Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  01:33:17
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
  00:00
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
  01:31:07
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
  01:27:10
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
  01:36:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
  24:09
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
  01:15:18
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
  47:26
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
  01:32:16
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:16:51
  Video thumbnail
  Học kế toán thuế tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:23
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp Hán ngữ
  01:22:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu kế toán bài 2 Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
  01:35:01
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 3
  01:18:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển Xuất nhập khẩu Kế toán bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo
  01:32:21
  Video thumbnail
  Học Kế toán tiếng Trung Thầy Vũ bài 4 lớp giáo trình Hán ngữ Kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:35:09
  Video thumbnail
  Học Kế toán tiếng Trung online bài 3 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  01:33:40
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineseMaster giáo trình Hán ngữ
  55:41
  Video thumbnail
  Học Kế toán tiếng Trung online bài 2 theo giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán Thầy Vũ đào tạo
  01:32:33
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Ngõ 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Lớp Hán ngữ 3 bài 27
  01:25:18
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ bài 1 theo giáo trình Kế toán Thuế khóa học tiếng Trung online Zalo
  01:33:45
  Video thumbnail
  Tiếng Trung 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineseMaster ChineMaster Thầy Vũ
  01:25:29
  Video thumbnail
  Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình tiếng Trung ChineseMaster Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ sơ cấp bài 8
  01:33:33
  Video thumbnail
  Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ
  01:23:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 15 học tiếng Trung online qua skype Thầy Vũ livestream
  01:33:12
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại Xuất Nhập khẩu bài 14 Ngõ 17 Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân
  01:31:57
  Video thumbnail
  Ngõ 250 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Chinese
  01:23:57
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 13 Thầy Vũ livestream đào tạo online qua skype lớp kinh tế
  01:32:48
  Video thumbnail
  168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese ChineMaster ChineseHSK học tiếng Trung
  01:31:54
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 12 Thầy Vũ livestream giảng bài trực tuyến qua skype
  01:31:34
  Video thumbnail
  ChineseHSK ChineseMaster Số 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp Hán ngữ sơ cấp
  01:31:45
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Chinese 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ
  01:16:53
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển ChineseHSK Chinese Master Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:27:06
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 11 Thầy Vũ đào tạo lớp online qua skype em Đăng Minh
  01:32:07
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineseHSK ChineMaster 168 Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
  01:16:24
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 10 lớp em Đăng Minh do Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
  01:30:55
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 6
  01:18:03
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineseHSK Nguyễn Xiển Phường Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp Hán ngữ 3
  01:29:51
  Video thumbnail
  Tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu bài 9 Thầy Vũ Chinese Master đào tạo trực tuyến qua skype
  01:33:16
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển ChineMaster Thầy Vũ livestream đào tạo lớp giao tiếp HSKK
  01:17:01
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Nguyễn Xiển Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp HSK-HSKK kết hợp TOCFL band A1 và A2 bài 5
  01:27:25
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ dạy lớp thương mại xuất nhập khẩu bài 8 theo giáo trình ChineMaster
  01:33:42
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ ChineMaster sơ cấp quyển 3 bài giảng 17
  01:26:24
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Chinese Master Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ ChineMaster trung cấp
  01:37:44
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Khóa học tiếng Trung Nguyễn Xiển giao tiếp HSK sơ cấp giáo trình Hán ngữ mới
  01:34:54
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Lớp tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ ChineMaster mới
  01:28:23
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung thương mại online bài 7 lớp giáo trình tiếng Hoa ngoại thương
  01:31:06
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Nguyễn Xiển giáo trình Hán ngữ ChineMaster
  01:19:28
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Hoa TOCFL band A theo giáo trình Hán ngữ ChineMaster quyển 2 bài 2
  01:20:29
  Video thumbnail
  [Tiếng Trung Thầy Vũ] Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ ChineMaster
  01:06:38
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungTừ vựng tiếng Trung thương mại P3

  Từ vựng tiếng Trung thương mại P3

  Từ vựng tiếng Trung thương mại P3 là phần tiếp theo của bài giảng trực tuyến hôm qua của Tác giả Nguyễn Minh Vũ trong quá trình đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao theo bộ sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster được bán tại các Cơ sở của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  5/5 - (8 bình chọn)

  Sách học từ vựng tiếng Trung thương mại P3 ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung thương mại P3 tiếp tục hệ thống giáo án giảng dạy trực tuyến của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên đề học từ vựng tiếng Trung thương mại phần 3. Bạn nào chưa ôn tập kiến thức của bài cũ thì hãy nhanh chóng vào link bên dưới làm nóng lại các từ vựng thương mại tiếng Trung trong link bên dưới nhé.

