Thứ Năm, Tháng Ba 23, 2023

Thầy Vũ Hà Nội 090 468 4983 (Viber)
Thầy Vũ TPHCM 090 325 4870 (Telegram)

More
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungHợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4

  Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4

  Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 4 tiếp tục chuỗi bài giảng trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online miễn phí của Thầy Vũ chuyên đào tạo các lớp tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập ChineMaster.

  5/5 - (2 bình chọn)

  Mẫu Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh

  Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 4 tiếp tục nội dung chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Đây là giáo án giảng dạy kiến thức tiếng Trung thương mại chuyên đề hướng dẫn cách viết hợp đồng tiếng Trung hợp tác kinh doanh giữa hai bên gồm bên A và bên B. Đây cũng là một trong những hợp đồng tiếng Trung thương mại được nhiều bạn hỏi Thầy Vũ.

  Bạn nào muốn tham gia chương trình đào tạo tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ thì đăng ký theo lớp học tiếng Trung online qua Skype. Thông tin chi tiết khóa học tiếng Trung thương mại online các bạn xem ở ngay bên dưới.

  Khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao

  Khóa học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ

  Hôm nay Thầy Vũ chia sẻ thêm với các bạn phần cuối của mẫu Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh. Các bạn chia sẻ bài giảng trực tuyến thương mại tiếng Trung này về học dần nhé.

  Bạn nào chưa xem phần 1, phần 2 và phần 3 của mẫu Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh thì xem luôn và ngay trong link bên dưới nhé.

  Mẫu Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 1

  Mẫu Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 2

  Mẫu Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 3

  Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính của nội dung bài học hôm nay là Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4. Các bạn có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận và đặt câu hỏi vào trong chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Bản Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 4

  Bên dưới là bản mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng tiếng Trung giữa bên A và bên B. Các bạn chú ý theo dõi và đọc thật kỹ nhé.

  Mẫu Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  第十一条:转让合同

  B方有权转让合同给任何第三方只要提前通知给A方15天。在这种情况,A方有义务跟第三方继续实现合同的全部条款,A方不能要求B方做任何事情。

  第十二条:合同继承

  12.1 A方的合同继承

  若因任何原因A方不能实行合同,A方的监护人或继承人要继续实行合同的全部条款同时不能要求B方作任何事情。

  12.2 继承合同

  若因任何原因B方的一个成员或全部成员不能实行合同,B方的监护人或继承人要继续实行合同的全部条款同时不能要求A方做任何事情。

  第十三条:解决合同

  各方统一解决经营合同在以下的情况:

  13.1 按本合同第六条款,合同到期时就解决合同。

  13.2 按B方的要求解决合同让B方转让或换法律代表人或按B方的序需求。

  第十四条:两方保证

  A方和B方在法律面前保证

  14.1 A方保证

  在本合同的人身、楼房信息是真的。签约合同是自愿,没有被欺骗、逼迫实行合同的所有的条款。

  14.2 B方保证

  • 在本合同的人身、楼房信息是真的。签约合同是自愿,没有被欺骗、逼迫实行合同的所有的条款。
  • 第十五条:保密条款
  • 两方保证各方的员工若没有另一方的同意文件不能公开给第三方本合同的任何条款(口传或文件都不许)。保密条款有效直到合同结束。

  第十六条:附加条款

  16.1 两方再读本合同,都同意全部条款,了解自己在本合同的权利、义务、合法利益与法律后果。任何改变或补充在本合同要得到两方的同意并有文件确认(附合同)。福合同根本合同有一样的价值。

  16.2本合同的语言是越南语和汉语,若两种语言有差别,越南语版优先使用。

  16.3本合同有16条,复成三份,每方拿一份,公证办公室拿一份一起实行本合同。

  A方 B方

  作证人

  Phiên dịch mẫu Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  ĐIỀU 11: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

  Bên B có toàn quyền chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ một bên thứ ba nào mà chỉ cần thông báo cho Bên A biết trước 15 ngày. Trong trường hợp này, Bên A có nghĩa vụ kế thừa tiếp tục thực hiện toàn bộ các điều khoản của hợp đồng này với bên thứ ba mà không có quyền đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ một điều gì từ phía Bên B.

  ĐIỀU 12: THỪA KẾ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

  12.1 Thừa kế thực hiện hợp đồng của Bên A:

  Nếu vì một lý do nào đó mà Bên A mất khả năng thực hiện hợp đồng này thì người giám hộ hoặc người thừa kế của Bên A vẫn kế thừa tiếp tục thực hiện toàn bộ các điều khoản của hợp đồng này mà không có quyền đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ một điều gì từ phía Bên B.

  12.2 Thừa kế thực hiện hợp đồng của Bên B:

  Nếu vì một lý do nào đó mà một số trong 04 người hoặc cả 04 người thuộc Bên B mất khả năng thực hiện hợp đồng này thì người giám hộ hoặc người thừa kế của Bên B vẫn kế thừa tiếp tục thực hiện toàn bộ các điều khoản của hợp đồng này mà Bên A không có quyền đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ một điều gì từ phía đại diện mới.

  ĐIỀU 13: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  Các Bên thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh trong các trường hợp sau:

  13.1 Hợp đồng sẽ tự động thanh lý khi hết thời hạn của hợp đồng quy định tại Điều 6 của hợp đồng này.

  13.2 Thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của Bên B để chuyển nhượng hợp đồng hoặc thay đổi người đại diện theo yêu cầu về mặt thủ tục pháp lý hoặc theo nhu cầu của Bên B.

  ĐIỀU 14: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Các bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  14.1 Bên A cam đoan:

  • Những thông tin về nhân dân, về căn nhà đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
  • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
  • Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

  14.2 Bên B cam đoan:

  • Những thông tin về nhân thân, về căn nhà đã ghi trong hợp đồng này đúng là sự thật.
  • Việc giao kết hợp đòng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
  • Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

  ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

  Các bên cam kết và đảm bảo rằng mỗi bên cũng như toàn bộ các nhân viên cũng như toàn bộ các mối quan hệ cá nhân sẽ không cung cấp, công bố hay tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba dưới mọi hình thức ( dù bằng miệng hay bằng văn bản) về bất cứ điều khoản hay điều kiện nào của hợp đồng này nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia. Trừ trường hợp phải đưa ra Tòa án để giải quyết tranh chấp. Điều khoản bảo mật này vẫn giữ nguyên hiệu lực khi Hợp đồng này hết hiệu lực.

  ĐIỀU 16: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

  16.1 Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, điều chấp thuận toàn bộ các điều khoản trên đây; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả hai Bên và phải được lập thành văn bản được gọi là Phụ lục hợp đồng và có giá trị như hợp đồng chính.

  16.2 Ngôn ngữ của hợp đồng này là Tiếng Việt Nam và Tiếng Trung Quốc nhưng nếu có sự khác biệt giữa bản Tiếng Việt Nam và Tiếng Trung Quốc, bản tiếng Việt Nam sẽ được ưu tiên sử dụng.

  16.3 Bản hợp đồng này gồm 16 điều và … trang, được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, người làm chứng giữ 01 bản để cùng thực hiện.

