào năm 2025, bắt đầu từ năm sau với một chiếc GranTurismo EV mới có công suất hơn 1.200 mã lực, công ty cho biết hôm thứ Năm.

  GranTurismo “Folgore” sẽ là chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của thương hiệu Ý nổi tiếng, thuộc sở hữu của Stellantis, trước đây là Fiat Chrysler. Công ty cho biết nó sẽ có tốc độ tối đa gần 190 dặm / giờ và đạt 0-62 dặm / giờ trong vòng chưa đầy 3 giây.

  Sau GranTurismo, Maserati sẽ giới thiệu mẫu SUV hạng trung Grecale chạy hoàn toàn bằng điện và một chiếc xe Grancabrio GT. Đến năm 2025, Maserati cũng có kế hoạch bổ sung các phiên bản chạy điện của siêu xe MC20, sedan Quattroporte và SUV Levante.

  Giám đốc điều hành Maserati Davide Grasso hôm thứ Năm đã mô tả việc chuyển đổi EV, bao gồm cả mục tiêu chuyển sang chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030, là “thời điểm xác định” đối với nhà sản xuất ô tô hơn thế kỷ này.

  Gần như tất cả các nhà sản xuất ô tô lớn, đặc biệt là những hãng xe sang như Maserati, đã công bố kế hoạch để xe điện chiếm phần lớn, nếu không phải là tất cả, doanh số bán hàng của họ vào năm 2030.

  Những hình ảnh xem trước của GranTurismo chạy điện được công bố hôm thứ Năm cho thấy thiết kế ngoại thất mượt mà cho chiếc coupe bốn chỗ.

  Maserati không đưa ra giá dự kiến cho những chiếc EV mới. Các mẫu truyền thống hiện tại của hãng có giá dao động từ khoảng 78.000 USD đến hơn 200.000 USD.

  Biden chỉ định Tiến sĩ Ashish Jha điều phối viên phản ứng mới của Covid để kế nhiệm Jeff Zient.

  Jha lãnh đạo Trường Y tế Công cộng của Đại học Brown và trước đây đứng đầu Viện Y tế Toàn cầu của Harvard.

  Ông là một nhà bình luận nổi tiếng về cách người Mỹ nên ứng phó với những rủi ro sức khỏe trong đại dịch Covid-19.

  Jeff Zient sẽ rời đi sau khi đảm nhiệm vai trò này trong hơn một năm qua các đợt tăng trưởng vùng đồng bằng và omicron.

  Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã bổ nhiệm Tiến sĩ Ashish Jha làm điều phối viên phản ứng Covid-19 mới của ông để kế nhiệm Jeff Zient, người đã phục vụ trong vai trò này thông qua các đợt tăng đồng bằng và omicron.

  Jha lãnh đạo Trường Y tế Công cộng của Đại học Brown và trước đây đứng đầu Viện Y tế Toàn cầu của Harvard. Ông là một nhà bình luận nổi tiếng về cách người Mỹ nên ứng phó với những rủi ro sức khỏe trong đại dịch.

  Jha, trong một bài đăng trên Twitter, cảnh báo rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và Hoa Kỳ cần chuẩn bị cho các biến thể và sự gia tăng trong tương lai bằng cách giữ an toàn cho trường học và nơi làm việc.

  Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, các trường hợp nhiễm trùng Covid mới ở Hoa Kỳ đã giảm hơn 90% kể từ đỉnh điểm của đợt tăng omicron chưa từng có vào tháng Giêng. Số ca nhập viện giảm 89% so với đỉnh omicron, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng đang gia tăng trở lại ở các quốc gia lớn ở châu Âu, chẳng hạn như Anh và Đức, và Trung Quốc đang phải chống chọi với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

  Zient đã lãnh đạo nhóm phản ứng Covid của Nhà Trắng trong 14 tháng và đã tổ chức vô số cuộc họp giao ban công khai về tình trạng thay đổi của đại dịch. Biden ca ngợi công việc của Zient trong một tuyên bố, lưu ý rằng hầu hết người lớn đã được tiêm phòng đầy đủ trong nhiệm kỳ của ông. Theo dữ liệu của CDC, hơn 75% người lớn ở Hoa Kỳ đã tiêm hai liều vắc xin.

  “Sự tiến bộ mà anh ấy và nhóm của anh ấy đã đạt được là đáng kinh ngạc và thậm chí còn quan trọng hơn. Mạng sống đã được cứu, “Biden nói trong một tuyên bố.

  Kiến thức của bài giảng Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kết cấu ngữ pháp tiếng Trung quan trọng.

  Các bạn học viên cần luyện tập thêm nhiều kỹ năng dịch thuật tiếng Trung và kỹ năng phiên dịch tiếng Trung thông qua bài giảng luyện dịch tiếng Trung HSK 6 nữa nhé.

  Ngoài ra, kiến thức trong bài tập Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 là kiến thức nền tảng để chúng ta học nâng cao lên các bài học về sau.

  Các bạn học viên cũng nên biết cách viết thư tín tiếng Trung thương mại, các bạn xem chi tiết bài giảng hướng dẫn cách viết thư tiếng Trung thương mại ngay tại link dưới.

  Hướng dẫn viết thư tiếng Trung thương mại

  Và một số mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại thông dụng các bạn nên xem luôn nhé.

  Vậy là bài học ngày hôm nay Sách luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1 đến đây là kết thúc rồi,cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi nhé,chúc các bạn học tập thật vui vẻ nha.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất