5/5 - (4 bình chọn)

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 tiếp tục nội dung chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung online cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc đang theo lộ trình của cuốn sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 được viết bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Đây là một trong những bài giảng rất quan trọng, Thầy Vũ sẽ hướng dẫn các bạn học viên vận dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản, ví dụ như kết cấu ngữ pháp của Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ hay còn được ký hiệu là S + V + O và kết cấu của Định ngữ với Trung tâm ngữ thông qua chữ 的 (Trợ từ kết cấu). Trợ từ kết cấu còn được Thầy Vũ gọi là trợ từ liên kết được dùng để liên kết giữa Định ngữ với Trung tâm ngữ. Ngoài ra, Trung tâm ngữ còn được gọi là từ ngữ trung tâm .v.v. và còn rất nhiều các thuật ngữ khác được Thầy Vũ sử dụng xuyên suốt trong quá trình giảng dạy các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao và các lớp luyện thi HSK 1 đến luyện thi HSK 9 và các lớp luyện thi TOCFL cấp 1 đến luyện thi TOCFL cấp 6 theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ kết hợp với bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp được viết dưới ngòi bút của Thầy Vũ. Tóm lại Thầy Vũ hay là Tác giả Nguyễn Minh Vũ thì đều là một.

Trước khi chuyển sang học bài mới thì chúng ta cần nhanh chóng ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung trọng điểm trong 4 bài giảng đầu tiên ngay tại link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Trong lúc các bạn xem video bài giảng livestream của Thầy Vũ mà có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster là hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn học viên cần chuẩn bị đồ dùng học tập gồm vở và bút để ghi chép lại các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng trên lớp và quan trọng nhất là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin các bạn nhé. Bạn nào chưa cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho thiết bị máy tính windows thì hãy download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất ngay trong link tải bên dưới nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou

Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay. Các bạn hãy chuẩn bị vở và bút ghi chép lại các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng trên lớp nhé.

Tài liệu Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5, giáo án Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5, giáo trình Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5, video Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ các bạn xem chi tiết ngay bên dưới nhé.

Tài liệu Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 các bạn xem chi tiết trong bảng bên dưới nhé.

