5/5 - (4 bình chọn)

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 là bài giảng tiếp theo hôm thứ năm vừa rồi các bạn học viên đang học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Đây là khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc hoặc chưa biết gì về tiếng Trung. Khóa học này sử dụng bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 và quyển 2 cho khóa cơ bản tương đương với trình độ tiếng Trung HSK 3 theo HSK 9 cấp. Các bạn học viên chú ý theo dõi Thầy Vũ trong chuyên mục học tiếng Trung này nhé. Khi các bạn xem video bài giảng bất kỳ của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ mà có bất kỳ chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy liên hệ Thầy Vũ trong link bên dưới để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc kịp thời trong thời gian nhanh nhất nhé.

Liên hệ Thầy Vũ ChineMaster

Hoặc các bạn có thể tương tác trực tuyến theo thời gian thực real time cùng Thầy Vũ trong chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn học viên hãy nhanh chóng và khẩn trương ôn tập lại kiến thức quan trọng của bài giảng số 1 đến bài giảng số 7 ngay trong các link bên dưới.

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 1

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 2

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 3

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 4

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 6

Giáo án Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7, tài liệu Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7, giáo trình Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 được trình bày chi tiết và cụ thể ngay trong phần bên dưới, các bạn xem video bài giảng Thầy Vũ livestream dưới đây mà chưa hiểu chỗ nào thì hãy tương tác với Thầy Vũ luôn và ngay bằng cách đăng câu hỏi của bạn lên chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

Tài liệu Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7, video Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 Thầy Vũ livestream giảng bài trên kênh facebook của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Giáo án bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7

