Thứ Tư, Tháng Hai 8, 2023

Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber)
Thầy Vũ TPHCM 090 325 4870 (Telegram)

More

  Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2

  Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2 tiếp tục chương trình đào tạo khóa học luyện thi HSK 6 online uy tín của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

  5/5 - (5 bình chọn)

  Khóa học tiếng Trung online HSK 6 ChineMaster

  Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2 là nội dung chương trình đào tạo kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi cứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 và luyện thi HSKK sơ cấp đến HSKK cao cấp theo bộ giáo trình học tiếng Trung ChineMaster 9 quyển hiện đang có bán tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà NộiTrung tâm tiếng Trung ChineMaster TP HCM Sài Gòn.

  Trước khi học sang bài mới, các bạn học viên chú ý ôn tập lại những trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 của bài 1 hôm trước tại link bên dưới.

  Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 1

  Bên dưới là chuyên mục tổng hợp toàn bộ bài giảng trực tuyến Thầy Vũ dạy các lớp học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao và các lớp luyện thi HSK 1 online đến luyện thi HSK 9 online cũng như các khóa học luyện thi tiếng Trung HSKK sơ cấp, HSKK trung cấp và HSKK cao cấp.

  Chuyên mục học tiếng Trung online

  Các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chú ý cần học từ vựng tiếng Trung HSK mỗi ngày và ôn tập thường xuyên. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để không ngừng cải thiện vốn từ vựng HSK chính là luyện gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin và tập viết chữ Hán mỗi ngày. Cả hai nhiệm vụ này chúng ta phải làm mỗi ngày và kiên trì đều đặn qua năm tháng thì mới có tiến bộ vượt bậc.

  Tải bộ gõ tiếng Trung cho máy tính

  Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập kỹ năng phản xạ nghe nói tiếng Trung giao tiếp online theo chủ đề thông dụng hàng ngày trong các tình huống giao tiếp thực tế. Bên dưới là bảng tổng hợp các mẫu câu tiếng Trung online được Thầy Vũ thiết kế dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster nâng cao và luyện tập để phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Trung thực tế.

  Giáo trình Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2 Thầy Vũ

  Luyện nghe nói tiếng Trung online theo chủ đề Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2