STT Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 khóa học tiếng trung online Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5
1 请问,卫生间在哪儿? qǐngwèn, wèishēngjiān zài nǎr
2 我很对不起老师  wǒ hěn duì bù qǐ lǎoshī
3 老师的商店在哪儿? lǎoshī de shāngdiàn zài nǎr
4 你有几个商店? nǐ yǒu jǐ gè shāngdiàn
5 你有几个商店? nǐ yǒu jǐ gè shāngdiàn
6 商店里边有几个职员? shāngdiàn lǐ biān yǒu jǐ gè zhíyuán
7 你的商店在什么地方? nǐ de shāngdiàn zài shénme dìfāng
8 你们要去什么地方? nǐmen yào qù shénme dìfāng
9 我的商店在前边  wǒ de shāngdiàn zài qiánbiān
10 你们要看什么地方? nǐmen yào kàn shénme dìfāng
11 我要去看你的商店  wǒ yào qù kàn nǐ de shāngdiàn
12 我要去那儿看你的商店  wǒ yào qù nàr kàn nǐ de shāngdiàn
13 我的商店就在前边  wǒ de shāngdiàn jiù zài qiánbiān
14 卫生间就在前边  wèishēngjiān jiù zài qiánbiān
15 你的商店里边有卫生间吗? nǐ de shāngdiàn lǐbiān yǒu wèishēngjiān ma
16 今天你去商店吗? jīntiān nǐ qù shāngdiàn ma
17 今天我不去商店  jīntiān wǒ bú qù shāngdiàn
18 今天我去商店买香蕉  jīntiān wǒ qù shāngdiàn mǎi xiāngjiāo
19 今天我去商店买苹果  jīntiān wǒ qù shāngdiàn mǎi píngguǒ
20 今天22日4月  jīntiān 22 rì 4 yuè
21 今天星期一  jīntiān xīngqī yī
22 今天星期二  jīntiān xīngqī èr
23 今天星期三 jīntiān xīngqī sān
24 今天星期四  jīntiān xīngqī sì
25 今天星期五  jīntiān xīngqī wǔ
26 今天星期六  jīntiān xīngqī liù
27 今天星期日  jīntiān xīngqī rì
28 她是我的职员  tā shì wǒ de zhíyuán
29 今天是我的生日  jīntiān shì wǒ de shēngrì
30 今天是谁的生日? jīntiān shì shuí de shēngrì
31 以后你要做什么工作? yǐhòu nǐ yào zuò shénme gōngzuò
32 下课以后  xià kè yǐhòu
33 下课以后你要去 哪儿? xià kè yǐhòu nǐ yào qù nǎr
34 下课以后我要去商店  xiàkè yǐhòu wǒ yào qù shāngdiàn
35 你要准备什么? nǐ yào zhǔnbèi shénme
36 老师要去哪儿吃饭? lǎoshī yào qù nǎr chī fàn
37 我去商店吃饭  wǒ qù shāngdiàn chī fàn
38 对吗? duì ma
39 今天几号? jīntiān jǐ hào
40 今天22号  jīntiān 22 hào
41 老师的工作怎么样? lǎoshī de gōngzuò zěnmeyàng
42 你的商店怎么样? nǐ de shāngdiàn zěnmeyàng
43 祝老师工作快乐  zhù lǎoshī gōngzuò kuàilè
44 你有礼物吗? nǐ yǒu lǐwù ma
45 你有几本书? nǐ yǒu jǐ běn shū
46 我有两本书  wǒ yǒu liǎng běn shū
47 你有几支笔? nǐ yǒu jǐ zhī bǐ
48 老师有时间吗? lǎoshī yǒu shíjiān ma
49 今天你有时间吗? jīntiān nǐ yǒu shíjiān ma
50 今天我没有时间 jīntiān wǒ méiyǒu shíjiān
51 老师的问题是什么? lǎoshī de wèntí shì shénme
52 你们有什么问题? nǐmen yǒu shénme wèntí
53 我的工作没问题  wǒ de gōngzuò méi wèntí
54 你们要学中文吗? nǐmen yào xué zhōngwén ma
55 这是谁? zhè shì shuí
56 这是谁的礼物? zhè shì shuí de lǐwù
57 这是老师的礼物  zhè shì lǎoshī de lǐwù
58 每天你的工作怎么样? měitiān nǐ de gōngzuò zěnmeyàng
59 每天七点我去商店  měitiān qī diǎn wǒ qù shàngdiàn
60 每天几点你去商店? měitiān jǐ diǎn nǐ qù shāngdiàn
61 七点半  qī diǎn bàn
62 六点半  liù diǎn bàn
63 五点半  wǔ diǎn bàn
64 四点半  sì diǎn bàn
65 三点半 sān diǎn bàn
66 两点半  liǎng diǎn bàn
67 一点半 yì diǎn bàn
68 八点半  bā diǎn bàn
69 九点半  jiǔ diǎn bàn
70 十点半  shí diǎn bàn
71 十一点半  shí yī diǎn bàn
72 十二点半  shí èr diǎn bàn
73 每天几点你起床? měitiān jǐ diǎn nǐ qǐchuáng
74 每天六点半我起床  měitiān liù diǎn bàn wǒ qǐchuáng
75 你的商店里边有床吗? nǐ de shāngdiàn lǐ biān yǒu chuáng ma
76 我的商店里边没有床  wǒ de shāngdiàn lǐ biān méiyǒu chuáng

Để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 này thì chúng ta cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây nhé.

Sau đó các bạn làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bên dưới nữa để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 nhé.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 1

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 3

Chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế bên dưới để bổ sung thêm kiến thức bài giảng Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 1

Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 2

Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 3

Các bạn nên tham khảo thêm các video bài giảng Thầy Vũ livestream các lớp khác nữa nhé, như vậy thì kiến thức của giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 mới được bổ sung thêm toàn diện hơn.

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 1

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 2

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 3

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 4

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 5

Tiếp theo là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế được Thầy Vũ thiết kế ngay sau khi các bạn học viên được trang bị kiến thức của giáo án bài giảng Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế này sẽ giúp học viên nhanh chóng củng cố chắc chắn kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung của giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5.

Để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 thì các bạn nên xem 7 bài giảng lớp của bạn Phạm Thi Hạnh nhé.