STT Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 khóa học tiếng trung giao tiếp cơ bản Phiên âm tiếng Trung Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 lớp tiếng trung giao tiếp online
1 城市里的空气不太好  chéngshì lǐ de kōngqì bú tài hǎo
2 公园里的空气很好  gōngyuán lǐ de kōngqì hěn hǎo
3 每天你常去公园吗? měitiān nǐ cháng qù gōngyuán ma
4 我们去那里买苹果吧  wǒmen qù nàlǐ mǎi píngguǒ ba
5 公园里有很多山和水  gōngyuán lǐ yǒu hěn duō shān hé shuǐ
6 公园里有很多树和花  gōngyuán lǐ yǒu hěn duō shù hé huā
7 你想去哪儿看风景? nǐ xiǎng qù nǎr kàn fēngjǐng
8 公园里的风景漂亮吗? gōngyuán lǐ de fēngjǐng piàoliang ma
9 公园里的风景很漂亮  gōngyuán lǐ de fēngjǐng hěn piàoliang
10 那里的风景很漂亮  nàlǐ de fēngjǐng hěn piàoliang
11 我的老师非常漂亮  wǒ de lǎoshī fēicháng piàoliang
12 那里的空气很好  nàlǐ de kōngqì hěn hǎo
13 我们去那里吃饭吧  wǒmen qù nàlǐ chī fàn ba
14 那里的空气很新鲜  nàlǐ de kōngqì hěn xīnxiān
15 我的老师有很多学生  wǒ de lǎoshī yǒu hěn duō xuéshēng
16 每天我常去公园爬山  měitiān wǒ cháng qù gōngyuán pá shān
17 我常去公园呼吸空气  wǒ cháng qù gōngyuán hūxī kōngqì
18 我想呼吸新鲜空气  wǒ xiǎng hūxī xīnxiān kōngqì
19 每天你的工作忙吗? měitiān nǐ de gōngzuò máng ma
20 今天我很忙,没有时间  jīntiān wǒ hěn máng, méi yǒu shíjiān
21 听说你要去银行  tīngshuō nǐ yào qù yínháng
22 你要跟我去公园吗? nǐ yào gēn wǒ qù gōngyuán ma
23 明天几点你们出发? míngtiān jǐ diǎn nǐmen chūfā
24 明天八点我们出发  míngtiān bā diǎn wǒmen chūfā
25 你要找谁? nǐ yào zhǎo shuí
26 我要找你的老师  wǒ yào zhǎo nǐ de lǎoshī
27 你要找什么工作? nǐ yào zhǎo shénme gōngzuò
28 明天早上六点半我们出发  míngtiān zǎoshàng liù diǎn bàn wǒmen chūfā
29 大家好  dàjiā hǎo
30 今天大家想去哪儿吃饭? jīntiān dàjiā xiǎng qù nǎr chī fàn
31 我觉得不太累  wǒ juéde bú tài lèi
32 你觉得这个工作怎么样? nǐ juéde zhège gōngzuò zěnmeyàng
33 你要休息吗? nǐ yào xiūxi ma
34 我要休息一下  wǒ yào xiūxi yí xià
35 你去找一下吧  nǐ qù zhǎo yí xià ba
36 我们去小茶馆休息吧  wǒmen qù xiǎo cháguǎn xiūxi ba
37 你要喝什么? nǐ yào hē shénme
38 我们喝茶吧  wǒmen hē chá ba
39 你要买一点什么? nǐ yào mǎi yì diǎn shénme
40 我要买一点苹果  wǒ yào mǎi yì diǎn píngguǒ
41 你要喝一点什么? nǐ yào hē yì diǎn shénme
42 你要喝一点茶吗? nǐ yào hē yì diǎn chá ma
43 今天工作忙不忙? jīntiān gōngzuò máng bù máng
44 你吃不吃饭? nǐ chī bù chī fàn
45 你的老师漂亮不漂亮? nǐ de lǎoshī piàoliang bú piàoliang
46 老师是我的同屋  lǎoshī shì wǒ de tóngwū
47 今天我在家工作  jīntiān wǒ zài jiā gōngzuò
48 今天我在公司工作  jīntiān wǒ zài gōngsī gōngzuò
49 从家到公司  cóng jiā dào gōngsī
50 从今天到明天  cóng jīntiān dào míngtiān
51 从今天到明天你有时间吗?  Cóng jīntiān dào míngtiān nǐ yǒu shíjiān ma
52 几点你们上班? jǐ diǎn nǐmen shàng bān
53 每天八点半我们上班  měitiān bǎ dǎn bàn wǒmen shàngbān
54 这个周末你忙吗? zhège zhōumò nǐ máng ma
55 这个周末我很忙  zhège zhōumò wǒ hěn máng
56 这个周末你有时间吗? zhège zhōumò nǐ yǒu shíjiān ma
57 平时你的工作怎么样? píngshí nǐ de gōngzuò zěnmeyàng
58 平时你的工作忙吗? píngshí nǐ de gōngzuò máng ma
59 我们去学校吃饭吧  wǒmen qù xuéxiào chī fàn ba
60 你的学校有茶馆吗? nǐ de xuéxiào yǒu cháguǎn ma
61 你的学校有食堂吗? nǐ de xuéxiào yǒu shítáng ma
62 什么时候你有时间? shénme shíhou nǐ yǒu shíjiān

Các bạn học viên lưu ý cần chuẩn bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển để theo sát được tiến độ Thầy Vũ đào tạo trực tuyến trên lớp nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển Thầy Vũ

Trước khi chúng ta đi vào phần chính của giáo án bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 thì các bạn cần chuẩn bị bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin được cài đặt sẵn trên máy tính windows nhé. Thầy Vũ đặc biệt nhấn mạnh và đề xuất các bạn ưu tiên sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí cùng Thầy Vũ nhé. Ngay dưới đây là link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính windows như win xp, win 7, win 8, win 10 và windows 11.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Sau khi các bạn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính rồi thì chỉ cần làm theo các bước Thầy Vũ hướng dẫn cài đặt chi tiết trong link download trên là oke nhé.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nội dung giáo án của bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7. Các bạn hãy tập trung lắng nghe và xem Thầy Vũ giảng bài trong video livestream bên dưới nhé. Các bạn đừng quên ấn nút Đăng ký Subscribe kênh youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ nhé và bật chuông kênh rung lên để không bị bỏ lỡ các video bài giảng mới nhất mỗi ngày nhé.