  BÊN A BÊN B

  NGƯỜI LÀM CHỨNG

  Phiên âm tiếng Trung mẫu Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  Dì shíyī tiáo: Zhuǎnràng hétóng

  B fāng yǒu quán zhuǎnràng hétóng gěi rènhé dì sānfāng zhǐyào tíqián tōngzhī gěi A fāng 15 tiān. Zài zhè zhǒng qíngkuàng,A fāng yǒu yìwù gēn dì sānfāng jìxù shíxiàn hétóng de quánbù tiáokuǎn,A fāng bùnéng yāoqiú B fāng zuò rènhé shìqíng.

  Dì shí’èr tiáo: Hétóng jìchéng

  12.1 A fāng de hétóng jìchéng

  ruò yīn rènhé yuányīn A fāng bùnéng shíxíng hétóng,A fāng de jiānhùrén huò jìchéngrén yào jìxù shíxíng hétóng de quánbù tiáokuǎn tóngshí bùnéng yāoqiú B fāng zuò rènhé shìqíng.

  12.2 Jìchéng hétóng

  ruò yīn rènhé yuányīn B fāng de yīgè chéngyuán huò quánbù chéngyuán bùnéng shíxíng hétóng,B fāng de jiānhùrén huò jìchéngrén yào jìxù shíxíng hétóng de quánbù tiáokuǎn tóngshí bùnéng yāoqiú A fāng zuò rènhé shìqíng.

  Dì shísān tiáo: Jiějué hétóng

  gè fāng tǒngyī jiějué jīngyíng hétóng zài yǐxià de qíngkuàng:

  13.1 Àn běn hétóng dì liù tiáokuǎn, hétóng dào qí shí jiù jiějué hétóng.

  13.2 Àn B fāng de yāoqiú jiějué hétóng ràng B fāng zhuǎnràng huò huàn fǎlǜ dàibiǎo rén huò àn B fāng de xù xūqiú.

  Dì shísì tiáo: Liǎng fāng bǎozhèng

  A fāng hé B fāng zài fǎlǜ miànqián bǎozhèng

  14.1 A fāng bǎozhèng

  zài běn hétóng de rénshēn, lóufáng xìnxī shì zhēn de. Qiānyuē hétóng shì zìyuàn, méiyǒu bèi qīpiàn, bīpò shíxíng hétóng de suǒyǒu de tiáokuǎn.

  14.2 B fāng bǎozhèng

  zài běn hétóng de rénshēn, lóufáng xìnxī shì zhēn de. Qiānyuē hétóng shì zìyuàn, méiyǒu bèi qīpiàn, bīpò shíxíng hétóng de suǒyǒu de tiáokuǎn.
  Dì shíwǔ tiáo: Bǎomì tiáokuǎn
  liǎng fāng bǎozhèng gè fāng de yuángōng ruò méiyǒu lìng yīfāng de tóngyì wénjiàn bùnéng gōngkāi gěi dì sānfāng běn hétóng de rènhé tiáokuǎn (kǒuchuán huò wénjiàn dōu bùxǔ). Bǎomì tiáokuǎn yǒuxiào zhídào hétóng jiéshù.

  Dì shíliù tiáo: Fùjiā tiáokuǎn

  16.1 Liǎng fāng zài dúběn hétóng, dōu tóngyì quánbù tiáokuǎn, liǎojiě zìjǐ zài běn hétóng de quánlì, yìwù, héfǎ lìyì yǔ fǎlǜ hòuguǒ. Rènhé gǎibiàn huò bǔchōng zài běn hétóng yào dédào liǎng fāng de tóngyì bìng yǒu wénjiàn quèrèn (fù hétóng). Fú hétóng gēnběn hétóng yǒu yīyàng de jiàzhí.

  16.2 Běn hétóng de yǔyán shì yuènán yǔ hé hànyǔ, ruò liǎng zhǒng yǔyán yǒu chābié, yuènán yǔ bǎn yōuxiān shǐyòng.

  16.3 Běn hétóng yǒu 16 tiáo, fù chéng sān fèn, měi fāng ná yī fèn, gōngzhèng bàngōngshì ná yī fèn yīqǐ shíxíng běn hétóng.

  A fāng B fāng

  zuòzhèng rén

  Để có thể đọc hiểu được tài liệu hợp đồng tiếng Trung thương mại hợp tác kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng hợp tác tiếng Trung thương mại giữa hai bên thì chúng ta cần phải tích lũy đủ số vốn từ vựng tiếng Trung thương mại và thuật ngữ tiếng Trung chuyên ngành thương mại. Đó là hơn 3000 từ vựng tiếng Trung thương mại thông dụng nhất được Thầy Vũ sử dụng trong suốt quá trình giảng dạy các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập Thầy Vũ Chủ biên và Biên soạn.

  Học từ vựng tiếng Trung thương mại

  Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thương mại

  Cách học từ vựng tiếng Trung thương mại tốt nhất và nhanh nhất cũng như hiệu quả nhất là kết hợp sử dụng bộ gõ tiếng Trung trên máy tính. Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin chính là bộ gõ tiếng Trung tốt nhất Thầy Vũ lựa chọn sử dụng. Bạn nào chưa cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho thiết bị máy tính chạy hệ điều hành windows thì tải xuống ở ngay link bên dưới.

  Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính

  Bên dưới là chuyên mục lưu trữ và tổng hợp toàn bộ giáo án giảng dạy lớp học tiếng Trung thương mại và rất nhiều tài liệu tiếng Trung chuyên ngành thương mại đều có trong link bên dưới.

  Chuyên mục tổng hợp tiếng Trung thương mại

  Thông tin chi tiết bộ sách giáo trình học tiếng Trung thương mại toàn tập toàn diện 6 kỹ năng gồm nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung thương mại các bạn xem ngay bên dưới.

  Giáo trình học tiếng Trung thương mại toàn tập

  Giáo trình tiếng Trung thương mại toàn diện

  Tất cả kiến thức về tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Thầy Vũ đưa ra trên lớp đều dựa trên nền tảng kiến thức cực kỳ quan trọng trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Các bạn xem thông tin cụ thể và chi tiết bộ sách giáo trình này ở ngay bên dưới.

  Sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

  Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster chỉ phân phối duy nhất những đầu sách do chính Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ viết sách và làm chủ biên & biên soạn. Bạn nào muốn mua những cuốn sách giáo trình dạy học tiếng Trung của Thầy Vũ làm tác giả và chủ biên thì có thể đến mua trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội hoặc Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Sài Gòn. Bạn nào muốn mua bộ sách giáo trình của tác giả khác hoặc muốn học theo bộ giáo trình của bên khác thì vui lòng không làm phiền chúng tôi.

  Bên cạnh những cuốn sách trên ra, Thầy Vũ còn chủ biên thêm cả bộ sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại. Các bạn xem chi tiết bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao này ở ngay bên dưới.

  Sách giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại

  Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao của Th.S Nguyễn Minh Vũ đều có sự liên kết chặt chẽ với các bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và giáo trình tiếng Trung thương mại 8 tập.