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 1

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 2

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 3

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 4

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 5

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 6

Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu bài 7

为什么特斯拉的股票仍然无视重力。

投资者迅速转向了 Netflix (NFLX) 等公司,这些公司在从大流行中复苏期间增长迅速,但现在却步履维艰。然而,怀疑论者长期以来一直认为基于对未来的乐观预测而被高估的特斯拉 (TSLA) 正在经历一个软着陆。

发生了什么:特斯拉股价今年迄今已下跌 7.5%,仅略低于标准普尔 500 指数。周三下跌 5%,原因是华尔街担心其第一季度收益会像 Netflix 一样,比预期差得多。

那没有发生。特斯拉在今年前三个月公布了创纪录的 33 亿美元的季度利润,轻松超过了华尔街的预测。其股价在周四的盘前交易中上涨了 7%。

近几个月来,特斯拉的股票受到了一些压力。随着利率开始上升,投资者正在撤出风险更高的赌注,而特斯拉也无法幸免于供应链问题。

但考虑到更广泛的股市环境,它比一些人可能预测的更具弹性。这里有几个原因。

首席执行官埃隆马斯克周三表示,特斯拉今年应该能够生产 150 万辆汽车,比 2021 年增长 60%。他补充说,该公司在上海的工厂因冠状病毒封锁而停止生产,“正在以复仇的方式卷土重来”。

该公司计划在两年内第二次拆分其股票,此举可以通过降低每股价格让日常投资者更容易获得它。

当特斯拉上月底宣布将要求股东批准拆分时,其股价飙升了 8%。

与所有汽车制造商一样,特斯拉也在努力应对成本上升和供应链混乱。在俄罗斯入侵乌克兰后,它用于电池的金属(如镍和锂)价格上涨。航运、能源和劳动力也变得更加昂贵。但特斯拉已经能够通过提高汽车价格来抵消更高的成本。

马斯克说:“鉴于我们本季度的盈利能力创历史新高,我们提高汽车价格似乎是不合理的,但我们汽车的等待名单很长。”
他补充说,该公司希望使电动汽车“尽可能地负担得起”,但几十年来的高通胀使这变得更加困难。

特斯拉 Model 3 等汽车价格上涨,这是其最实惠的车型,可能会侵蚀一些需求。但摩根大通分析师瑞安·布林克曼周四告诉客户,“鉴于其通常较长的候补名单以及忠诚和有抱负的客户群,该公司可能比一些竞争对手处于更好的位置。”

风险依然存在:这并不意味着特斯拉的股票不会被抛售。美国银行分析师约翰墨菲周三指出,该公司的股票“可能已经为完美定价(或至少为双曲线增长定价)。”这将使记录新的反弹——或保持其收益——变得更加棘手。

亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)决定随着流媒体服务的股票内爆减少他在 Netflix 上的损失。

最新消息:阿克曼告诉投资者,他的公司 Pershing Square Holdings 在公司公布财报后于周三出售了其在 Netflix 的股票。这锁定了超过 4 亿美元的损失。

就在几个月前,阿克曼在 Netflix 上下注了 11 亿美元。

“虽然 Netflix 的业务从根本上理解起来很简单,但鉴于最近发生的事件,我们对我们以足够确定性预测公司未来前景的能力失去了信心,”阿克曼写道。

在宣布上个季度十多年来首次失去用户后,该公司股价周三暴跌 35%。它预计今年春天将再减少 200 万用户。

这是 Netflix 自 2004 年以来最差的单日表现,公司市值缩水超过 500 亿美元。

阿克曼表示,用户增长前景的变化极大地影响了潘兴广场对 Netflix 股票的估值。虽然他表示支持提议的更改,包括包含广告的 Netflix 版本,但他表示很难预测业务的表现。

“根据管理层的往绩记录,我们不会对 Netflix 继续成为一家非常成功的公司以及从其当前市场价值进行出色投资感到惊讶,”阿克曼说。

“也就是说,我们认为结果的差异已经扩大到足够大的程度,以至于公司很难满足我们对核心控股的要求。”

不只是 Netflix:随着生活成本飙升鼓励家庭削减额外开支,投资者开始担心更广泛的流媒体行业。迪士尼股价周三下跌超过 5%,而 Roku (ROKU) 下跌 6%。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập ứng dụng thực tế của giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 các bạn xem chi tiết bên dưới nhé.