Giáo án Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7, tài liệu Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7, giáo trình Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 được trình bày chi tiết ngay bên dưới.

Ngoài ra, các bạn học viên nên tham khảo thêm một số đầu sách giáo trình khác của Tác giả Nguyễn Minh Vũ để học thêm kiến thức ngoài bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 này ra nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu

Bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại

Bộ giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại

Bộ giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại

999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

Các bộ sách giáo trình trên của Tác giả Nguyễn Minh Vũ đều được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống trung tâm chuyên phân phối sách tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Bạn nào đang quan tâm tới các chương trình đào tạo miễn phí chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp và chứng chỉ tiếng Trung HSKK sơ cấp HSKK trung cấp và HSKK cao cấp thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ sớm trước để được hướng dẫn cách đăng ký tham gia vào lớp luyện thi HSK miễn phí và lớp luyện thi HSK online miễn phí nhé.

Đăng ký lớp luyện thi HSK miễn phí

Đăng ký lớp luyện thi HSK online miễn phí

Các khóa đào tạo tiếng Trung HSK miễn phí đều được tổ chức khai giảng tại trung tâm luyện thi HSK miễn phí ChineMaster cơ sở 1 địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội các bạn nhé.

Để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 thì chúng ta cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế càng nhiều càng tốt. Bên dưới là nội dung bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp vừa được Thầy Vũ thiết kế xong cách đây ít phút. Các bạn làm xong bài tập này thì hãy gửi bài tập lên forum diễn đàn tiếng Trung để được Thầy Vũ chấm bài online nhé.

Emmanuel Macron 对西方有着宏伟的愿景。普京暴露了他影响力的极限。

2月20日,伊曼纽尔·马克龙与弗拉基米尔·普京通电话。会议结束后不久,法国总统宣布他将促成俄罗斯总统与美国总统乔·拜登举行峰会,条件是俄罗斯不侵犯其邻国。

第二天,普京宣布乌克兰的两个地区独立,并在本周末向该国派兵。

自从危机开始以来,马克龙就扮演了欧洲政治家的角色,愿意与普京进行多次面对面和电话交谈,而其他世界领导人要么不愿意,要么马克龙的支持者认为,他们无法做到做。

批评者可能会争辩说,马克龙的放纵使拜登称之为战犯的人合法化,但他的盟友说,至少,保持对莫斯科开放的路线可以消除普京可以声称他被孤立并且没有入侵以外的外交选择。

这远非马克龙第一次扮演欧洲精神领袖的角色。在他任职期间的一些最困难的时刻,他带头与美国前总统唐纳德特朗普打交道。他还在与英国的脱欧谈判中设定了许多欧盟的红线。他在巴黎为利比亚的敌对团体主持了会谈,以主持停火。在 Covid-19 大流行初期,他试图促成世界停战。

马克龙是一个将自己和法国视为世界舞台上向善的力量的人。尽管他的干预往往达不到预期——特朗普退出了伊朗核协议和巴黎气候协议;普京入侵乌克兰——政治家的形象在法国国内观众中表现得很好。所有这些都有助于马克龙本月竞选连任。

这场战争给法国总统大选蒙上了一层阴影,第一轮大选将于 4 月 10 日举行。马克龙在第二轮中最有可能的对手,极右翼的玛丽娜·勒庞 (Marine Le Pen) 不得不解决她过去与俄罗斯的关系,其中包括来自俄罗斯银行的财政支持。

如果马克龙确实获得了第二个任期,他很可能希望继续担任欧洲政治和道德指导者的角色并走得更远。

过去,他对自己对欧盟未来的宏伟愿景毫不避讳——以及他如何看待法国处于该项目的中心。

When he addressed the audience at his victory rally after winning election on May 7 2017, Macron promised not only to lead France, but also to provide stable leadership for the whole of the continent at a time of uncertainty.