  Từ vựng tiếng Trung thương mại P2

  Các bạn nên tham khảo bộ sách chuyên từ vựng tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ chủ biên và biên soạn để theo dõi sát sao được tiến độ đi bài học trên lớp nhé.

  Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Bên dưới là bảng tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại phần 3, các bạn chú ý học và ghi chép vào vở nhé.

  STT Từ vựng tiếng Trung thương mại P3, Tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại, list từ vựng thương mại tiếng Trung, tài liệu học từ vựng tiếng Trung thương mại online. Phiên âm Từ vựng tiếng Trung thương mại P3, giáo trình từ vựng tiếng Trung thương mại, sách từ vựng tiếng Trung thương mại. Giải nghĩa tiếng Việt Từ vựng tiếng Trung thương mại P3, danh sách từ vựng tiếng Trung thương mại mới nhất.
  103 出口信贷保险 (chinemaster.com) chūkǒu xìndài bǎoxiǎn Bảo hiểm tiền vay xuất khẩu
  104 出口信用担保 chūkǒu xìnyòng dānbǎo Bảo đảm vay tín dụng xuất khẩu
  105 出口许可证 chūkǒu xǔkě zhèng Giấy phép xuất khẩu
  106 出口预付款 chūkǒu yùfùkuǎn Tiền ứng trước xuất khẩu
  107 出口在先 chūkǒu zài xiān Xuất khẩu trước
  108 出口增加带动的经济增长 chūkǒu zēngjiā dàidòng de jīngjì zēngzhǎng Xuất khẩu gia tăng dẫn theo sự tăng trưởng kinh tế
  109 出口证明统计 chūkǒu zhèngmíng tǒngjì Thống kế chứng minh xuất khẩu
  110 出口证书 chūkǒu zhèngshū Giấy chứng nhận xuất khẩu
  111 出口指示制度 chūkǒu zhǐshì zhìdù Chế độ chỉ tiêu xuất khẩu
  112 出口资金保险 chūkǒu zījīn bǎoxiǎn Bảo hiểm vốn xuất khẩu
  113 出口总额 chūkǒu zǒng’é Tổng ngạch xuất khẩu
  114 出口总值 chūkǒu zǒng zhí Tổng giá trị xuất khẩu
  115 出纳员 chūnà yuán Thủ quỹ
  116 出票后定期付款 chū piào hòu dìngqí fùkuǎn Thanh toán định kỳ sao khi có phiếu
  117 出票人 chū piào rén Người xuất phiếu
  118 出票条款 chū piào tiáokuǎn Điều khoản xuất phiếu
  119 出售待生产的货物的合同 chūshòu dài shēngchǎn de huòwù de hétóng Hợp đồng đặt hàng trước
  120 出售担保品 (chinemaster.com) chūshòu dānbǎo pǐn Vật bảo đảm bán ra
  121 出售货物所得价金 chūshòu huòwù suǒdé jià jīn Giá trị thu được từ hàng bán ra
  122 出售有价证券 chūshòu yǒu jià zhèngquàn Chứng khoán bán ra được giá
  123 出庭律师 chūtíng lǜshī Luật sư hầu tòa
  124 出险事故通知 chūxiǎn shìgù tōngzhī Thông báo sự cố bị nạn
  125 出租船只基价 chūzū chuánzhī jījià Giá cơ bản cho thuê tàu thuyền
  126 出租人 chūzū rén Người cho thuê
  127 初步预计损耗 chūbù yùjì sǔnhào Dự tính sơ bộ hao tổn
  128 初步(暂时)报关手续 chūbù (zhànshí) bàoguān shǒuxù Thủ tục báo quan sơ bộ ( tạm thời)
  129 初级产品 chūjí chǎnpǐn Sản phẩm cấp thấp
  130 初级产品出口 chūjí chǎnpǐn chūkǒu Xuất khẩu sản phẩm sơ cấp
  131 初级产品出口国 chūjí chǎnpǐn chūkǒu guó Nước xuất khẩu hàng sơ cấp
  132 初级产品生产国 chūjí chǎnpǐn shēngchǎn guó Nước sản xuất sản phẩm sơ cấp
  133 初级成本 chūjí chéngběn Giá thành ban đầu
  134 初级工业 (chinemaster.com) chūjí gōngyè Công nghiệp sơ cấp
  135 初级货物 chūjí huòwù Hàng sơ cấp
  136 初级金属 chūjí jīnshǔ Kim loại nguyên thủy
  137 初级利率 chūjí lìlǜ Lãi suất ưu tiên
  138 初级商品 chūjí shāngpǐn Thương phẩm cấp thấp
  139 初级商品价格指数 chūjí shāngpǐn jiàgé zhǐshù Chỉ số giá cả của thương phẩm sơ cấp
  140 初期市场 chūqí shìchǎng Thị trường cấp thấp
  141 初期保险费 chūqí bǎoxiǎn fèi Phí bảo hiểm đầu kỳ
  142 初期存货 chūqí cúnhuò Hàng tồn kho đầu kỳ
  143 除外责任 (chinemaster.com) chúwài zérèn Ngoài trách nhiệm ra