  STT Học tiếng Trung online theo chủ đề, khóa học tiếng Trung online uy tín Thầy Vũ thiết kế nội dung giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 6 ứng dụng thực tế chỉ dành riêng cho học viên Trung tâm học tiếng Trung uy tín ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Ngã Tư Sở Hà Nội và Trung tâm học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.
  1 你会做什么工作?nǐ huì zuò shénme gōngzuò
  2 你会做经理的工作吗?nǐ huì zuò jīnglǐ de gōngzuò ma
  3 我有一个很漂亮的老师 wǒ yǒu yí gè hěn piàoliang de lǎoshī
  4 这个假期你打算做什么?zhège jiàqī nǐ dǎsuàn zuò shénme
  5 这个假期我打算去打工 zhège jiàqī wǒ dǎsuàn qù dǎgōng
  6 你开车到老师家吧 nǐ kāi chē dào lǎoshī ba
  7 老师陪我去咖啡店吧 lǎoshī péi wǒ qù kāfēi diàn ba
  8 你需要我帮什么吗?nǐ xūyào wǒ bāng shénme ma
  9 我觉得这个工作比较有意思 wǒ juéde zhège gōngzuò bǐjiào yǒu yìsi
  10 她想感谢我的帮助 tā xiǎng gǎnxiè wǒ de bāngzhù
  11 我可以在公司打工吗?wǒ kěyǐ zài gōngsī dǎgōng ma
  12 我可以到你的公司工作吗?wǒ kěyǐ dào nǐ de gōngsī gōngzuò ma
  13 我可以问老师一个问题吗?wǒ kěyǐ wèn lǎoshī yí gè wèntí ma
  14 我可以用你的手机吗?wǒ kěyǐ yòng nǐ de shǒujī ma
  15 一般你能做什么工作?yìbān nǐ néng zuò shénme gōngzuò
  16 现在我不能陪你 xiànzài wǒ bù néng péi nǐ
  17 我不会开车 wǒ bú huì kāi chē
  18 到时候我们将做什么?dào shíhou wǒmen jiāng zuò shénme
  19 到时候我将联系你 dào shíhou wǒ jiāng liánxì nǐ
  20 你想在哪儿照相?nǐ xiǎng zài nǎr zhào xiàng
  21 你帮老师照一张相吧 nǐ bāng lǎoshī zhào yì zhāng xiàng ba
  22 这是我老师的照片 zhè shì wǒ lǎoshī de zhàopiàn
  23 这趟旅游很有意思 zhè tàng lǚyóu hěn yǒu yìsi
  24 明天我一定参加公司的会议 míngtiān wǒ yídìng cānjiā gōngsī de huìyì
  25 在西贡你有亲戚吗?zài xīgòng nǐ yǒu qīnqī ma
  26 我觉得这个工作很麻烦 wǒ juéde zhège gōngzuò hěn máfan
  27 你卖给我这件衣服吧 nǐ mài gěi wǒ zhè jiàn yīfu ba
  28 你的问题很简单 nǐ de wèntí hěn jiǎndān
  29 你有什么好办法吗?nǐ yǒu shénme hǎo bànfǎ ma
  30 这么重要的事情你应该告诉老师  zhème zhòngyào de shìqíng, nǐ yīnggāi gàosù lǎoshī
  31 节日的时候你常做什么? Jiérì de shíhou nǐ cháng zuò shénme
  32 我觉得买衣服太麻烦  wǒ juéde yīfu tài máfan
  33 老师打算在哪儿过生日?lǎoshī dǎsuàn zài nǎr guò shēngrì
  34 你带行李吗?nǐ dài xínglǐ ma
  35 一束鲜花 yí shù xiānhuā
  36 你做的菜很好吃 nǐ zuò de cài hěn hǎochī
  37 昨天老师喝了很多酒 zuótiān lǎoshī hē le hěn duō jiǔ
  38 当然我的朋友很喜欢喝酒 dāngrán wǒ de péngyǒu hěn xǐhuān hē jiǔ
  39 现在我去朋友家,要带礼物吗?xiànzài wǒ qù péngyǒu jiā, yào dài lǐwù ma
  40 带好吃的东西或者酒,可以吗?dài hǎochī de dōngxi huòzhě jiǔ, kěyǐ ma
  41 我送老师一束鲜花 wǒ sòng lǎoshī yí shù xiān huā
  42 我想送她一份礼物 wǒ xiǎng sòng tā yí fèn lǐwǔ
  43 我给她一点钱 wǒ gěi tā yì diǎn qián
  44 还是我们做这个工作吧  háishì wǒmen zuò zhège gōngzuò ba
  45 我觉得还是你去比较好 wǒ juéde háishì nǐ qù bǐjiào hǎo
  46 还是你来我这儿吧,我这儿更方便 háishì nǐ lái zhèr ba, wǒ zhèr gèng fāngbiàn
  47 你可以去那个商店买水果 nǐ kěyǐ qù nàge shāngdiàn mǎi shuǐguǒ
  48 你可以送礼物,也可以不送礼物。 nǐ kěyǐ sòng lǐwù, yě kěyǐ bú sòng lǐwù
  49 S + V + O,V + O。
  50 你可以送水果,或者可以送花。Nǐ kěyǐ sòng shuǐguǒ, huòzhě kěyǐ sòng huā
  51 我想去商店买化妆品 wǒ xiǎng qù shāngdiàn mǎi huàzhuāngpǐn
  52 你会修冰箱吗?nǐ huì xiū bīngxiāng ma
  53 你应该买新洗衣机 nǐ yīnggāi mǎi xīn xǐyījī
  54 我的朋友很喜欢吃巧克力  wǒ de péngyǒu hěn xǐhuān chī qiǎokèlì
  55 这个周末你来我家做客吧 zhège zhōumò nǐ lái wǒ jiā zuòkè ma
  56 今天你的爱人在家吗?jīntiān nǐ de àirén zài jiā ma
  57 你教我汉语吧 nǐ jiāo wǒ hànyǔ ba
  58 你教我包饺子吧 nǐ jiāo wǒ bāo jiǎozi ba
  59 你去超市买一瓶葡萄酒吧 nǐ qù chāoshì mǎi yì píng pútao jiǔ ba
  60 这个周末我们去超市买家电吧 zhège zhōumò wǒmen qù chāoshì mǎi jiādiàn ba

  Bài tập tiếp theo của chúng ta chính là luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế cũng như cải thiện khả năng dịch thuật văn bản tiếng Trung. Các bạn chú ý đọc thật kỹ các đoạn văn tiếng Trung bên dưới nhé.