在伴随着贝多芬的“欢乐颂”欧盟国歌的曲调抵达集会后,马克龙告诉人群他将“保卫欧洲”。

“我们的文明、我们的生活方式、自由、促进我们的价值观、我们共同的企业和我们的希望都处于危险之中,”马克龙说。

当时,欧洲面临的最大威胁是英国退欧。一个成员国离开欧盟的实用性、影响和后果尚不完全清楚,尽管欧盟在整个过程中保持团结,但涉及英国退出欧盟的谈判实际上将使布鲁塞尔的业务在很大程度上陷入停顿四年。然而,马克龙看到了在没有英国的情况下振兴和加强欧盟的机会。

2017 年 9 月,他的总统任期仍处于起步阶段,马克龙发表演讲,阐述了他对“主权欧洲”的愿景。
马克龙希望以一种比以往任何时候都更紧密地联系欧盟的方式改革和重建欧盟,包括拥有一支联合干预部队和国防预算,以及“有效控制我们的边界”的手段,并利用经济激励措施“将我们的社会和财政模型更紧密地结合在一起。”

不是每个人都同意他的看法。 《经济学人》巴黎分社社长、《法兰西革命:伊曼纽尔·马克龙与重塑国家的探索》一书的作者索菲·佩德说,当时感觉马克龙就像其他人一样“呼唤着一片空白”。欧洲很难理解法国总统的宏伟愿景。

“马克龙为欧洲主权提出了这个相当复杂的请求,德国保持沉默,德国刚刚举行了选举,目前尚不清楚由此产生的政府会是什么样子,”佩德告诉美国有线电视新闻网。

据 2017 年至 2019 年担任马克龙驻美国大使的杰拉德·阿劳德 (Gerard Araud) 告诉美国有线电视新闻网,此后,法国总统一直在努力就他重新构想的欧洲愿景达成共识。
“欧盟的每个国家都对欧洲应该是什么样子有一个愿景,而且在大多数情况下,它是对自己国家的投影。对德国人来说,它是联邦体系中更多的行政中心。对法国来说,它是一个中央集权的国家,拥有旗帜和军队,”他说。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho giáo án bài tập của lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 các bạn xem ngay bên dưới để tìm ra các phiên âm của từ vựng tiếng Trung chưa được học.

Emmanuel Macron duì xīfāng yǒuzhe hóngwěi de yuànjǐng. Pǔjīng bàolùle tā yǐngxiǎng lì de jíxiàn.

2 Yuè 20 rì, yī màn niǔ ěr·mǎkè lóng yǔ fú lā jī mǐ’ěr·pǔjīng tōng diànhuà. Huìyì jiéshù hòu bùjiǔ, fàguó zǒngtǒng xuānbù tā jiāng cùchéng èluósī zǒngtǒng yǔ měiguó zǒngtǒng qiáo·bài dēng jǔxíng fēnghuì, tiáojiàn shì èluósī bù qīnfàn qí lín guó.

Dì èr tiān, pǔjīng xuānbù wūkèlán de liǎng gè dìqū dúlì, bìng zài běn zhōumò xiàng gāi guó pàibīng.

Zìcóng wéijī kāishǐ yǐlái, mǎkè lóng jiù bànyǎnle ōuzhōu zhèngzhì jiā de juésè, yuànyì yǔ pǔjīngjìnxíng duō cì miànduìmiàn hé diànhuà jiāotán, ér qítā shìjiè lǐngdǎo rén yàome bù yuànyì, yàome mǎkè lóng de zhīchí zhě rènwéi, tāmen wúfǎ zuò dào zuò.