  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là địa chỉ học tiếng Trung thương mại tốt nhất Hà Nội và TP HCM Sài Gòn. Đây cũng là nhà tài trợ chính thức cho chương trình giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online miễn phí cực kỳ uy tín và chất lượng của Thầy Vũ làm chủ giảng.

  Bài tập hôm nay của chúng ta là luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung thương mại và luyện dịch tiếng Trung thương mại sau khi học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  Văn bản tiếng Trung thương mại Thầy Vũ thiết kế đặc biệt dành cho học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

  消除食物组可能会有问题。 “生酮饮食中钙、维生素 D、镁和叶酸的含量通常很低,如果饮食计划不仔细,随着时间的推移,这些饮食会导致营养缺乏,”亚特兰大运动表现营养师玛丽·斯帕诺 (Marie Spano) 补充道。

  这意味着,如果您有心脏病的风险因素——例如胆固醇升高、高血压(高血压)或有明显的家族病史——那么在遵循这种饮食习惯时应谨慎。饮食对脂肪的严重依赖,尤其是饱和脂肪,会提高胆固醇水平,进一步增加你未来患心脏病的机会。

  国家脂质协会营养与生活方式工作组 2019 年的一份立场声明指出,研究发现低碳水化合物和极低碳水化合物计划(酮适合)对血液胆固醇水平有不同的影响,一些研究发现这些饮食会提高胆固醇.

  对于任何糖尿病患者来说,与您的医疗团队讨论饮食变化——尤其是生酮饮食所需要的那些剧烈变化——是必不可少的。由于碳水化合物在血液中分解为葡萄糖,因此根据您当前的用药方案,从饮食中减少碳水化合物可能会导致水平迅速下降。这种变化可能需要对药物和胰岛素进行重大调整,以防止危险的副作用,如低血糖,称为低血糖症。

  除了身体健康变化之外,生酮饮食最大的问题之一可能是长期坚持。 “这是一种非常难以坚持和维持的饮食。合规性是一项挑战,因为它是如此严格,”Mohr 博士解释说。

  遵循严格的减肥饮食习惯,然后在饮食变化过于严格时迅速恢复旧习惯会导致所谓的体重循环或溜溜球节食。根据 2019 年 12 月发表在《预防医学报告》上的一项研究,一遍又一遍地增加和减少相同的体重与心血管健康状况较差有关,尤其是在绝经前妇女中。

  对于运动员来说,对酮饮食的研究突出了运动表现的潜在改善,尤其是在耐力活动方面。英国运动医学杂志的一篇文章发现,生酮型饮食让耐力运动员主要依靠储存的脂肪来获取能量,而不必在耐力训练和比赛期间补充简单的碳水化合物,并且恢复时间得到改善。

  也就是说,2020 年 10 月在 Sports 上发表的一篇评论得出的结论是,虽然生酮饮食可以帮助运动员减轻体重和减少体脂,但没有确凿的证据表明这种饮食方法会改善或损害健康和表现。

  如果您想减肥,生酮饮食可能提供的一个好处是抑制食欲。对这种饮食形式的回顾表明它可能有助于降低食欲,但需要进一步研究这实际上是如何发生的。

  3 月份发表的一篇综述和荟萃分析指出,极低热量的生酮饮食可能有助于超重或肥胖的人降低 BMI、减少腰围、降低 A1C、总胆固醇、甘油三酯和血压水平2020 年内分泌和代谢疾病综述。

  但是当谈到减肥——对许多人来说最大的生酮卖点之一——生酮饮食的好处可能与任何其他饮食计划没有太大区别。 “这种饮食法没有任何神奇的减肥效果,”斯帕诺说。 “生酮饮食可能以与其他饮食相同的方式帮助减肥——通过限制食物选择,让你摄入更少的卡路里。”

  莫尔同意。他说:“减少如此多的碳水化合物会大大减少卡路里的摄入量,”他补充说,这种效果会导致前期水分流失,“这就是为什么人们喜欢这种饮食带来的减肥效果的即时反应。 。”也就是说,卡路里减少并不总是如此,因为如果你吃更多卡路里密集的食物(即脂肪),很容易摄入更多的卡路里。 2021 年 2 月发表在《自然医学》杂志上的一项小型研究发现,与主要由动物脂肪组成的低碳水化合物饮食相比,以植物为基础的低脂肪饮食,人们每天摄入的卡路里减少了近 700 卡路里。

  对于糖尿病患者,采用非常低碳水化合物的饮食,例如生酮饮食,可能会在血糖管理方面带来一些好处。例如,之前的一项审查发现,限制碳水化合物的饮食可以减少或消除 2 型糖尿病患者对药物的需求。

  由于酮饮食的主要原则是计算和减少碳水化合物——一种常用的控制血糖的方法——这种饮食方法在希望降低 A1C 的 2 型糖尿病患者中越来越受欢迎。

  Bài tập Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên cách chú thích phiên âm tiếng Trung thương mại sau khi đã đi xong bài giảng Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  Xiāochú shíwù zǔ kěnéng huì yǒu wèntí. “Shēng tóng yǐnshí zhōng gài, wéishēngsù D, měi hé yèsuān de hánliàng tōngcháng hěn dī, rúguǒ yǐnshíjì huá bù zǐxì, suízhe shíjiān de tuīyí, zhèxiē yǐnshí huì dǎozhì yíngyǎng quēfá,” yàtèlándà yùndòng biǎoxiàn yíngyǎng shī mǎlì·sī pà nuò (Marie Spano) bǔchōng dào.

  Zhè yìwèizhe, rúguǒ nín yǒu xīnzàng bìng de fēngxiǎn yīnsù——lìrú dǎngùchún shēng gāo, gāo xiěyā (gāo xiěyā) huò yǒu míngxiǎn de jiāzú bìngshǐ——nàme zài zūnxún zhè zhǒng yǐnshí xíguàn shí yīng jǐnshèn. Yǐnshí duì zhīfáng de yánzhòng yīlài, yóuqí shì bǎohé zhīfáng, huì tígāo dǎngùchún shuǐpíng, jìnyībù zēngjiā nǐ wèilái huàn xīnzàng bìng de jīhuì.

  Guójiā zhī zhí xiéhuì yíngyǎng yǔ shēnghuó fāngshì gōngzuò zǔ 2019 nián de yī fèn lìchǎng shēngmíng zhǐchū, yánjiū fāxiàn dī tànshuǐ huàhéwù hé jí dī tànshuǐ huàhéwù jìhuà (tóng shìhé) duì xiěyè dǎngùchún shuǐpíng yǒu bùtóng de yǐngxiǎng, yīxiē yánjiū fāxiàn zhèxiē yǐnshí huì tígāo dǎngùchún.

  Duìyú rènhé tángniàobìng huànzhě lái shuō, yǔ nín de yīliáo tuánduì tǎolùn yǐnshí biànhuà——yóuqí shì shēng tóng yǐnshí suǒ xūyào dì nàxiē jùliè biànhuà——shì bì bùkě shǎo de. Yóuyú tànshuǐ huàhéwù zài xiěyè zhōng fēnjiě wèi pútáotáng, yīncǐ gēnjù nín dāngqián de yòngyào fāng’àn, cóng yǐnshí zhōng jiǎnshǎo tànshuǐ huàhéwù kěnéng huì dǎozhì shuǐpíng xùnsù xiàjiàng. Zhè zhǒng biànhuà kěnéng xūyào duì yàowù hé yídǎosù jìnxíng zhòngdà tiáozhěng, yǐ fángzhǐ wéixiǎn de fùzuòyòng, rú dī xiětáng, chēng wèi dī xiětáng zhèng.