  Các bạn chú ý thường xuyên cập nhập tin tức mới nhất về các lớp tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ trong link bên dưới nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại

  Khóa học tiếng Trung thương mại online của ThS Nguyễn Minh Vũ liên quan tới rất nhiều mảng kinh doanh buôn bán và xuất nhập khẩu, ví dụ như tiếng Trung thương mại đàm phán giá cả & hợp đồng, tiếng Trung thương mại nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo, tiếng Trung thương mại nhập hàng tận gốc giá tận xưởng, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại văn phòng giao tiếp theo chủ đề, tiếng Trung thương mại công xưởng .v.v. Học viên sẽ được Thầy Vũ chia sẻ rất nhiều kiến thức cùng với kinh nghiệm xương máu khi tham gia khóa đào tạo tiếng Trung dành cho các chủ doanh nghiệp và các tay buôn, con buôn chuyên đánh hàng tận gốc từ Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến .v.v. từ khắp các Tỉnh ở Trung Quốc.

  Song song với khóa học tiếng Trung thương mại trên các bạn học viên nên sử dụng thêm bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế nữa nhé, chi tiết thông tin về bộ sách này các bạn theo dõi ngay tại link dưới.

  Bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Nhiều bạn học viên không hề ngần ngại vấn đề chi phí hay giá cả, cái mà họ thực sự quan tâm tới chính là kiến thức để giúp họ giải quyết được các vấn đề đang tồn đọng trong công việc. Vì vậy họ đang rất cần kiến thức chuyên về các vấn đề thương mại tiếng Trung để có thể tự chủ làm việc và giao dịch trực tuyến và trực tiếp với các đối tác Trung Quốc. Đó mới là điều mà họ đang mong muốn và hướng đến, nếu nói về tiền bạc thì có lẽ họ không thiếu. Vì vậy mà các bạn học viên ChineMaster đều mua cả bộ combo gồm bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại, bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại và bộ sách học từ vựng tiếng Trung thương mại.

  Các bạn học viên chú ý trước khi tham gia các chương trình đào tạo trực tuyến của Thầy Vũ thì cần chuẩn bị sẵn một nền tảng kiến thức vững vàng tối thiểu từ HSK cấp 4 trở lên nhé. Bạn nào mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc hoặc chưa biết gì tiếng Trung thì cần trải qua khóa đào tạo cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung rồi nâng cao dần dần theo lộ trình giáo án trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Thông tin chi tiết về bộ sách giáo trình này các bạn vào link bên dưới xem cụ thể nhé.

  Bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

  Sau mỗi bài học từ vựng tiếng Trung thương mại trên lớp học viên đều được đưa ra các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế do Tác giả Nguyễn Minh Vũ thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu và mở rộng phát triển thêm mạng lưới từ vựng và thuật ngữ thương mại chuyên ngành tiếng Trung.

  Các bạn xem phần giới thiệu về bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập ChineMaster 8 quyển ở ngay link bên dưới nhé.

  Giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập ChineMaster

  Bên cạnh giáo trìn thương mại tiếng Trung ở trên ra các bạn cũng nên tham khảo thêm bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nữa nhé.

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster

  Các bạn học viên chú ý cần phát triển thêm cả kỹ năng viết thư tín thương mại tiếng Hoa nữa nhé, đây cũng là một trong các kỹ năng mà bạn cần phải nắm vững để biết cách gửi thư cho các đối tác Trung Quốc.

  Hướng dẫn viết thư tín tiếng Hoa thương mại

  Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung thương mại ứng dụng từ thực tế nhé. Bài tập sau đây sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng phát triển được kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung ứng dụng và kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại này đều có vận dụng các từ vựng tiếng Trung thương mại P3, các bạn chú ý theo dõi nhé.