Pīpíng zhě kěnéng huì zhēngbiàn shuō, mǎkè lóng dì fàngzòng shǐ bài dēng chēng zhī wéi zhànfàn de rén héfǎ huà, dàn tā de méngyǒu shuō, zhìshǎo, bǎochí duì mòsīkē kāifàng de lùxiàn kěyǐ xiāochú pǔjīng kěyǐ shēngchēng tā bèi gūlì bìngqiě méiyǒu rùqīn yǐwài de wàijiāo xuǎnzé.

Zhè yuǎn fēi mǎkè lóng dì yī cì bànyǎn ōuzhōu jīngshén lǐngxiù de juésè. Zài tā rènzhí qíjiān de yīxiē zuì kùnnán de shíkè, tā dàitóu yǔ měiguó qián zǒngtǒng tángnàdé tè lǎng pǔ dǎjiāodào. Tā hái zài yǔ yīngguó de tuō ōu tánpàn zhōng shè dìngle xǔduō ōuméng de hóngxiàn. Tā zài bālí wèi lìbǐyǎ de díduì tuántǐ zhǔchíle huìtán, yǐ zhǔchí tínghuǒ. Zài Covid-19 dà liúxíng chūqí, tā shìtú cùchéng shìjiè tíngzhàn.

Mǎkè lóng shì yīgè jiāng zìjǐ hé fàguó shì wéi shìjiè wǔtái shàng xiàng shàn de lìliàng de rén. Jǐnguǎn tā de gānyù wǎngwǎng dá bù dào yùqí——tè lǎng pǔ tuìchūle yīlǎng hé xiéyì hé bālí qìhòu xiéyì; pǔjīng rùqīn wūkèlán——zhèngzhì jiā de xíngxiàng zài fàguó guónèi guānzhòng zhōng biǎoxiàn dé hěn hǎo. Suǒyǒu zhèxiē dōu yǒu zhù yú mǎkè lóng běn yuè jìngxuǎn liánrèn.

Zhè chǎng zhànzhēng gěi fàguó zǒngtǒng dàxuǎn méng shàngle yī céng yīnyǐng, dì yī lún dàxuǎn jiāng yú 4 yuè 10 rì jǔxíng. Mǎkè lóng zài dì èr lún zhōng zuì yǒu kěnéng de duìshǒu, jí yòuyì de mǎlì nà·lēi páng (Marine Le Pen) bùdé bù jiějué tā guòqù yǔ èluósī de guānxì, qízhōng bāokuò láizì èluósī yínháng de cáizhèng zhīchí.

Rúguǒ mǎkè lóng quèshí huòdéle dì èr gè rènqí, tā hěn kěnéng xīwàng jìxù dānrèn ōuzhōu zhèngzhì hé dàodé zhǐdǎo zhě de juésè bìng zǒu dé gèng yuǎn.

Guòqù, tā duì zìjǐ duì ōuméng wèilái de hóngwěi yuànjǐng háo bù bìhuì——yǐjí tā rúhé kàndài fàguó chǔyú gāi xiàngmù dì zhōngxīn.

When he addressed the audience at his victory rally after winning election on May 7 2017, Macron promised not only to lead France, but also to provide stable leadership for the whole of the continent at a time of uncertainty.

Zài bànsuízhe bèiduō fēn de “huānlè sòng” ōuméng guógē de qǔdiào dǐdá jíhuì hòu, mǎkè lóng gàosù rénqún tā jiāng “bǎowèi ōuzhōu”.

“Wǒmen de wénmíng, wǒmen de shēnghuó fāngshì, zìyóu, cùjìn wǒmen de jiàzhíguān, wǒmen gòngtóng de qǐyè hé wǒmen de xīwàng dū chǔyú wéixiǎn zhī zhōng,” mǎkè lóng shuō.