  Chúle shēntǐ jiànkāng biànhuà zhī wài, shēng tóng yǐnshí zuìdà de wèntí zhī yī kěnéng shì chángqíjiānchí. “Zhè shì yī zhǒng fēicháng nányǐ jiānchí hé wéichí de yǐnshí. Hé guī xìng shì yī xiàng tiǎozhàn, yīnwèi tā shì rúcǐ yángé,”Mohr bóshì jiěshì shuō.

  Zūnxún yángé de jiǎnféi yǐnshí xíguàn, ránhòu zài yǐnshí biànhuà guòyú yángé shí xùnsù huīfù jiù xíguàn huì dǎozhì suǒwèi de tǐzhòng xúnhuán huò liūliū qiú jiéshí. Gēnjù 2019 nián 12 yuè fābiǎo zài “yùfáng yīxué bàogào” shàng de yī xiàng yánjiū, yībiàn yòu yī biàndì zēngjiā hé jiǎn shào xiang tóng de tǐzhòng yǔ xīn xiěguǎn jiànkāng zhuàngkuàng jiào chà yǒuguān, yóuqí shì zài juéjīng qián fùnǚ zhōng.

  Duìyú yùndòngyuán lái shuō, duì tóng yǐnshí de yánjiū túchūle yùndòng biǎoxiàn de qiánzài gǎishàn, yóuqí shì zài nàilì huódòng fāngmiàn. Yīngguó yùndòng yīxué zázhì de yī piān wénzhāng fāxiàn, shēng tóng xíng yǐnshí ràng nàilì yùndòngyuán zhǔyào yīkào chúcún de zhīfáng lái huòqǔ néngliàng, ér bùbì zài nàilì xùnliàn hé bǐsài qí jiān bǔchōng jiǎndān de tànshuǐ huàhéwù, bìngqiě huīfù shíjiān dédào gǎishàn.

  Yě jiùshì shuō,2020 nián 10 yuè zài Sports shàng fābiǎo de yī piān pínglùn dé chū de jiélùn shì, suīrán shēng tóng yǐnshí kěyǐ bāngzhù yùndòngyuán jiǎnqīng tǐzhòng hé jiǎnshǎo tǐ zhī, dàn méiyǒu quèzuò de zhèngjù biǎomíng zhè zhǒng yǐnshí fāngfǎ huì gǎishàn huò sǔnhài jiànkāng hé biǎoxiàn.

  Rúguǒ nín xiǎng jiǎnféi, shēng tóng yǐnshí kěnéng tígōng de yīgè hǎochù shì yìzhì shíyù. Duì zhè zhǒng yǐnshí xíngshì de huígù biǎomíng tā kěnéng yǒu zhù yú jiàngdī shíyù, dàn xūyào jìnyībù yánjiū zhè shí jì shang shì rúhé fāshēng de.

  3 Yuèfèn fābiǎo de yī piān zòngshù hé huìcuì fēnxī zhǐchū, jí dī rèliàng de shēng tóng yǐnshí kěnéng yǒu zhù yú chāozhòng huò féipàng de rén jiàngdī BMI, jiǎnshǎo yāowéi, jiàngdī A1C, zǒng dǎngùchún, gānyóu sān zhǐ hé xiěyā shuǐpíng 2020 nián nèifēnmì hé dàixiè jíbìng zòngshù.

  Dànshì dāng tán dào jiǎnféi——duì xǔduō rén lái shuō zuìdà de shēng tóng màidiǎn zhī yī——shēng tóng yǐnshí de hǎochù kěnéng yǔ rènhé qítā yǐnshí jìhuà méiyǒu tài dà qūbié. “Zhè zhǒng yǐnshí fǎ méiyǒu rènhé shénqí de jiǎnféi xiàoguǒ,” sī pà nuò shuō. “Shēng tóng yǐnshí kěnéng yǐ yǔ qítā yǐnshí xiàng tóng de fāngshì bāngzhù jiǎnféi——tōngguò xiànzhì shíwù xuǎnzé, ràng nǐ shè rù gèng shǎo de kǎlùlǐ.”

  Mò ěr tóngyì. Tā shuō:“Jiǎnshǎo rúcǐ duō de tànshuǐ huàhéwù huì dàdà jiǎnshǎo kǎlùlǐ de shè rù liàng,” tā bǔchōng shuō, zhè zhǒng xiàoguǒ huì dǎozhì qiánqí shuǐfèn liúshī,“zhè jiùshì wèishéme rénmen xǐhuān zhè zhǒng yǐnshí dài lái de jiǎnféi xiàoguǒ de jíshí fǎnyìng. .” Yě jiùshì shuō, kǎlùlǐ jiǎnshǎo bìng bù zǒng shì rúcǐ, yīnwèi rúguǒ nǐ chī gèng duō kǎlùlǐ mìjí de shíwù (jí zhīfáng), hěn róngyì shè rù gèng duō de kǎlùlǐ. 2021 Nián 2 yuè fābiǎo zài “zìrán yīxué” zázhì shàng de yī xiàng xiǎoxíng yánjiū fāxiàn, yǔ zhǔyào yóu dòngwù zhīfáng zǔchéng de dī tànshuǐ huàhéwù yǐnshí xiàng bǐ, yǐ zhíwù wèi jīchǔ de dī zhīfáng yǐnshí, rénmen měitiān shè rù de kǎlùlǐ jiǎnshǎo liǎo jìn 700 kǎlùlǐ.

  Duìyú tángniàobìng huànzhě, cǎiyòng fēicháng dī tànshuǐ huàhéwù de yǐnshí, lìrú shēng tóng yǐnshí, kěnéng huì zài xiětáng guǎnlǐ fāngmiàn dài lái yīxiē hǎochù. Lìrú, zhīqián de yī xiàng shěnchá fāxiàn, xiànzhì tànshuǐ huàhéwù de yǐnshí kěyǐ jiǎnshǎo huò xiāochú 2 xíng tángniàobìng huànzhě duì yàowù de xūqiú.

  Yóuyú tóng yǐnshí de zhǔyào yuánzé shì jìsuàn hé jiǎnshǎo tànshuǐ huàhéwù——yī zhǒng chángyòng de kòngzhì xiětáng de fāngfǎ——zhè zhǒng yǐnshí fāngfǎ zài xīwàng jiàngdī A1C de 2 xíng tángniàobìng huànzhě zhōngyuè lái yuè shòu huānyíng.

  Bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế dành cho học viên ChineMaster vừa học xong Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  Loại bỏ các nhóm thực phẩm có thể là một vấn đề. Marie Spano, RD, một chuyên gia dinh dưỡng thể thao ở Atlanta cho biết: “Chế độ ăn ketogenic thường ít canxi, vitamin D, magiê và axit folic, theo thời gian có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng nếu chế độ ăn kiêng không được lên kế hoạch cẩn thận.