Wèishéme tè sī lā de gǔpiào réngrán wúshì zhònglì.

Tóuzī zhě xùnsù zhuǎnxiàngle Netflix (NFLX) děng gōngsī, zhèxiē gōngsī zài cóng dà liúxíng zhōng fùsū qíjiān zēngzhǎng xùnsù, dàn xiànzài què bùlǚwéijiān. Rán’ér, huáiyí lùn zhě chángqí yǐlái yīzhí rènwéi jīyú duì wèilái de lèguān yùcè ér bèi gāo gū de tè sī lā (TSLA) zhèngzài jīnglì yīgè ruǎn zhuólù.

Fāshēngle shénme: Tè sī lā gǔjià jīnnián qìjīn yǐ xiàdié 7.5%, Jǐn lüè dī yú biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù. Zhōusān xiàdié 5%, yuányīn shì huá’ěrjiē dānxīn qí dì yī jìdù shōuyì huì xiàng Netflix yīyàng, bǐ yùqí chà dé duō.

Nà méiyǒu fāshēng. Tè sī lā zài jīnnián qián sān gè yuè gōngbùle chuàng jìlù de 33 yì měiyuán de jìdù lìrùn, qīngsōng chāoguòle huá’ěrjiē de yùcè. Qí gǔjià zài zhōu sì de pán qián jiāoyì zhōng shàngzhǎngle 7%.

Jìn jǐ gè yuè lái, tè sī lā de gǔpiào shòudàole yīxiē yālì. Suízhe lìlǜ kāishǐ shàngshēng, tóuzī zhě zhèngzài chè chū fēngxiǎn gèng gāo de dǔzhù, ér tè sī lā yě wúfǎ xìngmiǎn yú gōngyìng liàn wèntí.

Dàn kǎolǜ dào gèng guǎngfàn de gǔshì huánjìng, tā bǐ yīxiē rén kěnéng yùcè de gèng jù tánxìng. Zhè li yǒu jǐ gè yuányīn.

Shǒuxí zhíxíng guān āi lóng mǎ sīkè zhōusān biǎoshì, tè sī lā jīnnián yīnggāi nénggòu shēngchǎn 150 wàn liàng qìchē, bǐ 2021 nián zēngzhǎng 60%. Tā bǔchōng shuō, gāi gōngsī zài shànghǎi de gōngchǎng yīn guānzhuàng bìngdú fēngsuǒ ér tíngzhǐ shēngchǎn,“zhèngzài yǐ fùchóu de fāngshì juǎntǔchónglái”.

Gāi gōngsī jìhuà zài liǎng niánnèi dì èr cì chāi fēn qí gǔpiào, cǐ jǔ kěyǐ tōngguò jiàngdī měi gǔjiàgé ràng rìcháng tóuzī zhě gèng róngyì huòdé tā.

Dāng tè sī lā shàng yuèdǐ xuānbù jiāng yāoqiú gǔdōng pīzhǔn chāi fēn shí, qí gǔjià biāoshēngle 8%.

Yǔ suǒyǒu qìchē zhìzào shāng yīyàng, tè sī lā yě zài nǔlì yìngduì chéngběn shàngshēng hé gōngyìng liàn hǔnluàn. Zài èluósī rùqīn wūkèlán hòu, tā yòng yú diànchí de jīnshǔ (rú niè hélǐ) jiàgé shàngzhǎng. Hángyùn, néngyuán hé láodònglì yě biàn dé gèngjiā ángguì. Dàn tè sī lā yǐjīng nénggòu tōngguò tígāo qìchē jiàgé lái dǐxiāo gèng gāo de chéngběn.

Mǎ sīkè shuō:“Jiànyú wǒmen běn jìdù de yínglì nénglì chuàng lìshǐ xīngāo, wǒmen tígāo qìchē jiàgé sìhū shì bù hé lǐ de, dàn wǒmen qìchē de děngdài míngdān hěn zhǎng.”
Tā bǔchōng shuō, gāi gōngsī xīwàng shǐ diàndòng qìchē “jǐn kěnéng de fùdān dé qǐ”, dàn jǐ shí niánlái de gāo tōngzhàng shǐ zhè biàn dé gèngjiā kùnnán.