Dāngshí, ōuzhōu miànlín de zuìdà wēixié shì yīngguó tuì ōu. Yīgè chéngyuán guó líkāi ōuméng de shíyòng xìng, yǐngxiǎng hé hòuguǒ shàng bù wánquán qīngchǔ, jǐnguǎn ōuméng zài zhěnggè guòchéng zhōng bǎochí tuánjié, dàn shèjí yīngguó tuìchū ōuméng de tánpàn shíjì shang jiāng shǐ bùlǔsài’ěr de yèwù zài hěn dà chéngdù shàng xiànrù tíngdùn sì nián. Rán’ér, mǎkè lóng kàn dàole zài méiyǒu yīngguó de qíngkuàng xià zhènxīng hé jiāqiáng ōuméng de jīhuì.

2017 Nián 9 yuè, tā de zǒngtǒng rènqí réng chǔyú qǐbù jiēduàn, mǎkè lóng fābiǎo yǎnjiǎng, chǎnshùle tā duì “zhǔquán ōuzhōu” de yuànjǐng.
Mǎkè lóng xīwàng yǐ yī zhǒng bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèng jǐnmì de liánxì ōuméng de fāngshì gǎigé hé chóngjiàn ōuméng, bāokuò yǒngyǒu yī zhī liánhé gānyù bùduì hé guófáng yùsuàn, yǐjí “yǒuxiào kòngzhì wǒmen de biānjiè” de shǒuduàn, bìng lìyòng jīngjì jīlì cuòshī “jiāng wǒmen de shèhuì hé cáizhèng móxíng gèng jǐnmì de jiéhé zài yīqǐ.”

Bùshì měi gèrén dōu tóngyì tā de kànfǎ. “Jīng jì xué rén” bālí fēnshè shè zhǎng,“fǎlánxī gémìng: Yī màn niǔ ěr·mǎkè lóng yǔ chóng sù guójiā de tànsuǒ” yī shū de zuòzhě suǒ fēi·pèi dé shuō, dāngshí gǎnjué mǎkè lóng jiù xiàng qítā rén yīyàng “hūhuànzhe yīpiàn kòngbái”. Ōuzhōu hěn nán lǐjiě fàguó zǒngtǒng de hóngwěi yuànjǐng.

“Mǎkè lóng wèi ōuzhōu zhǔquán tíchūle zhège xiāngdāng fùzá de qǐngqiú, déguó bǎochí chénmò, déguó gānggāng jǔxíngle xuǎnjǔ, mùqián shàng bù qīngchǔ yóu cǐ chǎnshēng de zhèngfǔ huì shì shénme yàngzi,” pèi dé gàosù měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng.

Jù 2017 nián zhì 2019 nián dānrèn mǎkè lóng zhù měiguó dàshǐ de jié lā dé·ā láo dé (Gerard Araud) gàosù měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng, cǐhòu, fàguó zǒngtǒng yīzhí zài nǔlì jiù tā chóngxīn gòuxiǎng de ōuzhōu yuànjǐng dáchéng gòngshì.
“Ōuméng de měi gè guójiā dōu duì ōuzhōu yīnggāi shì shénme yàngzi yǒu yīgè yuànjǐng, érqiě zài dà duōshù qíngkuàng xià, tā shì duì zìjǐ guójiā de tóuyǐng. Duì déguó rén lái shuō, tā shì liánbāng tǐxì zhōng gèng duō de xíngzhèng zhōngxīn. Duì fàguó lái shuō, tā shì yīgè zhōngyāng jíquán de guójiā, yǒngyǒu qízhì hé jūnduì,” tā shuō.

Đáp án cho bài tập ứng dụng thực tế của lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 các bạn xem và đối chiếu với bài làm của bạn ở ngay bên dưới.

Emmanuel Macron có một tầm nhìn lớn đối với phương Tây. Putin đã phơi bày giới hạn ảnh hưởng của mình.

Vào ngày 20 tháng 2, Emmanuel Macron đã tổ chức một cuộc điện đàm với Vladimir Putin. Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa người đồng cấp Nga và Tổng thống Mỹ Joe Biden, với điều kiện Nga không xâm lược nước láng giềng.