  随着独立调查的进行,美联储和鲍威尔在高级官员之间的股票交易方面面临压力。

  专家表示,在美联储需要国家信心来应对大流行的经济影响之际,过去几周也危及了美联储的公众信任。

  美联储对高级官员的股票交易活动是否违反道德规则和法律的压力越来越大,这引发了美联储内部应该由谁负责的问题。

  自从两位美联储地区银行行长罗伯特·卡普兰和埃里克·罗森格伦上周因在新冠危机期间的交易被曝光而辞职以来,对中央银行的审查已经加强。然后在周五,彭博新闻报道了美联储副主席理查德克拉里达所做的交易,这些交易是在美联储表示将在 2020 年 2 月“采取适当行动支持经济”的前一天进行的,因为大流行开始对美国经济造成严重破坏。经济。

  这些事件促使联邦储备委员会监察长办公室进行了独立审查,美联储周一发表了一份罕见的公开声明,称该调查旨在确保交易行为“符合相关的道德规则和法律。”美联储也在对高级官员的交易规则进行自己的道德审查。

  这一系列事件激起了立法者、经济学家和良好政府倡导者的呼吁,要求打击美联储及其管理官员金融活动的规则。专家说,过去几周也损害了美联储的公众信任,而此时美联储需要该国的信心来应对持续的大流行及其经济影响。

  宾夕法尼亚大学美联储历史和金融监管专家彼得康蒂布朗说:“几十年前,美联储的信誉在于它是一个诚信的经纪人。” “当央行官员下注时,我们不能再假设他们是在为 [公众的] 利益制定政策。”

  焦点出现在美联储特别困难的时刻。经济复苏正在放缓,这在很大程度上是由于三角洲变量的扩散。美联储也准备开始放松对市场的支持,可能在 11 月。给这一切蒙上阴影的是未来几个月谁将领导美联储,以及拜登总统是否会让杰罗姆·H·鲍威尔继续担任主席的基本问题。

  当被问及他是否对鲍威尔有信心时,拜登周二告诉记者,“嗯,到目前为止,是的,但我只是在追赶其中的一些断言。”当天上午早些时候,美国财政部长珍妮特耶伦在 CNBC 上被问及拜登是否应该重新提名鲍威尔。笼统地说,耶伦说:“提名由总统决定,而总统尚未做出决定。”

  然而,这些事件让鲍威尔的批评者更加胆大妄为,他们此前曾将批评鲍威尔的重点放在美联储自大衰退以来放松银行监管的举措上。周二,参议员伊丽莎白沃伦(D-Mass.)在参议院的一次演讲中表示,“正在出现一个非常令人不安的画面”,“我们需要美联储做出改变”。

  “我们的国家不需要一个随和的领导人,他不知道或不在乎在他的监督下,肩负重大责任的人将自己的利益置于我们国家的利益之上,或在处理动摇公众对他领导的机构的信心的问题时,他的脚步拖了后腿,”沃伦说。

  倡导加强华尔街监管的 Better Markets 等团体也谴责了美联储的领导层,并呼吁进行彻底变革,以应对“如果地区总统只是广泛交易的冰山一角”。尽管如此,丑闻似乎并没有激起反对鲍威尔​​连任的浪潮,至少到目前为止是这样。

  鲍威尔在新冠危机期间的领导力赢得了整个华盛顿的赞誉,许多美联储观察人士预计他将获得连任。前美联储经济学家、Cornerstone Macro 全球政策主管 Roberto Perli 警告称,不要将太多可疑的股票交易行为归咎于鲍威尔本人。

  “一些美联储官员交易他们不应该拥有的证券的问题完全在于这些官员(卡普兰和罗森格伦,而不是真正的克拉里达),因为他们违反了美联储的行为准则,”佩利周二在推特上写道。

  尽管如此,美联储专家表示,关于交易活动如何长期未经审查,以及指挥系统中的谁应该更早地标记财务披露,尤其是卡普兰和罗森格伦的财务披露,仍有很多疑问。

  这引起了人们对储备银行行长重新任命新任期的过程的关注。最近的周期由美联储州长莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)监督,当所有 12 位地区银行行长在 1 月份获得批准新的五年任期时,他将这一过程描述为“严格”。

  Giáo án bài giảng hôm nay có thêm cả phần chú thích phiên âm tiếng Trung để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi và bám sát được với tốc độ đi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ từ vựng tiếng Trung thương mại P3.

  Suízhe dúlì diàochá de jìnxíng, měiliánchǔ hé bàowēi’ěr zài gāojí guānyuán zhī jiān de gǔpiào jiāoyì fāngmiàn miànlín yālì.