  Điều này có nghĩa là nếu bạn có các yếu tố nguy cơ của bệnh tim – chẳng hạn như tăng cholesterol, huyết áp cao (tăng huyết áp) hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh – bạn nên thận trọng khi tuân theo chế độ ăn kiêng này. Chế độ ăn kiêng phụ thuộc nhiều vào chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol, làm tăng khả năng mắc bệnh tim trong tương lai.

  Một tuyên bố quan điểm năm 2019 từ Lực lượng đặc nhiệm về lối sống và dinh dưỡng của Hiệp hội Lipid Quốc gia lưu ý rằng nghiên cứu đã phát hiện ra các kế hoạch low-carb và rất ít carb (tương ứng với keto) có tác động hỗn hợp đến mức cholesterol trong máu, với một số nghiên cứu phát hiện ra rằng những chế độ ăn này làm tăng cholesterol .

  Đối với bất kỳ cá nhân nào mắc bệnh tiểu đường, thảo luận về những thay đổi trong chế độ ăn uống – đặc biệt là những thay đổi nghiêm trọng như chế độ ăn ketogenic yêu cầu – với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn là điều cần thiết. Bởi vì carbohydrate được phân hủy thành glucose trong máu, việc cắt giảm carbohydrate khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể khiến mức độ giảm nhanh chóng tùy thuộc vào chế độ dùng thuốc hiện tại của bạn. Một sự thay đổi như vậy có thể cần điều chỉnh đáng kể đối với thuốc và insulin để ngăn ngừa các tác dụng phụ nguy hiểm như lượng đường trong máu thấp, được gọi là hạ đường huyết.

  Ngoài những thay đổi về sức khỏe thể chất, một trong những mối quan tâm lớn nhất của chế độ ăn ketogenic có thể nằm ở việc tuân thủ lâu dài. “Đó là một chế độ ăn kiêng rất khó để tuân thủ và duy trì. Tiến sĩ Mohr giải thích: Tuân thủ là một thách thức vì nó rất hạn chế.

  Thực hiện theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm cân và sau đó nhanh chóng quay trở lại các thói quen cũ khi những thay đổi chế độ ăn uống quá hạn chế có thể dẫn đến những gì được gọi là đạp xe đạp hoặc ăn kiêng yo-yo. Tăng và giảm cùng một cân nặng liên tục có liên quan đến sức khỏe tim mạch kém hơn, đặc biệt là ở phụ nữ tiền mãn kinh, theo một nghiên cứu trên Báo cáo Y tế Dự phòng được công bố vào tháng 12 năm 2019.

  Đối với các vận động viên, nghiên cứu về chế độ ăn keto nêu bật những cải thiện tiềm năng trong hoạt động thể thao, đặc biệt là khi nói đến các hoạt động tăng sức bền. Một bài báo trên Tạp chí Y học Thể thao của Anh cho thấy chế độ ăn kiêng kiểu ketogenic cho phép các vận động viên sức bền chủ yếu dựa vào chất béo dự trữ để làm năng lượng thay vì phải tiếp nhiên liệu bằng các loại carbohydrate đơn giản trong quá trình luyện tập và thi đấu bền bỉ, và thời gian hồi phục được cải thiện.

  Điều đó nói rằng, một bài đánh giá được công bố vào tháng 10 năm 2020 trên tạp chí Sports đã kết luận rằng trong khi chế độ ăn keto có thể giúp các vận động viên giảm trọng lượng và chất béo trong cơ thể, không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy phương pháp ăn này cải thiện hoặc gây hại cho sức khỏe và hiệu suất.

  Nếu bạn đang muốn giảm cân, một lợi ích mà chế độ ăn ketogenic có thể mang lại là ức chế sự thèm ăn. Một đánh giá về hình thức ăn uống này cho thấy nó có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, nhưng điều này thực sự xảy ra như thế nào cần được nghiên cứu thêm.

  Chế độ ăn ketogenic rất ít calo có thể giúp những người thừa cân hoặc béo phì giảm chỉ số BMI, giảm chu vi vòng eo và giảm mức A1C, cholesterol toàn phần, chất béo trung tính và huyết áp, ghi nhận một đánh giá và phân tích tổng hợp được công bố vào tháng 3 2020 trong Đánh giá về Rối loạn Nội tiết và Chuyển hóa.

  Nhưng khi nói đến giảm cân – một trong những điểm bán keto lớn nhất đối với nhiều cá nhân – những lợi ích của chế độ ăn ketogenic có thể không khác nhiều so với bất kỳ kế hoạch ăn kiêng nào khác. Spano nói: “Không có lợi ích giảm cân kỳ diệu nào có thể đạt được từ chế độ ăn kiêng này. “Chế độ ăn ketogenic có thể giúp giảm cân giống như cách mà các chế độ ăn kiêng khác giúp – bằng cách hạn chế lựa chọn thực phẩm để bạn ăn ít calo hơn”.

  Mohr đồng ý. Ông nói: “Cắt quá nhiều carbohydrate sẽ làm giảm đáng kể lượng calo, và nói thêm rằng tác động này sẽ dẫn đến giảm trọng lượng nước trước mắt,“ đó là lý do tại sao mọi người thích phản ứng tức thì của việc giảm cân đến từ kiểu ăn kiêng này. . ” Điều đó nói rằng, việc giảm calo không phải lúc nào cũng đúng như vậy, vì có thể dễ dàng tiêu thụ nhiều calo hơn nếu bạn ăn nhiều thực phẩm giàu calo hơn (cụ thể là chất béo). Một nghiên cứu nhỏ được công bố vào tháng 2 năm 2021 trên tạp chí Nature Medicine cho thấy mọi người ăn ít hơn 700 calo mỗi ngày theo chế độ ăn ít chất béo thực vật so với chế độ ăn ít carb bao gồm chủ yếu là mỡ động vật.

  Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, việc điều chỉnh một chế độ ăn rất ít carbohydrate, chẳng hạn như chế độ ăn ketogenic, có thể mang lại một số lợi ích khi nói đến việc quản lý glucose. Ví dụ, một đánh giá trước đây cho thấy rằng chế độ ăn uống hạn chế carbohydrate có thể làm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu dùng thuốc ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

  Bởi vì nguyên lý chính của chế độ ăn keto là đếm và cắt giảm lượng carbs – một cách thường được sử dụng để kiểm soát lượng đường trong máu – phương pháp ăn uống này ngày càng trở nên phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, những người đang tìm cách giảm A1C của họ.

  Sau đây chúng ta tiếp tục nâng cao kỹ năng luyện dịch văn bản tiếng Trung thương mại thông qua các đoạn văn bản tiếng Trung bên dưới.

  Tài liệu Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 4 là một phần rất quan trọng của tổng thể giáo án giảng dạy khóa học tiếng Trung thương mại.