Tè sī lā Model 3 děng qìchē jiàgé shàngzhǎng, zhè shì qí zuì shíhuì de chēxíng, kěnéng huì qīnshí yīxiē xūqiú. Dàn mógēn dàtōng fēnxī shī ruì’ān·bù lín kè màn zhōu sì gàosù kèhù,“jiànyú qí tōngcháng jiào zhǎng de hòubǔ míngdān yǐjí zhōngchéng hé yǒu bàofù de kèhù qún, gāi gōngsī kěnéng bǐ yīxiē jìngzhēng duìshǒu chǔyú gèng hǎo de wèizhì.”

Fēngxiǎn yīrán cúnzài: Zhè bìng bù yìwèizhe tè sī lā de gǔpiào bù huì bèi pāoshòu. Měiguó yínháng fēnxī shī yuēhàn mò fēi zhōusān zhǐchū, gāi gōngsī de gǔpiào “kěnéng yǐjīng wèi wánměi dìngjià (huò zhìshǎo wèi shuāng qūxiàn zēngzhǎng dìngjià).” Zhè jiāng shǐ jìlù xīn de fǎntán——huò bǎochí qí shōuyì——biàn dé gèngjiā jíshǒu.

Yì wàn fùwēng tóuzī zhě bǐ’ěr·ā kè màn (Bill Ackman) juédìng suízhe liú méitǐ fúwù de gǔpiào nèi bào jiǎnshǎo tā zài Netflix shàng de sǔnshī.

Zuìxīn xiāoxī: Ā kè màn gàosù tóuzī zhě, tā de gōngsī Pershing Square Holdings zài gōngsī gōngbù cáibào hòu yú zhōusān chūshòule qí zài Netflix de gǔpiào. Zhè suǒdìngle chāoguò 4 yì měiyuán de sǔnshī.

Jiù zài jǐ gè yuè qián, ā kè màn zài Netflix shàngxià zhùle 11 yì měiyuán.

“Suīrán Netflix de yèwù cóng gēnběn shàng lǐjiě qǐlái hěn jiǎndān, dàn jiànyú zuìjìn fāshēng de shìjiàn, wǒmen duì wǒmen yǐ zúgòu quèdìng xìng yùcè gōngsī wèilái qiánjǐng de nénglì shīqùle xìnxīn,” ā kè màn xiě dào.

Zài xuānbù shàng gè jìdù shí duō nián lái shǒucì shīqù yònghù hòu, gāi gōngsī gǔjià zhōusān bàodié 35%. Tā yùjì jīnnián chūntiān jiāng zài jiǎnshǎo 200 wàn yònghù.

Zhè shì Netflix zì 2004 nián yǐlái zuì chà de dān rì biǎoxiàn, gōngsī shìzhí suōshuǐ chāoguò 500 yì měiyuán.

Ā kè màn biǎoshì, yònghù zēngzhǎng qiánjǐng de biànhuà jí dàdì yǐngxiǎngle pān xìng guǎngchǎng duì Netflix gǔpiào de gū zhí. Suīrán tā biǎoshì zhīchí tíyì de gēnggǎi, bāokuò bāohán guǎnggào de Netflix bǎnběn, dàn tā biǎoshì hěn nán yùcè yèwù de biǎoxiàn.

“Gēnjù guǎnlǐ céng de wǎng jī jìlù, wǒmen bù huì duì Netflix jìxù chéngwéi yījiā fēicháng chénggōng de gōngsī yǐjí cóng qí dāngqián shìchǎng jiàzhí jìn háng chūsè tóuzī gǎndào jīngyà,” ā kè màn shuō.

“Yě jiùshì shuō, wǒmen rènwéi jiéguǒ de chāyì yǐjīng kuòdà dào zúgòu dà de chéngdù, yǐ zhìyú gōngsī hěn nán mǎnzú wǒmen duì héxīn kònggǔ de yāoqiú.”

Bù zhǐshì Netflix: Suízhe shēnghuó chéngběn biāoshēng gǔlì jiātíng xuējiǎn éwài kāizhī, tóuzī zhě kāishǐ dānxīn gèng guǎngfàn de liú méitǐ hángyè. Díshìní gǔ jià zhōusān xiàdié chāoguò 5%, ér Roku (ROKU) xiàdié 6%.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng của giáo án Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 chúng ta cùng xem và đối chiếu ở bên dưới, sau khi các bạn kiểm tra và so sánh xong xuôi rồi thì hãy gửi bài tập lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để Thầy Vũ chấm bài nhé.