  Zhuānjiā biǎoshì, zài měiliánchǔ xūyào guójiā xìnxīn lái yìngduì dà liúxíng de jīngjì yǐngxiǎng zhī jì, guòqù jǐ zhōu yě wéijíle měiliánchǔ de gōngzhòng xìnrèn.

  Měiliánchǔ duì gāojí guānyuán de gǔpiào jiāoyì huódòng shìfǒu wéifǎn dàodé guīzé hé fǎlǜ de yālì yuè lái yuè dà, zhè yǐnfāle měiliánchǔ nèibù yīnggāi yóu shéi fùzé de wèntí.

  Zìcóng liǎng wèi měiliánchǔ dìqū yínháng xíng zhǎng luōbótè·kǎ pǔlán hé āi lǐ kè·luō sēn gé lún shàng zhōuyīn zài xīnguān wéijī qíjiān de jiāoyì bèi pùguāng ér cízhí yǐlái, duì zhōngyāng yínháng de shěnchá yǐjīng jiāqiáng. Ránhòu zài zhōu wǔ, péng bó xīnwén bàodàole měiliánchǔ fù zhǔxí lǐ chá dé kèlā lǐ dá suǒ zuò de jiāoyì, zhèxiē jiāoyì shì zài měiliánchǔ biǎoshìjiàng zài 2020 nián 2 yuè “cǎiqǔ shìdàng xíngdòng zhīchí jīngjì” de qián yītiān jìnxíng de, yīn wéi dà liúxíng kāishǐ duì měiguó jīngjì zàochéng yánzhòng pòhuài. Jīngjì.

  Zhèxiē shìjiàn cùshǐ liánbāng chúbèi wěiyuánhuì jiānchá zhǎng bàngōngshì jìnxíngle dúlì shěnchá, měiliánchǔ zhōu yī fà biǎo le yī fèn hǎnjiàn de gōngkāi shēngmíng, chēng gāi diàochá zhǐ zài quèbǎo jiāoyì xíngwéi “fúhé xiāngguān de dàodé guīzé hé fǎlǜ.” Měiliánchǔ yě zài duì gāojí guānyuán de jiāoyì guīzé jìnxíng zìjǐ de dàodé shěnchá.

  Zhè yī xìliè shìjiàn jī qǐle lìfǎ zhě, jīngjì xué jiā hé liánghǎo zhèngfǔ chàngdǎo zhě de hūyù, yāoqiú dǎjí měiliánchǔ jí qí guǎnlǐ guānyuán jīnróng huódòng de guīzé. Zhuānjiā shuō, guòqù jǐ zhōu yě sǔnhàile měiliánchǔ de gōngzhòng xìnrèn, ér cǐ shí měiliánchǔ xūyào gāi guó de xìnxīn lái yìngduì chíxù de dà liúxíng jí qí jīngjì yǐngxiǎng.

  Bīnxīfǎníyǎ dàxué měiliánchǔ lìshǐ hé jīnróng jiānguǎn zhuānjiā bǐdé kāng dì bùlǎng shuō:“Jǐ shí nián qián, měiliánchǔ de xìnyù zàiyú tā shì yīgè chéngxìn de jīngjì rén.” “Dāng yāngháng guānyuán xià zhù shí, wǒmen bùnéng zài jiǎshè tāmen shì zài wèi [gōngzhòng de] lìyì zhìdìng zhèngcè.”

  Jiāodiǎn chūxiàn zài měiliánchǔ tèbié kùnnán de shíkè. Jīngjì fùsū zhèngzài fàng huǎn, zhè zài hěn dà chéngdù shàng shì yóuyú sānjiǎozhōu biànliàng de kuòsàn. Měiliánchǔ yě zhǔnbèi kāishǐ fàngsōng duì shìchǎng de zhīchí, kěnéng zài 11 yuè. Gěi zhè yīqiè méng shàng yīnyǐng de shì wèilái jǐ gè yuè shéi jiàng lǐngdǎo měiliánchǔ, yǐjí bài dēng zǒngtǒng shìfǒu huì ràng jié luō mǔ·H·bàowēi’ěr jìxù dānrèn zhǔxí de jīběn wèntí.

  Dāng bèi wèn jí tā shìfǒu duì bàowēi’ěr yǒu xìnxīn shí, bài dēng zhōu’èr gàosù jìzhě,“ń, dào mùqián wéizhǐ, shì de, dàn wǒ zhǐshì zài zhuīgǎn qízhōng de yīxiē duànyán.” Dàngtiān shàngwǔ zǎo xiē shíhòu, měiguó cáizhèng bùzhǎng zhēnnī tè yé lún zài CNBC shàng bèi wèn jí bài dēng shìfǒu yīnggāi chóngxīn tímíng bàowēi’ěr. Lǒngtǒng de shuō, yé lún shuō:“Tímíng yóu zǒngtǒng juédìng, ér zǒngtǒng shàngwèi zuò chū juédìng.”

  Rán’ér, zhèxiē shì jiàn ràng bàowēi’ěr de pīpíng zhě gèngjiā dǎndàwàngwéi, tāmen cǐqián céng jiāng pīpíng bàowēi’ěr de zhòngdiǎn fàng zài měiliánchǔ zì dà shuāituì yǐlái fàngsōng yínháng jiānguǎn de jǔcuò shàng. Zhōu’èr, cān yìyuán yīlìshābái wò lún (D-Mass.) Zài cānyìyuàn de yīcì yǎnjiǎng zhōng biǎoshì,“zhèngzài chūxiàn yīgè fēicháng lìng rén bù’ān dì huàmiàn”,“wǒmen xūyào měiliánchǔ zuò chū gǎibiàn”.

  “Wǒmen de guójiā bù xūyào yīgè suíhe de lǐngdǎo rén, tā bù zhīdào huò bùzàihū zài tā de jiāndū xià, jiānfù zhòngdà zérèn de rén jiāng zìjǐ de lìyì zhì yú wǒmen guójiā de lìyì zhī shàng, huò zài chǔlǐ dòngyáo gōngzhòng duì tā lǐngdǎo de jīgòu de xìnxīn de wèntí shí, tā de jiǎobù tuōle hòu tuǐ,” wò lún shuō.

  Chàngdǎo jiāqiáng huá’ěrjiē jiānguǎn de Better Markets děng tuántǐ yě qiǎnzéle měiliánchǔ de lǐngdǎo céng, bìng hūyùjìnxíng chèdǐ biàngé, yǐ yìngduì “rúguǒ dìqū zǒngtǒng zhǐshì guǎngfàn jiāoyì de bīngshān yījiǎo”. Jǐnguǎn rúcǐ, chǒuwén sìhū bìng méiyǒu jī qǐ fǎnduì bàowēi’ěr​​liánrèn de làngcháo, zhìshǎo dào mùqián wéizhǐ shì zhèyàng.

  Bàowēi’ěr zài xīnguān wéijī qíjiān de lǐngdǎo lì yíngdéle zhěnggè huáshèngdùn de zànyù, xǔduō měiliánchǔ guānchá rénshì yù jì tā jiāng huòdé liánrèn. Qián měiliánchǔ jīngjì xué jiā,Cornerstone Macro quánqiú zhèngcè zhǔguǎn Roberto Perli jǐnggào chēng, bùyào jiāng tài duō kěyí de gǔpiào jiāoyì xíngwéi guījiù yú bàowēi’ěr běnrén.

  “Yīxiē měiliánchǔ guānyuán jiāoyì tāmen bù yìng gāi yǒngyǒu de zhèngquàn de wèntí wánquán zàiyú zhèxiē guānyuán (kǎ pǔlán hé luō sēn gé lún, ér bùshì zhēnzhèng de kèlā lǐ dá), yīnwèi tāmen wéifǎnle měiliánchǔ de xíngwéi zhǔnzé,” pèi lì zhōu’èr zài tuī tè shàng xiě dào.

  Jǐnguǎn rúcǐ, měiliánchǔ zhuānjiā biǎoshì, guānyú jiāoyì huódòng rúhé chángqí wèi jīng shěnchá, yǐjí zhǐhuī xìtǒng zhōng de shéi yīnggāi gèng zǎo dì biāojì cáiwù pīlù, yóuqí shì kǎ pǔlán hé luō sēn gé lún de cáiwù pīlù, réng yǒu hěnduō yíwèn.

  Zhè yǐnqǐle rénmen duì chúbèi yínháng xíng zhǎng chóngxīn rènmìng xīn rènqí de guòchéng de guānzhù. Zuìjìn de zhōuqí yóu měiliánchǔ zhōuzhǎng lái ěr·bùléi nà dé (Lael Brainard) jiāndū, dāng suǒyǒu 12 wèi dìqū yínháng xíng zhǎng zài 1 yuèfèn huòdé pīzhǔn xīn de wǔ nián rènqí shí, tā jiāng zhè yī guòchéng miáoshù wèi “yángé”.