Ngày hôm sau, Putin tuyên bố hai khu vực của Ukraine là độc lập và cuối tuần đã đưa quân vào nước này.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, Macron đã đảm nhận vai trò chính khách của châu Âu, sẵn sàng nói chuyện trực tiếp và điện thoại nhiều lần với Putin theo cách mà các nhà lãnh đạo thế giới khác sẽ không muốn hoặc, những người ủng hộ Macron tin rằng, không thể. làm.

Các nhà phê bình có thể cho rằng sự buông thả của Macron hợp pháp hóa một người đàn ông mà Biden đã mô tả là tội phạm chiến tranh, nhưng các đồng minh của ông nói rằng, ít nhất, việc giữ giới hạn cho Moscow sẽ loại bỏ bất kỳ tuyên bố nào mà Putin có thể đưa ra rằng ông đã bị cô lập và không có. thay thế ngoại giao khác với xâm lược.

Đây không phải là lần đầu tiên Macron đóng vai trò là nhà lãnh đạo tinh thần của châu Âu. Ông đã dẫn đầu trong việc đối phó với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một số thời điểm khó khăn nhất trong thời gian cầm quyền. Anh cũng đặt ra nhiều lằn ranh đỏ của Liên minh châu Âu trong các cuộc đàm phán Brexit với Anh. Ông đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Paris cho các nhóm đối thủ ở Libya để đăng cai một lệnh ngừng bắn. Và trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19, anh ta đã cố gắng môi giới cho một thỏa thuận ngừng bắn trên thế giới.

Macron là một người đàn ông coi bản thân và nước Pháp là một lực lượng có lợi trên trường thế giới. Và mặc dù những can thiệp của ông thường không đạt được kỳ vọng – Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và hiệp định khí hậu Paris; Putin xâm lược Ukraine – nhân vật chính khách chơi tốt với khán giả trong nước Pháp. Tất cả những điều này đều giúp ích cho Macron khi ông chiến đấu để tái đắc cử vào tháng này.

Cuộc chiến đã phủ bóng đen lên chiến dịch bầu cử tổng thống Pháp, vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Đối thủ nhiều khả năng nhất của Macron trong vòng thứ hai, Marine Le Pen cực hữu, đã phải giải quyết mối quan hệ trong quá khứ của cô với Nga , bao gồm hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng Nga.

Nếu Macron đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai, có khả năng ông sẽ muốn tiếp tục và tiến xa hơn trong vai trò là người hướng dẫn chính trị và đạo đức của châu Âu.

Trước đây, ông ấy hầu như không ngại ngùng về tầm nhìn lớn của mình đối với tương lai của Liên minh châu Âu – và cách ông ấy nhìn thấy Pháp đang là trung tâm của dự án.

Khi phát biểu trước khán giả tại cuộc mít tinh chiến thắng của mình sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 5 năm 2017, Macron đã hứa không chỉ dẫn dắt nước Pháp mà còn cung cấp sự lãnh đạo ổn định cho toàn châu lục vào thời điểm không chắc chắn.

Sau khi đến cuộc biểu tình kèm theo giai điệu của bài hát “Ode to Joy” của Beethoven, bài quốc ca của EU, Macron nói với đám đông rằng ông sẽ “bảo vệ châu Âu.”

Macron nói: “Nền văn minh của chúng ta đang bị đe dọa, cách sống, sự tự do, thúc đẩy các giá trị của chúng ta, các doanh nghiệp chung và hy vọng của chúng ta.

Hồi đó, mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu là Brexit. Thực tế, tác động và hậu quả của việc một quốc gia thành viên rời EU không được biết đầy đủ, và mặc dù EU vẫn đoàn kết trong suốt quá trình này, các cuộc đàm phán liên quan đến việc Anh rời khỏi khối trên thực tế sẽ khiến hoạt động kinh doanh của Brussels tạm dừng. trong bốn năm. Tuy nhiên, Macron đã nhìn thấy cơ hội để hồi sinh và củng cố EU mà không có Anh.