  Văn bản tiếng Trung thương mại luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế dành cho học viên sau khi đã học xong Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  但是营养师警告说,酮饮食还伴随着糖尿病患者特有的风险,包括可能的药物相互作用和潜在危险的低血糖(如果您正在服药),以及因酮体升高而导致肾脏功能障碍的人的肾脏损害在血液中。

  此外,由于尚未对酮症进行长期研究,研究人员不知道这种饮食是否会导致患有或未患有糖尿病的人缺乏营养。

  如果您正在考虑尝试生酮饮食并且您患有糖尿病,那么在这样做之前咨询您的糖尿病护理团队至关重要,以确保它对您来说是一种安全有效的饮食方法。

  遵循严格限制碳水化合物的饮食需要仔细监测您的食物选择,以确保您满足您的营养需求。与注册营养师合作,确保您以健康的方式遵循这种饮食,而不会增加出现并发症或负面副作用的风险。您可以在 EatRight.org 找到注册营养师。

  重要的是要记住,任何饮食改变的目标都是促进健康的生活方式,所以一定要选择一个你可以想象自己长期遵循的膳食计划。如果您知道在未来几年内您将无法遵守如此严格的碳水化合物限制,那么生酮饮食很可能不是您的正确选择。

  生酮饮食有多种变化。大多数遵循生酮饮食的人都遵循所谓的标准生酮饮食计划,该计划从碳水化合物中提供了大约 10% 的总热量。

  其他形式的生酮饮食包括循环生酮饮食,也称为碳水化合物循环,以及有针对性的生酮饮食,可以在运动前后调整碳水化合物的摄入量。这些修改通常由希望使用生酮饮食来提高性能和耐力的运动员实施,而不是由专门致力于减肥的个人实施。

  一般来说,如果你打算遵循生酮饮食,你的目标应该是每天从碳水化合物中摄入少于总热量的 10%。剩余的卡路里应该来自 20% 到 30% 的蛋白质和 60% 到 80% 的脂肪。这意味着,如果您遵循每日 2,000 卡路里的饮食习惯,则来自碳水化合物的卡路里(或 50 克)不应超过 200 卡路里,而来自蛋白质的卡路里应为 400 至 600 卡路里,来自脂肪的卡路里应为 1,200 至 1,600 卡路里。 (这个计划也被称为高脂肪、低碳水化合物饮食是有原因的!)

  根据心血管疾病进展中的一篇文章,虽然生酮饮食没有明确要求将健身纳入您的日常生活,但当您想减轻或保持健康的体重时,增加体力活动总是很重要的。

  文章指出,对于耐力运动员来说,过渡到生酮饮食可能会缩短训练后的恢复时间,但对于休闲锻炼者来说,过渡到生酮饮食可能会使坚持健身计划成为一项挑战。如果您在开始生酮饮食时觉得自己的能量水平下降太多,请放慢碳水化合物的减少速度,并确保逐步进行而不是一次全部进行。

  为了防止酮症流感等副作用,请开始逐渐转变您的膳食计划。首先了解您大部分时间消耗了多少碳水化合物。然后在几周内开始慢慢减少碳水化合物的摄入量,同时逐渐增加膳食脂肪的摄入量,以保持卡路里不变。您还应该确保寻求专业人士的指导,以确保该计划适合您和您的健康目标。 “咨询营养师并调整饮食以适应您的长期需求,”斯帕诺建议道。

  生酮饮食不是商业膳食计划,因此开始这种饮食不会产生任何费用或会员费。但是,根据您目前的饮食习惯,这种饮食方式可能会增加您的食物费用。

  由于许多加工食品不被认为对生酮饮食有益,因此转向购买更多完整的未加工食品似乎很昂贵,尤其是在强调高脂肪和富含蛋白质的食品的情况下。

  当季新鲜农产品和冷冻蔬菜与新鲜蔬菜一样健康,将有助于降低您的成本。尽管坚果、种子和牛肉等动物蛋白会推高杂货费用,但批量购买也可以帮助您节省这些物品。

  生酮饮食严重依赖膳食脂肪。由于饮食中高水平的动物脂肪与胆固醇水平升高有关,因此旨在包括多种植物性脂肪可能会有所帮助。橄榄油和鳄梨油等植物油可为烹饪和调味提供健康脂肪。

  添加富含脂肪的食物,如鳄梨、坚果和种子,都可以成为健康的选择,为您提供不饱和脂肪和有益纤维。

  Bản chú thích phiên âm tiếng Trung cho các đoạn văn bản trên trên nền tảng kiến thức Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  Dànshì yíngyǎng shī jǐnggào shuō, tóng yǐnshí hái bànsuízhe tángniàobìng huànzhě tèyǒu de fēngxiǎn, bāokuò kěnéng di yàowù xiānghù zuòyòng hé qiánzài wéixiǎn de dī xiětáng (rúguǒ nín zhèngzài fúyào), yǐjí yīn tóng tǐ shēng gāo ér dǎozhì shènzàng gōngnéng zhàng’ài de rén de shènzàng sǔnhài zài xiěyè zhōng.

  Cǐwài, yóuyú shàngwèi duì tóng zhèng jìnxíng chángqí yánjiū, yánjiū rényuán bù zhīdào zhè zhǒng yǐnshí shìfǒu huì dǎozhì huàn yǒu huò wèi huàn yǒu tángniàobìng de rén quēfá yíngyǎng.

  Rúguǒ nín zhèngzài kǎolǜ chángshì shēng tóng yǐnshí bìngqiě nín huàn yǒu tángniàobìng, nàme zài zhèyàng zuò zhīqián zīxún nín de tángniàobìng hùlǐ tuánduì zhì guān zhòngyào, yǐ quèbǎo tā duì nín lái shuō shì yī zhǒng ānquán yǒuxiào de yǐnshí fāngfǎ.

  Zūnxún yángé xiànzhì tànshuǐ huàhéwù de yǐnshí xūyào zǐxì jiāncè nín de shíwù xuǎnzé, yǐ quèbǎo nín mǎnzú nín de yíngyǎng xūqiú. Yǔ zhùcè yíngyǎng shī hézuò, quèbǎo nín yǐ jiànkāng de fāngshì zūnxún zhè zhǒng yǐnshí, ér bù huì zēngjiā chūxiàn bìngfā zhèng huò fùmiàn fùzuòyòng de fēngxiǎn. Nín kěyǐ zài EatRight.Org zhǎodào zhùcè yíngyǎng shī.

  Zhòngyào de shì yào jì zhù, rènhé yǐnshí gǎibiàn de mùbiāo dōu shì cùjìn jiànkāng de shēnghuó fāngshì, suǒyǐ yīdìng yào xuǎnzé yīgè nǐ kěyǐ xiǎngxiàng zìjǐ chángqí zūnxún de shànshí jìhuà. Rúguǒ nín zhīdào zài wèilái jǐ niánnèi nín jiāng wúfǎ zūnshǒu rúcǐ yángé de tànshuǐ huàhéwù xiànzhì, nàme shēng tóng yǐnshí hěn kěnéng bùshì nín de zhèngquè xuǎnzé.