  Bên dưới là đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế sau khi học viên đã học xong các từ vựng tiếng Trung thương mại P3.

  Áp lực gia tăng lên Fed, Powell về giao dịch chứng khoán giữa các quan chức hàng đầu khi cuộc điều tra độc lập đang được tiến hành.

  Các chuyên gia cho rằng vài tuần qua cũng đã gây nguy hiểm cho lòng tin của công chúng đối với Fed vào thời điểm mà Fed cần sự tự tin của đất nước để điều hướng sự suy thoái kinh tế của đại dịch.

  Áp lực đang gia tăng đối với Cục Dự trữ Liên bang về việc liệu các hoạt động giao dịch cổ phiếu của các quan chức hàng đầu có vi phạm các quy tắc đạo đức và luật pháp hay không, đặt ra câu hỏi về việc ai trong ngân hàng trung ương phải chịu trách nhiệm.

  Sự giám sát chặt chẽ đối với ngân hàng trung ương đã tăng cường kể từ khi hai chủ tịch ngân hàng khu vực của Fed – Robert Kaplan và Eric Rosengren – rời khỏi chức vụ của họ vào tuần trước trong bối cảnh tiết lộ về giao dịch của họ trong cuộc khủng hoảng covid. Sau đó, vào thứ Sáu, Bloomberg News đưa tin về các giao dịch do Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida thực hiện, được thực hiện một ngày trước khi Fed cho biết họ sẽ “hành động khi thích hợp để hỗ trợ nền kinh tế” vào tháng 2 năm 2020, khi đại dịch bắt đầu tàn phá kinh tế.

  Các sự cố đã thúc đẩy một cuộc đánh giá độc lập của Văn phòng Tổng thanh tra cho Ban Dự trữ Liên bang và Fed hôm thứ Hai đã đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi cho biết cuộc điều tra nhằm đảm bảo hành vi giao dịch “tuân thủ cả các quy tắc đạo đức liên quan và pháp luật.” Fed cũng đang tiến hành xem xét đạo đức của riêng mình đối với các quy tắc giao dịch đối với các quan chức hàng đầu.

  Chuỗi sự kiện này đã thu hút nhiều lời kêu gọi từ các nhà lập pháp, nhà kinh tế và những người ủng hộ chính phủ tốt cho một cuộc đàn áp tại Fed và các quy tắc của nó điều chỉnh hoạt động tài chính của các quan chức. Các chuyên gia cho rằng vài tuần qua cũng đã gây nguy hiểm cho lòng tin của công chúng đối với Fed, vào thời điểm mà Fed cần sự tự tin của đất nước để vượt qua đại dịch đang diễn ra và sự suy thoái kinh tế của nó.

  Peter Conti-Brown, chuyên gia về lịch sử và quy định tài chính của Fed tại Đại học Pennsylvania, cho biết: “Sự tín nhiệm của Fed, trải qua nhiều thập kỷ, đó là nó là một nhà môi giới có thiện chí. “Khi các chủ ngân hàng trung ương đặt cược, chúng tôi không còn có thể cho rằng họ đang đưa ra chính sách vì lợi ích của [công chúng].”

  Tâm điểm xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Fed. Sự phục hồi kinh tế đang chậm lại, một phần lớn là do sự lan rộng của các biến thể vùng đồng bằng. Fed cũng đang chuẩn bị bắt đầu nới lỏng hỗ trợ cho thị trường, có thể là vào tháng 11. Phủ bóng lên tất cả là những câu hỏi cơ bản về việc ai sẽ lãnh đạo Fed trong những tháng tới và liệu Tổng thống Biden có giữ Jerome H. Powell tiếp tục làm chủ tịch hay không.

  Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng vào Powell hay không, Biden hôm thứ Ba nói với các phóng viên, “tốt, cho đến nay, vâng, nhưng tôi chỉ bắt kịp một số khẳng định này.” Sáng sớm hôm đó, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã được hỏi trên CNBC rằng liệu Biden có nên từ bỏ Powell hay không. Nói chung, Yellen nói “việc đề cử là tùy thuộc vào tổng thống và tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định đó.”

  Tuy nhiên, các sự kiện đã khuyến khích những người gièm pha Powell, những người trước đây đã chỉ trích Powell về các động thái của Fed nhằm nới lỏng quy định ngân hàng kể từ cuộc Đại suy thoái. Trong bài phát biểu trên sàn Thượng viện hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) Cho biết “một bức tranh rất đáng lo ngại đang xuất hiện” và “chúng tôi cần những thay đổi ở Fed”.