Tại sao cổ phiếu của Tesla vẫn bất chấp lực hấp dẫn.

Các nhà đầu tư đã nhanh chóng chuyển sang các công ty như Netflix (NFLX), vốn đang phát triển nhanh trong quá trình phục hồi sau đại dịch nhưng hiện đang bùng phát. Tuy nhiên, Tesla (TSLA), mà những người hoài nghi từ lâu cho rằng được định giá quá cao dựa trên những dự báo khả quan cho tương lai, đang trải qua một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng hơn nhiều.

Điều gì đang xảy ra: Cổ phiếu Tesla đã giảm 7,5% tính đến thời điểm hiện tại, chỉ kém hơn một chút so với S&P 500. Họ đã giảm 5% vào thứ Tư khi Phố Wall lo lắng rằng thu nhập quý đầu tiên của họ, giống như của Netflix, sẽ kém hơn nhiều so với dự kiến.

Điều đó đã không xảy ra. Tesla đã công bố lợi nhuận hàng quý kỷ lục 3,3 tỷ USD trong ba tháng đầu năm, vượt qua dự báo của Phố Wall. Cổ phiếu của nó đã tăng 7% trong giao dịch tiền thị trường vào thứ Năm.

Cổ phiếu của Tesla đã phải chịu một số áp lực trong những tháng gần đây. Các nhà đầu tư đang rút lui khỏi các cuộc đánh cược rủi ro hơn khi lãi suất bắt đầu tăng và Tesla không miễn nhiễm với các vấn đề chuỗi cung ứng.

Nhưng nó có khả năng phục hồi tốt hơn những gì một số người có thể đã dự đoán, do môi trường chứng khoán rộng lớn hơn. Dưới đây là một vài lý do tại sao.

Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết hôm thứ Tư rằng Tesla sẽ có thể sản xuất 1,5 triệu xe trong năm nay, đánh bại năm 2021 là 60%. Ông nói thêm, việc sản xuất tại nhà máy của công ty ở Thượng Hải, nơi đã bị tạm dừng do khóa coronavirus, “đang trở lại với một sự báo thù”.

Công ty đang có kế hoạch chia tách cổ phiếu lần thứ hai trong hai năm, một động thái có thể giúp các nhà đầu tư hàng ngày dễ tiếp cận hơn bằng cách giảm giá của mỗi cổ phiếu.

Khi Tesla thông báo rằng họ sẽ yêu cầu các cổ đông thông qua việc chia tách vào cuối tháng trước, cổ phiếu của hãng đã tăng 8%.

Giống như tất cả các nhà sản xuất ô tô khác, Tesla đang phải vật lộn với chi phí gia tăng và những khó khăn trong chuỗi cung ứng. Giá các kim loại mà nước này sử dụng trong pin, như niken và lithium, đã tăng sau khi Nga xâm lược Ukraine. Vận chuyển, năng lượng và nhân công cũng trở nên đắt hơn. Nhưng Tesla đã có thể bù đắp chi phí cao hơn bằng cách tăng giá xe của mình.

“Có vẻ như có vẻ như chúng tôi đang không hợp lý khi tăng giá xe của mình vì chúng tôi đã có lợi nhuận kỷ lục trong quý này, nhưng danh sách chờ xe của chúng tôi còn khá dài”, Musk nói.
Ông nói thêm rằng công ty muốn sản xuất xe điện ở mức “giá cả phải chăng nhất có thể”, nhưng lạm phát cao hàng thập kỷ đang khiến điều đó trở nên khó khăn hơn.

Giá cao hơn đối với những chiếc xe như Model 3 của Tesla, mẫu xe có giá cả phải chăng nhất của hãng, có thể đáp ứng một số nhu cầu. Nhưng nhà phân tích Ryan Brinkman của JPMorgan nói với khách hàng hôm thứ Năm rằng công ty có thể ở vị trí tốt hơn so với một số đối thủ cạnh tranh “với danh sách chờ dài hơn và cơ sở khách hàng trung thành và đầy khát vọng.”