  Shēng tóng yǐnshí yǒu duō zhǒng biànhuà. Dà duōshù zūnxún shēng tóng yǐnshí de rén dōu zūnxún suǒwèi de biāozhǔn shēng tóng yǐnshí jìhuà, gāi jìhuà cóng tànshuǐ huàhéwù zhòng tígōngle dàyuē 10% de zǒng rèliàng.

  Qítā xíngshì de shēng tóng yǐnshí bāokuò xúnhuán shēng tóng yǐnshí, yě chēng wèi tànshuǐ huàhéwù xúnhuán, yǐjí yǒu zhēnduì xìng de shēng tóng yǐnshí, kěyǐ zài yùndòng qiánhòu tiáozhěng tànshuǐ huàhéwù de shè rù liàng. Zhèxiē xiūgǎi tōngcháng yóu xīwàng shǐyòng shēng tóng yǐnshí lái tígāo xìngnéng hé nàilì de yùndòngyuán shíshī, ér bùshì yóu zhuānmén zhìlì yú jiǎnféi de gèrén shíshī.

  Yībān lái shuō, rúguǒ nǐ dǎsuàn zūnxún shēng tóng yǐnshí, nǐ de mùbiāo yīnggāi shì měitiān cóng tànshuǐ huàhéwù zhòng shè rù shǎo yú zǒng rèliàng de 10%. Shèngyú de kǎlùlǐ yìng gāi láizì 20% dào 30% de dànbáizhí hé 60% dào 80% de zhīfáng. Zhè yìwèizhe, rúguǒ nín zūnxún měi rì 2,000 kǎlùlǐ de yǐnshí xíguàn, zé láizì tànshuǐ huàhéwù de kǎlùlǐ (huò 50 kè) bù yìng chāoguò 200 kǎlùlǐ, ér láizì dànbáizhí de kǎlùlǐ yìng wèi 400 zhì 600 kǎlùlǐ, láizì zhīfáng de kǎlùlǐ yìng wèi 1,200 zhì 1,600 kǎlùlǐ. (Zhège jìhuà yě bèi chēng wèi gāo zhīfáng, dī tànshuǐ huàhéwù yǐnshí shì yǒu yuányīn de!)

  Gēnjù xīn xiěguǎn jíbìng jìnzhǎn zhōng de yī piān wénzhāng, suīrán shēng tóng yǐnshí méiyǒu míngquè yāoqiú jiāng jiànshēn nàrù nín de rìcháng shēnghuó, dàn dāng nín xiǎng jiǎnqīng huò bǎochí jiànkāng de tǐ chóng shí, zēngjiā tǐlì huódòng zǒng shì hěn zhòngyào de.

  Wénzhāng zhǐchū, duìyú nàilì yùndòngyuán lái shuō, guòdù dào shēng tóng yǐnshí kěnéng huì suōduǎn xùnliàn hòu de huīfù shíjiān, dàn duìyú xiūxián duànliàn zhě lái shuō, guòdù dào shēng tóng yǐnshí kěnéng huì shǐ jiānchí jiànshēn jìhuà chéngwéi yī xiàng tiǎozhàn. Rúguǒ nín zài kāishǐ shēng tóng yǐnshí shí juédé zìjǐ de néngliàng shuǐpíng xiàjiàng tài duō, qǐng fàng màn tànshuǐ huàhéwù de jiǎnshǎo sùdù, bìng quèbǎo zhúbù jìnxíng ér bùshì yīcì quánbù jìnxíng.

  Wèile fángzhǐ tóng zhèng liúgǎn děng fùzuòyòng, qǐng kāishǐ zhújiàn zhuǎnbiàn nín de shànshí jìhuà. Shǒuxiān liǎojiě nín dà bùfèn shíjiān xiāohàole duōshǎo tànshuǐ huàhéwù. Ránhòu zài jǐ zhōu nèi kāishǐ màn man jiǎnshǎo tànshuǐ huàhéwù de shè rù liàng, tóngshí zhújiàn zēngjiā shànshí zhīfáng de shè rù liàng, yǐ bǎochí kǎlùlǐ bù biàn. Nín hái yīnggāi quèbǎo xúnqiú zhuānyè rénshì dì zhǐdǎo, yǐ quèbǎo gāi jìhuà shìhé nín hé nín de jiànkāng mùbiāo. “Zīxún yíngyǎng shī bìng tiáozhěng yǐnshí yǐ shìyìng nín de cháng qī xūqiú,” sī pà nuò jiànyì dào.

  Shēng tóng yǐnshí bùshì shāngyè shànshí jìhuà, yīncǐ kāishǐ zhè zhǒng yǐnshí bù huì chǎnshēng rènhé fèiyòng huò huìyuán fèi. Dànshì, gēnjù nín mùqián de yǐnshí xíguàn, zhè zhǒng yǐnshí fāngshì kěnéng huì zēngjiā nín de shíwù fèiyòng.

  Yóuyú xǔduō jiāgōng shípǐn bù bèi rènwéi duì shēng tóng yǐnshí yǒuyì, yīncǐ zhuǎnxiàng gòumǎi gèng duō wánzhěng de wèi jiāgōng shípǐn sìhū hěn ángguì, yóuqí shì zài qiángdiào gāo zhīfáng hé fù hán dànbáizhí de shípǐn de qíngkuàng xià.

  Dāng jì xīnxiān nóngchǎnpǐn hé lěngdòng shūcài yǔ xīnxiān shūcài yīyàng jiànkāng, jiāng yǒu zhù yú jiàngdī nín de chéngběn. Jǐnguǎn jiānguǒ, zhǒngzǐ hé niúròu děng dòngwù dànbái huì tuī gāo záhuò fèiyòng, dàn pīliàng gòumǎi yě kěyǐ bāngzhù nín jiéshěng zhèxiē wùpǐn.

  Shēng tóng yǐnshí yánzhòng yīlài shànshí zhīfáng. Yóuyú yǐnshí zhōnggāo shuǐpíng de dòngwù zhīfáng yǔ dǎngùchún shuǐpíng shēng gāo yǒuguān, yīncǐ zhǐ zài bāokuò duō zhòng zhíwù xìng zhīfáng kěnéng huì yǒu suǒ bāngzhù. Gǎnlǎn yóu hé è lí yóu děng zhíwùyóu kě wéi pēngrèn hé tiáowèi tígōng jiànkāng zhīfáng.

  Tiānjiā fù hán zhīfáng de shíwù, rú è lí, jiānguǒ hé zhǒngzǐ, dōu kěyǐ chéngwéi jiànkāng de xuǎnzé, wèi nín tígōng bù bǎohé zhīfáng hé yǒuyì xiānwéi.

  Bài tập giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại sau khi chúng ta được học xong Hợp đồng tiếng Trung thương mại Hợp tác Kinh doanh Phần 4.

  Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo chế độ ăn keto cũng đi kèm với những rủi ro cụ thể đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường, bao gồm tương tác thuốc có thể xảy ra và lượng đường trong máu thấp nguy hiểm nếu bạn đang dùng thuốc, cũng như tổn thương thận ở những người bị rối loạn chức năng thận do tăng xeton. trong máu.