  “Quốc gia của chúng ta không cần một nhà lãnh đạo thích hợp tác, người không biết hoặc không quan tâm đến việc, theo quan sát của mình, những người có trách nhiệm lớn thúc đẩy lợi ích của họ hơn lợi ích của quốc gia chúng ta, hoặc một người nào đó Warren nói.

  Các nhóm như Better Markets, tổ chức ủng hộ sự giám sát mạnh mẽ hơn ở Phố Wall, cũng đã lên án sự lãnh đạo của Fed và kêu gọi những thay đổi sâu rộng có thể giải đáp “nếu các chủ tịch khu vực chỉ là phần nổi của tảng băng của giao dịch tràn lan”. Tuy nhiên, vụ bê bối dường như không gây ra dư luận phản đối việc Powell nhận nhiệm kỳ thứ hai, ít nhất là cho đến nay.

  Powell đã giành được nhiều lời khen ngợi trên khắp Washington vì khả năng lãnh đạo của ông trong cuộc khủng hoảng covid và nhiều người theo dõi Fed kỳ vọng ông sẽ bị từ chức. Roberto Perli, cựu chuyên gia kinh tế của Fed và là người đứng đầu chính sách toàn cầu tại Cornerstone Macro, cảnh báo không nên ghim quá nhiều hành vi giao dịch cổ phiếu đáng ngờ lên chính Powell.

  “Vấn đề với một số quan chức Fed giao dịch chứng khoán mà họ không nên có là vấn đề hoàn toàn thuộc về những quan chức đó (Kaplan và Rosengren, không thực sự là Clarida) vì họ đã vi phạm quy tắc ứng xử của Fed,” Perli đã tweet vào hôm thứ Ba.

  Tuy nhiên, các chuyên gia của Fed cho biết vẫn còn rất nhiều câu hỏi về việc hoạt động giao dịch đã diễn ra như thế nào mà chưa được khám phá trong thời gian dài và ai trong chuỗi lệnh nên gắn cờ tiết lộ tài chính, đặc biệt là của Kaplan và Rosengren, sớm hơn.

  Điều đó đã thu hút sự chú ý đến quá trình mà qua đó các chủ tịch ngân hàng dự trữ được cải tổ theo các nhiệm kỳ mới. Chu kỳ gần đây nhất được giám sát bởi Thống đốc Fed Lael Brainard, người đã mô tả quy trình này là “nghiêm ngặt” khi tất cả 12 chủ tịch ngân hàng khu vực đều được chấp thuận cho các nhiệm kỳ 5 năm mới vào tháng Giêng.

  Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng lớp học tiếng Trung thương mại online hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2022. Bài học từ vựng tiếng Trung thương mại P3 của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày maiu.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức
  Tần số cập nhập nội dung giáo án

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Thật sự mà nói thì chuyên mục tiếng Trung thương mại này đúng là một kho tàng kiến thức của nhân loại, tất cả mọi người ai cũng có thể vào xem online miễn phí các giáo án điện tử và bài giảng trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, ví dụ như danh sách từ vựng và thuật ngữ thương mại tiếng Trung chuyên ngành, hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thông dụng được sử dụng rất nhiều trong buôn bán và giao dịch với các đối tác Trung Quốc, mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán .v.v. Đó đều là những kiến thức có tính ứng dụng rất cao trong thực tiễn, bởi vậy mà càng ngày càng nhiều người dùng tin tưởng và lựa chọn học tiếng Trung online miễn phí trên trang web ChineMaster - Thương hiệu nổi tiếng trong mảng giáo dục và đào tạo tiếng Trung ở Việt Nam.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Thật sự mà nói thì chuyên mục tiếng Trung thương mại này đúng là một kho tàng kiến thức của nhân loại, tất cả mọi người ai cũng có thể vào xem online miễn phí các giáo án điện tử và bài giảng trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, ví dụ như danh sách từ vựng và thuật ngữ thương mại tiếng Trung chuyên ngành, hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thông dụng được sử dụng rất nhiều trong buôn bán và giao dịch với các đối tác Trung Quốc, mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán .v.v. Đó đều là những kiến thức có tính ứng dụng rất cao trong thực tiễn, bởi vậy mà càng ngày càng nhiều người dùng tin tưởng và lựa chọn học tiếng Trung online miễn phí trên trang web ChineMaster - Thương hiệu nổi tiếng trong mảng giáo dục và đào tạo tiếng Trung ở Việt Nam.Từ vựng tiếng Trung thương mại P3