Vào tháng 9 năm 2017, nhiệm kỳ tổng thống của ông vẫn còn sơ khai, Macron đã có một bài phát biểu, trong đó ông đưa ra tầm nhìn của mình về một “châu Âu có chủ quyền.”
Macron muốn cải tổ và xây dựng lại khối theo cách ràng buộc EU chặt chẽ hơn bao giờ hết, bao gồm cả việc có một lực lượng can thiệp chung và ngân sách quốc phòng, cũng như các phương tiện “để kiểm soát hiệu quả biên giới của chúng ta” và sử dụng các động lực kinh tế để “mang lại cho xã hội của chúng ta và các mô hình tài khóa gần nhau hơn. “

Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với anh ta. Sophie Pedder, trưởng văn phòng Paris cho Economist và là tác giả của “Cách mạng Française: Emmanuel Macron và nhiệm vụ tái tạo một quốc gia”, nói rằng vào thời điểm đó, có cảm giác như Macron đang “đi vào khoảng trống”, như phần còn lại của Châu Âu đã phải vật lộn để vượt qua tầm nhìn vĩ đại của Tổng thống Pháp.

Ông Pedder nói với CNN: “Macron đưa ra lời cầu xin khá phức tạp về chủ quyền của châu Âu và sự im lặng từ Đức, quốc gia vừa diễn ra một cuộc bầu cử và không rõ kết quả của chính phủ sẽ như thế nào”.

Ông Gerard Araud nói với CNN, Tổng thống Pháp kể từ đó đã phải vật lộn để xây dựng sự đồng thuận xung quanh tầm nhìn được mô phỏng lại của mình đối với châu Âu, theo Gerard Araud nói với CNN, người từng là đại sứ của Macron tại Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019.
“Mọi quốc gia trong Liên minh Châu Âu đều có tầm nhìn về những gì Châu Âu nên là, và trong hầu hết các trường hợp, đó là dự báo của nhà nước của chính họ. Đối với người Đức, đó là một trung tâm hành chính hơn trong hệ thống liên bang. Đối với Pháp, đó là một quốc gia tập trung với cờ và một đội quân, “ông nói.

Bên cạnh kiến thứ của giáo án bài giảng khóa Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 này ra, thì các bạn nên tranh thủ thời gian học thêm kiến thức của khóa học tiếng Trung thương mại đàm phán nữa nhé.

Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng bài 1

Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng bài 2

Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng bài 3

Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng bài 4

Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng bài 5

Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng bài 6

Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng bài 7

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến hôm nay lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7. Các bạn xem bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 mà gặp chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy để lại câu hỏi của bạn ở ngay bên dưới bài giảng này trong mục bình luận nhé.

Kiến thức của giáo án Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 vẫn chưa ăn thua gì để chúng ta có thể thi đực chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp. Vì vậy Thầy Vũ đưa ra thêm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế bên dưới cho các bạn học viên làm thêm.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6

Các bạn cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 ứng dụng thực tế bên dưới để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án bài giảng Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 nhé.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 phần 1

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 phần 2

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 phần 3

Sau đó các bạn làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 ứng dụng thực tế sau đây để tăng cường thêm kiến thức cho giáo án lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 nhé.

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 1

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 3

Để bổ trợ thêm nhiều kiến thức hơn cho giáo án Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 thì chúng ta cần tiếp tục làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế bên dưới nữa nhé.

Sách tài liệu luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 1

Sách tài liệu luyện dịch tiếng Trung ứng dụng bài tập 2

Các bạn còn chút thời gian rảnh rỗi thì hãy nhanh chóng làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại sau đây nhé.

Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 1

Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 2

Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 3

Vậy là chúng ta vừa đi xong toàn bộ kiến thức của giáo án lớp Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7 rồi. Thầy Vũ sẽ tạm dừng bài chia sẻ tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đào tạo trực tuyến tiếp theo vào tuần sau nhé, thân ái chào tạm biệt các bạn.