5/5 - (3 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 tiếp tục giáo án chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo sách giáo trình tiếng Trung quyển 1 trong bộ giáo trình ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay Thầy Vũ sẽ đưa vào kiến thức cách phân tích thành phần ngữ pháp tiếng Trung và cách vận dụng các thành phần ngữ pháp đó vào trong các tình huống giao tiếp thực tế. Các bạn học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng định ngữ tiếng Trung cơ bản rồi nâng cao, cách phân tích định ngữ đa tầng trong tiếng Trung, cách phân tích trạng ngữ tiếng Trung, cách phân tích bổ ngữ tiếng Trung .v.v. Đó là những kiến thức rất căn bản và học viên cần phải nắm thật chắc trước khi tham gia các kỳ thi tiếng Trung HSK 9 cấp.

Các bạn học viên lưu ý cần cài đặt sẵn bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để hỗ trợ tốt nhất cho việc học từ vựng tiếng Trung và nhớ mặt chữ Hán nhé. Ngoài ra, các bạn học viên cần tập viết chữ Hán mỗi ngày nữa. Ngay dưới đây là link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính windows như win xp, win 7, win 8, win 10 và win 11 đều dùng rất tương thích.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển thì hãy liên hệ Thầy Vũ đặt mua trực tuyến nhé.

Trước khi đi vào nội dung chính của bài giảng số 5 này chúng ta cần học lại kiến thức ngữ pháp HSK và từ vựng HSK trong các bài giảng 1 đến bài giảng 4 ngay link dưới.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 nhé.

Tài liệu Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5

Tài liệu Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5

STT Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 khóa học tiếng trung giao tiếp Phiên âm tiếng Trung Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 lớp tiếng trung giao tiếp
1 我想看你的商店 wǒ xiǎng kàn nǐ de shāngdiàn
2 前边是我的商店 qiánbiān shì wǒ de shāngdiàn
3 老师想去什么地方? lǎoshī xiǎng qù shénme dìfāng
4 前边就是我的商店 qiánbiān jiù shì wǒ de shāngdiàn
5 我的商店就在前边 wǒ de shāngdiàn jiù zài qiánbiān
6 今天四月二日 jīntiān sì yuè èr rì
7 今天星期一 jīntiān xīngqī yī
8 今天星期二 jīntiān xīngqī èr
9 今天星期三 jīntiān xīngqī sān
10 今天星期四 jīntiān xīngqī sì
11 今天星期五 jīntiān xīngqī wǔ
12 今天星期六 jīntiān xīngqī liù
13 今天星期天 jīntiān xīngqī tiān
14 今天星期日 jīntiān xīngqī rì
15 今天是我的生日 jīntiān shì wǒ de shēngrì
16 我下课了 wǒ xià kè le
17 以后你想做什么? yǐhòu nǐ xiǎng zuò shénme
18 下课以后你想做什么? xià kè yǐhòu nǐ xiǎng zuò shénme
19 你想准备什么? nǐ xiǎng zhǔnbèi shénme
20 你请老师吃饭吧 nǐ qǐng lǎoshī chī fàn ba
21 下课以后我们去吃饭吧 xiàkè yǐhòu wǒmen qù chī fàn ba
22 你跟我去吃饭吧 nǐ gēn wǒ qù chī fàn ba
23 你们说对了 nǐmen shuō duì le
24 你做对了 nǐ zuò duì le
25 今天二号 jīntiān èr hào
26 今天你跟我一起吃饭,怎么样? jīntiān nǐ gēn wǒ yì qǐ chī fàn, zěnmeyàng
27 祝你快乐 zhù nǐ kuàilè
28 今天我们很快乐 jīntiān wǒmen hěn kuàilè
29 祝你生日快乐 zhù nǐ shēngrì kuàilè
30 这是老师的礼物 zhè shì lǎoshī de lǐwù
31 星期几你去商店? xīngqī jǐ nǐ qù shāngdiàn
32 今天星期几? jīntiān xīngqī jǐ
33 一本书 yì běn shū
34 我有一本书 wǒ yǒu yì běn shū
35 我有一本汉语书 wǒ yǒu yì běn hànyǔ shū
36 我有一本英语书 wǒ yǒu yì běn yīngyǔ shū
37 你有几本书? nǐ yǒu jǐ běn shū
38 你有几本汉语书? nǐ yǒu jǐ běn hànyǔ shū
39 你有几本英语书? nǐ yǒu jǐ běn yīngyǔ shū
40 一支笔 yì zhī bǐ
41 我有一支笔 wǒ yǒu yì zhī bǐ
42 你有几支笔? nǐ yǒu jǐ zhī bǐ
43 我有三支笔 wǒ yǒu sān zhī bǐ
44 这是谁的笔? zhè shì shuí de bǐ
45 这是我的笔 zhè shì wǒ de bǐ
46 这是我的老师的笔 zhè shì wǒ de lǎoshī de bǐ
47 今天你有时间吗? jīntiān nǐ yǒu shíjiān ma
48 今天我没有时间 jīntiān wǒ méi yǒu shíjiān
49 这是我的问题 zhè shì wǒ de wèntí
50 你们的问题是什么? nǐmen de wèntí shì shénme
51 你的工作没有问题 nǐ de gōngzuò méiyǒu wèntí
52 你们说中文吧 nǐmen shuō zhōngwén ba
53 今天不是星期六 jīntiān bú shì xīngqī liù
54 每天你的工作怎么样? měitiān nǐ de gōngzuò zěnmeyàng
55 每天我的工作都很多 měitiān wǒ de gōngzuò dōu hěn duō
56 每天你去哪儿吃饭? měitiān nǐ qù nǎr chī fàn
57 几点你下课? jǐ diǎn nǐ xià kè
58 一点半 yì diǎn bàn
59 六点半 liù diǎn bàn
60 七点半 qī diǎn bàn
61 八点半 bā diǎn bàn
62 九点半 jiǔ diǎn bàn
63 十点半 shí diǎn bàn
64 十一点半 shí yī diǎn bàn
65 十二点半 shí èr diǎn bàn
66 每天几点你起床? měitiān jǐ diǎn nǐ qǐchuáng
67 每天七点半我起床 měitiān qī diǎn bàn wǒ qǐchuáng
68 老师先吃饭吧 lǎoshī xiān chī fàn ba
69 你先去银行吧 nǐ xiān qù yínháng ba
70 你先去商店吧 nǐ xiān qù shāngdiàn ba
71 每天几点你洗澡? měitiān jǐ diǎn nǐ xǐzǎo
72 每天八点半我洗澡 měitiān bā diǎn bàn wǒ xǐzǎo
73 我们先吃饭,然后去银行 wǒmen xiān chī fàn, ránhòu qù yínháng
74 然后你想去哪儿? ránhòu nǐ xiǎng qù nǎr
75 每天几点你吃早饭? měitiān jǐ diǎn nǐ chī zǎofàn

Giáo án Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 và tài liệu Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 được chia sẻ ngay bên dưới.

普京表示,俄罗斯天然气必须从周五开始以卢布支付。

普京强制卢布支付天然气费用的决定提振了俄罗斯货币。

西方公司和政府拒绝此举,因为它违反了以欧元或美元为单位的现有合同。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周四表示,他已签署一项法令,规定外国买家必须从 4 月 1 日起以卢布购买俄罗斯天然气,如果不支付这些费用,合同将被终止。

“为了购买俄罗斯天然气,他们必须在俄罗斯银行开设卢布账户。正是从这些账户中支付了从明天开始交付的天然气,”普京在电视讲话中说。

“如果不支付此类款项,我们将认为这是买家的违约,以及随之而来的所有后果。没有人免费向我们出售任何东西,我们也不会做慈善——也就是说,现有的合同将被终止。”

普京强制卢布支付天然气费用的决定提振了俄罗斯货币,当西方在 2 月 24 日派军队进入乌克兰后实施全面制裁时,俄罗斯货币跌至历史低位。

但西方公司和政府拒绝此举,因为它违反了以欧元或美元为单位的现有合同。

普京表示,这一转变旨在加强俄罗斯的主权,并将坚持其在所有合同上的义务。俄罗斯供应欧洲约三分之一的天然气。

智库表示,新加坡对俄罗斯的立场表明,对制裁的支持不仅限于西方。

据智库称,美国总统乔·拜登会见新加坡总理李显龙“很重要”,因为这向世界和总统弗拉基米尔·普京表明,对俄罗斯的制裁不仅得到美国或其欧洲朋友的支持.

卡内基国际和平基金会 (Carnegie Endowment for International Peace) 的斯坦顿 (Stanton) 高级研究员安吉潘达 (Ankit Panda) 表示,新加坡“正式不是美国的条约盟友……在许多全球问题上表现得非常平稳。”

周二,李在白宫会见了拜登,讨论了印太安全、乌克兰战争以及两国之间的投资。

据华盛顿报道,美国总统乔·拜登与新加坡总理李显龙会面“很重要”,因为这向世界和总统弗拉基米尔·普京表明,对俄罗斯的制裁不仅得到美国或其欧洲朋友的支持。基于智库。

卡内基国际和平基金会 (Carnegie Endowment for International Peace) 的斯坦顿 (Stanton) 高级研究员安吉潘达 (Ankit Panda) 表示,新加坡“正式不是美国的条约盟友……在许多全球问题上表现得非常平稳。”

在俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰后,新加坡外交部在一份声明中表示,该国“强烈谴责任何以任何借口无端入侵主权国家的行为。我们重申,乌克兰的主权、独立和领土完整必须得到尊重。”这个城市国家在宣布对俄罗斯实施有针对性的制裁后不久。

日本也在 2 月份加入了全球制裁俄罗斯的行列。除了切断某些俄罗斯银行进入 SWIFT 国际支付系统的权限外,首相岸田文雄还表示,他的国家将冻结包括普京在内的俄罗斯政府官员的资产。

周二,李在白宫会见了拜登,讨论了印太安全、乌克兰战争以及两国之间的投资。

在他们的联合新闻发布会上,拜登表示,李的访问显示了“新加坡在这个问题上的强有力领导”,并明确表示“普京的战争……在世界每个地区都是不可接受的。”

“今天,新加坡和美国团结一致,向所有国家——所有国家,不论其大小或人口:在权利上——在全球舞台上的权利上,都是平等的。他们有权享有主权和领土完整,并有权在不受暴力和恐吓的情况下决定自己的未来,”拜登补充说。

熊猫周四在 CNBC 的“亚洲路牌”节目中表示,新加坡的“潜在存在”股权也很清楚。

“如果简单地允许较大的国家入侵其较小的邻国并违反《联合国宪章》,这将对我们的世界产生严重后果,在这个世界中,我们确实有像新加坡这样的国家,虽然它们的领土面积很小,但它们确实拥有巨大的经济实力。力量,”智囊团补充道。

“在乌克兰危机的背景下,两国都将这次访问视为庆祝新加坡可以做出的贡献的重要方式。”

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 tổng hợp thêm rất nhiều kiến thức ngữ pháp HSK mới và từ vựng HSK mới.

Để bổ trợ thêm kiến thức cho thật toàn diện hơn thì Thầy Vũ tiếp tục thiết kế thêm các bài tâp luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế để các bạn học viên có tài liệu củng cố kiến thức cho bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5.

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK bài tập ứng dụng thực tế sau đây. Các bạn làm xong bài tập thì hãy chú ý gửi bài tập lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để các thầy cô giáo chấm bài nhé, miễn phí hoàn toàn.

Pǔjīng biǎoshì, èluósī tiānránqì bìxū cóng zhōu wǔ kāishǐ yǐ lúbù zhīfù.

Pǔjīng qiángzhì lúbù zhīfù tiānránqì fèiyòng de juédìng tí zhènle èluósī huòbì.

Xīfāng gōngsī hé zhèngfǔ jùjué cǐ jǔ, yīnwèi tā wéifǎnle yǐ ōuyuán huò měiyuán wèi dānwèi de xiàn yǒu hétóng.

Èluósī zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng zhōu sì biǎoshì, tā yǐ qiānshǔ yī xiàng fǎlìng, guīdìng wàiguó mǎi jiā bìxū cóng 4 yuè 1 rì qǐ yǐ lúbù gòumǎi èluósī tiānránqì, rúguǒ bù zhīfù zhèxiē fèiyòng, hétóng jiāng bèi zhōngzhǐ.

“Wèile gòumǎi èluósī tiānránqì, tāmen bìxū zài èluósī yínháng kāishè lúbù zhànghù. Zhèngshì cóng zhèxiē zhànghù zhōng zhīfùle cóng míngtiān kāishǐ jiāofù de tiānránqì,” pǔjīng zài diànshì jiǎnghuà zhōng shuō.