Rủi ro vẫn còn: Điều đó không có nghĩa là cổ phiếu của Tesla được bảo vệ khỏi đợt bán tháo. Nhà phân tích John Murphy của Bank of America hôm thứ Tư lưu ý rằng cổ phiếu của công ty “có thể đã được định giá cho sự hoàn hảo (hoặc ít nhất là được định giá cho sự tăng trưởng hyperbol).” Điều đó sẽ làm cho việc khai thác các cuộc biểu tình mới – hoặc giữ vững lợi nhuận của nó – một nỗ lực khó khăn hơn.

Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman đã quyết định cắt lỗ trên Netflix khi cổ phiếu của dịch vụ phát trực tuyến tăng giá.

Mới nhất: Ackman nói với các nhà đầu tư rằng công ty của ông, Pershing Square Holdings, đã bán cổ phần của mình trong Netflix vào thứ Tư sau khi công ty báo cáo thu nhập. Điều đó dẫn đến khoản lỗ hơn 400 triệu đô la.

Ackman đã đặt cược 1,1 tỷ đô la vào Netflix chỉ vài tháng trước.

Ackman viết: “Mặc dù hoạt động kinh doanh của Netflix về cơ bản là đơn giản để hiểu, nhưng với những sự kiện gần đây, chúng tôi đã mất niềm tin vào khả năng dự đoán triển vọng tương lai của công ty với mức độ chắc chắn đủ lớn.

Cổ phiếu của công ty đã giảm 35% vào thứ Tư sau khi công bố mất người đăng ký vào quý trước lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Nó dự kiến ​​sẽ giảm thêm 2 triệu người đăng ký vào mùa xuân này.

Đó là hiệu suất trong một ngày tồi tệ nhất của Netflix kể từ năm 2004 và xóa sạch hơn 50 tỷ USD giá trị của công ty.

Ackman nói rằng những thay đổi đối với triển vọng tăng trưởng người đăng ký ảnh hưởng đáng kể đến cách Pershing Square định giá cổ phiếu của Netflix. Trong khi bày tỏ sự ủng hộ đối với các thay đổi được đề xuất, bao gồm một phiên bản Netflix có quảng cáo, nhưng ông cho biết chúng khiến việc dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ rất khó khăn.

Ackman nói: “Dựa trên thành tích của ban lãnh đạo, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy Netflix tiếp tục là một công ty rất thành công và là một khoản đầu tư xuất sắc so với giá trị thị trường hiện tại của nó.

“Điều đó nói lên rằng, chúng tôi tin rằng sự phân tán của các kết quả đã mở rộng đến một mức độ đủ lớn khiến công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi về việc nắm giữ cổ phần cốt lõi.”

Không chỉ Netflix: Các nhà đầu tư đang lo lắng về ngành công nghiệp phát trực tuyến rộng lớn hơn vì chi phí sinh hoạt tăng cao khuyến khích các hộ gia đình cắt giảm chi phí phụ. Cổ phiếu của Disney đã giảm hơn 5% vào thứ Tư, trong khi Roku (ROKU) giảm 6%.

Để bổ trợ thêm kiến thức quan trọng cho giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 thì chúng ta hãy tiếp tục làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế bên dưới nữa nhé.

Luyện dịch tiếng Trung Thương mại Bài 1

Luyện dịch tiếng Trung Thương mại Bài 2

Luyện dịch tiếng Trung Thương mại Bài 3

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 4

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 5

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 6

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 7

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 8

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 9

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 10

Luyện dịch tiếng Trung thương mại Bài 11

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5. Trong bài giảng này tổng hợp rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng, nhất là về định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ, trung tâm ngữ .v.v. Các bạn về nhà chú ý ôn tập bài vở thường xuyên nhé.

Bài tập củng cố ngữ pháp HSK 7 online

Bạn nào còn chút ít thời gian rảnh rỗi thì hãy tranh thủ thời gian đó làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây nữa để bổ sung thêm kiến thức cho bài giảng Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 được hoàn thiện thêm nhé.

Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 1

Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 2

Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 3

Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 4

Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 5

Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6

Thầy Vũ sẽ dừng bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo trực tuyến tiếp theo vào ngày mai, thân ái chào tạm biệt các bạn.