  Thêm vào đó, bởi vì keto đã không được nghiên cứu trong thời gian dài, các nhà nghiên cứu không biết liệu chế độ ăn này có gây thiếu hụt chất dinh dưỡng cho những người bị hoặc không mắc bệnh tiểu đường hay không.

  Nếu bạn đang cân nhắc thử chế độ ăn keto và bạn bị tiểu đường, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của nhóm chăm sóc bệnh tiểu đường của bạn trước khi thực hiện để đảm bảo rằng đó là một phương pháp ăn uống an toàn và hiệu quả cho bạn.

  Tuân theo một chế độ ăn kiêng hạn chế đáng kể carbohydrate đòi hỏi phải theo dõi cẩn thận các lựa chọn thực phẩm của bạn để đảm bảo bạn đang đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mình. Làm việc với một chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo bạn tuân theo chế độ ăn kiêng này một cách lành mạnh mà không làm tăng nguy cơ biến chứng hoặc tác dụng phụ tiêu cực. Bạn có thể tìm một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại EatRight.org.

  Điều quan trọng cần nhớ là mục tiêu của bất kỳ sự thay đổi chế độ ăn uống nào là thúc đẩy lối sống lành mạnh, vì vậy hãy đảm bảo chọn một kế hoạch ăn uống mà bạn có thể hình dung để thực hiện lâu dài. Nếu bạn biết mình sẽ không thể tuân thủ các quy định hạn chế carbohydrate nghiêm ngặt như vậy trong nhiều năm tới, thì chế độ ăn ketogenic rất có thể không phải là lựa chọn phù hợp với bạn.

  Có nhiều sửa đổi khác nhau của chế độ ăn ketogenic. Phần lớn những người theo chế độ ăn ketogenic tuân theo cái gọi là kế hoạch ăn kiêng ketogenic tiêu chuẩn, cung cấp khoảng 10% tổng lượng calo của bạn từ carbohydrate.

  Các hình thức khác của chế độ ăn ketogenic bao gồm chế độ ăn ketogenic theo chu kỳ, còn được gọi là chế độ ăn kiêng carb và chế độ ăn ketogenic có mục tiêu, cho phép điều chỉnh lượng carbohydrate xung quanh việc tập thể dục. Những sửa đổi này thường được thực hiện bởi các vận động viên muốn sử dụng chế độ ăn ketogenic để tăng cường hiệu suất và sức bền chứ không phải bởi những cá nhân đặc biệt tập trung vào việc giảm cân.

  Nói chung, nếu bạn định theo một chế độ ăn kiêng ketogenic, bạn nên đặt mục tiêu tiêu thụ ít hơn 10% tổng lượng calo từ carbohydrate mỗi ngày. Lượng calo còn lại nên từ 20 đến 30 phần trăm protein và 60 đến 80 phần trăm chất béo. Điều đó có nghĩa là nếu bạn theo một chế độ ăn 2.000 calo hàng ngày, không quá 200 calo (hoặc 50 gam) của bạn nên đến từ carbs, trong khi 400 đến 600 calo nên từ protein và 1.200 đến 1.600 nên từ chất béo. (Có một lý do khiến kế hoạch này còn được gọi là chế độ ăn ít chất béo, ít carb!)

  Mặc dù chế độ ăn ketogenic không đòi hỏi phải kết hợp thể dục vào thói quen của bạn một cách rõ ràng, nhưng việc tăng cường hoạt động thể chất luôn quan trọng khi bạn muốn giảm hoặc duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, theo một bài báo trên tạp chí Tiến bộ về Bệnh tim mạch.

  Đối với các vận động viên sức bền, việc chuyển đổi sang chế độ ăn ketogenic có thể cắt giảm thời gian phục hồi sau khi tập luyện, nhưng đối với những người tập thể dục bình thường, việc chuyển đổi sang chế độ ăn ketogenic có thể khiến việc gắn bó với thói quen thể dục của bạn lúc đầu là một thách thức. Nếu bạn cảm thấy mức năng lượng của mình giảm quá nhiều khi bắt đầu chế độ ăn ketogenic, hãy giảm tốc độ giảm lượng carbohydrate và đảm bảo thực hiện dần dần thay vì tất cả cùng một lúc.

  Để ngăn ngừa các tác dụng phụ như cúm keto, hãy bắt đầu chuyển đổi dần dần kế hoạch bữa ăn của bạn. Bắt đầu bằng cách hiểu bạn tiêu thụ bao nhiêu carbohydrate trong ngày. Sau đó, hãy bắt đầu từ từ giảm lượng carbohydrate của bạn trong khoảng thời gian vài tuần đồng thời tăng dần lượng chất béo trong chế độ ăn để giữ cho lượng calo của bạn như cũ. Bạn cũng nên đảm bảo tìm kiếm hướng dẫn từ chuyên gia để đảm bảo kế hoạch này phù hợp với bạn và các mục tiêu sức khỏe của bạn. “Hãy gặp chuyên gia dinh dưỡng và điều chỉnh chế độ ăn uống để phù hợp với nhu cầu lâu dài của bạn,” Spano khuyến nghị.

  Chế độ ăn kiêng ketogenic không phải là một kế hoạch bữa ăn thương mại, vì vậy không có chi phí hoặc lệ phí thành viên liên quan đến việc bắt đầu chế độ ăn kiêng này. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thói quen ăn uống hiện tại của bạn, cách ăn uống này có thể làm tăng hóa đơn thực phẩm của bạn.

  Bởi vì nhiều loại thực phẩm chế biến không được coi là thân thiện với chế độ ăn ketogenic, nên việc chuyển sang mua thực phẩm nguyên hạt, chưa qua chế biến có vẻ đắt đỏ, đặc biệt là khi chú trọng đến thực phẩm giàu chất béo và protein.

  Các sản phẩm tươi sống theo mùa, cùng với các loại rau đông lạnh, có thể tốt cho sức khỏe như các sản phẩm tươi sống của chúng, sẽ giúp giảm chi phí của bạn. Mặc dù các loại hạt, hạt và protein động vật như thịt bò có thể làm tăng hóa đơn hàng tạp hóa, nhưng việc mua số lượng lớn cũng có thể giúp bạn tiết kiệm cho những mặt hàng này.

  Chế độ ăn ketogenic chủ yếu dựa vào chất béo trong chế độ ăn. Bởi vì lượng chất béo động vật cao trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc tăng mức cholesterol, nên việc bổ sung nhiều loại chất béo có nguồn gốc thực vật có thể hữu ích. Các loại dầu thực vật như dầu ô liu và dầu bơ cung cấp chất béo lành mạnh cho việc nấu nướng và chế biến các món ăn.

  Bổ sung các loại thực phẩm giàu chất béo như bơ, quả hạch và hạt đều có thể tạo ra những lựa chọn lành mạnh cung cấp cho bạn chất béo không bão hòa cùng với chất xơ có lợi.

  Kính thưa quý khán giả và độc giả, hôm nay bài giảng Hợp đồng tiếng Trung THƯƠNG MẠI Hợp tác Kinh doanh Phần 4 đến đây là tạm dừng rồi. ChineMaster trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại các bạn vào bài giảng tiếp theo vào ngày mai.

  ChineMaster kính chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả!

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất