5/5 - (1 bình chọn)

Video học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 6

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 6 là chương trình đào tạo trực tuyến mới nhất hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2022 được lưu trữ trên website học tiếng Trung online và luyện thi HSK miễn phí của hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập cách sử dụng bổ ngữ tiếng Trung, bao gồm bổ ngữ trạng thái, bổ ngữ kết quả, bổ ngữ khả năng, bổ ngữ số lượng, bổ ngữ thời gian. Phần ngữ pháp tiếng Trung về bổ ngữ Thầy Vũ sẽ đi một vài bài trên lớp để các bạn học viên nắm vững được cách sử dụng bổ ngữ trong tiếng Trung giao tiếp thông thường. Trước khi đi vào phần chính của bài giảng tiếng Trung giao tiếp online hôm nay các ban cần ôn tập lại các kiến thức đã được học trong bài giảng hôm trước ngay tại link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 1

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 3

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 4

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5

Giáo án học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 6

STTHọc tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 6, tổng hợp mẫu câu tiếng Trung giao tiếp online theo chủ đề thông dụng.Phiên âm tiếng Trung tài liệu Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 6
1今年我毕不了业jīnnián wǒ bì bù liǎo yè
2你要选择什么工作?nǐ yào xuǎnzé shénme gōngzuò
3我想知道你的选择是什么?wǒ xiǎng zhīdào nǐ de xuǎnzé shì shénme
4你还要买其他吗?nǐ hái yào mǎi qítā ma
5请你做出选择qǐng nǐ zuò chū xuǎnzé
6我的朋友很熟悉这个地方wǒ de péngyǒu hěn shúxī zhège dìfāng
7我打算今年年底离开这个公司?wǒ dǎsuàn jīnnián niándǐ líkāi zhège gōngsī
8一所公司yì suǒ gōngsī
9一所医院yì suǒ yīyuàn
10一所机构yì suǒ jīgòu
11一所学校yì suǒ xuéxiào
12S + 所 + V + 的 + trung tâm ngữS + 所 suǒ + V + 的 de + trung tâm ngữ
13你所选择的公司是国外企业nǐ suǒ xuǎnzé de gōngsī shì guó wài qǐyè
14你所买的手机很贵nǐ suǒ mǎi de shǒujī hěn guì
15你所找的我们都买完了nǐ suǒ zhǎo de wǒmen dōu mài wán le
16你所给我介绍的公司很不错nǐ suǒ gěi wǒ jièshào de gōngsī hěn bú cuò
17你要选择什么语言?nǐ yào xuǎnzé shénme yǔyán
18最初我没有打算去中国工作zuìchū wǒ méiyǒu dǎsuàn qù zhōngguó gōngzuò
19你的公司常举行什么交流活动?nǐ de gōngsī cháng jǔxíng jiāoliú huódòng
20每次遇到困难你会怎么做?měi cì yùdào kùnnán nǐ huì zěnme zuò
21以前你做过什么工作?yǐqián nǐ zuò guò shénme gōngzuò
22你去过越南吗?nǐ qù guò yuènán ma
23以前我学过汉语和英语yǐqián wǒ xué guò hànyǔ hé yīngyǔ
24你吃过中国菜吗?nǐ chī guò zhōngguó cài ma
25你去过老师家几次?nǐ qù guò lǎoshī jiā jǐ cì
26你能坚持到什么时候?nǐ néng jiānchí dào shénme shíhou
27今天所有职员都要留在公司jīntiān suǒyǒu zhíyuán dōu yào liú zài gōngsī
28今天大家愉快地工作jīntiān dàjiā yúkuài de gōngzuò
29你们赶紧过来吧nǐmen gǎnjǐn guòlái ba
30你有什么新发现吗?nǐ yǒu shénme xīn fāxiàn ma
31秘密mìmì
32我刚发现秘书的秘密wǒ gāng fāxiàn mìshū de mìmi
33现在我们出去喝咖啡吧xiànzài wǒmen chūqù hē kāfēi ba
34现在我的工作忙极了xiànzài wǒ de gōngzuò máng jí le
35你的公司有中文翻译吗?nǐ de gōngsī yǒu zhōngwén fānyì ma
36你给我把这本书翻译成英语吧nǐ gěi wǒ bǎ zhè běn shū fānyì chéng yīngyǔ ba
37这个工作对我没有意义zhège gōngzuò duì wǒ méiyǒu yìyì
38我想听老师的决定wǒ xiǎng tīng lǎoshī de juédìng
39为什么你决定选择这个工作?wèishénme nǐ juédìng xuǎnzé zhège gōngzuò
40农村的生活很穷nóngcūn de shēnghuó hěn qióng
41我很感谢老师对我的热情wǒ hěn gǎnxiè lǎoshī duì wǒ de rèqíng
42老师常热情地给我讲课lǎoshī cháng rèqíng de gěi wǒ jiǎngkè
43老师对学生很友好lǎoshī duì xuéshēng hěn yǒuhǎo
44当我工作的时候她看电视dāng wǒ gōngzuò de shíhou tā kàn diànshì
45孤单gūdān
46当你孤单的时候你会想起谁?dāng nǐ gūdān de shíhou nǐ huì xiǎng qǐ shuí
47作用zuòyòng
48这个手机有什么作用?zhège shǒujī yǒu shénme zuòyòng
49你有几年工作经验?nǐ yǒu jǐ nián gōngzuò jīngyàn
50你经历过这个问题吗?nǐ jīnglì guò zhège wèntí ma
51你的生活经历很丰富nǐ de shēnghuó jīnglì hěn fēngfù
52入乡随俗rù xiāng suí sú
53我渐渐地习惯这里的生活wǒ jiàn jiàn de xíguàn zhèlǐ de shēnghuó
54这几天她经常迟到zhè jǐ tiān tā jīngcháng chídào
55不见不散bú jiàn bú sàn
56解散jiěsàn
57散货sǎnhuò
58散装sǎnzhuāng
59原装yuánzhuāng
60太散了tài sǎn le
61代理商dàilǐ shāng
62货柜huòguì
63集装箱jízhuāngxiāng
64老师在讲着什么?lǎoshī zài jiǎng zhe shénme
65今天老师穿着什么衬衫?jīntiān lǎoshī chuān zhe shénme chènshàn
66今天老师穿着红色裙子jīntiān lǎoshī chuān zhe hóngsè qúnzi
67办公室的门开着bàngōngshì de mén zhe
68办公室的门没开着bàngōngshì de mén méi kāi zhe
69每次遇到老师我都觉很不好意思měi cì yùdào lǎoshī wǒ dōu juéde hěn bù hǎo yìsi
70你这样做是为了谁?nǐ zhèyàng zuò shì wèile shuí
71为了找新工作我常上网看新闻wèile zhǎo xīn gōngzuò wǒ cháng shàng wǎng kàn xīnwén
72你不应该懒做nǐ bù yīnggāi lǎnzuò
73现在你们该睡觉了xiànzài nǐmen gāi shuìjiào le
74你过去先跟顾客打招呼吧nǐ guòqù xiàn gēn gùkè dǎ zhāohu ba
75辞职cízhí
76公司里有些人要辞职gōngsī yǒu xiē rén yào cízhí
77她想打电话问你好tā xiǎng dǎ diànhuà wèn nǐ hǎo

Giáo trình được sử dụng trên lớp chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn xem thông tin chi tiết phần giới thiệu tổng quan các đầu sách giáo trình hiện đang có bán tại hệ thống trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster ngay trong link bên dưới.

Tài liệu tiếng Trung thương mại pdf

Các bạn cần luyện tập gõ tiếng Trung mỗi ngày trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để tăng tốc độ học từ vựng tiếng Trung hiệu quả hơn. Dưới đây là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows.

Download bộ gõ tiếng Trung

Bạn nào muốn tham gia khóa đào tạo tiếng Trung giao tiếp học trực tiếp ngay tại trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster thì đăng ký theo hướng dẫn trong link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Các bạn chú ý cập nhập thông tin mới nhất về lịch học và thời gian học cũng như lịch khai giảng lớp tiếng Trung thương mại online ngay tại link dưới.

Khóa học tiếng Trung thương mại

Tình hình dịch bệnh trong năm 2022 đang bùng phát dịch COVID-19 trên toàn quốc với số ca nhiễm hàng ngày lên tới gần 500k ca/ngày. Vì vậy Thầy Vũ chỉ nhận đào tạo trực tuyến theo hình thức học tiếng Trung online qua skype lớp 1 học viên hoặc lớp nhiều học viên.

Lớp học tiếng Trung online qua skype

Bạn nào muốn tham gia lớp luyện thi HSK miễn phí thì liên hệ Thầy Vũ luôn và ngay nhé, thông tin chi tiết về khóa luyện thi HSK miễn phí ở ngay bên dưới.

Lớp luyện thi HSK miễn phí

Bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phân phối độc quyền bởi hệ thống trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn gồm 3 cơ sở sau đây.

Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Cơ sở 1.

Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2.

Trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội Cơ sở 3.

Ngoài những kiến thức trên ra các bạn nên xem thêm bộ video bài giảng lớp luyện thi TOCFL online miễn phí của Thầy Vũ được chia sẻ ngay trong link bên dưới.

Lớp luyện thi TOCFL online miễn phí

Bên dưới là 10 link bài giảng của khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL online miễn phí được tổ chức tại trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 1

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 2

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 3

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 4

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 5

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 6

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 7

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 8

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 9

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 10

Các bạn nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào cập nhập kiến thức về tiếng Trung thương mại online miễn phí của Thầy Vũ theo 7 bài giảng chuyên đề tổng hợp mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán thông dụng nhé.

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 1

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 2

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 3

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 4

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 5

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 6

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 7

Giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 6 vừa cung cấp cho chúng ta một lượng kiến thức khá nhiều về cấu trúc câu tiếng Trung giao tiếp, cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung giao tiếp cơ bản và khá nhiều từ vựng tiếng Trung theo chủ đề.

Ngoài ra, các bạn muốn học thật chắc kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thì nên xem thêm chuỗi bài giảng trực tuyến về tổng hợp ngữ pháp HSK 1 đến HSK 6 ngay tại link bên dưới.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6

Các bạn nên xem thêm phần mở rộng và nâng cao tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 4 nữa nhé.

Tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 1 phần 1

Tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 1 phần 2

Tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 1 phần 3

Tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 1 phần 4

Tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 1 phần 5

Tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 1 phần 6

Tổng hợp ngữ pháp HSK cấp 1 phần 7

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo online lớp Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 6 của Thầy Vũ. Các bạn chú ý về nhà thường xuyên ôn tập bài vở nhé, Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.