  Văn bản tiếng Trung luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK và luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng vào thực tế sau khi chúng ta đã học xong Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2.

  这些力量训练应该针对身体的一个或所有基本肌肉群,例如腿部、核心、背部、臀部、胸部或手臂。举重、使用阻力带或进行体重锻炼都是不错的选择,应该用来匹配和提高您当前的健康水平。

  “在一个月左右的时间里制定这些指导方针并没有什么可耻的,”Jonesco 指出。并且要意识到这些指南为个性化留下了很大的空间。这是故意的,因为锻炼最重要的方面是保持锻炼。他说:“如果您希望继续有动力定期进行某项活动,您就必须享受这项活动。”如果你不喜欢跑步,没关系。尝试游泳或参加室内自行车课程。

  重要的是,HHS 体育活动指南强调,有运动总比没有好,无论活动时间多短,它仍然可以计入您的每周目标。最重要的是,成年人在一天中应该多动,少坐。

  威克姆说,这听起来可能令人难以抗拒,但如果你将运动的想法扩展到健身房以外的时间,那就不是了。相反,将您所做的所有运动都视为锻炼。 “即使是经常锻炼的人,也常常一整天都没有活动,”他说。

  西北大学研究人员的一项研究发现,符合当前活动指南的女性与不锻炼的女性一样多。

  Wickham 建议将运动和活动融入您的日常生活,而不是集中精力一次性完成一天(或一周)的所有活动。尝试通过任何能让您的身体进行全方位运动、感觉良好并帮助您重新投入精力做其他事情的活动来打破长时间的久坐。

  并且不要忘记拉伸。虽然专家们目前正在讨论锻炼后伸展运动的好处(不再建议运动前伸展运动),但全天伸展运动是缓解紧绷的肌肉、缓解紧张并提高在健身房锻炼所需的灵活性的好方法根据威克姆的说法,在生活中。

  同样,健身就是为您的身体提供茁壮成长所需的一切。只要确保听。

  ACE 是一家非营利性运动专业和健康教练认证机构。该集团的使命是教育运动专业人士和教练,并将个人与这些专业人士联系起来。

  AHA 成立于 1924 年,其使命是抗击心脏病和中风。今天,该非营利组织的使命宣言是:“成为更长寿、更健康生活世界的不懈力量。”该组织资助研究,倡导努力改善健康,并帮助向需要的人提供健康服务和信息。您可以在该网站上找到有关体育活动、营养、健康的生活习惯以及如何平衡这一切的信息。

  Health at Every Size 将自己描述为支持各种规模的人们采取健康行为的运动。在该网站上,您可以找到博客、播客、书籍、在线和面对面的支持小组等,以帮助每个人实现他们的健身目标。

  由纽约市编辑兼私人教练 Emily Abbate 创建和制作的 Hurdle 讲述了励志人物的故事,他们之所以能走到今天——至少部分是因为找到了健身或保健实践。查看它以获取大量健身灵感。

  是的,这个播客是关于跑步的,但它也是关于如果你是一名跑步者,如何保持你健康的其他方面。剧集涵盖营养、素食跑步、指导、应对失败、伤害预防、补充剂使用等。

  Holly Davidson 是一名私人教练,在瑜伽、高强度间歇训练、悬吊训练、壶铃、拳击、灵活性以及减肥和饮食管理方面具有专业知识。她写了两本关于健康和健身的书。她声称食物是健康生活方式不可或缺的一部分,而营养是任何培训计划的重要组成部分。我们非常喜欢她的信息:“我希望你爱上活跃,”她在她的网站上写道。在 Instagram 上关注她,提醒如何保持健身乐趣。

  乔·威克斯 (Joe Wicks) 是一名私人教练,订阅了在线健身和营养计划,以变得更强壮、更苗条和更健康。在 Instagram 上关注他,在那里他分享鼓舞人心的成功故事、健康的饮食选择以及如何保持健康。他的 Instagram 摘要几乎总结了预期的内容:“每天激励一个新人锻炼身体,做一顿健康的饭菜。”