“Rúguǒ bù zhīfù cǐ lèi kuǎnxiàng, wǒmen jiāng rènwéi zhè shì mǎi jiā de wéiyuē, yǐjí suí zhī ér lái de suǒyǒu hòuguǒ. Méiyǒu rén miǎnfèi xiàng wǒmen chūshòu rènhé dōngxī, wǒmen yě bù huì zuò císhàn——yě jiùshì shuō, xiàn yǒu de hétóng jiāng bèi zhōngzhǐ.”

Pǔjīng qiángzhì lúbù zhīfù tiānránqì fèiyòng de juédìng tí zhènle èluósī huòbì, dāng xīfāng zài 2 yuè 24 rì pài jūnduì jìnrù wūkèlán hòu shíshī quánmiàn zhìcái shí, èluósī huòbì diē zhì lìshǐ dīwèi.

Dàn xīfāng gōngsī hé zhèngfǔ jùjué cǐ jǔ, yīnwèi tā wéifǎnle yǐ ōuyuán huò měiyuán wèi dānwèi de xiàn yǒu hétóng.

Pǔjīng biǎoshì, zhè yī zhuàn biàn zhǐ zài jiāqiáng èluósī de zhǔquán, bìng jiāng jiānchí qí zài suǒyǒu hétóng shàng de yìwù. Èluósī gōngyìng ōuzhōu yuē sān fēn zhī yī de tiānránqì.

Zhìkù biǎoshì, xīnjiāpō duì èluósī de lìchǎng biǎomíng, duì zhìcái de zhīchí bùjǐn xiànyú xīfāng.

Jù zhìkù chēng, měiguó zǒngtǒng qiáo·bài dēng huìjiàn xīnjiāpō zǒnglǐ lǐxiǎnlóng “hěn zhòngyào”, yīnwèi zhè xiàng shìjiè hé zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng biǎomíng, duì èluósī de zhìcái bùjǐn dédào měiguó huò qí ōuzhōu péngyǒu de zhīchí.

Kǎ nèi jī guójì hépíng jījīn huì (Carnegie Endowment for International Peace) de sītǎn dùn (Stanton) gāojí yánjiùyuán ānjí pān dá (Ankit Panda) biǎoshì, xīnjiāpō “zhèngshì bùshì měiguó de tiáoyuē méngyǒu……zài xǔduō quánqiú wèntí shàng biǎoxiàn dé fēicháng píngwěn.”

Zhōu’èr, lǐ zài báigōng huìjiànle bài dēng, tǎolùnle yìn tài ānquán, wūkèlán zhànzhēng yǐjí liǎng guózhī jiān de tóuzī.

Jù huáshèngdùn bàodào, měiguó zǒngtǒng qiáo·bài dēng yǔ xīnjiāpō zǒnglǐ lǐxiǎnlóng huìmiàn “hěn zhòngyào”, yīnwèi zhè xiàng shìjiè hé zǒngtǒng fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng biǎomíng, duì èluósī de zhìcái bùjǐn dédào měiguó huò qí ōuzhōu péngyǒu de zhīchí. Jīyú zhìkù.

Kǎ nèi jī guójì hépíng jījīn huì (Carnegie Endowment for International Peace) de sītǎn dùn (Stanton) gāojí yánjiùyuán ānjí pān dá (Ankit Panda) biǎoshì, xīnjiāpō “zhèng shì bùshì měiguó de tiáoyuē méngyǒu……zài xǔduō quánqiú wèntí shàng biǎoxiàn dé fēicháng píngwěn.”

Zài èluósī yú 2 yuè 24 rì rùqīn wūkèlán hòu, xīnjiāpō wàijiāo bù zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, gāi guó “qiángliè qiǎnzé rènhé yǐ rènhé jièkǒu wúduān rùqīn zhǔquán guójiā de xíngwéi. Wǒmen chóngshēn, wūkèlán de zhǔquán, dúlì hé lǐngtǔ wánzhěng bìxū dédào zūnzhòng.” Zhège chéngshì guójiā zài xuānbù duì èluósī shíshī yǒu zhēnduì xìng de zhìcái hòu bùjiǔ.

Rìběn yě zài 2 yuèfèn jiārùle quánqiú zhìcái èluósī de hángliè. Chúle qiēduàn mǒu xiē èluósī yínháng jìnrù SWIFT guójì zhīfù xìtǒng de quánxiàn wài, shǒuxiàng àntián wénxióng hái biǎoshì, tā de guójiā jiāng dòngjié bāokuò pǔjīng zài nèi de èluósī zhèngfǔ guānyuán de zīchǎn.

Zhōu’èr, lǐ zài báigōng huìjiànle bài dēng, tǎolùnle yìn tài ānquán, wūkèlán zhànzhēng yǐjí liǎng guózhī jiān de tóuzī.

Zài tāmen de liánhé xīnwén fābù huì shàng, bài dēng biǎoshì, lǐ de fǎngwèn xiǎnshìle “xīnjiāpō zài zhège wèntí shàng de qiáng yǒulì lǐngdǎo”, bìng míngquè biǎoshì “pǔjīng de zhànzhēng……zài shìjiè měi gè dìqū dōu shì bùkě jiēshòu de.”

“Jīntiān, xīnjiāpō hé měiguó tuánjié yīzhì, xiàng suǒyǒu guójiā——suǒyǒu guójiā, bùlùn qí dàxiǎo huò rénkǒu: Zài quánlì shàng——zài quánqiú wǔtái shàng de quánlì shàng, dōu shì píngděng de. Tāmen yǒu quán xiǎngyǒu zhǔquán hé lǐngtǔ wánzhěng, bìng yǒu quán zài bù shòu bàolì hé kǒnghè de qíngkuàng xià juédìng zìjǐ de wèilái,” bài dēng bǔchōng shuō.

Xióngmāo zhōu sì zài CNBC de “yàzhōu lùpái” jiémù zhōng biǎoshì, xīnjiāpō de “qiánzài cúnzài” gǔquán yě hěn qīngchǔ.

“Rúguǒ jiǎndān de yǔnxǔ jiào dà de guójiā rùqīn qí jiào xiǎo de lín guó bìng wéifǎn “liánhéguó xiànzhāng”, zhè jiāng duì wǒmen de shìjiè chǎnshēng yánzhòng hòuguǒ, zài zhège shìjiè zhōng, wǒmen quèshí yǒu xiàng xīnjiāpō zhèyàng de guójiā, suīrán tāmen de lǐngtǔ miànjī hěn xiǎo, dàn tāmen quèshí yǒngyǒu jùdà de jīngjì shílì. Lìliàng,” zhìnáng tuán bǔchōng dào.

“Zài wūkèlán wéijī de bèijǐng xià, liǎng guódū jiāng zhè cì fǎngwèn shì wéi qìngzhù xīnjiāpō kěyǐ zuò chū de gòngxiàn de zhòngyào fāngshì.”

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 được Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới.

 

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế được đi kèm ngay bên dưới. Giáo án bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 cần được đưa vào ứng dụng thực tế thì các kiến thức được học trên lớp mới có giá trị sử dụng.

Putin nói rằng khí đốt của Nga phải được thanh toán bằng đồng rúp từ thứ Sáu.

Quyết định của Putin về việc thực thi các khoản thanh toán bằng đồng rúp cho khí đốt đã thúc đẩy đồng tiền của Nga.

Các công ty và chính phủ phương Tây đã bác bỏ động thái này vì vi phạm các hợp đồng hiện tại, được quy định bằng đồng euro hoặc đô la.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết ông đã ký sắc lệnh nói rằng người mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng rúp cho khí đốt của Nga từ ngày 1 tháng 4 và các hợp đồng sẽ bị tạm dừng nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện.

“Để mua khí đốt tự nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản bằng đồng rúp trong các ngân hàng của Nga. Chính từ các tài khoản này, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện cho khí đốt được giao bắt đầu từ ngày mai, ”ông Putin nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

“Nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện, chúng tôi sẽ coi đây là một sự vỡ nợ từ phía người mua, với tất cả các hậu quả sau đó. Không ai bán cho chúng tôi bất cứ thứ gì miễn phí, và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện – nghĩa là các hợp đồng hiện có sẽ bị dừng lại ”.

Quyết định của Putin trong việc thực thi các khoản thanh toán bằng đồng rúp cho khí đốt đã thúc đẩy đồng tiền của Nga, đồng tiền này giảm xuống mức thấp lịch sử khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt sâu rộng sau khi ông cử quân đội vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Nhưng các công ty và chính phủ phương Tây đã bác bỏ động thái này vì vi phạm các hợp đồng hiện có, được quy định bằng đồng euro hoặc đô la.