  Kirra Michel 是纽约市的一名私人教练、健康教练和瑜伽教练。您可以在她的网站上找到更多关于她的瑜伽课程、工作坊和引导式冥想的信息。在 Instagram 上,关注她关于瑜伽、保持活跃和保持精神健康的励志更新。

  Chú thích phiên âm tiếng Trung cho các đoạn văn bản tiếng Trung ở trên, luyện tập cách làm bài tập tiếng Trung HSK Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2.

  héxīn, bèibù, túnbù, xiōngbù huò shǒubì. Jǔzhòng, shǐyòng zǔlì dài huò jìnxíng tǐzhòng duànliàn dōu shì bùcuò de xuǎnzé, yīnggāi yòng lái pǐpèi hé tígāo nín dāngqián de jiànkāng shuǐpíng.

  “Zài yīgè yuè zuǒyòu de shíjiān lǐ zhìdìng zhèxiē zhǐdǎo fāngzhēn bìng méiyǒu shé me kěchǐ de,”Jonesco zhǐchū. Bìngqiě yào yìshí dào zhèxiē zhǐnán wèi gèxìng huà liú xiàle hěn dà de kōngjiān. Zhè shì gùyì de, yīnwèi duànliàn zuì zhòngyào de fāngmiàn shì bǎochí duànliàn. Tā shuō:“Rúguǒ nín xīwàngjìxù yǒu dònglì dìngqí jìnxíng mǒu xiàng huódòng, nín jiù bìxū xiǎngshòu zhè xiàng huódòng.” Rúguǒ nǐ bù xǐhuān pǎobù, méiguānxì. Chángshì yóuyǒng huò cānjiā shìnèi zìxíngchē kèchéng.

  Zhòngyào de shì,HHS tǐyù huódòng zhǐnán qiángdiào, yǒu yùndòng zǒng bǐ méiyǒu hǎo, wúlùn huódòng shíjiān duō duǎn, tā réngrán kěyǐ jì rù nín de měi zhōu mùbiāo. Zuì zhòngyào de shì, chéngnián rén zài yītiān zhōng yīnggāi duō dòng, shǎo zuò.

  Wēi kè mǔ shuō, zhè tīng qǐlái kěnéng lìng rén nányǐ kàngjù, dàn rúguǒ nǐ jiāng yùndòng de xiǎngfǎ kuòzhǎn dào jiànshēnfáng yǐwài de shíjiān, nà jiù bùshìle. Xiāngfǎn, jiāng nín suǒ zuò de suǒyǒu yùndòng dōu shì wéi duànliàn. “Jíshǐ shì jīngcháng duànliàn de rén, yě chángcháng yī zhěng tiān dū méiyǒu huódòng,” tā shuō.

  Xīběi dàxué yánjiū rényuán de yī xiàng yánjiū fāxiàn, fúhé dāngqián huódòng zhǐnán de nǚxìng yǔ bù duànliàn de nǚxìng yīyàng duō.

  Wickham jiànyì jiāng yùndòng hé huódòng róngrù nín de rìcháng shēnghuó, ér bùshì jízhōng jīnglì yīcì xìng wánchéng yītiān (huò yīzhōu) de suǒyǒu huódòng. Chángshì tōngguò rènhé néng ràng nín de shēntǐ jìnxíng quán fāngwèi yùndòng, gǎnjué liánghǎo bìng bāngzhù nín chóngxīn tóurù jīnglì zuò qítā shìqíng de huódòng lái dǎpò cháng shíjiān de jiǔ zuò.

  Bìngqiě bùyào wàng jì lā shēn. Suīrán zhuānjiāmen mùqián zhèngzài tǎolùn duànliàn hòu shēnzhǎn yùndòng de hǎochù (bù zài jiànyì yùndòng qián shēnzhǎn yùndòng), dàn quán tiān shēnzhǎn yùndòng shì huǎnjiě jǐn bēng de jīròu, huǎnjiě jǐnzhāng bìng tígāo zài jiànshēnfáng duànliàn suǒ xū de línghuó xìng de hǎo fāngfǎ gēnjù wēi kè mǔ de shuōfǎ, zài shēnghuó zhōng.

  Tóngyàng, jiànshēn jiùshì wèi nín de shēntǐ tígōng zhuózhuàng chéngzhǎng suǒ xū de yīqiè. Zhǐyào quèbǎo tīng.

  ACE shì yījiā fēi yínglì xìng yùndòng zhuānyè hé jiànkāng jiàoliàn rènzhèng jīgòu. Gāi jítuán de shǐmìng shì jiàoyù yùndòng zhuānyè rénshì hé jiàoliàn, bìng jiāng gèrén yǔ zhèxiē zhuānyè rénshì liánxì qǐlái.

  AHA chénglì yú 1924 nián, qí shǐmìng shì kàngjí xīnzàng bìng hé zhòngfēng. Jīntiān, gāi fēi yínglì zǔzhī de shǐmìng xuānyán shì:“Chéngwéi gèng chángshòu, gèng jiànkāng shēnghuó shìjiè de bùxiè lìliàng.” Gāi zǔzhī zīzhù yánjiū, chàngdǎo nǔlì gǎishàn jiànkāng, bìng bāngzhù xiàng xūyào de rén tígōng jiànkāng fúwù hé xìnxī. Nín kěyǐ zài gāi wǎngzhàn shàng zhǎodào yǒuguān tǐyù huódòng, yíngyǎng, jiànkāng de shēnghuó xíguàn yǐjí rúhé pínghéng zhè yīqiè de xìnxī.

  Health at Every Size jiāng zìjǐ miáoshù wèi zhīchí gè zhǒng guīmó de rénmen cǎiqǔ jiànkāng xíngwéi de yùndòng. Zài gāi wǎngzhàn shàng, nín kěyǐ zhǎodào bókè, bòkè, shūjí, zàixiàn huò miànduìmiàn de zhīchí xiǎozǔ děng, yǐ bāngzhù měi gèrén shíxiàn tāmen de jiànshēn mùbiāo.

  Yóu niǔyuē shì biānjí jiān sīrén jiàoliàn Emily Abbate chuàngjiàn hé zhìzuò de Hurdle jiǎngshùle lìzhì rénwù de gùshì, tāmen zhī suǒyǐ néng zǒu dào jīntiān——zhìshǎo bùfèn shì yīnwèi zhǎodàole jiànshēn huò bǎojiàn shíjiàn. Chákàn tā yǐ huòqǔ dàliàng jiànshēn línggǎn.

  Shì de, zhège bòkè shì guānyú pǎobù de, dàn tā yěshì guānyú rúguǒ nǐ shì yī míng pǎobù zhě, rúhé bǎochí nǐ jiànkāng de qítā fāngmiàn. Jù jí hángài yíngyǎng, sùshí pǎobù, zhǐdǎo, yìngduì shībài, shānghài yùfáng, bǔchōng jì shǐyòng děng.

  Holly Davidson shì yī míng sīrén jiàoliàn, zài yújiā, gāo qiángdù jiànxiē xùnliàn, xuán diào xùnliàn, hú líng, quánjí, línghuó xìng yǐjí jiǎnféi hé yǐnshí guǎnlǐ fāngmiàn jùyǒu zhuānyè zhīshì. Tā xiěle liǎng běn guānyú jiànkāng hé jiànshēn de shū. Tā shēngchēng shíwù shì jiànkāng shēnghuó fāngshì bùkě huò quē de yībùfèn, ér yíngyǎng shì rènhé péixùn jìhuà de zhòngyào zǔchéng bùfèn. Wǒmen fēicháng xǐhuān tā de xìnxī:“Wǒ xīwàng nǐ ài shàng huóyuè,” tā zài tā de wǎngzhàn shàng xiě dào. Zài Instagram shàng guānzhù tā, tíxǐng rúhé bǎochí jiànshēn lèqù.

  Qiáo·wēi kè sī (Joe Wicks) shì yī míng sīrén jiàoliàn, dìngyuèle zàixiàn jiànshēn hé yíngyǎng jìhuà, yǐ biàn dé gèng qiángzhuàng, gèng miáotiáo hé gèng jiànkāng. Zài Instagram shàng guānzhù tā, zài nàlǐ tā fēnxiǎng gǔwǔ rénxīn de chénggōng gùshì, jiànkāng de yǐnshí xuǎnzé yǐjí rúhé bǎochí jiànkāng. Tā de Instagram zhāiyào jīhū zǒngjiéle yùqí de nèiróng:“Měitiān jīlì yīgè xīnrén duànliàn shēntǐ, zuò yī dùn jiànkāng de fàncài.”