Ông Putin cho biết việc chuyển đổi này nhằm mục đích củng cố chủ quyền của Nga và nó sẽ tuân theo các nghĩa vụ của nước này đối với tất cả các hợp đồng. Nga cung cấp khoảng một phần ba lượng khí đốt của châu Âu.

Lập trường của Singapore về Nga cho thấy sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt không chỉ giới hạn ở phương Tây, think tank nói.

Theo một chuyên gia tư vấn, việc gặp gỡ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là “điều quan trọng” đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, vì điều đó cho cả thế giới và Tổng thống Vladimir Putin thấy rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga không chỉ được hỗ trợ bởi Mỹ hoặc các nước bạn bè châu Âu. .

Ankit Panda, thành viên cấp cao của Stanton tại Carnegie Endowment for International Peace, cho biết: “Singapore không phải là đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ … nhưng rất quan tâm đến nhiều vấn đề toàn cầu.

Lee đã gặp Biden tại Nhà Trắng vào thứ Ba để thảo luận về an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cuộc chiến Ukraine và đầu tư giữa các nước.

Theo Washington- dựa trên think tank.

Ankit Panda, thành viên cấp cao của Stanton tại Carnegie Endowment for International Peace, cho biết: “Singapore không phải là đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ … nhưng rất quan tâm đến nhiều vấn đề toàn cầu.

Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong một tuyên bố rằng nước này “lên án mạnh mẽ bất kỳ cuộc xâm lược vô cớ nào đối với một quốc gia có chủ quyền dưới bất kỳ lý do nào. Chúng tôi nhắc lại rằng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng ”. Chính quyền thành phố ngay sau khi công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Nhật Bản cũng tham gia các nỗ lực toàn cầu nhằm tấn công Nga bằng các lệnh trừng phạt vào tháng Hai. Ngoài việc cắt quyền truy cập của một số ngân hàng Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết đất nước của ông sẽ đóng băng tài sản của các quan chức chính phủ Nga trong đó có Putin.

Lee đã gặp Biden tại Nhà Trắng vào thứ Ba để thảo luận về an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cuộc chiến Ukraine và đầu tư giữa các nước.

Trong cuộc họp báo chung của họ, Biden nói rằng chuyến thăm của Lee thể hiện “sự lãnh đạo mạnh mẽ của Singapore đối với vấn đề này” và nói rõ rằng “Cuộc chiến của Putin là không thể chấp nhận được… ở mọi khu vực trên thế giới”.

“Ngày nay, Singapore và Hoa Kỳ thống nhất gửi thông điệp đến tất cả các quốc gia – tới tất cả các quốc gia, bất kể quy mô hay dân số: Họ bình đẳng về quyền – về quyền của họ trên phạm vi toàn cầu. Họ có quyền đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và tự quyết định tương lai của mình mà không bị bạo lực và đe dọa, ”Biden nói thêm.

Panda nói với CNBC “Street Signs Asia” vào thứ Năm.

“Nếu các quốc gia lớn hơn được phép xâm lược các nước láng giềng nhỏ hơn và vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, thì điều đó có hậu quả nghiêm trọng đối với một thế giới mà chúng ta có những quốc gia như Singapore, những quốc gia có rất ít lãnh thổ, ngay cả khi họ có kinh tế to lớn. quyền lực, ”nhóm nghiên cứu nói thêm.

“Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, cả hai nước đều coi chuyến thăm này là một cách quan trọng để tôn vinh những đóng góp mà Singapore có thể đạt được”.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến hôm nay lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5. Các bạn xem video bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 mà còn bất kỳ chỗ nào chưa hiểu bài, nhất là phần ngữ pháp HSK và từ vựng HSK thì hãy nhanh chóng đăng câu hỏi của bạn vào ngay bên dưới bài giảng này mục bình luận nhé. Hoặc các bạn tham gia cộng đồng diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster để được các bạn thành viên hỗ trợ nhé.

Vậy là vừa nãy chúng ta đã đi xong toàn bộ nội dung giáo án của bài giảng lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 rồi. Các bạn chú ý về nhà thường xuyên ôn tập kiến thức bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5 và học từ vựng tiếng Trung HSK mỗi ngày nhé.