  Kirra Michel shì niǔyuē shì de yī míng sīrén jiàoliàn, jiànkāng jiàoliàn hé yújiā jiàoliàn. Nín kěyǐ zài tā de wǎngzhàn shàng zhǎodào gèng duō guānyú tā de yújiā kèchéng, gōngzuò fāng hé yǐndǎo shì míngxiǎng de xìnxī. Zài Instagram shàng, guānzhù tā guānyú yújiā, bǎochí huóyuè hé bǎochí jīngshén jiànkāng de lìzhì gēngxīn.

  Bên dưới là bài giảng trực tuyến Thầy Vũ hướng dẫn học viên nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2.

  Các bài tập sức mạnh này phải nhắm vào một hoặc tất cả các nhóm cơ cơ bản của cơ thể, chẳng hạn như chân, lõi, lưng, hông, ngực hoặc cánh tay. Nâng tạ, tập với dây kháng lực hoặc thực hiện các bài tập trọng lượng cơ thể đều là những lựa chọn tốt và nên được sử dụng để phù hợp và cải thiện mức độ thể chất hiện tại của bạn.

  Jonesco lưu ý: “Không có gì phải xấu hổ khi xây dựng các nguyên tắc này trong hơn một tháng hoặc lâu hơn. Và nhận ra rằng các nguyên tắc này để lại rất nhiều chỗ cho việc cá nhân hóa. Điều này là có chủ đích vì khía cạnh quan trọng nhất của quá trình tập luyện là duy trì nó. “Bạn phải thích một hoạt động nhất định nếu bạn muốn tiếp tục có động lực để thực hiện nó một cách thường xuyên,” anh nói. Nếu bạn không thích chạy, điều đó không sao. Hãy thử bơi lội hoặc tham gia một lớp học đạp xe trong nhà.

  Và quan trọng là, hướng dẫn hoạt động thể chất của HHS nhấn mạnh rằng một số hoạt động vận động tốt hơn là không vận động, và bất kể thời gian hoạt động ngắn đến đâu, nó vẫn có thể được tính vào mục tiêu hàng tuần của bạn. Điểm mấu chốt là người lớn nên di chuyển nhiều hơn và ngồi ít hơn trong suốt thời gian của họ trong ngày.

  Điều đó nghe có vẻ quá sức nhưng sẽ không xảy ra nếu bạn mở rộng cách bạn nghĩ về việc tập thể dục ngoài thời gian dành cho phòng tập thể dục, Wickham nói. Thay vào đó, hãy nghĩ về tất cả các chuyển động bạn làm như tập thể dục. Ông nói: “Ngay cả những người thường xuyên tập thể dục cũng không vận động suốt cả ngày.

  Một nghiên cứu từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern cho thấy những phụ nữ đáp ứng các nguyên tắc hoạt động hiện tại ngồi nhiều như những người không tập luyện.

  Thay vì tập trung vào việc thực hiện tất cả hoạt động trong ngày (hoặc trong tuần) của bạn trong một lần, Wickham khuyên bạn nên tích hợp chuyển động và hoạt động vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Hãy thử chia tay thời gian ngồi lâu bằng bất kỳ hoạt động nào đưa cơ thể bạn vượt qua toàn bộ phạm vi chuyển động của nó, tạo cảm giác dễ chịu và giúp bạn quay trở lại với bất cứ điều gì khác mà bạn đang làm với năng lượng mới.

  Và đừng quên giãn cơ. Trong khi các chuyên gia hiện đang tranh luận về lợi ích của việc kéo căng sau khi tập luyện (duỗi trước khi tập không còn được khuyên dùng nữa), thì việc kéo giãn cả ngày là một cách tuyệt vời để xoa dịu các cơ bị căng, giảm căng thẳng và thúc đẩy sự dẻo dai mà bạn cần thực hiện cả trong phòng tập thể dục. và trong cuộc sống, theo Wickham.

  Một lần nữa, thể dục là cung cấp cho cơ thể của bạn những gì nó cần để phát triển. Chỉ cần đảm bảo lắng nghe.

  ACE là một tổ chức chứng nhận chuyên nghiệp và huấn luyện sức khỏe phi lợi nhuận. Nhiệm vụ của nhóm là đào tạo các chuyên gia và huấn luyện viên thể dục, đồng thời kết nối các cá nhân với những chuyên gia đó.

  AHA được thành lập vào năm 1924 với sứ mệnh chống lại bệnh tim và đột quỵ. Ngày nay, tuyên bố sứ mệnh của tổ chức phi lợi nhuận là: “Trở thành động lực không ngừng cho một thế giới sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn”. Tổ chức tài trợ cho nghiên cứu, vận động cho các nỗ lực cải thiện sức khỏe, và giúp cung cấp các dịch vụ và thông tin y tế cho những người cần. Bạn sẽ tìm thấy thông tin trên trang web về hoạt động thể chất, dinh dưỡng, thói quen sống lành mạnh và cách cân bằng tất cả.

  Health at Every Size mô tả chính nó như một phong trào hỗ trợ mọi người ở mọi quy mô thực hiện các hành vi lành mạnh. Trên trang web, bạn sẽ tìm thấy blog, podcast, sách, nhóm hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp, v.v. để giúp mọi người đạt được mục tiêu thể chất của họ.

  Hurdle, do biên tập viên kiêm huấn luyện viên cá nhân Emily Abbate có trụ sở tại Thành phố New York tạo ra và sản xuất, kể câu chuyện của những người truyền cảm hứng đã đạt được vị trí như ngày hôm nay – ít nhất là một phần – nhờ tìm được một bài tập thể dục hoặc chăm sóc sức khỏe. Kiểm tra nó để có rất nhiều cảm hứng thể dục.

  Đúng, podcast này là về chạy, nhưng cũng là về cách duy trì các khía cạnh khác của thể chất nếu bạn là vận động viên chạy bộ. Các tập bao gồm dinh dưỡng, chạy trong khi ăn chay, huấn luyện, đối phó với thất bại, ngăn ngừa chấn thương, sử dụng thực phẩm bổ sung, v.v.

  Holly Davidson là một huấn luyện viên cá nhân có chuyên môn về yoga, tập cường độ cao, tập treo, tạ tay, đấm bốc, vận động, giảm cân và quản lý chế độ ăn uống. Cô ấy đã viết hai cuốn sách về sức khỏe và thể dục. Cô khẳng định thực phẩm là một phần không thể thiếu trong lối sống lành mạnh và dinh dưỡng là một thành phần quan trọng của bất kỳ chương trình tập luyện nào. Và chúng tôi không thể yêu hơn thông điệp của cô ấy: “Tôi muốn bạn yêu thích sự năng động”, cô ấy viết trên trang web của mình. Theo dõi cô ấy trên Instagram để được nhắc nhở về cách giữ cho việc tập thể dục trở nên thú vị.

  Joe Wicks là một huấn luyện viên cá nhân có đăng ký chương trình dinh dưỡng và thể dục trực tuyến để trở nên mạnh mẽ hơn, gầy hơn và khỏe mạnh hơn. Theo dõi anh ấy trên Instagram, nơi anh ấy chia sẻ những câu chuyện thành công đầy cảm hứng, các lựa chọn ăn uống lành mạnh và cách giữ dáng. Bản tóm tắt trên Instagram của anh ấy tóm tắt khá nhiều điều mong đợi: “Với sứ mệnh truyền cảm hứng cho một người mới mỗi ngày để tập thể dục và nấu một bữa ăn lành mạnh”.

  Kirra Michel là một huấn luyện viên cá nhân, huấn luyện viên sức khỏe và huấn luyện viên yoga tại Thành phố New York. Bạn sẽ tìm thấy thêm về các lớp học yoga, hội thảo và các bài thiền có hướng dẫn của cô ấy trên trang web của cô ấy. Trên Instagram, hãy theo dõi các thông tin cập nhật về động lực của cô ấy về yoga, sống năng động và giữ tinh thần tốt.

  Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình đào tạo hôm nay lớp Học tiếng Trung online HSK 6 Bài 2. Các bạn còn câu hỏi nào thắc mắc chưa được các thầy cô giáo giải đáp kịp thời thì hãy đăng câu hỏi lên chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Chúng ta đành phải tạm dừng bài học tại đây và hẹn gặp nhau vào buổi học tiếp theo. ChineMaster thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên ấn nút chia sẻ bài giảng này về học dần nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất